You are on page 1of 3

Strugaru Oana Amalia

Grupa 4 , AMG Bacau
Anul 4

Cabinet medical individual de obstetrica
si ginecologie

 Plan strategic de infiintare a unui cabinet medical
Pentru alegerea strategiei corecte , a obiectivelor specifice si calitatea deciziilor se impune o
analiza a mediului intern si extern a Cabinetului medical de obstetrica si ginecologie.
ANALIZA SWOT
Puncte forte :

Locatia cabinetului intr-o zona fara competitori
Personal medical acreditat şi calificat
Servicii medicale validate şi decontate 100% de către CAS
Nivel ridicat al educaţiei medicale a angajaţilor
Utilizarea tehnologiei informaţiei ca instrument de marketing(web site)
Dotarea cu aparatură medicală performantă

Puncte slabe :Personal medical insuficient
Aparatura medicala neactualizata
Lipsa de incredere a populatiei
Conducere slaba

Oportunitati:


Adresabilitatea populaţiei
Pacienti nemultumiti de serviciile competitorilor
Intarirea corpului medical

Amenintari :Tariful alocat pe caz rezolvat este subdimensionat
Apariţia de noi competitori pe piaţă
Schimbări ale comportamentului pacienților
Apariția unor servicii alternative

 Pentru infiintarea unei unitati medicale private este necesara precizarea urmatoarelor
elemente:
Locatia:

Activitatea medicala se desfasoara intr-o locatie avizata si acreditata ca atare de catre
forurile competente. Solicitantul trebuie sa prezinte dovada detinerii legale a spatiului in
care urmeaza sa functioneze cabinetul medical (Ordinul 124, art. 20, respectiv prevederile
corespunzatoare din Legea 31 si din Ordonanta 26), inclusiv schita spatiului.
In acelasi spatiu cu destinatia de cabinet medical nu pot fi infiintate mai mult de doua
cabinete medicale si numai daca se indeplinesc conditiile de compatibilitate intre
specialitatile medicale privind serviciile medicale furnizate (Ordinul 124, art 20, al. (3))

Obiectul de activitate ;

Unitatile medicale sunt avizate sa desfasoare activitate medicala in specialitatile
medicale, supraaspecializarile si competentele definite conform normelor legale in
vigoare (nomenclatorul de specialitati).
Societatile comerciale trebuie sa aiba obiect de activitate unic, constand in furnizarea de
servicii medicale, cu sau fara activitati conexe acestora, stabilite prin ordin al ministrului
1 / 4 Cabinet medical individual - acte necesare sanatatii si familiei (Ordinul 124, art.
15);
Cabinete medicale fara personalitate juridica se pot infiinta si vor furniza servicii
medicale numai in specialitatatile si competentele medicului titular sau ale asociatilor, in
cazul formelor asociative (Ordin 153, art 4)

Pentru infiintarea unui cabinet medical individual, prima institutie la care trebuie sa se prezinte
cadrul medicul solicitant este Colegiul Medicilor din judetul in care isi va aflla sediul cabinetul
respectiv. Avizul colegiului medicilor se eliberează în baza autorizaţiei de liberă practică, a
dovezii deţinerii legale a spaţiului şi numai după verificarea existenţei dotării minime a
cabinetului medical.
Actele necesare la Colegiul Medicilor :
Dovada de detinere a spatiului (comodat, act de vanzare-cumparare, contract de
inchiriere, donatie, etc.). Se vor anexa Schita spatiului (cu numerotarea camerelor
componente) – copii
Daca spatiul respectiv se afla intr-o locatie unde locuiesc sau isi desfasoara activitatea
alte persoane fizice sau juridice este necesar acordul scris al colocatarilor (acordul scris al
Asociatiei de locatari, al Conducerii Intreprinderii, etc.) - copie
Autorizatia de libera practica a medicului titular. Cabinetul poate fi avizat numai pentru
specialitatile, competentele si supraspecializarile mentionate in aceasta autorizatie - copie
Taxa de avizare: pentru fiecare specialitate –copie dupa chitanta
Dovada achitarii cotizatiei la zi catre CMB - copii
Cerere tip completata in momentul depunerii actelor (modelul se gaseste la CMB).

Dupa depunerea actelor, Colegiul Medicilor va va contacta pentru stabilirea de comun acord cu
inspectorul delegat a datei pentru efectuarea inspectiei. La aceasta inspectie se verifica existenta
dotarii minime (conform legislatiei)
In termen de maxim 30 de zile (respectiv in termen de 5 zile lucratoare - pentru avizele efectuate

cu taxa de urgenta), Colegiul Medicilor va va anunta definitivarea certificatul de Avizare a
Infiintarii Cabinetului Medical Individual, din acel moment documentul respectiv putând fi
ridicat de la sediu.
Dupa obtinerea Certificatul eliberat de catre Colegiul Medicilor va puteti prezenta la Directia de
Sanatate Publica pentru inscrierea in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale
Dosar:Cerere tip – model DSP
Actul de spatiu (contract de comodat sau de inchiriere sau de proprietate) - copie
Certificatul de membru CMR - copie
Certificatul eliberat de catre CM-original

Avizarea sanitară reprezintă prima etapă de verificare a normelor de igienă şi sănătate
publică, care condiţionează, din punct de vedere tehnic şi juridic, amplasarea, construcţia,
amenajarea obiectivelor şi a activităţilor desfăşurate în acestea la normele de igienă şi sănătate
publică.
Autorizarea sanitară reprezintă procesul de analiză si investigaţie sanitară care condiţionează,
din punct de vedere tehnic si juridic, punerea în funcţiune şi desfăşurarea activităţii de
conformarea la normele de igienă si de sănătate publică.
Reguli de functionare a cabinetului medical :

Programarea orelor de consultatie si eventual a orelor pentru rezolvarea unor urgente
solicitate de pacienti;

Respectarea programului;

Stabilirea unui numar de pacienti care pot fi rezolvati in conditii optime intr-o perioada
de timp;

Inlocuirea unui medic care nu este disponibil de catre un alt membru al echipei;

Stabilirea planurilor de plata a ingrijirilor oferite consumatorilor;

Evitarea infectiilor asociate actului medical prin respectarea normelor de igiena;

Mentinerea performantei serviciului medical prin formarea si dezvoltarea personalului in
raport cu nevoile.