You are on page 1of 28

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA

CZYTAJ OBOWIZKOWO

od 2006 r.
Kdzierzyn-Kole

Biece
i archiwalne
numery

Racibrz

Wodzisaw lski

DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok X | 26 sierpnia 2015 | Nr 16 (193)

GazetaInformator.pl

Pene wydanie na:

GazetaInformator.pl

REGION GOSPODARKA

KUNIA RACIBORSKA - BEZPIECZESTWO

Likwidacja Zott pewna.


Prac straci 90 osb

AGRESYWNY PIES
POGRYZ PRZECHODNIA

Fot. Paulina Krupiska

Kuriozalna propozycja Zott, aby pracownicy przejli zakad


po tym jak zlikwidowano linie produkcyjne.
PAULINA KRUPISKA

W czasach swojej wietnoci


Raciborska Spdzielnia Mleczarska zatrudniaa 160 osb i
sprzedawaa 100 % wyprodukowanych przez siebie produktw.
Kiedy trzy lata temu Spdzielni przeja rma Zott, pracownicy dreli o swoje miejsca pracy.
Kilka tygodni temu poinformowano ich o tym, e zakad zostanie zamknity. - Przejmujc zakad w Raciborzu nie mielimy
w planach jego likwidacji. Duo
zainwestowalimy w sprzt i reklam. Jednak z przyczyn gospodarczych musimy go zamkn tumaczy czonek zarzdu rmy
Zott Anton Hammer. - Nasze
produkty nie sprzedaway si
tak dobrze jak mylelimy. Konsumenci wol kupowa produkty mniej znanych marek. Nie
kupuj produktw duych koncernw - dodaje Hammer.
Cay czas trwaj rozmowy ze
zwizkami zawodowymi. Uzgadniane s warunki zwolnie i wysoko odpraw. W wyniku zamknicia zakadu prac straci
90 osb. W rozmowy z rm
Zott wczyy si wadze miasta,
powiatu i wojewdztwa. Jedn
z propozycji, ktra zostaa skierowana do pracownikw zakadu Zott jest moliwo zaoenia
spki lub spdzielni i dzierawa zakadu. Z ust przedstawicieli rmy Zott pada take propozycja przejcia zakadu przez
inny podmiot. Anton Hammer
zapewnia, e Zott nie bdzie te-

Rozmowy przedstawicieli rmy Zott z wadzami miasta niczego nie zmieniy.


Czonek zarzdu rmy Zott Anton Hammer (na zdj. po lewej) mwi, e rma nie zmieni zdania.
go utrudnia, nawet gdyby mia
by to podmiot dziaajcy w tej
samej brany.
Nikt nie wspomina jednak
o tym, e tak naprawd ponowne uruchomienie produkcji w
takim zakresie, w jakim robia to Raciborska Spdzielnia
Mleczarska, nie jest moliwe.
Produkcja samodzielnego produktu w raciborskim zakadzie
nie bdzie opacalna. Obecnie
jest on bowiem wyposaony tylko w jedn lini produkcyjn
twarogu. Inne linie zostay zlikwidowane niemal na samym
pocztku przez rm Zott. Jak
dowiadujemy si w rozmowie z
dugoletni prezes RSM Wand
wierczyn, ponowne urucho-

mienie linii produkcyjnej masa,


serkw, jogurtw oraz mietany kosztowaoby kilkadziesit
milionw zotych. Propozycje
rmy Zott wydaj si by nierealne. Pracownicy oraz bya prezes maj al do wadz miasta, e
pozwoliy na taki obrt sprawy.
Zdaniem radnego Piotra Klimy
wadze miasta ju w momencie przejmowania zakadu przez
rm Zott powinny wyczu pismo nosem i baczniej przyjrze
si wszelkim moliwym konsekwencjom, z tymi najgorszymi
wcznie.
Cho wydaje si, i mleko
- nomen omen - ju si rozlao,
pojawia si wiateko w tunelu.
Jak wyjawi prezydent Mirosaw

Lenk, kto chce zakupi lini


technologiczn i kontynuowa
produkcj twarogu. Sk w tym,
i raczej nie w tym samym miejscu, gdy jak to okreli, teren
jest nierozwojowy. W obecnej
lokalizacji nie ma moliwoci
rozbudowania go w podany
przez inwestora sposb. Rzecz
jasna, potencjalny zainteresowany liczy te, e Zott nie podyktuje
zaporowej ceny. Prezydent mwi o tym, e jeli tylko uzna, e
przedsiwzicie ma szanse, nie
wyklucza pomocy ze strony miasta. Nie wiadomo pki co o jaki
podmiot chodzi, ale prezydent
zapowiada nastpne spotkanie
w tej sprawie ju w przyszym
tygodniu.

Niebezpieczny, bezpaski
pies pogryz przechodnia
i uciek. Policjanci musieli
go zastrzeli.
W czwartek, 20 sierpnia okoo godz. 15.45 na ulicy
wierczewskiego w Kuni Raciborskiej doszo do niebezpiecznego zdarzenia. Bezpaski,
agresywny owczarek niemiecki zaatakowa przechodnia. Mczyzna prowadzi na smyczy swojego psa. Owczarek
rzuci si na tego psa, a kiedy
aciciel chcia go obroni przed
zagryzieniem, pies gryz mczyzn po nogach i rkach. Nie
dao si go odcign w aden
sposb. Przestraszy si dopiero wtedy kiedy zobaczy, e w
jego stron biegnie mczyzna
z opat, ktry wszystko widzia
i pospieszy z pomoc - relacjonuje jeden ze wiadkw zdarzenia. Zwierz pobiego w stron
ogrdkw dziakowych. O ca-

ym zajciu zostaa poinformowana policja, ktra zacza szuka bezpaskiego psa.


- Pies biega po dziakach.
Policjanci uprzedzili wszystkie
osoby znajdujce si na terenie
ogrdkw o zaistniaej sytuacji
i poprosili o zachowanie szczeglnej ostronoci. Sytuacja
na miejscu bya dynamiczna,
pies zaatakowa policjantw.
Jeden z funkcjonariuszy wyj bro i zastrzeli agresywnego psa - tumaczy m. asp.
Anna Wrblewska z Komendy
Powiatowej Policji w Raciborzu. Pogryziony mczyzna zosta przewieziony do szpitala.
Mia gbokie rany na nogach
i rkach. Take jego pies zosta
ranny. Tra pod opiek weterynarza. Zastrzelony pies zostanie przebadany przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny.
P

RACIBRZ - SAMORZD

WNIOSEK O PASZPORT
W RACIBORZU?
W przyszym roku w Raciborzu uruchomiony zostanie
punkt paszportowy. Czynny
bdzie 2 dni w tygodniu.
- Jest prawie pewne, i od
przyszego roku uda si w Raciborzu uruchomi punkt paszportowy - poinformowaa na sesji rady powiatu w Raciborzu Gabriela
Lenartowicz. Punkt ma dziaa w
ograniczonym zakresie - 2 dni w
tygodniu.
Jeszcze do niedawna suby
wojewody zasaniay si przepisami uniemoliwiajcymi utworzenie punktu paszportowego w Ra-

ciborzu, o co zabiegay samorzdy


miejski i powiatowy. Powodem
by brak rodkw u wojewody
na utrzymywanie pracownikw
cywilnych. - Udao si znale
rozwizanie, wkrtce poinformujemy o tym oficjalnie - poinformowaa G. Lenartowicz. Miasto i
powiat bd musiay zapewni
lokal i wyposaenie. Punkt z racji
mniejszego zapotrzebowania ma
by czynny dwa dni w tygodniu
i zgodnie z zapowiedzi ruszy w
przyszym roku.
PS

R E K L A M A

kasy dla kadego


Bingo XL
Klasyka
gatunku

Terminale patnicze

szczegy
str. 7

Najtaniej w regionie

Racibrz, ul. Klasztorna 12, softib.pl, tel. 32 415 98 18


Kdzierzyn-Kole, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47

2 Wiadomoci

26 sierpnia 2015, nr 16 (193)

<< GazetaInformator.pl

region ochrona przeciwpowodziowa

Zbiornik peen niespodzianek


Fot. Leszek Iwulski

Budowniczych zbiornika, a nawet Ministerstwo rodowiska,


zaskoczyo to co znajduje si pod ziemi.
pawe strzelczyk

Jednym z tematw sierpniowego posiedzenia powiatowej komisji rolnictwa byo


zaawansowanie prac przy budowie zbiornika przeciwpowodziowego Racibrz Dolny.
Czonkowie komisji niewiele
nowego si dowiedzieli poza
tym, e prace trwaj i co rusz
wykonawca natrafia na coraz
to nowe niespodzianki, gwnie natury geologicznej. Starosta Ryszard Winiarski przed
wakacjami wzi w wizytacji terenu budowy w towarzystwie
przedstawicielki resortu ochrony rodowiska, std przekazywane przez niego komisji informacje pochodz gwnie z
tego okresu.
A czego dowiedzieli si
czonkowie komisji? Stan zaawansowania prac wynosi ok.
20%. - Chciao by si wicej,
ale lepiej niech to bdzie solidnie zbudowane - skwitowa starosta. Wykonawca (hiszpaska firma Dragados), pomimo
pojawiajcych si tu i wdzie
trudnoci, raczej nie bdzie
zmieniany. Wiadomo te, e inwestycja ktrej termin realizacji

~powodziowy
Ot i polska gospodarka. Niedugo bdzie 20 lat po powodzi.
W tym czasie mona zbudowa
nie tylko zbiornik, ale Wielki
Mur Chiski. Dlaczego nie poprzedzono prac budowlanych
porzdn ekspertyz geologiczn? Mam przeczucie, e tej
inwestycji nie zobacz nasze
wnuki.
~maryla
To s skutki wygranych przetargw poprzez najnisz cen.
Ponadto dlaczego nikt nie zaprooonowa wariantu czciowo
zapenionego zbiornika z reakreacj i turystycznym wariantem.
~Wyborca
Dlaczego nie przyjechaa kobieta
z ruin -szydo beata co zawsze
widzi ruin nawet w pisie

Kilka tygodni temu teren budowy zbiornika Racibrz Dolny


wizytowaa wiceminister Dorota Niedziela.
w dalszym cigu przewiduje si
na rok 2018, bdzie duo drosza ni pierwotnie zakadano.
Ale to nie przeraa inwestora,
gdy woli wyoy dodatkowe
miliony, ni budowa miaaby
by wykonana z niedorbkami.
Z czego wynikaj dodatkowe koszty? Gwnie z pojawiajcych si co jaki czas niespodzianek natury geologicznej,
jak to okrelono. S to m.in.
nieprzewidziany wczeniej po-

ziom wd gruntowych, wystpujce w duej mierze tzw.


kurzawki (lune grunty) i inne. Skal owych niespodzianek zaskoczony jest nawet
sam Minister rodowiska Maciej Grabowski, ktry tumaczy starocie raciborskiemu, i
projektujc zbiornik (pierwsz
budow w Europie o takiej skali) nikt nie by w stanie przewidzie wszystkich czynnikw
ktre skrywa ziemia.

Ale to nie koniec niespodzianek. Ilekro w przeszoci bya mowa o zbiorniku


Racibrz Dolny, przedstawiciele Regionalnego Zarzdu Gospodarki Wodnej
w Gliwicach (gwnie, cho
nie tylko oni) jako koronny
argument na suchy zbiornik
przedstawiali eksploatacj
kruszyw z jego terenu. Ich
zasoby jeszcze niedawno byy szacowane na 40-50 lat.

~pomocnikignoranta
Prosz nie porwnywa tego
grajdoa do Europy. W Europie
robi si badania gruntu i to zanim projektant wemie do rki owek. Pieprzenie o robocie
bez niedorbek jest po prostu
ukrywaniem le przygotowanej
inwestycji.
Co to bdzie jak si zbiornik
przaydkiem wod napeni? Przecie mia by suchy!
~kurzawka
Skoro stan prac jest oceniany
na 20%, to ja proponuj by dyrektor budowy zbiornika, z partylnego politycznego nadania,
niejaki Adam Hajduk dostawa
tylko 20% wynagrodzenia.
~o ja
tym wystarczy pies zrobi kupe

131 tys. komentarzy na raciborz.com.pl


Redakcja nie utosamia si z komentarzami,
ktre s zaczerpnite z dyskusji Czytelnikw na
forum.raciborz.com.pl

Tymczasem jak poinformowa starosta, obecnie mwi


si, i wyczerpi si ju po 15
latach. Mao tego, ju w momencie oddania zbiornika do
uytku (co jest przewidziane
na 2018 rok) kruszywa maj by w 50% wyeksploato-

wane. Nie zmienia to jednak


raczej przewidywanego charakteru zbiornika, ktry nie
bdzie zalany i pozostanie
suchy (wczeniejsze plany
przewidyway moliwo zalania go po wyczerpaniu si
kruszyw).

region - gospodarka

Racibrz Pszczyna klepnita


leszek iwulski

Budowa drogi Racibrz


Pszczyna od prawie trzech
dekad zaprztaa gow samorzdowcw, politykw,
przedsibiorcw, ale i zwykych mieszkacw regionu.
Dzisiaj rozpoczcie robt wydaje si by na wycignicie
rki. Przedsiwzicie znalazo si bowiem na licie
rankingowej inwestycji drogowych w Wojewdztwie
lskim na lata 2014 2020.
Kolejno na tej licie nie ma
danego znaczenia.
Dla Raciborza droga ta
bdzie mie znaczenie strategiczne. Dugo caej trasy ma wynosi 63 kilometry,
z tego odcinek raciborski liczy bdzie liczy 25 kilometrw. Bdzie on stanowi
pnocn obwodnic miasta.
Rol inwestycji podkrela
wielokrotnie prezydent Mi-

rosaw Lenk, ktry na jednym ze spotka konsultacyjnych w sprawie przebiegu


powiedzia: - Racibrz jest
jedynym miastem powiatowym nie skomunikowanym
ze lskiem. Na terenie powiatu raciborskiego swoje
zakady maj spki giedowe, ktre nie maj dostpu
do autostrady ani do drg
ekspresowych. Wystpuje
tu wyczerpanie przekrojw
parametrw drogi. Wedug
opracowa Zarzdu Drg
Wojewdzkich nasilenie pocze waha si midzy 12 a
21 tysicy pojazdw na dob.
Po zrealizowaniu inwestycji
dojazd do A4 zajmie 12 minut.
Realizacja tego ambitnego projektu komunikacyjnego dugo pozostawaa jedynie
w sferze marze, poniewa
koszty przedsiwzicia s kolosalne. Szacunkowe kwoty
Zesp redakcyjny: Paulina Krupiska, Pawe
Strzelczyk, Anna Zganiacz, Leszek Iwulski, Magdalena
Kubina, Katarzyna Solarz, Dominika Zajc,
Radosaw Szabliski, Robert Hoszycki,
Skad: Bartomiej Mielnik, Agnieszka Subocz

Redakcja:
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,

Dzia grafiki i reklamy:


Kamila Wolny-Wilczok: 533 355 277
kamila.wolny@gazetainformator.pl
Barbara Frydryk: 509 381 263
barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl

Tak wyglda planowany przebieg drogi Racibrz Pszczyna na odcinku przebiegajcym przez Brzezie.
podawane przez ekspertw
byy rne, ale zawsze wyraane byy w setkach milionw zotych. Mwiono o su-

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Druk: PolskaPresse.Sp. z o. o.
Sosnowiec

Marzena Ruczaj: 533 362 362


marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl

Biura:
44-300 Wodzisaw, ul. Zamkowa 4,
47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2

Katarzyna Wgrzyk: 533 367 799


katarzyna.wegrzyk@gazetainformator.pl

Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

Dominika Rudzka: 797 593 747


dominika.rudzka@gazetainformator.pl

W S P P R A C A

Fot. Projekt drogi Racibrz - Pszczyna

Racibrz Pszczyna na licie rankingowej najwaniejszych inwestycji drogowych w regionie.

Nakad: 10 000 egz.


Wszystkie prawa autorskie do opracowa
graficznych i reklam zastrzeone.

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

mie nawet 1,5 miliarda z. Z


tego powodu posowie z Subregionu Zachodniego przez
cae lata wrcz katowali wysok izb interpelacjami ponaglajcymi zmieniajce si
rzdy o zapewnienie finansowania inwestycji kluczowej nie tylko dla Ziemi Raciborskiej.
Racibrz wzi na siebie ciar prowadzenia budowy drogi na odcinku od
gminy Rudnik do Rybnika.
Bdzie ona stanowi nowy
cig Drogi Wojewdzkiej nr
935. Raciborski odcinek inwestycji ma przebiega od
Drogi Krajowej 45 w gminie Rudnik przez Racibrz,
Kornowac, Gaszowice, Lyski
i Rydutowy do ulicy Sportowej w Rybniku. Pocztkowo

droga Racibrz Pszczyna


miaa by drog ekspresow,
ale rzeczywisto wymusia
na projektodawcach przyjcie skromniejszych zaoe.
Obecnie plany zakadaj, e
bdzie mie ona charakter
drogi przypieszonej (w niektrych miejscach tzw. drogi
gwnej). Bdzie mona si
po niej porusza z prdkoci
70 km/h w terenie zabudowanym (prdko projektowa), a szeroko pasa ruchu
bdzie wynosi 3,5 m. Dostp do drogi bdzie zapewniony dziki wzom i skrzyowaniom.
Dokumentacj (koncepcyjn, rodowiskow, wykonawcz i kosztorysow)
niezbdn do prowadzenia
budowy zapewnia zgodnie

z porozumieniem podpisanym jeszcze 25 padziernika 2012r. z Wojewdztwem


lskim zapewnia wanie
raciborski magistrat. Koszt
tej operacji wynosi 3,3 miliona z., z czego 65 proc. jest
finansowane ze rodkw samorzdu
wojewdzkiego.
Reszta pienidzy bdzie pochodzi z budetu Raciborza
i pozostaych gmin, na terenie ktrych bdzie przebiega droga. Sama inwestycja
bdzie realizowana ze rodkw samorzdu wojewdztwa i miasta Rybnik. Nasz ssiad jest bowiem miastem na
prawach powiatu, co oznacza, e jest to dla zadanie
wasne.
Droga ma powsta do
koca 2020 r.

GazetaInformator.pl >>

region

racibrz kultura

racibrz - inwestycje

Tumy chtnych na posad szefa RCK

biorcych udzia w przetargu.


Ju dzi wiadomo, e remont
bdzie kosztowa 1 490 583 z.
Rozpocznie si jeszcze w sierpniu i potrwa do 15 padziernika. Zadanie polegao bdzie na
remoncie drogi, istniejcych
zatok autobusowych, zjazdw
i chodnika. Remont prowadzony bdzie na odcinku 651
metrw. Po remoncie na obu
pasach ruchu wyznaczone zostan miejsca do skrtu w lewo.
p

racibrz - samorzd

Fot. Pawe Strzelczyk

Co z terenem
przy kowej?

w skrcie

Zgoszenia do konkursu na stanowisko


dyrektora RCK napywaj z caej Polski.
Fot. Adrian Behr

Remont Bosackiej
za 1,5 mln z
Rozstrzygnito przetarg
na remont ulicy Bosackiej w Raciborzu.
Udzia wzio 6 firm. Najkorzystniejsz ofert zoyo
przedsibiorstwo handlowo-usugowe Transkom z Jaryszowa. Zamawiajcy, ktrym
jest Zarzd Drg Wojewdzkich, bra pod uwag nie tylko
najnisz cen, ale take inne
kryteria, takie jak dowiadczenie, wiedza oraz potencja
techniczny. Oprcz tego, oceniano rwnie sytuacj ekonomiczn i finansow firm

Wiadomoci 3

26 sierpnia 2015, nr 16 (193)

pawe strzelczyk

Trwa konkurs na dyrektora Raciborskiego Centrum Kultury. - Otrzymujemy sygnay zainteresowania


z caego kraju - przyznaje
prezydent Mirosaw Lenk.
30 wrzenia ratusz koczy
wspprac z Janin Wystub, dotychczasow szefow RCK. Na jej miejsce
chtnych nie brakuje. Radny Leszek Szczasny w trakcie dzisiejszej komisji owiaty chcia si dowiedzie, czy
wadze naganiaj ogoszenie o konkursie w mediach
oglnopolskich, a jeli nie zasugerowa, aby to zrobi.
Jak si okazuje, nie ma
takiej potrzeby. Cho informacja pokazaa si tylko
w mediach regionalnych,
to i tak zapytania spywaj
z caej Polski. - Nie sdz,
aby brakowao kandydatw
- przyzna prezydent, ktry cho pocztkowo chcia
widzie w fotelu szefa RCK
czowieka zwizanego z
szeroko pojt kultur, to
jednak zdecydowa si nie

Janina Wystub (na zdjciu) funkcj dyrektora


Raciborskiego Centrum Kultury penia od 2007 roku.
Wczeniej bya dyrektorem I Liceum
Oglnosztaccego w Raciborzu.
stawia zbyt zaporowych
wymaga. Wystarczy wyksztacenie wysze drugiego stopnia (magisterskie)
i pi lat stau pracy. - Czy
bdzie pan szuka sprawnego zarzdcy-administratora,

czy te kogo z dobrymi pomysami? - indagowa Szczasny. - Dopuszczamy rwnie


sprawnego
organizatora,
niekoniecznie pracujcego
w kulturze - skwitowa prezydent.

racibrz - bezpieczestwo

W Raciborzu grasuj wamywacze

Teren po ogrdkach dziakowych na ulicy kowej


bdzie przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe.
Radny Piotr Klima chce,
aby winiowie sadzili
warzywa na ulicy kowej.
- Jakie jest przeznaczenie terenu po dziakach przy
wizieniu? - zainteresowa
si w trakcie komisji gospodarki miejskiej Piotr Klima.
Po odpowiedzi wiceprezydenta, e miasto po zmianie
planw zagospodarowania
interesuje si nieruchomoci, widzc tam budownictwo mieszkaniowe (po
zaatwieniu spraw wasnociowych ze starostwem),
zgosi alternatywne rozwizanie. Chodzi mianowicie o
wydzielenie czci dziaki,
aby osadzeni w raciborskim
Zakadzie Karnym mogli
uprawia warzywa. W zamyle miaoby to posuy

powrotowi na ono spoeczestwa zresocjalizowanym


jednostkom.
Dodatkowo
mogliby handlowa ziemiopodami na pobliskim targu,
co z kolei dawaoby jakie
niewielkie zarobki. Sprawa
nie jest jednak tak prosta,
jak si wydaje. Jak wyjani
Wojciech Krzyek, cz
winiw pracuje w rnych
raciborskich firmach (np.
miejskie PK siga po t form zatrudniania), niemniej
za kadym razem wychodzcy poza mury wizie musi
speni odpowiednie kryteria dajce gwarancje, e nie
ucieknie. Dlatego osadzeni
najczciej mog liczy na
zatrudnienie w produkcji
wewntrz murw.
ps

pietrowice wielkie - bezpieczestwo

Agresywni bracia
pobili 63-latka
18 sierpnia na terenie
jednego z ogrdkw
piwnych w Kornicach
doszo do pobicia.
Zatrzymani to bracia
w wieku 28 i 32 lata. Swoj ofiar uderzyli butelk w
gow, bili piciami i kopali
po caym ciele. Pobity 63-latek z powanymi obraeniami ciaa zosta zabrany do

szpitala. Ponadto podczas


interwencji jeden z braci
znieway interweniujcych
policjantw, za co rwnie
odpowie przed sdem. Mczyni byli pod wpywem alkoholu. Noc spdzili w policyjnym areszcie. Wkrtce
usysz zarzuty.
p

Zodzieje wchodz do domw i mieszka pod nieobecno domownikw.


Wzrosa liczba wama
na terenie powiatu raciborskiego. Sprawcy wykorzystuj nieobecno domownikw, wamuj si do domw
oraz mieszka i kradn wartociowe przedmioty. Do
ostatniego tego typu zdarzenia doszo 20 sierpnia w Raciborzu. Wamywacz otworzy
drzwi balkonowe i wama si
do mieszkania, skd skrad

pienidze i biuteri. Straty


wyceniono na 1200 z. Tego samego dnia doszo take
do innego wamania. W tym
przypadku zodziej take dosta si do mieszkania przez
okno i ukrad pienidze.
Do wama doszo w biay
dzie pod nieobecno domownikw. - Pamitajmy o
waciwym zabezpieczeniu
mieszkania lub domu. Dobre
zamki, alarmy, monitoring to
z pewnoci elementy, ktre
mog utrudni robot po-

tencjalnym wamywaczom, a
tym samym uchroni nasze
mienie. Pamitajmy rwnie,
i jednym z najlepszych zabezpiecze, jest czujny i zaufany ssiad. Warto poinformowa go o tym, e nie bdzie
nas kilka dni i poprosi, eby
w tym czasie zwrci uwag
na nasz dom lub mieszkanie informuje Anna Wrblewska
z Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu.
p

racibrz - inwestycje

Wymieni niebezpieczne instalacje


Instalacja elektryczna i
kanalizacyjna w II Liceum
Oglnosztaccym s w fatalnym stanie.
O tym, i instalacje w II
LO zagraaj bezpieczestwu
uczniw i nauczycieli, alarmowa dyrektor Herbert Dengel
ju w lutym 2012 roku, kiedy
to czonkowie powiatowej komisji owiaty urzdzili posiedzenie wanie w tej placwce.
W trakcie sierpniowego posie-

dzenia komisji wicestarosta


Marek Kurpis poinformowa
radnych, e wymiany w caoci
instalacja elektryczna doczeka
si w przyszym roku. Jeli za
chodzi o kanalizacj sanitarn,
ma by ona wymieniona czciowo.
Na ten rok starostwo planuje wyonienie w przetargu
wykonawcy dokumentacji projektowej. Ma by ona przygotowana do koca listopada, aby

zaplanowa niezbdne do remontu rodki w przyszorocznym budecie. Z uwagi jednak


na fakt, i spodziewany koszt
modernizacji to kilkaset tysicy
z, urzdnicy powiatowi wol,
aby zadanie byo realizowane
nie w caoci, a etapami. Wczeniej starostwo przymierza si
do dokoczenia remontu elewacji zewntrznej budynku.
ps

Konkurs Domu Ksiki


Na amach jakiej ksiki Henryk Sienkiewicz
wspomina o Zamku Piastowskim w Raciborzu?
Nagrod ksika Sobotnia szkoa piknoci
Odpowiedzi mona przesya na adres
konkurs@raciborz.com.pl

facebook.com/raciborzcompl
facebook.com/gazetainformator

Doposaenie
gabinetw
Ministerstwo Finansw pozytywnie rozpatrzyo wniosek
zoony przez Urzd Gminy
w Ndzy o dofinansowanie
wyposaenia gabinetw profilaktyki zdrowotnej i pomocy
przedlekarskiej w szkoach
podstawowych na terenie
gminy. Nowy sprzt otrzymaj cztery szkoy podstawowe,
ktrych organem prowadzcym jest Gmina Ndza: w
Zawadzie Ksicej, Babicach,
Grkach lskich oraz Ndzy.
Grony poar
Kilkanacie zastpw stray
poarnej z powiatw raciborskiego i rybnickiego walczyo z poarem nieuytkw tu
za Raszczycami. Ogie udao
si ugasi niemal w ostatniej
chwili, gdy podchodzi ju pod
domy mieszkalne. W akcji
ganiczej i dogaszaniu brao
udzia kilkanacie zastpw
stray - oprcz PSP Racibrz
i Rybnik ochotnicy. Dwa razy
wod zrzuca musia samolot.
Przyczyn poaru byo podpalenie.
Otwarcie stadionu
W sobot, 29 sierpnia odbdzie si uroczyste otwarcie
stadionu miejskiego w Kuni
Raciborskiej. Stadion zosta w
ostatnim czasie zmodernizowany. Z okazji jego otwarcia
odbdzie si mecz oldbojw
Stal z Reprezentacj lskich Oldbojw.
Awantura
w markecie
Policjanci z Raciborza 18
sierpnia zatrzymali 30-latka, ktry wszcz awantur w jednym z marketw na
terenie miasta. Mczyzna
przed godzin 8.00 wszed do
marketu, gdzie pracowaa jego
znajoma. Para prawdopodobnie nie moga doj do porozumienia, std zo 30-latka, ktry zniszczy rzeczy na
zapleczu oraz towar znajdujcy si na pkach sklepu.
Warto uszkodzonego mienia
wyceniono na 6000 z.
Zjazd absolwentw
Stowarzyszenie Absolwentw
i Przyjaci I Liceum Oglnoksztaccego im. Jana Kasprowicza w Raciborzu zaprasza
na zjazd absolwentw z okazji
70-lecia szkoy. Uroczysto
odbdzie si 10 padziernika.
Bal absolwentw odbdzie si
w Arenie Rafako.
Prezentacja
rzemiosa
5-6 wrzenia w Krzanowicach odbdzie si prezentacja
rzemiosa lokalnego i wasnej
twrczoci. woje produkty bd mogli prezentowa artyci
ludowi, rzemielnicy, drobni
wytwrcy produktw regionalnych, osoby prezentujce
potrawy kuchni regionalnej.
Dusi i okrad
41-latka
W jednej z kamienic na terenie Raciborza doszo do
rozboju. Mody mczyzna na
klatce schodowej zaatakowa
41-latka. Agresor najpierw
zacz dusi swoj ofiar, a
nastpnie z kieszeni spodni
skrad portfel z pienidzmi.
Opisany napastnik wkrtce po
zdarzeniu zosta zatrzymany.
Konkurs Ekokarlik
Do 31 sierpnia przyjmowane s zgoszenia do nowego
konkursu organizowanego
przez Wojewdzki Fundusz
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Fundusz chce w ten sposb
wyrni przedsibiorcw
oraz jednostki samorzdu
terytorialnego z terenu wojewdztwa lskiego, realizujce
szeroko pojte przedsiwzicia
z zakresu ochrony rodowiska.

4 Edukacja

26 sierpnia 2015, nr 16 (193)

<< GazetaInformator.pl

region ekologia

Pienidze na walk z nisk emisj


Fot. Paulna Krupiska

Rusza III edycja programu Kawka. Wnioski mona skada do 16 padziernika.


paulina krupiska

Dziki rodkom z WFOiGW w ubiegym roku udao si wyremontowa kilka kamienic


w Raciborzu. Na zdjciu kamienice przy ul. Armii Krajowej i Ryckiego.
kle potrzebne staje si wsparcie
finansowe, ktre pozwoli gminom na przeprowadzenie niezbdnych inwestycji. Jednym
z instrumentw wsparcia, ktre sprawdziy si w przeszoci
by program KAWKA. W chwi-

racibrz - edukacja

li obecnej mamy do czynienia z


jego kontynuacj. U jego rde
ley wsppraca pomidzy Wojewdzkim Funduszem Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach oraz Narodowym Funduszem Ochro-

ny rodowiska i Gospodarki
Wodnej. Porozumienia dotyczce tej sfery ochrony atmosfery zostay podpisane w listopadzie ubiegego roku. cznie
suma pienidzy, ktra ma zosta przeznaczona na realizacj

racibrz - inwestycje

Wnioski o dofinanso- Wraca temat


wanie zakupu
remontu dachu ZSZ
podrcznikw
Powiat nie zapaci wykoTrwa nabr wnioskw do
programu
Wyprawka
szkolna. Wnioski naley
skada u dyrektora szkoy, do ktrej dziecko bdzie
uczszczao.
W roku szkolnym 2015/2016
z rzdowego programu Wyprawka szkolna skorzysta okoo 227 tys. uczniw, w tym okoo
105 tys. uczniw z orzeczeniem o
potrzebie ksztacenia specjalnego. Ministerstwo Edukacji Narodowej kieruje pomoc w formie
dofinansowania zakupu podrcznikw do uczniw pochodzcych
z rodzin, w ktrych dochd na
osob nie przekracza kryterium
dochodowego na osob w rodzinie w kwocie 574 z netto.
Niezalenie od dochodu do-

finansowanie do podrcznikw
przysuguje uczniom sabowidzcym, niesyszcym, z upoledzeniem umysowym w stopniu
lekkim, z upoledzeniem umysowym w stopniu umiarkowanym
lub znacznym, z niepenosprawnoci ruchow, z autyzmem, z
zespoem Aspergera oraz z niepenosprawnociami spronymi. Dofinansowanie zakupu
podrcznikw bdzie wynosi
od 175 do nawet 770 zotych. Aby
otrzyma pomoc na zakup podrcznikw naley zoy wniosek do dyrektora szkoy do ktrej
ucze bdzie uczszcza w roku
szkolnym 2015/2016 do dnia 15
wrzenia 2015 r.
p

nawcy nieudanego remontu dachu zawodwki.


Wykonawca wymiany pokrycia dachowego w Zespole
Szk Zawodowych nie dostanie od nas nawet zotwki - zapowiedzia podczas posiedzenia
powiatowej komisji owiatowej
wicestarosta Marek Kurpis.
Przypomnijmy, firma z Katowic
remontowaa dach szkoy przy
ul. Wileskiej w 2013 roku. Prace, nie do e si przecigay, to
pozostawiy wiele wtpliwoci
co do jakoci wykonania.
Wtpliwoci wyrazi Franciszek Marcol, obawiajcy si, czy
firma nie bdzie dochodzi swoich praw i domaga si zapaty
na drodze sdowej. Zarzd powiatu nie ma takich obaw. Remont naleaoby powtrzy w

Niedawno
wyremontowany
dach przecieka.
celu usunicia wszystkich niedorbek. - To my zastanawiamy si, czy nie wzi wykonawcy zastpczego i jego kosztami
nie obciy tego pierwszego
- poinformowa wicestarosta.
Jest tylko jeden problem. Firma ktra spartaczya dach ZSZ
ju nie funkcjonuje.
p

Zjazd absolwentw LO
z okazji jubileuszu
szkoy
Stowarzyszenie Absolwentw i Przyjaci I Liceum
Oglnoksztaccego w Raciborzu im. Jana Kasprowicza zaprasza na zjazd absolwentw z okazji 70-lecia
szkoy 10 padziernika 2015 roku. W programie uroczysta msza wita w kociele WNMP w Raciborzu
(godz. 10.00), oficjalne otwarcie zjazdu w szkolnej
auli (godz. 12.00) oraz bal absolwentw i przyjaci
I LO w Arenie Rafako (godz. 18.00).
Rejestracja uczestnikw od godz. 9.00 na terenie
I LO w Raciborzu, ul. Kasprowicza 11.

Nie zwlekaj, zapisy tylko


do dnia 10 wrzenia 2015 roku.
Wicej na stronie www.zso1raciborz.pl

racibrz - edukacja

ledzenie wybitnych absolwentw


Artur Wierzbicki proponuje,
aby
szkoy
rednie zainteresoway
si udanymi karierami
swoich wasnych absolwentw.
Ju kiedy powiatowa komisja owiaty zastanawiaa si nad monitorowaniem dalszych losw
wybitnych absolwentw raciborskich szk rednich.
Niewiele z tego wyszo poza lune rozwaania. Do
pomysu wrci radny Artur Wierzbicki w trakcie
sierpniowego posiedzenia
komisji. - Jeliby udao si
zebra takie dane, mogyby
by one wykorzystywane do
promocji danej placwki i
kontaktu z tymi osobami zauway radny dodajc, i
chodzi o np. profesorw czy
wybitnych architektw.
Do sceptycznie do

prd), natomiast Wojewdzki


Fundusz dofinansowuje rwnie wysoko wydajne piece wglowe.
Z programu KAWKA zawsze chtnie korzysta Urzd
Miasta w Raciborzu. Dziki tym
funduszom Wydzia Ochrony
rodowiska moe zaproponowa mieszkacom dofinansowanie do wymiany rde ciepa na bardziej ekologiczne oraz
ekonomiczne. - KAWKA to nie
jedyny element, ktry miasto
wprowadza, by uly powietrzu.
Prowadzone s procesy termomodernizacji, ktre sprawiaj,
e poprawia si bilans energetyczny i zmniejszana jest ilo
paliwa potrzebna do uzyskania
odpowiedniego ciepa. Niektre
z tych inwestycji s realizowane
dziki wsparciu Wojewdzkiego
Funduszu Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej - powiedziaa nam Naczelnik Wydziau
Ochrony rodowiska w Raciborzu Zdzisawa Sonierz.

70-lecie I LO w Raciborzu
Fot. ZSZ Racibrz

Jednym z najwikszych problemw, jakie musz rozwiza


samorzdy Grnego lska jest
kwestia zanieczyszczenia powietrza. Niska emisja co roku
wydua kolejki do lekarzy, bo
py zawieszony jest przyczyn
wielu gronych chorb ukadu
oddechowego. Dlatego gminy
staraj si w jak najwikszym
stopniu zminimalizowa to zagroenie. Najbardziej skutecznym sposobem walki z tym niebezpiecznym zjawiskiem jest
uzyskanie optymalizacja sposobw gospodarowania rdami
energii. Im mniej bowiem wgla
zostaje spalone, tym mniej niebezpiecznego pyu dostanie si
do atmosfery. Std tak potrzebne s procesy termomodernizacji, wymiana piecw na nowsze,
bardziej wydajne, inwestycje w
odnawialne rda energii.
S to procesy nierzadko bardzo kosztowne. Dlatego niezwy-

tego programu ma przekroczy


18 milionw z. Dofinansowanie
z NFOiGW na ten cel ma wynie 7,2 miliona z, natomiast
lski WFOiGW wyda na walk z nisk emisj ponad 6,2 miliona z. w formie niskooprocentowanych poyczek.
Wanie ruszy nabr wnioskw o dofinansowanie zada
w ramach III edycji KAWKI.
Jak informuje Wojewdzki
Fundusz Ochrony rodowiska i
Gospodarki Wodnej w Katowicach, nabr wnioskw ruszy 17
sierpnia, a zakoczy si 16 padziernika. W ramach programu
bdzie mona uzyska dofinansowanie w cznej wysokoci do
80% kosztw kwalifikowanych
zadania, w tym dofinansowanie ze rodkw NFOiGW do
45 % kosztw oraz poyczk ze
rodkw WFOiGW w Katowicach w wysokoci co najmniej
35 % kosztw. Narodowy Fundusz dofinansowuje ekologiczne
rda ciepa (gaz, solary, PEC,

koncepcji odnis si wicestarosta Marek Kurpis.


Zbieranie tego typu danych
byoby bardzo trudne, w
praktyce ograniczaoby si
do wypenienia przez absolwenta ankiety. Pod warunkiem, rzecz jasna, e
byby tym zainteresowany.
Dyrektorzy szk nie maj innej moliwoci monitorowania dalszych losw
swoich byych uczniw, tym
R E K L A M A

bardziej tych sprzed wielu


lat. Poza tym s obarczeni
swoimi obowizkami i jeliby kto mia si tym zaj,
to w opinii Kurpisa bardziej
odpowiednie byyby stowarzyszenia absolwentw, samorzdy uczniowskie czy
inni pasjonaci. Zreszt w
niektrych szkoach, jak
np. I LO czy w Mechaniku
takie przedsiwzicia funkcjonuj do dobrze.

Nie oznacza to jednak,


i pomys Wierzbickiego
nie doczeka si dalszego
cigu. Jeli tylko w szkoach znajd si osoby zainteresowane tego typu
archiwizacj i uda si wypracowa skuteczn formu, komisja przychylnie
podejdzie do przedsiwzicia.
p

Wpat mona dokonywa na konto bankowe


I Liceum Oglnoksztaccego w Raciborzu
13 1050 1328 1000 0022 1887 4499

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 16 /2015

GazetaInformator.pl 23 sierpnia 2015 nr 16 (193)

region gospodarka

Katastrofalne skutki upaw


Fot. GazetaInformator.pl

Zakady produkcyjne i rolnicy licz straty.


paulina krupiska

Sierpniowa fala upaw


daa si wszystkim we znaki. Ostatni raz z tak sytuacj w Raciborzu mielimy
do czynienia w 1994 roku.
Wwczas przez 17 dni z rzdu temperatury nie spaday
poniej 30 stopni C. W tym
roku rekord nie pad, gdy
upay utrzymyway si tylko
przez 13 dni, ale mimo tego
mieszkacy powiatu raciborskiego oraz okolic odczuli
skutki wysokich temperatur.
Rolnicy szacuj straty
Upay w najwikszym
stopniu dotkny rolnikw.
To oni ponios z tego tytuu najwiksze straty. Mimo
tego, e w chwili obecnej
nie mamy ju do czynienia
z tak wysokimi temperaturami, to nadal mona mwi
o suszy. Wicewojewoda Gabriela Lenartowicz zapewnia e, wadze wojewdzkie
s w staym kontakcie z ministerstwem rolnictwa i kancelari premiera. Co prawda
w kadej gminie powoano
komisje do szacowania strat
spowodowanych susz, niemniej nie mog one wyj w
teren gdy susza formalnie
nie zostanie uznana za susz. I cho ewidentnie niektre miejsca s wysuszone
na wir, musi by osignita odpowiednia rednia dla
terenu caej gminy. Zastpcy wojewody postanowili wbrew temu rozesa po
R E K L A M A

Wysokie temperatury spowodoway, e Polskie Sieci


Elektroenergetczne zdecydoway si na wprowadzenie
20. stopnia zasilania. Ostatni raz z tak sytuacj
Polacy mieli do czynienia w czasach PRL.
gminach sugestie, aby komisje mimo wszystko wyszy w
teren szacowa szkody, cho
nie jest to do koca zgodne z
procedurami. Ma to umoliwi rolnikom skorzystanie z
pomocy, ktra sprowadza si
do uzyskania kredytw klskowych. S one niej oprocentowane i maj umoliwi
wznowienie produkcji.
Skrcenie czasu pracy
Pogoda wygraa rwnie
z raciborskimi urzdnikami. Prezydent Miasta Mi-

rosaw Lenk wyda rozporzdzenie, w ktrym skrci


czas pracy swoim pracownikom z omiu do szeciu godzin. Wprowadzono zmianowy system pracy, tak aby
urzd mg zapewni biec obsug. - Urzd czynny
jest tak jak zawsze, z punktu widzenia obsugi petentw nic si nie zmienio powiedziaa nam rzecznik
raciborskiego
magistratu
Anita Tyszkiewicz-Zimaka.
Rozporzdzenie dotyczyo
wszystkich wydziaw, take

Stray Miejskiej. Skrcenie


godzin pracy zostao spowodowane wysokimi temperaturami. W budynku Urzdu
Miasta nie ma klimatyzacji,
ponadto cz pokoi nie posiada rolet w oknach, dlatego praca w takich warunkach
jest bardzo trudna. Sytuacja
ta jest zgodna z prawem.
Artyku 207 Kodeksu pracy
mwi bowiem o obowizku
zapewnienia naleytych warunkw pracy pracownikom.
Decyzj o skrceniu czasu
pracy podjo w tym czasie
wiele publicznych instytucji
w caej Polsce.
Stopnie zasilania
Z powodu wysokich temperatur Polskie Sieci Elektroenergetczne wprowadziy
stopnie zasilania. Ju wczeniej apelowano o ograniczenia w zuyciu energii elektrycznej. Jednak apele nie
przyniosy adnego skutku.
Dlatego zdecydowano si
na bardziej radykalny krok.
11 sierpnia rzd przyj rozporzdzenie w tej sprawie.
Przyczyn ogranicze s wysokie temperatury powietrza
i niskie stany wd w zbiornikach wodnych. Obniony poziom wody uniemoliwia skuteczne chodzenie
blokw energetycznych. Wprowadzone ograniczenia maj uchroni Polsk
przed niekontrolowanymi
przerwami w dostawie energii elektrycznej - informuj
dostawcy energii. Ograni-

czenia dotycz duych odbiorw, takich jak zakady


przemysowe i fabryki, ktre zuywaj ponad 300 kW
(mocy umownej). Przerwami w dostawie prdu nie s
zagroone szpitale oraz gospodarstwa domowe. Jednak w tym drugim przypadku operator take apeluje o
ograniczenie zuycia prdu.
Zdecydowano si na wprowadzenie 20. stopnia zasilania. Obowizywa przez kilka
dni w godzinach od 10.00 do
17.00. Ostatni raz taka sytuacja miaa miejsce w czasach
PRL. Przy tym stopniu zasilania fabryki otrzymuj tylko
tak ilo prdu, ktra pozwoli im na bezpieczne wygaszenie produkcji lub kontynuowanie produkcji tylko
w niewielkim stopniu.
Dezorganizacja pracy
Skutki decyzji Polskich
Sieci
Elektroenergetycznych natychmiast odczuy
zakady produkcyjne funkcjonujce na terenie caego powiatu raciborskiego.
Ograniczenia spowodoway,
e fabryki musiay czciowo
zaprzesta produkcji. - Z tego wzgldu zdecydowalimy
si na zmian w organizacji
pracy. We wtorek jeden z naszych zakadw produkcyjnych cakowicie zaprzesta
produkcji na kilka godzin.
Ciar produkcji przesunlimy na drug i nocn zmian. Drugi zakad pracowa w
bardzo ograniczonym trybie

- informuje Bogusaw Radwan z firmy Eko-Okna. Z


podobnym problemem spotka si zakad SGL Carbon.
W Rafako natomiast tylko
w dwch halach produkcyjnych zdecydowano si na
przesunicie godzin pracy.
- Z ograniczeniami w dostawach prdu poradzilimy
sobie w inny sposb. Wyczylimy wszystkie energochonne urzdzenia oraz
klimatyzacj. Wszystko po
to, aby nie przerywa produkcji i unikn strat. Cay
czas monitorujemy sytuacj
i sterujemy tymi procesami
- poinformowa nas Dyrektor do Spraw Usug i Utrzymania Ruchu, Jerzy Kowalik. W mniejszych zakadach
produkcyjnych, takich jak
na przykad Ensol skutkw
wprowadzenia stopni zasilania prawie w ogle si
nie odczuwa. - Produkcja
nie zostaa w aden sposb przerwana albo ograniczona - dowiedzielimy si.
W raciborskich zakadach
udao si unikn przymusowych urlopw pracowniczych. Jednak niektrzy ju
obawiaj si strat. - Trudno
nam teraz mwi o stratach,
ale na pewno bd - powiedzia nam Bogusaw Radwan
z Eko-Okien. W zakadach
produkcyjnych
wzrosn
koszty zwizane z wznowieniem linii produkcyjnych,
stratami w produkcji. Mog
take pojawi si kary za niedotrzymanie terminw.

6 PLUSY BIZNESU

26 sierpnia 2015, nr 16 (193)

DLA

RYDUTOWY INWESTYCJE

RACIBRZ - GOSPODARKA

Nowe wiata na
skrzyowaniu w Rydutowach

Dua inwestycja z udziaem Rafako


Na terenie Elektrociepowni Wrocaw wsplnie z Rafako,
zostaa uruchomiona Instalacja Mokrego Odsiarczania Spalin.

Fot. Starostwo Powiatowe w Wodzisawiu lskim

Na prob kierowcw przeprogramowano sygnalizacj wietln


na skrzyowaniu ul. Jzefa Bema, ul. Romualda Traugutta,
ul. Plebiscytowej i ul. Oar Terroru w Rydutowach.
DOMINIKA ZAJC

Kierunek zmian zosta


okrelony na podstawie pomiaru natenia ruchu przeprowadzonego przez Powiatowy Zarzd Drg w
Wodzisawiu lskim w
zwizku z powstajcymi w
rejonie skrzyowania zatorami drogowymi. Pocztkowo
podejrzewano, e przyczyn
tworzcych si zatorw, bya czasowa zmiana organizacji ruchu zwizana z przebudow ul. Englesa. Kiedy po
zakoczeniu inwestycji sytuacja nie ulega poprawie,
zdecydowano si na przeprowadzenie analizy ruchu na
skrzyowaniu, ktra wykazaa przyczyn korkw. Okazao
si, e gwny problem tkwi w
rzeczywistym rozkadzie kierunkowym ruchu i geometrii
samego skrzyowania. Odnotowano rwnie zwikszenie o
ponad 20% szczytowego natenia ruchu na skrzyowaniu. Jedynym wyjciem w tej
sytuacji byo przeprogramowanie sygnalizacji wietlnej
z uwzgldnieniem czynnikw
wpywajcych na pynno ruchu drogowego w tym miejscu. Jedynym wyjciem stao si przeprogramowanie
sygnalizacji wietlnej w taki

Sygnalizacja zostaa przeprogramowana


przy uwzgldnieniu aktualnej struktury ruchu.
sposb, aby w wikszym stopniu uwzgldniaa aktualn
struktur ruchu. Powiatowy
Zarzd Drg zleci wic opracowanie nowego projektu organizacji ruchu zawierajcego
zmieniony program pracy sygnalizacji wietlnej, po czym
wystpi do Starosty Wodzi-

R E K L A M A

<< GazetaInformator.pl

sawskiego o jego zatwierdzenie. Projekt ten musia jednak


w pierwszej kolejnoci zosta
zaopiniowany przez Policj
i Burmistrza Rydutw. W
czwartek 20 sierpnia sygnalizacja zostaa uruchomiona w
nowym, zatwierdzonym programie pracy.

Nie tylko na Wybrzeu i w


Maopolsce, ale od teraz take
na Dolnym lsku powietrze bdzie czystsze. Na terenie Elektrociepowni Wrocaw nalecej do
Kogeneracji S.A. z Grupy EDF
w Polsce wsplnie z Rafako S.A.,
zostaa uruchomiona Instalacja
Mokrego Odsiarczania Spalin.
Dziki niej gazy bdce efektem
spalania w tutejszej elektrociepowni s oczyszczane z tlenkw
siarki i pyw.
- Nasze inwestycje w odsiarczanie i odazotowanie spalin gwarantuj nam kompatybilno z zaostrzajcymi si od
nowego roku wymogami dotyczcymi emisji. Instalacje to
gwarancja cigoci dostaw ciepa
dla Wrocawia. To take czystsze
powietrze nad miastem - mwi Wojciech Heydel, prezes zarzdu Zespou Elektrociepowni
Wrocawskich Kogeneracja S.A.
przyznajc, e bez tej instalacji
EC Wrocaw nie mogaby duej produkowa ciepa zgodnie
z europejskimi normami. - Instalacja Mokrego Odsiarczania
spalin warunkuje nasz przyszo. Zdaj sobie spraw, e to
kulminacja wielu miesicy prac,
a jednoczenie dopiero wstp
do procesw optymalizacji, uruchamiania i wczania kolejnych
blokw - dopowiada Marek Salmonowicz, dyrektor techniczny
Kogeneracji S.A.
Pierwsze podanie spalin nastpio po kilkunastu miesicach

trudnych prac projektowych i budowlanych. - Mao kto wierzy, e


w takim miejscu, gdzie z trudem
robi si niewielkie realizacje, uda
nam si postawi sporych rozmiarw obiekt przemysowy. Ale
dziki projektantom i determinacji caego zespou zrobilimy
to! - mwi Roman Gowacki,
dyrektor budowy IMOS WROCAW w RAFAKO S.A. i wyjania, e gsto zabudowany teren
by najwikszym wyzwaniem realizacyjnym.

Przy budowie
instalacji we Wrocawiu z Rafako
wsppracowao

60 rm

podwykonawczych
Newralgicznym momentem by monta kolektora spalin. - Kolektor ma sze metrw
rednicy. Musielimy go wprowadzi w niewielk przestrze
na pracujcym obiekcie, pomidzy koty wodne, a parowe. Przez
cay okres budowy, z uwagi na
ograniczony teren, wyzwaniem
bya odpowiednia koordynacja
ustawie dwigw i konieczno
budowy instalacji etapami budynek po budynku - wspomina
Damian Klinos, kierownik pro-

jektu w Rafako S.A.


- To zdecydowanie najlepsza
budowa pod wzgldem terminowym, organizacyjnym, zarwno
projektowym, jak i wykonawczym. Uwaam, e zorganizowana bya bardzo dobrze - zapewnia Bogdan Brzoza, kierownik
budowy IMOS Wrocaw, ktry
przyznaje, e ta instalacja bya
najciekawszym dowiadczeniem
zawodowym w jego wieloletniej
karierze. W czasie budowy nie
byo wikszych niespodzianek,
ani duszych przestojw. Nie
doszo te do adnego wypadku
przy pracy. - Nie byo sytuacji
trudnych, by moe dziki temu,
e bralimy udzia w konkursie
Buduj Bezpiecznie organizowanym przez Pastwow Inspekcj
Pracy, w ktrym zajlimy pierwsze miejsce w wojewdztwie dolnolskim. Ludzie s wyczuleni,
eby zachowywa si zgodnie z
zasadami bezpieczestwa, tak
aby jeden drugiemu nie zrobi
krzywdy, nawet niechccy. Dziki
temu nie mielimy adnego wypadku - mwi Roman Gowacki,
dyrektor budowy.
Przy budowie instalacji we
Wrocawiu z Rafako wsppracowao 60 rm podwykonawczych.
rednio na terenie budowy pracowao 200 osb, w szczytowych
momentach natenia robt
liczba pracownikw przekraczaa 300 osb.
PS

RACIBRZ - PRACA

SPRAWNI W PRACY
PRODUCENT OGRODZE BETONOWYCH

Dzimierz, ul. Rzuchowska 37 a


tel. 32 42 78 292
kom. 604 251 289, 608 469 112
www.alpa.rybnik.pl
e-mail: biuro@alpa.rybnik.pl

PUP zaprasza niepenosprawnych do udziau w


projekcie.
Powiatowy Urzd Pracy w
Raciborzu informuje i Fundacja Integracja zaprasza osoby z niepenosprawnoci do
wzicia udziau w projekcie
Sprawni w Pracy, ktry jest
wspnansowany ze rodkw
PFRON. Projekt skierowany
jest do osb, ktre posiadaj
aktualne orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu
niepenosprawnoci, pozostaj
bez zatrudnienia, s nastawione
na poszukiwanie pracy, nie s
uczestnikami warsztatw terapii
zajciowej lub pracownikami za-

kadw aktywizacji zawodowej.


Formy wsparcia przewidziane w projekcie to poradnictwo
zawodowe, porednictwo pracy,
wsparcie psychologa, warsztaty
aktywnego poszukiwania pracy,
konsultacje ze specjalistami niezalenego ycia, wsparcie prawnika. Udzia w projekcie jest bezpatny.
Osoby
zainteresowane
udziaem w projekcie powinny skontaktowa si osobicie z
Centrum Integracji w Katowicach przy ul. Gallusa 10 lub telefonicznie (nr tel. 505 607 064,
570 066 406).
P

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU 7

26 sierpnia 2015, nr 16 (193)

DLA

R E K L A M A

serwis notebookw, obsuga firm


materiay eksploatacyjne
kasy fiskalne, wagi, metkownice
terminale patnicze
oprogramowanie dla firm
KUPUJC

KAS FISKALN
3 MIESICE

Zapytaj o
PROMOCJE na

terminale
patnicze
Terminale patnicze
Najlepsza oferta na rynku

REKL AMY

autoryzowany partner:

GRATIS!
Pierwsza kasa skalna na polskim rynku
z panelem dotykowym

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

Odczytaj kod QR

NOWO!
Racibrz, ul. Klasztorna 12, tel. 32 415 98 18
Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47
www.softib.pl biuro@softib.pl

8 PLUSY BIZNESU

26 sierpnia 2015, nr 16 (193)

DLA

<< GazetaInformator.pl

racibrz gastonomia

racibrz - samorzd

Restauracja Lena - urokliwe miejsce

Miasto przychylne przedsibiorcom

W samym centrum Arboretum Bramy


Morawskiej znajduje si restauracja Lena.

Co z historii
W sercu tego piknego
miejsca znajduje si Restauracja Lena, ktra jest miejscem, do ktrego powraca si,
by odnajdywa wspomnienia
z dziecistwa. Ludzie, ktrzy
kiedy bawili si tam na wasnym weselu dzisiaj powracaj by witowa rodzinne uroczystoci i jubileusze. Kiedy
budynek parterowy, oferujcy
jedynie usugi restauracyjne,
a dzisiaj trzykondygnacyjny
obiekt z pokojami, sal konferencyjn i kaplic. Pomys rozbudowy w obecnej formie pochodzi od pani Doroty Frczek
byej wacicielki, ktra rwnie
zainicjowaa t rozbudow i zaprojektowaa wystrj wntrza.
R E K L A M A

Fot. Restauracja Lena

Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu wci przyciga odwiedzajcych. S to nie


tylko ludzie z najbliszej okolicy. Dziewiczy las z rozmysem
zagospodarowany pod ktem
rekreacyjnym sprawia, e spacer po nim relaksuje i uspokaja.
Uwag przycigaj Staw abi i
Staw Cienisty, czciowo otoczone wysokimi krzewami rododendronw. Oczy spacerowiczw mog nacieszy zwierzta
w mini-zoo, a szczeglnie rnego gatunku ptaki. Niezwykym zaktkiem jest rwnie
Staw Trzcinowy i oczywicie taras widokowy, z ktrego mona
podziwia Zaczarowany Ogrd.

Radni zgodzili si wynaj lokal firmie,


ktra wczeniej nie pacia czynszu.

Restauracja Lena zmienia swoje oblicze.


Co dla ciaa
Zajrzelimy za kulisy restauracji, by zobaczy jaka jest
dzisiaj oferta weselna. Wesela
z bardzo bogatym menu ju
od 180 z od osoby. Do tego
w cenie apartament skadajcy si z pokoju z azienk dla
nowoecw oraz dwch pokoi z azienk dla goci weselnych. Pokoje dla goci cznie
oferuj sze miejsc. Za dodatkow opat do dyspozycji jest
15 pokoi z azienkami wyposaonych w klimatyzacj, lo-

dwki i telewizory no i oczywicie przepikny widok z okna


na las i powietrze, ktrego nie
powstydziby si aden kurort.
Mona skorzysta z fotografa,
ktry nie tylko zrobi zdjcia w
plenerze ale i zdjcia studyjne
na miejscu.
Okazja
To wszystko moesz mie
ju za 150 z od osoby jeli zamwisz wesele na przyszy rok
jeszcze w tym roku. Informacje
pod nr tel. 693155 073.

Restauracja Lena, ul. Markowicka 15, Racibrz


www.lesna-restauracja.pl
tel. 693155 073
Artyku sponsorowany

pawe strzelczyk

Firma Brax-Ton zwrcia si do prezydenta o


przywrcenie umw najmu lokali uytkowanych
przez ni pod gastronomi
przy ul. Rynek i Londzina.
Poprzednie umowy zostay
rozwizane przez dyrektora MZB Andrzeja Migusa w
wikszoci w 2013 roku, w
zwizku ze zwok w opacie czynszu za uytkowanie
lokali przez co najmniej
dwa pene okresy patnoci. Jak napisa waciciel
firmy w pimie do komisji
gospodarki miejskiej, zobowizania finansowe wobec wynajmujcego (miasta) zostay cakowicie
uregulowane.
- W tej chwili firma
nie ma adnych zobowiza finansowych wzgldem gminy - poinformowa prezydent (potwierdzi
to w rozmowie z nami Roman Makulik przyznajc,
i wszystkie zobowizania
wobec gminy zostay uregulowane), proszc czonkw komisji o zgod na ponowne podpisanie umw.
Z jego sw wynika, i jest
to tyle istotne, e najemca
korzystajc z lokali bezumownie paci przez ten
czas co prawda tyle samo,
ale tytuem odszkodowania, nie za czynszu. A to

uniemoliwiao
traktowanie opat jako kosztw
prowadzenia dziaalnoci.
- To jest dwuletnia zwoka, kiedy nie pacili czynszu - zauway radny Leon
Fioka. Prezydent widzi to
inaczej: - Gdybymy tak
rzetelnie policzyli, to firma z tytuu rnych obcie i wydatkw wydaa
wicej ni mogaby, gdyby
regulowaa systematycznie
zobowizania wobec gminy
i MZB - mwi. Jak wspomnia, caa sytuacja moe
by spowodowana przejciowymi
trudnociami
wynikajcymi ze specyfiki
brany gastronomicznej,
uzalenionej w duej mierze od sezonowoci (ogrdki letnie, rentowno gwnie w cigu kilku miesicy
sezonu, etc.).
- Moe im si tak po
prostu opaca, rekompensuj sobie w inny sposb
(prezydent
napomkn,
e Brax-Ton nie jest biedy) - dry temat Fioka.
Miasto ma co prawda instrument w postaci eksmisji zalegajcych z opatami
najemcw, ale jak wyjani
prezydent, nie zamierza
posuwa si do ostatecznych krokw. Zwaszcza
jeli ma pewno, e firma
wczeniej czy pniej wywie si ze zobowiza,
tak jak w tym przypadku.

Std do dua doza tolerancji i zrozumienia. Opisywana sytuacja to nie jedyna tego typu sprawa z
ktr prezydent musi si
mierzy, a fakt, e trafia
pod zaopiniowanie komisji, wynika jedynie ze skali zobowiza firmy wobec
gminy. W przypadku gdy
przekrocz one okrelony puap, jest zobligowany
przedstawi j czonkom
komisji gospodarki miejskiej i uzyska ich zgod.
Jeli chodzi o mniejsze
kwoty zalegoci, decyduje
samodzielnie, nie informujc nawet radnych.
- Firmy maj rne
problemy i to naley bra
pod uwag. Nigdy nasz
intencj nie jest usuwanie przedsibiorcw, kiedy
moemy odzyska nalene nam rodki. Jeli rzeczywicie widzimy, e firma nie rokuje i nie bdzie
pacia w duszym okresie, doprowadzamy spraw
do koca - skomentowa
Lenk ju po gosowaniu,
w ktrym wikszo komisji pozytywnie odniosa
si do proby waciciela
Brax-Tonu. Fioka zgodzi
si chyba z takim stanowiskiem, zauwaajc jednak
e Brax-Ton raczej nie ma
kopotw z dziaalnoci,
skoro otworzy nowy lokal
na Zamku Piastowskim.

PLUSY BIZNESU 9

26 sierpnia 2015, nr 16 (193)

DLA

racibrz finanse

powiat raciborski - zabytki

Powiat sprzeda przychodni

Ratujmy resztki
mostu w Ciechowicach

Starosta chce sprzeda nieruchomo przy


ulicy Klasztornej, w ktrej funkcjonuje przychodnia.

Stowarzyszenie Na Rzecz Zabytkw Fortyfikacji


szuka chtnych do opieki nad ruinami mostu.

pawe strzelczyk

Fot. PStowarzyszenie Na Rzecz Zabytkw Fortyfikacji

W podraciborskich Ciechowicach znajduje si przeprawa promowa przez Odr,


ktr zna wiele osb. Miejscowi na pewno. Zaraz obok niej
znajduj si relikty potnego mostu, ktry zosta zniszczony w 1945 roku. - Pisaem
o tym wydarzeniu w jednym
ze swoich artykuw na amach Odkrywcy, porwnujc ow sytuacj do historii
mostu w Remagen. Do dnia
dzisiejszego ocalay dwa przyczki mostowe. Na jednym z
nich znajduje si praktycznie
kompletny szlaban forteczny,
prawdziwy unikat w skali caego kraju. Ze wzgldu na przepraw promow Ciechowice
odwiedza bardzo wiele osb
z caego lska - z czystej ciekawoci. Ogldajc przepraw
stoj obok ruin mostu nie majc pojcia, jak ciekaw i tragiczn histori ma to miejsce.
Szlabanu fortecznego te nie
zauwa, bo zarasta go gsta
rolinno - tumaczy Dariusz
Pietrucha.
Z tego wanie powodu
Stowarzyszenie Na Rzecz Zabytkw Fortyfikacji zwraca si
z apelem do mieszkacw Raciborza i okolicznych miejscowoci. Poszukiwani s ochotnicy, ktrzy w porozumieniu

Zniszczony w 1945 potny most w Ciechowicach,


tu obok przeprawy promowej przez Odr.
ze Stowarzyszeniem chcieliby
obj opiek to miejsce. - My
wemiemy na siebie ca stron formaln (wszelkie pozwolenia) i dopilnujemy wszelkich
prawnych aspektw przedsiwzicia, natomiast ochotnicy
zajm si zlikwidowaniem dzikiej rolinnoci (nie ma jej duo) i uporzdkowaniem miejsca - mwi Dariusz Pietrucha.
Stowarzyszenie bdzie rwnie starao si pozyska fundusze na budow krtkiego
podestu, dziki ktremu bdzie mona bez problemu po-

dej na mostowy przyczek.


W planach jest take monta
owietlenia mostu oraz monta tablic informacyjnych. Stowarzyszenie ma nadziej, e
wszystkie te dziaania pozwol
zmieni zapomniane miejsce z
dug histori w miejsce atrakcyjne turystycznie. Osoby, ktre chciayby zaangaowa si
w projekt mog skontaktowa
si ze Stowarzyszeniem Na
Rzecz Zabytkw Fortyfikacji
pod nr tel. 663 745 323.
p

Fot. Pawe Strzelczyk

GazetaInformator.pl >>

Kwesti sprzeday nieruchomoci wykorzystywanej dotychczas przez spk


Centrum Zdrowia zainteresowa si w trakcie sesji rady
powiatu Dawid Wacawczyk,
wyraajc zdziwienie decyzj
o transakcji, skoro dotychczasowy uytkownik, spka Centrum Zdrowia, jest dobrym
najemc.
Jak wynika z tumaczenia starosty, wsppraca z
Centrum Zdrowia odbywa
si, owszem, bezproblemowo,
niemniej jednak powiat nie
czerpie z tego tytuu adnych
korzyci materialnych. Przed
wielu laty nieruchomo zostaa przekazana spce w
uytkowanie, jednak warunkiem wykorzystywania jej pod

Powiat sprzeda budynek, gdy z jego uytkowania


i tak nie czerpie adnych korzyci finansowych.
przychodni nie byo opacanie czynszu lecz odremontowanie zdewastowanego budynku i utrzymywanie go w
naleytym stanie.
Po 10 latach wadze powiatu powiedziay do. Powiatowa kasa wieci pustkami,
a paci za inwestycje z czego
trzeba, std zaproponowano
dotychczasowemu uytkow-

nikowi, aby ten zacz opaca


czynsz. Spka pocztkowo
nie chciaa o tym sysze, niemniej jednak po negocjacjach
strony uzgodniy moliwo
sprzeday nieruchomoci. Cen uzgodniono na okoo 1,355
mln z. - Przeznaczymy te pienidze na remonty i inwestycje - poinformowa starosta
Winiarski.

wodzisaw lski - inwestycje

Remont drogi na os. Przyjani


Urzd miasta wyoni wykonawc tego zadania.
W wyniku postpowania
przetargowego wyoniona zostaa firma, ktra wykona zadanie inwestycyjne pod nazw Remnot drogi na osiedlu
Przyjani odcinek D-G w Wodzisawiu lskim.
Najkorzystniejsz
ofert zoyo Przedsibiorstwo

Usugowo-Produkcyjne Alkor
sp. z o.o., ktre zdecydowao
si wykona prace za kwot
34 332,82 z brutto. Firma ma
czas na realizacj do 30 padziernika 2015 r.
Zakres prac obejmuje midzy innymi: mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych
o gruboci 8 cm, wykonanie

R E K L A M A

039@toyota.pl

nowej nawierzchni jezdni o


pow. ok 200 m2 skadajcej si
z nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm, podsypki cementowo piaskowej gr.
3 cm, podbudowy z kruszywa
amanego, podbudowy z kruszywa amanego oraz warstwy
odsczajcej z piasku.
d

10 PLUSY BIZNESU

26 sierpnia 2015, nr 16 (193)

DLA

RADLIN INWESTYCJE

Kolejna wodzisawska szkoa wypiknieje


Fot. Starostwo Powiatowe w Wodzisawiu lskim

Zespou Szk Ponadgimnazjalnych w Radlinie doczeka si termomodernizacji.


DOMINIKA ZAJC

Przedsiwzicie wpisuje
si w realizowan przez powiat polityk czenia efektw ekonomicznych i ekologicznych. Ponadto, tego
rodzaju inwestycje wpywaj na popraw estetyki i
jakoci przestrzeni publicznej, w ktrej na co dzie
funkcjonujemy.
W ostatnich latach w
powiecie zmodernizowano
m.in. wszystkie powiatowe
szkoy w Wodzisawiu lski, Dom Pomocy Spoecznej w Gorzycach, orodki
zdrowia m.in. w Wodzisawiu l., Radlinie, Skrzyszowie, Godowie, Rogowie,
Lubomi, siedzib Powiatowego Urzdu Pracy i inne.
Na ten cel samorzd powiatu przeznaczy kilkadziesit milionw zotych.
Z budetu powiatu pochodzi te wkad wasny na realizowany przez Powiatowy
Publiczny Zakad Opieki
Zdrowotnej w Rydutowach
i Wodzisawiu lskim wart
ponad 4 mln z unijny projekt
termomodernizacji
wodzisawskiego szpitala.
Inwestycja w szko w
Radlinie pochonie okoo miliona zotych. Wikszo z tych rodkw pochodzi bdzie z budetu
powiatu wodzisawskiego,
ale znaczny udzia w przedsiwziciu bd miay rwR E K L A M A

Na zdjciu wykonawca inwestycji


Tomasz Frydecki, starosta Tadeusz Skatua
oraz dyrektor ZSP w Radlinie Jarosaw Rudol.
nie rodki z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony
rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Fundusz udzieli bowiem
powiatowi na to zadanie
preferencyjnej poyczki,
a take dotacji. W ramach
termomodernizacji Zespou
Szk Ponadgimnazjalnych
w Radlinie zostanie wykonane ocieplenie cian zewntrznych, stropu budynku gwnego i dachu na sali
gimnastycznej od zewntrz,
podwyszenie kominw,
wymian drzwi zewntrznych, napraw schodw
wejciowych do budynku,
wymian rynien i rur spustowych, daszkw nad wejciami do budynkw na

systemowe, wentylatorw
na dachu sali gimnastycznej, instalacji odgromowej,
przebudow wymiennikowni ciepa, modernizacj instalacji elektrycznej w obrbie wymiennikowni wraz
ze sterowaniem pogodowym oraz wymian instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami. W
zwizku z szerokim zakresem prac zakoczenie inwestycji zaplanowano na
lipiec 2016 r. W rezultaci
emisja przez szko substancji niepodanych do
powietrza zmniejszy si
o ok. 68%, a zapotrzebowanie na energi ciepln
spadnie wedug szacunkw
o ok. 976,0 GJ/a. Znacz-

co wic obni si koszty


ogrzewania budynku. Poprawi si te estetyka szkoy, zwaszcza e zadbano o
odtworzenie istniejcych
na fasadzie budynku detali
architektonicznych. Inwestycja w szko w Radlinie
pochonie okoo miliona
zotych. Wikszo z tych
rodkw pochodzi bdzie
z budetu powiatu wodzisawskiego, ale znaczny
udzia w przedsiwziciu
bd miay rwnie rodki
z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i
Gospodarki Wodnej w Katowicach. Fundusz udzieli bowiem powiatowi na to
zadanie preferencyjnej poyczki, a take dotacji.
Inwestycja zpostanie
wykonana przez konsorcium firm Fobud Sp. z o.o.
w Marklowicach i Fobud
Tomasz Frydecki rwnie z Marklowic. W przetargu wystartowao cznie dziesiciu oferentw,
w tym trzy konsorcja. Z powodu niewniesienia w terminie wadium wykluczono jednego wykonawc, co
skutkowao odrzuceniem
jego oferty. Z pozostaych
dziewiciu najkorzystniejsz ofert zoyo wanie
konsorcjum firm Fobud.
W imieniu powiatu umow
podpisa starosta Tadeusz
Skatua oraz dyrektor ZSP
w Radlinie Jarosaw Rudol.

<< GazetaInformator.pl

REGION - KONKURSY

PRZEDSIBIORCA ROKU
- ZGO SI BO WARTO!

Oglnopolski
Konkurs
Mody Przedsibiorca rusza ju po raz drugi i zaprasza do udziau mode pokolenie biznesu.
Ide konkursu Mody Przedsibiorca 2015 Roku jest wyonienie modego przedsibiorcy,
ktry swoimi dziaaniami pokazuje, e mona osign sukces
w dowolnej brany. Wyrnienia
zostan przyznane podczas nau na uroczystej Gali w ramach V
Europejskiego Kongresu Maych
i rednich Przedsibiorstw w Katowicach.
Konkurs organizowany przez
Forum Modych Przedsibiorcw Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach skierowany
jest do uczestnikw programu
Mody Przedsibiorca w Nowoczesnym Miecie, ktrzy speniaj jego wymagania (prowadz
przedsibiorstwo nie wicej ni
trzy lata, a wacicielem/wspwacicielem/wsplnikiem jest
osoba do 35. roku ycia) oraz
zarejestrowali si jako przedsibiorcy na stronie mlodyprzedsiebiorca.org
Izba Gospodarcza w Wodzisawiu lskim zachca do wzicia udziau w tym konkursie.
Oprcz nagrd i wyrnie ufundowanych przez organizatorw,
przewidziane jest wsparcie dla

laureatw z powiatu wodzisawskiego. Laureaci otrzymuj bezpatne czonkostwo w Izbie Gospodarczej na okres 6 miesicy,
dwie porady ksigowo-nansowe ufundowane przez Doradztwo Podatkowe Graczyk s.c. oraz
dwie konsultacje marketingowo-sprzedaowe w rmie Mitko
Ivent, a take wsparcie Adwokata Przemysawa Stchego z Rybnika i Adwokat Magdaleny Grabarczyk z Wodzisawia lskiego
w postaci porad prawnych.
Konkurs potrwa do 30 padziernika i bdzie skada si z
dwch etapw. Pierwszy etap
bdzie poleca na wypenieniu
formularza i opisaniu w kilku
zdaniach swojego najwikszego
sukcesu zwizanego z prowadzonym wasnym biznesem. Mona
dodatkowo dostarczy referencje
od klienta. Drugi etap bdzie mia
form castingu konkursowego
przed jurorami. Kady z uczestnikw bdzie mia za zadanie
zaprezentowa swj biznes. Castingi bd ograniczone czasowo. Wicej informacji o konkursie na stronie internetowej www.
mlodyprzedsiebiorca.org.

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU11

26 sierpnia 2015, nr 16 (193)

DLA

racibrz zdrowie

region - turystyka

Wyjazdy organizowane s z Raciborza, Rybnika i Wodzisawia.

Choroby krgosupa to dzi czsto spotykany problem.

Wrzesie to wietny czas


na urlop w Chorwacji. Morze
jest ciepe, temperatura powietrza wynosi ok. 25 C, pogoda
jest soneczna, a kurorty oraz
zabytkowe miasta nie s ju
nadmiernie przepenione jak w
szczycie sezonu. Wielkim plusem s te bardzo dobre pozesonowe ceny, ktre oferuj hotele i biura turystyczne. Zalet
oferty jest to, e wyjazd odbywa
si bezporednio z Raciborza,
Rybnika i Wodzisawia.
Raciborskie biuro podry ORINOKO Art & Travel od
trzech lat organizuje oryginalne
wczasy w Chorwacji, na Pwyspie Istria, w spokojnej i cichej
miejscowoci Rabac. Termin tegorocznych wczasw wrzeniowych to 1123.09.2015.
Poza klasycznym wypoczynkiem, organizator zapewnia swojej grupie moliwo
udziau w dodatkowych wycieczkach w towarzystwie polskiego pilota i polskiej przewodniczki: caodzienny rejs
statkiem tzw. fish-picnic na
wysp Cres, odwiedziny rodzinnej winnicy p. Baon (degustacja 4 rodzajw wina, owocowych rakij, domowego sera,
prsutu i chleba) oraz zwiedzanie pere istryjskich: Rovinja
(Wenecja Istrii) i Porea (m.in.
Bazylika Eufrazjana z mozaikami z VI w.). Hotele Martina i Girandella znajduj si w odlegoci 50 -100 metrw od morza i

ORINOKO Art & Travel proponuje


wypoczynek na Pwyspie Istria.
kamienisto-wirowej play, w
lesie piniowym, ok. kilometra
od centrum miejscowoci. Do
dyspozycji goci jest w nich: restauracja, bistro, cafe bar, kcik
internetowy, baseny z morsk
wod. Pokoje 1, 2 i 3-osobowe
(z moliwoci dostawki) posiadaj peny wze sanitarny,
telewizory LED z telewizj satelitarn i lodwki.
Cena imprezy, obejmujca transport, zakwaterowanie
w hotelu (pokoje 2-osobowe z
azienkami, lodwk i TV), wyywienie (niadania i obiadoORINOKO Art & Travel
ul. Ogrodowa 22/17,
47-400 Racibrz
www.orinoko.pl
tel.: 502 557 238

kolacje w formie obfitego bufetu), ubezpieczenie NWiKL oraz


opiek polskiego pilota i rezydenta podczas caego wyjazdu
(imprez prowadzi Dawid Wacawczyk), wynosi jedynie 1700
z/os.
Posiadacze
raciborskiej
karty seniora oraz rodziny
(lub grupy przyjaci) wykupujce ofert dla min. 4 osb,
mog liczy na 100 z zniki (od
osoby). Szczegy i informacje
mona znale na stronie www.
orinoko.pl lub pod numerem
telefonu: 502 557 238.

Artyku sponsorowany

R E K L A M A

Przewz osb
Polska Niemcy Polska

Przewz osb i paczek


PolskaNiemcy.
Wyjazdy z Polski we wtorki
i pitki, powroty z Niemiec
w rody i soboty.
Obsugujemy woj. lskie,
opolskie i dolnolskie.
MIRA Przewz osb
Tel. 669 185 529
www.przewozyosobpolska.pl

Skolioza wielu rodzicw


syszy dzi tak diagnoz na bilansie dziecka. W takim przypadku dziecko najczciej jest
kierowane na gimnastyk korekcyjn. Jednak nie przynosi
ona poprawy nawet po kilku
miesicach wicze. Dlaczego
tak si dzieje? O odpowied na
to pytanie poprosilimy waciciela Orodka Rehabilitacji, mgr
ukasza Chomickiego. - Najwaniejsze jest indywidualne
podejcie do pacjenta. Aby skuteczne leczy skolioz u dziecka,
trzeba na pocztku okreli jej
przyczyny, rodzaj, kt skrzywienia i czas, jaki upyn od powstania deformacji, dokadnie
przeanalizowa ktre misnie
naley wzmacnia, a ktre rozciga. Nastpnie dobra odpowiednie wiczenia. Wane jest,
aby tak rehabilitacj rozpocz
jak najwczeniej, eby przyniosa oczekiwane rezultaty - tumaczy mgr Chomicki. - Atutem
naszego Orodka s zajcia indywidualne z maym pacjentem, gdzie pod okiem fizjoterapeuty, dziecko wykonuje tylko
te wiczenia, ktre zalecane s
w konkretnej dysfunkcji. W naszym Orodku leczymy rne
wady postawy, m.in.: skoliozy,
plecy okrge i wklse, odstajce opatki, kolana kolawe i
szpotawe, paskostopie, a take
asymetrie u niemowlt i maych
pacjentw, mzgowe poraenie
dziecice, zaburzenia rozwoju

Fot. Orodek Rehabilitacji AKSON

Terapia poprzez zabaw?


Tak, to moliwe!
Fot. ORINOKO Art & Travel

Wczasy w Chorwacji
- skorzystaj z wrzeniowej okazji!

Rehabilitacja dla dzieci musi by zorganizowana


w taki sposb, aby zainteresowa dziecko.
ruchowego u niemowlt, i wiele innych. Zajcia trwaj okoo
godziny i odbywaj si w godzinach ustalanych indywidualnie
z rodzicami dziecka, a terapia
w formie zabawy i w towarzystwie bajkowych postaci najlepiej trafia do maych pacjentw
- dodaje.
Wicej informacji znajdziecie Pastwo w Orodku Rehabilitacji AKSON w Raciborzu przy
ul. Kolejowej 19, pod numerem
telefonu 513 547 584 lub na
www.rehabilitacja-akson.com.
Przyjmujemy codziennie od poniedziaku do pitku od 8.00 do
ostatniego pacjenta.

Orodek Rehabilitacji
AKSON
ul.Kolejowa 19
47-400 Racibrz
tel.: 513 574 584
www.rehabilitacja-akson.com
Artyku sponsorowany

12 Publicystyka

26 sierpnia 2015, nr 16 (193)

<< GazetaInformator.pl

racibrz samorzd

Remontu nie bdzie bo mieszkacy podskakiwali?


pawe strzelczyk

Kilka tygodni temu


odbyy si dwa spotkania z mieszkacami, ktrzy wnieli sporo uwag do
projektu przebudowy ulicy Polnej w Raciborzu. Po
burzliwych dyskusjach,
wsplnie z magistrackimi
urzdnikami, ostatecznie
udao si wyoni taki wariant remontu, ktry satysfakcjonuje wikszo
mieszkacw
Polnej.
Tymczasem jednak zadanie zostao wykrelone

Fot. Pawe Strzelczyk

W tym roku ulica Polna w Raciborzu miaa by przebudowana. Do remontu jednak nie dojdzie.
z tegorocznego budetu.
Zostay jedynie rodki z
przeznaczeniem na opracowanie
dokumentacji.
Na posiedzeniu komisji
gospodarki miejskiej radny Leon Fioka zauway,
i przesunicie zadania
na lata nastpne moe by
odebrane jako rewan za
podskakiwanie podczas
spotka konsultacyjnych.
Sugestiom takim kategorycznie
zaprzeczy
prezydent: - Potpiamy
wszelkie praktyki rewanu
za drobne problemy wyni-

Radny Leon Fioka (na zdjciu) zauway, i przesunicie


zadania na lata nastpne moe by odebrane jako rewan
za podskakiwanie podczas spotka konsultacyjnych

kajce z rnicy zda. To


jest normalne i zdylimy si do tego przyzwyczai. Nawet powiedziabym, e potrzebujemy
tych konsultacji, bo dziki nim pniej jest atwiej
- zapewni. Inwestycja
zostaa opniona, gdy
wie si to z koniecznoci przeprowadzenia
wczeniej robt przy sieci
energetycznej. Wstrzymanie remontu zasugerowa
sam mieszkaniec Polnej,
wskazujc, i nie ma sensu wymiana wczeniej na-

wierzchni i chodnikw,
skoro potem wejdzie Tauron ze swoimi robotami i
zniweczy cay wysiek. Pozostali przyjli to ze zrozumieniem.
Jeli chodzi o moliwy termin remontu, prezydent wyraa nadziej, i
uda si go przeprowadzi
w przyszym roku. Za zapis na nastpne lata to
swoista forma zabezpieczenia, gdyby z rnych
przyczyn nie udao si
zrealizowa zadania w
2016.

region - finanse

racibrz - policja

lska wie wykorzystaa 670 mln z

Miasto wesprze suby mundurowe

Zamnicie realizacji Programu Rozwoju Obszarw


Wiejskich w starym rozdaniu unijnym na lata 2007-2013.

Policja, stra poarna i


stra graniczna dostan
z budetu miasta wsparcie o wysokoci 100 tysicy z.
Uchway o przekazaniu
rodkw finansowych znalazy si w programie sierpniowej sesji rady miasta.
Zgodnie z projektem, policja i stra poarna mog

Na realizacj Programu
Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013
Unia Europejska przeznaczya ok. 672 mln z. Najwiksze wsparcie w wys. ok.
305 mln z zostao przeznaczone dziaanie Podstawowe usugi dla ludnoci wiejskiej. Jego efekt to m.in.
325 km nowych sieci wodocigowych oraz 205 km kanalizacyjnych. Za blisko 12
mln z dofinansowania powstay 4 nowe targowiska
oraz zmodernizowano 13. W
16 gminach powstay systemy gospodarowania odpadami komunalnymi.
Odnowa i rozwj wsi to
kolejne dziaanie, na ktre wojewdztwo pozyskao
ok. 97 mln z wsparcia. Za
te pienidze na wsiach wybudowano m.in. 140 wietlic oraz domw kultury,
136 obiektw sportowych

oraz odnowiono centra w


93 miejscowociach. Unijne
wsparcie pozwolio take na
odrestaurowanie 23 zabytkowych kociow. Projekty
realizowane w ramach schematu Scalanie gruntw
su poprawie struktury
obszarowej
gospodarstw
rolnych poprzez wykonanie
prac scaleniowych, urzdzenie sieci drg dojazdowych
do gruntw rolnych i lenych
oraz dojazdw do zabudowa gospodarczych. Na prace w tej dziedzinie UE przeznaczya ok. 68 mln z. Trzy
powiaty (czstochowski, raciborski oraz zawierciaski)
realizuj prace zwizane ze
scaleniami gruntw w ramach PROW 2007-2013.
Inwestycje w ramach
Gospodarowania rolniczymi zasobami wodnymi przy
ok. 51 mln z wsparcia daj
moliwo poprawy jakoci

gleb poprzez regulacj stosunkw wodnych, zwikszenie retencji, popraw


ochrony uytkw rolnych
przed powodziami. Do tej
pory wybudowano i wyremontowano ok. 8 km waw przeciwpowodziowych,
uksztatowano 29,5 km koryt rzek oraz wybudowano
i wyremontowano 4 zbiorniki wodne oraz 3 zbiorniki
suche przeciwpowodziowe.
W obecnej perspektywie dofinansowania na lata 20142020 na realizacj PROW w
wojewdztwie lskim Unia
Europejska przeznaczy ok
70 mln euro dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich.
Dodatkowe 40 mln euro bdzie pochodzio ze rodkw
publicznych.
p

liczy na wsparcie w wysokoci 40 tys. z, stra graniczna za na 20 tys. z. Jak


czytamy w uzasadnieniu,
policja wykorzysta rodki
na zakup nowych samochodw. Stra poarna swoj
pul przeznaczy na wykonanie przegldu i niezbdnych
napraw drabiny mechanicznej SD37 oraz zakupu nie-

ps

region - finanse

800 tys. z na ratowanie zabytkw


Zarzd Wojewdztwa lskiego ogosi konkurs na
prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach.
W tegorocznej edycji
konkursu premiowane bd projekty majce na celu
zahamowanie procesw destrukcji substancji zabytku
o wyjtkowej wartoci historycznej i artystycznej oraz
obiektw zabytkowych wpi-

sanych do Szlaku Zabytkw


Techniki.
O dofinansowanie mog si stara osoby fizyczne
lub prawne. Konkurs ma ca
celu wsparcie dziaa wacicieli lub posiadaczy zabytkw dla ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego
wojewdztwa lskiego, ze
szczeglnym
uwzgldnieniem projektw majcych na
celu zahamowanie procesw
destrukcji substancji zabyt-

R E K L A M A

sta opiek koordynatorw


prywatne ubezpieczenie
mieszkanie i wyywienie

zbdnych na ich potrzeby


towarw i usug. Jeli chodzi o pogranicznikw, to 20
tys. zostanie wykorzystane
na remont magazynu broni i uzbrojenia oraz zakup
niezbdnych do funkcjonowania Oddziau Towarw i
Usug.

wysokie wynagrodzenie
szkolenia oraz premie
legaln prac

ku o wyjtkowej wartoci historycznej i artystycznej oraz


obiektw zabytkowych wpisanych do Szlaku Zabytkw
Techniki Wojewdztwa lskiego. Z konkursu wyczone s zabytki w posiadaniu
jednostek organizacyjnych
zaliczanych do sektora finansw publicznych.
W tym roku budet konkursu wynosi 801 600 z.
p

GazetaInformator.pl >>

26 sierpnia 2015, nr 16 (193)

Edukacja
- inwestycja Pomysy
na wakacje
w siebie

Wiadomoci 13

RACIBRZ EDUKACJA

PWSZ - Twj klucz do sukcesu


Tutaj studia to nie tylko nauka, ale rwnie rozwijanie swoich pasji.
Pastwowa Wysza Szkoa Zawodowa w Raciborzu istnieje od 1945 roku. Od tego
czasu placwka wci si rozwija, doskonali i przeksztaca, zyskujc miano solidnej,
uznanej i atrakcyjnej Uczelni.
PWSZ wychodzi naprzeciw
oczekiwaniom maturzystw
wci uatrakcyjniajc swoj ofert. Obecnie uczelnia
proponuje 9 kierunkw oraz
szereg ciekawych specjalnoci. Kluczem do kariery jest
kompleksowe przygotowanie
studentw do zawodu, umoliwiajce im zdobycie inno-

wacyjnych metod nauczania,


dokonywania ewaluacji pracy
edukacyjnej i wychowawczej.
PWSZ w Raciborzu to nie
tylko nauka i studenckie obowizki, to rwnie miejsce,
gdzie moesz spokojnie spenia swoje pasje oraz myle
o sukcesach i rozrywce. Studenci uczestnicz w przedsiwziciach artystycznych,
kulturalnych i spoecznych
m.in. festiwalach, konferencjach, juwenaliach, koach zainteresowa. Wyjazdy zagraniczne nie s niczym obcym
- wycieczki, szkolenia oraz

Program Erasmus+ pozwalaj na pogbienie wiedzy oraz


podszkolenie jzyka obcego.
Wspaniaym pomysem wydaje si czenie przyjemnego z
poytecznym, mianowicie studiowanie wybranego kierunku
i otrzymywanie stypendium
za wyniki w sporcie bd nauce. Na pomoc nansow mog liczy studenci niepenosprawni oraz znajdujcy si w
trudnej sytuacji materialnej.
To wanie u nas, w PWSZ
w Raciborzu, ksztacia si judoczka Beata Maksymow, biathlonista Tomasz Sikora, siat-

karz plaowy Mariusz Prudel.


Kady znajdzie co dla siebie,
zarwno cisowiec, humanista, jak i dusza artystyczna.
Nasi artyci i architekci s coraz bardziej doceniani nie tylko w Polsce ale i na wiecie.
Dowodem na to s prestiowe
nagrody przyznawane naszym
studentom i absolwentom
m.in.: wyrnienie przyznane
przez Stowarzyszenie Midzynarodowego Triennale Graki
w Krakowie, nagroda za najlepsz prac dyplomow dla
inyniera w konkursie rmy
Astor, nagroda w midzyna-

rodowym konkursie architektonicznym Brick Award 2015.


Studiowanie jest fajne!
Wybierz co dla siebie!
P-pasja, W-wiedza, S-sukces,
Z-zawd w Raciborzu

rozpocz swoja przygod z


muzyk. Na nauk gry na instrumentach i lekcje muzyki
nigdy nie jest za pno.

e zorganizuje opiek nad


dziemi w trakcie wesel czy
festynw. Dzieci spdz ten
czas bezpiecznie i kreatywnie
nie utrudniajc dorosym
zabawy. Nasi wykwalikowani instruktorzy zorganizuj
dzieciom absorbujce i rozwijajce zajcia, a Pastwo
bdziecie mogli odpocz.
Dodatkowo rma Fulnart prowadzi rnego rodzaju warsztaty muzyczno-ruchowe w przedszkolach,
szkoach i innych placwkach
owiatowych. W swojej ofercie posiadaj rwnie lekcje
piewu. W ramach lekcji wokalnych prowadzone s zajcia z emisji gosu oraz pracy
nad repertuarem jego doborem i interpretacj.

Pastwowa Wysza Szkoa


Zawodowa w Raciborzu
ul. Sowackiego 55
Racibrz
tel. 32 415 50 20
www.pwsz.raciborz.edu.pl
Artyku sponsorowany

RACIBRZ EDUKACJA

Fulnart wprowadzi Ci w wiat muzyki


Nauka gry na instrumentach, lekcje piewu, muzykoterapia i wiele wicej.
Jeli od dawna chciae
nauczy si gry na instrumencie, ale brakowao ci do
tego odwagi, chciaby aby
Twoje dziecko czas wolny
spdzao bezpiecznie, a przy
okazji rozwijao swoje pasje,
ksztatowao swoj osobowo, to zdecydowanie powiniene skontaktowa si z
rm Fulnart.
Muzyka to nasza pasja
Kadr rmy tworzy grupa pasjonatw o rnych
gustach muzycznych i wysokich kwalikacjach, ktra w
sposb przystpny i ciekawy
wprowadzi kadego w zaczarowany wiat muzyki. Nauka
z nimi niczym nie przypomina lekcji w tradycyjnych
szkoach muzycznych. Podczas nauki uczcy nie powielaj ustalonych schematw,
a do postawionych im zada
podchodz z penym zaangaowaniem. Caa kadra dziaa
w oparciu o wiedz, dowiadczenie oraz umiejtnoci nie
tylko czynnych muzykw,
ale i pedagogw. System nauki oparty jest na indywidualnych lekcjach nauki gry na
instrumencie. W zalenoci
od Pastwa gustw i upodoba program zaj dostosowany zostaje do Paskich
potrzeb i wymaga.
Zdecyduj, co chcesz gra
Jeli czujesz niech do
przykurzonych klasykw
i lepiej speniasz si grajc
nowoczesne kawaki - bez

obaw, wsplnie z nauczycielem wybierzecie interesujcy


obie strony program - atrakcyjny dla ucznia, ale realizujcy pewne etapy ksztacenia
istotne z punktu widzenia
nauczyciela. Dziki temu,
osoba uczca si gry na wybranym przez siebie instrumencie, zdobdzie umiejtnoci techniczne, a take
spdzi czas mio i bezstresowo. Prowadzenie zaj w
domu klienta daje uczniom
poczucie
bezpieczestwa.
Uczcy si nie odczuwa presji otoczenia, dziki czemu
proces nauki jest przyjemny i
daje poczucie samorealizacji
i samospenienia. Najwiksi
geniusze wszech czasw, Mozart i Chopin, podstaw muzyki uczyli si w domu. Kady
uczy si w innym tempie,
dlatego proponowane przez
rm Fulnart zajcia s doskonaym
rozwizaniem.
Program zaj jest dostosowany do zdolnoci ucznia.
Zajcia
dla najmodszych
W swojej ofercie Fulnart posiada rwnie zajcia
umuzykalniajce i rytmiczne
dla dzieci ju od 3. roku ycia. Zajcia te maj bardzo
pozytywny wpyw na oglny
rozwj dziecka. Naukowcy
z Uniwersytetu w Vermont
udowodnili, e wszelkiego
rodzaju zajcia muzyczne
maj bezporedni wpyw na
formowanie si kory mzgowej dziecka, ktra odpowia-

da za koncentracj i kontrol emocji. Dodatkowo lekcje


muzyki poprawiaj pami,
co w przyszoci moe zaowocowa w innych dziedzinach
nauki, podczas zaj w szkole. Zajcia muzyczne dla naj-

dostosowuj zarwno wymagania jak i styl pracy do wieku dziecka oraz jego moliwoci. Edukacja muzyczna
to jednak nie tylko umiejtno gry na konkretnym instrumencie, to take rozwj
Fot. Fulnart

Fulnart na lekcje gry na instrumentach


zaprasza zarwno dzieci jak i osoby dorose.
modszych prowadzone przez
kadr Fulnartu przeprowadzane w warunkach domowych pozwalaj na zrwnowaony rozwj dziecka.
Prowadzcy zajcia, oprcz
odpowiednich kwalikacji,
posiadaj rwnie wyjtkow charyzm, dziki czemu w
sposb perfekcyjny dogaduj
si z najmodszymi, tworzc
przy tym rodzinn atmosfer.
Edukacja muzyczna
w kadym wieku
Nasi nauczyciele zawsze

emocjonalny, ktry na pewno przyniesie pozytywne


skutki w przyszoci. Dziecko
bdzie bardziej kreatywne, a
take wraliwe na sztuk oraz
otaczajcy je wiat. Udzia w
zajciach muzycznych rozwija w dziecku odpowiedzialno i obowizkowo,
a take ma istotny wpyw na
umiejtno koncentracji.
Prowadzone przez rm Fulnart lekcje nie s przeznaczone tylko dla dzieci. Modzie,
osoby dorose, a take te w
starszym wieku mog miao

Muzykoterapia
Firma Fulnart to nie
tylko nauka gry na instrumentach, to take specjalne
indywidualne sesje muzykoterapeutyczne oraz grupowe zajcia z zakresu muzykoterapii polecane zarwno
dzieciom z dysfunkcjami czy
niepenosprawnoci,
jak
osobom dorosym i starszym.
Zajcia te pomagaj w rozwijaniu pamici i koncentracji, w zwikszaniu potrzeby
i umiejtnoci komunikacji.
Wpywaj na wzrost poziomu
energii yciowej, umuzykalniaj, doskonal percepcj
suchow, pozytywnie wpywaj na postaw ciaa, orientacj przestrzenn oraz zmys
rwnowagi, poprawiaj stany
emocjonalne poprzez redukcj stresu, rozwj twrczego
mylenia, wzrost pewnoci
siebie i zwikszenie motywacji, uatwiaj kontrol wasnych emocji. Prowadzone
przez wykwalikowanych terapeutw sesje terapeutyczne
umoliwiaj osobom z rnego rodzaju dysfunkcjami
kontakt z innymi, stwarzaj
okazj do spotka i integracji.
Opieka nad dziemi
Firma Fulnart nie tylko
nauczy Wasze pociechy gry
na instrumencie, ale tak-

Fulnart
www.fulnart.pl
tel. 502 107 314
e-mail: krzysztoffulneczek@
gmail.com
Artyku sponsorowany

14Edukacja
Wiadomoci
14
- inwesycja w siebie

Zoty rodek

26 sierpnia
2015,
nr nr
1616(193)
26 sierpnia
2015,
(193)

<< GazetaInformator.pl

REGION EDUKACJA

REGION EDUKACJA

Nowy sezon
w raciborskim Aikido

Jeli szkolenie
to tylko zInstruktorem!

Raciborski Orodek Aikido rozpoczyna


nowy sezon treningowy w dojo.
Zajcia startuj w najbliszy poniedziaek.

Orodek szkolenia Instruktor proponuje usugi BHP,


HACCP, DDD na najwyszym poziomie.
Racibrz

Zajcia prowadzi Jacek Ostrowski


Sala gimnastyczna SP 15
ul. eromskiego
tel. 602487925
Ndza
Zajcia prowadzi Karol aciok
Zesp szkolno gimnazjalny
w Ndzy

Zajcia odbywaj si w SP 15
w Raciborzu przy ul. Sowackiego 48.
Gwn tematyk zaj w Raciborskim Orodku Aikido jest japoska
sztuka walki Aikido. Sztuka cakowicie defensywa,
pozbawiona jakiejkolwiek
formy agresji,atakw na
drugiego czowieka czy te
rywalizacji. Celem jest samoobrona i praca nad samym sob. W trakcie zaj
wiczcy poznaj rwnie
kultur Japonii.
Plan zaj w Orodku
Aikido na rok 2015/2016
pozostaje bez zmian. Zajcia dla dzieci modszych do lat 7 odbywa si bd
w poniedziaki i rody od
godziny 17:00 do 18.00,
dzieci starsze - 7-12 lat

ul. Jana Pawa II 41a

rwnie bd trenowa
w poniedziaki i rody od
18:00 do 19:00. Zaawansowana grupa dzieci starszych (minimum 6 kyu)
bdzie miaa swoje zajcia we wtorki i czwartki
od godz. 18:00 do 19:00,
natomiast zajcia dla modziey i dorosych odbywa si bd codziennie w
godzinach 19:00-20:30.
Na zajciach obowizuje ubiur treningowy:
kimono,ewentualnie dres
sportowy. Opata miesiczna wynosi 80 z od
osoby wiczacej.Od osb
niepenoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodzicw.

tel. 889898760
treningi wtorki i czwartki
dzieci 17.00-18.00
doroli 18.00-19.30
Rydutowy
Zajcia prowadzi Dawid Oleszowski
Gimnazjum nr 1
ul. Strzelcw Bytomskich 13
tel. 796455008
treningi wtorki i czwartki
dzieci 17.00-18.00
doroli 18.00-19.30

Orodek Szkolenia
Istruktor oferuje:
- Szkolenia BHP pracownikw w zakresie instruktau oglnego i stanowiskowego,
- Szkolenia BHP okresowe
pracownikw zycznych,
administracyjno biurowych,
- Szkolenia BHP dla Pracodawcw i kadry kierowniczej, zarzdzajcej, wacicieli rmy,
- Szkolenia pracownikw
w zakresie ochrony przeciwpoarowej wraz z pokazem uycia ganic i

innych rodkw przeciw


poarowych,
- Szkolenia BHP okresowe
Pracodawcw i Dyrektorw placwek owiatowych i innych osb kierujcych pracownikami,
- Szkolenia z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej na fantomach
(dorosy, dziecko, niemowlak) oraz pokaz
sprztu ratowniczego z
uyciem Defybrylatora,
- Szkolenia pracownikw i
pracodawcw z zakresu
HACCP, GHP, GMP,
- Szkolenia kierowcw i
konwojentw w zakresie
humanitarnego transportu zwierzt,
- Szkolenia pracownikw z
zakresu humanitarnego
uboju,
- Opracowywanie instrukcji
stanowiskowych dla pracownikw, DTR maszyn i
urzadze,
- Prowadzenie dokumentacji pokontrolnej wraz
z nakazami i wystpieniami dla PIS, PIP, WIW
- sporzdzanie protoko-

w, dokumentacji, rejestrw wypadkowych,


- Opracowywanie ryzyka zawodowego pracownikw
na stanowiskach pracy,
- Przygotowanie regulaminu pracy, pacy oraz dni
dodatkowych wolnych od
pracy w danym roku kalendarzowym, instrukcji
ppo budynkw rm,
instruktay BHP,
- Wykonywanie zabiegw
deratyzacja, dezynfekcja
ozonowanie pomieszcze, mieszka, domw,
samochodw klimatyzacji,
- Usuwanie gniazd os i szerszeni,
- Wykonywanie nakazw
i wystpie pokontrolnych Pastwowej Inspekcji Pracy oraz Pastwowej
Inspekcji Sanitarnej jak i
Powiatowego lub Wojewdzkiego Lekarza Weterynarii,
- Kompleksowa obsuga
Firm Kadry, Pace, Zus,
BHP, HACCP, DDD,
PPO, pierwsza pomoc
przedmedyczna.

Orodek Szkolenia Instruktor


Niebawem nowo otwarte

ul. Szybowcowa 47, 44-251 Rybnik

dojo w Rybniku.

tel. 609 540 075, 609 540 079

R E K L A M A

Zakad Doskonalenia Zawodowego


Katowice
Orodek Ksztacenia Zawodowego
w Raciborzu
ISO 9001, ISO 29990

Kady zakad pracy musi opiera swoj dziaalno


na obowizujcych normach i zasadach. Std ciga
potrzeba szkole. Szukajc
rmy, ktra przeprowadzi
szkolenie w naszej rmie
powinnimy kierowa si
jej dowiadczeniem oraz
wachlarzem usug. Jedn z
najduej dziaajcych w regionie rm szkoleniowych
jest Orodek Szkolenia Instruktor z Rybnika.

zaprasza na

KURSY

w 300 zawodach
i specjalnociach
ul. Podwale 12
Racibrz
tel. 32 415 26 17
kom. 697 818 705

raciborz@zdz.katowice.pl

www.kursy.raciborz.zdz.pl

www.bhp-misala.pl

Artyku sponsorowany

GazetaInformator.pl >>

26
sierpnia
2015,
16 (193)
26 sierpnia
2015,
nr 16 nr
(193)

Wiadomoci
Edukacja - inwestycja
w siebie15
15

Zoty rodek

RACIBRZ EDUKACJA

Kariera w brany medycznej atwiejsza ni kiedykolwiek


Nie trzeba studiowa, aby mc wykonywa zawody z brany medycznej.
Fot. TEB Edukacja

Modzi ludzie po zakoczeniu szkoy redniej z reguy stawiaj na dalsz edukacj, ktra ma im zapewni
wymarzon dobrze patn,
prestiow i stabiln prac.
Od wielu lat uwaa si, e
jedn z najbardziej atrakcyjnych bran, stanowi zawody
zwizane z opiek medyczn.
Na szczcie czasy, gdy dostp do nich wymaga wielu lat powice ju miny.
Dla dzisiejszego absolwenta
szkoy redniej praca w brany usug medycznych jest na
wycignicie rki i tworzy
atrakcyjne perspektywy na
przyszo.
Do niedawna dostp do
zawodw medycznych narzuca konieczno bardzo
dugiego okresu nauki ok.
6 lat studiw, za przyjcie na
studia wymagao uzyskania
ponadprzecitnych wynikw
w nauce jeszcze w liceum czy
szkole ponadgimnazjalnej. W
praktyce, system ten skutecznie zniechca wiele zdolnych
osb i powodowa, e na rynku pracy wci trwao poszukiwanie specjalistw. Po serii
zmian w szkolnictwie, zawody marze s praktycznie w
zasigu kadego, kto ukoczy szko redni.
Praca w brany medycznej nie wymaga ju dugiej nauki wiele zawodw
mona wykonywa bez koniecznoci podejmowania

studiw. W szkoach policealnych, w czasie od jednego


do 2,5 roku (w zalenoci od
wybranej specjalizacji) mona ju zdoby wiedz, umiejtnoci i ocjalne uprawnienia do podjcia pracy w
niektrych zawodach. Dziki
temu, nie tylko zostaa stworzona moliwo szybszego
rozpoczcia kariery, ale take krcej trwa zabezpieczenie swojej przyszoci, poprzez zdobycie dodatkowych
uprawnie, kwalikacji i dyplomw. Skrcony czas nauki
gwarantuje rwnie, e po zakoczeniu edukacji wyuczony
zawd wci bdzie poszukiwany i atrakcyjny. Szkoy policealne dokadnie badaj zapotrzebowanie rynku pracy
i przygotowuj swoj ofert kierunkw nauczania w
oparciu o analizy ofert pracy,
o perspektywy rozwoju zawodu oraz o liczb zapyta ze
strony potencjalnych pracodawcw. Sie szk TEB Edukacja jest liderem w zakresie
przygotowywania do pracy w
zawodach medycznych (ponad 20% wszystkich suchaczy kierunkw medycznych w
kraju w szkoach policealnych
zdobywa wiedz wanie u
nas). Placwka rekrutuje na 7
specjalizacjach medycznych:
opiekun medyczny, opiekunka dziecica, rejestratorka
medyczna, technik farmaceutyczny, technik steryliza-

cji medycznej, terapeuta zajciowy, technik masaysta. Co


ciekawe, specjalizacja w tych
zawodach jest take cennym
atutem rwnie na rynkach
zagranicznych cz z nich
znajduje si na ocjalnych listach zapotrzebowania wielu krajw, take tych, ktre
zwyczajowo stawiaj przed
pracownikami z Polski spore wymagania zawodowe, zanim pozwol im na podjcie
pracy.
Stosunkowo
krtkiego czasu nauki na tych kierunkach nie naley jednak
utosamia z nisk jakoci ksztacenia, wrcz przeciwnie: uczniowie pracuj na najnowoczeniejszym
sprzcie, a wikszo zaj
ma wymiar praktyczny i jest
prowadzona przez osoby o
wieloletnim dowiadczeniu
i autorytecie zawodowym.
Nabyte podczas nauki umiejtnoci, wiedza i kwalikacje niczym nie ustpuj odpowiadajcym im walorom,
ktre zdobywane s podczas
studiw, czego dowodem jest

Szkoy Medyczne TEB Edukacja oferuj nauk w


zawodach opiekun medyczny, technik masaysta,
technik farmaceutyczny, technik sterylizacji medycznej,
rejestratorka medyczna oraz opiekunka dziecica.

moliwo uzyskania pastwowego dyplomu i ocjalnych uprawnie do wykonywania zawodu.


Planujc dzi swoj karier, warto wybra takie rozwizanie, ktre pozwoli jak
najszybciej rozpocz prac w
wymarzonym zawodzie i zapewni, e wybr profesji okae si nansowym strzaem
w dziesitk. Podjcie nauki
na kierunkach medycznych w
TEB Edukacja zapewnia take dostp do praktyk zawodowych w prestiowych orodkach medycznych. Dziaajce
przy szkoach Biuro Karier
pomaga w rozpoczciu pracy zawodowej w licznych
wsppracujcych rmach i
orodkach. Praca w brany
medycznej od dawna jest kojarzona z wysokimi zarobkami i prestiow pozycj spoeczn. Dzi kady absolwent
szkoy redniej moe sprbowa swoich si w opiece medycznej. Sukces jest na wycignicie rki. Zachcamy do
zapoznania si z nasz ofert.
Artyku sponsorowany

Szkoy Medyczne TEB Edukacja www.teb.pl


Racibrz, ul. Rynek 6, tel. 32 661 42 80
Wodzisaw lski, ul. Szkolna 1, tel. 32 456 18 43
Rybnik, ul. Korfantego 6, tel. 32 661 42 81

16Edukacja
Wiadomoci
16
- inwestycja w siebie

Zoty rodek

26 sierpnia
2015,
nr nr
1616(193)
26 sierpnia
2015,
(193)

<< GazetaInformator.pl

REGION EDUKACJA

WSZiA w Opolu - inwestycja w przyszo


Rozmowa z Panem Wojciechem Duczmalem Prorektorem WSZiA w Opolu.
Wysza Szkoa Zarzdzania i Administracji w
Opolu to pierwsza niepubliczna uczelnia w wojewdztwie opolskim, ktra powstaa w 1996 roku.
Od tamtego czasu jej mury
opucio ponad 20 tysicy
absolwentw. Nie bez powodu za caoksztat dziaalnoci dydaktycznej, jako
pierwsi otrzymali Polsk
Nagrod Jakoci.
Jak na przestrzeni lat
zmieniaa si oferta
uczelni i jak wyglda
obecnie?
Obecnie posiadamy 60
specjalizacji na studiach licencjackich i magisterskich
a take duy wybr studiw
podyplomowych.. Musimy
na bieco dostosowywa
kierunki studiw do panujcych trendw i zapotrzebowa pracodawcw. Co
za tym idzie praktycznie
co roku mona znale nowoci w naszej ofercie edukacyjnej. Przykadowo na
wydziale ekonomicznym
jestemy prekursorami takich kierunkw jak logistyka czy te cieszcy si du
popularnoci marketing
sportowy, nowoczesne zarzdzanie w tym rwnie
zarzdzanie w administracji.
R E K L A M A

Nowe kierunki studiw


to jednak pewne ryzyko.
Ale to ryzyko, ktre si
opaca i to nie tylko uczelni.
Pamitam jak w 2010 roku
Wojewdzki Urzd Pracy w
Opolu bada zarobki absolwentw opolskich uczelni.
Zajlimy wtedy pierwsze
miejsce w rankingu i nie

cwki opiekuczowychowawcze, domy pomocy spoecznej, miejskie i gminne


orodki pomocy spoecznej,
Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie i inne). Wysza
Szkoa Zarzdzania i Administracji w Opolu uzyskaa
zgod Ministra Pracy i Polityki Spoecznej na prowa-

chowawcza z pomoc psychologiczn, Socjoterapia z


arteterapi czy te Terapia
pedagogiczna. Warto podkreli, e WSZiA w Opolu
jest pierwsz Uczelni, na
ktrej zostay zorganizowane studia z zakresu neurodydaktyki.

Akredytacyjna, ktra pozytywnie opiniowaa wszystkie nasze kierunki studiw.

ukrywam, i by to wynik
podyktowany stale zmieniajc si ofert specjalizacji. Warto wspomnie
rwnie to, e te same badania wskazay, i 90 % osb,
ktre opuciy mury naszej
uczelni znalazo prac ju
w pierwszym roku. Przykadem moe by moliwo
podniesienia kwalifikacji
dla pracownikw socjalnych
na specjalizacji z zakresu
organizacji pomocy spoecznej. Celem szkolenia jest
przygotowanie nowoczesnej kadry menederskiej
zarzdzajcej instytucjami
i placwkami opiekuczymi
i pomocy spoecznej (pla-

dzenie szkolenia i jest jedyn Uczelni w regionie,


ktra posiada takie uprawnienia. Przykadowo na
Wydziale Pedagogicznym
mona skorzysta z bogatej
oferty studiw podyplomowych. Obecnie do wyboru
jest 55 specjalnoci. Szczeglnym zainteresowaniem
ciesz si takie specjalnoci
jak: Doradztwo zawodowe
i spoeczne, Oligofrenopedagogika Edukacja i rehabilitacja osb z niepenosprawnoci intelektualn,
Ksztacenie wczesnoszkolne i wychowanie przedszkolne, Neurodydaktyka,
Pedagogika opiekuczo-wy-

Czyli niepubliczna nie


oznacza gorsza?
Jeli chodzi o rankingi
to stawalimy na podium
takich wydawnictw jak
Wprost, Newsweek, Polityka, Perspektywy, Rzeczpospolita. Jednak to co cieszy
nas najbardziej, to fakt, e
absolwenci do nas wracaj. Kocz nie tylko studia I
stopnia, czy te broni tytu
magistra, ale korzystaj z
oferty studiw podyplomowych. Dzisiaj nikt nie zapaci za produkt czy usug,
ktra nie speni jego oczekiwa a warto podkreli,
e nadzr nad uczelniami
sprawuje Polska Akademia

bycia poza siedzib Uczelni. Oferta ta przeznaczona


jest przede wszystkim dla
osb pracujcych, muszcych pogodzi ze sob wiele
obowizkw. Ponadto platforma elearningowa, ktr
posiadamy suy do wymiany informacji pomidzy wykadowcami a studentami,
oraz pomidzy studentami.
Na naszej stronie internetowej www.wszia.opole.pl
dostpne s ebooki, dziki ktrym studenci mog
przygotowywa si do zaj
i egzaminw. Baza elektronicznych ksiek wci jest
wzbogacana, tak by studenci mogli wykorzystywa do-

Czym jeszcze uczelnia


moe si pochwali?
Obecnie w WSZiA w
Opolu mona studiowa na
odlego. Dziki temu cz
zaj moliwa jest do od-

stpne pozycje do pisania


swych prac dyplomowych.
Posiadamy rwnie pracownie komputerowe, dziaaj u
nas koa naukowe i prowadzimy wiele zaj wykraczajcych poza standardow ofert.
Dodatkowe zajcia pewnie s jednak patne?
Poza opat za studia,
wszystkie dodatkowe elementy, z ktrych korzystaj
nasi studenci s bezpatne.
Siownia, krgielnia, laboratorium
komputerowe,
sprzt dydaktyczny zakupiony ze rodkw UE, kursy i szkolenia. Posiadamy
rwnie biuro, ktre wspiera zagranicznych studentw, ktrych z roku na rok
przybywa coraz wicej. Zapraszamy do studiowania w
Wyszej Szkole Zarzdzania
i Administracji uczelni
przyjaznej studentom.
Wysza Szkoa Zarzdzania
i Administracji w Opolu
ul. Mieczysawa
Niedziakowskiego 18
46-020 Opole
www.wszia.opole.pl
tel. 77 402 19 00
Artyku sponsorowany

GazetaInformator.pl >>

26
sierpnia
2015,
16 (193)
26 sierpnia
2015,
nr 16 nr
(193)

Zoty rodek

Wiadomoci
Edukacja - inwestycja
w siebie17
17

REGION EDUKACJA

Twoja Szkoa najlepszy klimat w miecie


Tutaj kady ma szans na rozwj i zdobycie wyksztacenia redniego.
Jeli do tej pory szkoa
kojarzya Ci si wycznie
ze stresem, a strach przed
odpowiedzi przy tablicy
nie pozwala zasn, zapisz
si do Twojej Szkoy i
przekonaj si, e wcale nie
musi tak by. My uczymy,
nie straszymy. Prywatne
Licea Oglnoksztacce dla
Dorosych Twoja Szkoa to szansa na zdobycie
redniego wyksztacenia
dosownie dla kadego.
Twoja Szkoa jest sieci
najlepszych szk w Polsce. Nasze oddziay znajduj si w 63 miastach na
terenie caego kraju. Mamy wieloletnie dowiadczenie w prowadzeniu placwek owiatowych. Nasze
placwki gwarantuj zdobycie wiedzy na najwyszym poziomie. Moe si
do nas zgosi kady, kto
ma ukoczone 18 lat i posiada wyksztacenie podstawowe, gimnazjalne lub
zawodowe.
W naszych szkoach
troszczymy si nie tylko o
poziom edukacji, ale take
przywizujemy du wag
do klimatu panujcego w
szkole. Starannie dobrany, yczliwy i kompetentny zesp pedagogiczny
i administracyjny czuwa

nad naszymi suchaczami.


Prywatne Licea Oglnoksztacce dla Dorosych
Twoja Szkoa to propozycja dla osb, ktre chc
zdoby rednie wyksztacenie nie rezygnujc z pracy
i codziennych obowizkw
rodzinnych.
Absolwenci naszego Liceum otrzymuj wiadectwo ukoczenia szkoy oraz
wiadectwo dojrzaoci po
zdaniu egzaminu maturalnego. Nauka prowadzona

jest w systemie zaocznym


(sobota i niedziela) co dwa
tygodnie. Nauka jzyka obcego odbywa si w grupach
wiczeniowych. Podejmujc nauk w Twojej Szkole zyskaj Pastwo nowe
moliwoci rozwoju, dostp
wiedzy oraz solidne przygotowanie do twrczej pracy.
W naszym Liceum panuje przyjazna atmosfera, pomagamy suchaczom
uwierzy w siebie, uczymy
twrczego i krytycznego

mylenia oraz przygotowujemy do przyszoci. Kadra


pedagogiczna to grono dowiadczonych i kreatywnych nauczycieli o wysokich
kompetencjach pedagogicznych z wieloletni praktyk
zawodow. Ukoczenie nauki w Twojej Szkole jest
przepustk na studia wysze bd daje moliwo
kontynuowania nauki u Nas
w szkole policealnej, by uzupeni wyksztacenie rednie koczce si dyplomem

Artyku sponsorowany

www.twoja-szkola.pl
Racibrz, ul. Kasprowicza 4
(budynek Gimnazjum nr 1),
tel. 32 415 06 26
Wodzisaw lski, ul. 26 Marca 66
(budynek Gimnazjum nr 2)
tel. 32 455 58 63
Kdzierzyn-Kole, ul. Piotra Skargi 11
(budynek Gimnazjum nr 3)
tel. 77 481 17 84
R E K L A M A

Angielski dla dzieci


metod Helen Doron
Dowiedz si na czym polega
wyjtkowo metody Helen Doron.

Dla kogo przeznaczone


s kursy Helen Doron
English?
Na nasze zajcia zapraszamy zarwno maluszki
(od 3.do 22. miesica) jak i
przedszkolaki, dzieci w wieku szkolnym i modzie. Kursy Helen Doron English to
nie tylko zajcia dla maych
dzieci, ale rwnie dla modziey, ktr zapraszamy do
Teen English College. Oferujemy 14 poziomw kursw
dopasowanych do wieku i

Szczegowych informacji mona uzyska w sekretariatach szk. Dla zainteresowanych dostpna jest
rwnie bezpatna infolinia
800 155 525 oraz strona internetowa www.twoja-szkola.pl Zatem zachcamy do
podjcia prostej, ale wanej
decyzji. I pamitajmy na
nauk nigdy nie jest za pno.

PRYWATNE
LICEA OGLNOKSZTACCE
DLA DOROSYCH
TWOJA SZKOA

REGION EDUKACJA

Helen Doron English to


doskonaa, naturalna metoda, ktra pozwala dziecku
opanowa jzyk angielski na
wysokim poziomie. Dziki
codziennemu osuchiwaniu
si z jzykiem oraz atrakcyjnym zajciom w maej grupie rwieniczej (4-8 osb),
efekty widoczne s bardzo
szybko.

potwierdzajcym kwalifikacje zawodowe.


Aby zapisa si do szkoy, naley speni nastpujce warunki:
przedstawi wiadectwo ukoczenia ostatniej
szkoy,
doczy kserokopi dowodu osobistego i 1 fotografi,
przyj do sekretariatu
naszej placwki lub zapisa si przez stron internetow.

moliwoci uczniw. Kursy


s nieustannie doskonalone
i dostosowywane do zmieniajcych si potrzeb dzieci w rnym wieku. Nad ich
cigym ulepszaniem pracuje
zesp specjalistw: lingwistw, metodykw, pedagogw, psychologw oraz muzykw.

Co wyrnia szkoy Helen Doron spord innych szk jzykowych?


Poza unikatow metod i
licencjonowan kadr, nasze

kursy posiadaj bogate zaplecze multimedialne: platform


Kangi Club, pen gier i bajek
opartych na materiale z zaj,
wyjtkowe materiay, aplikacje mobilne ktre wspomagaj nauk jzyka, m.in. tzw
rzeczywisto rozszerzon.
Czym jest rzeczywisto rozszerzona? Jest to przenikanie
si wiata rzeczywistego z tym
wytworzonym w komputerze.
Dwuwymiarowe postacie z
ksieczek, dziki zaawansowanej technologii bd mogy
porusza si w trzech wymiarach, mwic przy tym oczywicie w jzyku angielskim.
Serdecznie zapraszam do
udziau w bezpatnych lekcjach pokazowych w naszych
Centrach Helen Doron English w Raciborzu, Rybniku
oraz Czerwionce. Pierwsze
lekcje pokazowe ju 1 wrzenia!

Szkoa jzykowa Helen Doron


www.helendoron.pl
Racibrz, ul. Wojska Polskiego 2/1a, tel. 32 415 32 32, 509 770 835
Rybnik, ul. Rynek 15, tel. 32 725 29 52, 509 770 835
Czerwionka Leszczyny, ul. 3 Maja 16, tel. 509 770 835

Artyku sponsorowany

18Edukacja
Wiadomoci
18
- inwestycja w siebie

Zoty rodek

26 sierpnia
2015,
nr nr
1616(193)
26 sierpnia
2015,
(193)

<< GazetaInformator.pl

R E K L A M A

Szkolenia obsugi
kas fiskalnych:
indywidualnie dostosowany program do potrzeb firmy,
szkolenia uzupeniajce,
weryfikacja umiejtnoci sprzedawcw.
(zajcia w grupach 1 do 6 osb)

Szkolenia
z obsugi komputera:
obsuga komputera (system Windows),
obsuga programw biurowych,
obsuga Internetu.

(zajcia w grupach 1 do 4 osb)

Racibrz, ul. Klasztorna 12


Tel. 601 46 20 03
biuro@softib.pl

Zoty rodek

Najlepsza reklama Twojej brany!

GazetaInformator.pl >>

Publicystyka 19

26 sierpnia 2015, nr 16 (193)

region inwestycje

Nowy koci, ta sama wsplnota


Fot. Parafia w. Jzefa Robotnika w Nieboczowach

Koci stanowi centrum niemale kadej polskiej wsi. Miejsca kultu religijnego nie mogo zabrakn
rwnie w planie zagospodarowania Nowych Nieboczw, ktre powstaj na terenach soectwa Syrynia.
dominika zajc

Dwa lata temu w Ministerstwie rodowiska, podpisano


umow na budow zbiornika
przeciwpowodziowego Racibrz Dolny. Kontrakt o wartoci ponad 936 mln z uroczycie
podpisali w imieniu inwestora
- dyrektor Regionalnego Zarzdu Gospodarki Wodnej Tomasz
Cywiski i jako wykonawca
- Andres Gonzalez Lopez, dyrektor regionalny hiszpaskiej
firmy Dragados S.A. Oddzia w
Polsce. Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego
Racibrz Dolny to kluczowa
inwestycja w bezpieczestwo
przeciwpowodziowe poudniowo-zachodniej Polski. Wraz z
modernizacj Wrocawskiego
Wza Wodnego to najwiksze przedsiwzicia budowlane
rzdowego Programu dla Odry 2006, ktrego gwnym elementem jest projekt Ochrony
Przeciwpowodziowej Dorzecza
Odry. Gwnym celem inwestycji jest poprawa bezpieczestwa
2,5 miliona mieszkacw dorzecza Odry, poczynajc od Raciborza w d rzeki po Wrocaw.
Warunkiem koniecznym
rozpoczcia inwestycji, byo
zrwnanie z ziemi wsi Nieboczowy zlokalizowanej na terenach przeznaczonych pod
zalanie. Mimo protestw mieszkacw wsi podjto decyzj o
likwidacji miejscowoci znajdujcych si w niecce budowanego zbiornika przeciwpowodziowego Racibrz Dolny.
Cz Nieboczowian nie chciaa
si zgodzi jedynie na odszkodowania, postanowili walczy
o przeniesienie caej wsi w inne miejsce. Kilkuletnia walka
zaowocowaa sukcesem. Zdecydowano o przeniesieniu wsi
na tereny soectwa Syrynia. W
2014 roku rozpoczo si wysiedlenie mieszkacw, ktre ma
potrwa do koca 2015 r. Na
obszarze 37 hektarw powstaj
Nowe Nieboczowy z bogato rozbudowan infrastruktur: sie
wodocigowa, kanalizacja deszczowej i sanitarna, sie elektroenergetyczna, teletechniczna,
owietlenie uliczne i drogi. W
2016 roku gotowe powinny by
budynki uytecznoci publicznej: m.in. remiza, budynek komunalny (z mieszkaniami dla
tych, ktrzy uznali, e nie chc
lub nie potrzebuj nowych domw), boisko sportowe i przestrze tzw. rynku.
ycie w maych miejscowociach toczy si zwykle wok
parafii, dlatego dla mieszkacw likwidowanych Nieboczw
niebywale istotnym punktem wsi by budynek kocioa
i wsplnota jaka si wok niego wytworzya. Pomidzy parafianami zrodzia si silna wi,
ktrej fundamentem by budynek murowanego kocioa
wybudowanego w latach 19291931 wedug projektu Jana Affy. Obiekt zosta powicony 30
listopada 1930 r. przez ks. dziekana Mikoaja Knosa z Pszowa. W latach 1957-1959 koci
rozbudowano i urzdzono jego
wntrze. Samodzielna stacja
duszpasterska (lokalia), wy-

Wizualizacja budyku kocioa,


ktry powstaje w Nowych Nieboczowach
dzielona z parafii Brzezie, zostaa utworzona we wrzeniu
1931 roku. Dekretem z 1 sierpnia 1991 biskup katowicki Damian Zimo potwierdzi fakt
istnienia parafii przy kociele
w. Jzefa Robotnika w Nieboczowach. Niestety wraz z decyzj o budowie zbiornika przeciwpowodziowego 50 rodzin
nalecych do nieboczowskiej
parafii musiao pogodzi si z
myl o wyburzeniu kocioa,
z ktrym od lat byli duchowo i
emocjonalnie zwizani. Oczywistym sta si wtedy fakt, e na
terenach, gdzie zostan odtworzone Nieboczowy powstanie
witynia. Na tamt chwil, nie
byo jeszcze wiadomo, czy ktre elementy starego kocioa
zostan przeniesione do nowej
wityni. Ostatecznie zdecydowano o przeniesieniu nastpujcych elementw starego kocioa: otarz gwny pw. w.
Jzefa Robotnika wraz z figurami, otarz boczny: Serca Pana Jezusa, otarz boczny NMP,
ambona, miejsce przewodniczenia, chrzcielnica, stacje
drogi krzyowej (14 szt.), konfesjona, balaski i ciany boczne, organy wraz z prospektem,
Figury: NMP, w Urbana , w
Antoniego, Obraz przedstawiajcy w. Jzefa z Dziecitkiem,
yrandole mosine.
3 czerwca ubiegego roku
abp Wiktor Skworc pobogosawi teren, na ktrym powstaje
obecnie koci pod wezwaniem
w. Jzefa.
Pomimo perspektywy rozstania si z ojcowizn, pomimo
wasnego, prywatnego dobra
czynicie co dla dobra ogu
powiedzia podczas uroczystoci 3 czerwca abp Skworc.
Podczas ceremonii odprawianej przez arcybiskupa oraz
proboszcza budowanej wityni obecnych byo kilkudziesiciu Nieboczowian. Arcybiskup
zwrci si do nich tymi sowami Wasza determinacja spowodowaa, e powstaj tu Nowe
Nieboczowy i zostaa uratowana
cz waszej ojcowizny, waszej
tosamoci. Dalicie przykad,
e przed sprawami prywatnymi maj pierwszestwo spra-

wy spoeczne. To by oczywicie
pewien proces, ktry dobrze si
koczy. Bdzie tu cmentarz, koci, rynek, wasze pikne domy. To jest wasza nowa ojcowizna, do ktrej przenielicie si
dla dobra spoecznego. Pozostaje mi wykona znak Boego
bogosawiestwa na tej waszej
pracy, nad terenem pod budow kocioa i nad Nowymi Nieboczowami, ktre teraz wok
nas piknie rosn.
R E K L A M A

Inwestycja ma zosta ukoczona w poowie przyszego roku.


W lipcu 2014 roku rozpisano pierwszy przetarg na budow wityni w Nowych Nieboczowach. Niestety musia on
zosta uniewaniony z uwagi
na zbyt wygrowane kwoty zaproponowane przez oferentw,
przewyszajce rodki jakimi
dysponuje parafia. rodki przeznaczone na budow nowego
kocioa to cznie kwota niespena 4,2 mln z brutto - 2,2
mln z odszkodowania za ko-

ci, ktry zostanie wyburzony


w Nieboczowach oraz 2 mln z
dotacji z Banku wiatowego za
porednictwem Regionalnego
Zarzdu Gospodarki Wodnej w
Gliwicach. Najnisza kwota jaka
pojawia si w pierwszym przetargu to 4,6 mln z. Drugi przetarg rwnie zakoczy si niepowodzeniem, najtasza oferta
opiewaa na kwot 4,3 mln z.
W tym wypadku sprawdzia si
zasada do trzech razy sztuka

i dopiero w trzecim przetargu


udao si wyoni wykonawc
inwestycji. Koci wybuduje
firma Borbud z Raciborza, ktra jako jedyna zmiecia si w
limicie finansowym proponujc kwot 4,05 mln z. Warto zaznaczy, i w celu zminimalizowania kosztw okrojono nieco
pierwotny zakres prac. Plac budowy zosta przekazany z kocem listopada ubiegego roku.
W okresie od 10.06 do 21.08 br.
zosta wykonany nastpujcy
zakres prac: murowanie cian
podziemia, monta deskowania, zbrojenia oraz betonowanie
stropu chr i zachrystia, kolejny etap zbrojenia, deskowania i
betonowania supw i wiecw,
wykonanie elementw elbetowych zadaszenia nad wejciem
gwnym, monta zbrojenia,
deskowania oraz betonowanie
schodw na wie kocieln
I etap, Monta zbrojenia, deskowania i betonowanie ramy,
rozpoczcie robt zwizanych z
wykonaniem podparcia stropu
sklepienia kolebkowe go o przekroju eliptycznym.
Na pierwsz msz odprawion w nowym kociele mieszkacy Nowych Nieboczw bd
musieli poczeka do lipca 2016
roku.

Fotorelacja na:

GazetaInformator.pl

20 Sylwetki

26 sierpnia 2015, nr 16 (193)

<< GazetaInformator.pl

region sylwetki

W poszukiwaniu pikna i dynamiki


Fot. Adam Kot

Adam Kot na to jedyne ujcie potrafi czeka godzinami.


Dziki swojemu uporowi i pasji zwyciy w konkursie fotograficznym National Geographic.
dominika zajc

Wiele lat temu Pan Adam


trafi do ciemni fotograficznej.
Chwila spdzona w tym miejscu, kontakt z aparatem i fotografami sprawi, e pokocha
fotografi. Dzi wypenia ona
kad woln chwil. Rozmowa
z Adamem Kotem z Wodzisawia lskiego.
Kiedy odkry Pan w sobie
zamiowanie do fotografii?
Ju w dziecistwie interesowao mnie fotografowanie.
Jednak tak naprawd zajem
si tym na powanie dopiero
pod koniec szkoy podstawowej, kiedy mj kolega zabra
mnie do ciemni fotograficznej i
pokaza jak wyglda fotografia
od A do Z. Pasja rodzia si jednak znacznie duej. Cay czas
szukaem swojego miejsca w
fotografii. Najpierw zajmowaem si tylko fotografi rodzinn, pniej dokumentacyjn,
podrniczokrajobrazow, a
do przyrodniczej i sportowej.

nak nie zamykam si tylko w


tym jednym temacie. Interesuj mnie rwnie zdjcia sportowe i lotnicze.

Fotografuje Pan gwnie


przyrod. Jakie tematy
interesuj Pana najbardziej?
Przyroda, a w szczeglnoci ptaki - to dla mnie cige
poszukiwanie pikna i dynamiki, ktr chciabym odda
na swoich fotografiach. Jed-

Czy tematy, jakimi zajmuje si Pan w fotografii odzwierciedlaj Pana zainteresowania?


Mona tak to uj. Nie jestem typowym przyrodnikiem,
raczej wiedza przyrodnicza jest
mi potrzebna do fotografii.
Musz zdoby informacje na

R E K L A M A

Fotografia przyrodnicza wymaga naprawd sporo


cierpliwoci. Adam Kot godzinami przez obiektyw
swojego aparatu obserwuje ycie ptakw.
interesujcy mnie temat i wykorzysta je podczas fotografowania, bo nie przyroda, a fotografia jest moj pasj. Dlatego
nie wykluczam, e sprbuj w
przyszoci innych tematw,
ktre mnie zainteresuj.
Jakie s Pana najwiksze
osignicia w dziedzinie
fotografii?
Nie myl tymi kategoriami. Ciesz si, gdy ludziom podobaj si moje zdjcia, a wi-

da to poprzez ilo wej na


moj stron internetow, na
facebooka, na portale na ktrych publikuj zdjcia. Jednak nie mog zaprzeczy, e
nie nie odniosem sukcesw
w tej dziedzinie. Naley sobie
jednak zda spraw z tego, i
bez przysowiowego szczcia
nic si nie uda. eby zrobi dobre zdjcie trzeba si znale
we waciwym miejscu o waciwym czasie, dlatego swoje
osignicia traktuj z du rezerw. Udao mi si wygra w
10. konkursie National Geographic w kategorii zwierzta,
moje zdjcie zostao wybrane jako zdjcie roku 2014 na
portalu Ekologia, wygraem
rwnie konkurs Biae owy
2015.
Z pewnoci posiada Pan
w swoich bogatych zbiorach fotografi, ktra wymagaa szczeglnego trudu i powicenia? Jak
dugo trzeba czeka na to
jedyne ujcie?
Nie mog sobie przypomnie takiej sytuacji, moe
dlatego e zdjcia mnie ciesz
i szybko zapominam o niedogodnociach i zniechceniu,
jakie mnie spotyka, gdy co si
nie udaje. Fotografuj z czatowni staej albo przenonej,
gdzie panuj znone warunki.
Co do jedynego ujcia to nie
wiem czy ju je zrobiem, czy

jeszcze na mnie czeka, ciesz


si z tego co do tej pory udao mi si osign w fotografii
hobbistycznej.
Jak opisaby Pan swoje
zdjcia komu, kto nigdy
ich nie widzia?
Trudno opisa sowami
chwil uchwycon na zdjciach. Najprociej mwic
moje zdjcia obrazuj ycie
ptakw w ich naturalnym rodowisku.
Czy ma Pan jakie niezrealizowane cele, wyzwania
fotograficzne do ktrych
Pan dy?
Nie wyznaczam sobie celw i nie stawiam sobie wyzwa. Na etapie fotografii
hobbystycznej, ograniczonej
czasem, bo cay czas pracuj,
realizuj tematy z naszego regionu, ktre s w zasigu moich moliwoci, czasu i finansw.
Pana fotografie prezentuj bardzo wysoki poziom.
Jest to wynik wycznie
dugoletniej praktyki i talentu czy jednak ksztaci
si Pan w tym kierunku?
Nie przesadzajmy z tym
wysokim poziomem. Fotografii podobnych do moich jest
wiele, znam te wielu o wiele
lepszych fotografw ode mnie.
Talent? Nie jestem do koca

pewien jak okreli czy to talent? Sam nie wiem... na swoj pasj patrz przez pryzmat
powiconego czasu, prawdopodobiestwa i szczcia. Nie
ukoczyem adnego kursu fotografii i na aden si nie wybieram. Moim zdaniem, w fotografii przyrodniczej naley
samemu zgbia wiedz poprzez czytanie, suchanie innych fotografw, przygldanie
si zdjciom innych i analizowanie.
Czy uwaa Pan, e mona
robi dobre zdjcia nie posiadajc zmysu estetycznego i talentu, a jedynie
umiejtnoci techniczne?
Raczej bdzie to trudne,
aczkolwiek nie sdz by byo
niemoliwe. Wydaje mi si, e
minimum wyczucia i estetyki
naley posiada.
Ma Pan jakie zote rady
dla pocztkujcych fotografw, ktrymi chciaby
si Pan podzieli?
Moje rady? Nie bdzie to
nic odkrywczego. Po prostu
przysuchiwa si innym fotografom, przeglda analizowa zdjcia mistrzw w danej
dziedzinie, nie czeka na upragniony sprzt, tylko robi zdjcia tym czym si na dan chwil dysponuje, bo zawsze mona
temat dostosowa do moliwoci i zrobi ciekawe zdjcia.

GazetaInformator.pl >>

26 sierpnia 2015, nr 16 (193)

Sylwetki 21

22 Zdrowie

26 sierpnia 2015, nr 16 (193)

RACIBRZ SZPITAL

<< GazetaInformator.pl

WODZISAW LSKI - ZDROWIE

Prywatyzacja szpitalnych oddziaw Starostwo kupio debrylatory

Dyrekcja stoi na stanowisku, e niewane kto obsuguje,


byleby wiadczenia byy dostpne dla pacjentw.
PAWE STRZELCZYK

Rada Spoeczna Szpitala Rejonowego w Raciborzu dostaa do


zaopiniowania propozycje wykrelenia ze struktury administracyjnej lecznicy zakadu diagnostyki,
a nastpnie wydzierawienia jej
prywatnemu podmiotowi. Jeli
do tego dojdzie (rada spoeczna
pozytywnie zaopiniowaa projekt,
ostateczn decyzj podejmie rada
powiatu), nie bdzie to pierwsza
tego typu sytuacja w raciborskim
szpitalu. W jego murach dziaa
ju kilka prywatnych podmiotw
wiadczcych usugi medyczne.
- Czy kto udajc si do szpitala
na dializy zauway, e prowadzi
R E K L A M A

to prywatna rma? To samo dotyczy rehabilitacji czy kardiologii, ktrej by praktycznie nie byo, gdyby nie podmiot prywatny
chccy si tym zaj- komentuje
Ryszard Rudnik.
W opinii dyrektora obecna
strategia takiego podmiotu jak
szpital powinna skupia wok
niego wiele innych dziaalnoci
dajcych jak najszersz ofert dla
spoeczestwa. - Tu nie chodzi o
to, kto obsuguje. Wane eby te
wiadczenia byy dostpne dla
pacjentw - argumentuje. Jak
podkrela szef lecznicy, pomimo
zaangaowania prywatnych rm,
za jego czasw nic w szpitalu nie
ubyo, a wrcz przybyo oddzia-

w. Przykadem jest chociaby


5 nowych stanowisk do dializ.
Odzwierciedla to take wysoko szpitalnego kontraktu - od
35 mln w 2007 roku do 68 mln
z dzi.
Przeciwnicy prywatyzacji
suby zdrowia czsto dziwi si,
e usugi medyczne realizowane przez szpital s nieopacalne,
a jak ju tra w prywatne rce okazuje si, e jednak mog i
przynosz zyski. Co na to dyrektor? - Firmy dziaajce w wszym, wyspecjalizowanym zakresie s w stanie inaczej ksztatowa
poziom kosztw. Due jednostki
nie maj takich moliwoci - podsumowuje.

Sprzt do wykrywania i usuwania zagroe


warty 30 tys. z tra do wodzisawskich straakw.
Na wyposaenie Powiatowego Magazynu Zarzdzania Kryzysowego trafiy
m.in. dwa defibrylatory z
zestawami szkoleniowymi.
Jak mwi Gabriela Baa,
naczelnik Wydziau Obywatelskiego, Zarzdzania
Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych wodzisawskiego starostwa,
technologia urzdze pozwala na uywanie sprztu
przez osoby, ktre nie miay wczeniej do czynienia z
tego typu sprztem. Dziki specjalnej nakadce, defibrylatory mona uywa
take do przywrcenia prawidowej akcji serca dzieciom. Magazyn wzbogaci
si rwnie w opryskiwacz
spalinowy, pi, neutralizator produktw ropopochodnych (niezbdny np.
do usuwania z jezdni rozlanego paliwa czy oleju) i

sorbent, ktry zbiera wycieki substancji chemicznych. Jest on niezastpiony


w ratownictwie chemiczno ekologicznym oraz
przy usuwaniu wyciekw
na halach przemysowych,
w magazynach chemicznych, bazach paliwowych,
stacjach paliw, garaach, w
transporcie itp. Sprawdza
si zarwno w pomieszczeniach zamknitych, jak i na
otwartych przestrzeniach,
np. drogach, mostach czy
wiaduktach.
Cao sprztu bdzie
na co dzie wykorzystywana przez wodzisawskich
straakw. Starostwo planuje w tym roku kolejne
zakupy. W planach jest detektor wielogazowy sucy
do wykrywania wyciekw
niebezpiecznych
gazw,
jak siarkowodr i in., ale
rwnie do informowania

o braku tlenu, wykrywania


niebezpiecznych dla ycia
i zdrowia substancji w powietrzu oraz do szacowania
ryzyka wybuchu. Do tego
zakupu dooy si Gmina
Marklowice, ktra przekazaa w tym roku 5,5 tys.
z na wsparcie Powiatowego Magazynu Zarzdzania
Kryzysowego.
W miar moliwoci finansowych Starostwo planuje zakupi kolejny defibrylator oraz kolejn
kamer termowizyjn. Magazyn Zarzdzania Kryzysowego powsta w 2011 r.,
od tego czasu zgromadzono
tam wyposaenie warte ponad 300 tys. z. Na co dzie
sprzt wykorzystywany jest
w Komendzie Powiatowej
Pastwowej Stray Poarnej w Wodzisawiu l.
D

WODZISAW LSKI - ZDROWIE

Bezpatne badania nerek

Rusza program Zdrowe Nerki w Wodzisawiu lskim.


Zdrowe Nerki to kolejna akcja profilaktyczna Fundacji Pro Salute
Omnium. Jak sama nazwa
wskazuje, tym razem organizatorzy skupili si na
nefrologii. Dlaczego? Wedug statystyk, na choroby
zwizane z dysfunkcj nerek cierpi w Polsce ponad
4 miliony ludzi. Co najgorsze, wielu z nich przez dugi czas nie zdawao sobie
sprawy ze swojej choroby,
gdy objawy towarzyszce
niewydolnoci nerek, takie
jak zmczenie, brak apetytu czy obrzki ng, s typowe rwnie dla wielu
innych chorb i nie kojarzymy ich od razu z problemami nefrologicznymi.
Skutkiem tego jest zbyt
pne wykrywanie nieprawidowoci w funkcjonowaniu tak wanego dla caego organizmu narzdu,
jakim s nerki, a co za tym
idzie, odpowiednie leczenie jest podejmowane wte-

dy, kiedy uszkodzenia s


ju zbyt due.
Nerki peni istotn rol w naszym organizmie
usuwaj toksyny. Gdy za-

przestan swojej funkcji,


jedyne, co trzyma nas przy
yciu to regularne dializy krwi. Aby zapobiec tej
ostatecznoci, zaleca si
raz do roku wykonywanie
bada profilaktycznych w

kierunku stenia kreatyniny we krwi oraz obecnoci albumin w moczu.


- Wskazana jest rwnie
kontrola cinienia ttniczego. Fundacja Pro Salute
Omnium zdaje sobie spraw, jak wane jest profilaktyka zdrowotna, dlatego
przy wsppracy ze stacj
Dializ Centrum Dializa zapraszamy wszystkich chtnych na bezpatne badania
pozwalajce wykry nieprawidowoci w funkcjonowaniu nerek - informuj
przedstawiciele fundacji.
Z bezpatnych bada
mog skorzysta osoby po
65. roku ycia, w szczeglnoci osoby cierpice na
nadcinienie ttnicze, cukrzyc. Badania zostan
przeprowadzone 29 sierpnia w godzinach od 8.00
do 14.00 w Stacji Dializ
przy ulicy Leszka 10 w Wodzisawiu lskim.
P

GazetaInformator.pl >>

Zdrowie 23

26 sierpnia 2015, nr 16 (193)

racibrz zdrowie

Wrastajce paznokcie. Gdzie szuka pomocy?


Wrastajcy paznokie jest
stanem chorobowym o silnych dolegliwociach blowych. Stan chorobowy rozwija si stopniowo i moe
dotyczy jednej lub obu stron
waw okoo paznokciowych.
Pocztkowe objawy to zaczerwienienie i lekki bl. W kolejnych etapach wystpuje ropne zapalenie skry, obrzk,
silna bolesno, ziarninowanie (tzw. dzikie miso) i krwawienie. Dolegliwo gwnie
wystpuje na paznokciach
palcw stp - zwaszcza paluchach. Problem dotyczy wielu
grup spoecznych, najczciej
ludzi modych midzy 10. a
30. rokiem ycia. Wrastanie
paznokci moe wystpi rwnie u niemowlt, ale w tym
przypadku czsto ustpuje
samoistnie. U osb starszych
stan chorobowy objawia si w
postaci pogrubiaych, zawinitych paznokci.
Przyczyn wrastania jest
wiele. S to uwarunkowania
genetyczne kszatu paznokci,
zmiany ortopedyczne i deformacje stp, palcw, a co za
tym idzie, nieprawidowa motoryka chodu. Warto rwnie
zwrci uwag na choroby naczyniowe, zwaszcza koczyn
dolnych. Jest to gwna przyczyna zaburze mikrokre-

Fot. Monika Hutny

Przyczyn wrastania moe by naprawd sporo. Wane, by odpowiednio wczenie podj leczenie.

