You are on page 1of 1

FABULA

Plan de argumentare
Definiţie: Fabula este specia epică, redactată de obicei în versuri, care prezintă
moravuri şi defecte omeneşti prin intermediul unor animale, plante, obiecte.
Întregul text are caracterul unei alegorii constituite dintr-o suită de personificări.
Are o structura specifică, textul compunându-se din:
1.un text narativ scurt
2. o morală, formulată de obicei în finalul fabulei care se deduce din
text
I.

Date generale despre autor şi operă
1. cele mai importante creaţii ale autorului şi tematica acestora
2. tema operei analizate

II.

Definiţia fabulei

III.

Prezentarea conţinutului textului analizat
1.rezumatul
2. prezentarea personajelor
a) trăsăturile personajelor
b) tipurile umane pe care le reprezintă personajele
3. interpretarea moralei(daca este formulată),învăţătura care se

desprinde din
IV.

text(dacă morala nu este exprimată de autor)

Concluzii
1. îmbinarea naraţiunii cu dialogul, rolul dialogului în dinamizarea
acţiunii şi în evidenţierea trăsăturilor personajelor
2. rolul personificării
3. prezentarea elementelor de prozodie
4. mesajul fabulei, caracterul educativ al acesteia