MAIN PERANAN

Pendahuluan

Main peranan merupakan satu cara untuk mendapatkan penglibatan aktif daripada pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran iaitu melalui penyertaan mereka dalam aktiviti yang boleh dimasukkan unsur main peranan. Aktiviti main peranan boleh dijalankan di dalam kelas, asalkan terdapat ruang yang mencukupi untuk dilakukan aktiviti. Murid-murid yang mengambil bahagian hendaklah membayangkan diri mereka berada dalam situasi tertentu yang telah ditetapkan untuk sesuatu aktiviti main peranan. Mereka perlulah berlagak seperti watak tersebut mengikut apa yang dibayangkan oleh mereka. Jika aktiviti main peranan dijalankan di dalam kelas, ia akan memberikan peluang kepada murid untuk memainkan peranan sebagai anggota dalam sesuatu masyarakat bagi menguji tingkah laku atau belajar cara-cara berinteraksi dalam kumpulan. Selain dapat membantu murid menguasai kemahiran berbahasa, aktiviti main peranan juga mampu membantu murid mengalami sendiri serta memahami tentang sesuatu situasi. Teknik main peranan dapat membantu guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Teknik ini sangat sesuai digunakan dalam mata pelajaran Bahasa Melayu, Kajian Tempatan dan Pendidikan Moral. Walaupun contoh-contohnya lebih banyak ditumpukan kepada mata pelajaran Bahasa Melayu, akan tetapi guru boleh juga menggunakan prosedur yang sama dalam mata pelajaran lain.

Pengenalan

Main peranan merupakan satu aktiviti dalam pengajaran yang dapat memberi peluang kepada murid dalam membayangkan dirinya sendiri atau orang lain untuk berada dalam pelbagai situasi tertentu yang ditetapkan dalam sesuatu aktiviti main peranan. Murid dapat berpeluang berlagak seperti watak yang terdapat dalam situasi tersebut. Sesuatu aktiviti main peranan boleh dijalankan dalam bilik darjah dengan melibatkan kesemua murid atau sebahagian murid. Walaubagaimanapun, penglibatan semua murid dalam satu-satu situasi main peranan dapat menyebabkan kelas menjadi bising dan tidak terkawal. Murid yang tidak melakonkan watak boleh menjadi pemerhati terhadap situasi yang dilakonkan. Dalam satu-satu aktiviti main peranan, setiap murid yang berlakon berpeluang menguji tingkah laku atau belajar berinteraksi dalam kumpulan. Pada akhir aktiviti main peranan, pemain dan pemerhati akan berpeluang memahami sesuatu perkara tentang watak atau situasi yang dimainkan dengan lebih mendalam. Hal ini dapat membantu murid supaya lebih memahami perasaan dan tingkah laku yang terdapat pada diri sendiri atau orang lain. Perlu diketahui bahawa sesungguhnya terdapat persamaan dan perbezaan pada teknik main peranan dan simulasi.

Matlamat

Dalam teknik main peranan, bagi meningkatkan kefahaman dan menerapkan nilai positif dalam diri murid-murid, peluang untuk memainkan peranan sesuatu watak diberikan kepada mereka untuk mengalami sendiri sesuatu situasi dan watak yang bari bagi mereka. Sebagai contoh, dalam pengajaran Bahasa Melayu dan Pendidikan Moral, guru boleh mengadakan situasi dengan menggunakan rangsangan-rangsangan yang boleh menimbulkan perbincangan dalam kalangan murid untuk menyelesaikan sesuatu isu atau masalah yang berkaitan dengan kefahaman atau nilai. Berikut adalah beberapa matlamat yang terdapat dalam penggunaan teknik main peranan dalam proses pengajaran dan pembelajaran : Pertama ialah memberi peluang kepada murid bagi melahirkan pelbagai peranan dengan bebas mengikut situasi watak yang dimainkan. Kedua ialah murid berasa prihatin dan memahami masalah yang dihadapi oleh orang lain dalam sesuatu situasi. Ketiga ialah murid berpeluang membincangkan dan memikirkan masalah diri sendiri. Oleh hal yang demikian, murid tersebut dapat memahami diri sendiri dengan lebih mendalam. Keempat ialah memberi latihan kepada murid bagi melakonkan pelbagai tingkah laku atau watak dan mengalami sendiri sesuatu situasi. Dengan ini, murid dapat meluaskan pengalaman hidup dan memahami tingkah laku atau watak individu lain. Kelima ialah membolehkan murid memperoleh kemahiran dan mengalami pelbagai bentuk masalah sosial. Hubungan atau interaksi ahli kumpulan di dalam kelas dalam keadaan formal atau tidak formal membolehkan murid mempelajari sesuatu laras bahasa dan sebutan yang betul yang perlu diucapkan.

Keenam ialah menjadikan mata pelajaran seperti Bahasa Melayu atau mata pelajaran lain dapat disampaikan dalam bentuk yang lebih menarik dan berkesan. Hal ini dapat menjadikan murid lebih bermotivasi untuk belajar disamping mengurangkan kebosanan mereka dengan teknik pengajaran yang biasa. Ketujuh ialah membantu murid yang bersifat pendiam supaya mengambil bahagian dalam aktiviti, di samping membina keyakinan diri mereka berlakon dan bercakap di hadapan kelas. Kelapan ialah melatih murid supaya dapat mengawal perasaan serta emosi mereka dalam pelbagai situasi yang dihadapi mereka. Kesembilan ialah menggalakkan murid supaya menggunakan laras bahasa yang betul dan bernas. Kesepuluh ialah membantu murid supaya berkomunikasi secara berkesan sesuai dengan pelbagai watak yang dimainkan mereka. Kesebelas ialah membina sikap yang positif dalam diri setiap murid yang terlibat.

Jenis main peranan

Kesemua aktiviti main peranan boleh dijalankan melalui proses-proses tertentu mengikut fungsi watak atau situasi tang telah ditentukan. Tiap-tiap aktiviti main peranan boleh berfungsi sebagai memperihal tentang sesuatu, mendemonstrasi, memberi latihan, mencerminkan, meningkatkan kepekaan dan mencipta. Guru boleh mengadakan aktiviti main peranan dengan cara memilih salah satu daripada enam jenis main peranan mengikut keutamaan fungsinya. Setiap jenis aktiviti yang terdapat dalam teknik main peranan memerlukan pendekatan yang berbeza. Sebelum menjalankan aktiviti main peranan mengikut fungsi, guru hendaklah memberi penerangan yang jelas tentang peranan-peranan yang akan dimainkan oleh murid. Semasa main peranan dijalankan, guru perlu mengawasi suasana supaya aktiviti main peranan berjalan dengan lancar dan mencapai matlamatnya. Contoh situasi main peranan yang berikut boleh dijalankan oleh guru mengikut fungsi. Contoh tersebut juga boleh diubah suai oleh guru.

A) Memperihal

Main peranan jenis ini digunakan sebagai satu cara berkomunikasi untuk memperihal sesuatu situasi, masalah atau proses. Main peranan jenis ini hanya memerlukan pemain memainkan sesuatu watak tanpa perlu melibatkan emosi pemain berkenaan. Antara contoh aktiviti yang dapat dijalankan ialah lakonan seorang anak meminta kebenaran ibu atau bapa untuk berkelah. Sekurang-kurangnya dua orang murid diperlukan bagi menjalankan aktiviti ini. Contoh aktiviti yang lain adalah seperti lakonan seorang pengemis yang meminta sedekah daripada seorang pejalan kaki di tepi jalan dan lakonan dua orang pekebun yang bercakap sesama sendiri mengenai proses menanam sayur-sayuran. Pelaksanaan yang dapat dijalankan bagi aktiviti seorang anak meminta kebenaran ibu atau bapa untuk berkhelah ialah guru meminta beberapa murid memainkan peranan anak, ibu atau bapa. Plot dan dialog yang sesuai perlu disediakan oleh guru sebelum bermulanya sesi lakonan. Implikasi daripada main peranan jenis ini ialah tidak ada penglibatan emosi dalam kalangan peserta main peranan serta murid dapat memahami dengan baik sesuatu situasi yang ingin diketengahkan oleh guru.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful