You are on page 1of 28

CULTURA CLSSICA,

LLAT I GREC
ESO I BATXILLERAT

2009 2010

ESO
I BATXILLERAT

NDEX

ESO
Cultura clssica 3r............................................................................... 2
Cultura clsica 3................................................................................. 4
Latn 4............................................................................................... 6

BATXILLERAT
Llat 1 ................................................................................................ 8
Latn 1 ............................................................................................... 10
Grec 1 .............................................................................................. 12
Griego 1 ........................................................................................... 14
Llat 2 NOVETAT .................................................................................. 16
Latn 2 NOVEDAD ................................................................................ 18
Grec 2 NOVETAT ................................................................................. 20
Griego 2 NOVEDAD . .......................................................................... 22
Collecci Minimanual . ....................................................................... 24

Per sollicitar exemplars de mostra:


Tel: 96 317 00 38 | Fax: 96 357 12 50 | www.castellnouedival.com | comercial@castellnouedival.com

ESO

3r
Cultura clSsica 3r
ndex de continguts
UNITAT 1

UNITAT 7

El mite: La poma de la discrdia


El mn clssic: La vida de Timareta

El mite: Heracles
El mn clssic: Vida dun gladiador

Naixement i infncia

Lorigen dels gladiadors

El matrimoni

Entrenament i tipus de gladiadors

La vida de casada

Els combats

Responsabilitats de la dona casada

UNITAT 2
El mite: Aquilles
El mn clssic: Jo vaig ser un soldat

UNITAT 8
El mite: Json
El mn clssic: Veni, vidi, vici
Juli Csar

rom

La carrera poltica de Juli Csar


La guerra civil i la fi de Csar

La vida al campament

Mercedes Madrid, Elena Pingarrn

Lorganitzaci de la legi romana


Els catafractes
Jo vaig ser la dona dun soldat

Format: 21,5 28,5 cm


Impressi: quadricromia
ISBN: 978-84-8345-299-8

UNITAT 3
El mite: Helena
El mn clssic: El mn dels morts

UNITAT 9
El mite: Teseu
El mn clssic: Jure, et jure pare, que
no componc versos mai
Monleg de Jlia
Carta des del Pont

Lnima de Ptrocle
El barquer de lHades
Les mansions de lHades
El Trtar

UNITAT 10
El mite: Orfeu
El mn clssic: Alexandre el Gran
Olmpia, mare dAlexandre

UNITAT 4

Leducaci dAlexandre

El mite: Odisseu
El mn clssic: Amb lescut o al damunt
Leducaci espartana
La batalla de les Termpiles
Gorgo

La conquesta dsia

UNITAT 11
El mite: dip
El mn clssic: Records dAdri
Principi i final

UNITAT 5

Lesplendor dAdri

El mite: Enees
El mn clssic: Coneix-te a tu mateix
La consulta a la ptia
El du no sequivoca, sin els homes

UNITAT 6
Mercedes Madrid, Elena Pingarrn

El mite: Perseu
El mn clssic: Carta duna matrona
romana
Infncia, adolescncia i matrimoni

Format: 21,5 28,5 cm


Impressi: 2 tintes
ISBN: 978-84-8345-300-1

La vida de casada i la maternitat


El temps doci

Antnous i letapa final

+1

Recursos per al professorat

ESTRUCTURA INTERNA DE LA GUIA DIDCTICA

Projecte

Programacions

Orientacions

Avaluacions

Inclou una presentaci, els


nous materials del projecte, els
objectius generals de lrea,
els continguts, la referncia
a les competncies bsiques
corresponents, els continguts
transversals i els recursos
proposats per a latenci a la
diversitat.

Inclou el currculum oficial


de lrea, desplegat a partir
dels objectius,els continguts
i els criteris davaluaci, i la
programaci especfica de
lrea per al curs corresponent.

Orientacions
didctiques amb activitats
complementries.

En aquest apartat,
els docents trobareu propostes
davaluaci inicial, final i
formativa i la referncia
als criteris davaluaci.

Solucionari
Apartat que recopila les solucions de totes les activitats del llibre de lalumne.

CD DE RECURSOS DIGITALS

El CD inclou la
guia didctica
i activitats
de refor i
dampliaci,
tot en PDF.

Tamb hi
trobareu les
programacions
drea i aula
en Word. Seran
una gran eina,
ja que el format
permet adaptar
el material a les
classes, incloure
o eliminar
elements...

Projecte en format PDF


Programacions drea en Word
Programacions daula en Word
Activitats de refor en format PDF
Activitats dampliaci en format PDF

RECURSOS EN EL WEB
Pgina principal

Graella de continguts

Tots els recursos digitals els podeu trobar


tamb a www.castellnouedivaldigital.com
3

Libro del alumn@

ESO

3.
Cultura clsica 3.
ndice de contenidos
UNIDAD 1

UNIDAD 7

El mito: La manzana de la discordia


El mundo clsico: La vida de Timareta

El mito: Heracles
El mundo clsico: Vida de un gladiador

Nacimiento e infancia

El origen de los gladiadores

El matrimonio

Entrenamiento y tipos de gladiadores

La vida de casada

Los combates

Responsabilidades de la mujer casada

UNIDAD 2
El mito: Aquiles
El mundo clsico: Yo fui un soldado

UNIDAD 8
El mito: Jasn
El mundo clsico: Llegu, vi y venc
Julio Csar

romano

La carrera poltica de Julio Csar


La guerra civil y el fin de Csar

La vida en el campamento

Mercedes Madrid, Elena Pingarrn

La organizacin de la legin romana


Los catafractas
Yo fui mujer de un soldado

Formato: 21,5 28,5 cm


Impresin: cuatricroma
ISBN: 978-84-8345-260-8

UNIDAD 3
El mito: Helena
El mundo clsico: El mundo

UNIDAD 9
El mito: Teseo
El mundo clsico: Juro, te juro padre,
que nunca compongo versos
Monlogo de Julia
Carta desde el Ponto

de los muertos
El alma de Patroclo
El barquero del Hades
Las mansiones del Hades
El Trtaro

UNIDAD 10
El mito: Orfeo
El mundo clsico: Alejandro Magno
Olimpia, madre de Alejandro
La educacin de Alejandro

UNIDAD 4
El mito: Odiseo
El mundo clsico: Con el escudo
o sobre l
La educacin espartana
La batalla de las Termpilas
Gorgo

La conquista de Asia

UNIDAD 11
El mito: Edipo
El mundo clsico: Recuerdos
de Adriano
Principio y final
El esplendor de Adriano

UNIDAD 5
El mito: Eneas
El mundo clsico: Concete a ti mismo
La consulta a la pitia
El dios no se equivoca, sino los hombres

Mercedes Madrid, Elena Pingarrn

UNIDAD 6
El mito: Perseo
El mundo clsico: Carta de una ma

Formato: 21,5 28,5 cm


Impresin: 2 tintas
ISBN: 978-84-8345-261-5

trona romana
Infancia, adolescencia y matrimonio
La vida de casada y la maternidad
El tiempo de ocio

Antnoo y la etapa final

+1

Recursos para el profesorado

ESTRUCTURA INTERNA DE LA GUA DIDCTICA

Proyecto

Programaciones

Orientaciones

Evaluaciones

Incluye una presentacin, los


nuevos materiales del proyecto,
los objetivos generales del rea,
los contenidos, la referencia
a las competencias bsicas
correspondientes, los contenidos
transversales y los recursos
propuestos para la atencin
a la diversidad.

Incluye el currculum oficial


del rea, desplegado a partir
de los objetivos, los contenidos
y los criterios de evaluacin,
y la programacin especfica
del rea para el curso
correspondiente.

Orientaciones didcticas con


actividades complementarias.

En este apartado,
los docentes encontraris
propuestas de evaluacin
inicial, final y formativa
y la referencia a los criterios de
evaluacin.

Solucionario
Apartado que recopila las soluciones de todas las actividades del libro del alumno.

CD DE RECURSOS DIGITALES

El CD incluye
la gua didctica
y actividades
de refuerzo
y de ampliacin,
todo en PDF.

Proyecto en formato PDF


Programaciones de rea en Word
Programaciones de aula en Word
Actividades de refuerzo en formato PDF

Encontraris,
tambin,
todas las
programaciones
de rea y aula
en Word. Eso
os permitir
adaptar el
material a las
clases, aadir
y eliminar
elementos, etc.

Actividades de ampliacin en formato PDF


RECURSOS EN EL SITIO WEB
Pgina principal

Tabla de contenidos

Todos los recursos digitales se pueden consultar


y descargar en www.castellnouedivaldigital.com
5

Libro del alumn@

4.

ESO

laTn 4.

4 .o

eso

ndice de contEnidos

LATN
Elena Pingarrn

Presentacin

4.o

eso

1. El viaje de Eneas
2. Los orgenes mticos de Roma

LATN

Elena Pingarrn

3. La fundacin de Roma
4. Las armas de la paz
5. Los ltimos reyes latinos

1-7

6. Los reyes etruscos

17

7. La instauracin de la Repblica

Elena Pingarrn

8. La lucha por la igualdad de derechos


9. La formacin de un imperio
10. La poca de Augusto

Formato: 21,5 x 28,5 cm


Impresin: cuatricroma
ISBN: 978-84-8345-311-7

11. El imperio

4 .o

eso

ANEXO

LATN
GUA DIDCTICA

Elena Pingarrn

4.o

eso

LATN GUA
DIDCTICA
Elena Pingarrn

Incluye un cuaderno con:


y cronologa
LATN vocabulario

vocabulario
LATN
4.o eso y cronologa

Elena Pingarrn

4.o

eso

Vocabulario
Vocabulario de nombres propios
Eje cronolgico

Elena Pingarrn
ISBN 978-84-8345-311-7

Formato: 21,5 x 28,5 cm


Impresin: 2 tintas
ISBN: 978-84-8345-346-9
6

788483 453117

Recursos para el profesorado

ESTRUCTURA INTERNA DE LA GUA DIDCTICA

Proyecto

Programaciones

Orientaciones

Evaluaciones

Incluye una presentacin, los


nuevos materiales del proyecto,
los objetivos generales del rea,
los contenidos, la referencia
a las competencias bsicas
correspondientes, los contenidos
transversales y los recursos
propuestos para la atencin
a la diversidad.

Incluye el currculum oficial


del rea, desplegado a partir
de los objetivos, los contenidos
y los criterios de evaluacin,
y la programacin especfica
del rea para el curso
correspondiente.

Orientaciones didcticas con


actividades complementarias.

En este apartado,
los docentes encontraris
propuestas de evaluacin inicial,
final y formativa
y la referencia a los criterios
de evaluacin.

Solucionario
Apartado que recopila las soluciones de todas las actividades del libro del alumno.

CD DE RECURSOS DIGITALES

Programaciones de materia y aula


Gua didctica
Recursos didcticos
Galera de imgenes

RECURSOS EN EL SITIO WEB


Pgina principal

Tabla de contenidos

Todos los recursos digitales se pueden consultar y descargar en www.castellnouedivaldigital.com


7

Material per a

BATXILLERAT

1r
Llat 1
ndex de continguts
Presentaci
1. Els relats dels romans en lactualitat
2. Els romans i la nostra vida quotidiana
3. El catal, el llat del segle xxi
4. Els orgens de Roma
5. La conquesta dItlia (segles vi a iii aC)
6. Lexpansi mediterrnia i els conflictes civils (segles ii a i aC)

Joan Alberich, Joan Carbonell


i Brbara Matas

Llibre de lalumne
Format: 21,5 x 28,5 cm
Impressi: quadricromia
ISBN: 978-84-9804-505-5

7. El govern imperial (segles i-iv dC)


8. Els emperadors dels segles ii i iii
9. Lantiguitat tardana
Apndix gramatical
Annexos
Lxic

Recursos digitals
per a lalumne

LLAT 1

Matria
de modalitat

ndex de continguts del CD de lalumne


Esquemes de les unitats
Unitats digitals
LLIBRE I CD

Galeria dimatges
Glossari

Recursos per al professorat

guia didctica

Presentaci
1. Presentaci del projecte
2. Programacions
Programaci de matria
Programaci daula
3. Orientacions i solucionaris
4. Avaluacions
5. Altres recursos

Format: 25,8 x 31,5 cm
Impressi: 2 tintes
ISBN: 978-84-9804-530-7

CD DE RECURSOS DIGITALS

Guia didctica
i recursos digitals
per al professor
Matria
de modalitat

LLAT 1
Programacions de matria i aula
Guia didctica
Esquemes de les unitats
Unitats digitals
Galeria dimatges
Glossari

Tots els recursos digitals els podeu trobar tamb a www.castellnoudigital.cat

Materiales para el alumn@

BACHILLERATO

1.
Latn 1
ndice de contEnIDOS
Presentacin
Bloque 1
1. Del indoeuropeo a las lenguas romances. Periodos de la lengua y
la literatura latinas. La escritura en
Roma. Abecedario, pronunciacin y
acentuacin
2. El sistema morfosintctico del latn.
El orden de las palabras. La concordancia

M. V. Bescs, L. A. Henndez,
V. Muoz y C. Romero

Libro del alumno


Formato: 21,5 x 28,5 cm
Impresin: cuatricroma
ISBN: 978-84-8308-710-7

3. Primera declinacin. El verbo : el infectum. Indicativo: presente, pretrito imperfecto y futuro imperfecto de
la primera conjugacin y del verbo
sum. La oracin simple

Materia
de modalidad

LATN 1

12. Pronombres interrogativos. Partculas interrogativas. Imperativo de las


cuatro conjugaciones. Expresin de
la prohibicin. Principales conjunciones subordinantes
13. Los pronombres indefinidos. La voz
pasiva: el tema de presente. La oracin pasiva
14. La voz pasiva: el perfectum. Los infinitivos pasivos. La pasiva impersonal. Los verbos deponentes

4. La segunda declinacin. Presente,


pretrito imperfecto y futuro imperfecto de la segunda conjugacin.
Oraciones coordinadas

15. Nociones bsicas de evolucin fontica (I): palabras transparentes.


Cambios voclicos. Evolucin de algunas consonantes simples

5. Tercera declinacin: sustantivos y adjetivos. Presente, pretrito imperfecto


y futuro imperfecto de la tercera conjugacin. Complementos de tiempo

16. Nociones bsicas de evolucin fontica


(II): evolucin de diversos grupos consonnticos. Otros cambios fonticos de
la evolucin del latn. Cultismos

6. Cuarta y quinta declinaciones. Presente, pretrito imperfecto y futuro


imperfecto de indicativo de la cuarta
conjugacin y de la tercera mixta.
Los adverbios. El dativo posesivo

Bloque 2

7. Complementos de lugar. El sustantivo: presente e imperfecto de las cuatro conjugaciones y del verbo sum.
Preposiciones

19. El Imperio romano

8. Numerales latinos. El perfectum: el


indicativo de las cuatro conjugaciones y del verbo sum. Sustantivacin
de adjetivos

Guia didctica
y recursos digitales
para el profesor

11. El pronombre relativo. La oracin


de relativo. El participio. Sintaxis del
participio

9. Pronombres personales y posesivos.


Grados del adjetivo. El adverbio. El
perfectum: el subjuntivo de las cuatro
conjugaciones y del verbo sum
10. Pronombres demostrativos. El infinitivo. La oracin compuesta: la oracin
del infinitivo

17. Los orgenes de Roma y la poca


monrquica
18. La Repblica romana
20. Organizacin poltica de Roma en
poca republicana
21. Las clases sociales en Roma
22. La organizacin familiar en Roma
23. La educacin y la enseanza. La religin
24. El calendario. La vida diaria. El arreglo personal
25. El derecho romano
26. Los espectculos pblicos
27. La romanizacin

ndICE de contenidos del cd del alumno


Esquemas de las unidades
LIBRO Y CD

Unidades digitales
Galera de imgenes
Glosario

10

Recursos para el profesorado

gua didctica

Presentacin
1. Presentacin del proyecto

A DIDCTICA

2. Programaciones
LATN 1

Materia
de modalidad

Programacin de materia

GUA DIDCTICA
M. V. BESCS, L. A. HERNNDEZ,
V. MUOZ Y C. ROMERO

Programacin de aula

M. V. BESCS, L. A. HERNNDEZ,
V. MUOZ Y C. ROMERO

3. Orientaciones y solucionarios

LATN 1

4. Evaluaciones
5. Otros recursos

Formato: 25,8 x 31,5 cm


Impresin: 2 tintas
ISBN: 978-84-8308-056-6

CD DE RECURSOS para el profesorado

Guia didctica
y recursos digitales
para el profesor

LATN 1

Materia
de modalidad

Programaciones de materia y aula


Gua didctica
Esquemas de unidades
Unidades digitales
Galera de imgenes
Glosario

Todos los recursos digitales se pueden consultar y descargar en www.almadrabadigital.com


11

Material per a

BATXILLERAT

1r
GrEc 1
ndex de continguts
Presentaci
1. El Caos
2. Cronos
3. Zeus i Hera
4. Posid
5. Hades
6. Demter i Persfone

Maria Colomer i Remei Toms

7. Atena i Ares
8. Afrodita
9. Dions

Format: 21,5 x 28,5 cm


Impressi: quadricromia
ISBN: 978-84-9804-506-2

10. rtemis i Apollo


11. Hefest
12. Hermes

Recursos digitals
per a lalumne

GREC 1

Matria
de modalitat

ndex de continguts del CD de lalumne


Esquemes de les unitats
Unitats digitals
LLIBRE I CD

Galeria dimatges
Glossari

12

Recursos per al professorat

guia didctica

Presentaci
1. Presentaci del projecte
2. Programacions
Programaci de matria
Programaci daula
3. Orientacions i solucionaris
4. Avaluacions
5. Altres recursos

Format: 25,8 x 31,5 cm


Impressi: 2 tintes
ISBN: 978-84-9804-020-3

CD DE RECURSOS DIGITALS

Guia didctica
i recursos digitals
per al professor
Matria
de modalitat

GREC 1
Programacions de matria i daula
Guia didctica
Esquemes de les unitats
Unitats digitals
Galeria dimatges
Glossari

Tots els recursos digitals els podeu trobar tamb a www.castellnoudigital.cat

13

Materiales para el alumn@

BACHILLERATO

1.
GRIEGO 1
ndice de contEnIDOS
Presentacin
1. El caos
2. Cronos
3. Zeus y Hera
4. Poseidn
5. Hades
6. Demter y Persfone
7. Atenea y Ares

M. Colomer y M. R. Toms

8. Afrodita
9. Dionisos

Libro del alumno


Formato: 21,5 x 28,5 cm
Impresin: cuatricroma
ISBN: 978-84-8308-711-4

10. rtemis y Apolo


11. Hefesto
12. Hermes
Apndice gramatical
Lxico

Recursos digitales
para el alumno

GRIEGO 1

Materia
de modalidad

ndICE de contenidos del cd del alumno


Esquemas de las unidades
Unidades digitales
LIBRO Y CD

Galera de imgenes
Glosario
14

Recursos para el profesorado

gua didctica

Presentacin
1. Presentacin del proyecto

DIDCTICA

2. Programaciones
GRIEGO 1

Materia
de modalidad

Programacin de materia

GUA DIDCTICA

M. COLOMER Y M. R. TOMS

Programacin de aula

M. COLOMER
Y M. R. TOMS

3. Orientaciones y solucionarios

GRIEGO 1

4. Evaluaciones
5. Otros recursos

Formato: 25,8 x 31,5 cm


Impresin: 2 tintas
ISBN: 978-84-8308-053-5

CD DE RECURSOS para el profesorado

Guia didctica
y recursos digitales
para el profesor
Materia
de modalidad

GRIEGO 1
Programaciones de materia y aula
Gua didctica
Esquemas de unidades
Unidades digitales
Galera de imgenes
Glosario

Todos los recursos digitales se pueden consultar y descargar en www.almadrabadigital.com

15

NOVETAT

Material per a

BATXILLERAT

2n
Llat 2
ndex de continguts
Presentaci
1. Els romans i la literatura
2. El poder de la paraula i de la imatge
3. La histria, mestra de la vida
4. Eneas, lheroi
5. Beatus ille
6. Els poetes de lamor

Joan Alberich, Joan Carbonell


i Brbara Matas

7. Plauto, plaudite!

Llibre de lalumne

9. Gnosce te ipsum

8. Satira tota nostra est

Format: 21,5 x 28,5 cm


Impressi: quadricromia
ISBN: 978-84-9804-636-6

ndex de continguts del CD de lalumne


Esquemes de les unitats
Unitats digitals
LLIBRE I CD

16

Galeria dimatges

Recursos per al professorat

guia didctica

Presentaci
1. Presentaci del projecte
2. Programacions
Programaci de matria
Programaci daula
3. Orientacions i solucionaris
4. Avaluacions
5. Altres recursos

Format: 25,8 x 31,5 cm


Impressi: 2 tintes
ISBN: 978-84-9804-667-0

CD DE RECURSOS DIGITALS

Programacions de matria i aula


Guia didctica
Esquemes de les unitats
Unitats digitals
Galeria dimatges

Tots els recursos digitals els podeu trobar tamb a www.castellnoudigital.cat

17

NOVEDAD

Materiales para el alumn@

BACHILLERATO

2.
latn 2
ndice de contEnIDOS
BLOQUE I. GRAMTICA. EVOLUCIN DEL LXICO LATINO. EL LEGADO DE ROMA EN HISPANIA
UNIDAD 1
Gramtica
Repaso de la flexin nominal: la primera y la segunda declinacin. Adjetivos de la primera clase. Sintaxis casual: el
nominativo y el vocativo. La concordancia.
El lxico latino y su evolucin
Formacin de palabras latinas: la derivacin.
El legado de Roma en Hispania
Emrita Augusta. El puente de Alcntara.

M. V. Bescs y C. Romero

Libro del alumno


Formato: 21,5 x 28,5 cm
Impresin: cuatricroma
ISBN: 978-84-8308-741-1

UNIDAD 2
Gramtica
Repaso de la flexin nominal: la tercera declinacin. Adjetivos de la segunda clase. Sintaxis casual: el acusativo.
El lxico latino y su evolucin
Formacin de palabras latinas: la composicin. Reglas fonticas de la composicin.
El legado de Roma en Hispania
Saguntum. Carthago Nova.
UNIDAD 3
Gramtica
Repaso de la flexin nominal: la cuarta y la quinta declinacin. Los grados del adjetivo. Sintaxis casual: el genitivo.
El lxico latino y su evolucin
Reglas de evolucin fontica del latn a las lenguas romances.
El legado de Roma en Hispania
Segbriga. Valeria.
UNIDAD 4
Gramtica
Repaso de la flexin verbal: la voz activa. Sintaxis de
formas nominales: el gerundio y el gerundivo. El supino.
Sintaxis casual: el dativo. Sintaxis oracional: las oraciones
interrogativas directas.
El lxico latino y su evolucin
Componentes etimolgicos griegos y latinos.
El legado de Roma en Hispania
Itlica. Crduba. Baelo.
UNIDAD 5
Gramtica
Repaso de la flexin verbal: la voz pasiva. Sintaxis de formas nominales: el participio. Sintaxis casual: el ablativo.
El lxico latino y su evolucin
Caractersticas diferenciales del latn frente al castellano y
otras lenguas romances.
El legado de Roma en Hispania
Emporiae. Trraco.
UNIDAD 6
Gramtica
Repaso de la flexin verbal: sum y sus compuestos. Sintaxis
oracional: La oracin compuesta: coordinacin y yuxtaposicin.

El lxico latino y su evolucin


Vocabulario cientfico de origen grecolatino I.
El legado de Roma en Hispania
Brcino y Baetulo.
UNIDAD 7
Gramtica
Repaso de la flexin pronominal: los pronombres I. Sintaxis
oracional: la subordinacin. Las oraciones sustantivas.
El lxico latino y su evolucin
Vocabulario cientfico de origen grecolatino II.
El legado de Roma en Hispania
Caesaraugusta. Celsa.
UNIDAD 8
Gramtica
Repaso de la flexin pronominal: los pronombres II. Sintaxis
oracional: las oraciones de relativo.
El lxico latino y su evolucin
Expresiones latinas incorporadas al lenguaje culto I.
El legado de Roma en Hispania
Clunia, La Olmeda y el acueducto de Segovia.
UNIDAD 9
Gramtica
Repaso de la flexin verbal: verbos irregulares, deponentes
y defectivos. Sintaxis oracional: las oraciones adverbiales I:
finales, causales y consecutivas.
El lxico latino y su evolucin
Expresiones latinas incorporadas al lenguaje culto II: tpicos
literarios.
El legado de Roma en Hispania
Pollentia.
UNIDAD 10
Gramtica
Repaso de la flexin verbal: la voz perifrstica. Sintaxis oracional: las oraciones adverbiales II: temporales, comparativas, concesivas y condicionales.
El lxico latino y su evolucin
Expresiones de origen clsico incorporadas al lenguaje culto III: etimologas curiosas. El legado de Roma en Hispania.
Las murallas de Lugo y La torre de Hrcules.
BLOQUE II. LITERATURA LATINA
UNIDAD 11. La transmisin de la cultura clsica.
UNIDAD 12. Introduccin a la literatura latina.
UNIDAD 13. El teatro
UNIDAD 14. La historiografa.
UNIDAD 15. La oratoria.
UNIDAD 16. La poesa pica.
UNIDAD 17. La poesa lrica.
UNIDAD 18. Las Metamorfosis de Ovidio.
UNIDAD 19. Los autores tcnicos. Los juristas.
UNIDAD 20. Los autores hispanos.

ndICE de contenidos del cd del alumno


Esquemas de las unidades
LIBRO Y CD

Unidades digitales
Galera de imgenes
18

Recursos para el profesorado

gua didctica

Presentacin
1. Presentacin del proyecto
2. Programaciones
Programacin de materia
Programacin de aula
3. Orientaciones y solucionarios
4. Evaluaciones
5. Otros recursos

Formato: 25,8 x 31,5 cm


Impresin: 2 tintas
ISBN: 978-84-8308-751-0

CD DE RECURSOS para el profesorado

Programaciones de materia y aula


Gua didctica
Esquemas de unidades
Unidades digitales
Galera de imgenes

Todos los recursos digitales se pueden consultar y descargar en www.almadrabadigital.com

19

NOVETAT

Material per a

BATXILLERAT

2n
grec 2
ndex de continguts
Presentaci
1. Atenea i Aracne
2. Orfeu i Eurdice
3. Eros i Psique
4. Narcs i Eco
5. Filem i Baucis
6. Apollo i Dafne

Rosa Colomer i Remei Toms

7. Hlios i Faetont

Llibre de lalumne

8. Hiplit i Fedra

Format: 21,5 x 28,5 cm


Impressi: quadricromia
ISBN: 978-84-9804-637-3

9. Frixos i Helle

ndex de continguts del CD de lalumne


Esquemes de les unitats
Unitats digitals
LLIBRE I CD

20

Galeria dimatges

Recursos per al professorat

guia didctica

Presentaci
1. Presentaci del projecte
2. Programacions
Programaci de matria
Programaci daula
3. Orientacions i solucionaris
4. Avaluacions
5. Altres recursos

Format: 25,8 x 31,5 cm


Impressi: 2 tintes
ISBN: 978-84-9804-668-7

CD DE RECURSOS DIGITALS

Programacions de matria i aula


Guia didctica
Esquemes de les unitats
Unitats digitals
Galeria dimatges

Tots els recursos digitals els podeu trobar tamb a www.castellnoudigital.cat

21

NOVEDAD

Materiales para el alumn@

2.
GRIEGO 2
ndice de contEnIDOS
Presentacin
1. Atenea y Aracne
2. Orfeo y Eurdice
3. Eros y Psique
4. Narciso y Eco
5. Filemn y Baucis
6. Apolo y Dafne
7. Helios y Faetn
R. Toms y R. Colomer

8. Hiplito y Fedra
9. Frixo y Hele

Libro del alumno


Formato: 21,5 x 28,5 cm
Impresin: cuatricroma
ISBN: 978-84-8308-742-8

ndICE de contenidos del cd del alumno


Esquemas de las unidades
Unidades digitales
Galera de imgenes

LIBRO Y CD

22

Recursos para el profesorado

gua didctica

Presentacin
1. Presentacin del proyecto
2. Programaciones
Programacin de materia
Programacin de aula
3. Orientaciones y solucionarios
4. Evaluaciones
5. Otros recursos

Formato: 25,8 x 31,5 cm


Impresin: 2 tintas
ISBN: 978-84-8308-752-7

CD DE RECURSOS para el profesorado

Programaciones de materia y aula


Gua didctica
Esquemas de unidades
Unidades digitales
Galera de imgenes

Todos los recursos digitales se pueden consultar y descargar en www.almadrabadigital.com

23

Coleccin Minimanual

ClasiCard. Declinaciones, flexiones y reglas de latn y griego


Carmen Romero / 12 22 cm / ISBN 978-84-934851-5-3
En este manual se presentan de manera resumida y esquematizada los principales
aspectos de las gramticas latina y griega, as como los temas ms relevantes de
la cultura clsica (sociedad, formas de gobierno, arte, filosofa, literatura, etc).
Declinaciones, flexiones y reglas de latn y griego. Minimanual especialmente
destinado a los estudiantes de Bachillerato, no solo como material de consulta
para el curso sino tambin como elemento imprescindible para prepararse los
exmenes de Selectividad.
LATN
Morfosintaxis latina

GRIEGO
Morfosintaxis griega

La pronunciacin

El alfabeto griego

La declinacin

La pronunciacin

El gnero de los sustantivos

Los signos

La declinacin de los sustantivos

Los nmeros de la flexin

Palabras que presentan irregularidades

La declinacin

en la declinacin

La declinacin del artculo

El locativo

La primera declinacin

La declinacin grecolatina

La segunda declinacin

La declinacin de los adjetivos

La tercera declinacin

La concordancia

Los adjetivos

Los grados de comparacin del adjetivo

Grados de comparacin del adjetivo

Los pronombres

Los adverbios

Los numerales

Los numerales

El verbo

Los pronombres

Verbos de conjugacin irregular

Generalidades del verbo griego

Concordancia del verbo con el sujeto

Conjugaci del verbo auxiliar em

Sintaxis de las formas nominales del

Clasificacin de los verbos

verbo latino

Conjugacin de los verbos en vocal

El adverbio

Verbos en consonante

Preposiciones ms usuales

Verbos en m

Tipos de oraciones compuestas

Aoristo temtico o segundo

Diversos valores de ut, cum, quod

Verbos irregulares

Diferentes formas de expresar finalidad

Lista de verbos irregulares

Sugerencias para la traduccin

El participio absoluto

Cultura romana
Sistemas de medicin

Formas de gobierno de las ciudades

El calendario romano

griegas

Antigua divisin regional de la Pennsula

La filosofia en Grecia

Itlica

La literatura griega

Las formas de gobierno en Roma

La guerra en Grecia

La literatura latina

El arte griego

La religin en Roma

Caractersticas de la lengua homrica

El ejrcito romano
Topnimos hispnicos de origen latino
Principales normas para el estudio de la
etimologa del castellano
Nociones de mtrica latina

24

Cultura griega

CULTURA CLSSICA,
LLAT I GREC
ESO I BATXILLERAT

Salabert, 36
46018 Valncia
Tel. 96 317 00 38 - Fax 96 357 12 50
www.castellnouedival.com
comercial@castellnouedival.com