Klamra drutowa zaoona


na pytk paznokcia w celu jej korekcji.
nia stp, co wydua proces
gojenia ran. Inne przyczyny
to: urazy mechaniczne palucha, nieprawidowo dopasowane obuwie - zbyt ciasne
(m.in pikarze), nadpotliwo
skry stp, nadwaga oraz cia. Najczstszym bdem, ktry popenia wiele osb jest
nieprawidowe skracanie paznokci, zbyt gbokie wycinanie i niewaciwa higiena skry stp.
Wyrniamy kilka metod leczenia wrastajcych paznokci: zabiegowe stosowane

przez lekarza chirurga, zachowawcze i pomocnicze stosowane przez specjalist podologa. Od wrzenia biecego
roku zostan przeprowadzane
badania naukowe dwch rodzajw terapii stosowanych
przy problemie wrastajcych
paznokci. Jedn z nich jest
tamponada, czyli umieszczanie opatrunku w celu poszerzenia przestrzeni pomidzy
pytk a waem okoopaznokciowym. Drugi badany sposb leczenia tej dolegliwoci
to zaoenie klamry drutowej,

MH KOSMETOLOGIA LECZNICZA I PIELGNACYJNA


Mobilna Kosmetyka lecznicza i pielgnacyjna kosmetolog Monika Hutny
www.domowaodnowa.pl
tel. 662 181 134

Artyku sponsorowany

R E K L A M A

ktra zostaje indywidualnie


dopasowana do pytki klienta, aby skorygowa ksztat
wrastajcego
paznokcia.
Chtnych z zaawansowanym
stanem wrastania paznokci zachcam do wsppracy i

Pracownia
Protetyczna
Izabela Kuczmierczyk
Racibrz, ul. Opawska 27a/1
Tel. 513 129 915
czynne: pn.-pt. 9-13
Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
Naprawy Protez

wstpnej konsultacji. Wicej


informacji na temat bada,
terapii oraz pomocy podologicznej uzyskaj Pastwo
u kosmetologa specjalisty
pielgnacji stp Moniki Hutny tel. 662 181 134.

24 Motoryzacja

Motorady:
krzysztof ksik

Latem wystarczy krtka


przejadka, eby przd naszego pojazdu pokry si owadami. Nie mona tego lekceway i naley je niezwocznie
zmy, gdy owady mog trwale
uszkodzi powok lakiernicz.
Jak skutecznie i przede wszystkim bezpiecznie pozby si ich
z lakieru, tworzyw sztucznych i
szyb?

lady po owadach na samochodzie nie s jedynie kwesti
wygldu i gorszej widocznoci.
Pozostawione na duszy czas,
wystawione dziaanie czynni-

26 sierpnia 2015, nr 16 (193)

Jak zmy owady i nie uszkodzi lakieru?

kw atmosferycznych resztki
zaczynaj niszczy powok lakiernicz. Niebezpieczne mog
by rwnie odchody ptakw
czy ywica drzew. Nawet li
pozostawiony na duej na socu i deszczu potrafi odcisn si
na lakierze. Najlepiej wic regularnie my karoseri auta.
Jak si pozby owadw
zkaroserii? Przede wszystkim
samochd trzeba umy. Myjnia
automatyczna moe si wtym
przypadku okaza nieskuteczna. Lepsza bdzie myjnia rczna, chocia itu moe by problem. Na rynku s specjalne
preparaty chemiczne przezna-

NAPRAWY POWYPADKOWE

czone do pozbywania si ladw


po owadach. Stosujc je, pamitajmy otym, enaley je aplikowa napowierzchni wilgotn,
ktra nie jest nagrzana. Po naniesieniu specyfiku zazwyczaj
trzeba odczeka kilkanacie minut, anastpnie go zmy. Przy
wycieraniu lub usuwaniu resztek powinnimy korzysta ze
ciereczki zmikrofibry lub specjalnej gbki do pozbywania si
owadw. Nie uywajmy zwykej
gbki czy zmywaka kuchennego
gdy moemy porysowa lakier.
Pamitajmy o tym, eby
rodkw chemicznych nie pozostawia zbyt dugo nakaroserii,

MECHANIKA POJAZDOWA

poniewa mog one powodowa odbarwienia. Niektre preparaty pomagaj wczyszczeniu


nadwozia nie tylko zinsektw,
ale te ptasich odchodw bd
resztek asfaltu. Jak radz amatorzy pielgnacji samochodw,
najatwiej pozby si owadw
z przedniego pasa, przykrywajc go na noc rcznikiem nasczonym roztworem wody z
szamponem. Miejsca naraone
na dugotrway kontakt z pozostaociami owadw i trwale
uszkodzone wymagaj jednak
zastosowania lekkociernego
preparatu lub mechanicznej
korekty powoki. W usuwaniu
owadw pomaga nie tylko re-

KLIMATYZACJA

GEOMETRIA K

47-400 Racibrz ul. Rybnicka 129a, tel. 32 415 31 43 www.opolony.pl


R E K L A M A

<< GazetaInformator.pl

gularne mycie, ale rwnie zabezpieczenie lakieru warstw


wosku. Czyszczenie nie pochania wtedy tyle czasu i wysiku.
Jeszcze bardziej od owadw

szkodliwe dla lakieru s ptasie


odchody. Warto wozi w baganiku zapas wody z szamponem
oraz szmatk by byskawicznie
usun je z karoserii.

Cykl MOTOrady przygotowywany we wsppracy


z Auto Centrum Opolony w Raciborzu

GazetaInformator.pl >>

Ogoszenia 25

26 sierpnia 2015, nr 16 (193)

R E K L A M A

poligraa reklama >>>

32 414 90 30, 533 355 277


Dzia grafiki i reklamy: reklama@GazetaInformator.pl

R E K L A M A

POMOC
DROGOWA

AUTO-GARA

Holowanie samochodw
w kraju i z zagranicy
oraz przewz
wzkw widowych
i maszyn rolniczych

amortyzatory, oyska
ukady: hamulcowe,
kierownicze, napdowe
RACIBRZ, ul. Klasztorna 9
Tel. 32 419 06 027

MERCEDES-AUDI
BMW-VOLVO

Krystian Karcz,
47-400 Racibrz,
ul. Kozielska 9

tel. kom. 0601 516 085


tel/fax 032 415 32 23

www.karcz.ppsi.pl

HURTOWNIA ELEKTRYCZNA
- oprawy owietleniowe
- rda wiata
- kable i przewody
- aparatura elektryczna
- obudowy i rozdzielnice
- osprzt elektroinstalacyjny
- elementy automatyki przemysowej
ALFA ELEKTRO, Racibrz, ul. Czstochowska 8
tel.: 32 777 43 39, 32 777 43 18
raciborz@alfaelektro.com.pl, www.alfaelektro.com.pl

26 Ogoszenia

26 sierpnia 2015, nr 16 (193)

<< GazetaInformator.pl

ogloszenia.GazetaInformator.pl

bezpatne ogoszenia w internecie

CENNIK OGOSZE w gazecie:


drobne:
tekstowe 6 z
moduowe: tekstowe 20 z

w ramce 10 z
graczne 35 z

na kolorowym tle 14 z
ZDROWIE

FINANSE
Ostatni tydzie promocji wakacyjnej. Miesic bez rat, a pniej nisze
raty Twoich kredytw? Tak, to moliwe! Oferta do 250 000 z, oprocentowanie od 0%. Tel. 882 19 34 34.

Ale poyczka
nawet w 24 godziny.
Tel. 500 198 766

BIURO RACHUNKOWE
Ubezpieczenia Allianz
Dotacje z Urzdu Pracy
Tanio i solidnie
Tel. 666 664 662
Zadzwo
TO NIC NIE KOSZTUJE

KOMIS LOMBARD

Do 25.000 z
na dowolny cel.
Tel. 696 458 063

Poyczki pod zastaw


Odsetki od 5 z
(dla emerytw i rencistw
10% zniki)
Racibrz, ul. Staszica 8
(wejcie od podwrza)

KREDYT
100 tys.
RATA 689 z
32 700 72 11
792 115 113

Tel. 32 419 01 95, 502 633 072

KOMIS LOMBARD
Poyczki pod zastaw
Najnisze oprocentowanie

KREDYT
50 tys.
RATA 549 z
32 700 70 40
790 501 503

ul. Klasztorna 12 (rg Klasztornej i Ogrodowej) Racibrz


tel. 601 46 20 03, 32 414 90 30, ogloszenia@gazetainformator.pl

ceny brutto (z VAT)

Tel. 604 729 874


502 890 351
Racibrz
ul. Opawska 21/2

(rg Opawskiej i Ogrodowej)

PORADNIA ORTOPEDYCZNA

przy Centrum Zdrowia


ul. Ocicka 51a w Raciborzu.
Czynna: pon. 16 .00 18.00
Rejestracja telefoniczna:

781 289 867

Praktyka stomatologiczna
lek. stom. Grayna
Serwinowska-Awsiuk
W ramach NFZ:
pon.,r., czw.: 14.00-18.00
wt.: 9.00-13.00
Pitek na telefon
47-400 Racibrz
ul. orska 45/2
Tel. 32 417 76 40, 32 415 17 06
BEZ KOLEJEK!

AKUPUNKTURA
rwa kulszowa, zespoy blowe
krgosupa, migrena, depresja,
uszczyca, niewydolno krenia
Rejestracja
Tel. 781 289 867
Racibrz ul. Ocicka 51a
Rudnik ul. Soneczna 38a

Operacja zamy
w klinice okulistycznej
Gemini w Ostrawie
Organizacja transportu
do kliniki
i rozliczenia z NFZ

Tel. 602 150 886

MOTORYZACJA

MECHANIKA

OPONY LETNIE
ALUFELGI FELGI
Felgi stalowe duy wybr
Serwis Ogumienia
Demonta i monta
opon Run Flat
Gacka Rajmund
Racibrz, ul. Mariaska 25

MECHANIKA
POJAZDOWA
szybko tanio solidnie
Usugi w zakresie
mechaniki pojazdowej
47-400 Racibrz
ul. Mariaska
tel. 32 415 18 86

Tel. 504 476 839

ZOMOWANIE
WSZELKICH POJAZDW
Racibrz - Wodzisaw l. - Rybnik

tel. 508272057

AUTO KOMIS
SAMOCHODY

SPROWADZONE Z NIEMIEC

Holowanie gratis
ul. Rudzka 66
47-400 Racibrz
www.hamaro.pl
hamaro@onet.pl

ATERIMA MED
Opiekunki osb starszych
w Niemczech
Tel. 32 506 55 87

Wymagania: umiejtno robienia dobrych zdj, wasny sprzt


fotograczny, dyspozycyjno,
znajomo obsugi komputera i programw obrbki zdj.
biuro@raciborskiemedia.pl,
tel. 533 355 277.

NIERUCHOMOCI
Wynajm 2-pokojowe mieszkanie w Raciborzu na ul. Wojska
Polskiego (3 pitro). Umeblowane. Atrakcyjne warunki. Kontakt
77 485 51 87.

Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 52,3m, I pitro, czciowo


umeblowane, dobra lokalizacja.
Racibrz ul. Chodkiewicza, tel.
605 279 458.

Komis od A - Z
(Kup, Sprzedaj)
Dla Ciebie mie,
Dla Kogo Skarb
Masz zbdne rzeczy
Nie wyrzucaj
Przynie - sprawisz
Komu rado.
Zapraszamy
od pn. - pt.: 1017
47-400 Racibrz
ul. Ogrodowa 10

(naprzeciw byego Jaworu)

Tel. 692 979 492


797 638 860
Odwied Nas
www.olx.pl (tablica.pl)

Kliniec, tucze, podbudowa,


kamie na utwardzenie terenu
RNE
ALUZJE ROLETY!
Najtasze aluzje/rolety. Tel. 604
729 874, 502 890 351. Racibrz,
ul. Opawska 21/2 (rg Opawskiej
i Ogrodowej).

tonowych, monta okien, drzwi


oraz paneli. Wykoczenie wntrz.
Tel.: 606 505 169.

Usugi: malowanie wntrz oraz


elewacji, tapetowanie, nakadanie
gadzi, stawianie pyt gipsowo-kar-

Przychodnia Weterynaryjna
centrovet
Monika Fita & Barbara
Koodziej-Sordyl
Racibrz, ul. Mysowicka 16/9
Tel. 693 155 008
795 729 389
Przyjmujemy:
pon.- pt.: 9:00-20:00
sob.: 9:00-14:00
www.centrovet.pl

ODZIE ROBOCZA
ARTYKUY BHP, P.PO.,
SPAWALNICZE, CHEMIA
GOSPODARCZA,WE.
Racibrz, ul. E ichendorffa 12
tel./fax 32 440 30 36
512 936 444
www.deln-raciborz.pl

Warsztat: naprawa ROWERW,


MOTOROWERW, WZKW
TOWAROWYCH
z wieloletni tradycj od 1946r.
WARSZTAT LUSARSKO-MECHANICZNY Adam Majnusz Tel.
32 415 18 80, Mariaska 1
47-400 Racibrz

Pokrycia dachowe, ciesielka, blacha trapez, blachodachwka, obrbki blacharskie, papa zwyka
termozgrzewalna, gont, rynny,
styropapa. Tel. 664 807 199.

PRACA
FOTOREPORTER

PRANIE DYWANW,
TAPICERKI SAMOCHODOWEJ, TAPICERKI
MEBLOWEJ, POLEROWANIE
MASZYNOWE, PASTOWANIE,
CZYSZCZENIE
CIAN I ELEWACJI
Tel: 32 763 40 43
Kom: 504 412 875
Racibrz, ul. Ogrodowa 46
www.green-clean.pl

SPRZEDA ZAMIANA RATY


TRANSPORT SAMOCHODW

PRACA
Przyjm do pracy mechanika:
naprawa skutery, crossy, quady. Wymagane dowiadczenie w naprawie w/w pojazdw.
Mile widziane prawo jazdy kat.
B. Kontakt tel. 602 111 553, biuro@quady-kremer.pl, salon ul.
Mikoaja 9, 47-400 Racibrz

SPRZEDAM ST DO
PING-PONGA STAN BARDZO DOBRY CENA 300 Z
Tel. 602 150 886

www.pkcar.otomoto.pl
Tel. 604 167 265, 664 193 181
Racibrz, ul. Rudzka 105

32 415 19 91, 691 960 146

Podejm prac jako opiekunka osoby starszej lub dziecka


na terenie Raciborza lub okolic.
Posiadam odpowiednie kwalikacje. Tel. 797 638 860.

MEGA WYPRZEDA
SKLEP ODZIEOWY
MELLASA
ul. Powstacw 3
Kunia Raciborska

Kruszywo w dwch frakcjach (032mm i 063mm)


Moliwy transport do klienta po uzgodnieniu (125 ton)

Od 20 z za ton!

tel. 509 289 833

GazetaInformator.pl >>

Zapowiedzi 27

26 sierpnia 2015, nr 16 (193)

LYSKI - PLAC PRZY URZDZIE GIMINY - 28 SIERPNIA

R E K L A M A

MAGIA ROCKA 2015


W ostatni weekend wakacji w Lyskach krlowa bd
rockowe brzmienia. Odbdzie
si tam festiwal Magia Rocka
2015. Po raz pierwszy impreza
ta odbya si w 2002 roku w Lyskach. Od tamtej pory na scenie
gocio cae mnstwo polskich
i zagranicznych gwiazd muzyki
rockowej. Pod koniec sierpnia
odbdzie si ju 14. edycja tego
kultowego ju festiwalu rocko-

wego na lsku. Na scenie pojawi si m.in.: Kukiz i Piersi,


Illusion, Frontside i Kabanos.
Przedsprzeda biletw potrwa
do 27 sierpnia. Bilet normalny 25 z, bilet motocyklowy 15 z
(cena biletu dotyczy tylko kierowcy motocykla). Bilet mona
zamwi rwnie za pomoc
przelewu bankowego wpacajc
rwnowarto biletu, bd jego
wielokrotno. Adres do prze-

lewu znajduje si na ocjalnej


stronie Magii Rocka oraz na
prolu na Facebooku Magia
Rocka Festival. Bilety bd dostpne w nastpujcych punktach sprzeday Celtic Pub Rynek 8 w RYbniku, Hurtownia
Muzyczna TAKT ul. Ogrdki
12 w Rybniku, Kantor wymiany walut w MOK ul. Traugutta
1 w Pszowie, PHU Irena (sklep
spoywczy) ul. Dworcowa w

Lyskach, Sie sklepw Rondo


music w Rybniku, Raciborzu,
orach.

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
28 SIERPNIA - ZAMEK - RACIBRZ
28 sierpnia o godz. 17.00 na dziedzicu Zamku Piastowskiego
w Raciborzu wystpi trzej tenorzy z Teatru Muzycznego w
Poznaniu. Wstp wolny.
28 SIERPNIA - PL. PRZY URZDZIE GMINY - LYSKI
O godz. 16.00 rozpocznie si festiwal Magia Rocka 2015. Tradycyjnie ju impreza odbdzie si na placu przy Urzdzie Gminy
Lyski. W tym roku na scenie zobaczymy zespoy Kukiz i Piersi,
Illusion, Frontside, Kabanos i The Bill. Imprezie, jak co roku, towarzyszy bdzie zlot motocyklistw. Bilety w cenie od 15 do 40 z.

30 SIERPNIA - ULICE MIASTA - RACIBRZ


30 sierpnia o godz. 10.00 z ulicy Wojska Polskiego ruszy I
Rafako Pmaraton Racibrz. Biegacze pokonaj nieco
ponad 21 km. Osoby, ktre jako pierwsze przekrocz lini
mety otrzymaj nagrody nansowe (od 400 do 2000 z) oraz
pamitkowe puchary i medale.
30 SIERPNIA - PLAC SZKOLNY - SZONOWICE
30 sierpnia na placu przy szkole w Szonowicach odbd si
doynki paraalne soectw Szonowice, Modzurw i Doldzin. Wczeniej w miejscowym kociele odbdzie si msza w.

28 SIERPNIA - BIBLIOTEKA - RACIBRZ


28 sierpnia o godz. 20.00 na schodach biblioteki przy ulicy Kasprowicza 12 w Raciborzu bdzie mona obejrze spektakl Na
penym morzu w wykonaniu Teatru Wodzisawskiej Ulicy.
Wstp wolny.

30 SIERPNIA - STADION - KUNIA RACIBORSKA


W niedziel, 30 sierpnia o godz. 15.00 na stadionie miejskim
w Kuni Raciborskiej rozpocznie si impreza Poegnanie
Lata. Wystpi artyci MOKSiR, zespoy Coversi, Gany&Tulipany. Gwiazd wieczoru bdzie Sarsa.

28 SIERPNIA - STRZELNICA - PSZW


W pitek, 28 sierpnia o godz. 16.00 na terenie strzelnicy w Pszowie rozpocznie si V Jubileuszowy Zlot Motocyklowy Hanysy 2015. Zagraj DPSA, G5, Tata Sawek, Coria, Alcoholica.

30 SIERPNIA - PLAC PRZY GCI - RUDNIK


30 sierpnia na placu przy Gminnym Centrum Informacji w
RUdniku odbd si doynki paraalne soectw Strzybnik i
Rudnik. W programie msza w., korowd oraz festyn rodzinny.

29 SIERPNIA - STADION - KUNIA RACIBORSKA


29 sierpnia o godz. 15.00 odbdzie si uroczyste otwarcie
stadionu miejskiego. W programie zaplanowano mecz. Na
murawie zmierz si oldboje z kuniaskiej Stali z Reprezentacj Oldbojw lska.
R E K L A M A

- Wizytwki
- Ulotki
- Plakaty
- Piecztki
- Katalogi
- Banery
reklamowe

3 WRZENIA - ZAMEK - CHAUPKI


3 wrzenia o godz. 18.00 w Hotelu i Restauracji Zamek w
Chaupkach odbdzie si spotkanie z Ev Tvrd, autork
ksiki "Dyskretny urok lska".

Promocja!
Do koca sierpnia
do teczek firmowych

250 wizytwek

GRATIS!

*) szczegy pod numerami telefonu

32 414 90 30
533 355 277
Dzia grafiki i reklamy:
reklama@GazetaInformator.pl

SALA SZKOLENIOWA
do wynajcia!
Racibrz centrum
(dogodny dojazd,
parking, media)
Idealna na: kursy,
szkolenia, korepetycje,
spotkania handlowe
biuro@raciborskiemedia.pl
tel. 533 362 362

28 Reklama

26 sierpnia 2015, nr 16 (193)

<< GazetaInformator.pl