You are on page 1of 328

PAPYRI GRAECI

lUSEI AXTIQIIARII PURLIGI
LUGDUNI-BATAVI.

PAPYRI GRAECI
MUSEI Ai\T10UARIl PUBLIOI
LUGDIJNI-BATAVI.
REGIS AUGUSTISSIMI JUSSU
EDIDIT,

INTERPRETA riONEM LATINAM ADNOTATION EM
TABULAS ADDIDIT
,

C.

LEEMANS,

PH. TH. MAG. LITT.

HUMM.

DOCTOB,.

MUSBI ANTIQUAKII LUGDUNI-BATAVI DIKECTOR.

Tofnug II*

LUGDUNI BATAVORUM,
iN

MUSEO ANTIQUARIO,
APUD E. J. BRILL.
CIOIOCCCLXXXV.

{Impressa sunt 150 exemplaria.)

et

,

INDICES ET

PIAE MEMORIAE
.

RTCHARDI CAROLI LEPSII
.

.

AMICI INTEGERRIMI
.

DE AEGYPTOLOGIA
.

UT. ET

.

UNIVERSA REPUBLICA LITERARIA
.

.

EGRBGIE MERITI
.

SACRUM.

;

PRAEF

\TIO.

Papyroriim Graecorum Musei antiquarii editionem,nunc demuni, post

Tomum primum

spatium

et

secundo

Tomo

CIOIOCCCXXXXIII

anno

iis

res majoris aliquantulum

Nobismet

enunciatum, quae restabant Manuscripta

non potuimus. Sed muneris

,

in

magno numero curae

iri

speraverant.

praefatione

Tomi primi

Musei peragendis,

alia

quoque

commissa, monuraentorum

nostrae

diversi

generis

primis

Musei Aegyptiorum edendorum munus nobis mandatum

et

^

in

lucem produccndi, hucusque peragere

rebus

in

officicia

in

lucem editum

aut universe ex docu-

momenti atque ponderis aliatum

non minus doluit quod propositura

ipsis

annorum

argumenta textuum

priori addito absolvi, multi doluerint, qui

suorum studiorum usum adhibere potuisse desideraverant
mentis

jara in

tot

,

maximam

in

par-

tem causae fuerunt, quam ob rem multorum desiderio obsequi hucusque non
licuit,

et

pericuium erat ne tota res de die

opportunum otiumque

Hoc tamen de
nam omnia
et

quodammodo

sione Latina
liber

deferre non

ductio

ausi

potuisset.

sumus

priori

papyri

jam

sic

et

sed

iisdem

quibus hic

diversis
in

cum

illic

in

,

notis

in

praeparata

cura transcripti, ver-

tantummodo deessent, quin

hiuc

moniti rem ulterius

iilinc

lucem prodeunt quales dudum jam
additis.

nunc uniuscujusque papyri

omnibus

accipiendum

dudum

textui brevis intro-

qua de conditione aut habitu externo

Sequitur ipse textus

servatis,

vel literae

a

ut pauca

tantummodo mutatis aut

Tomo
in

ita

Tandem

et

anriis potius

edendos opus erat, jam

adnotatione instructi,

et

praemissa,

constaret.
vitiis

in

textus

absoluta fuerant, textus diligenter et

parati erant, paucissimis

Veluti

quod excurrit posterioribus

quorum ad

tradi

prelis

delata, sensim sensimque in oblivionem abiret.

triginta et

fere

diem procrastinata inque tempus

in

scriptoris

et

de argumenta

vel librarii et orthographiae

margine paginarum emendatis; vocabula

lacunae supplentur

,

uncis inclusa

;

literae

quibus voces

PRAEFATiO.

VIIl

compendiose
signa

et

explicantur,

signa diacritica accentuum

Latina

fidei

adnotationibus

loca

minoribus

typis

addenda censuimus, quo

eadem retinuimus, sed

erant,
sione

diacritica

ubi

sent;

scriptae

potius

difficiliora

Accentus porro

textus legi et intelligi pos-

quoque interdum

in

papyro ipso adscripta

ut forma distinguerentur a reliquis. In ver-

ita

quam

facilius

impressae.

verborumque elegantiae studuimus,

styli,

explicare iisque lucem

quodammodo

in

afferre conati

sumus, locorum corruptorum subinde quoque emendatione proposita. Singulorum
papyrorum scripturae specimina
de

ubi

vera

lectione

dubium relinquebatur, apographa

Unius tantummodo papyri textus

praeberetur,

delineata

aliis,

hac

in

re peritioribus aut felicioribus,

nostras corrigendi, et nonnulla

lectiones

exhibuimus.

imaginem quam diligentissime ad pro-

integri

totypum exhibendam censuimus, ut
opportunitas

quae operi adduntur, interdum et,

tabulis

in

eorum quae

enucleare nobis prorsus non licuit, meliori fortuna usis et fortiori oculorum acie
instructis,

extricandi et explicandi.

Indices deinde duo additi ut

libri

usus

facilior

Brevitatis causa papyros, qui inter reliqua
et

numerorum

Vap. V.

Pap.

W.

notis designantur, ut et in

Actiones et formulae magicae

Excerpta ex

libris

Musei monumenta,

Tomo P,

cett.

{CataL

Excerpta Ghemica (CataL

Pap. Y.

Alphabetum

Pap. Z.

Libellus supplex {CataL

I.

Lugduni Batavorum

I.

I.

384).
I.

4:20).

I.

sectionis litera

tantum insignivimus:

395).

397}.

literarum copulatio [CataL

Mense Maio cioioccclxxxv.

literis

apocryphis Moisis {CataL

Pap. X.

et

redderetur.

398).

PAPYRI GRAECI

MUSEI ANTIQUARII PUBLICI
lillODUIVI-BATAVI.

PAPYRUS

V.

ACTIONES ET FORMULAE MAaiCAE. CETT.

numeris I, 384, in Catalogo MS*^
monumentorum Anastasianorum A. MS. 75 distinctus, continet textum Demoticum, cujus viginti duae columnae seu paginae, singulae 30 ad 35 versuum^

Papyrus hic,

Musei Catalogo

in

litera

et

supersunt adhuc in superficie posteriori, quae olim interior fuisse censenda est,

ejusdem textus

reliquis

columnis in

textum

Demoticum quam Graecum, qui nunc in superficie
eflicere possumus, quod frequenti manuum attritu

et

initio

fine

Antiquiorem fuisse

perditis.

nibus

praesertim extremis

,

plures

legitur,

anteriori
illic,

in margi-

voces textus Demotici evanuerunt.

Frustula

hic

vel ex eo

porro multa papyracea, ad partes ruptas aut nimis attritas papyri applicata

eum textum
Neerlandico

obtegebant,

cum

reliquis

ipsum

quibus remotis, postquam volumen Museo publico
monumentis Anastasianis emtum fuerat, ubique fere

antiqua scriptura iterum apparuit.
In anteriori parte

tum Graecum
et post

,

quam

olim exteriorem fuisse oblivisci non

et huic praemissae,

licet

,

praeter tex-

cernuntur duae columnae scripturae Demoticae,

Graecas iterum columnae aliae quatuor ejusdem scripturae Aegyptiacae,

sed imaginibus, integrisque periodis Graecis textui Demotico insertis instructae,
et

plurima nomina

genus totiusque
veniunt

barbara,

illius

cum Papyro

Graecis

literis

textus Demotici,

transcripta continentes.

Graecis

intermixti

Bilingui, Demotico et Graeco,

I.

Scripturae

adspectus

ita

con-

quem

383 (A.MS 65)
1

in

3

edidimus,
primo fasciculo Monumentorum Aegyptiorum Musei
manuscriptum Demoticum ad idem fere tempus referendum esse

Attamen

videamur.

mittere posse

Demotici

scriptura texlus

utrumque

ut

tuto ad-

satis

in anteriori parte

Papyri nostri V, columnarum illarum sex, inprimis earum quae Graecis vocibus
supra Aegyptiacas scriptis,

aut textuum Graecorum in Demotico insertione dis-

tinguuntur, multo est gracilior

quam quae

in superficie exteriori legitur;

multo

lacunis scatet et detrita est.

Cete'

magis quoque quam reliquae Papyri partes,

rum duarum extremitatum

voluminis

legendum
scabrosam redditam esse non

complicatarum

arctius

manibus pressarum texturam superficiei ruptam

et

inter

et

quod miremur.
Textu$ hic Demoticus ab altero, qui in exteriori voluminis superficie scriptus
est, natura et argumento plane difi^ert, sed convenit prorsus cum textu Demoquem supra citavimus. Utriusque argumentum ad actiones
tico Papyri I. 383

est

,

magicas, imprecationes , exorcismos, formulas medicamentorum, remediorum

rumque parandorum referendum.

plane

Scriptura

si

non eadem,

alio-

tamen valde

similem adspectum, literarumque formas easdem offert, et verbis Demoticis eodem

modo Graecas

transcriptiones superscriptas

textum Papyri

I.

383,

et

{Monumenta Aegyptiaca

parte

CCXXVII)

fuisse

11.

superficie (Col. III. tab.

et

eadem

et

mula invocationis Graecae integra

CCXXVI)

I

—IV

CCXXVI)

tab.

Quin

scriptas.

textui

putaveris

ut fere

ita

,

quatuor columnas

uti et

columnam
Papyro

ratione uti in

Demotico in

eadem manu

exteriori Papyri nostri

in

II* (ib. tab.
I.

383,

for-

Papyri I. 384
quidem argumenti,

exteriori

inseritur, formula diversi

ad diversum finem tendens, attamen iisdem verbis, quae ejusmodi invocatio-

nibus ut videtur praescripta erant, incipiens.

De

textu Demotico alterius

Aegyptiorum

Papyri,

illius

fasciculo editi, egit

de Museo Aegyptio Neerlandico

stola

I.

383,

in

paucis verbis doctissimus

Vol. VI, fasciculo 2 (1852) inserta

^

^).

diario

primo Monumentorum

H. Brugsch,

Societatis Orientalis

examini submittere

justo

ei

licuit.

integras partes, inprimis rituales

Epi-

Germanicae^

Paucos tantum dies Leidae morato non

propere aliquantum Musei divitias perlustrare et papyrorum

nisi

in

Inde quoque factum

Lihri Mortuorum continere

ut

magnam copiam
Papyrum

adseruerit.

I.

383

Postea

vero iterum et dedita opera textu explorato, naturam magicam agnoscere non duIn Grammatica Bemotica quavis fere pagina, tot verba, dictiones, quin
bitavit.
,

1)

2)

Aegyptische

Gesellschaft:

und ganze

zum

monumenten van

Ueher das dgyptische
]Dder

Papyrus

Stiicke, besonders

Theil wortlicher

agyptischen Rituals".

het Nederlandsche

Museum zu Leiden;
ist

Museum van Oudheden

Zeitschrift

te

Leiden.

der deutschen morgenldndischen

von einem unbeschreiblichen Werthe da er bilinguer Natur ist
Todtenrituals enthalt, und zwar

die liturgischen des agyptischen

und genauer

als das

von mir zu Paris entdeckte demotische Exemplar des

3

quoque formulas, aliasque textus partes raajores
fere totum MS*i argumentum inde cognoscere

integr6s et interdum

et locos

citavit, explicuit

ut

vertit,

et

possis.

Deinde doctimissimi

Be artibus Aegyptiorum^ De

bus

Aegyptii Sedna

iile

;

Maspero

G.

Galli,

fatis Osiridis

et E.

Historiae principis

et in praefatione

*)

Studiis Demoticis

in

Revillout, hic in dissertationi-

,

abunde

et dedita opera

de natura

ejusdem papyri egerunt, plures partes easque majores, addita versione explicuerunt et adnotationibus instruxerunt.

Horum

virorum studiis didicimus, Papyrum illum Musei bilinguem, aut potius

textuum Graecorum

insertione

Graecis supra demoticas scriptis insigni-

et literis

tum, formulas actionum, incantationumque magicarum continere: indicationem
verbi causa, rationis qua dei Solis adspectum nancisci possimus; evocationes ope
lampadis magicae et explicationem

cranda

homines

quomodo ejusmodi lampas

,

fiuoris albi

,

verrucarum

,

morsus serpentis,

veluti: veneni
,

quae remedia omnia

cett.

invocationibus adhibitis paranda erant, aut simul

Ex

satis

apparet

,

textura Papyri

milis argumenti et naturae esse atque textum

dem

sirailitudinera

,

in altera Papyri extremitate

tera

V

si

textu uberius egerunt.

(nostrae editionis

Deinde

opera
doct.

et

in

et aliae

quatuor

Lauth, H. Brugsch

Horum

Brugsch, cui eo terapore

163—172

75), in hac nostra editione

doct.

tab.

et E. Revillout

Lauth primus agnovit fabu-

CCXVHI,

XVHI

Papyri

versibus 11 et seqq.)

Fabula animalium in Aegypto

doctissirai

Un fragment de

et II. fasc. 1, pp.

li-

a textu Graeco in aversa ejus su-

alienum

comraentatione de

Le roman de Sedna, Avant-propos.

*)

,

fabulam Leonis etmuris, columna

E. Eevillout, Les aris £gyptiens et

logie

384 (A.

Monumentorum Aegyptiorum H.

explicuit

tologique I, fasc. 4, pp.

3)

I.

Doctissirai F. R.

Aesopias in eo contineri,

dedita

Graecum Papyri nostriV,et ean-

eundura sequuntur.

insigniti, spectaraus, prorsus

de Demotico

bilinguis valde si-

textui Graeco praemittuntur

textuni Deraoticura Papyri

perficie scripto comperiraus.

las

illius

aut saltera analogiam quoque admitti posse respectu colum-

narum Demoticarum, quarum duae
Jara

carminibus magicis et

invocationibus magicis et

recitatione aegrotis adhibenda.

quae indicavimus

iis

cum

membrorum,

distortionis

aut

,

et conse-

exorcismum quo

;

remedia porro morborum

odiososque e medio tollere possimus;

invisos

aliorumque malorum

carminum

facienda

formulas philtrorum et amatoriorum componendorum

sit;

10

Lauth coramentatio nondum

la legende Osiriaque;

Revueegyp^

seqq.

Par. 1877.

Maspero, Etudes Demotiques; Recueil de travaux relatifs d la philologie

et

d Varcheo-

Assyriennes, I, Livr. 1 (1870) pages 19 40.
Sitzungsberichten der kdnigl. Bayerischen Akademie
Ueher die Thierfahel in Aegypten ;

£gyptiennes

zu MiXnchen,

et

m

Vol. II, pp.

42

seqq.

,

4
innotuerat,

Papyro

duxissent ,

Aesopias in primitiva forma,

ex Aegypto originem

quales

eandemque fabulam Leonis et muris
Ceterum universum Papjri textum Demoticum,

nostro contineri docuit

adnotatione instruxit.

vertit et
si

fabulas

,

otium sineret, accurata versione publici

facturum promisit

juris se

^).

Postremus, at longe uberius textum eundem tractavit doct. Revillout in Syn"
in dissertatione cui titulus
tagmate Aegyptologico
Golloquia philosophica felem
:

,

Aethiopicam inter et parvum canem auretim Kufi
conspectu,

expositione,

introductio et

non

nobis

Ceterum
reus

^)

narratio,

innotuerint,

dialogi

et

qua occasione

aliquatenus

sua

auctoritate

interpretatione

aeque

unde factum ut

Priores

titulus

ope-

quo loco sermones habiti sint,
linquamur de exitu disputationis.

incerti

volumen

implent.

inexorabilis decreto

fati

immutabilique ratione constitui,

deiSniri,

tantummodo damno aut

partium

totius textus

et

amborum animalium totum

philosophum agens, felem docet

existunt sortem

accurato

de argumento judicare possumus.

satis certo

coiumnae seu paginae perierunt,

posteriores

et
ris,

Ex

plurimarum

observationibus et

ad verba reddita,

verbis

^).

rebus intervenire

au-

ut ne dii quidem

ita

Porro

possint.

Canis

omnium quae

quodvis

animal

interitu aliorum vivere et vitam sustentare, debiliora in

certamine de vita fortioribus locum cedere,

canem philosophum Darwini
Hac parte disputationis absoluta canis transgreditur ad alteram
in qua
fabulis adlatis et enarratis thesem suam demonstrare conatur et simul sustinet, vanum inutileque esse
praeceptum, quo mala bonis remunerari monemur. Argumentis utitur fabularum
Vulturis et Isidis, Leonis et canum aureorum (editionis nostrae Monumentorum
ut

ita

Angli doctrinam jam cognovisse aut praesensisse fere putaveris.
,

,

Aegyptiorum Partis II, tab.

CCXX,

,

13 ante finem,

col.

CCXXI,

col.

14, 15

CCXXII, col. 16). Post hanc sequitur fabula Aesopia Leonis et muris (tab.
CCXXIII, col. 18), quam, ut diximus, doctissimi Lauth et Brugsch in Germanorum linguam transtulerunt. Quod vero hi censuerunt Papyri textum Demoticum ^/seriem" fabularum animalium continere, haud nimis urgendum esse satis

^t

apparet ex

iis

quae doct. Revillout jam disseruit,

bus reliquam partem dissertationis,

et ulterius patebit

in fasciculis qui

gyptologici, integra translatione et commentariis

,

ad finem perducturus

H. Brugscli, Aesopisc/ie Faheln in einem dgyptischen Papyrus

und Alterthumskunde

ex

iis

qui-

sequentur Syntagmatis Ae-

,

est.

in Diario: Zeitschrift

1878. pp. 47 50 et tab. III.
Entretiens philosophiques d'une chatte Ethiopienne et d^un petit chacal Koufi, in Syn-

fur dgypt, Sprache

tagmate: Revue Egyptologique

,

,

144

Vol. I, pp. 143,

et

153

—159.

Dubitat Eevillout, an non philosophi partem cjnocephalus agat,
lingua
et

Xuf, Xufi

qui

in antiqua Aegypti

nominatur. Canis aureus sacrum scribam in scriptura hieroglyphica significat

cynocephalus Thot dei est symbolum; utrique animali aeque philosophi aut doctoris partes

tribui potuerunt.

Vid. Eevillout , op.

cit.,

p.

154

,

nota

2.

,:

5

Textus Graecus constat 14 columnis seu paginis, singulis 32 ad 36 versuum,
scriptura satis nitida et lectu

gicarum

invicem

se

iis,

scribae

ita

a

plantarum nonnuUarum aliarumque rerum nominibus

sacri

Quae artem magicam spectant magnopere conveniunt cum
in libro de mysterm Aegyptiorim ea de re leguntur,

dicuntur.

Gnosticorum nonnuliorum: Simonianorum

aliena suut a

Carprocatianorumque

Sed magna

scholis.

vis

,

Marcosianorum
septem voca-

quae

et auctoritas

monere videntur, ut, quo tempore Marci doctrina inprimis

tribuuntur,

libus

floreret, formulas

reliqua composita fuisse aut praecipue viguisse statuamus.

et

Nomina barbara quae,

reliquis

interdum

versa superducta

ex Aegyptiorum,

mixta

distinguuntur

saepissime

adhibentur

linea trans-

et

aut vanos sonos exprimere videntur,

,

Hebraeorum, aliorumque populorum

orientalium

linguis

Marcosianos nominibus Hebraeis usos fuisse in redemtionis formu-

explicanda.
lis,

Continet formulas actionum ma-

quae apud Jamblichum

neque

vel

facili.

interpretationem denique significationum occuita-

solebant,

separari

rum, quas
tribuisse

plerumque

compositionum chemicarum, quae duae artes antiquitus haud

et

ut terrore implerent quos initiabant, tradit Irenaeus adv. Haereticos

nominumque Aegyptiorum
cat Jamblichus,

et

de mysteriis

Assyriorum efBcacitatem

VH.

Quum

4.

18, § 2;

I.

in rebus mysticis praedi-

autem horum omnium

interpreta-

tiones, eorum quoque quae certam quamdam significationem habebant, formularum scriptori ignotae essent, in iis praecipue scribendi vitia quaerenda esse

quamobrem timendum ne operam et oleum perdat, qui nominum barbarorum omnium, in Papyro nostro obviorum explicationem tentaverit,
Quod ad aetatem animadvertendum ex diversis quidem scriptis formulas esse
coUectas, omnibus vero ad idem fere aevum referendis, quo magica et chemica,
facile

apparet;

,

Alexandriae inprimis in Aegypto tractabantur.
nas jam in oblivionem

quodammodo

abiisse

ubi deus ^(itOTiQogcoTiog male Osiridis et Isidis

que ex CoLl2,
ris

sacros,

scribas

Ex nominibus
{CoL 4,
10,

vs.

Zminis

vs.

usi sunt,

Zminis Tentyritae

Urbicus aliunde

ut

majorem
quo

ex

vocatur;

5,

doctrivs.

19

verum magis quo-

itaque deorum Aegyptiorum cultum, non amplius

Apollobecis, Ostanis et

factum,

filius

Col.

18, ubi imperfectum ixQC()VTO indicare videtur tunc tempo-

6), et Democriti [CoL 11,
et

possumus ex

extitisse.

scriptorum, qui citantur: Agathoclis {CoL 4, vs. 1), ApoUobecis

14),

vs.

Aegyptiorum antiquorum

efficere

,

vs.

(ib.

vs.

1)

quod sciam

,

15), Ostanis

magna

Urbici {GoL

(ibid.),

lux huic quaestioni non oritur-

non innotuerunt

et

trium

reliquorum

Democriti nominibus posterioris aevi impostores
scriptis

auctoritatem

suis

tempore chemiae,

seu

Alexandrina florere incepit, saeculo P. C.

compararent;

saepius

idque imprimis

proprie

alchemiae studium in Schola

tcrtio.

Quae omnia

si

consideramus,

stilum praeterea et ipsarum literarum formas, quales in Papyro nostro apparent,

comparamus Reuvensio assentiemur textum Graecum saeculo IV^ non recentiorem, neque Saeculo lll^ muito antiquiorem arbitranti; cf. Reuvensius, Lettres^
,

,

6
I, 37.

adlegamus ob oculos teuendum, de ipsius textus
firmum strictumque judicium ex iis ferri posse, quum incertum
formas

literarum

Si

haud ita
ipsum archetypum, an apographum ejus tantum habeamus. Librarium autem non magna cura rem suam egisse plurima sunt quae probent: sectiones non absolutae, sententiarum partes male repetitae, casus nominum permutati, et, quod pronuntiandi rationi, eo tempore vigenti tribuendum, ortho-

aetate

num

sit,

graphia

vocabulorum turbata,

scriptum

ita

at pro

ut

v pro ov

pro

pro at;

g

sit.

Textus Demoticus, quinque saltem columnarum quae
Papyri scriptae sunt, quin argumento suo

cum

quum

possimus,

dubitare vix

,

et

quae

Graeca

quodammodo

,

diximus,

nominum barbarorum quo-

sed

,

cohaereat,

supra

ut

inseruntur,

ei

deorum Aegyptiorum quidem

anteriori

nonnuilis Graeci textus sectioni-

bus, exorcismos deorumque invocationes continentibus

idem spectent

eadem parte

in

Verumtaraen columnae istae
eo inveniantur.
invocationes plurimae in
Demoticae, ad Papyri extremitates relegatae, una cum textu Graeco, eodemque
que,

tempore quotidiano usu
olim

obtinuisse,

tractari

quum

non potuerunt; quapropter

MStum,

integrum adhuc esset

partibus in initio ac fine vacuis relictis, et praeterea lingua et
tiaca

vel

non ampHus

Demotica

ciem

et

illa

Graecis

CoL 11,

vs.

,

esse

quod sectionibus

14)

praemissa

huc translata fuerunt.

,

Quum

dem Papyrorum fragmenta Arabes
tur, anno

Col.

(vid.

6,

quod quidem

rum Anastasianorum diserte non traditur, sed
arcte cum Papyro bilingui I, 383 convenit,

nostri pars,

Aegyp-

scriptura

habitam;

fuisse

a librario, ut haec mysteriorum spe-

Eidem causae

adipiscerentur.

tribus

ac detritis

vs,

26;

Col,

8,

fortasse

vs.

23

et

voces Demoticae adscriptae sunt.

Papyrus repertus esse videtur Thebis

se mixta

vero

Graecorum tantummodo curam

magicam majorem

auctoritatem

adscribendum

cognitis,

satis

statuendum, id

vel

ruptis

et

in Indice

eflicire

MS*^ monumento-

possumus, quod tam

utriusque MSti fragmenta inter

vero diversis temporibus

Anastasio vendiderint

qua extrema pars Columnae 6

demum 1830

ex eo

huc transmissa

et

,

diversa eorum-

accidit ut altera

Papyri

reliqua usque ad finem continen-

fuerit, priori parte

Partibus nunc

mentis, duobus annis ante, jam transvectis.

,

cum

reliquis

monu-

iterum junctis tota

Reuvensius copiose de eo

longitudo est 3.60, altitudo 0.24 fere metrorum.

egit

Lettres etc. I, pgg. 8
151; paucisque verbis descri27, et Append, pgg. 145
bitur in Catalogo Monumm. Aegyptt.., quem Gallico sermone edidimus, pgg. 120
et

121.

Scripturae specimina exhibet Tab. nostra

Monendum

in

ipso

Papyro

voces

barbaras et

l^.

7,8.

nomina mystica saepe

linea

supra ducta distingui, quod et in textu edito eadem ratione faciendum curavimus.
Literae quibus lacunae explentur uncis [] inclusae; compendia, sigla velnotae
literis

minoribus suppleta.

Porro in versione Latina vocales longae

,

et

fi> ,

accentu gravi e et 6 distinctae.

TEXTUS CONSPECTUS.

Sectio
{Col.

I.

vss.

1.

1

TlQa^ltg],

13).

Sectio II.

(CoL

CoL

3.

— 39;

J4

1. vss.

vss.

l

Col. 2; JJccQedQog sQODg.

§ 1

(CoL

§ 2

(CoL

22.)

vss.

38).

— 27)

3 {CoL

2. vss.

19

%

4 {CoL

2. vss.

27—34

CoL

§5(Co/.

rrj

a

rifieQa.

1—19).

%

et

^EQcoTog TsksTr^ nai dfpisQcoaig xal xaTaaxsvrt.

CoL ^[oyog] o leYo/uevog avv

39;

vs.

1.

2.

15

i. vss.

3. vss. 1

3. vss.

4

\_A6yog] devTeqog eni Tf^g dvaiag,

Aoyog y

,

eTii

Tfjg

avTtjg dvaiag.

— 3),

22.

"Omr

8e nefXTieig etg

a

xQn^^f^S-

Sectio III.

{CoL

3.

[T]d naqd

24—26.)

vss.

'HfieQtov.

Tv(p(o[v]tov fieXavog yQaq^rj.
Sectio IV,

[CoL

— 33).

26

vss,

3.

'EQyaaTtiQvov evnQdaaevv.

Sectio V.

{CoL^.

vss, 1

^OvetQ07io[fcnog] 'AyaOoxke^o^vg.

14),

Sectio VI.

{CoL4.
CoL

14

vss.

— 33;

'OveiQono/unbg Zfietviog TevTVQehov.

1—3).

5. vss.

Sectio VII.

{CoL

5. vss. 5

'OvecQov ahfjaecg.

12).

Sectio VIII.

(CoL

5. vss.

13

6 vss.

1

— 35;

CoL

6).

{CoL

5. vss.

§2(6W.

5. vss.

^ 1

CoL

OeofidvTiov.

6.

§ 3(Co/.

vss. 1
6.


— 35;

4—

13

vss.

20).

20

^Ovofta fieya enixaXtarij x. t. L
'Edv 8e OeXfjg ^ x[a\x6v ri noLfiaai.

3).

6).

'

Edv iSovXeiTtvdoQyi^of^evov aoi Tvvanavaac.

8
Sectio IX.
6. vss. 7

{CoL

Kv(ji€ x^i^jb x. t. A.

14).

X.

Sectio

(Col.6. vss. 15

'OvtlQBTTlTdv.

17).

Sectio XI.

[CoL

18

vss

6.

— 26).

^'Icoaig ^f^vcrot;.

^ 1 {Col. 6. vss.
§ 2

{CoL

6. vss.

18
24

— 23).

26).

Aa(3(ov o^og^

t. X.

"O^sia Xa(3a}v XQ^^^^^

Seclio XII.
6. vss.

{(7(9/.

CoL

27

3G;GoL7; JaxTvhidiov

8. vss. 1

TTQog

n&aav Tiqa^w xai invTvx^iav

Xe^av dvsQYsg.

22).

Sectio XIII.

{CoL

8. vss.

24

— 33;

CoL

9;

JaxTvX^diov nQog €ncTsv§iv xai x^Qiv xai

CoL 10).

rscxriVy

X. T. A.

XIV.

Sectio

(Cb/. 11. vss. 1

— 14)

JrjjuoxQi^Tov

acpaiQa^

TTQOYvcoaTi^xbv

^co^g

OavaTOV.

XV.

Sectio
(

CoL

1 1

.

vss. 1 5

{OoLW.

26

vss.

Sectio

vss.

jLaxonog.

— 33;

CoL ^AyQvnviTixov.

13

— 16).

UQbg

(CoL 12. vss.13

§ 1

§2 {CoL 12.
Sectio

.

1—12).
VXII.

12. vss.

(GoLi2.

— 25)

XVI.

Sectio

vs.

16).

encj^iQSi^v

15).

xai y>iX€iav dianavTog.

Aaftcov Qi^av^

x, t. k.

dvayQacpri.

XVIII.

(f7o/.12. vss.17

— 30;Co/.13). ^EQ^nv^v^aTa

ix tcdv Isq&v fiedYiQfirivsvf^iva.

xai

,

PAPYEUS

V.

Columna
Actio.

Habens

MAR

ILI3CHA.

.

.

PHAUXAROA
(5

ther

ejusdem anni
BERTHIOCH. CHAR.IN

MERLICHIA

.

PSERPHERKO THNERBECH

BAREIA

.

Tu

.

BARCH

.

.

THACH

.

.

.

.

.

EIK

.

.

tc

.

.

U

.

.

.

.

ochthaboiachaph

.

RPH

RBI

.

SOTHORAI

.

NROUCH ZERPHRECH

.

.

.

.

R

.

P

.

.

.

.

A MILCHITHER.

diccnte vcniet puella

tei .... et extinguentur ipsae

Tu

faces et adstabit tibi lugens et querens.

PH

.

Haec

xMACHAiRio.

pherthe. iloch

dic:

.

KAR E REUSRA

CHAICHERBER

.

CHLETOR PHANiLER. MAZ
lampades tenens.

.

.

.

dic: fac

hoc et accendam tuas lampades
(^^ Sin ad caedem mittas, da ipsi ensem et
veniet cruentatum

habens ensem,

lampades

et tu

accendentur, et fugiet

et

et

ad manus esse lampades,

dic

mozerpher-

dic:

TACHCHAPs; phylacterium
Paredrus Amor.

Amoris

(15

mittit

,

.

.

initiatio
.

et

.

insomniam causat

,

et cessare facit

sancte, est enim habens

genus aromatum

et fac

fac...has,

et praeparatio

et coasecratio

si

(20 et sagittas
dies

papilionem

et

3, apponesque

Amorem

7, bellariorum

,

recte ipso uteris et

sumens

admisce

digitorum .... magnitudine

habentem basin magnam, a dextra vero
initia

lampadem gestantem,

ipsum ut Amorem

et

quum

quum

omne genus, lychnos non, miniatos
poma Punica, craterem mixtum

Ut vero

scripta sunt.
in

dictum est,

feceris et apposueris ut

mensam

,

melli;

sumens

.

.

primo die

,

,

,

fac

aram puram

suffoca animalia 7

,

,

,

singula

animalia suffocata

tibi

consecrabis

deinde haec

mensa omet

quae ad-

die quumimposueris tu ipsum
secundum formam,

hoc est

deinde gallum

columbam, turturem, et quae obvia sunt
vero omnia non sacrifica, sed continens manu

Amorem donec

,

quibus impone ligna fructifera

,

ad

in

Amorem primo quidem

duas sumens fac cornua quatuor

tegulas

fabricaveris

praescriptum est, scribam vero

plane ut scias et nihil ultra requiras

(30 et

quum

habente 7 lychnos ardentes albo oleo

admirabilem

et ornaveris ut

initiaveris

7, nuces pineas

..tabellas, arcus,

(25 nis generis fructibus instructa

omne

ipsi

teneat arcum

omnia genera fructuum

ipsi

,

somnia

et

sint....

,

,

coturnicem

duo; haec
simul admovens

sanguis ipsorum ad iilum

'

PAPYEITS

V.

Columna
^'Excov

tG7tqi(ov

XaQ[a]vv[

BsqOicox

/uaQ[, ,]iXvxcc

vvx[* .]og x[,

eTiiaTcbv

.

.

^av^aQ(oa Me^Xiji^ia BaQsia Kaq
W€Qg)€QX(o Qv€QPrix Xac;(€Q(3eQ

.

.

e

.

€iz

.

.

.

QtvGQa
cp

.

v

Ma^ MaxccvQico. Tavra
^eQde iXo^
e^ovGa. 2v Xeyav

^aviXsQ

XktjTcoQ

.]cjv

BaQx[

]

.

.

.

.

.

.

.

Qcp

q

ti

.

.

-

coxGcc(3oiaxcc(p

Gcodcoqav

,

^

a MlIx^^^^Q

.

.

.

ZeQcpQYjx

.

[€]mov[To]g ekevGeTat xoqtj

.

.

]^[^]Q

]^^X
vqovx

.

§^'q>[og

*)*
t^bl
xai G(3€[G]67]GOVTat avTCc
,
xai TiaQaGTTjGeTac g[o]c kvjiov/uevr] xai ju€[ju](po/u€Vrj, ^v Xeye' n[o]criGOy^)
Tode^ y.al aipcj gov rccg XafiJiddag ai eov q tv
net ava QeigxeTiTatTat
dv eni q)6vov Jie/uivrjg dbg[av]Tf/ to ^tcpog^ zai .t^.Xetg Tag XaftTiddagj y.ai
10)
eXevGeTat fifiayfx>evov '^[x\o[v^]cc to §t[q)]og' [g]v [e]t[7i;]€
7VQog[x]etGdat Tag Xa/u-

XajuTiddag

.

.

.

.

.

.

[Sa]daig

Tj

.

,

.

.

,

.

.

^

.

Tvddag^ xai dvacpdrjGOVTat

Taxx^^

cpvXaxTijQtov otx

x[a]i (pev^eTat

^

vQaSe

.

.

ta

.

""EQcoTog TeXeTT]

^

X
t€

,

(3[dG]tv

,

.

7vo[t]rjG[ov]

naQadijGetg 3e

.

.

.

eQCjg.

e.,t.Tid€ JVQd^e
,

t,v
(og

TavTagy xai dv€t[Qovg] 15)

dv oQ^cjg avTO) XQ^^V
/uet^ov

'^)

'^)

avTco

^^cc[i]

[tvccv]

daxTv^Xcov] .... /u^^x^og]^ XajUTvaSrjqoQ^ov

eQcoTa

[ad^TOV

aiS[TO)]

Moj^rjQcpeQ

etQt vvzTog.

. . .

a^tv. Aa(icov.,.. dQQrjvtxbv

/uaxQdv y ex Se^icjv de

xai (ieXea xai ipvxw-> TeXe

y\

. ,

.

[X]€[Y]e*

r]

xai dq)teQG)Gtg, [x]ai x[a]TaGxevrjy

yevog d[Q](ojudTcov y xai

TjjueQag

.

.

[xai] dYQVivvtav Tvo[t]etj [xai d7v]aXXdGG€t, x[ai]o

dyvcbg^ eGTtv ydQ excov natd

XOVTa

. .

ecQ ^x. .,q

II[d\Q€dQog

Tve/LiTvet^

.

.

€Vt

et

e[Q6)T]a^

navTOta

yevrj

.

e-]

x[Q]aTetTCj t6§o[v]

d7vo[TeX]€[G]ag dqteQcoG^etg] ^O)

rj

xaQ[n(ov]

,

.

no

Xovg ^\ TQ[a]yrjjudTcjv ndr y[€]vogy Xvxvovg djutXT^coTOvg] xat
ra, ntvaxtd[a]g Tb^a^ /ifjXa (p[ot]vtxta , XQaTfjQa X€x[Qcc/u]evoy
^

,

^

,

.

GTQo(S[t]'

t€

a

jutXQa

fieXtTt' eiTa

dtna

.

.

Ta[vT]a

v[n]6xetTat , notrjGag tov ,,,.a^ eni TQ[a]neyrjg navx[d]QXvxvovg^ xato/uevovg Xevxo) eXatcoy xai OGa nQogyeyQanTat. ^^)
^^2g de nete.v [rjoy 6avfiaGTo[v] eQcora
nQCOTrj /uev 7]jue[Q]a ent[deVT]og gov avTov
eni TrjV TQdne^av ^ xai xoG/urjGdvTog cog nQoyeyQa[nTat], {yQd[ipco]de Goi xaT etdog
notfjGag xat

naQaOeig

nov^), €XOVG[rj]g rovg

cog

'Q'

j

d^pdbvcog

j

nXtvOovg

. .

tv
.

xai Xa(icov
(SaGtXetGGa
3e

ndvTa

(t^)

1)

1.

y

/urjdev ent^fjTfjg

nQcoTrj

fjueQoCy

Ove

2)
1,

,

n[o]trjGOV (3co[ftbv]

xadaQOV

^

tovt

eG[T]tv

otg [entd]fjg §vXa xdQnt[/ua]y

ecp'

eiTa [d]X[exT]Qv6va , OQTvya
dnbnvet^ov '^) ^coa
j
xai Td evneGovTa^)
rjGa dvo' ravTa
^

dXXd xarexcov etg
[/^^/f](?'^ ov exaGTOV Tcov

Isys.
^)

xai

30)

^

neQtGTeQdv j rQvy6va

/ufj

T(p €Q(o\^T^t^

xdgnov,

etdrjg

ag dvo Xa(3coVy notrjGOV xeQaTa d\

y

avTal ai dadeg.

OLndnvi^ov,

8)

\^

[t]/?

.

^cocov dnonvtyfj

In Pap.

i^niaovia.

X^^Q

n[6]i.7jao,

.

,

[«^^[^]? d/[ia nQOGcpeQOov

.

.

1.

.

.

[at~\/Lta

d^^svtxov.

avTcov etg

^)

1.

(xi'i;ov

a^v]-

^)

1.

jray-

13

impone

pervenerit et deinde

aram

in

cum

suffocata

(35 Secundo vero die puUum gallinaceum masculum
et integra

crema

comede pullum
sancte et pure

3^ vero die

;

solus

priora

gallinaceum

igitur

omnia consequeris

,

suflfoca

faciens initiationem

nemo

alius vero

,

puUum

alium

aromatibus diversis.

quum

feceris

quae dicitur

Oratio

primo die:

Columna 2%
Invoco te qui
et

(es) in

pulchro lectu, qui

nuntia semper quodcumque

vel deae,

qualem colunt

aut quae

dicuntur

(5 et

absorptum

coelum, orbem

Scarabaeus,

includentes

viros

et

perdiderunt

Veni ad

mulieres.

et

,

quocumque mittam,
Pervenit ignis

cito!

in

sacri

et excita

semper

vires

mihi viros
et

no-

gloriosum ipsius consumtum est, et

et

parvos et magnos et

mulieresque,

coge ipsos

mulieres;

et

possunt,

robora (quae)

Veni o domine

quae a

me

scribuntur

et

arnou

sunphreo, riobai, os, oi, susia
(15....R AiiONAi; et fac ipsis terrentes tremores, pavidas mentes
quum feceris per metum tui, et faciunto omnia supra scripta; sin vero mihi
quae dicuntur

phouiiei,

non obediveris, comburetur
et

scarabeus

jam, jam,

descendet,

cito

!

(20 qui continet
ventos.

omue

Tu

Oratio secunda,
et fecit

es

orbita et

donec

feceris

ad

me

,

tenebrae

,

tephtho

erunt per totum orbem terrarum

omnia, quae scribam aut dicam obedienter;

dicta durante

quatuor fuudamenta,

sacrificio.

Obtestor te

per

eum

miscuit quatuor

et

fulgurans, tu es tonans, tu es concutiens, tu es omnia evertens et

erigens rursus; fac converti

fideliter

dominum

mihi apud quoscumque velim

coge semper ipsos facere omnia quae scribuntur a me.

facere

ad signa maxima,
scarabaei,

o domine coeli, illuminans orbem

(10 terrarum, ministra mihi apud viros

formarum,

assimilatus deo

medio coelo residens tyrannus capite

ut tu ministres

me

domo; ministra mihi,

dicens omnia quae subscripta sunt,

maximum

;

(desiderabili)

non cognoscens

alatus,

privatus est autinpartes concisus
coeli

dicam,

traduntur tibi;

et

est

phorei.

minati

tibi

aut mulieres,

viri

in

(es)

omnes homines

talem vel talem ab ea , per

et

quam

omnes mulieres
vexor

in

hoc

secun-

13

Tov ^kOrjy xal BiTa incTidsi

Towig

de davTsqa

tov jico^ov Ta dno^nvi^ySjv^^Ta

Bts

')

dqc^fxaacv 7ia[v]'

voaadyuov dQQe[v^^txov ,g
\7i\QO)Ta djiOTTVecyB
xai oXoxalvTl^Bi' Tf}§B y rjjbiBQa btbqov voaadxiov /?....... noi&v Tfjv TBXeTtjv^)
xaTdcpayB [t]6[i/] VBoaabv [xovog dXkog ds jurj§B\ c]g av
ovv noirjaag
Tfj

'

ri/LtsQa

.

.

.

35)

.

,

dyvcbg zai y.aOaQcog^ ndvTcov

aVV

Tfj

a

B7iiTBv§rj.

A .... 6 XByo/UBVog

TjftBQCf.

Columna 2%
'

Eji^i^xla^kovjuB aai^) tov bv

x[a]i dlTildyysiXov
fj

[6]Ba^ olcf

7]

Xeyo/LtBVa

dv

dv

dsl oti

,

xaXfj xoiTr}^ T^\pv] bv tco tvo.. tvco^) oixcoy diaxovrjaov juoi^

Tfj

aoi

eijicoj

xai 6iio[v dv]d[_Ti]oaTBXX[oj]^ TiaQOjuoiov/uBVog

Obco

aeftcoVTai ol dvdQeg xai ol^) yvva[ix]eg ^ XBycov Tidvva

Td vnoyQacpof^BVa
^xai 7iaQaTi6BjuB[v]d aoi Ta^v. \^Ecp]daaBTO nvQ BjriTa BidcjXa Td jueycaTa y
xai x[a]TB7iBtBTco'^) ovQavog, tov xvxXov fi[ri yjBiVcoaxcjv
tov dyBiov
xavOdQov ^ Xb-

xdvOaQog

[yo]/uB[v]ov ^(OQBc'
Xia6r\

fj

^

'

0 TiTBQOcpvrjg^ ^BaovQavcbv

5)

TVQavvog d^iBXBcpa-

to f^eyiaTOV xai sv8o§ov[av ITOV xa[T]BXQrjaaT0 , xai dBanoTrjv tov ov

/uBXiaOr]^

ovQavov avvxaTayMiaavTsg rjXXa^av ^ ojg av SiaxovrjaBtg /uoi TVQog ovg ObXco
dv8Q[a]g xai yvvalyag' fjys /lOi 6**) deajiora tov ovQavov, BTCiXdjuTicov Tfj olxov-

dv§Qag xai yv\y]aixag^ /iBiXQOvg tb xai /leydXovg^ xai
ndvTa Td [ye]yQaiu/uBva vn b/uov, 'Hxai^^) /xoi 6*0 §^an6'
xai ^BieyBiQov
juoi dv[§Q]ag xai yvvaixag
dvdyxaaov avTOvg
Bigx^Qd^'') xai XQdTa §vva[v]Tai^ ha^^) Tdvn Bfzov yQacpofiBvd tb xai

diaxovrjaov ^uoi TTQog tb

fiBvri,

^^)

10)

BJiavayxdarjg dei atkovg noiBiv
Tr^g Tcov /LioQcpcbv^

noi\rja]ai Tfjg dsi

^^^)

^

X[e]y\6ju]Bva BigdcpaavTa* ^ovQBi.

Aqvov

SvvcpQBco. Pico(iai. Og, Oi. ^vata. TscpOo.

..Q.A§covaij xai notrjaov avTovg
Bv[cpo]l3ovaiV TQ^ftovg^ BnTorifievovg Tdg cpQBVag l^)
xai noiBiTco\aav] ndvTa Td nQoyByQafiftBva' edv §b ftov
naQaxovarjg^ xa\Ta]xa'rj[a]eTai 6 xvxXog^ x[ai] ax6Tog saTai xaO' oXrjV Trjv otxovfievrjv,
xai 6 xdvdaQog x[aTa]l3rjaBTaifBcog noirjaB[ig pi]o[i] ndvTa oaa yQdcpcorjXByco dnaQapdTcog^^)

no[irja]ag §td tov cp6fSov aov

^

Taxv. [A6yog] §BVTBQog^ XBy6fiBVog ini rfjg Ovatag. 'K^o^qxY^Qco aB xa^d tov xaTBTov
x.a,. v^^) xai noirjaa[vTo\g Td TsaaaQa OBfiBXta^ xai ftBt§aVTog'^^) Tovg ^'20)
XOVTog
dvBfiovg av [Bt 6 daTQdnTcov, av bI 6 /3Qov[T]coVy av Bt 6 atcov ^') av bI 6 ndvra aT[Q]Bipag xai

fj§fj

fj§rj^

,

,

'

j

ndv oQdcoaag ndXtv
..ni[a]6cog

^^)

ftot

notrjaov aTQBcpeaOat ndv[T]ag dvOQconovg tb xai

tov §etva

rj

dv[ayx]d^cofia[i]

Tfjg §siva ^*) dcp* fjg

^^)

ndaag y[v]vatxag
xaT

^)

BiiiiLdsii,

1.

1.

ai.

1.

2)

1.

xaTsnisTO

cinonvvys,
6.

^)

^)
1.

^^)

in Pap. efrxe, suprascripto ngog.

^^)

L avToZg sfxqid^ovg.

^^)

In Pap. yvvatjta, suprascripto xag,

Tw

J

?/

jfj

jd,

^^)

1.

i^)

In Pap. tsIsi.

y^pcoajcwi/,
^^)

yys.

l.

In Pap. dnTaQa^djwg.

dvayv,d^oiiai.

^^)

1.

^)

1.

^*)

1,

dyiov.
1.

^^)

disysi^qov,

1.

jov rejecto altero
^^) 1.

Supple xoafiov.

fortasse slnicrTcog,

^*)

1.

In Pap. tov

ov,
^^)

laj^vgd,

^^)

BntTa-

Supple nodsiVM

knvKalox: }xav as.
^^)

^^)

bv tovtco tco naQaiptfico

[xi^avTog,

J

ij

T^g

^^)

ixa abundat.
^^)

J

(?).

1.

1.

asicov.

corrigendum

,

14

dum jussum

(25 in vertice fulgido.

Tu

es tenens in dextra fatum,

per
(30 et

omne tempus.

in

et

Invoco

vos, dii coelestes

eum

sermonis

,

tempore ejusdem

tertia

et terrestres,

qui continet 4 fundamenta,

mihi gratiam

des

Oratio
,

beltepiach

,

es continens gratias

tu es

Domine exaudi me ex hodierno

solvens et ligans, semesilampe.
die

adoneai, ablanathanalba. Tu

excelssimi dei, iao,

sacrificii.

etaerii, et terrestres, et obtestor

ut perfioias mihi

suavitatem

tali

amabilitatem

,

tali hancce rem,
apud omnes homines

aut

omnes mulieres in creatione, ut mihi sint subjecti ad omnia
quaecumque voluerim, quoniam servus sum excelsissimi dei, continentis mundum
et

omnipotentis.

et

marmarioth. lasimioleth. armasan. sebarbauth. poo aoi, oier artema.

A..a, eeeeeee, 6666666; mandare

in his ordinatis dicto

Columna 3%
amori, quoniam

sum deus deorum omnium

thourio, thanakermeph.

Hae

panchonaps.

abraxas

ia6, sabaoth, adonai,

,

orationes

per 3

et dicantur

fiant

iarabbaps,

,

dies, ut efficias actionem perfecte.

Quando
(5 sustuleris

vero mittis (amorem), ad quae desideras, dic tantum hancce orationem. Postquam

amorem de

scripta in tabella:

Tu

tabula et apposita

,

.

.

.

scribe in tabella

quae desideras.

infans, vivus deus, habens pulcliritudinem

es

,

Oratio

sammoth,

SARBAOTH, TABAOTH, SORPHE, SEOURPHOUTH, MOUEiSRO, salamagouth, edeime, ousou-

ESSENEPHTHANOUTH, SATHAE, ISISAETHT EPHANOUN, BIBIOU BIBIOU SPHE, SPHE ASEEA
Ei. Profectus ad omnem locum et ad omnem domum, quo te mittam ad talem, (filium) talis,
(10 vel ad talem, (filiam) talis, assimilatus ei quem colit deum vel deam, coge ipsum facere
hancce rem. Quaecumque desideres scribe in tabella cum oratione expergefactus ex stupore. ObSEIRI,

testor te per (sanctum) et per

tharaktitheano

,

(15 sedens

10,

et cicindelae instar
,

10,

Fiat haccce res jam,

BABOUTHA, KOCHED, AMEN.
in

,

notum vergentibus draco

es alatus

,

ad hancce operationem

CHA, arpax, adoneai.

,

maxime

Ego sum qui obviam

,

bis.

,

formam

veluti

enim

mc

audi

Veni ad

arsamos

venit sub

,

,

omnis terra. ibarbou

loto

BARBAR, ADONAi , KOMBALiopsTHOB lARMioouTH.

ad hocce munus

est,

illuminans totum orbem; sedes enim crocodili

in partibus vero versus

,

,

honoratum nomen, cui omnis creatio subjecta

Rubri maris ex 4 plagis animos concutiens
habens

,

,

,

eras revera

me

mouchal.ou-

sacrum montem

et cui

donasti

,

15

TOv [vip^iarov deov^ laoi , ASoyrai

r]y
[fiji^

Tfj

XvG}[v]
rjfieqag

HOQvcpfj XaiLiq)Qfj'^y

av

A(3[Xa\va6avaX(3a' gv bC 6 neQtexcov rdg ;(aqiTag

,

6 e^^cov iv

si

[dls^ta TfjV ccvaYXrjv, BeXTenia;^ av el 6 Sia- 25)

Tfj

xai Seafxevcjy ^ejueaika/UTie x[v]Qie ejtdxovaov ftov dnb Tijg arjueqoy
xal etg tov djidvTa ;(()6vov. Aoyog y* enl Tfjg avTfjg OvaCag
'

'Enix[a]Xovf>cai vfidg^ Oeoi ovQdvioi xai encyoi

^)^

xai deQoi

xai ent;(66vioij xai i^OQyJ-

^)^

^cj xaTa Tov xaTe;(oyTOg Td S defieXLa
[ijntTekeaac fioc^ to) Sscva rj Tfj Sec^a
T6Se nQdyfia,
xai [Sov]vat iioi ;(dQcy^ ijSvyXoyaatdv en^acp^QoStatav nQog ndvTag dvOQconovg
30)
xai ndaag yvvaTxag Tdg vnb TrjV ZTiat[y]y tva fioi d)ai[y] vnoTeTayfievot eig ndvTa
'

^

^

^

b[aa dv] OeXo}

OTt Sovkog etfii tov vxptaTOv Oe^ov^-^ tov

^

x[Qd]TOQog, MaQfiaQto)6^ AaatfitcjXijO

a,,a

naQayyekX

o)G)O)O)0)O)0)

rjrjrjrjrjrjrj

,

xaTexovTog tov xoafiov xai navTO-

AQ[jLi]aaayy 2ri/3aQ[3avd, IIog)

,

,

ini tovtcjv TeTayfie[vo)]v Xeyoftevco

,

.

Acot^ SitrjQ, AQTrjfta

,

Columna 3\
Oebg decbv dndvTCJV^ 'lacjv^

eQCJTtj b[Tt] eifii

OovQto)

OavaxeQftriq)

,

dnoSotg

ijfieQag^ tv

OTav

nQagty

TTjV

Se nifznetg eig

d

yQacp6ueyog iy

Tcb

2aQ/3acodj Taf3ao}d

SoQq^rj

^

aetQtj Eaaeye(p6avov6, :Sa6arjy Iataarj6t^

,

aQag

[T]by

eQOTa dnb

b ^cbv debg

^

MovrjtaQco

^

Eqavovv.

,

^

b e;(0)y fiOQcpijV

TTjv Sstra Tfjg Sstva ^),

nQdyfia,

"Oaa

^aXaftayo)6v

EQv6Qd

naQOftoto)6eig

^

intTiftov bv6fiaTog^

Ba/3ov6a^ Ko^x^S

,

Io)y

Oeicf,

lo)^

1)

1.

,

o)

ij

ndaa XTtatg

ndy

[v]n6xetTat,

AfiijV* yevia6o) T6Se nQdyfta,

[T]ijv

«'^^ TrjvS[e\

y

bXrjV oixovfiivrjv

Supplendum

^
^)

In Pap. Tov

13)

1.

avaasicav.

'')

1.

el

J

T^g
i^)

y
1.

Koft/3aXto)ip6o)/3

,

Tijv

iyco eifi[t]

fortasse Tcav' knvzayiiv,

H

V

iJLv.

^'')

BaQ/3aQ, ASovat

AQna^^ ASoveat'

^

5)

Ovaov-

ESetfirj^

^

Abyog

^afifio)d

Tjjg Sstpa

^)

6ea^ dvdyxaaov avTOV notfjaatTbSe 10)

rj

'

j^v

^)

1.

nQa^tv

^

^)

1.

T^g

Xafinvgi^uv.

1.

\^)

1.

o ini tov Xcotov

^^)

IaQfito)ov6'

o)g

ydQ iqvg

tjxe fiot^

vnb t6 teQbv [b]Qog

^'^)

fortasse lniysi.ov.

fortasse naqa-^-^kllsiv tw.

J

^^),

;(6d)V I/3aQ/3ov
/3'.

IB)
Tfj

xXv6i

dXrj-

ftot

fziytaTe AQaaptoog^ Mov;^aX.ov^

o avvrjVTijaag

ka}inQa,

^

*')

ijSr]

xa6i^r] ydQ xoQXoSetXo-

iv Se Toig nQog vbTov ftiQea[t]v SQdxcoy ei nTeQoetSijg

ini TijvSe Tijv XQ^^^^

Xa

aifteTat 6ecp

&aXdaarjg b ix tcov S' fieQcov Tovg dvifiovg avvaeiwy

*^)

xa^ijfievog^ xai XafinvQiScoy
etSijg

o)

^

Tfjg

6iXetg yQdqe eig Tb nt[TT]dxtoy avv to) XbyO)^ eyeQ6eig iz 6dfi/3og^^y 'OQxi^o) ae

xaTd Tov xai xaT
OaQaxTt6eavo}

/

Bt/3tov, Bi/3toVy ^qrj, ^q>rj, Aarjrja

noQev6eig ndvTa Tbnoy xai n[daa]v oixiav y bnov ae nifinco nQbg Toy Set^a

tjtj
Tj

IaQa/3/iaipy

yQdcpe iv ntTTaxtSico^ neQi a)V ;(Qrj^eLg.

el 6 vijntog

^EeovQcpovO

^

^

xai Xe[yci)VT]at ini Tag

7)

Xeye fi6yoy tovtov tov Xbyov

,

fi

,

^v

ntTTaxico

ASoDvat^ A/3[Qa§]ag

TeXecog,

j(Qrj^etg

TQane^rjg, xai Td naQaxeifieva

^apaod

Ov[T]ot Xbyot yetvcovTat

lIav;(oyaifj.

,

1.

H)

Odfi^ovg.

xqoxodsaostd^g.

^-j

Y^-yvmvxat,.

^^)

1.

1.

ndaa.

^)

\

xai iSoQijao)

,

In Pap. tw

exe^tot.

SuppL
^'^)

fortasse nTsqosig.

fortasse fiSTdyQaqis.
1.

fortasse 'Eqvdqdg.
^^)

1.

GvvavTtjaag,

,

16
(^O maximi Onsi doctrinam
nisi iis

qui tecum

CHNEMEOPS.

quam

,

initiati

Veni

et adsta

et servabo sancte

sunt in tuis sacris mysteriis. iarbathatra

Typhonii atramenti

gummi

scriptio.

Anemones

minii Typhonis,

mnepsibao

pulveris

seminis

artemisiae monoclonae

chorbaisanacharso , amoun.... sphe

sacrum a partu quod

est

unum mhabentis)

^

felicitatis.

Tu

es

bis.

gakneph^. sietho ....

In ovo avis maris scribe et defodi prope limen.
est

e.

(i.

mulmi

Umbrii.

ovum quod

,

(scriptis).

ignicoloris, succi cinarae,

asbesti,

Operatio

(30 ia6,

,

(mihi ad) hocce opus et adjuva.

Ex Hemerii
(25 acanthi Aegyptii,

nemini tradens

,

,

ovum chphuris,
bis.

Tu es ovum

selbious, bathini, PHNTEi,APo, a6, a6£, A6i , a6, ia, phiasath6u,

semetea, phe^eph, oxumbree,

e, iii. Precatio vero ovi:

O magne

deus, da mihi gratiam

,

operationem

ovum

qua domo operor

ego vero selapelthe6eph et
daemon bone, immitte huicce domui omnem operationem et abundantiam quotidianam. Tu es operatio mea, tu es magnus Ammon in coelo...., opitulare mihi
et loco huic ubi jacet

in

;

,

Columna 4\
Formula somnia immittendi Agathoclis.

Quum

sumseris feiem prorsus nigram trucidatam, feceris tabellam, et

quae sequuntur,

et

Jaceo, Jaceo, ego
(5

inscripseris

quod vis somnium immittere, et impone in os felis.
jacet. mommou, th6th, nanoumbre
sum magnus, qui in

kaiiichakenur6, paarmiathon, sacrum iaou, iee, ieou, ae6i, existens supra coelum
amacheumeu, nennana, sennana, abanathanalba akrammachamaria brasiaoua,
,

lamps6r.

ei, eei, eiei, a6, ee6, theouris, 6

talem de hocce, quod vero necesse

(est)

,

ad opera, bri6n, ame.

Admone

veni mihi talem defigens sub tua potestate

(degentem), imperans universo mundo, igneus deus,

(IOmommom, tharab6th, apranou, bamalea,

admone

talem. thartar, thamara, thatha,

chr. thnabousouleth , rombrou thara^l
albanabr6chrex abranazouchel. Exaudi me, quoniam sura magnum nomen dicturus, A6th, quod omnis deus veneratur, et omnis daemon reformidat, quod omnis angelus
,

,

.

.

17
Tov fityiarov ^Ovaov yvibaiv ^

rrjV

TOig aoig avvfjLvaTavg

eifii^)

Xvrjju€G)ifJ

xai

rjV

TrjQt^acj

ay^^S^

/uTjSevi

/usradiSovg

20)

Td\g d\dg Uqdg ThktTag. laq^adaTqa^ Mvrmftfiacoy

%tg

iXOh xai naQdaTa\dt Tri\v8B TrjV ;(Qeiav xai avveQyriaov-

'

\T\d naQd

''Hf4,eQwv*

xivaQagy

Tv(pa)[v]iov fiiXavog yQaq>ri* 'Av€\jLcco]vrjg cpXoyevTidog^)', ;(vXov

aiteQiLLaTog

dxdv0[o]v AtyvicTcag, /u^Xtov Tvq>covog^ da/ieavovy xovtag ^AQTe\/iiaia]g /uovoxKcoyov

y

'^^)

^Oju^Qtov.

xojuecog

'EQyaaTrjQiov evnQdaaecv

'Eni a)Ov oQVtOog dQaevixov entyQacpe^ xai xaTOQv^ov TVQog tov ovdov a[v] eC t6 cjov XcpvQtgj
'

XoQ^aiaavaxccQaG)^ Ajuovv,

a>bv 6 eaTiv

rf

Faxvecprij 2ce6G)

-Sgojy

Sv
t6 dyeiov^) dnb Xo;(iag 6 eaTtv 2eX/ii.ovg^ BaOtvty ^vcrjCf Ajio,A(or]^

ovai

.

ei

TO cabv

Ac^

Acjr]jAoi)j

/?'.

4^ia-

aadcav ,
'/«67, 2eiu[e]Triaj Oecorj^p, O^v/u^Qrjrjj

uv. ^'Hde evxr/TOv caov' b^) /usyag Oeb[g]j 86[g] ^O)

r/.

/UOi^

xai

T^Ticp TovTco^ OTiov

xetTat t6 d)6Vj iv

o)

2v

iQyaata fiov* av

rj

naaav

Columna
'OvetQ07io[/i7i6g]

Aa^cov atXovQov bXoptiXava
VTzoxet/ieva j

Ttt

xai bv diXetg

fttoO

.

.

'

tov

6v...o/^7ie..ai^^^)^

ovQav^

v-^..e ftorjdrjaov /lOk.

4*.

AyadoxXevg

^),

^).

7i[o]trjaag 7itTTdxtov

xai evdeg

y

'A/iaxevfiev

j

^

HaaQ/jttaOov

^

to dytov laov^

Tco 8etva

^^)

TieQi

Tov^e^ 68e irvdvayxog

^

g)'

j

Ocod ^ Navov/i^Qrj

^

ovQavov
'AxQa/i/x;^a/^aQta, BQaataovaj

inet^. v

«V eQyaBQtcjV^

A/irj

^*)'

5)

x^^t^^^^^^^

8[6]vq6 /lot ^eiva^^) Txij^agTOV vcp TfjgeavTOV^^) ^vva-

^^)

tov naVTOg x6a/Jiov

/itg *^), xvQtevGJV

^

*^)

leov^ Arjcoiy b cov i^idvcj tov

ler/^

Nevvava, 2evvavaj A/3ava0av[a]X/3a

Aa/zipG)Qj Etj Eety Etety Aco^ HrjG)y0rjovQtg

xai ivyQaipag

etg to av6/i>a tov atkovQOV»

Ket/itj xet/it^^)j iycb etftt 6 /liyag^b iv.... Tt xeC[/ie\vog' Mo/i/^ov

KaQtXGtxevvQco

^

xai

JzQd^tv xai ev[7i]oQtav xadrj/ueQi^

6 /ueyag ^Au/icoVj 6 iv

et

TlQ&^lV

,

olxco uQay/uaTevo/uav^ iyo) 8[e] 2e[Xa]7TrjXdeG)rjq>'

8at/uG)V dya0[dg] ijiaTioaTeiXov Tco8e tg) toticj

vrjV

XdQtV

6 \7i\vQtvog Osbg XQw^'^^^^^

^^)

OaQdaQj

'^^ ^stva

Oa/iaQa, Oada^
Mo/i/^o/iy Oavaftcod ^ A^tQavov

yetv Ag)6j 6v ^^) Tcdg

detur

l.

sl ^rj,

fortasse ovsvqov
^^)

In Pap. A.

pendio

^

^)

aytov,

ns^xpav,
^^)
^O)

j

'^)

^^)
1.

^,;

xai

6s6g TZQogxvVety

L av^i^vcrxmg.

2^

vocis ayt^op.

Ba/iaXrja,

Xq

.

6va(3ovaovXrj6 ^ Po/i/SqoVj OaQarjX,

A/iQava^ovxv^' [i]7idxova6v /^ov^

AXftava(3QG)XQrj^')

1)

y

1,
1.

1.

oi,

'Ayadoxlsovg.

fortasse xstfxat, xst^at,

indvayxsg,
21)

1,

7i[d]g 8at/iG)V cpQetaaet

cployivrjg ({),

^^)

1.

fortasse

Tfjg

^)

^)

1.

xo^fiswg,

^*),

vel

6

ndg dyyeXog Td

x6(j.(ii^.

Suppl, ^voddvaxov,
1.

asavtov,

10)

OTt /teXXco t6 /Jtiya ovo^a Ac-

1.

compendium

^)

^^) syfQonpag.

A^kavadavaX^a.
*^)

iTitTaa-^

dvvdfisitig,

**)

1.

fortasse

^^) in Pap.

g^^iaas^.
3

vi-

Suppl.
AfAt^v.

com-

,

:

18

nomen tibi per 7 (vocales) A, e, e, i, o, u, 6 iaxjoeeao, oueeoia, Pronuntiavi tuum
nomen gloriosum nomen in omnibus negotiis. Admone talem .... deus nomen
Formula somni immittendi
(151ioc, hoc et ApoUobex utebatur.
Zminis Tentyritae. Quum sumseris linteolum purum et secundum Ostanem.... delinea in
ipso humanam formam habentem figuram et alas 4, et laevam manum extendentem
jussa

,

,

,

cum

sinistris alis

inflexos

2, alteram vero inflexam habentem, et digitos

in capite vero insigne

,

regium

,

et

vestimentum circa cubitum

(20 et 2 claviculas in vestimento ; supra caput vero cornua tauri
clunes partem posteriorem avis alatam
clausa, prope

utrumque vero pedem

;

(25

mon

proficiscere

ad hujus

domum

ori

ensis extensus; inscribe in linteolo

etiam sex nomina dei et quaecumque vis videre hunc etiam

DAPHNIO, ERTHIBELNIN, RUTHADNIKO

versus

,

manus dextera adinota

esto vero

,

ut:

chalamandrioph ideakzo, thre,

Vobis dicO

PSAMORICH.

et dic ipsi haecce.

Ct tU Valdc potCUS daC-

,

Deinde quum sumseris non miniatum

lychnum non pictum , ellychnio imposito imple oleo cedrino , quumque accenderis , dic sequentia
nomina.... dei: chalamandrioph , idearuoth, thredaphnio, erthabeanig, ruthaniko, psammoRicH, sacra dei nomina, exaudite me et tu bone daemon, cujus potentia maxima est
,

me

inter deos, exaudi

profectus ad talem, ad

domum
cum

(30 ad cubile ipsius, et adsta ipsi terribilis, tremulus

magnis et potentibus nominibus

,

ipsius ubi dormit,

dei

Obtestor te

et dic ipsi hocce.

,

potestatem tuam

magnum deum, seith, horam in qua dicebaris magnus deus...., divino nomineafiiatum, 365 nomina
magni
in

dei

,

ut proficiscaris ad talem in hacce ipsa hora

somnio hocce;

si

,

in hacce ipsa nocte et dicas ipsi

mihi non obediveris et non proficiscaris ad talem, dicam

magno deo

Colum/na 5\
te concidet

et

membratim

et vires tuas dabit

scabioso cani, in sterquiliniis sedenti.

me jam,

bis, cito, bis,

ne cogar haece iterum

Somni
(5

devorandas

Propterea exaudi
dicere.

postulatio.

Diligens in omnibus pinge in byssino linteolo, sanguine parvae coturnicis

erectum

,

ibis vultu

instructum ad septem

inscribe et

nomen

et

deum

tunc dic orationem

19
aofzsva d7ioid%v ov bvof^d aot ro xurd t&[v]
TO bvo/ua €vSo§oVy bvofia roxaTd ndvTCov tcov
TOVTOy TOVTCJ xai ATcoXk^ofiri^ s^QdTO,

Jlsrjwvcoy lavGfrjsacj

Over}ma

,

;(Q61(ov. XqrniaiKjov t(o Sstva

')

'

siQtjxd

aov

bv^qs Oss^to
'OvsiQOTcofiJtog lo)

'

Aa(3a)V oOovcov xa6a[Qb]Vy xal xar 'Oardv^v^ , yQdifJov sig avTo dv 6 Qco7iosi.dk g ^(oSwv^ xal TtTSQd d\ x[ai T^ijv /usv Xacdv x^tQa sxTSTaxoTa
avv Totg dQcaTSQOig jcTSQOtg ^ \ ttiv §s sT6Q[a]v [xsx]aiifi6vrjv s^oVT^a] ^), xacTOvg daxTvXovg xsxafi/usvovg ijii 3s T^g X6(paXi]g (3aacX6i\o]v ^ xai IfcdTcov 7i6Q[i] tov Ttrixvv^
Z/Lisiviog^) TsvTVQstTov.

'^)

y

xai

/?'

sXcx^g^) 6V T(p IfiaTccpy iTidvco ds Tfjg X6(paXfjg X6Qa[T]a

yXovTOcg

oqvsov

Tivyr^v

s'§

;(6cq

Tov dsov^ xai baa Oshcg cd^cv

Sa^pvcar y EqOc^^Xvcv^ Pv&advcxo)^ WafcoQc;^'

fiov

TavQOv ^ TtQog ds TOig

noQ6vOr\Tc 6cg tov tovSs ocxov

tov xai

,

20)

de^cd ^iQogij^ovaa tg) aTOfid;((Oy

sxaTSQOV dh tov a(pvQov ^c(pog ixT6Tayfi[6v]ov

X6xX6cafi6vrj j i(p

xai Td

Ss

TVTeQooTr^v y saTco

a)g

*

iTccyQa^ps scg to

Qdxog

XaXafcavdQccocpy Id^aQ^coy 0^6-

xai av fikya Svvafiivdoc'^) dacxai Xsys avTO) Tdds scTa XajScov dficXTcoTOV Xv^ 25)
vfccv Xiycoy

'

,

XVOVj dYQa(poVj ivXvx^cdaag ^®), 7iXfiaov xsSqc^z ^^), diiJag ts i^icXsy^ Td V7ioxscf4.sva
y Oeov' XaXccfiavdQccoq)^ IdsaQVcody OQsda^pvcco^ EQda(3savcy^ Pvdavcxo), ^afcf^oQc^y T^d dyca tov Obqv D^^), i^iaxovaaTs fiov j [x]dc av dyads Sacfjccov *^), ov XQaTog
fisycaTov saTcv
iv Osocg^ iTidxovaov fxov ^ 7tOQsvd6c[g] 7iQbg Tbv dscva

6cgTbvoIxov avTOv^ bnov xocfidTac^
scg Tov xocTcbva avTov xai TvaQaaTddrjTc avT(o cpoftsQog^ TQOfi^Qog^ fcSTd tcov tov Obov
30)
pc6ydX(ov xai XQaTacoov u^'*^ xai Xiy^ avTO) t68s' i^OQXc^co as, Tr^v dvvafccv aov ^ tov
')

^

fisyav dsbv 2riW^

TrjV (OQav iv ri iXsxOrig fiiyag Osbg^ tov
Tov fcsydXov O^ov^ 7coQ6vdfjvac TCQbg Tbv dscva^) sv tJ] aQTc

tov \6]vd60V , Td t§6 ovofiaTa
coQif ^^) ivTT] aQTc vvxriy xaiXsyscv
avTco

xaT bvaQ Tods

;

idv

fcs

TtaQaxovarjg xai

firj

TzoQsvdrjg ^tQogTov dscva^) iQco tco fcsydXco dso)

Columna 5\
x[ai]. scaag as x[a]Tax6ipsc fisXecaTiy
t[(o]

if/coQccbvTc xv[vi],

T(o

Taxvy

//[ojv, \fi]dri^ (i\

xai Td XQdTsd aov

cva

firi

dvayxaadoo TavTa ix Ssvtsqov Xsyscv,

^OvscQov acTriascg

In Pap.

1.

sxTSta^svov,

i^)

eklvxvvdaag,

^^)

1.

aiTi]aig,

*^).

7tdvTa yQdifJOV 6cg (ivaacvov Qdxog atfcaTc oqrvycov ds[b]v

''A[x]Qcl3rig 6cg

bQ[d]bVj c/Sco7tQ6go7tov

1)

Scoasc (pdy[6cv]

sv Tacg xo7iQcacg xaOrifiivcp* Scd tovto i7tdx[ova6v]

m

ovo^a,

2)
i.
1.
^'^)

^^) iiti

e.

1.

ovoiictxa.

xsdgiag^

In Pap. 7

^^, iTccyQatpov

^)

^^)

i.

^^) 1.

xai ro bvopca^ xdc

Zfxivtog TsvTVQiiov,
1.

e.

xal

crv

fisya

ovofiaxa,

i^tonQdgoanov.

1.

sxTSTaxdg,

dvvdfisvs daifiov
^^)

1.

daifiov,

,

^^)

STccXsys

^) 1.

.

. .

iqv

^'^)

Tbv ]Xby]o\y\

exov,

1.

eXtxttg,

aut aol nsya dvva^svQa daifiov&,
i. e.

ovofidtcov,

^^)

In Pap. wp

5)

,

20

Veni ad

me

ordinatos

o domine, habens potentiam, invoco te, super spiritus

deum deorum,

ostende mihi in somnis hocce.

Obtestor te

per patrem Osirin et Isin matrem tuam, ostende mihi for-

(40 iiiam luam

de

et

,

iis

JVomen

quae volo admone.

NESTiR, DiocHASBARA, zaracho

qucm

,

eiiouathips, repno.e,

tibi

vocaut BALCHAM,

admoue num de hbcce

deomnibus

,

certus fiam.

Nomen magnum

Divinatio.

negotiis, nisi te

riis

(15

magna

invocabis in

necessitate, in capitalibus et necessa-

Insuper dic ter lAo, deinde dei nomen

ipsum accusaveris.

barochthorchtha
THOMCHA, lEOUCH, ARCHANDABARO EAEON lON EHAON ELOPH BOMPHTHA, ATHABRACHIA
ABRIAUOTH, BARBAR BELOCHA BARBAIAOCH GENESTHO BAPLAME AUGE ABLANATHANALBA
ARASiLOUA, AKRAMMACHAMAREi, THoiHORATHooPo acccdc dominc ct admonc.
Accedet deus serpentis vultum habens et respondebit tibi quando vero demiseris sacrifica

magnum. Invoco

te,

phtaka, phtaie, phthaoun, emechaerochth
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

;

,

(20 senium serpeutis.

prope januam
t^lis
fiat

,

Si vero velis sane mali quid facere et ipse liberari a periculo, stans

dic orationem,

et apperiantur ipsi

dicens exieris pergens: solvantur vincula

et

januae , et

postquam bene

(est hoc):

,

;

nemo ipsum videat. Documentum autem quod
quemdam facium fasciculum include in domo,

ligaveris

et extra

stans dic orationem

magni dei magna voce,
LABATHERMOU , CHOORTHEN
MARSABO , OUTORTHTH

sexies aut septies sic: Invoco vos

MANACHTHOR
PHPECHR^PH
ta6, ph.oth, ochotharoch, balethan, chebroouthast, adonai, ARMioTH. Postquam hancce
orationem dixeris, et solutus fuerit, porro dic haec, ut januae aperiantur: ochlobaracho

(25 AISARBAIOTH

OUAIGNOR

,

,

,

,

,

,

LAIL .

DAM

,

DARDAM

,

DARDARAMPTOU

,

lARTHA

semesilam, marmara, chneumanetoth

et

,

tali,

potens

,

quoniam jubet
et

te

magnus

non pronuntiandus

,

.

et solvens

6,

MAAR

,

quod circumjacet

et ineffabilis, et sanctus, et justus, et

et terribiiis

ERMER, PHERiARBAX, MAMPHRi, ouRiz

. .

BARI

sancte adveni et solve talem, et da ipsi viam

;

BARPHARAGGES, solveus omnia vincula,

(30 exitus

ferrum

IERBADIERBA , BAROTHA , THIARBA ARBITHO

,

.

.

.

.

;

,

et

horrendus,

non despiciendus magni dei daemon , soRo

quaudo vero Tupta

fucrint

vincula, dic: gratias

ago

tibi,

domine,

quod mihi solvit sacer spiritus, unigenitus, vivens; et iterum dic orationem:
(35aSTRABON, THEEKERADNO MEGALONOZENO PERATO, KOSMOLAMPROB^LO PLOUTODAIMON
,

,

'

21
^'Eqj^ov /uoi odrsipa

*)

6 ej^cor Tr}V i^ovaiav^ imxaXovfiB aai

fidTcov ThTayfxivcov Oabv Oeiav

rbv

ml

tcjv [nv^ev^

dsi^ai fioi xal^) vnvovg t68b* e^oqyu^G) {aa]

,

xaTa Tov naTQbg y tov ^OaiQiSog, xai

^'laiSog, Tfjg jurjTQog aov, ds^iai /uoi t[^v /^]oQ'

aovy xal neqi g)V OsXco ^QYj/udcTiaov' 6vo/ud aoi Hiiova&Lifjy Pr^nvo.e

q)rjv

10)

nsQlndv-

NsQTrjQ, jdiop^agftaqa^ ZaQa^^co, bv y.aXovac BaX;(a/Lif ^Qri^aTiuov el neQi tovSs,
Tcov nvvddvG).

^Ovo/ua /ueya enixaXeari eni fieydXrig dvdyxrig

QeofjtdvTLov.

xaicov nQayfidTcov

el

^

fir/

aeavTOV aiTidarj,

^OaQa

t6 f^eya* entxal.oufie aai^)*
Ocofixcc^ leov;^

A(iQiavco6

,

,

HQogeni^Xeye y*

,

BeXcoxcc

laco, eiTa tov Oeov bvofza

'^o

Efcr/^^aeQcox^ y

HQaoov ^HXcocp ^BoftqOa

JtQ^avda^aQcoy EaecoVj Icov

BaQ^aQ

^daovv^

4^davri,

eni xeq^aXixcbv xai dvay"

,

^

BaQcox^OQX^a<, i^)
Adal^Qaxt^c^^

BaQfiavacox^ FeveaOco , BanXaftr/^ Avyrj, A^XavadavaX^aj

,

A/3QaatXovay AxQaftfta^aftaQei

,

OcoOcoQadooconco

etaeXOe xvQie xdt ^Qr/ftdTtaoV'

^) , xai dnoXQtdr/aeTav aot- OTav dh dnoXva[ri]gy entOve
'Edv 8e Oehjg dei x[a]x6v Tt notfiaat^ xai avTbg dnoXvOr^vat xt[v]dvovg 20)
Tdg'^) nQog Tf/ OvQctXeye Tbv Xbyov ^xai etncov exnoQevar}^ nQogdktg* 'kvdr]Tco\aa\v olbeafioi
atJTco aiOvQat^ xaifirideig avTbv Oeaadadco' Texfir/Qto[v] Sh otl
Tov dstva ^), xai dvvyr/Tcoaav
Yetve[T]aL ^®), dijaag de Ttva navdeTr/v evxXetaov ^^) etg otxov^ xai e§co a^dg Xe^ye] TOvXbyov

EtgekevaeTat Oebg 6(peonQ6aon\o\g

yf/Qag bcpecog.

eSdx[t]g

rj

"^)

enTdxtg ovTcog

'EnixaXovftai vftag

,

tov fxeydXov Oeov

Tfj

ft^e^ydXr] cpcovf}

AtaaQ[(}a]ico&j ^OvaiyvcoQy MaQaa(}co, OvtcoqOO^ Aa(3a&eQftov ^ XocoQ&ev,

Mavax^ooQy

^b)

^nej^Qrjcp

Taco^ ^.co&..co;^o&aQcoj^j BaXeOav, Xe/^Qcoov&aaT
'kbyov [einrig]

xai

Xv&fi, entkeye

^

Adcovai^ AQfttco&. Endv tov[to]v tov

TavTa^ Zva ai {^vQat dvvycoatv '^). ^Ox^olSaQaxco^AatX, daQt-

Aafty A[aQSafi]j AaQdaQafinTOv, laQ&a /IeQ^aSteQ/3a y BaQco&a^ 0taQ(3ay 'AQ(3t&co

..lo^

MaaQ'
2efteat\Xafty

MaQ]ftaQa

^

Xvevftave&co&* dyte

eiael.&e

xdt Xvaov tov

Selvav^)

xai Sbg

avrip [b]Sbv

e^bSoV

[aeaeXe]yev

ftevov [aiSriQ]ov tco

BaQcpaQayyr^g ^ b StaXvcov ndvTa Td Seafta ^^), xai StaXvcov tov neQtxei- 30)
Ssiva^)^ otl entTdaaet aoi b fteyag^ xai aQQrjTogy xai batog^ xai Sixatog^ xai cpQtXTbg

xai iax[yQbg^ xai] dcp&evxTog

^'^)^

xai

cpo(3eQbg

j

xai dxaTacpQbvr/Tog tov fieydlov &eov
Saificov

EQfteQ^ [4*eQtaQ]^aSj MaficpQt^

6[Tt]

fioi^

OvQt^ y' brav Se

[ehjaev] to dytov nvevfia

,

Qayfj

t6 ftovoyevkg

,

Td Seafta
t6 ^cobv

^^)

'

,

^OQO

xai ndXtv Xeye Tbv X6yov'

[A]aTQa[/3ov], OeexeQavvo^ MeyaXovo[^]rivOy HeQaTOy KoafioXaftnQo(3riloj IIXovToSatftcov

^)

^lojx.
^®)

1.

fortasse

1.

dsanoxa,

^)

1.

ocptonQogwnog.

yiyvSTat,

^^)

1.

1.

sTti^xaXoviiai. gs,

synlsiaov,

1.

dij,

^^)

1.

1.
1.

itad^

vnvovg,

xvvdvvov^ axdg,

dvovytoai^v,

^^)

1,

dsafiaTa,

,

Xeys' evxccQtaTco aot xvQte

^*)

In Pap. primum scriptum fuerat
In Pap.
^*)

1.

1.

dtjpdsyxTog,

dvoiyTjTaaav,
*^)

In Pap.

35)

,

22

Columna

6*.

VeiO et
DATOROPHR^N ODOLOT
puripha^, lamsolis nomen ad omnia aithoneph, aiMphais
PROPHAITA, ANANOCHA, AMARZA, MARMARAMO

ATHRIAPHRIX

AKTllSOPON

,

,

.

. . .

.

.

Si vis aliquem iratum tibi sedare, scripto

{5nominej chneom, tene
iram omnium, maxime

Domine

sinistra

cdmessatorium

quae

talis,

salve, charitesium

manu

mundi

irae

(et dic): retineo

chneom.

est

terrarum, coelum factum est

et orbis

arsenophre, rex coelestium. ablanathanalba,
akrammachamarei gratiosus, ...nthara, naturae

;

qui justitiam habet,

,

aththaginou
atthaginou, astraphai, iastraphai, pakeptoth, pa erintaskliouth
audito me
EPHio, marmaraoth. Confidentia mea non me relinquit
mnech, sakm^ph
omnis lingua et omnis vox, quod ego sum pertao

(10 imperator; satraperkmeph

,

ortus coelestis

.

.

.

. .

,

,

lAO, OUEE, 6e6, Oe6, lEOUOEl, EIAEA

Ie6uO

,

Somnia petendi formula

(15

manu oleum quum

dicta ad

nomina

brexe

et

dormi

versus ortum habens caput; iesous anoue
Formula aurum rubigine obducendi. Quum sumseris acetum querceum

spissa

In

sinistra

sumseris

dic

,

,

salis

aluminis

scissilis drr.

(20 exemeris uter e

;

2

,

spumae argenti

drr.

4

,

contere

deinde adjice aceto chalcanthi dr.

cum

,

habeat

communis

aceto per dies 3 et

semiobolum

1

et

drr.

8

quum

chalcitidis

Capadocici siliquas 2.
3, Sory.... obolum semiobolum, salis communis siliqua
;
donec ruperit
Quum feceris laminam, habens quadrantes 2, (eamque) calefeceris

lamina, deinde tollens frusta tene ut rubiginis demtionem auri

Acida sumens auri quartas
(25 tritum

cum aqua,

et aliud

efi*unde

Annellus ad
valde efiicax.

habentem

omnem
,

(?)

,

fac

laminam

,

et calefactam

in

chalcanthum

et jace

operationem et prosperitatem
iaspin caeruleam, delinea

et in

immerge

siccum

rubiginem

Sumens

in ore

partes

medio draconis

;

.

. . .

reges et imperatores

draconem

duas

stellas

in circuli

habentem

formam, caudam

23

Colwnna 6^
AdqiacpqCgy AnTvvconcov ^ AaroQocpQYiVj OSoXor
i\kiov

xai rb tov

oIbl dh

ovofia nQog ndvraj AidcDVricpj Aii]r}(paig

,

UvQKpari

Aa/u--

^

nQocpacra^ Avaveoxu^ AfiaQ^a^ MaQuaQaptGj

*Eav

Tivd oQYi^o/uevov aoi riva navaavy YQaipag

ftov^kec

Yfjg bvofia rovro Xv€6)/u , xai XQarec

rfi

OQYVV ndvrcoVy /udXiara rov dsipu^),

r/

KvQve x^*^Q^^

ov

evcovv/LKo ;c[jBCQi]

^ rb

xarexG}

oq-

rfjg

rijv

earvv Xveofi.

x^Qiri/aiov rov xoafiov xai

rfjg ov[xov/uevrjg'\

ovQavbg eyeveTO

^)" AQ aevocpQrj^ 6 /SaaiX evg rcbv ovQavv\G)V' A(3[lava OavaX/3a
,
b rb bixaiov excov, AxQaf^fiaxccftaQev^ b envxciQta6e\ig\
vOaQa^ b rfjg q)vae-

xo/uaarr)QWV

r/yefiODV

Ci)g

'

^arQaneQXf^r/cp^

AOdayivov^ AarQacpai^ laarQatpai^ Ilaxenrcod^
Kq)L(o^ MaQfvaQacod.

naQqriava ftov

ndaa yXioaaa xai ndaa

(pG)vr/j

lacjy Over/y

ilrjcj^

ori ey(o

OveiQerr/rbv

^)

fie

fir/

£ir/G)^ leovcorjVy r/car/a

^

AdOayvvov

yeveavg rov ovQavvov ,

r/

etfiv
y

Ha

r/QvvraaxXcovd

evxaraXevnlev].

UeQraG)

.

.

'^)^

Xeyofievov n^bg aQ

adaQov.

^Eni rf/g aQiareQag ^^vQbg eXaiov XafiG)V eniXeye rd 6v[6fiara]
nQbg dvaroXdg e^ov rr/v xeq)aXf/v. Ir/aovg Avov[r/]
"Icoacg ;^Qvaov. Aa(3a)V b^og ^Qcdov ^), arvipov, xai exirci)

^

A

Xecog

^)

feoc

f^^VX^ 2axfif/(py
ci)g b ^\v\v (iovXr/

Ir/awOy eldog fc

arvnrr/Qcag ax^^^^n^
B\ avvUcov
ft\ lcdaQyvQOv
Qcjaag XQ^* «^"^^ nQ6g/3aXe r(o b§ec ^ccXxdvdov

,

dxovadrxo

rco blec
fc

^QsSe , xai

a

dlbg xocvov

xovfcio

Z

rf ^

x\a6' r/f£\eQag y\ xai dnoaeir/pcco^eUov
x^^^^^
,

Y% acoQec^g b/3oXbg^^] r/fxco/Sehov '')? ^^og xocvov xeQd.... \Kan]nadoxcxov xeQdrca
nocf/aag neralov , exG)V rerdQrag (i\ nvQCDaag (ian
cg^ ecog Xaxr/df/ rb neraXoVy ecra aQag rd Xaxf/fcara^ exs (og e^ccoacv rov XQ^l/^ov].
^^)

xQ^^ov reraQra^

^'O^eca'^^) Xa(3G)v

6ov\^) rerQcftfievr/v

dXk6 re

fier'

nocr/aov neraXov xdc nvQ[G)aa\g (idxpov

vdarog^'^, xai dXkr/v SvQdv^ x6ipa

dg xdXxav

nrG)V rq) Sr/Q&y

dn6xve rbv cbv xai (idXe ec...
Aaxrvlecdcov^^) nQog ndaav nQa^cv xai encrvxBcav
pc
^aaiXecg xai ^y^fcbveg
hcav »^) eveQyeg. Aa^iov cdarrfl/ deQc^ovra ^^), encYQCcyJov dQd[
]xXG)reQG)g »») r^v ovQdv
exovra ev tg) ar6fiarcy xai encfceaov rov SQdxovro^g^
vo dareQag e^ovaav

1.

deinde
1.

tg) fcefccyfcevG)

In Pap. J.

^ovlri,

suprascriptum

avUeiov,

,

9)

1.

est.

^)
1.

1.

fort. laant^v

^fito^dliov.

GeQiSovoav^

yafiaat^gtov.

[xov.

«)

^^) 1.
l^)

XaXxdvdT^v,
^^)

1.

^^)

1.

1.

1.

fort.

fortasse

fied'

kyxaTaXeimt, in Pap. ev primum omissura

^OveiQanT^Tov.

xf^XxiTefog

vdaTOg.

xvxXoTeQujg,

1.

i^)

1.

7)

i

fort.

dgvivov
ii)

pro x<*^^^^^^og.
JaxTvlidtov.

^^)

1.

,

1.

dgiaov

^

,

vel dgvog.

o^olov ^fito^oliov

emTVxiav.

^'^)

1,

Uav.

!
!

!

24

abrasax,

(30 in duobus cornibus, et supra has solem
sculpturam lapidis idem nomen abrasax et in

sacrum

et

annulo

et

inscribes

omnibus praestans nomen iao, sabaoth;

gesta quandocumque

,

pone

et

opus , purus existens

tibi

sit

cum gemma omnibus

Consecrabis vero annellum simul

magnum
lapidem in aureo

et in

.

.

. .

.

quibuscumque cupias.

praestante .... Similiter autem et in auro

(35 sculpta (quae supra indicata sunt) eandem vim habent. Consecratio vero .... subter scripta
domo (.^^) pura, purificata,
Facta fovea in purificato loco sub divo, in

(est).

Columna 1\
quum

spectante versus ortum, et
et sacrificaveris

versus ortum, et

lignis fructiferis

omnia comburens cum avibus, et prope stans foveam, specta
libans vinum, mel, lac, crocum, precans et tenens (tabellam)

(5 literae sunt insculptae supra
dii

aram ex

et gailinaceos 3, et columbos 3, et aromata

anserem immaculatum,

generis, sacrifica

o

feceris in fovea

marginem ,

coelestes, o dii subterranei, o

dic

lai

et

qua

tres, solares,

anoch,

omnium
hominum

cavitatem egredientes quotidie! o

in multis necessitatibus

,

exauditores! o manifestorum occultatores

in

precor ut consecretis

medio circumvoluti

dii in

mane, barchuch, per 1^ partem ad
viventium et mortuorum dominatores

Invoco

:

omnis

o

!

deorum

Nemesium vobiscum

et

de-

(10 gentium per omnem horam gubernatores o fati omnia circumplectentis
comites o eminentium praefecti o subjectorum exaltatores
!

!

O

!

occultatorum manifestatores

per

omnem horam

!

O

Nemesium vobiscum degentium

rursus gubernatores

!

O

ventorum duces

!

O

dormitorum expergefactores

O
curatores

quodam

tempore

constituto

!

O

O
(15 nutritores! o
utili

regum domini

et praestantissimi

mihi negotio, benevoli adjutores.

Ego

!

venite benevoli ad

universae generationis

quod vos invoco

sum

in

(sum) planta nomine Bais; ego defluxus

sanguinis ex raagni sepulcro Baiorum; ego fides propter homines inventa, et

propheta sacrorum nominum;

ignis

universae generationis conditores et benefactores

sanctus, natus ex Bytho; ego

sum

victor

25
dni T(ov dvo xeqaTcjv^ xai inavco tovtcdv rikiov

30)
AliquGa^j xai OTciadBv
A(i{jaaa^ xai xaTa tov tt... aTog iTityQdifjeig to fzeya^
Tfig yXvcfyrjg tov 'kiOov^ to avTO bvofia
xai ayiov^ xai xaTcc ndvTcov t6 bvojua^ laco^ 2a(iaa>d
ag' tov Xidov eni ;(qvg&
daXTvXcGf (poQeiy OTvoTav j] gol XQ^^^-» ^ayvdGcov^) xai ejt
tov ogcjv TCQoaiqfj'
TeXeiGig
de to SaXTvXidiov djua Tfj ifjrjq^co Tfj xaTa ndvT
Ofzoicog Se xai ev ;(QVGa)
(o,,..,(o

^

,

'^)

,

yXvtpeVTa

eveQyiav^)

Trjv avTtjV

HoiirjGag ftodQov eni

\

TeXeTrj dh

e;(ec.

xaT.,,...ri vnoyeyQaftfzevri.

rj

riy/viGfievco Tonco vnacdeQCj

Cdlumna

ev

.

xadaQ(o

[of\xrjfiaTL

.

,

35)

riyvvGfievco^

7a,

]Ji^enovTL nQog dvaToXrjv xai noirjGag eni T(p (SoOqco (icDfiov ex ^vXcjv xaQn^ficaVj
xai enidvGag'') x^va aGniXoVj xai dXexrQovag^) y\ xai neQiGTeQOvg y\ xai dQcofiara navTOdand^ enWve bXoxavGTcbv
gvv TOig oQveoig' xai eyyvg GTadeig tov (360qov (SXene
nQog dvaroXtjV , xai eniGnevSov olvov fieli ydXa xqoxov evxbftevog xai XQaTcov
ev (o
al YQacph^^] ecGiv evxe^^aQaYfievav^^) vneQ rbv dyfibv, Xeye- '^mxaXovfiai xai evx^ftav
^

,

,

,

,

rijv TeXe-

ovgdvwi

Oeoi vnb yfjv

Oeoi ev fiaG(p

Tr]V (o

Oeoi

Mave^

JiaQxvX') xard a' fieQog elg a xoiXiug

(o

'

co

'

'^)

f,ieQei

xvxXovfievoc

,

y\

exnOQevbfieyoL xaO' rjfieQav

'

Avox

riXiov,

»

ribv ndvTcoV

a>

xai Tedvr]xbrojv x[Q^ara(oi tcov eni noXXaig dydyxaig Oecov re xai dvOQconcov dtaxovGraL* o) tojv (paveQcov xaXvnrat' co rcov NefieGecov ^ rcov gvv Vfiecv^^) Scat^cocov

Te

,

TQec(3ovG(bv

^^)

naGav

Trjv

encnofcnoc'

fievrjg^'^)

co

coQav xv(3eQvr}ra('

tcov vneQexbvrcov

TO)V (JcnoxexQVfcfievcov g)aveQcorai'

o)

ndGav

coQdv ndXiv xv(3eQvrjrac*

ftvQag
co

rcov NefieGecov

co

(o

^^),

dnavra neQiiama^O' ^0}

rfig

rcov vnorerayfievcov vipcorar'

gvv Vfiecv
co

8iarQei(3ovvrcov

^^)

xoifiarcov

eXdarat

,

^^i

-

co

rfjV

^^)

eSeyeQrac' b

^^)

ndGrjg yevvrjg xrtGrai xai eveQyerat

xai XQartGrat

["iaotXecov xvQiot

(o

rrjg

ra^v dveficov oSrjyoc

co

Qog xofiLGrai xard rtvd xatQbv*
TQoq)Ot'

co

encrdxrac

^^)

nv-

ndGrjg yevvrjg

bvftag entxaXovfiat^ 15)

evfievetg eq)

eni Tco

naQaGrdrat eyco cpvrbv bvofta BaCg eyco dnbQQOta
aiftarog dnb rfjg tov fteydXov ra^pfjg tcov Baicov eyco rj ntGretg'^'^) eig dvdQcbnovg evQedetGa , xai
nQocpfjrtg rfbv dytcov bvoftdrcov* etfti 6 dytog, b exnecpvxcog ex rov fivdov
eyco eifct g b XQaGVfKfeQOVTt

nQdyftart

fiot

evftevetg

,

'

'

,

'

^)

In Pap. oniads,

ystav.

^)

1.

uXsTttQvovag,
**)

1.

^)

yQacpaL

fjLotqag.

^'^)

diajQt^ovaojv,

^)

vnaidgfA,

^^)
1.

In Pap. to avxo
^)

In Pap

1.

1.

syttsxaQny^svav.

xovfiTjiaiif,

Corr. fort. ce/yo^ wv.
,

deinde

literis

as

omissum videtur to

oloxaviujv.

1.

nBqvaana^ofisvrjg
^^)

snLdvs

^

sed
^O)

^^)

1,

primum
\^

f^^^

xovliav,
librarius
2ij

*)

suprascriptis

nttidjc^ov ^
**)

scribere

xQaitatotr.

1,

^-)

,

^^)

voluisse
].

TsXsasig,

mutatum

dddvtov

vfitv.

1.

bvsq^)

1.

nsvakoVj vel simile quid.
\,

videtur

HdsTS,

1.

in snidtaag,

dvatQi^ovabJv,
nsQvtaTafisvTjg.
^^)

l.

niatvg,
4

^®)

1.

^^)

L

;

26

sum deus quem nemo vidit, neque temere nominat;
(20 ego sum sacra avis phoenix; ego sum sanctus cognominatus marmadoth;
ego sum sol, qui expandit lucem; ego sum Aphrodite cognominata TaPHi; ego sum
sanctus insidiator ventorum; ego sum Cronus qui expandit lucem; ego sum mater deorum voego sum Osiris vocatus aqua ego sum Isis vocata ros
cata coelestis
ego sum Esenephys vocata ver; ego sum simulacrum veris simulacris, assimilatus
ego sum Suchus. Propterea precor, venite mihi auxiliantes, quoniam in(25 crocodilo
vocaturus sum occultum et infandum nomen primum patrem deorum omnium inspectorem et
natus ex sancto; ego

;

;

;

,

,

dominum.

Huc

ad

me

ex 4 ventis

,

universi imperator deus

,

qui inspiravit spiritus

domine (omnium) in mundo pulchrorum! exaudi me domine, cujusest
,
infandum, quod daemones audientes trepidant, cujus (nomen audientes)
et SOI BARBAREICH,

hominibus ad vitam
occultum nomeu,
(30 ARSEMPHEMPHROTH
fluvii,

,

cujus

Homen

tcrra audiens veniet, orcus audiens conturbatur,

mare, lacus, fontes audientia congelantur, rupes audientes franguntur;

coelum quidem caput,

aether vero

corpus,

terra pedes

(tui sunt),

et

qui vero circumdat te

aqua, oceanus, bonus daemon.
formas viventium finxit? Quis
Quis
Tu es dominus , creans et nutriens, et crescere faciens omnia.
vero invenit vias, quis fructium genitor? Quis vero montes in altum exstruit? Quis vero
ventis jussit

(35 habere anniversaria opera ?

Quis vero aevum

,

ut nutriens aevis imperet

?

Unus deus imomnium
,

mortalis,

genitor tu fuisti, et omnibus animas tu tribuis et omnia confirmas, aevorum rex et domine.

Columna 8%
Et tremunt montes cum parvulis fontibus, fluminumque cursus, et profunda
terrae, et spiritus omnes qui existunt; coelum celsum te veneratur et omne mare,
domine universi imperator, sancte et domine omnium. Tua potestate elementa existunt
et nascuntur omnia. Solis celebratus est cursus noctu et die, per aer, et terram, etaquam,

27
6 7iBcpvxG)g ix rov

rriQ

aytov" eyoD Ufit b debg

ov

bv ovSstg bQu , ov8k

,

TiQOTiercbg

bro/ud^ei^

eyco

eijui^

eyG)

ei/Lci

rb ieqbv bqveov

')

(poivi^

b rjXwg, b dedei^^cjg

'

ayiog nqogayoqevbf^evog MaQ/Liavci)d

eyco eifii b

eiftv

KQovog^ b dedvx^^)

ovQaviog" eycb ei^i^ OaiQcg^ b xaXovfievog vScjq' eycb

X\ov]fievri

eycb eifii 'Haeve(pvg

xaXovftevrj eaQ* eycb

rj

^

20)

TCQogayoQevoiuevri Tvq)r eyo) eifii

q>(bg' eyd) eifi>L '^Aq^QodeirYi'^)

b layco^^g eTcC(iovh)g dveficov* eyo)

(pcog'

eyd) eifii ftifcriQ decov^

eifcv^laig^i

xaXovftevri dQoaog'

rj

TOig y.ara xXr^deiav

eifii eidci)Xog^)

sidcb-

Xocgj bftoc'
G)ftevog xoQXoSeiktp*

Svxog- ^tb deofiat^) eXdare^^)

eycb eiiit

ftot avveQyot^ brt fteXkcD 25)
eTttxa'-

rb XQvnjbv

'keiadci) ^^)

xvQtov devQO

xai ccQQrirov bvofta

,

fiot b ex rcbv

dv[s]ftG)V

,

y

rbv nQondroQa

b navroxQdrcoQ

^

decov ndvrcov enbnrr\v xal

,

^ebg^ b ev^pvatjaag

nvevftara

'^)

deanbra rcbv ev xbaftco xaXcbv endxovabv fcov xvQte , ov earcv
XQvurbv
rb
bvofia^ aQQrirov o oc daiftoveg dxovaavreg Tiroovvrat^ ov xat b rjXtog' BaQ/iaQet^y
ov rb bvofta ov ^^) v yfj dxovaaaa eXevaerat ^ b adrjg dxovcov raQdaaerac 30)
AQaeftcpeftcpo)d
noraftoi^ Odkaaaa*, kiftvat^ nr\yai dxovovaat nrjyvvrat^*), ai nerQac dxovaaaac Qriyvvrac '^) xac
dvdQcoTcotg eig ^or^v

'

,

,

^

ovQavbg

2v
3'e

fcev xecpaki]

xvQtog

ec

^

,

aiOriQ 3e acbfca^

,

6 yevvcbv

,

yfj

nbdeg^ rb 3e neQc ah vScjq coxeavbg^ dyadbg 3aiftG)V.

Tig ftoQcpdg

xai rQecpor ^ xai av^cov rd ndvra.

evQe xekevdovg; rig xaQncov

yevvrjrrjg ^^); rig 3'

^cocov

enkaye; rig

ovQea vipba' eyetQet; rig 3e

dveftovg
exekevaev

e^stv evtavaca eQya; rig

aicbva^ cva rQecpG)V aicbacv dvdaaec; ecg

3e^'')

Oebg,

dOdvarog, 35)
ndvrcDV

yevvrjrcoQ

av necpvxag xac ndacv ipv^^g av vefietg^xal ndvra XQarvvetg, aicbvcov ftaatkev xai xvQce.

^^)

Columna 8\
Kai

rQ.efiovacv

j

ovQea^ avv nai3iotg nriycov^ noraftcovre

nvevftara ndvra rd cpvvra' ovQavbg

yairjgy \x\ai

xvQce

^^)

navrqpcQdrcoQy dyce^ xai 3ean6ra ndvrcov*

erac ndvra' r]ekcov fcvfiarac

vi\)tcpavrig
afj

rdQtOQa

naaa ddkaaaa ,

ae rQeftet xac

3vvdfccg^^) arv;(eca^^) nekec xai cpv-

^QOfcog^ vvxrbg re [x^ai rjovg^

^'^)

xai (^vavaaag^"^)

*^)

deQet

xai yaca

^^)

,

xai

v3arcf xai
*)

In Pap. aoxqdtfjg fortasse pro SdaxQaxTjg^ sed videtur voluisse scriptor o

In Pap. ogov^ postea superscriptis

abundat.
dialov,

'^)

xcct'

1.

^®)

superscriptura

e.

nijyvvvxai,

^^) 1,

gslOga,

^^)

1.

dXijOsiav,
1.

^^)

1.

1,

ImxaXeZadai,.
^'^)

yeveTtjg.

^^) 1. dvvdfisif.

^^)

*)

1.

1.

1.

^^)

d\

aTOvxeta,

1.

^^)

^*)

ou

xgaTijg pro o STttxgaTrjg,

*Aq>godiTi],

^)

In Pap. primum scriptum fort

xgoxodsil(o.

")

eXQete.

gfjyvvvTair,

^vaaoi.

8)

literis vs.

egjiq)vatjaag.
1.

ysveTag.

1,

vfivrjaxay,

deiofiat, deinde

^^)
^^)

dedaixoig,

1.

abundat
1.

ov.

tgofiiovaiv.

^^) 1,

dsgt^.

^)
ei^

1.

raso
^^)

1.

^^) 1,

,

,

28
(5 et

Taumque perenne comessatorium

ignis apices.

septem

literis

supra constitutum

Nomen tuum

est.

comprehensum secundum harmoniam septem tonorum habentium sonos secundum
,

28 lumina lunae; cujus bonae emanationes astrorum sunt daemones, et fortunae
bonam prolem robur nutrimenta. Tu vero domine
et fata. Tu das divitias , bonum concentum
,

,

vitae

,

(10 cujus

regnans superiorem et inferiorem regionem, cujus

nomen gloriosum

Exaudi me

angeli celebrant; habens

,

justitia

non occluditur,

non fallacem veritatem.

mihi hance operationem, gestanti mihi (annulum) hancce

et consecra

potestatem in omui loco, in omni tempore, integram, infatigabilem

immaculatam,

(et)

ab omni periculo conservari gestanti mihi (annulum) hanc potestatem.

Sane domine,

tibi

enim omnia subjecta sunt

(15 spirituum adversabitur mihi, quoniam
cavi, et rursus invoco te,

tuum

deo,

coelesti

in initiatione

et

nuUus daemon aut

magnum nomen

invo-

secundum Aegyptios phnoSai, iabok; secundum vero

Judaeos ADONAie sabaoth; secundum Graecos omnium monarcha, rex;
secundum vero summos pontifices, occulte, invisibilis, omnia lustrans;

secundum vero
Parthos non...

omnipotens, Initia mihi

et

robora mihi hocce negotium in

Quae

(20 vitae meae et gloriosum tempus.

omne

vero in aversa parte

nomina

lapidis insculpta sunt

sunt haecce: iao, sabaoth,

ABRAXAS.

Annellus ad impetrationem
(25 admirabiles, et divites;
et facile

(voti)

eflficaciter

,

et

gratiam

et victoriam

,

;

gloriosos reddit

amore incendentium amicitias praebet. Est

proferendus, assiduus annulus;

nomen

et

,

magnos ,

et

omnibus juste

tibi in

continet pulcherrimum solis, scalpitur in lapide

heliotropio ratione hacce: Serpens stans praegnans, coronae specie

ore habens, esto vero intus serpentem scarabaeus radiatus, sacer;
in aversis partibus lapidis scalpes hieroglyphice

,

sicuti

caudam in
nomen vero

prophetae dicunt,

et

postquam consecraveris, gesta

(30

munde.

Hocce majus

nihil

habuit mundus.

Habens enim ipsum tecum, quodcumque ab
aliquo petiveris,

omnino

accipies;

praeterea

regum

iras

et

dominorum

cessat;

gestans ipsum

quodcumque
alicui dixeris.

29

nvQbg

ccYfiq)

2ov

^).

8h rb

dewaov

dcpibqvTai

Z(Ofiaarif}qiov avco

rb bvojud aov rb

'

nQbg aQfiovCav tcov ijiTd cpdoyycov ixbvTcov qxovdg nQbg
j
ov ai dyaOai dnoQQOiat tcov daTSQCJV eiaiv davf^oveg^ xai Tv^^aij
rdg XTj' q)G)Ta Tfjg (T ^
xai fioiQai" av didscg'^) nXovTOV^ evXvQiav ^ svrexviav^ ia^vv^ TQoq>dg' av ds zvqlb Ttjg
^(ofjg y /iaai^XsveoV T^g dvco xai xdTcoy [/c]coQag' ov t] dcxacoavvrj ovx dnoxXsterai^ ^

tnTayQd/Lc/j,aTOV

ov t6 bvo/Lta Tb evdo^ov ol dyyeXoi vfivovaiv , b ej^cDV

ttjv

dipevaTOV dXrjdeiav.

10)

tco cpOQOvVTt fiot ®) Ti}V'
^Endxovaov juov xai TeXeaov /uot TrjvSe Trjv nQ&^tv ^ eni
Be TTjV Svvafciv , eni naVTi Tonco ev naVTi JCQOVcp , dnXrjXTOV dxaTanbvrjTOV ,
daneiXov , dnb naVTog xivSvvov TrjQrjdfjvat q^OQOvvTt ftoc TavTrjv SvvafJtetv ^).
iVa^ xvQte^ av ®) ydQ ndvra vnoTBTaxTai tco ev ovQavco deco ^ xai fcrjSeig Saifccov^^)
,

,

nVevfidTcjv evavTicj^fjaeTat fiotj brt aov eni

rj

ro fieya bvofia enexa-

Tfj TeXerfj

15)

xard ftev ^iyvnTtovg ^vcoeat la^ox' xard
(iaatXevg*
S* 'lovSaiovg AScovate^ ^apacod^ xard ''EXXrjvag b ndvTcov ftbvaQXog
xaTd Se Tovg dQ;(ieQeig XQvnve^ doQaTe^ ndvTag ecpOQcov* xard Se UdQdovg ov €^...
naVToSvvdaTa' TeXeabv ftot xai Svvdficoabv ftot tovto nQ&yfta etg dnavTa Tbv

Xeadfiriv

^

xai ndXtv entxaXovfiai

ae^

,

^

Tfjg ^cofjg fto

^^)

Td

xai evSo^ov ;(Qbvov.

Se bntaOev 6v[o\ftaTa tov Xidov entyey 20)

eaTtv TdSe' ^lacoy 2a(3aci)d

'^)

cpdcoftev

^

AftQa^ag.

AaXTvXiStov nQog

iniTev^^tv^

xai ;(dQtVj xai

veixrjfv

'^)'

fcaaTOvgj xai nXovatovg' xaTa Svvafttv nTOtovTcav

xai evnQOcpoQayg dStdXtnTog

cjg

evSb^ovg notei^ xai fteydXovg^ xai davcptXeiag

^'^)

^^)

aotxa^d 25)
ndvTa Stxai'

naQex^t^* ""EaTt

b xvxXog' bvofia neQte^^t xdXXtaTov

^^)

^^)

,

yXvcpeTav

eni Xidov rfkto-

TQontov Tov TQonov TOVTOV SQdxcov eazcog
aTOftaTv ex^ov

,

eaTco Se evTog tov

^^)

evxvftcov

aTecpdvov ax^^lfiaTt ovQav ev tco

^^)

SQdxovTog xdvdaQog dxTetvcoTbg

ItQog^ to Se bvofta ex

^^)

Tcov bntaOe fieQcov TOvXidov yXvipetg ieQoyXvcptxcog^ cog nQOcpfjTat Xiyovatv^ xai TeXeaag cpoQet

xadaQeicog^^).

TTjarjg^

ndvTcog

Tovtov ftet^ov ovSev ea^^v b xoaftog'
Xrjftipet ^^)

'

eTt Sk /SaatXecov

i^^cov

eavTov 6 dv
naQd Ttvbg aicpoQcov avTO 6 dv ^'^)

ydQ avTb

oQydg xai SeanoTcov navet'

fted'

Tivei

^) 1.

fortasse dxfi^^ vel dxfiaZg,

2) 1,

jfji^

3^

aeX^vyg,

*) 1.

errore, qui, omissis tcS (poqovvTv^ pergere voluisse videtur snl navxl
ntlov,

^)

1,

dvvoL^vv,

^*)

1.

ntotovvx(av,

^^)

1.

eyttviKav,

scripto o.

2*) 1.

i^)

^^) 1.

jtvi.

^)
1.

1.

aoi,

qnXiag,

dxnvfaxog,

^^)

^^)

^*)

1.

1.

1.

datfiovwv,

^^)

ddtaXstnJog,
xadaqieog,

1, fjtov,

^^)

^^)

1.

i.

Sidag,

^)

jona x.t.l.

e.

Xijiprj,

*^)

1.

sni abundat scriptoris
[loir

abundat.

knvysyqafifieva,

tov ^Xiov
^^)

^)

(?).

einrig

^*)

*^)

In Pap. avjo

1,

^^)

"^)!. aor1.

vixtjv,

fortasse eaTco.

av, postea supcr-

^Q)

,

,

,,

,

30
crederis

,

acceptusque omDibns

vens lapidem, id est

eris

gemmam,

apperies vero januas et vincula perfringes et lapides

;

admo-

nomen subscriptum.

pronuntians

et

,

Columna 9\
apud daemoniacos; da enim gestandum ipsum
daemon. Mane surgens adversus solem, tenens lapidem bene demensum,
benefacientem divinum, purum, utilem, parcum, misericordem
usus praebentem, concinnum, formosum, (dic): deus maxime qui superas
Utilis vero etiam est (annulus)

et statim effugiet

,

(5

omnem

potestatem, invoco te: iao, sabaoth, adonai, ailoein,

ELEMMEDOR, CHAPSOUTHI SEGGORA
,
SAPHTHA, NOUCHITA, ABRAAN ISAK lAKKOBl CHATHAT^ICH ZEUTEIN
N^RUGOR, ASTAPHAION, KATAKERKNEPH , KONTEON KATOUT , KERIDEU ,
marmarioth, likuxanta bessoum sumekonteu katatouthoith ,
(IOmaskelli, maskelloth, phnou, kentabaoth, oreobazagra, ippoCHTON, r6sICHTh6n, PURTPioANUX NUXIO ABROROKORE , KOD^ RE , MOUSEBOEIN, TATLAM, CHAUNAON, SAGENAM
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

ISDROU, ANAX, THATH, PHATH , CHATH

XEUZEN ZEUZEI, SOUS^N^ ELATHATH, MELASIO, KOUKOR NEUSOO PACHIO XIPHNO THEMEL
NAUTH, BIOKLETH, DESSOR CHAMEL CflASINEU XOCHO lALLINOI
(15 SEISENGPHARAGG^S, MASICHOR, lOTABAAS CHENOUCHI CHAAM PHACHIARATH
NEEGOTHARA, lAM , ZEOCH ACRAMMACHAMAREI CHEROUBEI BAINCHOOCH
EIOPHALEON, ICHANOTH NOE XEPHITHOTH , XOUTHOUTH THOOTHIOU
XERIPHONAR, EPHINARANOR CHANIZARA, ANAMEGOR , 100, XTOURORIAM
lOK, NIOR, CHETTAION, ELODMAION, NOIO DAMNAMENEU
IPPOKELEPHOKLOPS
(20 AXIOTHOPH PSETHAIAKKLOPS SISAGETA , NEORIPHROR
ZEJNACHA, lAPHETHANA, A,E,6,i,o,u, 6. luvocavi tc dcus maximc et per
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

omnia, ut des divinam
ut ipsum potens

sit

et

maximam

potestatem huic simulacro et facias

et v^aleat adversus

omnia,

moveat, adversarios submittat, amicitias

et vadat,

stabiliat,

animos convertat,

quaestus omnes afferat,

spiritus

te

81
niaTevdiiari^

rbv Xidov,

y&v'^)

naaiv eau^)^ dvvlu'^) ds Ovqus xal Ssaua diaQf^^ig^), zal
XvOovg 6 nQogd"
eart ipf^cpov^ zai 'keyaiv ro ovofia rb vnoyeyQafjifievov.

i7ii.xccQig re

rovr''

Colmnna 9\
IJoul Shxat nQog 3ai/uo[vi]onXrj}crovg

§bg yaQ q)0Q8iv
avrby xal naQavrd q^ev^erai rb
daifiovwv. JlQcot aaag, araOevg ^) xarevavrv rov rikiov^ XQaribv rbv li&ov rbv evfierQOVj
rov xaXonoiov^ rov Oetov y rbv dyvbv^ rbv ji^QTjaijuov ^ rbv (peidcoXbv y rbv evanlavxvov '^)^
rbv rdg XQn^^^^ f^era8i86vra ^ rbv efifielfi^ rbv evnQenfj, 6ee /ueyiarej bg vneQ/3dXXecg
'

dndaav Svvaftiv entzaXovfie aai ^) rbv laco rbv 2a/3aG)d^ rbv Abcovai^ rbv AiXmvv^
rbv Sel^coetv rbv TarXafc^ rbv Xavvacov ^ ^Sayrivafi^ EXeftfiedcoQ^Xaipov&t^ rbv ^SeyyoyQa,
rbv 2aq)daj rbv Novx^^cc^ rbv A(3Qaav, rbv laaXj rbv laxxcoftt rbv XaOadix^ rbv
rr^v

^

,

5)

j

j

Zevreiv
rbv Kovreov^ rdv Karovr, rbv KrjQtdev ,
rbv MaQfiaQtcod rbv Aixv^avra , rbv Beaaovfi, rbv ^vfiexovreVy rbv KararovdmO
rbv MaaxeXXeL, rbv MaaxeXX(o6 rbv fpvov rbv Kevra(3a(od rbv OQeo(3a^ayQa^ rov Inno- 10)
XOcov rbv Priatx^^^ j^o^ nvQinriyavv^^ Nv^icoj rbv AftQcoQOXOQe , rbv KodrjQe rbv MovladQOv^ rbvAva^^ rbv Oad , rbv ^aO rbv XaO rbv Zev^rjv, rbv Zev^et, rbv ^ovarjvrj
,

rbv NriQvyog

^

rbv Aaraq^aiov

,

rbv KarazeQZvriq)

,

,

,

,

,

^

,

,

^

^

^

rbv EXa-

daOy rbv MeXaatco, rbv Kovxojq, rbv

NavO

y

rbv BtoxXrid

,

Nevacocoj rbv

,

,

,

rbv laft^ rbv Zecox ?

t^ov

Ai^qivco^

rov

OefceX,

rbv

rbv Sc^x^ ? ^^bv laXXivcot^ rbv
rbv Xevovx^^ rbv Xaafc^ rbv ^ax^aQaO, 15)
AxQaftftaxafiaQet , rbv XeQOv/Sety rbv BatvxcocdXy

Sevaevyq)aQayyrigj rbv Maaix<^Q^^ov Icoraftaag

rbv NeeycoOaQa

Uax^G) rov

rbv AeaacoQ rbv XafieX^ %bv Xaatvev

,

,

rbv Etoq)aXeov rdv IxccvcoOj rbv Nm^ rbv Zeq^tOcoO^ rbv SovdovO ^ rbv Ooo&iov ^ rbv
ZeQtq)Ci)vaQ j rbv EqtvaQavo[)[Q~\ rbv Xavt^aQa^ T^bv AvafieyoQ^rbv Icoo ,rbv ZrovQOQiafc^
rbv Icjx^ rbv NtcoQ rbv XerratoVy rbv EXovftatov rbv Ncotcj^ rbv Aa[ft^^vafieveVy
rbv A^tG)&cjq)y rbv WedataxxXcoip rbv Staayara^ rbv NeoQtq^QCjQ^ rbv InnoxeXeq)OxXG>ip.
y

^

^

^

^

rbv ZetVaxcCi

T^bv

Iaq)edava,

a

e

ri

t

o v

a).

'

EnexaXeadftr^v ae deal^) fteytarat^) xai^Q)

8td aov

rd ndvraj bncog da)g detav xai fieytarrjV Svvafteiv ^^) rovrcp rco §odv(p xai
avrb dvvaa&at, xai taxvetv xard ndvrcov xat x^Q^^^^ ^vxdg fierarQenetv

notr^arjg

,

,

xetvelv

1.

addita.
8)

1.

^^),

£ai7.

dvrtdtxovg vnordaaetv, q)tXetag

2^

«votjsi-j.

In Pap

smuaXovficti GB.

1.

di^a^Qtj^Btg,

^)

qiogsZ, postea v superaddito.
^)

1.

des (isyiaTS,

^^)

1.

i^)

arriQet^etv

^^),

divafiiv,

fortasse
^

i)

1.

1.

nvevftara

noQOvg ndvrag neQtnotetVy

In Pap. primum scriptum ngodyoiv ,
^)

y

ngm

dvauxaQsig,

mveVv.

12)

litera

g

'^)

(pvUag.

1.

ovet-

deinde super-

evanlayxyov.
i5j

g^^^

,

,

, ,

32
(25 somnia immittat
et

,

oracula edat

affectusque animi et corporis

,

,

et infirmitatem

impedimenta facere, philtra amatoria omnia perficere; sane here, here, perfiee pervero orationem hancce quovis die quidem dic ter, horis 3^

Quando

fectam consecrationem.

6, 9, hoc
dea sive in tauro

vero per dies 14, incipiens inde a lunae 3* (phasi), conare vero ut

sit

sive in virgine, sive in scorpio, sive in aquario, sive in piscibus.

Quum

Quum

vero consecres, in

promptu sunt, unguenta omnis generis, praeter libanum.
consecrationem veluti praecessit, habe gallinaceum duabus cristis in-

vero perfeceris

quae

ea

(30 quavis appellatione liba

in

structum^ aut

album

,

aut flavum

abstine vero te a nigro

;

,

et post

consecrationem viventem gallinaceum.

Columna 10%
aperi et ejice animalculum intro ad viscera gallinacei

omni

studio id agens

,

ne rumpantur interiora animalis

;

diem

sine vero

1

tamquam optimo.
Quotiescumque autem velis raandare deo, maximum Ouphor dicens, manda et
Ouphor autem
(5consecra; habes consecrationem maximae et divinae facultatis.
noctis vero horas 9

toUe et depone in loco sacro

,

,

et utere

hocce est, quo Urbicus utebatur; sacrum Ouphor, verum, omni brevitate vera perscriptum est
et statuae.
falsa

(10

Hoc enim

est

per quod vitae restituuntur omnia

,

Nonnumquam

magnum mysterium, krube, krube,
Initium.

Aperta

coeli.

est via maris.

Auditus

est

Auditus

est

(15 Auditus
Auditus

est

Auditus

est

est

meus
meus
meus
meus
meus

Apertae sunt portae terrae.

Aperta

spiritus

est

via

ab omnibus

fluminum.
diis et

daemonibus;

spiritus a spiritu coeli,
spiritus a spiritu terrestri,

spiritus a spiritu

marino,

spiritus a spiritu fluviali,

Date igitur spiritum praeparato a me mysterio.
Deos nominavi et invocavi,
(20 date ftatum praeparalo a

KRUBE, KRUBE.

me

mysterio

Verum Ouphor

continens veritatem.

opera

,

et caelata

verum, reliqua vero, quaecumque feruntur longiora

sunt, longitudinem vanam comprehendentia.

Apertae sunt portae

ficta

in brevitate

Invocatio Ouphoris:

etiam habe in arcano ut

38
^ovg micpBQBi^v y ^Qrja/uodoTstyy nd&ri rs

xai acofMaTixdy xai aG&ivataVy ifino25)
ndvra dnOTeXetv vat deGnora^ deanoTa^ riXei reXei^av
ifjv;(ixd

TB noulv y q>iXTQa iqGyviy.d
"Orav 8e *) rdv Xoyov tovtov Tfjg exdGTrjg Yifiiqag /uev Xiye *) TQigy &Qoitg / , g\ 0\ tovto
8e eni rifiiqag cd\ aQ^djuevog dnb T^g
y\ neiQca 8e elvat. TtjV debv ijTe ev tavQcoj

buGTov

'

reXeTT^v.

^ naQdivcoy ^ axoQntco^ rj iv v^Qrixocpy rj iv txOi)GC reXovVTog 8i gov y xa^ ixdGTYiv
xX^Giv iniGnevSe rd nQOXeifieva, xai fivQCDV navTo^dncjy X^Qig Xt/idvov
ixTeXiGavTog 8€ TtjV TeXeTr/v xadcog nQor/xei
fjroc
, e^s dXixTOQa ^iXocpoVj
XevxbVy

^avObVy dni^ov 8e juiXavogy xai /uevd

rj

dXimoQa

^cbvra rbv

Trjy TeXeTrjv

30)

Columna iO\
dvdnrv^e

xal ex(3aXe ro ^co^dQiov

*)

q>vXoTiftov/Lievog oncjg
6'*

vvxrbg 8e coQag

dQOV

dv ^oXet

'OGdxeig

rd GnXdv^^a

eig

e^Gco

8taQaYf} rd evxara

/urj

^

xai dnoOov iv Tonco

iniTdGGevv

to) Oeco

tov dXexTOQOv

,

tov ^(bov eaGOV 8e rj/uiQav a\
leQcOj

^g

xai

xaXXcGTco.

tov fiiyiGTOV OvcpcoQa eincov , intraGGe xai

,

riXet' exsig Trjv reXeTrjv tov /ueytGTOV xai Oeiov iveQyrj/uaTog,

'O 8e Ov(po)Q

OvQ^txog ixQdro' rb leQOV Ov^pcoQ, rb dXrjdfj ^®)^ 8td ndGrjg gvvgto
fitag^^) dXridovg dvayiyQanravj 8t ov 'QconvQelTav ndvra nXdGfLaraj xai yXvcpirat^^)
xai ^oava' tovto ydQ iGTiv to dXrideg rd 8e dXXa y oGa (piQerat 8td fiaxQcov^ iifJevSrj"
ovTog iGTtVj

(o

,

yoQriTaij firjxog eixaiov neQtixoVTa* eGTiv 8k o xai ex^ ev dnoxqv(pco cog
^^}'

fceydXa fivGTr/QWv

^HvvyriGav
^Hvvyri

^^)

^^)

XQv/iey

XQvfte*

jq^

ai nvXat rov ovQavov.

b8evGeig

^^)

daXdGGrjg.

rfjg

ndvTov

^HxovgOyi fiov rb nvevfia vnb

'Aqxv.
'HvvyrjGav

**)

'HvvyrjGav

^^)

al nvXat

rijg yf\g.

b8evGtg rcov noTaftcov.

Oecov xai 8aifici)VCi)V

^^),

'HxovGdri fiov TO nvevfca vnb nvevfiaTog ovQavov,

J5j

'HxovgOyi fcov rb nvevfia vnb nvevfiarog intyeiov.
'HxovGdri fiov rb nvevfia vnb nvevfiuTog daXaGGiov.

'HxovGdri fiov rb nvevfta vnb nvevfidrov

^OTe ovv nvevfia

T(p

Oeovg ovoftaGa

^OTe nvor^v

t(o

vn

iftov

1.

*)

vn

iftov

1.

xnl

^)

ey^aXa

1,

^o)

^9)

anXdyxvoi.

^^)

ihvdfiaaa,

ftvGTriQico,

OvcpcoQ iv GvvTOfteicc

'EnixXr^Gtg g

td anXdyxva,

avvxonlag,

lieYaXofAvai^Qi^ov.
fiaTOg,

20)

xaraGxevaGftivco

^) 1.

1.

fortasse tov ds

eyxaTa,

^)

1.

^Oadxt^g,

1.

videtur yXvq^ai aui yXvntd, vel yXvfi^aTa,

1.

'Aptayfiaav,
^^)

1.

^^)

dXi]dvv6v,

Xoyov Xsfs.

dXixTOqog , totus locus fortasse ita
1.

'^)

^^)

OvcpcjQog'

^^)

i^nodKTxov , aut potius ifinodtattxov,

itaddQi.ov
*^)

Trjv dXfjdeiay.

L dvdnivaas,

fivGT[rjQ]i(o,

xai intxixXr\ftat,

KQv(3ey XQv(3e, rb dXridetvbv

neQti^ov

noTafteiov.

xaraGxevaGftivco

1.

aywy^.
^^)

1,

^^)

avvTOfiia.

1.

9)

1.

^^)

1,

odevatg.
^^) g

^)

1.

fortasse ngogijxet.

oonstituendus :
^ovXjj,

fortasse

dvantvaas %6
1.

(liya

xo dXrjdig,

{jLvaT^qvov vel
i»)

da^fidvoav,

abundat.
5

1,

nvsv-

.

34
lEOU

MAREITH.

EI

lEOU

MONTHEATfllMONGITH.

EI

lEOU

CHAREOTHMONK^B.

EI
>

(25

EI
EI

(30

(35

^

lEOU

SOCHOUSORSOE.

lEOU

TIOTIOOUIER.

^I

lEOU

CHAROCHSICHARMIOTH.

±1

lEOU

SATHIMOOUEEOU.

±1

lEOU

RAIRAIMOURIRAI.

EI

lEOU

AMOUNEEIOUSIRI.

EI

lEOU

PHIRIMNOUN.

EI

lEOU

ANMORCH ATHIOUER.

EI

lEOU

ANCHEREPHRENEPSOUPHIRIGCH

EI

lEOU

ORCHIMOROIPO ONTH.

EI

lEOU

MACHPSACHATHNATH.

lEOU

MOROTH.

^I

Columna i\\
Democriti Sphaera,

nbmen

ex nativitate

prognosticum vitae
(ei

et mortis.

datum); computa lunam

quae restant numeri specta in sphaera,

et si

sit

et

Scito

qua luna decubuit aegrotus,

vide quot trigesimi

in superiori parte

numerus,

in inferiori, morietur.

(5

(10

(15

,

1.

10.

19.

2.

11.

20.

3.

13.

4.

14.

7.

16.

26.

9.

17.

27.

23.

25.

5.

15.

22.

6.

18.

28.

8.

21.

29.

12.

24.

30.

Separationis efficiendae Formula.

Muriae testae inscribe aeneo

stilo

orationem, et persequere et pone

et

dies efficiantur, et

vivet, sin verd

.

,

35

leov

Maqeid.
JMovaeau c/LiovY^^ •

isov

XaQBCOOflOVXYip.

uov

2c3X0va<xiQa<ar].

CBOV
fji

nrr

i IGrTKOOVlYlQ,

leov

rji

25)

leov

XaQco^^acxaQ/LcioDu

l€OV

2adt/u(jJov€r]ov,

l€OV

PacQai fiovQCQac,

leov

AfjLOvvriecovGiQc.

30)

^lQl fXVOVV

ni^

l€OV

rji

l€OV

AVfZOQXCC^f^OVYlQ,

rji

l€OV

Avx^ Q€q)Q€V€ilJOVcpcQ

rii.

leov

OQXf^f^OQGycnovvO.

ni

l€OV

rji

leov

Max^faxadvaO,
MoQod.

i

35)

Columna 11\
nQOYveoarcxbv

acpacQa

^rilLCOTCQCTOV

xai davarov^

^ojfjg

rv&dc TiQbg rrjv ([
T?)r ^ ^),
^Xine noaac a *)

avvipriq)iaov
dvmsas voa&v yxal rb bvo/ua rb ix ygyi^jyTiyp
rov
TiBQckecjtojueva
rd
dQc&iMov xaravdrjaov
xac
T()axa^«5^) Y^^ovracj
xal dv y dv(o ri ipficpogj ^rjaeCy edv de xdroiy reXevrrjaec.
*

a'

ecg rrjv acpacQav

^

id'

5)

x'

V

ly

8'

ib'

xy'

xe

xg

&

xr;
r

e'

n

ce

x^'

iri

xr{

xa

xd'

10)

xd'

T^g raQec^ov

*)

tasse

i, e.

Tov

*)

aBlfivijv.

roLQixov

Jcaxonog.
oarQaxov encYQaipov x^Xxo) yQacpBcco

^)

1.

YsvBtijg,

oaTgotitov

')

1.

(TVfjnptjqnaov.

Xoyov, sed vide adnot.

^)

15)
'koYog

« abundat.

®),

xai encdccoxe xai deg

^)

1.

tQKxxddeg,

®) 1.

for-

.

:

,

36
ubi sunt,

ubi revertuntur (homines), insuper

pronuntians simul et orationem: Invoco te,

magnum

(qui es) in vacuo spiritu, terribilem, invisibilem,

maxime venerabilem mundum, o amans

deum,' ferientem terram et

turbatione^ et odio babens

stabilifeates

et disper-

iopakerbeth, iobolchoi^jbth
iaia, iakoubiai, ioerbeth
BASDOUMA, PATATHNAX, APOPSS , OSESRO ATAPH, THABRAOU M, THATHTHABRA
BORARA, AROBREITHA, BOLCHOSETH , KOKKOLOIPTOLE RAMBITHNIPS. Date tali
(filio)
talis qdium, inimicitiasque
veluti habebant
(filiae) talis pugnam, bellum, et tali,

(20 g^^s nebulas a se invicem.

,

,

,

,

,

,

,

Typhon
si

vero vir est et mulier

veluti

,

(26 potens tuas potestates perfice.
Insomnias efficiendi formula.
infra

sequens simulacrum

vigilato

talis,

(filia?)

;

habebant Typhon

Sumens

in sinistra

Valide Typhon

,

et Osiris;

magni-

vespertilionem viventem in dextra ala d^inea

(ala)

7

nomina describe

donec tu cecineris,

talis,

et Isis.

et

sic

dei

(?)

et

. .

rursus ipsum (veBpertilionem) libera.

(Luna) vero decrescente illud perfice,

(30 (vitam) longius

quum tertium diem

quam

agit dea,

et

insomnis morietur non protrahens

Liberationem non habet hoc nullo tempore ; sin vero

dies 7.

velis ali-

quando, noa
libera

ipsum (vespertilionem)

,

sed tene adservatum ipsum et idem hc; qu^ndq vexo vis

soLvere (insomnias), g.bstergens foatana

^viculam.

Hoc

vero no^ fac nisi in

aqua (nomina)

magno

proposito.

Columna

12*.

simulacrum hocce

Nomina

vero in sinistra ala

scripta sunt haec.
te

maximam deam
THATHABATHATH.
PETENNABOUTHI.
PEPTOUBASTEI.

ESOUSOUAIRA.

MOUNOUTHI.
ASCHELIBON^TH.
PATHARIBATH.

Invoco

in alis ioscripta dijpoitte

Est igitur

37

onov ai^iv^ ouov V7ioarQiq>oVTaL ^ inLkiyov a/4.a ^al rbv Xoyov. ^E7i;t.xaXovfie [(f\ai^)y
rbv inl xevS} nvevfiarc, devvbv 9 doQarov fieyav Oebvy jbv nara^dyrcf yr^v xai
aefivoirarov xoafioV'} 0 q>iX(i)V raQa^dg xal ftetacov^) evardOecag xal axoQJi^^csv^)
rdg vecpeXag dn d}Xr{k(ov, lata Iaxov(3iatj laeQ^irid ^ I(07iaxeQ(}rid I(o(3oX^oatid ^
20)
BaaSovfia^ Tlaradva^y Anoipg^ OaeaQco^ Aracpy Oa(iQaoVy flo?, Oa^Qq^^^Qa^
BcoQaQa , AQO^QetOa BoX^o^^^O , KoxxoXotnroXri Paft^ivOvvip Aore r^ Ssiva *)
r^g Ssivu'^) fid^r^v y noXefiov^ xai rbv^) Sslva'^) r^g Seiva'^) drjdtav ej^SlQav, (bg eij^ov
^

,

j

^

'

,

,

^

xai ^'OaiQig,

Tv(pcpiV

el Se dvtjQ eariv xai ^vvi}^ cog eixov Tvq^cov xai Eiai^g

^)

;

ia;(VQ€ Tvcpcjv^ fceyaXo-

Svvafce^ rdg adg Svvdfiecg dnorekei.

^AYQvnvcrixov

^).

^(oSwV

rov^) vnoxeiftevov
dyQvnveirco

ri

SsZva

*)

r^v

*) ,

rd

jk

Wv^ xaa brt,
6a>p oi) cpovrjay
xai ovvcjg av (tvrr^v dnokvaov
iv dnoxQOvav
r^g Oeov , xai dvnvog rekevrtjaeip fiii Siafirixvva"

ini rfjg dQiareQag

Saha

^^)

Se avrb dnoreXei, rQiraiag ovarjg

aa

25)

Aa(icov vvxreQvSav ^G)aav , eni r^g Se^cdg nreQvyog ^oyQdgjtjaov
dvOfiara^)

^^)

xardyQaifJiov

,

huaiv ovx ex^^ rovro ovSenconore' idv Sh (iovXevtj nore, fu]
dnoXve avrijVy dlX e^^ rriQOVftevriv dvrijv^ xai rb avrb noievj bre Sk ^ovXei^^) Xvr\pLeQag

aaiy i^aXtipag^^) nriyaicp vSart ini riov nreQvyov xarayQa(pevra

rb 6QVv(piv

^*)

rovro Se

fiii

nQdrre ei

fc^ ini fieydXrig invfiovXfig.

Columna

^

30)

dnokvaov
''Ear(rV ovv

12*.

t6 ^(oSiov roSe.

rd
/

1-»

Sk

ovofiara eni r^g

dQiareQ&g nreQvyo^

i

xarayQacpofievd eiaiv ravra*

'EnixaXov-

fiai ae, rijv fieyiarrjv deov*

ea6a(3a6dd.

5)

TIerevva(iov6C.

]Jenrov(3aarev

'^).

SaovaovaLQd.
Movvov6i..
Aa;(eXiSovrj6.

10)

Ba6aQi(3a6.

*)

1.

smn
^®)

imxaXovfiai

as.

1.

postea supra %6v adscriptum

L

fortasse %^g.

rioris rasa,

**)

1.

In Pap. axoqnipa.

/itawy.
est.

^)

1.

"/(7*5.

gxovijau, in Pap.

superscriptum av.

^^)

1.

^ovXtj.

'^)

1.

primmn scriptum eag
^^)

1.

In Pap.

'AyqvTtvfjxiKov,

s^aXeiipag,

scriptum ITentov^aavst , deinde v rasum et t supra scriptum.

8) 1.

ig>ovijari^
**)

1,

^)

xo.

1.

t« in Pap.
,

jc«(

In Pap. Td

Z

omis-

D

deinde, prima vocali verbi poste-

to 6qvvg>tov.

^^)

In Pap. primum

,

38
Insomnia laboret

per totam noctem et diem donec moriatur; jam, bis; celeriter,

talis

Ratio amabilitatem et amicitiam (comparandi).

Artemisiam, inscribe nomen hoc caste
(15 et

eris

Sumens radicem pasitheam, aut

^"^I^^X-^^^^^^^L

amabilis et carus et admirabilis spectantibus

Scriptio.

Radicum (?)

et gesta,

te.

1, misyos drr. 4, chalcanthi drr. 2, gallarum drr. 2,

dr.

bis.

gummi drr. 3.

Interpretatiohes ex sacris translatae,

quibus utebantur sacri scribae.

Ob

vulgi

curiosilatem herbas et reliqua, quibus utebantur

(20

ad deorum simulacra ,

scriptis

consignarunt

ut non intellecturi (reliqui homines)

,

operarentur frustra propter investigationem
erroris.

Nos

vero solutiones adduximus ex

multis, antigraphis et occultis omnibus.

Caput serpentis
(25

Spica

(?)

,

serpentis

.

Est autem:

hirudo.

cointam

,

(?)

Sanguis serpentis ,

haematites

Os

rhamnus

ibidis,

significat.
lapis.

est.

Sanguis muristerrestris(Aegyptiaci) , vere muris terrestris (sanguis).

Lacrymae cynocephali
(30

Stercus crecodili,.

,

succus anethi.
Aethiopis herba.

Columna 13^
Sanguis cynocephali

Sanguis

LeoniS ^emen

hominis semen.

Sanguis Hephaesti,

Artemisia.

Setae cynocephali,

anethi semen.

stellionis.

Semen Hermetis,

anethum.

Sanguis serpentis,

portulaca.

Sanguis oculi,

.........(?)

Sanguis ex humero,

cardueiis.

...ex planta pedis.

flos.

,

39

xai q^iXsMV

II(jbg e7tL;(iQBiv

—^

- /^^s^
/V) /V) L ? ^ai (poQB^y
^
^
nQoaq^Lkrig xai OavfiaaTbg Tocg OQcoal aoi^
15)
^
lo)
^
y'.
^)
d'^ j^ahidvdov
Z (3\ xofiecag Z
filavog
(3\ xrix\ey8cov

^AQTe/ULaiqv y eniYQacpe to bvo^a

xai

AafioDV qCQav naaiOtav ^

diaTtavTog.

xai eui^x^Q^^S
dvayQaqrj*
^
^dari

tovto ayviog*

^)

^

^

^EQjLcr}vevfiaTa ex tcov leQO)V fiedeQftrivevfxeva

Aid

olg ej(Q(ovTO ol leQoi yQafifiaTelg*

^^)

t&v nolXcoy

Tr^v

neQceQyiav Tag ^OTdvag xai Ta dXka^ olg bj^q&vto
ecg 6eG)V eldcoXa^ eneYQaipav
neQieQyd^cjrirai^ fir]dev

dfcaQTelag

Ttjg

^^)

*

did

y

i]fceig

<i

oncog

avXalidvfievoi^^^)

fMt]

de Tag Xvaig

riydyofiev eK tcjv

^^)

noXkcbv dvTLYQdcpcov xai XQvqcf^cov ndvTcov.
Keq)aXrj bcpecog

^8eXka.

^'Adcg

*f)

xoivTrjv

Alfca

bcpecog

bcpecog

^'EaTi de*

^^)

XeYBc.

alftaTecTrig

^^)

Qdfcvog eatcv*

Acpca ^(OCQOYQvkkov

dhf\dci>g

AQdxva

Xvkbg dvvridov

xvvoxeq)dXov

''A(p68evfca xoQxo8ecXov

x^cQOY^yvkXov.

AcOconcHr)

^^)

25)

Xc&og.

^OaTOvv cpecog

'^)

^Q)

e^axoXovdrjaiv

Ttjv

^®).

n\o\r](v ^^).

30)

Columna 13%
Acfca xvvoxecpdXov j

acfxa xakaficoTOV.

AeovTog

dv^Qconov

yoi^o^,

Acfia ^HcpacaTOv^
TQc^eg xvvoxecpdXov y

dvvridov

Fovog

dvvvcdov

Acfia

AQTefccaca.

^EQfiovy
bcpecog

Anb

1)

1.

XoiQt^s»

1.

fiedijQfiTjvevfiBva.
^^)

^)

^^)

1.

^vfjOov.

1.

Compendium

dvOefcacov

1.

^')
^'^)

^^)

1.

sed postea o literae ultimae supra scriptum,

1.

L

eTtvxaQStav,

vocis giSatv?

uvXXa^ovuevoit,

xQoxodsiXov,

5)

dxav6cg,

^

^*)

an voluit xoXoxvvtt^v, cucurbitam?
1.

^^).

dxexdXXc8a.

In Pap.

'Ayqvnveina,
^)

colcov

acpvog

aneQfia,

^^)

dv^Qd^vri.

,

Acpca ocpOdkfcoVy

Acfca dn

y[di/]op.

1.

^)

1.

alfiaTitT^g,

ceterum

^^)
1.

1.

^^)
^^)

].

1.

*^)

IvGBvg.

JdxQva,

dvrjdov,

dvr^Qov.

.

(piXiav.

xT^xidojv,

afiaQtiag,

nof^.

^^)

23j jj^

^^)

1,

^)
1.

In Pap. xo

xo^iiii

^^)

1,

vel

.

®) 1.

xdfifj^sag,

fortasse ddijQ

nisi fortasse

,

kni'
1.

aut

cixig.

dQdxea, oculi, visus.

p^p^ primum scriptum dwviQv^

fortasse

a(pvQo\\

^^)

1,

dvQsfnov,

,

,

,

40
Bihs nommis ,

i)ynes(?) succus*

Cauda

scorpiurus.

porci,

Us medici.

arenosus

Hestiae (Vestae) sanguis.

florem.

Aquila

lapis.

(?)

Sanguis chenalopecis

lac sycomori.

oanguis Uroni,

lac porceili.

Setae leonis.

bynes

Sanguis Croni*

olea cedrma.

Semen sous.
Semen Heraclis

neiieborus albus.

A

lactuca agrestis.

erucam

Litane,

Sanguis capitis.

Semen

Imgua.

(?)

signiiicat.

lupinus^

ovum

tauri,

scarabaei.

Cor. accipitris.

Artemisiae meduUa.

Semen Hephaesti,
Semen Ammonis,
Semen Aris,

crinanthemum.

Aster a capite.

tithymalum.

A
A

ventre.

chamaemelum.

pede.

aurea semina habens.

conyzam

significat.

trifolium.

Columna
vs.

vs.

8. bol[ch]o[sIj]th
9.

VS. 10.

,

[i6s]eth, [i6er]b^[th].

[i6pata]thnax , [t6pa]cherbeth.
i6sSESr6

LEEMEN ....

,

VS. 11.

l6cHL0ESEPS.

VS. 15.

6SPERTHNAX, BRACH , KRAB , BRAK»

vs. 16.

basphuphth6i , BREIANOICH.
patathnak, ANTHROCIPH.

vs.

17. i6b^th, ap6psoi,

vs. 18.

vs. 22.
VS.

23.

i6pakerbeth , i6bolchoseth.
bolchoseth.

i6erbeth

,

OSESRO.

41

AoA^ avoQconov
Uvqa ;^0iQ0v,

pvvecDg

,

axoQniovQOV.

Uarovv lavQOVy
EoTcag aifia,
AeTov

afifieiiprjV A[i^\Gov^}.

dv0efiwv.
oaekkepeif.

)

^
^).
yaka avxajLcevrjg
yaka x^vQioiov.
pvveag ^) Y^coaaa,
f

Acfia

j^ip/aAtjTcr^xog

) ,

Aifia Kqovov^
iQt^X^g keoVTog^
Ai^fia

Kqovov

Fovog rikLOu-i
lovog HQaxkeovg

^).

20)

evyG)fcov Kbyei^

,

uQeioag ayQeca,

^),

OeQfMog.

x[a]vOdQov.

(oov

^AQTefciaiag xaQBca.

xovv^a

,

25)

^[«yjfi^.

»)

XQivdvdeftoV'
TQLcpvXkov*

TidvftaXXov.

xeq>aX^gy

ccTib

15)

ekkepoQog Mvxog.

Alfia dnb xecpaXrjg ,
Fovog TavQOv
KaQSia leQaxog ^
Fovog ^Hq)aiGT0V
Fovog ^'AfifiGyvogj
Fovog ^'AQecog,
^AoTrjQ

K.\

xeoQvag

,

^;ro KeiTavog

10)

x^^^og.

'Anb xoilsiag

Xccfcacfir^Xov,

'Anb noSogj

XQvaoaneQfcov.

30)

Columna 14\
vs.

8.

vs.

9.

lioaaeaQCOj Ar^efcev ....

vs. 11.

I(ox^V<^W'
SlaneQdva^y

vs. 16.

17.

vs.

vs. 18.

vs. 22.
vs.

1.

1.

,

[lG>naTa]&vaS [I(ona]xeQ(3rid,

vs. 10.

vs. 15.

TtsHog

/iol^xMarild, [leoajrjd, [I(oeQ]/3rj[0l

Pap.

Hsdqia,

,

KQaft^ ftQax.

Baa(pv(pd(0Cy BQecavoc^^.
lG)(3ri6

HaTaOvax

An(oifJOc^

^

I(onaxeQ(irid

y

^

AvdQOvcp.

I(o(3oXxoari&,

I(oeQ(iri6^ Bo'kx^ari&.

OaeaQG).

23.

fortasse ^vvr^g^ aut |$ovTia(Tos:.

in

BQa^

1.

dfifiiTJ^g

vel

ipafifiitT^g

Xidog,

1.

deTog.

primum scriptum xv^^^V^^s, deinde ^7 supra scriptum.
^) 1. avxafiivi^g
^) Primum scriptum /i^/ita xav^ov, deinde
^) Lege fortasse '-^^tto T^xavog,

ydvog supra scriptum.

^)

1.

aovv^av,

^^) 1,

1.

jfjyyaAw-

vel avnafiivov.
oe^/xa

Kovliag.
6

rasum

et

,

.

42

Columna
VS.

10.

vs. 21.

15*.

THALAMAXA. THA.
Invoco te (qui

vacuo spiritu,

es) in

terribilem, invisibilem
et

,

deum, corrumpentem

vastantem, odio persequentem

pudibundam reddentem; in
Effice ut talis
voco tuum magnum nomen.
separetur a tali. i6, 16, 16, brak,
KRABROUKRIOU. BOTRIOU. APOMPS. STROUTELIPS.
ERBETH PAKERBETH
lAO
lAKO
in luctatioue
THEOUTHETHEONTHRO
lAo. Separa talem a tali, quoniam illic
stabilem, (eamque)

vs,

25.

.

vs.

30.

.

. . .

.

,

Columna 46\
lOBlAI,

VS.

8.

lAl,

VS.

9.

lOBOLCHOSiTH

VS. 10.

APOMES

. . . .

,

lOERfiiTH

THTHNAX

vs.

19. Excita mihi a

VS.

20. THIRITHAT

VS.

25.

VS. 26.

BASTLEOM,

,

AMESO, ALIANACHAMBRi
....ATHROI, ATHROfR,

Columna \1\
VS.

6.

ORICHTHABPO

EO

,

ABR AAM

.

.

ELCHIBIOTHE

animam
vs.

domum

10
.

.

.

incendisse (fiiiam)

talem

.

.

.

,

.

,

,

43

Columna 15\
OaXafMa^a .6a

vs.

10.

vs.

21. 'EnixaXoviLiaL aa \to\v i\y rq) xs]vq) [tivsv/Lcara ti^), Sibv^)^

doQaTOV j Obov q^doQOnoibg

xal eQrjfioTiowVy \ju\iaG)VTa olxtav
aTaOovoav , xaTCjJibv nQaaaovTa
*

vs. 25.

evbtcl-

xaXovfjLai aov t[6] fieya ovo^n'^)* novriaov tov Sslva^)

8iaxoQta6f)Vai dnb tov dsiva^)' Ico^

KQa/^QOVXQlOV

y

laxo

.

.

.

.

laco

BoTQWVy
.

EQ/irid

vs.

,

IIaxeQ(3r}d

z.qg)

0eov6ri6eovdQG)

8'

lo^BQax.

,

enl Tfjg ndXrjg

30. Tov lacjy 8idxoifJOV [r]6v Setva^)

ov Bae/ue

juev §av8ixai^

Icjy

^TQOVTsXeifJ

AnCOjLtlfJ^

dnb tov

^slva^)^ OTi exei

re(3eQeTeQQL

6ico

Columna
vs.

8.

vs.

9.

lai IcDjiiat
[lG)/ioX;(o]arj6

,

lG)eQ^rj6

66[y]a§, Baai[Xe]o/u.

vs.

10. Anofieg

vs.

19. ^'EyetQt^) juot

6iQi6aT a

dnb /3dQiv dXen.»..
6g)
aaxa

OTrjg e

vs.

20.

vs.

25. A/ueacjy AXiava;(a/u/SQrj.

vs.

26

etv

.

.

.

.

.

.

/uiQt.icog.

A6qol A6QorjQ.

Columna 17^
vs.

6.

Eg)

G)QL;(&a(3nG), AfiQaafi. eni^

/uavoi EX;(i(iiG)&e f^o

.

,

qoi^.

Te TTjv ipvp^rjv Te

aat XLon
vfidg

vs. 10.

xaTd ,dva.

xnvQcbaat

«)

nvsvfiaTt..

1)

1.

1.

^'Eystge.

^^)

1.

acofcaTrjaco

dsivov,

Tr/v

A
1.

q>6oQonot6v,

^)

In Pap.

.

^)

In Pap. J,

A.LAN

13.

BIR-:i^B

METIR

EMETH
THARABLATH
PHNOUTH
THOUCHAR
SOUCHAR
SABACHAR
...(filiain)
.

.

talem donec

(marem)

Obtestor vos

talem

.

,

45
vs.

A.Xav*

13.

Mbtiq.
Qaqa(i'ka&.

OovxaQ*

2ovxaQ,
2aftaxccQ*

xa...v Trj[p
V ...ef4. rbv

J

ecog

J

riB

€'^[o]^x4^]« vfJiag

...&V
.8ri
.

.

exvSa/ucov.

Tov l^aXavtG. xal rb

X ...a ai[4(ov
X 7TQ[o]ga)7i;ov xai ro)V avv
,

. .

.

&b(o.

ADNOTATIO.
Columna \\
Vs#

1. llQ&^ligl
tituli

significare

hujus sectionis posterior pars, quae tamen paucis tantum

constare potuit,

cum

hoc loco videtur actionem^ operationem magicam;

et

qua natura

actionis definiretur,

literis

periit fortasse

una

frustulo in margine superiori papyri.

Vs. 2, "Ej^av , X.

Statuendum

T. A.

esse

omissa,

no. 1

addidimus ,

fortasse

elici possit

qua ratione oanQia

in

initio

quaedam

hujus periodi

ex totius loci delineatione

nisi verior lectio

,

quam Tab.

I.

pro laTtQiarv Reuvensius conjecerat dartQv&Vy

;

sncerfj legumina essent

ejmdem

anni.

Quae sequun-

tur ita restituenda videntur: vvxrbg^ xal hzfiidV t^(pog Xeyey vel sine*

quae autem

recitari

debent

verba

mystica,

continentur

in

fine hujus

versus et versibus quatuor sequentibus.

Vs. 6. Tavra...[e]inov[ro]g.

magica

ista

intelligenda

Supplendum ravra aov emovrog.

Utrum

operatione evocata Proserpina, quae praecipue ATo^jy
sit

non afBrmaverim

,

puella,
dicitur,

sed crediderim fere ob lampades quibus

instructa apparet, vid. vs. 7.

Vs.

9.

ava .Qeigxenracrai. Vide

haec ad archetypum delineata in Tab.

I.

2.

46
Vs. 10. xai....XBcg rdg Xa/ujtddag, restituendum fortasse xai dcpsXei^g

,

et

au^

fereSy pro aufer lampades.
Vs. 11. Gv [€]^''[7r]6....supplendum videtur avTri\ pro sequente

certum an scriptum
Vs. 14. TI\a\qBBqog

aqtog.

fuerit

nqogbBla&av.

Amor

Paredrus,

id

est

Amor

:7r^0(y;f€r<yi?a^ in-

qui adstat, adjuvat,

mandata exsequitur.
cebantur genii

,

Marcus, sectae Gnosticae dux, baifiovd rtva TidQedqov i;^eiv

Sic

batur,
I.

ndQedqov, vel batfxoveg ndqhbqoL in magicis diquorum ope incantatores consilia sua exsequi putabantur.

ov

di^'

cap. 9

Apud eundem

in.

,

dice-

V. Irenaeus contra Haerr. ed. Grube,

TVQoq^rjreveiv doxei.

20

cap.

et cap.

25

parerga Simo-

inter

,

nianorura et Carpocratianorum enumerantur: Artes Magicae, Exorcismi,

Agogima,

Incantationes, Amatoria {cpikrQa),

Charitesia, Paredri et Onei-

Est autem UdQeSQog eQcjg totius

ropompi.

vs.22 columnae 3^« extenditur, titulus.

quae usque ad

sectionis,

Minoribus sectionis partibus sive

paragraphis singulis titulus praemittitur, excepta tantum posteriori, quae
col. 3^® vs. 4^ incipit.

Paragraphus primus inscribitur ^'EQcoTog

reXerrj x.r.X.

vid. vs. 15.

Supplendum

Vs. 17. earlv ydQ e;^o)V.

naiBcov rd^iv

nam

,

eariv ydQ

fortasse

(leg.

e';(G)V

e'xov),

est puer ordinem, modestiam habens^ amans.

Vs. 20. reXe .... supplendum videtur reXe\t 3e avjrbv d)g e'[QG)T]a , initia ipsum
veluti

amorem

,

ejusmodi sacris caerimoniis statuam

amoris statua dedicari solet;
.

primum reXeta&ac^

initia

,

quibus

deinde dcpiB-

Qova&ai, consecrari debet Amor.

Vs. 22. Xv^vovg djucXr[(orovg] suppleri potuit ultima vox ex
Vs. 23. ncvayJdag
tela

,

ro^a.

An

fortasse

Sina[X]ra nivdxi8[o]g roSa

/uiXQd

tabula quaedam picta,
armatum exhibebatur.
noifjaag rbv ....a, supplendum videtur rbv [eQO)r]a
fortasse legendum noir^aecg.
ciat

i^, vs. 25.

col.

quae utrimq^ie vibrari possunt? sed quid tum nivdxcdog huc

non

video,

simulacrum,
Vs. 24.

dedica

,

initiari,

Vs. 26. d)g

in

intelligatur

nisi

,

fa-

qua amoris

telis istis

neie v.
.

Ex

6)g §e neietv pro

;

pro notf^aag

literarum ductibus paene deletis enucleare mihi videor
a)g

Sh

net&eiv

,

ut

vero

tibi

concilies

admirabilem

Amorem.
Vs. 29. nXtv&ovg ...»ag , quae supersunt literarum fragmenta vocem veXag^ va-

Xag

videntur,

constituisse

quatuor

altaris angulis

Vs. 30. dnonvetSov ^iba

vitreas;

tegulas

xeQara dicuntur

quae in

prominent.

Conf. coL 7*

,

vss. 2

seqq.

Vs. 31. (iaaihiaaav , fortasse ^aaiXCaxov y regaliolum, aviculam.
Vs. 32.

dXXd xarexo)V

etg

rfj

x^iQ^ legendum fortasse dXXd xarex^ov

dvanvv^eig , sed comprehendens animalia

ista

manu,

suffocabis.

rfj

x^iQi

47
quae sequuntur fortasse

Vss. 33, 34. dTtonvvyfj,

avT5>v eig avrbv

(sc.

rbv

xal eira

eXdfjy

(iayfibv)

restituenda: xal rb alfjia

ita

cett.

Vs. 36. voaadxiov^ supplendum fortasse ficofiov tiov&v vel 8va7ioia)V rtjV reXeT7}V

arae perficiens initiationem.

,

Vs. 37. aXXog 8h
.

av.... supple

/Ltridelilg

nemo adsit; hac ratione quum feceris ^
6 XeYOfievog supple Xoyog 6

Vs. 38. A

y

cett.

XeyojLcevogj oratio, invocatio

quae

—35

Est

pronuntiatur primo die , quo sacrificium

autem haec

avvearo)' ovrog, alius vero

fir^delg

vss.

30

quae

in

fit

inscriptio ipsius invocationis

descriptum.

columna sequenti

le-

gitur, usque ad vs. 19.

Columna
Vs.

l.

rdv ev

Amor;

vocatur

Deus qui

xaXfj zo^tyi.

Ttj

dicitur 6 eni

intelligitur

xot^rri

2*.

sedet in pulchro sedili^ vel throno^

fortasse

nam

lotus,

3^, vs. 14<>,

col.

tov Xebrov xa&r^juevog,

Horus Aegyptiorum , uti et ChonSy
ejusdem dei superioris ordinis forma, in loto sedentes exhibentur; vid.

Musei Antiquariiy A. 258 et 929; {Aegyptische Monumenten cet. tabb.
IV et XI); sic et Horus-Harpocrates Gnosticorum, cui ipsi Amor adsimilabatur, viA. Musei Antiq. A. 1454 {Aegypt. Monumenten

gemma

et

Uwplication des planches
Vs.

3.

viri et mulieres

ex

locis,

aliis

i.

,

e.

E.

I.

fig.

12;

j9; sed inprimis Pl. III.

p.

^

dv aeficovTav ol dv8qeg xal

ot(x)

Tab. XVIII,

,

Gnostica apud Matter, Hist. du Gnosticisme ^ Pl.

oi

homines omnes.

(1.

al)

yvvaixeg

qualem colunf

,

10, 12, 22 et saepius

Sic vss. 9,

Aegyptiorum scribendi ratione, qui

ita

dictionem illam

circumscribere soiebant.
Vs.

4.

Ta^v.
19

vs.

Est haec exclamatio
Tidri,

Taxv,
[

ridri,

Taxv\

quae exorcismis hic

,

col.

13, vs. 13

ri8ri,

iiiic

interjicitur

/?/ ool.^

,

vs.

3:

;

v. infra

ridri,

(3\

/9'.

E(p\&aae to nvq ini Ta eHdcjXa Ta fteytaTa. Eidcoka sunt deorum
Cf. Reuvensius, Lettres , Corr. et Add. pag. 159.

statuae.

Vs.

5.

— y.av&dqov.

Tbv xvzXov

Kdv&aqog

intelligitur

vs.

18;

p.

163 seqq.; qua ratione 6 xvxXog tov xav&dqov

cf.

vensius,
in

M. Letronne

Lettres a

I,

In

MStis

semicircuius

,

istis

rubris

ut ex uno saltem
ficans.

In

veluti

13,

citat

infra

et

eum locum,

erit orbita Solis.

Reu-

Papyros funerarios quales

Bescription raisonnee des

mus.

Sol,

Horapollo, Hierogll.l, 10, et quae citavimus ad

monumois ^Jgyptiens, I, 71 79 enuraeraviversus dextram ejus qui papyrum spectat exhibetur
,

saepe

punctis,

lumen indicantibus

distinctus,

et,

exemplari admitti posse videtur, ipsum coelum signi-

media semicirculi

illius

parte cernitur discus rubro colore di-

,

:,

48
stinctus et

,

infra

discum caput dei Shu, quo nomine

forma dei Phre

alia

eodem semicirculo apparens.
symbolum: 6 fisaovQav&v
TVQavvog. ^SiPEI Reuvensius, 1. c. pp. 14,15 conjicit nomen Aegyptium Solis Thore intelligi literis 0 et * permutatis aut ipsum nomen
Phre; sed comparandum potius putamus Copticum i^opi, idem. quod
sive

vocatur, extensis

solis

bracchiis

ex

Supra caput dei cernitur scarabaeus,

solis

,

,

,

^ipx, splendor ^ splendens ^ quae appellatio certe Soli optime convenit.

Comp. hieroglyphicum p u
de sole, luna
dictio est

Vs.

6.

p i r , coelum matutinum; p e r i

,

et stellis apparentibus.

Coelum orbitam

Gnosticorum scholam redolens.

Cf.

solis

Reuvensius

effrediem^ oriens,

non cognoscens
,

op.

p. 14.

cit.

jusaovQayG)y TVQavvoQy scarabaeus dicitur, qualem supra dei caput

voli-

MsacwQavuv

ver-

tantem modo ex Aegyptiorum monumentis citavimus.

bum

Alexandrinis proprium pro (MtaYi^^QvctC^uv^ vnsQ xsq^aX^g iardvai.

Sturz, jDe dial. Maced, p. 106, et quos citat Reuvensius, Lettresl, 15,

nota
Vs.

8.

b.

^XXa^av non i^XXdSavro^ nam lacuna, quam suspicatus erat Reuveni. e. domisius, Lettres I, 16, nulla adest; dominum coeli perdiderunt
,

De

nus coeli periit.

significatione hac verbi dXkdaaei^v , ex Orientalium

linguarum indole petita
inde a

4

vs.

—8

accipiendum

omnes

v.

illae

de iisdem

est

Schleusneri Lexicon in
calamitates

mox

jam

eventuris,

v.

— Ceterum

quod

accidisse dicuntur, proprie
nisi

deus propitius

sit

im-

autem minis {J3iaarixai dneiXai^,
Thaumaturgi utebantur, ut daemonum

precanti; vidd. vss. 16 sqq. Bjusmodi

apud lamblichum)
genus dxQiTov xal dXoytarov
vocantur

lambl.,

Vs. 12.

Be

terrore

sibi

obediens redderent.

Vid.

Mystt., VI, 5.

iigdcpaaVTa. Fortasse hac ratione emendandum
dvdyxaaov avrovg
dvdyxaaov avTovg noi^rjaai^ dsi d, (vel oaov) laxvQd xai XQara Sv^
vaVTai Ta vn ifAjov yQa(p6fi%vd ts xai Xeyofisva eigdnav (vel eig
dndvTa ;f^oroi/, ut legitur vs. 27), co^e eos facere semper fortiter et vehe"
menter quantum possunl^ quaecumque scribuntur aut dicuntur a me in

omne tempus.
Vs. 14.

^OYPEI

— AJ£1NJI.

exorcistae ad terrorem

daemonibus injiciendum.

Eodem

uti solebant

consilio

Marcosii nominibus Hebraeis utebantur.

demtionis formulis
adv. Haerr. I,

Sunt Voces Hebraeae, qualibus

in

re-

Vid. Iren.,

18, ^2.

avrovg iv[(po]/Sovaiv TQO/uovg. Locus conturbatus , fortasse hoc
modo restituendus xai noiriaov avTotg ivcpo^ovg TQOfiovg^ inTorifti^

Vs. 15. noiYiaov

:

vovg Tdg q)Qivag

(i. e.

TQOfiovg inTorifiivovg

xaTd

cpQivag), vel inTOfj'

fiivag (pQsvag noitjaag 8id t6v <p6^ov aov. jEV fac, causa
rentes tremores, pavidas mentes reddens^ per timorem tui.

ipsis ter-

,

49
Vs. 17. Ttjv OLXovuevr}v.

Vs. 18. dnaqa(iaTG)s.

est terra habitata^ orbis terrarum,

OizovfiBvri sc y^,

ad HorapolL HieroglL

Cf. adn.

14, pag 198.

I.

Sine ulla omissione

probe

,

accurate; aut non per alium

^

sed ipse exsequere mandata mea.
Vs. 20.

zaTsxovTog tov
\3sfieXia

legendum xoa/uov,

x. a..v.

quatuor fundameiita

,

quatuor, sive aTSQecofiaTa

^

bases

vel

,

zonae

,

intelliguntur

fortasse

mundum

quas totum

in

Td TSGaaQa

infra vs. 32.

ef.

Aegyptii

divisum

esse statuebant, auctore Stobaeo EcU. I, p. 1076, 1082. V. Reuvensius,

Lettres,
Vs. 23.

.

.

29, 30.

I.

Ttiadcog fioi tov Selva

dnb Tov dsiva
ut fioi

Tfjg deiva

rj

— Fac

videtur praepositio duo.

dq)

,

nam quae sequuntur

etc;

Tov detva

Omissa

dv[aYx]d^G)fiai,

r]g

ndvTag aTQsq^sa&aL
dq)'

juoi

(vel

elg ijuk)

dvayKdt,ofiai ^ vetant

rjg

Formula 6 deiva rj
decva, saepius in Pap. nostro obvia, usurpatur ad personam indicandam
incertam, nullo nomine addito; veluti nos duplici
utimur; ubi autem
{t(o

vlco)

intelligamus.

cett.

N

adversus certam personam exorcismum

nomen

ev TOVTcp Tco naQaiptftca xaT^ ejicTa[Y]r)V

Vs.

volebat

instituere

aliquis, illius

erat inserendum.

non

capio.

24— 26.

Un,

Locum delineatum

sibi velint

n. 3.

,

ABAANA0ANAABA

JJS2NJI,

quid haec

etc.

,

exhibet Tab. I

BEATEUIAX

~

2EME2IAAMJIE phrases ex Hebraeorum lingua petitae, et preater
quartam, BEATIAX in gemmis Gnosticorum frequenter obviae: IA£l
;

,

apud Matter, Hist. du

Gnostic,

VI, 3; VIII, 4, 6; IX, 1, 5;

4, 8, 9;

V,

ABAAOANAABA,

9; VI, 6; VII, 8;

8,

I, E. 10;

ibid.

IA£1N

(v.

col.

I,

vs.

2.

X,

B.

II.

8;

1, 2, 3,

ibid.

I,

III.

cett.;

1;

IV. 8, 9; V.

AA^NAI

E. 10; II, B. 7;

III,

,

2;

ibid. IV.

6; IV, 7;

SEMESIAAMnE (wgI^EMESEIAAMWE),

F. 5;

11,

vel

1)

cum Aegyptiorum jo^,

Pl.

A. 3;
Ji2

oo^,

vel

III,

[col.

c\u.dL

7,

vs.

3.

Luna

Prima vox, IA£2
17), convenit quidem

cett.

Qt

diQm

indicantur, sed

jC^-^?/^

Hebraeorum T]\ vel nln'; Jahve; secunda, *J1ti;
quae bis eandem phrasin continet, ABAANAQ ita

petenda videtur ex

Dominus\

Tertia,

,

junctam ut sine discrimine,
sis

,

ter,

explicatur ex
op.

nique,

Aoyog

PIL,

d.

cum

cit.

KHK

IJ^

Expl.

d.

,

,

,

p. 17); quarta,

vocibis Hebraeis TVb

^EMESIAAMIIE

Matter, Op.
Vs. 27.

Hebraeorum

cit.

fortasse possit

sive sinistrorsum

sive

Pater nobis iu

^0^3

i.

e.

hic differant

— em^^dovtoi,

non video

;

Mat-

comparari

sine acie; quinta de-

ad ipsum

explicatur HT dSj^ tyOS^, Sol

PIL,

(es) (v.

BEATEIJIAX,

(vid.

p. 17).

/' eni Tfjg avTfjg OvaCag, nempe 3° die,

Vs. 28. deoi ovQavioi.

dextrorsum legere pos-

Quomodo

vid.

coL

deoi entyeiot

corrigendum fortasse vjioxOdviov

\.

et
,

vs

36.

eTii^Oovioi

aut vnoyetoij

,

50
vnoYaiOL^ dii subterranei, inferi. Ita in Porphyrii ,Ep. ad Aneb.^ § 3
nominantur dBoi x^oviOi^ xai vnoxOovioi^ ivv8()iot xai ccsqioc ; apud

lamblichum ,
inovQaviot'
30*.

dovvac
et

/uoi

x^Qiv

Pap. K,

vss. 9,

— nQog

2

navrag.
rijV

vss.

.

9 et 25

vs. 3.

vid.

5».

nlN3y,

est

ABPACAZ

ewer-

ABPJSAS,

minus

correcte

Basilides Gnosticus eiusque discipuli utebantur ad

summum

quoque

interdum

ABPA CA Cy

Hebraeum

nominis ^nbn, deus exercituum. Altero

citus et, per ellipsin

numen indicandum.

Vid.

scribitur

adv. Haerr.

Iren.

addi possit

caro factum

Hist.

23

fine.

du

Gnost.

ex lingua Aegyptiaca petita:

explicatio

alia

dA. — pA — CA2:i

vel

,

cap.

I.

nominis explicandi rationes memorat Matter,
sqq.;

1

ftaaiXiaaav j Bvr\[iBQia xai evrv101
dvdQcbnovg ponitur

2AB^Xi0 — ,AB[PAZ]^S.
ut

col.

,

numerantur: ;(aQcgj inag)Qo8iaiay

10; ubi in votis

Columna

sive

D

Pap.

Cf.

xal

i/LtTivQioi^^

Reuvensius, Lettresl. 18; III.

Vid.

pro avdQag

1.

xai

atdiqtoi^

fine

nQog rov ^aaikia xai

fiOQqiri^

X^a.

VIII.

de Mystt.

Diversas

49

II.

acj vel

verbum; qua certe toUitur doctissimi

est

dubium, in reliquis explicationibus
sensum non satis novum et mysticum inesse observantis (vid. op. cit.,
p. 51). Ceterum propterea quoque nomen ABPASA2 adoptarunt Gnostici, quoniam literae^=l, 5
60, -^=1,
2, P=100, A—\, >4
et A—^O^y supputatae, numerum efiiciunt 365, totam seriem coelorum ovQavcav emanationum divinarum complectentem vid. Irenaeus
In Gnosticorum lapidibus nomina lAQ,^ SABA£10^ AJQNAI,
1. c.
ABPAZA2 saepissime inveniuntur; vid. v.c gemma apud Matter, op.
de historica Gnosticorum

scriptoris

=

=

,

,

;

,

,

cit.

Tab.

fig.

III.

5

,

cujus anteriori parte Harpocrates cernitur loto

in

insidens; in posteriori parte leguntur nomina: IJ£2,

tab. ni, fig. 1

2. ini

rdg y

rj/LciQag

4. slg

d

,

i.

,

GABAL20, IAS2

rjjueQag
e.

lAQ ABPACAa

4,

in aiia, tab. IV.

^

in, versus

;

2ABAQ0, ABPACAG;

et in parte

et tab. VIII.

tres dies

fig.

posterior

4, IAS2

AA£INAI',

ABPA2AZ.

sed malin legere ini rfjg

,

tertio die.

JCQrj^si^gy

i.

e.

ad ea impetranda quae

desideras.

In sequenti versu

lacuna post naQaxe^^/Lieva supplenda videtur /LierdYQacpe, id est

primum

jam scripsisti,
mus (proprie exorcismi
scribendum quodcumque
adscribe;

,

ro nvrrdxiov avv

pars quae vss. 6
fieri

ro) 'koyco.

iis

quae

in tabella scribenda est oratio, exorcis-

velis;

cf.

—11

vs.

11

continetur); deinde ad,

oaa &iXeig yQdcpe

eig

,

51

Vs.

6.

Tres

x. r. X.

2aiLtfza)&

voces ex

priores

Hebraeorum

piurimae ex Aegyptiorum lingua petitae videntur

20P^H sane Coptico

,

CApcf€, palmites, propa^ines, Aegyptiorum veterum

srpt, srpti, plane

,

sequenti^£OrP^Or0

respondet; comparetur quoque srf , calor vitalis. In

idem nomen, aut forma aliqua verbi cpq€, cpocjT,
operam dare
splendor^

quam
et

2BH
raxv,

agnoscimus.

facilius

vid. col. 13.

dsLvoL,

inserendum
constaret,

13,

vs.

(?)

383, coL

I.

2.

vs.

supra adn. ad coL

et

ex Aegyptiorum

quum

multas

vs.

consuetudine

0Y20YJSEIPI
Satae, Isidisque

,

uxores

saepe

ridriy

sive,

ZBE,

6, scribitur,

raxvj

ijdrj,

vs. 4.

2.

23; matris quoque nomen
qui

,

,

ita aperitur,

BIBIOY, BIBIOY, 2<PH, 2<PH,

Vid. supra ad coL 2,

r7]g Ssiva.
,

Copticum j^oti

Certiora sunt

sententiae addita, respondent Graecis

in fine

y

cpuaqT, vacare^

vel

in priori parte

quibus Osiridis, Nephthydis

in

Pap. Demotico bilingui,

in

rbv

MOYHIGPQ

Sed etymologiis campus nimis vastus

offert.

quae sequuntur,

ut

9.

leo,

;

ut latius in eo exspatiari audeamus.

nomina

Vs.

,

latere possit

reliquarum vero

,

duxisset

probe de aliquo

ut

,

pater,

matris

nomen

nomine quoque omisso. Conf. Reuvensius, Lettres etc. III. 10; Exempla ex contractu Demotico petita
vide apud A. Peyron, Papp. Graeci, I. pgg. 61 et 132; et in titulo se-

plerumque addebant, ipso

patris

pulchr. Graeco Aegyptio, in

vimus

in

&

Vs. 10. 7iaQOftoc(o&sig

duat

Museo Antiquario, V. 129, quem

Animadvv, in Mus. Ant. L,B. inscriptiones

istiusmodi

as/Ssrai &€0)

deaeve,

dei,

exorcista, coluntur;

cf.

qui a

supra coL 2.

^

Amori jubetur ut formam

&eu.

ij

explica-

p. 27.

persona adversus
vs. 4.

quam

in-

operatur

Secundum lamblichum, De

Mystt,, VI. 6, ipse theurgus minis erga Deos utebatur eosque sibi obedientes reddebat, Sid ri]V nqbg &BOvg evcoaiVy ijv
aTiOQQrjrcov avfi[iok(ov

Vs. 11.

iysQ&dg €H &d/u/3og

(1.

ndQsax^v avrco rcov

yv^oatg.

rj

&d/ufiovg).

— Dubium

videri possit

an ad sequentia,

egoQxt^co cett. haec potius pertineant. Sed prioribus jungenda putamus; exorcista ex stupore

,

vehementi animi commotione

vel

,

post priorem exorcismi

partem pronuntiatam, expergefactus, quae desiderat tabellae inscribere debet.
Vs. 12.

xard rov xal xar
rov dywv xai xar
Xov, vid.

ibid.

legendum

fortasse

aut,

vs.

sjiiri^juov

10;

IlACIXOQ,N^

et coL

ndaa ^^(ov

omisso vnaxovsc^
et

6v6/uarog.

Omissum

videtur dytov,

intrCfzov 6v6iuarog vid. coL 4.
5.
,

vss.

In seqq. pro

13, 15.

sit

sed

dubito

an

in

xard

27; aut lueyd-

ex praecedentibus intellecto

nei^&eTai;

accipiendum

vs.

ndv x^cov
vn6zurav

Papyro legatur

proprium aut mysticum nomen, ut

reliqua quae sequuntur, ex peregrina lingua petitum.

Vs. 13.

AMHN.

Est Hebraicum

fQK Verum, Vere;

significatio hic adscribuntur.

cui et ipsi mystica vis et

52
Vs. 13.

jam

i]drif

Vs. 14. 6 €jri rov

dens

et

Xcorov

Ka&e^rj

est

Vid. supra ad

Vid. ad coL 2.

xaOrjf^evog.

orbem illuminans

adsimilatur.

mam

Jam jam.

bis, pro

Phre

vs.

2. vs. 4.

Deus

1.

Aegyptiorum

sive sol

— xoQXodsclosidtig,

col,

,

XQOxodsiXoeidrjg

1.

jam Amor

crocodili for-

,

de crocodilo apud Aegyptios solem in capite gestante

habens;

Clem. Alex. Stromm. V.

— Serpens

rotg Trqbg (ioqqav /ueqsaiv.

jeceris hic deesse iv

,

alatus

,

con-

nam

pro TirsQOsidfjg certo corrigendum nrsQosig aut nrsQcorog) in Papyris

quibus cursus

solis in Inferis describitur

deum Phre

aut certe ejusdem

,

idcjQrjao),

1.

Sectione ll^ exhiberi solet

6 avvavri]aag , aut potius

in

monte aliquo ubi operationes

gebantur;

Reuvensius, Lettres

quum quae

sed

potius

ibique

avvrjvrrjaag , ob sequens

o)

qua ratione ad deum referatur, Bgo sum

Tb

isQov oQog,

,

in

,

es.

spectent,

,

,

formam quamdam puriorem comitatur.
Monn, Bgg. du Musee^ 1. 71, pgg. 254 sqq.

Vid. De8cr. Bais, des
Vs. 19. 6 avvriyrijaag

cf.

pag. 670, Potteri; et Buseb., Praep. Buang.

7,

11; ob ea quae sequuntur, iv Se roig nQog vorov fteQsavv

111.

se-

in loto

cui

in

prioribus

de monte

inteilexerim

ille

cui obvius factus

de caverna
22,
magicae peragebantur aut peragi finc.

intelligit

1.

sunt

dicta

omnia

solem fere

aut coelesti, qui in Pa-

solari,

pyris funerariis saepius visitur.

'Ovaov yvcjaiv, Intelligi videtur Aegyptiorum nuChons , et omissa adspiratione Ons Amonis et Neithae
ipse in loto sedens exhibebatur eodem modo atque Horus

Vs. 20. rrjv rov f^sytarov

men Hons
filius,

sive

qui et

,

Harpocrates, minores

aut

JDescript. rais. des
tres, I.

Vs. 23.

Monn.

^Jggptt.

*^H/LtsQiov

merius

quis

ille

du Musee , A. 258;

intelligitur

,

fuerit

naQa%a(36f4,sva aut simile quid.

non constat.

Altera

hic designari

non

IV*i

saeculi

facile quis affirmaverit,

Post

tres

C

Heparte

supersunt;

praecipue ob pri-

Ceterum ob articulum plurali numero
quoque
sectionem '"EQyaarriQiov svnQaaasiv ex
usurpatum sequentem
ejusdem Hemerii scriptis petitam putamus, ita ut quae initio vs. 24
leguntur, Tvcpwviov /LcsXavog yQacpi] titulum constituant prioris §phi.
an formulae significatione
YQa(prj, Incertum utrum scriptionis picturae
literae differentiam.

,

,

24?.

Vide

Reuvensius, Let-

Himerius, cujus, ut notum est, Declamationes

quem tamen
mae nominis

Vs.

sive formae.

20, 21.

[T]^ naQa
floruit

ejusdem dei emanationes

,

,

,

accipiendum.

sit

Priori ratione indicaret,

Typhonio scribendum
rius

tradatur,

vel

pingendum

quomodo

esset; sed

de eo

de altera significatione potius cogitaverim;

modo Typhonium atramentum praeparandum
dictum

et YQacpij pro yQafif^arslov
'

nigro sive atramento

quum

Avsi^\cov^xig q>koyeiri8og

y

sit

nihil ulte-

ita ut,

quo-

hac sectione doceatur,

sit.

posterior vox in lexicis

non invenitur; cor-

53

rigendum
Ys. 25.

dxdvdov ^AlYVTircag

Acanthus,

,

Theophrastum memoratur,

Acantha Aegyptia, quae apud

sive

Mimosa

est

Nilotica Linnaei;

cf.

Schneideri,

in voce.

Leoo.

Vs. 26. zofiecog
petita
^

ut intelligatur Anemones flammeae species.

fortasse cpXoyiVYig^

o^fiqiov^

Gummi

,

fortasse

Tio^fiecog,

1.

est

Gummi

species, ex

Umbria

TJmbrii.

Formulam

EQYaarriQLov^

hic indicat remedii

quo

felicitas

verbum iqYoc^sa&av saepius de operationibus magicis

obtineatur;

et theurgicis usur-

patur, quales a scriptoribus sacris et Patribus ecclesiae

nBqhqya vocan-

tur.

Quod

Vs. 28. ''A/uovv.

Vs. 30. 6

^eyag &e6g

sequitur

ut

hic

,

compendium
32

vs.

fortasse est vocis dyiov,

dya&og

daijucov

,

,

nominativus pro vo-

cativo ponitur.

uQa^cv
col.

hic et in vs.

33 operationem inprimis magicam

Columna
Vs.

1.

significat, vid.

1, idem fere quod vs. 33 iqyaaia vocatur.

vs.

1.

4^.

'Aya&oxXevg 1. ^AyaOoxXeovg. Primam vocem ita
supplendam probat titulus Sectionis sequentis, vs. 14. Quisnam Agatho-

^OveiQ07io[fi7ibg\

haud constat; plures ejusdem nominis apud

cles iste fuerit,

veteres

^

memorantur, sed qui de

naturali

scripserunt^

magica referendus

quum

ille

qui hic memoratur, ad scriptores de re

Ceterum

videatur.

scriptores

de re rustica, aut de historia

historia,

Democriti,

^OveiQOJio/LCTiov

ex

hujus libro de Chamaeleone, memorat Plinius, H. N. XXVIII. 29 med.
Vs.

2.

ailovQor dXo/ueXava.

dum

inveniri

Memorari

fortasse meretur,

homines superstitiosos

garum veneficarumque comitem

,

apud nostrates adhuc-

qui felem nigram timent, ut ma-

et ministram.

Vocem sequentem con-

jectura satis certa (Sco&dvarov restituimus.

ivyQdipag

(1.

infra col. 5. vs. 6

iyyQdipag)

rd vnoxecfceva ZZ.

explicandum conjiciebat , oppositum altero,

^

et

Idem compendium

iterum legitur. Reuvensius dQiareQag^ aut int rd dQiareQd

Q ut videtur conflato, et de^ta vei

infra vs.

ijil

16

et

rd de^vd

ex

6. vs. 4,

significante.

Sed

ut et in coL 5
compendium ex duabis literis ^ compositum hic numerum septem, in plurali accipiendum putaverim, et intelligendum de septem vocalibus, a.e.ri i.o (o,v ^ ita ut sit supplendum rd

potius hic

,

,

enra aroLX^^^^ septem
loco,

col.

5. vs.

6 pro

vocales

ini rd

Mnecra rd enra aroL^eia

,

quae
,

infra vs.

legerim

5

memorantur.

eneira

rd

In altero
ita

ut

sit

cet.

6v....ofine..ai. Si oveiQov nefiijJac legi debet , praeter lacunam error

,

54

quoque
que

scribentis admittendus

quo

,

possit: ovbiqov e'/LC7ieaacj pro

^

v exaratum

pro

ifxneauv

fuerit; legi

quodcumque

^

quo-

somnium

vis

in-»

cidere, injici.

Vs.

3.

o eV

Vs.

6.

AKPAMMAXAMAPIA,
gemma

In

supplendum

Ti x6i[fiB\vog,

fortasse eV GTOfiaxi, xst/j^evog.

9

vs.

col. 6.

GmsL^ Tab.

Gnostica apud Matter, Hist. du

des plancheSf Pg- 59) eadem haec
leguntur.

AKPJMMAXAMAPEL

est

6 (Expl.

III. n.

JBAJNAOJNAABA

duo

et

AKPA-

MAXAMAPI
Xtyuv

Vs. 11. 6vo}ia

,

possumus ex

prioris vocis ultimas literas omissas restituere

coL 5. vs. 14 et coL

13.

vs.

6.

nag ayyeXog x.r.X. Haec et sequentia ita fortasse restitui possunt: b
nag dyytkog dxovcov rd sniTaaaojusva Tioisiy rb &eiov bvojud aov y
rb xard T(bv ^\ nomen quod audiens omnes angeli jussa faciunt divinum

Vs. 12. o

y

fiomen tuum quod effertur per

calium, quae singulae
trina

Vs. 14.

septem

unum septem

Matter, Hist. du

(vid.

Nomen

vocales.

septem vo-

illud

coelorum indicabant, ex Marcidoc-

Gnost.^

168, nota

II.

4»),

saepissime in

gemmis Gnosticis invenitur, vid. vb. c. Matter, Tab. I. F. 1, 7etalibi.
xard TidvTCJV tcov xquoiv omissum videtur ;(Q7}aL/zov axpiXi/iov
laxvQov XQaTaiov aut simile quid. Compendium vocis ;^Qr}/udTiaov
quod sequitur, ex
et q conflatum comparato vs. 7 enucleari potuit.
.

,

ev^Qe dee

,

pars

literae

haereo utrum ia Pap. y.v(3Qe scriptum fuerit,

hoc ab

lecto

inter

titi

solebat.

scriptores

de re

magica,

XXX.

freunden im Rheinlande

Compendium

vel

,

et

Aegyptiaco

illustrata

ejus composi.iBjff^;
,

poste-

Hori, sive

in

V

nihil constat.

fuit

Jahrbucher des Vereins von Alterthumset

quod

linea transversa superducta,

fortasse

in

tia&h^s, patris Hori cujusdam in inscriptione

VoU.

vocis bvo/Lia^

Vs. 15. 'OveiQoio/inbg Z/Ltecviog

vs.

Nomen

2.

f^Ks:, sive &H(3r, proprie accipiter

Musei Wallrafiani Coloniensis,

alius

(intel-

Aegyptiorum inprimis Symbolum. Eadem haec vox cernitur

nomine pabeci, nakfiHGr,

vir,

inventum fuit no-

Democrito

ejusque scripta a

Hist, Nat.,

Aegyptiacum bak,

Apollinis

fissura

zal 'JnoXXco/SrjS exQdro? nomine hoc Apollobex
AppoUobex, vel Appollobeches Coptites memoratur

tum ex duobus nominibus: Graeco, 'AnbXkcDVy
rius est

quum

deinde phrasi mutata, correxerit tovtco

,

dicuntur a Plinio,

fuisse

'JljioXXco/Srjxog,

vti

,

an forte primum voluerit

nescio;

significet

to bvo/na tovto

Appollobece

ovbjuaTi)

Tcp

quoque

Quid

perierit.

scriptor evQedri

men

,

VI

317,

p.

et

w

in

n.

edita.

Pap. scribitur, ex co, seu

compositum esse

TevrvQetTov

95,

Zminis

videtur.
hic,

ex urbe Tentyra

de re magica scriptor, de quo, quod sciam

Nomen Aegyptium

invenitur

quoque

13, 'AQacrjaig Z/i^viog TJeTe/ieaTOVTog

,

et vs.

in

,

aliunde

Antigrapho Greyano,

39 'AaxXrjniddov xal

,

55

Vs. 16.

Zfuv^og tbXcovcov, In scriptura Demotica s m n. Jilius (dei) Min. [Mendes).
xal Tcar' 'OaTavrjv. Tres memorantur Ostanes, (OaTavrjg et 'S2aTdvrjg
scribitur), alter magus Xerxis, 500 AC; alter Alexandri M. temporibus
300 A C, tertius denique Olympiodori aequalis sub Theodosio 11, saeculo Vto P. C. ineunte. Priores inter scriptores de re magica memorantur a Plinio JHisL Nat. XXX. 2 posterioris Epistola fertur ad Petesium
cujus fragmenta inter alia servantur in MS. Chemico Bibl. Acad. L. B.
Catal. p. 397.5). Cf. K. C. Schmieder, Gesch. der Alchemie
pgg. 37,
38 et 71. De MS. Bibl. Lugd. Bat. Reuvensius egit Lettres IIL 74.
Quod ad ipsum textus nostri sensum, dubium videri possit an y.aT
'OaTayrjv statim post Tbvtvqsctov ponendum ut sit Formula somni inmittendi ZminisTentyritae ySecundum Ostanem; aut statuendum compendio
post 'OoTavriv aliam linteoli qualitatem indicari , sume linteolum purum ,
,

,

;

,

,

et

secundum Ostanem

pendium
col, 6.

,

vs.

significet

4,

In

nescio.

conjeci, sed

I

vs.

in

Ys. 17. dv&QcjjfOBidsg ^codwv,

cationem

valde

describitur
cf.

quam

potius

auctor, ac

scripsit

si

batur

;

De

ponenda.

egimus

ad

,

,

cet.

^

Com-

conflatum; quid

et

bis pro ql^cov

scriptum

aptum sensum non
,
humanam ; in sequentibus

attendens,

izTBTaxoTa
Imagines,

I,

afi^erat.

signifi-

— e^ovTa

ei

quae hic

E.

sive vitta uraeo ornata,

secundum

vs.

sequentem

,

quo caput cinge-

tauri cornua erant im-

voce ^aGclBtov, totum saepe capitis tegumentum significante

Horapollinis

Hierogll,

GTO^dxco, legendum videtur

gendum de

pinge

monumentis Gnosticorum saepius visuntur,

in

regium

supra caput vero

literis

praecessisset.

Matter, Hist. du Gnostic^ Tab.

Vs. 19. (SaatXBiovi diadema

Vs. 21. T(b

dv&q(onov

similes

et

col.Q et 11

jigaram
verba

ipsa

,{^)^

.

exhibemus , iterum legitur

16 idem, at

vs.

4,
e.

i.

tradit ,

delineatum

26; videtur ex
L2.

col.

Qc^a hic,

4

fig.

,

IL

et col,

ut Ostanes

{vel

quod Tab.

L

11 et 15, adn. pgg. 182 et 206.

t(o GTO^iaTi^

aut GTOfiaxog hic

*intelli-

ore.

Vs. 22. ixTBTayftevov.

Nisi ixTBTafzevov

sit

corrigendum a verbo ixTBivco, ver-

tendum erit gladiunij eductum extractum,
qdxog id est ddovtov de quo supra vs. 15.
Ta e§ oyo^aroe Toi) &eov sex illa nomina in hujus versus
^

,

Vs. 23.

,

f

iteriimque

vs.

26

,

sed variante scriptura

,

fine et sequenli,

nominantur.

In

25 iniXByB

et vs.

tov xal

(bg

,

vitium latere videtur.
Vs. 25.

xai XeyB avTO) TddBy haec, ut
yB avT(o

infra vs.

30 xai

Xe-

spectant ea quae exorcista coram imagine pronuntiare
toSb
Ceterum quae inde a versu 22, post verbum idBiVy usque ad
hunc versum 24 xai Xiye avTO) Td§B leguntur abundare putaverim
,

debet.

,

quippe melius

et plenius in

sequentibus usque ad

vs.

29 expressa.

56
Cf. supra col.

dfjLiXTCDTov Xvj^vov.

Vs. 27. ovoiiaTa

/

&8ov

explicandum
Vs. 32.

^YiW

est

,

Typhonis,

Pap.

et

legendum

nisi

^

erit

ayia

,

De

Plutarch.,

cf.

27.

vs.

(conf.

ch2s:

chcst pullus asinae)

,

dei

41, p. 367 D, et 49, p. 371 B;
383, Col. XV. vs. 13, Daemonem

Os.

Is. et

Mus. Lugd. Bat,

22.

ovoftaTu g% nomina sex^ compendium

sit

secundum

cognomen Aegyptium

hiling.

vs.

1.

I,

istum asinino capite instructum delineatum exhibet ipse papyrus noster,
in

columna textus Demotici, quae post Graecum textum sequitur.

1

Set

hieroglyphicis

Tbv
i.

,

scribitur.

Compendium

Tov iv&eov.

explicandum fortasse ^^aQTov,

,

laetijicum.

e.

T^e ovof^aTa

Tcc

13

vs.

In

nomina

,

365 deorum

fortasse

divinarum

inferiorem

pag. 3,

ex Basilidis doctrina ordinem

pag. 15. vs. 8 memorantur, et

et

facultatum

qui in Pap.

,

constituebant.

Matter, Sist. du

Cf.

Gnostic. II. p. 46.

Columna
Vs.

1.

5^.

Trium priorum versuum primae literae frusto papyri alieno
Laoperta fuerunt, quo remoto pars tantum textus servata apparuit.

z[ai].€iaag,

cuna

in

1

Taxoipecy et ligatum te

Reuvensius, Lettres

comparari possit

,

Td

concidet.

19, nota

I.

scriptionibus TauroboUcis.

tur

x[ai dje^aag (pro Siaag) ae Tca-

versu fortasse supplenda:

Canis

cum cane

xqaTea sunt

vireSj

i.

comparat vires excepit

(c),

e.

semina.

ex in-

etc.

scabiosus cui vires devorandae dabun-

in anaglyphis Mithriacis

,

tauro vulnerato

assihente.
Vs.

3.

Vs.

5,

/?'•

ribr\^

de\o\v

,

vdxv

/?'.

rihri^

rjdrjy

I.

audeam, quum

Reuvensius anno

1829

in

Taj^v

videtur

ita

legit.

solet.

4?.

quae supersunt
utrum revera oqdov sequa-

fissura periit

qui,

;

amplius supersit; sed

notum,

ut

Compendium ^^,

explicandum videtur

dum Td enTa

yqdfifiaTa

,

co/. 2. vs.

Ceterum Oeog oqdog tpLonqogconog

diximus, enTa
:

supra

vid.

\

3^« literae nihil

Aegyptiorum Thoth,

monumentis exhiberi

Tdxv

,

In versu sequenti

n. 5.

tur, affirmare non

intelligi

8.

e.

Extrema pars hujus versus

,.r]v.

exhibet tab. nostra

Vs.

i.

aTOix^ia

et
,

ut supra,

capite

ibidis
col. 4.

vs. 2,

de septem vocalibus intelligen-

(pcovi]eVTa.

Tov eut Tcov [uv^evfidTcov TeTay/uevcjv 6ebv

6e<av.

Legendum

fortasse

TeTayfievov Invoco te supra spiritus positum^ deum deorum, dummodo
compendium post &e6v recte explicatum fuerit; delineavimus Tab. 1. 6.
Signum aut siglum simile, linea tamen transversa magis deorsum in^

^

flexa, saepius cernitur in

Pap.

hilingui^

I.

383;

vb. c.

XVIII.

vs.

17

57

XXII.

fine,

dum, quoniam
rov

et

J

^rfjg

rj

quod monenaliud.compeiictium, saepiBsime iu Papyro nostrQ obvium,
(vid. supra CoL 2*, vs. 23)^ legitur quoque in textu

2; Col. opisthogr. XI. vs, 3 fine, et alibi,

vs.

demotico, qui post Col.VS iextus Graeci sequitur, ut

Vs.

9.

statueridum

tur; itaque

deum cum Horo

Thoth tamen

'

quoque prout qui

vocatur

Horus,

BAAXAM,

ov xaXovai

K^SJ^ solutus, aut

BAAXAM fortasse

rius

seu

Osiridi

adstitit

juncus

v^d^JK

cum

feA^

y^fijfi.s

,

^

Compendium quod

tum

xQW^^^^^^

est

Lettres,
aevi

I.

eTiirBkco.

non tantum

Uling.

Reuvensius

Col. 2.

vs.

24

XQW^^^^^^'

;

et

1.

c.

quod

;

kem, kemi,

iidJK

oculus

dei

X.^^
pupilla

ex

est

Bei

Col.

ut

auimadvertit Reuvensius,

consultatio,

et caerimonias

XVI.

v.

13:

ex posterioris

sed

magicas

significat.

adg fiavrecag

rdg

p. 45.

— AKPAMMAXAMAPEI.

Cf.

,

nQogdetg

supra ad

vel postquam

corrigendum fortasse xal ecncjg

,

exiveris^ {dic) pergens; aut

eXTvoQevarj emcDV nQog&ei^g exibis pergens in oratione

rC&Y\fjLi si

,

si

XQtjfiariZetv hic &ignificat oraculum edere.

sTtdv, et siforte,
:

scriptor

si-

Col. 4. vs. 5.

Vs. 21. xal 8mci)v ixnoQwarj

Cf.

383,

I.
,

ABAANA0ANAABA

Vss. 17, 18.

dum

>

,

usu operationem quoque magicam

Comp. Pap,

x^-^ >

^ et t ut videtur compdsiomnibus literis scriptum.
praecedenti
versu

sequitur

aut Geo/Lcarrstor hoc loco,

pag. 9,

poste-

solvere et

sit, potius verterim

et

He-

Sed dubito an

significent.

intellexerit

satis

Aegyptiace bar, bal

Aegypti.

Vs. 13. Osofidrrwr,

et ini< juncus)

compositum ex Coptorum hdJK

Thoth aut Hori cognomen habendum

,

aeque ac

inimicos,

priori comparari possint

aperuit

solvit^

ut duae voces idem

ita

,

nnt^

riominis Aegyptii

gnificationem

vel

contra

in-

Osiridis et Isidis filius.

ZAPAX£2
braeorum

Vs. 18.

bilingui,

hic permutari, qui ^aequc^ac

Thoth, saepe adest psychostasiae in regnd inferorum.

Vs. 11.

Pajh

et in

quem supra citavimus, passim medio textui demotico insertum.
xard rov TtarQog rov 'Oatqidog, xai ^'loidogj rtjg /urjrQog aov, Ex
Aegyptiorum doctrina Tlioth certo Osiridis et Isidis filius non habeba-

cum

,

,

vel

construen-

nam

itaQa'

verbo dicendi conjungatur, pergere in oratione significat.

Schleusneri, Lex. in voce.

Vs. 23. Siiaag

n&v vel ndvv
quemdam facium

§e riva navSerrjv. Jerti est facium fasciculus;

significationem intendit, ita ut

sit

bene^ firmiter

liga

fasciculum.
Vs. 27.

loyov

[scnrig]

desunt literae,

quae in hujus

et

sequentium octo versuum

ex Reuvensii apographo restituimus,

hoc loco tunc textum offendisse videtur.

initio

nunc

qui integrum

in

58
Vs. 29.

SEMESIIJAM].

gemnis Gnosticorum

In

mAAM aut SEMES

EIAAMTE^

L

5;

E.

fig.

oSj?

LF.

10;

fig.

A.

II.

xal

rb — bvofia

nihus rehus.

Vs.

4.

xal rb rov

oiBi Sk

1

Hist. du Gnost. Tab.

,

fig. 7.

III.

Est Hebraicum

6«.

ovofia nqbg itdvra, Fortasse noisv 8h

riktov

nqbg ndvra;

autem

efficax

esf et solis

nomen

in

om^

^Edv fiovXu [1. (iovh[i\ rtvd alterum n^vd abundat ; in sequentibus
rb rfjg oqyijg bvojua rovra
supplendum fortasse ygdipag [sig 6d6vi]pv
XNEQM, scripto in linteolo.... irae nomine cet.; de compendio cf. su,

vs.

proprie calor
et

DQn

xai xqdrei

ut

ex hoc

sequenti

Copticum

significans,

HgfiT, calor

et

cordis,

i.

e.

Sed comparari possunt quoque ex

caluit.

lingua s;f un,

XNE£iM,

16.

et intellecto

,

peregrina iram

videtur, vox est

5.

et

Sic infra Col. 9. vs. 1.

pra ad Gol. 4.

Vs.

3,

SEMES^

legitur

supra^ versus hunc.

tJ^DE^ ^o/

Columna
Vs#

Matter

vid.

fig.

saepius

;^mu,

fortasse ^j^ojvt,

Hebr. DPi calor

veteri

Aegyptiorum

mu,

calor^ et nomen dei ;f nemu, Chnuphis.
Supplendum xlp^Q'' BniXeYtov] aut xlpi^Qi

irasci;

rfj evcovvf^co

ira.

versu colligi

X*

Xsycjv] vel simile quid.

Vs.

7#

KvQiB x^^^y

Haec

"^-

XII

et

XIII

XaQtrriaLov

dum

praescribitur
(nisi

erit delicium

usque ad

sectio

,

aut simili

quadam

x^QcariiQcov legendum

Epiphanium, Haeres. ip. 104i , x^Qcrrjaca
numerantur, unde similem duabus
dicavit

Du-Fresnius in Glossario.

prioribus

sequentes a

Ib.

vs.

6

Vs.

8.

quae hoc versu

4. vs.

6

adv. Haerr.

um cvim (pcXvQOig

I.

24

in, et

interres

ma-

Reuvensius, Lettres App. pag. 158^
vss.

7 et

Omissum

fortasse

pronomen

cujus coelum est comessatorium ; infra, Co/. 8. vs. 5.

Aegyptiaqum, quod secundum scripturam hie-

2P~^"-«^P

>

£^^p— c€— noqpe , Horus

^jp—xQ^—noqip^ Horus j^lius honus^ aut £p--coii—jn—npH, vel

i^pH, Horus frater
nis,

,

his vocibus significationem vin-

y.(o(taarriQLOV.

roglyphicam explicari potest
;

donarium^ donum) verten-

— xwfiaartjQiov dVG> dcpibqvrav.

APSENO^PH. Nomen
henejicus

veluti sectt.

separantur.

ovQavbg iyevhro

dk rb

sit,

,

jungenda putat; sed in Pap. linea transyersa

ov, Salve domine

^ov

14 fragmentum conti-

operatione adhibendarum.

Apud Irenaeum

vel deliciae.

gicas

haec

vs.

precium , in consecrando annulo

nere videtur cantilenae vel

dei
et

Fhre

,

i.

e.

9 sequuntur,

Solis.
cf.

De duabus

supra ad Col.

vocibus peregri-^
3.

vs.

24

et

CoL

59
Vs. 15. 'OvecqerriTov

Lexicis

videtur

significare

,

,

nomina peregrina ex formula pronuntianda
contineant derivandam a ^Qex(o^ madefado irrigo.

pertineant ad

mam
i.

cum Reuvensio,

Lettres, 1

,

24, 25

,

restituendum fortasse

nqbg dvaToXdg

{A\BPESE,

Post xecpaXfjv distinguendum pu-

e^cov TfjV xecpakrjV.

versu 16 indicata,

tavimus, sequentibus ad nomina peregrina,
Distinctionem

'Irjaov.

bant,

si

a

relatis.

toUas, zecpalri 'Irjaovg intelligendum de protome

parte

apposita, et

orientali

pro 'Iriaovg legendum

Gnosticorum sectae multae Servatorem inter Aeones suos referepictam Jesu imaginem inprimis veneraban-

et Carpocratis discipuli
cf.

;

vero

dormienti

Jesu,

vel

prae*

Si illud

[A]BPASA2,

e.

tur

an verbi for-

,

,

feras

Vs. 17.

sed hoc

non invenitur;

formulam somnia petendi obtinendi ove^QOV alTfjaig. Idem dveiQaiTtjTov eadem significatione ofibrt Pap. W. pag. 8*
vs. 28. Cf. Reuvens, Lettres, App. pag. 158.
BPESE. Lacuna quae antecedit incertum reddidit, utrum hae literae

loco

Vs. 16.

In

'OvecQacTtjTov).

(1.

,

Matter , Hist. du Gnostic,

oleum,

vs.

Matter, op.

hanc

II.

263

Reuvensius

,

1.

c, qui monet

16 memoratum, ab Eixaitis inter genios relatum fuisse,

cit. 11. p.

328.

quoque sectionem

Ceterum

vix

opus

est

imperfectam esse relictam,

parte saltem certi quid statuere

ut animadvertamus

ut de posteriori

ita

non possimus.
in Lexicis non invenitur, formatur ab

quae vox

Vs. 18. "Icoacg XQ^^^^^ ^'Icoai^g,
I6g, ruhigo^ toto rubigine obducere
aoci}';

tali

veiuti

^

XQ^^^^^^^ deauratio a

X9!^'

significat itaque, auri obductionem rubigine , rubiginationem auri^

si

voce Latine uti liceat,

o^og SQidov, legendum videtur SqvCvov, acetum quercinum, Compendium

quod inhac sectione saepius
bus Peyrone

Reuvensio

et

Vs. 19. aTVTiTriQiag ax^^^v^*
V

conflato,CljC

AiOaQyvQov.

offenditur,

diximus

,

drachmam indicare praecuntiad Papp. C. S. T. pag. 92.
,

in adnot.

Posterior vox compendio scripta, ex

literis c ;f

et

.

De

lithargyrio

spuma

sive

argenti

cf.

Plinius,

Hist.

XXXV.

52, § 2; sunt
Nat. XXXIII. cap. 35; de alumine scissili id.
autem haec cum acido spissato conterenda, avlXeiovv (in mortario)
tribus

diebus;

(argyritin) in

aag quod

Plinius,

mortariis,

XXXIII, 35:
ter

die

//Postea

abluentes aqua

sex

diebus

frigida.."

sequitur, in Lexicis non invenitur; aeiQOco

terunt

AitoaetQd)-

significat evacuoj

unde dmaeiQooo similem eximendi significationem habere possit; aut statuendum verbum a aiQog aeiQog scrobs fovea derivatum hoc loco
intelligendum esse de re aliqua sub terra abscondenda; secundum Plinium , 1. c. argyritis trita et abiuta addito sale fossili in plumbeo vaso
,

,

,

,

,

conditur.

Sed

potius

dnoaTeQmaag

,

,

,

ab

dnoaTeQeoco Jirmum, solidum

,

60

quod &t siccando;

feddo^

Plinitts

1.

eum

a^AIu

c.j

candida

Alii in lana

sana coquunt, et in sole siccant,

faba eaHdida ac pti-

cum

faba, donec

Tunc salem fossilem adjieiunt , subinde aqua muPraep. dno intendit
diebus^ 40 calidissimis aestatis/*
ita ut sit prorsuSy omnino jirmum reddere ^ quam firmis"

lanam non denigrent.
siccantque

tata,

significationem

simum

,

reddere.

Vs. 20. %uk^^^^^^»

genus,.apud Plinium

vitrioli

,

XXXIV.

27, atramentum

Lacuna quae sequitur voce f^iovog fortasse supplenda, cuPro ^^XxiXecog ctxio legendum x^X"
xirecjg, nisi hanc ipsam vocem habeat Papyrus, literae r linea transversa
nimis deorsum vergente. Misy, chalcitis et sory mineralia sunt ejusdem
sutorium.

jus prima litera superstes remansit.

haec vero ex sory

naturae, misy ex chalcitide,

XXXIV.

31

de chalcitide

;

Vs. 21. d^oXbg rif^w(3sXiov

cum

obolum

y

cap. 29

id.

,

De

fit.

de sory

et

misy Plinius,

ibid. et cap.

30.

aut corrigendum ofioXbv xai t^/Leiofiohwv, id est

semiobolo,

siliguas

4^/^

xeQdria;

seu

aut

statuendum,

ut in praecedenti versu de uno tantum semiobolo agi, et o^oXog scriptoris

errore

aXog; de

intellecto

KeqaTia

fine.

In fine

irrepsisse.

sale

versus

supplendum [Ka7i]7va3oxixov

XXXI.

Cappadocico Plinius, Hist Nat.

39. § 5,

continent grana 3^3 et tertiam partem oboli

sive siliquae

duodevigesimam drachmae constituunl.
Vs. 22. neraXoVy

e^j^cov

TerdQrag

/?', facienda est

lamina, sumtis quadrantibus

mixturae eorum

duobus

(compositionis

sunt?).

TerdqTTi aut quadrans, quarta pars est sextarii, et*tres cyathos

duae TerdQTai

continet;

dium,

seu

vel

igitur

drachmas sexaginta;

efficiunt

quae in formula indicata

sex cyathos aut sextarii dimi-

vid. Plinius

XXI.

forte excidit ;(Qvaov et intelligatur lamina auri

,

109.

Ante neraXov

quae mixturae calefactae

immergenda est. Post nvQa>Gag (ian, nisi vestigia certa literae n ante
lacunam superessent, legendum putaverim: ^dijjetg ecjg Xaxr^dfj, jam
vero supplendum fortasse jSdjire rQig, id est (in^mixturam ter immerge,
quibus literis spatium vacuum sufficit.
Vs. 23, Xaxrifiara , sive Xrixr^fiaraj XaxiafiaTa^ sunt frusta, fragmentu^ a XaxelVj
proprie cum crepitu disrumpi.
Sequentia quomodo bene interpretemur

non

*ESi(oaig ab e^ioG), ab aerugine purgo

video.

,

significat

aeruginis

demtioy sed ex sectionis inscriptione formula ad loai^v , non ad e^Coatv
auri

efficiendam praescribitur.

[ao5]?

hahej

mixturam
Vs. 24. "O^eia.

et

tene^

sepone

^

An

fortasse e'x^

serva^

ut

«^5 icaaLV

ad aeruginationem

rov XQ^'
auri,

uti

formulam auri aerugine obducendi.

Legendum

videtur ^'Oieia vel ^'O^ea aut fortasse ^'O^eog Xa^cov

ut sit
XQvaov rerdQrag
Quominus cum Reuvensio,

:

^cidi sumens auri quadrantes duos , fac cet.

Lettres cett. App. p. 158,

nomen proprium

,

61

Hoseae intelligamus , vetant prophetae nominis orthographia 'Qarjs, et
bSeos frequens mentio in formula praecedenti. Sed vide an ^'O^eia hic
prorsus abundet et nova formula hic a verbo Xafimv incipiat.

Ceterum

— 27

duas has formulas, alteram

si

praescriptas

toris errore

comparamus

18 et seqq., alteram

vs.

24

conjiciamus fere ex una eademque, scrip-

,

duas fuisse conflatas;

quae

qua lamina auri,

indicetur

vs,

nisi

24

vs.

sequentibus

et

24 nominatur, etiam

vs.

alia ratio

rite

praepa-

rari possit.

Vs.SG. lyf^^F^ Sunt voces Aegyptiacae, demoticis literis scriptae: ua-ksur,
Cf. CoL 8. vs. 23, ubi, ut et hic, sectioni inscribuntur
i. e. annulus.
addito praeterea signo, ipsam formam annuli exhibente. Vide Brugsch,

Gramm» Demot.y^* 176,
Vsv27. nQos iniTvxB^av

^aaikeLS ^al
Xecov xal

Vs. 28. iaarriv

(1.

Supplendum

[iaaiXels^

fi

riYBfioves

— eveqyes

riyefiova^

(1-

Anellus

ijyejuovcjv.

coram regibus

§ 341.

;

fjL\pa rovs^

fortasse

pro ftera todv (iaai-

ad omnem operationem

et

ad prosperitatem

et prineipibus valde efficaw,

laaniv) deqL^ovaav. laspin caeruleam

,

qualis

circa

Thermo-

dontem amnem inveniebatur aut iaspin aeri similem et propterea aerizusam vocatam secundum Plinium, Rist. Nat. XXXVII, 37, in. De
usu iaspidum, quae, diversis characteribus sive natura, sive arte orna,

tae pro amuletis gestari solebant, vid. Plinius
III. 24.

Lacunas

I.

c, Reuvensius , Zeif^m^

in hoc versu et in seq. facile supplere

[xovra xv]xXoTeQG)S —

possumus: dqd'

eni/ueaov tov dQdxovTo[s aeXrjvriv S\vo daTe-

qas e^ovaav eni tS>v Svo xeQdTcov. In iaspide scalpenda erant: draco
seu serpens caudam in ore tenens et ita circuli formam referens, in
medio

circulo

supra haec
solis,

luna

cum

lunae^ stellarum

,

iv

I.

nomine

figuris et serpente

ABPACJa

Hist. du Gnostic. Tab. VII.

Rierogll.

cornibus

stellis,

omnia solis imago, addito

nomine praeterea eodem
ter

duabus

ejus

superpositis

ABPACAS.

qualis hic describitur

aliisque inscriptas

vide

,

et

Gemmas
ornatas,

apud Mat-

Similem serpentis figurationem HorapoIIo,

59 vocat ocpiv xoa/LioetS&s eax^f^ocTLafxevoVy ov

Trjv

ovQav

TO) aTO/Lcarc nocovai.

Vs. 30. onvadev r^s yXvcprjs rov XiOov. Videtur intelligendum de parte

gemmae

fortasse supeodem nominesancto inscribenda: xard tov n
plendum xard tov n[eQcq)QdY/u]aTOS prope^ aut secundum septum (i. e.
Ceterum cf.
circuitum, marginem,) lapidis, literas lASl^ 2ABAS20.
ABa£2 0 supCol.8. vs. 20
22; unde quoque conjicere possumus post

aversa,

,

plendum
Vs» 32

esse

ABPAaAS.

as Tov Xidov
inserta

,

vel

S

aptata

<i

supplendum eha^ \elxai atpas rbv XlOov^ deinde
aureo annulo in sequenti versu legendum

gemma

;

62

,

Vs. 34.

^oQu

— ayvbg

aiqfij

geda-^furm

xai

S>v

€7i;[i

omnibm rehm

et in

^Ofiomg dh. xal-^ e-;(ei.
bere annulum aureum

quibm

in

easdem figuras quae

si

velis.

eamdem vim

Indicat scriptor

,

nQO"

7tQay/Lca]Tcor vel i7v[i nav^rcov btscov

in

et efficaciam

iaspide

ha-

scalpendae

inscalptas habeat et eadem ratione consecretur.
Consecrationis
formula et caerimoniae inde a versu 5 columnae sequentis 7*® prae-

sunt ,
iliius

scribuntur.

Columna 1\
Vs.

1.

ivXayv xaQm/j.G)v. Supra, ColA. vss. 29, 30, in consecratione

Bcofiov

imaginis amoris,

imponenda erant ]^vXa

arae

primo die 7

7(dQ7ii./ua,

animalia immolanda, fortasse ut hic in consecratione annuli, anser
tribus

gallinaceis

addenda,
Vs.

6.

cf.

ejusd.

deoi ovQdvioi^

columbis tribus,

et

Col.

vjib

praeterea dQ^of^ara

et

cum

navrota

35.

vs.

y^v
iv fieao) fceQei xvxXovfievoi. Supra, Gol. 2.
ovQdvwc^ emyewc (vel ut legendum conjecimus

vs.

28 invocantur dei

ad

eum locum vnoyaioi)

quorum deQWc vidennumero tres, no-

dsQioi et enc^dovioi;

tur qui hic ev fieaq> fteQei xvxXovfcevoi dicuntur, et

minibus barbaris, Hebraicis
Vs.

7.

xard

a* fteQog eig a' xoiXCag

Spectare
diis

(?)

videtur partitionem

ANOX, MANB, BAPXYX
(1.

quamdam

astrologicam

«V jWfV^ fLeQec xvxXovfievocg occupatum, in
xocXcag,

Qog in
zodiaci

cavitates

partes fcolQac

^

appellantur.

xoiXiav) exnoQevofievoc xaO' rifLeQav.

dividebatur.

appellabantur ,

et

Ita

,

ex qua spatium a

fteQri^

et

duodecim

quodvis fte-

zoophori

sive

unumquemque planetam ocxov

occupare tradebant astrologi.

Vs. 12.

(b

rcbv Nefceaecov

avv

^

vfcecv

ndXcv xvfteQV7]rac.

a)Qdv

i

dum

ScarQc/Sovacbv

bcarQecfiovvrcov rf}V

vfccv)

naaav

Nisi ndXcv additum esset, putaverim legen-

totam phrasem hic errore ex superioribus ,

et

y

(1.

vss.

lam vero eadem ratione pro Nefceaeov deo9 et 10, esse repetitam.
rum quorumdam mentionem fieri oportuisse statuere possumus.
XQdrcarac legendum XQarcaroc aut admittendum nomen substantivum
y

Vs. 15.

,

XQarcarac

^

a singui. XQarcarrig dominator.

Vs. 16. (pvrbVy bvofca

terminatione

ban.
Vs. 17.

dno

Plura
rf^g

BAIJS. Postrema vox

Graeca,
vide

rov fceydXov

defluxit ^30

383.

col.

palmae ramum

et

in adnot.

Tag)^g rov fceydXov

,

cet.
i.

est linguae Copticae

e.

construendum

25

,

26

,

:

in

ba,

pg. 135 seq.
dnb rcov ^ac(ov r^g

3,

I.

^OacQcdog , dejluxm mnguini8

palmarum, ramis sepulcri magni

8. vss.

comp. Aegypt.

significat;

ad HorapoU. Hierogll.

fortasse

addita

(Osiridis) .

^

i.

sanguis qui

e.

In Pap.

comminationis formula legimus

:

biling. . I.

(iaara^co

63
rrjr rccq>riv

rov 'OaiQiSog

y

ubi raq^rj de arcula vel loculo defuncti usur-

patur.

Bv&og^ Bythos

Vs. 18. 6 €X7isq)vxci)g ez rov (ivdov.

ex Valentinianorum Gnosticorum doctrina

cognosci nequif)

deus, 6 narijQ ayvoorog

Novv

genuit

,

profundum

{\. e.

^

id quod

^

summus

erat

dv(ov6/^aarog^ qui ope 'Evvoiag^iveStYi^g

intelligentiam; et postea, ut pristina pleromatis harraonia,

ob Sophiae agitationes turbata restitueretur , Horum quoque. Cf. Mat130. Paulo inferius vs. sequenti, exorcista jam
ter, Hist. du Gnost. II. 110

se

summum, ignotumque deum

ipsum esse

ov8h nQomr(bg
Vs. 20.

ovo/ud^si^.

MAPMAYS10,

Compara ex Coptica lingua j^p seu j^op j^uiovT,

qui adstrictus, praeposxtus est defunctis

mer

m

guhernator , dominus , et

,

osculum

t ,

m ut

p.

'^^i

Thebaice

Nomen

Is. et Osir.

Typhonis hic latere non putaverim, utpote dei^
Aphroditae

hipopotami,

symboli,

in

Aegyptiorum

veteri

Tpi, Tepi.

lingua
Vs. 23.

,

aut cogitandum de mense Tybi, tlo&i, in quo Isidis ex

;

371 D.

potius

sed

e.

mors , mori,

,

Phoenice adventus celebrari solebat, secundum Plutarh., de
50,

i.

ex veteri Aegyptiorum lingua,

et

^

TY^I. Compara Copticum

Vs. 21. ^AcpQodeirri nQogayoqevo/iBVri

'^m,

perhibet, ov ovdetg bq^y

— vSoq — "lacg — dQoaog —

"OaiQig

Aegyptiorum doctrina

appeliationes vere ex

De

verim.

anaaav

priori cf. Plutarchus

rrjv

vyQonoibv

aneQfiarog ovaiav

dQj^rjv

vof^i<C^ovreg

,

Is. et Os.

Tcal

dvvafitv ^

cf.

e'aQ.

petitae fuerint,

De

,

'Haevecpvg

Utrum hae
non

,

363 D,

et cap. 32, p.

et

36

p.

numen,

nomen ex

'Haevecpvg.^

Haeveq)6vg corrigere

liceret,

365 B.
Tertium

p.

366 A.

Contra Isidem terram haberi idem asserit, cap. 38,
si

affirma-

33 p. 364 A. ^OavQvv
avriav yhveaecog xai

Isidis et

Nephthydis nominibus conflatum haberet; sed veluti nunc legitur cog-

nomen

Isidis

(omisso

videtur,

t

articulo

et

et

Coptice

addita

scribendum

terminatione

vel

fice

Graeca g)

i.

e.

ki

ici
Isis

domina

domus.
Vs. 24. eWcoXog
etfiv

roig

xara xX^0ecav

Sensus perturbatus atque

2vxog.

eifiv eidcjXov

roig xar

fievog XQoxoSeiXco.
cf.

evdcoXoigy 6juoi(ofievog

Nam

Suchus

crocodili

CCXLII.

XQOXo8eiXov xai ei8og 6 Sov;(og.

restituendus

p,

nomen

erat

eyio
:

ey(o

Sdj^og^ ^juoko-

apud Aegyptios,

557, (HoescheKi), bvo/ua 8e

Compara nomen

Copt. cot^i.

dei

Sebek, Sak.

Vs. 29. ov xal 6 ijXwg

videtur

fortasse

dXrid^ecav ei8(oXocg' ey^o ei/ui

Photius, Bibl. cod. Cod.

Aegyptii

ita

xoQXoSec%G)'

y

post

ov

axovcov rQefiet^

intelligitur

ro 6vof>ta

xara^rjaerat, aut

et post riktog

simile

quid.

omissum

Nomina duo

;

,

,

m
barbara quae sequuntur ex Aegyptiorum lingua

apte explicari pos-

satis

BAPBAPEIX couyenit

cum Coptorum 5"p6p 1:6 eossultanSj
/ervens daemon, Aegypt. barbar,\ ebullire et aak, y^;^^^^^; alteritni,
AP2EM^EM<PPJf2& comparari possit cum £Ap co^Cf (vel (sroji^q)
sunt; illud

Horus dominans per germen suum

JK TicjpuDT,

appellationes in solem

que ex
aut
Vs. 32.

veteri

kont

ovQUvbg
(oxeavbg

y

ita

em

furor,

Ar

fikv y.Bq^aXijy aidrjQ Se a&fia

in

Compara quo-

BTar, Horus, s;fun

genus.
ffj

y

nodeg, rb 8e

TveQl

in

monumenlis Aegyptiacis exhibe-

Serpens autem ^Ayadov bavfiovog nomine indicatur,

poll.

PantL

nomine
vero

post

oceanus
nis
sis,

d>xeav6g

est ;

tab. 3.a)

gemmis

XN0Y^EI2

vel

addito,

sensus

,

Paucis

hic et in

mutatis

pg. 17, vss.

Gol. 8

quoque

reperitur.

Si

te circumdat

bai^fi(ov altera est

nnmi-

hexametris qui sequuntur 14 omis-

usque

ad^ vs.

10 leguntur, habet quo-

23—4.3.

Sequuntur abhinc usque ad

[jLOQcpdg ^cocjv x. r. A.

versus 14 hexametri, hoc

et

scalptus

agua quae

erit:

Cham-

(cf.

saepe

Gnosticis

''Aya&bg batfi(ov pro 'AyaOe

et

eadem quae

W,

in

et

distinguatur

compellatio.

que Pap.

Tcg

j^g.

XNOYBi:S

ae vScdq

tenente circumdatam, aut sub serpentis flexu

ore

tur.

ad

irasciy

Videtur ob oculos habuisse dei imaginem,

dyaObg daLfKov.

stantem, qua ratione deus Chnuphis

Vs. 33.

sive

prut, germen,

in,

germine suo ; quae

male convenire videntur.

Aegyptiorum lingua:

caudam

serpente

haud

yel Xn

modo

Gol. seq. vs. 5

separandi:

T£g fioQcpdg ^co&v euXaye; rig §^ evQS xeXevdovg;
ovQea vipoa'' eyeLQet.;
Tcg zaQTicov yevhrjg; rCg
Tcg d'' dve/uovg eneXevaev ^x^iv eviavaia t^ya
Tcg S' aid)va, Iva rQecpcov atcoaiV dvdaaev;
Ecg d-edg^ dddvarog^ Tvdvrov ysVercoQ av necpvxagy
Kai Ttaaiv ipvxdg av vefievg xat ndvra XQarvveigy
jdioavcov

^aaikw

y^ai xvQie

xai

rQOjLteovavv

OvQea , avv naiSioig ntjycov noraju&v re rd QetdQa
Kai (ivaaoi yairig xai nvev/uara ndvra rd qyvvra.
OvQavbg vifji(par}g ae rQefiev xai naad ddXaaaay
KvQie navroxQdrcoQ ayie^ xai Seanora ndvrcov.
2f} Svvdfjiev arov^^eta neXev Tcai (pverav ndvra^
^HeXiov vfiT/rjarai SQOfcog vvxrog re xai rjovg ^
,

y

^AeQif xai

yaWy

xai vSariy xai nvQbg

In quibus quae contra metri leges peccant,

emendatione

corrigi possent, intacta reliquimus.

dyfio).
nisi^

orthographiae hvi

Ceterum Reuvensius

in

,

65
ad

schedula

diversis aetatibus

L pgg. 439, seqq., 455. N. VI, quae quimagis magisque interpolata et ad doctrinam Chris-

tianam

accommodata

ludaicam

ac

34f.

dvefjiovg

— ivvavaia

deuntes, atque

aqya^

tempore

sunt

Lobeck.

Alexandrini et Aristobuli ludaei.
Vs.

Or-

sunt fragmenta ex Jia&riKovQ

annotavit: similia

1.

Lobecki ad Aglaoph

phei,

dem

h.

Ih. pp.

Clementis

lustini,

447

—449.

videntur venti statis temporibus re-

intelligi

tempestates et opera agriculturae temperantes,

ita

venti

etesii.

Legendum puto

:

dvaarqicpcov alcbacv dvdaasi ; Quis aevum circumagens

y

Vs. 35. atcbva Iva

aicoavv dvdaasL,

rQecpcDV

Tvg S^atayv
circumvolvem ^

aevis imperat?

Columna 8^
Vs.

1.

nam

derunt,

hoc fere voJuisse

guhernator universi
Col,

^

tur ignis

tuo tremunt montes, cet.

,

vidd,

et seqq.

Hebraismus

^

pro nr\y£oig aut nr^vSCovg^

est

ea ratione Hebraei usurpant vocem |3.

;

arvx^f^cc

nam nomine

audito^

TcaidtOLg ntiycov

fonticulis
3.

30

vss.

7.

aiiv

Vs.

Ante haec quaedem excividetur poeta: Aevorum rex et domine

xai TQsfiovaiv legendum xai TQojusovaiv.

(1.

aroLx^ta) elementa

aqua^ terra et aer

,

quaHa antiquitus ut notum

,

Hesychius in voce)

(cf.

,

habeban-

,

quaeque

vss.

4

et

5 nominantur.
Vs.

4. Yihkiov fivfjarai,

Vs.

5.

nvQog

dy/J^co.

legendum

fortasse v/Lcveirai^ vfivr^rav^ aut v/Lcvriasrai.

Corrigendum videtur xal nvQog dxfip ,

gorem; nvQog dxftai dicuntur Jlammarum

et

per

ignis vi-

Cf, egregia Valckenarii

apices.

adnot. ad Eurip. Phoeniss. vs. 1261.
Vs.

6.

XG}fiaarriQLOV dvGi

ovQavog

Hgitur

rb bvofta
telligitur

Col.

Vs.

7.

L

,

cf.

dq^iBQvrai.
Col.

nomen septem

vs.

6

al dyadal dnoQQOtav
sit

logis

8.

Nomen

vocalibus

ut

0

vs.

septem

literis

AEHI0£2Y,

comprehensum

scriptum.

Vid. supra

^

legendum ^ov

,

aut intelligendum KvQte,

domine cujus honae emanationes. 'AnoQQOtai quoque ab Astro-

vocantur

lunae

a

planetis

vel

Paull. Alexandr., Apotelesmm. (ed.

stellis

de quibus

discessus^

1686) foL H.

8.

evXvQiav, refertur ad morum concinnitatem et concentum, in Pap.
Pag. 17. vs. 35 est evxQaata.

Vs.

9.

(iaatXwcav

rfjg

exemplum

dvco

xai

formatus,

xdrGP
cf.

x^Q^S

Inscr.

^

Bosett.

vid.

2.

Vs.

rum

in-

12.

oi)

:

,

— mrayQdfJtftarov.

KoDfiaarr^Qiov dv(o dcptdQVftaVov intel-

titulus
text.

ad

Graec.
9

W.

Aegyptiovs.

46,

,,

.

66
^aciXicos rov imcpavf} noiriaavrog

x^qav xal

rriv rs avco

Hic accipiendum

ubi intelliguntur Aegyptus superior et inferior.

scarcoy

rrjv

videtur de mundi mperiori et inferiori parte; de coelo et terra.

In Pap.

quem modo citavimus, Pag. 17, vs. 37 est: 6 ^aaiXsvcov r&v ovga^
v&V Tcai r^g y^g xal ndvrcov rcjv ev avrotg SiatQt^6vrG)V.
,

Ys* 1 1

.

reXeadv fiov rtivde
vs. 1

ut

;

Gol.

6

vs.

,

tcq&^lv. IJQa^ig est operatio magiea

rijv

verbum rsXeiV

Quae sequuntur

34.

Svvafiw, ex vs. 13,
snl navri roncp , iv

scriptoris

Vs. 16.

inl

omni tempore

xard

— rovg

AtyvnrCovg

^NQEAI lABQK.

voces

,

et

evertercj

cum

servetur gesta^iti mihi (annulum) haec potestas.
Si vere Aegyptiae sunt

^

comparari possit Copticum ^tjart^— logi

ah, a;^m,

,

evertens campoSy

ctger

,

i^y ^^X

Alterum IABS2K, convenire posex veteri Aegyptiorum

campus).

oa—6u)k, mundans servum ;

Coptico

lingua ia purificare , et
vs.

1

l^eridum:

aut ^(jDH^— ^i^i, evertens vitam, (ex veteri Aegyptiorum lingua

sit

GoL

rrjQi]0fjvav cpoqovvrv ftov ravrr\v BvVafiiV-i ut in

loco et in

priori

.

q^oqovvrv fiov rr^vds rrjV

rip

huc tracta puto,

errore

omni

cum

cf

,

consecrandi , initiandi sig^nificatione usurpatur

hic

seq. leguntur cf.

bk, bak,

servus.

supra ad Col. 2,

vs.

De

nominibus Hebraeis , quae

24

et

3,

Col.

vs. 1

lldq&ovg ov iq... navrodvvdara. In lacuna vestigia supervidentur vocis sqcjg; pro ov legendum putamus d> y ita ut sit O

Vs, 18. y.ard de

esse

amor omnibus imperans!
Vs. 20.

rd Sh oniadsv dv[6]fiara rov Xldov in vysy
YQa/ujusva vel iniysyi^vfi/usva iariv rdSs,

Vs. 23. Voces Aegyptiae
scriptae.

Vs. 25.

demoticae,

ua ksur,

(p&G)ju€Va,

cf.

Col. 6.

legendnm iniY^30 32.

vss.

annulus, tituH loco sectioni in-

Vid. supra ad Col. 6. vs. 26*

xard 8vva/uiv nroiovrcjv

cptXs^ag

naQs;(s&.

Sensus conturbatus

,

ita

xal xard Svvaf^iv nroiovvrcav q>iXvag naqsxsi,
et efficaciter (xard cum accus. pro adverbio posito) amore incendentium
amicitias praehet ; nroistv dicuntur qui terrorem injidunt aut amorem
fortasse

corrigendus:

,

incutiunt.

Legi quoque possit xat nXovalovg xal xard dvvafiiv roc-

ovrcDV (pikiag naqsx^Vy et divites et efficaciter talium amicitias praebet ^
i.

e.

efficax est

ad horum amicitias conciliandas.
(^, Compendium, haud ita differt ab eo quo Martem^

Vs. 26. hvofia-xdXkiarov

chalyhem^ ferrvm indicare solebant astronomi et chemici; hoc loco vero
sol

significatur

ut

ex Pap.

W

satis

ejusque usu secundum thaumaturgos

probatur.
cf.

Plinius

De

heliotropio

gemma

H. N. XXXVII. 60

in.

sarag ivxvficjv (l. iyxvficov)^ serpens gravidus quomodo exhibeatur non video, nisi iyxvfiov vocetur, quoniam scarabaeum in medio

Va» 27. dqdxcDV

lapide positum

corpore suo circumdat; sed vide

dQaxciyv sarcn iv xvxXov a;(r/fiari

num

voiuerit scriptor:

ovQdv iv r& arof^ari S^^Vy sed ivxv-

,

67

l^m

r^v ovQav k'xoVTa iv

8qa\jitQVTa xvJxJ^GJviQGjg

Hid,

,

cernitur scarahaeus

xavOaQog dxTivcorbg
medio serpente

in

tur,

IsQog;

gemmae

parte aversa

duos

inter
legitur

humano

,

Cetermn

Gnosticai apud Mat-

capite instructus radiato

gemma quae

in alia

4 ibidem exhibe-

n.

accipitres, sculptus est scarabaeus

4>PHj nomen Aegyptiacum

bvo/ua ex rcov ojiia&s /usqcjv tov XlOov

28

vs.

6.

medio ambitu, serpentis

3, in qua in

Gnost, Tab. II, B.

d.

formato

corpore

Col.

rc^ arofiarL.

cum gemma

lapis qui hic describitur satis couvenit

ter,

Supra

scripto, perrexerit axBcpavov ^Tjt^^^ar^j cett.

hqoY^kvcpr/.cog ^

solis,

,

in

rb dk

d)g nQOcpi^Tair

Xeyovaiv.
Vs. 30. cpoQei y.a&aqeCcDg

7ta&aQCcog) \ supra CoLQ.

(1.

vs.

/Wfi^' eavrov legendum /LteTd
eadem personae mutatio in sequentibus quoque cernitur

In fine versus pro
et
cf.

Vs.

33, cpoQec - ayvbg civ.
aeavrov^ ob aht^arjg

Xr/juipei;

81.

vs.

32. xai deajua diaQr/§ig xai XC&ovg b TVQogdycov rbv XtOov y legendum
xai SeafiaTa diaQQf/§eig xai Xi&ovg nQogdyov rbv Xi&ov; aut acci-

piendum de

3» persona,

nQoadyoiV tov Xl&ov

dvoi^et de OvQag xai dea/uaTa diaQQYj^ei b

tovt

,

eaTv ip^q)Ov.

Columna
Vs.

1.

daijuo[vi]o7iXf/XTOvg

9*.

vox posterioris Graecitatis, idem significans quod

y

8at/uovi6Xr/7iTog f et 8ai/uoviaxbg.

Vs.

2.

TJCQcol

TCQcoi

dvaara&eig

dum

Xeye vel entXeye;

sit

evjiQeTtfj

,

&eh fieyiaTe

et post evnQenfj
fieri

possit ut
,

ut

ita

rexeriSy et te coUocaveris soli

obversum ; Xt&og est

sequitur

aut

— 30.

invocatio

annuli

gemmae

una voce legendum

sit

:

quum mane

gemma

consecratione

annuli.

sur^

Quae

pronuntianda

videtur.

Nomina

que.,

in

Corrigendum videtur

cett.

ex postremo CoL 8 versu inteUigen-

,

tamen quoque

nQcoldaag , a nQcaid^etVy mane surgere

fuisse

Vs. 5

aaag araOeig

imo

peregrina ex Hebraeorum praecipue, sed Aegyptiorum quoet

Graecorum, linguis

quinque priora

quartum

petita.

supra ad GoL 2.

AIA£1EIN

nomini ''^tSS
praeterea

(cf.

est

eooercitus,

D^n'^J<

vs.

dei,

agmina, vel

Ad
24?;

Hebraica certo referenda
et

16; N£2E,

vs. 17.

vs. 1)

,

8;

^NOY

vs.
c.
,

7;

hyaenae;

XEPOYBEI

2A<P0A, vs.
iO; 0A0,

vs.

quorum

respondet

D^i7'3!f serpentes variegati,

Aegyptiaca videntur vb.
vs.

3.

SEBS2EIN,

quintum

nomina propria trium patriarcharum

TAKEPKNH^, KATOYT,
EAA0A0J vs. 13, alia. Ad

GoL

7;
vs.

,

vs.

KA12;

Graecorum nominum normam formata aut

,

68

OPEOBAzArpA, innoxeaN, vs. lO; pHsixeaN pro PHSixeaN,
HYPIUHrANYSy vs. 11; ANAS, vs. 13; EAOYMAION, vs. 19, et
Graeca esse possunt:

8;

383; Parte postica, Coll

quam

hujus Papyri editioni adjecimus.

^oavov hic dici videtur de figuris gemmae
inscalptis, aut potius de ipsa gemma^ figuris instructa.
da&ivuav^ i/LCTiodeiaTov ts Ttocalv ifzTtodscaTov fortasse ^ro ifxnodia-

Vs. 22. bncDQ 8(og
Vs. 25.

vs.

Ceterum plurima horum nominum leguntur quoque in Pap. hiling.
XV et XVII; vid. Tab 5. (nn. 329—342)

alia.
I.

j€STA4^AI0N, KONTEON,

t(o §odi/(p.

,

TixoVy impedimentum y res quae impedire potest accipiendum,

gendum

— Xeye,

Vs. 27. ^'OTav 8b

aut simile quid

videtur scriptor voluisse

dnb

tov Xoyov tovtov

,

ex duabus prioribus
Vs. 28. aQ^dfievog

literis

per 15

necqo) de elvac cett.

possit ut

hic,

"OTav de TeXr^arig tov Xi0ov
Compendium vocis cigaig

operam navandam
^

dicit, ut luna versetur in

vel piscium.

1,2,

fievay fiVQCov

quae ad

In sequentibus

e.

quotiescumque haec

Td nQozec-

et

navToddncov sunt Td nqozecfieva fxvQcoVj i. e. unguenta
sunt^ praeterquam thus ^ quo alioquin in supplicando

manum

uti solebant veteres.

nQogrixei^i

sume^

i.

xac abundat,

Cf. Plinius, Hist.

Nat. XXII. 56.

Vs. 31. ixTeXeaavTog de Trjv TeXeTrjv xa&CDg nQorjXecy
i^s^ quum perfeceris

^

1.

ixTeXeaag Se

fine.

— xadG^g

absolveris consecrationem veluti oportet^

cett.

Columna
1.

tamen quoque

mensis.

invocatio pronuntiabitur.

Vs.

Fieri

aelrjvrjy luna^ intelligenda

Vs. 30. Tta&^ exdaTr]v xXfjacv ad singulas invocationes ,

diis

est a lunae tertia

usque ad mensis lunaris

dies, itaque

11. vss.

veluti Col.

Xeya.

a luna tertia^ id

signo tauri, virginisy scorpii^ aquarii

sit

le-

compositum.

Tfjg ([ y', incipiens

phase, sive a plenilunio,
finem.

aut

ifinobi^afiov ts nocstVy impedimentum efficere.

dvdnTv^e xai

^ixfiaXe

nuli intelligamus

,

lO^.

to ^coSdQwv

quod tamen

fieri

cett.

Nisi ^codaQcov de

gemma

an-

vix possit, et pro e'x(3aXXe 'ififiaXX%

legendum videtur dvdnTvaae xai expaXXe t« anXayx^^'>
gallum gallinaceum aperi et ejice viscera; quae vero vs. 3. dicuntur: xal
corrigamus,

commendare videntur. Annulus,
gallinaceo aperto, caute in animalis viscera imponendus est, summa adhibita cura ne rumpantur interiora, atque per totum diem et noctis hoXQO) (hg xaXXiaTcp,

priorem rationem

ras 9 ibi remanere debet

dus, quibus

factis

,

deinde eximendus , et in loco sancto reponen-

optimi et perfectissimi annuli

usum

praestabit.

69
Vs.

4.

'Oaaxsig

— rdr

'O^dxig)

(1.

signum

distinctionis

inhaaaa xai

,

nuUum

superiora pertineant, non constat;

Utrum haec ad

reXei,

Ovq)CjQa unfov

/usYi^arov

Papyro adest.

in

certe

ad sectionem de annulo

Si

gemmae incisus,

ras, TO) de(o intelligendus erit scarabaeus annuli

rrfe-

Cok

vid.

quoque potest ut novam sectionem inde a vs. hoc
statuere debeamus, usque ad finem hujus columnae continuatam;
qua ratione melius quoque intelligatur quare vs. 5 iterum de consecra-

8.

Sed

vs. 28.

fieri

4^

,

^A^pi

Coptico
Jicium

ex

Ovq^coq

Aegyptium

,

(Thebaice nAgpe)

,

est,

fortasse

hieroglyphicis

remedium

,

incantator significat.

Cantilena

remedium.

p;ifr

conjunctum cum

origine

quod cpdqf^axov

,

Urbicus

illa

usus

6, thaumaturgus aliquis, aliunde ut videtur, non

dicitur, vs.

magicae

cantilenae

sive

et

ott^a^^p (Theb. oTriA^ep), quod

et

,

Invocationis

praecipiatur.

perficienda

tione

nomen,

,

vene-

Comp.
fuisse

cognitus.

legendum esse avvTOfiiag^ ut infra vs. 21, patet ex vs.
8, ubi nostrum hoc Uphor opponitur aliis baa qeQSTac did /uaxgcov
fifjxog eixaiov neQtexovTa.
Voces barbarae, quae comparari
Vs. 10. KPYBEf KPYBE, cf. infra vs. 22.

Vs.

6.

avvaTO/Ltiag

possunt

,

cum

Coptico

coruaXTi,

hieroglyphicis ;f er p , offerre
inp aggressus est , accessit ;

Vs. 19. T6)

vn

V7i

,

apparere

,

m

cum Hebraeorum

Aonorare, submittere; vel
accede,

xaTaaxevagfiev(o

ifiov

iftov

,

sive (orcoprt, manifestare se

fcvaT[r]Q]i(p

;

i.

e.

t6>

^odvco fivaTixcog

xaTaaxevaafiev(o; date animam imagini quam mysteriis prae-

paravi.
Vss.

24

— 38.

Quae

mina

priori

et

secunda hujus intxXriaeGjg columnis leguntur no-

conjunctione

vocalium

composita;

sunt

quae posteriori columna

comprehenduntur magnam partem ex vocibus Aegyptiacis formata videnSic

tur.

MAPEIO^

25, comparari

vs.

j^epiT diligere, aut j^€p€— hj^t,

ri0

,

vs.

25

2£2P2£2H

,

,

nomen
vs.

MS20YEH0Y,

27

,

dei

,

voces
et

qui facit abyssum, cett.

,

in

Copt. j^<eppiT vel

MONOEAOIMON-

Mandu latere potest in SJOtXOYin
et oTCop seu ocipi
,

,

ocipi

;

in

;

;

AM0YNHEI0Y2IPI

^IIMNOYN,

vs.

liceat.

fere

et

Quae sub prima
exhibentes,

,

vs.

32,

33, n-ipi-.^HOTrn

simodo ejusmodi adsimilationes

admittere hic

columna apparent figurae, literam ^
nescimus.

cum

20YXI

et j^coott; in

nomina deorum
(an hallucinationes ?)

amans patrem ;

MON0

nomina

possit

conjecturae
et

secunda

quid significent

,

70

Columna
Vs*

1.

Ex

acpacQu.

Jrif^oxQLTov

sphaeris,

et

et

apud Plinium

XXX,

Plinius

magica,

opera

et

5

XXIV.

2 fine, GolL

dunis Batavis
P.

Democritum

saeculo

et

idem

99, et cujus nomine plurimi

Lugdunae Batavae

Lettres

,

scripta

III

pgg. 73

,

non

fuisse,

libri

Mss.

in

servata

— 75)

de

Ad
Lug-

quae

,

ait

biblio-

(de

tertio

docuit

probabilitate

sine

ille

scriptor papyri

scripsisse

^vGixd xal Mvarixd,

pertinent

Reuvensius

cf.

C.

Osthanes

praesertim aevo, ferebantur et scribebantur.

posteriori

thecarum Parisiensis, Viennensis

demum

qua, ex aqua

divina promisisse

dicitur.

,

30

tabellam

dici

quam

significatione

cett.

XXX.

acpalqav

Abderitam, quem primum de magia

supposititia

illa

certo

alia

stellis,

Hid. Nat.

,

voluisse videtur

re

aere,

videmus

3

vs.

mensis diebus insignitam;

11?.

Ceterum qui Prognostid. Alchemie ^ pgg. 64, 65.
Democriti nomine insignivit impostor, ad hujus ZTi^dyi/fi^^y^^ quam

Schmieder, Gesch.

cum

,

inter

genuina

tius,

IX.

philosophi

Abderitae

§ 13, referre potuit;

7.

numerat

scripta

quamquam

ut

,

Diogenes
patet,

facile

Laerdiversa

prorsus huic voci apud Democritum significatio est tribuenda.

nqbg

Vs. 1 1 . Tvco&i^
et

rriv

indicari soluisse
et

Vs. 16.

C

dvejieae

voa&v

,

qua luna

,

Latine luna pro mense dicebatur, et praeterea

id est quo mense.

mensem

Sic

lunae imagine

apud Aegyptios, discimus ex Horapollinis RieroglL 1.4;

probarunt monumenta Aegyptiorum.

^^^^ A^^^

Voces Aegyptiae demoticis

literis

scriptae:

ua perts,

Coptice OTT nep^s, divisioy separatio. y\dL^v\x.g%G\i'm Diario Societ. Orient.

Germ. Vol.

mum

VI.

signum,

hic

fasc.

Eadem

Vox Aegyptia idem

solet.

tituli loco

efficiendi

iis

fortes,

quod dLade annello magico

significat

Idem

praemittitur.

JLaxonog. Ex sequentibus apparet separandiy
lam ad

Postre-

papyro minus clarum, actiones

in

ratione supra, Gol. 8 vs. 23, sectioni

vox Aegyptia demotica
Vs. 15.

2, et idem in Diction. HierogL dem.

ob fissuram

determinare

violentas,
zoTcog.

1852

in

fit

Col. 6 vs. 26.

vel odium et inimicitias

notionem huic voci inesse; referendam itaque esse hanc formu-

fxi.aridqa sive /LtvariTQa.

Comparari autem haec

quae leguntur in textu Graeco Fap.

et in ipso

hoc nostro Pap. V.

Col,

15

bil.

vss.

I.

21

383,

sectio

debet

Cb/. 15. vss.

9

cum

— 20;

33.

Locus conturbatus, ita fortasse
Vse 16. T^g raQuxov (raQixov^ oaTqaxov.
restituendus
Aaftcov taQixov oarQaxov, iniyQaifJOV x^^^^ y(>«9P«%
x. r. X. Sume muriae testam (i. e. testam quae muriam
iuidccoxe
XoyoVj xal
:

continuit)
vss.

17

causare

et inscribe aeneo stilo^ vel penicillo, orationem

25 comprehensam)

cupis).

et persequere

(seu contilenam

(homines inter quos inimicitias

Putaverim fere scriptorem Latine cogitasse,

et Graecis

71

Latinam vocem testam scribere incepisse, deinde errore
animadverso, ruQ^c^ov bargaxov perrexisse.
rtjaTcc^

literis

Ys. 18. rbr inl xevo) TivBv/Lcari^ Saivbv^

xbof^oVy

CoL 15

21

vss.

— 23 quae

dbgarov sequuntur, exprimuntur adjectivis q^doQonoLOV zal egri'
fiOTrowv; eadem ratione in Pap. bil. 1. c. vs. 10; Oebg b ivy vel ijtl
7C6V& TTVsvfiari significare videtur deum in fallaci spiritu seu daemone
(nam vox nvwfia ita saepe usurpatur) versantem^ sese ostendentem.
post

Apud lamblichum, Be

Mystt. Aegg, IV.

i.

p.

m. de

daemonum

inferiori

genere dXoyiarco xat dxQtrco dicitur: veluti gladium ad secandum tan-

tum usum praestat, sic ro)V iv
xard q)vaecog /ueQcarr^v dvdyxrjv
,

unde

in

illud

genus referendum putamus.

Vs. 19. 6 (pcXcbv

raQaxdg xai

Blmd

fieiacbv evaradecag.

dcaiQenzbv

sive

KvLtiegmdiVimrbv cpcXovvra

axoQni^ovra; aut statuendum nominativum

eadem

vocativo poni;

aliud separare (rb fiev dcacQei)

rb xevbv nvevfia ad dcaiQovv

nostro

fiiaovvra

nvevfcdrcov

di^rjQrj/Ltsvojv

{aXXo de avvdyev rd Yi^yvbfteva) omnia quae existunt;

colligerey conjungere

Pap.

navri

rcp

ratione in Pad.

dil.

1.

inixaXovfiac ae

c.

pro

hic

iQrj-

fionoibvj b fccacbv; idem pro evaraOecag habet ocxcav evaraOovaav.
Vs. 20.

l AKOYBIAI

lAIA
duobus

aliis

quoque;

omnia

,

cett.

Nonnulla nominum

exorcismis, quos citavimus, in Fap. praesertim

scriptis

insigniti,

duobus sequentibus, Ji2

et

nominibus

est

,

Copticum

I£1EPBH0

ju),

et

seu^iua

BOAXO-

sub daemonis imagine, asinino capite instructiet nomine-Sif©

nostri

Papgri

14

Col.

verti possit asinus malejicus,

fine.

IS2EPBH0

Bal Badl ;

Coptice iio— ep—&Ke,

Aegyptiace aa, asinus^ er,

B0AX02H0,
Xau malus Seth

matuSy detestabilis.

gyptiace

leguntur

,

,

I^IEPBHO

asinus^ Aegyptiace aa, ut apparet ex

betu

bil.

in

quaedam ut videtur ex Aegyptiorum lingua explicanda, et
ut ex eod. Pab, bil. discimus
ad Typhonem seu Seth relata.

Gerte in

JS^jff 6>,

horum barbarorum

,

^

facere, bt,

^loov— cHe, Ae-

Coptice

Seth, Typhon.

De

Seth, Typhonis nomine, vid. Plutarchus de Js. et Osir. Cap. 41^
49 (371 B) et 62 (376 B). Ceterum cfi*. quae adnotavimus
D);
(367
pp. 16 et 17 textus GaUici, una cum. Pap. illo bil. ml^ Monumentorum

Aegyptiacorum fasciculo
Vs. 22.

Abre
rj

rfi

rfj

decra rfjg decva

decva

e^OQav^

fid^riv^

alteri

ambo

viri

fidxW* Legendum putaverim Abre
xai

nolsfcoVj

duorum hominum

nuntiatur, pugna,
si

editi,

bellwm^

et

sunt aut mulieres

xai "OacQcg; sed

si

vir et

Secva,

rj

rfj

decva

contra quos separationis formula pro-

alteri
,

rco

rco

decva drjdcaVy

odium

et

inimicitiae immittuntur;

in formula addi debet

:

thg ecj^ov Tvcpcov

mulier a se invicem alienandi sunt, in hujus

,

72
phraseos locum substituendum
et

Typhonis, qui Osiridem occiderat,

libro: de Is, et

Vs. 25.

ei;(or

:

Tvqxov xai ^laig. De

inimicitiis

Isidis

nota sunt ex Plutarchi

Osir.

rdg adg dvrdfisig djioreXeiy perfice^ exsere potestates tuas; sed vide
an legendum sit rdg adg /^avreiag ini^rekio^ operationeSy aut cerimO'
magicas

nias

Fap.

bil.

i.

c.

tuas ,

consecratione ohservata

13. ^EnizaXovfiai ae

vs.

,

,

perjicio.

Certe ita legitur in

y2rid' rdg adg (^avruas

Tvq^ciyv

entreXa),

Vs. 26.

^AYQvnvirizov. ^AYQvnvrfrvxdg proprie

quo atramenti

versus,

fine

supra ad
Vs. 27.

insomnem , vigilantem ,

hoc loco dYQvnvtjnxdv est quod insomnias causat.

sed
in

significat

Col.

4

De compendio,

genus quoddam indicatur,

fortasse

vid.

16.

vs.

rd
ovofiaray quae indicantur Col. vss. 5
11. Quod sequitur compendium 0v vel 6ov explicare
non potuimus; atramentum fortasse, coloremve aliquem, aut instrumentum, quo nomina illa scribenda erant in sinistra vespertilionis ala inrb ^coSiov vnoxei^juevoVy

initio

seq.

Col.

dicat;

aut

an

vide,

explicandum

septem nomina. In xai

bn

0eov

sit

,

et intelligantur

posterius abundat

,

,

eadem

illa

septem nomina scrihe et

(adde)\ insomnia laboret cett.
Vs. 30. edv de /SovXevrjy sin constitueris

exorcismi

sive

custodi;

vis

et

sin tibi proposueris , ut imprecationis

toUantur,

effectus

vespertilionem detine et

ceterum idem fac, quod supra indicatum est, et quando inimi-

cum tuum insomnia
semel exorcismi

tuum

malus

^

liberare velis^ absterge cett.

ritus,

26

vss.

— 30

Xvaiv ovx

ej^ei,

si

praescriptos perfeceris, adversarium

liberare, servare^ insomnias tollere non amplius poteris.

Vs. 33. eni f^eYaXrig enL/3ovXf}gy in necessario proposito^ in molitione gravissimaj

maximique ponderis

et momenti.

Columna
Vs. 2.

12».

rd 8e dvo/uara, nominum horum barbararorum ,
partim saltem

secundum,
lum

TEI

m—T€

5—11,

explicatio

ex Aegyptiaca vel Coptica lingua peti posse videtur;

IIETENNJJBOY0I

est tibi mansio^
y

vss.

explicari possit

tc—h€—a&odt

coelum est habitaculum tuum; tertium,

n— A.ajT~Hi

,

sic

coe-

UEHTOYBAIS-

coelum est (tua) suspensa domus; in quarto,

II20YS0YJIPA nomen hci, Isidis^ latere potest; sequens MOY^
NOY0I conveniat cum jyiA.T—nov^, mater divina. Compara ex veteri
Aegyptiorum linqua mt, mat,
Vs. 12.

ijSrj,

raxi),

^\

vid.

Col.

2

mut
vs. 4.

mater , et ntr, nutr, dea.

73
Vs. 13.

QiZar naGidiav ^ ^AQTBf^iaiaVy pro naaideav legendum putamus
naQdevcoVy sive naQdsviVy ita enim, testante Plinio^ H. N. XXV. 36,
Artemisia herba,

apud
Vs. 14.

veteres

olim vocata

De

fuit.

Artemisia amuleti loco gestata

idem Plinius, XXV. 81

cf.

XXVI.

et

,

rb bvo^a rovro ayv&g. Literae ejusmodi magicae
temisiae inscribendae
in

Pap. biL

dvayqacpri^ accipiendum

Vs. 16.

quo

magicae

literae

—8,

insertae sunt,

et in parte aversa

GoL

Atemisiae scribendae sunt; an fortasse

dvaYQacpri hic pro yqa(fri^ intellecto f^eXavog ut supra GoL 3

De compendio quod

18.

de ratione atramenti praeparandi

videtur

radice

in

6

vss.

quales hic radici Ar-

quoque demotico

dicuntur, textui

383, GoL 17,

I.

,

89.

24?

vs.

CoL
jam habuimus formulam atramenti praeparandi,
in qua inter alia pulveris quoque Artemisiae monoclonae mentio fit;
unde conjecerim fere in compendio nostro, hic saltem, latere vocem

— 26,

3, vss.

24

Qi^o)V

,

ita

cett,

addenda

sequitur, vid. supra ad. GoL 4, vs. 16. Supra,

aliam

ut reliquis quae in formula praescribuntur, misy, chalcantho,

quoque

radicum Artemisiae drachma una.

esset

de atramenti praeparandi rationibus
Vs. 17. ^EQfirivevftaTa

net

novae


ista

tQftrivavfiara

Vs. 18.

^id

rrjv tS>v

ex quo efBcere

titulus;

25.

Hucusque

olg sj^qcovto oi UqoI yQafifjLaTelg.

sectionis

barum sacrorum

H. N. XXXV.

Plinius,

cf.

Ceterum

quo

possumus,

perti-

tempore

coUecta fuerunt, Aegyptiorum cultum, adeoque

jam aliquantum

officium

nolXiov neQieQyiav.

y..

scri-

in oblivionem abiisse.

t. %.

UaQieQYm

et

nsQisQyd^saOai^

de operationibus magicis hic praecipue usurpari putaverim. Ceterum hic
locus

ita

accipiendus videtur:

magicas tractandi studium
simulacra (consecranda)

,

,

(Sacri

scribae) ob multorum

hominum

herbas et reliqua 5 quibus utebantur

res

ad deorum

quibus deorum simulacra colebant, venera-

vel

bantur, scriptis consignarunt (pro ineYQai^Jav exspectaveris fortasse nB"
QuyQaifJaVy

circumscripserunt

sub

,

propterea quod errorem
rentur.

An

fortasse

,

nominibus indicarunt), ut non

aliis

comprehendentes (significationes homines

illi

curiosi) frustra ojperarentur

j

interpretationem falsam investigarent , perseque-

legendum 3vd

propter interpretationis errorem?

Tfjg

s^^axoXov&f^aseog

dfiaQTiaVy

^AfiaQTia dicitur pro Xvascg dfiaQTti-

Qai^ eique opponuntur ai Xvasig^ solutiones verae , quae ex multis antigraphisy iisque occultis omnibus sunt haustae.

Ad ejusmodi

interpretati-

ones referendae quoque videntur, quae apud Plutarchum, dels.et Osir.

Cap.

4f2,

f.

376 B,

leguntur:

Tvq)(ovog 8h tov acSriQOV^
ossis

cDg

Horiy ferrum Typhonis

juxta nomina

Trjv

aiSrjQcTcv

iaTOQst

ossis

Xcdov

nomine indicabant.

vera et usitata plantarum

oaTeov

'^SiQov,

MdveOog^ xaXovaiv^ magnetem
,

earumdem

Dioscorides saepe

appellationes magicas

74
memorat, quas ovofiarca nqoq^rfsma
Avant-propos

/5^6?/^«,

p.

21 nota

legendum

an

Vs. 25. xoivTfiV^

vocat. QtouL

^m^oxki ^ Momm 4e

3.

xoXoHvyri^y ?

De

colocynthidis

usu in medicina apud veteres , Plinius , H. N.

speciei

sive cucurbitae

XX.

8

pro aOt^g

;

corrigendum dOijQ, aut dyJg.

forte

De

Vs. 26. Al(4,aTUTv\g 'kidog.

XXXVI.

haematitae lapidis usu in medicina, Plinius.

N.

37, 38.

Vs. 27. 'Pdfivog.
Vs. 29. 'Avv7)dov,

De rhamno
1.

,

XXIV.

id.

De

'Av7]dov.

76, 77.

Anethi usu medico

et in theriacis, Plinius

XX.

74, 100.
Vs. 30. AtOiontxri 7i[6]rjv

usu

latur,

(1.

De

^o)?).

Aethiopidis herbae

in medicina, Plinius,

dem vi magica, qua
XXVI. 9.

tactu

XXIV.

Columna

omnia

supra ad CoL 12,

'AQT6jui.acay

'Av3()d;^vrj,

Vs. 7.

dxsxdXkLda quid sit nescio, nisi fortasse Graecis
aqua calida exprimere voluerit Papyri scriptor.

legendum

;f^Adp,

madefacti

fortasse

ad cerevisiam faciendam)

napi

generis

XX.

11.

Vs. 11. axoQnlovQov.

quod

,

De

inter

XXVII.

vs.

13.

literis

hynae

;(vX6gy

(3vvr\g

succusj

voces Latinas

(i.

e.

hordei

aut /iovvidSog^ buniadis,

venenorum antidota numerat Plinius

,

H. N.

scorpiuro herba, heliotropii genere ejusque viadversus

venena, Plinius XXII, 29

fine.

doTovv laTQov^ num os an nucleus medici significetur incertum nucleus
est instrumentum chirurgicum quod strabonum oculis, ut visus corriga;

tur,

applicatur.

Pro

df^iMiifJriv

XWov

forte

corrigendum

tpafcfiiTriv 'kidov^ vel potius dpLfjtiTrig, aut 7paftf4.iTrig

ligendum
Vs. 14.

3; deejus-

ejusque usu medico Plinius, £[. N. XX. 81.

,

Vs. 10. (ivvBog

Vs. 12.

,

Merois appei-

13*.

Vs. 3.

de portulaca

et

apperiri dicebantur^ id.

Vs. 6.

vid.

quae

102. med.,

clausa

ejus

,

sit

sit:

quid

aquilae

sylvestre, de
Vs. 18. xsSQiag,

aut

Xidogj nisi intel-

X^ysi.

deT6v lege dsTogy
Xs/isi

dfif4.iTriv

sit

nisi sit

ignoro

sanguis

;

dsTovy intellecto of^a, aquilae sanguis. 'OasX-

an fortasse corrigendum oSaXida Xeysi ,

oxalidem herbam

quo Dioscor.

lege xs§Qiav,

2.

aut

significat.^^

140; Plinius

xsSqwv.

XX.

Oxalis est

ita

ut

lapathum

85.

Gedria est

picis

genus, de quo

XXIV. 11; xsSqiov oleum cedrinum. Idem, XVI. 21; dicit picis
liquidae primum sudorem in Syria cedrium vocari; //cui tanta vis est,
ut in Aegypto corpora hominum defunctorum eo perfusa serventur*'.

Plinius

,

75
Vsi 1». eXXs^oQog Xsvxog.

De

helleboro candido Plinius

XXV.

21. 24;

XXVII.

2. in.

V&

De

20. wt,(0(jLov.

Vs. 21.

erucae herbae

dno XuTuvog
dnb Xifidvov
Sed dubitari

vi

Dioscor. 2. 170; Plinius

,

dnoXahavog quid

vel

intelligendum

et

prima

possit an

thtiSj

nescio.

resina^

vocis

litera

dno Turdvog

sit

An

XX.

49.

legendum

fortasse

cortex aut

simile

quid?

X^Ctavog in autographo non X

aut Tir&vog

legendum , et ex versupraecedenti yovog intelligendum. Fovog dnb TiT&vog^ ^vo yovog Tcr&sed T

sit

ita

,

ut

vogp semen Titanis. Sic supra

,

vs.

5

dnb

sit

Gcpvog {Gq>vqag)y intellecto ex

versibus praecedentibus alfia.
Vs. 21.

Vs. 25.

QquBag dyqua. De lactucae diversis generibus Plinius XIX. 38; XX.
24—26.
xovv^a. De conyza Plinius XX. 32. Apud Nicandrum Theriacc. memoratur inter herbas quibus venenata animalia fugantur.

Vs. 26. ZQivdvOsfioVj est sedi genus. Vid. Schneideri Lexicon in voce.

Vs. 27. Tqi(fvXXov^ inter theriaca numeratur
Vs. 28. dGrriQ

dnb

xsq^aX^g.

signorum

stellis

ventre, in

et in

accipiendum

caelestium

pede signi

Vs. 29. ;^afiai/urjXov.

Hic, ut

apud Plinium XX. 100, et XXI. 88.
versibus duobus qui sequuntur, de
videtur:

stella

in

capite,

in

caelestis,

De chamaemelo

sive

anthemi , ejusque usu contra venena,

Piinius XXII. 26.

Vox

Vs. 30. ^(QVGOGnsQ/uov. Qualis herba indicetur nescio.

sed

nitur,

significari

herba

potest

in Lexicis

non inve-

quae aurea semina kabet^ conf ^o--

nsQ/uog, qui semen non habet,

Ceterum nonnuUarum harum plantarum nomina, Graecis literis exleguntur in Fapyri bilinguis I. 383,
superficiei exterioris, Columnis I, II; vb. c.
riXioyovov {Col. I vs. 4;

pressa et textui demotico inserta

:

comp.

Col.

Papyri V. 13

vs.

19); di6v/uaXog {l.ri0vfiaXog CoL lvs,Q;

comp. Pap. V. CoL 13

vs.

comp. Pap. V.

vs. 29);

Col.

13

28); ;(a/u€/usXov {h ;(a/uai'/ui]Xov Col.

;(QivdvOs/uov (Co/. II

vs.

II vs. 1

3 Comp.
;

V. Col. 13 vs. 26.

Columna

14*.

Quae sequuntur quator Columnae:
ticum offerunt,
voces

in

quo

hic

illic

literis

14, 15, 16 et 17,

textum demo-

Graecis supra demoticas scriptis,

nonnuUae barbarae, aut nomina propria, partim ex Aegyptiorum
et Coptorum linqua explicanda, transcribuntur. In Golumnis

veterum
15

— 17

rea,

integri textus Graeci textui demotico inseruntur, additis praete-

Col.

14 imagunculis dei Seth, Col. 17 Anubidis, defuncti Osiridis

76
fortasse,

cadaver curantis, et

phicum dominium
Exorcismus

alia

dei, deaeve, stantis supra Hierogly-

significans.

sive

invocatio

Col. 18«« vss. 21

—30

comparetur

cum

alia

simili Col. 11^^ vs. 16, seqq.

Columnae hae seu paginae ad prototypum
sunt in tab.

CCXXVI

in tabula lithograpta editae

textus demotici hujus Papyri

mentorum Aegyptiorum^ Partis

I.

384 ,

operis

PAPYRUS W.
EXCERPTA EX LIBRIS APOCRYPHIS MOISIS.

Papyrus constat septem
et

uno

folio

integris, singulis altitudine 0.27, latitudine 0.32,

foliis

dimidiato, quae omnia in

libri

formam compacta, duobus

papyraceis superne et inferne coUigata fuerunt.

vacuum

Primum

involucri loco additum; reliquorum paginae

nonnuUae

aliquantum

25 textum continent

praesertim in posteriori

ad formam cursivam appropinquantes,

literae

comprehendunt

numerum

adraiscentur tamen,

scriptum;

uncialibus

31

— 52;

majores

et

tamen paginae,

posteriores

haud

ita

funiculis

folium scriptura prorsus
literis

parte,

libri

Singulae paginae versus
in

quibus

formae

literae

densae usurpantur, minorem quoque versuum

offerunt.

Textus constat duabus partibus, quarum prior

finitur

pagina 8»; altera

inci-

a pagina 9^, continuatur per 17 paginas sequentes usque ad pag. 25, et

piens

eadem

fere,

sed

amplificata, atque additis

tantibus, continet,

menti astrologici

et

quae

in

magici,

priori

quibusdam idem argumentum spec-

parte leguntur.

initiationis

Sunt autem excerpta argu-

operationumque magicarum, ope sancti

nominis peragendarum formulae, quae omnia praecipue ex libro apocrypho quo-

dam

Moisis

descripta dicuntur,

sed

quibus, ut ex ipso textu apparet, multa

quoque ex aliis scriptis apocryphis, magicis vel astrologicis inseruntur vel adduntur. Praecipuum tamen libri argumentum desumtum ex libro apocrypho M o i s i s
octavo

,

Monade

dicto

,

de nomine sancto

(de

quo

in

adn. ad

Pag.

1

,

vs.

1

,

78

Moisis

agimus), reliqua petita ex ejusdem
Pag.

9,

Pag.

22,

39

vs.

quoque e

cett.),

22,

vss.

libro

libro

quodam

qui

£eiv

{SsXtiViaxr^

Pag. 25,

,

vs.

13), fortasse

No/uog, Pag. 22,

inscribebatur (6

Praeterea citantur , aut excerpta quoque afferuntur ex aliorum scriptis
sacro,

libro

Ala {IlTeqv^) dicto (Pag. 1,

vs.

19,

vs.

de Archanffelis (AQj^aYysXixr^

Arcliangelico sive

23), libro Lunari

(KXscg, Pag. 1,

Clave

Manethonis

14),

vs.

27).

Hermetis

:

libro (Pag.

1,

21), Orphei theologi (Pag. 21, vs. 20), Erotuli Orphids (ibid. vs. 34), ex
Thphei sacri scribae libro ad Oclmm regem (Pag. 22 , vs. J 0) , Eveni Memorabivs.

libus [^Ynofivrif^ov^tiara
vs.

et

19),

quinto

ex

Pag. 22,

(Hermetis ?)

libro

,

16), e Zoroastris Persae scriptis (Pag. 22

vs.

Panareto

dicto

Ptolemdicorum

scriptorum

,

tcov ITroXs/uaix&v €7i;iyQaq)Ofi€Vi^ IlavdQsrog, Pag. 22, vs. 31,

(t^

Pag. 23,

y

vs.

1);

quorum plurima

non magis genuina sunt habenda, quam

certo

ea quae Moisi tribuuntur.

Neque
servari,

in priori
satis

,

certo

additis, et glossis,

manu

scriptae,

neque

in altera Papyri parte

aparet:

scribendi

quarum nonnuUae

in

ipsum textus archetypum nobis

erroribus correctis, ex adnotationibus

marginibus paginarum, hic

leguntur, aliae multae in ipsum textum

notatione nostra indicavimus.
inter

ex

Si igitur de libri aetate

apographum quale nos habemus ,

et

illatae

quaerimus

aliena

illic

sunt, ut in ad,

distinguendum

archetypum, Posterius hoc ad

II^

P. C.

saeculi finem vel 111^ saeculi partem priorem referri posse multa sunt quae
moneant, inprimis quae Pag. 6, vss. 1 12, collatis Pag. 16, vss. 23 34,
traduntur de septem diebus hebdomadis, Planetarum nominibus distinctis, et
eod€m ordine, qui etiamnum viget, se invicem sequentibus. Dio Cassius, qui

saeculo II exeunte floruit, Histt. Bomm. XXXVII. 18, tradit, haud ita pridem
ad reliquos populos ab Aegyptiis banc dierum nominandorum rationem manasse,

Graecorum antiquiorum temporibus ignotam; ad quem locum animadvertendum, ut monet Ideler, Handb. der mathem, u. techn. Chronol. I. 180, apud
Dionem de usu tantum nominum dierum istorum in astrologia sermonem esse,
non vero de eodem in vitam civilem introducto, quod ante cultum Christi Constantinorum tempore publice receptum

factum fuisse non videtur.

et stabilitum,

Quum

autem in Papyri locis quae citavimus praecipiatur de nomine diei ex
Graecorum, eig rb ^EXXrivvTCov y quaerendo, et ipse ille septem dierum
ordo ig rb 'EXXriVixov indicetur, apparet tempore, quo archetypum scriptum
fuit, hunc dierum nominandorum usum in vitam civilem saltem, nondum fuisse
ratione

receptum.
tini

Cf.

inprimis

Reuvensius Zettres, App.
et

Marci doctrina florente,

sitam similia monent, quae in Papyro

V

p.

155.

Praeterea Gnosticorum

magnam

,

Valen-

Papyri partem fuisse compo-

deprehendimus

:

septem vocalium auc-

nominum barbarorum usus in formulis et invocationibus cantilena, sive
invocatio summi numinis (Pag. 17, vss. 14 seqq.)
eadem fere in Papyro V^
vss. 35, sqq. , coll.
(CoII. 7 et 8) obvia; narratio de mundi creatione (Pag. 4
toritas,

,

,

,

,

79
Pag.

11,

30

vss.

eum locum

coinparanda ,

sqq.)

,

cum

diximus,

ut Reuvensius monuit

ad

et in adnot.

,

Marci doctrina petita; magna porro vis quae
nomini iao tribuitur; ipsa quoque astrologiae praecepta in ejusdem Marci doctrinam recepta, ut apud Irenaeum Haerr. I. 14 legimus; librorum denique apocryphorura
I.

quoque Marci

usus, ipsis

Quod

17).

alia ex

memoriam

Zoroastris scripta, ut supra diximus, citantur, in

possit Carpocratianorum sectam,

gos, sese possidere gloriantes;

Apographum

Apocalypses

Papyro nostro servatum

in

libros

,

astrologicos

Matter, HiBt, du Gnostic

cf.

ibid.

vocare

imaginem venerantium, Pro-

philosophi Persae

ejusdem Zoroastris

dicianosque,

valde frequens (Irenaeus

discipulis

aetati

muko

noji

et

thaumatur-

363,

11.

seq.

recentiori

quam

ipsum protptypum adscribendum esse videtur, quum propter Papyri texturam
satis bonam et formas literarum, tum ob Marci doctrinae vestigia in eo obvia,
quae posteriori aevo certo tantam auctoritatem retinuisse haud potuerunt.
Paginae 20 priores et 31* quoque usque ad versum 22, eadem manu scriptae

tamen formis

sunt, literarum
gracilioribus

eodem
erit,

nonnuUas textui

qui glossarum
incuriae

vel

et

posterioris

quod Grammaticorum

leges

interdum transpositas

literas

aliquantulum

reliqua inde a Paginae 23*® vs. 23, ab alio scriptore addita sunt,

;

fortasse

ignorantiae

in fine Paginae 20»^ et in sequenti

quo

alias additas,

,

scriptoris

tribuendum quoque

aevi usui

vixit

violatas.

Apographi

adscripsit.

male permutatas, reliquas

vocales

aetatis vocabula, Latina

et inferioris

quoque pro Graecis usurpata deprehendimus signa praeterea diacritica adscripta
reperimus, quorum quaedem Graecis insueta fuerunt. Vocabula ab usitata signi,

deflexa,

ficatione

ex

vel

Vocalium permutationum exempla quaedam citabimus:

adnotatione indicavimus.
oiL

pro

(Pag. 17,

B

iTB pro siTo)

;

14, dvaCftcDV pro dv^f^G>v)

vs.

B pro

oil

s pro

;

vs.

pro

i

(pdviaev)

;

T)

pro

zaQaSe^eTai

pro v

(Pag.

8,

(Pag. 5

pro fwaTr/Qiov
;

Pag. 8

saepissime)

(Pag. 1, vs.
yj

S pro

pro

yj

vs.

,

dvQa); Pag. 14,

(/urjaTrjQCGJv

eha

;

(Pag. 1, vs. 2b

,

;

i

vs.

,

pro

v (Pag. 12,

s pro

;

12,

3,

33

vs.

vs. 37,

yj

6

vs.

cett.);
7,

aaeQsiae^ pro eaiUQcae);

Toi^g

rj

;

/ui^vrjovaa pro jurjvvovaa)

,

40,
/

{rj/uvrjGa

pro s (Pag. 8,

8,

vs.

pro T^g);

oi

pro vneQri'

Pag. 8

vs.

20

pro v/uvrjaa); Pag. 15^

vs.

39,

Tieftne)

2,
;

i

13

vs.

pro

si

,

;

naQade^iTai pro

(ut

ig,

ha

BeanoTi pro deguoTri)

20,
tu,

pro

,

,

pro s (Pag.

nefini pro

(Pag.

(Pag. 1, vs. 23,

/

(Pag. 16, vs. 10, V7ieQr^q)dvrjaev

i

15, (iaQcg pro fiaQvg); o pro
vs.

(Pag.

XsorQi^^rjaov , ipvo XswtqC'

(Pag. 1, vs. 31, y.Qei07iQ6g€07iov pro xQioTtQogajTiov)

13, rjTeQcp pro eTeQcp);

{6rjQa

u

s pro

6, ye^voVj pro yrjcvov)

vs.

€Qeq)vXXi^vov i^YO £Qcq)vXXivov)
Si

pro

(Pag. 1,

y}

\

(Pag. 8, vs. 12, yvveKog y pro yvvai^y.og eX imxalovfiB

pro invy.aXovfiav , passim);
/Srjaov)

lingua pro Graecis adhibita, et scribendi vitia in

alia

t;

et

cy

pro

c?,

(Pag. 7, vs.

,

pro etg^

;

saepissime;

i

pro
oi

i;

pro

27 .noXoidvvdfcevog
,

,;
,

:

80
pro noXvdvvd/usrog)

U pro

V pro s (Pag.

;

(Pag. 9, vs. 26

s\J

^Qov pro

(Pag. 11, vs. 45,

17,

Avxoi' , pro Act/xoi^)

,

Pag. 9,

axfjTCTQOv;

7, vs.

7tvQmareh(o pro nBQinaTBirat)

y pro

;

nvHQiagy ^ro mxQiag); v pro

pro dvocxOr)r<o; Pag. 12,

37, rivvYiji, pro

vs.

(Pag. 5, vs. 21, axvTf

yj

5, txvvifwcpiaag j pro avfzifJi^q>iaag) ; v pro

vs.

\

(Pag. 7,
rflfovyri^

(

32, dvvx^VTG),

vs.

aut potius dveafyrjj et

Reliquarum literarum x tantum et y permutatae (Pag. 9 , vs. 25
xsfisiaag pro yefjtCaag; Pag. 16, vs. 47, bxdoog pro oy^oci^); r et 5 (Pag. 5,
alibi saepe).

hG)V pro

26,

vs.

servata

c.

(v.

daneXKov

,

pro

/^«i/; de pro rc' passim); y contra ante labiales et palatinas

39, 41,

Pag.

9

et

separata

y

,

[JL

ante

Pag.

(xoQXOQdeiXog ,

(Pag.

duplicata

jp

7,

p inserta, (xoqxoqSbvXov

vs.

ubi

,

27,

vs.

a praece1

pro xQoxodecXog^

Pag. 16,

;

vs.

39,

yaQq^eaOcjy pro YQacpeaOco). Literae deinde

(Pag. 16, vs. 38,

9,

9,

sequentem ponebatur (Pag.

vocalem

post

litera

xaQrfjQa, pro XQar^Qa; Pag. 4,
insertae, ut

A

saepius alibi, xoQXodiXog vei xoQXodeiXog^

43); vel secunda

vs.

cett);

In paucis vocibus literae transpositae

a(y;i^^o>').

denti palatina x vel
vss.

avvxUvarig y

svqyuar^aag,

23); quo

TtQogXrj/Liifjy

pertinet

,

pro

quoque

TtQogXrjif/y)

v in

fine

;

p

ante^

nonnuUarum

vocium additum.
Spiritus

asperi

aliaque

critica

3 priora post voces, quartum vero,

quamdam

jorem

^

indicantur signo

saepius

saepissime adscripta haec

,

:,

supra vocalem addito.

7,

vel

Signa diat,

et

supra primam periodi vocem, ad ma-

divisionem indicandam;

textus

duplicatum yy,

saepe quoque supra vocalem

posita.

Scribendi compendia porro haec usurpata

lineola

y

supra finem vocis ducta, pro v^ oi/, aav,

et

quavis

posterioris

vocabuli partis abreviatione.

pro xai.^

^
^

pro nov (Pag. 1,

ovofiarog

4?

pro ovQav6g.

^

pro ijXwg.

5

et

5|c

pro darr^Q.

^

31).

cett.,

i.

e.

dixawv)

pro Oe6g

(?)y

pro vov (ut

;

et

i.

pro simplici

v

e.

xa$v6v); pro bvojuay

(ut in Troroa

, i.

e.

yroroy).

pro deiva, interdum quoque pro de.

O

iff

vs.

pro ov (ut 8ix^^

et

et

C

pro

aeXrjvr/.

pro 7iQ6g.

pro YQdfCfcara , YQdq>e

,

cett.

Papyrus Thebis repertus esse videtur

,

in

eodem

fortasse loco

,

unde Papyrus V,

81

Papyrus bilinguis
Anastasii

,

L

383 {Bescnpt. Bais.)

viri nobilissimi

benevolentia

Neerlandiam transvecta, una
vensius de eo
catalogo,

eum

egit, Lettres. cet.

{Bescript.

,

,

et

Papyrus

11.

nn.

Insigni

monumenta emta jam et in
Museo accessit. Reu157, In Musei monumentorum

V

App. pgg. 151

Hais.) breviter descripsimus

cimina exhibemus Tab.

provenerunt.

post reliqua

Papyri

altera

X

,

parte,

p,

122, 123,

Scripturae spe-

1—5.

11

82

Pagina

1«.

Liber sacer, cogDominatus Monas, octavus Moisis,

de nomine sancto.
dies

41

5

ariete advenerit

5)

Sanctus mane

Continet autem haec.

calculo ante instituto, ut ad conjunctionem in

(Luna).

annum nemo mortuus

Para

domum humilem,

spectans; et collocans in media
et ligna cypressea,

duos, albos,
drantarias

qua ante

domo aram terrenam

nuces pini dexteras decem, gallos gallinaceos

illaesos, perfectos,

quum

in

Sitque janua versus occasum

est.

et

lampades duas qua-

impleveris oleo bono; et non amplius

10)affundas, adveniente enim deo nimium foras
Praeparetur vero mensa suffimentis

expellentur.
his,
libro

Ex hoc

quae cognata sunt deo.

vero

Mercurius subfuratus, suffimentis nomina dedit

in ipsius sacro libro,

cognominato Pterux.

I5)Saturni quidem (cognatus

est)

malabathrum; Marti costus;

styrax, est enim gravis et bene olens; Jovi vero

Soli thus;

Veneri nardus Indicus; Mercurio cassia;

Lunae vero myrrha. Haec sunt
quod vero dicit in Clavi Moises

occulta suffimenta,
//instrues in

omni

20) ervo apricum faba Aegyptia" his indicat.
Et, haec vero Manetho

dixit in ipsius libro, inde

auferens, 7 flores 7 astrorum, qui sunt:

commune,

sampsuchum

hortense, lotus, eriphyllium, narcis-

sus, viola alba, rosa; hos flores

25) 21 dies ante consecrationem contere in

bo mortario,

diem

illam.

et sicca in

umbra

et

al-

habe ipsos paratos ad

Antea vero constituunt quodnam

83

PAPYEUS

W.

(Signa diacritica, quae in MSto addita sunt, formis aliquantum pinguioribus in textu expressa; voce&
et phrases, in MSto linea subterducta insignitas, eodem modo in textu distinximus.)

Pagina

i».

deor)

Mordg^

Bcl^Xog isQd^ mixaXov/Lievri

Tou dyetov

neQc Tov

tva eig

nQOipvq^caag

rjfzeQug fia \

XQLCO xaTaVTr^ar^

6y86yi

7]

TleQiex^f^

^).

Movaecjg

avvodov

t7]V

^'E^b dh oixov eninebov

^

^Ayvbg fieivov

ovvcog.

ev xql^)

TTjV

6nov nQO ivlavTOv* ovdelg eTeXevTrjae*^ eaT(o 3h ri OvQa nQog 8va/Ltdg
^Xenovaa* zai dvanij^ag /ueaov tov oixov /Seojuov yecvov
xac §vXa xvnaQiaaiva* aTQo/3iXovg
de§wvg dexa^ dXexTO,

,

5)

,

,

Qag Svo

y

Xevxovgj daeiveig'') TeXeiovg^ xai Xv^^ovg dvo t6-

TaQTrj/uoQiovg narjQcoaag

eXaiov XQV^^ov xai /urjxeTC
ydQ tov &eov neQiaa^TeQOV e^a^^^)
knvQTiaOco ^^) 8h r} TQane^a Toig incdvfia.

encxerjgy eigriX66vTog^)
(bOriaovTai^.

^

ac^^) TovTOcg^^ avvyevcxoig

^^)

ovac tov Oeov^.

/Si^Xov ^EQ/ufjg xXeipagj Td iniOxjuaTag

eavTOv

Xq6vov*

aTThQaS^y iaTiv

fzaXd[ia6Qov^^ tov Se

ydQ

/SaQlg*

,

tov de ^ibg

,

8e 'AcpQodiTi^g vaQdog "IvScxog^, tov de ""EQfiov xaaia.y

Tfjg

de

6 de Xeyei iv

Tfj

TavTd iaTcv Td dn6xQV(pa

*^)*.

^f^i^Qva

15)

tov Ss 'HXiov Xi^avop,

Tfjg

2) '^)

Trj^^)

Tov uev

xai evcodrjg

'^)

xbaTog

^'^Qeco^-

'Ex de TavTrjg

riQogeipcovrjaev

^'^)

incxaXovfievy IlTeQVYc.

leQcc ^v(3Xcj*y

10)

inidvftioL^axa

,,

KXeidi Moi)ar]g ^axevdaeig ini ndvTog

dQ6/3ov rjXcaxbv xvdfuo AiyvnTico

TOVTOig Xeyei*

20)

TavTa de 6 Mave&cog eXeyev idicz /3i/3Xco^ ivTev6ev
(iaaTaaag^ Td
dv6r\ tcov daTeQcov d iaTc adfiipov^^oc
Ka\

,

^

xoivbv

xfjncvov^y Xcotivov^,^^) iQecpvXXcvov^^^'^) vaQxia-

,

aivov^j Xevxoivov* ^

ftiag rifieQag Tfjg TeXrjT^g
xfjV

6viav

Tr}V

rjfieQav ixeivrjv'

^)

,

abundat.

i.

i»)

1.

Trjg

17)

1.

a}ivQva.

1.

keviiohvov.

^l)

dv6ri nQO eixoai

XeoTQi/irjaov ig

*
1.

ovo^axog.

e.

Xev-

avTd

^5)

eTOCfia eig

vel Hoaadriaoviai.

18)

1.
]^

^^)

e.

'^)

^)
1,

\,
1.

dnr]QiioQ{o.

1.

19)

^^)

1.

ngoip^iptaag.

daweXg,

entQv^idnaxa.

adiiipvxov,

TeXet^g.

ayiov.

1.

in oTQo^Uovg additum
figo),

^^)

nQOTeQOV de avviaTdvovac d

in Pap. seribitur t^.

13)

,

^^)

xal ^fjQavov iv axiocy xai e^^e

In Pap. supra
eigeWovTog,

TavTa Td

q68ov.

^^)

In Pap.

^)

^^)

^^)

1.

1,

kd)jtvS)v.

XeioxQi^rjaov elg.

1.

^) 1,

nXrjqdiaag.

y^Vvov.
^)

1.

hmQvfi^d^aai.^av^^^evtyioVg

^agvg,

^^)

^^)

1.

i,

e.

aeXrjvT^g.

eQKpvXXi.vov.

84

tandem novilunium
diis,

30)

sit

quos habet in

secundum deam horogenibus

clave.

Consecraberis vero ipse hoc

modo. Fac ex similagine imagines 3, unam

tauri,

(alteram) hoedi, (tertiam) arietis capite instructas, singulas ipsorum
in polo stantes, flagella habentes Aegyptiaca, et

postquam ab omni parte ignem accenderis comede, recitans orationem horoge
netam in Clavi, et necessariam ipsam et ephebdomaticas
35) ordinatas (orationes)

et eris consecratus ipse.

,

Deinde ad generalem constitutionem tene nitrum quadratum,
in

quo

nitri,

magnum nomen septem

scribes

poppysmo

vero et sibilo scribe in

vocalibus; pro

una parte

crocodilum accipitris capite instructum, et in ipso

Nam

40) stantem (deum) novem formas habentem.
capite instructus crocodilus

poppysmo; respirans enim poppysmum

edit ex profundo.

Pagina

poppysmum

respirans enim

edit ex

det ipsi qui 9 formas (habet).
accipitris capite

2».

profundo, et respon-

Propterea loco poppysmi

instructum crocodilum pinge, est

enim prima extremitas nominis poppysmus,
5) bilus.

Pro

caudam,

sibilo

ita

ipse accipitris

ad 4 conversiones deum (solem) salutat

vero (pinge) draconem

ut sint

duo poppysmus

altera si-

mordentem

et sibilus

accipitris capite instructus crocodilus et

(deus)

novem formam habens

supra stans, et circum hos draco

Sunt autem nomina 9 ante quae
10) horogenes (orationes) ope stelae, et hemeresias,
ephebdomaticas ordinatas, et harum necessariam;
et

septem vocales.

nam

sine his deus

non admittet,

,

recita

non exaudiet, alioqui (non) initiatum

et nisi

dominum

85

ovv

dfinOT

dsoig^, olg ij^si iv

Tog'

KXeiSi^.

^^)

TeXeodriari

^*)

§e avrotg

^»)

ov

^^)

JJoiriGOV e^ GSf^i8dXeG)g'^^) ^codia y'* xavqonqO'

^'^)

^^)

G(o

xard debv rocg o^qoyBVBGLV

VBOfirivta

TqayoTiqoGG)

,

^^)

^o)

xqewJiqoGcojtoy

,

|V exaaTOV avTd>v

^

^*)

nokov eGTcoTa^ /LidGTiyag e^ovTa AlyvTCTLag* xal
neqixanviGag xaTd<paye , keyov ^^) Tdv Xoyov tov ci)qoyev[rj]'

eTil

Tov ev

Tfi

tov endvayzov avToy

KXeidl^, xal

dofiaTixovg TeTayftevovg

^ETa

^*)

Tfj

Xai eGji Te^keGfievog

,

Xai Tovg ecpe(3'

,

avTog^

^^)

xadoXcxfj GVGTdGSc ex^ vtTqov TSTqdycJVOp

to fieya

eig o yqdipeig

Talg enTa qxoveacg

^^)

dvTl 8e

^^)

^^)

Tov nonnvGftov Xal tov Gvqvyfiovy yqdipov etg to ev fteqog
Tov vtTqov xoqxoSiXov

GTcoTa Tov evvedfcoqcpov
xoqxobei^kog

nonnvGftco

T(o

'

*

eq^e-

avTbg ydq 6 leqaxonqoGCjnog
Tqondg tov Oebv aGnd^eTai

^^)

Tdg

/?"*')

^^^)

leqaxonqoGconov , Xai avT(o

^^)

dvanvevGag ydq nonn[v^]ei ex tov (3vdov ,

*^)

Pagina

2^.

dvanvevGag ydq nonnv^ec ex tov /3v0ovy^) xai dvTC6 Tdg & fioqcpdg^)' bt ov^) dvTv tov nonnvGfiov

cpcDVet avTCo

yqdq)e% eGTiv
TOV leqaxonqoGconov xoqxobeiXov
tov
6 nonnvGftbg devTeqov Gvydq ri nqd)Trj xeqea
qvyfiog. 'AvtI de tov Gvqtyfiov dqdxovTa ddxvoVTa Tr}v
**)

,

Td dvo nonnvGfcbv^^ Xai Gvqiyftbv ^
ieqaxonqoGconov xoqxoSeiXov^ xal evvedftoqcpov
endvco eGTcoTa^ Xai xvxXco tovtcjv dqdxoVTa

ovqdv*j (ogTe eivai

Tag enTa qcjvdg*. "'EGTtv de

Xai

Tovg (oqoyeveig gvv
aTeq ydq tovtcov

In Pap.

TekeaOrjajj,

6 ebg

^^)

mqoyBvv8(Ti.v
^'')

avxog

1.

^

^^)

1.

i. e.

primum

,

^),

Xai tovtcdv

3"^)

ovofia,

1,

^^)

g)(ovatg^

ftrj

xQOxodetXov,
letayfievovg,

aTrjQiwjTov,

*)
^)

1,

^^)

**)

1.

dvanvevaag

—^vOov

HeQaia.

i.

In pap. tovtov,
naQabs^stai.

^^)

e.

*^)

**)

1.

!•

"^)

fortasse bxbi^q iv,

postea o raso.

^^)

In Pap. avt*
Elta,

1,

1.

^^)

T^QOxodei^Xov,
*i)

xQOKodsvXog,

In Pap.

In Pap. sndvayKO,

^^) 1.

1.

ravgo-

In Pap.

ley,

i.

e.

In Pap,
^^)

elg,
j,

^)

^^)
e.

^^)

1.

excov,

t^.

i.

In Pap. ratQdyiavo,

^^)

omissum

abundant.

6v6(iatog,

^

^^)

(pbivrjeXcTv.

evveatpov^ deinde correctum evvediioQipov ,

Pap. nonvQndd,

ex^i^ ^''j

^^)

reTeXeafiivog,

vel rotg enxa

dXXcog ftv-

^

crBfjLi^ddloeGtg

xQiongocrwnov,
1.

Tovg

Tdv xvqtov

In Pap.

^^)

In Pap.

^^)

^Oj

ec

,

Tbv endvayxov^^)*

^^)

ovx enaxovGeTai

*-)

ovztog,

Xsyiav tov loyov,

o)V nqoXeye

xal Tovg rjfieqriGtovg

altero v raso.

ngoaoinov, TQayonQoaconov,
8T0V,

GTrjXrj

ov naqaSe^cTac,^'^) Xal

GTrjqtagTOV
^^)

T/j

TeTayevovg

ecpefibofjtaTixovg

6%

*)

Std,

*)

ovdfiaza,

o Qeog,

^^)

In
1.

1.
1.

a^v-

86
nominaveris et horae saepius,

diei ante

15)

quam

tandem

invenies

unum quidem

ne

cito.

efficies in

Nam
iis

sine ipsis

quae habes

in Clave Moisis.

Est vero sacra stela in nitro picta:

Invoco

te

omnium maximum,

qui omnia

ipsum natum, omnia videntem
enim
visum.
Tu
dedisti soli gloriam et
non
20)
creavisti, te, ex te

omnem

facultatem
et cursus

,

et

lunae crescere et decrescere

et

habere ordinatos, nihil auferens antea

natarum tenebrarum, sed aequalitatem ipsorum

Te enim apparente

mundus

et

exstitit et

distribuisti.

lux apparuit.

25) Tibi omnia subjecta sunt, cujus nemo deorum potest
videre veram formam, qui transformaris

omnes, invisibilis in seculum seculi. Invoco te
domine, ut mihi appareas bona forma; quoniam servio
in

sub
30)

mundo

tuo angelo. biathi

ARBARBERBIRS , CHIMTOURBODPHROUMTROM ^ Ct
tuo Metui (daemoni), danouph, chrator, belbali, balbithiao.
Per

te constitit polus et terra. Invoco

domine

,

te

,

veluti qui

sub

te dii

apparent

,

ut poteslatem habeant.

echebucrom, soI, cujus (est) gloria: aaa
iii, AAA, 666, sabaoth > arbathia6,
ZAGOURE , deus ARATHU ad6naie. Invoco

666»

85)

,

te

,

domine: orneoglyphice arai; hieroglyphice

lailam; Hebraice anoch,

BIATHIARBATH

,

BERBIR, ECHILATOQR BOUPHROUMTROM

40) Aegyptiace alaabaeim

;

;

cynocephalorum more abrasaxou ;

-

accipitrum ratione chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, tiph, tiph, tiph;
hieratice

Pagina 5\
hieratice menjeph6iph6th' cha

Deinde plaude

ter,

,

cha, cha, cha, cha, cha cha

poppysmum ede longum,

et sibilum diu-

^^.

,

87
Tfjg ?]ju€Qag nQoecjtrig
Tjv evQTiaecg

nvzvoreQOV ^

Xal rffg o)Qag

^

TfXovg 8id Tax^iV* ^^) ccTeQ yaQ avTcbv
^^) , ev olg exei^g ev Tfj KXeiSl Mov.

ejit

ov8e ev dneQadaeL

EaTcv de

ieQa

rj

aTrikYi

ev tco vitqco YQaq)Ofi>evri

r]

^«).

*

'EnvxaXovfia^ ae , tcov tkxvt&v fteiXova , Tbv ndvTa
KTtaavTa^ ah y Tbv dToyevvrjTOV^^), Tbv ndvTa OQcovTa^ xal
firj

2v ydg

OQCDfievov^

^

edc^xag

Tr^v

^^)

S6§av xat

Tr^v

Svvafiiv dndaav^ aeXrjvr^ av^eiv Xal dnoXriyew^
xat §Qdfcovg e^^eiv TaXTOvg fcrjdev dq^aiQr^aag tov nQ^

oyeveaTeQov axoTovg*, dXK laoTYira avTcov ifteQiaag»
^ov ydQ ecpavevTog ^^) xai y.oaftog eyeveTo ;^ai cpcog ecpave.

^*)

,

2ot ndvTa vnoTeTaXTat

ov

j

^^)

ovdetg Oe&v bvvaTat

idetv TrjV dlrjOtvrjV ftOQq^r^v*, 6 fteTaptOQcpovftevog
etg

ndvTag

doQaTog ,

,

xvQte\ tva

atcDV

eq)"

atcovog* '^Entxahyvftat ae

fiot (pdvrjg dyaO/j ptoQq)fi\ OTt

vnb Tov abv xoaptovj

^*)

dovXevc^

BtaOt

tco a5> dyyeXcd*^

AQftaQpeQfttQg XtfiTOVQ/3ovq)QovftTQO)fty^ xat
Javovq)^ XQaTOQ^ BeX(3aXt, BaXfttOtaco^,

TO) ao) 4^6/3 cp,

Jtd

ae avveaTrjxev b noXog xat
ae

KVQve'^'^)^

G>g

^

Ex^f^vHQcofi, d^^^), ov
ttty

cocjcoj

'EntxaXovftat

yfj.

rj

ol vnb aov deot cpavevTeg^ tva dvvafttv e';(G)atv^^),

aaa'

cocdco

ZayovQrj. b Oeog^

d6§a, aaa,

rj

>

iSafiacod

y

AQadv

fiat ae xvQte* ^ oQveoyXvq^taTt ,

rjrjrj

^

AQftaOtacoy

Adcovate. EntxaXov-

j

AQat*

,

ieQoyhjq^taTt* j AalXaft' ^A/iQataTt^^)^

ieQoyhjq^taTt

Avo^y

BtaOtaQftaO
Bovq)QOVfiTQOft'
AiyvnTtaTt AXaaftaetft* xvvoxeq)aXtaT t , A/^Qaaa^ov
BeQ(3tQy Ex^Xc^tovq

j

,

,

isQaxtaTt, j^t, x^^y X^^
ieQaTtaTt

^^9^» ^^9^?

X^-^ S(^>

,

Pagina
ieQaTtaTt, Meveq)G)iq)od*

tTa

15)
i^)

XQ^rrjaov

1.

Taxx v,

In Pap,

'E^qatati.

1.

pap^

l)

1.

EItci,

^^)

>

X^^ X^^ X^^ X^y X^-

^

,

avQtaov ent

In Pap. avxgy.

avxoysvrjTov.

23) jjj pg^p^
25)

,

n6nnvaov ptaXQOv

y',

XQovov.

aySvvT^iov.

^^) 1. s(favri.

(povfiev.

sc.

^)

5».

^O)

j

^

^^^^
^-j

^Hf^^

y

21)

anegydari.
\^

fortasse ut spiritus asper indicetur.

26)

in pap.

g-^jj^.

27)

Prius SCriptum Ttqotrjaav.

i

g

-i^g

i»)

1.

MoVaioig.

g^avsvtog aut S7tiq>avsvTog
^*)

28)

In Pap.

abundat.

iisioL^oq^
^9)

,

:

88
turnum. Veni domine inculpate
5)

et illaese,

sum

locum poUuens, quoniam

initiatus

Tene autem tabellam

qua scribes quae

dicet, et

in

(sacris) tui nominis,
tibi

gladium totum ferreum, ancipitem, ut,

purum ab omnibus

suffimenta sacrifices,

bationem

,

nullum

vini

dolium

10) tu vero in

linteis

tibi

si

serves); et

plenum,

et vas mellis

ut libare possis; omnia autem

(te

adjaceant parata;

vestibus esto puris vestitus

,

oleagino

umbraculum hoc modo
sumens linteum purum inscribens
serto

,

faciens

fimbriae 365 deos, fac casam
in

quam

ito initiatus.

Tene autem

et in

15) coUo cinnamomum, hoc enim gaudet

numen,

et

(ei)

ex radice lauri

potentiam praebuit. Tene et

adjutorem ApoUinem

sculptum, cui adstat tripus et
Pythius draco. Sculpe vero in ApoUi-

20) ne

magnum nomen

pectore , transpositis

Aegyptio modo in
literis

BAiNCHOOOCHOOOCHNIAB
imaginis

^

,

comprehensum
Ct iu dorSO

nomen hoc: ilillou, ilillou,

ILILLOU; In Pythio dracone

et

25) tripode ^ ithor , marmaraug^ , phocho

PHOBOCH, Tene autem hoc prope coUum

quum

initiaveris

cinnamomo.

adjutorem in omnibus

Quum

cum

vero te lustraveris igitur uti supra

dixi, dies septem, ante lunae defectum, circa

tempus.

li*

.

89
'Hx6 xvQie^

jufjxog.

de eva*

dfioiifiriTog

totiov /Lciaivcov

de JicvaxeiTa

^'E;(6

Xeyec^

Td 6v/LiaTa

Ovrig

^)

^^)

2v

de ev elcvoig^^)

be neiarjg*

oaa goi

j

anov-

xni

dyYeiov fieXiTog jueaTbv^

xctl

ndvTa de aov naQaxeiaOco eTot/ua.
ca&at*^^), xaOaQotg eaTs/ievog ^^)y eXalvo^'^)

^^)

tov

aT6q)dvcoy notrjaag

5)

dXoaidr]QOV, ScaTOjuov , lv\ edv

^^^), otvov X€Qd/uewv^^}

Iva

jur]'

otl TSTeXBa/Liat aov rb

,

xadaQOv dno udvTcoV'

,

6

^)^

elg r]v fzsXecg^) TQcpLV^)^

/ud^aeQcv^)

xcci

xai ccTifjjuavTog

^

nhaaov

^^)

10)

^^)

ovTcog.

Aa/Scov aivdova xaOaQdv^ evyQacpov^^)
XQoao)

Tovg T^e

^"^)

Oeovg^ nocrjaov xaXvftrjv

^*;

vcp ^^) TjV iOv TeXov/ievog^'

^^),

xal xa^d tov

^'E;(e*3e

TQa^rjXov XLVvd/ioo/iov*^ avTco ydQ rjdeTaL

TO OeioVj xai

§vvaiiiv naQea^eTOt

TTjv

ex Qi^rjg ddcpvrjg tov avveQyovvTa

va

yXv/i/ievov*

^^),

JJvOiog dQdxcov

Qg

aTrjOovg

FXvipov 8e nhQ
,

xotX

^AnoXXco-

naQeaTrjxev TQtnovg*^ xal

co

^*).

Tb /leya bvo/ca

^^)

^^)

15)

^'E^e 8e

^^).

tov 'AnoXkaV'AlyvnTiaxo) a^^piaTc eni tov
^^)

20)

,

dvaYQa/i/iaTilI^6/ievov ^ to"

'^')

tov votov

Baivx(^(^^(^Z^^^X'^''^(^*7

Tov ^cobiov Tb

^^)

TOVTOV'^^)j IXiXXov^ IkikXov.

Tbv UvOlov bQdxovTa* ^

iXiXXov*' neQL 8e

Tbv

xnl

TQmo8a ^^) 77 IOo)q , MaQ/iaQavyrj , ^coxco ,
^^oo^oy^^ ex^ 8e tovto xa^d tov TQa^^rjXov
TeXeaag avveQybv bvTa
ndvTa vtoov ^^) /leTd tov
XLVVa/io)/iov >. IlQoayyevaag 8e ovv y cog nQOemoVj nQb en^d rj/ieQcov ^^) ]) ^^) Xemovarjg, xa^d

25)

,

^

'^")

^)

3)

In Pap.

1.

fidzntQav,

dnrjfxaTog'-

^)

i.

atr

^^)

^'^)

^^)

posito.

Pap.

37

1.

i^)

xQoaaco.

In Pap. xalv^jjv

v(p\ sed 7

deinde deleto.

anovdijv.

^^)

1.

In Pap. TQinodaVy sed
^dvTa fieTd, aut o-i/ye^yoy

i^)

i.

e.

(ps,

,

1.

1.

1.

^^)

^i)

xsQocfit^ov.

24^

fierd

^^)

1.

cett.

e deleto et postea in fine

deinde deletis.

^^)
^"^)

1.

1,

In

In Pap.

tov '^TroiLXwya.

Tie^l

vmtgv.

In Pap. avsQoi ja navTaTtav
^^)

^®)

In Pap. awsQyovvTovTa, sed tov

p^p SQdxov.
^^)

,

literis

^^)

priori voce deinde deleta.

ndvtmv

Iva (rneiarjg,

1.

^^)

naQea;(eTo,

1.

(isllets YQag^siv.

In Pap. prius scriptum navxog,

In Pap. naieraaov ovTog, sed postea
eyyQagiav, In Pap. additum Toig, sed postea de-

deinde deleto.

oVroe

^)

sed duabus posterioribus

yeylvfifievov,

^

^^)

fXatvb).

1.

mvaxida,

1.

raso.

37

In Pap. prius scriptum te^, sed

deinde deleto.

In Pap. aTovdrjaav airjdovg

^^)

^^)

1.

^^)

kadrjfievog,

deleto, et ovTog mutato in ovTu)g,

letum.

2^)

1.

^)

sed priori

deinde correctum navTwv^ pro gxovSt}
Xivotg ladi,

ovo^a.

e.

dTjvTjg^

pa^p^

8)

^fieQafav,

^^)
,

1.

1.

tovto.

avvsQyovvTa

a deinde deleto.

aekrjvijg,

12

90

humi cubans

30) conjunctionis,

mane surgens, solem

storea juncea,

in

saluta

per septem dies; quotidie nominans horogenes

deos

primum

Quum
35) dicens

:

Domine

cra sacrificia;
igitur

deinde ephebdomaticos ordinatos.

,

dominum diei
voco deum ad

vero sciscitaveris
,

here

,

hunc

,

interpelle

sa-

usque ad octavum diem. Venieus

sic faciens

ad diem (illum) media nocte hora quinta,

quando quies adest, quum accenderis aram, tene adslantes duos gallinaceos, et duas lampades,
40) sunto vero lampades quadrantariae, accensas,
quibus non amplius affundes oleum. Incipe recitare stelam
et

mysterium dei, qui

est scarabaeus.

terem appositum, continentem

Habe autem

lac nigrae

cra-

bovis

Pagina 4\

Primum

apparuit lumen

universum

,

,

lux

,

per

nascebatur vero deus

,

quam
cett.

;

stabilivit

hi

enim sunt. Sic

habet antigraphum.
lac nigrae bovis,

5) et

finis.

Quum

stelam, delambe

et vjinum sine

aqua marina. Est enim initium

igitur scripseris in

unam partem,

duabus partibus

et alteram

partem

nitri,

quum made-

feceris in cratere ablue. Scribatur vero ni-

trum ex utrisque, suffimentis et floribus.
Antequam autem exhaurias lac et vinum, pronuntiabis
10) adlocutionem hanc;

et

quum

pronuntiaveris ausculta in

,

91

avvodov ;f«//o;fo^r^r

rr^v

xard
deovg

rbv tjXwv

Xeywv KvQie^^)

rjjueQa*

^^aiQsriaov

^^)

rovg (DQoysvsig

^^)

^^)

35)

le^

Ira''^^)

dxQf^^^) rfjg oydorjg ijjueQag*, 'EXOecjv

Tioi^o)^^),

rb jueaavvxriov

rfjv 7j/ueQav*y

^^)

exetvov evox^ei^

,

xaXco rbv 6e6y*y

^^)

Ttoarfj

rfj

Qdg Ovaiag. avro)

30)

^^),

rovg €q)e/3do/uarcxovg rerayftevog"

cre ^^)

rbv xvQiov r^g

(jiadaiV 8h

ipcddov OqvvYig^

xad' rifziQav Xeyov

rjfx.eQag*

7iQ(brov*j

ovv eni

STit

dv^aravofisvog

jiQcol

ini BTiTa

^^)

^^)

'^^)

a>Qa nenTrj*'^^)^

^

dvaipag rbv ftcjubv^ e^s naQeaTcbrag rovg 8vo dXexTQvovag^j xcd Tovg dvo Xuxvovg^,

OTav rjovx^^
rjrcjaav

yevrjrai*^

Se ol Xv^voc

^^)

olg ovxeTv e7iL(3aXetg

TeraQTrj/udQwi^, fjjuevog*

eXawv* aQ^av Xeyeiv

xal rb f^varrjQWV rov Oeou^

naQaxh^evov

rfjQa

,

6

rrjV arrjXrjV

earvv xdvOaQog.

^^)

e^ovra ydXa /ueXaivg^^)

y

40)

*^),

^

E^s

Se XQa-

(iobg^

Pagina 4\
7TQ TTQcorov^)

ndvra

,

e(pdvf] cp&g^ avyrj^

ydXa fxeXaiVrjg ^obg^)^
xai reXog. FQdipag ovv
rijv arfjXrjV

^ag

eig

,

rjg

eorrjae

rd

ovroc ydQ eiav. OvTcog

eyevero de Oebg xar.
eixs rb dvriyQacpov

dl

^).

dddXaaov^), "'Eariv ydQ dQX^
rd dvo fieQrj rov virQov

xai oivov
ig

dnoXi^ov

^)

rb ev fieQog

rbv XQarfjQa dnonXvfia

,

FaQcpeadcj

^).

TQOV eS dficporsQCJV^ tcov encdvfidrcDV

^^)

8h rb vi-

^)

xal rcov dvOecov:

JlQb rov 8e ae dnoQvcpdv^^) t6 ydXa xal rbv oivov

^^)

^^)

/ccfiai^icoi^Taiv,

1-

^e^

dviatdfisvog,

3^)

^l)

rjfisgag.

1.

1.

^^)

1.

{isaovvxjiov,

^)

i.

4^)

i^(X(isvovg,

manu

postea

e.

textui,

^9)

in

xal td Xoi^nd,

i^)

1.

(xsqi^

oiv

,

noiMv.

sed nv deinde deleto.

1.

1^ p^p^ aQXQu

superiori

ydXa
^)

1.

paginae

—^oog
sig,

1.

i

^tj

sha,

^)

dnoQQoq)av,

'^)

,

^^)

i)

margine superscripti
1.

In Pap. %d dvo
1.

dnoXs^^ov,

1.

,

Hi

,

fortasse dscrnoTa.
^^)

sXQd)v,

1.

deinde correctum.
tres versus, aliena

referendi sunt

ad

vs.

dQdXaaaov, In Pap. vitiose
fiSQ^
1.

jov

,

(isqtj

dnonXws,

1.

xsjayiJisvovg

1.

sed priori q deleto.

^sXaivr^g,

abundant.

tov, et o in voce vLtoqov.

smQvfxvaiAdTtav,

^o^

fortasse og saTt.

^)

1.

^^)

In Pap. XsySv,

^^)

In Pap. dsXoirXovxoot

saibiaav.

nsfinxT^.

1.

scriptum pro xal odvov,
deletis

yXi^ov

xvnitvQts^ sed xvTt deinde deleto.

pg^p

sig jdg isgdg dvcriag' ovtcu

1.

10)

dQvtvrjg, in Pap. Qvqvvi^g sed priori V deinde deleto.

1.

In Pap.

In Pap. prius ids, deinde correctum ue,

Xiyoiv,

^^)

eneQeig

^

evrvx^c^v ramrjv^ xai eincov xardxove eni rcov

rfjv

1.

5^

xal rb er jueQog (^Qe-

rov

yfrTo^oi;,
^)

1.

39.

xot^vov,

deinde

rQaq>saQ(o.

:

;

:

92
stragulis, et continens tabellam et stilum,
et dic: Hermes, Invoco te, omnia continentem
omni voce et omni dialecto, veluti primum

hymno
disci

omnia commissa sunt,

celebravit te sub te constitutus, et cui

15) authentica,

sol:

flammam

achebucrom, quod
radium

et

;

cujus

significat

gloria

(est)

,

a aa

,

E^^, 666; quoniam per te gloriam adeptus sum; deinde veluti

formam induens,
creans

mundum;

aliter

aliam

astra figens et lumine divino
iii,

aaa, 666,

quo vero

in

constituisti orania.

Hi sunt primi apparentes anARATH, ad6naie, basemmia6. Primus vero
angelus sonum edit orneoglyphice akai
quod est in

20) saba6th, aiibathia6, zagoure.
geli:

7 poenis. Sol vero

hymno

celebrat te hieroglyphice lailam,

nomen, anok biathiarearberbirschi
latourbouphroumtr6m,
literarum 36; dicens: Praecedo tibi domine,
25)
ego, in scapha oriens quidam per te. Naturale vero
tuum nomen Aegyptiace, alabiaetm, literae 9 insunt.
7 Hebraice per idem

,

,

In navi vero apparens, una oriens cynocephalocerdo propria dialecto salutat te dicens

30)

Tu

es

numerus anni abrasax. Et

in altera

parte accipiter propria voce salutat te et acclamat

ut accipiat nutrimentum: chi, chi, chi, chi, chi,

chi, chi, tip, tip, tip,

Tip, Tip, Tip, Tip. Deus vero novem formis praeditus salutat te,
significat
hieratice 77 meneph6iph6th
Praeeo tibi
35) domine. Dicens plausit 3 et risit Deus
^ CHA, CHA, CHA, CHA
CHA CHA CHA quum vcro riserat Deus
:

,

,

,

nati sunt dii 7, qui

hi

mundum

,

,

enim sunt qui primum apparuerunt.

primum

;

complectuntur

Quum

Cachinnatus erat

ipse, apparuit lux ipsa, et illustravit omnia;

^

,

93
GTQG)f^aT(ov
q)BLOV

^

vnb aov

rd avOevTcxd*y

Ta^Oslg

^'^)

ae-)

xai

rrjV

^rjrirj*^

(ocoof ,

bri dcd a

T&v

xoafiov*

^^)

ccc

ov

^^),

ri

^

do^a^ aaa^y
ci^ dXkcog

^^)

tco cpcjTc to)

xc^i

,

aaa^,

^rivvec tov

'^)

evedo^dadrjv^y cO'

^^)

Tovg dareqag iardg

/iiOQq)OVfievog^,

ndvra niarevOetg

ijXcog*' Axe(3vxq(ofc^ ^^),

cpXoyd xal Trjv dxTecva^

dcaxov

XTC^cov

yqarbv rd ndvta
xal rb

^^)

ndari qxavrj^ xal Tcdarj dcaXexroj^ ^ odq nQTog^'^)

v/uvriae as 6

^^)

STiixaXov/uac

Xeyt^ ''Eqfisg

xoil

neQiexovta

nivazBlrav

xal xar€;(cjv rrjv

,

ev

cococo,

aAAo-

evdeco

de earrjaag rd ndvi:»

(p

^^)

,

2a(3a(o6*, AQ(3adiacif^ ZayovQri* ovroi ecaiv ol nqcoTOi. cpavev-

AqaO^y Adcovace*, Baari/Lc/Lccaco^ '0 8h nQcoTog
6 eaTcv ^*) enc to)V
dyyeXog (pcovec oQveoyXvcpcaTc^ Aqac
ieQoyXvcpcaTc
Aacka/i^
v/ivec
ae
y Tc/tcoQc(bv. 'Ode r}Xcog
c
^^)
Avox^ (icadcaQ[3aQ(3eQ(3irQaxi^'dcd tov avTOv
7 J [i QaiaT
Teg dyyeXoc''

^

'

'^^)

,

XaTOVQ(3ov(pQOv/iTQG)/i
eyo)

^

enc Ttjg (SdQeog dvaTeXXcjv 6 deZva dcd ae*^').

j

xov aov nn^^) AtyvnTcaTc

Je

Xeycov* IJQodYoy aov xvQce

YQafifxdTcop

6

^^)

AXa(3caec/t

^

eni Tfjg (3dQecig (pavecg

^^)

A(3Qaa^*

ec*b dqcd/ibg tov evcavTOv^^

/leQog^^) ceqa^ c8ccc

(pcovri

de (pvac-

&

xaTeaTcv

avvavaTeXXayv xvvoxecp-

,

XeycoV

aXoxeQdcov y cSca 8caXeXT(p dand^eTac ae^

2v

yqafi^aia

,

>

Tb

dand^eTac ae

^^).

heQov

eni tov

''O Te

enc(3odTai*^

xcii

X^^ X^^ rcn^^ Tcn*
8'e evved/iOQtpog dand^erai ae,
Tcn* Tcn^ Tcn*
MevecpcoccpcoO^
firivvec^^) otc nQodyco aov
ieqaTcaTi 77
xvQce* Ecnibv exQOTrjae y\ xai iyeXaaev 6 Oebg*
^ X^^ X^9 X^f X^> /f^** reXdaavTog 8e tov Oeov
^% X^>
tva

Xd(3rj TQO(priV
^

X'^^

->

X^*^

X^*

X'^^ >

^

^

^

rcn*

Tin*. '0

^

y

^

^

.

'

bcTcveg tov xoa/iov neQce^ovacv'

eyevvr]6r\aav Oeoi

av

^*)

ovTOv ydq ecacv oi nqoq^avevTeg.

Tov nQcoTov^^) avTOv

l^)

lu Pap. Tcavaxeixav j

1,

nivaxlda,

vfivyaBCFoveovnoGov deinde priori
^^)

altero ^ deleto.
^^)

apostrophus.

deleto.

i.

^^)

ds ini.

e.
1.

^^)

cum
^^)

o.

In Pap.

'^Eq^ai,,

ovo^axog,

,

id. est

31)

30)

1.

3^)

In Pap. TtaxxdaavTog

1.

,

nQco*

^^)

1.

i^)

dxtlva,
^^)

1.

^^)

t6v.

^^)

l^)
1. nQ(ji)i(og,
In Pap.
In Pap. Axs^^vxQto^, deinde

^O)

ae.

1.

slO^ in Pap. additur

In Pap. nav.
adi>y et

^^)

Desunt quaedam,

deinde scribitur 'A^qaVaU

;

1.

In Pap. dvaaisXXtav oddiaas, deinde 3o a in avaaTskltov

ovo^a.

A^qaaa^,

*^)
1.

rd ndvra-

^^)

^^)

v sequenti deletis.

In Pap. in margine praemittitur

^^)
'^^)

o

In Pap. xji^dv.

vid. annot.

'E^qaCazi,

1.

Ka^daavTog

e(pdvrj cpibg avTrj^'^), xnl 8cr}vyaaev

^^)

32)

].

In Pap. AXaa^taeifi, altero « deinde

^kqovg,

altero X deinde deleto;

1.

33)

p^p.

W^^^^.

xay/daavTog,

rendi autem hic sund 2 priores hujus pagg. versus 1 et 2.

37)

\^

34)

36)

avyij.

deleto.

abundat.

jiq^^op abundat; inse38) jjj

p^p^ dv^yaaev.

:

94
40) nascebatur autem deus in mundo et igne. bessun ,
BERiTHEN, BERio* Cachinnatus vero est 2°; erant omnia aqua, audiens
terra

sonum exclamavit

et inflexit se et facta est

aqua

tripartita; apparuit deus, praepositus est abysso, sine

enim eo neque

crescit

aqua neque

45) ipsius nomen, eschacleo.

BETHELLE. Voleute vero

deficit.

Tu enim

Est vero

es 6:^aieion,

cachinnari, apparuerunt

Pagina

S*.

apparuerunt per amaritudinem Dei intellectus, aut ingenium,

occupans

cor.

Nominatus

est

Hermes, nominatus

est

seme-

siLAM. Cachinnatus est 4» Deus et apparuit genus

5)

continens semen, nominabatur vero y BADiTOPHOTH,
zoTHAXATHOz. Risit quinto, et ridens torve

tuebatur, et apparuit
in se ipsa justitiam.

oriens

Fatum tenens iibram,

Nomen

significat

significans

scapham

mundo. Est autem; dicebat vero Deus

qua cursum

in

perficit

ipsis

ex ambobus esse justitiam; omnia vero sub te erunt
10) q^ae in
literis

mundo

existunt; et prima vocata

autem

transpositis scripto, terribili et horrendo,

nomine sancto;
thoriobria
est

TAMMAORAGGADOODAGGAROAMMATAIRBOTROTH. CachinuatUS
est sexto

rixatus est

cum

Mercurius vero

ipsa, dicens: In

me

est justitia. Illis

autem conten-

16) dentibus Deus dicebat ex ambobus justitia apparebit; omnia

autem sub te erunt quae in mundo existunt; et prima sceptrum
sumsit mundi (dea) cujus nomen inversis literis scriptum magnum
est, et sacrum, et gloriosum. Est autem hoc: thoriobriti
TAMMAORRAGGADOIODAGGAR ROAMMATITIR
20) BOiROTH literarum 49. Cachinnatus est sexto et laetatus est valde
,

.

95
iYeVBTo Sh debg
,

a

rj^foi;

yfj

Yj

rov xoa/^ov

sTii

BeQW*. Exdj^aaev

BsQidev

'

TQtf^eQOvg^

ydQ avrov»

^v tkxvtu vBcoq, 'Axovaad-

eq)dvYi Oebg^^ eraYYi

BedeXXe* Bovhvofievov

eul

d(3vaaov^

rfjg

*^)

av ydQ

,

x^Qig

*^),

Sid

^^)

eq)dvriaav

^^)

5*.

ntXQtag rov Oeov vovg

rrjg

45)

ei £2r]aiecG)Vj

zaxxdaav

Se rb y

Paqina
1)

^^)

ovre^^) av^et rb vyQoy^ ovSe dTioXriYec^' earlv

Se avrov rb bvo/LLa* , Ea^^axXeco*

ecpdvfjactv

40)

exuQravev ^ X(d eyevero rb vScjq

e^e(36riaev xal

^^)

tov TivQog* BeaavVy

xoil

Se

^^)

^ (pQeveg

,

,

xare;(G}V xaQSiav*^ exXf^Grj ''EQfifjgj exXf^Orj^ Se/ue-

aiXa/u^ ^End^aae

y.aQrovaa

rb reraQrov b Oebg xal eqdvrj yevva

^)

ajiOQdv^^ exXijdrj Sk

^)

BaSrjroqcjdj

ZcDda^aOcD^, ^Eyekaae rb nefinrov zal yeXcov earv-

yvaae

MoiQa xare^ovaa ^vybv

xal eg>dvrj

,

ev eavrfj rb Stzavov.

^)

/urjvrjovaa

,

X^yet rr/v (3dQiv,

^)

^)

eq)'

*)

dva(iatvec av-

fj

dreXoXcov'^) rco xoa^co. 'Earlv Se^

ecprj

e§ d/u(poreQCi)V eivai rb coxmov

Tidvra Se vjib ae earat

rd ev

^)

,

S^

x6a/ucp' xnl nQCDrrj exxXfjdrj^) Se ovofiart dyeicp^^)^

yQajUjuaritfOjuevcp

(pojSeQO)

^

xal

cpQLXra)^

Xaae^^) rb exrov ,

'Exdxovrog et;(ro dvrtyQetvat^^). *0 Se

Xeycov" 'Ev eptot eart

,

evcjv^^) b

Oebg

Se VTib ah

Harat

rd ev

eXa(3e rofj xoa/iov ^

earlv

,

dyov

xal

'EQjufjg

avv-

Se fiaXOf^-^
e§ dptcporeQCdv rb Stxaiov cpavfiaerat^ Tidvra'^^)

ecpr/*
^^)

10)

.

rb StXfuov ^Avrcov

^^)

dva-

OoQiofiQLa-

ra/Lt/j-aG)QayyaSG)G)SayyaQa)aiuiLtaratQ(3oLQod^

rjQtadrj avrfj

^)

avrocg b Gebg

rb

f/g

^^)

nQorrj

X(fX

,

^^)

rco

^^)

15)

axfjnrQov

dvayQajuptart^o/uevov /ueya

^)

evSo^ov eart Se rovrov

X(xX

,

xoa/icp

^^)

^^)
,

GoQto^iQtri"

rafA/iacoQQayyaScotcoSayyaQQcoafA.fiartrtQ'

(3otQod

3^)

1.

yQafifidiaiv

^^)

^^)
*)

x«y;ifao-a*.

1.
1.

adnot.

dUaiov

^)

^)

e.

i.

9)

deletis.

i^)
^^)

1.
1.

^l)

In Pap. eapdv^

ovofia.

'^)

^^)

1.

*)

rJxovg,

^^)

ngMTT/.

1.

dyiM.

^^)

fiaxofievcov.
i^)

1.

1.

abundat.
vs.

1.

^^)

to.

,

1.

1.

ayiov.

^i^

^)
,

xqaTovaa.

1.

abundant;

^*)

In Pap.

tovto.

literis

vid.
^)

incertum an in Pap.

In Pap. eatvvav,
|

Id Pap. d^T^vaaov,

dva^aivev dvateXlwv.

sed v deinde deleto.
i^)

20)

.

In Pap. ^ovXevonsvovv

dvTi^ygei^vai.

i^)

^Exdyxf^oe,

In Pap. navT.
^^)

1.

^^)

exdYX<*cfe.

43 ante finem,
^

^^)

TQtfisgeg.

ovde,

sit

In Pap, dva^awe^vaxelolmv

In Pap. sgtcv

^^)

batur dvTiTQetvai..
avTcov.

rb exrov y xai iXaQvvOr/ noXv^

^^)

Quae sequuntur usque ad

exXrjOrj.

1.

Exdx^^aae

In Pap. incertnm an non correctum
'^^)

firjviovaa.

'

In Pap. dxovaa.

^^)

i9cdY%(X(Tev,

deinde v deleto.

/ud\

di.x o^oav,

lv

1.

scri1.

deinde

,

;

,

96
sceptrum, significans imperium.

et apparuit Occasio tenens

Et dedit deo primum creato sceptrum
et accipiens

pOSt

(illud

me ANOCH

25) PHRouMTROM

deus) dixit

:

Tu

gloriam luminis indues

btathiarbarberbirsilatourbou-

Deo
videns animam

litcrarum 36. Septimo cachinnato

;

nata est anima, et cachinnans lacrimavit;
sibilum edidit

et inflexit

,

se terra

Pythium draconem

et peperit

,

qui omnia praescit; cognominavit vero ipsum deus ilillou,

ILILLOU, ILILLOU5 ILILLOU5 ITHORMARMARAUGE

Deus obstupuit

30) PHOBOCH. Videns draconem

quum

edidit;

vero

poppysmum

edidisset

et

,

PHOCHO

poppysmum

Deus, apparuit armatus quis

vocatur danoupchratorberbalibarbith. Videns

Deus iterum obstupuit, quippe potentiorem contemplatus
(timens) ne terra exspueret deum. Deorsum spectans versus terram
35) dixit lAO. Natus est deus ex resonantia soni,

qiri

omnium

est

dominus. Contendit cum ipso primus, dicens: ego hoc potentior

sum. Deus

dixit potenti (deo):

tu

quidem ex poppysmo

originem ducis, hic vero ex soni resonantia;

supra

omnem

eritis

ambo

necessitatem. Vocatus vero est ex eo tempores

40) cHRATORBERBALiBALBiTH , lAO. Dominc imitor (sonum nominis
7 vocalibus; adveni et audi me: a, ee, eee,

danoup
tui)

00000, uuuuuu, 6666666, abroch, braochCHRAMMAOTH, PROARBATHO lAOOUAEEIOUO.

iiii,

,

Postquam advenit deus, deorsum specta
45)dicuntur,

et

extra casam

curate;

quam

et scribe

offert tibi appellationem.

tuam, donec

(diem) regentis

et

quae

autem

Ne

quae

vero egrediaris

te spectent dixerit ac-

constitutio habet sese

sic.

Sciscita

97

xai

xarexcov aKvjiTQOv

iq)avYi XftiQos

^^)

Xdl ijieScoxev rco Oeco to) nQ&rcoxTiaTcp
xcti

Xd^cov

/uer

e/u€y

2v

ecpri'

36§av tov

rrjv

Avo^y fttadcaQ

eyeveTO^^) ipv^riy

bg rd ndvTa

'^'

nQorj^bev

t6 axfjTCTQOv^y

^*)

(pcoTog nsQidefievog earj

EfSdo/uov xaxxccaavTog

xaxj^d^cov

eavQiae^ xni exvQTave

ftr]Vv(ov (3aat.XBtG)v ^^)^

BaQ/3eQ/ScQ 2iXaTovQ/3ov

Xg\

<i>QOvjUTQ(oju^ YQaL^iiaimv

^

^'^)

eddxQvae'

Tov Oeov

^^)

iTct)V^^)

25)

TrjV ipv^n^^^)

/^, xai eyevvrjae ^^^) Hvdtov dQdfiovTay
enexdXeae 3e avTov 6 Oebg iXcXkov* ^^)

rj

,

IXiXXov* IXiXkov* IXiXXov* IOo)QjuaQfj.aQavyrj

^cox^Oy
j
^wftcDX* 'I^cov Tov dQdxoVTa 6 Oedg e0aju/3rjdrj xnl enorni-

nonnvaavTog tov Oeov*

vae^'

XelTat JavovnxQCLTOQpeQpaXL(iaQ(iid.
6 Oebg ndXiv enTorjOrj
/LirjnoTe

tax^QOTeQov OecoQrjaag

a)g

,

''Ibcov

e^e(3Qaae deov. BXencov xdrco ig

yrj

rj

lao)' eyevvijdrj Oebg ex tov rjdovg^^)^ og

eg)r]^

xvQLog. ""IlQiaev avTco b nQoreQog XeycjVf

reQog eijur b Oebg

Tvv^dveig

/uov

^^)

ecprj

ovTog de e§

,

uLv

ooooOy vvvvvvy

^

XQaptpiacDd*

^Endv
jueva

^^)

eigeXdri

^^)

,

In Pap.

32)

1.

jj^

In Pap.

tvyxo^vetg,

1

42)

axjjvfjg.

dxQt^^g,

dXQ^

^*'^

44)

i

^aGvleoiv

pg^p^

jn pap
35)

V^^i

A(3qcox*j BQacop^-

j

avTOv ovo/uaaiav. Mrj e^eXdjig

p^p, syev^jto
30)

ii>vx.

eig.

deinde altero 6 deleto.
1.

aov*,

^^)

^6)

deleto.

40)
ee^

b Oebg^ xdTco jSXene xal yQaq^e rd Xeyo/U"

^^)

GXTjnxQOv,

29)

cocjcjcjcjcoo)

de Tov noXevovTog nv^ig

KaYx^oavios,

^^)

djucpoTeQOv

KvQie dnopLiptovfiaL
endxovaov /lioi' a,

laa).

xai Tjv dldcoaiv aoi

'')

1.

dnb nonnva-

TlQoaQ^adco.^ laco ovaerjiovco

,

8e ex Tfjg axrjvfj

^cbg^

^^)

cpcovaig^ eigeXde xni

racg^'^)

35)

davovn-

eni ndarjg dvdyxrjg' exXijdrj 3e exTore

XQo^TOQl^eQpaXv^aX^id

,

rrjV yfjv ^s)

tovtov caj^vQo-

/Lcev

eaeOe

ij;{ovg'

^^)

ndvTcov eaTiv

eyci)

taxvQcp, av

rcp^''')

30)

evonkog TLg^ og xa-

ecpdvrj

,

sed

neQie^^ec ovTcog' Fvcotv

,

1.

^auvXeictv,

^^)

deinde deleto.

syBirjas.

^i^

jj^

p^p,

^^)

36)

i

^5yi

37)

'daeade.
^»)

literis xoe

1.

1.

j^ pap.

*^)

nqoaxoxtiaxia,

xay/afwj/.

ZAAIAOY,

j^ p^p^ ^^g^^ ^ ^xovg,

ic.icaxa,

^^^V dxQeL-

^^?^

ri^

leydfieva,

39)

jn pap_

37

45)

*<^)

altero

A

38)

In Pap. ^o^T^e^eXO^g,

literis

deinde deletis.

^3)

1.

'xd(av^

deinde deleto.

j^ p^p. twv, sed
-jctff.

'^^)

28\

v deinde

j^ p^p^ elgekedy,
01.

deinde deletis.

j^ p^p^ dxQet^g^

pji|9^^

13

1.

98

Pagina

*

.

theosophia

6».

cura ne inveniatur liber.

,

sit dies secundum (rationem) Graecam, et statim
Zonarum computa ab ima parte et invenies (diei dominum); si enim
secundum (rationem) Graecam, regit Luna; sic et reliqui (regentes) veluti:

Sciscita

fili

cujtisnam (dei)

in tabula septem
Solis

5)

10)

Ratione Graeca.

Tabula septem Zonarum.

Sol.

Saturnus.

Luna.

Jupiter.

Mars.

Mars.

Mercurius.

Sol.

Jilpiter.

Venus.

Venus.

Mercurius.

Saturnus.

Luna.

Horum non
fili,

,

diflScilem solutionem et

quam ne

reges

deo gratam pronuntiavi

quidem potuerunt

tibi,

assequi.

15) Scribes autem in nitro atramento ex floribus

7 et aromatibus
in Clavi

mea

(facto).

Perfecta initiatio

Monadis pronuntiata

Subjiciam autem tibi,
20) nes sophistae

Similiter et facies

ervum, quod

allegorice

dixi, ex floribus et suffimentis.

(sibi)

fili,

est tibi,

fili.

etiam utendi rationes sacri

libri,

quas om-

optarunt ex hoc sacro et beato

libro; veluti obtestatus

sum

te,

fili,

in templo Hierosoly-

mae, impletus theosophia, cura ne iiber inveniatur. Est igitur primus admirabilis obscurus (usus). Sumens ovum accipitris, dimidium ipsius
deaura, alterum vero dimidium oblina cinnabari.

25)

invisibilis

eris, insuper pronuntians

nomen. In

Hoc

(tecum) gestans

allectatione

dies

(

99

Pagina

OwacDcpiag

rr}g

dvsvQBTOV 7i6r]aov

6^.

rr^v (iik(ov

Fvcodi, rexvov rivog rnLtsQa ig

rd ^EkXr]Vixbv , xal iMa>v eig

tnrd^covov

xccl

dTioxdTCjdsv,

/LterQei

sig rb ^EXXrjVixbv

6^

C

,

^)

evQr^aeig >.

noXevsr ovrcog

inrd^covog.

^HXwg

KQovog.

,

5)

'Aq)Qo8eirri^^).

'AcpQodeirrj

KQOVog

^^)

jq^

''EQjufjg.

,

^Eeliivr}.

,

dxdjuarov Xvaiv xal

rexvovj

nQbg ae^^j cpcovriad
ovde (iaaiXetg laxvaav xaraXafteaOai.

r]V

deocpikfi

'EjviYQdipetg §e rb vitqov rco pieXavei

ev

o/oj^*

^'ffA^o^.

,

Zevgj

aoi'^^)^

,

"^Qrjg.

'EQf^ri

rrjv

rr^v

i^/ueQa

Zfii;^.

,

,

Tovrcbv

ydQ

oi vareQOi

XolI

'EXXrivtxibv

2eXr}Vrj

xal

^Edv

dtd rcbv dvdecDV rcbv

rco

,

aot^'^)

\^

rbv OQo/iov^ bv dXkrjyoQix&g
ex rcov dvdeayv xal rcov eTicdvfidrc^v ^^).

dQco[A.dra)V, ^O/uoicog xal TTOir^aeig

KXeiSc

rfj

nXrjQrjg^^)

ri

emov

fiov

reXerri rfjg

,

Movadog

reg oi aoq^iarai eSeXrjaav

^i/ikov

^'^)

rexvov.

7iQogeq)G)Vrj6r] aot^

Ynord^co 8h aoi, rexvov^ xal rdg x^^Q^S

dnb

i^Qdg (ii^Xov

^^)

ravrrjg rfjg leQ&g

xc^l

dg ndv-

^^)

/uaxdQidog

^Q)

e^coQXiad ae^ rexvov, ev rco ieQco^ rcp ev ^leQcoaoXvfX'

(bg

j aohu/Licp^^) 7ikr\adelg rfjg deoaocpiag^^). ^Earcv ovv nQODrr] rj dav/udaiog, df^avQd. Aaftcov o)bv ieQaxog , rb rif^tav avrov XQ^^^'
,

aovy rb dk dXlo^^)
(OQrirog

1)

e'ari

enikeyaiv rb^^) ovoua. 'Eni Se dyoyfig^ nQog rbv

,

i.

^*)

Hic versus, aliena manu in superiori paginae margine scriptus, referendus ad

dsoaocpiag,
^)

xtVva/idQei, rovrov^^) cpoQcbV dOe-

rjjutav ;(Qeiaov^^)

e.

1.

osXrjvy.

'A(pQodixr].
snXTjQrjg

noLt^dov t^v ^i^lov,

^)

^^)

prima

^

f.

deinde deleto et

].

In Pap. vaxsQVOi,

nqogscpdivriaciL aov.

litera dein deleta.
g vocis

Pap. x6v

^^)
,

^^)

1.

slg,

1.

"EXXt^whov,
l*)

iieXavv,

In Pap.

^IsQoaoXv^ico,

^^)

In Pap. aXXao, altero a deinde deleto.

^*)

sed v deinde deleto.

;

1.

^^)

i.

e. ^Xvov,

1.

ev,

^^)

vs. 22.
^)

i.

snvdvfiLuiJidxwv,

^^)

1.

^Xiov,

H)

^Fg^^g,

1.

2)

e.

1,

In Pap.

xal xog x^^Q^s ^vs Isqag ^i^Xog^ altero xai

^v^Xog in v mutato; leg. xQ^iag,

IsQoacraoXvfKToXv^o), a deinde deleto

nae.

^)

^^)

In Pap,

1.

25)

^^) In Pap.
1. edeXt^crav,
Hic inserendus versus 1 hujus pagi-

^^)

1.

XQ^f^ov,

^^)

1.

xovxo,

^^)

In

,

100

autem , versus solem (te vertens) dic nomen trahit mulierem ad virum
et virum ad mulierem, ita ut admirentur. Si vis aliquam non allectari
ad virum mulierem aut virum (aliquem) ad mulierem sumens
;

,

,

stercus canis dejice in vertebram caudae (ejus), ipsorum pronuntians

30)

nomen

ter

pronunties

,

dicens

:

Descindo talem a

nomen, admovens naribus

tali.

Si a

daemone vexato

ipsius sulphur et bitumen, statim

loquetur, et abibit (daemon). Si pronuntiaveris in erysipelate,
illinans illud crocodili stercore statim desinet.

Si pronuntiaveris in

spasmo aut contusione nomen

ter,

35) illinans terram, gloriose amovebis. Si pro-

quocumque

nuntiaveris in

volucri in aure, morietur.

Si videas

aspidem

stato,

pronuntia nomina et

et

et velis

manus

aut magnates

ipsam

sistere, dic te convertens;

stabit.

Iram cohibendi (formula) adyersus reges

intus tenens, dic

40) nomen, .... jaciens vinculum palUi tui aut epicarsii et admirationem tibi concilies(?)
Sin ad solutionem remediorum (utaris nomine) in hieratico glutinamento scribens
,

nomen

,

positus in
terrae,

Dic ad orientem (versus)

gesta. Solis ostensio.

duobus Cherubim

solis et

45) et maris

,

,

in

Ego sum

medio duarum naturarum

coeli

(f^)

et

lunae, lucis et tenebrarum, noctis et diei, fluviorum

appare mihi archangele eorum qui sub

sunt, auctor sol, qui sub ipso uno
jubet te semper et solus (existens)

tu appareat, dic:

annum, domine

:

Da diem,

vitae;

;

mundo

et solo ordinatus est;

(tum) pronuntia nomen. Sin vero

tristi

da horam, da mensem, da

(tum) pronuntia nomen. Sin

velis

serpentem

60) occidere, dic: Sta, quoniam tu es Apophis; et sumens palmae
ramum viridum, et medullam capiens disscinde in duas partes; pronuntians

vul-

101

dvbqa yvvavKi ODg re davfiaaat* ''Edv ^^) riva dsXrjg fivQiiuo
av ^^) dvbqa Yvvatxa i] dvdqa nQog yvvaiHa* Xa(3cbv dvcpxcfX

,

,

cjdevjua^^) xvvbg^ (idXe xarov^^) arQOcpecog Tfjg

ovqdgj avrd)v elncov

y\ XeYov* Jcaxonrco rdv dsira ^^) dnb rov Sstvn* ^^) 'Ev
rb 5^^), nQogdyofV rfj Qsvvi^^) avrav Oelov
dacpalrov

rb
Blnfjg

XaXriau

^®)

svOecog

^

^

'Edv

aerav"^^):

3*)

dnekwaerai: 'Edv emyg eni eQvameXarog x
avrb xoQXOQdecXov ^^) dcpoSeifiart , evOecjg dnaXXaYr^a-

xal

j

XQeCaag

Sacfwvct^Of^ivM

andapiarog

eintjg eni

avvrQi/uarog

rj

rb

^^)

^^)

xaraxQet^aag^"^) yv^ /uy^rd doSovg'^^) dnaXXd^eigs. 'Edv enceni ndvrog nertvov '^) elg rb dirwv reXevrrjaev.
,

nrjg'^'^)

,

'Edv

danira

tbfjg

Xnl OeXrjg avrrjv arfjaaL^ A/ye arQecpoftevog

'^^) y

brc arr^&cXeYe, re rd nc^
jbteYetardvavg

fj

^^)

T^b

,

'^^y

6 detva

Ovfioxdroxov nQbg

y^ai arrjaerai.

***)

'^^)

^

ISagi^leZg^'')

rdg ;(etQag evrbg ^x^^-^ ^^Y^
(iaXcDV dfj.(za rov naXXtov aov rj rov entxaQatov

aYe^'^)

^^)

xaX Oavpt

^^)

^^).

'Edv nQbg Xvatv cpaQfidYcov ^^) , tg
leQartxbv xoXXrifxa YQdipag
^on^'), q>6Qet^*. d^^O bet^i^g. AeYe nQog dvaroXdgZ 'Eyco iptt^^)
b eni rcbv

YVS y

Svo XeQ0v/3eiv

^*)

5

TjXtov re xal

,

dvd

cpcorbg x^i

,

daXdaarjg' q^dvrjrtd

xcti

^^)

©

jueaov rcov 8vo cpvaecov ,

axorovg

vvxrdg

,

xoti

ijfieQag

^'^)

xoX

nora/u&v

,

^^)

ftot^ 6 dQj;(dYY^^og rcjv vnb rbv x6a/uov,

^^^)

avdevra r\Xte b vn avrbv rbv eva xai jubvov reraY/uevog'
nQoardaaet aot b atei xai pi6vog' A/yc rb
^^). ^Edv Se axvdQai'
nbg cpdvy^ XeYe* Jbg rjp&eQav ^ Sbg coQav Sbg fifjva ^ Sbg
^

^

eviavrbvj xvQte

rfjg

^o^g' Xe^e ro

dnoxretvat, Xe^e' JSr^Ot, brt av

xXcoQdv

^

xal rfjg

abundant.

32)

1.

xQOxodsUov,

^^2)

1.

87t6inr]g.
^«ff.

1.

38j
43) i

i

^»)

-59)

55)

1.

fort.

eo)

39j

^"^)

ssj

^O)

^^)

1.

j^ Pap. Xeyaye, 3 prioribus
^i)

snvKaqiov.
q

53)

p^p^ q>avipl\

^5)

p^^

In Pap.

^n^y
56) i

leg. qoayiy^^^.

jj^

1.

S6)

1.

el.

1.

28)

jn p^p.

Svdetivoc,
^^^^jj

jn p^p.

xq'^aag
^l)

xataxqiaag.
^6)

1.

,

1.

^^y.

XQi^^^Q-

fiBxd dd^yg^

dvofiaja.

^7)

j^

dein deletis, sed potius abundare

literis

^^sqov^sifi.
«i)

oVo^ce.

fj^^scpofiJv.

Qav]i^
54)

^

dg^odsv/jioi,

j

^,^^^

]

avvigififiaTog^

damda,

e.

i.

so^

^iy dyijvav.

49)

(paqfidxwv.

jj^

aut

,

jn pap, xowj/, « dein deleto.

In Pap. noiafiwv.

Sio^ entXeYcov

primo t deinde deleto.
ixvstaOab

dnaXlayrjastab,

1.

*)

xai Xapcov (iaCv

^'^)

jn Pap. dainovi^o^s^v.

34)

^sistvov.

qpaqfiayouyv o dein deleto;
iyu) slfit,

firj

fieyiGxdvag,

48)

videtur, Vid. adnot.

1.

^^^^ ^

fortasse

i ^Edv.

33)

37)

Pap.

p^p

^^^)

In Pap.

OeXrjg b(ptv

Z^') 6 ''Acpvcptg-

xaQSiag XQarfjaag, a^iaov

^g^

Oe dein deleto.

'Edv

*^).

fortasse davfiaaO^Gr].

p^p^

eyws^fie^fjito

57)

[

62)

^
j

,

sed

ovqavov.
"Anoocptg.

^^)

st/it
58)

In Pap.

dein deleto;

^ ^

(jeXrjvr^g.

,

,

102

Pagina
in

7^.

duas partes pronuntians nomen septies,

et statiin

disscindetur

aut frangetur. Praesagium hocce, praedicta operatione

quae ope

nitri fit, et veluti

deus divulgavit; te enim praesen-

te saepe feci operationem. Occultationis (operatio)
5)

Huc

me quae primum

venite ad

jussu

illius

apparuistis tenebrae et occultate

qui existit in coelo, ipse sui genitor,

Alia ratione:

hac ratione:

Te solum invoco, solum

in

talis,

me

pronuntia nomen.

mundo imperantem

hominibus, se ipsum mutantem te ipsum

diis et

formis sacris et ex non existentibus ut existant facientem, et ex

10) existentibus ut non (amplius) existant. Thauth sacer, cujus

verum adspeclum

videre faciei; fac

me

nemo

suffert

deorum

fieri

npminibus omnium creatorum: iupum, canem, leonem,
ignem, arborem, vulturem, murum, aquam, aut quodcumque
in

es; (tum) pronuntia

nomen.

vis,

quoniam potens

In vitam revocatio corporis mortui:

15) Obtestor te, spiritus in aere commeans, accede,
infla, robora, suscita potentia
aeterni dei hocce corpus, et circumambulet

locum

;

pronuntia nomen, Sin

20) dilum incedere, sedens dic: Audi
degens, ego sum in coelo otium
,

commeansque

et in terra;
tibi

effeci,

25) ultra,

huncce

quoniam ego sum operans potentia

,

sanctissimi dei

habens

a,d

in

aqua

,

me

velis

in

supra croco-

humido

et in igne

,

et in aere

redde donarium diei ilUus, quando
et petivisti a

quoniam ego sum

Audi me, probus

me

petitionem; trajicies

aliquis;

(tum) pronuntia nomen. Vincula solvendi formula. Dic:

in explorationibus

misericors in horis violentis,

,

adjuva in necessitatibus

multum potens

in

mundo,

,

103

Pagina
ig^) SvOy iniXeYCJV

QaTTjGerat

7]

rb ovofia

nQoyvcoaig

^).

3id Tov riTQoVy Xai

TTj

Tog TToXXdxi^g

JevQO

2e

^avTa Oeotg

dXrjTivrjV

'A(3XeipLag dh ovrcog*
XQvifjov

scai

/Lie

5)

Xeye rb

tov /uovov ev x6a/u(p diaTd,
rbv eavTOV ^) dXXd^avra aeavrbv

,

ovtcov eivai nocrjaavTa^ xai e§ bV"

/ur/

Oavd ayiog^

,

ov^^) ovdetg vnocpeQec Oecbv TrjV^^)

bipwv^^) Idelv tov nQogcbnov* noir/aov

^^)

nQog-

dftva-

/uovov entxaXov/uai

x^i dvdQconotg

eivav

fxri

,

aov yaQ naQOV"

'^)

O^), avToyeveTOQog, tov^)

/uoQcpaTg dyiaig xni ex
Tcov

debg ScaXaXrjOrjae'

(hg

TtQa^eL

nQoeiqrijLievy

t6 7iQO)Toq)aig xai axoTogj

/Liov

'^'AXkiog* ^)

xai evOecog ax^^^Oriaerac

rjSe*

eTioirjaa rrjv TUQd^iv*.

TdY/LiaTL Tov bvTog ev

7*.

10)

yev-

/ue

eaOai ev bvo/xaav ndvTCJV XTia/^dTcav* Xyxov^ xvva keovTa y nvQ, devdQov, yvna Tei;(og vdcjQy rj b Oeleig^ otl dvvarbg
y

,

Xeye ro

el'

j^. ')

^

^'EyeQatg acb/iaTog

vexQOv*

^^)

Oqxc^co ae, nvev/ia ev deQv (poiTio/^evov ^ eigeXde^ evnv-'
ev/idrcjaov

dvvd/^coaov

^^)y

Tov aicovLOv deovg o

dtaeyetQov

y

detXov

^^)

diaftatvecv*')

"^)

xadvaag

Trjv 8iaTQL(37]v notov/ievog

b noto)V

et/zi

Oeov* Xeye to q.

^")

'Edv
Xeye.

dnoSog x^QtaTrjQiov

yfj'

ae enoirjaa xal^

rjTfjaco /le

TO neQa^ OTt eyo)

KXvTt

^^)

eXerj/tcjv

^)

slg

/tot

1.

1.

^ayriaeTttv.

Ig

(fvo

Enihsyixiv

In Pap.

13)

1.

nsQinavsUm.

1.

TtQoxodsilov.

alvQi.

Jva/toXvTOV ^% Xeye'

^^)
,

26)

i

In Pap.

i»)

22)

^aaavois,

1.

^fijtov.

19)

j

^iaiaig.

A.

dvo a imXiyojv, a dein deleto.
i.

'^)

i.

e.

i^)

1.

28)

]

i

tw

^^^^

nolvdvvd^svog.

oigotva.
^)

^)

In Pap.

i2j

Bslloxrjv.

1.

«^Xoff,
j

In Pap. svnvsviiaxo(aaov

dtsYstQov.

In Pap. spiritu aspero
23)

e.

ovofia.

n) In Pap.

ov.

i^)

alxTjaiav pro aXiTjaiv.
27)

Ig

v deleto.

ifinvsvuatcaaov.

,

ev xoa/ico^

^^)

diskal^as,

1.

25)

dvdyxatg

/SorjOrjaov ev

abundant. In Pap. legitur

^^)

bre

,

StaneQdaetg

,

^).

^)

20)

a;(oXrjV

^)

exeivrjg

'^'^)

ev /ia^dvotg

nqosi^^iievT],

xoqxo

ev nvQi*, xal ev deQty

In Pap. aM^avxog, deinde

deinde priori o ante w deleto;

21)

eTr/avav

envxov abnndat.

dX^dvvfjv oipiv.

17)

O

Tov dsvva, posteriorvox in Pap. compendio scripta

dein o deleto.

bvvd/iev tov

Tfj

ev coQatg (Statog^'^)^ noXoidvvd/ievog

^)

forte

,

6 ^j^Qrjarbg

X(A

Xeye rb

t/tt^^) rtg-

eni tov

^'^)

"Axove /lov b iv tco vyqco

Tfjg jj/^eQag

rrjv

15j

dvvd/iei

deXrjg endvcj

eycb ei/ti b ev

^

exo)Vy cpoiTco/ievog re ev vdarv
X(xl

Tfj

Be rb acb/ia^ xal nvQinaTeiTCt)

*^)

de Tov Tdno)V^^)j OTi^^^) eycb

avdayecov

^^)

dii,

24)

^^)

20)

1.

j

Osov rods.
avQa-^iov.

Jsa^oXvTov.

25)]^

,

.

104
qui condidisti necessitatern et punitionem et explorationem.

jBNMS^s^s'^; (tum) pronuntia

solis

nomen integrum inde a chebucrom

30) CHEBUCROM. Solvatur omne vinculum , omnis
vis, frangatur omne ferrum, omnis funis, aut omne lorum, omne

vinculum; omnis solutio apperiatur
vi

opprimat, quoniam ego sum; pronuntia nomen.

Ignem extinguendi

formula. Audi ignis, opus, opus inventi dei,

35) gloria honorati luminatoris ; extinguare
ipse enim est aeon injectus igni ut

vis existentiae (tuae),

me

nivibus obruare

,

me omnis flamma,

amiantus; dissipetur a

omnis
ue

nemo me

et

tangas ignis, ne

jussu ipsius qui semper existit;

meam

corrumpas carnem,

40) quoniam ego sum; pronuntia nomen. Ignem servandi formula. Obtestor te,
ignis, daemon Amoris sacri, invisibilem et multiplicem,

unum

et

ubique (existentem), ut maneas in lampade

hacce, ad hoc usque tempus, clarescens
et

non marescens,

45) jussu

talis,

pronuntia nomen.

Somnium immittendi

formula.

Fac hippopotamum ex cera fulva

cavum

et

impone

ventrem

ipsius.

ct aurum
et argentum
ballatha ludaeorum,

BiEBETNE^si
dicitur

in

,

.

et

quod

Pagina

ita

8*,

impone in ventrem ipsius bebetneesi et aurum
et argentum et quod ita dicitur ballatha ludaeorum,

et vesti

.

105
6 y.Tiaag rijv dva^^ri

IpVft a a

,

yM

ndg

^*)

5

yXi

^*)

(idaavov

xc^i tt^v

,

okov

^^)

dsaficjg

dnb

^^)

tov x^^^^^Q^/^

»^)

30)

Tidaa

,

ndg aiTriQG) ^*) ndv aovvtov ^^) v ^^) ndg
ndaa d Xvaig dvv;(6r]TG) ^^) xai fcrjds^g fis

QayriTG)

dfif^

rt^/LiGfQcav

tov q?

a' r(' 'ksye

;(B^vXQcof^* hjOijTG)

/Sia

^^),

,

HvQ ae^iaav

^^^)

avTog ydQ eaTiv 6
dfiiavTOV •

ae/3eadriTt.''^)

ndaa

dnoaxeSaaOi^TG) fiov

,

,

^),

deov^

""^)

35)

;ffo>//(7<9?yT^ ^^),

nvQo

aiG)V 6 enc/iaXofcevog^^)

t

'KiyB

elf^i'

^'Axove nvQ eQyov^y eQyov evQefiaTog

•d6§a Tov eVTiftov q^waTfiQog* ^

ndv

,

xaTaftcdaaiTO^ otl iyG)

jur^Sscg fit

Ifxdg

,

,

G)g^^)
^^)

(prjXb^*

,

ndaa dijvafug ovaiag^ nQogTdYfzaTt avTOv dei ovTog*
ov fii] ftov Tiyrig ^'^) nvQ*^ ov firj fiov Xvfidvtjg adQXa',
OTL eyG) ifcr

Xeye tS

^^)

Hvq

^).

nvQ^ 8avfiG)V aiQG)Tog^^) dyeiov^
fceQtfj

Tov eva

40)

fieivar 'E^oQxi^G) ae ,

tov doQaTOV

^^)

x^x^i

xai naTaxfj^^), evfietvai^^) ev tg)

noXv^

Xv^vm

tov de tSv ;(q6vg)V*^^) ^ XafinQVv6fcevov ^

Toi)Tco eni
xolI

f^aQatv6fievov

TG)

nQogTdyfjiaTv tov

^'^)

xai

j

fxaQaifievov^^)^

fti}

Sslva' s^) Xeye

Hoiaov^'^) lnnon6TafiG)V

^^)

to

^OveiQOnofin6v»

#*#

')

45)

ex xrjQov nvQQOv^^)^

xoiXov^ xai evOeg evg Tr}V xoikiav avTov tov
Bie/3eTverjai

xai ^^Qvaov^, xai dQXVQoy^^)y xai to

y

BaXXa^a^ to

xaXovfievov

'lovSamv

tg)V

Pagina
xai evOeg

Trjv

1.

^^)

dvaYXfjv,
^S)

tgd

i.

deleto.

In Pap. naaa aalvavg

naaa Xvatg
^2)

1.

,

e.

^i)

^XLov,
^^)

,^^1

In Pap. nataxij;

vov xai
K6)

Tjrj

^s)

iirjdsig

fj,8

cett.

,

1.

^^)

navtaxv*

dein

fjLeQTjvo

fioLQavvofiBVOv,

In Pap. TTv^^ovxvAoy, dein

1.

o

a

j

32)

'lovdamVy xai

in Pap.

axolviov.

36)

^^)

^^)

In Pap.

^3)

^i)

pap. lov A.

1.

1.

^*) 1.
^^)

,

dein

37)

\^

1.

^^)

x*'OPt'(rOji'

km^aXXdfievog nvgl

deinde x in y mutato.

eiifietvai.

deleto.

j^tSlvdijjb)

silays.

In Pap. ae^eadext

^^)

^^)
^)

1.

a^iaat^

a^iadtjTi^,

6)g,

^^)

1.

sQMtog dyiov,

1.

legendnm XafinQwofie-

noirjaov.

a^yv^oy.

1.

;h

;

p^p. K^neQrjvo-

^2)

jf^ovoy.

deleto, et linea supra fiaQawofie ducta;

;ti;;ioy

aTCjX-

ante Xvatg et 7 in avT^vxdrjxm deletis

mutato) nvgog'^

t^xt^g,

tg)

tov.

abundant.

ant fortasse evQTj/na tov Oeov,

In Pap. enL^alX(i6vog (deinde 2° ^ in
^^) In Pap.
^^) 1. cpXo^,
dfiiavtog,

fiaQaLvofisvov

1^ Pap. ano

deinde 3°

,

**)

*9)

BaXXadd Td ^)

aidrjqog,

1.

avfjvxdtjta)
^9)

dvotxBfjTca,

sxiQrjfiaTog

xaXoijfievov

^)

deafiog.

^1.6

38)

i.

8»,

xoiXiav avTOv^y tov ^e^eTVeriat^ xal j^Qvabv,

xai aQyvQOv*^ xai

29)

^

1.

1.

innonoiafiov

to tojv; ceterum

duo versus usque ad *Iovdai(ov, abundant,
14

lii

106
pone in tabulato puro , et sumens
chartam hieraticam scribe in ipsa myrteo atramento et sanguine cynocephali, quaecumque velis immittere, et postquam insolaveris ellychnium

ipsum

5)

puro

lino

,

et

lampadem puram, novam, impone lampadi
pedem hippopotami et pronuntia nomen, et immitte (somnium).
in aranea,
Philtrum potui aptum. Sumens
quum laevigaveris in potu, da bibendum. Sin velis mulieres non possiet illychnio instruxeris

40) deri ab

sumens terram, finge crocodilum,
et myrrham, et pone in monticulo plumbi,
magnum nomen et (nomen) mulieris et: ne concumbat

alio viro,

admiscens

ipsi

et inscribe
talis

cum

atramentum

quam mecum,

alio viro

tali.

Est autem nomen

in'

scriptum prope pedes figurae bibiou, on^r, apsabara,
15) CASONNACA, NESEBACH, SPH^, bis , CHPHOURIS.
Aperiendi formula per nomen. Aperi, aperi 4 partes mundi, quoniam

dominus orbis egreditur; gaudent archangeli
decanorum angelorum ipse enim Aeon Aeonis , solus
;

eminens, non

visibiiis,

20) janua , audi pessule
in te; ipse

enim

,

rejice terra

domino omnia quae contines

est in turbine volans et fuliginem

habens, ignis domitor, aperi;

dicit

Aliter. Oratio ad solem (dicta): Ego

in

medio mundi,

et

transit per locum. Aperiare

(hoc) tibi

sum

coeli et terrae, lucis et

in

achebucrom

,

aut

duobus Cherubim

tenebrarum, noctis

et

solis

nomen

(positus)

107
Kjor^) avTOV Xcv(^ xaOaqco*, xal 6kg int dvqidog^) KaOaqag^ xal 'ka(iG>v
XCiQTYiV leQaTixbv

xal €vXv;(Via(jag

svXv^^vwv^)^

Xv;(Vov xaOaqbv^ xct^vbp^), entdeg stvi^) rbv Xv;(Vov

'^)

^^)

jusXavi , xai atfia^

^fivQVo

neixxpai^, xai elXtjaag aex^)

(iovXat.^)

rbv noda innonoTafiiov
4>thTQ0V noTi/uov

ug avrbv

yQaipov

,

a

Ti xvvox€g)dXov

^^)

xai Xeye rb

,

^^)

Aa(i(ov arjxaXeovTag

^'^)

Xc(oaag^^) enl noroU^^) 86 g netv*^'^),

Tovg ev

^

'Edv

xac nifint

,

^^)

ccQd^^vrj

rfj

^

ov

OeXrjg^^) yvvexag'^^)

ax^-

/urj

^^)

vnb dXXov dvdQog. Aa(3(ov yf/v nXdaor xoQXOQdeiXov
nQog/uet§ag^^) avrb^^) /LieXav xal l,fivQvav ^ xal dhg e£g oqwv fioXi/}ov^%
xaX eniyQacpe rb ueya bvof^a^ xal t6 Toig^^) yvvexbg^'^)^ xaV "Otl (mi avvyeveadco^^) rj dsiva^^) rjreQco^'^) dvdQi nXrjv e/LioDj tov decva^^), 'EaTc re rb u^^)^Tb eniya^po/Lievov elg Tovg nodag tov ^cadiov Bl(3wv^ OvrjQ, AifJa(3aQa^
Ofivai

,

Kaaovvaxa

Neae(3ax

y

^'AvoL^ig^^) 8cd Tov

6 xvQwg

^Avoiy^j dvoi^ye Td 8^ j^iQ^ tov xoa/xov*^ oti

exnoQBveTac ^aiQOvaiv dQxdyyeXov
dvTbg ydQ b Aicdv Aia>vog 6 /Liovog xal
ddricoQriTog ^^) ScanoQevsTai^ ^^) tov ronov' dvotyov

Tfjg oiyov/uevrjg ^^)

Sexdvcav dyyeXcjv

vneQe^cov

?

^cpri /?', X(povQtg.

,

^^).

^^)
^

dxove

driQa^'^)^

'^)

,

,

dvd(3ae

/^o^^Afii^^),

yfj

avTbg ydQ iaTiv b XavkacpeTYig

avTfj^

ndvTa baa e^Btg iv
xai dxvov-

ae-

SeanOTL^'^)

^^)

^

*^) Q
;(og^^), nvQbg XQaTvvTcoQ ^^^) dvv^ov*^'^) Xiyec aov Ax^^vxQcopt'^^)^ ^
"AXXcog- 0 Xoyog nQbg tov tjXwv''' 'Eyco ifii^*) b nl'^^) Tbv^^) 8vo (ieQOv^ef^^^^
^

dvd

-^)

1.

aiohaop,

^)

delendum asK

,

^^*^

In Pap. Ovg^Tog, deinde

^)

Pap. asHevXvxvvov

O

tov xbafiov^

fziaov'^'')

^

Pap. Xsye Tov Xoyov
13)

In Pap.

Pap. sadsXr^g,
^3)

In Pap. fioXi^ov,

^^)

In Pap. A.

av?]t^i>g,

^^)

e.

i.

"^^)

1.

^)
"^)

^^)

,

1.

1.

^^)

i.

e.

^^)

^^)
,

ovofiaTog,

^^) In Pap. vnsgs/^Sv.
postea in y mutato.
^^) 1. Ovga.
dcanogsvaiSTaL , deinde priori ai deleto.

34

et

35,

fioxXe elg 6vo yevov

(l.

In Pap. denoTv;
deleto.
riXiov.

ovgavov(?)

^<>)

44)

manu

alia

1.

,

yivTf)

xXsidoiv, dvd tov

dsanoTt],

45)

slfiv,

49)

jjj

p^p

1.

ijTsgoi

^^)

^^)

1,

1.

^i)

Supplendum

et

at'Tw.

1.

avyysveada)
^^)

In Pap.

In Pap.

ddeuigijTog,

In

^^)

^^)

avdgv,

olxovfisvrjg,

1.

fortasse

1.

nvvstv vel ncsZv,
Ttqoafxi^ag,

In

nsfins,

^^)

«i^ye-

In Pap.

corrigendum ex

ut videtur, postea ad marginem paginae inferiorem additis, dxovs

In Pap. xgaT^vTtog.
1.

1.

L

;

In

^c^vo,

^^)

ovofia,

e.

yvvatxog,

Trjg

1.

^^)

i.

^)

In Pap.

ut videtur deleto;

,

dein correcto

Xoiv, V

vss.

q>v

^'^)

XQOzddecXov,

in Pap. T/^sga avdgv

dein 7 in o mutato.

i^)

^)

et f in nsvfini^ deletis

noTOv,

pro fioXv^dovv,

fioXt^^ovv

sTego)

^^)

^ovXrj,

^) 1.

slXvj^vtdaag.

InnonoTdfiov,

^^) 1.

Xsirwaag,

1.

afivQvloi.

1.

1.

dein v loyov ante

yvvatnag.

1.

^^)

x deleto.

In Pap. acpvr^xaXsovTag, deinde

^^)

Ttoti^xov,

aijxovg Tovg iv dgdxvr^,

^

nsvfinu

Tcai,

/^^*? cpcoTbg xai axoTovg'^^)^ vvxTbg xal i^juiQag

et leg. bIXvxviov,

In Pap. snvQsg a env , deinde a deleto.

(jxoTog,

1.

^^)

^i)
^{^^y

AIAAINPYXAQ

XatXaTtSTrjg.
1.

dvot^ov,
46) 1

^^)

^^)

^^)

^sgov^eifi,

dva§aXri

(1.

dvd^aXs)

In Pap. aaxvovxog
In Pap.
47)

,

yij

dsanoTj].

postea priori a

AKEBHYKPSIM,
pap. avfisaov.

^S)
48)

j

,

108
25) diei , fluviorum et maris

;

appare mihi archangele

ipsum unum

dei, qui sub

et

solam ordinatus

es.

oratione operare ad solem, charitesia, anagogas,

somniorum

Hac autem
somniorum immissiones,

petitiones, solis ostensionem, voti adsequendi, vincendi rationes et

omnia prorsus.
30)

Habes sacram, o fili et beatam Monadem,
librum quem nemo potuit interpretari aut sibi
Vale o

fili.

impetrare.

Moisis sacer liber

occultus, cognominatus octavus aut sanctus.

;>

audi pessule ad duo genera clavium

,

propter

35) AiAAiNRucHATH. Rejicc terra

Pagina
Deinde Caniculi

astri

9».

ortum, deinde Sothis.

Est autem operatio omnia complectentis
nominis. Habet vero constitutionem in qua ipsum nihil
praetermittens 5 bono successu uteris. Purus
5)

computans diem

et

horam

in

mane

dies

41,

qua

Quando vero est
humi cuba unam (noctem) ante,

luna deficiet in ariete.
in ariete,

et

quum

sacrificaveris

praeterea sacrifica 7 suffimenta authentica» quibus gaudet

deus, 7 astrorum 7 suffimentis, quae sunt haec:
10) malabathrum
cassia

,

,

styrax, nardus, costus,

thus , myrrha ; et 7 flores 7

astrorum qui sunt: rosa, lotus, narcissus,

,

109
i]/u€Qag*

^^)

noTaficov xal daXdaarjg

,

Oeovy 6 vn

avrbv rdv eva

'ovetQaiTTjTd

O?

j

qxxvr^i^^)

y

aqx^VY^^^

/liol

xal juovov TsraY/uevog*

.

Tovtco ds

^^)

^^)

'^^^

^^)

tov o7^^)? x^Q^Trjaca^ dvaycoydgj dveLQonoTia
Sei§iv*y entTevxTixd* ^ wxriTLxd xai nd-

TO) Xoyco noiei TiQog^^)
^^)

^^)

^^)

^

VTa dnXcdg.
^AnexBi^S
(3t/3Xbv

legdv

T^V'^
,

^'EQQcoao 6

Texvov xal fLtaxaQiSa

cb

,

ovSeig iaxvoe /LteOeQf^rivevaag

Tjv

Texvov

^^)

l

Movaecog leQd

dn6xQt(pog^^)j enixaXov/uevrj\

?

JiaaiVQVjj^ad^ dva(3dXrj

naQacpmv

^)

eniTev§rj.

^

iTa

Trjv Tfj ^)

^)

2o)dog

^)

^)

TrjV

(OQav ev

rj

f^eXkt

^)

5)

exXineiv^) ev xqlco* onbTav de yevrjTai

aekr/vri

Td

,

""Ayvevaov rj/ueQag* /^cc*,

Tr/v rj/LceQav xal

"^)

ev XQtco^ p^afiatxotTi^) nQb fitag
e

^)

e^^et

avvifjvcptaag
rj

9^.

nQd^tg tov Td ndvTa neQte;^oVTog dv6/ua
Se avaTaatv^) ev f/, avTov /urjSev

Tj

6v6/uaTog^

did Tbv

^'^)^

35)

Kvvbg daTQov dvaToXijV

^EaTLV de

dyeia^^).

^^) yfj ^*)

Pagina
^lTa

rj

dvo yevov^^) xXetda)V

dxove^'^) /uovj^Xe^^) eig

30)

,

TiQa^at.

i}

/iifi^kbg

oydorj

^^)

Movd^a ^^)

^®)

emdvfiaTa

6 Oedg, Tcbv

^^)

,

Ovaidaag^ enidv-^
Td avdevTtxd , ev oig rjdeTac

^

daTeQcov TOtg

^

xai

^

enidvf^aatv* ,

d

eaTtv

TavTaZ' f^aXd/3aOQoVy gTVQa^*, vdQdog*, x6aTog
xaaia*, X0avog*, ^fivQva*^^) xal Td
dvdrj tcov

10)

^

daTeQcoVj

^^)
^2)
^^)

d eaTtvl' Qodov*

abundat.

^^)

In Pap. TovTods.
1.

altero

ovsvQono^na

n

,

1,

^^)

6^)

yivTj,

^'^)

^dsQ^Tjvsvaai.

deinde o deleto.
1.

x^Q^^V^^^^^^^^^y^y^SovsvQononna

in ovsi^gononnoi deletis.

fisdsQfiSvsvaag

^6)

In Pap. daXaaaag, posteriori a dein in y mudato.
^*) In Pap. compendio literarum 7t et
^ scriptum.

in Pap.

;

X(otivov*^ vaQxiaatvov*,

,

1.

In Pap.

In Pap. ovlgatTTjTa,
1.

^^)

xXsiojv.

margine superiori paginae adscriptus, ut
sunt.

2)

L

dvaToXrlv.

deinde ^ deleto.
Xafiaixoitsi^.

^)

^^) 1.

1.

^)

1,

naQaqsig.

6ntdv[iid(iaTa.

^i)

w.

1.

^^)

dn6xQvq>og.

1.

vovi.

post

Movdda,

^^)

^^)

In Pap.

1.

et vss.

dvd^aXs,

^^)

1.

1.

1.

^)

abundant.

avnx^Tjq^iaag.

smdvfitd^aatv.

^)

1.

^^)

e.

^Xiov,
et

In Pap.

6ni)calov(isvo?f,
^^)

1.

fiox^s,

ElTa. Hic versus postea in

51 et 52 hujus paginae, post

T^g ^ojdsog.
'^)

^)

qtdvj^di..

1.

i.

/os^tTiyo-^oe,

Pertinent haec ad vs. 20, ubi vide.

^^)

ayi^a.

deinde

,

^^)

^^)

^)

fisXXev
1.

vs.

45 inserendi

In Pap. orvaTaSatv,
sxXsinstv,

afivQva.

^)

1.

,

110
lilium, eriphyllium, viola alba,

cum
15)

sampsuchum.

Quum

contriveris

vino sine aqua marina, omnia sacrifica. Gesta

autem cinnamomum; huic enim deus potentiam
didit. Suffimenta autem sacrifica post
viginti et

unum

in-

dies, ut concludas; degustationem

vero accipe nigrae bovis lac, et vinum sine

aqua marina,
20) et finem.

et

nitrum Graecum; indicat autem esse initium

Quando

vero instat dies, appone

aut opobalsami, ut et

sacrificio ligna cyparissia,

sine suffimentis sacrificium
et

odorem habeat,

nuces pini quinque dexteras, et lampades duas accende

cotylae

25)terrena;

mensuram continentes,
quumque paraveris et

singulas ad (latus) arae.

Ara vero

sit

impleveris lampades

non amplius infundas sacrifica vero album gallum gallinaceum
immaculatum, et alium dimitte, ut, si intraverit deus, et
columbam simul, ut cujuscumque voluerit, irigressus (deus) spiritum
;

laceatque et gladiolus, adjaceant vero et

accipiat.

30) menta 7 et
jaceant, ut,
inveniat

flores
si

suffi-

7 parati

ingressus voluerit sacrificare

omnia parata. In ara vero

jaceant. Degustatio

autem

est

haec

et sacrificia
:

degusta-

turus gallum gallinaceum sacrifica ut invidia accipiat

35)spiritum;

et

degustaturus

ex ipsis commendatus

non exaudiunt

te,

,

sis;

invoca horae et diei

nam

si

ipsos

deum

ut

non invocaveris

quippe non initiatum existentem

Invenies vero et horogenes deos, et hemeresios,

,

111
XQij/iroP
(3r}aag

^^)

^^)

iQeq^vXXtvov*

,

^*)

XevxoCvov^^^)

,

olvov ddaXkaaaov

/neT

Se xcvvd/ucojuov y avrq) yaQ 6
eOri

xaL

Td

rd.

rd eixoai ^iav
noyevaiv Se^ai^

enidve*

8e

rrjv

^^)

^eXaCvrig (3obg ydXa*^

^^)

cpoQeL

^^)

eni6ve*^ jue-

^^*)

Iv^ avvxXeiarjg'

^

aa^ipovx^^ov. Awtqi-

,

dvva/uiv neQc-

rr/v

^^)

de Ov/ucdjuara*

ri[4.eQav

ndvra

^^)

oivov dddX--

aaaov^y z^l vcrQov ^EXXrjvixov* fivvve&^^) de elvai aQx^v
TCctl reXogl.
'Orav de evarfj t]^^) 7]f^eQa*j ndQadeg elg rrjv

dvaiav §vXa xvnaQiaai^va*
XODQig rcov d^vjuia/udrcjv*,
Xal arQo(3etXov

dno/3aXadf4iva^'^)j Iva

rj

,

r]

dvaia

6a/urjV

xoei

naQe^y^

nevre Se^iovg' xal Xv^^ovg dvo dnre

'^^')

xorvXtaCovg*^ eva xal

^^) iva rov ^') (3(o/nov' 6 Se (Scoftbg ea ^)
axevdaag Se xai xe/ueiaag ^^) rovg Xv^vovg
/urixeri envxvvve ^")
Ove de Xvxbv ^^) dXexroQa
daneXXov ^^) xoCi dXXov dq^eg , iva dv etgeXOfi 6 Oebg , xai neQt"

earo) yeivog*

^^)

j

,

,

areQdv 6/uo^^)y Iva

ov ev^^) povXrfvaL elaeXOcov nvw/ia

,

KelaO(o Se xai /laxcctQtv

(3fi*

d/iara rd ^\

xelrai^^), Iva

ndvra ev

evQfi

y

rd dvOrj rd

xotl

naQaxecaOco

^^)

rjQna/ieva

edv eiaeXOcov

,

^Eni

erot/ico*

^^)

Xa-

ra

Se xai

Ovfti"

^^)

(SovXriOf/

rco B(o/i(o Se xal

envOvecv

^

OvaCa

"^M. Se dnoyevatg eartv avrrj' orav fieXXrjg
dnoyeveaOai y dXexroQa Ovaov Iva 6 cpOovog Xa^fi

xetO(o l

^^)

,

nvevjua*

xai rbv
ai]g ^^)

xotl

dnoyeveaOai

fieXXcov

ovx enaxovovai y

(bg dfivarr]QidaT(o aoi

EvQrjaeig Se xal rovg (hQoyeveig*

i^)
15)

1.

a)Qag

rfjg

vndQxovrl*.

xai rovg rjfieQrjatovg^

,

In Pap. xQtvtvov, primum omissum, postea in margine additum
Xevxohvov.

6vo(j,a,

sed

1.

16)

1.

Oeog,

^^)

^i)

fiaia deleto.
^^)

enixaXov rbv

l ^^) ,

Oebv ^^), Iva e§ avrcov avaraOfi^ *^) et /iri ydQ avrovg xaXeayg^

rfjg r^fieQag

In Pap.

In Pap. spiritu aspero adscripto

axQO^iXovg,

^^)

1,

33)

In Pap. ooCvaovsv^ovXrjjai,

,

Ofioiav, ov dv ^ovXtjTav.
,

,

34)

aeaXaaaov.

1.

smd?jfHrafxaT(x,

^cofxov.

35)

deinde 8 prioribus et 2 posterioribus

cDg nQoxsvTai^.

38^

p^p^ xsiQtto, altero

jj^

1.

1.

ofiov

,

^^)

^9)

e.

fujvvsi^,

\^

pg^p

,

1.

yefiiaag,

aanUov,

^ovXrjxav

36) jj^
37)

1.

1.

32) \^

av

ov

p^p^ nQaxsiaOco.

deinde deleto;

i.

azQo^tXov

yriXvog.

l'va

19)

deinde smdTjfiia-

Xsvxov.

,

literis deletis.
*

igtfpvXXtvov,

1.

^6)

^^)
^i)

snixvs,

unde corrigendum videtur
fiaxaiqig.

dvfjLi^dfjiata

ono^aXaafiwa.

1.

naqa jov
1.

xa ds

^^)

est.

In Pap. sm&i.

^^)

In Pap. Jlla^, priori a deleto.

^^)

deinde x^g deleto;

In Pap. snt^xsgxyvvs

xa

^^)
v.

forte eva xad^eva

^^)

yQTiafisvlag

sdrjx^^

avyxXei(T7jg.

1.

i'^)

Xsioxqv^rjaag.

,

aut

j^Qxvfisvs

Supplendum videtur

xsladm.

39) jj^ pg^p^

^^) Hic inserendus vs. 49; quatuor priores hujus versus
anoxsvsadav , x deinde in y mutato.
*i)
36i voces postea in margine sunt additae.
1. fortasse awtatijg,
^^) abundat.
vel avaTTjarjg.

112
et

necessarium ipsorum

40) Ipse enim (Moises)

,

illos

in

Clavi Moisis.

(deos) excerpsit.

scribe in Graeco nitro integrum;

poppysmo

igitur

scribe in Graeco nitro

crocodilum accipitris formam habentem,

deum

Nomen

verum pro

quater in

nam

hic salutat

anno, deorum

45) authentieis noviluniis, secundum conversionem , in prosthesi,
deinde in propria ejus exaltatione, quam vocant Hori
originem^ deinde in Sothis exortu, in
prosthesi solis et aphaeresi

poppysmum

et diei et necessarium

horum

ut ex ipsis

50)

conversionera

mundi, primum

in ita dicta

prosthesi

Pagina iO\

poppysmum
edit ipse

edit;

novem autem formas habens

sonitum, in

illa

hora, ut ex aqua soni resonantia adscenderet.

Nam

ipse

cum

eo una apparuit,

quamobrem novem

5) deorum orientium una cum sole sumsit
formas et potentiam. Inferioris conversionis (aqua)

infirmiorem et debihorem

resonantiam emittit, est enim origo mundi

;

113

^al rbr €7tdryxor
avrcbv^, ev t/j KXecdi Ttj Mcoaeovg**^*) avTbg yccQ avTOvg (XTieaTiaaev Z >. Tb ovv
'^^)

40)

yqdipov Ig^^) Tb 'EXXrjvixbv* vCtqov , oXov^' dvTt dh

Tov noTcnvafiov Yqdipov ig
xoQXOQdeiXov

to 'HXrjvixov

leqaxdfiOQq^ov

^^)

vi^tqov

*^)

avTbg

^^)

daiid^C^e-

Tai Tov Oebv TeTqdxig tov eviavTOv* ^ TaZg tc^v
6e5)V avOevTLxatg veo^rivtavg^' ^^) xaTa TQonriv^^) nQog-

45)

deaiv*, Cta^) Ta> IStc^ vipcb/LtaTt^ ^ o xaXovai '£1qov

yevvav

tTa

,

nQogdeatv Tov q7

Tbv

X€tl ^^)

xat dcpdQeai^^)^ Tbv nounva-

^*)

^^)

50)

Tov xoa/Ltov nQcoTOV

TfjV TQonrjV

tov endvayxov avTCOv

Tfjg ijjueQag ^*) xal

avTov

Iva e^

2(odeog entToXriv , xaTa

ttjv Tfjg

^)

xaXovjue-

Trjv

rrjv nQoOtatv^^).

Paqina

10*.

Tbv nonnvafjibv *) dnobtbcoatv
6 de evved/LtoQcpog
Stdcoat avTO ^) tov cpOeyyov ') xaT eyetvriv
Trjv
a>Qav^ Iva ex tov rj^ovg^) vSaTog b rjxog dva^fi.
AvTog ydQ avTq) avveq^dvrj, 8t o ®) tcov evvea
6e6)v

Tdg

T(bv dvaTeXXovTcov

,

TQconfjg* ^)

^)

TeQOV^)

/^3)

1.

43*)

in

ttjv

tqon^v Tov xodfiov

Xovatv

superiori

"Slqov

nQogdeatv.

sequens

x.

inferiori

vss.

ysvvav,
t.

postea

In Pap,

et

L

rj^Qag.

,

cpdoYyov.

^)

e.

^5)

4)

riXi(a.

adTjvvaiitoTeQov

8)
^

,

52

,

(xata)

5)

Tijg

xal ddvva/Ltco'

rijv

^*)

paginae

i.

i^Xiov,

e.

adscripti, inserendi

j

In Pap.

^j^ovg

^^)

ex

et

vs.

vi//w^aT*

ldi(a

,

o xa-

SdiQsog snifTO^v xaTa
ss)

sunt

vs.

versus et

jji^

36,

post

Osov,

nQogOsaiv. Versus hi duo, postea in

56)

vs. 1°, in superiori

novem

Tjy

Tijg

d(paiQsaiv,

inserendi

paginae margine,

In Pap.

1.

avTog.

d, spiritu aspero addito.

oe in
mutatoj 1. xdtTco TQonyg.
In Pap. sxnsniiusi dein altero n deleto.
cti

45 post

vs.

priores literae repetitae.

delendum.

xoTos, deinde altero

deinde 7 deleto.

52)

avi^v,

cum

ygoxodeaov.

^^)

Corrigendum

margine postea additis supplendum xata

margine adscripti,
^^^^^^^

5)

^^)

xaXov^svrjv nQdgOeatv, elxa

ex fine prioris paginae

i^siyrjv.

^EUriv.xov,

Kvvog aaTQOv dvaToktjv, sha t^v

p^p^
i)

1

ovv

in inferiori paginae

nqiaTOV {xatd)

sha

margine paginae

3) 1.

51

inferiori

voces xaTd TQonijv.

/Ltev

^4) ^ ^ ^^^^^
45)
46)
^^^,
In Pap. vsv^ijvvavg, v postea deleto.

sed vide adnot.

in

,

i MwVasoig.
^9)

1°,

e'Xa(3e

'^)

eaTtv yaQ yevva xoa-

ri}(ov exnefA.net'^)^

endvayxov.

q?

Tb

.

da6eveaTeQ0V

l8gax6fiog(pov.

1.

i.

Tcb

/uoQq)dg* xal Trjv Svva/itv^

xdTco

54)

avv

^)

,

15

In Pap.

,

;

114
et solis;
1

deinde in prosthesi luminum

0) exaltatorum et resonantiam validiorem
emittit; in Canis vero sideris

ortu, duobus modis resonantiam vali-

diorem emittit, quoniam non habet

cognatam appropinquantem aquam,
15) est

ad prosthesin promtior

et quia versio

et ultimae (conversionis)

aufert, quae addidit superiori conversioni. Est

enim humidi descensus
Pinge igitur ambos

et Solis tapinosis.

duos myrrheo atramento,

(iilos)

id est crocodilum accipitrino capite instructum

20) et ipsi insistentem (deum) novas formas habentem. Ipse

enim

accipitrino capite instructus crocodilus in

versionibus
respirans

deum

salutat

poppysmo;

enim poppysmum

respondet ipsi (deus)

4

edit ex profundo et

novem formas habens.

25) Propterea pro poppysmo accipitrino vultu instructum

crocodilum pinge; est enim primus apex

nominis poppysmus, alter sibilus, et pro
sibilo

draconem mordentem

caudam,
30) et sibiius
et

ita ut
,

sint

duo, poppysmus

et accipitrino capite instructus crocodilus

novem formas habens

(deus) supra stans, et circum

hos draconem, et 7 vocales. Sunt vero

nomina, quorum ante
ope stelae,

et

elige

horogenes (deos)

hemeresios, ephebdo-

35) maticos ordinatos et horum necessarium

nam

sine his deus

non exaudiet;

^

,

115
fim) xai

• ^^)

xard Ttqogd^avv

sirsr

vifjoydevrcov xal rcjv ^^)

iv Ss

eXTisjujcsr

^^)

dvaroXfj^

xard dvscv

rfi

riov cpojr&v

^X^^ dvvafiixo)rsQOV
Kvvbg aGreqov '^)

10)

rqonovg^'^) rcov^^) ^;(0V dvva/LH"

^'^)

xcoreQOV exTie/Linei^ xaOori^ ovx e^^ec

avvyeveg^^) TtXriata^ov

dg)aiqei^^)

vdcjQ, xai orv

^^)

eaiiV nqogdervxoreqa^^)

^

b nqogedexev

,

rd

xal
^^)

Fqdcpe ovv dvcporeqovg
rovre eartv

rovg

^^)

^/uvqvo

(3'

/ueXavec

^^)

leqaxonqogconov

^^)

'^(^rcv

ranecvcjacg,

^^j

xoqxoSeiXov

^^)

15)

dvco reqonfi^^),

rfj

ydq vyqov dn6(iaaig xM

rqonc^')

rj

rfjg eap^drrig

^^)

^

^^)^

xal avrcb ecpearcora rbv eved/uoqq)G)V ^^). Avrbg
ydq b leqaxonqogconog xoqxodetXog ^^) t^^) rdg d'
rqondg rbv debv dand^erat rcb nonnvapLco'
dvanvevaag ydq nconnvaet ^®) ex rov (iridov ^^) xai

20)

,

rdg evvea

dvricpcovel avrco b

juoqcpdg^^).

^co dvrl rov nonnvapiov rbv leqaxonqogconov
^^) yqdcpe^' eartv ydq
nqcjrr] xeqea^^) rov

xoqxbdeiXov

6 nonnvafibg*^ devreqov

^*)

xovovra
/ubv*,

rrj ^^)

X(ti

avqty/ucov

Soqdxovra
^^)

,

^

dvrt rov

xai

^^)

^^)

xnl leqaxonqbgco

y

^^)

xoqxodetXov

endvco earcora , xni xvxXcdv

Xai evvedjuoqipcav

rcjv

avqty/Libg

^^)

daxovovra
ovqdv*' coare etvat rd dvo nonnva-

dqdxovra

^^)

avqtx/uov

25)

r/

^^)

,

cjv nqoXeye

aijv ^^) rfj arr/Xr]*y

rdg

xocl

rov-

cpcovdg. ""Eartv de

rovg (bqoyevetg
rovg

x^l

ftartxovg reray/uevovg

30)

^^),

i]/ueqr]acovg

rbv endvayyov

xai rovrcjv

,

rovg eq^e/Sdo"

^

^^).

85)

dreq ydq rovrcjv b Oebg ovx enaxovaerat^

^^)

i.

e.

^Xiov.

1.

i^)

TQOTcatv,

t6v,

deinde v in 7 rautato.
a^p^sQsi^y literis

TQon^»
^^)

^^)

margine

at in

^^) 1.

dfiq)0T6Q0vg.

In Pap. i^sQaxonQognov,

nonnvSst.

^^)

^^) intell.

xsQag.

dvononnv

deletis

^^) 1.

xvxXoj,

1,

fivdov.
^^) 1.

;

^^)

1.

aaxqov vel ddxeqog,

In Pap. awysvsig, deinde

1.

^^)

1.

^^)

^^)

Supple

i,

tjJv
e.

^^) 1.

1,

dxm

^^)

TQOJtdg vel dvstv

In Pap. nXvaia^ov

1.

^^)

In Pap. avwTSQovnr^

tovt' saTt.

^^)

XQOxodsiXog.

^^)

^^)

xsQaia,

^^)

1.
1.

i.

In Pap.
,

1.

ava

xQOxodsvXov,
^®)

sig.
e.

1.

ovofiaTog,

In Pap. dQaxovTadvononnvdaxovovTa, deinde

ovQav,

TCt

^^)

^^)

sx^yv,

1.

nQogdeTtxcoTSQa.

1.

nQogsdijxsv.

^^)

avQtyfiOV,

^^)

avyysvsg,

^^)
1.

swsdfiOQqiov,

27^ 1

^^)

1.

anvQvivco fisXavt,

dQaxovTa ddxvovTa
dQdxovTa,

deleto;

TQontj,

1.

repetitis.
^^)

i-

6v6(i,aia,

^^)

1.

*^)

avQi^Yfiov,
1.

avv,

^^)

1,
1.

IsQaxonQogojnov,

sndvayxov.

,

116
aleoqui non initiatum non admittet, nisi

dominum
saepius,

^O)

Nam

diei allocutus fueris et

quam

sine

iis

invenies

tandem

nihil efficies in iis

horae
cito.

quae habes

in Clavi. Projice vero ex 7 floribus

quos parasti in atramentum,
in

duabus partibus haec

et sic scribe in nitro,

scribe, et ablue

unam partem; antequam autem
45) lue in vino

et lacte

gallum gallinaceum

et

ablueris, et tunc ab-

Quum

primum.

sacrificaveris

omnia paraveris

autem gallum gallinaceum dispone juxta partes
duos et columbam in parato pone,

sacrificaveris
alios

et

deinde invoca horogenes, prouti ante dictum est
50) et tunc ebibe.

Pagina

11».

et tunc ebibe.

Invoco te omni voce, omnia continentem, et omni dialecto;
ut
5)

primum

hymno

te celebro,

celebravit te sub te ordinatus et cui

commissa sunt authentica

,

sol

:

omnia

achebu-

CHROM, quod significat disci flammam et radium cujus (est) gloria aaa
666 , quoniam per
;

,

glorificatus est,

,

figens, et lumine divino creans

10) in

quo vero

,

deinde similiter

constituisti

omnia

,

aliis

mundum,
iii

,

aaa

,

666

,

arbathia6, zagoure. Hi sunt primi apparentes
angeli, hi qui

te

formis indutus, astra

primum apparuerunt,

saba6th ,

117
ak^kos dfivGtaQvaarov

Tov xvQiov r^g
TivxvorsQOV* j

ov TtaQaSs^sraiy

"^)

sni rsXovg ^/*«) raj^TjV*

Tjv svQrjastg

^'Avsv yaQ avrcov ovdsv dnsQydasv
sv rfjv ^^) KXsidi. BdXs ds sx rcov
cov riQriXsg^ ^g

/uij

rifisqag nQOQsvnr\g xai rfjg otQag

^*^)

sv olg

^^).

s^x^t^g ^^)

dvOscov

to /uskav, xal ovrog^^) yQdq)s cg^^) rb vv-

^^)

ravra yQdq^s^ xai dnoxXvao^^)
rb sv /usQog' nQbg
rov as dnoxXvaai xal rors dnO"
xXvaov ig ^^) rdv olvov , X(u rb ydXa nQ&rov l
Ovaag
rbv dXfxroQay xnl ndvta srov/ua novr/aag
Ovaag dh rbv dXsxroQa^ ftdXs naQd f^sQog^ xal rovg
rQOV^ ig rd^^) Svo

/usQrj

^^)

,

.

^

dXXovg Svo 5 xal

rr/v

nsQcgrsQa

sroi/ua dsg

^^)

slra snixaXov rovg (^Qoysvsigj

J

a>g nQcosLQr/rac^^)^

xal roTS dnoncs,

Pagina

11*.

xal rors dnoncs
^EnixaXovfcac as ndarjcpcovf/'^ rbv rd ndvra nsQLsxoDVra^)^ xai ndar/ diaXsxrco*
o)g nQcorcog v/uvr]as a*

^)

ndvra ncarsvdsig rd avOsvrixd

ra^dsig xai n^)

^)

A^s/iv"

rjXiog*

^

o /urivvsi^) rov dcaxov rr/v cpXoya xai rr/v dx^

XQco/ul^ o
rtvccy ov

v/uvco as syco

'

b vnb as

do^a* aaa^

r/

V^^lj og^g)

bri §id

y

svsdo^da-

a' ^)

Orf'^) dsQag'^), sid' oaaavrcog dXXaofiOQcpovfxsvog^)^ rovg dars-^

Qag igrdg^
sv

cp

xni ro) (pcori ro) svdsoo xri^cjv r(Ov xoa/uov*

rd ndvra'

8s sarrjaag

AQpaOcaci)
rsg dyysXoc

1.

,

,

lu*^ aaa*^ cjcjg)^^

ZayovQrf ovroc scaiv ol nQorri
ovroc

^®)

oc nQo^rcog dcpr\aav (og

*6)

d(iv(TTijQioiaTov.

1.

Std tuxvv ^

stx^tg, deinde secunda litera deleta.

in margine adscripto ^g
^^)

1.

nQosiQrjtav.

^)

Pap. vnvrjaeaovgovnoas
Pap.

iir]vovsv,

,

;

1.

slg,

^^)

Abundant, ex
deinde

literis

deinde o deleto.

sequenti daTSQctg male repetitum.
^^)

nQMToi^.
Ti^wTftjff,

et

^)

1.

intell.

h

^^)

2a(3aa)d
^)

cpavsv-

^®)

XQovov,
^^)

t//.

^'^)

1.

^s^

dnottlvaov,

1.

—10

1.

^)

pro a\

deletis;

as,

"^)

1.

\^

1.

^i)

^)

postrema voce deletis; pro sqrjaav^

1.

s^pdvrjaav.

1.

1.

\

In Pap.

nsQi^atsQav,

neQi^sxovTa,

^)

In

abundat.

^)

In

^)

In Pap. alXXofioQq)ov}i8vog ,
ojg

^^)

In Pap. ^fa, deinde

^^6(2)

as,

svsdo^dadrjv

In Pap. ovToistavvovnQoTooig sqrjaav

dnsQyday,

ovrag,

superiori pagina repetita.

8

^

^

dsQag fortasse delendum, ex
1.

dlXofioQq^ovfisvog,

a^Ta^ deinde

siat,v

^

^)

1.

secundo o in

;

,

:

,

118
ut primi angeli arath

Primus angelus

,

araga , adonar , basemmiao.

nominans orneoglyphice

te

Ab) ARAi, quod est vae inimico

meo,

ipsum poenis. Sol vero hymno
hieroglyphice

,

,

(dicit)

et praeposuisti

te celebrat sic

lailam; Hebraice per idem nomen; anag

BIATHIARBAR, BERBI, SCHt , LATOURBOUPHROUGMTORM
dicens, praecedo

20) oriens

,

talis

,

per

tibi

domine, ego,

in scapha

te.

Naturale vero

tuum nomen

Aegyptiace, aldabaeim, indicat scapham,
in

quam

adscendit oriens in mundo.

in scapha apparet

Qui vero
una exoriens cynocephalo-

cerdo propria dialecta salutat te, dicens:

25) tu es numerus anni

,

abrasax. Qui vero in

altera parte (scaphae sedet) accipiter propria voce salutat
te et aclamat ut accipiat nutrimentura: chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi;

Ti, Ti, Ti, Ti, Ti, Ti, Ti.
te hieratice:

30) praecedo

Deus

tibi

septies:

menephoiphoth

Novcm
;

vero formas habens (deus) salutat

significans:

domine. Dicens plausit ter

et risit

cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha;

quum

vero riserat ipse, nati sunt dii 7,
qui omnia complectuntur ; ipsi enim sunt

qui

primum apparuerunt.

Quum

cachinnatus erat

primum

35) apparuit lumen , lux , et separavit omnia
nascebatur autem deus in mundo et in igne,

besen, bereithen, berio. Cachinnatus vero

secundum; erant omnia aqua;
resonantiam et videns ipsam

40)

et

humidum

deus

,

et terra

audiens

obstupuit et curvavit se

tripartitum factum est, et apparuit

et praepositus est abysso.

humidum

est

sine ipso

neque

Et propterea

crescit

neque

deficit;

ipse,

,

^

*

119

AgaO

ayysXoi

deco (bg tiq&toi^^)

Aqaya

'^'^)

,

Adcorai^

^

Ba(7rijujui.aG}.

Sh nqcoTog ayyBkog as qxovcov oqvsoyl.vcpLGTl*

AqaC'^ 6 ioTiv
avTG)V^^)

ovai

,

*0 dh

Tcov Ti/Li(oQi(bv,

ijil

ix^Q^

tco i)(dq(o /^of ^^),

*

BLadiaQ(3aQ* Bsq(3l^ ^X''^ AaTOVQ^ovcpQovyfjLTcoQ^*
ksycov^ nQodyco aov zvqls iyo), *o iTiL Tfjg /SaQscog
S^d as^, Tb Ss cpvaLzov aov

dvaTsXXcjv 6

Ssiva'^^)

AXda(3asL/LL

,

Avay

^^),

^*)

20)

^^)

>

XsysL Ttjv (3dQLV

,

15)

rikLog v/Livet^^) as ovTCjg'

isQoyXvipiaTl* j Aaikafi^' 'A(iQaCTl^^) 3id tov avTov

AtyvnTLaTi*

tTa^ag

^"'^

f^^^

dva^aLvsL dvaTsXkcov tco xoa/LLco*, '0 Ss
T7]g (iaQscog cpavsig avvavaTslXcov xvvoxe^

r}V
ijii

cpakoxsQdcov
ycov*

av

SL 6

Tov STSQOV

dLaXsxTco dand^STaL as Xsy

lSlcjc

'^^)

TL

,

,

TL

jusQOvg LSQa^ lSlcc

TLj TL^ TLy

,

<pcovrj

Tl*,

25)

iiti

dand^sTaL
X''^

^

X^^^

>

/f^^?

>

'O Ss ivVsd/LLOQCpOg daJld^STaL
otl

^^)

as IsQaTLaTLj MsvscpcoLcp^oO* , /llyivvcov

xnov

8'

dQLdfibg tov ivLavTovj A(iQaaa^,

as xai inL^iodTaL^ Iva %d[iri TQOcpriv^^
TL

^^)

nQodycj aov xvqls. Eltkov sxQOTrjas y\ xctX syskaasv 6 dsbg snLTdxLg* ^*), ;f a x^'» /f^?
^
X^^i

30)

X^ X^*

,

y

TsXdaaVTog Se avTOv iysvvrjOriaav Osoi
,
OLTLVsg ^^) Td ndvTa TtsQLs^ovaLV' avToi ^^) ydQ eiaLV
oi nQOcpavsvTog* ^^). Kax^daaVTog ^^) nQcoTcjg avTov
avyrf, Xal SLsaTrjasv Ta ndvTa* ^
icpdvri cpcog
iysvsTO Ss dsbg ini tov xoa/iov xai tov nvQbg
'Exdxxccas^^) Ss
Beaev^^), BsqslOsv BsqloI
SevTeQav ; ^v ndvTa vScjq x^tl rj yfj dxovaaaa

35)

,

,

.

,

r}XOvg^ xal iSovaa avTrjV*j ida/u(iri6rj* xai ix^QTa-

vyQOV

ve, xai TO

TQLfjLeQsg^ iysvsTO^ xai itpdvrj

Osbg^ xai iTdyr] inl

tS vyQbv

11)

37

deleto,

in V mutato.

19-)

in pap.

Xsksy,

i^)

7iq%ov.

prima voce

in

^E^QaiaTl.

1.

20^

ovona,

i

deinde mutato aslsyymv

deinde posteriori

rj

deleto.

,

1.

In Pap. exdsQfiovsxdgoy^ov
1.

avjov.

^^^jTTe. ovofiatog,

^^)

^i)

^*)

^^)

,

deinde s ante g
T^fxveir, deinde

In Pap.

In Pap. XazovQ^ov^pQov^xoiQ^,

In Pap. dvaXsaionv (deinde v deleto) adnaisTai,

corr. as Isyoav.
^^)

dnohqyeL

^^)

i^)

In Pap. aqad.

40)

S^d tovto to

KciX

^*).

alterum sxOQWfiov abundat.

^^)

i^,

d(3vaoVm

avTOv ovts av^si ovts

^(cjQig

In Pap.

Trjg

^^)
^^)

ait-caKi.g.

In Pap. stsqm.

^^)

In Pap.

In Pap. ovji.vsg, deinde v in

^rjvrjvtav

^

mutato.

deinde v deleto; 1. itQocpavsvTsg,
^^) 1.
^^) 1. 'Exdyx«<rs.
^^) In Pap. ^sas ^sasv , deinde priori ^sas deleto.
KayxdaavTog.
ov$s deinde J in t mutato.
^'^) In Pap.
31) In Pap. a^Tjvaov, deinde 7 deleto ; 1. d^vaaov,
26)

In Pap.

ovTOfr.

2"^)

In Pap. nQoq^avi^svTog

,

,

120
est vero ipsius

es 66ai

nomen: promsacha, aleeio. Tu enim

bethe. Volente vero tertium

45) cachinnari , apparuit per amaritudinem dei

ingenium occupans cor

intellectus et

nominatus
est

autem

et

Hermes, per quem omnes

est

in ingenio

(deus)

per

interpretationes factae sunt;

quem administratum

est

autem semesilamps.
50) Cachinnatus est 4«^ Deus et apparuit genus omnium
continens semen, per quod omnia seminata sunt;
nominabatur vero: baatetophoth , zothaxathozo.
universum,

est

Risit 5iim et ridens torve tuebatur, et apparuit

Pagina 12».
5«°^ et ridens torve tuebatur et apparuit

risit

Fatum

tenens libram, significans in ipsa justitiam
esse.

me

5)

Mercurius vero rixatus

est

cum

ipsa, dicens: in

autem contendentibus
Deus dicebat ex ambobus justitia
apparebit; omnia vero sub te erunt quae in mundo
Et prima sceptrum sumsit mundi (dea illa).
est justitia. IUis
:

vocabatur autem nomine sancto, inversis
terribili et

sanctum

scripto,

horrendo; est autem (nomen) hoc: thoriobriti et quae sequuntur.

10) cujus (deae)
et

literis

(existunt).

nomen
et

inversis literis scriptum

magnum

est

gloriosum; est autem hoc: thoriobriti

tammaorraggadoiodaggarroammati
tirboiroth, literarum 49. Cachinnatus
.

est

Q^^y

et

laetatus est valde, et apparuit Occasio tenens sceptrum,

15)indicans imperium; et dedit deo

121
iaTiv Sk avrov rb

BsGs

Sltjacy

y>

S

.

UQo/uaa^^a^ AXssco), av ydq
BovXevojuavov ^^) > dh rb tqvtov
^®)

TQirov^) xaxYaas

y

8td

iq)dvri

jivxQiag^^) rov

rfjg

0eov Novgj xai cpQevsg*^ xari^cov xaqdvav*, xat
81 ov rd Tcdvra fiadBqfiiivevarar^^')
iariv 8\ ini rov^^) (pqevcov 81 ov otxovoixhl]dri ^EQ/ufjg

>

,

^

rb jtav*' iariv 8e 2ejU€aiXa/uilJ.

/LtrtOr} ^^)

S

'Enexdxxccae

rb

^^)

8' b

Oebg ,

xqarovaa anoqdv ^ 8t

rcov

8e Baarrjroq)6)0

ixXr/dri

fjg

^^)^

Pagina

iandgri**

nQcorrj

''•),

xal

dyiov

noXov

^

Xeycov y iv
^)

8vxaiov

ro)'^)

dycq) dvayQajujuari^djuevov

'^)

MotQCt*^)^

8e vnb ae earai rd ev xoa/ucp.

q)a)(3eQco^) xai (pQeixro)'

VS

icpdvri

rb axf/nrQov iXa(3e rov xoaf^ov*

8e

ixXrjOri

ndvra

Mot-

iv iavrfj rb 8rxonov

'EQjufjg avvrjQiadr] avrfj

avrolg^' i^ dvq^oreQov^)

ecprj

cpavrjaerai*

Kal

xat

y

rb ^ixaiov. Tcov 8e /ua^ojuevcjv

ifioi iariv

b Oebg

^vy6)V'^ /urjvovaa

-)

*0 8h

eivat'.

iq>dvri^^)

12«.

^EyeXaae^) rb e\ xal yeXcbv iarvyvaae

xarexovaav

ndv"

ZcjdaSaOco^G).

'EyeXaae rb e\ x^l yeXcov iarvyvaae, xai

e

^^)

^)

iarcv re rovro OoQw/iQ^ri

^^)

rd

xal

y

e^fjg.

dvaYQa/u/uari^o/uevov /uera^^) iariv,
xal ev8o^ov'

i^x^Qov

iartv 8e rovro: OoQw/^Qiri

Ta/u/ua6)QQaYYa86)i'6)8aYyaQQC()a/u/uari'

^*)

^^)

riQ^oiQod, YQafi^diwv /u6\ ''Exdxj^aae^^) rb g xal ^'^ iXaqvV
rb g' ^^) xal iXaQvvOr/ noXv' xal iq^evt} ^^) KaiQbg xare)(cov axfj-

g

nrQOV,

^^)

3^) 1.

1.

/urjvvarv /3aaiXewav'^^)

^ovXevo^ivov,

^xovo^fidr],

^^)

37^

et V deinde deletis.

deleto.
1.

xayx^oav,

^)

1.

^^) 1.

'En8xd'/xa(T6,

In Pap.

^^)

mxgiag.

In Pap.

^^)

1.

iieO t^qii^vs vatat,

BaTtjTocpcad,

^^)

^^)

(paiv^asTai,

In Pap. avcpodzeQbiv, delnde d deleto;

^)
'^)

i.

e.

ovo^att,

^)

dvayQa^^iaTiio^ikvia,

1.

^)

1.

i.

dayyaQmafifiaTi.,

e.

noXvicrxvQov oVo^a;
i^)

1.

'ExdYX(*(r6,

nomen

valde potens.

abundant.

^^) 1.

i^)

o

ante ^vx^av

a^yoTg^wv.

^)

1.

g>QtxT(o.

^*)

,

xaTs-

1.

oe

q>o^8Qa.
^^)

/zeya.

tutv,

corr.

In Pap. ipso sequitur compendium vocis ovdfiaTt, deinde deletum.
Pap. dQto^QiTn ceterum saTiv ts tovto xal Td s^^g, abundant.
^^) i, e. oVofta.
^®)

1.

In Pap. 8(pavov

SCribitur xaxexovaava^vymv* ii^vovdaVavxrj deinde

In Pap. ^axofisvov.

3)

10.

1.

xai ine^coxev rco Geco

Hic versus, ex praecedenti pagina repetitus, abundat.

Xovaa ^vyov ^njvvovaa,

^)

yevva nd

xai icpdvn

rd ndvra

^^)

In

L

In Pap. Ta/i^aw^^ayya^wio)-

eq^dvi^,

^^)

1,

^aatXaiav,
16

,

,

122

primum

Et accipens (deus) dixit: tu
gloriam luminis indues post me, quoniam primum
tradidisti mihi sceptrum
omnia vero sub te erunt quae
creato sceptruiii.

,

antea exstiterunt et futura; in te omnis potestas

20)

erit.

Induens vero luminis gloriam

(?) autem luminis causavit aliquam auram
Deus reginae: tu indues auram
luminis post ipsum occupans omnia
et omnino
cresces lumine, ab ipso accipiens (lucem)
deficies per ipsum
tecum omnia crescent et
decrescent. Est autem nomen magnum et mirandum
ANAG, BATHIARBAR, BERBT SCHILA TOORBOUPHROUNTORM

conversio
dixit

,

,

25)

;

,

,

Cachinnatus est 7^^, anhelitu ducto,

Anima,

omnia mota

et

30) movebis, et

Mercurio

tibi

vero videns

Deus vero

,

literarum 36.

nata est
dixit:

omnia

omnia laetabuntur,
viam monstrante. Hoc

omnia mota sunt
apparuit per

sunt.

et

et spiritu

quum

dixerat

Deus,

impleta continuo. Deus

poppysmum edidit et omnia obstupuerunt ,
poppysmum Terror armatus,

et

35) vocatur autem danoupchartor,

BERBALi, BALBiTHi, litcrarum 26. Deinde nuens
versus terram, sibilum edidit valde, et terra aperta est,
(et)

quum

aecepisset resonantiam genuit proprium animal dra-

conem Pythium, qui
40) per sonitum

dei.

praescius est

Est autem nomen

omnium

magnum

et

sanctum: ililloui, ililloult, ilillouli, ithor,

MARMARAUGE, PHocHoPHOBOcH. Hoc autcm (dracpnc)
apparente curvavit se terra et elevata est muitum;
polus vero stabilis mansit, et congressurus

(?).

123
t6 axrjjiTQCjy

T(b TiQcorcoxrcGTcp^^)

do^av Tov
encdovg

cpcorbg nsQLde/uevog eari

Kal Xa(io)v
e/ue

/Lcer

av

ecpri*

cog TiQorog

,

ttiv

^^)

navra de vnb ae earai rd
rd /LceXkovra' ev aol* naaa dvva/Ltig

juoi axfjjirQov*

TiQOOvra^y

xoti

Tov

earai.

^^).

de^^) 7ieQi0rj/ievov

rov <pcjrbg

^^^)

20)

tt^v <5o§«^*),

6 de TQonog rou gycorbg edsc§ev rcva vavQav*^^),
eg)rj

b Gebg

(iaaikCaar[ av neQv6e/i/ievYi

rfj

avQav

rrjV

^^)

^^)

avrov neQtexovaa ra navra
dn avrov ka/^(3dvovaa ^ xal nav
dnoXfj^ecg
dc avrov* avv aoi ndvra av^rjaec xal
^^) /^eya zal dav/iaarbv ^
[iccodriaerai* ^^) eari 3e rb
Avay BtadcaQ(3aQ j BeQfii^ JS^^f^Aa, TovQfiovcpQovvrcoQf^
''Exdx^^aaev
rb
aiaO /irjad/ievog^ ^^) xa\ eyevero
ndvra exetvrjdr}' ^^]. 'O 8e Oebg ecpr^ ndvra
^vxv
xai ndvra ckaQvvdriaerac ^^)
xecvijaetg ^*)
"^Eq/iov ae odrjYOvvrog.. Tovr ecnovrog rov Qeov ndvra
Tov cpcorog

ear^

^^)

/ler

,

av§Tjaeig^^) rco cpayri^

y

25)

^

YQai^fidTWP Ag',

^**)

,

execvijdrj

Oebg cdcov hnonnvaev y xaX ndvra e6a/Lc(3rjdrij
eg)dvrj 8cd rov nonnvajuov 4^6(3og xaOcjnha/^evog

xaXecrac de ^avovnj^^aQrcoQ

,

JBeQ^aXc

,

BaX(3cdc^

6cg rrjv yfjv eaeQScae

(3ovaa rbv

/jteya

^^)

^^)

og

*^)

,

^^)

35)

,

xai

rj

yfj

rjvvyric

^^)

2

7tg(0T0XTiaT(f}.

2

0)

3*)

^

.

xai /ueXXcjv

avveQ-

aH^mgov,

i")

3S)
*i)

3i)

xivfjasi^g.

3

1.

dxaTaaxsTwg,
^woj/.

4

2)

40)

3

7)

jjj

s et

^

3«)

2

8^

3

jj^ pg^p^

1.

savQias,

3

,

p^p. jg (postea cor1.

do^av,

9)

,

1.

1.

deinde altero v deleto.
^s)

sxvvtjQtj.

deinde priori voce deleta.

dvsd^yrj,
o^.

^^)

fiSTavnTOvmQtsxovaavTa

dadfiaadnsvog.

2)

jn pap. accentu addito
posteriori navta deletis.
^^)
3)

jj^

^*)

pap. legiteur: sxstvTjQjjiXaQwQTjasTai.

4

3)

neqi^dsiievov,

29^ jj^ p^p^ av^vjjasvg

deletis.
fis^codrjasTa^.

ElTa,

nvQiov,

navTanavTa, deinde altero

1.

*^)

nQWTuog,

27^ jjj p^p^ avga,

TtsgidsfiivTj,

1.

22^

posteriori v deinde deleto;

In Pap. anoXv^stg,
1.

/leya xai

^^)

p^,

noXXoc

navTa, deinde priori n, et ultimo v
3

Aa-

rd ndvra ,

vipco^rj

rj

6 §€ noXog ?jvard0rjaev*

avgav.

,

.

y

cpavevrog exvQravev

1.

^^)

cdcov ^cbav'^^)^ d^d^

nQofjde

dcd t6v cpObyyov rov Oeov. ^Earcv de rb
dycov iXcXXovcy IXcXXovc, IXcXXovcy IOcoq
MaQ/iaQavyyi* ^ojj^cocpcj^So);^ • Tov 8e

recto ^e) neqiQrjnsvovv

xai

xg\ ^lra^^) vevaag

YQa^^&x^xiv

r}p(ov eYsvvrjaev

xovra HvOcvov

^^)

*0 8e

xal envev/uarcodrj dxaraj^ercog^^^),

^^)

30)

,

4

0) jj^

p^p^

sysvijasv,

^4) jj^ p^p^ nQorjdssTa

noXXov vel

ttoAi'.

,

,

124
45) Deus vero dixit iao, et omnia constituta sunt,

magnus deus, maximus quique antea

et apparuit

creata in

mundo

Metus

aliquid conturbavit aerum. Videns vero

(deum) ipso potentiorem, opposuit se
50)

sum quam

non amplius

et futura constituit, et

ipsi dicens:

tu. Ilie vero (deus) dicebat

:

prior

sed ego omnia constitui. Deus vero

(primus creatus) dixit: tu quidem ex resonantia es, hic vero

ex sonitu; praestantior igitur sonitus

quam

Pagina

resonantia

(est)

15».

autem ex ambobus potentia, te posterius
nominato, ut omnia constituerentur. Et vocatus est
ex eo inde tempore nomine magno et mirando, danoupchrator
BERBALI, BALBITH, lAO. VolcnS autcm Ct
Erit

5) una adstanti

quippe qui

honorem praeberi

cum

diis praeire,

ipso apparuerat, dedit ipsi 9

et

aequalem potentiam atque ipsos habere
Vocatus autem
10)

tia

et apices

est,

9 deorum

nominum

cum

et gloriam.

poten-

abstrahens

BOSBEADii, et 7 astrorum ae^iouo,

EEIOUO, EIOUO, lOUO, ouo , u6, 6, ooui,
EEA UOIEEA , OIEEA , lEEA , ^EA , EA , A ;
,

magnum et mirandum hocce
nomen, quod est hoc magnum et sanctum,
literarum 27: aborch, braogh, chrammaoth, proarbatho,
lAO, all, abroch, braoch, chrammaoth, proarBATHo, lAOou, AE:^iou6. Postquam igitur intraverit
deus, deorsum specta et scribe quae dicuntur, et quam

literis

15)

inversis elatum

maximum

ipsius

20) offert tibi ipsius appellationem.

Ne

vero egrediaris

,

125
XBodai'^^). '0 8k Osbg
TCoLi

debs^j fiiyiarog^

icpdvYi (A,iyas

ovra iv

ndvra iaTadri'^'^)
&g t6*^) rd tiqo-

laco, xal

ecpri

rd

ro) xoajuo) xotX

/LteXkayvra

earrjaey

^^^)

ov-

xotl

^o-

xerc ovdev fjrdxrrjaev rcov deqcov. ^ldcov Se 6

ftog avrov iax^Qoreqov dvrearri avrcoy XeycoV' aov

tiq^

cbrog ei/ur '0

8e

Oebg

q^doYyov

dXX' iyo)

e^cprj*

av [Av i^

eq)rj'

ndvra

earriaa'

Eare

/ieXrwv ovv 6 g^doyyog rov ^^ovg*

^^)

de i§ djuq^oreQcov

cptovovfievov

rj

,

15«.

aov vareQOV

aradfj. Kotl ixXrjOri

fieya xal dav/uaarov , ^avovjij^QarcoQ

^)

BeQ^aXir^ BaX/3i0

BovXo/^evog Sk xal

lacj,

y

ro) avVTiaQearcori^) rLptriv

Oeov

SvVa/Lctg

Iva ndvra

(og

j

ix rore ro

a)g avrcp

50)

ovrog de ix

i^j^ovg eiy

Pagina
^

45)

j

avv(pavevri^)

rriv Svva/Liiv^)

naQaaxi^^oc^>

5)

eScjxe avrco rcj')

,

y

avv-^)

rco

xal nQodyetVy xal

d\
rrjv

rrjv do^av
dnoandaag avv rfj dvv^^) dnoandaag* '^^)^
d/iecy X(*X rdg xeQeag^^) rcov
Boa(ieadu* xai rcov
dareQCJV^ aerjcovcj

larjv

Svva/iiv avrotg e;(etv xai

'ExXrj6rj Se rcov 6* Oecov

10)

erjwvG), r]WVG)y wvg), ovcjy vco, co^ coovi
rjeay voirjea

oirjeay irjea,

,

rjea

,

y^^y

ea^ a

Oav/iaarbv ro de

dvayQapiarit^ofievov

fjteya xai

/leyiarov avrov

6 iariv rovro /^eya xai aycc^^^)^

^*)

5

15)

BQacDX> XQa/u/iacod HQayaQpadcD^
Ia(olj AXXy A/SqcdXj BQacox, XQa/i/LiacoO ^ HQcoaQ^aOco y lacoov Aerjwvco : 'Endv eiaeXdrj ^^) ov ^^)
6 6ebg xdra) (3Xene x»l yQcpe ^^) rd Xeyo/ieva , xnl rjv di"
Scoaiv aoL avrov ovofiaaiav, Mr/ iSeXdrjg §e ix
YQa^lioLTcov

x!^''

AftcjQ;^^

^

.

,

,

*6)

*^)

1.

In Pap.

avv6QX(X€(^0ai,, priori

^^)

(liklovta,

posteriori v deleto.
Gvi^(pavivti,

14)

ovv,

1

i.

i.

a dein deleto.

(poyyov.

e. ovohol,

8^

*^)

*2) abundat,

1.

^)

7j i

jiaTtS6fisvov,
* '^)

In Pap.

*)

Qeiav,

tw
^)

aw

^) YQdqts.

ovofia.

^^)

1.

,

d^tov,

^)

abundant.

abundat.

In Pap. avaYgafiatvfiofxsvov
e.

In Pap. navxeazadrj,
^EaTav.

i

*

^)

deinde altero
^^)

*«)

In Pap. qxavov^ievow
^)

1.

20)

1.

avfjLTtagsdt^tt,,

«egaiag.

^ en

?

^

*)

mutato

;

i.

e.

1.

,

'6g

xe.

deinde
^)

1.

6vofidt»v,

leg. «1/«^^«^-

In Pap. svgeXOsv , deinde correctum.

126

casam tuam, donec

extra

autem sacra

tibi et

quae

te spectent dixerit*

stela in nitro scripta.

Est vero invocatio

sic

veluti sequitur prorsus accurate.

Invoco te,

omnium maximum,
te, ex te ipsum natum deum, omnia videntem
et omnia audientem
et non visum. Tu enim
dedisti Soli gloriam et potentiam omnem;

25) qui omnia creavisti,

,

Lunae

crescere et decrescere et cursus

30) habere ordinatos, nihil auferens antea

natarum tenebrarum, sed aequalitatem ipsam distribuisti.
Te enim apparente et mundus exstitit, et lumen apparuit,
sunt omnia per

et dispensata

subjecta sunt tibi, cujus

35) veram formam
in adspectu,

te.

Propterea et omnia

nemo deorum

potest videre

qui transformaris

,

Aevum

Aevi. Invoco
domine, ut mihi appareat vera tua
forma, quoniam servio sub tuo mundo,
te,

tuo angelo. anag, biathiarbar, berbi,

40) scHiLATouRBOu

PHRouNTORM ; ct tuo Tcrrori
DANOUP, CHRANTOR, BELI BALIBALBITHIAO.
Per te constitit polus et terra. Invoco te,
domine, veluti qui sub te apparent dii, ut potentiam
,

,

habeant , achebucronm , cujus

(est)

gloria

;

aaa

,

Mi

,

aaa , 666 saba6th ,
arbathia6, zagoure, deus, aratht, adonai

45) 666 ,

III

,

,

basummia6. Invoco te, domine, orneoglyphice
ARAi; hieroglyphice lailam; Hebraice anag,

BIATHIARBAR, BERBI, SCHILATOURBOUR , PHR0UNt6rm;
50) Aegyptiace aldabaeim; cynocephalorum more

Est

,

,^

,

,

127

de

J>

IsQcc arijhf}

7]

^'Eariv Se

>

ev rS) vtrQco YQaq^fofievri

r]

ejitxXriatg ovrcog

rj

'Eniy.aXovf^aC ae

(bg xelrai

^

^^)

Ti&vra dxei^G>g^^).

^^)

rov rd ndvra y.riaavra^ rov ndvra^^) /uec^ova'
ah

rbv avroyevvrirdv

,

ndvra dzovovra,
q7 ^^) rijV Soiav xolI
av^eiv

xotl

rbv ndvra cDQcovra

,

2v ydQ

oQco/uevov*

/nri

25)

^^)

edcjxag

Svvaucv dnaaav*

rr/v

dnoXr/yuv ^ xnl SQOjuovg

raxrovg*

e;(eiv

Oebv

xnl

xcti

aeXf/vrj

^*)

^^),

rov nQoyeve'

/nriSkv dq)aiQrjaag ^^)

30)

areQOV axorovg, dXX' laorrjra avrr/v^^) e/ueQiaag*.

2ov ydQ
X(xv

(pavevrog xal xoa/uog eyevero, xal

rd ndvra Std ae^

Sioixovofir/dr}^'^)

vnoreraxrai aov

^^)

ov

,

ovSeig decov

^^)

rrjv dXrjOivr/v /LioQcpr/v^ 6

.

cpcog ecpdvrf

JlS xnl ndvra
Sivarat iSeiv *')

(jLerapLOQcpo{)fzevog

35^

ev ralg OQdaeatv, Atcov Aicovog, 'EntxaXov/Lcav
ae , xiQte

ptoi <pdvrj

^*)

dXr/nvr/

7/

^^)

aov

abv xoafiov^
BcaOiaQftaQ BeQ/ic^

orc SovXevco vnb rbv

piOQcpr/j

rco

tva

,

Avay

dyyeXcoj

aci)

Ext^XcLT^ovQ^f^ov

^

,

^QOVVrcjQ/u* ^ xal rco aco ^ofico^

Aavovn^j XQavroQy BeXv^
Aid ae avvearrjxev 0 noXog

xal

1/

xvQce^ (og ol vnb aov cpavevratg
ex<*^acv' Ax^ftvxQcoVfi^^)

aaa**j

caG)G)*j

,

ov

cjcjco*^

40)

Ba^kiftaXfivOeaco.

r/

^EncxaXov/ud

yfj.

^^)

ae^

Oeoiy cva Svvapttv

^^)

aaa^

So^a*'

^aftacoO ^
AQadr^^)^ AScovai^j
,

45)

AQ(3a6iac»)y ZayovQrj^ 0 Oebg

Baavf^^iaco. ^EnixaXovf^av ae

AQaT

'Atyvnrtari

avToysvsvTjTov

In Pap.
i.

e.

2^)

'i}Um»

deinde ov deleto; leg.

,

^

Pap.
2^)

Avay^

deinde

j

2

(pavovTj

,

1)

1.

deinde

addito a^QaCaTv

;

leg.

^^)
2

(Tot.

deleto,

In Pap. axs^vxQwfi,

secundo

In Pap. aaxxovg,

^^)

'E^QaVaTi,

2)

50)

s

1.

deleto

;

In Pap.

1.

dtoLotrxovofiT^dtj

alr^dvvri.

In Pap. «^«t.

^^)

*^)

1.

^^) In Pap. fii^ova.
^^)

avxoysvTjTov,

1.

^^) In Pap. acpmQQT^aag

ov.
1.

,

^*) In

axqi^oi^g.

twv navKav,

In Pap. spiritu addito,
^^)

^o^

yQoig)Ofisvy.

^^)

deinde deletum.

2^) In Pap. avToig, leg. avT^v,
di^MxovofiijOr^.

^°)

AXSa^aetft' xvvoxecpaXtari

y

Pap. add. xovavToyevBrjToQsov

6)

oQVeoyXvcpiri

,

BeQficj ^^^^(^rovQfiovQ j ^QOvvrcoQft*'

j

^^) In Pap. YQaq)0i>^6vovt]

2*)

xvQie

leQoyhjcpiari^f AaikafjL'*^ ""APQaiari^^^)^

BtadiaQfiaQ

2

,

1,

o^wyra.

deinde priori q deleto.
deinde priori
deleto ; leg.
,

^^) In Pap.

^ETnxalovfiai,

oQvsoylvtpiaTi,

^^)

t^dsl,
|^

*i)

In

(pavsvxsg,

In Pap. spiritu

128

Pagina 14\
Abrasx; hieratice, chi, chi, chi, chi,
cHi , cHi , Ti „ Ti , Ti , Ti

Ti

,

Ti , Ti

,

hieratice

;

menephoi-

PHOTH, CHA, cHA, CHA , CHA , CHA , CHA , CHA. Deinde plaude
TAK, TAK, TAK; poppysmum ede longum, po, et
5) sibilum

Veni ad

magnum,

id est protractum,

me domine,

inculpatus,

s.

nuUum locum

quoniam invoco
poUuens,
te, rex regum, tyranne tyrannorum, gloriose
gloriosissimorum , daemon daemonum,
40) fortis fortissimorum , sancte sanctorum. Veni
ad me promptus, hilaris, illaesus. Adveniet
angelus, et dic angelo: Salve domine
hilaris, illaesus,

et initia

et

me

operationibus meis his,

commenda me,

15) quae genituram

et significentur

meam

mali, dic: dele ex

mala, ne subducas te,
mihi omnia, noctu
mensis, mihi,

Et

spectant.

meo

mihi
dicat quid

si

fato
et indica

et die, et

omni hora

tali, (filio) talis;

appareat mihi bona tua

20) forma , quoniam serviebam sub tuo angelo.

ANAa, BiATHiL. luvoco tc domiue sancte,
multum celebrate, valde honorate, mundi gubernator,
,

Sarapis, inspecta

meam

genituram,

et

ne

me, me talem, aut talem, scientem tuum
25) verum nomen et authenticum nomen oaoeo oeoe
lAO, III, AA, 6, THETHOUTH^, AATHO ATHEROUORAMIArepudies

:

,

,

,

3,

,

129

Pafjina 14»,

A^qaa^* Uqay.TVGTi^^,

xvvoxecpaXiGTi^)j
X^^i ^^»
(pcod*

Xa

Tax

Tax

,

x^^i

leqatLGri^ Mersq^m-

'^^

'^^»

X^* ^lta

X^ X^ X^ X^

y''

xqoTrjGor

Tax* noTiTivGov /uaxqbv , IIo'

5

GVQiGOv iLiBYav
"Hxe fjioi Kvqts*

TOt;r€

,

^)

«(^T^y ini /ufjxog

2.

,

6 jutjdsva tojiov^)

'^)^

dfj,fiG)/LcriTog*

,

fiiaivcop^), iXaqbg^ cznrj/uavTog ^ otv

G€

/SaGiXsv /SaGiXecQV

,

incxaXovf^aC
Tvqavve Tvqdvvaiv^ ev

i

§o§o^^) evdo^OTdTODV ^ 8acfCG)V daificovoov^^)^

nqoOvfiog

fioi

Tai dyyelog
xai TeXeGOV

xai

Td

dyccov' ekOe

aXxifiG)TdTG)v* y aYce*

dXKtfce^^]

iXaqbg^ dnr^fiaVTog. 'EcgekevGe-

j

x^l Xeye tco dyeXco'

,

TOig nqdyfiaGc fcov TOVTOcg

fce

GVGTTiGov^'^) fce*

xai fcrjvevGOcj^^)
Kul idv ecnri tc

^

Trjg yeveGecog fiov,

cpavXov , Xeye

Xacqe xvqie ,

^^)

'AndXcijjdv

fiov

^®)

m

Tf}g

ifiaq-

xaxd, fir^ vnoGTeXke GeavTOV xai
ndvTa* vvxTog xai rjfieqag* ^ xai ndGrj

fievrig^'^)

fioc

,

fcoc

^

SrjXov

,

vbg^

efcoi^ tco dscva^^) Tfjg dsiva'^^)

fcoqq)rj^y

Avay

<j

otc dovXevov

^^)

tov

coqcf

(pavrjTO^^) fioc

fcrj-

dyadij Gov

rj

^

vnb tov Gbv dyYeXov

J^cadcX. 'EncxaXovfie^^) Ge^ xvqce dyce^

nolXocvfjCvrjTe^^)^ fxeyaXoTCfie*^ xoGfcoxqdTcoq

2aqdnc^

enc/3Xeipdv fiov

GTqdcprjg fce^ g^e^*),

dXrjTcvbv^^)

laco^ cccy

0
1.

12)

r^irfj.agfj,ev7jg

vel cpavead^a,

noXvviivrjTe,

2*) In Pap.

T^g detva,

In Pap.

deinde correctum.

In Pap.

g)avrjT(a,

8)

^

fie

,

Eha.
TOTTo.

1,

\

,

^^)

deinde

oi

In Pap. Q\
9)

In Pap.
^^)

;

1.

,

deinde v in
jj^

2

ttjv

i)

dsleto

1.

;

^^)
**)

i«)

1.

1.

svdo^e.

In Pap.

leg.

^^)

eni.xalovfiai.
,

«)
1.

aTtdXevijjov.

In Pap. A.

leg. yewrjaet

p^p

In Pap. aov ^ deinde correctum aov

^iy^x.

dyysXa),

i»)

leg. elfiaqfievrjg.

ISoidevov, aut dovXevo),

deleto.

1.

{itatVM.

fitjwaov, ant passive fir^vvsadco,

deinde priori y deleto
^o^

dXrj^

coeorj^

coacxyrjco^

deinde o deleto.

aXxi.}i08,

^^)

dno^
Tbv ecSoTa gov to

fjcrj

AOrjqovcoqafJcia--

leg.

3) jjj pg^p^ fiovT7]vyevveaev

efiU

,

xaX

dscva'^^),

In Pap.

legax^aji.

1.

dmfi6v(ov.

rj

AaOco

Qrjdovdr\^

d^MfiT^Tog.

7)

avaTaircrov,

*^)

6>,

abundat.

tovt\
**)

y

Tbv Sscvov^^)

,

avOeTcxbv^^) ovofca*'

xal

aa

yevveGec^^)

Tfj

1.

aut yeveaet,

^Qg, fortasse Tov deZva
,

leg,

aov t6

^7) l^g,

dXtjOifVov,

aidevTixov,
17

,

130

THAR, MIGARNACHPHOURI , lUEUEOOAEB, A EE
semesilamps,
iiii, 00000, uuuuuu, 6666666
,

tM

,

,

y

AEl^IOUO, ^OOUE, LINOUCHA, NOUCHA, ARSAMOSI,

30)lSNORSAM, OTHAMARMIM, ACHUCHCHAMMO.
Invoco te, domine canoro hymno; hymno celebro tuam.
sacram potestatem, aeeiouooo.
Sacrifica dicans:

eiouo, iouo, ouo, u6, 6, aee, Me,
6666666 6e6a6a6 ,

35) 00000 , uuuuuu

ooouo

,

iiiiia6

,

,

iiii,

,

iiuuuoaeauo. Custodi

ab omni privata mea siderali

.

.

.

.

,

me

retrahe a

acerbum fatum, distribue mihi bona

me

in genitu-

mea, auge meam vitam et in multis bo40) nis quoniam servus sum tuus et supplicans , et hymno celebravi
tuum authenticum nomen et sanctum; domine gloriose, mundi
gubernator, infinite, maxime, nutritor, distributor, Sarapis. Adducens spiritum omnibus
ra

,

sensibus, pronuntia

45)

orientali

nomen

occidentali

,

,

primum

in spiritu

septemtrionali

,

,

4^

australi

,

et

sinistram semel, et ponens dextrum genu semel, Terrae semel,
Lunae semel, Aquae semel, Coelo semel. 6a6^, 66, eo^ia6,
III, AAo, THEBouTHE, aath6
ATHER0u6, Hterarum 36.
Tene autem tabellam in qua scribes
,

Pagina 15^
quaecumque
ut,

si

tibi dicit,

et

sacrificia sacrifices,

et libationem ut libes;

adjaceant parata.
5) puris vestitus

,

Tu

gladium

purum ab omnibus

omnia autem

tibi

vero linteis vestibus esto

oleagino serto

(te serves),

et

,

,

,

131

daq^ M.i<Yaqvax^ovqi^
iiUy 00000 y vvvvvvy

IvevrjOODaeri

co(06)co6)6)G)

a,

^

ee

rjrjr]

,

2ejueaiXafi/4ip

,

^

Aetjwvco^y TjCQOvey Acvovxo^y Nov^^a^ Aqaa/uoaij
lovoQaafJL* , OdaftaqfiifM* A}^vxx^H'H'^'

30)

''EntxaXovftao ae xvQte^ thdtxco v/uvco*, vfivoD aov

TO aytov XQtTog

^ ).

aeritovcococo

Xeyov

^ETTtVve

^

ovo^^

rjtovco*

tovco,

00000

y

vvvvvv

ooovo

^

y

tttt^

corjcoacoaco

6)6)G)6)G)CJ6)^y

y

itttta6)

vco^ 6?*, aee^

35)

,

ttvvvoarjavo. ^taq)vXa^6v

[Jte

dno Ttdarjg rfjg tdtag^^) (lov darQtxfjg dvdSvaov /uov
aanqdv IftaQftevrjv ^^) /ueQtaov ftoi dyaOd ev rfj yev^

rrjV

^

,

eat

^^)

Ootg

,

juov* y avSrjaov /uov rbv fttov xai ev noXkotg dya-^

OTL dovXog et/uc* abg*

yM dytov

t6 avOeVTtxdv

drcoQ^ y /LivQtcDTaTeg^^)

T«% SaQdnt*
t6

,

ij/uvrjaa

aov

^.^)

40)

^^)

TQOcpev^^ fieQta^

^

'Eq)eXxvadftevog nVevfia ndaatg Tatg

.

dQtaTCQav a\

xoCv

xvQte ev8o§e, xoa/uoxQ-

^

f^eyetaTe

^

D^^), t6 ttqotov^^) evl

aiOijaeai^'^) cpQaaov rb
dnrjXtcoTr]

xal ixerrjg* ,

voTOi^^), t6

I^oqqu^^), to

yow*

deig to 8e^tov

xoil

« *> ''YSaTi*
*C*
ut^y aaco, OrjOovOrjj
^E^e 8e ntvaxi8a

OvQavco a*.

Aadoj

nvevfCTi^^'^)

8' Xetfil*^),

a*^

a'*^ Vfj^
coacorj^

6)6)

xai dQt.^*^)

45)

xal

eorjtaco

^

AOrjQOVco, yQa^^dTOiv Xg\

oa-

eig rjV fteXXetg yQd(petv

^^)

Pagina 15^

oaa aot^ Xeyet^ xal fidj^atQt^)
dv Ta OvfjtaTa Ovrjg xaOaQOV dnb ndvTOV ^)
xat anov8vv
iva aneiarjg* ndvra 8e aoi

YQacpetv

tva

,

,

2v

naQaxeiaOci) hoifta

xaOaQolg

^^)

1.

Pap. aidijaatedv

In Pap.

3 7)

^

1.

i

1.

^^)

1.

*)

iadrjfisvog,

')

^)

aeXtjvfi,

e.
,

deleto
3

8)

;

1.

;

^o^

\^

deinde fiaxatQr^ deleto

;

1.

,

jj^

^ej

pap. ^0^«.

TtgaTOv,
4

0)

1.

Xv^L

in Pap. oaa, deinde posteriori g deleto.

;

/^axatQav.

e deleto.

sXaVvovaaaieq^ava)

Vfivtjaa,

^syicrxe,

1.

^^) oVo^a.
^9)

Jo.

abundant

^

sifiaQfjLsvyv,

^^)

iivQHdxaxe,

alodtjaecri^»

jn p^p,

^^)

In Pap. eexotfxa, deinde priori
^) jj^ pg^p

1.

5)

,

fortasse dtvxiag^ aut ^la^rjg,
priori a deinde deleto

nvev^ari.
i.

In Pap. ^axavQrjfiaxaiQi

anovdijv,

,

ev 'kivoig tadi

eXatvco aTecpdvcp

deinde posteriori

^evfiT,,

*^) abundat.

*)

2^)

xq&Tog,

In Pap. {ivQtawTareg

^^)

^)

iaTrjftfievog

8'

,

deinde

^)

literis

^)

In Pap.

1.

Ttavxtav,

t^ads^

vova deletis.

,

ddinde

^)

1.

e deleto.

132

umbraculum hoc modo:
Sumens linteum purum, inscribens
fimbriae 365 deos, fac tamquam casam,
in quam ito initiatus. Tene autem et
10) in coUo cinnamomum; ipso
enim gaudet numen, et potentiam (ipsi)
faciens

praebuit.

Tene quoque ex radice

lauri adjuto-

rem Apollinem sculptum, cui adstat
autem

15) tripus et Pythius draco. Sculpe
in Apolline

modo
hoc

:

magnum nomen

Aegyptio

in pectore, inversis literis

BAINCHOOOCHOOOCHNIAB

in dorso

vero imaginis

elatum

;

nomen hoc

20) ILILLOU, ILILLOU, ILILLOU; iu

Pythio dracone et tripode,

ITHOR, MARMARAUG^, PHOCHO
hoc (signum) propo collum,
in

25)

,

PHOBOCH. Tcneque

quum

initiaveris

adjutorem

omnibus cum cinnamomo.

Quum

igitur ante lustraveris te, ut supra dixi, 7 dies

ante lunae defectum, circa tempus conjunctionis

mane surgens, solem

,

humi cubans,

saluta

per septem dies, nominans quotidie

horogenes deos primum, deinde. ephebdo30) maticos ordinatos.

Quum

vero sciscitaveris

diei, illum interpelle dicens:

here, voco

deum ad

Domine,

sacra sacrificia;

dominum

,

133

dvM
noLTiaag rbv niraGOV
Aa^Giv aivdova^) xadaqdv^

ovrcog

,

XQoaw^^)
V(p

&Bovg

T^e

iadi

rjv

xard rov
rb ^^) ydQ

^^)

ivYQacpcDV

noiriaov cog xahb/iriv y

,

^E^^ Sk

re^koviLisvog,

^^)

rQa;(rjXov XirVvd/UGj/ucov

xal

av^

,

1Q)

rjdsrai rb Oaiov^ xal rijv 8iva/j>iv

naQ€a^6ro.
^'ExB 8h xal ex Qiarjg^^) 8dq>vrig

rdv avveQyovvra AnokXcDva yayXvfiavov ^^) h naQerrjXBV^'^) rQmovgj xai UvdLog dQaxov^^). Flvipov Se
'

15)

nsQl rbv 'AnoXkcova rb lueya 5*^), Alyvnrixio^^)
axri/iari^ inl rov arrjOovg*, dvayQaftant^O'
fievov

rovro

^^)

rb Baivx(o(o(oxa)C[*a>xvia(i'

,

xard dh rov vorov^^)
iXiXXov

iXcXXov

,

^coSiov^^), rb
iXiXXov nsQi rk rbv

,

Uvdcov^^) dQdxovra

rovro,

^^)

20)

r&v^'^) rQinoda^'^),

Xocl

MaQ^aQavyri, ^coxfo, ^(o^cox- ^'Exb re
rovrov^^) xard rov rQaxr^Xov rBXeaag avvBQyovvra ndvra firird ^®) rov xivvafC(o/Lcov ^'').
TlQoaYVBvaag ovv a>g nQOBmov ^ nQb
i^/usqov^^)
^^)
^^)
Xcnoarjg
xard rrjv avvoSov x^J^^^oircov ^')
C
xard nQ(oi ^^) dviard/uevog rb ^^)
^^) x^^^Qi^^^^^ov
IdcoQ,

,

,

25)

,

,

ini enra

rjf4,eQag

XeYG)V

,

xad' rj/ueQav* rovg

^^)

(OQOYevBig deovg nQorov^^), ira^'') rovg iq^e^do-

/uarixovg rerax/uevovg'

rfi

abundat.

8)

In Pap.
6)

fiaOov

noarf/^^) xaXco rcov Obcov'^^)

In Pap.

')

1.

^^)

re rbv xvQiov

xtvv(xfi(afimvog

yByXvfifisvov.

1

^ i)

AiyvTtt^axa.

,

ig'^^)

«Tt^aMjrtv^ofo,

»s)
^^)

xqoaa^ xovg.
xovg,
fortasse x^oaaoi

1

^^)

QQ)

ixeivov ivoxXec Xeycjv Kvqb'^^),

rfjg Tj/uBQagj

m

'

deinde

ctj^o deleto,

*»)/

1

TtaQeaxTjicsv.

7)

4

2)

1,

8)

dgdxaiv.

1

3 7)

1.

Tj^e^wj'.

XOLT^Sv;

L

2

t;

mntato;

9)

i

e.

3
1.

6)

1.

3

3

2)

glg^

3

3

xvvvafi(afi(avov
0) j

In Pap

„g^^ov.

T.T«y^^^oi;5.

*2)

i^ Pap.

(TsXfjvyg.

^a/A«tXO*TWI^.

Pap. Aeyr.

TOV QSOV,

^g^^

9)

1.

3

^gofr,

^^^(av.

,

AfitTirow^^.

7)
4

2

-

TovTo.

deinde

1.

wi' deleto.

In Pap.
3) J

;

XtTtoaag,
3

^

9) j

vutov tov Swdlov.

1.

^T) in
p^p. Tcoj^T^tTroJag , deinde ? deleto

1

>i)i.

"^^^Vfcy/W^»
«yygaywv.

;

priori v deinde deleto.
2

1.

in Pap. iar^idiodt
'iaTi,'iQ'CaQi. , deinde Uteris
Hteris 6 prioribns
prioribn deletis.'
deinde og deleto ; leg. xivvdfia)fiov.
i*)
1, avia,
*«)
•*) 1. ?if7S.
I.
1.

dvaygafifiax^^ofievov.

1.

rdg iBQdg dvaiag-

4^ j

*»)

Svofia,

3)
jjj
/ ^**

p^^^
«^,
j.

t6v xqinoda.
^») In Pap.
3i)

1.

?n;0*j'oi',

^^)
T^fisQO

1.
'

p^p^ ^^^^l

^

«^^^^

\

38) jj^ p^p, T<?r«;c^ff,.oo^ deinde
,
ultimo o in
*i) 1.
Kvq.s.
0)
fortasse (JWTa, xaX^

,

:

134
sic faciens

igitur

usque ad octavum diem. Veniens

ad diem (illum) media nocte,

35) quando quies adest , quum accenderis aram
tene adstantes prope te duos gallinaceos,
et

2 lampades accensas, quibus non amplius ajffundas

oleum. Incipe vero recitare stelam et

mysterium

dei.

Habe autem craterem

apposi-

40) tum , continentem lac nigrae bovis et vinum
sine

aqua marina. Est enim initium

Quum

igitur scripseris in

cujus initium

:

Invoco te,

et cetera, veluti supra

45) partem , ubi delineata

et finis.

una parte

nitri

stelam,

omnium majorem

dictum est, delambe,
est pictura

,

et alteram

madefeceris in

cratere, ablue. Scribatur vero nitrum

ex utrisque, suffimentis et floribus.

Antequam autem tu exhaurias

lac et

pronuntiabis allocutionem hanc, et
50) in stragulis

,

vinum

quum

pronuntiaveris ausculta

continens tabellam

Pagina

16*.

mundi creationem cujus initium (est)
Invoco te, omnia continentem, omni
voce et omni dialecto, et quae sequuntur. Quando vero
perveneris ad vocales, dic: Domine imitor
et stilum

,

et recita

5) te 7 vocalibus, adveni et exaudi me.

Deinde 27 literarum nomen subjunge. Esto autem

,

135

(x>v ovv inl TYiv rifieQav^y rb ij.sgovvxtcov
brav rjavx^cc yevr^ai^^) dvdif/ag^^) tg)^^) /iojuG>v
naqeaT&Tag aoi Tovg Svo dXexTQvovag
^

^

xai Tovg

Xvxvovg

(i'

i^fi./Lievovg

,

olg

^^)

tov Oeov.

exoVTa ydXa

fzevoVj

dOaXdaacov
FQdipag ovv

^^).

8e xaQTfjQa

''E;(e

^^)

to

naQaxei-

^^)

/ueXevrjg^^) (Sobg xal

olvov

ydQ dQ^r] xai TeXog

^'EaTcv

35)

,

ovxeTt. env^a^klg

eXecov^^). ^^AQ^ac 8e Xeyecv Tr^v arriXriv xal
/urjaTr]Qi(ov ^^)

^^^)

40)

^^).

elg to IV fieQog tov v£tqov Trjv aTr/Xrjv^

VS V ^QXV* ^ETiixaXovfiai ae Ta>v ndvTcov fci^ova^^),
xcti rd Xr/nd ^^)
G)g nQoxeiTai
dnoXi^ov ^^) , xotl to ereQov
,
,

ev fieQog, ov eveyQd<prj

Tov xaQTfjQa

^^)

e§ dfiq^coTeQcov*

^^)

t^coyQaq^ia^ (iQe^ag eig

r/

dnonXvve. FQacpeadco de t&

,

45)

vctqo

^^)

^®)

^^)

Ta)V eniOvfidTcov ^*) xal tcov dvOecav*
,
JlQb Tov^^) de ae dnoQOcp^v^^) Tb ydXa xal ro oivov,
eneQtg
eVTvx^av TavTrjv , xal elncov xaTdxov ^^)

ent Tcov atQcofcdTCDV ^ xaTe^cov Tr/v ncvaxcSa

Pagina

x^) xal tS YQag)co

^),

cpcovy xal ndari dcaXrjXTco^)

Td

EcTa t6 Tbv

1.

eraso.

*8)

In Pap.

Ua,ov.

2)

xgaT^ga.

6 1)

1.

yQafCfcdTOV

^ 4)
5 8)

1.

xgar^ga.

4 9)

««)

s
«ir)

ko^nd.
1.

5)

i.

to viTgov.

xaTdxove.

1.

Pap. GSTovnavT(ova
6)

1.

eldr}.

7)

1

,

dva-

deinde
fp^p^8VTa,

4S)

in p^p. gpiritu aspero addito,
S3) i^
zagxagTT^Qa
p^p.

l ^Xaivrjg.
«*)

5)

s deleto.
p^p. ava%%ig
p^p. aXsxTgovovas , deinde priori o deleto!

4 7)

^dalaoGOv.

1.

6 3)

i)

«)

1.

6)

^) ij^

1.

j.

6

4)

es)

i„,dvfiiafidT(»v.
j

dnoggog^av.
1.

i.

e.

oVo/£a.

deleto

;

deleto!
es) In
6

^oofjionodav.

p^p, d.altfKTwv, deinde
9)

1.

^

i^ p^^^ ^^^^^«(pa,^, deinde ^

ygaq>stov.

T^v^ygafifidTtov.

«i)

km^alstg.

deinde priori xag in de COrrectO,'
i^ p^p^ ^^j^
^
^^^^^
^

dfi^poTegaiv,

^)

so)

oig.
,

literis deletis.

abundat.

deleto.

s

«o)

dMs.^ov.

Pap. ngoTovTo, deinde duabus posterioribus
insgetg.

,

encqeQe. "laOc de

t6v ^wfiov.

f,yaTfjQi.ov.

1.

^g dQx^*

In Pap. ysvsrixav, deinde posteriori
1.

vf^svovg.
5

fieiSiova.

xC

*«)

^

xal

^

^)

nday
rd e^g. 'VTav Se
neQce^ovTa

KvQce dnofccfiovtpcovacg^ ecgeXOe xac endxovaov fcoc\

4 4)

axqi^.

1.

•)

*)

cpcovdeVTa'')^ Xeyel'

Tatg

fcac ae

16*.

xal Xeye Trjv xoafionocecav

encxaXovfcac ae Tbv Td ndvTa

e'X6ecg^) enc

50)

1.

7)

2.

4) i^^

(^.aAixTo,.

136

decumbens

in storea juncea substrata tibi

humi. Ingresso autem deo , ne adspicias ipsius
faciem, sed pedes, specta simul orans
10) veluti supra dicitur, et gratias agens, quoniam ex tuo conspectu non
discessit,

sed dignus judicatus es ea (audire) quae ad correctionem

vitae tibi dicantur,

Here, quid mihi
de astro,
1 5)

neque

sciscita:

fato destinatum est?

Et dicet

tibi et

tuus daemon, et

et qualis est

horoscopus , et ubi vivas

,

et

ubi moriaris. Sin

vero quid mali audieris, ne exclames, neque lacrymeris,

sed interroga, ut ipse obliteret aut altera ratione iterum tractet; potest

enim omnia deus
gratias age

hic«

quoniam

20) et non neglexerit

Quum

tu igitur cognoveris prima,

ipse exaudiverit te,

te.

Sic huic saepius sacri-

fica, et pietates profer.

Exaudit enim te

hicce (deus). Constitutio vero (diem) regentis habet sese sic:
Sciscita,

fili,

cujusnam

et statim in tabula

25) et invenies
(rationem),

ratione

dies

Luna

Mercurius ,
Jupiter,

dies (est) Solis

secundum Graecam

regit; sic reliqui (regentes), veluti:

Graecorum

Luna,
Mars ,

secuudum Graecam (rationem),

septem zonarum computa ab ima parte,

dominum). Si enim

(diei

SoL
30)

(dei)

Tabula septem zonarum

Moisis Monas
.

octava, et

commen-

tarius cognominatas.

Tabuia septem zonarum?

Saturnus.

J upiter.
Mars.
Sol.

Venus.

.

^

,

137
yJfiBVOS

ipveOqcp

XocfjiaL ^EigsXdovTog
bipev

TTj

dXkd

,

cjg TiQoxetTat

Tfjg

Tioai^

6 o)Qoax6nog

ydQ ndvTa
ev;(aQcaTi

nov

vneQ tov avTOv

Tdg evaelSiag

C

eWoDV

xM

5

ae.

f^eOodevarj'

15)

dvvaTai^^)

ovv Td nQora

^*)

^^)

axrjxoevac aov^

)

"Ovtg)

nQ6gq>eQe

'^^)

Tivog

^

evQrjavg
,

rj

tovtco ndvTOTe

^^)

Ovata-

20)

'Enaxovec ydQ aoc

^^).

fthTQv

^^)

^Edv ydQ

^^).

to 'EkXrjvcxov

rjfieQa evg

^cqvov

elg Trjv

noXevei

^*)

rj

'Edv

^^),

dh tov noXevovTog nfj^ig neQte^ev ovTCjg.

ovTog.

Oev

^^)

^coii

xXavarjg^

6 Oebg ovTog. IlvOofievov aov

^^)

^^)

)

firj

tva avTbg^ dnaXiiprj^^)

rvcbOc^'^) Texvov
X€ci

XQd^yg^y

firj

^^)

xat nov dnoOdveiaai^

^rjarj*^

10}

^^)

*

noiog eaTiv 6 adg^^) dacfiojVj

xai

,

,

vjieQrjq)d'

ovSe nvvddvov'

naQcoQaxevac

X(u

^

aoL keyeadav

^^)

X(xi

eQCL)Tay

fiij

ov^

oti ae

^'^)

nQog didQdcDatv

Se tI (pavXov dxovarjg^

xctl

,

tv fioi et/LcaQTai. Kai eQei aoi

,

neQv daTQov^

dXkd

evavevi^e

(jtri

(iXtne a/Lia deo/uevog

xaTri^iG>drig tc^v

(Swv fieXkayvTov
^deanoTa

vneaTQcofzevri aov

,

3e tov Oeov

^^)

xai evxotQt^aTOV

,

dXXd

vrjaev^^)^

dQvtvri

^^)

^*)

q?

rjfceQa

^

dnoxdTco^^)

Tb ^Ekrjvixbv

etg

'^)

25)

ovTog^^) xai ol vaTeQOt* , oiov' ^EXXrjVcxov
enTd^covog.

Movaeog M6vag

"Hkcog y

rj\

entxakovfcevrjy

^'AQrjg.

enTa^cQVog

"Wkcog.

Zevg

^^)
^)

1®)

,

1.

^^)
Ttjgnoaai,
^"^)

dtogdcoaLV.

dnolsiiijrj.

*)

1.

8)

ita

habet

jjj
,

p^p^

3^)

1.

in Pap.

svQfjasig,

deletis;

1.

3

*Eklrjvix6v,

deinde tov deleto

;

1.

:

*)

In Pap. nvvQnvov.

j

;

1.

tov

1.

i,

e.

^i^

^i^

svas^siag.

»7)
asX^vrj.

\^

*

mutato in

jj^

yvojOi'.

JLsqsaoi^SQSi^aoi^y

pg^p^

i.

e.

^^)

j

q

ovTwg.

j

^o^ jj^

ovToog,

snTd^oDvov,

*<*)

2

ultimo v deleto.

^*)

n deinde
1.

pap, yX6lrjvi.xov , deinde duabus prioribus
ss)

1,

faqoQsog.

nqwTa,

p^p^ nqognq^sQs, altero

jjj

^^)

j

et
j

vTtBqrjqtavi^asv,

1.

dnodavr^,

2

tov
29^

av.

^)

In Pap.

nvOofisvog, et dele aov,

deinde

deinde correctum

'^Xiov,

^^)

\

*^)

deinde o^w deleto.

^

i

svxaqvatiov,

1.

sed addlta in margine correctione

yvoiTif

i

*

anaXixprjrj^sdodsdwaTai,,

TovavTovv

Pap. sns^vag, addito in margine svas
3

«)

deinde ultimo v deleto

,

2

In Pap. naqiagaxsvs

deleto.

*

fisXXovTwv,

Ceterum Papyrus

In Pap. si^gsXdovjovg, deinde v deleto,

^^)

1.

deinde « deleto.

,

^®) In Pap. odiaoaog

In Pap. nvdoiisvovv

svxaqiaTsv,
2

30)

^Aq)QodcTrj.

In Pap.

ToZg.

^®)

,

dvaxslfisvog.

1.

1.

,

deinde sqsaov deleto.

^

Zevg.

SeXrjvrj,
""AQrjg

^EQfcfjg

*

xal ijn6fcvrjfea

KQovog,

In Pa$u

^stqsi,
literi&

rjnofivrj^aTOv

vnofiv^fia.

18

:

;

138

Venus

Mercurius.

,

Luna.

Saturnus ,

35) Moisis occultus (liber) octavus. In alio (exemplari) inveni

magno

Moisis occultus liber de

nomine,

in

omnibus

(utilis), in

omnia. Adhibebis vero o

fili,

quo

nomen gubernans

est

ex proprio adspectu

hemeresios et horogenes deos,

40)

et

(deos)

septem, secundum librum,

nomen ex primo

12 (deos periodorum) 30 dierum,

et

quod habes in Clavi
descriptum, quod est magnum et mirandum. Ipsum enim
(nomen hoc) est, quod vitam indit omnibus libris. Non vero
proposui tibi jusjurandum, quod ex libro propo45) nitur cognoscens enim libri potentiam
occultabis, o fili, Servatur enim in ipso praecipuum
nomen, quod est Ogdoas, nomen omnibus imperans et omnia gubernans
huic enim suppositi sunt angeli, archangeli, daemones,
daemonissae, et omnia sub creatione.
et literarum ....

libro

,

;

60) Indicantur vero et

alia

nomina 4

(nomen) 9 literarum

;

Pagina
et
in

,

et

literarum,

14;

17».

(nomen) 26 literarum, et (nomen) lovis. Uteris vero ipsis
.

.

.
.

,

non adspicientibus pueris

divina contempleris

quam

,

ut

severissime, et in omnibus orationibus

et usibus, inquisitionibus , divinationibus ex sole

139

Kqovoq

SeXrjVT^g

,

'Ev aXX(a bvqcdv ^^6*

Movgecitg dnoxQvcpog

rf.

Movaecog dn6xQV(pog

/3i^/SXog JisQi

Tiard ndvTCDV ^ iv

*),

rd ndvrai

,

diotxovv

to£/ *^)

^)

« rixvov

IlQogXrifi>ifJy ^^)

^^).

rov fie^ydXov

iaTtv to

**)

35)

inl rfjg avro-

roipvag^^) rovg re rifieQr\aiovg xai (hQoyeveig deovgy
xotl

rovg

rdv

^^)

rovg xard (3v(3XoVy

YQafifidTu)v

rb iv

9) ,

rovg

xclX

nQorrj

rfj

81 xeifievov, 6 earvv fieyav^'^) xai Oav/uaaroV.

ndaag

iariv rb dva^aynvQOvv rdg

xovrQa^ccg

t(3"^^) X'

^i/S(p^

^^)

^^)

o xal

,

,

iv

xai
rfj

40)
KXei^"

Avrb ydQ

Ov

(iC^hyvg.

rbv oqxov rbv xard ^CXov^^) nQO-

nQoredei/Lcai Se aov

45)

^C^Xov rrjv dvvajuei^^)
XQvipeig d> rexvov. 'Evanoxeirai yaQ avrfj rb xvqvov
6 ^^) rd ndvra imrdaaoyv *^)
^)
^) , 6 iarv ^'OxSoog ^^) ,
rovr(D ydQ vnerdYtjaav dyyeXXoi^^)^ dQxdyyeXoi^ 8aCxai ndvra rd vnd rrjv xrca"
/uG)veg^^)y 8ai/u(ovcaaai^^)
ydQ

xeCfievov incyvovg

^^)

e';(eig

rfjg

^'^)

XoX dioixovv'

,

^®)

^

i^v*.

IlQOxeirai^ 8e xai

8e i8'

^®)

YQauiianav

,

ereQa

®*)

8'*

®^)

xg

r&>v

ini ra)Vj
deoDQr/ay'^)

1.

deletis,

*5)

To.

avToxpiag,

tovg

dvvafjLtv.

')

In Pap.

A fX

8e avroig

^

oncog^)

1.

^sXfjv^,

^^)

*)

i

,

In Pap. svqoavsxeyq

sed, duabus posterioribu&

In Pap. spiritu addito

*^) In Pap. Ttgosl^xpj^;

^^)
XV,
1.

,

1.

nQtatTj,

^^)

1.

abundat.

In Pap.

spiritu adscripto ontag.

*)

In Pap.

inKrxsipi^oav,

;

^

*) 1.

oydodg,
^*)

^

In Pap.

^)

1.

to

1,

*)

;

leg.
^ ^)

1.

tQtaKovtqaxag

forte to tatv yQafi^

in Pap. ^t^ova, deinde

— hnitaaaov

dai^ficovatgg

e.

i.

In Pap. ^tXov, deinde correetum ^Uov;

ciyYsXo^,

2)

^^)
/?i/?^a)

*^)

ngogXijipri,

1.

^^)

aut tcov tQvanadtov,

In Pap. primum tsxy deinde correctum dsx^,
*)

^

**)

aut yQdtpsta^,

ndvtoi,

^*)

omisso.

fiiya,

**)

1.

exsi^,

tgtaxovtadiov

tciv

In Pap.

di.oi,
^

i^Xiojuavn&v

,

sed in margine addita correctione i^,

In Pap.

*^)

^*)

Pap.

\^

In Pap. navtm

*^)

ov deleto.

^®)

nacd&V

^)

iniaxei/Jecjv ®)

numero literarum

fiovtaaat,

17».

xal rb rov Jiog. XQrjarj

,

videtur legendum bvqov,

leg. videtur xal
fidtoov,

,

'Aq>qodix7j,

literis
1.

50)

dnaQairrjrcog y xal ini ndaov^) rbv Xoyov^)

xai rcjv ^(Qei&v

*i)

YQafiiidTOiv

xaravxa^o/uevov

urj

xai ro-

,

Xal rb

Pagina
Xal rb

r68e 6' YQafi^dtwv

1,

;

^i^Xov,

in Pap. smtaaSfov,

daifiovsg,
i.

e.

ovofiata,

^^)

1.

*

Sat^)

In

1. videtur
XQn^V ^« oevTorff, ^ij xatavyaiofiev(ov naiSwv.
^) l, snl ndvtatv tav Xoymv,.
*) 1. fortasse dswQ^ajjg,
:

,

,

;

140
5) sicuti et in divinationibus ex igne. Necessario vero uteris

mag-

no nomine, quod est Ogdoas, nomine quod omnia gubernat
quae in creatione
initiabitur.

crube.

(sunt).

Sine eo prorsus nihil

Quum

cognoveris,

(nomen)

fili,

9 literarum: aee, eei, ouo, et (nomen) 14 literarum, usau,

10)siAUE, lAous;

(nomen) 26 literarura, arabbaou,

et

BAOU, ARABA, ADIOS
CA

,

ABIA

,

SIKBA

,

,

CHONAI, lEMOI

PHOROUOM

,

CHO

,

(haec est).

ENI

EPIERTHAT.

Est et (nominis) 7 literarum praescriptio

nomen

,

Veni ad me, qui

es

et oratio cui

,

obtemperat

ex.4 ventis, universi

15) gubernator, qui inflasti spiritum hominibus

ad vitam; cujus

homines

,

est

occultum nomen

et ineffabile

inter

quod a vate pronuntiari non potest

cujus et daemones audientes

nomen

arnebouat, bolloch, bar20)barich, b, baala, amen. ptidaiou, arnebouat,
et luna, arsenpenproouth
barbara ione,
os, RAR, mempsechei, oculi sunt indefessi
lucentes in pupiliis hominum; cui coelum
trepidant; cujus sol

,

caput
35) et

,

aether vero corpus

,

,

terra vero pedes

quae te circumdat aqua Agathodaemon*

oceanus, gignens bona

Tuum

et nutriens

Tu

es

orbem terrarum.

perenne comessatorium

supra constitutum

est.

Tuum

7 literarum

nomen secundum harmo-

niam 7 tonorum, habentium sonos
30) secundum 28 lumina lunae , saraphara

AIRA, BRAARMARAPHA , ABRAACH

,

,

araph-

PERTAOM^CH

^

141

D^®), 6 earLV ^OySodgy
rd xotrd ^^) Tr]V xriaiv. Jixaq

^^)

Yd)^(p

rsXsadrjaairac*
TO^^)

asri*

^

aTiXcbg

Ma6d)V rexvov

KQv(3e.

^*)

yQa^ixaxwv

*®)

jcdvra diotxcov^^)^

o

>

avrov

^^)

srj&*

,

xg

'vaav*y 2iavs', lacovg' rb Ss rbv^^)

XovaC*

yQa^^dicov,

Baov, AQa^a^ Adcog'^^)
Ka^, A/3ia'y 2ix^ay <PoQOVOjUy EnisQdar*
^'Eanv xai
^

5

22j

rov

rj

JevQO

22j^

XQdrc^Q^'^)

^^)

Aqafi^aov

^),

10)

,

Xo\ Evty
Xoyog

xal 6

^

o €X rcbv 3' dvaCficov^

/uoi^

6

^^),

vnaxomv

o)

^'^)

navro-

6 ivq^varjaag^") Ttvsv/ua dvdQcojiOi^g slg

y

^corjV ov iartv rb XQVTirbv

OQconovg

VTiod t^sig

yQoL^y,ai(av

ovdsv

ro'

le/uoi.^^)^

j

^)

Xai ro rcbv *^^'^) yQa^i^aToov ^ *vaav*

ovco*

,

g

^^)

ro

,

^dvri

^^)

o5 xai oi baificovsg
nrocbvrat^^)^ ov b

XaXridr^vac

^")

^^)

15)

dv-

ov dvvarac

^")

dxoiovreg rb

^^)

o7

xal aQQYfcov iv

^^)

^^)

,

^^)

AQvs^ovar^ BoXXoXy BaQ-

y
ft^ (iaaXa^ y AfirjVl, Ilridawv^^)^ AQVs/Sovar^^
xai aeXrjVi^, AQasvnevnQcaovd , BaQ(3aQa ^ IcDVri^

(iaQcx*

Og

,

PaQ

Ms/Liipsxsi^

,

bcpOaXuoi svaiv dxd^arov

l

Xd/unovreg ev ralg xoQaig^^) rcov dvdQcbncov^

ovQavbg

aco^a^,

xscpaXr], aiOr/Q §€

/4.evr\v.

^ov

iv

co ^*)

dyadd
rb devvaov ^^)

6 yevvov

^^)

,

8e

xaOeigdQvrai

cpObvyov*

/uovcav rcjv

nQog rd

*^).

cpcora

xri

^^)

lC

,

atQa*^ ^BQaaQpLaQacpcc

^)

1.

*)

a>ssi.

^

16)

In Pap. 66, deinde priori

dbOvHst.

duabus posterioribus
2

*)

literis

In Pap. additur
^^)

Pap.

laXTj6rjvrjai,

additur

deinde

mo,

2

In Pap.

*^)

1.

ysi^fftiy,

**)

1.

avw.

,

,

^)

**)
1.

,

1.

^^)

s et

i.

^

e.

^)

1,

TQO(p(ov

t6 oVo^»;

xa6idQVTai^.

*)

* *)

nToovvTai,.

aut TQsqxov,
'^^)

1.

1.

1.

(p66yya)v,

l.

^^)

i.

1.

*^)

*^)

^^)

tmv,

1.

In Pap. adtogoi,
^^)

^^)
1.

e.

^

^)

^^)

^liog,

^^)

1.

aevyaoy.
1.

i.

sxovTcav,

e.

,

1.

dvsfKav,

^^) In Pap. xqvTtTov.

ai,
1.

ovo^axt^,

e.

margine paginae.

dai^ovsg.

^*)
^^)

i.

TsXsadrjasTat,

fortasse o ^so's.

i^g^vcrijaag,

deinde deletis.
,

*

^^) leg. fortasse [lavTtlaXTfd^vat

o.

1.

1.

*^)

fortasse 'Etv* dvdyyj],

1.

Jix"^ ydq,

1.

deinde postremo y deleto.

ytoQsiaig

*^)

^

30)

*^) juot repetitum in

^^)

dq-

rr/v

^^) In Pap. xd, deleto

dein deletum.

deinde deletum.
Tfi^'

^)

deletis.

dv6Q(anoLg,

1.

•>

6 deleto.

^i) In Pap. vTtaxvv,

vTtodst^ig.

nQbg

AQatp-

^

^)
^

^^)

TIeQraco/Mr\x

nvQOiJLavTVMv,

1.

1.

*^)

cpcovdg

*^)

SaqacpaQa*
A(3Qaax*

25)

olxov-

rr^v

yQa^ixdTtav

ixd^vrcjy

i^) In Pap. XTa.

^*)

ovofia.

rb

b G)^

2^^)

*^)

xcojuaarrjQicov

2ov
^*®)

2v

xai rQcocpbv

^^)

,

o)

de nbdeg'^,

yfi

rb de neQi abv^'^) vdcoQ b dyadoBaificov^
xeavcog

20)

I

una voce

'di^o/ia

,

;

in

in Pap.

In Pap.

nTi>d%ov.

^^)

ooxsavdg,

sl,

*2)

1.

*^)

1.

xfafjLaaTijQi^ov.
i.

e,

asXfjvijg.

,

,

,

142

ACM^CH, lAO,

OUEl^, lAO,

OUHE, EIOU

,

A^O

E^ou, lAO. Cujus bonae emanationes
astrorum sunt daemones, et fortunae et
35)fata; ex quibus dantur divitiae, temperantia,

bona proles, fortuna, sepultura bona. Tu vero dominus

es

vitae, rex coelorum et

terrae, et

tium

omnium

in ipsis degen-

cujus justitia non avertitur , cujus
musae
hymnis celebrant gloriosum nomen , quem ut
40)
tantur 7 custodes; ^ocho, chouch, noun,
NAUNi, AMouN, OMAUNi habcns non fal;

satellites

comi-

;

lacem veritatem. Nomine tuo
bonis intres intellectum

45)

et spiritu tuo in

meum

et

meum

ingenium in omne tempus
meae, et eflBcias omnia desideria animae meae.
vitae

Pagina

18».

Tu enim es ego, et ego (sum) tu; quod canto semper fuisse.
Nomen enim tuum habeo amuletum in corde
meo, et non valebit adversus me omnis pugillus motus;
5)

non resistet mihi omnis spiritus , non daemonium
non occursus , neque aliud quid malorum quae in orco sunt
ob tuum nomen, quod in anima habeo, et invoco; et mihi;
semper bonus, bonus in bonis
invidia carens, invidia carens mihi dans sanitatem

salutem, abundantiam, gloriam, victoriam, robur, amabilitatem;:

,,

143
Axfirix*

^rjov srjov

Tcbv

^®) ,

dareQov

fiolqai^

*

laci}

35)

6 (iaaiXevcov rcbv ovQavbv

^^)

xafi

Tfjg

Tidvrcjv rcov ev vavrotg^^) ev8iarQi(36v-

^«'^

rcov ov

ovx dnoKivirac

8LX€ti>oavvri ^^)

ri

ovaiv ov^^)

ro e'v8oSov

rf

^^)

arov

dXr^deiav^'^).

Oeoig

^5)

®^)

rbv

efcdg cpQevagy eig rbv

^ca^g fiov

40)

Xov^^ Novv

j

e'j^ov^^) rr^v di/jev-

vovv xai rdg

e/Ltcov ®^)

*)

dfie

anavra ^qovov rfjg
^^) fiov ndvra rd Oe^kri^

jioitjaa^g

xcti

5

ov ai

,

aov xal Tivevjud aov eu dya-

^^)

elgaXOoLg

^^)

bv doQvq^oQ"

,

qvXaxeg'^^) Ha>xco^

Navvi, Jljuovv ) Afiavvr 6

rijg ipvxfjg f^oVn

Pagina

2v ydQ

18».

el 6/6?, xai eya) av^ , o eveino^) dei yeveadav*

Tb ydQ
,

^^)

dyadrj^ ov^^) Se KvQiexmg^^)

raq>arj^^)

fiovaai. vfivovai

ifzfj

yM

,

dcdorai nXovrog^^)^ evxsQaaia

Tv^^rj*^

rfjg ^cjfjg.^

fiara

^

etaiv 8aL/LiX)VBg , xai rvxcti

^^)

o)V

evrexvia^

yrjg^

ewv arjci)^
ov al* dyaOal duo^QOiai

Ia(o, overj, lacoj ovs^^),

^

^

aov

j

e

e';(6) ^)

ov xarLaxvaev

X(*l

ovx dvTird^erac
ov avvdrrjfia

y

(pvXaxrr^Qiov*

anag

fie

ev xaQdia

^)

8Qa^

*)

xivovfievri*

rfj

^)

fioi nav nvwfia , ov 8a^fc6viov
ov8h dXXo ri todv xaO^ "Ai^ov novrjQdv''),

'),

abv^) 8l rb abv^)

o ev

yjrjxf?^) e^^o^ xai

rfj

k\

emxakovfiai' xal

ifioi

^^) dyaObg
8ianavrbg
dyaObg in d^yaOo^
d(idaxavrog dfidaxavrog ifioi 8irovg' ^^) vyeiav
aorriQiav^ evnoQtaVy 86^aVj vcxrj'^^)^ XQ&rog* inacpQ^t-

fcoi^^)

,

,

,

^

*9) In
5

Pap. spiritu addito

so)

o\js.

In Pap. acFTtsQov, deinde priori t deleto;

noX deleto.

^^)

jungenda.

In Pap.

5 9)

1.

^v.

^5)

«

svxqauia.
^^)

1.

aut

«^)

j

supprimendum

rafpat]

«7)

diK^odvvrj, deinde priori y in v mutato.

Pap. noLijaav.

7)

Taqp»?',

1)

1.

ivsnta.

^)

deinde duabus posterioribus

Troj/T^^wy;

i.

in Pap. novfjqdv.

dsov, sed postea erasum.

»)

1.

e.

ovofia.

3)

»)
xi^vxjj.

In Pap.
*<*)

1.

deleta.

1.

tvxv

et

aixoXg.
eij

anoin.vstTai,.

'"'dtTo'"'',

x^vovfisvog.
leg. <y*a %6

**)

1.

1.

^s)

^^)

ifiov.

(pvXaKX^qvov.

|>g,
1,

®^)

«)

*)

12)

j.

In

In Pap.

(TwdvtfjfjLa.

1.

aov^ post

didoig,

oLyaQtl

^

e*) Jn
p^p^ aXtjdtav.

^)

abundat.

voce

ss)

ovgavdtv.

^^)

^^^^^

literis deletis.

deinde priori

«2) In Pap. nolXovtog, deinde

^^) In Pap. sigsXOs^g, deinde ultimo e in o mutato.

dyudoZg.

,

1.

In Pap. xJ^.

«2) In Pap. (pvXaKTjsg, deiudc 7 deleto.

anauag

*)

sijovetiov,

p^p,
acrTSQ^av.

1.

1.

additur
yixiyv.

,,
,

,

,

144
10) cohibe oculos adversantium

mihi

omnium

omnium (mulierum); mihique da

(virorum) et

gratiam in omnibus meis operibus. anoch, saiephe,

NOUSI

bis, SEEE, bis

SAKTIETE, BIBIOU, bis , SPHE

,

SIETHO, bis, OUNCHOUNTIAI

SEMBT , IMENOUAI

,

bis

15) BAINPHNOUN, PHNOUTH, TOUCHAR

,

,

SOUCHAR
EON THOTHO,
OUTHRO, THRORESE, ERIOPO, lUE, AE lAOAI
AEEIODO, AEEIOUO, EOCH MANEBI, CHUCHIO
ALARAO KOL KOL , KAATON KOLKANTHO ,
20)balalach, ABLALACH, OTHERCHENTHE, BOULOCH,
SABACHAR, ANATHEOU

,

lEOU

,

lON,

,

,

,

,

,

,

,

BOULOCH, OSERCHENTHE,
MENTHEi. Quoniam assumsi potentiam
Abraami, Isaaci et Jacobi, et magni
nominis daemonis ia6 ablanathan alba , si35) ABRATHILAO , LAMPS , TER , lEI , 66 ,
THEE. Fac domine, perta^m^ch,
CHACH, MECH, Ia6 , OUEE , Ia6 OV^.E ,
lEou, A^6, E^ou, ia6.
Formula. Pronuntians versus ortum, (extendens) dextram
,

,

,

30)

manum
similiter

versus sinistram

manum

,

et sinistram

versus sinistram, dic A;

versus septemtrionem

unum pugnum

trae, dic e; deinde versus meridiem

bas

extendens dex-

am-

manus

35) extendens , dic i ; (deinde) versus notum ambas (manus)
in stomacho (tenens), dic i; in terram spuens

obiter taHgens extremos pedes, dic

,

,

>

145
xardaj^eg rd b/u/uara rcor dvTidixovv-

atav

Tov

ndvrcDV xal Ttaa&v

BjLioi

enl ndari

^®)

Bc^wv,

SaxrisTTj',

2iBd(Oy

^*)

^^rjy

dk 3bg x^Q^
^aiBq>% ^^)
?

sfdol

,

Avox

eQyovg*.

f4,ol rfjg ^^)

10)

/3\ Novas^,

/S\

-Sei^a,

Ovvxovvrcac* ^^) 2efi^i'f Ifievovai^^)
Baivg)Vovv^, ^vovd* ^^) TovxccQ*^^)^ Sovx^cqc^
2a(3axccQ j AvaOaov^ leov lov y eoVy QcoOg)^
/?'*,

^^)

y

y

15)

,

,

OvdQcf^ 0QG)Qeae9 EQKaTi&^ wtj at} ^ laoDai.^
aetiwveo, aefjiovcj", So^*^ Mave/Si^, Xvx^cj ^
AXaQaci)*y KoX^j KoX*^ Kaarcov ^^), KoXxavda),
,

BaXaXaXj A^XaXa^ ^ OdeQx^vOe,
BovXcox^

OaeQXBvOe

*

20)

BovXcox-i

^^)

MevOev^'^). "Orc nQogeiXrififAav^^) rrp/ bvvafiiv

rov 'A(iQadfi

'ladx , xal rov 'Iax6)/3

,

ov Q^^), Saificovog

^^)

xai rov fteydh^

,

A/iXavadavaX^al
irjiy oo^

lao),

,

^®)

afiQaOiXacoy Aafmj^^)^ TriQ^

-S^-

^

25)

Qee. TLocriaov xvQve. UeQraofirix*

XaXy Mrjx^
^Yn6Sei§eig

bfioiog
3^)

de

^^)

cao.

^

'Ecnov

^^).

/SoQQd

^^)

^^)

de^iag
*^)

nQorvvag

,

^^)

Xeye

,

*^)
2

2

ۥ

eira ig

Xeye

,

t

rf

In Pap.

In Pap.

2)

In Pap.

^ovXwx

(pvovOd

,

ig

i

vorov

^^)

SeSecdv^'^)

80)

^^)

r^g

TVQorcvag
dfjtcp-

,

nodov

^

anrjXvbitriv,

eV(*)VV^OV,

3

nvyiA^v,

4

abundat.

2)

nQoteivag.

1.

1.

toV.

2*)
3

o^OtWff.

*^)

8)

^

**) In Pap. ndaav,
1. snacpQodtGiav,
In Pap. avoxaaLecpaiacuetpe, deinde aaiecpm

^

^evTtdei,

^*)

In Pap.
1.

Trjv
]

*^)

1.

deleto.

*^) In Pap. i^^svoveai, deinde posteriori e deleto.
*)

,

In Pap. TovxaQ

deinde
2 8)

ovdfiaTog,

*3)
1.

Xe-

;

te, deinde deletum.

3)

encn*^)

deleto.

In Pap.

2 7)

7)

**)

d

35)

pap, ^ovXox'0(TB^x^^^^^yOt.oa8QX8vd8

jjj
* *)

pap. taxi^,

6)

^)

deinde s deleto.

Ttaioiv.

dficporeQag

,

rrjv yr^v

^^)

*

deinde priori
2

In Pap. add.

deletum.

^*)

Ttaai fiov loVg,

1.

et oasQxsvds deletis.
2

,

*^)

^*)

Xeye d*'

rbv Xi/3d

^^)

aatctv, deinde priori « deleto

^^)

In Pap. ovvxovvtvaav

/lat,

rb

^^)

naQanrofievog rcov dxQO

^)

^")

eig^^)

^

x^^Q^S

**)

Xdqvv,

nv^

rr^v fciav

,

env rov arofiaxov , keye

*^)

^^)

^^)

'^ov ^^) evcovvfcov

x^^Q^

rbv

(oreQag

rvov

rbv dnvXiorriV

eig

enl rdv^^) evcovvfiov^ xal rrjv evovvfiov

X^i^Qcc

cg

laco^ ovrje^^),

lacj, ovrje,

ieov*y ariOj erjov

x*
j

de^tdv.
dfi<poT6Qag,

3

1.

9)

t»?V

*

^

2

deleto.

;

4

yQ^sUTj^-

9) jj^ pa.p.

vnodei^vg,
3

0) 1

deleto.

omnibus inter

p^p
2

leg.

Js|*av.

^Jg^

deinde

,

deinde

Sai^ovog.

In Pap. vnodl^etg

xjyJeleta;

,

5)

\^

^^)
3

j.^^^

*i)

^oQQav,

In Pap. additur envTovaTOfiaxov

axQ(ov nodiav,
19

,

1.

6) j
1.

deinde

,

146
o; aeretn spectans,

manum

tenens in

corde, dic u; versus coelum spectans,

40) ambas manus tenens in capite dic 6.

Pagina \9\
Coelum.
^

^

^

^

^

/

^

O, 0, 0, 0, o, o, o.

Ortus

^

^

^

^

^

^

^

EEE
Occasus.

0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,

Aer

Septemtrio

5)

U,

E, E.

TJ,

U, U, U, U,

O, O, O, O, O.

E, 6,

Terra

Invoco te, aeterne et

non nate, existentem unum, solum,
omnium comprehendentem totam creationem;
10)

quem nemo intelligit, quem nomina adorant,
cujus nomen neque dei possunt pronuntiare.
Infla

.......... gubernator (mihi) sub

te exis-

tenti; perfice mihi hocce negotium.

Invoco te, veluti a nominibus masculis vocaris:
lEO, OUE, 6^1, UE, a6, eiou, aoe, ocj^,
15) EOA, UEI, OEA, OEO, lEOUAO.

Invoco te, veluti a nominibus foemininis vocaris:
lAE, EOO, lOU, E^I, 6a, EE, 1E

,

AIUO

iiAu, e6o, ou^e, ia6, 6ai, eod^, u6ii.
e6a. Invoco te, veiuti venti praenuntiant.

20) Invoco te veluti oriens;

Meridies,

,

,

147
yfi o'

r^y x^i^Q^ i^^tov xard r^g
ig
rbr ovQavbv /SXentov

diQCc ^Xbtvcov

xaQdwg

,

^

^^)

^€/6 v*

dcpGnsQag'^^) rdg ;(€iQag

40)

rfjg xeq)-

BTii

i';(G)v

Pagina

19«.

OvQavog
CC
^

COy

CO^

Anrikca>r7]g,

G)^ 6>5

6?,

67.

Yl y

,

G)^GijG}yG),G)^G)^CO,

V^V^VjV^V^V.

'AriQ

o^ Oy o, o, o.

B^B.

BoQQa
'EnixaXovfiat as

G)y

ri,rij

r^.

Actf).

5)

,

dsvae x»l dyevrirB , rbv bvra eva
rb *) ndvrav
avvej^ovra ^) r^^^

,

fiovov

,

xriaiv

®)

bv ovdBig Bniararaij bv ol uu'^) nQogxvvovaiv ')
rb
o'J^€ OboI dvvarav ^®) (pOeYYBadac. ^'Ev^
9)

w

nveuaov^^) dnB^cca 6 XG)XQdrG}Q^^)y
rBlBabv

rb Secva^^) nQ&Y/Lca.

fiot

^EnixaXov/Lcai^ aB^ (bg

vnb

Boa^

iBOvao.

G)Ba^ 07]G)

vritj

,

oa, byi^
lao ^ oavy

'^)

dQQeVG>v

*^)

Orfi^LCDV^^) q^covfj'

itjj

rjcaVf €070

Bovri^ vorjiy

Boa. ^EncxaXovf^ac aB^

og oi

*)

1.

*. 1. 1.
,

1.

')

abundat.

')

twv ndvrtav.

leg.

nQoaY"

dvB/Ltoc

aYOQBvovaiv^^). ^EnixaXovfiai aB,

tonavxov

og 6

In Pap.

dnrjXuoTrjg'

fiovav

j

deixide

(TwsxovTa.

tw

tt

inscriptae.

forte xoafioxgdTwg
i^)

i.

e.

Tt^offayo^e ti ovai-j'.

e.

aut navxoxQdtmq.

,

ovofidtmv

deinde correctum

i.

,

.

sed

^^)

oVo^oe.

^»)

1.

^

correctum

J

*)

In Pap.
est vocis

In Pap. Tr^oV compendio exprimitur

*)

i*)

In Pap.

vel dyyslo}v
j

fiovov,

Compendum

JiVcxi/rai^.

t<5.

legendum videtur Qemv
In Pap. aQQsv^&v,

*«)

»)
1.

20)

67^^.

1.

ovofiaja, sed corrigendum videtur deoi vel ayyeAot.
literae g

yoi^^*

aivo\

lari^ BCJO, lOVy btjIj
ovrjB,

'^)

15)

'EnixaXovjuai aB , G)g vnb

5

10)

vnb ak ov-

g> ^^)

di^isoiv.

;

1.

,

in Pap.
i»)

efinvsvaov,

12)

sed leg. videtur To^e.

primum scriptum
1.

o,

Tr^oayo^evovatf vel

,

,

148
spectans versus orientem (dic): a, eb,

Mi, im,

ooooo, uuuuuu, 6666666. Invoco te
occasum spectans dic i , oo , uuu
6666, AAAAA, EEEEEE, ^ scptics. Invoco te , veluti boreas;
25) stans spectans septemtrionem dic: 6, aa, eee,
^E^^, iiiii, 000000, uuuuuuu. Invoco te,
veluti notus

;

:

veluti terra; spectans terram dic: e, ^f, iii,

0000, uuuuu, 666666, aaaaaaa. Invoco
te, veluti coelum; spectans coelum dic:

MiM,

30) u, 66, AAA, EiJEE,

iraii,

ooooooo.

Invoco te, veluti mundus: o, uu, 666, aaaa,

MMMy

EEEEE,
cito.

Perfice mihi hocce negotium

iiiiiii.

Invoco tuum nomen,

deos, quod
35) figetur

,

et

si

maximum

inter

pronuntiavero perfectum,

luna timida

erit

,

erit terrae

et

saxa, et montes, et mare, et flumina
et

omne humidum

rigabunt;

mundus

totus confundetur. Invoco te

Invoco te, veluti auster; stans versus
40) meridiem

,

dic

^

,

ii

,

ooo , uuuu

,

66666

,

aaaaaa ,

EEEEEEE.

Pagina 20».
Invoco te
lUEUO, OAE^, Ia6, AE^, Al

,

E^, A^

iou6, Eu^, lEou, A^6, ii, 6ii, ia^.

motus,

sol

,

149

00000 y vvvvvv

'EnixaXovjuai as

(oatcoGjGxoG),

,

6 voTog*^^) nQog^^) Tov voTO^^) I^XencDV^, Xeye

d)g

(0(00(0

aaaaa

y

eesBBBB ^*)

,

ri

,

ards , (iXin(ov nqog ") tov ftqea

uvu^ oooooo,

rjrjtirj,

(bg

I?

0000 ^

G)G>

5

O*

aaa

,

bsbs

,

uuu

rjrjrjrjrj ,

,

,

rjfjrjrjrjrj

uuui. TiXsaov

,

o fiogias'

^^)

bsb,

,

ui.,

r&v ^^) ovqavbv

^®)

ftXinG)V is

^^)

g)S

^EnixaXovfiai as^

vtxvvvvv'^^)*

^EncxaXov/uoi as (os 6 xoa/uos*
ssBSB

« aa^

XiyB

,

Y^' /HinGyv es^^) Trjv yfjv, Xiye' €, rjrj,
vvvvv, (0(0(0(0(0(0, aaaaaaa. 'EncxaXov"

/ui as (os

V

^*)

wv,

ooy

'Enixahyvf^al ae

^*).

Xiys'

,

ooooooo.

,

o

^^)

,

vv ,

g)(og}

to deipa

fioi

^*)

aaaa

,

nQ&y

,

^')

to /uiyiarov sv
^)
Taxv. 'EnixaXovjuai aov to
OeoiSj o sdv sinG) TiXsiov, sarav^'^) aia/ubs ^^)
6 q?
aTr/asTaL x^l r/ ^
xai r/ *»)
e'v(p(o^os ^^) earai ^^)
,

^^)

^

^'^)

,

,

nirQat, xal rd OQr/, xal

ndv vyQOV

xal

bXos avvj^vdr/aBTai *
snixaXovfiai '^^) as
Xifid, Xiye

ddXaaaa*^), xal ol nora/uoi,

r/

vnonsTQCDdr/aerai

tos

b

Xiif/

u^ ooo, vvvv

r/,

6 xoafios

,

'EnixaXovfcai as ,

*^).

ards nQbs ra^**)
,

aaaaaa,

(0(0(o(o(o,

'EnixaXovfiat^

bbbsbbb" *^)

Pagina
'EnixaXovfiai^) as
ivsvo, (oasr/y ia(o, asr/y at,

er/

isov

(or/t

lOVGj

*^)

1.

pressum

evr/

,

sunt vss. 39
sed

,

,

,

40

addita

n

44

,

in

1.

3

4)

In Pap. satsat

3

8)

1,

^^)

l,
,

,

^)

inferiori

paginae

Abundat ex

larj

,

alia

^*)

tov,

pap,

3

««)

vo.

In Pap. compendio ex-

votov,

^^) In Pap. seessBs

fioQag,

*«)

,

sgtT^vyT^v;

xocr^tag

^s)

p^p^ sattvai
g deleto.

parte additi

In Pap.

1.

*2)

,

,

deleto.

^^)

26

^'Xtoff.

*<*)

avyxvdijastat.

inserendi sunt versui

priori pagina repetitum.

^)

deinde correctum Koaiiog,
3 6)

et in margine

Inserendi hic
^

sig tiqv y^v,

asta^og,

deinde
1.

1.

,

^oQsav.

deinde ad calcem paginae adscripti.

deinde s deleto.
9)

1.

Pap.

*^)

manu

,

**)

dn^XiibtJfv.

inscriptae,

daXaaaag, deinde ultimo
in

,

margine correctione

3

e)tq>oPog,

r/i

mmV'

e.

i.

3 0)

slg,

,

2

literae q tc5

f

arjco

,

TtQog ToV.

correctum

yr^v

,

ar/

,

1.

In Pap.
e.

i.

^sj

TtQdyfia,

\^

^'^)\,Q,uBliivr],

4i)

In Pap.

*3) Versus hi tres, aliena
,

ante 'Emxaloxnat,

t^trfv

ovQavog,

* *)

manu
1.

tov,

,

,

150
vtA, loi, 6ai, ioai, 6,

i6ou:^, ATJ^,
5)

BE

,

ou , i6 ,

ia6.

Magnum nomen

,

fias

mihi lynx

aquila, serpens, phoenix, vita, robur, necessitas,

signa 9. aio, i6u, ia6, ii6, aaoui, aaaa,

Eiu, i6, 6t, ia6, aia6^, oue6, aie^,

lOUE, UEIA, ElOi,

II,

UU, EE

10) chechampsinmm , changalas

OAO^

,

e^iou

,

,

i^ea

,

6o^oezeu6num6n , z6i6i£h
6murueomromos. Quique praecedit, bis, ia6^,
II,

uu, EE, ^i, o, Aoi, initiationibus solaribus 13»«

Haec

(est)

initiatio auri folii,

quod delingitur

15) et tunc legitur: iaiaiu, o^,
iEuo6, ^6i, Eoi, 6vAMi\ u6£,

66o, 66i, 6a6, e6, 6t, u6. Deinde perfectius:
a6, Eui, oAi, 10, ^ue6a, ou6, 6o,
Ei, ou, e6, oiuu, 6uu, 6ia,

20) EE ,

tM im

00000 , uuuuuu , 6666666 ,
a6 , EO^ e6^ , lAA ^6a , ^i6. In initiatione haec
sexies dicuntur cum omnibus; scribuntur vero
in auri folio, ad delingendum 7 (vocales),
,

,

,

,

in argenti (folio) 7 (vocales)

25) 0^6 , a6

,

ad amuleti usum.

000 , uoi^ , ouuii , sorkra

,

th66m ,
cHRALAMPiA, PSATOufei , et quae sequuntur. Pterygomata in auri folio scripta, haec,
Ao, mihi argenti: io^ue6a,

(diei?).

,

,,

,

,

151

BSy ovp iG)

d^og

lao).

,

3

Scoika 6'. aiai

ew

Tb

fzeYa

')

t,G)r^ ,

ocpig , (poivi^

lO)

,

laci)

(ori y

y

,

vaco^

vcofVy

^

aiacorj

,

,

Siorjoe^svcovvjucov

®) ,

JOtjuvQVQOju^ojuog.

*0

^*, fi;, «6,

"Avrrj

svov

7j

reQov'

ev rb
iv

evrj

,

^^)

,

,

coia

,

rjcoa,

n^T^dhw

rb dQyvqco

^®)

^*)

\

o^

,

ovc*?

,

,

<»o

,

cococococococo

,

^Ev

rjico.

naaC

rd

ravra

rrjkrirfj^^)

yqafparai de

nqbg rb exXe^ai

^^)

iy'.

Eira reXew-

rjfvecoa

,

nqbg rbv

^^)

rd ^\

^^)

(pvkxrrjqov

^^).

SoQxqaj

acoy ooOy vovri^ ovvrji,

orjco^

^acji^

TterdXov exXij^oju-

tai^aiv

vco.

lo

fiWf

,

^

corj,

oat^

laa^

XQ^^V

rrj ^^)

roy

,

^^)

^^)

Xeyeraiy avv roig

^^)

,

vcori^

ULLj 00000 y vvvvvv

eorjf ecorj^

,

i^dxeig

^qvgov

covaerj*

,

oi^i;t; ^')

fift> ,

€6, I^Wj

aco

nqodyoov

ooacoy ecoj

aco

^®)

iriea

,

,

re xai enLkeyofjievov

of ,

€1^ ,

,

Zcoicoirj

Toi;

levoco^ YjcoLj eoYi^^)
cocoo*y cocoij

erjiov

o, aoay, T«A«^ra^^®) rjXiocg rfjg

i^jy,

rrjXrjrrj ^®)

^^)

,

coacorjy

rjr^,

€6,

XavyaXag

,

ei-

ovso) , aisrj

,

vv ,

iovsy vsia^ siorjy
Xej^ajuifJivjuju

ybvov ftov At)yJ

,

xgdrog , dvaYrj
yiko^ aaovi, aaaa^

Ococofj. 2*)

XQaXajunrja^ Varovrjyi, rd eS^g. JlrrjQvyco'
fiara ^^) rd inl rov ;(QOiaov ^^) nerdXov iniYQ^^^l^^^^ > '^ovro
aco evjuoi

^)

dQyvQOv'

^^)

In Pap.

Avl.

Pap. svtavvfifKav
[ivQ
1.

,

lorjvecoa

In Pap.

^)

deinde priori

,

deinde 4 posterioribus

^^)

In Pap. evUeyofievovv
^^)

deleto.

Qt^ov

2*)

1.

,

deinde deletum.
£xXfir^a».

in Pap. additur o^cw

,

(?)

2 8)

In Pap.

^)

^i)

^)

1.

evevfioi,

deletis.
,

^

teXeTtj,
,

1.

^)

1.
1.

In Pap.
1.

In Pap.

nTegvyojfiattt»

priori sv deinde deleto

;

1.

TsilfffTai 17^1*0*5

In Pap.

*a*a*iyv

^

i^dxig,

,

*^)

TeletatteQov,

^^)

^)
1.

1.

deinde

17

In Pap.

tw xq^gov

t6 9)vXa;«T»/-

d(ofnod(oojiixQttXttfi7tvtyTi^x9^^^

^^)

;

fortasse kxXetxoi^svov.

intellecto nsTttXu),

^*)
^^)

^)

**)
**)

In

In Pap. ^(OKoiyo"

^^)

xgifov.

emXeyofievov,

deinde deletum.
,

In Pap. Taw^.

^)

;^5;^a^i//*S5^.

sviavvfjKov.

deinde deletum.
^

In Pap.

^)

vox

In Pap.

Ip j.^ ^Qyvgov

2

deinde omnibus, excepto ^ww^
Tai~Ta

,

«vctyxj/.

latet fortasse

mutatum

deinde

,

1.

;

teleTfj,

1.

In Pap. additur oavavv

additur cowoweBwoj
TtSTttXco,

<pivi,^,

literis deletis.

^^)

jeXettttg ^Xi^axtttg (?)

,

deleto

jn

^^)

1.

fortasse efioi.

xQ^^ov,

^^)

1

1.

,

152
30) AE^iou6 ,

ae£iou66 ,

ae^iou6ou6 ,

e£iou6a ,

e^iou66a ,

e^iou6ou6a ,

]^iou6ae ,

^iou66ae ,

^iou6ou6ae

iou6ae^ ,

iou66ae^ ,

iou6ou6AEi

ou6ae^i ,

ou66ae^i ,

ou6ou6ae^i ,

35) u6ae^io ,

u66ae^io ,

u6ou6A.Eioi

6ae^iou ,

66 AEiiou ,

6ou6ae^iou ,

et

,

coelum magnum, aeternum, immortale, o^o

Pagina 21»,
Et coelum magnum, aeternum, immortale, o£o, a6,
THOou, oii, ouuii, ORCHRA; th66mchra , semesilamPSA , TOU^TI

,

DROUSOUAR , DROUSOUAR

DROUiSR^ ,

GNIDA, BATAIANA, AGGASTA, AMASOUROUR, OUANA,
5) APAISTOU

,

OUANDA

se beate, euie,

,

6tI , SATRAPERKMEPH

,

ALA

,

Diony-

uou, uuu, then6r, aiat6n,

UUU, EU, EU, UE, 0U6, XERTHENATHIA , THAPHTh6,
OIKROU, 6r, ARAX, g6, 6, AAA, ERAR^RAU , I^R,
THOUTH, AS^SENACHTh6 , LARNIBAI , AIo6kOUPHi6 ,

10)is6th6ni, PATHENI, IEEENTH^R, PANCHOCHITAS ,
ouE, tiasouth, pachtheesth, uesem6i, ga6n,

orth6, baub6, no^r, aa^r, soiresankan,
THARA , EREOCHIGAL , APPARAKe6pH , Ia6 , SABA6tH ,
abratia6th, ad6nai, zagour^, arsamosi, eana15)kern6th, lampsou6r. Propterea commendor tibi per
magnum archistrategum Michaelem, domine, magnus
archangelus, ieou, Ai, ai6, euai,
il, li, i6a, ie, i^, ai6, b^, ai6. Propterea

magnus

et

habeo

te in corde

meo; a6, e^,

20) e6^i, aia^, 6i, i6, a6, eo^e, 6£i, aa^,
6ii6; veluti theologus Orpheus tradidit in
parastichide propria ,

iis

quibus .... ia6

commendor

(tibi,

ego)

,,

,

,,

,,

,

,

153
a€f]iOVCJG}

,

srjwvcoa

STjWvcjcoa

5

rjiovcoas

rjWvoi)G)a€

wvcoasr]

wvGjcoaerj

,

0VG)G)a€rji

j

vcjasriio

VG)G)a€YjW

5

coasr/WV

G)G)a€l]WV

aeriiovG)

,

ovooastji

j

,

T(^|/

ovQavbv fiiyav

a€1JWVG)0VG)
€riwvG)OVG)a
rjWVG)OVG)a€

,

wvG)OVG)a€rj

,

0VG)0VG)a€rji

,

5

35)

VG)OVGfa€r)Oi' ^^)

cjovcjaerjwv

5

devvaov

^

30)

5

,

aq)daqrov*

orjcj^

Pafjina 21*.

©

xal^) Tov

0OOV

0^92

,

j

jueyav

<5Wi?^

,

ccevaov^), atpOaQTOV orjG)^), acoj

OqxQ^

,

>

Og)G)^xQ^

?

^€fji€atka(t-

jQOvaovaq, ^QOvaovaQ ^QOvrjaQca
Fvida Baraiava AyyaaTa AftaaovQOVQ Ovava
Ajiaiarov, Ovavda, £2ti, 2aTQa7i€QX/urjq)^ ^)^ Aka^), Jtovo^
ipa

TovrjTiy

j

,

,

,

,

,

,

5)

vov, vvv, OrjVcoQ, AiarcoVy

a€ f^dyaQ^^j €vi€
vvv evevve, ovcj, ZeQdevadia OaqdcD
0iXQ0v\ SIq, AQaSj rG), G) aaa, EQaQrjQavl, IrjQ\
,

,

,

Oovd

AarjaevaxGoD, AaQVi(3aL

,

laG)6G)Vi

5

Hadevi^ , leeevOrjQ , TJavxox^^^^S

TtaaovO

ove^),

Aiooxovqico

,

HaxOeeaO,

j

Yeae/uoi^),

')

10)

?

FaoVy

OqOg), Bav/icoy NorjQ^ AarjQ, Sot^Qeaavxav-

OaQa,

EQeoxt^yoc^kj

A(iQaTia(o6

ATmaQaxecDcp

Adcjvav^ ZayovQrj

,

laco^^), 2a(3aG)6'^^)

,

AQaafioaiy Pava-

,

Aib avvtaTafcav aot did

X€QVG)6, AafiipovoQ.

15)

Tov fieydXov dQ^caTQaTrjyov Mt;{arjX, xvQie, 6
fceyag ^^) dQxdyyeXos ^^) tov leov arj ai^o evai
vrj,

irjj

icja

irj

,

ftai 0 fceyas^
atarjj

ecjrjt^
G)rjiG)*,

TTjS

^«'^

corj

^

In Pap.

veasfioct.,

Tfjs

*)
,

^^)

1.

aico.

Tfj

,

Aib avviaTa-

xaQdta fxov aG)y

cjrjt^

erj^

aarj

20)

'OQcpws JtaQedcjxev 8id
tdtas ois Harj' taa)

In Pap.

deinde priori

sed deinde « in

dQXctyYelov,

^^)

vmovtatte^v,

Ttaxvxoxt^T^o^g

erj,

acjy eorje,

,

6eoXyos

In Pap. svaov,

Pap.

aico^

,

€Xfo ae iv

ig)

TiaQaaTtx^^os

^^)
^)

G)S 0

irj

,

,

,

,

i)

abundant ex priori pagina

aTQcmeQiefiyg},

deleto.

x
w mutato.

^

^)

*°)

repetita.

In Pap. «a,

In Pap.

ovei^,

In Pap. ta^aa^d,

^)

^)

deinde
**)

1.

deleto.
1,

i.

e.

fidxaQ,

ovgavov,
^)

^)

In

In Pap.

fortasse tov [isydlov

deoXoyog,
20

,,

,

154

ODEA, SEMESILAM, AEOI filius CHOLOUE,
ARA ARA CHARARA EPHTHISIK^RE OEEU
25) AI]E, OIAI, EAE, EA^, OEA , BORKA
BORKAPHRIX, RIX ORZA , ZICH MARTHAI OUTHIN
LILILILAM, LILILILOOU, AAAAAAA 6666666^
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

MOUOMECH
Fla extra
80) oAi

,

,

aquis circumdate

,

intus

;

imple ei

me deorum

ede. Veni ad

,

6ik

,

^oA-

Ai

,

intus addens ejulatum

aeo

,

mugitum

,

deus

,

a^oei

,

Ei, lAo, AE, oioTK. Attrahc intus, imple

claudens (os),

mugitum ede quantum

miscens

responde. Ero-

sibilo

potes; deinde inge

35) tylus in Orphicis (tradit), uoe, e6ai, oai,

UOEE

,

AIUOEEO

,

EREPE

EUA

,

,

Pagina 22».
NARBARNEZAGEGoi j^CHRAl^M
KAPHNAMIAS PSIPHRI PSAI , ARORKIPH
KABRAKIO, BOLBOLOCH, SIAILASI
,

,

,

,

MAROMALA, MARMISAI

,

,

BIRAITHATHI-

autem sic (tradit) marchoth
SAERMACHOTH, ZALEAGLZATHA BABATH ,
BATHAATHABA ITI AAA 000 666
EEE ONTHER deindc profunditas , aum6lach.

5) 6. Sacer

:

,

,

,

,

,

,

,

,

;

Uti vero (traditur) in

(libro)

ad

Ochum regem,

Thphe
nethmoma6,
MARCHACHTHA, CHTHAMAR ZAXTH
ACHACH, ZAROKOTHARA, 6sSIa6

10) appellato sancto nomine, a
sacro scriba,

,

,

THARNM

,

ouesial6r, TITE, EA^, IAOES,
15)

zeathe, aaa, eeou, th6barrabau.
In Eveni vero MemorabiKbus

quod
Syris

apud Aegyptios (sacrum nomen)
enuntiari (dicitur), chthethoni.

dicis

,

,

,

,

,

155

ovea

,

XoXove

SefisaiXa/Li, arpij vvosy

Aqa^ Aqa

Xaqaga

y

Hg^^caixrjQs^

^

(oyibv

^

BoQxa ^^)
BoQxacpQL^^ Piij SiQ^ay Zix^ MaQdai, OvOiv
AtkvkiXoDOv aaaaaaa (ogxococoodcj
Ail^iXiXa/Lt
airj

G>iai

,

earj

,

earj

,

coea

,

i

ivevaov

,

vyQOJieQiftoke

,

s^cj

^*)

corja

,

,

rjcoa.

,

BvaTtkriQcoaov

eaa)'

,

arjcj

,

25)

,

,

,

Mova/Lce/

,

«^*,

ac*^

oaij eaca TiQog/SaXo/uevog /uixrjaai 6X0kvy/uog'
laG)

rjt^

jdevQO

^^)
f

ae

Oecov 6ee' arjorji

/lioi

^^)

,

Oicorx^^). "Ezxvaac'^'^) eacoj nXr/Qov

,

oaov dvvaaat^
TBvd^ag avQty/uG) dvranodog. 'Eqcoxaf^/LivG)V

30)

e 71 cra ^^)

fcvHYiaai

^

a-

Tvkog* ev TOtg 'OQcpLXOtg. vori, ecoaiy coai,
vorje

,

aworjeci}

EQejie

,

35)

eva

,

Pagina 22».
NaQliaQVe^ayeyoYi

Kacpvauiag^
Ka/iQaxiG)

G).

HxQariiJL^

Wac^

Bok^oXox

p

MaQOfiaXa

,

WccpQtj

y

^iaiXaav*^

,

MaQ/uiaai

,

JlQOQXccp

BiQai6a6i'

,

^O leQog 8e ovTcog' MaQX(oO^

2aeQ/Liaxco6

BadaaOafta
rjrjrjy

^

ui, aaa,

cdoo

S2v6rjQS evTa (iddog

ev

S2g

5)

ZaXeayX^aOa', BafiaO

^

^

,

cogjg),

Avf^icoXax»

^aaikea
"'Ayvov 6^), vno Qcpr/

Tfj

cpCDVOv/uevov

TTQog ^Sij^ov

leQOYQafi/LtaTeG)g* NeOptoptaG)

nQoq^

10)

,

MaQxccx^^ XOa/uaQ^ Za^O^ 0aQV/Lc>i
Axax^t ZaQOXodaQa tQaaiaa)^),
>

,

OvrjaiakarQy TiTrj, earj, lacor/g

ZeaOe^ aaa^

rjeov

,

^

0G}/3aQQa/3av.

15)

'Ev de TOtg 'Evr/vov 'Anoptvrif^oV'
evptaatv^ 6 keyetg

naQa

toI^) AtyvnTtotg

2vQotg cpcovetadar XOeOovt.

In
i^)

Pap.

add.

sed vide adnot.

^oQxa^pgi.^,

17)

In Pap. o^wx.
^)

1.

deinde deletum.

eXxvam.

In Pap. watam,

i^)

i.

1.

e.

^*)

xara^vwj/.

totg.

1,

nvsvaov,
^

^)

1.

eneiroi,

^^)

oloXvy^ov.

1.

^)

i.

e.

ovofia;

,

,

,

,

,

156
Veluti Zoroaster Persa: e-

20) RNissARPSDCHissAR. Uti vero in

PURROUZZA

AAA

,

EEE

,

BBMOEA

,

.

.

.

.

,

,

ANB1666. Uti vero Moises in

Archangelico

,

aldaza6,

BATHAM, mach6r, aut

baadammach6r

,

,

25) RizxAi, 6ke6n, pned, me6ups,

psucH

phr6ch

,

pherphr6

,

iaothch6.

,

Uti vero in Lege (Moisis) solvitur (nomen) Hebraice

Abraam, Isac, Iacob, ae6,
^6a

,

6aE

,

lEOU

,

IEE

TEO

,

lEO

,

,

ia6

,

30) lA, Ei, Ao, EE, OE, EO. Uti vcro in
quinto

(libro)

Ptolomaicorum

Pagina 25».
qui inscribitur quoque Panaretus
liber, continet creationem
et

tenebrarum

deus, solus

:

spiritus, ignis

domine aevi

qui omnia creasti

,

ineffabilis,

PSONNAN NE5) THOROCOMPHOUTH
BOU^TI TAT TAKINTHAKOL SOONS
*OLOUKE, SOLBOSEPHETH BORKA BORKA
PHRIGX, RIX6, ZADICH, AMARCHTHA I0UCH6rIN
LILILAMLAM, AAAAAAA IIIIIII 66666
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

^

10)66, EMACH, tii^ NACH, LILILILAM, CHEN^
liltlil6ou, a^6, 6Ai, i6a, 666, ^e^,
aquis circumdate,

mothra, iEiAou6,

aoue, thoptoch, a, 66, uuu, 0000, iiiii, e^^
EEEE, EEEEEE, AMOUNl, AAAA, OEI £l
,

15)aN0CH,

AI, 16, 61, EI,

ORTONGOUR, 6iAI, EIAI,

6^Ai, 6toi, AA, ^i, ou6,

THATHiER

,

deus, ersaion; et
in

lou, e6, ^eae,

mague mague aevorum
magnum nomen Hierosolymis

THAiNON

,

ABOuo

,

quo aqua proferunt, quando non

,

inerat

,,

,

,

,

,

157
'£2g ZcDQodarQrig, 6 IIsQarjg'

QviaaaQifJvxf^oaaQ. 'ilg 8h iv roig-

IlvQQOv^^a

aaa,

,

Mowafjg av
AXda^aeoy

Av(3iG)G)G). 'S2g §e
'AQj^^syysXi.x^'

20)

B^/ucosay

see,

BaOaf^, MaxcoQ^

rfj

BaadajLcfiaxoyQ

y

Pi^Sat], £2xs6)v, Hvedy Mscovifjj

25)

Wv;^, ^QCQJ^y 4^SQ(pQCJ, Iao6;(G)^).
^iQg de ev tg) Nojucp Siakverai 'A^-

Qacarr
rjcoa

la

,

riL

,

^)

G)arj

'A/iQadju , 'ladsc
leov

,

ao,

,

levi

,

oe,

er\,

leo

,

ar^G)

,

laa)

'Qg de ev

eco.

TG)V IlT0X^aCXG)V

e

'laxco/S

,

,

30)

^)

Pagina 23«.
ev

xai rb ndv eniyQacpofjievov

*)

/7«y-

aQercp (iCftXc^, neQiexsi^ yevvriaiv nv-

ev/uarog, nvQog xal axorogl^) xvQiog atcbvog

0

ndvTa xriaag

Oebg fiovog aq^ds-

,

yxTog' OoQoxof^cpovd
(iovr\TL,

TaT

Wovvav Ns,

,

TaxivOaxoX^, 2oovg,

,

BoQxa, BoQxa,
^Qiy^, PcSg), Zadix^ AuaQx^ct, IovxG>Qt^V9,
Atktka(jXaf^ aaoaaaa^), LUitiv, cocococog)
G)G), Ef^ax^ VVV? N^ax
AtkiltXa/u* Xsvrj,
OXovxs,

!EoX/3oae(f)Yid

,

y

,

ktXtktXG)Ov

arjcj

,

VYQonsQt/3oks

aovs

,

rjrjrjrj

,

Avox
corjat,

,

OonTOX
ssssss
7

,

cct,
GfYjot,

coarj

,

MoOQa

,

,

^

?

iG),

G)i,

aa

6ee

^)

ev

(o

*)

1.

r\t,

,

Qa&iSQ, Oaivov

rji

?

,

ovco,

TO vdcoQ excpeQOvatv

^)

'AQX<*n^^^^fj'

1.

nioXsfiavxcov,

3)

1.

aaanaaa,

1)

*)

corjt

1.

ttttt

,

rjt

,

,

iov ,

1.

aluvcov

,

OTav

iv

rjrjrj

corjat,
rjCJ,

stat,

rjsas,

fieyag atcov'^)

Tb ev 'leQoaoXvfiotg

^)

In Pap.

(?)

,

,

rjt

OQTOvyovQ,

Paatcov. xai to /usy^

7)

,

oooo

A/3ovo, /ueyag

,

rjrjrj

,

rjstaovco

aaaa

,

cjcoco

,

^

?

A/uovvt

10)

,

tcja

xfj

dsog

ftij

evfjv

i^otoxxfo,

deinde z mutato in

6.

^)

xal ini.yQa(pofisvy navaQSTO) ^i^Xo),
(?)

^)

In Pap.

fis,

«)

i.

e.

ovofia.

1.

^)

'E^QaVtrii.
1.

axoTovg,

,

,

158
20)scrobi, achme,

iarabbao,

ieiSo,

ieo:!^,

ucHRABAOA. (Perfice) operationem hancce nominis inefFabilis
magni nominis. Suraens auream laminam aut argenteam,
scalpe adamantino lapide infra sequentes

notas ineffabiles. Qui vero
35) scalpit ipsas

,

sit

purus ab omni

impuritate, redimitis manibus
florenti serto, simul sacrificans

thus; scribat vero solutionem ipsius in aversa
parte laminae. Deinde

sumens ipsam scalptam

30) jace in arculam puram,
et

pone in tripode puro,

circumdato linteolo; orna vero
et

appone nucem pineam, panem unius cabi,

Pagina

24».

vinum
sine aqua marina, Aegyptium. Deinde
sumens quidem lac, vinum, aquam in novo
bellaria

,

flores ejus tempestatis

,

vasculo simul liba thus adolens,
5) et apposita sit lampas pura

rosaceo (oleo) plena, et dic: Invoco
in coelo existens

dominum

maximum

potentepa

,

noraen,

viribus

poUentem

,

iao

ouo, 10, Aio, ouo. Initia mihi
10) domine, magnam, praecipuam, ineffabilem
notam ut ipsam habeam et periculi
,

,

expers, et invictus, et inexpugnabilis

permaneara ego

taiis.

Conare vero praeparare illam
15) (luna) oriente, et sese
applicante benigno astro aut Jovi

,

,

159
aBQat'^)
Axf^riy cacorij isrjG) IaQa(3(3ao^
Yp(Qa(3aG)a^ n^) rb Asiva^) nQayfia,
^

(LiBydXov D^). Aa(3(6v XQ'^^^^ Xsjitda

XOCQaaah dda/LtavrLVM
fzivov

20)

^

acpOsYXTOV

^^)

dQyvQfjv

rj

rovg vnoxet'

'kidG)

;(aQaXTfiQag rovg dq^deyy.rovg' 6 dk

^^)

XaQaaacov avrd ^^) darco xadaQog dnb ndaTjg
dxadaQaiagj sarsjujuevog rdg ^eiQag
dxjud^ovrt arecpdvco

ro)

}^t(3avov*

aov

imOvcov

a/Lta

,

25)

^vatv avrov ont-

YQ^^^^^

rov nerdXov. Elra Xa(3d>v avro xe^a-

'^)

Qaypcevov (3dXe avrb etg xXoaoxofiov

xa-

^^)

30)

OaQOV^ xai 6hg eni rQtnodov^^) da^^) xadaQOv
neQt(3e(3Xri/Lievov oOovtco

naQdOeg iv

xoajLiet

arQ6(3eikcov

^^)

de zai

aQrcov

^^)
,

^

^^)

x^(^^^^^^

^^)

>

Pagina 24».
TQaxrijLiczrcov

^)

dvdecov

,

^)

xacQLXcov

^)

ol-

,

vov dddXkaaov *) Atyvnriov' Elra
Xa(3c6v fxev ydXa^ oCvov vdcoQ ev xat,

^

dfza anevSe ki(3avcori'

vcp dyycco

xai naQaxewdco kv^vog xadaQbg, Qodtvov fiearbg xai Xeye' 'Entxa^
^cov,

5)

,

Xovfiat rbv

^)

ev rco

xvQtov iaxvQbv
ovco

tco

^

,

O

')

fieyaaOevfi

atcj^ ovcj, ocav.

y

fieyiarov

xvQte, rbv fteyav

^

laco

,

^)

,

TeXet re fiot

xvQtov^ dcpOeyrov

10)

XaQaxrfiQa tva^) avrbv e^coj xai dxtvdvvog xai dvixrjrogj xai dxara,

j

fidp(rirog naQaftevo) eyco, 6

Jstvn^^)

HeiQcb de xaraaxevd^etv av-

rbv

ovarjg^^) ev dvaroXfj xai avv-

,

anroiarig dyadonotco dareQt,

^)

1.

(TtQco(?)

ada^aviivMv
i^)

1.

19)

I.

^

^)

1.

noist x6 de ^Qayfia,

deinde posteriori v deleto.

ylMuaoKo^ov.
aQxov.

dddXaaaov,

*)

1.

9)

In Pap. tvaviov.

15^

/iti,

rj

i

«)

1.

tginodog

]

xa^oviov.

2 0")

^)

1.

10)

»)

^^)

dyyeioo.

In Pap. A.

1.

i.

e.

ovdfiarog,

vnoxeifievovg,

da delendum.
i)

1.

^)

1.

* '')

TQayrjfiaTa.
to.

**) Intell. aut

i^) dq^BeYxxov.
^^)

i

adde

ainovg.

delendum.
^)

^-j

1.

1.

avdT^.

ovQavw,
rijg

*

aeXrjv^g.

*)

**)

*^)

1.

^)

«)

oniaM,

azQo^Uov,
1.

i.

In Pap.
1.

itatQLicd.
e.

ovo^a^

160
aut Veneri, et conscio

nuUo maligno Saturno
aut Marte. Melius autem
30) feceris^ unius trium astrorum

benignorum existentium

domo, applicationem
Luna, aut conscia,

in sua

arripiente

aut in oppositione

25) in ortu versante etiam

astro.

Erit enim tibi effieax operatio; ne

nominandam explicationem

ipsius

vulgaveris, nisi te ipse accusaveris

4J0)

culpandus

eris; sed in te ipse habe.

Sunt vero

ipsius usus

res

metum

aut iram.

quando supe-

,

Sumens

folium lauri, inscribe

Pagina 25®.
notam, quae
Invoco te
viribus

,

est (subjecta) et

in coelo existens

ostendens Soli, dic:

magnum nomen

,

dominum

poUentem, iao, ouo, i6, ai6, ou6,
me ab omni metu,

o6n; custodi
5) ab

omni

periculo instante

mihij in hodierna die, in praesenti hora.

Haec quum

dixris ter, elinge folium, et

habe tecum laminam. Sin vero
tenens manu.

10)

Os^^^

^^t>

^

Solutio vero in

LfliO-^

aversa parte scripta (haec est)

\

PAITH, PHTHA, PH06zA.
I

«-f

^

Moisis occultus liber Lunaris.

OINELj BIOTJ, CHNOUBOUEE, AKROMBOUS,

161
inifiaQTVQOvv-

'JlcpQodeirYi^^)^ scal

rj

Tog /urjdsrdg scaxojiowv Kqovov

,

^'AQscog^^).

BbXtlov 8h

noLBL^^) idv^'^), evog tcov

y aGTBQcov

""AQecjg

7]

rj ^^)

j

20)

^

TCJV dyadonoicov ovtcov iv Id^co
olxco^ TfjV (jvvag)f^v inikafz(ia'

vofiBVrig Tr}g
arjgj

iv

rj

SmfiaQTVQOv-

rj

xara iv

^^)

xaTaorj^^) dtdfiS'

^^)

TQOV iv dvaToly bvTog xai tov * '^).
"'EGTat ydQ gol nQaxrizr] JiQd^ig, fcrj

25)

iniXvGvv avrov §Qa-

ovof^aTrjV

fii] Gsav '^) tovto aQ aldXkd iv asavTco sx^EcGtv dh avTov al ^^Qscat OTav v-

q)Covfjg

Tcog

^^)

el

j

earj '^),

30)

,

noTUGrig^^) cp6(3ov
cpvXkov

^^)

ddq)Vr]g

oQYfjv, Aa(3cov

rj

^

incyQa^fov rbv

,

Pagina 25»,
XcckaxTTjQa

6) ^)

^)

iGTcv

'EnLzaXovfiai gs t£o

ov fieyaGdevfj

laa)

,

,

xal dsc^ag ro

,

O

iv tco

^)

ovco

,

10

,

^)

,

acco

ovg}

,

XeYs'

,

fteyav

^)

,

xvql-

,

diaqvXaSov fie dnb navrbg cpo^ov^
dnb navTog xivSvvov tov ivsGroTcog ^)
Og)V'

5)

,

iv

fioc,

Tfj

GrjfisQov rifteQcc iv Tfi

TavTa ecnag y exXt^ov

coqcc.

rb (pikkov

xal

^

Geavrov to neraXov^ 'Edv de

ex^
dia^eiQG)V ini
fx,eTd

^^)

aQTv

Tfj

x^iQc.

de incXvGig^

rj

ecg t6

IQ)

bniGco YQacpofjLevrj'

Uaid^

OiveX

,

1.

Bcov

,

Xvov/3ovrjQ

tj

xaTa

aut potius ovoiiaTog
2

In Pap.

1)

^)

e.

i.

11)

1.

Mcai/crfWff.

AxQOfi(3ovg

**)

1.

di^afistQov ev dvaTokij

i»)

Ttjv,

g)vliv,

ovqavui,

,

abundant.

^A(pQodltri,

ut legatur

ita

MovGTig'^^) dn6xQV(pog

-

y<

<i>6a^ ^oco^a.

*)
^)

i^)

1.

1.

1.

x^q^^-^VQ^^

In Pap.

^)

SekrjViaxrj.

fortasse enoltjaag av,

ovtog,

^

i

,

*
*

dvacponv^g.

wgya.

^^)

»)
1.

og,

oVo^oe.

1.

i.

e.

^^)

abundare videntur,

datsQog,

*

1.

ovonaaTrjv

asavxov alTtdarj,
1.

^)

tc5.
1.

*)

i.

svegxCiTog,

,

vnoTdaaTjg,
e.

^Aia>.

^)

^O)

1.

axqvq>og,

21

1.

xo'.

exlsL^ov.

,

,

,

,

162

15)0URA0I, OUERAI, APHOROKI, ANOCH ,
BORINTH, MAMIKOURPH, AEI AEI , EAEI
EIE, miy TETHOUR, OUROUl^R, MECHROURCHOU, TAISECHRizi, ECHRIGX MAMIA
ouRPH. Mulieris formam habens dea, domina, Luna,
,

,

,

20)

hocce negotium. Aperiendi formula. Sumens

effice

umbilicum
vicini

*

,

crocodili masculi

elige

cordem

et cynocephali,

ceum florem
25) et quando

(?)

;

,

et

,

fluvio

ovum

scarabaei

myrrham,

elige liha-

injice in

vasculum e

vis aperire,

calai lapide

admove

januae umbilicum, dicens; ne

THAAM, THOLACH, THECHEMBAOR, THEAGON
PENTATHESCHI

,

BOTI, iu profuudo

potentiam habentem mihi, ut

facilis

via

30)jam mihi sit, quoniam dico tibi: sauamboch,
MERA, CHEOZAPH, OSSALA BUMb^l, pouotoutho, oir^rei, arnoch.
,

Sin noverit

(te)

allocutum

esse.

Moisis occultus liber octavus.

Moisis

factum

,

,

163

Ovqaov

OvYiQac , AcpajQoxi

,

BcjQivO

Ma/ui.xovQ(p

j

,

15)

>

aei, «c^, rjascy

TedovQ^ Ovqovyiq^ MexQov^

6irj,

616,

Avox

,

QXOV, TaiaexQnZn^ ^XQ^Y^^ Ma/uia
OvQ<f. rvvaix6voQq)6^^) O^d^ ^€t77roT^

noin^ov rb Aecva

TVQaYjua. ^'Avv^ig

6fiq)aX6v y.OQXodeiXov

ysiTOVog

j

aQoevog

^^)

Xeyei^^) xaQSi^av

,

C

^^).

,

Aa(ia)v

20)

noTafjLO-

,

xat (obv xavOaQOv

^

xai xvvox6(pdXov ^fivQVav X^yei^^), xqi
vivov avQOV' ^^) 6v(3aX6'^^) 6ig dyyiov^^) xaXdL-

vov

xal OTav

,

O^Xjig dvvSai^^'^), TiQbgaye

OvQa Tov bfj^qaXbv
Qaafi

,

QoXax

Tl6VTad6GXI^

,

06X^f^(iccoQ

,

fioi

M6Qa

,

6i'p

Oeayov

,

,

6voSov

tv'

2avafi(iox

OTL X^yco aoc

X^o^acp

£2aaaXa

,

(3nX, TIovoTov6(o

,

,

1.

OiQnQs^j AqvoX'

^

rvpai,x6fiOQq)e.

17)

1.

xQOHodsilov.

^2)

1.

dvot^ai..

1,

2

3)

30)

Bvft-

'Edv 6i8f} (p(ovnaai. Movaewg
Mova6(og dubxQv^pog rf^ d^xd^n

*

,

BoDTC, 6V T(0 /ivdcb T^V

^

Svvafiiv 6xovaav ifioi,

aQTi

25)

Tfj

Nn,

%6y(x)v'

i

*)

As/a

SydoTji?)

i.

(?)

e.

^^).

aeXfjvf^,

19)

1.

^

dvOog

^)
(?)

1.

fortasse xo ds,
2

0)

1,

^efi^aUe,

1«)
2 1)

"Avoi^tg.

1.
1.

dyysTov,

,

ADNOTATIO.
Pagina
Oaog^ dmC.
reliquae

Hae duae

,

eadem manu atque

ad textum pertinere non videntur.

scriptae,

adnotationera

voees, in superiori margine

quales in

Correctionem vel

Papyri paginis leguntur fortasse spectant,

aliis

eandem vero non absolutam.
1.

Bl^Xos

leQcc

Movdg^

mexaXov/Lisyrj

Movaecog

oydori

ri

quorum immanem multitudinem Marcosianos quoque composuisse

spuria,

Haerr.

testis est Irenaeus,

17 in. Dicitur octavus Mdisis, alio quoque

I.

nomine Monadis insignitus, quo ipso cognomine interdum
dicatur;

vb.

cff.

Fag,

c.

vs.

6.

18; Fag,

Carpocratianos vb.

omnium,

c.

summus habebatur

,

Matter,

cf.

du

Rist.

docet Irenaeus, Haerr.

I.

17

Gnost.

in. et

Hierogl.

et ignotus

II.

deus

fons et origo

,

265; de Marci schoia idem

significasse

,

adnotavimus ad Hora-

11, p. 185.

I.

Hermetis trismegisti Poemandro

numerum

Octavi epitheton

/uovdg.

30; quodque majorem

vs.

Eodem Monadis nomine veterum

13.

Graecorum philosophos initium rerum
In

8.

in textu in-

Monas enim apud Gnosticos quosdam,

sanctitatem indicare videtur.

poll.

tov

Pertinet itaque hic liber ad scripta apocrypha et

orojuaTog tov ayewv.

libri

neQi

^

,

sermo

potius libri

4.^^

,

vocatur 6 XQccTriQ

rj

quam (cum Reuvensio

ogdoadem, ex Monade et septem planetis constantem spectare putamus; unde alios plures ejusmodi libros apocryphos
sub Moisis nomine eo tempore circumlatos fuisse statuere possumus.
Duo certe memorantur, sed nuUa numeri mentione addita, in Papyro
Lettres

nostro,

App.

y

ri

p.

152)

^AQxeYyekizri

SeXrivtaxri^

Pag,

25,

(1,

vs.

'

AQXocyYeXi^ri)

13.

^

Quod autem

Pag. 22,

vss.

22, 23, et
Pag. 25,

in fine Papyri,

33, legimus Mcovaecjg djioxQvcpog r{ dexdTr/, ut ad eum locum
adnotabimus, mendum librarii est habendum. Quae porro citatur Moisis

vs.

Clavisj
est

ri

KXetg

^

utrum integer

(cf.

vb. c.

Pag,

an

libri

liber,

1,

vs.

tantum

19';

Pag, 9,

vs.

39), incertum

alicujus sectio intelligatur.

Hermetis trismegisti PoemandrOy decimus sermo inscribitur KXe^g.

In

165
Post titulam indicatur praecipuum
/Ltarog

rov aystov

(1.

aut tantum nomine
dei,

magnum

Ys.

2.

vid.

Pa^. 17,

nomen ex septem

in

vocalibus

adnot. ad ejusdem Papyri CoL 4, vs. 11.

'Ayrbg jueirov. Haec usque ad vs. 35 continent
comparanda sunt cum Pa^. 9, vss. 3 16, et 24^

Vs. 4.

nomen

6

vs.

Ceterum nomen sanctum saepius

'OySoag.

vocatur

Pap. V. memoratur, et inprimis intelligitur

compositum;

TleQi rov dv6-

autem de nomine summi

saepius dicto; accipiendum

potius de diversis ejus appellationibus.

aut

illud

y

argumentum,

libri

ayiov)^ de nomine sanctOfmii^^o texixima^no nomine

xaravrrjari, intelligitur

Pag, 9,

aeXr\vri^ cf.

rj

initiandi ritum

,

et

26.

5, et accipiendum de

vs.

lunae defectu sive eclipsi, in signo Arietis.
Vs.

7.

sacrificio, de quo in Pap. V
memorantur quoque galli gallinacei, lampades
cett; cff. ib. vss. 20, seqq. Ceterum quae hic inde a vs. 6
10 leguntur, alio ordine Pag. 9. vs. 20
26 recurrunt, ubi explicatur quoque
quam ob rem ligna cypressea sint adhibenda, cf. ib. vss. 21, 22.

arqoftiXovg de^iovg dexa. In consecrationis

CoL

praescribitur

l

,

Vs.

9.

Xv^vovg reraqrrifxoQcovg

scribendum potius

,

lainpades aut lucernas, quae quarta oholi parte

reraQrr\fxoQiaiovg

i.

e.

emun-

P/g chalcis,

sive

,

,

tur, nisi accipiendum de olei pretio; Pag. 9. vs. 24 dicuntur xorvXiaiot^

unde
Vs. 11. e^a

lampades

efficitur

cbOrjaovrat

,

1.

istas quadrantarias olei

aut

e^codrjaovrao

aut e§a)6rjaerai., expelletur

,

Vs. 12. encOv/Liaai.

(1.

eTnOvfiid/uaai)

rov

id

est,

6eov

,

ut

,

fut passiv.

Pag.


9.

cotylam continuisse.

expellent

ab

8

(1.

avyyeVi^xoig)

av6evrtxotg ,

dicitur,

Sunt autem suffimenta septem, quae

rjderac 6 6e6g.

eSoyOeG)

;

e^(i)6(o.

avvYevvxotg

vs.

medium ab

^

vss.

15

ev

— 18

ovai
olg
enu-

merantur.

'EQ/ufjg

xXeipag

glossatore

quodam

textui addita, ex adnotatione olim mar-

\Ex Se ravrrjg
librario

vel

llreQvyL.

Videntur haec a

gini fortasse adscripta; certe in ejusdem hujus textus repetitione, Pag. 9

non

leguntur;

spectaveris
liber,

et post rovrovg
avYYBVixoig ovai rov 6eov jure exipsorum suffimentorum nomina. Qui vero citatur Mercurii

Pteruoo

^

sive

,

Ala inscriptus,

referendus

ad scripta Hermetica,

qualia plurima eo tempore circumferebantur.

Vs. 15.

Xqovov arvQa^,
vs.

9

avyyevrAov earv^ aut simile quid. Pag. 9
suffimenta riov
i.
dareQcov
e. septem planetarum,

dicuntur

inteliigitur

,

qui hoc loco naturali ordine enumerantur.

Vs. 19. 6 dk XeyeL ev

rfj

quoque ex glossa
Clavi
aprico,

ea

Moisis

,

KleiSi Movafjg axevdaeig
orta

rovroLg Xeysi. Et haec

putaverim, neque Pag. 9 leguntur.

de qua

cf.

faba Aegyptiaca potius

supra

ad

quam

alio

vs.

1

,

quodam

praeceptum

Videtur in
fuisse

de

ervo ornando vel in-

,,

166
struendo, et allegorice ibi fabae Aegyptiacae nomine indicari aromata et
flores,

quae

16

17

et

/3ov

praecedentibus et sequentibus enumerantur. Tag. 6 vss.

vss.

iterum de eadem re legimus: bfxovcog xai novijaBvg tov oqo-

bv dXXrjYOQixcbg sv

,

Tcbv incdv/LidTG)V
Vs. 21.

Kai TavTa

iterum

fortasse

sit

d

cett.

iaTi

Se 6 MaveOcjg

continentur,

xcci

(iaoTdaag* Si conferamus quae Pag. 9
manus agnoscemus; ita ut legendum

dvOtj tcov

Tama

et

;

glossatoris

Ta

y.ai

Kksidi /uov emov y €X tg)v dvOicov

rfj

invOv^ia^dTcov).

(1.

daTSQcov

naQaxetada)

intellecto

,

8e b MaveOcbg eXeyev idva ^v/3X(p, ivTevOev

ftaaTdaag glossa habenda, quae sive ad
hunc locum de septem floribus referatur.

19

vss.

y

20, sive ad ipsum

et

Qualis hic Manethonis liber

vs. 21, incertum; spurius fortasse, qui, ut 'AnoTehafxaTixd, sub ejus nomine a posterioris aevi scriptore compositus fuerit.

intelligatur

Vs. 23. ad[j.ipovxov

commune
lilium\

(1.

in

ceteris,

cpvXXtvov qualis
Vs. 28. TiQOTeQov Se

XStvvov

flos

posteriori flore

dicatur nescio

avviaTdvovair

nisi corrupta, ex

a

;

drjnoT

Fag,

an phyllanthes aut phyllon

ovv

mandatae sunt; nam

cum

alibi, vb.

c.

Pag,

infra

?

Obscura sunt, et,

veof^rivia.

astrologia veterum explicanda.

Dii (OQoyevevg videntur

quae certae horae praesunt, quorum tutulae certae

esse astra

guntur

sampsuchum aut amaracum
9. vs. 13, memoratur
XevxoCvov intelligitur dvdog; iQe- (1. iQv)

adfiijjov^^ov) xovvdv^ xrjTicvovj

hortense ; pro

{ef)

%

10

vss.

et

diei

H,

horae

conjun-

icpelidojnaTtxotg^ et Pag, 9. vss. 35, 36,

diis rj/j^eQriavoLg et

deus (OQOYsvrjgy vocatur 6 T^g 6)Qag deog.

^vviaTdveiv est calculo instituto^ aut inquisitione habita dejinire
quod infra vs. 36 vocatur avaTaavg. Pro avvvaTdvovai

constituere,
fortasse

TQv/3rjaov

de lunaj
nova

,

corrigendum avaTr\aov (aut avvvaTave)^ veluti in
et

y

ita

luna,

Pro d legendum

26 ^rjQavov,
ut

veojurjvva

xaTa 6e6v

novus iuensis lunaris ;

dii

sive

,

?),

et

25 Xevo-

vs.

Oeov intelligendum

veo/urjvva

T^g deov^

sit

autem horogenes cognoscendi ex

Clave Moisis.
Vs. 32. ini

nbXov eaTG)Ta. Polus

glyphicis exhiberi solet,

intelligi potest

p=^;

/LvdaTiYeg

plurimi Aegyptiorum dii, gestare solent.
referenda videtur ad

deum Osorapidem,

aevi Ptolemaici, saepe cernitur.
et

polo, delineata in

Similem exhibet

coeli figura

qualis in

qualis in hiero-

monumentis praecipue

Ejusmodi imago aenea, sed sine

stela

Oudh,

te

Leyden)

I.

tab.

sepulcraUs Musei Britann. n.

Imagines XQvonQoacanov in monumentis Aegyptiacis ad

Amonem Chnuphidem

,

flagello

Monumentis Aegyptiis Musei [Aegyptische Monu-

menten van het Nederl. Mus. van
J420.

de

AtyvnTvav sunt Jlagella^ qualia
Imago taurino capite instructa

referuntur; vid.

Monumm.

47

XVII. A.
insignita.

summum deum

Aegg. Mus.

I.

tab. I.

,

167
A.

Pantkeon J^gypt. Tab. 2 (teret4). Deus rqayonQoshabendus qui Mendes, sive Amon generator, Grae-

Chariipollion,

1,

idem
corum Pan

fortasse

coTTog

nomo Mendesio

Panopoli in

,

monumenta non exhibeant, hircum tamen
scriptorum plurimi prodiderunt

quibus

48. pg. 266;

ob

(onoi^,

urbe Aegypti

sacrum

ei

deum

veteriim

fuisse

quos citavimus ad Horapoll. Hierogl.

cff.

;

Stephanum Byzant.

add.

Ceterum TqaYonqogtonoi

,

Licet enim hircino capite instructum

superioris, praecipue cultus.

1.

Chemni

ut et

,

voce Tlavog nokig,

intelliguntur fortasse iidem qui XQtonQog'

dii

cornua hircina quae capiti

arietis

Amonis-Chnuphidis imposita

cernuntur.

Vs. 34. rbv Xoyov rbv 6)Qoysv[rj\rov
oratio

adorari,

invocari

rbv 6V

rfj

ad Pag.

qua secundum

solemnis,

intelligi

reray/usvovg. Oratio horogeneta videtur

debent;

horarum

MoLsis, dei

Xoyov rov (bQOYsvtj,
sg^s^dofiarixotg adnotabimus infra

De dnavaY^cj et
Hoc autem

KXeiSi.

10, sqq.

2. vs.

Clavem

sed vide an legendum

:

omissum

loco ante 6q)€^do/uarixovg

videtur 7]/u€Qi]aiovg.
Vs. 36. ^lra

(I.

Eira)

jam de

ritibus egerit scriptor,

operationis

totius

Quum

xaOoXixfj ovarda^i^.

rfj

ponitur

pro

Nirqov rBrQaYovov intelligendum de lamina
sequuntur usque ad Pag.
et

Pag. 10.

Vs. 37. rb jusya

vss.

Vs. 38. nonnva/uov

tabella nitri quadrato

,

Cum

inscripta.

17, comparentur Pag,

vs.

his

9.

quae

et

35

vss.

(1.

q)G)vatg). In

rb xard rcov ^\ a

avQcyfiov.
labiis

,

,

Poppysmus vulgo

contractis

i

rj ,

^

Pap, V, CoL
o

v

^

dicitur

aerem ore attrahimus

;

—48

4. vs.

12

co.

,

sonus

quem

edi-

hic vero accipien-

de sonitu, quando aerem extra os expellimus syllabam no pronunut

tiantes,

dentes

ex Pag. 14,

foras propulsi,

rb IV
noto

quando

,

dum

2.

est

accusativo.

—41.

raig enra cpcoveaig

vocatur bvo/^a

mus

1

mysticis

figuris

et

cum

€ig

initiationis

Svaraoig^

ipsa operatione praecipit.

dativus

constitutio

solemnibus formulis

hucusque de

et

/LttQog

in

vs.

quum

4 apparet; avQcy/ubg

syllabam av pronuntiamus

Ex

rov vcrQov,

est sonitus aeris per

his intelligimus

,

vide

ib.

vs.

5.

de certo quodam, eoque

ejusmodi operationibus usitato nitro agi, cui poppysmus

et

sibilus inscripta erant in uno latere, nunc vero^crocodilo aUisque figuris

insigniendo; in altero latere inscriptione muniendo, quae infra Pag. 2,
17, seqq. legitur.

vss.

Vs. 39. xoQxbdi^Xov
dilus

ex

(1.

accipitrino

symboHs

gillaceae

in

XQOxbdsiXov)
capite

l^QaxonQogconoi/

Museo

antiquario, B.

quod supra citavimus

,

tab.

XXVI

Croco-

monumentis Aegyptiis unum

est

ar-

492
,

ivvedfxoQcpov.

Ejusmodi duae servantur figurae

instructus in

dei Phre, sive Solis.

et

493, quarum

edita est.

prior in opere,

'O evj^ad/uoQqog,

intellecto

,

168
0b6s

qui

,

Pag.

infra,

et

vs.

2.

&

6 rdg

2.

luoQcpds (ej^cjv) vocatury

constat fortasse 7 vocalibus, quibus planetae septem indicantur, additis

poppysmo

evvea decbv
Vs. 41. ts

salutat

quando

aestivo,

tropis,

signo

in

sol

avv

quum

autumnali

deum,
Libra,

in

solem,

id est

aequinoctiis

:

hiberno,

Cancri,

signo

in

sol

conversionibus

sive

Arietis,

t&v

rS) r}kCco assumsisse formas.

TQOTids Tov Oebv dajrd^BTai;

quatuor

in

quum

deus ivvBccfiOQcpos dicitur

vs. 5

10.

rcov dvarBXkoVTcov

^

"tds

Bis)

(1.

Infra Pa^.

et sibilo.

quando

vernali,

,

et

solstitiis

in Capricorno

versatur.

Pagina
Vss. 1

Omnia quae inde a Pa^. 1,
medium leguntur, in parenthesi
9.

2«.

vs.

40 medio, usque ad Pa^.
Loco poppysmi

dicuntur.

vs.

2,

8

et sibili pingi

debent crocodilus accipitrino capite instructus, supra ipsum deus novem

habens

formas

caudam

37

vss.

1,

(Paff.

—40),

eosque circumdans

serpens qui

septem vocales {Paff. 2 vss. 8 9). Omnia
quae his interseruntur rationem reddunt quam ob rem poppysmo et
ore

in

tenet

imagines

sibilo

conturbata,

iliae

et

substituendae

sint,

constituenda

fortasse

ita

,

:

,

ipsa aliquantulum videntur

el

post

2 med.

vs.

§ib dvTl tov

:

noTiTivaf^ov tov ieQaxoTiQoscoTiov xqoxoSbi^Xov yQdq>B^ dvTi ds tov avQiy-

dQdxovTa Sdy.voVTa

fiov

xal avQcyfibv ,

eaTcoTa^ xal xvxXqt tovtcjv

ydQ

TTQcoTrj

rj

Nomen

XBQaia tov

quorum

,

cui

serpens

deus

^

ejiTa

Bjcdvo)

(pcovas'

saTiv

Sbvtbqov [zBQas) avQiyfioS'

suprappsitus est deus

caudam

ore

in

quum mundum

primum

pronuntiasse
""EaTiv Sb

;

cf.

nn

cum poppysmo
orationes

tenens.

,

Pa^.

et

BVVBdfcoQ<pos
Infra

creabat,

deinde

sibilum*,

post

poppysmum
12. vss.

^\ nomina novem
et sibilo;

solennes

et duobus sonis, poppysmo
poppysmus in initio ponitur quique
vocantur; jam vero in nitro vocales

hic in fine,

locum poppysmi substituitur crocodilus iBQaxonQog-

sed in

scribuntur,

Vs. 9.

dQdxoVTa xal Tds

6 nonTivafibs

XBQaiai nominis, extremitates

conos^

xal BVVBdfioQcpov

sacrum dei constat septem vocalibus,

et sibilo expressis

hic

ovQdv' cootb eivat^ Td dvo^ nOTinvafJLbv

ttjv

iBQaxojiQoscojiov xqoxoSbiXov

Pay.

et

y

5^.

vss.

pro

27

sibilo

et

pingitur

30 summus

septem cachinnos editos dicitur
edidisse,

33, 37

et

tandemque nomen lAQ,

45.

videntur esse nomina septem vocalium

quae antequam pronuntiantur , recitandae sunt

6)QoyBVBl^s

cett.,

6)V nQoXByB itaque est

nQb tovtcov

XeyBj prius quam^ ante haec recita.
Vs. 10. Tovs cDQoyBVBis

supra

avv

Paff. 4. vs.

Tfj

33.

aTYjXri^

Bndvayxov.

Aoyoi SqoybvbcSi

Intelligitur

Xoyovs

,

vid.

et rjftBQtjaioi B(pB(38ofiaTixol

,

169
TBTaYfiBVov^ videntur esse orationes sive formulae solemnes, quae secun-

dum. Clavem Moisis, singulis horis
stitutae

erant,

Explicanda haec
diebus,

modi

veterum

ex

dierumque

astrologicis

quorum

ex

,

debebant.

invocari

dii

doctrina singulis

singulisque horis planetarum aliquis praepositus erat, qui ejus-

diei,

dominus

vel

diei

xvqwq, dominus^ dicebatur;

horae

tamen ut horae

ita

domini potestati subjectus maneret. Sic vb

eumque diem totum

Saturnus planeta xvqloq erat,

diei Saturni,

c.

vertere,

Tiokeveii/

dicebatur, diversis vero horis aliorum planetarum, certo ordine

possidere

succedentium

invicem

sibi

hebdomadis diebus con-

et singulis

quibus horarum,

et

administrationi

gubernationi

vel

permissis,

qui ejusmodi horae Si^sTiorTsgy administratores , guhernatores^ vocabantur.

Primae itaque ejusdem

diei horae nolsvcov simul et Scencov est

planeta; secundam horam Saturnus noXevei

dienovTog;

sive

porro

et sic

xal

Tog

179.

I.

quum,

sed

xal

cpa)T(ov

TrjV

ri/LceQav

Marte de^enovTog

verso, (ed. 1586), Ideler, Handb. der

4.

I.

idem Paul. Alexandr.

ut

ri

D.

(fol.

deanoTBi^ag

intelligatur

haud

ita

certum

Svo

in capite neqi Tfjg tcov

tu 6Xa dioixetTav eS
ev t& xoafico ovtov SC^a Trjg

verso)

3.

ovSev tcov

y.ai

,

TOVTCDV

fol.

,

Aoyog enavayxog quinam

aeXriVtig

Tcov

^

TroXevei, sed

Pauli Alexandr. Apotelesmm. in capite neql tov noXevov-

alQeaecog

q)a)GTr}Q(ov

i]Xcov

cf.

dcenoVTog

Chronol.
est,

;

idem Saturnus

tertiam

Saturnus

possidet ^ love administrante

dicit,

,

eaTiv

6 /uev ijXwg exktjQcoaaTO

et

,

vvXTa

8k aeXr/vrj XeXoy^^e Trjv

,

suspicamur,

si

ope-

hora quadam diurna instituatur
Solem , sin hora noctis Lunam
endvayxov haberi; itaque Xoyov endvayxov vocari, orationem qua sive
sive Luna compellandi erant.
Sol
^TrjXrj inteliigi videtur tabella seu

ratio

,

,

xavovixf/ exOeacg^ nitro inscripta (vid.
rjjueQrjaioi

endvayxog

,

cett.

indicabantur

cippus cui tabellae astronomicae
op.

cit.

I.

autem

,

17), in qua dii (OQoyeveig

;

proprie

significat ope stelae

^

inscripta,

tahellae

^

acpacQa

sive

alia

secundum stelam
,

aiv

seu

Ideler,

,

Tfj

aTrjXrj

tahella^n.

aut glossas in textum

quod probare quoque videtur dXXcog

suspicamur,

cf.

ejusmodi tabella,

vocatur;

16. Plures diversorum antigraphorum iectiones

irrepsisse

columna

erat

vel calendaria inscribebantur,

317. In Pap. V. Col. 11. vss. 1 et 3

numeris 30 mensis dierum
Vss. 12

vs.

in fine

vs.

12, quamvis eadem fere infra, Pag. 10. vss. 30^ 41, recurrant. Dicendum tantum fuerat, formulis hisce neglectis Deum non exauditurum;

quod

tribus

\6\ebg

xai

nunc exprimitur:

ovx enaxovaeTai;

ec/ur/

ev

rationibus

Tfj

tov xvqwv

vss.

13

— 15,

Sid Ta^vv;

KXeidi Movaecjg.

— Deus

12, aTeQ yaQ tovtcov 6

vs.

d/uvaTrjQiaaTOV ov naQaSe^eTacy
et

vss.

15, 16, aTeQ ydQ avTcov

intelligitur

summus deus,

6 nQondTcoQ.
22

ignotus,

170
Vs. 13.

rbr xvQwv

rfjg

nQOsmrig xal

rjfisQag

i]/u€Qag atqxxe coQag vs. praecedentis

pro

reXovg fortasse melius legatur eni

sTci

Vs. 14. ^'Eariv

8e

leQa

ii

ad sequentia,
in

nitro

ita

arrikri

Versus

(ia>g'

^EnixahwfiaC
iis

rj

unde

GTiikrig,

18 incipit, continuerit stela

vs.

23, disceremus hoc loco versum

vs.

ovrcog 6)g xelrat.

ejicxXriGLg

navra dxQL-

esse scriptam.

cett. in nitro

,

Haec usque ad Fag.

Ge.

15, aeque spectat

14 additur tantum ut sciamus tabellam dierum,

itaque

horarumque dominorum
Vs. 18.

Pag. 13,

recitando

videri possit an haec referenda sint

ut invocationem quae

scripta; nisi ex

oraissum, ^'Egtiv §e

esse

Dubium

,

vs.

fit

stela sive tabella notatas;

in

,

quod

a)Qagy

rfjg

Pronomen ^v ^

'koyovg iifiBQYiGvovg xai (bQoysvsig.

vs.

3,

4 comparanda sunt cum

quae leguntur inde a Fag. 13, vs. 24 usque ad Pag. 14, vs. 7.
av§eiv. Pag. 13, vs. 29 scribitur Geliivrj^ ita ut pendeat ab

Vs. 21. GeXtjvrjv
e'8(oxag.

Vs. 22. /urjdev

rov nQoyeveGreQov Gxorovg^

dq^aiQijGag

tamen tenebrae quae ante jam exstiterant,

ipsae

Tenebras (Gxorog)
Sethiani,

unum

Ophitae,

vel

Haereticc. Fahb,

I.

Gnostieorum

(1.

SicpxovofiijdYj)

(1.

gol).

Vs. 27. o /Lcera/LiOQq)OVfievog

aicbva

aici)v'

eq)'

aicovog

dw

manerent.

habebant

Theodoretus,

testatur

aqua, abyssus

et chaos.

xai ndvra vnoreraxrat gov
videtur

,

^

integrae

(Groi^^eicov)

33 additur xai Svoixovofzijdrj

vs.

ndvrag intelligi
Ex hoc autem ioco

eig

deorum formas assumis.
36.

ut

secta,

cap. 14; reliqua tria erant

ndvra vnoreraxrai. Pag. 13.
rd ndvra did Ge

Vs. 25. :Soi

vs.

quatuor elementorum

ut lumine creato,

ita

deovg , qui omnium

fortasse corrigatur

Pag. 13.

In Novo Testamento eig rbv

in aeternum.

eadem ratione
qua hic in Papyro nostro, sed in plurali, eig rovg aia>vag rcbv aicovcov.
Vid Schleusnerus in V. Est Hebraismus ex quo saepius nomen ipsum,
sed in plurali repetitur et ita quod in suo genere perfectum est indicat.
Sed suspicor hoc loco, omisso e<p' corrigendum u4i6)v Aicovog prouti
et ecg

rovg aicovag

^

sine discrimine usurpantur, et

,

legitur in simili phrasi Pag.

Aevum

aut

8,

vs.

29, 30.

BIA0I,

Hebraicum

et

Pag. 13,

"^1335^,

13,

vs.

Aeon Aeonis,

39, praecedit

ANAr.lQ.

Aegyptium ank, anok, Ego. Ceterum comparentur

haec nomina et sequentia, Hebraica ut videtur,

vss.

36.

18.

vs.

Infra, vs. 38, et Pag,

quibusdam, nominibusque diversa ratione
Vs. 32. 6

vs.

Aevi, sive Suramus Aeon, ex quo omnes Aeones originem

duxerunt. Vide adnot. ad Pag. 8,
vss.

18

cum

separatis,

iis,

eadem

quae mutatis
illa

Pag. 13,

39, sqq. leguntur.

nokog xai

ij

yfj.

Polus proprie

dicitur

coelum significat. Vide adn. ad Pag. 1

,

vs.

de terrae cardine ^ hic vero
32.

171

avium scriptura;

proprie

Vs. 37. oqvmyliVq^i^aTl^

nisi

cujus elenienta avium imaginibus scribebantur.

~

APJI

Vs. 37. cett.

MENE<PS2I^S20; Nomina
omnia

exceptis,

APAI,

nox

nb'»^)

y

AAIAAM,

duobus posterioribus

,AdAABAEIM

Jlammae

,

Pap. V. CoL

vs.

3.

1;

Copticum

Q

34. Solis

splen-

paragogico pro

nomine compeliatum,
dicitur,

,

K

praemisso

ABPACAZ^

quod

y

Primum
cum

videntur.

(addil 0

vs.

,

fortasse

quo AtYvnTLaTC numen invocari
terminatione dualem Hebraicum prodit,

a

,

deum

in

tertium

ipsa

,

nisi contineat

cum Hebraico:

quae appellatio
;

AJ3PACAS0Y

barbara, quamvis partim Aegyptiis adscripta,

explicare tentavi;

convcnit

non prorsus quadrat

CAZ

Hebraicam linguam referenda

ad

splendor ^

,

AAAABAEIM

quo orneoglyphice deus invocatur, comparari potest

focus; aiterum,

leo,

dere

horum lingua

ex

frustra

AAIAAU

genus,

voluerit scripturae

vel

paragogico; de quarto,

ABPAZA2

scribendum

quintum denique, quod

ticum esse dicitur, explicari possit ex Coptico

,

fortasse

ABPAad

vidimus

Pag. seq. vs. 1° hiera-

j«s.ii—

eqoi— qui>T

vel &uiT,

non existens perdens ^ polluens ; non perdens^ polluens ; idem quodP<2^.
vs.

4

dicitur

6

iJirib^

ira ronov

i^iaivcav,

Ceterum

cf.

Pag. 4,

3,

vss.

22—34.
Pagina
Vs. 2.

KQortjaov y'

HO'
4f.

:

/Liiaivcov.

legitur

^

Pag.

Pag.

5.

3

— 5,

ipsi sonitus

literis

TioTiJivaov fzaxQOV,

^

14?.

vss.

6, seqq., omissis or^ reri^keafiai

aov rb

iXaQdg, dntjfiavrog, ori snixaXovfcai ae, deinde sequuntur

49, qui hic desunt.
^'E;(e Se nivaxeira (1. nivaxida). Haec usque ad Pag. 4. vs. 12, comparari debent cum Pag. 14. vs. 49 usque ad Pag. 16. vs. 3, et Pag.
10. vss.

Vs. 10.

vss.

*

41 versus usque ad ejusdem Pag.

Vs.

14?,

raZf rax^ raz'
rovr aanv enl fifjxog 2.

y.qoriiaov

avQvaov ftiyav

ronov
,

ini fifjzog,

adduntur

expressi

Vs.

5*.

2v

de

vs.

42—50.

earefievog'

(1.

An

eadrifcevog).

ev kivocg eaOeai xadaqoTg eaOrifievog

^

fortasse

corrigendum

intellecto laOi,^

2v

Tu autem

8e

linteis

vestibus puris indutus [esto).

Vs. 11.

neraaov, idem esse videtur quod

Vs. 13. XQoaoj

(1.

xQoaaG))

i.

e.

13 xaXvfiriv vocatur.
jimhriae. Lintei fimbriae nomina 365 deorum,
infra vs.

(uniuscujusque diei anni?) inscribenda,
Vs. 21.

BAINXanaXQanXNIAB.
Copticum

cf.

ad Pap. V. Col. 4.

vs.

31.

Primae tres literae Aegyptiacum ba, bai,
palmae ramum^ item spiritum exprimere possunt.

,

172
'Ss.'i^.

IAIAAOY. Compara

arer,

Aegypt.

Coptica e\oo^^€,

aleli, uvoy
s

pueTf ^vuiovi,

'Ki'Koi5'

Vs. 25.

"XovX^ii jubilare.

vitiSy et

I0S2P. Fortasse Copticum

iu)t £u>p,

atf

Aegyptiaoum

(at)

Ar,pater

Horus.
Vs. 28.

IlQoayvwaag

Vs. 32. Xbycov
Paff,

8k ovv , a)g tvqositiov

Tovg cDQOYBvetg Osovg

2.

10.

vs.

Primum

y^,

TiTcjaav

ille

est

,

seqq.

,

cett.

1

.

vss.

cf.

supra ad

nomina, aut invocationes solemnes,

deorum uniuscujusque hebdomadis
diei dominus, sive planeta cujus im-

commissus.

eaTcoaav)

(1.

2

,

tunc

,

denique invocancjus ipse

et

perio dies

Pa^.

iq)B(i8of^aTixovg

recitanda

deorum singularum horarum
diei

haec aut glossa

ol Xv^voi^ TBTaQTrjfioQioi ,

dh

sunt habenda, aut in parenthesi dicuntur,
Vs. 42.

cf. supra ad Paff. 1. vs.
6 iaTLV xdvdaQog. Videtur intelligi

xai To fivaTT^QWv tov Obov
mula quaedam mystica dei, canthari
^

Pagina

Vs. 1

3. TiQcoTov iqxxvri

ex

antigrapho

ipso

olvov dddXaaov

nam apud

to dvTCyQaq>ov. Continent haec diversam lectionem
postea

in

superiori

paginae margine^ aliena raanu

Plinius, Hist. Nat.

yaQ

''EaTiv

vinum

ita

,

debuerit

,

—40

vini

XIV.

lenitas

aqua marina excitabatur,

aut

sale

cf.

24.

dQ^v

Utrum haec

TiXog.

ut operationis initio lac

,

eadem

continebantur

affirmare

,

fere perfecta

non ausim

ad

referantur

an vero exciderint quaedam quibus initium

recitandarum

referendam.

dOdXaaaov) vinum aqua marina non temperatum,

(1.

Graecos

insignita.

4*.

adscriptam, et infra ad ejusdem paginae versus 38
Vs. 4.

nomine

sive scarabaei

9,

for-

;

lac

et

vinum adhiberi

et finis

infra

formularum

certe,

vb.

c.

tamen senten-

Paff. 16. vs. 1, ejusmodi ratione formula citatur. Priorem

tiam verisimiliorem habuerim.

Ta dvo

fiBQY)

Paff. 2.

vss.

Vs. 6.

Tov vcTQov, de quo supra Paff, 1. vss. 35. seqq. agitur.
dTtoki^ov (1. d7i6lBi§ov) TO ev fiBQog , id est, ut ex Paff. 16. vss. 43,
44 discimus, partem in qua stela cum invocationis formula (vid. supra

Vs. 6.

xai TO BV fCBQog ^QB^ag

Vs. 7.

rQacpiadci) ds to vitqov i§

Vs. 5.

18, sqq.) scriptae sunt.

figuras, supra Paff,

16,

dicitur,

T(i>

1.

— dnonhjfia

vss.

vss.

dnonhjvi),

i.

e.

partem quae

36, seqq., descriptas continet.

dvOecDV,

i.

e.,

fLeXavv^ tco did tcov dvOicov

aut atramento cui aliquantulum
1.

(1.

ut infra Paff, 6. vss. 15,

t&v

xai dQcoftdTanf

florum septem, de quibus supra Paff.

22. sqq. agitur, injectum est. Cf. Pag.

10.

vs.

41.

173
Vs. 40. ivrvx^ccv

Pag.

et

mundi

allocutionem

,

16. vs.

invocationem

^

12. seqq. continetur,

vss.

nomine audit,

zoa/LtonotBtag

1.

quae

y

quoniam

eo

in

de

creatione traditur.

Vs. 11. ini Tcbr (JT^jcjjudrcjy

Nomen

Vs. 12. ''EQfisg.

,

supra, Pag,

cf.

hoc ab

vs.

3.

quae praecedunt

iis

30.
et

quae sequuntur, spatio

vacuo separatur, neque in ejusdem invocationis textu repetito, Pag. 41.

neque

priorum versuum citatione, Pag. 16. vs. 2,
Certo invocatio non ad Mercurium de cujus creatione infraP^zy.

vs.

1,

in

,

summum deum, omnium nQondroQa

sed ad ipsum

Ceterum haec usque ad Pag.

refertur.

dem
Vs. 13. G)g

n(JT(og

nQcbtcog)

(l.

AXEBYKPQM,
dxTtra)^

(1.

5. vs.

2,

mundi creatorem

et

cum

i7, comparentur

ejus-

textus repetitione infra, Pag, 11. vs. 2, usque ad P«^. 13. vs. 21.

ri

(1.

vs.

3 supplendum v/urcb gb iyo)^

6 rjXwg.

Tov dtaxov

h) pirirvBc

Ttjr

(pkoya xai

Ttjr

dzTelra

an Aegyptiorum lingua? Comparari possint Aegypt.

splendor , splendere

radiare

dius^

ex Pag. 11.

;

cag nQiOTCjg vjuri/jG€ ae

Vs. 15.

vs.

5.

legitur.

j

Videtur autem

^

radiorum

radiare ;

ba

illuminare^ splendere;

emissio

et

Copticum

haec nominis

;

barbari

yy^JK\

;febu,

ignis

y

ra-

flamma.

explicatio ex adnotatione in

mar-

gine in textum irrepsisse.
Vs. 17. td^

aXXajg dXXo/LioQq)ovfierog.

o)g

quod

Pag.

In

eW

11.

vs.

8

vs.

37.

Post o iaTir

(aaavTcog^

fortasse et hic recipiendum.

Vs. 22. dQreoyXvq^taTij

Pag. 11.

vs.

ovai

ita ut

APAIj

cf.

supra ad Pag. 2.

15, supplendum ovai

to)

ix^Q^ ^ov

t(o

explicent

^

ex

ix^Qco fzov' xai eTa^agavTor,

nomen barbarum APAI.

Ig. Literae 36 insunt, si non computes ANOK, quod est
pronomen Hebraicum JEgo et si quartam literam a fine versus, q^ quae
alibi {Pag. 11. vs. 18) non additur, omittas.

Vs. 25. YQa^fidt(ay

^

Vs. 26. ini

Tfjg

^dQecog draTeXXcor.

In

scaphis

Solem

et

Lunam

perficere Aegyptii putabant, ut tradit Plutarch. I>e Is, et

Be

lamblichus,

Mystt.

cursus suos

Os. cap. 34,

Sect. VII.

2. fine), et ex ipsis quoque
monumentis probatur. Ceterum ftdQtg est vox ex Aegyptiorum lingua
desumta, naviculi genus in Nilo usitatum significans, Aeg. bari.
(cf.

et

6
est

Sol

Ssxva

dtd ae,

ita

6 A, id est aliquis
autem dicitur ori,

legendum apparet ex Pag. 11. vs. 20, ubi
talis
quod nos literis NN exprimere solemus.

esse
,

,

draTeXXevr dtd, per

summum deum,

id

est

jussu, potestate Dei.
Vs. 27.

AAABIAEIM.

Cf.

ad Pag. 2.

vs.

37, ubi legitur

AAAABAEIM.

idem quod iaTtr/ aut legendum fortasse ndQeaTtr, adsunt, ita
glossa qua indicatur vocis peregrinae praecedentis novem literas adesse.

Vs. 27. xdTeaTtr,

ut
Vs. 28.

Je

sit

6

(I.

V

de) ini Tjjg

^dQeog

(pareig

— xvroxecpaXoxeQdor.

Videtur

174
scriptori

ob oculos versata fuisse scapha Solis, aut potius Dei Luni, in

deum

cujus prora cynocephalus

adorat,

Champoll. P(2^M. tab. 30 (G);

cf.

aut scapha in qua Solis discus inter duos cynocephalos

Musei

stela sepulcrali

Kvvoxeq)akox€Qd(oy
Rierogll. 1.

rapoll.

antiquarii, V. 34, exhibetur (ZJ^^mjy^.

idem

,

14

si

hujus vocis

literis

et

in

c.

p. 276.)

quod xvvoHecpaXGgy de quo
quae ibi adnotavimus.

est

— 16,

Vs. 30. 6 dQcdij.bg rov eviavrov

nam

qualis vb.

,

Ho-

vid.

ABPACS lege ABPACAZ aut ABPAZAS;

,

numerorum potestatem

A+B + P+A + Z+A+2,

i.

e.

1

tribuas

,

efficitur

summa

+ 2 + 100 + + 60 + 1 + 200 = 365
1

dierum.
Vs. 31. ieQa§. Accipiter inprimis dei Solis

HorapolL

laudaviraus ad
tab.

Accipiter

24. d,

HieroglL

cursum

I.

6.

scaphae Solis

in

mentis Aegyptiorum, vb,
tur,

symbolum apud Aegyptios.

monu-

Papyris funerariis astrologicis qui dicun-

in

c.

148; Champoli. Panth. ad.

p.

prora saepe exhibetur in

nocturnum exhibentibus

solis

quos

Cff.

Musei

cf.

,

antiq.

Pap,

I.

79;

aut cernitur deus hieracocephalus in prora trudi scapham impellens, vb.
c.

in loculo ligneo

Vs. 33. 6 dh

ejusdem Musei, M. 20,

evved/JOQq)og y

cf.

Vs. 35.

Emcov

exQOTrjae

utrum ad deum
non constat

sit

vs.

2.

1.

vs.

Bescr. Bais. p. 168.

39; de nomine

MENE-

37.

zal eysXaaev 6 deog. Prius einibv exQOTtiae y
evvedfiOQcpov an vero ad debv yeXdaavTa referendum

;

y',

,

,

posterior intelligendus est

summus deus,

jvQoudTCDQ.

oiTLveg rbv xoaf^ov neQi^exovaiV , sunt septem planetae.

Vs. 37. Oeoi

Vs. 39. eq)dvr] g)a)g avTTj
in

tio,

,

superiori

xai di^rivyaaev rd ndvTa.
hujus

coUato quoque Pag. 11.

possumus: alteram, xal
et

ad Pag.

supra

^SiI4>S20y supra ad Pag.

cf.

paginae
vs.

35,

parte,

ut

Huc

pertinet varians lec-

diximus, adscripta;

unde,

tres diversas hujus loci lectiones eruere

ecpdvri cpcog^ avyrj

,

xai Sirivyaaev rd ndvTaj

lumen^ lux, et illustravit omnia; alteram, i(ai eq)dvrj q^&g^
et apparuit lux, lumen, per quod stabilivit
rjg earriae rd ndvTa

apparuit

avyri ,

,

universum;
cpcog

y

tertiam

avyri,

denique,

xai SitaTrjaev

quam praeferendam putamus, xai ecpdvri
Ta ndvray apparuit lux lumen et separavit
^

Secundam lectionem ex adnotatione in margine vs. 3,
(Deus)
librarius in suo exemplari invenerat; quod porro post xaT, i. e. xai
rd Xomdj addit, ovto^ ydQ etai^ referendum ad vs. 38, quoniam, ut
ex textu, Pag. 11. vs. 33 discimus, alia exemplaria avToi ydQ eiav
habebant. Comparanda autem est (monente Reuvensio, Lettres. App.
p. 154), haec creationis narratio cum iis quae apud Irenaeum, Haerr.
10. \ 4 fine ex Marci doctrina promuntur: xai b fikv nQcoTog
I. cap.
omnia.

TQiTog ff,
ovQavbg cpdeyyeTav to A^ b de /LceTd tovtov t6 £, 6
ixcpcDvetj
nefin*
dvva/ucv
t6
I
tov
TeraQTog 3k xai jueaog t&v enTa

,

175

rog rb 0, exrog de rb Y e(3dofiog y.ai reraQrog diib /lcbqovq (lege
djib /Lieaov) rb £1 arot^^Btov exftoa
atrLveg dvvdfieig bfiov
naaai
^

dXkr}kag

etg

avftnXaxeiaat^

naQe(3Xi]driaav*

Tavrrjg

rjj^ovai

xal do^d^ovaiv exetvov

ov

de So^a rijg i^x^S dvansfjtnerat elg rbv nQOndroQa.

rj

cpriav

So^oXoyiag rbv rixov eig
yeveaOav xal yevvrjroQa r&v enl

roi

fiev

vq)

rfjg

rrjv yfiv qyeQOfievov

nXdarrjv
rfjg yVS' Secundum
Papyri nostri cosmopoeiam primum creata Lux, tunc Abyssus siveAquae,
6° Occasio,
Genus continens seraen, 5° Fatum
Anima; quae omnia Dei cachinnis ortum debebant; postea Deo siIntellectus,

,

bilum edente apparuit Pythius draco,

quum poppysmum

et

ediderat,

Genius armatus; tandem nomine IA£2 pronuntiato, natum aliud numen
quod omnia in ordinem redegit.

Vs.40. eyevero Se debg eni rov xoaftov xai rov nvQog. Post creata
et ignem
deus quoque his praepositus apparuit; veluti creatis
,

aquis, deus

rb vScoq rQcfieQeg

Vs. 42. eyevero

pores

nebulas

sive

,

ex

,

Vs, 43. exvQravev

^

verbo

a

xvQroo), curvo

av yaQ

Haerr.

,

,

1.

Sid

insolito

Cap.

I.

maria

,

et 3°

\

tristitia

et timore

fortasse

niXQiag rov Oeov vovg^

cpQeveg

av yaQ el b dei

o)v.

5.

rj

cpQeveg^ xarex,(^v xaQSiav. Dicitur

cett. a (vel e)

parenthesi

in

corpo-

aut legendum exvQrd)aarOy a

apparuisse per amaritudinem dei^ veluti in loco Irenaei

JVovg

flumina et

1.

et ex

,

xvqvaLv(o

legendum

laudavimus, lux, aqua,
rj

,

inflecto.

eu oyrjaceccoVy

rfjg

Novg

et divisis

43.

videtur humidi partitio in: 1° va-

lucem

risu ejus

Pagina
Vs.

vs.

§ 7, Valentiniani doceSophiae, aeonis, diu extra pleroma vagatae, lacrymis universa

humida nata esse ex
ralia mundi elementa.

Vs. 45.

intelligi

y

aquam coelestem

vel

Secundum Irenaeum

fontes.

bant

abysso praepositus, secundum

aliiis

mundum

referatur.

quem modo

lacrymis, risu, timore nata. Voces

sunt accipiendae,

ita

Movoyevfjg vocatur, ex ipso Propatore,

,

Bytho natus

sive

xaQStav ad
Novg, qui et

ut xarep^cov

Secundum Valentinianorum doctrinam
,

;

vid.

Irenaeus

summi numinis explicatio, Siddeaig^Svvafiig
],
primus Aeon, initium omnium creatorum habebatur; vid. Matter, Hist.
du Gnost. II. 115. Novg xarex^ov xaQSlav significare videtur IntelHaerr.

lectus

itaque prima

1.

occupans cor

cpQeveg. Alia

mentem

,

rijv

,

imperium tenens cordis

ratione Pythagoras,

et idem esse censetur qui
secundum Diogen. Laert. VIII. 1.^30.
,

ipv^V^ tribus partibus, quae sunt vovgy cpQeveg etdvfiog,
quarum hanc tantum cordi inesse duas priores cere-

constare docuerat

,

,

;

176

brum occupare
HieroglL

loco a

Deo

secundum HorapolL

vero,

vovg^ sive, (pqiv^g

ita ut hic

animo accipienda essent,

demum

25, 26, septimo

vss.
2.

Aegyptios

7, cor habebatur animi sedes,

I.

cor occupantes, de ipso

Vs.

Apud

statuebat.

nisi

animus, secundum

creatus fuisse traderetur.

quoniam ad hunc deum omnium artium et doctrinarum
inventio refertur, aut, veluti Pag. 11, vss. 47, 48 additur, 8t ov rd
iyJkiidri ^EQf^f^g

^

ndvra

jnedeQf^rjVBVGTai^

8e

rbv

ejii

/LtedeQftrlveveTat^ aut (^eOriQfirivevGTaC)

(1.

r&v) q^Qevcov^ di ov oixovo/urjdrj

(l.

De nomine barbaro
dum vid. ad Pap. V.

Col.

,

wxovo/ur/Ori) rb nav.

(1.

2EME2IAAMIIE

quod

eGriv

,

legen-

2 vs. 24.

yevva xaQrovGa (1. ZQarovGa) GnoQdv. Genus siirps continens semen
omnium rerum, nam JPag. 11 vs. 50 additur ndvr(ov significatur autem

Vss. 4, 5

.

,

,

omnium quae

principium

Vs. 13. ovrog eixT^o

ita

semina complectens.

dvriyQelvai Legendum videtur ovrcog eix^
Adnotatio

dvriYQ{a(pov).

\

vita praedita sunt

librarii

legitur in antigrapho

,

textui

iia

(vel

fi/ffi^)

rb

hahet antigraphum^

exemplari. evvat abundat. Sed totus hic textus

de cosmogonia mi&ere conturbatus,

partem ex comparatione

inserta,

alterius

non prorsus, attamen magnam

et si

ejusdem cosmogoniae textus, qui paginis

11 ad 13 redit, restitui possit.

Ex summi dei risu
vs. 82). Deo primum
vs.

58),

Pag. 11

vs.

4

36, comp. Pag. 11

vs.

Lux, ^6>^, Avyri. [Pag. 4
Secundus cachinnus produxit aquam

cachinnato apparuit

Comp. Pag. 11

tripartitam, "YdcjQf

comp.

nati septem dii {Pag,

et

40

vs.

34

seq.).

deum Abysso praepositum {Pag. 4
Tertius cachinnus Intellectum

seq.).

41 seq.

vs.
,

Novv^

cui

Hermes, [Pag, 4 vs. 41 et Pag. 5 vss. 1, 2; comp. Pay. 12
Post quartum cachinnum apparuit genus continens semen,
yevva XQarovGa GnoQdv (Pag, 5 vss. 3, seqq. Comp. Pag. 11 vss. 50
seqq.). Post quintum cachinnum Fatum, lAoiQa, libram tenens, justitiae
symbolum, (Pag, 5 vs. 6 seq. Comp. Pag. 12 vs. 1 seq.). Tunc memoratur

praepositus

44

vss.

sqq.).

;

;

Hermetem

rixa

inter et

alterius textus, Pg.

ev

iavrfj

5

yQeivai

12, hic

ita

vs.

vss.

3

7 inde ab

{ovrcog

e;(Bt^

et seqq.

5 vss. 13 seqq.) quae ex comparatione

sunt corrigenda, ut post Pag. 5

rb dixaiov , sequantur

Comp. Pag. 12
Pag.

Fatum {Pag.

13

vss.

—20

usque ad 13,

XeyeL rr/v

^dQvv

usque ad
sunt

7,

y()(a/t*^cxTo>v)^^'.

YQ{€tniidi(av)f^6\

cett.

rb dvriyQacpov) elvai)

saltem non pertinent.
Post sextum cachinnum Dei [Pag. 5

fioiQoO

vs.

vs.

Reliqua,

13 dvri-'

expungenda,

huc

20 seq.; Comp. Pag. 12 vs.
sceptrum tenens. Post
KaiQog
,
septimum demum cachinnum Anima, WvxVy nata [Pag. 5 vs. 26 seq.
Comp. Pag. 12 vss. 28 seqq.). Tunc omnia moveri circumagi ceperunt.
vs.

13 seqq.) apparuit Occasio, Oppertunitas

,

,

177
Hermeti

et

viam indicandi munus tributum.

ceteris diis

Deinde Deus poppysmum
armis indutus, (Pag, 5,

denique
vss.

7, 8:

vss.

tamquam

^.eyBt rrjV

primo loco ponatur,

notissimo

Pap.

Comp. Pag,

12, vss.

seqq.).

(iaqLV

^

icp

dvafiacvBv dvareXkayv

f]

ponenda,

ita

ut

interpretationem nominis barbari 49 literarum offerant.

V,

illo

CoL

primum

2

vs.

24-.

ordine,

recto

penultima

nomine barbaro
Sic

scriptmi

ratione

inversa

dvaY()a/u/uaTi^6/u€Vov ,

litera

37

vss.

;

fortasse servanda et vs. 20° post yQafifiaiiov

xoGf^co

Vs. 17. rb

in

terra

27 seqq. Comp. Pag. 12,

Verba,
rco

Metus, ^6(3og^

34 seqq.) et
Pythium
[Pag. 5,
genuit draconem

31 seqq.

vss.

syrismum,

Dei

per

{JPag. 12, vs.29 seqq.

edidit et apparuit Terror,

secundo,

et

deinceps; veluti

sic

ABAANAOANAABA

Fati

nomen,

18

vss.

deinde inverso scriptum,

ut posterior

ita

,

,

de quo

vid.

ad

19, enuntiatur

et

QOPIOBPITITAM^

MA£2PPArrAJ£iL
Vs. 22. sTiedcoxev

decp

t(o

nqcorcoXTiaTco

tco

(1.

nQcoTOXTiaTcp)

opportunitas
sive occasio sceptrum, dominii symbolum traprimum creato, hoc est deo ante ipsam creato quo vel deus,
Pag. 4, vs. 40 memoratus, vel Mercurius indicari possit. Illud tamen
verisimilius puto, quoniam deus ille sceptrum accipiens, luminis gloriae
Kalqov post se participem futurum dicit vs. 23.
YQa^fA^dtojv Xg\ nominis barbari literarum numero prima vox ANOX, pronoraen Hebraicum, ego ut saepius non computatur. Ceterum ex Pag.
12, vss. 17 26, ante hoc nomen, nonnuUa inserenda videntur.
eddxQvas. Pag. 12, vs. 28. Deus non dicitur lacrimasse, sed cachinnatus

KaiQog

,

y

didit deo

Vs. 25.

to axfjTVTQOV.

,

,

Vs. 26.

esse, anhelitu ducto.

Deus primum poppysmum deinde vero sibilum
ut primum deus armatus, Terror natus fuerit,

Vs. 26. eavQiae. Pag. 12, vs. 33.
edidisse

dicitur,

ita

deinde vero Pythius draco,

daemonem armatum
ex terra prodire, obstupescebat timens ne forte deum quoque produceret terra; quapropter nomine lAQ, pronuntiando deum creavit, qui
omnia in ordinem redigeret et rebus creatis praeesset. Ex Valentinianorum quoque doctrina ope nominis mystici lASl dei supremi jussu,
Deus Propator videns hominem

Vs. 33. laxvQOTeqov.

vel

,

,

Horus
Cf.

reliquos

inter

Irenaeus Haerr.

I.

Aeones

1^7,

et in

pleromate divino ordinem

Matter Hist. du Gnost.W. 128

,

restituit.

Reuvensius

Lettres, App. 154.

Vs. 36. 6 TtQOTeQog

(1.

nQcoTBQog) id est 6 e^vonXog

haec quoque ex textu repitito, Pag. 12,

Vs. 40. KvQie dno^ifiov/uac

16,

vs.

4—6.

cett.

,

ex

poppysmo oriundus. Et

48, sqq. sunt supplenda.
Haec usque ad vs. 43, iterum citantur Pag,
vss.

178
Vs. 44.

^Endv
13,

Vs. 47.

axrjrijg

supra, Pag. 13,

vss.

Cum

et

hoc

versu

noXevovTog

quae Fag,

deoao)q)iag

tTiTa^covog

Vid.

Paul.
fol.

y

secundum

nostro vss. 6

'Edv ydQ
est

— 12

sequuntur comparari

Vidd. quae adnotavimus ad Pag,

L.

II.

— 12

ad

manu

in

vel

to ijiTa^covov vocabatur systema

Apotelesmm, cap. JJeQl tov noXsvovTog xat

Planetae

apud Aegyptios numerari solebant

qua moverentur,
cap.

itaque

10;

vid.

Dio Cass.

contrario

XXXVII.

tioXsvsi. Si enim dies
q/ eig to 'EXXtjvixbv
Graecorum rationem^ Luna eum diem regit. Elg Tb

Aegyptiorum

,

Graecos,

astrologos

dies

18;

ratio

*JEA-

septem planetarum nominibus insignivisse,

usum, apud Graecos antiquissimos ignotum, ad
populos, Romanos inprimis manasse, tradit Dio Cassius, 1.
Ceterum

8olis

secundum usum apud Graecos receptum.

indeque illum

to ^EXXtivlxov

ecg

17;

ordine, quo in Papyro

se invicem sequuntur.

secundum

itaque

margine

22.

vs.

apparet, tahula septem zonavnm sive
,

ij/ucQa

secunium

Xtjvr/cov,

hoc versu, aliena

infra

sententia

Alex.
4.

I.

celeritatem

Diad,

Procl.

3.

1

quoniam unusquisque planeta certam zonam sortitus
qua cursum vel ambitum suum circum terram per-

,

fuisse credebatur, in

dienovTog

cf.

iTCTd^covog

^Jff

septem planetarum

ficeret.

ex

ut

est,

j

septem planetarum.

Vs.

vss.

6*.

De

dsoaocpcag).

(1.

superiori paginae adscripto,

Vs. 2.

6,

22 — 34.

Pagina
Tf^g

xaXv^rit

11 et 13 memorata.

iis

id est xvqiov rjfJLBQag.

^

\

10.

2, vs.

1.

45 iterum leguntur P^y.

videtur umhraculmn^ imsTaaog vel casa

iutelligi

,

debent Pag. 16, vss

Vs.

vs.

18—21.

vss.

Vs. 45. rfjg

Haec usqae ad

6 dsog^

eiGsXOri

de recentioribus

Graecis

reliquos
c.

cap.

accipiendum.

quae hic traditur, planetae diem regentis sive tov no-

quam ex antiquorum scriptis
secundum quam planeta a quo dies nomi-

XevovTog inveniendi, prorsus differt ab ea
astrologicis

cognoscimus,

et

natur eundem quoque diem regit (cf. supra ad Pag. 2, vs. 10; et Paul.
Alex. loco quem modo citavimus f^ K); contra ex Papyri nostri doctrina
diem Solis Luna regit Lunae Mercurius et sic deinceps ita ut diei
,

,

,

Saturni ipse Saturnus imperium sortiatur.

Vs. 16. 'Ojuoi^cog xai nocriaeig

Paq. 1,

Vs. 19.

vs.

19.

^YnoTaio) — Tdg
finem

,

tov oqo^ov. Vidd. quae supra adnotavimus ad

;(ei^Qag

(1.

;(Qeiag).

Sequuntur jam usque ad Pag,

8^®

formulae operationum magicarum, ope sancti nominis peragendarum.

179

— adeXriaav

Vs. 20. ag

Vs. 22. jiXtjadslg

ginae,

ddsXrjaav) intelligitur xaraXafi/idvsadai aut simile quid.

(h

dsoaocpiag

rfjg

fortasse inde a vs. 21

dvBVQsrov noCriaov
legatur.

inserenda quae in margine superiori pa-

hic

,

legendum

adscripta sunt, quippe a librario ommissa; itaque

(vs. 1.)

:

^

dtoaoq^iagy

rfjg

fac ne liber ab aliis indagetur ^
ante initium versus 22 spectat glossam versui illi
(3C(3Xov ;

rrjV

Signum

— nXriadeig

^£2g Ss i^a)QXiad ae
i.

e.

1° adscriptam.

Ys. 23. djuavQa

Vs. 25. rb ovofia

reddas,

te

In

tiam

morantur.

Praepositio

23

— 25

bvofia

allectatione

mutuumque amorem
quae una cum rotg

,

yciLca,

primam operationem magicam;

spectat

et

vss.

dywv

ro

id est

,

dk dycoyris.

Vs. 26. 'Etii

;(Q€ia,

intelligitur

,

qua invisibilem

,

,

descriptam.

ex septem vocalibus compositum.

id est si

homines ad mutuam amici-

Spectant autem haec rd dyd)-

allicere velis.

cpiXrQocg ab Irenaeo, Haerr.

rcQog

solito

compendio

literae

q ro)

^ 2

9.

I.

n

me-

inscriptae

Papyro exprimitur.

in

Ex

Vs. 27. /LcvQiXGyvac.
esse

hujus operationis

ipsa

IxvelaOai

/Lirj

aut

,

dyfivai

jur^

,

descriptione

apparet legendum

,

dyeaOav aut

simile quid

formula homines ad se invicem allectandi erant; hac vero

CoL

ovQ&g avrcbv.

Vs. 29. rfig

ad dv§Qa

possit

de

et ter dicens

morbo
hic

sulphur

qualis in Pap. V.

;

nam avrcbv

,

legendum

avrov

sit

,

proprie

^

cujusque

graviori,

usurpari

(XXXV.

a daemone vexato
causa

et

,

ita

referri

et

ut

sit:

,

,

NN ab

50, med.)

et

bitumen

depone
,

NN.

quod dicebatur de homine,

medela ignorabantur, correptus

de morbo comitiali. Plinius certe

videtur

tantum

intelligendum

pronuntians {sanctMm) nomen

Disscindo (vel separo) talem a tali

:

Vs. 30. Saifxovc^Ofj>evt?

qui

nisi

caninum in vertehra caudae canis

stercus

erat;

Videtur deesse aliquid

yvvacxa

et

qua ratione ante emcov distinguendum

cane,

,

15 Jiay.07i6g vocatur, homines a se invicem separandi,

vs.

11,

priori

;

5

(ibid.

1

.

fine) inter

Hist.

Nat.

hujus morbi

medicamenta recenset.
Vs. 32. XaXriaet

xal dneXevaerai,

referendum,

quam

nisi

ecTifjg

Vs. 38. Gv/Lcozdrop^ov

v.

ad aegrotum, posterius ad daemonem
sit

de aegroto, post-

sanatus esset, abituro.

'Edv
Col.

prius

dueXevaerai accipiendum quoque

6

,

vss.

4

intelligitur

,

nQbg

rb

(iaailsiq

bvojLca.
rj

/ueyecardvacg

agitur de annuio, qui PaacXecDV

31

(1.

— 6 praescribitur de remedio quo

/leycardvag), In Pap. V,

CoL
oQydg zac deanorcov navec.
ira

cohibeatur

;

et

8^

rdg x^cQag cett. Et hic quaedam excidisse videntur, aut ordo verborum est conturbatus, ita ut sit legendum, omissis dye et 6 A, (iaXcjv dju/ua rov naXXcov aov rj rov encxaQacov , rdg ^^ecQag evrbg

Vs. 39. dye

ep^cov

y

Xeye rb

nal Oavfi^ compendio pro Oavfiaarbg

earjy

vel

180

Annulus

Oavf^aGdriap

magicus, de quo in Pap. V.

Col.

(vs.

8,

24)

agitur, zai davfi>aGTOvg noist,
Vs. 40. eTzixaQGiov

praestans

,

est

qua

;

vestimenti genus

significatione vox ea seriori

demum

usum

saeculo usurpata fuisse

Graeco-Barb. in voce.

videtur. Cf. Meursii Gloss.

Vs. 41. '^Edv nQog huGtv (paq/^dYcov

AvGig

ex hoc loco patet pallii

et ut

,

(1.

cpaqfxdKcov) intellige

ovofiarv,

XQ^^V

medicamentorum venenorum frangenda, solvenda.
vix dubito quin ieqdyaov x6)^%ri/£a legendum sit,
Vs. 41. IsQaTr/iov KoXkrifxa
quod apud Plinium , Hist. Nat*
et intelligendum de hieracio collyrio
XXXIV. 27, memoratur
Vs. 42. q/ dei^ig, Formula solem ostendendi^ id est qua sol cogatur ut luceat,
accipienda de

vi

,

^

,

appareat. Cff. infra IPag.

©

Vs. 43,

w\

8,

23

vss.

—26.

Compendio hoc ovqavov

yfjg.

batur Pag. 20,

vs.

37, Pag. 21,

indicari apparet ex sensu, et pro-

vs.

4.

dgx^YY^^^S — o

vn avrbv rbv eva xal /uovov Tevayfievog, proprie
haec in vocativo ponenda fuerant, ut convenirent cum avdevra 7}Xie/
Tbv eva xai fiovov i. e. propatorem,
nam his omnibus sol compellatur.
summum, ignotumque deum. Ex Secundi, Valentiniani discipuli doctrina.

Vs. 45. 6

.

TTQoavevvorjTog

TiQoaQX^
cabatur,
evoTYiSy

,

aQQrjTog

y

xai dvovofiaGTog fiovoTr^g vo-

Te

quacum conjuncta erat evoTrjg; haec autem duo fcovoTr^g xal
fiovdg Te xal Tb ev TVQOfjzaVTO Tag Xomdg 7iQo/3oXdg t&v

Al(oV(ov. Vid. Irenaeus adv. Haerr. I, cap. 5, § 2.
^'Acpvq)cg ,

adversarii

I.

^'A7i(o(pi.g

apud Aegyptios,

\jv^ Apop, Apoph

Bdvv

,

nomen

;

in inscriptionibus hieroglyphicis

,

,

solis
,

inprimis,

App., A.Tm,

Champ. Gr. Eg. 126.

vocati. Vid.

Aegyptiacum b a

deorum sed

serpentis,

ramus palmae.

Pagina 1\
Vs. 3.

TlQoyvcoGig

7]8e

intelligi operatio

Tfj

TTQoecQrjfievj]

Pagg.

1

—6,

vs.

nQd^eif

mulam qua praesagium sumatur, non
filio

praesente saepius fecerat, vid.

Tfi

Sid tov v^tqov

vs.

'

To TtQG)Tocpahg xui GXOTogj
tenebrae

20

— 23,

vocantur,

2v ydg

videtur

exponit,

for-

quoniam discipulo

vel

4.

AfiXex^iiag de ovTcog, intellige Tr^v tvq&^cv eTcocrjGa^ vel

Vs. 4.

Vs. 5.

;

18 descripta; rationem autem vel

jvoiei'.

fortasse jiQcoTO^paveg

j

aut TiQOTO^pveg; ita

quoniam lumini praecesserunt

;

supra Pag, 2, vss.

e'S(oxag

I.

q?

Trjv

So^av

firjdev dcpaiQr^Gag

tov

tvqO'

yeveGTeQOv GXOTOvg.
Vs. 6.

A

legendum videtur tov 4> ^ta ut inserendum sit nomen ejus qui
formulam recitat. AvToyeveTOQa, avTOYevvrjTOQa vel eavTOv YevvrjTOQcc y

Tov

181

ysum

Marcus. Vid. Irenaeus adv, Haerr.

cavit

Vs. 10.

auctorem^ genitorem tov Xoyov

sui

0av6

00)6

^

0bv6

y

Hermeti suo

queai

literarum

et

sive

Mercurio,

10. §

1.

omnium

quae ad HorapoU. HieroglL

2,

opus

est ut

Christum) vo-

e.

fine.

Agyptiorum Deus,

Graeci,

inventio

et

ad

quem

referebatur;

cff.

Ceterum nominativum

36, adnotavimus.

I.

(i.

est

assimularunt

scientiarumque

hic pro vocativo poni vix

verbum

06)v6 ^ Copt. eiooTre,

sive

artium

^

moneamus.

Va. 12. iv ovoiiaoi, nescio an voluerit iv Go^fjLaOL^ fac ut ominium creatorum
corpora

Vs. 18. 6

,

formas induere possim.

Hovuv

noLCov.

hic

ut

,

nqaGGBiv

alibi

significat

^

magica tractare^

operari.

Vs. 25. oTt^ syco tfxC

o/ To

Vs. 30. Tov

ubi scribitur
Vs. 36. 6

aia)V

dno tov XEBOYKPQM;
AXEBYKPQM; comp. Pag.

ini^aXXojusvog nvQO

quoniam

,

(bg

note

supra Pag, 4,

vid.

,

vs.

15,

34.

vs.

2,

d/ucavTOV

nvgl

(1.

o)g

d/ncaVTog);

cujus ignis opus et inventum est; vocatur autem alcov^
et ipse ille

deus unus habebatur ex viribus, {dvvd/usig

summi numinis Propatoris quae aeonum nomine
insigniebantnr. De iis vid. Matter, Hist. du Gnost. H. 111,

vel 8ia6iGBi^g dicuntur)

a Gnosticis

fortasse Tig^ ita ut exorcista se

indicaverit.

intelligitur deus

aeon,

omittendum

ufjii) Tig,

(1.

nomine sacro

,

,

1.

Vs. 45. ^OvsiQono/LLnov,
Gol, 4,

vss.

1

Alias

— 33

et

BIEBETNEH2I,

somnia immittendi formulas

CoL 5,

vss.

1

vide

in

Papyro V.

3.

Pag. 8 vs. 1 legitur, BEBETNEH2I,
videtur esse nomen barbarum, metallum fortasse, aliudve quid hippo-

Vs. 48. Tov

aut

potami ventri imponendum
Vs. 49. Td zaXovjusvov

,

veluti

significans.

BAAAA0Aj

to

ab Hebraeorum

derivari

possit

gendum

fortasse

,

tcov

'lovSalcjv.

Nomen peregrinum

/73, miscuit perfudit ^ maduit ; sed
,

BS2Pl0Ay Hebraicum nnS, gtqov6iov

y

le-

sive saponaria,

herba qua saponis loco utebantur veteres.

Pagina
Vs. 4.

8.

^^aQTtiV leqaTixdv. Papyrus hieraticus, vel charta hieratica appellabantur,

quae

reUgiosis

tantum voluminibus scribendis inserviebant

,

ut Piinius,

Hist. Nat, XIII, 23.
Vs. 5.

elXr^Gag. an eikrjGag scribendum sit, incertum; priori ratione accipiendum

de ellychnio,

Vs, 8.

solis

radiis

calefaciendo ;

si

elhfiGag

gendum de ellychnio bene torquendo.
Aa^cDV GijxaXeovTag Tovg iv aQdj^vrj. Legendum

praeferatur, intelli-

fortasse

Aaficov Gtixovg

182
TOvg bvrag tv

dQdxvy

rfj

nidulos in tela araneae; nisi fortasse

,

Latinam usurpaverit aut cogitaverit

scriptor aaxxov^kovg

sacculos

,

vocem
,

pos-

terioris aevi Graecis satis tritam.

BIBI0Y—2<PH

Vs. 14, 15.

(3% id est

quae adnotavimus ad

et

rd

Vs. 16. dvoiys

f^f^Qrj

Re,

deo

Aegyptiorum

sive

,

meridionalem

Soli

161,

cap.

Fasc. 3. Tab.

XV

et

aperit

in

,

quas

Papyris

Das Todtenhuch der Aegypter
Monumentorum Aegyptiacorum quae ediLepsius

^

,

v.

Nederl. Mus.

h.

305—308; Pap.

JsKavov apud

1.

Oudh,) Pap.T.l.

v.

16. Fasc.

27. Tab.

sunt

astrologos

Gnosticorum, Basilidis quoque

Oeol

XXXIX.

a^QoaxoTtoi^

Zodiaci

quae singulae decem partibus consta-

decuriarum,

sex

bant

omnes simul 360

et

et Bardesanis doctrina,

sex decanis, principibus seu gubernatoribus unius cujusque

triginta

triginta

partes aut stellas complectebantur.

I.

Angeli hi

Comp. Matter,

decani superioris ordinis archangelis obediebant.
Gnost.

8

qui natalibus praesunt. Sed hic potius accipiendum videtur ex

triginta,

Valentinianorum

de

nn.

dyyiXoav.

Col. 3, vs.

orientalem, occidentalem

,

defunctorum

animis

et
cf.

dimus [Aegyptische Monumenten
Vs. 18. AexdvcDV

Cf. Pap. V.

rov xoajuov, Videntur referenda ad quatuor portas

funebribus;

LXXVI.

Tab.

6is.

6.

vs.

universi, septemtrionalem

Thoth

S<i>H,

Hist. du

314.

p.

6 AcG)V Aicjvog. Aeon Aeonis^ seu

summus Aeon, summus deus ex

quo omnes aeones originem duxerunt. V. adnot. ad Pag. 2,

vs.

27

et

Ex Valentinianorum gnosticorum doctnnsL Acci)V6g
substantiae, vnoardaecgy erant, quae ex summo deo invisibili emanarunt, in quibus summus deus se manifestaverat et qui ejusdem divinae
comp. Pag. 13,

vs. 36.

naturae participes erant. Irenaeus adv. Haerr.

I.

cap. 1,

Aeyovai ydQ rtva

elvav ev doQdroig xai dxarovo/udaroi^g vipcajuaai^ rekewv Accova tvqo-

ovra

— rovrov

ejus

ortus

8e xai (ivObv xaXovaiv.

Ex Bytho

et

^Evvola av^vyia

Novg^ prima potestatum divinarum quae ex deo emanarunt,

Secundum Carpocratianos quoque
nartjQ oXcov dyvoarog, dxarovo^

temporis ordine primus inter Aeones.

summus

Monas/^/a

deus,

dQ^ri^

fiaarog vocatur. V. Matter Hist.

d.

,

Gnost. II. 4. pp. 111

cultu Mithrae deus, Aeonis nomine notus,
nitatia,

cujus

duabus

vel

perticam,
se

imagines

etiam quatuor

sinistra

circumvolvente.

Bassirelievi

humano

II.

alis

filius

Chroni

et

deus aeter-

corpore exhibentur, sed capite leonino,
expansis instructo, dextra sceptrum vel

unam duasve claves tenentibus,
Vide Museum Pio-Glementinum

tab.

— 113, 265. In

serpente dei corpori
II.

tab.

32; Millin Galerie mythologique tab.

n.

19; Zoega

4; Layard

sur un hasrelief Mithriaque^ Annales de Vlnst. archeol. Vol. XIII. 1841
pp.

170—260; Monumenti, Tab. XXXVI.

183
Vs. 20. axove /Ltox^^i

(1-

margine paginae adscripta

Ex

cett.

f^ox^^)

correctione vss. 34, 35 in inferiori

legendum

,

axovs /uoj^Xh

:

d&v did rbv AIAAINPYXAO^ dvd[iake
iv

Quid autem 8vo

aeavrfj.

video;

An

xXeid&v

yevri

illa

elg

dsanorri

yfj

(vs.

dvo yivri

ndvia baa

tcT^v-

e'x^cg

non

sibi velint

34.)

accipiendum de duobus diversis Moisis Glavis exemplaribus.

nisi

de Aeonis imagine cogitandum

fortasse

,

duas claves

manu

sinistra

tenente?

AXEBYKPQM, rj^O^

Vs. 22. Xeyei. aoi

haec

jubet achebucrom

te

mulam non
barbarum

vel

,

sed

pertinent,

i.

e.

^Xwv

^

nomen^

solis

adjiciuntur

bvojua.

Baec

tibidicit,

quae posteriora

ut exorcista sciat,

ad

nomen

for-

illud

Fag. 7 vs. 30.
Vs. 23. 6 Xoyog nqog rbv i]lwv. Vide eandem orationem sive formulam , supra
Pag. 7,

vss.

vide an

ficax est

42—47.
Ope hujus formulae operare ad solem cett.
legendum ovrog de b Xoyog Ttocet nqog, haec formula

valet ad^ cett. Sic Pap. V.

,

9, vs. 1. noiel Se xai ngbg
memorantur quae thaumaturgi
^aQiTrjaia, quibus^^^7/n genus quod-

Omnia autem

§aijuo[vi^]onXT]XTovg.

arte sua efScere se profitebantur

dam

:

Col.

hic

indicatur; dvaycjyat, allectantia

de evocationibus defunctorum

sit

sive dycoyifiaf nisi

,

petas ;

cogas

rjXcov

compos fias ,
versis artis

Vs. 32.

det^cg

et

v^xriTixd

,

formulae quibus ipse somnia

formula qua solem sese ostendere , apparere

,

supra Pag. 6,

(vid.

vs.

42); enirevHrvxd, quibus votorum tuorum

quibus victoriam assequaris. Ceterum de di-

,

magicae partibus vide quae citavimus ad Pap. V.

Moiaecog leqd

accipiendum

deorum inferorum; oveiQono/una

vel

somnia immittendi formulae- dveiQairr/rd
iibi

,

8h to) Xoyco nocei.

Vs, 26. rovTco

sed

esse appellationem. Yid. supra ad

solis

(3c(3X6g^ cett.

adnot. ad Pag.

cf.

\,

vs.

Col. 1, vs. 14.

1.

Pagina Q\
Vs. 1.

^lra

Eha Kvvbg

(1.

darqov

cett.

Haec a

librario in

textu post

vs.

45

omissa, deinde ab eodem in superiori paginae margine adscripta sunt;
cf.

Vs. 2.

adnot. ad vs. 45.

nqd^Lg rov

— bvof^arog^

IlQa^vg saepe

significat

commentarium ; hic vero

ut saepius operationem magicam indicari puto.
Vs. 3.

supra ad Pag.

Gvaraatv.

cf.

utrum

enirevSfly

ab

videtur:

Operatio

assequeris

,

3— 16.

Cff.

1,

vss.

Quod

sequitur avrov^ incertum

an a jurjSev pendeat; hoc tamen verisimilius mihi

^

i7i

qua

vel per

quam votum tuum

dummodo omnia quae ad sacrum nomen
ne unam quidem ejus literam omittas.

bono successu

Pag.

28.

habet constitutionem

pertinent bene observes
Vss.

vs.

1,

uteris

2—24.

,

184
Vs. 7.

x^fjtaLXovri. (U x^/LtOLKOtTBv) TtQo /Lttag^ vertimus ac

scriptum fuisset

si

nqb fiiag vvxrog^ humi cuba noctem unam ante sacrificium peragendum
vel ante lunae defectum. Sed videntur quaedam deesse, quae fortasse
ex

IPag.

3

30

vs.

,

ita ut legatur
seq. restitui possint
nqb Inrd
xat nqcot dvaOTdg xai Ovavdaag STiidve^ cett.
vs. 23, in eorundem florum enumeratione legitur
,

:

,

ri^eq5)V x^/LiavxotTei^

Vs. 13. xqivtvov,

l,

Paff.

xrinivov.
Vs. 15. 6

compendium

errore librarii

vocis ovo/Lia pro Oeog scriptum;

Paff. 3, vss. 15, 16, unde legendum suspicamur: avTO)

rb dsiov)

e.

(i.

Svvajuiv nsQiedrij xat rjSeTat.

Ttjv

Vs. 17. fisTd eixoat (xiav rifiiqav
Tr^v TeXeTr^Vy

Vs. 17. tva

vid. Paff.

avvxXeiarjg

comp.

ydq rb dain^

i^f>teQag)^ intelligitur

(1.

^

j

24, 25.

1, vss.

ut

avyxXeiarig)

(1.

ante consecrationem

concludas

ut jinem imjponas (huic

^

parti operationis).

Vs. 18.

dnoyevaw.
9,

Vss.

20— 26.

3, vs. 43; Paff. 4, vss. 1, 2, et infra Paff. hac

Paff,

33, sqq.

vss.

Vs. 19. (jtvvvet

Cff.

(1.

Cff.

f^rivvet)

Paff,

Se etvat dQj^r^v xat TsXog. Cf. ad Paff. 4,

1, vss.

6—11.
Legendum

Vs. 28. oftOy tva, ov ev (iovkriTat,

dantXov

,

xat dlXov dq^eg

fortasse:

dve Se Xevxbv dXexTOQay

xat neqtaTeqdv bftov

,

tva dv etaeXOfi b

,

Oebg, (vel Iva etaeXOcDv b ^eog), qua ratione xat dXXov
in

dg)eg,

parenthesi

sunt

xat dXXov dcpeg Iva dv
Vs. 33.

dnoyevatg^

Oeog

ejiciatur.

videndum an non hic rectius de jo^quoque in sequentibus dnoyeveaOat.
Iva b cpdovog Xa(3fi nvevfta, non intelligo; ex praecedentibus vss. 28,
29 conjiciat quis hic legendum esse Iva tov nrrjvbg (vel tov nTrjvov)

'jH'

S'e

deffustatio; sed

riclitatione intelligatur

Vs. 34.

dXeXToqa)

(sc.

Sed rectius fortasse totum illud,

accipienda.

etaeXdfj b

vs. 1.

,

et ita

,

nvevfta;

Xa/3fj

daemon
Vss. 35. seqq.

nisi

6

sive Invidia

,

^dovog scribendum
dea

quae

,

usque ad Paff. 10,

ad Paff. 2, vs. 17.
Vs. 36. Tov Tfjg (OQag xat rbv

vs.

Ttjg

et ipsa

41;

sit, et significetur

placanda

conff. Paff.

rifieqag

deov

,

i.

,

ne operatio frustretur.
36, seqq. usque

1, vss.

e.

Phthonos,

tov

'^^^

ODQoyevfi

(bQoyevrjTov xat rbv i]fteQr]atov Oeov ; vid. supra ad
Ceterum ex correctione in inferiori paginae margine,

Paff. 2, vs.
vss.

10.

49, 50 ad-

addendum xat tov endvayxov avTOV (1. avT&v).
iva e§ avTcov avaTadfjg, Dubito an non legendum sit avvtaTfjg vel

scripta,

post deov

avaTr^arjg (comp, Paff. 1
diei

Vs. 45.

diis)

,

vs.

omnia bene calculo

36) et interpretandum
instituto definias

^

eco iis

(borae et

constituas. Vid.

quae ad-

notavimus ad Paff. 1, vss. 28 et 36.
TQonr^v nqoadeatv. Totus sensus conturbatus,

xard

,

ut

et

quaedam omissa,

185
quae ex glossa,
postea

ejusdem

scriptorem

41)

Tov BVvavTOv

ad Fag. 1,

tropis agitur (vid. supra

avrbs yccQ dand^erai tov dsbv TSTQdzig
de&v avdevTcxais veofitiviacs xa^d ttjv t(j6'

voluisse:

TaiQ

,

Pntaverim diversas quasdam

possunt.

diversorum exemplarium lectiones in textum

quoniam de quatuor

et

manu

paginae margine aliena

inferiori

non

suppleri

rei explicationes vel

irrepsisse,
vs.

51, 52, in

vss.

adscripta,

T^cjv

o xaXovav ''Q.qov yevvav eha xa^d TijV
xaTd
7i()6s0Baiv
tt^v Tfjs 2(odeos entToXriv
eha ev t& TaneiV(ofiaTi xat xaTd TTjv dqjacaeaiv tov tjXiov. Ip^e enim (crocodiius hieraTtrjv

ev TG) idtco vifJcofiaTi

'

,

,

vel

j

,

y

comorphus) salutat deum
deorum

lennibus)

ipsius eccaltatione j

quam

appropinquatione)

Solis,

tum

exoritur ;

ejusdem

conversione:

(seu

Solis;

dejeclione)

ablatione).

(denique)

in

vtpcojuaTi

est

et

t^

ev

TQonrj

soi versatur in signo Arietis

in eo signo planeta

idem autem ''Hqov yevav ab

;

Aries dicitur

vim suam inprimis exerceat;

nominatum

astrologis Aegyptiacis

ex hoc nostro loco conjici posse videtur. Secunda TQontj dicitur

Oeais

T^ov rjkiov

^

locum habet

et

Nili fluminis inundatio et

quo Sirius,

zaTd

sam:
iterum

Ttjv

sol

n(j6S'

propius

solstitium aestivum

eodem

die incepissent vel

sive Sothis exoriebatur, adscripserit aliquis glos-

xaTd Kvvbs daTQOv

,

quando

,

fuisse,
rj

vero antiquissimo tempore in Aegypto.

2(bdeos ennoXrjV^ quam

Tfjs

explicaverit

in solstitio aestivo

quum

ad terram accessisse videtur;

accidissent,

in

tempore quo Sothis, vel caniculae sidus,

sive

quando

,

quoniam

legitimis (vel so-

,

nomluniis in

vocant Hori natalem^ deinde in appositione (vel

(sive

vernum

aequinoctium
vipco/Aa solis,

Lunae)

et

tapinomate

in

aphaeresi

quovis anno

quater

{solem)

Solis

e.

(i.

deinde

alius

dvaToXrjv,

glossator

TQonrj ev t(o

est aequinoctium autumnale^ quando sol in signo Librae
autem Libra ex astrologorum doctrina Solis tapinoma, seu
quoniam Sol in eo Zodiaci signo vim suam minime exserat,

Tanevv(OfiaTi

^

versatur; est
dejectio^

Alexandr.

Pauli

(cf.

catur d(paiQeais

Apotelesmm.

t^ov

ijXiov

^

eadem
Ci)v

vs.

47

ratione

,

noieiTaL axyil^dT(ov q

porro

et

eniToXtj

stellis

quae una cum signo
ortu;
recte

dicatur. Cff.

ita

Tandem

^

quarta TQonij vo-

in signo Capricorni,

recessisse videtur.

vocari, et a Paulo

OTav tov

est,

2).

Quod ad vocem

animadvertendum Lunae axn/^a aliquod nQos Tbv

yevvav

explicari,

signi

B.

quando Sol, versatus

longissimum a terra ahlatum esse
f/evvav

fol.

aeXrjvrj

Aiexandr., op.

nQOS tov

ijliov

rjXiov naQekdrj juoiQav fiiav

ita

distinguuntur a
et in

{rj

(foi.

,

G. 3 verso)

aeXrjvrj).

^AvaToXrj

nonnuUis, ut hoc usurpetur de

eodem oriuntur

,

dvaToXrj vera de totius

ut Sothis, quae Caniculae sideris stella

eniTeXXeiv,

rjXiov

cap. IleQi

cit.

maxime fulgens

totum autem sidus, Kvvbs daTQOv dvaTfXXeiv

quae adnotavimus ad Horapoli. HieroglL L

3.

pgg. 128, sqq,
24

186

Pagina 10.
Vs,

1.

6 dk iyvsafioQq>og

paginae praecedentis ex
Vs. 2.

xar

iyuvriV

Haec, usque ad

cett.

alio

ixscvrjv)

(1.

17

vs.

et versus 7 posteriores

quodam exemplari inserta esse videntur.
intelligi videtur r^g TQonfjg^ ea
ti^v &Qav
,

hora conversionis.
Vs. 4.

avtdg yaQ avrq) avveq)dvrj,
in

avro)

altero

in

videtur 6 "^x^g,
cum sono

intelligi

enim soni resonantia una

6 (pOoyyog , ipsa

,

avrdg

priori

apparuit^ exstitit.
Vs. 5.

ibC

o

ivvea Oeayv

TG)V

fio(jq)dg y.ai rr^v

rS)V dvarsXXovrcov

^

bvvafiiv

avv

sed

rdg

induit

isti dii in-

aut cogi-

stellis;

aliis

septem coela,

doctrina,

Gnostici

formas

novem

sint

videntur significari planetae, additis

tandum de Marci

67, iXafte

intelligitur 6 ivvad/j,OQ(pog qui

^

deorum^ una cum Sole orientium; quinam

novem

certum,

rq>

a(oiA.ari.y.d

hvzXo-

ovqavoig statuentis octavum deinde circulum sive coelum septem
priora complexum, et praeterea Solem et Lunam, quae omnia rcov dixa
dvvafiicov nomine insigniebat. Cf. Irenaeus Haerr. I. 14. m., Matter,
sid^

,

,

,

,

Rist. du Gnostic. II. p. 169.
Vs. 7.

Tb

/uhv

ovv r^g xdrco

cedentibus,

vdcjQ.

ri

sionum, de quibus
Vs. 10.

rQcoTrfjg

,

intelligi videtur

prima fortasse

ydrco rqonri

est

ex prae-

quatuor conver-

in fine paginae praecedentis agitur.

r(i)v

qcDToov vifJcoOivrcov ^

suis

versantibus,

dicitur

de quo

omnia usque ad

rQonfjg)

(1.

vs.

17,

si

de planetis in hypsomatibus

fortasse

Pag, 9,

ad

supra

vid.

modo sana

45.

vs.

Haec autem

sint, nobis certe obscura esse

fatemur.
Vs. 41.

Bdle de ix

dvdicov. Haec et quae sequuntur usque ad Paff.

roDV

13,
21, comparentur cum prioris ejusdem textus exemplari Pag.^^
vs. 47. De septem illis floribus atramento
vs. 5 usque ad Pag, 6,
vs.

injiciendis, cf. supra

Vs. 43. dnoTikvaov^

ad Pag. 4,

Vs. 45.

Ovaag

,

quoque abluendum

— novriaag
^dXa

dXixroQa^

,

vss.

5

7.

nam

ablue, aqua fortasse,

comparamus quae Pag. A
et lacte

vs.

,

quae sequuntur sana sunt
,

et

videmus nitrum vino

esse.

abundare videntur

naQd

si

sqq. leguntur

fiiQog

^

,

Quum

et

legendum

mactaveris

:

Qvaag de rbv

gallum gallinaceum

projice partesj dki^one secundum partes, ita ut no^d fiiQog adverbii
xat rovg dXkovg dvo; fieri possit ut intelliloco sit accipiendum.
aram positae, Pag. 9, vss. 23, 24.
juxta
gantur lampades duae

Pagina 11.
Vs. 5.

avO^rixd

,

vertimus ac

si

construendum

sit

cum niarsvdug

,

sed

fieri

187

quoque
voco te

Vs. 81.

anov
in

primnm

veluti

j

sequentibus

achebuchrom,

in

literis

Vs. 48. iariv

margine

(1.

debeamus: In-

omnia commisisti , autlien-

cett.

margine adscripta quid significent nonvideo;

38 ,

,

eadem ratione septem Dei cachinni

cett.

indicantur.

positis

ini tov

dk

34

vss.

,

et interpretari

y

celebravit te deus cui

Sol^

liaec versus initio in

j

ovofxmra

intelligatur

nominibm

tuis

ticis

ut

possit

q^qev&v

rcov)

^

est in

mente ^ in ingenio, praeest

ingenio, menti,

Pagina 12.
Vss. 9

— 11.

sGTcv ra rovro

supa ad Fag, 5,
Vs. %\. b b\

xai

vs.

minis

Fatum

nomine

vid.

dvayqafjiixari^QofihVfo

riva vavqav

i'8ei^^v

(1.

av()av).

Haec

rqonog legendum rQonijy ex conversione

aura quaedam^ sive ventus lenior, quo Ueus

quum ejusdem

induit,

haec omnia abundant, ex diversa

^

de

17.

ponuntur; pro

oriebatur

memoratus,

svdo^ov

orta;

rqonog rov qxorbg

parenthesi

Vs. 27.

aliqua

glossave

lectione,

in
lu-

summus

luminis gloria deus Ignis, Pag. ll,vs. 36

vestiatur.

literarum 36, prima voce Avoy non inclusa, utpote
Xg*
pronominis primae personae hic vicem tantummodo praestante.

y(j(aiifidi(ov)

Vs. 24. avSr^aei^g

rco

q)ODri

nav dnoXi]^ug

xal

8i

avrov. nav adverbaliter

accipiendum omnino^ prorsus^ aut legendum ndXiv. Quae autem hic de
Igni

deo

de Fato dicuntur, in Solem

et

opus est ut moneamus.
*0
inonnvaev
8b debg
Vs. 33.

Bq>dvri

ejusdem textus exemplari Pag,

5,

<i>6/iog
vss.

d(onXiaftivog

^

ibi

Lunam accommodari

vix

nadconXia/isvog. In priori

26, seqq. haec inverso ordine
suo Pythium draconem, deinde

ita ut Deus primum sibilo
poppysmo daemonem armatum ppoduxisse

narrantur,

et

dicatur,

Qui

hic

^o/iog xa-

evonXog rig vocatur.

Pagina 15.
Vs. 2.

qxovov/Ltevov

,

an

forte

legendum qaivojuevovt ex

te qui posterius ap-

paruisti.
Vs. 3.

JAN0YnXPATnP — IJS2y
supra Pa^, 12,

numen natum
Vs.

6.

e'8(0X6
vs.

7,

avrcp
errore

vss.

nomine itaque

fuerat.

rcb

(1.

librarii

4>6/9ov daemonis,

35, 36) addito voci I^£2y unde

r&v)
ex

6*
vs.

Oeibv
seq.

rriv

(vid.

postremum hocce

86^av, Voces t^v ^vvafiiv

huc tractae sunt. Deus daemoni pos-

188

tremum

Metum daemonem
concessit,

ut

natis)

sibilo

apparuerat,

quoniam statim post
secundum Pag, 5 vss. 31 seqq.)

hic

certe

dicitur,

novem diis (ex septem cachinnis, poppysmo et
praecederet, eandemque atque hi potestatem et gloriam
reliquis

quoque supra ad

adipisceretur. Cf.

Vs. 14. dvayQaf4art^6ftBVOV

scriptum;

autem

[av/iiq)avug

creato

nomen

,

itaque

videtur

Paff.

11,

16

— 18

illud vss.

vs.

5.

effertur

,

sed bis recto ordine

AB£2PXBPA£1XXPAMMAQ,0

sonuisse:

npaAPBAeaeABPAapneaAMMAPxxaAPBxpnBA,
Vs. 21. ''EaTcv

8e

cum eodem
Vs. 23. a>s

l%Qd

ri

quod
dh

""'Eariv

:

Haec usque ad Pag. 14,

textu, inde a Pag.

y.uvav^ idem

tantum

GTrikr\,

ri

2,

arr^Xri

ciendum duorum exemplarium
irrepsisse, aut

Vs. 36. Aici>v Aicovog.

Vide Pag. 8,

Supra, Pag. 2,
unde fortnsse

yqa(po[jL^vr\^

simul

diversas

lectiones

,

z

r.

hic
X.,

in

18

et

quae

ibi

conji-

textum

additam, ut

mentione invocationem quoque

vs.

4.

vs.

17, legitur

vs.

posteriorem ^'Eariv dh dni^xXfiacg

constaret stelae in nitro scriptae

vs.

18 usque ad Pag, 3,

vs.

vjidxeirai^.

Is^d

7 comparentur

vs.

indicari.

adnotavimus. Pag. 2,

26, 27, legitur 6 /usra/uoQcpovfievog etg ndvrag do^arog eq/ ai&v

unde pro ev raig oQaaeacv
qui transformaris in adspectu
hic quoque eig Tidvrag doQarog corrigendum putaverim.
Vs. 40. r^ aco ^6(i(o^ Ex nomine barbaro quod sequitur apparet, rov ^6(iov
appellatione intelligi daemonem ex poppysmo summi numinis creatum,
vid. Pag. 12, vs. 34; dyyeXog videtur accipiendum de KaiQcp daealcbvog^

mone, ex

Dei cachinno nato,

sexto

nomine barbaro (Hebraico ut
(ibid.

^

,

vs.

Pag. 12,

vid.

vs.

li, et eodem

ANAT BUOlAPBAPj

videtur)

cett.

27) insignito.

Pagina 14.
Vs. 7.

ort^

enixaXovfiai^^ ae.

finitur

priori

vs.

48

Pag. S,

exemplari,

phrasi orc rereXeafiai^ aov

usque ad
Vs. 15.

In

ro

,

ceteris

,

vs. 4, invocatio
quae hic sequuntur

omissis.

,

rd rfjg yeveaecog ex Astrologorum doctrina hic significant coeli, signorumque coelestium conditionem vel positionem tempore nativitatis, et
,

praesagia de hominis sOrte inde capienda.

Vs. 37.

dnb ndarig

rfjg

Idcag fcov darQix^g

,

aut pro iSiag legendum, aut

hoc servato, supplendum drvx^ccg^ pXd(irig
Gustodi

,

^rifiiag^ vel simile quid;

,

me a siderum mihi praecepue funesta

viy vei

a noxa mihi ipsi

a sideribus praedicta.

dQiareqav a % xai detg ro deiiov y6vv deesse videtur nQogdeig
rr^v dQiareQav
nQorevvag vel simile quid, ut sit xal {cpQaaov ,ro

Vs. 46. xoi

,

,

)

189
TiQOTsipag €ig t6 Se^iov yovv

nomen) semel terrae^

versus dextrum genu, (pronuntia

Lunae semel

et

i.

e.

extendens

versus terram^

29, seqq. et Pag. 19.
Tccvaxida. Haec, usque ad Pag. 16, vs. 4, conferenda sunt
quae Pag. 3, inde a vs. 5 usque ad Pag. 4, vs. 12 leguntur.

Vs. 49. ^'^x^

cum

manum

x. t. X. et sinistram

y

iis

cett.

Cf. infra l?ag.

18,

vss.

Pagina 15.
Vs.

3.

anovdvv (1. aXovdijv) Zva cmiarjg. Ex altero
legendum fortasse: xat (intellecto ex Pag. 14,

xai

loco

,

Pag. 3 ,

vs. Afd^ej^s)

vss. 7, seqq.

olvov xsQd-

et

xal dyYBiov [^ekiTog fUGTbv tva aueiarjg et (sume) vini dolium
vas mellis plenum^ ut libes ad libandum, In altero exemplari, Pag.

3,

vs.

fieioy

,

,

,

9, pro tva aTteiarjg scriptum, tva Se nevarig^ ortum fortasse ex
quod pro priori a in exemplari suo invenerat 8\ tva S' neiarjg,

eo

quod quum semel

in

textum

anoj^S^^

irrepsisset,

anovdvv^ ajievSe

aut simile quid insertum, ut de vino et lacte libandis constaret.

(1.

Tr^v

aTrjXriv

fjg

^

nomine invocationem quoque hanc

aTtjhjg
Vs. 45.

xitl Ta Xrjud
^ dQ;(if ^EnixaXouibiav ae
XoiTid). Cf. supra Pag. 13, vss. 24 seqq Ex hoc autem loco apparet

Vs. 42. FQdipag

^coyQaq^ia^ intelliguntur
instructus,

nomen sanctum,

deus novem formarum,

et

designari.

crocodilus accipitrino capite

de quibus supra, Pag. 9,

vss.

40, seqq.

Pagina 16.
Vs.

1.

s.

3.

aQXV' ^ETivxaXov/^ai ae tov Ta itdvTa neQi^Ta iS^g. Vid. supra. Pag. 11.
'^OTav 8e eXOevg enl Ta qxovdeVTa (1. qxovrjevTo). Vid. supra Pag. 13,
vs. H, coU. Pag, 5, vss. 40, seqq. Sunt autem vocales illae post demum
xoafionoieiav

Tr}V

XOVTa — xai

rig

KvQie dnofzifiovfjial ae Taig
Vs. 6.

To TODV

Pag. 13,
Vs. 6.

vss.

Pag. 5,

(1.

yQafif^dTow)

in altero

pore

^

,

dominus geniturae

ob certam ejus positionem tempore

subjectus erat;

(in

illud

xal 6 a)Qoax6nog. Javftcov

6 oixodeanoTrig T^g yeveaetog

^SlQoaxonog

Nomen

vide

44—47.

vss.

cujus imperio
prirais

ovofia,

hujus textus exemplari non adduntur. Cf.

notog eaTiv 6 abg daiftcDV

videtur

qxovalg pronuntiandae.

16, sqq.

usque ad 22,

sqq.

Vs. 14, 15.

YQaf^f^dTOv

x^Q'

t^'

cf.

,

sive ascendens, dicitur zodiaci

sive planeta

nativitatis,

de eo PauU. Alexandr. ApotelL

intelligi

i^,

homo
C. 2.

in-

signum, certo quodam tem-

Papyri nostri loco nativitatis tempus

intelligitur)

supra hori-

.

190
zontem adscendens,

qupd ex

et

a,strologorun4 dQctrina

maximaui vim in

hominis fatum exercere putabatur.

rd nqoTu

Vs. 18, Ifvdo/uerov aov ovv

quae supra,

17, 18 dicuntur rd TtQog

vss.

Vs. 22. *ir 8e Tov noXevovrog n^iig. Haec

quae leguntur inde a

iis

Vs. 28

— 31.

Movag

Movaecog

inrd^0vog.

27— 34

a

fortasse

35

quodam

— 38

Monas

liber octav^Sj

alio

repetuiit,

alia

;

yss.

ex diversa alius

vel

iterum ratione,

exemplaris lectione

post Moiiaeog intelligituf (iC^hyg

,

ut. sit

Moms

commentarius Cognominatus

et

Vs. 35, ^^v dXkcf evqcov e^e. Est adnotatio
ex

vnofivrifia) encxaXovftevrij

(1.

ipsam tabellam 7 zanari^n^

et

titulum

traQt^tus

glossatore
vss.

,

12.

vs.

Quae praecedunt, Movoecog Movag

spectat.

totius

34 comparentur cum

vs.

45 usque ad Pa^. 6,

vs.

Xai rftofivritia

rl,

compreheiisanj

repetitum

5,

JPaff-

usque ad

,

vox abundat

Posterior

inf.xaXovfievYi^

rd nq&ra videntur intelligi
d^OiJ&coaiv ^tov f^eXljovra

nqoiTOL)^

(1.

librarii

cujusdam, diversum titulum

Quae autem sequuntur usque ad finem Pa-

exemplari addentis.

quod
nominis usuum indicatione, eadem

pyri, in priori textus exemplari non ex^tant^

finitur

nullorum sancti

ratione atque reliqua

aliorum non*-

ex apocrypho Moisis libro excerpta*
Vs. 39. rovg

re rjfceQfiawvg

aive domini
i.

— rovg

ol ecpe(idofiartxof),

e.

iji'

X

xovrQaj^ag, yidentur

intelligi

horarum {fbQoyeveig) , dierum {rjfieQriaiot)yhebdomadum{pi^'y
et

mensium

(o/ rcDV rQiascddcov). Cf.

ad Faff. 2, vs. 10.
6 earc oxdoog , legendum esse oYdodg apparet ex Pag. 17,
Vs. 47.
Vs. 50. IlQoxecrai^

Pag. 17,

de

vss.

8—12

xai

To rov

Jwg. Ex

minis mentionem

In

sequenti

6.

infra,

indicantur.

Pagim
Vs. 1.

vs.

8\ Tria horum quatuor nominum

ereQa

x<xi

supra

vs.

13 conjecerim

leg^ndum

el

fieri,

versu enl

17.

fere hic

esse

r&v delendum,

;fai

minus recte
rb rcov

lovis noy^nt/^aiwy.

aut iateliigendum ndvrcav nQa-

Yfidrcjv vel simile quid.

^Enavdyxca. Nisi legendum

Vs. 5.

vox endvayxog

accipieud^.

*En dvdyxfjf i. e. in re valde ur^ente,
de nomine quo inprimis opua est y ut operatio
sit

quo reliqua quoque nomina nullam vimexercere
possunt. Eadem ratione in invocatione deorum horarum, dierum, cett.
bene

.

perfici possit, sine

rov endvayxoy omitti non ppsse ,
Pag. 2,

Vs. 8.

vs.

KPYBE.

si

deum

te

exaudientem

12, aliisque locis, dicitur.

Vid. adn.

ad Pap. V, ^Z. 10,

vs.

10.

veli^

,

supra

;

191
Vs. 10. TQ 8e TG)V xg'

12,

Poff.

Vs. 13.

tj

Tov

6

.

35, aliud totidem literarura

vs.

Pro

vTvodei^ig

Tov

praescribitur

(L vjiodei^ig) xai b Xdyog

VTioSi^eig

YQafifidcTODv

''EaTiv

quam 26 sequuntur;
nomen memoratur.

Plurcs literae

yQafifjiaKov.

voluit

fortasse

vjnoSsiig

praescriptid,

recej)tio\f

^

,

vuaxovst

(S>

YQccfi/uatcor {ovo/uatog) vnodaSig

(tcov)

sUpra

Hecipitur,

y

quoque nomen 7 literarum^ septem vocalium quoque nomen

,

nam

usurpari potest, et oratio, seu cantilena, cui obtemperat deus ;

legendum 6

pro

corapendium vocis Oeog. Oratio autem ea , inserto quoque

,

noraine 7 vocalium, sequitur inde a vs. 14. Ceterum haec omnia usque

ad finem
Col.

7,

comparanda sunt cum eadem cantilena

paginae,
27.

vss.

Col.

Vs. 17. TO fiavTL XaXrjdfjvai ov SvvaTac,

ov

nomen,

dvvdjuevov ,

guod

legendum

19

—23.

ov b

Nomina barbara,

cett.

6 ^A/op)

e.

(i.

19, 20, 21 et 22, mediae periodo

vss.

cett.

,

tanquam

Sol et Luna sunt

sit: cui

Luna

24, seqq. coelum caput, aether corpus,
Nomina barbara partim ex Coptica, partim ex Hebraeorum lingua
dicuntur, veluti

dei

£p—

ovAT Horus^

vel &u>^--^vuiK£

BAPBAPIX

vss.

APNEBOYAT

petita videntur,

vel

accipiendum

splendentes, in pupillis kominum. %q\ et

lucentes^

indefessi

oculi

verbo

— ^tpOaXfjLoC eiaiv d^^vol

Xai GeXrivri

in parenthesi, inserta sunt, ita ut
oculi

fortasse to /uaVTiXaXtidijvai

pronuntiari non potest ;

vaticinio

fiavTikaXelv composito ut /uavTmoXelv.
Vs.

Papyro V,

in

8, vs. 20.

19

et

BOAAOX

dominus^ solus ;

cum Coptico
19) cum

20) comparetur
(vs.

vel puaKg) aperienSy explicans incendium,

,

cum

Bipfep;

fervor daemonis.

nn— ^JMip—oTTOT
delere, perdere)

(vss.

,

fervens

APJEENnENIIP^lOYO

Horus

aut,

&€pfe€p-i;5

vel

y

filius ejus qui

ad Pap.

veluti

(vs.

non perdit

V.

Col.

7,

combustionem

exultans daemon^

,

cum £p-ig€—
(ottot id. quodqeT,
21)

29, adnotavimus,

vs.

cum 2y—<sojK^—JK irqpuaT, Horas dominans per germen suum, BAPBAPA (vs. 21) cum iiepfe^p, j&op&ep, ejicere projicere vel fiep&ep
fervere. Ex Hebraeorum lingua explicari possint BAAAA (vs. 20) com,

^

dominus^

paratis ^J^3,

Solem minus conveniat;
fortasse

quoque ipsum

domina^

AMHN

(ibid.)

BAPBAPIX

etsi

foemininum

posterius,

comparato

(vss.

in

verum^ vere,et

20, 21), comparato

"Tj^^n!!

^3

filius benedictus.

Vs. 25. TO Se neql
(1.

abv

6>7teav6g).

ita fere

(1.

ae) vScdq, b dyadoBaCficDV'

Coraparato

simili

legendum putaverim

dyadobaifiaiV

^

b

xvQwg

:

cett.

loco

e Pap. V,

2v
Col.

l
7

(1.

el)

,

vss.

b (oxeavcag

32

to 8e neql ae vScoq b 6>Heav6g.

,

seqq.,

Sv

il

6

,

192
\b.27.

In

oixovfievriv.

Ttiv

loco,

simili

Pap. V, Ct?/, 7

in

,

33, scribitur

vs.

xal TQstpm^ xal av^(ov rd ndvva^ deinde inseruntur 14 hexametri
usque ad Col, 8, vs. 5.
;

Vs. 35.

wxBQaaia

.

svXQaaia), In Pap.

(1.

Vs. 37. 6 fifxaiXavcov Ti>v

iv vavToig

ovQavbv

avTOig)

(L

(1.

8,

Col.

5,

ovQav&v)

vs.

8

,

vocatur evXvQca.

r&v

Xai %fiQ yfjs, xai ndvroDV

svScaTQi/iovTcov ,

brevius

in

9, ^aaiXsviov T^g dva» xai xdTG)[j^J^(0Qag.
Vs. 41. ol ff cpvXaxeg Intelliguntur fortasse 7 planetae, et pro

Pap. V, CoL 8,

vs.

aov xal nvwf^d aov

Vs. 43.

memn

lectum

— eiasXdotg^

nomen tuum

occupes;

ri

legendum.

nomine tuo et spiritu tuo

et spiritus

tuus totam

intel-

meam mentem

impleant; intelligitur xard.

Pagina 18.
Vs. 1.

Si)

yaQ el

Secundum lamblichum , Be Mystt.

iYca^ Xai iyco av.

thaumaturgus

arcanorum symbolorum cognitione prorsus deo

VI. 6,

uniri

,

ip-

siusque dei naturam induere censebatur.

— d/idaxavTog^

dyaOog^ dyaObg
vorum repetitio, ex
Aegyptiorum lingua,

Vss. 7, 8.

Vs. 9.

vixri

Vs. 13.

BIBlOYj

(1.

v^xriv)

Hebraismo

dftdaxavTog

eorumdem
vel

ex

adjecti-

antiqua

ipso adjectivo bis posito ut superlativus exprimatur

XQdTog, inatpQoBiavav.

,

^

explicanda,

fortasse

Cf. supra

ad Pap. y. CoL 2,

vs. 30.

esse

S^H^

pronuntiandum

ad Pap. V,
Vs. 24.

3,

Col.

;

fi\

supra Pay. 8,

cf.

vs.

vs.

ut saepius, indicat

vss.

nomen

bis

14, 15 et quae adnotavimus

6.

ABAANAOANAABA, De
Pap. V, CoL 2,

litera /S' hic,

hoc nomine dvayQafifiaTi^ofievc^y

cf.

ad

24.

(L 'Ynodec^cg) Formula^ sive indicatio rationis qua diagrammate, paginae seq. initio descripto uti debeat thsiumaturgus. In sequentibus legendum videtur: Eincov eig Tbv dnrikicoTriv tyiv deSidv

Vs. 29. *Yno3eiSeig

j

j^eiQa nQogOeig^ vel nQogcpeQcsv ini rijv wfovvfiov ^ xai Trjv evcovvfiov

ini Tr]V de^i^dv
Vs. 35. i TO

voTOv.

aTOfidx^

Xeye a.

,

Legendum eha
>

eig

tov voTOVy dficpOTeQag {x^cQag) inl

^^Y^

Paqina 19.
•i

Vs3.

1— 5.

Diagramma duabus lineis in tres partes divisum, quarum superior,
ovQavog superscriptum habens ad coelum , media cui driQ adscriptum

ad aerem^

inferior voce yfi insignita,

ad terram

refertur.

,
,

193
Vs. 7.

Tov ovra eva, /uovov; legendum eva xat

summum numen

doctrina

cui juncta
y.ai

et

Vs. 9.

et unita erat

doQarog

legendum Osoc^

bv ol

ev.

Baerr.

Cf. Irenaeus adv.

T.

5,

^

2,

45.

vs.

,

tiqo tiocvtcov nQoaQ;(rj^ /^o?/dri^p vocabatury

ivorrjg; ex his orta ^ juovdgy dYsvvrjrog re

rj

junctum rb

cui

,

supra Pa^. 6

r}

,

Ex Valentinianorum

/liovov.

compendio scriptum 6,
infra, vss. 13etl6.

in prototypo fortasse

quod animadvertendum quoque de eodem compendio
Vs. 10.

"Evnvevaov
^'EjLiTiVBVGOV

84-,

fortasse

dq)i§dfi€Vog) debg (vel Oee) jravro^QdrojQ

(pro

vvvvvvv. Ex sensu apparet post has vocales inserendos esse versus tres,
in

Vss.

legendum

^

{ad me) perveniens deus^ universi imperator.

Affla^ infles,

Vs. 26.

dcpi^ag

,

dne^ag 6 XcoxQdrcoQ

""E/uttvsvgov)

(1.

margine

earai aia/ubg

sqq.
vss.

1

1

sqq.;

,

manu

paginae aliena

inferiori

GoL

GeiG/ubg)

(1.

7

6 o7 GrriGerat. Cf. Fap. V. CoL 4

,

30 sqq.

vss.

,

postea adscriptos.

Pagina 20.
Vs. 6.

eidcoXa 0\ inteliiguntur fortasse signa, vel imagines'

quibus supra ad Pa^. 5,
Vss. 12,13. '0 Se TTQodycjv

iy\

intellecto r}/ueQag{?).

cum

13; Paff. 13,
reXeiraig rjkcoig

vs.

reXeraig ijKcaxaig?) rfjg

(1.

vel

quae sequuntur cohaereat non video; rs-

Xerai rjXiaxac operationes vel initiationes magicae

quae

nQog ndvra
Vs. 14.

ri-

rriXrirri

ut in Pap.

,

neque de argenti

obducendi,

agitur

GoL 6,

Ad

de

nitri superficie

Vs. 22. YQacpsrac §e
ut

exXLXO/uevov

— rd

vss.

(vs.

24)

dicitur,

in

intellige

argenti

22

24, in formula aurum

et

(l.

exXeixo/i^vov)

cf.

Pag. 15,

vs.

vi-

44,

delambenda.
bvofiara. In auri

delambantur, nomina septem,

postea

eadem

1

de nerdXco faciendo, sed in diversa ut

detur, operatione.
inscriptione in

vs.

folio,

aliquid praeceptum. In Pap. V.

rubigine

,

fortasse inteUiguntur

rov XQ^^^^ nerdXov. De auri folio vel lamina,
quod infra vs. 24 memoratur, in superioribus

reXerrj)

(1.

V. GoL 6

^

[u\oiet de xai rov rjXiov bvo/na

invocatione peragebantur;

Solis

quomodo

Sententia videtur non absoluta, certe

quae praecedunt

iis

novem deorum, de

6.

vs.

folio

sive

folio

scribenda sunt,

nomina septem vocalium;

scribenda sunt, sed ut amuleti

usum

praestent.
Vs. 27. TlrriQVYcofiara

videntur

,

(l

TIrBQVYa)ftara). Pterygomata, proprie alae

nomina ex septem vocalibus composita

indicantur.

Ceterum

hic

quoque errorem

librarii

,

quae

infra

,

,

vss.

intelligi

30

— 36

aut apographi agnoscere

mihi videor, hac fere ratione corrigendum: nreQvyG^f^ara rd eni rov

XQVGOv nBrdXov emyQacpbfieva ravrd eGrt, rd 8e eni rov dQyvQOv
25

y

194

autem ita disponendae ut prima series septem nominum, vss*
30—36 comprehensorum , sub ravrd iarv^ altera sub ini rov dQyvQov
scribatur; qua ratione haec nomina sive pterygomata argenteo, prior
voces

vero

nomina auri

series

literis

versibus

iisdem

series

30 — 36

multo gracilioribus

xai rbv ovqavbv

addita,

,

,

fjL^yav

obstat tertia

quoniam haec postea demum,
manu ut videtur qua reliqua
eadem
quamvis

quae praecedunt, adscripta
Ys. 37.

Neque

inscribenda contineat.

folio

,

est.

intelligitur inrAaXovfiai^

aut simile quid.

,

Pagina 21.
Vs.

5.

SATPAUEPKMH^.

Idem nomen

Pap. bilingui {Descript. Bais.
scribitur

383), Col. X.

I.

Satrapermt, addita

in Pap. V.

transcriptione

CoL 6,
19,

vs.

10; sed in

vs.

iiteris

Demoticis

Graeca 2ATPAIIEPMHT.

naQaonx^^^^S "^ns
idiag. Dubium an naQaarij^^dog nomine titulus libri ab Orpheo illo
theologo scripti indicetur, aut intelligendum sit de adnotatione ab Orpheo

Vss. 21,22.

a)g

066X{o)yog ^Oqcpsvg naQeScoxev did

b

rfig

cuidam poematum aliorumve scriptorum suorum addita.

ITaQaari^ecv

apud Hesychium

est punctis et notis signare; igitur versus

quosdam aut

rem versibus

comprehensam

iis

,

signo addito notare

distinguere. /Za-

,

ejusmodi notatio indicari possit. Usurpatur quoque

Qaarixf^Sog nomine

de vocibus, nominibusve, ex prima unius cujusque poematis versus litera
compositis. Apud Aulum Gellium Noctt Att. XIV. 6 inter scripta nugalia
,

et

absurda

citantur

quorum
ia6ifjriq)0v
illustrr. Gramm. Cap.
,

dicibus
vero
bitur

et

et

tituUs

AureUum

olg

dicit.

unam

Vs. 24.

reperiatur. Suetoniusfife

Aurelii Opilii cognonlen

literam

ab

aUis

in plerisque in-

scriptum

inveniri,

ipsum

eflferre in

parastichide libeUi qui inscri-

Apud Diogenem Laertium

VIII. Cap, 3, § 78 legimus,

brt

nXuaroig ra>v vnof^vri(4>drG)V fecisse,
avrov iarc rd av/YQd/Lif^ara. Sed vereor, ut ex

istis

accuratam vocis significationem elicere possimus. Fortasse

hic accipiendum de adnotatione ab

cuicumque

apud Homerum versus

sint

naQaart^x^^^^^^ '^olg

diaaa(pBt

omnibus

6.

qui

tradunt:

nominum naQaarcx^S

per duas literas

//Pinax".

Epicharmum

per

quae
ibi

ipsius scriptorum propria

Omnia inde ab hoc

isto

Pseudo-Orpheo

manu

,

hymno

aut

alii

adscripta.

versu usque ad finem Papyri , aUa

manu

Vs. 30. h'ac9 nQoa(3aX6fiBVog fcvxr^aat dXoXvY/u6g. Fortasse voluit

scripta sunt.

€aoi)

nQoafia-

X6/u6Vog oXoXvY/uov /uvxrjaai, intus addens ejulatum^ mugitum ede.
Vs. 34,36. 'EQiOTvXog
vel simile quid.

ev roig VQ(pixoig.

Ex

vs.

21 inteUigendum naQsdcoy.ev

195

Pagina 22.

Vss.

9,10. 'ilg

iv

TiQog

rfj

locum

bene

regem

scripsit,

cui

Thphe

titulus

.

ftaoiXia nQogq)(ovov/LtBVOV ayvov

'i2;t'^i/

intelligimus

ille,

erat

sacer

scriba,

tum legendum

Sanctum nomeni sed

dvdf^arc; et eadem ratione qua in

Bi/iXcp TtQogcpcovov/LievYi ^Ay^cj

Si

Ochum

ad

librum

vs.

34 paginae praecedentis , post '£lg Ss, intelligendum naQedcoxev.
Vs. 22. yiGwafjg iv

ut

alius,

et

\AQ}(eyyeXiyJri

Tf)

'AqxccyybXlx^). Hic

(1.

Archangelicus ^

\\}q&£

27 rov Nof^ov nomine citatus, inter scripta apocrypha

vs.

Moisis referendus, nisi posterior de ipsis Veteris testamenti scriptis
intelligendus

saicis

quae

sit,

saepius

in

N.

Mo-

nomine tov Nofiov

T.

citantur.

Pagina 23.
Vss. 1

IIavaQ€T(p fti^Xcf
oxoTog. Totum
simus: ^iig dh (intellecto jcaQaSiSoTai
3.

llTo)^e/Liaixa)V

iv

j

^

nvQog xal axoTOvg;
ex libro

cett.

illo

ediderit;

titulo

ut

ita

in

et

scholiis

metem trismegistum
Vs. 47, 18.

aio)V

Oee

corrigendum
Vs. 18. iv

h

xvQiog aicbvog 6

quodam

vei

libri

sub ejus

posterius
fo.

referatur.

Faaicov.

An legendum

iQaamv? magne aevorum

TO vSa>Q ixcpeQOvaiV ; in quo

Sed haec omnia

ita

quum apud

conjecerim,

fere

K. 2, verso, ^i^Xog IlavdQeTog mead illum locum, f^. 4 verso, liber ille ad Her-

PauL Alexandr. Apotelesmm.
moretur,

postcov

e

an ad alium scriptorem pertinentes, qui opus suum tg)V

scripti,

llToleiuaixa^v

tt}

Panareto citentur. Quales hi

Ptolemaici intelligantur, incertum, an a Ptolemaeo

nomine

iv

(nisi

nvev/iaTog

yevvr\aiv

ndvTa XTiaag^

ita fere restituere

naQsSodrj)

vel

xat envyQacpo/ievri TJavaQeTcp /9//?^«, et tum in
polius, ut glossa totum sit delendum) neQiex^^

Tfj

parenthesi addito,

locum
,

^

Oeog^

atcovcov

et

pro

Paaicov

deus roscidorum?
id est per

sunt mutila et corrupta

,

quod, cujus

potestate.

ut vix sensus aliquis exinde

erui possit.
Vs. 23. Tovg vnoy.et^fievovg p^aQaKTtjQag ^
Vs. 33. aQTcov

cf.

infra Paff.

25,

vss.

10

— 12.

^qtov zaftovvov) i. e. panem unius cabi. Kd(3og ,
Hebraeorum, mensura erat aridorum, quartarium Roma-

x^^^^^^^

(^*

idem qui
norum, et choenicem Graecorum adaequans,
sufficere habebatur. Cf.

pgg. 236 et 241.

Schmidt, Forschh,

a. d,

qualis

unius

diei

victui

Geb. des Alterth. Th.

!•

:

196

Pagina 24.
Vs. 15. ovarjg

tv dvuToXfj

Luna

ovvanTovGYig dyadonoi.(b

y,al

dicitur applicari^ avvdjiTecv

,

intelligitur aakrjvi^g.

^

planetae alicui, qui in

una cuQi Luna versans, plures quam ea partes

in signo illo

Apotelesmm. cap. IlBqt

possidet. Cf. Paul. Alexandr.

eodem signo

r]g

occupat vel

noieiTac dnoQ-

QOiag xai avva^pi^g ^ Cr ^Q^S rovg nkavcojusvovg dareQag f^. H. 1,
verso. ^AareQeg dyadonoioi, praeter Soleni et Lunam planetae sunt Ju^

piter

et

Venus; xaxonoiot, Saturnus

apparet verbam eni/LiaQTVQBiv

dam

malam vim

de Saturni

intelligi

exercente.

Zodiaci et planet-ae in

(SXeneiv

Mars, utramque vero naturam

xaxonowv Kqovov

Vs. 17. xai sni/uaQTVQOvvTog /urjSsvdg

positione,

et

Mercurius, qui nunc beneficus nunc maleficus habetur.

sibi vindicat

iis

Ex

astrologorum doctrina signa quae-

gonus dicitur; in signis vero quarta
invicem remotis,

quum

sexta

quum

in signis

parte, sive 120 gradibus a se distant, adspectus tri-

circuli

tertia

ex dia-

in signis sibi

metro oppositis versanlurj in oppositione sese adspicimt;

quae

Ex sensu

^'AQscog.

Martis planetarum

versantes, sese invicem intueri et audire^

dxovevv dicebantur, quando planetae

et

t]

vel

adspectus

circuli

parte

quadratus ;
sive

90 gradibus a se
denique sextilis est,

circuli parte, sive

adspectus

60 gradibus signa cum planetis

in iis

morantibus a se invicem distant. Igitur /uridBvbg Bni/uaQTVQovVTog xa-

xonoiov Kqovov
versante in

rj

"AQBcog

adspectu aliquo

significat

malignd

cum Luna,

vel

Saturno aut Marte non

cum

planeta cui

Luna

sese

adplicavit.

Vs. 20. evbg

curius

r&v

y'

daTBQcov tcov dyadonoccov ovtcov bv Iduo otxco.

Mer-

hoc loco etiam inter benignos planetas recensetur. Oixot plane-

tarum sunt duodecim signa Zodiaci, quoruai Sol
quinque

reliquorum
domicilia

vindicant.

planetarum

singuli

duo

et

sibi

Luna singuli unum,
tamquam domus vel

Sunt autem domus planetarum trium benignorum

lovis, Sagittarius et Pisces; Veneris, Taurus et Libra; Mercurii

,

Gemini

et Virgo.

Vs. 22. TTjV avvacpriv intXa/u(3avo/zevTjg r^g ^ rj dia/iaQrvQOvarjg. Prius, TfjV
avvacprjv invkafifidvBadaL idem est quod supra, vs. 16, dixit avvd,

eandem significationem habens quam inc/iaQvs. 17, accipiendum de Lunae et planetae benigni mutuo
TVQovvn:og
trigono,
quadrato, vel sextili; nam de adspectu secundum
adspectu,
diametrum separatim traditur vss. seqq. Ceterum cf. adn. ad vs. 16.
Legendum rj xard 8id/uBTQov iv dvaovtoq xai tov
rj iv xaTa
nxBLV ; StaiLtaQTVQOvarig

j

j

Vs. 24.

ToXfj

ovTog xai^

cett.

id

est:

aut quando planeta henignus

^

(Jupiter,

,

197

Venus

Mercurius)

vel

opposito.

Vs. 27.

fiT]

6vof,iarriv.

g)coyj]g

u

avTOV

dLacpoDVfig

fii]

inscriptis

(cf.

culpara

^r] ovof^aatriV

:

asavTov aiTcdarj, aut potius
ovof^aTog

cett.,

23,

Paff.

vulgaveris

ipsius

Legendum

dari

nisi

^

committere

Comp. Pap.

velis.

fzeya iTtixal.eari

el

V.

^

vel

characteris solutionem

accusare

CoL 5,

velis^

vss.

aeavTOV atTcdari. Solutio

fii]

teruEa indicatur infra, JPag,

25,

vss.

10

ttjv ejtiXvatv

de characteribus laminae

nominis

accusaveris

ipse

diametrum

inCXvaLV avTfjg dia-

ovojuaTog

jur]

intellecto

ne

22);

vs.

te

secundum

Zodiaci

signo

in

eosoritur

,

sciens

nisi

13, 14: ""Ovo/ua

eniXvaig charac-

— 12.

Pagina 25.

Vs.

1.

co

iaTLV ^

bg

1.

det^ag to

(1.

eaTtv^

tq))

— fteyav ,

Vs. 2.

T(i)

Vs. 7.

e}cXt§ov

Vs. 8.

Solem.

tov

leg. fortasse

ey.Xet^or)

(1.

t6 jieTaXov

vel

et oste?idens

,

insculptas vertens ad

intellecto

y

to cpvXXov

,

vjtozetfievog
Soli

,

sc.

(vss.

characterem

— fteyav

6,1,

id est Ti]y

XentSa

ut vs. seq. dicitur.

De

,

xvgiov

ut Pag. 23

,

xai

notas larainae

,

Oeov

e.

,

cett.

vs.

22

lamina delambenda vid. supra

ad Pag. 15, vs. 44; et Pag, 20, vs. 14.
^(etQt. Videntur quaedam deesse, quibus
'Edv de
minae usus indicabatur.

Vs. 13. 2eXr}viaxy est titulus alterius Moisis libri apocryphi

dam

— 12) —

iO

,

alius

ejusdem la-

ex quo jam quae-

excerpta sequuntur.

Vs. 20. "Avv^tg

(1.

"Avot^ig),

Aliam aperiendi formulam ope

nominis

sancti

vide Pag. 8, vss. 16, sqq.

possumus

xaqdtav

Vs. 22,sqq. leYet

Aapcov

Locum corruptum

hac fortasse ratione restituere

XQOXodetXov dqaevog
noTafioyetTOvog ,
xai cobv xavOaqov ^fivQvav xai XQtvtvov
^fiftaXke etg dyyetov xaXdtvov. An pro avQov fortasse legen:

oficpaXbv

xat zaqdtav xvvoxeg)dXov

,

,

,

dvdog
dum dQov bulbi genus, arum maculatum? de quo
XIX. 30; XXIV. 91.
,

^

Vs. 28. ev
vs.

T(b

ftvOti)

19

invocatur;

Tr]V

Svvafitv e^ovaav
accusativus

^

intelligitur

Plinius. Hist. Nat.

Luna,

quae supra

pendet ab omisso entxalovfiat

,

vel si-

mili verbo.

Vs. 33.

^Edv
ut

intelligitur r] 6ed
i.
e. Luna. Sententia non absolvitur, ita
eidf]
fragmentum tantum hujus excerpti ex libro Lunari^ quisupra, vs. 13,

citatur,

,

habeamus.

,

198
Vs. 34.

Movaecog dnozQv^pog

ri%

dexaTri.

Legendum

videtur 6^861],

dituin a librario , ipsius numeri notae jam adscriptae oblito

dum

t)

conjunctionem esse

Movaicipg djioxQvcpog 6^36^1

rj,
tj

hoc explicetur, dexdTtj.

aut statuen-

secundum Pa^. 8, vs. 33 legendum:
dyia. lotacismus autem eflFecerit, utirecte
et

conjecit Renvensius, Lettres cet. App. p.
et

;

quod ad-

152, ut pro

lectum fuerit^',

PAPYRUS

1.

EXCEEPTA CHEMICA.

Papyrus Thebis inventus, librum

decem majoribus compositum,
tribus

funiculis

et

paginae

alta

viginti

,

veluti

altitudine

singulis

papyraceis olim

minora constituunt,
ut

refert

W,

Papyrus

0.30,

sed ex

0.34, quae

latitudine

ut videtur coUigata et complicata

foliis

folia viginti

,

0.30, lata 0.17. Folia duo priora sive paginae quatuor,

posteriores

libri

omni

scriptura carent; quae interjacent

octo folia, sive paginae sedecim textum inscriptum habent, singulae paginae 41

ad 47, posterior 28 tantummodo versuum. Textura satis subtilis atque bonae fabricae , et ipse papyrus ad idem fere tempus referendus quo textus scriptus fuit ; certe
alium textum antiquiorem
usui

papyrum olim

majusculis

exarata.

numquam

foliis

inscriptum fuisse, neque

inserviisse satis apparet. Scriptura

alii

cuidam

ubique fere nitida,

Literarum formae aliquantulum graciliores

et

literis

oblongiores,

quales Saeculo 111° exeunte aut IV° ineunte praecipue usurpari coeperunt.

Textus formulas

continet

chemicas

excerptas; paginis tribus posterioribus

nonnuUa ex Dioscoridis

libro

,

ex diversis fortasse ejus aevi scriptis

inde a Pa^. 14,

V, de Materia medica

vs.

15,addunter excerpta

petita.

An

ipsi arti che-

micae exinde multum lucis offeratur valde dubitamus, sed judicent

peritiores.

tamen qui historiam ejus artis explorandam sibi proponunt, MStum nostrum
haud prorsus inutile videbitur. Scripta ejusmodi chemica, quo nomine alchemica
quoque comprehendimus plurima jam antiquitus collecta, in bibliothecis pu-

lis

,

,

200

duorum
micae

Quaedam

adhuc servantur.

inedita

blicis

De

Du

exeunte;

lucem

pulvere in

Reuvensius,

III.

emendationes hic

et

sit

ut ex bibliothecUrum

optandum

abunde docuit

,

Titulos et argumenta accurate

73.

rem suam magna

52

an apographum non

Quidquid

ipso textu additae.

in

illic

— 81.

capitum vel formularum du-

tituli

sit

saepiusque linguae Graecae impe-

egisse

incuria

contineat,

operis

tamen indicare videntur

illud

adscripti,

sese

70

noster utrum archetypum

Papyrus

scriptorem

quantum

Geschichte der Alchemie (Hallae 1833) pp.

C. Schmieder,

afflrmaverim;

Omnia autem

editi.

trahantur

a Letronne,

Lettres

K.

Cangii Glossario Graeco et in fine Paliadii

Bernardi

cura

febribis^

et

indicavit

ritum

XV P

compendia Chemica, quae ad eandem scriptorum chemicorum coUec-

et

latebris

pUces

publici juris fecit, sed Latine

iis

tractatus Graecos edidit Fabricius in Bibliotheca Graeca; Glossae Che-

tionem pertinent prodierunt in
operis

ex

non addito, Dominicus Pizimentius, saeculo

versa, textu Graeco

plurima demonstrant: vocales male inter se permutatae,

prodidisse,

quod commune istius aevi vitium et Graecis Aegyptiacis in primis frequens;
reliquae quoque literae permutatae, transpositae omissae vel duplicatae; grammaticorum leges neglectae; vocabula peregrina pro Graecis usurpata, vel ipsa
,

Graeca

prorsus

Papyro

W

nova, aut

Vocales permutatae:

pro S (Pag. 11, vs. 40 iqYd^adac)

OL

vs.

20 TihQrAaddnrovaaV ; pro

pro

W

15,

vs.

14,

22

(5,

,

(7,

10

3,

8

13,

12

8,

31

nrjajj,

jiAroi/,

olovTe,

pro 5
7,

axXrjQvvf].

20

Ttoiijaig

%\)r\[jiL6em.

3,

26 ^^vevaag)

,

10
4,

(7

SrjQeve,

16,
,

43

41;

15,

17

30

9,
l

;f6/i/^;

4,

pro

(1

4, 7

yJ,

,

dQeovrai

2

(1

(2,

;j

,

pro

OLl

10

(11,

7}

^

12 eXeov^ 3, 3
7, 21 OeQfzeve^
,

7, 9 vnoxeey

vnoxawvaiv)

pro

;

pro

11, 36 e/ifidln-f pro e'ju^^aXXe);

^Q^^^^

pro

AifivCa

8

,

12,

16,

10, 43; 11, 1 TpifiiOio); pro

28

;

pro

;

;

7, 42 §vvxG)Vevejueva

,

vTcoYevaiv^

/^yi^\,

yjtijuiOecco)

nQoriQrjrai).
,

21

3 mvxv^^<^T^ov)

vs.

Xevxev

6

,

Xeeve,

26

(14,

ipYlYv))

(1

c?

(Pag. 16,

^

12,9 dcpddQov);

,

14, 9 axoQsav)}, pro

,

38 nQoyeYQaTiTe

yj

pro

pro

pro

\

9 xddeQatg, 3, 7 nkeaveafiog

vs.

3,

xeQa/ue(o);

axXvQYiv y

(Pag. 1,

ot

(I

13,

yevrjTe^

5

26

6J

Pag.

;

19 aeSrjQcp

(2,

pro

;

16,

(2,

^

i

evQeaig);

7

6

3,

xevogy
1

nvqaaov

2

,

pro

2 e/u/3aXleuevog)

32 eive, 8,

7,

1

7 nXeavea/LLog

o (Pag. 3, vs.

3 /LteXava). S pro

12,

,

SiaOeQjueve,

pro

vss.

38 fiiXiara))

TteQCTisXcoaag

12,

4>

(Pag.

15,

(Pag.

quae omnia in

formata;

significatione

insolita

alia

quoque deprehendimus.

xQiaaovog

,

38

nXarrjVag

arrjTiTrjQta

^

27
17

elf^i

pro el

2, 28

,

^

/urj?

xaraxQi^OT^f^y^og)

;

6,

21

4, 21
pro

5(

(2, 28 ^^/r^, 3, 1 e/i(ialiv,

,

4,

20

(ioridia^

5,

12

et

.
,,,

201

kucra,

passim

avvXicoaag,
;^6)Via,

12,

(pvacg).

0

(>^op,

1

xecvov

30

39

31

XwTQv/iei^,

31
5

,

dQc/ucav

21

(12,

ev^^ov

,7,9

10, 35

zofi/Lieogy

xaTaxoQog
pro

25

(11,

(iv6);((oveve)

11

8,

nd;((og,

12,

16,

vcTQov

1

axXvQtiv)

pro

c?i;

9,

23

pro

;

8,

«Aawa^).

pro

5/

XBiveL, 1, 25 et 2, 14 noir/aeig

olxovofiecaig

xeixovj

3,

xdXhwv^

aavTdxecg,

aei8rjQ(o

5

6,

,

43

et

8,

11

ftoax^Ca, 9,

10

8,

;

10

pro

6?

,

7, 32 xvfieivov

^

13
pro

dvayecvec

T

(2,

XQvacaovbog).

3,

46

33
d

xXocov).

16,

,

,

et

3,

9,

(3,

2, 13 aite

23, 29

(1,

et 2,
et

19

2,3

Kanndo-

:

y

pro

29 To^e,

(11,

3,

xvOcSqcov).

12

,

5, 13 dvayeivec

dveccoTOV

,

et

6, 20 dvaxec-

j

9, 7

XQ^^^YQ^^^^^
10,

28 bceaOecec). sv ^xo

(2,

y>i

(9

2 dveyXecuTog

X

pro

8

K pro

y

xaXxov^

12,

2 fiec^ag
OLV

(14,

9

28 ipvxQovv).

,

4,

et

^

9, 8 xofifcec, 9, 9 x6v;(ecov,

pro ^

25

,

37 KecfccoXecag,

16,

;^

10 ro-

nXeovdxevg, 4,

9

4,

QeCva

20,

vnoye^acv).

pro T (13, 21
pro

i

28

(2,

>^

5, 31 Qeivrifia, 5, 33 axevaaeia,

16

6,

;f€«;i^€v<?oi/).

21

pro

;

23 dvaxeivec^ 6, 37

6,

Consonantium permutationes
5,

,

afiri%ecg,

27

pro 5

(XI

pro

(3,33 yXvcodov);

c?/

25 fcetYeaOac

4,

,

16, 22 dfipecxec,
(4

36

,

e;(0)fievi],

2, 12 nXeiTdxeig, 2,

yeiveTai,

xeixecov

di\)eCavov

15

AT^afi^^^/o^;,

yXevxcaac)

et

,

(1

8 noXXdxecg, 1, 38, 40

et 5,

33 yecverac^ 8, 30 QecvqftaTog

7,

10,

13

20 fcei^avTegj

6,

(pacxXetv)

36

pro

;

7 xdfieivovj 3, 21 fieiyfi^ 3, 28 xeivc^ 3, 35

,

8,

4,

j

10

6,

^

et 5

4,

15

5,

,

xeivriaov

vr/aag

22

4,

12;

vnoyevacv).

6, 42 TeTQdxecg

et

39 Safieiav

3,

ibid.

10

2,

^

1,

,

15, 7

(ioXr^dov)

12, 27 evTcjg, 14, 40

11 Svvomxrj); pro

23

(13,

>j

,

ra, 4, 16 dq^eoviTQco^

V pro f (7, 29 af^rixv);

16, 21

,

15

(4,

00

8

nQOTOv

12

28

,

,

11, 25 (OQO^^aXHov , 12, 3 /«i/»-

18 neTdXcov,

(8, 25 ftaQvXkca, 15,

/

oxovofievaig),

pro ^

avra)^

Qcjdcjnov).

40 dnonvevaav

(15,

44

27

5, 26

nvQoaiv

11,

,

15,

,

,

,

14, 9 ay.oQeav

:^t;;rj/d^',

3

1

1, 15 xa^a-

tu,

nvQoaov

KeijuoXei^ag

e/u(peQ6g

(2,

efc(3ccXco);

12,

2

16,

,

15, 29

,

13,

et

;(Q(oav^

17

fiev(pj

16

(4,

22

24

15,

et

2

19

12,

,

37 nvQovfievov

14, 15

,

37

10,

,

pro

(OQOXctXyov)

pro f

;

7

,

2ivonidi., 14,

1

Sivonixr/

12

15,

,

enifzeXog

41

14,

,

11,

et

svtiIqov

22 eaaav); pro

13,

36 nvQoaag^ 4,

3,

nenvQOjuevov

39 dmXoaig, 12,

11,

14,

22

11,

,

43

10,

d€Xi.g,

23 ijieQtad/Lcsvog

xoXyJTecog,

ovTog,

45

6,

,

42, 44 dcov

9,

,

passim

et

38

,

XeXwTQtftrif^ivov

7,

pro

,

20

5,

21

(2,

1

,

13, 5 cpvyog^
dveynXecnTog)

ddQafievTOv),
(10,

11,

18

17 TQaxaxdvdrig,

xoXxcTecjg,

12,
26

34

,

202
TtBTceufievog

13

(4,

V

palatinas,

22

11,

fieva,

labiaies

ivnvQov ,

XQOV^

26

zovx^iov ,

9

9,

10

16,

^ivnXe&v)

24

et

8,

15

18 ;(Qva/aov3og).

et

23 xaaireQOVy

4

11, 28 nQoarog

XYiQ6)rrig,

aavraQaxi^ov).

21

14,

xrixeira,

^

vA^aTW

;roi/;f

(7

ifiq^aQQff].

^

pro

pro

4* (l^?

omissum

(T

3, 37

aeirrjQco,

13, 20 xrjxeirog

44

(3,

29

(1,

,

v du-

5 vbQdyvQov, 4, 16

14 iXaarov , 9, 40 eXaaxoc).

(6,

X

6, 16 xiv-

30 avvfii^v§ag).

et 6,

22 xaalreQog). T pro ^

6,

30 Xenlra^ 8, 11

6,

(4,

abundans

cr

ante n et

praecipe

(3,

14, 28 xardnvQav). p abundans (7, 32

dq>a)V^TQcp,

8 ivnaaa-

(1,

,

30, 32 dvxovarjg , 13, 3

4 dvxovaav^ 16, 19 xovxov). >^ pro ^
plicatum (11, 32 fieraxevvov). p omissum (5, 13

18,

sed

naqaXrifinxia).

^

avv;(6)vevaov

14, 2,

(6,

mutatum

cett.,

A omissum

b^ise).

TtaQokYi/Linreov

saepius non

dvBvxXriTOV,

12;

32

32

(2,

^

et 15,

linguales

et

44 avvHeQaaavy 4,

(2,

pro

;

abundans (li, 33

qwXa).

ante

xvdQiStov)

21

13,

,

,

0

ixrQoj^iarfj).

14, 5

pro

/3

qfaq)ixa)).

Vocabula nova,

insolita,

formae vocabulorum

et

^eiv pro nirvQOva0ai ; 10, 13 dveicov pro dvveig

Latina pro Graecis:

11, 22 ivniQOV

q>€xXriy

Formae

insolitae:

Med. pro

36

(2,

et

(vb

c.

29

12,

q>aixXri

et

(?)

13, 9 fieXavcbreQog).

20 dvanXaaaof^voi

pass. (15,

(8, 25 nirvQi-

12, 10 dnoaiQ(oaag).

passim drQdfievrovj

14, 6 r^ij^ya^

y

(?)

insolitae:

Augmentum male additum

aq)Qayi^6fievoi).

(13, 6 i^eQaafi).

Genera vocabulorum mutata: (2, 18
vdQaQyvQOv).

rr^v

naQov; 2, 19; 5, 13

et

6, 5 rr^v

Casus turbati: (2, 11 Xevxov pro Xevxov, 2, 21 darjftov pro darjfiov) cett.
ita in hoc quoque signa quaedam, spiritus, apostrophas
in Papyro

W

Ut
cett.
Ij

literis

nonnuUis addita deprehendimus. Spiritus asper

22 ev xad' ev /SaXcov

etiam

in

pronuntiatione ,

vdQaQyvQov pro

fie0'

signum**

tiSarog;

asperatum

2,

5

numerorum notas

;

et 6,

,

44

aXi.;

unde 9, 36 iTii rjfieQag pro
signum adscriptum:

apostrophae

supra

i

asperatum, vb.

laag, supra v asperatum,
lineola

^

c.

15

2,

vb.

c.

1,

et

9, 40 fierd

vb.

c.

12, 46 fie0'

22 vyav

plerumque ducta. Signa tamen reliqua

supra postremam vocabuli literam linea ducta pro v.

pro BQaxf^V*

supra i non

Ifidvrog,

Scribendi compendia haecce:

^

c.

iq>\

sententiae separantur nulla usurpata.

adscriptus vb.

idem, ut videtur, interdum neglectus

,

cett.

Supra

diacritica

qua

203
c5^ (vid.

t,

/

12, 19) pro rikiov

(9,

(?),

aut 'nfieqa riXi(yv(^)

42, 44) pro....?

X pro xa^.
X pro xorvXrj

(?)

pro ju€()og, /ueqn.
ft

pro f^vav.

Ji

pro fjf^eqag.

TiOQ pro noQq)VQag.

Q (9, 43) pro
vel g, pro

?

an 100

Ceteruni de Papyro nostro
edidimiis,

(?)

(7TdrrjQ^ (XrarfjQsg.
cflF.

Reuvensius, Lettres^ III. 65

Monumentorum Aegyptiorum

catalogus

Scripturae specimina exhibemus Tab. III. nn.

1

4.

{Description

— 75,

Bais.)

et
p.

quem
123.

;

204

Pagina

1*.

Plumbi purgatio et induratio.
ipsi alumen scissile et

In fornace fuso

chalcanthum minutim contusa
et erit

adsperge

Alia (purgatio) stanni.

5)

Plumbum

stannum album

et

pix et bitumen

et

solidum reddunt autem aiumen

;

Cappadocicum

et sal

et

magnesia ad-

Stanni purgatio

spersa.

10)

et unita

durum.

injecti in

mixturam asemi.

Sumens stannum purum ab omnibus
dito, et sinito refrigerari, et
et dilueris rursus
et

bitumine

et

illinaveris

tritis

oleum,

oleo

tertium fun-

quando fusum sit sepone, pure lotum
enim veluti argentum durum. Sin vero ad

15)dito;
erit

postquam

fundito; deinde

et sale inungito,

fun-

et

argentea opera imitanda elaborare velis,

habeat argenti duritatem

,

ita

ut lateat et

admisceto

quatuor partibus argenti partes tres, et

erit

20) illud de quo agitur simile operi argenteo.
Stanni purgatio.

Picem liquidam et bitumen singula deinceps
fundito et moveto picis aridae drr. 20
,

;

injecta (stanno)

,

iStuminis drr. 12.

Asemi

25)

paratio.

Stanni drr. 12, hydrargyri drr. 4, terrae Chiae
drr,

2; fuso stanno injicito

terram tritam

,

deinde hydrargy-

,

.

205

PAPYRUS
Pagina

Xcovs^faag avrbv

^dXaxavdov

^

X.

i a

OTVnTriqiav G/carTiV zat

xal ivcoaag

XecaTioiGag

,

sjicTtaaas

xai Ma%ai axXriQdg*
'AXkij xaaaLTSQov.

5)

Xevxhv ^) xai ixadeQC
Mokifiov xal xaaireQOV
niaaa xai daq^aXrog areQQOTcocec Se arvTiTrjQa ^)
xai dXag KanTiadoxcxov xai [jLayvriaia ev*

KaaaiTSQov xdOeqaig ^)
Tov l^aXXo/Lievov elg Tr^v XQdaiv tov darj/uov.
AaP(x)V xaaaiTeQov xaOaQOv dnb ndvTcov x^'
veve xai eaaov ipVYfjvac xai aXeiipag eXeov ^^)
xai dieig ndkiv j^coveve, eha TQtipag eXaiov
xai dacpahvov xai dXag dletipov xai ex tqctov j^cbveve, xai edv ;(G)vev6fj dnoOov xadaQcog^^) nXvvag* eaTai yaQ a>g aQyvQog axXriQog' brav Se dvTi
naadfteva

^).

,

10)

,

^

,

15)

,

aQYVQCo/udTCJv eQYd^QeaOav deXrig^ Iva XdOri xai

aQYVQOv axXriQcav nQ6gfi.taYB TOig
^XV
TeTQaaiv /ueQeaiv tov aQyvQOv f^eQY/ y
Y^^^'
aeTai to nQOxec/uevov d)g dQYVQco/ua,
,

->

KaaaiTeQOv xddaQaig
^^) xai dacpa^TOV ev

Uiaaav vydv

Xcoveve xai xetvei'

dacpdXTOv

^

^

^

25)

eha

<TxX7jQMUt.g.

1.

/dXxapdop.

1»)

1.
].

1.

*)

Xsvxdv,

s^naaaoiASva.
xivei.

^*)

^)
»)

1.

^

S\ y^S Xeiag

^®)

tov xaaatTeQOV ene/u(3aXe
j

«)

x

^^)

vSQaQyi^QOv

i(3\

^^evevaag^'^)

1.

^

o/^*) ^6 ntaar/g ^r/Q&g

^^)

Tr/v yfiv TeTQi/u/uevr/v

legov,

ev (iaXcov

.

'Aar/fiov notr/aeig.

KaaaiTeQOv

xa&

20)

ai.

1.

Tr/v

1.

vSQdQy-

1.

Xsianotrjaag

,

vel Xsla Ttoiijaag.

fortasse ev xad' aV, sed vide adnot.

xddaQatg.

^®) eXmov.

i

^®)

noirja^g.

1.

Xiag,

i

i)

1.

i

7)

*)
^)

xadaQioag.
1.

x(avev<rag.

1.

1.

xaoai-

aivnti^Qia.

^^)

1.

vyQav,

;

,

,

,

206

rum,

moveto

et

Asemi

30)

ferro et utere.
duplicatio.

Duplicatio asemi

hoc modo:

fit

ab aerugine purgati

aeris drr.

primum

40 ,

et asemi drr.

8

Funditur vero

et stanni boli drr. 40.

aes, et post duas coctiones

35) stannum

asemum

deinde

,

postea

quando ambo

,

mollia facta sint, refundito saepe et
refrigerato praedicta compositione

deinde dilatata iisdem rationibus,

Et

fricato Selenite lapide.

triplicatio fit

40) iisdem rationibus, distributis

ponderibus (drachmis) similiter atque supra dictum

Pagina

Non
Massa non

est.

%

deficiens massa.

deficiens praeparatur hoc

modo:

rursus iisdem rationibus duplicationis,

quando vero

aufferre vis

massae

drr.

8,

5) separatas refundito aequales asemi drr. 4
et fundens ter, et iterum, et deinde refrigerans,

depone

in Selenitem.

Asemi paratio
Sumens stannum tenue et moUe purgato
!0) quater, et sumens ipsius partes 4, et aeris
albi
et

,

puri partes 3

quando fusae

quodcumque

velis,

erit

asemi partem

1

,

fundito

primarium asemum,

Asemi

fices fallat.

15)Aeris Cyprii mina
1, magnesiae

et

,

sint, abstergito saepius, et fabricato

drr.

.

.

.

ita

ut et arti-

fusilis paratio.

stanni lori

10, hydrargyri

drr.

(i.

e.

stanni ductilis?)

mina

8, lapidis tophici(?) 20

207
VQOV ,

xcci xsiVBi^^^) astrriQco^^)

Ttai

XQ^'

''AGr^iuov dm^kcDacg,

30)

dh dtjiXcaaig rov darnuov Yslverai

j^aXxov

Toif e^icof^evov

xai xaaaLTBQOV
nqcoTog 6

^

x^^^^S

xaTdilwys

^

fi

eiTa

,

dvwj^cjvevs

,

noXXdxeig

^^)

axevdafcaTL

daftri^e tco xovcpoXtOcf.

Kai

^^)

,

^AveyxXeinTog

dv-

^^)

(bg nQoetQtjTat,

')

2.

fid^a.

fid^a xaraaxevd^erac ovTog

^)

4-0)

xarafieQt^oftev-

Pagina

de dveyXetnTog

xai

TQcnXcaacg yevve-

Tac^^) Tatg avratg oixovofietatg

atg ratg oXxatg iacog,

,

35)

raig avTacg otxovofieiacg

^^)

rfj

;(coV€V€Tat dh

brav dfiq^OTeQa

,

^^)

to) nQoeiQrjfifievcp ^^)

eiTa nXaTr/vag

/usTd dvo TiVQCoaeig 6 xa-

>

aaireQog , elra 6 dar\fiog

fiaXaxd yevriTav

^

xai daiifiov

/u\

/^iovXXr^g ^^)

oiiTog'^^)'

^^)

^)

ndXtv ratg avraig oxovofietatg ^), raig Tfjg 8tnXci)aecag, endv de aQac OeXrjg dnb T^g ftd^rjg ^ ri\
dnoxoipag dva^fovevaov rdg iaag dar/fzov ^ d%
j^covevcov TQig, xai ndXvv
nai
*) ipvx^cov

xai

,

dnortOov etg rb

xovq)6Xtdo

5)
^

^).

^Aarifjtov notriatg,

Aaftcov xaaatTeQOV Xenrbv xai f^caXaxbv^ xddaxai Xa(3a)V avTOv fieQri 8\ xai ;(aXx(w
Qov TeTQaxet

10)

,

xaOaQOv

xai^) y\ xai darjfiov fceQog a\ ;((oveve'
xai OTav x^^^^^^O ^l^hX^ nXetrdxetg ^) xai axev^e '^)
o OeXecg earac nQCOTOV darjfcov ciare xai Tovg rej^c^

Xevxbv'^)^

fieQri

,

,

vtTatg

^^)

XaOeiv*

XaXxov KvnQtov

2^)

1.

1.

*)

noXldxtg.

TSTQdxig.

1.

11)

1.

Tsxviiag,

^^)

1.

noQOv.

gc

19)

Gtdrigtfi.

xXsvmog,

fcva^^)

^

fxayvr\atag

18)

^Aarjfiov j^vtov notrjaetg

^*)
1,

,

1.

^
xaaacreQOv IfcdvTog fcva
vdQaQyvQOv ^ rj% ndQov *^) x' •

1.

12)

1.

ksvnov.
1.

noirjavg.

^s^

*)

abundant.
1

^)

i ^^Xov
^^)

TtlctTvvag,

oixovofxiaLg.
^)

^i)

o^Twg.

20)

nQOsi^Qi^fisvip.

1.

15)

,

yiyvstm.

ovKag.
7)

'^).

1.

1.

^)

1.

22)

(?)

xal sha,
1.

fortasse fivd a'

^)

1.

nXstataxtg,
(?)

i

^ivaxihvsvs.

oixovofjtiai,g,

1

*)

^^)
1.

^)

1.

dvs-

jov xov(p6Xvdov.
1.

fortasse

axsia^s,

^

(?)

, ,

,

208
fuso aeri injicito stannum,

tum vero tritam magnesiam deinde lapidem tophicum
postremum hydrargyrum et moveto ferro
,

(?)

,

20) et effundito ad occasionem.

Asemi duplicatio.
Sumens aes Cyprium aeruginem demito
,

ammoniaci

salis

et injicito

4, aluminis drr. 4;

aequales drr.

fuso admisceto aequalem portionem asemi.

Asemi

25)

Plumbum
nisi

paratio.

purgato pice

bitumine diligenter,

et

stannum (sumseris),

admisceto cadmiam, lithargyrum,

et

aequali portione atque plumbi, et moveto donec permixta sint, et

obdurata;
30)

tamquam asemo

sic utitor

Asemi

naturali.

paratio.

Sumens fragmenta laminarum, tingito
album alumen scissiie, et sinito

aceto et

madefieri dies 7; et tunc fundito
aeris

,

terrae Chiae (drr.) 8

35) padocici dr. 1

,

aluminis

,

cum

quarta parte

Samiae

et

scissilis

dr.

1

drr.
;

8

,

et salis

Cap-

mixta (haec)

fundito, injiciens atramentum.
Paratio mixturae.

Aeris Galatici drr. 8

,

stanni lori drr.

1

2

magnesiae drr. 6, hydrargyri drr. 10, asemi
40) mixturae utensilis aeris minae 1 fusae injicito stanni boli (?) minas 2 , et sic fabricator.

drr.

5. Paratio

:

Auri tinctura.

Aurum
et sal,

colorandi (ratio)
et

,

ita

ut

fiat

probum: misy,

acetum ex purgatione auri misceto

Pagina
omnia,

et injicito in

aurum, pharmaca,

5.

vas, in quo praedictum

et injicito,

et sinito

aliquod

209
Xtovevaag tov p^aXxbv inBf^(iaXke rbv xaahsQov
fierd dh Xeiav rijv /LiayTqSiav^^)

siTa TrjV

,

vaTBQav TTjv'^^) vdQccQYVQOV y xai
xal dnoxeB sig Tonov.

iidQOV^^)^

xe^vec^^) asdtjQcj^^^y

20)

SinXcoaig.

^^)

^'Aarifiov

^^)

Aa(3a)V x^^^^^^ KvnQwv e^icoaov xal sni/SaXXs
dXbg d/uG)Vcxou ^^) Tdg iaag
S\ aTvnTtjQcag
d\
,

^

^(ov&baag

laov

/LiLaYe

^

darj/Ltov*

^Aarifzov noCriatg.

M6Xi(3ov zaddQtaov

ent/LiBXcbg

zaaaiTBQOV , xai jucaye xadjueia^^)

elfii^^)

iaov

25)

zai dacpdXTco

'^*)

nrjarj

xai

Tcp juoXi/3cp

ovTCo

,

XiddQyvQOV,

,

xai axkvQrjV

xivi^'^) ecog xaTa/uiYfj,

^^)'

darj/tcp cpvatxo).

^^)

Aarj/iov notrjatg.

Aa^cdV Td dnoxofi/iaTa

30)

tcov neTdXcov

6x§ei^^), xai Xevxrj^^) arvnTrjQta

exeaOat

rj/ieQag

^aXxov

YVS Xtag

y

^

xai ToSe
rfy

^^)

xai dcpeg ^Qe-

j^coveve to) TeTdQTCo

^^)

xai darjfttag

a\ aTvnTtjQtag

xaTd/Saipov

^

a;(taTrjVj

Soxetxov

^^)

;(0)veve^

int^dXkcov dTQd/ieVTOV

^^)

a^^taTfjg

^
^

xai dXbg

rj\

a'

Kann-

ftt^ag

35)

^^).

Hoirjatg XQdaecog.

^

XaXxov FaXaTtxov
^^)

ftaYvijatg

XQdftiia

^

g*',

^

vSQaQY^hQOv

Ttvov axevog

^^)

'

i\ darj/iov

j^aXxov /tvd a'

^aXe xaaatTBQOv /iovXXrjg^^) /iva^^)
XQvatov XQ^^^SXqvatov ;jf(>oiW^, coaTe yai^^iy^^a^^
xai dkdg^ xai b^og dnb xaddQaecog

xai e/i(iaXtv

,

XQ^atov

^^)
2*)

1.

1.

eig

)

fivag,

3

,

1.

40)

Mtav

j

XQ!^^'^^^ avvxeQaaat^

^^)

3.

to nQOYeYQa/u/ievov

^)

2

'Aarjfiov,

^^js

2)

^^)
3

3)

dein ultimo a deleto.
*0)

2.

^

fiaYVJjaiav.

^'')\,xive,.

xad^siav.

1.

1.

^^)

QidiiQixi.

aTQafiSvajov

d

etg

enefi'

Td cpdQ/iaxa^ xai ^dXe^ xai aia^) eni ;(q6vov

xauGiTSQOv,

UTvniTjQiav,

3 9

^)

Hotrjatg

x^vevaag

/3\ xai ovTog^) eQYd^ov,

Pagina

ndvTa

^
^ e.

xaaatTBQov l/udvTog

rjy

avyxBQaaat^.

2.

l.

3) 2.

^)

1.

xov noQOv.

axlrjQVvij,

yijg

^S)

^)

dfjifiaviaxov.

2.
1.

^afiiag

^^)

fiayvrjuiag,

Sfi^ale.

l,

3

(?)
3

^)

^^)

^^)
a>g.

4)

7) 2.

1.

1.

2

toV.
2

niaaj^,

^^) l.'^^.

x^a^axoff axsvovg,
(?),

xivst»
f^rj (?),

^^)

^ Kannadoxtxov.

supplendum aYYstov

0j

5)
l,

kevxijv

^S) jj^
p^p,
3 8)

2.

/9wXov

3)

27

2.

(?)

ia,

,

210
tempus,

ablatum ex vasculo

et

nibus, et iterum
5)

calefacito in carbo-

ipsum

injicito

pharmacum praedictum;

vasculum,

in

in

quo

est

saepius verp

hoc facito, donec factum

probum.

fuerit

Auri amplificatio.

Aurum

amplificandi (ratio)

:

sumens cadmiam Thracicam

crustosam admisceto vel Galaticam.

Auri

10)

Misy

fraus.

et sinopidis

aequales portiones aequali portioni auri (addito)

injectum fuerit aurum in fornacem et

hilaris coloris evaserit,

inspergito ex utroque, et sublatum sine refrigerari et

aurum duplum.
Asemi paratio.
15)
Stanni minae decimam partem

,

aeris Cyprii

fit

decimam

sextam, magnesiae terrae trigesimam secundam, hydrargyri

primum

fuso aeri

stateres 2;

injicito

stannumj tunc magnesiam; deinde iisdem illis fusis
20) injicito asemi pulchri albi octavam (partem) consentaneam; postea, quando mixta fuerint et jam in eo ut

refri-

gerentur aut conflenturj tunc hydrargyrum ultimum.
Alia (formula).

Aeris Cyprii stateres 4, terrae Samiae stateres

25)

silis

stateres

stateres 2,

4

,

salis

communis

simul

misceantur

;

2

,

aluminis

4?,

asemi

.

.

.

.

,

trita

et

,

et

Chiam

(1.

Samiam?)

et

alumen

moveto donec

tunc asemo fuso effunde haec

30) quod antea fusum fuerat miscens junipero, et (quando)
sit

aufferto,

scis-

atramenti

vero pulchrius facere velis, stateres 4; fuso

si

aeri inspergito terram
scissile

stateres

quum

vero ablaturus

sis

mixtum

iilud calefactum extingui-

to alumini scissili, et sale, aequali portione

cum aqua

;

postq

,,

211
TLvdy xal aqag

xai Tidkiv €/u/iak€ avro

G)Vy

t6 dyyelov ^ ov ioTiv

elg

rb cpdqfj^azov Tb nqoyeyqa^f^ivov
TOVTO

Tiocei

,

Xqvgwv

nXiov

xai

KaXaxTixrjv

OQaXLXrjv

^^).

doXog.

Gi^vcojiidog

XQvobg

Ofjg^'^)

rj

5)

^).

noifiGav, Aa(3(bv nadf^tav

^^)

Xqvgov

MiGV

TiXeaveG/Lcog

^)

TiXaxcodr] /uec^ov

dk

TiXsovdxeig

,

^^QYjarov.

e(og yevriTe

Xqvgiov

dvOqdy.'

rov dyYtiov diaOeQ/zeve'^) in

ssc

10)

cgov

lgco t(o

ecg xd/ueivov

^^)

xQ^^^V

'

ine/i[iXri''

xal yevr\Tav iXaQog

^

GGe i§ ixaGTOVj xai i^ecov^^) aca^^) ipvyt}vac

ef^na^

,

xai ycverai,

^

bmXovg.

6 ;(QVGbg

'JlGrjfiov nocTiGLg.

15)

KaGGVTeQOv ftvdg dexarov^ ;(aXxov KvnQiov exxeSexaTOV ^^), fiayvr/Gcag yfjg TQiaxoGTodvov ^^) vdQaQyV"
,

QOV GTaxTjqag

xaGGCTeQOV

,

^((OVeVGag Tbv ^(aXxbv

'

ecTa Tr}V fiayvr/Giav

'

nQO)T0V [SdXe TOV

,

eiTa Td avTd

^*)

^(ovev'

Gag enipaXke dGi]fiov xakov Xevxov to bydooVj nQogdvdXoyov elO' brav fieiyfj^^) xai ijdrj^^) nQbg t(o ip^vx^^Oac rj Gvvx(*>^^v^^^ ^^) TOTe Tr/v ^^) vdQdQyvQOv iG^dTriv. ^^)

20)

?

^'AKXr].

XaXxov KvnQcov

GTaj^iqaq d' y ytjg dficag^^) GTaT^Qag

8\ dXbg TOV XOIVOV GTaTygng
idv 8h xdXXtOV nOLfjGac OeXfig,

IGTfjg GTaiijqag
GTctTygag (3%

Tbv ^aXxbv incnaGGe

Qtav
yri

Tr]V Gx^^OT^^v

xai

y

Tr^v

Xiav

"^)

GvvXeXeaGfieva

,

,

^^)

g iXavveiv avTco

*)

»)

1.

,

^)

1«)
14)

1.

nksovaxvg,

In Pap.
1.

e^eXdiv.

is)

drl.
2

5)

1.

xdficvov.

2

1)

1.

(jvYXfaveveiv.

forte Tfjv yijv ^afiiav.

forte xaTa;ifS5 ravra.

seu iovvvn7^Qi&)

(?)

^')
'^^)

e(og fti-

Ta^^)

yivmrjQccp^^), xai ficy^

^^)

1.

fjii^ov.

^^)

1.

ea.

1.

fortasse

^2)

yevT^Tai..

1.

fit^ov;

*

*

«)

xcei-Toe,

25)

^^^^^^^S

^^)

ccqov^

nvQcoGag avTb xaTdG(3eG0V eig GTvnxai dXdg^ cgov cG(o fieO' vdaTog

vel TQvaKOdTov devTSQov.

1.

xai xecvv

,

^*)

Tr]V GTvnTr}-

"'^)^

dtaSsQ^avve.

xadfisiav.

1.

12)

<7;f ^<7ir^i/

dGr^flOV dSQafieVTOV
GTaxijQag d''

tov aGrifiov x^^^^^^S xaTdx^ov

Tobe'^^)

Ta^^), nQOxexcovevbfievov gvvficv^ag

TrjQcav

xai

d\ GTvnTrjQcag g^'

1.

i)

1.

TtXsovaa^og.

rakaTtxtjv.

1.

exxatdexaTov.

aut avTa.

£o-;^oeToi/.

Se

2

3)

^^)
^

^^) L

1.

^
2

2

1.

8)

1.

ijjsl

nJiBtov.

en^Xrjdrj.

TQvaxoaTodsvTegov

iivyfj.

Ha^iag.

2 6)
2^) i ^i^^^
avXXeXeaafieva.
^o) jjae duae
voces supra lineam postea additae;
3i) guppl. foii;e oTav
.3 2)
«{,1:0,
fn^y^.

^)
1.

oWi/ 30)

fceXXrj^

j

4)

^)

1.

fortasse

aTQafievTOv.
xoTe,

2

9)

Gvfifii^ag pvi^nt^QiGi

,

212
glutinosa crassitudine tenuiori; et

velis perfici

si

opus, rursus intingito in parata (mixtura),
35) ut albius

fiat

et calefacito

aes vero

,

teneto ante purgatum; calefactum enim illud initio

ventilando refrigerato, donec rejecerit squamas, et

purum

evaserit, et tunc utitor^ veluti ante praescriptum est,

terram Samiam confundens.

Alia (formula).

40) Sumito staterem Ptolemaicum

continent enim (hi stateres) in

,

compositione aes, et immergito; est autem mixtura tincturae, aluminis scissilis, salis

communis,

in aceto tinctorio, strigmenti crassitudine

quando a faece purgatum
mixtum fuerit
et

45)

fuerit

;

fusum,

Pagina

immersum
et

4.

huicce (mixturae) calefacito, deinde immergito,

tum

tum

aufferto,

calefacito.

Est vero mixtura tincturae (haec): aluminis scissilis,

5)

communis

salis

in aceto tinctorio, strigmenti crassitudine

tum immergito
deinde aufferto tum calefacito quantum quater vel
etiam saepius quavis calefactione immersum

immersum

huicce (mixturae) calefacito
,

,

;

(numisma) tanto fit atramenti melioris;
quo autem saepius calefactum immerseris, eo

fuerit

10) pulchrius

fit.

Asemi duri

Hac

ratione debet

fieri

et valde

defacito in

sanatio.

durum asemum

candidum: sumens

et

nigrum molle

cicidis folia

ma-

aqua per diem unum, tum madefacito antequam

;

'

213
yXvco§ov^^), Tzaax^g^^) ^m^OTeQOv^^) xai eav

t6 eqyov , naXi

^^)

QOV

XevxoTeQOV yevr\TaL

etva

^^)

avvTeXeaOai^^^]

^^)

xaTajSaipov etg to n()Oxec'/uevov

nv-

,

tov §e ^aXxbv

,

^QOxexaOaQ/Lievov' nvQoaag^^) yaQ avTOV ev aQ-

i'X^

Xfj dnoip6q)iaov

xadaQog

,

yevriTai^

Saftetav

TTiv

^^)

dv

ecog

^^^)

dnoftaXf} ttjv XeniTa

xal tot6

,

)(Q(i)

avvx(^^^^(ov

nQoyeyQanTe

a)g

,

^^)

xal

,

^^)
,

^'AXkr\,

^*).

Adfte aTaTYiQa IlToXe/LtaLx6v e^ovai yaQ T?j XQaai
XaXx6v xal xaTd(3aipov' eaTcv de rj XQCcaig Tfjg xay

^

dX6g xoivov

Ta(3a(pfig ^ aTvnTYiQcag ax^OTfig^

^

ev o^ei (Sacpixcp^ xXoiov''^) nd^og' xaTa^dipag

xai (OTav^^)

eXTQOxiOTfj'^^) x^^^^^f^^^^ov

nvQaaov^), ecTa xaTd(3aipov

eig TOVTO

evTa nvQaaov

^EaTtv §e

aT^g

dX6g xocvov

,

,

ev

xaTa(3dipag eig tovto

eha eXaaov
xe

^

4.

eiTa ekaaov

^

^

^).

XQaaig T^g xaTa/Saipfj

fj

xai

,

Pagina

^^)

q^acptxi^

b^et^

nvQCjaov

,

aTvnTrjQiag a^t^-

^)'

nd^og

xXocov

,

eiTa xaTd(3aipov

^

evTa nvQcoaov ^ ecog TeTQaxig

^

fj

nXeovdxtg xaO' exdaTrjv nvQcoaiv xaTd-

^)

(SanTOV

tovto dbQa^evTOv

yetveTat

,

de nXeovdxeig

^)

avTaxetg

^^)

^^)

xdkXetov

XQtaaovog

^)

nvQcov xaTa(3djiTetg

yetvatTat

^^)

^).

Toa-

,

^^).

^AafifjLOv axXriQOv taatg

Tbv axXrjQ6v

^£2g Set

yeveaOai

,

e^ov et^^) vdcoQ

3

3)

eav

1.

ecp'

yloiMdov,

3

,

siCTQoxi^adfj

adnot.

1.

j

*5)

^)

8lg,

1.

1.

3

1,

3

8^

i

^)

\,

1.

**)

^^) xdXXf,ov,

(3q'

1.

6^

avVTslstadai

fQj.^^

*^)

nvQiaaag.

9^

nQoysyQamatr,

vid. adnotatio.

4

^^^)

1.

1.

,

*)

1.

yXoiov,

In Pap. «Qiaovog
^^)

1.

,

yivsTai,,

1.

^)

1.

HafiLav,

j

otav,

^^)

1.

1.

vid.

xai; sed vid. adnot.

XQsiaaovog,
^^)

aut

dnoxpo-

niQmaov^ priores hi quatuor versus abundant;

§a(pLxf),
^)

3
3

^'y^j^

abundat,
*)

cp^ijXa ^*)

nQO tov a-

lentoreQon (?)

5^

ndli^v,

ylovov,

dTQafisvTov.

— ToaavTdxi^g,

^

*i) ksnida.

TiaTa^acprig,
^)

^^)

etTa (3Qe^ov

aut potius sxTQoytadjj,

yivsiav,

nXsovdxt,g

'')

3 7^

aut fortasse ditoi^v^ov,
avyxojvsvmv,

1.

,

Tiaxog,

\

dsljjg avvTsXstadat,,

(fr^aov

'

Xa(3c6v xetxecov

fj/LieQav

4^

dnaX6v

darjjuov xai /zeXava

xai exXevxov

xtxicav,

^)

lO)

wg,

1.
^

*)

1.

1.

(pvlXa,

,

2U
15)fuseris, in aqua

,

spuma

abstergito

tum

et

,

tincturam

et injicito in

nitri,

alumen durante fusione,

vim

fundito bis et

utitor; servat

(et)

enim palchrum (asemum).

est

Alia (formula).
20)

Omnis asemi obsoleti remedium: sumens paleas et
hordeum madefactum et rutam agrestem, madefacta
et sales (et) carbones (addito);
inflato

autem saepius

et sinito

eaque in fornacem

aceto infundito

injicito,

frigescere.

Aeris dealbatio.
25) Aes album

faciendi (formula)

,

ita

ut misceatur asemo

aequali portione, et deprehendi nequeat:

Cyprium fundito,
darachae putris
et

aluminis

,

injiciens

(aeris)

sumens aes
san-

colorem habentis drr. 2

ferri

scissilis

minae

5, et fundito.

drr.

30) Secunda fusione injiciuntur cerae Pon-

4,

ticae drr.

sin

minus,

et calefit et frangitur.

Stanni induratio.

Stannum durum

Alumen

faciendi (ratio).

chalcanthum insperge singula deinceps;

scissile et

35) vero insuper purgaveris stannum sicuti oportet
fueris

iis

calefactis

quae praescripta sunt,

non

effluat

,

et

si

usus

ut ipsis

ita

(stannum), habebis

asemum Aegyptium

ad utensilium fabricationem.
Inunctio auri.
4?0)

Inunctio auri;
doris auri:

aliter:

purgalio splen-

misy partes 4, aluminis

partes 4, salis partes 4, terito

cum aqua,
Pagina

aurum

injicito in

fornacem

luto circumlito, donec

pharmaca,

et

exemtum

in

fictili

consumta

(iis)

5.

vasculo,

sint praedicta

eluito diUgentissime.

illitum

215
eig t6)

e xcoysvffai^^

exfia^ov dcpcovhqcg

vScoq, xai anxGiVeva^^) dig, xai

^^)
'^)

zai eftftaXco

,

15)

eig rb /3d/ujua

^^)

aTvnrriQtav eni tov ;^67V6t;^aro5, X^^* y^qaxeC
eoTiV ydq xaXt]^^)'
rriv Svvaf^iv
^

20)

naVTog darjiuov aanqov ftoriOia ^^) Xa/3a)V d;(VQa xai
(3vvc^^) xai dyqiov ni^Yavov ftq^^ag 6§et, enC^ei xai
dXag, dvOqaxag* Tavrd Te eig Trjv xd/LLS^vov ^^) (3dXe^
cpvaa de enmXeov zai ea ipvyfjvai.

'J^Tci

'

^

,

XaXxov Xevxoacg

XaXxbv Xevzbv
taov iaco^

Kvnqiov

noifiaai ,

dvevxXrjTOV

y.ai

p^evvevaov

,

daqdx^gj

^^).

coaxe fievyeaOac

^^)

aanqdg

Tfjg

,

darjficp

25)

,

eivat' Xa(3a>v ;(aXxbv

^^)

(SaXcov eig Tr^v fivdv aavTfjg acdrjQi^ovarjg

^

xai aTvnTriqiag a^taTf/g

^

e\ xai ^oweve,

(SdXXeTac

Tfj devTeqcc j;(cjveva£c

^^)

xrjqov

^^)

Uov-

30)

^

d\ ei fifjj xai nvqovTat xai qf/aaeTai.
KaaaiTeqov axXfjqcoatg.
KaaaiTeqov axXtjqbv noifjaat. ^TvnTrjqiav
axtaTfjV xai ^(dXxavdov eninaaae xaO^ ev ^®) ^ edv
dh nqogxaOdqfjg Tbv xaaacTeqov (og Sei, xai XQ^'

Ttxov

Toig nqoxetftevotg

arj

fievov

^^)

qeiv

ftfj

,

35)

oyaTe avTcov nvqov-

y

e^etg darjftov

AiyvnTtov

eig axevcbv xaTaaxevfjV.

KaTaxqt^cytg XQ^^^^'
^^) ;(qvaov' dXXrjy dtaxdOaqatg Xaft-^

KaTd;(qtaTOV

nqoTrjTog ;(qrjaov
fieqrj

8\ dXbg

^^)

fteqrj

ftiavog

aTvnTrjqiag

fieqrj

d\ Tqi(3e

40)

vdaTog^ xaTaj^qtaag

fieO'

Pagina 5.
Tov XQ^^^'^ efi^aXe etg xdf^ivov ev xeqafteco^)
neqtnenrjXofJthVco

a cpdqftaxa

1®)

1.

,

,

dxqi

dvaXcoQfi

Ta

d^/yeic^^

nqoetqrjftev-

xai e^eXcov exnXvve entfteXeaTaTa.

x6.

^*)

1.

^oijdsia.

2

1.

[xi^yeadaL,

^^)

1.

nvQovnsvcov.

*^)

1.

^

^^)

STtixihvsvs,

^vvrjv v. §vvag

2

^)

1.

dvsyxlijTOV,

^^)

1.

2

^

1.

7^ i

Kaid/Qiai^g tov,

*

aq>QOvlTq(a.

aut ^oivia

(l)

^i^vsvaov,
^^)

1.

^^)
^sj

xgvaov,

1.

^

sfi^als,
xa(jLivov,

^aXXovtai,.
^)

1,

^^)
2

9^

xsgafieico.

\^

1,

\^

aaXov.

lsvx(ocn,g,

|y ^qj^'

'^y^

,

;

,

216
Argenti purgatio.
5)

Argentum purgandi et splendidum reddendi (ratio).
Sumens partem 1 argenti, et aequalem plumbi, demissa in fornaeem liquefacito donec plumbum absumtum
hoc saepe

fuerit, et

donec splendidum

facito

fiat

(argentum),

Argenti tinctura.
10) Aenea argentea reddendi

(ratio).

Stanni

2

lori drr.

hydrargyri drr. 4, terrae Chiae drr. 2; fundito stannum,

terram tritam

injicito

moveto

et

Aeris auri similis paratio.

Cuminum
sinito
si

deinde hydrargyrum

ferro, et fingito

globulos.

15)

,

tritum et aff^usam

manere

aquam, et simul trita
commota illinito,

dies 3, die vero 4°

admisceto chrysocoUam

velis,

Asemi

aurum.

,

Aeris Cyprii pars 1, stanni pars
20) partes 2

,

ro

,

1,

magnesiae

lapidis tophici crudi triti partis

funditur aes
sia,

et apparebit

paratio.

fusilis

denique

tum stannum

,

,

et perficit

fusionem

dito aes, deinde

.

;

primum

moveto

fer-

(?)

paratio.

picem siccam

^j^;

(?)

stannum, movens simul

primum

fun-

ferro,

donec saturatum

,

eff*undito, et rursus fundito,

scissili,

.

deinde magne-

25) Stanni cotyla(?) 1, aeris Galatici cotyla

et injicito

.

injicitur tritus lapis tophicus, et

Asemi

tum

.

sit

alumine usus

ut et pice, et tunc eff^undito.

primum fundere,
ramentum primi de quo agitur aeris
et eandem
ponderis aequalitatem et eandem agendi rationem observato.

30) Sin volueris stannum

.

.

.

.

ChrysocoUae paratio.
Chrysocolla paratur sic: aeris Cyprii

35) partes 6

,

asemi partes 2

,

auri pars 1

;

funditur pri-

217
'AqyvQov xaOaQGig.

Jlaadv

aag

xd

Tig dqyvQOV xaddQC8V

XajujtQbv BiVav

aQyvQOV ^ xai to iaov

Aa(i(x)V f^sQog a* rov

dv q

eig xd/ueivov^) rfjxs dxQt^

Xai TOUTO noX}^xetg

nev

^)

5)

'

x^hx-

fioXc/ioVy

fxdXi(3og dvakwdfiy

d^Qi^ XafzTiQbg yivriTaL.

,

^Aqjvqov xQ^^^S'

Td x^Xxd dQyvQd
vdQaQyvQov

^

novf^aai' xaaaoTeQov IjLtdvTog
yfjg

d',

Xiag ^

T€QOV^)y efi/SaXle TTjV y^v reTQifc/uevrjV

vdQdyvQOV

xai dvayeivei^^)

,

Kv/Lietvov

aeiSrjQco

^^)

xai dvdnXaaae

,

noiriaig.

xai naQd^^g^^) vSeoQy xai avvXedvag^^)

TQtifJag,

^^^)

JO)

xaai^-

eniTa'^} Ttjv^)

,

Xakxov x^^^V^^^i^S

GcpaiQta,

(3\

Xo^vevaov tov

-

15)

eaaov ^^) vjtoaTfjvai i^fiBqag y\ tt} §e
dvaTaQd^ag eni^^QL^
aov eav OeXrig nQogf^iaye xQ^^^oxoXXav xai q^avrjae,

^

Tav )(Qva6g.

'Aafjftov ;(vt(w noirjaig.

XaXxov nQiov
fiegfj

a% xaaaiTeQOv

fiegog

ndQOv

cjfzov XeXiOTQt/irjfievov

veveTai 6 ;(aXxbgj eiTa b xaaaiTeQog

aCa

eiTa entftdXeTac

,

^^)

ndQog

Xeiog b

,

fiayvrjaiag
nQCJV^^)

fie^og

eha

,

a\

20)

fiayvri"

rj

xai xeiveig

^^)

ac-

xai dnoBibcoai tov x^^^^-

briQco

'

A.ar}fiov noiriaig.

KaaaiTeQov xo

a\ ;(aXxov FaXaTcxov xo

^^)

Tov ;(aXxbVj eiTa Tbv xaaaiTeQov

e

fie^og
^"^)

^

^^)

nQO ^^covev-

,

25)

xeivov^^) djua aiSrjQeo^

,

niaaav Tfjv §r]QdVy ecog xonidarj'
ecTa dn6;(ee xai ndXiv ^^coveve t^ aTrjnTriQta ^*) ;(Q(o^
fievog Tfj axi<3Tri^ cog xai zfj niaarj^ xai t6t€ eni^^e'
xai

ef>t(3aXe^^) Trjv
,

,

edv de ^ovXrj tov xaaaiTeQOV nQcoTOV

30)

tov nQcoTov nQOxeifievov x^Xxov , xai
avTfj avaTadfiia^ xai Ttj avTfj dyojyfj dxoXovdec,
Qeivrjfia ^^)

XQvaoxbXXov axevaeia.

Tb

f^eqrj

2)

1.

forte niag av xvg aqyvQOv novol nadaqvov xal

noUdxvg,
14)

1.

1.

^)

1.

noiev.

^^)

avUeavag,

^^)

-^»)

SCribitur
^)

1.

vdQdgyvQov.

nQ^tov,

2

^^)

dh XQ'^^^^'^^^^ axevd^eTai ovTcog' x^Xxov KvnQid% dafjfiov fiegj/ (i\ XQ!^^^^'^ f^^Q^^ ^ * ;^ft?i^fii;6ra^

ov

9)

Tfj

1.

2

1.

1,

env^dUetav.
1,

1

dvaxlvet.

In Pap.

^,^^^

1)

^ov.
2
2

la^nqov

xaaaiieqov.

0)
3)

1.

1

6)

i
1

1.

alvav.

i^)

^ KvnQiov.

^^i^^^

^'^^aUe.

21)

i
2

1.

snevta,

avdfjQto.

nQ&^

1.

^^)
^
4)

«)

Kvgjnvov,
1.

xdfztvov,

*)

In Pap. t^,
i

3)

(?)

vel xeqdtvov

atvntrjQia.

25)

oxevaaia.
28

1.

1,

tdv,

^aQaxee,

i

i«)

XeJievotQv^T^iiivov.

xoivXr^v
1.

35)

,

1

1.

in Pap.

^i^^^^

218

mum

aes,

tum asemum, deinde aurum.

Stannutn cognoscendi

Fuso
si

ipsi substrato

conflagraveris

40)

continet.

Glutinis aurarii paratio.

Quomodo

oporteat aurarium gluten facere ad aurea opera:

auri partes 2, aeris partem 1 fundito

(aurum)

terito; si vero velis

(et)

una fundito argenti paululum.

hilaris (coloris) fieri,

Pagina
Aureis
Aureis

literis

in vas

purum,

et

cum

una

gummi

ipsum aureum

fuerit colliquefaotum

esse

aurum

quam maxime, una

aliquantulum

manere, scribe aureas

sumens hydrargyrum effundito

injicito in

hydrargyro, moveto

injicito

6.

scribendi ratio

literis

scribendi (ratio):

folium; quando autem visum
5)

sit.

et infundito;

plumbum

charta

,

utrum adulteratum

(ratio)

chartam

circiter

,

granum,

et sic sinens

literas.

Alia (formula).

Lithargyri auri colorem referentis pars 1

Asemum nigrum

10)

Asemi
vacua

partes 2,
injicito

faciendi

aluminis partes 2.
ut obsidianum lapidem.

plumbi partes 4; coUocatis

sulphur vivum

posita in fornace fundito, et
et facito

,

(ratioj

quodcumque

velis;

triplicatum, et

(iis)

in

im-

exemta agitato,
sin vero ductile,

15) aut fusile signum velis facere, et tunc
limato et scalpito, rubiginem autem non contrahit.

Asemi

paratio.

Stanni optimi partem 1 liquefac et adjicito picis siccae tertiam

partem stanni,

20) et postquam moveris sinito spumare picem

donec

deficiat rejecta;

stannum iterum

tum quando

frigefactum

liquefac, et adjicito ad drr. 13

sit

testa

,

219
Tog 6 ;(aXxbg

sira 6

^

KaGacreQOV

yvcDvai^ el SeddXorrai.

Xci}vevaag avrbv vnoaTQcoaov

edv xaraxdrjg

sira rb ;(QVGibv.

aariiLLog^

;(dQrfig fibXi^/3ov

y

xai evj^eov

;(d(rrriv

^'^)

€';(ei

KoXkrig ;(Qvaoxo'iy^rjg noiriaig.

xbXXav novf^aai e£g ;(Qvatov
XQvatov fieqrj /S', ;5faA;co5 jLieQog a\ x^^^^ov^^), Xeiav^^)" orav 8h 6eXrjg iXaQbv yeveaOai
avvxoDVwaov ^^) aQyvQOv (iQaxv*
*

^£ig det ;(Qvaoxo'C7criV

,

Pagina

6,

XQvaoYQacpM.

XQvaa

YQdfi/uara YQaq^ecv

vdQdyvQov

Xa/3a>v

'

ifxxe-

ov eig dyyog xaOdQeiov xai avve/LclSaXe eig avro x^^ovv
neraXov bra ^) 8e 8o^fj avvrerrjxevai' rb XQ^^^^ov
eig rrjv *) v^QaQXVQOV
xeivrjaov
G>g ftdXvara^ avv^
,

'

,

ilu(3aXe xbjuoiog

dv xevxQOV

jLciXQbv (bg

^)

^) ,

xai ovrog

^)

edaag

xaraarrjvai yQd(pe XQ^^^ yQdftftara.
^'AXXrj.

AcOaQyvQOv XQ^^^^^^^og
".dari/Liov

^Aaiifiov

xevbv

,

fjLoXv(iov fteqri

fieqri

(i\

8\ eniOeig en oarQanov

enefi/iaXe detov dnvQOV rQtnXovv, xai eig-

eveyxag eig

yxag eXavve
edv re

a\ arvnrrjQcag fieqrj
fteXava noi^aai a)g bipeiavbv ^).
fteQog

rr^v

xdfttvov

xai noiet b deXeig

,

e^eve-

x^^^^^y

^

edv 8h eXaarbv
xai rbre

^^)
,

x^^^^^v ^(o8tov OeXrjg noifiaat^

Qeiva^^) xai xbXanre* eartv 8h dveicorov

^^).

'Aar}ftov noirjatg,

x^^^^ov ^ xai nQogXQ^^'^^^ ft^Qog
rb rQirov fteQog rov xaaat-

KaatreQOV

eft/3aXe niaarjg SrjQag

reQOVy xai dvaxetvrjaag

^*)

e-a

6)g

aireQog^^)) ndXtv x^'^^^^^

2

1)

1.

2

l^x^ov.

In Pap.

^prjyfj ^^)

nQogeft^aXe eig

x^vBVGOv.

8)

vdQ&qyvqov.

1.

niaaav

d(pQt%etv rrjv

ov exXeinrj dno/3aXXoftevrj' eira edv

3

9)

;ir^i;oroi-.

\

Xkawe

3) j

,

6 xa-

^

ty

vel Xkavov.

^-^^^

so)

j.

avyxdivsvaov.

4) ^

j

^tiyrjaov.

vu<r»v

®)

xo^^vog,

1.

6ipi.av6v,

**)

1.

7)

10)

1.

dvaxtvijaag.

1.

xiyxQov^ In Pap. scribitur:

ikatov.
^^)

1.

^i)
ipvyjj.

1.

^iva, vel
i

«)

1.

xofioi^og ficxQoxsvxQOv,

Qivei..

xaaairsQog.

^^)

1.

dviaTOV.

«)

1,

^^)

ovimg
1.

»)

1.

xaaa.xsQOV.

,

220
stanni

,

hydrargyri dr.

1

et

,

moveto

et sinito refrigerari, et laborato veluti

Ut aenea

25)
et

neque

adfrictu

neque

attritu

ad lapidem deprehendantur
ad annulum ornandum

,

valeant vero

maxime

splendidum apparatum

et

Terunt aurum

fabricatio talis.

asemum.

auri speciem habeant,

;

sit

vero

et

30)plumbum, squamas ut polentam, duas partes plumbi
ad unam (auri), tum mixta cum gummi commiscent,
et

postea illinant annulum,

deinde calefaciunt; hoc autem faciunt saepius,

Haud

donec adsumserit colorem.
35) quoniam adtritum

plumbum

facile vero

consumitur, aurum vero non
Aureis

Literae aureae

:

deprehendi potest,

auri facit, et calefacto (annulo)

crocus

ita.

scribendi (ratio).

literis
,

testudinis fluvialis

bilis.

40)

Asemi paratio.
album et tenuissimum purgato
stannum
Sumens
quater, deinde sumens hujus partes 4, et aeris
et asemi partem
albi puri partem quartam
,

fundito; quando vero fusa sint, abstergito sale
45) et fabricator

quod

velis, sive pocula, sive

Pagina

7.

placuerint tibi; erit perinde atque primarium
ita

ut vel artifices

quam plurimum,

quaecumque

asemum,

fallat.

Alia (formula)

5)

Argenti partes 2, stanni et purgati partes 3, aeris
fundito; deinde exemta et abstersa adhibeto
.
dr.
.

.

veluti primaria opera argentea,

Aeris tinctura.
Si velis aes argenti colorem habere,

aes

purgatum

diligenter iliinito hydrar-

221

vBQaQyvQOv ^ a, xai dvazuvei^
xal ea ijfVYfjvai^^ xai sQyd^ov d^g darjjuov.
'iiore cpaCveodaL rd j(aXz& XQvaa
zai ovre rfi TiQogeL ^*) ovre rfj naQarQiipet. rfi
TtQog rbv 'kidov eXeyx^adac^ notelv de judXiara
eni rbv daxrvXcov ri]V cpavraacav eCvai

rov xaairsQov

^^)

^'^)

^

,

25)

,

^

^

y

8h

rrjv

xaraaxevijV roidvde. TQi/iovac ^Q^^^'^

^okiftov XtTccra
TTQog ev

atv

j

zai

^

a>g

^^)

dXevQa

,

eCra /Liei^avreg^^) rco

dvo

rov /uoXi^ov

jueQrj

30)

dvacpVQq>'

xo/Lt/LCLdL

ravra dkevq)ovatv rbv dazrvXcoVy

/Lterd

etra nvQOvatv' rovro de notovaiv nkeovdxtg^

Jvge\eyxrov
ori
^Qvatov notetj xai nvQOv/uevog

€(og dvaXd(3ri rrjv ^Q^''^'^'

re TiaQdrQiipiv

rbv

/u6Xt(iov evrrjxecy

/Ltev

XQvaoyQacpeca

rrjv

35)

rbv 8h ^Q^^ov qv.

^^).

FQdufiara xQvad' XQOXog,

x^Xcovrjg nora/ulag

XoXr/.

'Aar/fiov noCriatg.

40)

Aa(3(ov xaaaireQov Xevxbv xai Xenrorarov xdOaQov rerQdxeig

etra Xa(i(dv rovrov

^'^)
j

S\ xai x^Xxov

fze^r]

Xevxov xaOaQov /ueQog reraQroVj xai darjfiov fteQog^
^coyeve' brav de x^^^^^fi^ ^f^^X^ dki^^) eni nXetarov^
xai xaraaxeva^e b OeXtg ^*) , eire norr/Qia , elre baa

Pagina

aoc earac

edv do^rj

(bg

45)

7,

nQcorov darj/uov , cigre

xai rovg re;(vhag XaOetv.
^AXkrj.

^AqyvQOV
ov
a>g

^

5

[^e^ri

xaaaireQOV xai xaOaQ/uevov

(3\

xdyvevaov

eir

/Lteqrj

y\ x^^^^"

xai a/ur/§ag naQarvdet^

eSeXcov

5)

nQ&ra dQyvQco/uara.
XaXxov XQ^^^S*

'Edv

Oektjg ;(alxbv

aQyvQOv

;(akxbv xaddQag eni/ueXdg

i^)

1.

^^)

<joyqaq)ia.
s>mixeX(hg,

^^)

dvaHive&.

^)

1.

1.

1.

;(Qa)/ua e;(eiv

n^ogTgiipei,

jsr^ax^ff.

^

^)

1.

In Pap. «Xt

KaidxBS , aut xaidxgte

(T)

rbv

vdQaQy-

xare;(ete

,

^

leniSa.
,

^ ^)

1.

spiritu adscripto.

(li^avieg.

^

^*) dslsig,

Xqv^
^)

L

,

.

223
10)

gyro, et cerussa; vel ipsum quoque hydrargyrum

solum oblitum

valet.

Auri probatio.

aurum purgare, refundito aut
purum in eodem colore

Si velis

calefacito, et si sit

15) remanet post calefactionem

et simile

,

numismati purum;

sin

magis album appareat,

argentum continet;

si

vero magis rude et du-

rum, aes et stannum; sin nigrum quidem
verum et moUe, plumbum.
Argenti probatio.

20)

Argentum
et

calefacito aut fundito

siquidem

sit

fraudem non habet;
si

25)

Aureis

Aureis
bito

sin

durum appareat

vero

,

veluti

aurum

album, splendens, purum

literis

est et

nigrum appareat, plumbum continet,
et

fulvum

,

aes continet.

scribendi ratio.

scribendi (ratio): glutine aurario scri-

literis

velis cum
Operum aeneorum

quodcumque

aceto,

purgatio.

Betis coctis probe abstergito opera aenea

30) et argentea ; aqua coquuntur betae.

Aes auro

simile.

Aeris colorem auro similem (reddendi ratio)

:

cuminum

tritum in aqua, et sepositum per

3 dies diligenter, 4° vero
35)

illinito

,

et

quodcumque

(die)

irrigatum copiose

velis inscribito

;

similem enim. speciem

habet illinitum atque scriptum.

Argenteorum operum purgatio

Lana ovina intingens

quum

absterge, et

salsugine acra

absterseris dulci

aqua

utere.

Argenti deauratio.

40)

Argenteum aut aeneum vas,
randi

(ratio)

subigito

:

nitrum flavum

cum aqua

et illinito

sine (argenti)
et sal
,

foliis

simul fusa

et fiet

(deauratum)

deau-

,

223
vQcp

Tcai

,

euLXQi^oOeiaa

fjiovri

Xqvgov
'Edv

*)

vSqaqyvqog

10)

7r0t.ec,

zal edv

,

ri

doxLiLiaaia.

;(Qva6v zaOaQai

OeXrig

TivQoaov

xal avri] de

ifJTj/Lti.6ei(o^)

,

dva;(covevaov

xaOaQog

fj

rj

ev rco avro) XQ^'

,

xai ojuoiog to)
zaOaQog' edv XevxoreQog cpaiVYiravy
aQyvQOV e;(ec edv de TQaj^vTeQog xai axXrj-

fxaTv [xevei f^erd tt^v nvQoatv^)

15)

,

vouiajuaTi.

Tao

'

j

QOTeQog, ;(aXxbv xai xaaacTeQOV edv Te
jLcaXaxbg dh

,

(^ev

f^e^ka'^)

/Lc6Xt^(3ov.

'Aqyvqov boxifiaaia.
Tbv aQyvQov OeQfieve ^) ij ;(a)Veve G>gneQ tov xQ'^^^'^ 9
xai edv /uev fj Xevxbg aTiJi^cov^ xadaQog eaTiv xai doXov ovx ep(ei' edv dh /LteXag g)acvrj, [zoXvftov e^ec
,

,

edv de axXtiQog

xai xiQQbg, ;(aXxbv

q^dvrj

20)

e;(eL,

XQvaoYQaq)ia.

XQvad

25)

YQdftfzaTa yQdcpeiv

'

xbXXrj ;(Qvao;(oeixfj

yQa-

^)

b OeXeig avv b^ec.

cpe

XaXxcofcaTcov afi^^ig.

2evTXia dva^eaag xaXcog af4,Yj;(v '^) Td x^Xxd^fiaTa
xai dQyvQcbfiaTa' vdaTc ^evvvTac Td aevTkia.

30)

XaXxbg XQ^^^V^^^VS»

XaXxov

;(QOidv ;(Qvad) efiqaQQ^

TQcipag ev vdaTo

Y

^cci

XQf^^t

^^)

xvfieivov

^*)

xai edaag xaTaaTaOfivai etg
Tfj dh d' dvadevaag daipcXcog enco edv /SovXrj eniyQaqe' Ofioiov ydQ etdog
,

TO enc;(QcaOev

e'xBc

eive

,

encpieXcbg

rifieQ€iig

^^)

35)

yQacpev.

rj

'AQyvQcoftdTcov afifj^cg.
"Eqcg) firjXidecp

av^^) apcfix^)

^*)

Tbv

dno/SdnTcov eig dXfirjv dQifci'

^^)

yXvxec vdaTc XQ^-

^cci afcrj^ag

'AQyvQov XQ^^acoacg.
'

AQyvQOvv

acbaac

^'')

Qrjaov firjO'

3)

^)

1.

1.

^^)

ipi.fivdi(o.

vdaTog^ xai enixQiaov xai yeiveTac

*)

XQ^f^oxolKfj.

^Tjleib).

4^q^

x^Xxovv axevog dvev neTdXcjv XQ^'
vctqov nvQQOv xai dXd ^vvxf^y^^^f-^v^
fj

^^) abundat.

1.

TtvQmcrov.
1.

1.

criA^x^-

^^)

1.

dQi fisiav,

nvQtaaiv,
1.

efKpsQ^,
^

^)

1.

cpv-'^).

abundat.
^^)

1.

sivai.

uvyj((av8v6^8va,

\^

fiilag,

^^)
^)

1,

1.

^)

1.

e6Qixai,ve.
*

Ttvfitvov.

fied^,

^^)

\.

1.

yiveTat>,

224
Aureis

45) Arsenico

literis

scribendi ratio.

(primum) cum

trito

secundum, tertium

puteali

gummi

,

et

aqua

scribito.

Pagina H\
Argenti deauratio.

Misy

et

sandaracham cum cinnabari

illinito

opus argenteum.

Aureis

foliis

arefactis, tritis

folia in

gyrum

literis

scribendi ratio.

cum gummi

Auri moUis paratio.

5) inscribito.

Auri

tritis

Aureis

terito

mortarium injecta
simul, et

sic

et hydrar-

erit.

Auri tinctura.

10)

Quomodo oporteat argentum aureum facere:
cum alumine terito, affundens acetum al-

bum

et

cinnabari

formans cerae crassitudine exprimito

saepius, et sine per noctem remanere.

Auri

paratio.

Asemi staterem 1, aut
15) stateres

4.,

aeris Cyprii

3, auri

confundito simul.

Alia (formula).

Argenteum opus aureum reddendi (ratio), in longum tempus
durabile. Sumens hydrargyrum et folia aurea,
formato
20) formato cerae crassitudine

,

et

sumens argenteum

vas abstergito illud alumine, et sumens.

ex massa cerina, inungito ipsum leanterio
et sinito defigi;

hoc

facito quinquies;

teneto vero ipsum (vas) lineo panniculo puro, ne

25) furfureum evadat, et sumens

favillas facito

cineres, levigato leanterio, et utitor veluti vasculi (aurei)
veri

periculum

fit.

Aureis

literis

scribendi formula.

Arsenici aurei drr. 20, crystalli

,

225
XqvaoYQaqiva.
'AQaevi^xbv TQvipag bfiov

iLtBrd

xof^f/sag

,

45)

xal iiSaTog

rd tqltov yQd(pe.

djib aeiQOv SevTSQOV,

Pagina

8*.

'Aqyvqov x^vaoaig.

Miav

xai aavdaQdxr^v /usTd xt.vva(3dQS(og TQCipag,

XQvaoyQaq^ia,

XQ^<yov t6 aQyvQOvv*

XQvaa nhaXa

dno^riQag

,

Xsdvag /usTd

xo/ufiecog

XQvaCov vyQOv axevaaeia ^).
eniyQacpe,
XQvacov nsTaka etg Ovtav efi(}aX(ov xal vdQdQ-

5)

^

yvQOV

XQvaiov XQ^^^^*
aQyvQOV XQ^^^^'^ noifjaai^' xivva^dQei

dei

''Sig

Xeavov

fterd aTvnTTiQig^)

xbv

xal noir/aag

,

eaTab

xat ovTog

TQcfte bfiov

nXeiaTdxeig

^)

XQvaiov

e'a

10)

naQa;(€(ov o^og Xev-

nd^ayg

xrjQ(x)Trjg

xal

,

j

^)

Uxfiaaae

sxvvxTeQevaai.

nocrjaig

a\

'Aa7jfiov aTaTf/Qa

^Qvawv

j^aXxov KvnQiov y%

rj

aTaTf/Qag S\ avvxfj^^^^vaov') dfia.

15)

""AXkri.

'AQYVQeov XQ^^^^'^ noif/aai slg alcova fiovifjiov* Aa(i(ov vdQyvQOV^) xal nsTala ;(Qvaea,

xa^)

noirjaov

20)

novr/aov xrjQcodeg, xai XaftcDV dQyvQeov

amb

axevog afifj^ov

avvnTr/Qm^ xal Xa^iov

^Q^^ avTO) ^®) XeavTrjQl
ea avvb nay^vai tovto noiei nevTdxeig
XQdTei de avTb XiV(o Qdxev xaOaQiOy iva
ex Tov xrjQO)dovg

'

niTVQiarj,

(pQav

,

ofiifico

^^)

,

xal

,

*^)'
fcr]

25)

xal Xa^ci>v fiaQvXXca^^) noirjaov Te'^*)
XeaVTrjQicjy xat XQ^ ^^^) ^^«^«^

Xesve

neneiQaTac.
XQvaoYQCccpicc*

'AQasvixbv

*)

1.

n&xog,
^

^)

1.

^^)

XQ^^^^^^^^S

dno^J^Qavag.
^)

1.

^)

nleiaTciixvg.

XeavTT^Qio)

(?).

*^)

^

^\ XQvaTdXXov

uxevaaia,

1.

')
1.

1.

^)

nsvxaxvg,

scribitur Xssave, deinde a-deleto.

1.

*^)

*

1.

^)

w?.

ovto^g,
*)

avyjfwi^svoroj'.
1.

1.

qsi-

*)

1.

vdQ&Qyvqov,

atvnTtjqiag»
^)

finQiXia aut }iaQilijv,
^^)

1.

abundant.
*

*)

1,

^)

1.

*

^)

xtjqcadsg
1.

ctind,

XeaLve^ in Pap.

'AQaevtxov,
29

,

226
30) ramenti stateres 4
albi stateres

20 ,

croci

(argenti

.

asemum ex
minae 2

?)

.

• • ;

Asemi

dente polito.

Paratur et

gummi

aut ovi albuminis stateres 2 ,

,

quum

scripseris siccato et

paratio.

ipso aere:

stanni boli mina

,

1

Antea

.

35) fusum aes in alterum jacito stan-

num,

qui dicitur cre-

et cypholithi,

tae, cuivis

minae dimidiam minam;

donec

inflato vero,

simul fusa sint argentum et creta;
et
4f0)

postquam dispersa

argentum remanserit

tamquam asemo

sint (reliqua)

,

et

solum

tunc refrigerato eo utitor

praestantiori

quam

vero, et

.

.

.

.

Alia (formula)

Numquam

asemum

vero deficiens

asemi pulchri staterem

sic

paratur:

(sumito) et addito

1

ab aerugine purgati

aeris stateres 2, refundito

bis aut ter.

Stanni dealbatio.

Stannum album reddendi
et

(ratio):

alumen

nitrum candefacta simul fundito.

Asemeis

5)

literis

scribendi (ratio).

Chalcanthum sulphur acido quum
Aureis

spisse.

literis

triveris, scribito

scribendi (ratio).

Florem cneci, gummi album, ovi albumen
mixta in conchula
1 0)

ad visum

,

bili

testudinis temperato

veluti in coloribus

(temperandis solet)

utitor; valet vero et vitulina bilis

Asemi

Asemum
muria

,

perquam amara ad colorem.

probatio.

cognoscendi

candefacito

,

si

utrum fraudem contineat. Depositum
fraudem contineat nigrum fit.

(ratio)

,

in

,

'

227
dfOV TOV XsVXOV araxijqeg I3\ XOjLCfdSOQ

aTaj^gsg 5',

VilfJLaTOg

Xsvxov araT^Qsg

XQOXOV

x'j

YQaif/ag Stjqsvs

,

xai

^^)

^*)

SQ)

o-

'udat^fiov Jioij^aig ^®)

ddm^^e.

xal aarifiov ^^) di avTOv tov ;(aXxov
xaaaLTBQOV (iovkrig ^^) [JLva a
nQOX(ovfival
vsvaag **) tov ;(aXx6v eig €T€qov ^dXe tov xaaaheQOV xai xovq^oXidov Tf^g 'keyofiivrig xqdvacpvaa dkj eog
TTj f^v^ rjftL/j^vaiov
r^Ttjg
ajua dvaxoDVSvdf^g ^^) tb ^^) aQyvQog xai ri XQrjTa
raiVBTaL

^^)

'

,

35)

,

y

,

^®)

xai fiBTa TO axoQniaOfivai xai ftovov tov dQ-

yvQOV xaTaXeiq^OfjvaL

totb xaTaifJv^ag ;(Q5)y
a)g darifico Tfjg dXr^0Biag dcacpoQcoTBQco ^ vo--

40)

y

^'JtXXrj.
ag dh ;(Qi^a ^^).
'O dk dvBy^XBiTiTog ^^) dar]fiog ovTOjg axBvd^BTai^' dar^fiov xaXov aTaTfjQa, xai TiQog/iaXB

Pagina

9,

BX TOV B^lCJflBVOV ;(aXxOV aTazi^qag (i\ dva;((jl)VBVB
/?'

KaaaTBQOV

y.

rj

KaaacTBQOv Xbvxov

XBvxajaig.

^)

Tioirjaai* aTVTiTrjQiav

xai viTQov nvQcoaag bftov x^vwb*
'Aar^fiov yQacpri.

XaXdxavdov
cpB

5)

Obcov

biov

X^dvag

o^bi

*)

XQvaoyQaq)Bia

nvxvcbg,

^'Avdog xvrjxov

xofifLBi

,

Xbvxov

^)

iniyQa--

,

^).

Tb Xevxbv

<hov

,

XBQdaag elg xovx^wv ^) %oXfj ;^BX(jt)vrjg fivayB
nQbg bcpOaXfcov xaddnBQ ini tSdv xQ^^^'^^^)
noiBv Sb xai ij fioa^^eca ^) ;(oXrj xaTdXQ(i) ^)
^

10)

t

*

niXQog

Tfj

'Aariftov doxiftaava.

XQ^^'

^'Aarifiov inLyvcovat ei
^^)

OeQftv

i^)

,

1.

idv doXov

1«)

^vvriiiaTog,

doXov e^Bt* xaTdOov Btg

e^/rj

1.

fteXav yetveTai

^(olov

2

2)

1.

aaij^og,

2

7)

1.

fortasse voiii^ov dk «Qsicraovt,

(7

in

^

scripto;

XQvaoyQacpia,

^^)

1.

1.

xaaairsQov,
^)

1.

*

Tto^^sm*

2

j<o>^*.

abundat, aut legendum xal XQ^»

^)

')

2

^)

^Qai,vs,

7tQo%LJvev(rag.

4)

1.

1.

3)

j

dXftrjv

^^)

2
2

0) jjj

6)

p^p ^

dviHletTttog,

*)

XaXxavdov,

*)

abundat.

xoyxf^ov,

^)

In Pap.

1.

^)

1.

fioax^oi*

1.

^^)

l,

yivexai,,

avaxbivevdij o re.

In Pap.
*) 1.

xQ^iJ^^rifo,

dsQfiaive.

xQfjtij,

xoea*(jTs^ov, altero

xal detov(?)

s)

Quod sequitur, XQ^
i^)

1.

yivsTab,

,

,

,

228
Stanni abstergendi

15)

Gypso

ratio.

posito in panniculo abstergito.

Argenti abstergendi

Asemi

Alumine humido

ratio.

utitor.

tinctura.

Cinnabari partem

1

aluminis

,

20) Cimoliae terrae partem

1

partem

scissilis

1

aqua marina madefacito ,

,

et utitor.

Aeris emoUitio.

Candefactum imponito fimo avium,

quando

et

frigefactum fuerit, ducito.

Auri tinctura.
25) Misy

cocti partes 3

aluminis

,

scissilis

Chelidoniae circiter partem 1; haec

tudine

cum

urina pueri incorrupti

,

quum

triveris mellis crassi-

tingens

et

vas candefacito, immergito in aqua frigida.

Aureis

scribendi ratio.

literis

80) Sumens quartam partem auri probati

fundito

,

quando vero fusum sit
adjicito plumbi siliquam
postquam vero commixta sint
sublata frigefacito, et sumens mortarium basanitis lapidis,
similiter injicito fusa et adde

in tigillo aurario;

;

35)

nitri siliquam

1

et conterito diligenter

,

medicum

aceto acri, veluti coUyrium

deinde quando
scissilis

trita sint

siliquam 1

Aureis
40) Auri

quum

et

scripseris

dente polito.

scribendi ratio.

literis

folia ductilia

mortario, et

,

in dies 3;

commisceto aluminis

cum

hydrargyro

terito in

scribens prouti atramento.

sic utitor

Alia (ratio). sulphuris ignem non experti
scissilis ?

Alia

.

.

.

(ratio).

.

gummi

.

.

.

.

,

irrigato

.

.

.

gummi

Sulphuris ignem non experti

.

.

,

.

,

aluminis

aqua.
aluminis

scissilis

drachmam

rubiginis aridae partem internam.

Pagina 10.
et trita

rubiginem

(?)

,

et sulphur

,

et

alumen

,

229

KaoaiTeqov

o/^i^^Bcg^^).

15)

qdxog dnoGf^rix^*
2rv7iTrjQia vyq^ XQ^-

FvifJOV xaradefievog eig

'Aqyvqov a/i^^ig.

""AGrifiov xaTal3aq)7}.

a\ GTvnTriqtag G;(iGTfjg /ueqog a
KeifLtol^eCag ^^) /^p f>ieqog a\ daXdGGri d7i6§evGov xal XQ^*
XaXxov /udXaSi^g.
UvQcoGag ivTiOeL etg nonqov oqvvOeicov ^*) xal orav
Kivvapdqecog

f^eqog

^Xavi^ai

H^YV ^

Xqvgov
MvGvog

,

^^}.

xara^acpTi,

y\ GTvnTYiQvag GX^aTYig^
ekvbqiov dvd fteqog a', ravTa TQtipag fieXiTog ndXog Gvv ovQ(o naidiov dcpOoQOv zai XQ^^^
TO Gxevog niqov xai TafSanTe ^^) etg vdeoQ ijJvxQOvv
OTiTOv

20)

25)

/Lieqrj

,

^^)

XQVGoyQacpCa.

Aa^(ov

^^) Soxl/uov
x^vevGov
de
OTav
x^'^^^ ;jf(^v(To;foi>f6y
x^'^^'^^V
dog^^) /uoXcfSov xeqdTWV endv de Gv/u/ucYf/,
dqag yjv§ov xat Xa(3a)v Ovtav (iaGavcTOv Xidov
xal nqogdog
bf^oicog (idXe to xexf^fvevfievov
vtTQOV xeqdTiov a\ xai GVvXeavov ^^) entfieX&g
o^^ 22j §Qifil^^), (og xoXXovQWV laTQixov, ent^^) r/fLeqag
eniTa ^^) OTav XeavOf/ Gvfj.fccGye GTvnTr/Qtag
GX^<^^VS xeqaTWV a'y xat yQdipag dovTt^e ^^).
XQVGoyQa^ia.
Xqvg ^^) neTaXa eXaGTd ^^) fieTd ^^) vdQaQyvQOV TQt/Se eig
Ovtav xai ovT(og XQ^ yqdcpcDV (og fieXavc,

TeTdQTtjv

j^qyjgov

^^)

30)

,

eig

t

,

,

35^

,

y

40)

y

^'AXXrj.

G;(iGT^g

Q—

Owv

dni)QOV \ , GTvnTr/Qcag
(SQe^ag to xofifii^ vdaTi.
x6fifte(og q
^^)

,

^'AXXr/.

,

&wv^^') dnvQOv

/

gt^^)

gi^^)^wv

§r/Qov to eVTog^

/Iv

Pagina 10.
xai TQiipag to c8wv

12)

1.

a^v^ig.

1.

x^vxqdv,

2 2)

1.

olav dq.fisZ.

2 7)

1.

sXaTd,

i.

e.

18)

2

8)

1.

2 3)

,

xat to Oewv

*

Ki.fi(oXiag,

1.

17)

^i)

^)

1»)

TSTaqjov.
2

1.

^^Q-^

aTvnxTjqiag axtcrr^g.

2 9)

4)

xai

IiL

GTvn-

tt/v

oqvidevov.

xq^^ov.
2

1.

Qsiov.
^)

1.

1.

,

5)

^

2
1,

0)

1.

aaws.

^^)

^i)

nqogdog.

odovt.^s.

2

6)

^ ^^^^ -

Pap. Ttov, deinde t in ^ mutato.

In Pap. didtov, priori d deinde deleto;

1.

1.

Hata^ams,

i,

avlUavov.
XqVGOV.

^

^o)

]

0^1^^^

forte t6v I6v.

230
contusum,

et

probe mixta diligenter terito,

et utitor prouti

aqua marina;
Alia

5)

Aureis

literis

purae partem

atramento scriptorio, diluens vino absque

papyro

scribito in

et

membrana.

(ratio)

scribendi ratio sine auro
1

partem

arsenici aurei

,

scissile,

gummi

ovorum

liquidi partes

puri,

10) pondus staterum 20

;

bilis

5,

:

chelidoniae partem 1
1

,

quod

,

resinae

est

partem 1,
vero horum aridorum omnium

testudinis

sit

deinde

injicito his croci Cili-

sed etiam in

autem non tantum in charta aut membrana,
marmore colorato, et si quid aliud

pulchre

pingere et reddere auri simile.

cii

stateres 4. Valet

velis

Deauratio.

15) Deauratio aeque valens: arsenici

scissilis,

chalcanthi, sandarachae aureolae,

hydrargyri, tragacanthae

,

ari

aequales portiones conterito

medullae

cum

bile caprina.

Aeneis operibus ex

igne, et argenteis, et signis et clypeolis inservit

20) hoc; aeneum vero non habeat asperitatem.
Alia (formula)

Misy

metallici stateres 3, aluminis metallici

stateres 3

,

chelidoniae stater 1

pueri, et terito, donec

25) et immerge.

fiat

,

affundito urinam incorrupti

glutinosum,

Alia (formula)

Sumens cuminum

et tritum sinito in

aqua

dies 3 molliri, 4° vero (die) eximens

il-

aenea opera aut quodcumque volueris;

linito

clausum 3

illos

vero

dies.

Aureis

30)

sit

literis

scribendi ratio.

cum gummi, arefactis
tamquam atramento scriptorio.

Foliis auri tritis

utitor

Argenteis

literis

Argenteis

scribendi ratio: lithargyri stateres

fimo columbae et aceto postquam triveris, scribito
35)

stilo

candescenti.

literis

4 cum

scribendi ratio.

231
rrjQiav Xeiav

,

i^ai

f^s)^avv YQaq)vx(o

a(o

*)

,

ev /udXa /usi^ag

STiifisXcbg rqi(is

dvsv<av

,

,

ddaXuG-

oivco

yqdffs stg ^ifiXia xai 8iq>6sQag.

JLqvGoyqacpia X^Q^S XQ'^^^^ ^Xvdqtov /usgog a\ qrjTivrj
xaOaQdg /usgog a\ dgGsvtxov j^QVGl^ovTog /usgog a% 6 sgtiv
'

Gx^OTOV^
(ocav

xadaqov

xofifisfog

TOv vyqov

fisqjj

s\

X^^VS

^

i]T(o

X^Xa)vr]g /usQog

ds tcov

^rjQcov

a\

ndvTCJV

X svTa snsfi(3aXs TOVTOig xqoxov KscXsixwv'') GTaxijQag d\ Hoisl Ss ov /uovov STii jjf^^^TOt; i/ dtcpdsQag j
d}Xd xai STii fxaQfidQov sGTvX(3G)fisvov xai sdv tl
dXko xaXbv 6sXr/g VTio^coyQa^p^Gat xai jioirjGat
bXxTj

rj

GT(xtrjQ(av

'

,

XQVGOscdsg.

XQVGCjGig.

XQVGcoGig

bfJLoCcog noiovGa' dQGsvtxov gx^gtov
GavdaQdxrjg xQVoItix^XaxdvOov
Gx^GTOv
dog vdQaQyvQOV TQaxaxdvOr/g ^^) aQOv rb svrbg,
LGa GvvXsmGag ^^) x^^V (^tysia, Totg x^^^^oig sx nvQbg, xai dQyvQOig xai raig scxoGt xai aGntdloig notj

,

,

st

,

,

Tods* rb §s

x^^^ovv

ddGog.

sx^t^^o

ftr/

"AXXrj

MtGVOg

flSTaXXtXOV GTatijgsg

GTVnTrjQtag flSTaXXL-

y',

xfjg GTaj^Qsg y\ sXvTQtov ^^) GTairjQ a\ naQd^ss ovQOV d(p06Q(yv
natdbg, xai TQtjSs, scog ysvTjTat yXotcbdsg, xai

xaTd/3anTS.

""AXXrj,

Aa(i(ov xvfistvov

^^)

xai Xsto)Gag saGOV sig vdoQ

rdxQf^^

y (iQsx^odat
6 dv

Gftsvov rdg

y

iidcQQ ijfteQag

rj

8s

Tfj

^^)

dvaGnaGag xa-

sgtcd ds nsncofta-

(iovXr/,

ijfjtsQag.

XQVGOYQa(psta

MsraXa

,

8'

XQ^^^^^

^^),

TQtifJag xoftftst,

dno^rjQdvag

AQyvQoyQacpta.
^AQyvQd yQdfifiara yQdipat XtOaQyvQOv GTat^Qag S' fisrd
xonQov nsQtGTSQag xai b§ovg Xsdvag ^ yQdcps sv

XQG)

(og ftsXavt YQa(ptX(p.

'

yQa(pt(o

nsnvQOftsvov

deinde priori

v

^^)

avvsig,

;(aXxdvdov.

in q mutato.
'

*^)

1.

xvfitvov.

^

1.

TtSnVQbJfjLSVCO,

^)

^)

TQayaxdvdTjg,

^*) abundat.

*^
1.

1.

In Pap. daXnaadi,

Tovjmv
^

^^)

*) 1.
1.

(?)

GvXXsi^waag

XQvaoyQa^pia,

1.

QT^Tivr^g] in

KtXixiov.

7)
,

«)

aut avXXsiaaai,,
i«)

1,

UetaXa.

Pap

abundat.
i2j
^"^)

]
1.

232

Asemi

tinctura.

Cinnabari, Cimoliae (terrae) aluminis liquidi aequales portiones immittito

aquae marinae,

et

candefacito et immergito saepius.

Argenti coloratio,

40)

non abstergi

ita ut

possit nisi in igne:

Pagina 11.
ChrysocoUam

et

cerussam

hydrargyrum contrita
et

primum

et

terram Chiam et

leviter instillato melle,

nitro abluta vasa illinito.

Stanni induratio,
5) Fundens iliud

alumen

,

chalcanthum mixta

scissile et

et unita,

contusaque

adspergito, et erit durum.

Asemi

paratio.

minam

Stanni probi

10) asphalti stateres 8
fundito; deinde
fusilis

1, picis aridae stateres 13,
in testa

,

quum

stateres 10, et

magnesiae

nova undique luto oblita

prius frigefeceris admisceto aeris

asemi primarii stateres 8, et

tritae stateres 12.

Quum

baec fuseris facito quodcumque

Asemi Aegyptiaci paratio.
15) Veluti Phimenas parare solebat Saites. Sumens
Cyprium solutum purgato aceto et
sale et alumine; deinde purgatum fundito
injiciens stateribus

20

(aeris), cerussae

velis.

aes

genuinae

stateres 3, et lithargyri aurei stateres 2, erit

20) album

;

tum

injicito

asemi moUissimi

et egregii stateres 2, efBciet tibi

fundens, ne subsideat
sed periti

,

et

(in

excandescet

ipsum (asemum Aegyptiacum)

;

attende

fundo); non est (hoc opus hominis) imperiti,
(?)

pulchre.

233
'Aaij/uov xaTa(3a(pr],

Keivva(3dQBCf)g

^^)

,

KecjLtoXetag

^^)

xaTd(3a7iTe nXecoTdxecg

""Aqyvqov

^^)

GTVTtrriQcag vyQ-

,

ag Loa aveg vdaTi OaXaaaeicp'^)

,

xai tivqov

,

xai

^^),

XQ^^''^

a>gTe /uriSh ex/udaaeadai^ el

j

Xqvoo

tivqC.

fiij

Pagina W^.

XQvaoxoXXav xal ipijuidiov
xal yfjv Xeiav
vbQayvQOV
avvXicoaag *) naQdaTa^e fieXei ^) ,
xai nQoriTQcoaag Ta axevrj y xaTdj^Qie.
KaaavTeQOv axXriQaaCa.
XoDvevoDV avTbv, arvnTriQiav a^iaTriv xai
,

XaXdxavOov^) juei^ag'^)^ xai evcoaag
ag emnaaae, xai eaTai axXrjQdg,

,

xai

^)

Xeld Te noiiia-

j

^Aari^ov noiriaig.

KaaaiTeQOv xQV^^ov
dacpdXTOv

aTaxijQag

;C(oveve

xov

eha

,

rj

a, nlaarig ^rjQag

/uvav
eig

,

xv^^Qav xevr^v

nQoq)v^ag

neQineXcoa-

^)

nQog/uiaye xaX-

^")

TQo;(ixov aTaT^Qccg x\ xai dar^juov nQOTOv

^^)

/uayvriaiag Xeiag aTaT^Qng i^'
^

'

^^)

aTuTijQag

y\ xai

j;(covevaag noiei b OeXeig.

Aariiuov noir^aig AlyvnTiov.

'£2g <t>i/urjvag enoiei

b ^Eaehrjg

KvnQiOv Tov dveifievov

'^).

Aa^cov

^j^^aAp^di/

exxddaQOV b§ei xai
xai aTvnTrjQia' eha exxaddQag x^veve^
emfiaXcov Tatg Talg '^) aTaTijQGu x\ ipifiiOiov ^^) ddbXov
,

,

dXei'^'^)

aTaTijQag

vxbv

y\ xai XiOaQyvQov xQ^^^^ovdog^'')

xai d/ue/unTov
Xcovevayv

^^)

,

dXXd evniQOv

1»)

1.

1«)
i^)

1.

aTaTi^Qag (3\ 3ei§ei

eaTa^^) Xe-

2

4)

(^sUTi..

^^)
,

xai ^r/aeTai xaXcbg.

TTQoiiJi^^ag.

1.

tolg^

19) In Pap.

2

i Ki^faUag,

0)

abundat.
6)

1.

aoi avrb' enej^e

vnoaTf/' ovx eaTiV idicoTOv

/urj

K,vva^dQ6(og.

'Aqyvqov.
')

aTaT^iQag (3\

ecTa ini(3aXXe darj/uov dnaXcoxdTOV

*)

1.

x^XmvdoV.
Ai)

1.

7)

xf^^iiov.

alterum Tatg abundat.
20)

2 1)

ip,fiv6i.op.

2)

^i^^^^

1,

12)

i^)

1.

daXaoaio>.

1.

j^^^^^
'

8)

i nletujdxvg,

13)

i7)

i

1,

23)

1

')l Gvnecthaag,
9)

1,

nQOJtov.

xpi^vdiov.

22)

{jSQdQYVQov.

3)

^o^tTyg.

xQvoiiovTog.

1.

JlSQi. 717] XiOGag.
1

*)

i»)

1.

hiineiQov.

30

dXi,

.^^^«^^

1

;

234
Alia (ratio).

25) Asemi paratio vere facta

1

,

ad veritatem

,

quam (verum) asemum. Sumens

melioris,

donec fusum

injicito in tigillum

ammoniaci

vel

sit

oriclialcum, fere

drachmam

(?)

et adjicito salis

Cappadocici drr. 4, et iterum fundito,

et addito aluminis scissilis ponderis

30)

Aegyptiacae

circiter fabae

;

et

iterum fundito

et

addito sandarachae, non aureae, sed

candidae

putris dr.

,

l

;

tunc transfundito

in aliud tigiilum ante illinitum

terra Chia; deinde fuso addito

35)

amomi,
Sumens
Chiae

(?)

Alia (ratio).

et utitor.

stanni drr. 12, hydrargyri drr. 4, terrae

drr.

contritam

moveto

ramentum

,

2

,

fundito stannum

injicito

,

terram

deinde hydrargyrum

ferro, fingito pilulas.

Auri duplicatio.

40)

Gravius reddendi aurum

(ratio

veri)

auri

pondere. Cadmiae quartam partem una fundito,
et gravius

quidem durius vero

evadet.

Pagina
Alia

1%

(ratio).

Adulteratur aurum ad ampUficationem misy et terra sinopica,

eadem quantitate primum impositum
et ipsi

adepto in

tigiilo

laetum colorem

5) injicitur utriusque convenienter

Alia

fornaci;

,

et sic duplicatur.

(ratio).

Aquae divinae inventio. Asbesti pugillum unum
eandem portionem antea contriti quum posueris

et sulphuris

in

vasculo, sumito acetum

,'

'

235

'Aai]fiov Tiolaug

xqtaaov

^^)

dXridbg

^^)

darjf^ov

y^LVO[iivr\

^^)

a\ eg(3aX8

elg ;(0)Vov ecog ;^v6fj

dju/uG)ViXOv

^^)

vaov

Aiyvnrvov

xvd/Liov

TiQogdog aavdaqdxrjg

'^)

r^g XevxaOc^ovarjg

y

xevvov

Xeta

yfi

dfioDfjLOV

^^)

^^)

x^vov

xai XQ^^^)

^

a'

encrav

,

eira f^era^^)

nQOxe;(ria/Lievov

rQc/LteXog

^^)

rbv xaaaireQOV

*^)

bXxfig,

*

S\ y^efi(idXr\ ^^) rr]v ^^)

,

vdQaQyvQOV

rrjv

dvdnXaaae a^paiQsia ^^),
XQvaiov dinXoaig ^^).
BaQvreQOV eQyd^aOao
rbv ;(Qvabv rfjg rov

xecvet^^) aiSr^QG)

^*)

35)

^

vdQaQyvQOv

(3^ ;(G)V€ve

yriv XeXecofievriv

^

30)

dXXd

,

^'AXXrj.

^

Aa/36)v xaaavreqov
g Xeiag

xai

,

rrjg p^Qvai^ovarjg

aajiQag

rfjg

25)

^®)

a^^carfjg bXxfjg

^^)

eTccp^cDVevaov

x^^^^^^S nQogdvrovro

elra

jur^

,

eig ereqov

^^)

xai

^

baov dXxrjv

^

xai nQogrog^^) arvjvrrjQia

^

baov

nqog akr\6uav

,

^^)

xal TiQog^aXs dXdg
d'' xat enixibvs-

,

Kaimadoxixov

fj

^^)

Aa^iov (oqoxcO^MV

'

,

Kad/Licag rb reraqrov avv;(coveve

40)

x

*0

'^^)

xai /iaQvreQog /lev ^ axXriQoreQog 3e dno^rjaerac.

Pagina 12.
^'AXXrj.

JoXovrai ;^Qvabg eig av^rjaiv /uiaiec xai yfj JSivonidi
iaoardaiog nQ&rog e/i^aXXe/ievog ^) eig rrjv xd/itvov
xai avrco yev(o/iev(p

^)

xard

rrjv

^) ,

iXaQcbg

j;(cl)vr}V

ene/i(idXXerai exdarov nQog Xoyov , avde^) SmnXaaovrac"^)

5)

^'AXXrj.
'

Ydarog 6ewv

dQdxa /iwv^)^

evQeaig^). 'Aa/3earov

Oiov'^) rb

iaov nQoXeXeico/ievov avvOeig ev dyyeico^ ex^ b^og

2

1)

2«)

1.

1.

noiT^Gvg.

forte

2

3*)

1.

Xia.

38)

i.

eii^ane.

2)

1.
1.

1.

3
3

5)

1)

3

(T/^rAwort^.

7) 1

2

3)

dflfl(OVVOtXOV,

pvonivrj,

]
.

9)

Jn p^p.

TlQOgdog.

3

2)

^sxaxevov.

3)
1.

eVa.

ysvouivto.
7)

^g^Qi/.

^^)

1.

*)

{!)

3

2

^i^^wov.
TOTfi, vel

Sgeixo^lxov,

3)

i.

1.

ovtw

3

0)

in

f^^te TtQOXSXQ^aiisvov.
3

fo^te TQi^^al

41)
4«)

5) j

OTVTtXlJQiag.

9)
3

6)

^Vr^,^^^

1.

2

^gsiaaovog.

4)

8)

40)

sQya^eada,.

2

2

Isvycavdi^ovdrig.

j

4 4)

«)

dlrjd^g.

nQOGdi.d6ad(o{l!) aut uQogdidoQv

1,

efi^aXXdfisvog.
fii'§7a*j.

2.

2

Pap. MaQaytrjg.

*3)

2)

6l>Crjv.

^2)

^,^^^^
(ji/y^ci^ei;^.

J^7TXa^5T«*

1)
,

1.

7)
1.

^i^^^^

o(pa,Qia.

I^ivoinid,.

vel dtnXovTai..

,

,

236
acre aut urinam (pueri)

incorrupti; succendilo donec liquor

im-

10) missus ut sanguis appareat, quo evacuato propter

faecem, pure

utitor.

Asemum
In

folia

redactum

sic

rarefit.

hydrargyro

et illinitum

folio,

et inspergitur

15) pyrites usurpatus sic, et ponitur in

carbonibus donec siccatus fuerit et apparuerit

colorem

mutasse;

folii

hydrargyrum
fusione.

et rarefit folium,

pars

.

enim

eflPugit

1

,

20) injicito in

2° partes

et

miscentur

4 et mixtis
arsenicum aureum
;

ipsis

(portionem)» pyritis, salis ammoniaci, chalcitidis, cyani, et
conteris

(cum) aqua devina, assas, inspergis post

hydrargyrum.

Anchusae retinendae

Urinam ovium, aut

ratio.

25) buti fructus, aut hyoscyamos similiter et

.

.

.

ar-

Dilutio anchusae.

Diluitur anchusa nucibus pineis, et interioribus partibus

persicorum
la,

,

et portulaca

,

et

succu betarum

,

et faecu-

et urina cameli et interiori parte citriorum.

Anchusae retinendae

30)

Cotyledonem

et

anchusam.

et injicito

Remedia
Melanteria

,

adstringentia

chalcanthus fusus

,

alumen

,

chalcitis

asbestus, cortex mali Punici, spinae siliquae,

35) cinnabari,
urina

ratio.

alumen eadem proportione mixta conterito,

cum

aloe, haec ut ad tincturas (usui sunt)

Purpurae praeparatio

Lapidem Phrygium frangens minutim,
lanam seponito, donec

fervefaciens et demittens

calefacta sit; deinde jaciens in

vasculum

237

dQifw

dcpdagov

ovQov

tj

vtiozss

,

to vyqov to hnmB-

eeog

dcd

fiq)dev (bg ai/ua (pavfjy otibq djKoaiQcoaag^^)

TQvyeiccv

^^)

rr^y

xadaQtcog XQ^'

y

'0 darj/uog ovrog'^^) dQeovrai^^),
Jleralcjdelg xal ;(Qi6/uevog vdQYVQyvQco

uQOHeLg

^^)

xeig TjQcaOevTiog tov jierdXovj xai ejimdaacTac^^)

6 TivQiTYjg oizovo/uYideig ovrog

dv6Qdxcov
(bav

^^)

dva§rjQav&^ xai decoQCaTr/v

(og

Tov nerdXov dlXoKoOevg

^^)

zai TiOeTav eni

,

vSQaQyvQog, xai dQaiovTai. t6 jieTdXcov
Tav

^^)

x^^^^

Tf]

c5^

a

f^eqog

/?' /Lteqtj

,

env^aVke eig tov dvo) lov to

^^')

XQ'

dvatpevyei ydQ

'

^^)

8'
'

r/

xai fiiaye"

^

xai /utyevTcov avT&v

dQaevixbv

x^^^^ X^Q^'
dXbg dfi/ucDVcaxov xoXxcTecag ^^) xvavov xai
XewTQifietg vSaTog deiov OTCTccg encndaaevg /uerd
TT/v vdQdQyvQoy.
g^^), nvQiTOv

^^)

j

KaTaxog
/uaQc

^^)

b/uoccog

""Aveacg dvxovar/g

'Avcerac

rj

nsQacxcbv

^

dvxovaa

^

^

OvQOV nQo(3aTm

^^),

voaxvdfiovg

7]

,

avxoi^arjg

^^)

^

^

,

^^)

xai Toncov

^^)

xofi-

i/

e ^^).

^"^),

aTQoficXcocg xai TOtg evTcog ^^) tcov
xai dvdQdxvrj xai X'^^^ aevTXcov , xai (pal"
xai ovQcp xa/ur/Xov xai Tb^'^) evTog t(Ov xctqccov.

xXri^^)y

^^)

,

^

,

KdTOxog dvxovar/g ^^).
KoTvXfjSova xac aTvnTr/Qcav e§ caov /uc^ag
xai encfSaXe

dvxouaav

Tfjv

^aQuaxa
MeXaVTr/Qca

aTvnTcxd.

x^^'^'^^^og xexev/uevog

,

xcTcg^ xcvva(3dQec^^)

Tca

ovQOV abv

,

HoQ
AcOov

^^)

^')

XcoTQc/iec^^).,

^^).

,

^*)
,

aTvnrriQca

da(3eaTog, acbcov Qodg

dkbrjy

TavTa

(bg

X^^'

,

axdvOr/g xeQd-

,

nQbg (Sa^pdg.

nocrjacg

^Qvyecov'^^) xbipag XenTbv

^eaag, xai x^^daag ro
g'^^) ecg dyyog (pvx-

y

eQcov dcpeg^ ecog ipvyf/' encTa^^) (3aX(ov

^)

^2)

ovQOv naidiov dcpQoqov,

1.
1.

1.

^2)

ovT(ag.

*^)

XQoav.

^^)

XalxiTidog.
xofxaQa.
^^)

1.

to).

3«)

L

avv.

2 6-)

jjj

1.

7j

1.

2.

^

nSTalop.

o^ovio.

vnoxoLis.

1.

aQctvovTai,

xciTo;|fOj.

pa^p^

3

3

1.

*)

^

^)

^^)

1.

^

^)

1.
1.

^^)

IloQdpvQag.

^^)

1.

e.

^^)
^ *)

^Sj

l,-

1.

snvndaaBTat,

*

^)

^)

1.

1.

TiQo^aTicav aut nQO^aTStov,

«^;^oi;o-a.
\)

^^j

^

(!)

lov aQaevvKov XQ^f^oj^Qov?

1.

1

dyxoiaav.
'Pgvpov.

dnoaevqviaoLg

1.

^^)

xf>^v6ia.

dy%ovaj^g.

1.

^)

vdgagyvQCf}.

In Pap.

levoTQi^st,.

*

1.

^^)\. evTog.

xe/vfASvog.

L tnsvTa.

^^)

^

1.

TQvyiav.
dscoQi^dfj.

^*)
2

5\

1.
i

^)\. (psxlij.

xivvd^aQi,

^^) abundat.

,

;

238
40) fuci
fuci

minam unam,
minam unam ,

calefieri,

fervefacito et injicito

lanam

fervefacito et injicito

et sinens

ablue marina aqua

Phrygius antequam frangatur assatur, donec

et (lapis)

purpureus

fiat.

Purpurae tinctura.

45)

Asbestum cum aqua madefacito,
remanere noctem unam

,

sine

et

evaouatum dimittito lanam

et

liquorem

in

Pagina 15.
diem unum,

et

exemtam

arefacito, et

anchusam madefactam

aceto fervefacito et.injicito ibi lanam, et emerget
tibi

muricata; et

cum aqua

producit colorem muricatum
5) (lanam) intingito ratione hac
aruerit, injicito

ut purpureus
et

fit

(anchusa)

et nitro fervefacta
;

:

deinde arefactam ipsam

fucum

aqua

in

fervefacito

,

et

quando

paululum chalcanthi ad visum,

fiat

,

et

tunc demittito lanam

fpurpurea); sin vero copiosius injeceris chalcanthum,

magis nigra

fit

(lana).

Alia (ratio)

10)

luglantes contundito, et

cum

ipsis

deinde ubi hoc feceris, acetum

anchusam pulchram,

injicito acre, et

rursus terito ibi injiciens corticem mali Punici, et sinito dies 3, et
post tertium (diem) demittito ibi lanam

15)dicitur vero quod acanthi (genus)

nascitur purpureo colore praeditum; et
.

.

brevi, loco juglantis,

Aiia

idem

,

et erit frigida tincta

quoddam

cum

nitro

facito.

(ratio).

Lanaria purgato lanam, et tene paratum alumen
20) scissile, et gallae interiora

trita injicito

....

.

239
ovg /uvav a\ ^eaov xai
q)vxovg^^) fivav

ejisfiaks^^).

40)

a\ ^eaov xal fiW^/^aAAe

ipvy7}vaiy xXv^e daXXdaarj^^) rixovaa de

xai b ^Qvyeiog^^)

t6 eQiov^ xal edaag

nqoxXvyug de

tov xOTi^vai ojiTaTai., f^^XQ^

tiqo

^

uoQq)VQOvg yevriTat,
JJoQcp

45)

/3a(pTi.

xai dq>eg zaiTaaTYi'
a\ xai aTtoaiQcoaag xddeg to eQiov ecg to vyQOVj

^'Aa(3eaT0v fied'

vac^^) viJxTa

^^)

iidaTog (^Qe^ov

,

Pagina 13.

a^ xai aQag ^ijQavov xai dva^ovaav^) (^Qe^ag
e7ii/3aXe exei t6 eQWV
xai dvafiriaeTai
aoc ^ovxyXi(^T^bv ^) xai 8id vdaTog de *) xai vitqov ^ea^
Oelaa dveai
xQ^f^^ xovxv^kiov^y eiTa SrjQdvag avTO

vyQOV^)

Yjfzsqav

b^ei ^eaov

,

xai

,

^

''')

enifianTe TQoneo T(o8e* q>vyog'') vdaTc ^eaov

e^eQday

,

enCftaXke fiLXQOv

x^XxavOov

xai OTav^)
nQbg bqdaX-

^^)

5)

j

tva noQqvQOvv yevrjTac, xai TOTe x^Xa to eQLov, xai yeiveTaL^^y edv Sh neQtaaoTeQov lidXyg x^^"

f4,0Vf

xdvOcoVj jueXavcoTeQOV

yecveTai

^^)

"AXXrj.

KdQva
rjv

eid'

j

ndXiV
iSacpr^g

Tai

^^)

oTav tovto

^^)

^^)

^^)

^^)

evnoQcpvQc^ov

axt-^T^^iv

1.

'^ov

,

xai x^

ens^^allB.

'^^)

*®)

In Pap. 01«.

^)

le,

XT^xidog.

^^)

Yeive-

eToi/Lcco

i^)

15)

1.

1.

*3j

]^

xajaai^vat^,

dviijai,,

®)

aTvnTrjQ-

^dXe

1.

«)

1.

^rjgdari.

ealdaar],
i)

1.

naidsq(xig

Ti^g

20)

1.

Ogvpog.

abundat.

xoyxvXi^ov
^^)

pap. apostrophi signum additur.

^sldvxsqov.

16) \.ipvxQ0^a(f)6g.
1.

1.

xai

rifjtkqat;

xai eaTaC ipvxQO-

eaay TQiipag^

abundant.

(pvxog,

0)

^^)

xai xrjxecTog^^) t6

,

*)

2

,

xai fieTa vCtqov fteQvcxaQixaQvov to avTO noiec.

xoyX^Xi>(ot6v.

1.

^

xai

'

signum apostrophi additur.

12)

xai e'aaov

XeyeTai 8e oti neSeQcoTcvcov

^TQOvOcaov t6 eQcov

4 1)

noirjaig^*), b^og eni/3aXe dQc/uVy

y\ xdOeg exet to eQcov

ov ^Qo^X^ '^) ^^"^i
"AXXo.

iav

avTcov dv^ovaav^) xaX-

^^)

TQi(3e (iaXcov ixel aidcov

Td

/ueTa

10)

dmTQiifJov , xai /ueT

e^noqdpvqi^oav.

,

1.

1.

*5)

p^p.

dyxovaav.

1.

aut potius icoyxvXtonov,
xakKavOov.
^*)
^^)

1.
1.

Ttotfjafig.

^QaX^'.

H)

^)

1.

i^)
*

^)

1.

yivsxav,
1.

t^v,

1.

^ff.

,

240

cum alumine
sinito horas

oUulam,

in

et injectam

paucas, et sublatam sinito arescere.

Ante vero haecce

faeculam

facito:

aquam

tritam jaciens in vasculum super injicito

25) sinito manere

aquam

;

alio vasculo

in

sumens vero anchusam

cum aqua

et agitatam

deinde evacuatam puram
tene in parato;
et jaciens in

vasculum,

faeculenta misceto, donec diligenter

pinguescat, et

30) in vasculum

,

fiat

veluti arenosa;

manu

tunc

injicito

terens ex praedicta

aqua anchusae; deinde, quando fiat
veluti glutinosa jaciens ipsam in ollulam
,

insuper adjicito reliquam
et sinito

aquam anchusae,

donec ipsam tepidam feceris;

tunc

et

35) deraissam lanam sinito horas paucas et invenies

purpuram manentem.
Alia (ratio)

Sumens aiichusam

(et)

leonticam decorticato, et sumens

corticem in mortario terito

,

minutim

40) injiciens dilutius hydromel rursus terito
ipsa transponito in vasculum

,

stibium

veluti

deinde

,

et fervefacito

;

,

et

trita

quando vero

videas tepescere, imponito lanam et sinito

immanere;
et

sit

autem lana purgata

spissata; et tunc

45) asbesti

,

et

sinito

lanaria

sumens ipsam demittito

imbibere

;

in

aquam

deinde sublatam abluito

Pagina 14.
marino

sale valde, et siccato,

iterum deponito in anchusam

et
et sinito requiescere.

Alia (ratio),

Sumens succum superiorem ex anchusa

et

gallam

,

241

xv6qiSwv ^^) xai eTrifiadXcyag xal a^ag eaaov §rj()av0fj-

aTVJiTtiQLaQ eig

jiteTd Tfjg

Xo)y eaaav^^) &Qa'^^)

vai. TlQOYeydveTO
TQvifJag

,

,

de aot

^^)

dy(oyi) avTt]

vdoQ

flalcov eig aYyeiov , env(3aXe

,

q^aixXevv

*

^^)

,

xai TaQ-

d^ag ea xaTaaTfjvai' eiTa djioaiQcoaag Tb xa^
OaQbv vdcoQ eig sTeQOV dyyelov e'j(s ev eTO^/LLca^
Xa(3ci)V ^^) 8h dvxovaa ^^)
xai /iaXcdv elg dyyetov
,

t6

^^)

v8aTi

Ttjg g^ai^xXrjg juei§ov

^^)

,

encfteXcog ev-

ecog

,

naxvvOfi^^)^ xai yevYiTav cag dfi/u&deg, Tode^^) eni/iaXe elg dyyelov vno x^^Q^ tqi(3g)V ex tov nQOxeifievov vSaTog tov Tf}g dvxovarj
ytVYiTat (og yXoionBeg^ (iaXcov

ov

^^)'

avTO

eig xvGQvdi-

nQogenc^aXe to kombv vSoq^^)

,

xai ea

ecog

^

avTo x^^^QOV

aag Tb eQWV dq)e^^)

noirjaig

^^^)

^^)

dvxovarjg

Tfjg

oXcyag

(og (OQag

OTav

etd^' ^^)

^^)^

xai TOTe x^^^'

,

xai

y

evQfjaeig

noQcpvQav fievovaav,
^'AlXo

AaficDV dv^ovaav

^^),

Td

Ovtav

XeniafcaTa eig

Xcov

TQcfte^ Xeia

vSaQeaTeQOV vSQOfceXet

avTO fteTd(3aXe

ftfievov

V 8e

XeovTixrjv Xinvaov , xai Xa/icDV

eibfjg

eig

OTt xexXetaVTat

a evxocTaadfjvaf

^^)

,

ci>g

xai env/ia

aTifiL^^)^

eha

ndXi^^^) TQv(3e,

^^)

TeTQt-

xai ^eaov* OTaxddeg to e^Qiov xai e-

dyyeZov
^^)

^

,

,

eaTco 8k to eQiov earQOVTifievov

xai eaTVfifievov xai TOTe Xa/icDV avTco '*) xddeg elg vSco•
Q da(3eaT0v , xai eaaov avvnceiv ^^) ra *^) aQag dnonXv- **)
,

Pagina 14.

dnonXvvov daXdaarj dXrj ^) Xiav xai yjv^ov , xai eviyfto
naXt xOeg ^) eig tyiv dv^ovaav *) xai ea evxotTaadfivav
,

,

^).

^^AXXo.

Aa(i(ov TO aifta Tb dvcodev ex T^g dv^ovarjg

2

1)

1.

2 2)

;|<uT§t(J*oi'.
2

vel qtaixXi^v,

dyxovaav.

2

i

1.

eaaov.

so)

9)

agpeg.

5)

1.

ByyotjadQ^vav vel syxatacri^vai,.

*3)

1.

eha.

1.

xdQsg.

1.

aTi^fn^.

*4) abundat.
*)

1.

dyxovaav,

3 i)

^^)

1.

3

*)

1.

^)

1.

*0)
dXi.
1.

1,

Mgag.

*

*)

i

2)

3

7)

iavQOvdi^fiivov,

jn Pap. awyfio^

hYxoi^iaaO^vair

,

^^)

1.

deinde ol^ov deleto.

k^Tcaxvvd^.

vdQOfieU.
j

,

xrj~

nQoyayovsTOH.

1.

p^p ol^ovla^ojv

7)

fii^ov.

'*)

3)

^^)

^^)
2

{,S(oq,

xai

^)

^2)

ndltv.
**)
1.

3

^^-^g^

1.

3

2

8)

]

dyxovorji.

3)

xsx^iavTai^.

8)
~^^)

avTo.

g^Ulijv

1.

(TVfinivei.v,

fortasse aal %6 eQiov ndXiv.

vel syxaTaaT^vai..

^)

1.

dyxovoJ^g,

31

242
5)

omphacinam unam ustam

cum

in fornace et tritam (?)

cum

paululo chalcanthi, et mixtam

postquam

fervefeceris

,

Surrogatum glauci

Loco glauci

10) diligenter donec
aceto, donec

coloris tincturae.

sumito faecem

coloris
fiat

durum

succo,

tingito purpuracp.

ut

smegma

,

ferri,

tundito

et fervefacito

fiat, et demittito

cam

lanam ante mundatam

lanaria et spissatam, et deprehendes

ipsam purpuraceam,

et sic tingito utens coloribus

quos habes.
Dioscoridis, ex libro de Materie (medica).

15)

Arsenicum optimum habendum crustosum

et

aureo colore splendens, crustasque squamarum ratione

habens,

et veluti

non mixtum cum

incumbentes
alia natura.

sibi

invicem, praeterea

Sunt autem ejus duo genera:

20) alterum quale ante indicatum est , alterum glebosum

,

colore

sandarachae simile. Secundum autem locum hoc obtinet.
Torretur autem
ipsum ponito in

sic:

nova inditum

in testa

ignitis

et versato frequenter,

carbonibus,

donec flagret

et

colorem mutaverit,

25) (tum) refrigeratum et tritum seponito.
Sandaracha.

Sandaracha vero praeferenda maxime
rufa, quae facile teritur, et pura, cinnabari similis

colore, praeterea sulphuream exhalationem

30) habens.

quae

Yim

vero habet et ustionem

eamdem

arsenica.

Misy.

Misy assumendum Cyprium

,

aureo colore praeditum,

243
y.BVTa

xavoag dnravi(o

oftq^aKlvriv fziav

ag
fziXQOv ;(aXxdv0ov
^eaag ftduTac ^^) noQq^vQav.
/Lterd

^

nal

,

xal fisi^ag

,

tqyi-

5)

tco difiaTL

,

AvTLyXavxeiftog

\AvtI tov yXsvxiaai

^^)

Xa/3o)v axcDQeav

aidrjQiov

^^)

xoipo

,

^*)

xal ^eaov fcsxal ;(dXa to MqlOV hqoaTQovTiftevov '^) xal nQogaTVftftevog ^^) xat evQr^aetg
avTO 7iOQq)VQt%ov y xai ovrcog /SdnTe ;(QCi)ft6Vog atg
€7€ifieXcbg ecog yevriTaL cog afjtfiyfia^

T b^ovg^

10)

ecog axXtiQOv yevr\Tat^

,

e^Btg (iacpalg.

JtogxoQtdov

XQ^^

Tfj

e;^ov, xai

ex tov neQt

vXrjg.

15)

t6 nXaxa>8eg xai XQ"
nXdxag Xent^oftevovag ^^)

'AQaevtxbv aQtarov

vai^ov

y

riYriTeov

?

entxetftevag dXXr^Xatg

(ogneQ^'')

eTt 8e

^

dfttay^^) ireQag qvaecog. ^'Eartv de avTOv /?' eidrj* to
fcev^^) oiov nQorjQrjTat^^) TOtTO^^) ^oXetdeg^^), Tf^ XQ^^

aaVTaQaxi^ov

Ovnarat

Tov.

jdevTBQOvevet

^^).

omog

8e

^^)

^^)

baTQaxov

en

'

^^)

8e to TOtov-

^^)

xevdg

^^)

ene-

^^)

Qtadfievog^^) avTO)^^) Oeg eni 8tanvQovg^^) dvdQaxa^^)

xai arQeqe nvxvbg ^^) o)g 8' dv nvQoOf}
(idXri ^?)
ifjv§ag xai Xedvag dnoTideao.
,

,

^

xai ftera*
25)

,

2av8aQdxr] **).
2av8aQdxr} ^^) 8e nQOXQtTeov Trjv xaTaxoQrjv ^^) xai
xaTdnvQav ^^) evXeavTog ^^) Te xai xaOaQdv xtvva6ei(x)8ri Tr]V dnoqoftaQit^ovaav Tfj XQ^^
,

,

,

»

Qdv e^ovaav. Jvvafitv 8e e^Bt xai bnTrjatv

Trjv

30)

avTrjv aQaevtxcbv.

Miav.

Miav

7)

^2)

1.

^^)

xf^xida.

TQfiaag.

TVfifievov.

i^)

8)

Apud

i^)

1.

^^)

yXavxiaav.

I.

KvnvQtov

naQaXriftnTeov

1.

1.

xal ooxQOSidsg, xal aavdaQaxi^ov

xavvov.
2

2) 1.

nvxvcjg;

1

1.

xaTaxoQij,

*^)

1.

KvnQvov.

^^)

1.

j^Qvaoqaveg

,

fii^ag.
*)

1.

^^)

1.

xoipov.

,

(ScoXosvdsg

XQ^^h
^^)

^^)
^^)

xaTdnvQQOv.

1.

3

8)

1.
\,

y

^
3

4)

'Aviv^Xavxvaiiog.

1.

habet

^^)

\^

oyg

^*)

dsi.

1.

TtQosadfitysg,

habet xo ds dlXo ^alavosidsg,

^^)

avTO.

fiSTa^dlkr},

,

cett.

onTaiav.

1)

L nQosaTQovdtfisvov xal

Dioscorides pro xal MgnsQ
^i) \^
nQOsiQtjxav.
jy
rfj

1

^dnts.
^

^^^)

snsQSvadfisvog,

apud D. avvsx^g.

^^)

*

Jsvtsqsvsv,

2 4)
2

1.

axonqiav,

XsmSofisvag.
^o^
D. add. sv.

aavdaQaxi^ov,

*)

^®)

1.

1.

^Mkosbdsg.

ovTwg,

^
3

dvanvQOv.

^avdaQdxrj.

evXsiavTOv, apud D. svavd^,

3

\^

dvdQaxog.

2avdaQdxT]v.

5)

3 9j

2 3^

oaTQaxov

7j

j.

naQaXijnTsov,

,

,

244

durum,

et

35) rutilans ut

quando contuuditur aureolum

et

stellae.

Cadmia.

Optima Cypria, cognominata

botruitis

densa, ponderosa mediocriter

(i.

e.

racemosa),

magis ad levitatem

et

propensa , habens speciem racemosam
4f0) colore

cinerea; sequitur quae extrinsecus

quidem cyaneo

colore praedita, intus vero fissuras habet

veluti onychites lapis. Est et

dicitur,

quae crustosa

tamquam zonas habens

fissuras,

Pagina 15.
unde

et zonitin

dicitur et (alia)

ipsam vocarunt;

quaedam

ostracitis

,

gracilis et

magna ex

parte

nigra, terream vero aut testaceam habens
superficiem;

vilis

vero

(est)

alba.

Chrysocolia.

5)

ChrysocoUa excellet Armeniaca, coiore
adfatim prasino; secundum locum vero obtinet Macedonica,

deinde Cypria,

et

hujus quae pura est

praeferenda; quae vero terra et calculis

10) repleta est, improbanda.
Rubrica Sinopica.

Rubrica Sinopica optima

est

densa

et

gravis, hepatis colorem habens, calcuiorum expers, ejusdem coloris,

multumque
15) est prorsus

succi habens in diiutione, Fabrilis vero inferior

quam

Sinopica; optima vero

Aegyptiaca et Carthaginiensis

,

et

calculorum expers,

Lemnia vero dicitur quae ex
quodam cuniculo antri formam habente (in Lemno) transportatur

bene

friabilis.

'

245

dnoGri^kfiov darsQoidcog

Kad/uia
'jtQiaTtj

KvTTQia

1]

sTtixaXovfievr^ Sk /SorQveiTig

,

Ttvxvfij /SceQeia /ueacog,

Qinovaa, exovaa

rrjv

ano8o€idr/g

XQ<^(^ari.

35)

*^).

xat fxaXkov ini ro xovq^oreQOV
inifpdvuav ^orqvdidri^

'

i^^cojuevrj *®)

,

scoaOsv

6sv jusv xvavc^ovaa

di iartv

40)

i§G}'

de §idq)vaig ") sj^ovaa

'^'^)

i/uqsQ&g dvvx^T^V kidco* ""Eariv rcg xai nXaxcorri
ksyogj^svr] cDgnsqsi

^^^}

^covag s^ovaa rdg 8ia

^^)

^^)

Pagina 15.
didcpvavg

xaXsiral

bOsv xai ^covcriv avrr/v sxdXsaav

,

xai oarQaxtrLg

rt.g

noXv /uskava

yscodsc ds

,

rj

fxsvri inicpavsCcc* cpaiikr] ds

ta^vri, xai (og ini-

,

oarQaxcbdsi^ xs%Qr/'
ksvxr/.

r/

XQvaoxokka.

5)

XQvaoxokka dccicpsQst r/ ^AQ/usviaxr/ rf/
xaraxoQog
nQaai^ovaa dsvrsQsvsL 8s

XQ^^

8ovtxr/

sira

,

cnQia

r/

OaQdv nQOXQsirsov
dvnkscov

xai Tavrrjg

^) ,

d8oxifiaaTsov

^)

l^aQsia

Xvkog

,

^^)

Sivontxr/

^®)

^)

kiOcov
10)

^).

Mikrog 2vvonixrj
Mckirog

^).

XQarvrr/

^^)

nvxvrj xai

r/

rjnari^ovaa, dkcOog^ bftoxQOvg
iv

dvsai

rfj.

iariv xard

ndvra

^^).

rf/g

*JT

nokv-

^

rsxroVLXr/ r/rrcov

8's

15)

^ivconixfig' dQcarr/ 8h

AiyvnrCa xai XaQx^^oVia^^)^ xai^^) fivkrov dvdog^^\

fj

svdQv(3r/g.

""11

8h At/uvca

^^)

ksyof^svr\

^^)

vog vnovo/uov dvTQcb8ovg dvacpsQO/usvrj

1.

*^)

1.

apud D. dgavad^vm,

dkrtadijvai,

fioxQvtTtg,

4

5^

nXax(i)dr]g,

jjj

^^) abundat.

1.

xataxoQwg,

^)

^)

1.

2tv(omitrj,

^^)

*)

1.

KvnQia,
1.

legatur dXi>dog,

^^)

1.

^)

MiXrog.

KaQxrjdovia\ apud D.

ij

*)

1.
1.

*

1.

iariv ix rv"

xai

1.

nQOXQixsov,
^)

1.

XQaxiaxi],
ij

*3)

datSQ06vd(ag,

*^)

F.xo(i6VJj,

dta(pia6i,g,

Aiyvnttaxtj xal

Arjfivia,

,

^^)
*^)

pa,p, xovgiOTSQo.

*)

*

xa-

rr/v

8s yVS

rr/v

'

M.axs"

r/

^)
^)

1.

fisXaiva,

1.
1.

siinXeov,

^^)

1.

^)

yij

*8)

1,

*)

1.

diaq>ia6i>g,

omittunter apud D,
*)

1.

dnodoxifiaaviov,

noXvj^vtog,

'^ativ.

*

Kadfisia,

*^) pro xal

KaQX^dovtxij,

^^) Ap. D. y6vv(Ofievr}

L

svSodev.

^

^)

1.

— avdog

dv6a6i>.

ex D.

246
et miscetur

cum

quam

sanguine caprino;

20) homines ad certas formas redactam
capri, sphragida

(i.

e.

sigillatam)

(habitantes)

ibi

et sigillo

munitam

figura

vocant.

Alumen.
Aluminis species:

rotundum

scissile, et

et

humidum. Optimum vero est scissile, et in eo
et graveolens
adstringensque
,
et album valde
vehementer, et calculorum expers; praeterea non compactum

35) recens

in

,

,

glebarum aut assularum

in frustula parva,

modum

,

sed caesum

canis capillis simile, quale

in frustula parva, canis capillis simile, quale

30) est quod dicitur

trichitis

(i.

e.

quod manu factum

(aluminis)

capillaceum). Rotundi vero
est

improbatur,

deprehenditur vero ex forma; assumendum

quod natura rotundum est et
buUae simile, subcandidumque et adstringens
vero foret

35) valde , praeterea aliquantulum palloris simul
et pinguetudinis

bene

habens, insuperque calculorum expers

di vero (aluminis)

dum,

et

lacteum, aequale et prorsus succosum,

40) calculorumque expers et ignem redolens.

Pagina 16.
Nitrum.

Nitrum autem praeferendum leve, et roseum
aut candidum colore (et) perforatum.
5)

et

Melium aut Aegyptiacum. Humiquod maxime pellucidum est praeferen-

friabile, et natione

Cinnabari.

Cinnabari putant nonnulli idem esse

atque quod vocatur minium; errantes,

nam minium

2i7
jiUYVVjuerr] atjuan.

avyu(o •

yjv

ol exeiae

avOQ^anoi

^^)

^^)

dvanXaGaofxevoi.'^^) xai aq^Qayi^o/uevoi.^^) eixovi

aiybg

acpQaxtra

,

20)

xaXovaiv.

^^)

SrvTiTrjQia,

SrvTiTriQcag

vyQa

a^^iaTr^

eidrj'

xai aTQoyyvXrj xal

,

aQaTr]

de^^)

oe vnaQX^i^ V (^X^^^^V >
TavTrjg ^^)
]
TiQogcpaTog, xai Xevxrj ayav xai aQi^og^^), aTv-

rj

(povad Te evTOVcog, xai dXiOog* eTi §e ov
^'^)

/uevrj /SoXrjdbv

n (iolribbv

,

eaTiv

rj

hfig

/Likv

ri

axt^8axribbv ^ dXkd elaafiev-

ij

ax^SaxrjSbv dXXa Haafievri

rj

xaTd fiovdbag,

25)

TieTtiea-

2«)

noXeiaig^^) OQ^iv^^) e/nq^eQog'^^)

XeYOuevri TQi^xtT^vg'

ola

,

Se aTQoyyv-

'J^fjg

30)

x^^Q^^^^^T^og ddoxi/iog vjidQxei^y

yvcDQi^eTav dh ex tov axVf^^^T^og' jiaQaXrifiTiTe-

a

8'

^^)

dv

eir]

qvaix&g aTQoyyvXrj xai

rj

Xvycodrjg, vjioXevxog Te

xai aTvcpovaa

no(icpO'

eQQco-

noadv ^^) coxQOTrjTog d/Lia xai
naQeiag^^) exovaa^ nQbg de TOVToig dXidog

fievcog

eTt Te

,

xai yevet MrjXia

evOQvfirjgy

XTa)8r}j bfiaXrjv Te

66g

^*)

MyvnTia'

35)

xal

Tijg Se vyQag.

xai yaXa-

,

xai SwXov x^^^^V^ ^Xi-

xai TVQ&beg

Te

rj

nQOXQtTeov

Trjv /LteXtaTa^^) diacpavf}

XetTe

dnonvevaav

^^)

^^)

40)

Pagina 16.
NtTQCOV

^)

NiTQov 8e nQOXQeiTeov ^) t6 xoifcpov , xai Qcodtonbv *) 7} Xevxbv Tfj XQ^^
xaTaTeTQrjfievov.
>

Kivva(3dQet
KivvafidQei^) oiovTe^) Tiveg t6 avTb vndQxecv'^)
xaXovpieco

Tci)

i8)
2

Apud

^)

^aQvodfiog.

2

5)

3

0)

1.

naqalrjnxsa.

3

5)

1.

nvQ{bdBg(l)

*)

1.

XQO^;

^)

1.

xaXovfievo).

1>.

nXdv/tevot

i»)

D. axet.

aapqtAfvda.

1.

fitvico

22)

^i)
3

6)

X90<*^'
^)

1.

2

2

6)

^o^

noaov.

l

nXavufievot.

D. avanXaaaovTeg

in p^p^ xavTrj

abundant.
^^)

dnonveovaav.
^)

3)

5)

t6 ydQ ftiviov

,

In Pap. avOq.

d^iaxri.

^falrjdov.

^)

2
1.

7)

^

„oXvaZg.

Xvnaqiag.

^)

Ki^vva^aQt..

1.

^)

^^) \. dgi^^iv.
3

Nijqov.

j

^^)

fi^Xi^axa.

3

nQ0XQi.T60v.

3)

3)

2)
1.

atpqayl^ovjsg.

ap. Dioscor. dk omittitur.

oXovjai.

7)

\.

4)

2

4) j

ifi^psQ^^g.

aX^Q^y,

i ^odiMndv.

1^ p^p^

{inaQxr^.

,

248
praeparatur in Hispania ex lapide

quodam mixto

argentariae

arenae; quale aliud quidem non notum
10) In
et

tigillo fusorio

autem

est.

transit in florentissimum

ardentissimum colorem. Cinnabari

vero transportatur ex Libya,
est

autem

et

profundi coloris, unde putarunt

nonnulli ipsuin sanguinem esse draconis.

Hydrargyrum.

15)

Hydrargyrum vero paratur ex minio,
quod abusive et cinnabari
vocatur. Imposito enim in patina
fictili

vasculo ferreo, continenti

20) cinnabari circumligant operculum
et

undique circumlitum luto, deinde succendunt

carbonibus;
fuligo

nam quae

adhaeret operculo

derasa hydrargyrum

fit.

Invenitur vero et quando elabora-

25) tur argentum

tarum

in

,

ad tecta gut-

modum

compositum. Servatur autem

in vitreis vasculis; aliam vero

materiam perrodit

et

effluit.

oranem

249
To^^) YccQ /uiriov

ascsvd^srai bv JSTiavia^^) ix

^^)

6ov Tirbg jus/uiy/^svov

d(JYVQCTi8ei^

Tfj

XC-*

**)

OQTig^^) dlXcog /uhv ov^^) y^Y'^^^^^^^^'
'Ev Se TO) j^covo) ^'^) juBTa^dXXsi^ eig evavdea^
ipd/Li/LKo*

TaTOV, xal g))iOY(odeaTaTOv XQ^f^^'

dnb

xo/uC^eTai /uev

xivvafidQSi
tig^^)^

Aei^v^

Tfjg

eGTiv de xai (Sadvj^Qov^^)^ bdev iv6/>iiGdv

Tiveg aiiTOV

^^)

alfia

dQaxoVTiov.

ei/Ltat ^^)

^YdQdQYVQog.

^YdQdQYVQog dk axevd^eTai dnb tov
ov

^^)

XeYO/uevri

xaTa;(QLaTi.zbg

^^)

/urivi^

bh xai tovtov xivva-

^^)

Xojid^dQecog Afiyo/z^Voi;- OeVTeg y^Q
8og xeQa/iiag xovj^ov^^) aidr^Qovv^ e^^ovTa
xivva(3dQei ^) neQixaddnTOvaav ^^) dfi^et6)

xai^^^), TieQiaXeiipavTsg 7iYiXa>^ elO^

dvdQa^tv

^^)

vnoYivaiv^^)

y^Q ^QogeiXovaa ^^) to) d//.fiecxei
^^) v^QdQYVQog yg^VcdnoipriadeLaa
aiOdXri
Tat ^^). EvQiaxeTat dh xai iv tco /ueTaXkeveaOai Tov aQYVQOV nQog ^^) Talg aTeYaig xaTa
'

rj

aTaXaY/iovg avveaT(oaa

'

g^vXdTTSTac

iv veloc^^) aYY^ioig' Tr^v de dXkrjV

^^)

abundant.
i^)
2

1)

Apud D.

naaav

1.

x^vri.

i»)

'lanavia.

*«)

1.

Ai^^vfjg.

^^)

1.

^vviov,

1.

xaTaxQri(TTixtog,

^^)

1.

^^)

Koyxov,

apostroph. add.

Ex D.

dno^vadetaa xal dnotffvxdstaa,

2

2)

leg.

In Pap. q)vXaz'tsiat,

^ aQyvQotg,

1.

dQyvgltvdt.

1.

^advxQOVv.

i3)

^^^^

*

j)

«^^o'.

^n^^
i»)

L

sivat..

*^)In Pap. dsXsYoiispt] supra xaTaxQt^Tttxog additum, sed erasum et omittendum.
^^) In Pap. v7toyev<ji\

2

3e

xai dnoQQet^^).

vXr/^^) dieadeiet^^)

1*)

^^)

^^)

^*)

1.

vXyv,

^*)
^^)

1.

1.

1.

1.

neQtxaddTtxova^v,
^t^

^^)

vnoxaiovcFtv,

vsXoZg;
dvsadisi,,

^o^

yivBtai.

apud D. additur
^^)

Apud

1.

afi^vxa,

nQogiSovaa,
^

Apud

^^) In Pap.
^^)

1.

afi^^xi.,

D, legitur

sv,

y fioXv^divotg, ^ xaaaLiBQivoLg

D. legitur novst dnoQQstv,

^

,

ADNOTATIO
Pagina i\

— aaq>alrog. Ex hujus formulae comparatione cum
21 — 24 indicatur, legendum coujecerim: M6Xi/3oy

Vs. 6. M6Xi/3oy
infra,

Tov

ea quae

Xsvxor,

vss.

xaGGiTBQov xaXov/Lievov (aut ^

y^al

XcovevGag niGGav xai aGq^aXwv

Flumbum album

ev xad' ev efi^aXe.
et yurgatuin in

xaGGirsQOv)

y.ai

'Bfi(ial^

vei

\

quod cassiteron quoque vocatur

^

fornace quum fuseris^ picem

H. N. XXXIV. 47:

//(plumbi)

xal xaOaQOV

,

ncGGav xai aGcpaXtov

et

bitumen

Plinius,

injicito.

duo genera, nigrum, atque candidum.

Pretiosissimum candidum, a Graecis appellatum cassiteron".
Vs. 10.

Asemi nomine metallum

ccGri/Aov.

Indiae ulterioris memorat

argentum

Salmasium

Vid.

significat.

,

ab adjectivo

Pliniann, Uooercitatt,

1081. Prorsus

et

ccQyvQog additum, aurum et argentum non signatum

argenteis

oppositum

rjXexTQog

electrum

,

indicat.

,

auro

ccGrnLiog

Asemum

inferius

^

996 B. 0.

,

metallum

hic

f^.

quod nominibus

et

differt

in descriptione

, iv y nXeiGTa eivai^ Xeyerav
Graecos posterioris aevi aGrj/Lti^y to dGr]fiiov

Apud

fieraXka aGrifiov.

Ptolemaeus

indicatur.

x^Qav ^jQyvQav

,

nummis

est

sed argento praetiosius

;;f4^f<j6p,

aureis et

idem quod 6
,

apud Hero-

dotum I. 50 ;(QVGOv Xevxov nomine indicatum. Probe distinguendum ab
eadem voce, sed faeminino genere usurpata, 7] rjXexTQog^ qua ornamenta
ex succino facta, et alia tS rjXexTQOv qua succinum significantur. Est
autem metallum aGYj/uov seu 6 rjXexTQog ex auro et argento compositum; quae duo fusione separabantur ita ut aurum purum remaneret,
,

,

,

j

,

Strabo

Cf.

aurum
ipsum
Vid.
p.

43

,

Geogr,

III.

primum locum

est

2.

146.

p.

Apud

Aegyptios inter metalla post

obtinebat et argento pretiosius aestimabatur.

Aegyptium, asem,

usem

sem

vel

Nomen

in hieroglyphicis scriptum.

Lepsius Die Metalle in den aegyptischen Inschriften, Berl. 1873.

— 49,

p.

122;

et in

append. animadversio ad

Vs. 20. Tb nQOXeif^evov , illud quod elaboraveris

saltem nisi in

x\

y

44.

dQa^f^ai x\ unde apparet pro ol coral. Pro §rjQag corrigendum ex versu praecedenti vyQag,
vs. 22 legendum sit ^yiqccv.

Vs. 23. ol 3e niGGrjg ^rjQag

rigendum esse

^

p.

paraveris,

i.

e.

,

251

legendum

Vs. 33. ftovXkrig^

ut

(3(okoBi8ovg

fortasse

stanni glehosi;

sit

memoratur dQaevixbv

ut

ftcDXov

stanni gleha^

intelligatur

infra

Fag. 14

aut

20 ex Dioscoride

vs.

fta)Xoeideg.

utrum hoc fieri possit videant rei periti; num
legendum dvda/zvx^ ita ut sit evaporare emrescere sinito? KovcpoXiOog lapis est idem qui a veteribus drpQoaekrjvov seleniteSy dicitur

Vs. 38. dvda/Lirix^ t(o xov(poXi6(a,

,

^

,

ejusque cineris

magna

sufflandis artis operibus praedicabatur

utilitas in

Salmasius, Pliniann. Exercitt. 1098, seq.

Cf.

Pagina
Vs. 1.

2,

'AveyXBmrog fid^a. Massa dvexlemrog ,

e.

i.

quae non

deficit

,

non

exhauritur, quae longissime durat; inteliigi videtur massa asemi.
Vs. 15.

XaXxov Kvtcqiov
recurrit,

pondera

et

significent

Ex

.

quod hydrargyri

altera

illud,

%

pro

18

Similis formula infra, l^ag. 5 vss.

Papyro S, Col.

in

— 22

nuUa fit mentio,
Quid signa ^
hic

in ea

vel quantitates alia ratione indicantur.

incertum;

et alibi, saepius
est.

^

fxva

eo tamen differens

in

vss,

2,

ponitur, alias plerumque drachmae

5, 11, 16,

compendium

formula, aequales aeris Cyprii et stanni partes praescri-

^ — legi possit
^ gv ,Q,\i]\i%mo\\ numeri notatio

bente, magnesiae vero duplam portionem, hic pro f^va
/Livd

a\

ut et in vs. 16 pro (layvriaCag

nuUum sensum

habel, f^ayvriaiag /^m^/?'.

KvTiqiov fiva a\

et

drachmae 100;

seu

drachmis

mula,

Pag,

versu

et

mina una

210, aut

An

fortasse

glossa habenda pro

16 fiayvrjaiag

^

gif,

drachmis decem?

et

legendum XaA^foi;
ut sit: mina una,
In

accipiendum
altera illa

de
for-

nude tantum nominatur, non addita

5 vs. 18, xaaaireQog

IfidvTog appellatione.
Vs. 16. 7id(J0v.

ndqog

ndqog

(bftog.

7iG>Qog

sit

quid

An

nescimus; infra Pag. 5

sit

fortasse

corrigendum

in

et

utroque loco

vss.

20, 22 nominatur

noQOv aut tkdqov

,

noQog,

intelligendum de lapide tophico^^ Cf. Theo-

Vs. 20.

phrastus de lapidihus p. 392; PoIIux 7. 123. HoQog noQivog XcOog.
xat dnoj^ee eig totiov , Pag. 5, vs. 23, xai dno8iS(oav tov j^a>vov,
quod ipsam mixturam spectat, ratione ea fusile metallum efficientem.

Vs. 38.

xaaaireQov Ifcdvrog

,

sum
et

certo a

hac ipsa

,

quale stanni genus intelligatur ignoramus, diver-

xaaacreQOv
Pag, 2

continens indicetur

,

de stanno purgato^

vs.

(iovXkrig

41.

si

xaaaireQog ifidg
et in

,

quo supra Pag.

stanni gleba, vel gleba
vel

xaaaireQOv Ifidg

1 vs.

33

stannum

accipi possit

laminas longas angustasque, lororum, funicu-

lorumve formam imitantes elaborato.
et

/S6)kov) de

(I.

Hoc

intelligendum de stanno ductili?

Sed vide an legendum

sit

ekdrov,

,

252

Pagina
Ys,

!•

d

5.

ex vs. 3 apparet supplendum esse «yy^ror eujus vocis pritantummodo literam scripsit librarius, reliquis spatium vacuum
jelinquens. Sensum turbatum hac fere ratione restituerim xal e/u^ccXe
eig

. .

.

.

,

mam

:

Big dyy^tov

Ttai (3akB

rb j^Qvaior eig rd q^aQfxaxa rd nqoYBYQafi/Lceva

vamulum,

cett.

,

et injicito in

rd (paQfiaxa rd TtQoysYQa/ufieva.

Ts, 5,

t6 q>dQ/Liaxov

Ys, 8.

xa§fiiav 0Qaxcxrjv

1.

KaXaxrixrjV. Corr. xadfisiav

rj

;

— raXarrxrjV,

Cadmiae piura genera enumerantur apud Dioscor. Mat. Med, V. 84,
cujus capitis fragmentum citatur infra in Pap. nostro, pg. 14, vss. 37 seqq.

Cadmiam Thracicam Cypria

^\ Mvd

aroLtiiqctg

drachmas

sive

128
stater
minam.
;

efRciebant

XXXIV, 22, med. placitis:
mina continet apud Dioscoridem uncias 16, sive
pondus erat 4 drachmarum; 32 itaque stateres

quae apud Plinium Bist, Nat.

XG)drig est

Vs. 18.

longe esse inferiorem ibidem traditur; Tika-

ddQa{l, drQa)fi€VTOv

Vs. 25. darjfiov,

,

post darjfiov ponderis mentio excidisse

videtur.

Xtav

corrigendum esse Safiiav apparet ex vs. 24. De utroque
ejusque usu vidd. Dioscorid. Mat. med. V. 171, 173;
Plinius, Eist. Nat, XXXV. 53 et 56.

Vs. 27. rrjv

,

genere

terrae

nempe rbv

Vs. 80. nQOxsxcDvevofiBVoVy
rantur.

y^^^^^VQ^^

videtur

esse

quae vss. 27, 28 memoLatinorum Juniperus, quem arborem

;faA;foj/, cett.

aQxevOov dixere, vid. Dioscorid. Mat. med. I. 103. Ttaque
legendum iovvvnriQLco^ iovvineQtco vel iovvmsQcp,

Graeci
tasse

Vs. 33.

for-

nda^og XenrorsQOV 1. vdarog y^okoSov , ndxog
aqua
glutinosa^
haud ita crassa , aliquantulum plus dtluta;
^
vdcjQ Y^oi&deg idem fortasse quod infra xXoiog (1. yAo^op); vid. vs. 43.

vdarog

yA2;6)(5of

,

;

XenroreQOv

Vs. 40. ararf}Qa IlrolefiaCxov, Est stater argenteus Ptolemaeorum. TlroXeftaixov

additur ut distinguatur a stateribus in

Vs.

4f3.

xXowv

1.

/Ao^ot).

balneo ex corpore

omisso priori xara(3d^fag
fine

pag.

3

cusis.

sordes olei, quae in
est

quod

sit'\

turbata, et ita fere restitui possint,

quatuor prioribus paginae sequentis versibus
male repetuntur, deletis: xal orav exrQVYiadfi
,

et

XG)vev(i)fievov

xai fiCYV nvQ(oaov

quae porro

6 sequuntur.

vs.

e.

V. 22 §

Quae sequuntur admodum sunt
ex

i.

ope abraduntur. y^oiov nd^og idem
4 //donec strigmenti crassitudo

strigilis

apud Celsum de Med,

qui

^gypto non

Y^oiog dicitur strigmentum,

,

sira xard/Saipov

,

sira slaaoVy

et

253

Pagina

Vss.

1

5.

Quomodo

hujus

priores

4.

paginae

versus

sint in praeced.

restituendi

adnot. indicavimus. Sequentia quoque, inde a vs. 6 usque ad 10,turbata

sunt,

G)g

duabus

ex

et

nvQcoaov

diversis

TerQaxig

ecog

lectionibus inepte conflata; legerim: elra

xal nXBOvaxig^ deinde,

rj

dh Tvhovdxig nvQO)V xara/idjiTsig

^

roaavrdxig

vss.

7 et 8 omissis,

(vel

Toaovrco , ovtg))

xdXXiov yivBTai.
Vs. 11. ^Agti^ov

(TxXrjQOv

iaaig

qua asemum

ratio

,

moUius reddi, dQaiova0ai

lenius et

Vs. 13. xsixscov

KCxi nomen

xixecov).

(1.

possit.

est

nimis durum et fragile
Comp. Pa^. 2 vss. 44 et seqq.

Aegyptiacum sesami

XV.

de eo Dioscorid. Mat. med. IV. 161; Plin. H. N,
Jablonskius

Opuscc,

Hieroffl.
(1.

haec

diversas

ratione

daQaig

et seq.

Demot. Worterh.

KaTa^Qiaig

Kard/QiaTOv
Duas
alia

110

p.

capitis

Vs.

^^Qtjaov

continere

(1.

;(Qvaov).

videntur, voce dXkrf

'kafxnQOTriTog ;(Qvaov.

Aarifiov

x^^^^
25. KaaaiTtQov
'

;(Qvaov

1266.

et (VII) p.

alteram KaTd;(Qiaig ;(QvaoVj alleram Jcaxd-

separatas:

,

tov)

1476

(IV) p.

inscriptiones

Pagina
Vs. 18.

kek> sequente
qaqa, kaka eodem, vel

In hieroglyphicis

signo sequente, plantam oleiferam significat; Hebraeis (f^p^p-

et seminis

V. Brugsch
Vs. 40.

1.

signo florem exsiccatum indicat;

ramuli

floris

sylvestris, vid.

7 et quos citat

5.

novriaig vid. supra, Pag. 2 vss. 14
videtur, quae

est xotvXtjv ut

id

20.

mensura aridorum

estj,

SsaTov sive sextarii dimidium constituens. Ceterum compendium quoque
explicari

xsQdTiov

possit
y

y

mensuram conchae capacitatem habentem, aut

,

deest €/u/3aXXe aut simile quid.

siliquam.

Vs. 31. Q6l{\. Ql)vr]jua

Vs. 39.

x6y;(rjv

— ;(aXxov

sdv xaTaxdrjg ;(dQTrjg 1. fortasse x^QTrjv,
probetur stannum plumbo adulteratum.
^

Vs. 40. KoXlrjg

;(Qvao;(o'ixfjg

nocrjaig^

ChrysocoUa

ita

est

ut chartae combustione

qua

aurifices

utuntur ad

agglutinandum aurum. Ejus parandi rationem diversam vide apud Dioscor.

Mat. med,

V.

92, med. et Plinium, Hist. Nat.

Pagina
Vs. 6.

d>g

dv

xev{\.

X€y);^QOV

ratius indicetur

quam

,

XXXIII.

29.

6.

additur ut

voce juixqov.

gummi

quantitas aliquantulum accu-

,:

254
Vs. 9.

AvdaqyvQov x^^^^^^^S- Lithargyrum fiavum
citur.

35

et

optimum

Chrysitis di-

Dioscor. Mat. med. V. 102; Plinius, JlisL Nat.

Vidd.

XXXIII.

§ 2.

auvQOV i. e. sulphur nativum^ sive vivum quod optimum. Cff. DiosMat. med. V. 123; Plinius Rist, Nat. XXXV. 50: //Genera quatuor
vivum quod Graeci apyron vocant."

Vs. 12. Oetov
cor.

— xQ^^^* Haec videtur
26 — 29, postea
Toidvde

Vs. 25. "ilgre cpaiv^abav

usque ad
vs.

27

XXXIIL

Lydius^ sive coticula, de quo

est

43.

capitis cui reliqua

fortasse in glossa addita.

vss.

lapis

inscriptio

vid. Plinius,

Aidog

Hist. nat.

TIolbIv valendi^ efficacitatis significatione usurpatur; post

daztvlwv quiddam excidisse videtur, copula verbi causa xac\ qua ratione daxTvXwv unum sit eorum omnium ad splendidum apparatum
pertinentium

,

quae uno q>avTaGiag nomine dein indicantur;

fieri

tamen

quoque possit ut supplendum sit xaTa naaav cpctvraacav et intelligendum de annulo ad quanicumque phantasiam, parato, de quocumque
y

annulorum genere.
Vs. 38. rQdf4./LiaTa

ejusdem

x^^^^

capitis

inscriptio,

eadem quoque

fortasse glossatori alicui tribuenda.

Pagina
Vs. 4.

7.

xai xadaQfievov aut deest XQ^^^^^ Xevxov vel simile quid, autconjunctio xal delenda est; naQaTiOevaL vs. seq., deponendi ^ custodiendi
y

y

^

quoque

significatione h.

1.

accipi possit.

iQ
vdQdQYVQog^ insolitum hoc et soloecismo forte tribuendum
quod hic, ut alibi passim in Pap. nostro vdQdQyvQog foeminino genere

Vs. 10. avTt}

usurpatur.
Vs. 26.

XQ^^^

YQdfi/Lcara YQdcpuv. Vid. ad. Vag, 6 vs. 38.

xolXr^ XQ^^oxoCxfi

Vs. 32.

x^^^ov

Vs. 36. ofioiov

de qua

^

XQO^dv — eive

yaQ eiSog

(I.

vid.

yQaq^ev

figuraeve in eo scalptae

supra, Pag. 5
est alia

eivai).
,

eamdem

i.

e.

aes

vss.

ejusdem

40 sqq.

capitis in^criptio.

totum illinitum

,

aut literae

auri speciem offerunt.

Vs. 41. Vid. ad vs. 32.
Vs. 42.

Vs. 9.

VLTQOV nvQQOVy nitrum fulvum^ fuscum, quale ad inficiendas purpuras
tincturasque omnes adhiberi docet Plinius, Hist. Nat. XXXI. 4 § 2.

'i2^ 8et

novf)aaL.

Jdm

Pagina

8.

ejusdem

capitis inscriptio.

Vs. 20. noLtiaov xrjQcodegy id est, uti supra, vs. 11

dicitur, xr)QO)8eg

ndxog.

,

255
Ys. 22. XeavrrjQi

poliendum, contundendum

conterendum. In Lexicis non invenitur, sed

,

a Xtaiva), unde XsavrriQ et XedvrsiQa

derivatur

facile

ABavrrjqiov instrumentum ad levigandum

havrrjQiia).

(lege

qui, quae levi-

^

gat, polit, tundit, et XsavrrjQioy instrumentum quo hi utuntur.

idem quod ncTVQOvoOav^ furfuribus infeatari^
squamosa rudiori ohtegi,

Vs. 25. TiiTVQiarip a tiitvqi^biv

hoc loco superjicie
Ys. 29. ;f (^i;<?/^oi^Top

^

^

arsenicum auri colorem habens optimum putabatur. Dios*

,

Mat. med. Y. 120, 121.
ut apparet ex
omittitur aQyvQOv

cor.

Ys. 34. fxvai

Vs. 36. xov(poXidov j

Graecos
Cf.

Ex hoc

Tijg Xeyo/ufvrjg XQr/Trjg.

nomine

xov(poXi6ov

recentiores

38.

vs.

,

quoque

loco apparet cretam

Ceterum KovcpoXidog nomen

designari.

apud

est

dq^QooeXyvov quoque nomine noti.

selenitis lapidis,

Salmasius Plinn. Exercitt. p. 1098 C,

Payina

9.

XaX(xxav6ov
o^bl Xsocvag. Locum lacunosum quomodo sanemus non
video; legendum fortasse: X(xXxav6ov xai 6biov o^bi XB(xvag; aut statuendum ex posteriori prioris vocis syllaba ^oy librarii cuipa ortum esse
quod ipsum alteri eiov originem praebuerit, ita ut vera lectio
6aiov

Ys. 6.

,

j

sit:

XdXxav6ov

Xadvag

h^ev

imyQacpB

^

Mat. med. V. 114; Plinius,
menium sutorium vocat.

Hist.

Av6og

cartbamum

Dioscor.

Ys. 8.

Jivxvcog.

Ys, 11. ;(Qcb

xvrjxov

ortum

,

aut

petita;
loribus

^

(fieri

hodierni

XXXI V.

jungendum cum praecedenXi

dicunt.

phrasi ut

sit:

dXavvav

Ys. 25.

Miovog

,

(1.

(1.

videtur

nempe

y

metallo vidd.

o;(iOTfjg

Dioscor

,

ad luteum

dvd
bXvSqwv

bXvSqcov

colorem

fie\)og

tingendum

ovv

ovQ(p

memoratur.
ludaei

natdtov

de Med.

insigniti,

a\

Y.

22

o^^iOT^g omissa

post

,

x^Xtdovtov
1

1

quibus veteres
vel

;(BXtdovta

63. B.

Urina pueri incorrupti

a(p66Qov.

quoque, Pag. 12

Celsus

nomine

52.

Mat. med. V. 116; Plinius,

,

pertinet ad herbas

dictum. Vid. Salnias. Exercitt. Plinn.

infra

XXXVL

malleolo, elaborato.

aliis

tincturae,

ve/uti in co-

31.

mensurae mentio;

utebantur

Ys. 27.

eXavvB) ducito

XXXI V.

Ys. 36. OTVJirrjQcag

re-

monte Cimolo insulae ejusdem

-KiftayXcag) y^g. Terra in

De Misy

Hist. Nat.

male

solet) utitor.

nominis, effossa, cretae genus. Conf. riinius. Uist. Nat.
Ys. 23.

cf.

32, atra-

fortasse ex praecedentis ;^QC0iUdTcjv priori syllaba
ita

Ys. 20. KBi/LiojXBmg

quem

flos est

I^at.

De Chalcantho

,

ut

hic

in

auri

vs.

9, in auri duplicationis formula

§

4:,^n compositione medicamenti

urinam impuberis pueri numerat.

De

urinae

,

256

impubium puerorum contra
XXVIII. 18.
Vs. 38. y.ai

dovT^^s

YQCtipaQ

aspidum usu

salivas

odoyTt^e)

(l.

dente

,

,

Plinius, Hint. Nat.

cf.

aprino ut videtur

utebantur ad chartae papyrive scabritiam laevigandam.

Cf.

veteres

,

Flimxis ^ Ilist.

XIIL 25. Chartam ea ratione laevigatam Gicero, Ep, ad Q. ft,
II. \hh (Ed. Orellii) dentatam vocat.
&iov
Qecov) dnvqov
Compendium quod hic, ut et vs, 44 usurpatur nobis certe ignotum, neque magis videmus, quomodo vocabulum,
Nat.

Vs. 42.

(l.

.

q vs. 43 indicatum, post GTVJtTtiQtag aj^iaT^g et xofifiscog mentionem impleamus. Ceterum eadem aureis literis scribendi formula, hic
litera

ut

non absoiuta, iterum

videtur

recurrit

44

vs.

et vss.

1

—4

paginae

sequentis.

Payina 10.
Vs. 1.

TO idiov legendum

tw

tov

ut apparet ex praecedentibus

^

,

ubi inverso

ordine de iisdem, aerugine, sulphure et alumine agitur.
Vs. 3.

oivcf

ddaXdaaco

i.

e.

vino cui aqua marina non est admixta.

De

vinis

quae aqua marina admixta praeparabantur, OaXdTTwt. ovvoi., vidd. Dios-

Mat. med. V. 27; Plinius, Hist. Nat. XIV. 24.
^Tco dk T(bv ^YiQ&v TtdvTcjv 1] dXxTj u 6. quum haec omnia arida
sint, pondus eorum sit staterum 20, sive drachmarum 80.
cor.

Vs. 9.

y

Vs. 20. TO dk ;(aXxovv
rare vis, ne

sit

/ui^

ix^TO) Sdaog^

e.

i.

si

opus aeneum

asperum, sed ante probe politum

est

facta

quod deau-

et laevigatum.

Pagina 11.
Vs. 12.

x)(^Xy'Ov

TQOj^ixov^

intelligitur

aes fusile^

cui

opponitur

«"'AaToi^

seu aes ductile. Prius ;(ahAbg TQo;(i^x6g vel TQo^^ag vocatur , quoniam
fusum massarum rotundarum TQo^ci^v formas imitabatur, Vid. Salmasius.
Ecoercitt. Plinn. fol. 1077. B; est autem idem quod j^aXxbg j^VTog.
^

,

Vs. 15. <Pc/ui]vag

—6

JSa€l{L JSaijTrjg. Quis Phimenas hic Saites fuerit aliunde

nobis non constat.

thaumaturgo,

vel

Nomen

videtur ex Aegyptiorum lingua petitum et a

chemico quodam assumtum, ut

rimentis suis auctoritatem compararet;
care

potest

afferens,

qi— j^,Km

portans signa, auguria.

ita

vel

Sed

scriptis vel

qi—j^Aeiii,

expe-

signifi-

comparari quoque

nomina Aegyptiorum ^aficVLg, ^afir}vvg qui devotus est deo
Mendeti; n^ij^HH^iC, Menae regi devotus ; M^yya^ Menas nomen quoque
possint

,

,

Graecum,

et

ex

dcoQog contractum.

posteriori tempore, sanctus

Menas, nomen ex

M.rivo^

;

257


— y.qiaaov

Vs. 22. ovsc earcv

Vs. 25. 'Aai]/uov

€r7tc\\. ejujisl^^ov

asemo

paratio vero
Vs. 34. TQiiLieXog

d^a)fiov

(^.

HQuaaovog)

Sensus esse videtur,

darifiov,

Asem

melioris.

corrigendum

,

TQiTOV ju€Qog dfico/uov

,

eha

forte

Dioscor. Mat, med.

vid.

TiQogSiSov

;^fi}|/€«;<7ap

aut TiQogdidoadco TQLfifxa

De Amomo herba

amomi.

liaec in parenthesi sunt accipienda.

y

df>t(x)fiov

,

rb

ramentum

14.

I.

Pagina 12.
Vs.

7.

"Ydarog Oecov evQeaig
sese

textu

posteriorem

formulam
rint

evQtjaig). Si prior hujus capitis titulus ""AXkrij

(1.

habet, alter hic male additus videtur.

recte

inscriptionem

putaverim

indicari

veriorem

quo

,

et

Ex

ipso

capitis

vdarog Oecov praeparandi

ad opera deauranda usi fue-

et ipso

Inter Zosimi, chemici Saeculi V*i scripta

artifices.

tamen

memoratur

liber

II€qI rov Oeiov vdarog, In Glossis Chemicis (editioni Palladii de Febribus
a

Bemardo, Lugd.

Bat. 1745

Vs.

9.

Vs. 10.

ovQOv dcpdaQov
d7r(o(l,

evacuandi^

sensu

;

^

quarum tamen uuUa huic

exhauriendi

an

dubito

sed

loco convenit.

dcpOoQOv) corrigi potest sententia ex

(1.

dno)aiQ(oaag 3id

rrjv

rQvyeiav

(1.

rQvyiav),

9

,

Verbum

vs. 27.

aecQoco

usurpatur, inde dnoaevQoco eodem

significatione

non

vdarog

curatae additis) complures Oeiov

signifieationes arcanae traduntur,

quaedam

peculiaris

ratio vasculi

evacuandi

propter additum illud bid rr^v rQvyeiav ^ ita ut faex in vas-

indiceturj

culo remaneat. Cf. infra vs. 47.
Vs. 12.

dQeovrai

Pag, 4

Cf.

dQawvrai),

(1.

vs.

Vss. 13, 14. TTQOxeig
e

11

rarefacere^ lenius

^

mollius reddere

12.

,

riQiadevnog

quae

reliquis,

^AQawvv

hoc capite

in

quomodo sanentur non

haec

,

video; neque

sequenti misere corrupta leguntur,

et

sensus idoneus facile eliciatur.
Vs. 15. TivQirrig.

De

Vs. 19. ftwYerai
solis

Vs. 22.

rfj

nomen

pyrite lapide
;^covia
solet

q/

cf.

fieqog

Dioscor. Mat. med. V. 142.

a\

f^eqij 8',

quod tamen nude

indicare,

credo; an inteUigendum de die

JSolis,

sione miscetur, 2° die^

Lunae

vdarog Oewv,

Vs, 24. Kdra{)i,

i.

e.

V. ad vs. 7.

Kdro)xog

Compendium

die

Hic

,

dv([, dy^xovarig,

^covia

posse non

interjici

Die Solis una pars fu4 partes?

ita

fortasse

sic

ipost rfj

ut

sit:

legendum vdart.

Oeico.

De anchusa herba, qua ad lanam

unguenta componenda utebantur
veteres, vidd. Dioscor. Mat. med. IV. 23
iVix^f. XXII.
25; Plinius.

coloribus

praetiosis

praeparandam

,

et

23; XIII.

2. §

2;

XXI.

59.

Kdro^og

hic et vs.

30 formulam indicare

videtur sive rationem qua anchusa probe et satis diu servari possit, ita
ut virtutes suas retineat.
33

,

258
Vs. 27.

^Avkrav

Secundum Plinium

arqo(iiXiQLs,

anchusa oleo

Nat.

XXII. 23

dissolvitur.

Vs. 36.

Tavra

Vs. 38.

Aidov ^QVYBLOv

Vs. 38.

xai x^Xdaag, referendum

(3aq)ag

TtQog

d>g

Rist.

,

videtUr

intelligi

,

vel XQV^''H'^ ^*^^^

Tzocei:

simile quid.

^QvyLov). Lapis Phrygius

(1.

tores Phrygii eo utebantur. Vid. Dioscor.

Phrygio tuso

Phrygio fucus admixtns

lapidi

vocatus quoniam tinc-

Mat. med.

V. 140.

ad t6 sqiov^ lanam

,

prius lapidi

aliquamdiu immergendam, deinde postquam

arefacto

et

videtur

ita

iterum immergendam.

sit,

Vs. 42. rjxovaa dk nQozXvxig. Vitium latet, cui

quomodo medeatur non

video.

Pagina 15.

Vs. 15. nadsQcjTtVGfv i
rid.,

nai^deQcog Tig^ ita dicitur acanthi genus. vidd. Diosco-

1.

Mat, med,

17; Plinius, Hist. Nat. XXII. 34.

III.

Vs. 16. vcTQov /3eQVixaQL0v

ortum

posterius, ex sequentibus

,

Tov aanQov ;

nam

Rist. Nat.

Plinius,

XXXI. 46

purpuras tincturasque omnes nitrum sordidum
Vs. 28. /usi^ov

transponendum

€cog enifieX&g

,

XvvOfj. Vid. infra Paff. 14 vs.

Vs. 38.

tiy);^ oi;crai^

xazaXia
Nat. XXV. 85.
(bg

XeoVTvxriv

,

dicitur,

alias

Vs. 39. Xela

^Qaxv ^vtI tov xaQvov

rejiciendum est, et legendum fortasse vctqov aajiQOv vel vItqov

aTifii

cflF.

y

2, ad inficiendas

forte f^v^ov enifjLeXiog ecog ifina^

10.

inserendum xai.

De

leontice herba,

quae

Dioscor. Mat. med. III. 121; Plinius. Hist.

aT/fi/ui)

(1.

§

utile esse tradit.

minutim ut stibium

,

quale usurpari solebat

a mulieribus ad supercilia tingenda.

Vs. 44. eaTv fcfievov ^

intelligendum

(^X^^^^V* aliisque,

secundum

videtur

ut
vss.

de

lana,

alumine, aTvnTr\QLa

19, 20, praeparata.

Pagina 14.

Vs. 4.

Krixei^Ta

med.
Vs. 6.

I.

(1.

xrixida) oficpayJvr/v

146, Kr]Xig

7]

^

i.

e,

gallam ompJiacitem

j

Dioscor.

Mat.

fiev Tig ofccpax^Tig xaXetTai.

xai TQ^ag legendum videtur TQt/aag, participium formatum a Latinorum
tero; aut TQiipag a tqi^g).

Vs. 8.

'

AvTtyXavxeifiog

caeruleum
colore

tinctae

^AvTLyXavxiaf^dg)

(1.

factitium

,

essent.

,

i.

e.

ratio praeparandi

colorem

quo lanae tingantur perinde ac si vero caeruleo
Sic apud Dioscor. Mat. med. V. 86, dvTvanoSa

dicuntur quae loco cineris metallici usurpantur, cineres factitii.

259
Vs. 12. jiQogoTVfif^iBvog ,
Vs. 15.

JwgxoQiSov

,

coridis libro

V

TtQosaTVf^f^evov)

(1.

tov neql

Vs. 32.

Miav,

supra ad Pag, 13 vs. 44.

Sequuntur excerpta nonnuUa ex Dios-

vXtjg.

de Materia medica.

Mat. med.

Vs. 16. 'AQaevixov. Dioscor.

^^,^^. 'EavSaQazri

vid.

,

V.

120.

2av8aQd;(rj). Dioscor. V. 121.

(1.

Dioscor, V. 116.

Vs. 34. OalXadrivai.

Apud

Dioscor. legitur OQavaOfivaLy codicum ut videtur et

editionurn

consensu; sed correxerim dXaadfivavy a dXdcD

tundo. Cf.

Dioscor. V.

84

dXaaOelaa Se

in.

,

franffo

^

con-

eVTecpQog.

Vs.36. Kadfiia. Dioscor. V, 84.

Pagina iS.
Vs. 5.

XQvaoxoXXa. Dioscor.

Vs. 11.

MtlTog 2vvo{\.

Vs. 14.
Vs. 17.

V. 104.

2ivcj)7tixfj. Dioscor.

de TeATovvHTjj

Haec usque ad

vs.

de Avf4.vCa^. Arifivia^Xeyofievri

Vs. 19. fziyvvftevri alfcaTc
terrae massis,

sigilli

atyeC(o

,

V. III.

,

17 sunt ex Dioscoridis V. 112.

Dioscor. V. 113.

fabula orta

ex capri figura quae Lemniae

loco imprimebatur.

Vs. 22. ^TVTiTriQta. Dioscor. V.

122.

est haec quoque vulgaris apud Dioscor. lectio
pro qua Marjam reposuit nvQ&Seg^ a reliquis editoribus receptum.

Vs. 40. TVQcbdeg
celius

,

;

Pagina 16.

NhQov).

Vs. 1.

NvTQcjv

Vs. 4.

KtvvaftdQei

Vs.

fiLViG)

6.

loco

(1.

(I.

Dioscor. V. 129.

KLVVa(idQi). Dioscor. V. 109.

fiCvvov.

Apud

unus codex habet

Dioscor. legitur dftfLcco
ftivico ut

— afifiiov

^

priori

tamen

Papyrus noster.

Vs. 15. "^YbQdQyvQog. Dioscor. V. 110.
Vs. 16. ftrjviov

^

apud Dioscor.

dfifiCov

^

sed in editt. ante

Goupylum

dfcrivCov.

PAPYRUS

Y.

ALPHABETUM ET LITERARUM COPULATIO.

Papyrus,

numeris

74 a

cujus

manium

vestigia

illic

fuisse, ut

in

parte

fragmenta

signa

quaedam

et

ampla supersunt,

satis

ita ut conjeceris

aliisve causis

,

verumtamen

valde adtrita

,

ita

phrases agnosci possint. In altera super-

quoque textus Demotici,

nida cernuntur,

Textus

,

frequentiori tractatu et usu quotidiano

ut non nisi hic
ficie

in

aversa

in

M., in Musei Catalogo litera et
MS*^ monumentorum Anastasianorum A. MS.
utraque superficie textum Demoticum continuisse vi-

Catalogo

in

Olim

distinctus.

detur,

ad 0,09, longus 0,90

0,08

altus

398,

I

at

multo obscuriora

et fere prossus eva-

dedita opera hic antiquam scripturam extersam

papyrus novo usui inservire posset.
Graecus

serie

vocales

in

novem columnas

viginti

vel

series

dispositus,

exhibet:

septem alphabeti; in septemdecim seriebus quae sequuntur

totidem consonantes, singulas

cum una

seriebus postremis copulationes

Reuvensius de hoc

MS

dua^um

vocalium conjunctas; denique
vel

trium consonantium

egit Lettres III. pp.

111

— 113.

in

cum

undecim

vocali.

Scripturae specimina

exhibet Tab. nostra IIL nn. 5, 6.

4

6

a

3
ya

da

da

7
xa

e

ds

da

X6

1

2

5

8
Xa

dri

6n

Xi]

(iv

yv

8i>

di

Xi

fio

yo

do

6o

xo

V

yv

dv

6v

€0

y(o

d(o

6(a

n
i

0

9

11

fia

10
va

fie

ve

Se

vri
/LIL

VI

Ao

flO

XV

Xv

flV

vo
vv

XCO

Xcj

flG)

VG)

Sri

Sv

16

14
aa

15
ra

(pa

Qe

ae

TS

q)e

nri

Qn

arj

nv

qt

ai

ri

(pt,

no
nv

qo

ao

TO

(pO

qv

av

TV

(pV

ncD

qcD

acj

TG}

(pC9

12
Tia

13
qa

ne

261

17

18

ipa

20

19
(Squq

22

21

YQvg ^Qag

(SQcog

23

24

XQig

/LtVG}g

25
26
27
28
29
^ag TiQag OQag cpQag XQ<^e

YQag

YQoyg

^Qsg

XQog vag

TiQsg

OQsg

(pQsg

XQeg

YQsg

dQag

^QTjg

XQvg veg

TTQtjg

OQYig

q)QYjg

X(^V9

YQTig

SQsg

^Qtg

y-Qoyg

vrjg

TiQig

GQig

(PQ^S

XQ^S

ipo

pQvg
^Qog

dQtjg

^Qog

fzvag vig

^og

TlQOg

aQog

(pQog

xaog

ipv

(iQvg

YQog

dQig

^Qvg

/nvsg

vog

Svg

TlQVg

OQvg

(pQvg

X(^vg

8Qog

^Qcog

ftVYig

vvg

icjg

TlQCOg

OQcog TQcog

Xq<og

dQvg

XQag

fivig

vcog

ipe

Xi

ipeo

^Bg

dQog XQasg^) /uvog
XQYjg

/Ltvvg

A D N 0 T A T
In

19

Seriebus

sitarum

— 29
r

consonatium

^

et

omissae;

duarum
in

,

I

0.

triumve

cum

24

25

seriebus

et

compo-

vocalibus
literae

y

et

g

cum

tantummodo consonante compositae. Quod ad ^ adtinet, omissio non ex
duplici natura consonantis, xg vel ys
explicanda, nam cp et ^ literae duuna

>

,

plices,

aeque ac reliquae

28, T omissum,
vitio fortasse,

quum

quo

priori serie

litera

Errorem tamen agnovit

Ad
quario

conjunguntur.

g absoluta, scriptor ad

^

r minus accurate expressa formam
in

In

Serie

transiisset; scribendi
literae cp assumserit.

septima compositione, ubi TQcog pro cpQcog scriptuin.

monumentorum genus referenda tabula lignea quae in Museo antiasservatur, itidem cum reliquis monumentis Anastasianis ex Aegypto huc

translata, et in

Catalogo Musei sub signis

atramento scriptas

alphabeti

CCXXXVI.

)

consonautibus

simile

superficie,
literas

cum duabus

lege nQsg,

Graeci.

exhibet

in

I.

450

p.

131

descripta. In utraque

sex columnis vel lineis erectis

Tabulam edidimus

in

Monumentis Aegyptiacis

omnes

11.

tab.

PAPYRUS

Z.

LIBELLUS SUPPLEX.

In Gatalogo Musei

numeris

litera et

1.

425

,

in Catalogo

MS^^ monumentorum

Anastasianorum A. MS. 5 distinctus.

Papyrus
texturae

in insula Philis

sed

tenuis,

Textum integrum
initium

versus

multis

et

ornatioribus

inter

se

maniumque

quod temporis longitudini

ditus,

vel

sibi

partem tribuendum;

inter

hinc

complures prioris,

quae vocantur scriptus,

improbandum, sed manu quod ad
constante elaboratum, ita ut eadem

interdum prorsus diversas formas induerit.

textus frequentius interruptus,

mam

literis cursivis

Scripturae genus pro tempore haud

mixtus.

scatens.

literarum ductibus, interdum et majusculis inter-

connexis

characterum formas adtinet saepius non
litera

,

quoque

cui praemittuntur tituli ut videtur,

expressi.

tantum, periisse suspicamur. Textus ipse

plerumque

amplioribus

nonnullis

lacunis,

continet sedecim versuum

Ex harum literarum nonnullarum
MS*i ductibus non absolutis, papyri partem, attamen exiquam

majoribus

literis

repertus, altus 31, longus 76, fabricae satis probae,

et

Lacunis praeterea majoribus

adtritu aliisque causis obscurior red-

atramenti colori pallescenti quoque maxi-

ductus

anteriorisve

et

lineae multis in locis fere evanuere

textus

non

satis

erasi vel deleti reli-

quias, non satis distingui possunt.

Quae omnia effecerunt, ut de extricando, legendo et explicando textu desperandum esse videretur et metuendum, ne fere inutiliter jaceret Papyrus, curiositatis potius
quam verae scientiae studiique monumentum. Id tamen non in
fatis.

Feliciter

undecim
saeculi

enim accidit, ut

irreparabili scientiarum

quinquaqesimo

et

vir doctissimus

E. J. Kiehlius, qui annis abhinc

damno, morte ereptus

est, inde ab

anno hujus

per quatuor sequentes Leidae degeret, in Gymnasio

Praeceptoris

munere functus. Huic papyrum nostrum ostendi

difficillimum

inceptum

adiret.

et

proposui ut

Consentiebat vir doctissimus; indefessa patientia

264
atque ardore nuUis difficultatibus a proposito deterreri se sinente, laborem arduum
et

periculosum,

rum negotiorum

Rem
huic

quoque taedium movere minitantem suscepit

saepius

interdum inter plurima muneris

horas,

et reliqua

publicorum

et

quas

et

privato-

studia sibi servare poterat, operi impendit.

hoc modo

egit

officia

ut singula deinceps ipsius textus

,

,

quae

signis et literis

praemittuntur omissis, apographa faceret, quae deinde, nova comparatione
Literis

instituta corrigebat.

potuerat,

nova cura agnoscere aut certius definire didicerat, veriores su-

sed

prascribebat

quae dubiae manserant, aut quas nondum enucleare

quae probabili conjectura suppleri posse videbantur, uncis inclu-

,

debat; reliquas quae prorsus perierunt, aut nulla fere vestigia rehquerant
orbiculis,

0,

quibus

indicabat,

literas

ex

saepius

repetita

quodammodo apparentes suprascribebat.
Mense februario anni 1851 undevigesimum apographum jam
tamen suscepto, tempore opportuno

posset ad finem
multiplices

inter

mensem
triensis

parvis

paraverat

,

quum

negotiorum obrutus per aliquod tempus ab opere desistere debuit,

multitudine
consilio

,

collatione melius

illud iterum

resumendi

et

quantum
otio nuUo

quoque perducendi. Propositum adsequi ei non Hcuit,
labores concesso. Res itaque jacuit annos quatuor, usque ad
1855, quo tempore KiehUus ad cathedras Athenaei DavenLeidam ad novum munus obiendum reUquit et Daventriam

januarii

vocatus,

profectus est.

De papyro edendo eousque numquam sermo inter nos fuerat. Textum tantummodo ex obscurissimis literarum ductibus prodere sibi proposuerat Kiehlius;
argumenti

expHcatione

et

adnotatione in

posterius

tempus remissis, quando,

tandem de dubiis

literis quoad fieri posset, certior
Leidam relinquenti fructus studiorum,
et temporis huic labori impensi probe servaretur, apographum quod postremum scripserat involucro inclusum, utriusque nostri sigillo obsignatum in Museo

saepius

repetita

factus fuisset.

collatione

Ut autem

antiquario depositum

viro doctissimo

fuit.

Tandem textum cum reUquis
cam lucem editurus, involucrum

papyris Graecis Musei

nondum

editis in

apographum reddendum
vice
redactum a viro doctissimo mihi fuerat commissum
quale ultima
Priori igitur loco hic damus apographum iUud quam maxima cura
ditum.

resignavi et

Sequitur textus repetitus, quaHs jam a

rarum quae supersunt Hneis

Vir clarissimus

S.

A.

et

ductibus

me

herdacht. Amsterd.

bij

videbatur, accentibus,

Naber in Universitate Amstelodamensi professor,

aan de

typis red-

distingui aut ex certis Hte-

restitui posse

cribendo Papyri hujus teztu studii mentionem fecit in Opusculo:

Kiehl, leeraar in de Staatswetenschappen

pubH-

constitui,

Kiehlii in trans-

In memoriam. Mr,

E.

J.

Rijks hoogere burgerschool te Middelhurg

de Eoever-Krober-Bakels. 1874. (Non prostat).

,,

265
ceterisque signis

additis;

scriptor usus est
licuit

;

tandem

formarum literarum quibus libelli
quantum ex certa texti lectione expromi

exinde conspectus
versio Latina

,

adnotatione instrilcta.

,

Reuvensius de hoc MS*o pauca egit , Lettres

III. pag. 34 , ubi textus primo examine duas tantummodo ^oce^ e^oOav et exxXriaL(av\di^imgnQxe sepotuisse testatur.
Libellum supplicem continet ab Apione (seu Annione ?) episcopo legiqnis Syenae
,

^

,

Contra-syenae

et

Elephantinae

praesidium

agitantis, ad

barbarorum

invasionibus

,

Theodosium
et

Eegypti

meridionalibus

in

injuriis,

et

superioris

Valentinianum imperatores missum, de

quibus ecclesiae in

militum praesidiariorum numero ad eos repellendos non

locis illis

vexabantur,

satis sufficiente.

MS*™ ad annum quo Theodosius Magnus in

Referendum itaque

finibus

Oriente

,

Valenti-

nianus II simul in Occidente imperium obtinuerunt. Theodosius anno 391 post. C.
Valentiniano Occidentis regnum obtuIit,sibi Orientis reservavit. Hoc sequenti anno
occiso

,

sequitur ut papyri aetas ad

Utrum ipsum

phum

libelli supplicis

habeamus

unum horum duorum annorum

exemplar imperatoribus oblatum

,

referenda

sit.

an vero apogra-

non constat. In insula Philis repertum fertur unde conjicere
papyrum ob unam aliamve causam ad imperatores non missum
apud Apionem remansisse sin apographum sit quod episcopus sibi reservare
ejus

fortasse liceat

,

,

,

;

voluit, satis nitide et

2) [T]oia Yti[a'\

cum

,

cura pro eo tempore scriptum fuisse

facile

agnoscimus.

xul 6ak[aa\aYia xat 7iaVTo[a av]6[Q]6)7icov s6[vova] xav ysvova
V7V

000

[dsa]7ioTac[a] (p(f00 dsodoaicj xa^ VaXsvTLvi^a^vco TOi0000ou^a7c

-\-

3) dsrjaia xai rxsaia 7i[aQa] avvicovoa sniaxo7io[v] X[s]ysG)Voa avrj[rrj]a xai.

8
00
4)

r]di00

xsv00a0rr]a xat skscpavTivrja maqx''^^ 7n[p v]iusTs[Qaa a7v\0600i0oa
si>G>6sv r] vjusTSQa q>[ik]av6Q6)uia JiaaiV Toia dsojusvOia ;csiQ[a] ds§iav
[oQs^ysiV [o]6sv xayo) tovto aafpcoa /usjua^rjxcoa stic raads Ta[a d^srjasia

aToa
5) sXrjX[v]6a [t]ov

7iQayju00000Toa Toa sv SQvyoia siju€[v]

/usaco tcov aXiTrjQicov

(iaQ^aQ[ci)V [ist\a tcov efzov sxxXrjaidyy Tvy;^avcov tcov TSiXsvTivcov

noX X
6)

co

jusTaSv xai avv0v/ad[(ov] 0000Xaa

naQ

sxsi[vcov]

000aq300ova [xaT]adQO

[juaa v7rs]jusvojusv ovdsvoa aTQaricoTOv 7VQ08iaT[aju]svov tcov

T
QV
71

7)

rjfzsTSQcov

jurj

TO71C0V sx To[v\

vvaju
8000€vcov

firjT€

Tov fi000s

T

TO

CO

/Lisya 7ii7i00fi€V0y

Toaaraia 7iQoaq€vyova€vv

€XxX[riaicov] x[a]i

€7iafMvv€v\y]
34

266

8)

anrcDVB
covb/li
TtQoanmrcD 7tQOXvXivdov/UBv[oa] rcov dBtcov v/ucov xai a;(QOv0000;(v00000B

T
^araSicoaai dBaniaac q>QOVQBW fiBya

+
a

'

9)

aytaa Bznkriataa vno
a

tcov

naQ

rifiBtv

6at

V

T

aTQartcolrcov^ x0nt6Ba00000va 100000

V
V
T
ado0Btv nsQt navrcov xaOcoa ot bv

(ptXa)Yjt

ovtco

(O

vo
a
q)Q
q)QOVQto)
ano6ri000io0[aT^QaTt6)[jat]0000ovvfiBTBQaa
10) Tcahwf^BVolt^
[yv]^
ovaBiVxa

a
Q0v0000t vnovQyovastv Tata bv qtXcD aytata to\v\
11) BKxkrjatata ovtco

6\_bov]

0

0

o

0

yaQ 8vvYia000B0aodBV0000v yQBa00v0Bi00y0000vxaaftB[T\
V
toa

BtBvat vofiodBataa 00100000
12) /SaQV

0
yaQ

rja OQt^Ofi[B]vr]a

xara

[t]6)v n[a]Qad[o]v[T6)v] 000;^B000^fi0Gyv-

Bt

0f600086)a

naQ

vftcov

6Bant[a]6BV : anaarj[a]
BV

T

13) avvaQnayrja tov 8tBvaVTt[aa ft^BQOva yBVOfi[B]vrj[a] r]fi00000riaytVf60000'
axo[X\at,ov[ari]a 6Btaa \y]fi6)V xa[e]

a

14) tStxrja ;([aQt]Toa nsQ^t] tovtov (potT6)[T]r]a nQ[o]a tov fiByaXon[QBn]B[aTaT]ov

xat nBQt^XBnTOV xofetTa xat 8ovxa

aa
15)

TOv6rj8vaxoXtfttTOv

xat

tovtov

tv;(6)Vt00 avvri6[Btaa]

8
XQ
6b6) aftBQyov at6)Vt[ov

16)

8ta

navToa^^^

V

a]fta000000

ov

0^0000 t0000T6)

.

..

,

367
^x^v

1)

2)

Totg

xal daX[da]a7jg xal Jiavrbg \av\dQO)n(ov e6\yovg\ xai ysvovg

yYj[g\

[d^eajiOTacg
3)

Q7' S

q>q)

.

.

QeodoQtco zai Ba)^vrivi^[a\vco rotg

.

vnoig

.

.

xai iHeaia T€aQ\a\ 'AnTcicovog 6ucax67io[v\ Xsyeovog 2vrji\yrf\g zai
Kev\rQa
xai EXecpavrCvrig enaqx^^S Y^S \v\/ueTe[Qa\g
/\Yig

Serjaig

.

.

.

'

.

.

.

^

0[rj\/3\a\i^dog,

4)

EcG)dev

vfzereqa

7]

naaeiv roig

(p\ik\avdqG)Tiva

dQeye\i\v, \b\6ev x^a^yo) \to\vto aacpcjg fxefzaOrjZcog
\t\ov nQdy/ua[Tog\

5) ekrj\Xv\6a

/SaQ^d\QG)y\

. .

a

.

yocg e\v\ /ueacp tcov dXiTri\Qi\G)V

tcov e/uwv exxXrjaicov

fievo/uev

Toncov

ex

Tvyxdvcov tcov TetX\e\TiVG)

g naQ

6) /ueTa[§]v xai 'Avv\o\vf:iddG)\v\

\T\a3Qo[/u\

8)

nQogncnTG) nQOKvXtvdov/uev\og] tcov Oetov v/ucov xai

d\vva/u]evG)V

/urj

.

cpo

ovdevbg arQaTicoTov nQoei .... vov tg)\v\

,

tovtov

7)

x[a]i

a

exei\vG)v\

rj/ue[T\eQG)V

,

x^tQa de^idv
eni TagSerccg

deo/Ltevotg

/u

.

.

.

e\xxX\rjaiG)v\

e /ueTanin[To\/uev[^G)V

.

Toaavraig nQogcpeijyovaevv enaf^vveLV

juijTe

d^Qd

^

g

xaTa^^LcoaaL deaniaai cpQOv\Qelov\ /ueya
9)

dycag exxXrjacag vnb tcov naQ
vaev

a/u

.

.

.

ndvTov
a

etv neQi

aTQaTico^T^cov xa[i e\ncdea6[aL\ ....

rjfxelv

10) xaXov/uevo, cpQOVQvco yfjg v/uereQag

xadcog ol ev ^iXco ovtg)

,

.

.

,

a

Orjg.

arQ

co

vnovQyovaiv racg ev 4*vXco dyiavg tov de[ov\
11) exxXrjaiatg ovtco

yaQ dvvrja

.

.

.

.

g

.

.

.

3ev

xai

/uereievai vo/uo&oalag

12)

^aQV

ya.

r/g

dQi[^]o/uevrjg

[ei\3cdg n[a]Q' vjucov

13)

xard

t[g)]v

dean[t]a6

na[Q\a3o

avvaQnayfjg tov 3t evavretag [f^\eQOvg yevo/u[e\vrj[g\
axoXa^Qova
6etXa\g v/ucbv
.

cov....

;^

[d]ndarjg
rj/uere

.

14) iStxfjg ;([d\QtTog neQ[i\ tovtov (potTco[T\rjg nQbg rbv /ueyaXon[Qen\e[aTaT\ov

xai neQi(3X[enT\ov [x\6/utT[a\ xai 3ovxa
15) T0v6'

rj3v

.

.

oXt/uirov

xai tovtov tv;(G)V t

TG) Oeico df/.eQyov atcovt ...

16) 3td

ndvTog^^^^^^

x

.

.

fjte

.

.

avvrjdei[a]g

.

-

-

X

268
CONSPECTUS FORMARUM LITERARUM QUIBUS SCRIPTOR LIBELLI USUS

cct

r

r

7]

n

>

y y T ^

(A

U

11

-0-

/

X

1

i

^X^

KO

EST.

269

laJ

(rt/

270

Ex hoc

conspectu patet formas

literarum

et t;

y

v

et niy

^

quoque

saepius inter se similes redditas esse, ut non nisi difficillime distinguantur

pleruraque

ficatio

ex

vocum

orthographia

,

earumve sensu

,

et

S

signi-

certius aliquantum

cognosci possit.

interdum linea recta breviori exprimitur, interdum tamen quoque sursum

i

valde

praelongata

et

in laquei

formam ornata,

deorsum producta

sive

et sinis-

trorsum curvata.

X plerumque ad pedem literae praecedentis adnectitur; ita ut infra lineam
locum occupet; interdum quoque in ipsa linea inter reliquas literas scribitur.

n

formam cursivam solitam adipiscitur.
deorsum producta et sinistrorsum curvata
interdum extensiorem sed angustam formam induit.
in paucis locis

Q hic
<y

illic

linea valde

Literarum copulationum exempla vide:
710 in

Tc;

ct

in

g; ti

et

ro

in r.

ai^

in

a

;

xX

et

xo

iu

eff^ertur.

x;

fis.

in fi;

,

VERSIO
?

Terrae

et

maris

et

et

hominum

omnis

nationis

et

suppiicatio Appionis, episcopi legionis Syenae et Contra-Syenae

Elephantinae , provinciae terrae vestrae .... Thebaidis.

Consuevit vestra humanitas omnibus indigentibus
gere,

quamobrem

veni negotii

meis
inter

dominis

generis

et Valentiniano

Theodosio
precatio

et

et

.

.

sum

in

.

ecclesiis

manum

dexteram

porri-

et ego hoc manifeste edoctus ad has precationes

in

medio sceleratorum barbarorum una cum-

versans, Teiletinos

ab

Annubades

incursiones

iUis

passi

sumus

nuUo miUte
nostra loca

,

quum

dilabantur ecclesiae et non possint neque tot

confugientibus succurrere,

supplex

accido provolutus

rum
sanctae

(ad pedes)

divinitatum vestrarum

designari sancire praesidium

et

magnum
de om-

per nostros miUtes et

ecclesiae

nibus veluti in Philoe

impoluta-

sic

vocato praesidio terrae vestrae .... Thebaidos

succurren-

tibus in Philoe sanctis dei
ecclesiis.

Ita

enim

legislationes

grave enim
rapinae

a vobis constitutum universae

oppositae

partis factae

cessante

divina vestra et

pecuUari gratia,

comitem

et

de hoc ventitans ad magnificentissimum

ducem,
et

deo
per omne (aevum)

hujus assequens famiUaritatem

opus aeternum

et

iUustrissimum

,

ADNOTATIO.
Ys.

1.

Vs.

2.

%x^v

.

.

.

.

.

^y.

5

.

Exordium

.

.

libelli suppiicis

fortasse, aut voti formula

solemnis in ejusmodi instrumentis constituta.

B aXsr irila]v(p

0eodoat(o xai

,

iitem

in ifine

v

horum nominum

Pa-

in

pyro non addita; alterius nominis primam literam Kiehlius^ transcripsit
sed ex comparatione vocis paqftdiq(ov\, vs. 5, apparet

qua

Romanorum V Graece

litera

B

esse

legendum,

exprimitur. Theodosius I, cognpmine

Magnus, a Gratiano imperii socius cooptatus anno 379, post hujus
mortem ipse Valentinianum II, Galliae uxoris fratrem, Valentiijia.ni I
et

Justinae

filium in societatem imperii adsumsit; Valentiano

imperium

dentis

zantium

Occidente

ex

,

ipse

tribuit,

Orientis

sibi

Occi-

anno 391

retinuit, et

ubi per quatuor annos mansQrat

,

IF

rediit.

,

B}'-

Anno

sequenti Yalentiniano Arbogasti FrancQrum regis jussu occiso, Theodosius

per tres annos universum imperium tenuit

,

et

anno 395 Mediolani

obiit.

Libellus supplex in Papyro scriptus itaque reflerendus ad annos 391 aut

392, quibus duo imperatores simul imperium tenuerunt.
'AnniowoQ incay.6no\v\ keYeovog. Dubium an legendurp
,

Vs.

3.

n\aq\d

'Avvlcjvog

;

literae

v

'Avvicovog, 'Avviuov

cognitum. \Ania>v

quinque

et
j

Seqanlcov a Serapide
'

in

MS*» distingui

vix possupt. Kiehlius legit

nomen, quod sciam

npmen grammatici Alexandrini

Nomen

libris scripsit.

Melius itaque

n

vel 'Avicov viri

;

Ani(ovog

sit

,

aliundq npn

qui historiam Aegypti

videtur ab Apide tauro derivatum, veluti

non vero ad Romanorum Appium referendum.
\iic

legendum

videtur. Anionis

,

aut Apionis epis-

in Oriente Qhristiano non invenitur; sed
Oxyrinchi episcopus, apud Lequijen
utrum
'Anq)v,
Apphy,
quaeri possit
T. 11. p. 579 memoratus, sub Apionis nomine lateat,, unde orthogra-

copi

nomen apud Lequien

phia 'Annicor

cum

Apion episcopum
Elephantinae ,

dipUci

n quedammodo

se dicit legionis

(eparchias)

Thebaidos.

commeij:daretur.

Syenae, Kentra-(Contra)-Syenae
In Papyro legitur Xeyeovog

corrigendum Xeyscjvog. Lacunas urbium Syenae

gendum

et

Centra-Syenae

KoVTQa-Svr^vrjg) et insulae Elephantinae , ut

et

,

et

sed

(corri-

nominis

0i?-

,

273
ex

fiatSogj

literarum

ductibus

supersunt

qui

satis

implere aut

certo

Idem dicendum quoque de iis quae sequuntur;
eparchiae nomine Thebais tantummodo
y^g
intelligi potest, unde conjecerim snaQxCag y^g vjusrsQag rfjg 0rj(3at8og.
Thebais nomos decem Aegypti superioris complectebatur et sese extenpossumus.

restituere

inaq^^Cag

[v^/^srslQalg

debat ad Aethiopiae

quarum

altera

ab ortu

sitos.

,

Provincia in duas partes divisa per

fines.

nomos continebat ab occasu fluminis,
Urbes,

vici,

pagi vel

y.odftat,

in

altera pars

Nilum
nomos

utraque ripa ex opposito

eodem nomine, sed addita voce //Contra" designantur. Sic
in dextera ripa: Coptos, Thmui, Ombos, Syene, quibus oppositae in
sinistra ripa Contra-Coptos , Contra-Thmui
Contra-Ombos, Contra-Syene.
saepe

sita,

,

In sinistra: Latopolis, Apollinopolis

Thaphae, Talmae, Pselcae, quibus

,

oppositae in dextera ripa: Contra-Latopolis, Contra-Apollinopolis, Contra-

Thaphae, Contra-Talmae

et Contra-Pselcae.

Secundum Notitiam Bignitatum Or.

Or.

praesidium agitab&nt.

miliarenses

milites

{(STtuqaC)

tres

XXXI.

XXXI

Romanorum Syenae

65, //cohors quinta

:

35 (Ed Seeck) Syenae

Strabonis

collocatae erant.

Suentium

(quinta)

tempore cohortes
In Notit, Bignitt.

Syenae" memoratur, ubi

pro //Suentium" Bocking //Suenensium" corrigit; Seeck alterum //quinta"
utpote errore ex praecedenti eadem voce repetitum. Sed

uncis

inclusit,

quum

supra jam

rendum

,

Syenae",

Syenae
insula

,

XXXI. 35

,

praesidium Syenae indicatum erat

an non hic melius legatur
et

in

oppositam ripae partem transmisso. In Elephantina

supra Syenem, versus sinistram

Theodosiana in praesidio
ditionem

obtinuisse

tatum ejusdem

quae-

,

Suenensium Contra-

de praesidio urbis Contra-Syenae, ex militibus

intelligatur

collocatis

//cohors quinta

:

ex

erat.

eo

Nili ripam sita, cohors

prima

felix

Theodosii sub imperio hanc rerum con-

efficere

possumus, quod ipsa Notitia Digni-

imperatoris aetati tribuenda videtur; Or.

XXVIII enim

//ala Theodosiana nuper constituta" memoratur.
quo tempore Apion episcopus libellum scripsit, Syenae

20 (pag. 59)
Si,

miliarenses

praesidium

agitabant,

Contra-Syenae

milites

ex

milites

praesidio

Syenae transmissi degebant et in Elephantina insula cohors prima Theodosiana posita

erat,

mirum quodammodo videri possit, quod Apion de
quam par esset et non sufficiente queratur, quo

militum numero, minore

barbarorum incursiones reprimantur,

Magis quoque mirum sermonem

rum, Xsysorog

1)

Ita

dicti

et ecclesiae

hic esse

JSvfirrjg x. r. A., nisi generali

quoniam a prima

legionis

cohorte,

ab

injuriis

defendantur.

de legione trium illorum

loco-

hoc nomine legionis, trium

quae mille centum et quinque peditibus

constabat, contrahebantur.
35

,

274
locorum

illorum

militum

diversas

praesidiariorum

copias

comprehendi

Sed difBcilius explicari possit qua ratione Apion se legionis
episcopum nominaverit. Episcopi Christianis ecclesiis etiam in minoribus

statuamus.

urbibus

aliisque

locis

sed

praepositi,

copiarum,

partiumve episcopi, quod

Eusebium

Hist.

Sozomenum

L. IV.

Constant ,

Hist,

eccles.

exercitus

certarum exercitus

vel

sciam, nuUibi memorantur.

56, Socratem Hist.

eccles.

Apud
18 et

I.

8, legimus de tentoriis, sive tabernaculis

I.

axrjvaigy quae usui cultus divini legionum, sub Constantino et sequen-

imperatoribus

tibus

xal didxovoi^
xXi]aiag

TiQogsdQevovrsg,

axrjvfi

rfj

Tf^v

Apud Sozomenum memorantur

inserviebant.

ravTa

tcbqI

IsQsig

ol xard tov vofiov r^g sx-

tcc^iv enXriQovv. Singula hujusmodi taberna-

cula habebant suos isQeag xai, diaxovovg d7iov€V€/u7]fi€Vovg ^ sacerdotes

diaconos;

et

quis

admittat.

Si

praesidiarios

non

inierit, legionis episcopi

An

potuit.

statuendum

fortasse

titulum

Apionem

Contra-Syenensis aut Elephantinensis ecclesiarum episcopum

ejusdem muneris dignitate

et

coUocatas

episcopi

extensis,

ex

Januarii

miiites

tamen

vindicare

Syenensis,
fuisse,

i€Q€G)v

apud

sacerddtium
sibi

nomine episcopos quoque designari non facile
Apion antea episcopi munere functus fuerit et postea

sed

Euthymii,

vita

memoratur

tribuat,

significationem

multum diversum
sinistra

Nili

Cyrillo

monacho Palaestinense

Petri

putaverit;

statio

ripa

episcopi

sed

locis

,

Thebai*dis

sita,

cujus

scripta,

praesidii, exercitus

titulum ab eo Apionis haud

HaQefifiohfi

militaris
et

iis

qui concilio Ephesi

Qui naQ€fi(3oXo)v vocabulo castrorum,

habito adfuit.

et

ad copias in

ofRciis,

iniaxonog tcov naQe/u/SoXcbv

Petrus

mansio

a

et

usum? Apud Bollandum ad diem

titulo

{IlaQ€fi.(3oXai)

supra insulam

ecclesiae

Petrus

ille

Elephantinem
episcopi

ita

dicitur
in

munere

praepositus erat.

Ceterum de vera textus papyri
et

munus

episcopi

lectione Xeyeovogy n.ullum

dubium,

ex papyro nostro inter reliquas in ecclesia,

legionis

saltem ejus aevi dignitates admittere debemus.

Vs. 4.

eni rdgde Td[g d]erja€igy preces^ supplicationes ;
potius

quam

Vs. 5. eXr]X[v]6a
et

cet.

dubito an

rdgSe rdg
dXirriQicov

et in

recte

legerit

Ceterum sensus esse videtur: eni
rov nQdyjuarog
eifi ev fteacp rciyv

Kiehlius.

eXr/Xv^a

derjaeig

/SaQ^dQCJV fierd rcov
in

eficov exxXrjai&v

rvYj^dvcjy ; ad has

medio sceleratorum barbarorum cum meis

ecclesiis

Ecclesiae verosimiliter intelliguntur quae Syenae, Contra-Syenae

Elephantina insula conditae erant

episcopis

ex probabili conjectura

Lectio valde incerta; quid [€Qv\yoig huc faciat non video,

preces veni .....
versatus.

ita,

ex literarum ductibus qui supererant, Kiehlius legisse videtur.

carentes,

Apionis,

,

et miseris

illis

temporibus , propriis

legionis episcopi interventum invocaverant.

,

275
Vss.

5, G.

T€ik[€]priyo)[v]

gypti

aliuade

,

quod sciam noa

,

Geates barbarae

*Ayy\o]v/3d§ci)y,

Sed vereor aa revera

cogaitae.

Aenomiaa

fiaibus

in

ita

TeiXsmvcjy aut TsiXsTlrcoy (Tsi^deyr^ycjy?) fortasse ad
TdXjuir, oppidum ia siaislra Nili ripa referri possit; Olympiodorus, apud
Photium Biblioth, Cod. LXXX p. 212, meaiorat (pvXdq^^ovg xai TtQOq)r]Tag riov zatd rr^v TdX/uiv fiaQ(3dQG)V,
^4j/)/i;/9a5G)i/(Kiehlius iterum scripsit -^rK^^^tyy) aomiae cujus lectio
legaatur. Prius,

,

Vs.

6.

satis

certa, aut Nov(3a)y^ aut Nov(iaL(oy geas

naQ

ex6i[y(oy], cett.

possit

:

Ex

7ioAkdxi.g tiuq^

noa vero

\_xai]

iadicari potuit.

Kiehlii traascriptioae seateatia ita fere restitui

exei^ycoy

.

,

xaTadQOfidg

.

.

ddQo[/Lidg]) VTie/uevofisy

(sic

,

multas ab

,

eaim legeadum,

illis

(barbaris gea-

sumus^ nullo milite nQoecava/Lceyov

incursiones passi

tibus)

quaedam

(1.

TtQoeaTa"

fievov), defendente loca nostra.

Vs. 7.

ex rovTOV.

Vs. 9.

TCDV

cett.

quapropter,

quo,

ecc

quum

ecclesiae

neque

dilabentur

possint tot confugientibus succurrere.

naQ*

rnLtetv

[1.

rjf^lv]

raagnum, quale

praesidium

deceraaat

In

delectum.

batur)

Kiehlius

agitabat.

legit

Philis

Notit.

^tXoDriL

,

eo

constitutum ex

insula

tempore legio

fere

Or.

Bignitatt.

lacuna post

ev ^lXcp manifeste legitur.

Philis

in

Apioa ut imperatorea

qua Apion episcopi munere funge-

militibus nostris (id est ex legione in

praesidium

Petit

aTQaTicjTciyy.

(o

prima

XXXI.

37.

Maximiana

^Ev ^iXco^i^.

suppleta ; sed in versu sequenti

Philae insula

cum oppido ejusdem nominis,

supra catarracten versus Libycam Niii ripam

sita

,

ab Aegyptiis

et Aethio-

pibus simul habitata, et Osiridis, Isidisque cultu inprimis celebrata.
insulae

apud

scriptores Graecos

^iXog, ^iXcbri aut

^Ckatj
usu

simile quid in

in cujus

locum Apionis tempore

fuisse videtur; nisi calami errore

ev 4>iXcp et ev ^iXcofi pro ev ^ikaig , ev ^iky scriptum
insulae et urbis Aethiopiae
Vs. 8.

Vss. 10,

normam

Nomen

;

aut ad MeQorjg

^^Ao)}? aut ^^A6?y episcopus scripserit.

,

legit , sed quinta litera est v
ideo
dxQdvTcov supplendum censeo.
11. ralg iv ^iho {<Pikatg) dyCatg tov 0e[^ov] exzXr^aCaig. Philarum
urbis ecclesiae episcopus memoratur apud Lequien Oriens Christian. II. 613.

Kiehlius

d;(Qd

Vs. 11. vofjLodoaCag.
legit

aut

Ita

conjecit

in

aj^QanTcov

textu

scribi

,

videtur, nullo idoneo sensu. Kiehlius

voftoOeaCag, quod

legislationis

,

jurisdictionis

^

legis

significationes habet.

Vs. 12, 13. [a]ndarig

avvaQnay^g rov

dt*

evavreCag

\jfi]eQovg Yevofi{e]vrjl[g].

Videtur agi de rapina in opposita ripa facta; rcw dt

idem quod i% ivavriag

vel

ivavrCag fieQOvg

iSevavrCag.

Vs. 14. g)oiTa)[T2vs , ita, alterius literae

t lacuna

restituta, scribitur,

quod

for-

276
tasse q>oir7iTr\g corrigendum.

An

ad iSixfig

forte

;(\_o(\Qirog referatur et

legendum q^oircoaijg? ut sit ffra/ia peculiari ventitante , fTeqnenter didennte
ad comitem,
uQog rbv fx.eYalo7i\()e7i\e\arar\ov xai 7i€Qc^X[e7i:r]ov [x]6/uir\_aj xai
dovxa. Comites in Aegypto hoc tempore diversi constituti. In No/. Dignitt* memorantur: comes rei militaris Aegypti, vel per Aegyptum, Or.
I.
35; limitis Aegypti, Or. XXVIII. 1, 13; comes et rationalis summarum Aegypti, Or. XIII. 12; commerciorum per Orientem et Aegyp,

tum

XIII.

,

Comiti militaris cura inprimis mandata provinciae fines ab

7.

imcursionibus hostium

tuendi

servandi. Comiti limitis (Or.

quietem tranquillitatemque incolarum

et

XXVIII.

13) prius

horum munerum

potius

incubuisse videtur.

Duces

XXXI.

in

Aegypto duo,

Comitis officium

impositum

fuisse

alter

Libyarum,

Not. Dignn.

discimus ex

,

Or.

I.

hostes tuendi, ducibus

contra

limites

alter Thebaidis

Or.

I.

39

quoque

135, ubi

V.

et

40, 41;

duces limitis Tripolitani rfiemorantur. Interdum quoque in imperio Orien-

XXXI

memorantur copiae
quae sub ducis Thebaidos imperio dispositae erant. Ceterum comitis
dignitas major erat quam ducis, sed hi interdum comitis munere honotis

provincias copiis praeerant. Or.

per suas

quod textus nostri tempore quoque obtinuisse testis est ipse
ad comitem et ducem Thebaidis saepe ventitasse et de
injuriis quibus ecclesiae afficiebantur, questum fuisse ait.
et
7ieQi(3X[e7ir]ov
magnificentissimum
lJ,eYaXoii[qe7i\e[arar]ov xai
rabantur,

Apion

qui se

,

,

Kiehlius

spectabilem.

quinque

Dignn.

Notit.

spectabiles,

illustres,

literam /? hic iterum litera y^reddidit,

gradus

dignitatum

comites vulgo spectabiles (TteQi^Xe^iroi)

comes

rei militaris

Aegypti (Or.

1.

13;

XIII.

4, 21

,

;

35.

I.

que: Comes rerum privatarum (Or.
largitionum (Or.

I.

35)

15, 16). Duces quoque

;

sic

35; XIV.

eodem

XV.

XXXI —XLII). Apud Memnonem

1.

,

tributi, qui:

appellabantur.

limitis, (Or.

13).
I,

Sed

XXVIII.

illustres

et

spectabilitatis titulo

episcopum

1);

quo-

2, 8, 15); sacrarum

domesticorum equitum

(Or.

;

egregii

comes

XXVIII.

(Or.

5

magistratibus

perfectissimi

clarissimi,

Secundum

in I/pist.

peditum
gaudent

ad Clerum

Constantinopol, comites, ut in Papyro nostro f/.eyaXo7iQeTi;eararov ^xjAixmt.

Vs

15. Tovdridv

.

.

oXtf^irov.

Kiehlius

legit

rovOriBvaxoXifiirov. Priores sex

terae satis certae mihi videntur, septima an v
litera

g

TOvdYidvv

esse

non

possit;

v

potius

agnoverim.

li-

dubium, sed sequens
Attamen quo modo ex

sit

sensus idoneus eliciatur non video. In oXifiirov latet fortasse

genitivus vocis Graeco-barbarae XvfiLrr\g aut XifzriroVy sive Xt/^vrov. Cf.

//comes limitis'\ Not. Dignn. Or.

XXVIII.

1.

TEXTIIEM PAPYRORUM COJ\SPECTUS
(Primus numerus textus paginam, reliqui versus vel lineas

PAPYRUS

Y.

vid. pp

significant).

7,8.

PAPYRUS W.
Titulus

Ritus initiandi aliquem

libri:

mysteriis sancti nominis. 1. 2

6. 18.

Nomina suffimentorum et deorum quibus
singula tributa sunt secundum Hermelibrum,quiPteryx

tis

dicitur. !•! 1

Flores septem astrorum

nethonem.

1.

21

— 18.

secundum Ma-

— 26.

Praeparatio tabulae ex nitro factae
signis

versis
1.

et figuris

,

di-

instruendae.

36—40.

Invocatio supremi numinis tabulae inscripta.

2.

18—40;

1—4.

3.

Invocatio diei domini. 3. 35, 36.

Cosmogonia.

4.

1

dii

mundani, Dei

septem cachinnis,
creati. 4. 35

— 35.
risu, plausu,

sibilo et

poppysmo

—45.

Usus

Ad

6. 5

22—25.

In spasmo aut contusione. 6. 34, 35.

Ad
Ad
Ad
Ad

volucres interficiendas. 6. 35, 36.

aspides sislendas. 6. 37, 38.

iram regum cohibendam. 6. 38

reddendum.

— 40,

vim remediorum (venenorum) fran-

gendam.

6. 41, 42.

— 49.

Ut

sol

Ad

serpentem occidendum. 6.49 — 51;

appareat. 6. 42

Ad aliquem occultandum.
Ad mortuum in vitam
7.

4

7.

14.

revocandum.

14—19.
supra crocodilum. 7^

19—25.

— 10.

sacri iibri. 6. 19.

invisibilem aliquem

In erysipelate. 6. 32, 33.

Ad incedendum

Investigatio dei diem regentis. 6. 1 sqq.

Tabula septem zonarum.

efficiendum et separationem.

25—30.
Ad daemonem vexantem expellendum.
6. 30—32.
6.

7.1,2.

sqq.

Invocatio Hermetis. 4. 12

Septem

Ad amorem

6.

Ad vincula solvenda. 7. 25 33.
Ad ignem extinguendum. 7. 34 — 40.
Ad ignem servandum. 7. 40 45.
Ad somnium immittendum. 7. 45 49.

.

.

278
Phillrum. 8. 8,

Ad

mulierem

Dii, risu, plausu, septem cachinnis,

9.

a

viro

separandam.

8.

9—13.

bilo

11.

Aperiendi formula, 8.16
29.
Operatio omnia circumplectentis
nominis. 9-

Nomina suffimentorum. 9-8 II.
Nomina septem florum septem astrorum. 9.11—13,
9.35—39.

Praeparatio tabulae ex nitro factae. 9.

41—48.
Cosmogonia. 10.

24?

— 50; 14.

consuitandi. 14. 1

— 50; 16.

— 20.

Investigatio

dei

diem

Tabula septem zonarum. 15. 27
Dii

diversi,

11.2

KaaaireQOv xddaQacg,
KaaaiTBQOv xddaQaig.

Invocationes diversae. 19. 5

— 23. 21.

25. 34.

11,

1. 9.
1» 21.

1

X.

'AXXrj. 4. 19.

XaXxov

Xevxtoaig. 4. 24.

KaaatTeQOv
KaTdxQtaig

axXr^Qoaig, 4. 32.

;(Qvaov. 4. 39.

'Aqyvqov xdOaQaig.

1- 25.

5. 4.

^Aar^fiov dijiXajacg. 1-30.

'Aqyvqov

*Ar€?cXeiuTog /ud^a. 2.

XaXxou j(Qvaog)avovg

2

—34

una cum magno nomine

Ritus magici et invocationes 23. 22

MoXiftov y.d6aQGig xui axXtjqcoaig. 1.
^^AXXri xaaaiTBQOv. 1- 5.

*Aarjfiov nocrjaig,

regentis. 15.

23—26.

PAPYRUS

^AatjiLiov Jioirjaig.

1—23.

secundum Moisis librum implorandi.
37—50; 23.21.

10.18—32.

Invocatio dei supremi.

13.

16.

1 sqq.

Pigurae signaque tabulae ex nitro factae
inscripta.

1—32.
Ritus deum
1

dei creati.

34—53; 12.1—52;

Invocatio dei supremi. 13.
sacri

1 sqq.

Investigatio horae, diei deorura.

poppysmo summi

et

si-

1.

;(Qcl>atg. 5. 9.

noir^aig. 5. 14.

'Aarifiov Troir^aig. 5. 24.

8.

^Aarifiov dmXcoaig. 2. 21.

XQvaoxoXXov axevaaia. 5. 33.
KaaaireQOV yvGyvat ei dedoXcorat. 5.37.

^Aarjfiov nocrjacg, 2. 25.

KoXXrig ^^QvaoxoCxrjg noirjaig. 5. 40.

^Aarjfiov Tioirjaig. 2. 30.

KQvaoYQaq)ia.

Hoiriaig XQdaetag. 2. 37.

^AXXrj

XQvatov ;(QG)aig, 2. 42.
XQvaiov nXeovaafiog. 3.
XQvaov dokog. 3. 10.

^Aarifiov fieXava notfjaac c^g oifjiavov.

^Aarjfiov

x^tov

notr^aig. 2.14.

7.

*Aayftov nocrjacg, 3.15.
AXXri, 3.23.

AXXr^. 3.39.
'Aarjfcov axXr]Qov laaig. 4. 1 1

6

6. 1.

8.

e. 10.
'^Aarifcov noiriaig. 6.

"SlaTe

1 7.

cpaiveadac rd j^aXxa ;(Qvaa*^

e. 25.

XQvaoYQacpia.
*Aarifcov

e. 37.

noir^aig. 6. 40.

279
"JXXti.

7

XaXxov
Xqvoov

XaXxoyjudrcoy

XaXxbg
*

7. 25.
afifjScg.

7. 28.

;(()vaoq)aprig.

7.31.

AqyviJCJiLidTCJV aju^^ig. 7. 37.

'Aqy^QOv ^(Qvacjaig.
X()vaoYQaq)ia.
'

^Aarjjuov xaTa(3acp7]. 10. 36.

doxtfxaaca, 7. 12.

XQvaoyQacpia.

Aqyvqov

7. 40.

XQvaiov
8. 5.

8. 26.

"..^AAi?.

*0

1.

12. 0.

darjfiog ovTcog dQaiovTai. 12. 12.

dYxovarjg. 12. 24.

JTc^TO^jfo^

^'Avaaig dyxovarig, 12. 26.

KdTOxog

dyxovorig. 12. 30.

4>dQfiaxa aTvnTixd. 12. 33.

Aari(xov noiriaig. 8.32.
"^AA/?. 8.42.

'Aarjfiov

binXooaig. 11« 40.

"^AAiy. 12.

8. 3.

^Aqyvq^ov xQ^^^^^ov noi^aai sig

KaaatTtQov

IIoQ(pvQag noirjaig. 12. 37.
lIoQcpvQag

Xevxcjc^g, 9» 2.

y^a^^.

XQvaoYQacpia.

AiYvnTiov. 11. 14.

11.24.
11. 35.

aicbva /uovijuov. 8. 16.

XQvaoYQacpla.

11. 8.

'Aarjjuov noitjaig.
'Aarj/uov noirjaig

7. 44.

XQvaiov vYQOv axevaaia.
XQvaiov XQ^^^S- 8. 8.
XQvaiov noLYiaig. 8-13.
^'AXkrj.

'Aqyvqov xQ^^^S*
40.
KaaaiThQov axXrjQaaia. 11-4.

''^AA^^.

xk'^^^^''^' ®*

XQvaoYQacpta.

25.

XQvaoYQacpia, 10. 30.

7. 7.

;^Qt(yig.

,

10

"^AA^?.

2.

".^AAj?.

(iacprj,

12. 45.

13. 10.

"^AAo. 13. 18.

9. 5.

"^AAo. 13.35.

9. 7.

'Aarif4ov doxi/j,aaia.

9. 12.

"^AAo. 14.

KaaacTBQOv

9. 15.

'AvTCY^avxiafiog. 14. 8.

afifi^cg.

'Aarjfiov xaTaftacpT]. 9. 18.

XaXxov
XQvaov

/LidXa^ig. 9. 21.

xaTa/3acpj], 9. 24.

XQvaoYQacpia,

9. 29.

XQvaoyQacpia.

9. 39-

3.

JiogxoQidov ix tov nsQi
AQaevixov. 14. 16.

2avdaQdxri' 14« 25.
M/^i;. 14.31.
Kadfieia, 14. 35.

"uf/AA??.

9.42.

''.^AAi?.

9.44.

MiXTog

XQvaoYQacpia x^Q^^S ^(Qvaov*

^TvnTTjQia. 15. 22.

^'AXXt}.

10.

5.

Xqvacoaig. 10. 14.
".^AA^. 10. 21.

vXrjg. 14. 15.

'

Xi^t» ^yopfoAAa.

15. 5.

Scvconixrj. 15. 11.

NiTQOV. 16.

1.

Kivvd(iaQi. 16.
'

y^(>a:()yz;(?op.

4.

16. 15.

:

COREIGENDA ET ADDENDA.
Fap. V.
Pag. 6, liaea ultima, accentu gravi
accentu acuto.
Col. 3 vs.

3

»

»

lege

C. 16 vs. 10. v7r6p^0xvvj(T6v. Si papyri lectionem retineamus, aor. 1 act. a
V7r6py}(p(kv6lv, vertendum erit
quoniam non centemsit, non

^xXx^JLxyoodu L 'ZoiT^xiJLxycovL

7.

14. in versione Latina

despexit te

animos L

:

ventos.

3

»

»

»

5 » 35.

»

6

»

7 »

»

verti possit

19

,

AO

te

non

interfecit;

VTrip

L YIXovto^xi-

intendit significationem. Sed
xCpxvi^^tv etiam aheundi, e

20. x7ro7€lpca(rx<; L otTO^rsipdo^

conspectu discedendi significationem habet.

nko\jroixi[JLoov ^*)

,

non

didit,

lA.

,

quoniam

:

ab aspectu removit, non per-

29. in versione Latina: ao,ia,Z.

AO

sin v7r6py}(pivi(T6v

;

praeferamus a V7r6px(pxvi^6iv,

(Txg.

7

»

))

5.

L xy/u^ou; sed fortasse
corrigendum xy/j^iiv, focum.

»

18

»

»

19

»

11. VTTSpsXOVTCOV

V^doTXl L VTTSpSXOVTCOV

»

21

»

»

7 »

15. v/zxg L vi^xg.

»

23

7

16. (3xig L

»

24

»

(3xig.

8 Pag. 27. in nota marginali
TXl L V/ZVljTXl:

»

14.

»

lin.

L^^Apr^'

ApT6fJLi(Tixv 67:iypx(p6

26.

71

»

22.PabZ. Pap.

75

»

33. quator

12t?s.l2.

24

))

20. 6vog L

24

»

30. %p£/^/

Pag. 188

Col. 1.

in nota marginali
(TOVTXi

lin.

Col. 1 vs.

5.

L

^^) 6^oo(t6vi-

L

2 vs. 10.

vi(Jt,6pvi(Tiovq

»

2 » 20.

L yip.

»

2 » 40. Al3px(Tx^ov L

»

4

6v6g.

5 pro Pag, 11 L Pag. 5 vs. 13.

10

»

29. cipyvpoi^

»

10

))

29.

»

vi(j(>6pvi(Tiovq.

'AKXvi L "AAAj^.

»

Pag. 257

i^codvicrovTXt.

»

Al6vV(T6.

in nota marginali *^) izTpO'
yi(T^ L ixTpvyt(Td>j, vide etiam
adnot. pag. 252.

3

quatuor.

Pap. W.

L

versione Latina post ouo

9. in

»

))

»

Al6vO(T6

Pap. X.

CoL ISvs. ISL CoL

»

L

£?XO(r/

lin. 2.

L

ocpyvpolg,

6\K0lq.

Asem L Asemi.

14 addatur: In inGraeca, Bostrae in
Hauran inventa memoratur /Xf-

276 adnot. ad

vs.

scriptione
A(3pot,(Tx^ov.

yxK07rp67rvi(; K6fjt>^g

»

1.

60T^(T6

,

'H^Tvx^og

l. 6(TT}j(T6.
fjt^^c

7rxvKxfJt,7rp6TXT0(;

»

5 »

27. ^pxfzovTx L ^pxjcovTx.

ille

dux

»

6

»

19. Yttotx^co L ^Tttotx^co.

qui

ix.

»

6

»

31. xvt(tv l xvtov.

»

fj(,xpxiv6fj(,6VGv

L

^^)

fJtM

pro

m

fixpxivS-

fZ6V0V,

{yiy6fj(,dov)

hfj(,6Kicav

,

jc6'

Hesychius

et scholasticus,

Hegemonicum

anno 385
489 aerae
Christ. V. Clermont Ganneau,
Inscriptions Grecques inddites du

Bostrae

Hauran
L

,

;

Praetorium condidit,

7 » 44. in nota marginali

»

8

»

31.

(3l(3}.ov.

3« Ser.

»

13

»

40. E%a<;ftToupi3ou L 2%(A<ajToypj3ou.

p. 274.

(3i(3?.6v

vide

sed

21. Yypx^xcox L Typx(3xcox.

»

18. vs. 11 L vs. 1,2.

70 »

,

hunc locum, pag.

adde oon.

67rlypx06.

fj^ia-lxv

Pag. 47

5.

^*) vfjtvvia-

9 » 26. T6X61XV L T6K6ixV,

»12

cru.

VTTO'

»

»

iyco

adnot. ad
193.

»

»

L

iyoo (Tv

11. xTT^^xg L X7r6^xg

V7rOT6TXy (Ji^SVOOV

T6TXy{JL6VC0V V^pdjTXt.

»

1.

xyfjLov

Ceteris ignoscat benevolus lector.

=

1

Sept.

in Revue archeologique ,
T. IV. Nov.-Dec. 1884.

,

:

;,

.

1ndIce
V,
X, Y et Z. papyros, prior numerus erassiori tractu redditus papyri
textus columnam aut paginam, reliqui numeri versus seu lineas significant; litera
p
paginam voluminis, numerus qui sequitur versum seu lineam paginae indicat.

Literae

Voces Aegyptiacae typis Latinis, at paululum crassioribus transcriptae

INDEX
Vocalium

verborum

,

,

nominum propriorum

,

i.

barbarorum

aliorumque

,

extraneorum

quibus vis magica tribuitur.

VOCALES

oi(iix,

,

singulae,

pluresve

vocalium copula-

et

magica praeditae

tiones vi

Pap. V. Pag. 3.

1

4

7; 6. 13, 14; 9. 18, 21; lO.

15. 26; 16.

4=.

4. 5,

25—38;

16, 17, 19; 5. 41,

44; 13. 11, 12,

7, 10,

13, 18; 14. 25, 26, 27,

29,32,34,55,44,

45, 47, 48; 17.9, 32, 33

25,27,28; 19.2,5,

;

IS. 16, 17, 18,

4, 5, 14, 15,

17,18,

19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 3l,

32, 40, 41

;

20. 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20,

21, 25, 29; 20. 2,

13; 21.

3, 4, 5, 7, 8, 9,

10, 12,

1, 2, 6, 7, 8, 11, 17, 18, 19, 20,

21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 51, 32,
35, 36;

22.

11, 13, 14, 15, 21, 28,

7, 8,

29, 30; 23. 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 20;

24. 9; 25.

3, 16, 17.

W.

14:.

W.

oil3ovo,

V. 2.

26, 48.

V. 4,

oc(3pococv^

W.

24 6. 8 18. 24
;

;

oc(3po6^ocg

W.

,

;

W.

22. 28.

17. 31.

oc(3pocvo6^ovxJl>^i

V.

V. 4. 11.

3.

1, p.

50

;

6. 30, 31

;

8. 22

11. 25.

W.

oc(3px(Toc^ov,
oc(3px(ri^Gvoc^

x(3px<7^,

W.

oc(3pocTiocu&^

x(3piocvu&^

2. 40.

V. 5.

18.

4. 30; 14.

W.

V. 5. 17.
V. 9. 11.

W.
x(3ccpx, W.

5. 42.

13. 16.

xyyx(TTX^

W. 21.

W.

17. 11.

4.

V. 2. 15, 24

5. 26;

1.

21. 14.

a(3pcapoKop£,
cc(3pcax,

A^cavxi,
6.

1 7,

23. 17.

V. 17. 6
V. 8. 7.

oc^pxxxi

xiiog,
acc&a,

18, 20.

p. 49.

A.

OO^OLVX&OCVXK^X^

W.

Ai3pococf^,

29; 11.

!?.

;

8.

Pap.W.Pag. 2.34,35;
42, 43;

17. 12.

o^(3?^oivoi$xvoc^(3oc,

3. 17, 29, 30, 35

;

W.

ot.(iKx>,ocX',

W.

;

3.

1, p.

50

13. 46; 21. 14.
36

;

3. 17;

282
Almoiis, V.

17; 9. 5;

W.

3. 36; 4. 21;

11. 13.
V. 3. 19.

oc^ausxi,
OCViSfJLSV

.

V.

.

.

W.

xv^tcoooco,

14:. 48.

xv^povCp,

W.

14. 26, 27.

oi$&xyivov,

V. e. 10, 11.

ocdpiocCppi^^

V. 6.

oc&poyjp,

21.

,

V. 6.

oti$a}Vvi(p^

V. O.

xiXcosiv^

oci(J-ocp[Poc]ico&^

otiajKOvCpicc^

<s57ro,

23.

9.

A<5I5V,

V. 15. 27.

1

8 ; 6. 9

;

O. 16.

6-

25. 14.

W. 4. 21; 11.
W. 13. 46.

^p^/,

W. 2. 36.
W. 2. 37 4.

xpx^,

W.

;

13. 50.

;

xp(3x&txa},

21.

xp(3xp(3ep(3ipc,

2. 35

W.

xp(3t$ca ..ca,Y. 5.

ochsetca,

xp[f^]x(rxv,

V. 16. 25.

otf^ocp^oc^

V. 6.

ocfj(,ocxsvfj(.6v^
xfJ(,6(Tco,

fl&^)^,

V. 4.

6.

V. 16. 25.

V. 4.

7.
:

ocfjcovvi^

.

.

11.

1

5.

;

4:.

20 11.
;

2. 50.

28.

V. 2. 35.

W.

17. 19, 20.

V. 2. 16.

W. 25. 32.
xpopKiCp, W. 22. 2.
xpvox,

XpTTX^f

Y. 3. 19.

xp(TXfjccog^Y . 3. 18.

V. 3. 13 17. 20; W. 17. 42.
ocfjcovvyi6tov(rtpt^ V. lO. 32.

W.

ixpi/oy

;

V. 5. 26.

xpvx(3ovxT,

3.

W. 23. 8.
W. 17. 42.

ocfJLxpx^oc^
oifJLocvvt^

xpf^tcoS^

22

8.

W.

tfi5ASa2;^t«,

otXiotvxxxfJt^^pvi^

13.

xpx&v,

xX^xvoc^pcaxpvi^^ V. 4. 11.

W. 11. 21
W. 22. 25.
W. 11. 43.

7.

xpx$T,

18. 19.

ocXhx^xsifJL,

1

W. 21, 24.
xpx(3x, W. 17. 11.
xpoiyx, W. 11. 15.
^p^K,

^p^K^,

5.

W. 2. 40.
W. 4:. 27.

W.

18.

xpx(3(3xov,W. 17. 10.

1.

V. 17. 13.

poXotpocco^

;

21. 13.

V. 14.

9.

V» 4»

.

W.

XTTCOfjiXp,

V. 6.

6. 24

;

V. 16. 10.

XTTCOXpOt^

25.

21.

aXT/VftJTTWV,

4. 24

5.

V.

V. 5.

ocXoc^iocsifJt,^

21.

V. 4. 10.

ocKpx{^(MO[>xot[j(,ocp€i^

21.

W.

XTrpxvov,

W.

;

V. 3. 29.

X7rof4,sg,

0tXpXf4>f^0CX^/^^Pi^i

W.

XTTXicrTov^

2.

XTTTrxpxKecoCp,

oc3cpof^(3ovgj

58

2.

V. O. 20.

x^icoicoCp,

V. 6.

li?. 32.

oc?^ococ(3o6stfA,

W.

;

5.

W.

W.

ocK/zyjx^

7. 6

xvx^psCppevs^ovCpipiyXi V. lO. 35.

2.

W.

oci^iKoc(z\ocfj(,^

V. lO. 34.

12; 23. 15; 25. 15.

6.

ociijii0ocig

22.

®- 17.

V.

V, 16. 26.

W.

W. 22.

.^ci/oyM,

V. 16. 26.

ociOiTcov,

5.

V. 14. 17.

xvf^opx^^iovyjp,

1.

14. 21.

12.

V. 6.

o&iiipouoopoipLiocOocp,

«^po/,

xvx^,^. O.

V. 5. 16.

W.

;

V. O. 18.

xvxfjcayopy

14:. 10.

59, 48

;

Sl. 12.

ocdx^poLXioi^
oc$vipovoo^

W. 12. 27 13.
xvotisov, W. 18. 16.

xvocy,

23. 14.

xp(TXfJCO(rt,

W.

xp(T6fJLCpefj(.Cpco$,

xp(T6VoCPpvi^

14. 29; 21. 14.

V.

V. 6.

7. 30.

8.

1

9; 13. 46.

283

W.

XpfTSVTTSVTrpOOOU^^

V.

ccprvi(jLOc^

c(>gx,^v^x(iocgoo^

V. 3.

a.(r>}JiOc,

fixKxxiJc,

V. 5. 16.

^ocfjcxKvioc,

15.
8.

31.

V.

[i%](7Tpi:K[/35i/],

ce>(7Tpos.(poiioy^

V. O.

octTX^Ai^^ovi^&^

V. 12. 10.

(3xp(3xpsix,

8.

(3xp(3xptx,

V. d. 17.
otufJCOoKocXy
oiCpoiCpoiipx^

1!?. 50, 51.

22.

15.

/3^p/v,

8.

W.

oczsl3vKpccf^,

i

4. 15

W.

(a;%t;;^;^iSj|66iC4a;,

oc\px(2oipoi^

V.

W.

;

8. 22

;

11.

5, 6.

8.

14. 50.
1

1!?. 21.

V.

W.

V. 1.

i?.

29.

lir. 19, 20.
4.

V. 16. 19.

(^xpCpxpxyy^g, V. 5. 50.

V. 1.

V.

/3-^/5%^^%,

!?.

5.

7.

V. 5. 28.

(3xpco$x,

(3xpccx$opx^^^ V. 5. 15.

4.

W.

(3x<TVifJCfj!,txca,

12.

4:.

V. 5. 17.

/3^/3%.

23. 20.

^Xf^^»

(ZCtf^,

(3xp6tx,

W.
W.

W.

<^X^Xi

V. 5. 17.

W.

(3xp(3xpx,

1.

1

4. 10.

(3xp(3xp,Y, 3. 17; 5. 17.

.55.

V. 6.

x^Tpoi>(poci^

V.

(3xp(3xioccox^

9.

2.

li?. 11.

(3oc7r?^xfjcyij

W.

(;ii^;?(7fj/;c;^^aj,

W.

/3^<?y,

49; 8.

7.

V. 5. 11.

55.

W.

ccCpapOKi,

W.

^ocKXx^oc,

li?. 21.

/3^<7/[A5]0At,

B.

4. 21

;

W.

11. 15.

V. 16. 10.

(3x(rufjCfjctxco,

W.

(3x(rCpu(p6c»)i,

V. 14. 16.

13. 47.

W. 21. 4.
W. 21. 12.

(3xTXtxvx,

W.

(3xoc'^xfj[.f/,ocx^P^

(3oiocXoc,

W.

W.

(ioc(3ov&oc,

.

W.

22.

V.

fioc^ococ^oc(3x,

/351^5,

15. 51.

(3sKT€mxx, V. 2. 25. p. 49.

7.

24.

(3sKcaxx,

W.

W. 12. 56 13. 4.
W. 11.18; 12. 27 13.
(36p(3tv, W. 2. 59.
(3spsi&sv, W. 11. 57.

1^«

/3<%/y%ctfc«&j%«£ya;%Wi*;/3,

(3ocKocKocXj
(3oc^(3i&,

W.

W.

W.

3. 22;

18. 20.

13.

V. 5. 26.

(3ocAi(3oc?.(3i$exoo,

W.

15.

18.

;

^sp&toox,
(3spt$sv,

V. 1.

W. 4.

5.

41.'

(3spto,W. 4. 41; 11. 57.

4.

W. 12. 56.
l3ocK(3t$toca), W. 2. 51.
^xXfioXox, W. 22. 5.
^ocX(3ih,

l3ocK'€$ocv,

;

/35P/3/,

18. 15.

(^xivx^^^Xi

V. 5. 17.

l3sp(3xKt,

V. 3. 29.
(3octvCpvouv,

11. 44.

W. 4. 46.
(3sK(3x?.t, W. 2. 51.
/3fA/, W. 13. 41.

V. 12. 11,

(3oc^ocpi(3aO,

W.

/35^fAA£,

5. 4.

W. 22.

W. 22.

jS^^^iW,

11. 52.

3. 15.

\r.

.

W. 22. 21.
(3s(36TV6Vi(Tt, W. 8. 1.
(3(3fj(.ajsx,

6.

W.

(3xhro0ca$,
(3oc€f^6

(3xu(3co,

li?. 20.

(SxocTviToCpooyi^

(3oc(ixd,

22. 24.

(3spou(3st,
iSf^Tfi/,

l36(T(T0Uf4,,

/S/iatfl/,

8. 25.

11. 57.

Y. 9,

9.

W. 4. 40.
W. 2. 29.

(36(T(TUV,

13. 41.

W.

W.

59, 48.

.

284

W. 2. 39.
W. 11. 18:

fii<x&icip(3cc&,

^ioch(Kp(iotp,

12. 27; 13. 39,48.

(Sl/zdlCCpj3oip(36pj3ip7l?^OCT0Vpl30V(pp0Vf4,TpCCf4.f

W.

U.

d. 24,

j3ioc6tocpl3ocp(3sp(3tpo-xi^(^TOvp(3ovCppovfji,Tpafjt>,

W.

W.

5, 39, 40.

W.

5. 32.

14. 21.

V. 3. 6;

51; V. 3. 8;

p.

W.

48.

1?.

W.

(3op)coc(ppi^,

(3o(r^aochi,

iSoyAa?;^;,

23.

;

7.

18. 20, 21.
2. 39.

(3pccocpfjiocpoi(poc,

W.

ll?. 51.

V. 14. 15; 15. 26.
V. 4.

6.

^

14:. 16.

i3y^i8-^A,

W.

W. 25.

/3a?p/i/«,

W.

fw,

W.
V.

W.

23. 10.

32.

16.

r.

W.

6ph(3sXvtVf

yacyv,

W.

ysvs7&co,

ywS^»,

7«,

V. 5. 17.

W.

W.

21. 11.
21.

21.

8.

4.

spfjcsp,

12.

21.

8.

W.

21. 13.

21. 36.
V. 4. 27.

V. 4. 24.

W.

sptcoTrcc,

V. 3. 28.

1{?.

V. 15. 28.

fpi8j?«,

spsTTS,

11.

W.
W.

6p&oc(3socvty,

^ocKvs(pii,

V. 5. 15.

1!?.

spsoxtyoc?,,

25. 28.

16.

1{?.

spocp'^pocv,

6.

V. 9. 19.

s?.ovfJcci,iov,

STTtSp&OCT,

7.

25.31,

V. 9.

sXsfjcfj(,s^oop^

sfj(,y)Xoi'Bpccx6')

(3pocccxxP^f^f^^^^ 1

7.

V. 9. 17.

V. 9. 12, 13.

fA^c^^^^,

fAtfi^,

13. 16.

V. 4.

V. 3.

stoCpoc?\.soVf

£iC4^%,

V, 14. 15.

(^pstocvotx^i

V. 5. 16.

f<3j£a;v,

s^sifjLvi^

W.

i3p«£y%,

V. 5. 11.

W. 21. 4.
W. 21. 5.
ipOV(TOVOcp, W. 21. 5.

^ovCppovfJiTpof^,

W.

1.

^pOVV}(TpCQ,

W. 21. 26.
W. 13. 1 1

(3poi(nocovoc,

y. 6.

16.

21. 25

W.

V. 5. 28.

^f^oc(TOvpovp,

14:. 8.

V. 15. 27.

/3oTp/ou,

3.

V. 5. 28.

S/o%(%(7i3^p<%,

V. 14. 22.

V. 5.

(3ofz(p^oc,
i3^io;c^,

V.

5.

13.

2. 51.

V. O. 16.

^s(r(Toop^

W. 22. 4,
W. 1!?. 19.

(3oKxo(Tyj&,

W.

^ocTopoCppijv,

17.. 14.

(3ox[z]o[(T>}]0,

W.

^ccvGVTrxpccToop,

^Xp^SxpOCf/.TTTOV,

(3tpociiocdia,

i3oXAo;i^,

8.

^[ocp^ocf4.'],

25. 14.

V.

i8/^.j^i3,

W.

.^ocvovCp,

V. O. 14.

W.

i3«T/,

12. 35.

^ocvov7rxpccTop(3sp(3oc^i(3ocp(3id^

(3ioKKyi&^

(3piav,

W.

W.

(3t€(3€TV€>}(Tt,

(3pocx,

13. 41.

io(.vov7rxpccTop(3sp(3ocKi(3oc>,^iO,

15, 14.

(3px}c,

W.

S^ui/ofTT^^^^^spTcyp,

4. 26.

/S/jS/oy,

(3iov,

V. 9. 19.

ioc^fzlvoifj^svsv,

S^i/oy;r,

18. 17.

V. 5. 33.

6pVt(T(T0Cp\pVXt<T(T0Cp,

S(T(T6VS(pdxV0V&,

f(r%<%xA£w,
€(pocvovVf

W.

V.

3.

W.

V. 3.
4. 45.
8.

22. 20.
8.

285
€(ptuxpixva[p']

V. 9.

f

18.

W.
W.

<J^(^/f/j,

W. 2. 34.
6xiXa,T0vp^ W. 2. 39.
W. 25. 18.
6Xs(3v}cpcof4.^

60CIVOV,

23. 17.
23. 17.

V. 15. 10.

6uXocf4>oc^oc,

V. 4.

6x(jcxpoc^

V. 3.

6xvocK6p{jcviCp^

W.

2. 36;

J:.

20; 11. 11; 13.

46; 21. 14.

C^?^,

V. 4. 10.

6xpocviK,

6otpocy.Ti660cvoo^

W. 23. 8.
W. 22. 12.

2.

V. 17. 17.

6ocpoc(3Koc6,

^arovpn,

9.

V. 4. 10.

6ocvoc(3oo6,

V. 3. 13.

V. 4.

9.

W. 22. 12.
W. 21. 7.
66xyov, W. 25. 27.
^ff, W. 18. 26.
i^^^oi/^,

6oc(p6ai,

W. 23.

^o^poKoOxpcc^

W.

Cf^tff,

22.

V-

l;6ivxx<^i

21.

W.

^ep^emit^,

V. 9.

V. 9.

W.

4.

$6p

7.

.

16.

52.

^XccCp,

>}pxccv,

V.

i^a-ovtrovocipoCy

i^/^PiS^,

V. 5. 28.
V. 16. 20.

6okxx,

24.

24.

W. 5. 11, 12.
W. 12. 9, 11.
W. 5. 18—20.
W. 23. 5.

TiTtp(3otpo6,
6opoy,Qfjc<pov6^

^oy^,
1.

W.

21.

V. 3.

6ovptca,

9.
2.

6ovxxp, V. 17.

0.

6oco6tov,

V. 9.

6p6lx(pvicc,
6ccoc(jc^

6ocd,

«^K^a,

W.

25. 27.

6pC0p6(T6,

V. 9. 12.
V.

4t.

6oi6x(Sx6oc$,

15.

6opto(3ptTiTxfJCfjcxooppxyyx^com^xyyxppooxfJt,fj(,»'
8.

V. 6. 12.

yjXP^^f^i

25. 27.

W. 21. 2.
W. 23.

6opto^ptTt,

V. 12.

22.

W.

48.

7.

^/p/^^T,

(3otpo6,

W. 21.

^(ph(Tiicv,p6,

2.

6opio(3ptocTocf4,(j(,occopocyyxdocyyocpciJOif/,f4,06TOCtp'

18.

7.

V. 4.

^OTTTOX,

V. 5. 16.

i^<T6V6(pvq^

j^cp/w,

10.

V. 5. 16.

W. la

jjo;^,

W. 14. 26,
W. 21. 6.

6viovpii;^

6oov,

V. 1.

25. 27.

6vi6ov6vi,
6vivccp,

29. 11.

V.

W,

V. 3. 30.

^fojj^cj),

fl.

yiiiovxdt^p^

V. 15. 29.

CCx60C(S0l0CXOf'(py

.

66X6fJc(iocop,

W. 5. 5.
W. 11.

W.

9. 15.

V^.

66ov6ii660v6pcc

21. 26.

^aSx^oc&a)^;,

^aiaiP},

^f^fA,

7.

12.

V. 9.

^6VT6tVf

V. 5. 35.

6e6:c6pocvvo,

21.

V. 1.

C6pCppj^%,

13.

15.

6(pvi,

9.

V. 12.

V. 4. 23, 24, 27.

W.

W.

^oj^w,

W.

18. 17.

22.

6cc(3xppx(3xv,
5.

19.
17.

10.

W.

22. 15.

18. 16.

;

286
V. 5.

Sa&ccpizdcocaTrcc,

V. d.

6cofj(,x^i

W.

^«aj^,

18.

16.

W.

21.

2.

W. 22.

V. 9. 7;

lcTocz,

9..

20.

V. 9. 10, 11.

/;r;rdj;^^a;j/,

20. 25.

6ccca(jL%px,

V.

tTTTroicsXsCpOKKccyp,

28.

V. 3. 8.

t(Tl(T0C^6l,

W. 14. 30.
W. 21. 10.

t(TV0p(7XfJL,
i(Tcc6ccvt,

/.

V. 9.

/%^a:vaj^,

V. 9.

tizx}cci)(3t^

/^6X0

7.

... V, 15. 28.

V. 9.

tocXT^tvccii

1

4.

W. 22. 26.
tccpct(3(3cco, W. 23. 20.
txpoi(3(3ct\fj,

1

7.

50

p.

;

15. 28, 30

;

W.
W.

;

;

3.

//3vAt,

W.

W.

;

5. 40,

9.

;

tSfJLOt,

W.

W.

W. 21.

l^(rcv(;,
t6ccp,

tKiK>,Qvi,

W.

6

.

V. 5. 28.

jcvipi^eu,

8.

jco^vipe,

xiJA,

W.

41

;

15. 22.

5. 29.

3. 23, 24; 5. 28, 29; 15. 20.

12. 41.

V. 9. 9.
8.
2.

V. 9. 10.

V. 9. 8.

V. 9. 11.

W.

18. 19.

jcoKJcocv6ca^

W. 18.

JC0f4(3x\tcc\p6cc(3,

K0VT60V,

19.

V. 3.

17.

V. 9. 8.

KOfTfJt.oXoLfJLTrpo^^viho,

KOUKCCp,

touxccptv,

8. 15.

W. 22.

JCoc(pvocf4,tocg,

4.

5,

V. 9. 8.

JC^TOUT, V. 9.

JC6VToc(3occc6,

V. 1.

V. 4.

W.

KOCTOCTOu60Cl6^

11.

W. 18.
W. 23.

p6U(Tp0i^

.

jcocTocxepjcviiCp,

16.

i6ccp/zo6pfjLxpocuyi^,

W.

W. 17. 12.
W. 18. 19.
}coc(3pocxicCy W. 22. 3.
KOi,

XOCtTOVVOlKOi,

23.

3. 23; 12.

/A/AAoy,

tf^suouoct,

5.

xa^cTOJi/,

jcocpixoiK6Vupcc,

V. O. 17.

W.

1

V. 14. 11.

K

JCOCp

21. 10.

li?.

t6p(3och£p(3oc,
/>;p,

10.

29.

-4.

V. 5.

/fi>y;^;,

V. 9.

12. 45;

V. 4. 27.

t^£ocpuco6,

iseevivip,

V, 14. 9.

;

43

22. 14.
11?.

V.

lisxpi^cc,

18.

8.

50 5. 14 6. 32

V. 3. 12.

i^xp(3ov,

V. 14.

14.

V.

/ftj;\^;^oj?(7;;i^,

13. 4; 14. 25; 18. 24, 27, 28; 19.
18; 21. 13; 22 14; 24. 8; 25. 5.

tocccuc,

17. 21.

iccToc(3xocq,

V. 6. 11.

V. 2. 24

t06cc>j<;,

W.

[icc(T]^6,

lO.

V. 9. 21.

/^i5$f^^iJi/<%,

8. 21

V. 5. 16.

iCC7(T67pCC,

V. 3.

tOC(J-TpX0Ott,

V. 9. 19

/£c;v,

tcc7rocjc€p(3ij6,

V. 5. 28.

/^CjO^^,

ixp(j(,iccov6,

Ixcc,

1.

V. 3. 20.

tocp(3oc6ciTpos>^

/cyjc,

tccfyi,

18;

V. 14. 8, 22;' lO.

iccep(3ii6,

toco^x^i

V. 3.

V. 14.

icc(3oXxo(T^6,

V. 9. 16.

/isj|0t,

V. lO. 8.

icc(3toci,

V. 8. 16: 22. 28.

Ukco(3,

17.

V. 14. 17.

icc(3y}6,

V. 5. 35.

V. 9. 13.

14.

xp^j3,

8.

Kpoc(3pouKptou,

V. 14. 15.
V. 15. 27.

9.
9.

287
V. lO.

Kpu(3s,

icuxs^i V.

10.
13.

3.

W. 22.

/J^^PA:^^^^^

W. 22.

fj(.a,pxoo&y

V. 9.

fj(.oc(nxoop^

V, O. 10.

fL0(>(T-K6KK00&^

V. 1.

fj(,ocxociptco^

V. 5. 28.

^/zptixf^,

.

W.

KoiiKxfj(.,

38;

3.

J:.

23;

17;

13. 48.
V. 6.

XocfJLTrpoCpxiTx^

W.

A^A^Tp,

W.

V. 4.

15.

9.

V. O.

W.

V. 5. 35.

P66p^,

W. 11.

18.

V. O. 13.

V.

W.

29.

W. 25.

W.

22. 25.

fj(.yiX,

W. 18.

V. 1. 6.

fji^xpixt^
.

.

7.

18.

W. 21.

fjLOvvov^i^

26.

fj^.ovx^^K

iKvx^^ V. 1. 3.

V. 5. 29.

fj(,oi>pfJi,oipccfjLa

.... V. O.

W.

fj(,ocpofjLxXoc^

fjLocpfj^ocpocvy^^,

22.

W.

.

3.

7.

W. 21.

V. 12.
ovx^

1

3.

3. 25; 5. 29; 12. 42;

V. O. 12.

W. 22.

fj(,ocpfJLi(7Xt,
fj(,ot>pfJLocpioo&^

9.

V. 1. 12, 13.

N.

4.

vxvovpc0ptij

V. 4. 4.

vxp^xpv6^xy6ycovi^

fjc^oipfiocpocccOy

28.

V. 3. 18, 19.

fj(.oo^vipCp6pTXXX^'^'i

15. 22.

fjcoip(7ocl3co<,

V. lO. 25.

V. O. 11, 12.

iC^oyv^tj/t*f%,

[/Ct^cp]/C^«/)<35.

4.

4:

V.

fj(.ovt(T^pov^

W. 18.

12.

V. lO. 38.

fj(,ovyii(rpco,

V. lO. 24.

fj^ocpst&j

jCt^cp

^(?p<7^,

5.

V. 4. 10.

fj(.ov$6xdtfj(,ovyt6,

25.

V. 7.
f4.xv£l3t,

16.

27.

V. 3. 20.

V.

pLOfJ(,fJLOV^

V. 5. 33.

fjLxvoi>xi^Pt

W. 14.

W. 23.

fJCOfjt^fjLOfZ^

(j(,x[JLix<i

17, 18.

27.

V. 1.

fjiv;iipt(3xca^

^o^pa,

fjLocfjf^cppi^

4.

fjciyxpvxx^ovptj

M.

W. 25. 18.
fzoif^iKOvp<p, W. 25.

25. 31.

f^sxpovpxov^
^fctfw;/;,

11.

1; 4. 34; 11.

V. 17. 15.

fjLtKxi&spj

/W^ij^,

22.

6.

4:.

V. 1.

f^spKixix,
/c*fT/p,

9.

W. 21. 27.
MKiXiXxfJs., W. 23. 10.
KtKiKicaov, W. 21. 27; 23.
A/V(?y%a,

fjC6yocKovo[Qiji/o^

fj(,€vvxvoc^

XlXlKocfJf,^

14L.

V- lO- 37.

W. 17.
fj(.6V6(pcciCpoo&, W. 3.
^^i/^f/, W. 18. 22

7.

Kix>TOvp(3ov(ppovyfjLTCopf4,,
A/;cy?<aJi/T<a{,

f^.ocx^^^Z^&^^^i

fJ(,6KX(TlC0^

V. 2. 33.

Xx(Tifj(,icoXvi&,

24.

fM6fj(.\i,6xeh

31.

W. 21.

KctpvtlSxi,

3.

IS. 25.

Xa/u,\povup^
?,cifi\pcapf

2,

6.

W. 22.

/c^a^/ccjp,

11.

5.

15.

V. O, 10.

fJ(,XGK6XK€t^

A^t/A

12.

v^cy^,

4.

V. 2. 33

V. 5. 25.

V. O.

W. 22.

14.

W. 17. 42.
vxx, W. 23. 10.
v€(3ovyiTt^ W. 23. 5,

v<3:yv/,
;

9. 9.

6.

1.

29.

288
V. 9. 16.

V€6yco$<xp(X>,

W.

ve6f4,vf4,ctcc,

V. 5.

vepr^p^

W. 25.

13.

VC06,

19.

V. 9.

V. 5. 25.

W. 22.

W. 21. 26.
W. 18. 17.
ovvxovvTixi, W. 18.
ovpxoi, W. 25. 15.
ou^/i/,

11.

17.

V. 5. 33.

oyp/?',

W. 25. 17.
W. 25. 19.
V. 3.

0V(T0V(T6tpl,

0VTCOP&&,

V. 9. 18.

V. 9.

^(pvcc, V.

oycpftjp,

8.

7,

V. 5. 25.

V. lO.

4,

6,

5,

17.

ocyi/,

W. 24.

9; 25.

4.

9. 13.

^ovhv&^ V. 9. 17.

/7.

V. 9. 18.

^TOVpOpiOifJL,

V. 9. 14.

7rxxpfj(,ix6oVf

V. 4.

5.

pjptvTX(TJc?^tov6,

^r^aj

W. 21.

TT^K^fW,

1.

WXJC67rTCC$,

V. O. 11.

oixf^xpf^ifjt^,

7rxjc6p(3>i$,

V. 15. 28.

o$6pxsv&6,

TTXVXOVX^p, V. 3.

TTxid,

..... V. O.

W. 14. 30.
W. 18. 20.

W. 21.

W.

o/i/fA,

o/pj;pf/,

o^ovjce,

32.

21. 32.

W. 23.

W.
Ovffov,

25. 14.

W. 25.

W.

oicoTK,

8.

8.

7.

14.

V. 3. 20.

o^vfz/Spii.i^,

V. 3. 30.

op6o(3oi^xypoc,

W.

V. 9. 10.

21. 12.

W. 25.

;r«(r/%dwi/,

12.

2.

V. 3. 12.

TTXTxivXK, V. 14.

17.

W. 21.

11,

7r^%^£f(7tf,

TTXXiCO,

V. 9.

TlXVXOXiT^^l
7r6VTx66(Txt,

10.

28.

V. 12.

7.

V. 5. 55.

TrepTxccf^viX^

irepTXoo

13.

W. 21.
W. 25.

7t67rT0V^X(TT6t,

TrepxTO,

V. O. 11,

10.

o.
oSi?Ac?r

22, 23.

ox^o(3xpxxco, V. 5. 27.

12.

V. 9.

^eCptdccS,

14.

ovpov^p^
oupCp,

^6pt(J)covxp,

14.

ov^poo,

V. 9. 19.

vcotco,

21.

V. 14. 23.

ov^aixXoop,

V. 9. 7.

V. 9.

W. 18.

0(T6PX6V^6,

W. 21. 4.
oy^3Ji/S(%, W.
21. 5.
ovvipxi, W. 25. 15.

W. 21. 12.
vovvj W. li?. 41.
vov(n, W. 18. 15.
i/oy%<^, W. 14. 29.
vy?/cy,

2.

V. 2. 14; 17. 22.

ovxf/voop,

vo>jp,

voy%/^^tt,

V. lO. 36.

21.

ovxvx,

9. 8.

V. 9.

W.

f/OA^P^?

0(T6(Tp00^

26.

vijpvyog, V.

23. 15.

opxif^opcoi7rovv$,

^?^,

15.

8.

V. 9.

V6U(TC0CO^

wcy/?,

11.

W.

va(r6(ixx,

22. 11.

9. 20.

veopKppcop, -V.

W.

opTOvyovp,

W. 17.
it*vj^%,

31; 18. 26.
V. O. 13.

289
V. 12. 6.

7r€T6VVOi(3ovdl^

(TxXxfjcxyavd, V. 3.

W. 23.

TTVfS,

25.

W. 25.

TTOVOTOV^CO,

V. 9.

TTVptTTPiyaivv^,

W. 17.

5ra;%a;,

V. 9.

(7i%(|)^^,

W. 18.

41.

P.

W.

18.

(T6(jL6(TtKxfj(,,

W.

V. lO. 51.

W. 21.

W. 17.

W. 22.

(T6VVXVX,

25.

W. 21. 26.
W. 23. 8.

(T}j(3xp(3xv&,

pvdocviKco,

7.

V. 2. 53.

(T/^yf,

18.

(T/f^a?,

V. 3. 28,

V. 4. 27.

(Tt6$CC,

W. 18.

W. 23.

p(7i;>s/wv,

W.

(TtK(3x,

14.

17. 12.

W.

(T0tp6(TXVKXv6xpX,

W.

7. 29.

V.

(Toc(3xcod,

5;

W.

3.

2.

W.

55; 4. 20; 11. 10; 13. 45;

21. 15.
(Txyvivxfjc^

(Txdxvj^

V. 9.

6.

6.

(TX&lfJLC00V6^0V,

(TXitfJt^yjCp,

(TXmt6TVi^

12.

V. 6. 15.

W.

18.

(Topo,

15.

7.

V. 5. 52.
V. 3. 7.

(Tovxocp^

V. 9. 12,

V. 17. 20.

W. 18.

15.

(TTp0VT6M\p,

V. 15. 27.

(TV(JL6K0VT6V,

V. 9.

(Tvv(pp6ca,

15.

21. 12,

W. 23. 6.
W. 20. 25,

(Tooi/^,

(Tovxoi^ph

V. lO. 50.

W. 18.

23.

(TopKpx^

(TOV(TVlVVl^

W. 22.

V. 3. 8.

(r^/6(J)f,

18. 16.

6. 32; 8. 17, 21; 9.

1;

(TopCpijy

(rx6p(jt,xxoo6^

W.

(T0^(30(T6(t)l1$,

V. 17. 21;

(7^/3^%^tp,

24, 25.

V. 9. 20.

(Tt(TXy6TX,

JS.

<r,

5.

(TtxtKx(Tt,

10.

4:.

49.

6.

4:.

V. 3.

W. 18.
W. 22. 5.
W. 17. 10.

V.

pof^(3pov,

V.

(Tix(3pxhKxcc^

V. 2. 14.

p.

V. 3. 50.

(T60VpCp0V&^

p/^w,

picc(3oct,

W. 11. 49.
(T6fJt,6(Tt\XfJC^iJX^ W. 21. 2,
(T6fJC6(TtKXfJCyp^

(T6fjt6Tl^X^

V. 9. 11.

p^(Ttx6cov,

;/|,

22.

21. 25.

28.

14t.

V. 2. 26,

(T6fjc6(TtKxfJt,7r6,

15.

V. 5. 10.

pyjTTVo.Sy

p/C?^k5J;,

14,

14.

5. 5, 20;

W.

(T6fJC6(Tt>.XfJt,fJC^p^

pocvoiK.6pvoo$^

15.

V. 3. 29.

(T6?,(3tovg,
(7f;C*/3/,

pcctpcciizovptptzi,

6.

15.

(T6i(T6vy(pxpxyy^q, V. 9.

21.

21.

7.

V. 9.

(T6yyccpx,
cTfjjf,

W.

25. 50.

V. 9. 6.

cr6(3co6tVj

11.

W. 22.

7rvppovtXoti

W.

(Txvxf/^(3oxo,

18.

7.

V. 6. 10;

(TXTpx7r6pKf^>}(p^

V. 6. 2.

7rvpi0tz(j(.,

17. 50.

V. 3.

(Txp(3xco&,

W. 5. 43.
7rpo(j(,(rxxci, W. 11. 45.
7rpc€ocp(3x$cc, W. 13. 17,
TTT/S^it/oy, W. 1(7. 20.
7rpoatp(3a>$cc<f

6.

3. 6.

W.

(TxpxCpxpx^

52.

V. 2. 53.

^rocw,

V

(TXfjcfJccoQ,

7.

W, 22.

(TxKexyKt^xix^

(TV(TtX,

V.

V. 2.

2.

9.

14.

14.
37

5.

290
V.

^vxo^;',

V.

(TCpvi,

18.

25.

5'.

V. O.

6, p. 51; 3.8,28;

3.

W.

8. 15

13.

W. 11. 18.
o-^/A^, W. 13. 27.

W.
W.

<Txi>^otrovp(iov^

<TXi^^TOvp(Sovpj

V. 3.

<Tcaxov(rup(rco>}j

5.

W.

(p&ot,

V. 5. 15.

(p$ocovv.

V. 5.

Cpioc7oc6ccv,

V.

V. lO. 33.

5.

V. 3. 29.

V. 9. 10.
!33.

6.

V.

TOC(jc[Jcocoippocyyxia3ioo^ocyyocppoooc(JciJcocTiTip^oi''

W.

12. 12, 13.

W. 17.

Cpopovofjc,

W. 23.
V.

V. 2.

Cpocc^oc,

W. 25.

12.

14.
12.

26.

5.

V. 5. 25.

CpTTsxp^Cp,

W.

Tsiovp,

Cpovpst,

V. 9. 6.

TOcrXocfJc^

T^cw,

6.

18; 18. 15.

1!?,

V. 8. 16.

0vcc€oci,

po6,

V. 1. 5.

(pvsp(3yix^

(J)vi?y^,

T^CT,

29.

18.

W.

TOCKiV^OCKOK^

3.

7.

W.

W. 14.

15.

Cptpifjcvovv^

ipi'/^/,

Ti^jc,

22. 26.

25. 12.

V. 5. 15.

(?)^^/;^,

Y, lO. 27.

V. 3.

TOCKTBXP^K^t

7.

W.

(pepCppcc,

13. 49.

4.

V. d. 33.

[Cpspiocp^^^Sx^^

13. 40.

6.

V. 1.

V. 1.

cpfpdf,

06ocpoc^

Toc(ix(a&^

12.

V. 1.

CpocviXep^

(pxv^ocpoox^

(FXh

cruicapcct,

;

25. 17.

W. 23. 8.
CppovvTojpfJc^ W. 13.
0P^Xi W. 22. 26.
Cpcc(3cax, W. 3. 26;
(pp/^Kl,

V. 2. 14.

Tfipdc,

W. 18.

Tj;p,

T/,

25.

W. 11. 28; 14.

W. 21.

TioccrovB^

2.

T/T>;,

W. 4. 32, 33.
W. 22. 14.

T/<J),

W.

,

Cpoopsi,

W.

X.

3.

W. 12.

27.

X»,

W.

18. 15.

T0vx»9i

XO^ocfjc,

V.

21.

!?.

A:^^,

1; 4. 36; 11. 31: 14L. 5.

3.

V. 9. 15.

V. 9. 12.

X»6xhX' V. 9.
r.

y(r«y,

;

3. 25; 5. 29; 12. 42; 15. 22,

V. lO. 28.

W. 21.

v€(r€{jcooi,

12. 42 15. 22.

V. 2. 6.

<?>^yA;^yj

Tovp^ovCppovvTcopfjc^

TvCpi^

:

V. 5. 26.

coxo^xpoox^

00&

2. 41.

TlOOTlOOOVlVip,

TOVVITl^

5. 30

11.
Cp

T/TT,

40, 49.

W.

W.

21. 11.

17.

vxpoc^occaoc^

9,

10.

W. 23.

21.

X<xiX^p(3€p,

V. 4. 23, 27.

XO^^oc/jcocvlpicoCp^

%«iC4fA,

7.

V. 1. 5.

V. 9. 14.

;t;«vyaAa^,
Xocvi^ocpot.

W. 20.
V. 9.

10.

18.

X^P^ocliv, V. 1. 3.

X»pocpx,
Cpxyiocpx&^

V. 9.

15.

W.

21. 24.

XOcpeoo$(jcovzvi^,

V. lO. 26.

291
XO(,poo%(n%(x,py^ioii^

V. 9.

%x\jv(x,m^

W. 18.

W. 13. 41.
W. 2. 31.
W. 18. 18.

%pxvrop,

V. 9. 14.

%(x,(nve\j^

%(x%,

V. lO. 29.

,

%pxrop,

6.

%y%/a7,

27.

V. 3. 27.

;^(?)^)/9/^,

%x\pov6t, V. 9. 6.

W.

%(povpig^

8.

15.

%s(3pmv&X(Tr, V. 5. 26.

W.
W. 33.

%€(3ujcpccf4,,

^fvoy;^/,

V. 9,

%€0^x(p,

W.

15.

W.

W.

;^/,

\ljxfj^opt%j

6. 45.

^pxroviiyt,

W.
W.

xMojvt,

V. 6,

%veufj(,,

%v}ifjt,eco\p,

W.

%^?Aot;£,

^pepcpepjccoj

t//ovv^»JV,

11. 27;

W.

14=.

1, 2.

tj:;y%,

2. 30.

a

5,

6.

w/j^/9,

14.

%p

.

wv^j^,

%pxXx[x,7rvix^
%pxfjf,fzxco$^

W. 22.

d. 25.

W.
W. 21. 8.
oop^x, W. 21. 26.
cooTTrephx^j V.

V.

4:.

10.

oo7(TxXXj

W. 20. 27.
W. 13. 16.

cocrtnxcoj

«T/,

.

.

.

.

W.

14.

W. 25.
W. 22.
21.

vdxpx, V. 6. 9.

12.

8.

20. 11.

«p,

41.

6vx(iov(70V\vid^

25.

W. 20.

coo^oei^evcovvfjLOQVj

^

%occp6ev^ V.

W. 22.

cof4,vpvpofjt,pofj(,og,

W. 21. 25.
W. 17. 11.

45.

4L,

V. 2. 55.

caKectiVj

11.

W. 17.

W.

copfxietCQVj

%op(3xi(Txvx%xp70o^ V. 3. 28.
%<5t^;^,

2.

W. 23. 5.
W. 22. 26.

6.

W. 25.

iir.

27.

9. 20.

V. 1. 5.

W. 22.

^/<?)/7/,

18.

V. 3. 21.

%vov^ovvip^

W. 20.

V. 5. 29.

%vevfj(,xv€&co$,

a;^?,

10.

12.

3. 41; 4. 32;

V. 1,

27.

4:.

^pe&xixzxXcoxjj, V.

%t(^rovp(Sov(ppovf/,rpcai^j

%^y}roop^

2.

V.

V. 4. 24.

16.

W. 20.

%e%ix>[A^iv[j(,(JL^
%^(xy(.ix,pj

22.

\fjxf4,fjf,opt%j

V. 9. 19.

%eTro6iov^

W.

\f/^/,

31.

%€pOV0€tf V. 9.
%epov(i6iv.

29, 50.

i?.

10.

5.

15.

51.
15.

INDEX

11.

Verborum, nominum propriorum Graecorum, Hebraeorum, Aegyptiorum, Copticorum,

j4.,

A.

t^.

'AW/*, V.

<\*

2. 15, 24;

3.

V. 8. 17; 9.

5.

1, 17,

19;

W.

21. 14.
JLa, p.

aak,

71.

'A^^uvxTs,

p. 64.

W.

oi^ifTTcxvTog^

18. 9, p. 192.

A&Xs^pioL,

W.

'Ai3p««A&,

V* O. 7; E«. 25;

p.

28.

4. 24; 11. 17.

W. 4.

{o xpi6[ibq toxj ivt(XUTov)^

W.

43; 11. 41,

4t.

30,

p.

175.

V.

^Ay^x&oxXHji;^

iy(Kdo7rotbg

dyoidog

W.

24. 16, 21,

X. 5.

cirXQVfrx,

13.

1,

A/W

&y(ayvi,

»
p.

5.

74.

19, p. 259,
5.

V. 12. 26,

p.

74.

24.

i?.

56.

W.

2. 27, p. 170.

W.

8. 18,

24,

p.

257; 12. 50;

X. 5. 32: 13. 25.
&'A/(?y,

W.

x]oovog

(Kvptog),

x]ol}vcov

Ssig,

xKXfj(,XTog
xK(kv6vi^

(XKxviig,

6.

179.

p.

182;

V. 7. 50.

xhiKsiTCToq^ V. 8. 26.

23. 25.

5, p.

23. 16,

25,

26,

Xv(Ttg,

195.

p. 195.

W. 23.
W. 6. 13.

27.

X. 12. 55.
V. 13.

8.

xKxvdog 'Ai^VTTix, V. 3. 25; p. 55.
XKXTXfj(,xxviTog^

W.

W. 23.

W.

(^Kfici^av fTT6(pxvog,

11, 27, 51, 55, 38; 14. 2, 4.

£SxfAoivTivog Xiioq^
^'Sj;^,

6. 26, 27.

V. 11. 26, p. 72.

TOi/

p.

xiavsg^ V. 7. 55, 56.

W.

V. 12. 12.

7rpJ(7

16.

40; 4. 27; 11. 21.

V. 5.

A/5i/5^,

(a)

22.

2.

13. 56, p. 188.

X. 6.

X. 12.

W.
W. 7.

x]av' xicivog,

1.

oiyetv Ttvd Tivi^ Ttvx Trpog Ttvocj

xypvTTvviTiKov^

19.

W.

X. 15.

Kidog,

x]T}](rix,

xidv,

25. 24.

2. 29.

oiyyo(; KOcSoipsiov,

xypvTTVsTv,

p. 196.

52, p. 64.

IT.

W.

xifJLXTiTV}g

2.

1,

V. 12. 50,

TTOvi,

opTvyiov^

»

p. 55.

,

W.

V.

KspifAstov^

^yyfAo^,

l

4=.

KO^^ci'ivov,

»

25, p. 191.

li?.

«(Ttj}/?,

ixif4.av,

xyysTov

W. 24.
AlyvTTTtfTTi, W. 2.
''A/S;^^, W. 18. 5.
xlfAX xtyetov^

W.

24.

6. 25;

AlyvTTTtog,

A]Si07nKvi

A.&uaT, p. 72.
(xyxdotxi(Jt.oov,

W.

AlyvwTtot, V. 8. 16;

174.

i^v(7(Tog,

W.

xdeoopviTog,

W.

7. 58.

MxXxfTtroe; ohog^

4.

{?.

'A^pxitTTi CEjS/J^/W/),

'A^paa-u^

W.

xb) &v,

XKXTXTTOVljTOgj
(XKXTxCppov^Tog,

W.

24. 15.

V. 8. 12.

V. 5. 52.

xKSKxKKi^x^ V. 13,

7.

W.

;

293
djcf4,}i,

xjif^oci^

oc^^cc^^

X.

V. 8. 5, p. 65.

22;

-4.

liXQ(pO(;^

ckxevpov^

X. 6. 50.

W.

(AopCp»l(;^

W.

fidpsccg),

t^

viXicji

4. 26; 5. 8;

lO. 12; 24. 25; p. 196.

X. 1. 36; 2.
!?.

8.

V. 13. 6;

(iv^p(}ix^^

5.

74.

p.

dvUKsiTTTog, X. 2. 1, 2; p. 251; 8. 45.

X.

^pifji^eicc,

))

W.

48.

8, p.

X. O. 13.

otKfJcvi^

<tvv

186.

185,

5; p.

{im

hc))

svvsx

(ol

4,

11. 19, 20.
dvxTo^ri,

V. 2.

hxvTOv

oiKi(T(r6iy

lO.

(XVXTsXKcav

X. 11. 26.

^^A>c>?,

otXKx7(Tsiv^

W.

X. 1.8.

V. 9. 31.

aXijCTup

iAi?>?,

Av»TaKKovTsg

K^K7r;r<%5ox/;crfv,

7. 38.

X, 4. 26.

dvs^KKijTog,

X. 12. 36.

(oi

S'),

»

SK

Toov

D^rib«, p. 67.

W.

V. 9. 27;

ocvsf^oi

5'

17.

14.

T>jg ^EpvSpocg

f^^spuv

,

V.

3.

X. 2. 44; 3. 32;
11. 17.

oc^g,

42 ; 6. 44;

4=.

7.

14.

42;

X.

V. 12. 29; 13.

3. 25, 42; 4. 4.

))

xo/i/oV,

))

oifAfJccaviocKOi;,

X,

2.

23

11. 28

;

;

12. 21

(xvdsfjiiov^

V. 13. 9, 15.

iv$ii

O

11. 28.

X. 2. 34; 11. 28.

V. 12. 22,

(ifjcxpTioc^

V. 3. 13,

'A/c*;^v,

W.

AfcixvToq^

))

tol)

TrocKKiov^

W.

(Zf^f4>cid>fg

X. 13.

6. 40; Toy Ittikx-

?^idog^

13. 26.

;

W.

oivotypxCpvi^

X. lO.

3.

xvicoTog,

X. 6.

16.

oivoiysiv ($vpxg),

8.

35.

ivocKivelv^

X. 5. 15.

8. 27, p.

ivXTTTVCTdStV^
OiVOiTXpi(T(TSlV^

183.

V. 11.

V. lO.

X.

18.

vs.

10,

11,

'AttoAAwi/

3.

1.

W.
(sk

16.

275.
49.

p.

17, 18, 35; p.

'A7roXKc!j(3tt^,

dTTOTrviystVj

W. 16.

184.

15.

55, 36.

13. 29.
pi^vig

17, 18;

xTTO^vipxivstv,

2,

p.

16.

(Mov(Tscag)^

xTToXviystVy

W.

6;

V. 2. 18;

ioiCpv^g)

ysyKvfJc^fj^^svog,

15. 14.

V. 4. 5, 15; p. 51.

^ A7rofj(,vyifj(,ovsvfj(,XTX

X. 12. 16.

dvxTriTTTetv vo(Tav,

258.

p.

V. lO, 9; W. 25.

»

10; 13. 14; p. 188; 15. 17.

V. 12. 15, p. 75.

ivoiS^potivstVj

1.

X. 14. 8;

X. 15.

(kTTOKpvCpog,

W. 7. 28.
W. 3. 21; 5.

W.

11.

8. 16; 25. 20; p. 197.

W. lO.
dTToysvcTtg, W. 9.

9. 37; lO. 37.

(ivocycayvj,

9.

V. 8. 52.

iiro^xrTtg^

V. 2. 25;
oivoiypocfJbfJcxTii^eiv^

W.

X. 14. 23.

xviivxt,

xvTpcoi^g,

23. 14.

X. 11.

17; 12.

W. 24.

itXTTvpog^

x^TTxpxl^dToogj

W.

1. 22; lO.

X. 4. 22.

'AmyjSaSf^, T.

otfj(,v(TTyipiot(TTog^

W.

xvTtypxCpov, V. 12. 23.

V. 3. 28.

ocfji,6)f4,oVj

KXlplKOCf

X(TTSpOuV,

xvTiyXxvKt(Tfjc6g,

29.

V. 3. 33

''Afiovvi,

»

W.
V. 13. 12,

a^j^H, p. 69.
"Af^ovv,

(tx) TCCV

6. 40, p. 180.

{\ljocfji,f4,iTiig)

'A^c^^wv,

25.

32.

(Xfif^iTijg

;

»

oiv&px^,

41.

52.

5; p. 74.

4,

xtTTspccv,

tcov

p.

p. 186.

»

V.

7.

W.

51.

7. 37.

W.

piov,

73.

p.

p.

dfit^TcaTOg Kv%voq^
oLfji.fjt,x^

(toc

41

KxwTToclcaicmoq,

»

V. 3. 26;

Cp^oystTtg,

(xvsfictiv^

oiv^Sov,

X. 8.

Evvivov,

W.

22. 16.

4.

V. 1. 50, 55,

X7r6pgotx x"fJcxTog xtto Tijg tov fji^syoiKov
Toov (Sxicav,

V. 7. 16, 17;

TX^^g

p. 62, 65.

,

294
aTToppaiixi

W.

Toov

V. S. 8;

(zcrripccv,

65;

p.

17. 33.
15. 48.

V. 6. 19, 20; p. 59; X. 12.
13.
47;
10,
25; p. 257.

X. 14. 55.

iTTOfTTiK^aiv da-Tspoei^Sooc,

»

1. 20.

Y.

"ATTTTicov,

vs.

XTTo^poCpslv {^),

X. 3. 37.

19.

22.

X. 16.

apyvpoypx(pioc^

8.

X. lO. 32.

X. 1. 16; 6.

4,

8,

17, 20, 21, 39; 8.

9.

17, 18;

6,

9,

43;

i?.

4,

1,9,38.39,40;

»

planeta,

W. 24.

X. 15.

25.

OCpOV TO

18.

{xpv^FoaoKKoc)^

SVTO^^

&P7svik6v,

1.

X. lO.

X. 15.

6,

17.

X. lO.

»

XP^f^^Kov,

X. 8. 29 ;

AlyvTTTtog,
Kcc/.og

(TCtTTpoq^

»

(TKMpoc,

7,

15.

p.

;

7.

0va-iKogf

W.

V. 8.

W.

»
citTTspsg
d(TT>ip

V. 12. 13, 14;

73.

^ApTSfJLKrlxg xacp^lx,

ipTog Kx^ovioi;^
"ApxocyysXiyc^^

xpx^yys^^oi

17.18.

V. 13. 24.

W. 23.
W. 22.

^sKccvav

33; p. 195.

23; p. 195.

dyys^uv,

p.

»

»

Koaiccg, V.

»

»

TTo^og,

13. 29.

V. 13. 30; p. 75.

V. 2. 21.

X.

ocTpxfjcsvTOv,

W.

11.

V. 13. 28.

4.

avSdyiog 6s6c,

W.

1.

7,

22, 24; 2. 26.

X. 2. 56

;

4. 8.

1.

W. 7.
W. 6,

13.

X. 12.

19.

46.

29.
2,

W. 7. 6; p. 181.
ocvToysvviT^g, W. 2. 19; 13. 25.
dCpccips(Tig, W. 9. 48; p. 185.
ocCpdsyKTog {$s6g), W. 23. 4, 5,
ocvToysvsTcop,

24. 10.
18.

168; 9. 43, 44;

19.

W. 13.

{oi

ocv^^(Ttg,

13. 3;

;

13.

xTro KsCpx^^g^

ocv^siv,

p/t^c,

253.

9. 27.

V. 13. 5; p. 74.

»

p.

14; 5. 18.

1. 41

X. lO.

oc(T7rlhov,

'ApTSfJLKrix^

V. 3. 25,

12.

185; 11. 24, 26.

ocvHvTViq ijKiog,

(jcovokKcqvo^^

X. 4. 10, 12;
X. 2. 29.

^yrdV, X. 2.

V. 6. 8; p. 58.

»

20, 25; 12.

X. 4. 20.

»

ocvyvi,

255 lO.

14;

8,

1,

X. 4. 57; 11. 14.

»

p.

8,

7.

9. 5, 12, 15,

XsvKoq^ X. 3. 20.

»

»

'AparsviCpp}^,

p.

40, 45;

11, 17, 24,

cc(TCpcc?^Tog,

(r%/<rToV,

31, 32, 35;

30,

52, 33, 41, 43, 44;

aarTpccTTTav,

X. 7. 45; 12. 20; 14. 15,31.

»

.

25,

10,

29; 4. 25; 5. 24, 55, 56; 6.

15,

&(T7n?,og,

Apyvpa3f4,a, X. 1. 17, 20; 9. 7, 8,30,57.
''Aw, V. 13. 27; W. 6. 8; 16. 30;
24. 19.

^ApfJLSVixicvj

X.

d(T7rccKs(T6cci,

lO. 40, 16, 25.

ipi^og,

l6.

X. 2. 13.

cc(TVi(jco<;

X. 8. 17, 20.

W. 23.

W. 21.

35, 46; 13. 45.

7,

18; lO. 36; 11.

ipyvpsov, X. lO.

(Spyupo^,

250.

p.

10,

X. 12. 12; p. 257.
ipyvpa. ypa^i^yLXTot.^ X. lO. 53.

xpyvplTiq,

X. 12.

8.

ipciiovv,

dpyvpij,

&(Tl2s(7Tog,

3.

ar, p. 71.

(xpytipsog,

(Mix^vi^^)')

2. 5, 21, 24, 25, 29, 50, 59; p. 250;

64.

p.

25; 16. 48;

8.

18.

asem,

&(jyi[jcog,

272.

p.

X. 3. 37.

ccTro^vXBiv^

Ar,

5.

ccpxif^TpxTviyoq

cc(TVifjt,ov^

V. 11. 25; p. 72.

^vvccfA,sig,

V. 8.

ccpxi^pslq^

xTTotTsipov.',

XTroTs^sTv, V.

6. 45;

21. 17.

W.

XTToppoCp^v,

W.

dpxccrye^og,

dCptspovv,
ocCp6lsviJLx

V. 1. 18.
Kvv6g,

W.

6. 29.

21, 24;

295

W. 6. 55.
W. 6. 10, 11 16.

npOKO^siKov^

(i0oi€v,uix>

'A0po^It>i (plaaeta),

;

£iH(o, p. 54.

52,

17.

55;

i3//3Ao^

V. 9. 21;

Trpogayopsvoijciv^.TvCpl^

'ACppo^lTvi^

X.

d(pp6viTpov^

(3i(3Koi;

W.

6. 50;

p.

180.

o^^oyj

W.

^X^ovxo^,

50; 23.
S.

21, 22.

bk,

57.

p.

X.

&\f.€V(TTOi;

xKvjhix^ V. 8.

A«jT,

72.

p.

(3povTS)v,

ah, p. 66.

bt, p.

e 5/V, bis. V. 5. 5.

V. 2. 21.

62.

V.

bak,

W.

14.

1.

p. 65.

V. 13. 10; p. 74; X. 4. 21.

V. 8.

yoiiijc,

2.

1,

iioK, p. 66.

X. 15. 27, 28.

/3i»A>^SoV,

V. 7. 16.

i3^K/a;j/,

22.

(3ooKo^.

i€px,

(3v(T(To)

ba, p. 62.

/3i/V,

W.

X. 14. 59.

V. 7. 18;

/3y^o^,

ii.

(3vvyi,

fiAi, p.

(3i(3KCf3f

71.

/3i;/3ao^

B. B.
i.

jcoi)

fep&p, p. 64.

A^i, p. 66.

/S'

Tfj

X. 14. 57.

vide

(3ovKKyi^

10.

iv

TlToK€f/,xiKoi)v

UoCVxpiTO)

8. 52, 55.

2; p. 195.

1,

(3oTpvoo^vig,

20.-

-4.

W.

66.

p.

(3oTpviTtg,

T

^;^ypcv,

iTTtKOC-

CLTTOKpvCPoi;^

uy€ix,

>}

Tojv

f'

iTTtypOcCpOfJLivTfl

66.

p.

in«,

16.

4L.

ATTuCpt^),

164; 6. 19.

1. 1; p.

(hpx) M0V(T€Ug

Kov/zivjj

''AC[)v0ig

4.

W.

/f/j^S,

»

p. 65.

a;^m,

X. lO.

(ii^Kiov,

i?.

l3aKo€iliig,

p« 54, 66.

X. 14. 20.

X. 2. 41

(3aKoc,

17.

(3cof^o<;

54.

8..

;

W.

yiivoc^

1. 6.

bal, p. 57, 71.

r. «.

57, 72.

p.

BxXsvTivixvoi;,

Tm

(i(kXKa,6oe,

Y.

vs.

2; p. 272.

"lov^xim,

W.

y.

7. 49; 8. 2;

i.

W.

7€f/.i^€tVj

14. 15, 25, 58; p. 188.
yivvx KJ(TfAOv jcoc) ^Kiov, W. lO. 10.

X. 4. 16,
p.

62.

bar,

p.

57.

barbar,
^dpiq,

W.

»

»

4. 26; d. 7; p.

(ix(TOtviTviq

Kiiog^

X* 9.

l3x(TiK€iov,

V.

19; p. 55.

jS^cpj^,

4:.

175.

55.

{vlTpov)j

betu,

p.

&Ke,

p. 71.

feH2s:,

p.

71.

54.

X. 13. 16;

p, 258.

W. 14.

^tvoo^Tclq,

T€TptfJt,fJ(,ivVly

»

X/^K,

X. 5.

yivtTryiptov,

X.

47;

5. 54

;

11

p.

185.

25.
2.

X. 5.
;

12.

11.

1,

54, 57.

3. 50, p. 252.

X. 3. 45;

yXotoolvii;,

9.

X. 12.

»

yKotog,

W.

(Tyropoiv^

176.

W.

''npov^

yivv}i(Ttg,

yjj

X. 14. 14.

(SepviJcApiov

xpoiTOv<TOi

50, 51; p.

64.

p.

9. 25.

W.

yivfo-/^,

ban,

X. 15. 58, 59.

y»KoiK,TocZvi(;,

181.

p.

V. 4. 27.

^y/^ft,

e.

252; 4.

p.

X. lO. 24

:

4.

13. 52.

yKvCpxi (yKvfAfAXTx^)^ V. lO.

7.

11.

;

296
y?^v<ph Tov

W.

y^ca(T(r6jcoizov,

yovog,

V.

^iSov,

31

6.

61.

p.

;

23. 50.

V.

6'yiC6Xocpx<T(j(,svot.i,

W.

ypocCpsTov,

16.

7.

»

5.

X. lO. 35.

1;

X. 9.

yv\pog,

W.

dsx,

yvvociKOfjLopCpOi;

18.

W.

i(xtf4,ovi^6f/.€vog,

£. £.

W.

67.

189.

iyKVfJccov

p.

;

p.

W.

W.

ckyysXoi,

^€(rf4,o?^VTOv,

W.

AijfASxptTog,

y, 11.

X.

^iocjcMxpcrig,

1

ItiKsKTO^^

W.

hocfjcocpTvpelv,

;

W.

p.

196.

24:. 24,

hocTTvpoi;^

X.

25

;

7. 24, 25.

25.

14:.

^txppyiyvv6iv Qi^Tfioc),

V. 8. 52.

X. 14. 41; 15.
V. 15. 26.

hdcCpvpi^,

h6y6ip6iv, V. 2.

X.

1.

h7rXoo7iq,

X.

1.

h6p$a(rtq (3iov,

X. lO.

iojctfzx(Tioc,

X.

iKxT6v

(^oiS/ai/),

iv

Ta

68.

X. 6.

T.

14.

5; p. 272, 275.

vs.

T. 4. 20,

IfJcxTicp,

T. 13. 19;

75.

p.

T. 8. 17.
(£/^

To),

W.

6. 2, 4; p. 178;

16. 25, 25.

50; 2.

4,

p.

3. 44.

X. 1. 12, 15.

"EAA-^vf^,

5.

W.

V. 9. 51;

14.

eP^xtov,

•EAAj^wxJv

21.

h(p6ipxj

p.

€>.Ki(3opog,

13.

W.

X. 8. 12.

6K TpiTOV, X. 1.

sM^

1.

12.

Ai6vv(rogj

19. 7; p. 195.

9. 6.

iKVVKT6p6V6lV,

*EK€(pxvTivv],

iiocxvpi^6iv,

S/iv^»/,

W.

6KTpvyi^€tv,

W.

W.

wv),

{o

6KT6?^6lv TVJV T€?.6Tl!}V,

196, 197.
Tripoc,

47.

p.

6h, X. 1. 22.

fJc6voq

6KK6i7r6lV,

25;

66.

p.

;

W. 14. 58.
6VX, W. 9. 24.

»

»

70.

29; 11. 24; 16.5.

13,
24=.

V. 8. 27

X. 15. 20, 21.

oc]y6q,

Kx6'
»
p.

16.

{?.

2.

eifjcocpfciv^f

30.

6v xvxToKifi,

TO

71.

»

70.

p.

W.

V6KpOV,

V. 2. 4;
X. lO. 19.

sIkoov,

40.

4=.

W. 6.
W. 41.

^iocTrep^v

€iua, p.

3.

V. 11. 15;

hoCK^TTTSlV,

18; p. 182.

8.

e.

11. 17.

{^pocKOov\

66.

180.

tw

7.

X. 13. 45; 14.

p.

7. 25.

X. 3.

h(x6€pfj(,ociv€tv,

42; 8. 28; p.

6.

W.

CrdofJCXTOq

iyKOiTocVj

V. 6. 27; 8. 25.

Sf/I/^

hoifj(.6Tpov

179.

p.

X. 6. 28, 32.

^xKTvXioq,

^ixKOTTog,

l

16. 14, 49;

iocKTvXihov^

iixocvoi

30;

V. 9.

'^ccifj^^oviOTT^^iCTog,

S^;>£tfi/,

6.

X. 12.

.3;

D.

6y6p(Tig

sxoav iv

X. 6. 54.

Sy^fA^yJCTO^,

'E(3poc'i(TTl,

ovpocv

tviv

V. 3. 16.

7rT6po6t^iig,

W.

Ipoc^,

A. hTvx, passim, vid. p. 49, 51.

2. 5, 6

V. 6. 28; p. 61.

(TT6fJCXTt,

16.

W.

ovpdcv,

Tyjv

\kv^kXcot6Poo(;

»

25. 19.

276.

14, p.

lO. 28, 29.

xxKkovv, V. 11. 16.

»

vs.

{^oiKvcov)

^pocKcov

T. 13. 2: 19. 20, 23, 25, 26,27.

ypxCpx)

Y.

Soy?,

5,

16. 11,

21; 11. 40.
12.

11.

W.

X. 9. 26

ifjc7rv€V€tv,

X. 7. 12, 20; 9. 12.

X. 3. 10; 9. 15, 14.
io\ovv, ^oXov(t6ou, X. 5. 55; 12.

'EXXmiiOv vhpov,
iKvlptov,

W.

;

19.

ifJCTToh^TTiv 7rot€Jv,

2.

ivtxv(Tix epyx,

lO. 6
1

0,

1

;

p.

1 ;

T. 9. 26;

ivxT€vi^€tv Tg o\p€i,

SoAo^,

9. 40, 42.

W.

16.

255

p.

1

lO. 25.

68.

p.
8,

;

95.

9.

T. 9, 55; p. 65.

;

297

W.

£VV€ci,uop(pog,

4. 33; lO.
hovv, X. 1.
hox>^elv,

W.

svTUXix,

W.

X.

54; 15. 31.

23;

p.

61.

1.

34;

p.

W.

Y. 3.

iTTxpxlx,

W.

i7rx<ppo^i<Tlx,

V. 11. 16;

iTnhdKsiv,

12;

W.

W.

i7ri<TKe\pig,

i7rl(TX07rog

sv(TTx6sixg

70.

p.

x(TTipuv,

W. 9. 8.

W.

1. 11,

i^TiXplstv,

f^rr^^^cyi/c^-,

W.

T. 3;

p.

272.

p.

p.

185.

t

2,

C

V. 8.

33.

1.

35;

p. 167, 168.

-j.

;

W.

Zsijg,

W.

16. 40;

14,

7,

(tx),

W.

W.

6. 9

^a;5/<?i/,

))

;

4.

5. 2, 13; 11. 47; 12. 3, 31

;

1

2

;

p.

1

73

16. 31, 33.

J^«S/^55

20.

23,

24,

28;.

W.

tx stttx

17.

1.

5.

6;

24. 16.

((TTOixsTx),

V. 4. 2

;

53, 54.

W.

V. 4. 16;

15. 45;

V. lO. 1;

189.

p.

W.

1. 31; 3.

14.

xvOpco7rost^sg,
p/''

p. 54.

p. 68.

V. 11. 27; p. 72;

25; 8.

7. 38.

190.

p.

V. 4. 13; p. 54.

6. 7, 10; 16. 29, 31;

(Planeta),

^coixptov,
2,

W.

ov6f4>xTog v7r6isStg,

16. 24.

(paviisvTX,

^uypxCpix,

14. 11.

;

5E.

ZfAsTvig TsvTvpsiTVjg,

p. 53.

V. 15. 23.

V. 13. 5

3. 33;

11;

193.

p.

5; p. 178; 16. 24,

X. 12. 39, 41, 46; 13.

'EpfJLVig,

(rx)

6.

2>

V. 3. 26

X.

W.

xxTx Tuv

ovo(j(.x

190.

3.

^soi,

[ot)

p.

f^vjh.siov^

2.

191.

p.

W.

^'^ctfi/ov,

185.

X. 7. 36.

spyx(TT}jpi0Vj

))

71.

lO. 35.

ypxfjLfj(,xTm [toov)

^

19, 42, 43;

W.

xoyog,

17. 13;

9. 47; p.

28;

spyx(Tix^ V.

spiov,

p.

24.

23,

196.

p.

71.

ipilf^OTroiog^

3.

172; 15. 29, 30.

169,

))

er, p. 71.

€p,

W.

{hoi)j

i(psl3h(^xTtxo)

72.

{0V0fJ(,x)j

6.

27, 31; p.

65.

V. 9.

V. 15.

Z.

8.

ypxCpstv,

STTTXypXf/^f^^XTOV

22. 16, 17.

SVTSXVtXj V. 8. 9.

V. 12. 13.

iTTix^psi^,

W.

3.

W.

W.

10.

V. 11. 19;

{(JLKTm)^

sv(TTxdov<Tx (o}xix)f

s(ps(ilofj(.xTt}i6g,

iTriTsKslv fjLXVTsixg^ p.
(Sw^fi?^),

;

75.

p.

p.

,

(a/^cj^),

3.

15^.

Ksykovog^

i^riTSVKTiKov,

V. 8. 9

svXvpix,

sv(T7rKx'yx'^^^

24. 17;

X. 15.

iTriTroKv,

11.

p.

W.

V. 13. 20;

sv^oofji.ov,

24. 27; 25. 10.

iTtifAxpTvpelv^

21. 34, 35

svKsixvTog^ X. 14. 28.

2. 40, 3.

e

V. lO. 23.

i7ri}iX)^(Tiq,

W.

X. 16.

SVXV6S(TTXT0V Xp^jOflX^

165.

iiriKv<Tiq,

fV/m>^

5;p. 190.

(TVyySVlKX TOV $€0V,
p.

V. 1. seqq.

-^.j

'Eujjvoy ^A7rof^vp]f^ovsvf4XTx^

i7n&viu>ixf4XTx (tx ^')tuv
))

"^.

ToT^ 'OppticoJg,

51/

hca (to) xjixihg, X. 13. 20.
167, 168, 169;

V. 11. 33; p. 72.

iTTifiovKii,

V. 1. 18.
npxToov to^ov xx) (isKsx

p. 194.

1.

18. 10.

X. 1. 27
X. 11. 21.

iTrsfApxKKeiv,
iTTsxsiv,

'EpwTuAo^

273.

p.

6. 32.

nx) ^pvx^v

4:.

32; 3. 22; 9.

W.

?\.xf4,7rx^>j(pipog,

Kxfj(,7rx^yi(p6pog

))

10; p. 173; 15. 49.
V. 13. 21.

V. 3. 14.

dxXi(T(Tvi,

ipv(Ti7rsKxg^

9. 39, 49; lO. 35; li?.

;

'Epvipx

spcijg

3.

ff/W/^, V. 6.

2. 11

31; 11. 28.

1,

1.

sTrivxyKog,

7; p. 167;

S.

5.

e^oe.KoXov$vi(Tii;^

fffoDv,

40;

1.

V.

4..

Txvpo7rp6goo(7rov)^

xpst07rp6goo7rov^

W.

1

7.

Tpxyo7rp6goo(7rov)^

1. 50, 31.
38

;

298
^cc^iov

X. 6. 14, 15.

sKoiTOV^ XifTOv^

X.

(^m\j^

^WWT/^, X. 15.

Zoopoi(TTpyi<;

b

W. 22.

UspiTPi^,

19.

V.

W.

W.

17.

6. 6,

yiXioTpOTnoQ

V. 3. 23;

vs.

5.

W.

W.

&vfj(,ixfj(,x,

52.

p.

2. 10; 9, 38; lO. 34

22.

V. 6. 20, 21.

V. 13. 20.

^TnzTi^stVf

X

15.

11. 27;

Sci6,

4.

/.

sxp^ Y.

v,o(.Kov [^hvi

vi

''Hcp^/orro^,

{?.

V. 13.

V. 8. 16; 9. 7; 18.25; 22.28.

25.

3,

5. 35, 38; 12. 38, 51, 52.

v^xToq,

W. lO.

3; p.

Ix^TTtg)

(1.

{oi)

'EpuM» V.
(^A^),

W.

7.

X.

2. 5,

W.

3.

13;

ovpoivtot,

V.

»

ovpdvtot^

iTriystot^

5f.

15.

sTnx^ivtoi,

fj(,i(TCi3

fx^ipst

VTTO

»

>Ja/o/,

tffrov,

^ijv,

V. 7, 6.

V. 9, 6.

X. 9. 6; 12.

W.

59, 40

1.

6. 41, p. 180.

W.

2. 42

;

181.

8. 4, p.

3.

V. 8. 29,

V.

UpoyXvpKTTi,

W.

6

'lspo(ToKvf4>x,

1

;

J:.

54.

p. 67.

2. 57, 58; 4. 25

;

11. 17

13. 48.

KVKKovfjf^evoi^

62.

p.
»

W.

lepoyXvCpiKSig^

2. 28; p. 49, 50.
iv

W.

1.

9. 45.

167; lO. 19, 50.

KiKKv}f4.x,

lepxTtfTTi,

W.

KpoKo^stKog.,

hpxTiKog (%^pT)^^),
8.

24.

p. 190.

11. 29; 14.

2. 41;

7; p.

lepoc-TtKOv

6.
oiiptot^

16. 40,

y.poKoB€tXog^

lepxKOTrpogcoTTog

14.
1.

V. 1. 26.

»

V.

7,

lspO(TOhvfJt.ot^

W.
W.

'lspo<ToKvfj(,C}}

{to tspov fV),

'l}i(Tovg,

7

;

p. 257.

p. 61,

{hog)^ V. 5. 6, p. 56, 57.

W.

]€pxK6fJt,op(pog

10; p. 181.

6xvf^oc(rTog *^Epcog,
T^s')

3.

14L.

W.

hoi,

I(3t07rp(!gco7rog

X. 9. 20; 12. 42.

»

W. 18.

8. 21; 9. 5; 15. 28;

i€pxKt(TTl

»

V. 6. 28,

Ucc, V. 2. 24; p. 49; 3. 50; 6. 14, 52;

0. e.

ixK(k(T<ni,

<x€pi^ov<Tx,

186.
//3'

»

I.

66.

24;p. ^3.
/«^Tj^

W.

{o)

W.

195.

3.

1

'ixjicilS,

ho)

179.

Ttpoq '^rixov (ix(TiXix (3i(3>^cp,

V. 4.

la, p.
'R(r€vi(J)vi;

0^y^,

9. 50.

72.

p.

»

72.

p.

6. 58, p.

10; p.

9.

W.

^'f

W.

fiC€, p. 63.

^A:^^,

75.

p.

50.

9. 16,

(tx)

6vfj(,t(i.fj(,xTX

0$t5 iv T^

X. 8. 37.

'HpxKKiig,

21;

Tpix^g TToKixi^ X. 15. 29.

^vf/^oKXToxov^

yi(JLio^iKiov,

HCi,

272, 273.

p.

6vU, X. 8. 6; 9. 33, 41; 13. 59.

16. 39.
i^f^tfjLvxtov,

T.
&v.

^ov {hov) V.

6v,

V. 8. 27.

>^l6og,

(hol),

3.

9; 16. 28, 51.

57.

p.

Spsi^x^ xypsix, V. 13.
6pi^,

49.

p.

272.

p.

2,

V. 13. 22.

ey}(3xig,

Hi, p. 72.

i^f^€pii(noi

vs.

V. 5. 15,

hofji^drVTiov^

iov,

*HiCtf>o^,

T.

®£oU(Tioc,

7.

H. H.

yiKiOfJLoiVTsioc^

254;

p.

V. 2. 20, 29,

{Ti(T(TOcpx)^

hfj(,iKix

6ipfj(.oc,

^HA/d;^,

X. 6. 12;

TpiTTXovv^

SiTTvpov

9. 42, 45; p. 256.

1.

V. lO.

^caTrupsTv,

hlov

43.

14L.

tKxpog,

23. 18.

23. 18.

V. 6. 17,

p.

W.

59.

X. 3. 12; 5. 45.

6. 22.

299
X. 5. 10.

/^t^^,

KXvdoipog

X.

zx^c^irspoc^ itiXo-^iTspou,

))

2.

V. 2. 64.

15,38;

251.

p.

X. O. 44; lO.

log,

256; 12.20.

p.

X. O. 44.

^^pog,

))

1 (?),

X. 13, 11, 17.

SK K>jp0V
(yrovc),

W.

TTVppOV,

W.

8.

W. 18. 23; 22.

KsvKOg^ X. 6.

))

Koc(T(TiTspov

X.

(3ooXoq^

26.

J:.

lU),

71.

V. O. 29.

X

KocToc(3oi(J)ii,

p.

€p &He,

iioT,

71.

p.

V. O. 18; p. 59.

/cc;(7/^,

69.

p.

i^j p. 64.

4.

X. 1.

X. 2. 28.

KOiToc7rivs(T0oitj

V. 2.

W.

4. 38, 41, 45;

20, 25; 11. 34, 37, 45

))

Tx^.oiTi;cyi,

))

&pocKt}i>]^

))

{KvTTpioi),

KoidoiptTn;^

X. 1.

W.

K^/pJ^,

kaka, qaqa
KXKOTTOioc

p.

9; 2,
p.

;

Kd^«^, p.
K<i(Mvog,
Xiii/d^po^,

W.

3.

p.

p.

174.

36.

44;

;

X2.

W. 24. 18;

p.

14.

196.

Tiji)

Y.2. l,p. 47.

8.

V. 2. 5.
xKTivooToq^

18;

W.

3.

3. 42, p. 172.

V. 8. 28

;

p.

67.

18. 10.

,

p. 57.
p.

Kspocix,

W.
(»5)

p. 74.

253.

Hems,

57.

lO. 26; 13. 10.
Tov

ovofJcocTog^

{(3ctifjC0v),

W.

2. 4, p. 168.

V. 1. 29.

V. O. 21; 0.32,35,38; 12.35.
V. 12. 16; 13. 20.

KspocTtov,

))

12.

W.

Of^fJCOCTOC^

p.

K\iKic^

57.

X. 4. 22; 5. 7; 6. 13;

35.

X. 12. 30; p. 257.
7rpOC(T(TStV
V. 15. 24.

Hem,

KSpOCTOC

''Epccg^

2.

7.

X. 4. 39.

Kek,

))

1.

13; 15.

17.

O.

V. 13. 18;

Ks^pioc,

5. 4.

5. 21

5.

W.

W.

KOCTSX^iT^

KXTCOTTOV

24; lO. 36.

18,

^hxpo^, X. O. 6; p. 255.

177.

W.

KXToixpi^i'?^

KdcToxoQt

252.

255.

V. 13.

KOiX^ KoiTi^ {o sv
KocXv(3ii^

9,

14=.

X. 14. 37.

1,

{<x(tt:^p)^

K0iK0i(3cOT^C,

))

IS. 28;

X. 3. 8; p. 252.

21

5.

X. 3.

KOiTsxcoy (TK^TTTpov^

))

;

X. 2. 27; 11. 42;

KOi^fjf^sla,

3, 12,

251.

40.

V. 2.

KOCTOCXPOC(T$OCt,

KXTocxpiK^iv,
x^sj^v^^^^C^/i/,

p.

X. 14. 28.

K0CT0iVyC(^S7&0Ct,

K.

X. 2.

41.

O.

1;

KXTOCf^iyVVSlV,

I

p.'

!f4,cig,

X. 1. 53;

KOCTOif^Spi^SlVy

KocTXTrvppog^

K

4,

X. 14. 27.

KOCTXKOp^tq^
iio

7.

;

15; 11. 4,9,

X. 2. 31.

KOCTOtl3oC7rTSlV,
fv),

3,

2,

251.

p.

V. 7. 23;p. 63.

^po^Tog,

25,26,30,

19, 21,

KOC(T(TtTSpOV

\(/,(iq]

38:

15,

25; 11. 24.

i?.

Kx?,ov[jLSVi^

(^^a,-

II,

10,

36, 37.

28.

KOt(T(TiTSpoq

V. 5. 9;

'J%«t;o-/

17.
6, 9,

37; 6. 18, 19, 20, 22, 23, 41

63.

/(7(?v

1.
5,

18; 8. 54, 56; O.

V. O. 7;

))

1,

33, 35; 5.

7. 46.

7.

ipi, p. 69.

''l(ng,

X.

;

iTTTCGTrOTOilJLOq

ici, p.

W.

*Epf4,0V,

11, 21, 26,27,
35; 2. 17,27,38,41; 3. 16, 19 4. 32,

l7r7ro7roT(ZfA,ov

'lcrccic,

6. 51.

{(SiXSCCc),

K^(T(TiTspog,

p. 66.

log^i,

W.

Kocpiloi

Kocpvov^
K0C(Tl0i

V. 8. 17.

'lov^ccToi,

[JLSTOVpOtVm TVpXVVOqy

TTTSpoCPVViq

,

K^^pog

of^CpocKivii,

X. 14.

UovTtKog, X. 4.

Kyjpuhg, X. 8. 20,
KVipoclsg

TTOCXO^t

31.

22.

X. 8. 11.

5, p.

258.

.

300
X. 4. 15;

KtKt,

255.

p.

X.

KovCp6xt6oq,

3np,

fl^p^p, p. 253.

1. 38, p. 251

8. 56, p. 255.

;

p. 69.

-'t

KifAuKi»

X.

x/i/f/v,

23, 29;

1.

W.

Kivvi^xpi,

lO.

X. 9. 20;

yvi,

2.

28.

19,

16.

55;

4,

5,

12,

17,

18, 20.

X. 14. 29.

W. 3.
W. lO.

28; 16. 10, 24.

KAf/V

41

Movtnji;,

W.

(^5),

y>

»

Muvcrsug,

V. 9. 50,
Vide

K\0(T<T0K0f4>0V

X. 9.

K, KOTVXyj

Jcoy^^uA/ojTrf^,

X. 13.

KotvTVi,

V. 12. 25,
xpv7oxoiKvi^

^coKKvi

7.

6, p.

X. 5. 25.

5, 4.

6.

Y.

40, 41, p. 253;

X. 9. 56.

6,

31; 8. 4;

»

"OiCijSp/ov,

Y.

X.

vs.

W.

{TCi

3, p.

KOTV^Ij^CCV^

12.

S*.

X. 11. 30.

X. 14. 41.
12. 21.

X. d. 15;

Y. 2. 17.
52; lO. 26.

9.

W. 2. 40; 13. 50; 14. 1.
W. 4. 28, 29, p. 174.

§'

X. 9. 22.

»
T^)y),

W.

W.

1.

15.

X. d. 25, p. 253.
X. 12. 31.

(ixpsooq

(pxvs)q

11. 25, 24.

lO.

^vXXy

TJj^

W.

1 l.

9. 21.

KvTTpix Kxifisix^ X. 14. 56.

1.

iCtipj;

W.

W.

X(TTlip,

KV7rxpi(T(Tivx

X. lO. 34.

16.

fV/

(TvvxvxTsKKonv,

8.

16,

X. 15.
X. 14. 55.

(;^py(70Jc^'AAi»),

KvTrptov

fji^iffv,

Kvptoq Tijq

K6(TTog "Apfo?^,
(?),

171.

))

KvVOq

182.

KOTvKn

171.

X. 8. ?9.

x^uT^atx^isjJff^fT^/,

272, 273,

25, p. 75.

TTSpKTTSpXq^

K6(Tf^ov

15; 15. 8, p.

Kvvo&Ks(pxKi(TTit

5. 27.

opvi&sioc^

K07fl07rOltX,

17.

Y. 9. 22.

KvvoKsCpxXoKsp^cav^

Y. 13.

xo7nx(T6xi,

p.

Y. 3. 26, p. 53.

24.

6. 6, 12; 16.

KVKXoq Tov xyiov Kxvixpov^ Y. 2. 5, p. 47.

KVfjt.ivov,

64.

KovTpo(,fTvyiv}^^

»

9. 8.

;

11.

10,

W.

3. 2; 4. 55; 11. 30, p. 174;

W.

KTi(TfJt,XTX^

»

X. 8. 30, 31

XsvKov^

kSttpoc

W.

3.

p.

3,

Kvxv6q^ X.

16; X. 6.

»

Kovvt^x,

W,
W.

Kvxvi^stv^

14, p. 276.

vs.

Y. 12.

p.

X. lO.

^s^sixooq (paq,

Kpv(TTx>,Kog^

9. 45; lO. 8, 51.

Kont,

7.

KVXflOg Al^VTTTlOg,

KoKKovpiov IxTpiKOV,

Wa^iC*/,

0

14.

26.

Ki(j(.'^q^

Planeta,

))

KpoTsTvj

p. 74.

255.

75.

Y. 3. 16.

))

Kpo(T(T6g,

62.

X.

18.

17,

p.

p.

Y. 13. 16, 18;
25, 54; 24. 18.

^^^*

V.

1. 30, 31, p. 166,

Kp6voq,

9.

KOtXix^

9. 6,

KtXiKtog,

»

(l)j

J:.

X. 6. 58; 8. 51.

Kp6Kog,

255.

Koyxoq (ko^x^)^

W.

KpoKO^stXostdiig^

yX0i)7(T0K0fJ(,0V,

KSpCCTtOV

(l)^

165.

p. 68.

8, p.

X. 9.

p.

X.

W.

Y. 13. 26,

Kpivxv$€f^ov^
Kpt6q,

W. 6. 17,
W. 9. 59.

{Mcoov(r€co<;),

(^dhov)^

X. 8. 56, 57, 58,

KpjiTyi,

34; 2.

19, 29,

165.

16, p.
»

Koyxiov^

1.

4.

Syv^u/CA/i/,

T»i;i/

167.

16. 42.

;

p. 56.

1,

Y. 7.

KpXTSlVt

Kp6i07rp6gc^.7rov

Kivvizfj(,af^ov,

KvijKog^

KpXTSX^ V. 6.

»

Kivvoc^xpit^siv^

KKvjaiq^

X. 2. 40.
X. 2. 37; 3. 40, 41.

Kpxfjcx^
xp5(r/^,

6. 24; X. 8. 2, 9; 9. 19;

13.

57;

255; lO. 37.

p.

))

vifjf^spxg

oopxq

KvpTxivsiv,

12. 43.

W.

)

W.

j

1

4.

2. 14

;

8.

3. 34, p. 169,

70 ; lO. 38; 15. 50, 3 1
42;

5.

27; 11. 39;

301
jcccfjLxtTTVipiov,

W.

V. 6, 8, p. 58; 8.

5, p.

65;

17. 27.

172; 3. 40,
XooTov
p.

KoLiKxTrkviq,

W.

hotfJLTTupit^eiv^

V. 3. 15.

)^6xiv£iv,

X.

em)

{o

W.

A£/Vf/i/,
XeiTTOutTVi

5.

Y.

i7ri(TK07rog^

vs.

X.

15. 26.

W. 23.

(Stx)

X. 4. 24; 9.

Mxveicbg ev /S/^

W.

A/i3fljm 'HA/oy,

W.

W.

341.

4.

59; X. 2. 27;

X. 11.

19.

X. 6.

9

8.

p.

))

^pvyioc^ X. 12. 38, 43.
^p^iCpog,

{TTpog),

W.

V. 8. 33; ».

X. 12.

67.
fjceKi^

5.

mer,

8. 23, p. 183; 17. 3.

Xoyov Xsyeiv^ V. 1. 38, p. 47.

))

i.

V. 5. 21, 23, 27,

e^opKi7/u,(Sg,

p. 57.
))

V. 2. 19. 27
apoysv^Toq,

XoTTocq

y,epot.yi.eoc

Kv(T6ig,

XvfTiq

V.

{eTri dv(rlxg),

1.

35,

{Kspoc(j(,xioi)^

12

3. 2, 4.

34, p. 167.

X. 16.

22, p. 73.

W.

(pocpf^oixcaVj

^^vx^og

W.

oi(j(,iKTooToq^

jcoi&oipog,

»

ycoTvXixloq,

32, p. 166.

1.

T.

W. 14.

W.

179.

6. 39, p.

W. 16.
(tJ), W. 6.

ypxCpiKov,

14, p. 276.

vs.

22.

17.

15; O. 41.

X. lO.

3.

X. 12. 34.
X. O. 26; 11. 2.

41, p,

19.

180.

6.

O. 23, 24.

p. 63.

•^epiT, p. 69.

Y.

7.

6, p.

62.

J^^ppiT, p. 69.
fjce(TovvKTiov^

W.

fjce(TOvpxvelv,

Y, 2.

fJcvjT^p

V. 1. 22, p. 46.

W.
W.

»

6.

W.

J^€pe, p. 69.

fjcspog,

))

X. lO. 12.

fjceXxvTVipix,

2, p.

))

e.

191.

.^awv, p. 72.

AtiA^v

254.

p.

21.

p. 72.

f^eSohvetv,

X. 6. 27,

Xdyo;,

AiyvTTTixt,

7,

254.

Koyov

fjcoi(TTtyeg

fjceyi(TTXveg,

6,

1.

17. 17,

X. 8. 25.

fjceyxKdTtfj^og,

;

8.

15.

W.

/3/i3Ac^,

W.

fjLeyxKo7Tpe7re(TTXTog,

^pytrrr/^,

1.

e(TTlK(3c0fJC£V0V,

mat,

17, p.

'Ai&ip^yupog xP^^^^K^^t

))

W.

fJCXpfJCXpOV

X. 16. 12.
V. 6.

V. lO.

16.

1.

lO. 35.

))

17.

S3. 28.

?^i(3xvctiTi^siVj

p.

3.

X. 8. 25.

fJcxpiKvi,

2.
fjcxpiXiov^

Xi6o(;,

39; 3. 19;

X. O. 21.

fAXVTiXxXelcT^xi,

Xe6Kca<n<;,

))

16, 18,

(pepecT&xi,

22.

X. 13. 39.

A//3i5>;,

X.

fAxKi^xApov A/^^,

258.

p.

XeTTKTfJLX^

Kidipyvpog,

15,

j^.

1. 8; 2.

yfj,

fjcxKpS>v

W.

3. 57; 6. 30.

XP^^yi,

Ki^oLvog,

14,

15. 26.

X. 13. 38,

X.

»

3.

MxxeioviKii {xpv^TOKoKXx), X. 15. 7.

f/,xXx^ig,
XeTrig^

165,

21.

19.

3.

1. 3.

(TeKy}vyj^

KeovTinvi,

p.

255.

p.

))

X.

V.

KxSiifjf^evog,

M. m.
f^xyv>}(Tix,

XsixTToielv,

9,

47, 52.

5. 42; 8. 4; O. 6, 37.

Ksyeovoq {Xeyeccvoq)

1.

172.

p.

8. 21.

X. 8. 22, 26,

XixvTvipiov,

W.

Ay^vo^ TeTxpTvifjcopmn

$eav

22, 23
fjciXTog

;

6, p.

KXKovfJcevi^

V}

p.

15. 34.
48.
ovpxviog

,

65.

Alyv7rTtxKii,

X. 15,

))

Kxpx^iovtKii, X. 15.

»

Avifjcvix,

X. 15, 17.

16, 37.
16.

V.

7.

;.

302
X. 15. 11,

^lVOTTlKii,

(jt^tKTOg

»
fzl^oig