You are on page 1of 56

Tendinţe şi realităţi

CSR în România
Ediţia 2015

Despre studiu
Studiul Tendinţe şi realităţi CSR în România analizează şi explorează percepţiile executivilor şi ale
specialiştilor în CSR (corporate social responsibility) în legătură cu proiectele iniţiate şi derulate în domeniul
responsabilităţii sociale corporative în anul 2014 şi perspectivele CSR-ului în perioada următoare.
Studiul are la bază un chestionar aplicat în perioada 27 aprilie – 25 mai 2015. În raport se analizează răspunsurile a 311 de
executivi de top din segmentul local de business şi specialişti din domeniul CSR la 38 de întrebări.
Față de anii anteriori, 69% din companiile care la această ediție au răspuns la chestionar sunt deja implicate în CSR. De aceea
credem că studiul oferă răspunsuri nu numai celor care analizează oportunitatea de a începe acţiuni CSR şi vor să le înţeleagă
impactul la nivel strategic şi beneficiile, dar a devenit și o radiografie a fenomenului CSR din România.

Obiective


Abordare

Cum arată sectorul CSR în România în acest
moment?
Care sunt tendinţele în CSR-ul românesc?
Care este rolul CEOs, CFOs şi al altor executivi
de top din companii în dezvoltarea CSR-ului şi de
ce este important pentru ei să orienteze
compania spre CSR?
Care este rolul echipei de CSR în poziţionarea
strategică a companiei prin eforturile CSR?

Analiza cantitativă şi calitativă a răspunsurilor
primite de la respondenţi.

Indicatori privind fenomenul CSR din România,
așa cum au fost evidențiați în ediția curentă, dar
și în cele anterioare ale studiului.

Pentru comparație puteți accesa rapoartele de la
edițiile anterioare ale studiului aici: 2013 și 2014.

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

Analiza SWOT a CSR în România
Sursă: Strategia Naţională de promovare a responsabilităţii sociale 2011-2016

Puncte tari

Puncte slabe

Interesul societăţii pentru CSR şi relativa noutate a conceptului în
spaţiul public românesc

Implicarea companiilor multinaţionale şi a unor companii româneşti
în iniţiative de CSR

Creştere continuă a numărului de iniţiative de tip CSR şi de bune
practici în acest domeniu la nivel naţional

Creşterea numărului de consumatori pentru produse şi servicii ale
companiilor social-responsabile

Conceptul CSR este puţin cunoscut în societatea românească

Absenţa unor studii asupra gradului de cunoaştere şi aplicare a
CSR/SR în România

Unele IMM-uri nu sunt convinse încă de relevanţă iniţiativelor CSR

Lipsa vizibilităţii în grupurile avute în vedere de eforturile CSR a
capacităţii de reprezentare şi manifestare a intereselor lor prin CSR

Oportunităţi

Ameninţări

Dinamismul domeniului CSR la nivel european şi internaţional

Absenţa unor politici publice coerente de promovare a CSR

Oportunitatea de a învăţa, prelua şi adapta bune practici din
experienţa altor state mai dezvoltate

Absenţa unui cadru legislativ coerent şi consistent

Deficienţe în aplicarea legislaţiei

Creşterea reputaţiei companiilor prin eforturile CSR

Oportunităţile de finanţare pentru iniţiative de CSR oferite de UE

Riscul de excludere/blocare a accesului companiilor româneşti pe
anumite pieţe

Atitudinea pozitivă a consumatorilor faţă de implicarea companiilor
în comunitate/societate

Suport şi implicare insuficientă a autorităţilor publice în promovarea
şi aplicarea CSR

Lipsa fondurilor bugetare pentru promovarea aplicării CSR

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

Principalele concluzii ale studiului

Top 9
concluzii

1.

Procentul companiilor care definesc responsabilitatea socială corporativă ca și etică în afaceri a crescut semnificativ la
17% în 2014 față de 6% în 2013. Mai mult, procentul celor care consideră că responsabilitatea socială înseamnă
interacțiuni semnificative cu stakeholder-ii a crescut de la 1% în 2013 la 10% în 2014, iar în rândul celor care au ales
răspunsul managementul responsabil al lanțului de furnizori procentul a crescut de la 1% în 2013 la 8% în 2014.

2.

Se observă că în 2014 bugetele de CSR au stagnat (35% dintre răspunsuri). Totuși, pe această tendință generală, există
și 7% dintre companii care spun că bugetele lor de CSR au crescut chiar și cu 20%-30%. La polul opus, numai 7% dintre
companiile respondente spun că bugetele lor de CSR au scăzut, iar 9% că nu au un astfel de buget.

3.

Dacă 16% dintre respondenți spun că nu au un buget alocat pentru proiecte de CSR în 2015, 27% spun că au un buget de
CSR între 10,000-50,000 euro, iar 7% că au un buget alocat de peste 500,000 de euro. Totuși 16% dintre firmele
respondente spun că nu au buget de CSR în anul 2015.

4.

În 2014, 51% din bugetul de CSR al companiilor a provenit din alocări deductibile de la buget (față de 37% în 2014), 35%
din alocări nedeductibile din bugetul companiei (față de 48% în 2014) și numai 14% din altă sursă (față de 15% în 2014).

5.

37% dintre companii spun că utilizează sisteme de evaluare proprii (53% în studiul anterior), în timp ce 13% (24%
anterior) spun folosesc standarde de raportare internațională, iar 7% (18% anterior) că apelează la evaluări oferite de
parteneri (de ex. ONG-uri). Totuși 40% dintre respondenți nu urmăresc în nici un fel impactul implicării în comunitate.

6.

Dacă 41% dintre companii spun că este improbabil sau puțin probabil să elaboreze un raport de CSR/dezvoltare durabilă
în viitorul apropiat, majoritatea (55%) spun că este probabil să facă un astfel de raport. Un aspect semnificativ este că
numai 4% dintre respondenți au ales răspunsul “nu știu” la această întrebare.

7.

55% dintre respondenţi spun că au o politică privind sustenabilitatea lanțului de aprovizionare pe care o și implementează,
dar 21% spun că nu au așa ceva, iar 11% pur și simplu nu știu. Există și un procent de 2% care, deși au o politică privind
sustenabilitatea lanțului de aprovizionare, spun că aceasta nu se aplică.

8.

Referitor la numărul persoanelor implicate în echipa de CSR, aceştia sunt în medie de 3,5 per companie (full time
employees), ceea ce indică o creștere de 25% față de media din anul anterior de 2,8.

9.

Cele mai multe companii au ca focus educaţia în proiectele de CSR (69%, dar în scădere cu 10% față de anul anterior).
Aceasta este urmată de interesul pentru probleme sociale (62%, în scădere cu 2%) şi sănătate (54%, în scădere cu 2%).
Mediul este domeniul cu cea mai mare scădere în 2014 față de 2013, de la 58% la numai 35%.

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

La prima ediţie a raportului consacrat responsabilităţii
corporative afirmam că ne aşteptăm ca fenomenul CSR să se
transforme în următorii ani în unul strategic pentru companiile
din România, urmând evoluţia de la nivel mondial. Privind
răspunsurile din acest an, această aşteptare începe să se
confirme. Cel mai relevant răspuns în acest sens este
schimbarea de tendinţă la întrebarea despre modul în care
companiile definesc responsabilitatea socială corporativă. Așa
cum veți vedea procentul companiilor care definesc
responsabilitatea socială corporativă ca și etică în afaceri a
crescut semnificativ la 17% în 2014 față de 6% în 2013. Mai
mult, procentul celor care consideră că responsabilitatea
socială managementul responsabil al lanțului de furnizori a
crescut de la 1% în 2013 la 8% în 2014.

Bogdan ION, Country Managing Partner
EY România & Moldova

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

Care dintre opţiuni consideraţi că e cea mai potrivită pentru
a defini responsabilitatea socială? (mai multe variante de răspuns)
Întrebarea 1

60%

57%

50%
40%
33%

30%
30%

2013

18%

17%

20%

12%

10%
10%

6%

8%

5%
1%

1%

2014

1%

1%

0%
Implicarea în
comunitate
Răspunsuri totale: 154
(Au omis această întrebare: 156)

Etica în afaceri

Managementul
riscului

Interacţiuni
semnificative cu
stakeholder-ii

Managementul
responsabil al
lanţului de
furnizori

Strategie
sustenabilă de
business

Filantropia

Procentul companiilor care definesc responsabilitatea socială corporativă ca și etică în afaceri a crescut semnificativ la 17% în 2014
față de 6% în 2013. Mai mult, procentul celor care consideră că responsabilitatea socială înseamnă interacțiuni semnificative cu
stakeholder-ii a crescut de la 1% în 2013 la 10% în 2014, iar în rândul celor care au ales răspunsul managementul responsabil al
lanțului de furnizori procentul a crescut de la 1% în 2013 la 8% în 2014.

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

Compania dumneavoastră este implicată în proiecte de
responsabilitate socială corporativă? (o singură variantă de răspuns)
Întrebarea 2

350

Număr de răspunsuri

120%

300

69%

Da

200

Nu

150

14%

94

31%

80%
Nu

Nu

60%

Da

4

100

214

10
50

59

40%

86%

Da

96%
69%

20%

93

0

2014

4%

100%

250

31%

Procente

0%
2012

2013

2014

2012

2013

2014

Răspunsuri totale: 311
(Au omis această întrebare: 0)

69% dintre companiile respondente spun că s-au implicat în proiecte de responsabilitate socială corporativă în 2014, față de 96% în
anul anterior. Acest rezultat nu marchează un interes mai mic din partea companiilor de a integra activități de CSR în strategia lor de
afaceri, ci vine ca urmare a creșterii numărului de răspunsuri la chestionar de la companii care nu au demarat încă activități de CSR.

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

Dacă nu este implicată în proiecte de responsabilitate socială
corporativă, de ce? (răspuns deschis, număr de răspunsuri)
Întrebarea 3
Nu există politică de CSR

1

Lipsa unui inițiator

2

Conducerea are alte priorități

2

Nu există buget alocat

5
7

Lipsa de interes
Nu s-a identificat un proiect

8

Nu e în politica firmei

8

Situație financiară dificilă

8

Nu știu

10
6

Altul
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Răspunsuri totale: 57
(Au omis această întrebare: 254)

Referitor la motivarea neimplicării în activități de CSR observăm că cele mai importante motive, după “nu știu”, sunt “situația
financiară dificilă” a companiei, la egalitate cu răspunsul “nu e în politica firmei” și cu faptul că “nu s-a identificat un proiect”, urmate
de “lipsa de interes” și de faptul că “nu există buget alocat”.

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

Dacă nu aţi derulat sau nu derulaţi astfel de proiecte, cât de
probabil este ca firma dumneavoastră să se implice în
activităţi de CSR pe viitor? (o singură variantă de răspuns)
Întrebarea 4

5%

Foarte probabil

3%

13%

Probabil

27%

Destul de probabil

Negativ
Puțin probabil

38%

45%

52%
Pozitiv

14%

Improbabil
Nu știu

Neutru

3%
0%

5%

10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Răspunsuri totale: 63
(Au omis această întrebare: 248)

Referitor la probabilitatea implicării în activități de CSR pe viitor observăm că numai 5% dintre respondenții la această întrebare spun
că este foarte probabil să facă acest pas. Per total, balanța înclină în partea răspunsurilor negative, ceea ce poate indica faptul că
obstacolele identificate ca stând în calea implicării în CSR a acestor firme sunt unele mai greu de depășit.

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

De ce se implică compania dumneavoastră în proiecte de
responsabilitate socială corporativă? (mai multe variante de răspuns)
Întrebarea 5
80%

74%

66%

70%
58%

60%

70%
62%

64%

50%
40%

2012

30%
20%

20%
13%

21%

15% 14%17%

22%
17%

21%

23%25%

2013
2014

12%

10%
0%
Facilitează
Valoarea financiară a Suntem obligaţi prin
promovarea
companiei creşte
politica firmei
produselor şi
serviciilor companiei

Acţionarii noştri cer
această implicare

Face parte din
strategia noastră de
relaţii publice

Ne aduce
recunoaştere şi
vizibilitate

Răspunsuri totale: 154
(Au omis această întrebare: 156)

Cele două motive principale pentru care companiile spun că s-au implicat în proiecte de responsabilitate socială corporativă în 2014
sunt: faptul că această activitate face parte din strategia lor de relații publice (66%) și faptul că le aduce recunoaștere și vizibilitate
(64%). Acestea au fost principalele motive indicate de respondenți la toate cele 3 ediții ale studiului de până acum.

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

Bugetul CSR

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

Cum a evoluat bugetul dumneavoastră de CSR
în 2015 faţă de 2014? (o singură variantă de răspuns)
Întrebarea 6

Creştere între 20-30%
Creştere între 10-20%
Creştere între 5-10%
Creştere între 0-5%

1%
Procente

7%

10%

15%

17%

35%

3%

Stagnare

9%

Scădere între 0-5%

3%

Scădere între 5-10%
Scădere între 10-20%
Scădere între 20-30%
Nu avem buget
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Răspunsuri totale: 154
(Au omis această întrebare: 157)

Se observă că în 2014 bugetele de CSR au stagnat (35% dintre răspunsuri). Totuși, pe această tendință generală, există și 7%
dintre companii care spun că bugetele lor de CSR au crescut chiar și cu 20%-30%. La polul opus, numai 7% dintre companiile
respondente spun că bugetele lor de CSR au scăzut, iar 9% că nu au un astfel de buget.

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

Cum a evoluat bugetul dumneavoastră de CSR
în 2013, 2014 și 2015? (o singură variantă de răspuns)
Întrebarea 7

60%
51%
48%

50%

40%

40%

2013

30%

18%

20%
10%

14%
7%

3%

3%

6%

2014

17%
16% 16%

2015
9%

3% 2%3%

2%

11%
4%

1%

11%
7% 8%

0%
Scădere între Scădere între Scădere între Scădere între
20-30%
10-20%
5-10%
0-5%

Stagnare

Creştere între Creştere între Creştere între Creştere între
0-5%
5-10%
10-20%
20-30%

Răspunsuri totale: 154
(Au omis această întrebare: 157)

În 2015 avem în continuare o stagnare a bugetelor de CSR pentru 40% dintre companii (acest procent este însă în scădere față de
anii precedenți), în timp ce 53% dintre firme (față de 42% la studiul anterior) spun au un buget mai mare, iar numai 7% (față de 10%
în 2014) spun că au la dispoziţie un buget micşorat în acest an.

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

Care este bugetul dumneavoastră de CSR în 2015?
(o singură variantă de răspuns)

Întrebarea 8

16%

Nu avem buget de CSR

16%

Până la 5.000 euro

15%

Între 5.000 - 10.000 euro

7%

Peste 500.000 euro

Între 10.000 - 50.000 euro

7%
14%

Între 100.000 - 500.000
euro

6%

14%

Între 50.000 - 100.000 euro
Între 100.000 -200.000 euro
Între 200.000 - 500.000 euro

8%

Între 5.000 - 100.000
euro

63%

Peste 500.000 euro

7%
0%

27%

Nu avem buget de CSR

20% 40% 60% 80%

Răspunsuri totale: 154
(Au omis această întrebare: 157)

Dacă 16% dintre respondenți spun că nu au un buget alocat pentru proiecte de CSR în 2015, 27% spun că au un buget de CSR
între 10,000-50,000 euro, iar 7% că au un buget alocat de peste 500,000 de euro.

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

Care a fost sursa principală a bugetului de CSR în 2014?
(o singură variantă de răspuns)

Întrebarea 9

60%

51%
48%

50%

14%

51%
35%

20% din alocări
deductibile

40%

Alocări nedeductibile
din bugetul companiei

30%

Altă sursă

20%

37%

20% din alocări
deductibile

35%

Alocări nedeductibile
din bugetul companiei
Altă sursă

15%

14%

10%
0%
2014

2015

Răspunsuri totale: 154
(Au omis această întrebare: 157)

În 2014, 51% din bugetul de CSR al companiilor a provenit din alocări deductibile de la buget (față de 37% în 2014), 35% din alocări
nedeductibile din bugetul companiei (față de 48% în 2014) și numai 14% din altă sursă (față de 15% în 2014).

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

În ce departament se prevede o linie de buget pentru CSR?
(o singură variantă de răspuns)

Întrebarea 10
80%
PR si Marketing
2% 1%
4% 1%
4%
6%

23%

59%

70%

Resurse Umane

60%

Altul

50%

Management

40%

Dezvoltare Durabilă
Financiar-Contabil

69%

58%

2014
2015

30%

23%
17%

20%

19%
14%

Administrativ
10%
CSR
0%
PR si Marketing

Resurse Umane

Alt departament

Răspunsuri totale: 154
(Au omis această întrebare: 157)

În 2015, 59% din respondenți plasează linia de buget de CSR la PR și Marketing (față de 69% în 2014), 23% la HR (față de 17% în
2014), dar 4% spun că au un buget de dezvoltare durabilă (față de 5% în 2014), iar 1% că au chiar un departament de CSR. Alte
departamente indicate ca având linii de buget pentru CSR includ: departamentul financiar-contabil sau departamentul administrativ.

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

Rolul top
managementului
şi strategia CSR

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

Există un comitet de implicare CSR la nivel
de top management? (o singură variantă de răspuns)
Întrebarea 11

2012

Nu
55%

2013

Da
45%

Nu
43%

2014

Nu
42%
Da
57%

Da

58%

Răspunsuri totale: 154
(Au omis această întrebare: 157)

Legat de implicarea top management-ului în definirea unei strategii de CSR şi în realizarea proiectelor în 2014, 58% dintre companii
spun că au deja un comitet de implicare CSR la nivel de top management, în timp ce numai 42% au răspuns negativ.

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

Aveţi formulată o politică/strategie dedicată responsabilităţii
sociale corporative? (o singură variantă de răspuns)
Întrebarea 12
2012

2013

2014

16%

22%

Nu

Nu

35%
Nu

Da
78%

Da
65%
Da
84%

Răspunsuri totale: 154
(Au omis această întrebare: 157)

Majoritatea companiilor (65%) spun că au deja o strategie/politică de CSR, în timp ce 35% afirmă că nu au încă o asemenea
strategie. Procentul de răspunsuri pozitive este în scădere cu 19% față de rezultatele studiului anterior, dar reflectă de fapt procentul
mai mare de răspunsuri la chestionar primite de la companii care încă nu derulează activități de CSR.

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

Măsurarea și
raportarea cu privire
la activitatea de CSR

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

Compania dumneavoastră măsoară impactul pe care îl are
implicarea în comunitate asupra companiei şi a comunităţii?
(o singură variantă de răspuns)

Întrebarea 13

80%
70%

68%

65%

55%

60%

45%

50%

35%

40%

Da

32%

Nu

30%

20%
10%
0%
2012

2013

2014

Răspunsuri totale: 139
(Au omis această întrebare: 172)

Puțin mai mult de jumătate din respondenţi (55%) nu măsoară impactul asupra comunităţii a propriilor proiecte de CSR. Procentul de
răspunsuri pozitive este în scădere cu 23% față de studiul anterior, dar reflectă de fapt procentul mai mare de răspunsuri la
chestionar primite de la companii care încă nu derulează activități de CSR.

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

Care sunt Key Performance Indicators (KPIs) folosiți în 2014
pentru a urmări acest impact? (o singură variantă de răspuns)
Întrebarea 14

3%

Raportare după standarde internaționale

13%
Sisteme de evaluare proprii

40%
Evaluări oferite de parteneri (de exemplu ONG-uri)

37%
Nu urmărim impactul implicării în comunitate

7%
Alți indicatori
Răspunsuri totale: 78
(Au omis această întrebare: 35)

37% dintre companii spun că utilizează sisteme de evaluare proprii (față de 53% în studiul anterior), în timp ce 13% (față de 24%
anterior) spun folosesc standarde de raportare internațională, iar 7% (față de 18% anterior) că apelează la evaluări oferite de
parteneri (de exemplu ONG-uri). Totuși 40% dintre respondenți nu urmăresc în nici un fel impactul implicării în comunitate.

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

Care sunt Key Performance Indicators (KPIs) folosiți în 2013
și 2014 pentru a urmări acest impact? (o singură variantă de răspuns)
Întrebarea 15
70%

61%
60%

53%

50%
40%
2013
30%

24%

2014

22%

18%

20%

12%
10%

5%

5%

0%
Raportare după standarde
internaționale

Sisteme de evaluare proprii

Evaluări oferite de parteneri
(de exemplu ONG-uri)

Alți indicatori

Răspunsuri totale: 139
(Au omis această întrebare: 172)

Față de studiul anterior cea mai mare creștere o înregistrează procentul companiilor respondente spun că utilizează sisteme de
evaluare proprii (+8%), în timp ce firmele care folosesc standarde de raportare internațională scad ca procent cu 2%, iar cele care
apelează la evaluări oferite de parteneri (de exemplu ONG-uri) scad ca procent cu 6% în 2014 față de 2013.

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

Care a fost cea mai importantă arie în funcție de care
v-ați evaluat impactul activității de CSR în 2014?
(o singură variantă de răspuns)

Întrebarea 16
Clienţi
Mediu

15%

Angajaţi

36%

15%

Economic
Furnizori

16%

9%

Altă arie

9%
Nu evaluăm impactul
activităţii CSR
Răspunsuri totale: 139
(Au omis această întrebare: 172)

La această întrebare cele mai multe răspunsuri (36%) sunt ale companiilor care nu evaluează impactul activității de CSR. În rest,
distribuția de răspunsuri este una relativ echilibrată, dar care indică un plus de focus pe clienți, pe impactul activității de CSR asupra
mediului și angajaților.

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

Cât de probabil este ca firma dumneavoastră să elaboreze în
viitorul apropiat un raport de CSR/dezvoltare durabilă?
(o singură variantă de răspuns)

Întrebarea 17

4% 6%
Improbabil

20%

Puțin probabil
35%

Destul de probabil
Probabil

11%

Foarte probabil
Nu știu
24%

Răspunsuri totale: 139
(Au omis această întrebare: 172)

Dacă 41% dintre companii spun că este improbabil sau puțin probabil să elaboreze un raport de CSR/dezvoltare durabilă în viitorul
apropiat, majoritatea (55%) spun că este probabil să facă un astfel de raport. Un aspect semnificativ este că numai 4% dintre
respondenți au ales răspunsul “nu știu” la această întrebare.

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

Ce instrumente folosiți în 2015 pentru a comunica implicarea
companiei dumneavoastră în CSR? (mai multe variante de răspuns)
Întrebarea 18

67%

Website-ul companiei

50%

Social media
Comunicate de presă

49%
29%

Rapoarte anuale

24%

Platforme dedicate domeniului CSR

19%

Nu comunicam activitatea de CSR

3%

Alte instrumente
Răspunsuri totale: 139
(Au omis această întrebare: 172)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Principalele instrumente folosite pentru a comunica implicarea companiei în CSR sunt website-ul companiei (67% în 2014 vs. 22% în
2013), comunicatele de presă (49% în 2014 vs. 31% în 2013), rapoarte anuale (29% în 2014 vs. 26% în 2013). Social media care
era o opțiune secundară cu numai 13%, urcă acum pe locul doi cu 50%.

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

Ce instrumente ați folosit în 2013 și 2014 pentru a comunica
implicarea companiei dumneavoastră în CSR?
(o singură variantă de răspuns)

Întrebarea 19
35%

31%

31%

30%

26%
25%

22%

23%

22%

20%
2013

13%

15%

13%

11%

2014

8%

10%
5%
0%
Rapoarte anuale

Comunicate de presă

Website-ul companiei

Social media

Platforme dedicate
domeniului CSR

Răspunsuri totale: 172
(Au omis această întrebare: 54)

Se observă o scădere semnificativă a procentelor la rapoarte anuale (-13%) și comunicate de presă (-9%) în 2014 comparativ cu
2013, dar și creșteri importante la website-ul companiei (+9%), social media (+10%) și platforme dedicate domeniului CSR (+3%).

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

Care ar fi, din perspectiva companiei dumneavoastră, beneficiile cele mai
importante pe care le-ați putea obține după elaborarea unui raport de
CSR/dezvoltare durabilă? (mai multe variante de răspuns)
Întrebarea 16
Alte beneficii

4%

Compania ar respecta astfel legislaţia naţională / europeană

17%

Compania ar răspunde astfel nevoii de informare a stakeholder-ilor

29%

Procesele interne de management al sustenabilităţii vor fi îmbunătăţite

37%

Managementul companiei ar demonstra că este dedicat practicilor şi
proceselor etice şi transparente

55%

Credibilitatea companiei va creşte în raport cu concurenţa

55%

Firma ar demonstra că are practici curente şi o strategie de dezvoltare
durabilă
Răspunsuri totale: 139
(Au omis această întrebare: 172)

60%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

60% dintre companii spun că cel mai important beneficiu asociat elaborării unui raport de CSR/dezvoltare durabilă îl reprezintă demonstrarea
faptului că firma are practici curente și o strategie de dezvoltare durabilă. Pe locurile următoare se află beneficii ca: creșterea credibilității
companiei în raport cu concurența (55%), faptul că managementul companiei ar demonstra că este dedicat practicilor și proceselor etice și
transparente (55%), iar abia pe locul patru faptul că procesele interne de management al sustenabilității vor fi îmbunătățite.

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

Proiecte CSR
în 2014

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

Câte proiecte aţi derulat în anul 2014, comparativ cu anul
2013 și cu anul 2012? (răspuns deschis)
Întrebarea 20

16
14

+108%

13.7

-36%

12

8.7

10
8

6.6

6
4
2
0
2012

2013

2014

Răspunsuri totale: 119
(Au omis această întrebare: 192)

În anul 2014, companiile au derulat în medie 8,7 proiecte de natura CSR-ului, în scădere cu 36% față de anul anterior, dar acest
rezultat reflectă procentul mai mare de răspunsuri la chestionar primite de la companii care încă nu derulează activități de CSR.

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

Care este valoarea unui proiect mediu derulat de firma
dumneavoastră în anul 2014? (o singură variantă de răspuns)
Întrebarea 21

Până la 5.000 euro

52%

Între 10.000 - 50.000 euro

18%

Între 5.000 - 10.000 euro

18%
7%

Între 50.000 - 100.000 euro

3%

Între 100.000 -200.000 euro

2%

Între 200.000 - 500.000 euro
Peste 500.000 euro
Răspunsuri totale: 130
(Au omis această întrebare: 181)

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

În anul 2014, valoarea unui proiect mediu de CSR a fost de până în 5,000 de euro. Acesta a fost răspunsul dat de 52% dintre firmele
respondente. Totuși, 5% dintre respondenți au spus că au derulat proiecte de CSR cu valoare medie de 100,000-500,000 de euro.

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

La ce nivel sunt sau au fost desfăşurate proiectele de CSR
iniţiate de compania dumneavoastră?
(mai multe variante de răspuns)

Întrebarea 22

55%

Local
Naţional

45%

La nivelul unei comunităţi

25%

Regional

25%
21%

La nivelul companiei noastre
La nivelul tuturor comunităților în care activăm

13%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Răspunsuri totale: 130
(Au omis această întrebare: 181)

Pentru prima oară, companiile aduc focusul strategiilor lor de CSR la nivel local (55%), de unde anterior cel mai mare număr de
proiecte CSR erau concentrate la nivel naţional (57%) şi mai puţin la nivelul unei comunităţi sau la nivel local. De observat că
proiectele derulate la nivel național se situează la 45% în 2014.

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

La ce nivel au fost desfăşurate proiectele de CSR iniţiate de
compania dumneavoastră în 2014 comparativ cu 2013?
(mai multe variante de răspuns)

Întrebarea 23
60%

52%

55%

50%

57%
45%

40%

35%

30%

33%
25%

31%
25%

27%
2013

21%

20%

13%

2014

10%
0%
Local

Naţional

Regional

La nivelul unei
comunităţi

La nivelul
La nivelul tuturor
companiei noastre comunităților în care
activăm

Răspunsuri totale: 130
(Au omis această întrebare: 181)

Singura creștere a numărului de proiecte de CSR derulate în 2014 este la nivel local (+3%). Toate celelalte niveluri arată scăderi
semnificative în 2014, de la -14% până la -8%, cea mai puternică fiind cea a proiectelor derulate “la nivelul tuturor comunităților în
care acționăm”.

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

Ce sectoare ale comunităţii ați vizat pentru intervenţie şi
sprijin în 2012, 2013 și 2014? (mai multe variante de răspuns)
Întrebarea 24
100%
90%
80%

87%
79%

69%

70%

68%
60%

62%

60%

62%
56%

56%

54%

58%
2012

50%

41%
39%

40%

2013

35%

2014

29%

27%

30%

36% 35%
19% 19%

15%

20%

5%

10%

2% 1%

0%

Educaţie

Social

Sănătate

Sport

Mediu

Cultură

Antreprenoriat Alte sectoare

Răspunsuri totale: 130
(Au omis aceasta întrebare: 181)

Cele mai multe companii au ca focus educaţia în proiectele de CSR (69%, dar în scădere cu 10% față de anul anterior). Aceasta
este urmată de interesul pentru probleme sociale (62%, în scădere cu 2%) şi sănătate (54%, în scădere cu 2%). Mediul este
domeniul cu cea mai mare scădere în 2014 față de 2013, de la 58% la numai 35%.

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

Compania dumneavoastră oferă ajutor comunităţii prin:
(mai multe variante de răspuns)

Întrebarea 25
90%
80%

75%

73% 74%

79% 80%
72%
67%

70%

61%

59%

60%

50% 50%
50%

40%

2012

40%

2013

30%

2014

20%

13%

10%

2%

5%

0%
Voluntariat

Donaţii în bani

Donaţii în natură (cărţi,
folosirea spaţiilor,
împrumuturi de active)

Practici de afaceri
responsabile social

În alt mod

Răspunsuri totale: 130
(Au omis această întrebare: 181)

Și în 2014 majoritatea companiilor oferă ajutor prin: donaţii financiare (80% vs 79% în studiu anterior) și voluntariat (61% vs. 74%).
O mică scădere se observă și la donaţiile în natură (59% vs. 67%). Mult mai puţini sunt în continuare concentraţi pe practici de
afaceri responsabile social (40% vs. 50%).

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

Cu ce fel de instituţii colaboraţi pentru implementarea
proiectelor de CSR? (mai multe variante de răspuns)
Întrebarea 26

Alte instituții

2%

Nu colaborăm

4%

Instituţii care oferă servicii medicale şi de îngrijire

39%

Autorităţi locale/centrale

49%

Instituţii de învăţământ

52%
87%

ONG-uri
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Răspunsuri totale: 125
(Au omis această întrebare: 186)

În ceea ce priveşte colaborarea cu diferite instituţii 87% dintre companii preferă mai ales ONG-urile (față de 54% anterior), în timp ce
49% lucrează mai ales cu autorităţile locale/centrale (față de 37% anterior). Există totuşi şi companii care îşi desfăşoară proiectele
colaborând cu instituții de învățământ (52%) sau cu instituții care oferă servicii medicale și de îngrijire (39%).

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

Sustenabilitatea
lanțului de
aprovizionare

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

Compania pe care o reprezentați are o politică privind
sustenabilitatea lanțului de aprovizionare? (o singură variantă de răspuns)
Întrebarea 27

11%
Da, şi o implementăm

Da, dar nu se aplică

21%

Nu, dar lucram la asta

55%

Nu
Nu ştiu

11%
2%

Răspunsuri totale: 125
(Au omis această întrebare: 186)

55% dintre respondenţi spun că au o politică privind sustenabilitatea lanțului de aprovizionare pe care o și implementează, dar 21%
spun că nu au așa ceva, iar 11% pur și simplu nu știu. Există și un procent de 2% care, deși au o politică privind sustenabilitatea
lanțului de aprovizionare, spun că aceasta nu se aplică.

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

Care sunt motivele pentru care se aplică această politică
de sustenabilitate a lanțului de aprovizionare?
(mai multe variante de răspuns)

Întrebarea 28

8%

Alte motive
Adaugă valoare brandului

18%

Compania noastră nu aplică / nu ştiu să aplice o astfel de
strategie

29%
35%

Face parte din strategia de sustenabilitate/CSR a companiei

37%

Permite un management mai bun al riscurilor

43%

Permite eficientizarea costurilor
Răspunsuri totale: 125
(Au omis această întrebare: 186)

0%

5%

10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

În privința motivelor pentru care se aplică politică de sustenabilitate a lanțului de aprovizionare pe primul lor este faptul că permite
eficientizarea costurilor (43%), urmat de faptul că permite un management mai bun al riscurilor (37%), și că face parte din strategie
de sustenabilitate/CSR a companiei (35%). 18% dintre companii spun chiar că le adaugă valoare brandului.

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

Cum evaluați sustenabilitatea unui furnizor?
(mai multe variante de răspuns)

Întrebarea 29

10%

Altfel

Nu evaluăm

16%

33%

Chestionare

40%

Audit

57%

Întâlniri
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Răspunsuri totale: 125
(Au omis această întrebare: 186)

Companiile susțin că evaluează sustenabilitatea unui furnizor mai ales prin întâlniri (57%), prin audit (40%), și prin chestionare
(33%). Totuși 16% dintre companiile respondente nu fac nici un fel de evaluare în acest sens.

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

Care sunt principalele direcții de acțiune pe care le luaţi în
considerare în dezvoltarea unui lanț de aprovizionare
sustenabil? (mai multe variante de răspuns)
Întrebarea 30

12%

Altele

Dezvoltare comunitară

24%

Managementul resurselor umane, compensații şi
beneficii

26%

Drepturile omului

26%

Comunicare comercială

30%

Sănătatea şi securitatea la locul de muncă

43%
45%

Mediu
Transparenţa şi etica în afaceri

65%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Răspunsuri totale: 125
(Au omis această întrebare: 186)

Principalele direcții de acțiune pe care firmele le iau în considerare în dezvoltarea unui lanț de aprovizionare sustenabil sunt:
transparența și etica în afaceri (65%), mediul (45%), și sănătatea și securitatea la locul de muncă (43%).

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

La nivelul companiei dumneavoastră, cât de important este
criteriul sustenabilității în alegerea unui furnizor?
(o singură variantă de răspuns)

Întrebarea 31

8% 2% 11%
Deloc important
Puțin important

29%

Destul de important

27%

Important
Foarte important
Nu știu

23%

Răspunsuri totale: 125
(Au omis această întrebare: 186)

La nivelul companiei criteriul sustenabilității în alegerea unui furnizor este important pentru 79% dintre respondenți, dar
pentru 2% nu este deloc important, iar 8% nu știu.

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

Echipa CSR
şi rolul angajaţilor

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

Câte persoane fac parte din echipa de CSR?
(răspuns deschis)

Întrebarea 32

4

+25%

3.5

3

2.6

+8%

2.8

3.5

2.5
2
1.5
1
0.5
0
2012

2013

2014

Răspunsuri totale: 124
(Au omis această întrebare: 187)

Referitor la numărul persoanelor implicate în echipa de CSR, aceştia sunt în medie de 3,5 per companie (full time employees), ceea
ce indică o creștere de 25% față de media din anul anterior de 2,8.

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

Implicaţi angajaţii în acţiunile de CSR derulate de companie?
(o singură variantă de răspuns)

Întrebarea 33

Da, ei sunt foarte implicați

75%

Nu, dar plănuim să o facem

13%

Nu

6%

Da, încercăm, dar aceștia nu se implică

6%

Nu ştiu

Răspunsuri totale: 124
(Au omis această întrebare: 187)

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

O majoritate covârşitoare, de 75% din companii, implică angajaţii în diferite acţiuni de CSR. Ceea ce înseamnă că firmele româneşti au înţeles că
angajaţii sunt cu atât mai motivaţi cu cât compania lor este mai activă prin proiecte CSR. Este larg acceptat faptul că proiectele CSR au un impact
semnificativ în motivarea, dezvoltarea şi retenţia angajaţilor.

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

Câte training-uri interne cu teme de responsabilitate socială
corporativă ați organizat în 2014? (răspuns deschis)
Întrebarea 34

1,18
training-uri interne de CSR în 2014
Răspunsuri totale: 124
(Au omis această întrebare: 187)

Numărul mediu de training-uri interne cu teme de responsabilitate socială corporativă organizate de companiile respondente în 2014
este unul extrem de scăzut, de numai 1,18 per companie.

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

Aveţi un proces intern pentru indentificarea temelor
relevante pentru companie în domeniul CSR?
(o singură variantă de răspuns)

Întrebarea 35

Da, dar nu se aplică

0%

Nu ştiu

2%

20%

Nu, dar lucram la asta

27%

Nu

Da, şi îl implementăm

Răspunsuri totale: 124
(Au omis această întrebare: 187)

51%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Legat de procesul de stabilire a unei strategii CSR, 51% dintre companii au deja un proces intern pentru identificarea temelor
relevante în domeniul CSR, faţă de 47% care nu au un astfel de proces.

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

Date demografice
Rezultatul acestui studiu reflectă răspunsurile
primite la chestionarul nostru în perioada
27 aprilie – 25 mai 2015 din partea a
311 executivi de top şi specialişti CSR,
reprezentând companii care îşi
desfăşoară activitatea în România.

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

Demografice
Structura acţionariatului companiilor:

Cu sediul în:

10%

43%

2014

2015

50%

57%

40%

13%
2013

Mixtă
32%

Străină
55%

24%
76%

Românească

11%
2012

Altă localitate

2014

25%
2013

25%

75%

64%

0%

20%

40%

60%

80%

0%

20%

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

40%

60%

80%

București

Demografice
Industriile în care activează companiile care au
răspuns la chestionar în 2015 (răspunsuri)
Industria petrolieră

Distribuţia veniturilor companiilor chestionate:

4

11%

Industria chimică

5

Industria alimentară

5

Mai puţin de 1 mil euro

3%
2%
29%

Telecom / media

8

Construcţii şi imobiliare

1-10 mil euro

9

Industria farmaceutică şi
sănătate

10
10-50 mil euro

Industria de IT

11

Energie şi minerit

11

12%
9%
21%
23%

2014
2013

36%

2012

Comerţ cu amănuntul şi en gros

50-100 mil euro

15

Servicii financiar-bancare

20

Alte servicii

30%

32

Mai mult de 100 mil euro

Industria producătoare
Răspunsuri totale: 176
(Au omis această întrebare: 135)

9%
14%
18%

46
0

10

20

30

40

50

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

48%
35%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Demografice
Poziţiile ocupate în cadrul companiei de persoanele care au răspuns la chestionar în 2015 (răspunsuri)
Director Financiar

30

Specialist marketing / PR / comunicare

28

Membru al Board-ului

26

Altă funcție

18

CEO / Preşedinte / Director general

16

Director Economic

12

Specialist CSR

11

Director Contabilitate

10

Specialist resurse umane

7

Economist

4

Analist financiar

4

Director General Adjunct

3

Director Administrativ

3

Manager Dezvoltare Durabila

2

Director de HR

2

Răspunsuri totale: 176
(Au omis această întrebare: 135)

0

5

10

15

20

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

25

30

35

Echipa de proiect

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

Echipa de proiect
CSRMedia.ro

EY România

Lacrămioara Botezatu

Elena Badea

Project Manager
CSRMedia.ro

Head of Market Enablement
EY România

lacramioara@csrmedia.ro

elena.badea@ro.ey.com

George Carpov

Oana Gorbănescu

Strategic Communications Coordinator
McGuireWoods Consulting

Communication & CSR Officer
EY România

bcarpov@mcguirewoods.ro

oana.gorbanescu@ro.ey.com

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

Testimoniale

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

De ce vă recomandăm acest studiu?
Lacrămioara Botezatu

Elena Badea

Project Manager
CSRMedia.ro

Head of Market Enablement
EY România

Știm că acest studiu este așteptat cu mare
interes de cei care activează în domeniu.
Realizat pentru al treilea an consecutiv,
studiul aduce răspunsuri şi conferă o imagine
de ansamblu asupra activităților de CSR
realizate de companiile din ţara noastră. Si ne
bucură să vedem că numărul companiilor care
derulează acțiuni de responsabilitate socială
creşte de la an la an.

Mediul de business din România trece către o
zonă de maturitate în ceea ce priveşte domeniul
responsabilităţii sociale. Cea de-a treia ediţie a
studiului nostru ne relevă o diversificare a
preocupărilor companiilor în această zonă şi un
accent mai puternic pus pe sustenabilitate. Acest
lucru va fi în avantajul fiecărei companii, întrucât
organizațiile care îşi gestionează responsabil
impactul social şi de mediu beneficiază de o
eficienţă operațională mai mare, de o mai bună
administrare a resurselor, dar şi de o
repoziționare în relația cu acționarii, angajații şi
partenerii de afaceri.

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

Ne propunem să
realizăm acest studiu
în fiecare an.
Sperăm să fiţi alături
de noi!

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015