PERANAN TOKOH PENDIDIK LUAR NEGARA

NAMA : SITI NOOR FATIAH BTE MOHAMED YUSOFF ANGKA GILIRAN : 20081923068 NO. KAD PENGENALAN : 900824-03-5606 KUMPULAN : PISMP IPG SEMESTER 1 (1D) PROGRAM : PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN AMBILAN : PISMP AMBILAN JANUARI 2010 MATA PELAJARAN : FALSAFAH PENDIDIKAN MALAYSIA JABATAN : JABATAN ILMU PENDIDIKAN TARIKH SERAHAN : 19. FEBRUARI. 2010

Isi kandungan
Bi l
1. 2. 3.

Tajuk Penghargaan Pengenalan Biodata dan sumbangan: Robert Manyard Hucthins

m/s 3 4 5-12
1

4.

5. 6. 7.

Biodata dan sumbangan : John Dewey Kesimpulan Refleksi Rujukan

1318 19 20 21

PENGHARGAAN
Assalamualaikum w.b.t.... Perkara pertama saya ingin mengucapkan syukur dan berterima kasih ke hadrat illahi kerana dengan limpah dan kurnia_nya dapat saya menyiapkan tugasan ini dengan lancar dan sempurna. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada mereka yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam melaksanakan tugasan saya ini. 2

Terima kasih yang tidak terhingga saya ingin ucapkan kepada Tuan Haji Hosen Bin Attar selaku pensyarah bimbingan saya kerana telah memberikan bimbingan dan tunjuk ajar tanpa rasa jemu kepada kami supaya kami dapat melaksanakan tugasan ini dengan sempurna. Selain itu, rasa berterima kasih saya tumpahkan kepada rakan sekelas saya kerana memberikan kerjasama yang tidak berbelah bahagi kepada saya sewaktu melaksanakan tugasan ini. Sebagai penutup kata, saya ingin memohon maaf sekiranya terdapat kesilapan dan kekurangan dalam penghasilan tugasan saya ini. Segala kekurangan harap dimaafkan kerana segala kelebihan datang dari-Nya dan segala kelemahan datang dari saya.

SEKIAN, TERIMA KASIH

PENGENALAN
Falsafah Pendidikan Malaysia (FPM) merupakan salah satu subjek wajib atau teras untuk Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan. Tujuan FPM menjadi subjek teras adalah supaya dapat memberikan kami gambaran awal mengenai sistem pendidikan terutamanya sistem pendidikan di Malaysia. FPM mampu membantu kami untuk memahami secara mendalam dan mempersiapkan kami untuk menghadapi profesyen ini di masa hadapan. FPM membantu kami untuk memahami falsafah dalam bidang pendidikan dan

3

memberikan kami altenatif untuk menghadapi proses pembelajaran dan pengajaran sewaktu di sekolah nanti. FPM telah memberikan kami pelbagai informasi dan maklumat berguna kepada kami kerana inilah bidang yang amat mencabar jika tiada persediaan awal untuk menghadapinya. Pembelajaran FPM telah memberikan kami pelbagai kemudahan disebabkan pendidikan merupakan satu bidang yang luas cabangnya. Ini menjadikan pelbagai masalah akan timbul jika kami tidak memahami bermula dari akar umbi makna pendidikan tersebut. Kajian mengenai tokoh yang dijalankan telah membantu kami untuk menelusuri dengan lebih dalam mengenai airan-aliran yang terdapat di dalam bidang Falsafah Pendidikan. Ini amatlah penting kerana Falsafah pendidikan merupakan salah satu cabang yang banyak membantu kami dalam proses pembelajaran Kesimpulanya, Falsafah pendidikan merupakan satu elemen penting untuk mencorak sistem pendidikan kita di masa hadapan. Falsafah pendidikan telah menjadi tunjang dalam perkembangan sistem pendidikan bermula semenjak dahulu lagi.

BIODATA ROBERT MANYARDHUTCHINS

4

• • • •

Robert Manyard Hutchins atau Manyard Hutchins merupakan seorang ahli falsafah pendidikan. Beliau merupakan seorang dekan Yale Law School pada 1927-1929. Selepas tahun tersebut, beliau telah menjadi Presiden university Of Chicago selama 16 tahun bermula dari tahun 1929-1945. Namun selepas tahun 1945, beliau masih berkhidmat di universiti tersebut, namun beliau telah bertukar jawatan kepada seorang canselor dari tahun 1945 hingga 1951.

• •

Beliau juga merupakan suami kepada penulis novel yang terkenal iaitu Maude Hutchins. Bapa dan datuk Robert Hutchins merupakan menteri Presbyterian, namun Robert Hutchins merupakan seorang seoarang tokoh sekolah yang terkenal zaman perennialism.

Setelah tamat belajar di Oberlin College selama dua tahun (1915-1917), beliau telah berkidmat untuk perkidmatan ambulans tentera Amerika Syarikat semasa Perang Dunia Pertama.

• •

Selepas pulang daripada perkhidmatan tersebut, beliau telah berkidmat di Universiti Yale (1921). Selepas menghabiskan masa mengajar di Sekolah Tinggi Sejarah dan Inggeris di Lake Placid, New York beliau menyambung pelajaran ke Sekolah Undang-Undang Yale ( 1925).

5

• • • • •

Setelah beliau menamatkan pengajianya, beliau telah dijemput untuk menyertai Sekolah Undang-Undang Yale selama dua tahun selaku Dekan. Pada 1929, beliau telah berpindah ke Chicago untuk berkidmt sebagai Presiden Universiti Chicago sewaktu berusia 30 tahun. Beliau kembali ke Sekolah Undang-Undang Yale untuk mempertikaikan “legal Realism”. Beliau tidak mempercayai kajian yang emparikal sesuai untuk menyelesaikan masalah sosial terutama mereka berhadapan dengan zaman meleset. Penghujung tahun 1930 an, beliau cuba membuat pembaharuan kurikulum untuk Universiti Of Chicago, namun pembaharun yang dicadangkanya telah ditolak sebanyak tiga kali.

Hutcins menjalankan tugas sebagai Presiden universiti Of Chicago sehingga 1945, beliau telah mengarahkan sebuah suruhanjaya untuk menyiasat fungsi sesebuah media.

• • • •

Pada tahun 1947, “ Hutcins Commision telah mengeluarkan laporan mengenai tanggungjawab sosial. Selepas bersara daripada universiti, Hutcins telah mengasaskan satu pusat untuk mengkaji bidang mengenai bidang pendidikan ini. Sepanjang kerjayanya, beliau merupakan seorang penyokong yang mengunakan buku-buku yang terpilih sebagai alat bantu mengajar. Temubual beliau pada 1970 yang bertajuk “ Don’t Just Do Something”, beliau menerangkan, "...the Great Books [are] the most promising avenue to liberal education if only because they are teacher-proof.".

• • •

Beliau telah menjadi ketua editor untuk Great Books of The Western World dan Gateway To The Great Books. Selepas tempoh tersebut, beliau telah bertugas sebagai coeditor untuk The Great ideas Today. Pengarah untuk ahli lembagaa editor, Encyclopaedia Britannica dari tahun 1943 hingga 1974.

Sepanjang temph tersebut, beliau telah menghasilkan karya beliau sendiri No Friendly Voice (1936), The Higher Learning in America (1936), Education For

6

Freedom ( 1943), The University Of Utophia (1953) dan The Learning Society (1968).

TEORI AKEDEMIK
➢ Menurut Hutcins,objek dalam sistem pendidkan, ialah mengambil semuanya bukan sahaja menghasilkan tenaga untuk industi ataupun kehidupan namun untuk melahirkan rakyat yang bertanggungjawab” ➢ Hutcins mengambarkan sesebuah negara yang akan menjadi masyarakat yang sempurna serta sistem pendidikan, tujuan yang jelas, untuk perkembangan intelek mereka. ➢ Hutcins tidak menerima beberapa pandangan yang telah diambil oleh lembaga pendidikan Amerika Syarikat yang tidak tepat. ➢ Hutcins membantah pendidikan yang hanya menjadi sekolah perdagangan. ➢ Huncins turut membincangkan mengenai hubungan di antara sebuah faundri dan sebuah kolej tempatan di california ➢ Kolej ini telah menawarkan kursus dalam bidang pembuatan faudri, yang menjadikan pelajar yang tamat pembelajaran belajar di dalam bidang tersebut. ➢ Menurut beliau, kolej tersebut lebih mementingkan keperluan masyarakat dan ekonomi untuk melahirkan pekerja faundri berbanding keperluan intelek. ➢ Hutcins juga menyatakan pelajar di kolej tersebut tidak menerima pembelajaran yang baik kerana tenaga pelajarnya tidak mempunyai pengalaman praktikal dalam bidang faundri. ➢ Hutcins percaya peljr akan mendapat pendidikan yang sempurna jika pelajar bekerja terus dalam bidang tersebut. ➢ Hutcins mendakwa Universiti seharusnya mengajar kandungan intelektual khususnya berkitan pekerjaan. 7

➢ Hutcins turut memberi amaran pembelajaran tersebut akan mengalih tumpuan daripada pendidikan kepada pengjagaan. ➢ Menurit hutcins pengkhususan pendidikan di Amerika Syarikat telah menjadikan pelajar yang berlainan jurusan tidak boleh berkomunikasi secara baik. ➢ Hutcins menyatakan pelajar akan belajar untuk membaca, menulis serta membincangkan isu-isu yang akan menjadi persediaan mereka belajar untuk masa hadapan. ➢ Pelajar-pelajar akan mempelajari subjek sains, matematik dalam membentuk persediaan untuk belajar. ➢ Selain itu, pelajar akan turut belajar sejarah, geografi dan kesusuteraan untuk mengukuhkan pengajian dan kemudahan hidup di masa hadapan. ➢ The Great Books merupaakn buku yang membentuk pemikiran barat digunakan sebagai bahan pelajaran dan dibincangkan oleh kelas mengunakan kaedah Socratic. ➢ Kaedah ini diambil sempena nama Socrates dan kaedah mengajarnya. ➢ Hutcins turut mempercayai sekolah-sekolah merupakan tempat tidak sesuai untuk mengajar nili-nilai baik. ➢ Hutcins turut percaya bahawa pelajar harus didedahkan idea-idea yang bertentangan supaya mereka dapat mempertimbangkan keputusanya. ➢ Carl Sagan dalam “ The Demon Hunted world” turut menyatakan bahawa dia amat bertuah belajar di bawah Hutcins disebabkan sains telah dibentangkan seperti satu kemahiran daripada pengetahuan manusia.

8

SUMBANGAN ROBERT MANYARD HUCTHINS
✔ Merupakan pelopor falsafah aliran perenialisme ✔ Aliran ini menyatakan mengenai kebenaran adalah tetap dan tidak berubah serta menekankan bahawa manusia adalah sama rata dan harus mendapatkan pendidikan yang sama rata. ALIRAN PERENIALISME ➢ Satu aliran yang lahir pad abad ke-20. ➢ Aliran ini lahir disebabkan reaksi terhadap pendidikan progresif. ➢ Perenialis menetang pandangan progresivisme yang menekankan perubahan dan sesuatu yang baru. ➢ Perenialisme merupakan aliran yang mengunakan kembali nilai-nilai atau prinsip umum yang menjadi pandangan hidup yang kukuh, kuat pada zaman kuno dan abad pertengahan. ➢ Pengasas aliran ini adalah Robert Manyard Hutchins dan mortimer Adler. ➢ Hutcins (1963), mengembangkan suatu kurikulum berdasarkan penelitian Great Books dan perbahasan buku-buku klasik. ➢ Perenialisme mengunakan prinsip yang dikemukakan Plato dan Aristoteles yang mewakili peradaban Yunani Kuno serta ajaran Thomas Aquino dari abad pertengahan. ➢ Falsafah perenialisme berasal dari bahasa latin iaitu “ philosophia Perenis”. ➢ Pendukung ke-13. ➢ Perenialisme memandang bahawa kepercayaan aksiomatis zaman kuno dan aabd pertengahan bahawa ianya perlu dijadikan dasar penyusunan konsep firasat dan pendidikan masa kini. 9 utama aliran adalah Aristoteles, namun kemudianya dilanjutkan oleh St. Thomas Aquinas sebagai perubah utama pada abad

➢ Asas

untuk

aliran

perenialisme

bersumber

kepada

falsafah

iaitu

perenialisme theologi dan perenialisme sekular. ➢ Aliran ini ada menyatakan mengenai kebenaran adalah tetap dan tidak berubah serta menekankan bahawa manusia adalah sama dan harus mendapat pendiikan yang sama ➢ Perennialisme adalah gerakan pendidikan yang mempertahankan bahwa nilai-nilai universal, dan bahawa pendidikan hendaknya merupakan suatu pencarian dan penanaman kebenaran-kebenaran dan nilai-nilai tersebut. TUJUAN ALIRAN FALSAFAH PERENIALISME ➢ Perenialisme merupakan aliran yang meyokong bahawa pendidikan sebagai satu jalan yang kembali atau satu proses mengembalikan kedaan masa sekarang. ➢ Perenialisma merupakan satu aliran yang memberi sumbagan dan pengaruh baik dalam teori dan praktikal untuk kebudayaan dan pendidikan sekarang. ➢ Perenialisme merupakan aliran falsafah yang mempunyai kesatuan yang memberi kemungkinan seseorang itu bersikap tegass dan teratur. PENERAPAN FALSAFAH PERENIALISME DALAM PENDIDIKAN ✔ Perenialisme menganggap kebenaran sebagai satu tindakan konstant, kekal, atau perennial. ✔ Tujuan pendidikan adalah untuk memastikan bahawa pelajar memperolehi pengetahuan mengenai prinsip atau gagasan yang tidak akan berubah. ✔ Falsafah ini menekankan kemampuan berfikir manusia secara rasional. ✔ Menurut falsafah ini, ilmu pengetahuan merupakan falsafah tertinggi, kerana denga ianya manusia dapat berfikir dan kebenaran akan muncul melalui akal pemikiran yang logik. ✔ Epistemologi perenialisme adalah pelajar harus memiliki pengetahuan mengenai realiti, yang dibuktikan bersama kebenaran dan hukum logik berfikir. 10

✔ Menurut perenialisme penguasaan ilmu pengetahuan mengenai prinsipprinsip adalah modal untuk seseorang meningkatkan daya berfikir dan kecerdasan. ✔ Para pelajar menurut ajaran perenialisme adalah mampu untuk mengenal dan mengembangkan karya-karya yang menjadi landasan pengembangan disiplin mental para pelajar. ✔ Tugas utama pendidikan adalah memberi pendidikan ke arah masa hadapan pelajar itu sendiri. ✔ Sekolah rendah memberikan pendidikan secara dasar kepada paar pelajar seperti membaca, mengira dan menulis. ✔ Sekolah merupakan tempat utama dalam pendidikan untuk mempersiapkan pelajar untuk masa hadapan. ✔ Guru merupakan tunjang dalam bidang pendidikan, dimana menjadi tugas pendidik memberikan ilmu pengetahuan kepada pelajar. ✔ Perwatakan guru merangkumi seperti berikut iaitu pendidikan mengandungi proses mengajar. ✔ Mengajar mestilah mengandungi pengetahuan dan pengetahuan adalah kebenaran. TEORI PENDIDIKAN FALSAFAL PERENIALISME  Tujuan pendidikan Membantu anak menyingkap dan menanamkan kebenaran-kebenaran hakiki. Oleh karena kebenaran-kebenaran tersebut universal dan konstan, maka kebenaran-kebenaran tersebut hendaknya menjadi tujuan-tujuan pendidikan yang murni. Kebenaran-kebenaran hakiki dapat dicapai dengan sebaik-baiknya melalui: 1) 2) Latihan intelektual secara cermat untuk melatih fikiran Latihan perwatakan sebagai suatu cara mengembangkan semangat dalaman.

 Kurikulum 11

Kurikulum berpusat pada mata pelajaran, dan cenderung meniti kberatkan kepada sasetra, matematik, bahasa, termasuk sejarah. Kurikulum ini merupakan satu pendidikan liberal.  Pelajar Manusia rasional yang perlu dibimbing oleh prinsip-prinsip pertama, kebenaran-kebenaran abadi, pemikiran yang berdasarkan dunia biologi  Pengajar 1) Guru mempunyai peranan dominan dalam penyelenggaraan kegitan pembelajaran dan pengajaran di dalam kelas. 2) Guru hendaknya orang yang telah menguasai sekurang-kurangnya satu cabang, seorang guru ialah ahli (a master teacher) bertugas membimbing pembincangan yang akan memudahkan pelajar menyimpulkan kebenarankebenaran yang tepat. Guru dipandang sebagai orang yang memiliki outoritis dalam suatu bidang pengetahuan dan pengetahuanya tidak diragukan.

BIODATA JOHN DEWEY

12

➢ John Dewey merupakan seorang ahli falsafah, ahli psikologi Amerika Syarikat. ➢ Beliau amat berpengaruh dalam bidang pendidikan dan pemulihan sosial bersamasama Charles anders dan William James. ➢ Beliau bersama dua orang rakanya merupakan pengasas falsafah pragmatisme. ➢ Beliau amat berpengaruh dalam bidang falsafah untuk persekolahan semasa separuh masa pertama dalam abad ke-20 di Amerika Syarikat. ➢ Walaupun John Dewey banyak menghasilkan buku berkenaan pendidikan, namun beliau juga banyak menulis mengenai topik lain. ➢ Dalam memperjangkan demokrasi, beliau telah mementingkan dua elemen utama iaitu sekolah dan masyarakat umum. ➢ Menurut beliau, elemen ini penting untuk mewujudkan kemakmran dan keamanan. ➢ Dewey tellah dilahirkan i Burlington Amerika Syarikat pada 20.Okhtober.1859 dan meninggal dunia di New York pada1.Julai 1952 pada usia 92 tahun. ➢ John Dewey telah mengikut jejak langkah abangnya iaitu Davis Rich Dewey dengan melanjutkan pelajaranya ke University Of Vermont pada 1879 ➢ Setelah tiga tahun mengajar di Sekolah Tinggi Oil City, pennsylvania, beliau telah mendapati beliau tidak sesuai untuk pengajian dalam pendidikan rendah dan menegah. ➢ Setelah bekerja di G Stanley Hall, dan bekerja di Makmal Psikologi Amerika Syarikat, beliau telah menerima PHD daripada Fakulti Pendidikan Seni. ➢ Pada 1899, Dewey telah dipilih untuk menjadi presiden kepada persatuan America psychological Association. ➢ Bermula daripada tahun 1904 hingga 1952 Dewey merupakan tenaga pengajar di Universiti Colombia dan Maktab Perguruan Universiti Colombia. 13

➢ Dewey merupakan seorang daripada ahli tetap Persatuan Keguruan Amerika Syarikat. ➢ Bersama-sama Charles Bread, Thorstein Veblan dan James Harvey Robinson, mereka mengasaskan The New School. ➢ Penulisan Dewey yang paling penting adalah berkaitan konsep arka refleks dalam psikologi (1896). ➢ Selain itu, ialah Demokrasi dalam pendidikan (1916) berkaitan dengan pendidikan progresif. ➢ Karya Sifat manusia dan menjalakanya (1922), satu kajian mengenai fungsi tabiat dalam tingkahlaku manusia. ➢ Karya lain Dewey adalah “Public And Problem (1927), ‘The Phantom Public (1925)”, dan karya yang lain lagi. ➢ Dewey mempunyai kehidupan profesional yang sangat sistematik kerana berjaya menghasilkan 700 artikel dalam 140 jurnal, dan kira-kira 40 buah buku. ➢ Dewey telah berkahwin sebanyak 2 kali. Perkahwina pertama Dewey bersama Alice Chipman dan perkongsian ini mereka mendapat enam orang anak. ➢ Perkahwinan kedua Dewey bersama Roberta Lowitz Grant. ➢ Pegangan penting dalam penghasilan kerja Dewey adalah kepercayaan Dewey yang mendalam terhadap demokrasi dalam bidang politik, kewartawanan, dan pendidikan. ➢ Dewey berucap “ Demokrasi dan satu, keunggulan yang muktamad, beretika manusia adalah untuk fikiran saya” di Universiti Michigan pada 1888. ➢ Menurut Dewey pendidikan merupakan satu kehidupan. Dewey menghasilkan sebuah buku iaitu “education and democracy 1916” mengenai satu pengenalan kepada falsafah pendidikan. ➢ Penglibatan aktif Dewey dalam penyediaan institusi pendidikan seperti Univesity of Chicago Labotary School (1896) dan The New School untuk penyelidikan sosial (1919).

➢ Dalam How We Think, Dewey telah menyatakan:
The older type of instruction tended to treat the teacher as a dictatorial ruler. The newer type sometimes treats the teacher as a negligible factor, almost as an evil,

14

though a necessary one. In reality, the teacher is the intellectual leader of a social group, He is a leader, not in virtue of official position, but because of wider and deeper knowledge and matured experience. The supposition that the teacher must abdicate its leadership is merely silly.

➢ Terdapat ramai penyelidik menjadikan Dewey sebagai seorang berpengaruh untuk Project Based Learning (PBL). ➢ Teori Dewey telah mempengaruhi ramai sarjana cina termasuklah Hu Shih, Zhang boling dan Tao Xingzhi dan mereka yang belajar di bawahnya dalam Universiti Columbia. ➢ Dewey telah menyertai aktiviti-aktiviti penganut humanisme bermula dari tahun 1930-an kepada 1950-an, Penasihat Charles Francis Potter First Humanist Society New York dan dilantik menjadi ahli kehormat Humanist Press Association (1936).[ ➢ Pendapatnya terhadap humanisme boleh dipetik dari kata Dewey daripada sebuah artikel bertajuk "Apa Cara Humanisme untuk Saya", diterbitkan pada Jun 1930 dalam Thinker edisi kedua. “What Humanism means to me is an expansion, not a contraction, of human life, an expansion in which nature and the science of nature are made the willing servants of human good." — John Dewey.

SUMBANGAN JOHN DEWEY
15

ALIRAN PRAGMATISME  Aliran ini lebih menjurus kepada cara praktikal iaitu ujikaji untuk meyelesaikan masalah.  Menurut Dewey, konsep harus dibentuk oleh pengalaman sebenar dan pengetahuan sediaada.  Memperkenalkan sistem pendidikan yang memberi fokus kepada penyelesaian masalah, ianya akan membantu murid menjadi seorang yang aktif serta mengunakan semua teknik yang dipelajarinya.  Menurut Dewey, individu haruslah membuktikan sesuatu berdasarkan pengalaman sebenar dan pengetahuan sedia ada. PERANAN ALIRAN PRAGMATSME DALAM BIDANG PENDIDIKAN  Apresiasi dan sumbangan pemikiran pendidikan John Dewey bukan sahaja kepada Amerika Syarikat namun ianya turut memberi impak kepada dunia.   Di Amerika Syarikat, Dewey merupakan orang yang membawa perubahan kepada sistem pendidikan disana pada tiga dekad yang lalu. Dalam semua peringkat pengaruh Dewey telah memberikan rujukan terhadap sistem persekolahan dari bersifat formal dengan pembelajaran penuh gaya paksaan kepada konsep pembelajaran lebih selesa.  Pemikiran Dewey telah memberi rujukan tentang pusat dalam pembelajaran anak dan berproses dalam pengalamannya.  Garis besar pemikiran pendidikan yang selalu dikaitkan dengan Dewey dan telah banyak memberikan keberkesanan terhadap konsep-konsep pendidikan.  Menurut Dewey, pendidikan merupakan satu elemen atau proses yang mewujudkan keadaan kondusif dan selesa agar mampu memudahkan individu menyesuaikan diri dengan persekitaran dan moral individu terbabit.  Pendidikan masa kini bukan sahaj dianggap sebagai satu ketetapan dan muktamad, keperluan pendidikan bergantung kepada negara masing-masing jadi pendidikan hanya berkesan untuk kawasan dan masa terbabit sahaja.

16

 Matlamat pendidikan adalah untuk membantu individu mencapai potensi diri mereka demi kpentingan masayarakat kerana setiap individu mempunyai potensi yang unik berdasarkanciri-ciri fizikal dan psikologi.  Menyumbang idea yang mengariskan pandangan dalam buku Education Of Democracy. • Kaedah pengajaran yang dilaksanakan tidk boleh diasingkan daripada kandungan mata pelajaran kerana ianya saling bergantung. Pendidik berkesan berupaya untuk mengaitkan kandungan dengan keperluan,kehendak,minat,tahap perlembangaan, bersesuaian dengan konteks fizikal. Sosial, dan politik. • Pendidikan tidak tamat hanya untuk tahap persekolahan sahaja naun ianya harus diteruskan sepanjang hayat.  Pemikiran pendidikan • Pemikiran Dewey memberi rujukan menhenai pusat dalam pembelajaran anakanak dan proses pengalamanya.  Konsep Dewey menyatakan proses pendidikan mestilah diwarnai dengan pertumbuhan, perkembangan, evolusi, kemajuan, dan pembaikan daripada elemenelemen untuk menghasilakan pendidikan yang progresif.  Menurut Garforth (1966) terdapat tiga pengaruh pemikiran Dewey dalam pendidikan yang dirasakan sangat kuat mempengaruhi sehingga hari ini. PENGARUH PERTAMA • • • Dewey telah melahirkan konsep baru mengenai sosial pendidikan. Pendidikan memiliki fungsi sosial seperti yang teah dinyatakan oleh Plato di dalam bukunya. Menurut Dewey, pendidikan merupakan alat potensi yang tidak hanya untuk kegunaan masyarakat tetapi untuk pembaharuan di masa hadapan • Selanjutnya, hubungan yang erat diantara pendidikan dan masyarakat menjadikan pendidikan harus dijadikan tunjang untuk memotivasikan masyarakat.

17

konsep pendidikan merupakan suatu proses sosial berkait erat dengan kehidupan masyarakat secara luas di luar sekolah dan sebaliknya.

PENGARUH KEDUA • • Dewey memberikan bentuk dan bahan baharu terhadap konsep pendidikan berpusatkan kepada anak (child-centredness). Dewey telah membuat dasar kosnsep berpusatkan anak pada landasan falsafah sehingga pengruh tersebut telah menulaar dengan lebih kuat berbanding ahli falsafah yang terdahulu. PENGARUH KETIGA • Penghasilan projek dan penyelesaian masalah daripada konsep Dewey mengenai pengalaman telah diterima sebagai sebahagian daripada teknik pembelajaran di dalam kelas. • Walaupuan Dewey bukanlah pencetus konsep tersebut namun Dewey telah membangunkan alat pembelajaran yang lebih sempurna dan memberikan kerangka teoratik.

KESIMPULAN
18

Pandangan-pandangan yang timbul daripada aliran pragmatisme ( John Dewey) dan perenialisme ( Robert Manyard Hutchins) telah banyak mempergaruhi alam pendidikan sama ada di Amerika Syarikat malahan dunia. Contohnya untuk aliran pragmatisme John Dewey menurut pandangan mereka bahawa tiada hukum moral yang umum, tiada kebenaran umum dan sebagainya pada masa tersebut. Akibatnya muncullah subjektifisme, individulisme. Falsafah pendidan yang telah dihasilakan menjadi satu bentuk sokongan kepada perkembangan sistem pendidikan di dunia sekarang. Setiap negara menguanakan falsafah yang telah dicipta dan digunakan semenjak dahulu lagi untuk menghasilakan sistem pendidikan yang sempurna untuk menjamin perkembangan negara masing-masing. Aliran pragmatisme dan aliran perenialisme mempunyai teori yang tersendiri untuk melancarkan perkembangan sistem pendidikan dunia. Aliran-aliran tersebut mempunyai perbezaan amat ketara disebabkan aliran pragmatisme lebih memberikan tumpuan terhadap kemampuan diri dan pembelajaran yang selesa dan tidak memaksa. Namun aliran perenialisme lebih cenderung kepada pembelajaran berasaskan pengalaman seperti penyediaan guru yang berpengalaman dalam bidang yang diajar. Setiap aliran falsafah bolehlah ditentukan berdasarkan kesesuai sesebuah negara tersebut. Elemen-elemen yang harus dititikberatkan adalah persekitaran, sosial, ekonomi, dan keperluan negar terbabit. Pada pandangan saya, malaysia lebih bersesuain dengan aliran pragmatisme berdasarkan keadaan negara pada masa sekarang.

SEKIAN, TERIMA KASIH

REFLEKSI
19

Pertama kali saya mendapat tugaasan ini, saya merasakan tugasan ini agak mudah untuk dilaksanakan. Namun setelah saya mula mencari maklumat yang berkaitan, abrulah saya sedari bahawa tugasan ini agak susah untuk dilaksanakan. Maklumat yang diperlukan oleh saya semuanya dalam bahasa inggeris dan bahasa indonsia. Ini memberikan sedikit kesukaran kepada saya untuk mencari maklumat dan menentukn tokoh yang ingin saya jadikan sebagai tajuk dan bahan rujukan. Setelah maklumat yang diperlukan sudah lengkap, saya menghadapi kesukaran disebabkan tokoh yang telah dipilih oleh saya mempunyai persamaan dengan tokoh yang telah dipilih oleh rakan sekelas saya. Namun, saya boleh menarik nafas lega disebabkan pensyarah pembimbing kami membenarkan kami membuat kajian terhadap tokoh yang sama. Segala titim peluh saya amatlah berbaloi disebabkan saya dibenarkan untuk meneruskan dengan tokoh yang telah dikaji. Akhir sekali, proses penulisan tugasan ini agak kurang berjalan lancar disebabkan bahan tersebut dalam bahasa indonesia. Kesulitan ini saya atasi dengan perlahan-lahan dan masalah tersebut dapat saya selesaikan. SEKIAN, TERIMA KASIH

RUJUKAN
1) Choong Lean Keow, (2008): Falsafah dan Pendidikan Di Malaysia: Selangor: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. 20

2) Prof Dr. Abd. Shukor Bin Hashim, (2006): Pengenalan Pendidikan Seni Visual: Selangor: Open University Malaysia. 3) Md Nasir Ibrahim, Prof. Madya Iberahim Hassan, (2003): Pendidikan Seni Untuk Maktab & Universiti: Pahang: Pts Publication & Distributors Sdn. Bhd: 4) http://abbas85.wordpress.com/2007/12/17/konsep-pendidikan-johndewey , 17 Disember 2007 5) http://fajarfitri-uin-bi-2b.blogspot.com/2008/04/teori-john-dewey.html, Kamis, 10 April 2008 6) http://mimbardemokrasi.blogspot.com/2008/02/dewe.html , Khamis 28.02.2008 7) http://www.scribd.com/doc/15905708/TokohTokoh-Pendidik-Barat-TimurDan-Negara, diakses pada Selasa, 02. Februari.2010 8) http://www.scribd.com/doc/6518843/Refleksi-Modul, diakses pada Selasa, 02. Februari.2010 9) http://en.wikipedia.org/wiki/John_Dewey , diakses pada Selasa 02.Februari.2010 10) http://sifaunindrabio2a.blogspot.com/2008/06/dasar-dasar-filosofi.html, Sabtu, 07. Jun.2008 11) http://zahra-zahida.blogspot.com/2009/12/tugas-fils-pendidikan-profmuhari.html, Rabu, 09. Desember.2009 12) http://manajemenpendidikanaramsahalbanjari.blogspot.com/2009/07/tugas-individu.html, Jumaat, 03.Julai.2009

21

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful