KELAB KESELAMATAN JALAN RAYA

Kelab Keselamatan Jalan Raya ialah salah satu kelab di bawah kegiatan kokurikulum oleh Kementerian Pelajaran dengan kerjasama Kementerian Pengangkutan Malaysia bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai baik dan selamat yang patut diamalkan oleh ahli kelab semasa berada di jalan raya demi keselamatan diri dan pengguna jalan raya yang lain. Penubuhan kelab ini adalah bermatlamat membentuk generasi baru pengguna jalan raya yang berhemah dan bertimbang rasa apabila berada di jalan raya serta mewujudkan budaya mengutamakan keselamatan(safety first culture) di kalangan ahli-ahli kelab serta persekitaran mereka sama ada di sekolah ataupun di rumah.

Objektif penubuhan kelab ini adalah bagi mengharapkan di akhir penggal persekolahan, setiap ahli kelab akan : kesedaran dan pengetahuan berkaitan nilai-nilai baik dan amalan keselamatan di jalan raya; 2. Menggunakan nilai-nilai baik dan amalan keselamatan jalan raya setiap kali menggunakan jalan raya demi keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan raya yang lain;
1. 3.

Meningkatkan

Berkongsi pengetahuan berkaitan nilai-nilai baik dan

amalan keselamatan jalan raya dengan orang-orang terdekat serta mempengaruhi mereka untuk menggunakan nilai-nilai baik dan amalan keselamatan apabila berada di jalan raya;
4.

Mengambil

keselamatan

bahagian di dalam program-program jalan raya anjuran pelbagai agensi

kerajaan dan bukan kerajaan serta syarikat-syarikat swasta di negeri masing-masing dan juga di peringkat kebangsaan.

Sumber : Jabatan Keselamatan Jalan Raya, Malaysia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful