ΦΥΣΙΚΗ Β'Γυμνασίου

ΑΝΩΣΗ-ΠΛΕΥΣΗ
1. Πότε ένα σώμα δέχεται άνωση από ένα υγρό; Πως δημιουργείται η άνωση και ποιά είναι η
κατεύθυνσή της; Από ποιά σχέση υπολογίζεται;
2. Να διατυπωθεί η αρχή του Αρχιμήδη.
3. Ποιά είναι η σχέση της άνωσης με το βάρος του σώματος που βυθίζεται;
4. Να αποδειχθεί ο μαθηματικός τύπος με τον οποίο υπολογίζεται η άνωση.
5. Αν βυθίσουμε έναν κύβο και μία σφαίρα ίδιου όγκου ποιά είναι η σχέση των ανώσεων
που ασκούνται στα δύο σώματα; Αν βυθίσουμε το ένα σώμα σε μεγαλύτερο βάθος τι θα συμβει
με την άνωση;
6. Ποιά είναι η συνθήκη πλεύσης ενός σώματος σ'ένα υγρό;
7. Βυθίζουμε ένα παγάκι σε οινόπνευμα μάζας m=10kg. Αν η επιτάχυνση της βαρύητας είναι
g=10m/s^2 να υπολογιστεί η άνωση που θα ασκηθεί στο παγάκι.
8. Σε δοχείο με οινόπνευμα είναι βυθισμένη μία σφαίρα. Η πυκνότητα της σφαίρας είναι 2 Kg/κ.μ
και ο όγκος της 10κ.μ.
α. Να σχεδιαστούν οι δυνάμεις που ασκούνται στη σφαίρα.
β. Να υπολογιστεί η άνωση που θα ακησθεί στη σφαίρα.
γ. Να υπολογιστεί το βάρος της σφαίρας.
9. Διαθέτουμε τρία αντικείμενα και τρία δοχεία γεμάτα με νερό θαλασσινό, νερό βρύσης και
οινόπνευμα αντίστοιχα. Το θαλασσινό έχει πυκνότητα 1200 kg/m^3 ,της βρύσης 1000 kg/m^3
και το οινόπνευμα 800 kg/m^3. Στο πρώτο δοχείο βυθίζουμε ξύλινο κύβο πυκνότητας 900
kg/m^3 , στο δεύτερο ένα μπαλάκι πυκνότητας 1000 kg/m^3 και στο τρίτο μία πέτρα
πυκνότητας 1400 Kg/m^3.
α. Να περιγραφεί η κίνηση κάθε σώματος αν αφήσουμε στην επιφάνεια τα αντικείμενά
μας,εκτός απ'το πρώτο που το βυθίζουμε ελάχιστα.
β. Αν και τα τρία σώματα έχουν το ίδιο όγκο 1 κ.μ να υπολογιστεί η άνωση σε καθένα
απ'αυτά.g=10
γ. Να υπολογιστεί το βάρος καθενός σώματος.
10. Θέλουμε να ανεβάσουμε μέσα απ'τη θάλασσα έναν μεγάλο μπαούλο με θησαυρό από ναυάγιο.
Το μπαούλο ζυγίζει 20kg,
α. Να υπολογιστεί η άνωση που ασκείται στο μπαούλο.
β. Να σχεδιαστεί και να υπολογιστεί η δύναμη που ασκεί το καλώδιο στο μπαούλο αν κινείται
με σταθερή ταχύτητα
γ. Όταν βγεί απ'τη επιφάνεια της θάλασσας να υπολογιστεί η δύναμη που ασκεί το καλώδιο στο
μπαούλο.
11. Ένα σώμα βάρους w=20N και πυκνότητας ρ=800kg/m^3 επιπλέι σε νερό πυκνότητας 1000
kg/m^3. Αν g=10 να υπολογίσετε τον όγκο του τμήματος που βρίσκεται έξω από το νερό.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful