SMK SEKSYEN 18, SHAH ALAM FAIL MEJA KETUA PANITIA ICTL 2010 NAMA KETUA PANITIA : SITI SHAHARZAD

WAHAB

ISI KANDUNGAN
VISI DAN MISI SEKOLAH 1

PIAGAM PELANGGAN SEKOLAH

1

1.

OBJEKTIF KETUA PANITIA MATA PELAJARAN

2.

CARTA ORGANISASI PANITIA MATA PELAJARAN

3.

AHLI JAWATANKUASA PANITIA

4.

SENARAI TUGAS UTAMA KETUA PANITIA

5.

SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN

6.

FUNGSI UTAMA KEYUA PANITIA

7.

AKTIVITI SETIAP FUNGSI UTAMA KETUA PANITIA 7.1 7.2 7.3 7.4 KURIKULUM PENGURUSAN KOKURIKULUM TUGAS-TUGAS LAIN

1

VISI & MISI SEKOLAH i) Visi sekolah SMK Seksyen 18 Shah Alam akan menjadi sekolah yang cemerlang menjelang tahun 2013. Misi sekolah Memberi pendidikan berkualiti bagi melahirkan modal insan cemerlang berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

ii)

PIAGAM PELANGGAN SEKOLAH Kami warga SMK Seksyen 18, dengan penuh tekad dan iltizam, berikrar memberikan perkhidmatan terbaik kepada semua pelanggan dengan: * * Mengamalkan nilai dedikasi dan bertenaga untuk merealisasikan visi dan misi sekolah. Sentiasa efisien dalam mendidik murid-murid untuk mencapai kecemerlangan akademik, sahsiah dan kokurikulum. Segera bertindak untuk melaksanakan tugas, proaktif, kreatif dan tidak membuang masa agar mampu mencapai pendidikan berkualiti. Amanah dan ikhlas dalam mendidik anak bangsa demi memperoleh keredhaan Allah. Mewujudkan iklim sekolah yang menyeronokkan dan kondusif dengan melahirkan modal insan cemerlang.

*

* *

2

1.

OBJEKTIF KETUA PANITIA MATA PELAJARAN 1.1 OBJEKTIF UMUM KURIKULUM 1.1.1 Menyelaraskan kegiatan dan pembelajaran panitia 1.1.2 Mempertingkatkan prestasi pencapaian mata pelajaran dalam sesebuah panitia 1.1.3 Meningkatkan pengurusan dan pentadbiran panitia dan kerjasama dengan panitia lain 1.1.4 Membangunkan kemahiran R&D di dalam panitia OBJEKTIF KHAS 1.2.1 Mewujudkan satu sistem kawalan dan penyelenggaraan kurikulum yang berkesan. 2.1.2 Untuk menimbulkan rasa kesedaran dan tanggungjawab di kalangan guru tentang perlunya penyelarasan kurikulum dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 1.2.3 Untuk melahirkan guru-guru Daerah Petaling Perdana yang cekap, dedikasi dan bertanggungjawab bagi menghasilkan prestasi yang tinggi dan mencapai objektif JPNS 1.2.4 Merealisasikan halatuju JPNS i. Lulus 100% dalam mata pelajaran Ekonomi Asas ii. Memastikan prestasi mata pelajaran Ekonomi Asas adalah berkualiti untuk mencapai target A+.

1.2

2.

CARTA ORGANISASI PANITIA MATA PELAJARAN

PENGETUA

PENOLONG KANAN

GKMP VOKASIONAL & TEKNIK

KETUA PANITIA ICTL

3

3.

AHLI JAWATANKUASA PANITIA

Pengerusi

:

Siti Shaharzad binti Wahab (Ketua Panitia) Pn. Wan Malihah -

Naib Pengerusi Setiausaha Ahli

: : :

4.

SENARAI TUGAS UTAMA KETUA PANITIA 4.1 KURIKULUM 4.1.1 Mendapatkan sukatan pelajaran terkini 4.1.2 Penyediaan rancangan pelajaran tahunan 4.1.3 Penyediaan rancangan pengajaran bersama 4.1.4 Kepelbagaian pengajaran dan pembelajaran 4.1.5 Kepelbagaian teknik mengajar 4.1.6 Kepelbagaian program pengayaan dan pemulihan 4.1.7 Penggunaan BBM dalam P&P 4.1.8 Meningkatkan Koleksi BBM hasil panitia 4.1.9 Memperbanyakkan koleksi BBM yang dibeli 4.1.10 Menyelaraskan soalan ujian bulanan 4.1.11 Menyelaraskan soalan peperiksaan penggal 4.1.12 Post mortem dan tindakan susulan peperiksaan 4.1.13 Menyemak buku latihan murid 4.1.14 Memberi kursus dalaman 4.1.15 Bimbingan untuk ahli panitia baru 4.1.16 Pelaksanaan program khas Kemahiran Berfikir dan Kritis 4.1.17 Menggalakkan penggunaan Pusat Sumber

4.2

PENGURUSAN 4.2.1 Pemilihan buku teks dan rujukan 4.2.2 Pencerapan 4.2.3 Mesyuarat bulanan panitia 4.2.4 Pengajaran berpasukan (team teaching) 4.2.5 Mengurus jadual guru ganti 4.2.6 Mengadakan kursus dalaman 4.2.7 Guru ganti inter-panitia (jangka panjang) 4.2.8 Pemantauan aktiviti panitia 4.2.9 Mengadakan mesyuarat berkala dan ‘post-mortem’ 4

4.2.10 Penyediaan dan pengawalan belanjawan 4.2.11 Pengewalan stok dan inventori 4.2.12 Penyeliaan kerja-kerja kursus murid 4.3 KOKURIKULUM 4.3.1 Melaksanakan program/aktiviti persatuan berasas akademik 4.3.2 Menyertai pertandingan berkaitan panitia 4.3.3 Program lawatan sambil belajar 4.3.4 Membantu persatuan berasaskan akademik dalam kepakaran ikhtisas 4.3.5 Bekerjasama dengan persatuan-persatuan lain di sekolah TUGAS-TUGAS LAIN 4.4.1 Mewujudkan kerjasama dengan PKG, PPD dan Pusat Sumber Pendidikan Negeri. 4.4.2 Mewujukkan kerjasama dengan Ketua Panitia sekolah lain 4.4.3 Mengemaskini data bilik gerakan sekolah 4.4.4 Senarai Semak Tahunan Ketua Panitia

4.4

5

SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN JAWATAN : KETUA PANITIA Tugas Pegawai Tugas dan Tanggungjawab Kuasa yang Diberi Atasan Yang Ada Hubungan 1. KURIKULUM 1. Pengetua – Arahan JPN mengeluarkan 1.1 Mendapatkan sukatan pelajaran terkini arahan 2. Penolong – 1.2 Menyediakan rancangan pelajaran tahunan Arahan Pengetua memastikan arahan 13 Berkongsi menyediakan rancangan pelajaran bersama Arahan Pengetua dijalankan 1.4 Mempelbagaikan P&P Arahan Pengetua 1.5 Perbincangan mepelbagaikan teknik mengajar 1.6 Mempelbagai program pengayaan dan pemulihan 1.7 Menggalakkan penggunaan Pusat Sumber Arahan Pengetua Arahan Pengetua Arahan Pengetua

5.

Tugas Pegawai-pegawai Lain Yang Ada Hubungan Serta Jenis Hubungan

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

Guru mata pelajaran Guru mata pelajaran Guru mata pelajaran Guru mata pelajaran Guru mata pelajaran Guru mata pelajaran

1.7.1 Guru mata pelajaran 1.7.2 Guru Pusat Sumber 1.8 1.9 Guru mata pelajaran Guru mata pelajaran

1.8 Meningkatkan koleksi BBM buatan sendiri 1.9 Memperbanyakkan BBM dengan cara membeli 1.10 Menyelaraskan soalan ujian bulanan

Arahan Pengetua Arahan Pengetua Arahan Pengetua

1.10.1 Guru mata pelajaran 1.10.2 Setiausaha peperiksaan 1.11.1 Guru mata pelajaran 1.11.2 Setiausaha peperiksaan 1.12.1 Guru mata pelajaran 1.12.2 Setiausaha peperiksaan 6

1.11 Menyelaraskan soalan peperiksaan penggal

Arahan Pengetua

1.12 Menganalisis keputusan peperiksaan

Arahan Pengetua

1.13 Menyemak buku latihan murid 1.14 Memberi kursus dalaman 1.15 Membimbing guru terlatih, guru baru dan sandaran 1.16 Mempertingkatkan penggunaan Bahasa Melayu merentas

Arahan Pengetua 1.13 Guru mata pelajaran Arahan Pengetua 1.14 Guru mata pelajaran Arahan Pengetua 1.15 Guru mata pelajaran Arahan Pengetua 1.16 Guru mata pelajaran

Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan

Tugas dan Tanggungjawab

Kuasa yang Diberi

Tugas Pegawai-pegawai Lain Yang Ada Hubungan Serta Jenis Hubungan

2. PENGURUSAN 1. Pengetua – mengeluarkan 2.1 Memilih dan mencadangkan buku teks, rujukan tambahan arahan dan buku kerja 2. Penolong – memastikan 2.2 Mengadakan penyeliaan terhadap guru arahan dijalankan 2.3 Mengadakan mesyuarat panitia 2.4 Pengajaran berpasukan (team teaching) 2.5 Bertukar ganti mengajar jika berlaku kekosongan 2.6 Mengadakan kursus dalaman

Arahan Pengetua

2.1

Guru mata pelajaran

Arahan Pengetua Arahan Pengetua Arahan Pengetua Arahan Pengetua Arahan Pengetua

2.2 2.3 2.4 2.5

Guru mata pelajaran Guru mata pelajaran Guru mata pelajaram Guru mata pelajaran

2.6.1 Guru mata pelajaran 2.6.2 Guru Cemerlang 2.7 2.8 2.9 Guru mata pelajaran Guru mata pelajaran Guru mata pelajaran 7

2.7 Melaksanakan jadual guru ganti inter-panitia 2.8 Pencerapan 2.9 Mengadakan mesyuarat berkala dan ‘post-mortem’

Arahan Pengetua Arahan Pengetua Arahan Pengetua

2.10 Menyediakan anggaran belanjawan dan mengawalnya 2.11 Menjaga dan menyemak stok 2.12 Menyelia kerja kursus murid Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1. Pengetua mengeluarkan arahan 2. Penolong Kanan memastikan arahan dipatuhi 3. Penolong Kanan (HEM) bekerjasama Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Tugas dan Tanggungjawab

Arahan Pengetua Arahan Pengetua Arahan JPN Kuasa yang Diberi

2.10 Guru mata pelajaran 2.11 Penyelia stor 2.12 Guru mata pelajaran Tugas Pegawai-pegawai Lain Yang Ada Hubungan Serta Jenis Hubungan

3. KOKURIKULUM 3.1 Mengadakan aktiviti kelab/persatuan 3.2 Menyelia kelab/persatuan mengambil bahagian dalam persatuan 3.3 Menganjurkan lawatan sambil belajar 3.4 Membantu persatuan dengan kepakaran 3.5 Bekerjasama dengan persatuan-persatuan di sekolah Tugas dan Tanggungjawab Arahan Pengetua Arahan Pengetua 3.1 Guru Penasihat persatuan/kelab 3.2 Guru Penasihat persatuan/kelab

Arahan Penolong Kanan Arahan Pengetua Arahan Pengetua Kuasa yang Diberi

3.3 Guru Penasihat persatuan/kelab 3.4 Guru Penasihat persatuan/kelab 3.5 Guru Penasihat persatuan/kelab Tugas Pegawai-pegawai Lain Yang Ada Hubungan Serta Jenis Hubungan

4. TUGAS-TUGAS LAIN 1. Pengetua 4.1 Berhubung dengan PKG, PPD dan Pusat Sumber Negeri mengeluarkan untuk mendapatkan maklumat dan bantuan arahan 2. Penolong 4.2 Berhubung dengan guru panitia sekolah lain untuk Kanan berkongsi maklumat memastikan arahan 4.3 Melengkapkan bilik gerakan sekolah dipatuhi Arahan Pengetua

Arahan Pengetua

4.2 Guru mata pelajaran

Arahan Pengetua

4.3 Guru mata pelajaran 8

6.

FUNGSI UTAMA KETUA PANITIA i. KURIKULUM ii. PENGURUSAN iii. KOKURIKULUM iv. TUGAS-TUGAS LAIN AKTIVITI SETIAP FUNGSI UTAMA KETUA PANITIA 7.1 7.1.1 KURIKULUM MENDAPATKAN SUKATAN PELAJARAN TERKINI PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai yang meluluskan Seksyen Undangundang / peraturan

7.

1

Menghubungi PPK untuk mendapatkan maklumat sukatan pelajaran terkini

Pengetua

2

Memastikan sukatan pelajaran terkini ada dalam simpanan

Penolong Kanan/ GKMP

3

Mengagihkan sukatan pelajaran kepada guru-guru yang berkaitan

GKMP

4

Memastikan setiap guru memasukkan sukatan pelajaran dalam buku rekod mengajar

9

CARTA ALIRAN Menghubungi PPK untuk mendapatkan maklumat sukatan pelajaran terkini

Memastikan sukatan pelajaran terkini ada dalam simpanan Ya Mengagihkan sukatan pelajaran kepada guru-guru yang berkaitan

Memastikan setiap guru memasukkan sukatan pelajaran dalam buku rekod mengajar Ya Semua guru memasukkan sukatan pelajaran ke dalam buku rekod

10

SENARAI SEMAK Bil 1. Tindakan Hubungi PPK untuk mendapatkan maklumat sukatan pelajaran yang terkini. Memastikan sukatan pelajaran ada dalam simpanan. Beli yang baru/fotostat (jika perlu) Tandakan (/) Catatan

2.

3.

4.

Mengagihkan sukatan pelajaran kepada guru-guru berkaitan. Memastikan setiap guru memasukkan sukatan pelajaran ke dalam buku rekod mengajar. Semua guru memasukkan sukatan pelajaran ke dalam buku rekod.

5.

6.

NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa yang diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1

1

Menghubungi PPK untuk mendapatkan maklumat sukatan pelajaran

30 minit

2

Fotostat sukatan (jika perlu)

60 minit

6

3

Mengagihkan sukatan pelajaran

10 minit

6

4

Memastikan setiap guru memasukkan sukatan ke dalam buku rekod mengajar

15 minit

6

11

7.1.2 PENYEDIAAN RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai yang meluluskan Pengetua Penolong Kanan Seksyen Undangundang / peraturan

1

Memastikan guru-guru mengadakan mesyuarat penyelarasan untuk menyediakan rancangan pengajaran mengikut tingkatan yang diajar

2

Guru-guru yang mengajar tingkatan yang sama berbincang untuk menyediakan rancangan pengajaran setahun secara terperinci mengikut takwim sekolah

Ketua Panitia

3

Menaip hasil rancangan secara kemas dan teliti dan memasukkan ke dalam buku rekod pengajaran guru

4

Guru mengajar mengikut penjadualan yang ditentukan di dalam rancangan tahunan yang telah disediakan

Ketua Panitia

5

Membuat perubahan rancangan pelajaran mengikut keperluan

Guru Kanan mata pelajaran dan Ketua Panitia

12

CARTA ALIRAN Mesyuarat penyelenggaraan menyediakan rancangan

Perbincangan antara guru-guru yang mengajar tingkatan yang sama

Menaip hasil rancangan pelajaran

Ketua Panitia menyemak rancangan dan menandatangani di minggu ketiga

Tidak

Puashati?

Arah buat pindaan Guru mengajar ikut rancangan

Membuat perubahan rancangan pelajaran mengikut keperluan

13

SENARAI SEMAK Bil 1. Tindakan Mengadakan mesyuarat penyelarasan penyediaan rancangan. Mengadakan perbincangan antara guru yang mengajar tingkatan yang sama. Guru-guru mata pelajaran menaip hasil rancangan pengajaran. Ketua panitia menyemak rancangan dan menandatangan (minggu ketiga) Guru mengajar (berterusan) Tandakan (/) Catatan

2.

3.

4.

5.

6.

Membuat perubahan rancangan pelajaran mengikut keperluan.

NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa yang diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1

1

Mesyuarat penyelarasan penyediaan rancangan.

120 minit

2

Perbincangan antara guru yang mengajar tingkatan yang sama

60 minit

1

3

Menaipkan hasil rancangan pengajaran

240 minit

1

4

Menyemak rancangan pengajaran dan tandatangan

20 minit

6

5

Guru mengajar di kelas

Berterusan

6

Membuat perubahan kepada rancangan pelajaran dari semasa ke samasa

Jika ada

14

7.1.3 PENYEDIAAN RANCANGAN PENGAJARAN BERSAMA PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai yang meluluskan Pengetua Penolong Kanan Seksyen Undang-undang / peraturan

1

Memperoleh sukatan pelajaran

2

Menentukan tarikh mesyuarat

Pengetua

3

Persediaan sebelum mesyuarat Membawa bersama rancangan pengajaran yang lepas 3.2 Membuat laporan masalah semasa melaksanakan rancangan pengajaran yang lalu

GKMP

4

Mengadakan mesyuarat 4.1 Menyusun rancangan pengajaran

5

Menaip/mencetak rancangan pengajaran

6

Mengedarkan kepada semua ahli

15

CARTA ALIRAN Memperoleh sukatan pelajaran

Menentukan tarikh mesyuarat

Persediaan sebelum mesyuarat - Membawa bersama rancangan pengajaran lepas - Membawa laporan masalah pelaksanaan rancangan pelajaran lepas

Mengadakan mesyuarat - Menyusun rancangan pengajaran

Menaip/mencetak rancangan pengajaran

Mengedar rancangan pengajaran kepada ahli panitia

16

SENARAI SEMAK Bil 1. Tindakan Memperoleh sukatan pelajaran. Tandakan (/) Catatan

2.

Menentukan tarikh mesyuarat.

3.

Persediaan sebelum mesyuarat

- rancangan pengajaran lepas

- masalah pelaksanaan Rancangan Pengajaran lepas (post mortem) 4. Mengadakan mesyuarat

5.

Percetakan

- Menaip

- Mencetak 6. Mengedarkan Rancangan Pengajaran pelajaran mengikut keperluan.

17

NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa yang diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu

1

Memperoleh sukatan pelajaran.

120 minit

2

Menentukan tarikh mesyuarat

30 minit

3

Persediaan sebelum mesyuarat - Membawa bersama rancangan pengajaran lepas - Membawa laporan masalah pelaksanaan rancangan pelajaran lepas

120 minit

4

Mengadakan mesyuarat - Menyusun rancangan pengajaran

120 minit

5

Menaip/mencetak rancangan pengajaran

120 minit

6

Mengedar rancangan pengajaran kepada ahli panitia

Jika perlu

18

7.1.4 KEPELBAGAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai yang meluluskan Guru Cemerlang/ Penolong Kanan/GKMP Seksyen Undangundang / peraturan

1

Kenal pasti kaedah-kaedah P&P

2

Menyenaraikan semua kaedah

Guru Cemerlang

3

Memilih kaedah

Ketua Panitia

4

Menjalankan kaedah dipilih dalam kelas

5

Membuat laporan keberkesanan kaedah

6

Hantar laporan

Ketua Bidang/ Penolong Kanan

19

CARTA ALIRAN Kenal pasti kaedah P&P

Menyenaraikan semua kaedah

Tidak

Lengkap?

Minta bantuan Guru Cemerlang Memilih kaedah

Menjalankan kaedah

Buat penilaian

Tidak

Berkesan?

Tukar kaedah

Ya Sediakan laporan keberkesanan

Hantar laporan kepada Ketua Bidang & PK

20

SENARAI SEMAK Bil 1. Tindakan Senarai Kaedah P&P. Tandakan (/) Catatan

2.

Pilih kaedah.

3.

Laksanakan kaedah

4.

Pemilihan kaedah.

5.

Buat laporan

6

Edar laporan: a. Penolong Kanan

b.

Guru Kanan Mata Pelajaran

c.

Fail P&P

21

7.1.5 KEPELBAGAIAN TEKNIK MENGAJAR PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai yang meluluskan Pengetua/ Penolong Kanan/ GKMP/ Guru Cemerlang Seksyen Undangundang / peraturan

1

Meneliti laporan pencerapan yang telah dibuat ke atas guru-guru panitia

2

Mengeluarkan surat panggilan mesyuarat panitia khusus bagi mempertingkatkan kaedah P&P yang terbaik bagi satu-satu tajuk sukatan pelajaran

Guru Kanan Mata Pelajaran

3

Mesyuarat dijalankan seperti yang dijadualkan bagi membincangkan modul kaedah pengajaran terbaik bagi tajuk-tajuk tertentu

Pengetua / Penolong Kanan

4

Guru-guru cuba melaksanakan modul

5

Perbincangan semula mencerminkan keberkesanan modul

6

Laporan kepada Guru Kanan Mata Pelajaran, Penolong Kanan dan Pengetua

22

CARTA ALIRAN Ketua Panitia meneliti laporan pencerapan

Menetapkan tarikh mesyuarat

Memanggil mesyuarat panitia

Mesyuarat mencari kaedah pengajaran terbaik

Membina modul

Mengajar mengikut modul

Tidak

Berkesan?

Memurnikan Modul

Ya Kepelbagaian kaedah/modul dihasilkan

Laporan kepada Ketua Panitia, Penolong Kanan dan Pengetua

SENARAI SEMAK 23

Bil 1.

Tindakan Meneliti laporan pencerapan.

Tandakan (/)

Catatan

2.

Mengeluarkan surat panggilan mesyuarat.

3.

Mesyuarat dijalankan/membina modul.

4.

Guru melaksanakan modul.

5.

Perbincangan selepas guru melaksanakan modul. Membuat/menghantar laporan.

6.

NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa yang diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1

1

Meneliti laporan pencerapan

120 minit

2

Mengeluarkan surat panggilan mesyuarat

120 minit

1

3

Menjalankan mesyuarat dan membina modul

180 minit

1

4

Guru melaksanakan modul

1 minggu

6

5

Perbincangan semak selepas melaksanakan modul

120 minit

6

Menghantar laporan kepada Pengetua/ Penolong Kanan/ Guru Kanan Mata Pelajaran

1 hari

24

7.1.6 KEPELBAGAIAN PROGRAM PENGAYAAN DAN PEMULIHAN PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai yang meluluskan Pengetua Seksyen Undangundang / peraturan

1

Mengadakan mesyuarat panitia untuk mendapatkan senarai nama pelajar yang perlukan pemulihan dan pengkayaan

2

Mengadakan mesyuarat khusus untuk menyusun program-program pengkayaan dan pemulihan bagi kelas Tingkatan 5

Penolong Kanan

3

Mengadakan mesyuarat khusus untuk menyusun program-program pengkayaan dan pemulihan bagi kelas Tingkatan 3

Penolong Kanan/ Guru Kanan

4

Bersama-sama guru dalam panitia menentukan jadual pelaksanaan program-program yang telah ditetapkan

5

Program-program dijalankan seperti yang dijadualkan

6

Penilaian

7

Mengadakan post mortem dari masa ke masa untuk melihat programprogram yang telah dijalankan

Penolong kanan/ Guru Kanan

8

Mengadakan pengubahsuaian jika perlu

Guru Kanan

9

Mengedarkan laporan

Pengetua, Penolong Kanan, Guru Kanan Mata Pelajaran

25

CARTA ALIRAN Mesyuarat - Memilih murid untuk pemulihan/pengkayaan

Mesyuarat menyusus jadual program - Bagi Tingkatan 3 - Bagi Tingkatan 5

Jadual Pelaksanaan program

Melaksanakan program

Membina modul

Menilai keberkesanan program

Tidak Berkesan? Ubahsuai

Nilai Semula

Program diteruskan

26

SENARAI SEMAK Bil 1. Tindakan Mesyuarat Khas Panitia. Tandakan (/) Catatan

2.

Senarai nama murid:

a.

Cemerlang

b. 3.

Lemah

Program-program :

a.

Pengkayaan

b.

Pemulihan

4.

Jadual Pelaksanaan Program

5.

Pelaksanaan Program

6.

Penilaian Program dan buat laporan

7.

Menyampaikan salinan laporan kepada guru-guru, Pengetua, Penolong Kanan, Guru Kanan Mata Pelajaran. Fail dan rekod laporan dalam fail panitia.

8.

27

NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa yang diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu

1

Mesyuarat Panitia

6 minit

2

Mesyuarat menyusun program untuk tingkatan 5

60 minit

3

Mesyuarat menyusun program untuk tingkatan 3

60 minit

4

Menyediakan jadual pelaksanaan

30 minit

5

Menjalankan program

6

Penilaian dan post mortem

60 minit

7

Menyediakan laporan

30 minit

28

7.1.7

PENGGUNAAN BBM DALAM P & P PROSES KERJA

Bil

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan /Dirujuk Guru PSS dan Guru Kanan

Undang-undang & Peraturan Pekeling Kementerian Pendidikan

1

Mendapatkan inventori bahan daripada guru pusat sumber

2

Semak senarai bahan

3

Pilih bahan yang sesuai dengan perancangan panitia

4

Hebahkan senarai bahan-bahan yang sesuai kepada guru-guru

Penolong Kanan / Guru Kanan

5

Memberikan galan kepada guruguru menggunakan bahan-bahan di Pusat Sumber dan menerangkan prosedur yang ditetapkan oleh guru PSS

Penolong Kanan

6

Memastikan guru-guru menggunakan PSS/menyemak rekod tempatan penggunaan bahan PSS

Penolong Kanan / Guru Kanan

29

SENARAI SEMAK Bil 1 2 3 4 5 Tindakan Dapatkan senarai inventori Semak senarai inventori Pilih senarai yang sesuai/senaraikan Edarkan senarai bahan Menerangkan prosedur penggunaan PSS/beri galakan Pemantauan Tandakan (/) Catatan

6

CARTA ALIRAN

Dapatkan inventori bahan PSS

Semak bahan yang sesuai dengan penulis

Edarkan senarai bahan

Menerangkan prosedur penggunaan bahan PSS dan memberikan galakan

Memastikan guru-guru menggunakan bahan PSS Pemantauan

30

NORMA KERJA

Bil

Jenis Kerja

Masa Yang Diambil

Jumlah

1

Dapatkan inventori daripada Guru Pusat Sumber

10 minit

2

Menyemak senarai BBM dan memilih bahan yang sesuai dengan rancangan Panitia

30 minit

3

Memberi salinan bahan-bahan yang sesuai untuk kegunaan guru Panitia

10 minit

4

Menggalakkan guru-guru menggunakan bahan yang sesuai

10 minit

5

Menyemak rekod tempahan penggunaan BBM oleh Panitia

10 minit

31

7.1.8

MENINGKATKAN KOLEKSI BBM HASILAN PANITIA

PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan /Dirujuk Penolong Kanan Undang-undang & Peraturan

1

Menerima senarai stok BBM dari penyiaran PSS

2

Menerima boring meningkatkan koleksi BBM

Penolong Kanan

3

Memanggil mesyuarat untuk tujuan menambahkan koleksi bagi kegunaan guruguru panitia :

Penolong Kanan

3.1 Menyenariakan BBM jenis-jenisnya yang sedia ada alam stok PSS disusun mengikut tajuk dan tingkatan yang sesuai(guna borang B1)

3.2 Salinan diberi kepada tiap-tiap guru dalam panitia

3.3 Guru-guru panitia diminta meneliti senarai tadi dan bincangkan tambahan BBM yang boleh dibuat bersama dalam panitia untuk kegunaan guru-guru

3.3.1 Guru menyenarikan tajuk-tajuk susah diajar/difahami oleh pelajar(guna borang B2)

3.3.2 Guru-guru menentukan jenis BBM yang sesuai dibuat untuk tajuk-tajuk terpilih tadi 32

sesuai dengan tingkatan tertentu

3.3.3 Guru-guru menentukan jenis BBM yang akandibuat(transparensi/slaid/pita video dan lain-lain)

3.3.4 Guru merangka bersama BBM yang akan dibuat dalam satu bengkel

3.3.5 Guru-guru menetapkan tarikh dan masa bengkel membina BBM diadakan

4

Fasilitator dipastikan oleh Ketua Panitia

5

Mengeluarkan surat panggilan BBM untuk mengadakan bengkel membuat BBM.Salinan diberi kepada Pengetua /Pen.Kanan /Penyelaras/ Ketua Bidang

6

Bengkel diadakan seperti dirancang

7

Masukkan BBm yang baru siap ke dalam stok BBM Panitia

8

Salinan senarai baru stok ini diberi kepada Penyelaras PSS/ Ketua Bidang dan staf lain untuk makluman

9

Guru-guru menyimpan BBm dalambilik BBM masing-masing

33

10

Guru-guru meminjam BBM dengan mengisi buku rekod keluar dan mengembalikannya selepas digunakan

11

Pinjaman oleh guru panitia pelajaran lain dibenarkan dengan mengikut prosedur yang sama

34

CARTA ALIRAN

35

SENARAI SEMAK Bil 1. Tindakan Ketua Panitia menerima senarai stok BBM Daripada penyelaras PSS Ketua Panitia menerima borang B1 dan B2 daripada Penolong Kanan Mesyuarat Panitia 3.1 Mengisi B1 3.2 3.3 3.4 3.5 Mengisi B2 Menentukan jenis BBM yang akan dibuat Menentukan fasilitator Menentukan tarikh,tempat dan masa bengkel; Tandakan (/) Catatan

2.

3.

4. 5. 6. 7.

Memanggil guru untuk berbengkel Perbengkelan BBM siap Mmengedarkan senarai BBM yang baru siap kepada guru panitia Menyimpan BBM di dalam bilik BBM panitia Pinjaman BBM dengan mengisi Buku P&P menggunakan BBM

8. 9. 10.

36

NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil 5 minit Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu

1

Meminta,menerima senarai stok BBM daripada Penyelaras PSS

2

Menerima borang B1 dan B2 daripada 5 minit Penolong Kanan

3

Mesyuarat Panitia 60 minit 3.1 Mengisi B1& B2 3.2 Menentukan jenis BBM yang akan dikeluarkan 3.3 Menentukan fasilitator 3.4 Menentukan tarikh,tempat dan masa bengkel

4 5

Pembengkelan dan Hasilan Memasukkan BBM dalam daftar stok

2-3 jam

10 minit dan panita BBM 6 Mengedarkan senarai BBM yang siap 10 mint kepada guru panitia 7 8 Menyimpan BBM di dalam bilik BBM Guru meminjam BBM daripada Bilik BBM 9 P & P menggunakan BBM 10 minit

37

Peningkatan Koleksi BBM Subjek………………………………………… Bilangan BBM Perlu Dibuat Unit BBM Sedia Ada Tajuktajuk Ting Pita Video Sedia Target Ada Transpirasi Sedia Target Ada Slaid Sedia Target Ada Lain-lain Sedia Target Ada

38

7.1.9

MENINGKATKAN KOLEKSI BBM HASILAN PANITIA PROSES KERJA

Bil

Proses Kerja

Pegawai Yang Mengeluarkan

Undang-undang/ Peraturan

1

Memastikan peruntukan panitia yang sedia ada

Penolong Kanan

2

Memanggil mesyuarat Panitia untuk tujuan membeli BBM yang sesuai untuk kegunaan guru-guru Panitia 2.1 Salinan surat panggilan mesyuarat diberi kepada Guru Kanan mataplejaran

Penolong Kanan

3

Mesyuarat diadakan untuk berbincang perkara-perkara berikut: 3.1 Menyenarikan BBM yang perlu dibeli 3.2 Memutuskan pembelian BBM mengikut keutamaan

Penolong Kanan

4

Membuat pesanan BBM dengan mengisi borang daripada Penyelia Stor

Pengetua/PK

5

Menerima BBM yang dibeli

6

Memasukkan senarai BBM baru dibeli ke dalam buku stok panitia sekolah

7

Mengedarkan salinan senarai BBM kepada semua guru panitia

39

CARTA ALIRAN

40

SENARAI SEMAK Bil 1. Tindakan Dapatkan maklumat peruntukan wang Panitia yang sedia ada Memanggil Mesyuarat Panitia untuk berbincang entang pembelian BBM Menyediakan senarai 3.1 Tajuk BBM yang perlu 3.2 4. 5. 6. 7. Tajuk BBM yang diberi keutamaan Tandakan (/) Catatan

2.

3.

Membuat pesanan Menerima BBM yang dibeli Merekod di dalam buku stok BBM panitia Mmengedarkan salinan stok kepada Penyelia PSS/Guru Kanan MP & Guru-guru Merekod pinjaman BBM BBM digunakan NORMA KERJA

8. 9.

Bil

Jenis Kerja

Masa Yang Diambil

Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu

1

Mesyuarat BBM membincangkan pembelian BBM

1 jam

2

Merekodkan BBM ke dalam stok Panitia

30 minit

3

Mengedarkan salinan stok BBM yang baru

30 minit

41

Borang Koleksi BBM Subjek…..………………………………………… Jenis BBM Yang Akan dibuat dan Bilangannya Unit BBM Sedia Ada Tajuk-tajuk Terpilih Tingkatan Pita Video Transpirasi Slaid

42

7.1.10 MENYELARASKAN SOALAN UJIAN BULANAN PROSES KERJA

Bil

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan/Rujukan

Undang-undang/ Peraturan

a) Ujian Bulanan

1

Memanggil mesyuarat untuk berbincang dan membuat penyelarasan antara guru-guru yang mengajar kelas dalam tingkatan yang sama

Pengetua Penolong Kanan

2

Menggubal soalan menggunakan susunatur mengikut kaedah JSU(Jadual Spesifikasi Ujian)

Penolong Kanan Guru Kanan

3

Mengagihkan tugas menaip dan mencetak soalan

Penolong Kanan

4

Menjalankan ujian bulanan mengikut perjadualan yang ditentukan

Pengetua Penolong Kanan

5

Guru matapelajaran memeriksan kertas soalan dan membuat analisis

Pengetua

6

Mengadakan ‘post mortem ‘untuk mengenalpasti kelemahan dan kekuatan pelajar (Item analisis)

Pengetua Penolong Kanan

7

Tindakan susulan oleh guru-guru untuk tujuan Penolong Kanan membuat ujian semla mengikut bidang Guru Kanan MP kelemahan murid

43

CARTA ALIRAN

44

SENARAI SEMAK Bil 1. Tindakan Panggilan Mesyuarat Tandakan (/) Catatan

2.

Pengagihan Tugas

3.

Menggubal soalan

4.

Menyemak draf soalan

5.

Menaip soalan

6.

Menyemak soalan

7.

Menjalankan peperiksaan

NORMA KERJA Bil 1 2 3 4 5 6 Jenis Kerja Panggilan Mesyuarat Membuat agihan tugas Menggubal soalan Menyemak draf soalan Menaip soalan Menyemak soalan Masa Yang Diambil 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu

45

7.1.11 MENYELARASKAN ARAS SOALAN PEPERIKSAAN PENGGAL PROSES KERJA

Bil

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan/Rujukan

Undang-undang/ Peraturan

b) Peperiksaan Penggal

1

Memanggil mesyuarat untuk berbincang dan membuat penyelarasan untuk menggubal soalan dan mengagihkan tugas memeriksa kertas antara guru-guru yang mengajar dalam tingkatan yang sama

Pengetua Penolong Kanan

2

Menggubal soalan menggunakan susun atur mengikut kaedah JSU(Jadual Spesifikasi Ujian)dalam satu panel soalan

Penolong Kanan Guru Kanan MP

3

Menyemak kertas soalan untuk menentukan format dan mengikut mutu yang dikehendaki

Penolong Kanan Guru Kanan MP

4

Memastikan kertas soalan disiapkan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dan menyerahkan kepada setiausaha peperiksaan

Penolong Kanan Guru Kanan MP

5

Mengagihkan tugas untuk menaip mencetak soalan yang menyediakan soalan bagi tiaptiap kelas

Pengetua

46

6

Menjalankan Peperiksaan Penggal mengikut jadual yang telah ditetapkan

Pengetua Penolong Kanan

7

Mesyuarat untuk menyediakan skema jawapan untuk semua kertas soalan subjektif

Penolong Kanan Guru Kanan MP

8

Memeriksa kerta mengikut agihan yang telah ditetapkan-kertas-kertas Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris diperiksa oleh seorang guru bagi satu kertas yang sama dalam tingkatan untuk mendapat penyelarasan yang tetap

9

Mengadakan post-mortem menentukan untuk mengenalpasti kelemahan dan kekuatan murid ( Item analisis )

10

Tindakan susulan oleh guru untuk tujuan membuat ujian semula sehingga prestasi pelajar sampai ke tahap yang memuaskan

47

CARTA ALIRAN

48

SENARAI SEMAK Bil 1. Tindakan Panggilan Mesyuarat Tandakan (/) Catatan

2.

mesyuarat panitia/taklimat peperiksaan

3.

Membentuk panel penggubal soalan

4.

Peraturan /panduan peperiksaan dalaman

5.

Jawatankuasa Menaip soalan a)Ujian Bulanan

b)Ujian Semester

c)Pertengahan Tahun

d)Peperiksaan Akhir Tahun

6.

Jadual kerja peperiksaan dalaman

7. 8. 9. 10.

Soalan dicetak Bilangan soalan mencukupi Serah soalan kepada SU Peperiksaan Jalankan ujian

49

NORMA KERJA

Bil

Jenis Kerja

Masa Yang Diambil

Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu

1

Panggilan Mesyuarat

7 hari

2

Membuat agihan tugas

1 hari

3

Menggubal soalan

5 hari

4

Menyemak draf soalan

1 hari

5

Menaip soalan

2 hari

6

Menyemak soalan

1 hari

50

7.1.12 POST MORTEM DAN TINDAKAN SUSULAN PEPERIKSAAN

PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Penolong kanan dan Guru kanan Penolong kanan UndangUndang dan Peraturan

1.

Mendapatkan salinan keputusan peperiksaan bagi mata pelajaran yang diuji. Menerima laporan analisis peperiksaan dan senarai pelajar lemah dari guru. Guru-guru membuat analisis dan perbincangan dengan ketua panitia Memastikan guru mata pelajaran membuat tindakan susulan untuk pelajar-pelajar yang lemah. Menjalankan program pemulihan: 5.1 5.2 Guru membuat pelan bertindak Mengadakan kelas klinik atau kelas pemulihan

2.

3.

Guru kanan

4.

Pengetua dan Penolong Kanan

5.

Pengetua/PK Pengetua/PK

5.3

Meminta pelajar –pelajar menentukan target untuk ujian semula.

Pengetua/PK

6. 7. 8.

Guru menyediakan laporan Post Mortem dibuat Laporan kepada Pengetua/PK/Guru Kanan Mata Pelajaran

Guru Kanan Pengetua

51

CARTA ALIRAN

Ketua Panitia menerima keputusan peperiksaan

Menerima laporan analisis peperiksaan

Tidak Menerima senarai pelajar lemah

Memuaskan

Mesyuarat dengan guru-guru

Program pemulihan Ya

Ujian Semula

Analisi semula

Buat laporan

Hantar laporan kepada Pengetua /PK/ Guru Kanan Matapelajaran

52

SENARAI SEMAK Bil Tindakan 1. Terima keputusan peperiksaan. 2. Terima item analisis peperiksaan dan senarai pelajar lemah. 3. Keputusan memuaskan 4. Keputusan tidak memuaskan 5. Mesyuarat dengan guru-guru 6. Program pemulihan 7. Ujian semula 8. Analisis semula 9. Laporan 10. Edaran laporan kepada 11. Pengetua 12. Penolong Kanan 13. Guru Kanan Mata Pelajaran 14. Fail Tandakan (/) Catatan

53

NORMA KERJA Bil Proses Kerja Masa yang Diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu

1. 2.

Terima keputusan peperiksaan Guru membuat item analisis senarai pelajar lemah Ketua Panitia terima item analisis Meneliti item analisis Mesyuarat dengan guru-guru untuk menerangkan program pemulihan Program pemulihan(10 kali) Ujian semula Analisis semula Laporan kepada Ketua Panitia Laporan kepada Pengetua, Penolong Kanan/Guru Kanan Matapelajaran 3 jam 2 jam 1 hari

3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10.

20 jam 11/2 jam 2 jam 5 minit

54

7.1.13 PROSES KERJA Bil Proses Kerja

MENYEMAK BUKU LATIHAN PELAJAR

Pegawai Yang Meluluskan Penolong Kanan GKMP

Undang-Undang/ Peraturan

1.

Menyediakan jadual untuk pemeriksaan buku latihan pelajar.

2.

Mengedarkan jadual kepada guru-guru dalam panitia dan maklumat untuk Guru Kanan Mata Pelajaran.

Penolong Kanan

3.

Guru-guru mengutip 10 buah buku sample bagi setiap jenis latihan dan diserahkan kepada Ketua Panitia mengikut penjadualan yang telah ditetapkan.

4.

Ketua Panitia menyemak buku-buku.

5.

Ketua Panitia membuat laporan dan memaklumkan kepada guru-guru berkenaan.

6.

Menyimpan rekod untuk tujuan rujukan

*

Gunakan Borang Semakan Buku Latihan(SBL) (Bahagian 8)

55

CARTA ALIRAN

Menyediakan jadual pemeriksaan

Mengedarkan jadual kepada Guru-guru

Ketua Panitia menerima 10 buah sample bagi setiap jenis latihan

Ketua Panitia menyemak buku

YA Tidak Adakan perbincangan dengan guru YA Memuaskan

Membuat dokumen dan laporan

Menyimpan laporan dan rekod di dalam fail semakan buku

56

SENARAI SEMAK Bil 1. 2. 3. Tindakan Menyediakan jadual pemeriksaan. Mengedarkan jadual kepada guru-guru. Menerima 10 buah buku sample bagi setiap jenis latihan. Menyemak buku latihan Menyediakan laporan Menyampaikan salinan laporan kepada guru-guru Fail dan rekod laporan dalam fail panitia Tandakan(/) Catatan

4. 5. 6.

7.

NORMA KERJA Bil Jenis kerja Masa yang diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu

1. 2.

Mengerjakan jadual pemeriksaan Mengedarkan jadual kepada guruguru Menerima 10 buah buku sample bagi setiap jenis latihan Menyemak buku latihan Menyediakan laporan Menyampaikan salinan laporan kepada guru-guru Fail dan rekod laporan dalam fail panitia

3.

4. 5. 6.

7.

57

BORANG SEMAKAN BUKU LATIHAN (SBL) Mata Pelajaran: ………………………………… Tarikh Jenis Buku Tingkatan Catatan

Tandatangan penyemak:……………………..

Disahkan oleh:

Nama:…………………………………………..

Jawatan:………………………………………... (Nama:………………………..) Jawatan:…………………….

58

7.1.14 MEMBERI KURSUS DALAMAN PROSES KERJA Bil 1. Proses Kerja Mengedarkan borang bancian kepakaran guru/menghantar guru menjalani kursus. Merekodkan senarai kursus yang dihadiri oleh guru-guru panitianya Menjadualkan kursus dalaman bagi guruguru lain dalam panitia Kursus dalaman dijalankan Membuat laporan khusus Hantar laporan kepada guru Penolong Kanan, Pengetua dan Guru Kanan Mata Pelajaran Fail dan rekod panitia Pegawai Yang Meluluskan Pengetua Penolong kanan Penolong Kanan Undang-undang / peraturan

2.

3.

Penolong Kanan GKMP Pengetua Penolong Kanan

4. 5. 6.

7.

59

CARTA ALIRAN Panitia menyampaikan borang bancian

Merekod senarai kursus yang dihadiri oleh guru-guru dalam panitia

Menjadualkan kursus dalaman

Menjalankan kursus dalaman Membuat laporan kepada Pengetua/PK/Guru Kanan Matapelajaran

Fail dan rekod panitia

60

SENARAI SEMAK Bil 1. Tindakan Menyampaikan surat panggilan kursus kepada guru Merekodkan senarai kursus yang dihadiri guru Menjadualkan kursus Menjalankan kursus Menulis laporan Menghantar laporan kepada Pengetua, Penolong Kanan Dan Guru Kanan Mata Pelajaran Fail dan rekod panitia Tandakan(/) Catatan

2. 3. 4. 5. 6.

7.

NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Semingu

1.

Mengedarkan borang bancian kepakaran guru/menghantar guru menjalani kursus

1 Hari

2.

Merekod senarai kursus yang dihadiri oleh guru dalam panitia

1 Hari

3.

Menjadualkan kursus dalaman bagi guru- guru lain dalam panitia Menjalankan kursus dalaman

1 Hari

4.

2 Jam

5.

Membuat laporan kursus dalaman

2 Jam

6.

Menghantar laporan kepada Pengetua/Pk/Guru Kanan Mata Pelajaran

1 Hari

7.

Fail dan rekod panitia

1 Hari 61

BORANG KURSUS DALAMAN ( PERKEMBANGAN STAF ) PANITIA:……………………………………………………….. 1. Nama guru:…………………………………………………… 2. Mata Pelajaran Diajar:………………………………………... 3. Kursus Yang Dihadiri:

Bil

Nama Kursus

Tarikh

Anjuran

Tempat

4. Kursus yang ingin diikuti untuk masa hadapan: a)……………………………………………………………………………… b)……………………………………………………………………………… c)………………………………………………………………………………. d)……………………………………………………………………………….

62

7.1.15

BIMBINGAN UNTUK AHLI-AHLI PANITIA BARU

PROSES KERJA

Bil

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan Penolong Kanan GKMP

Undang-Undang Peraturan

1.

Berbincang dengan guru berkenaan tentang aspek bimbingan seperti sukatan pelajaran, buku rekod, rancangan tahunan, pengurusan kelas dan lain-lain.

2.

Pra-pencerapan guru berkenaan untuk melihat kaedah-kaedah pengajaran kawalan kelas dan lain-lain.

GKMP

3.

Perbincangan kelemahan dan kekuatan GKMP guru

4.

Memberi peluang guru berkenaan GKMP melihat P&P guru-guru lain yang lebih berpengalaman

5.

Mencerap semula.

Penolong Kanan

6.

Laporan kepada Pengetua atau Penolong Kanan

63

CARTA ALIRAN

Perbincangan pra pencerapan

Mencerap

Perbincangan selepas pencerapan

Tidak Guru melihat P&P guru berpengalaman

Berkesan?

YA

Mencerap semula

Laporan kepada PK/Pengetua

64

SENARAI SEMAK Bil 1. Tindakan Berbincang dengan guru berkenaan tentang aspek-aspek bimbingan seperti sukatan pelajaran, buku rekod, rancangan tahunan, pengurusan kelas dan lain-lain. Menentukan aspek yang hendak dicerap Mencerap Tandakan( / )

2. 3.

4. 5. 6.

Melihat P&P guru berpengalaman Mencerap semula Membuat laporan

65

7.1.16

PELAKSANAAN PROGRAM KHAS KEMAHIRAN BERFIKIR KREATIF DAN KRITIS

PROSES KERJA

Bil Proses Kerja 1. Menerima pendedahan awal KBKK secara teori daripada guru kanan mata pelajaran Bengkel Amali KBKK bawah pengawasan guru kanan mata pelajaran. Membuat persediaan untuk penggunaan KBKK dalam P&P panitia Menetapkan tarikh mesyuarat panitia diikuti bengkel KBKK dalam P&P Membimbing guru-guru melaksanakan KBKK dalam P&P Mencerap ahli panitia untuk pemantauan KBKK Membuat laporan pelaksanaan KBKK Menyerahkan salinan laporan pelaksanaan KBKK kepada Pengetua dan Penolong Kanan

Pegawai Yang Meluluskan Pengetua

Undang-Undang Dan Peraturan

2.

Penolong Kanan

3.

Guru Kanan Mata pelajaran Guru Kanan Mata Pelajaran Pengetua Penolong Kanan Pengetua

4.

5.

6.

7. 8.

Pengetua Pengetua

NORMA KERJA Bil Jenis Kerja 1. 2. 3. 4. Kursus Dalam KBKK ( KP) Bengkel KBKK (KP) Penyediaan bahan KBKK panitia Mesyuarat Panitia – KBKK dan bengkel Penilaian dan pencerapan Membuat laporan pelaksanaan KBKK 30 Jam 66 Masa Yang Diambil 2 Jam 2 Jam 3 Jam 2 Jam Jumlah unit Yang Boleh Dianggarkan Dalam Seminggu

5. 6.

SENARAI SEMAK Bil Tindakan Tandakan (/)

1. Menghadiri kursus dalaman KBKK 2. Menghadiri Bengkel Amali KBKK 3. Menyediakan bahan penggunaan KBKK panitia 4. Mengadakan mesyuarat panitia KBKK 5. Mencerap dan membimbing guru melaksana KBKK 6. Membuat laporan pelaksanaan KBKK dalam Panitiapertengahan tahun 7. Membuat laporan pelaksanaan KBKK dalam panitiaakhir tahun 8. Menyerah salinan laporan pelaksanaan KBKK panitia kepada Pengetua, Penolong Kanan dan GKMP

67

7.2 7.2.1

PENGURUSAN PEMILIHAN BUKU TEKS DAN RUJUKAN PROSES KERJA

BIL

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan Pengetua Penolong Kanan

Undang-undang/ Peraturan

1.

Mengadakan mesyuarat panitia untuk menentukan keperluan buku teks dan buku rujukan tambahan guru serta buku kerja pelajar

2.

Memohon kelulusan dan kebenaran untuk memesan buku-buku dari pembekal.

Pengetua

3.

Memungut wang daripada pelajar dan membuat pesanan buku kerja pelajar.

Pengetua

4.

Ketua panitia mengagihkan bukubuku pesanan kepada guru-guru dan kelas berkenaan.

Pengetua

5.

Guru menggunakan buku-buku rujukan dan buku kerja untuk kepelbagaian P&P.

Pengetua

68

CARTA ALIRAN

Mendapatkan contoh buku teks, buku rujukan tambahan dan buku kerja pelajar.

Mesyuarat Panitia menentukan keperluan buku teks dan buku rujukan tambahan guru serta buku pelajar.

Memohon kebenaran untuk memesan buku tambahan.

Memesan buku daripada pembekal

Memungut wang daripada pelajar

Agihkan buku-buku kepada : 1. Guru 2. Pelajar

- Guru menggunakan buku tambahan untuk kepelbagaian P&P - Pelajar menggunakan buku kerja

69

SENARAI SEMAK

Bil Tindakan 1. Mendapatkan contoh buku teks, rujukan tambahan dan buku kerja pelajar.

Tandakan (/)

Catatan

2.

Mesyuarat panitia untuk menentukan keperluan buku teks dan buku rujukan tambahan guru serta buku pelajar.

3.

Memohon kebenaran untuk memesan buku daripada Pengetua.

4.

Memesan buku daripada pembekal.

5.

Memungut wang daripada pelajar.

6.

Mengagihkan buku-buku kepada guru dan pelajar.

7.

Memastikan guru dan pelajar menggunakan buku.

70

NORMA KERJA

Bil

Jenis Kerja

Masa Yang Diambil

Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu

1.

Mesyuarat Panitia untuk menentukan keperluan buku teks, buku rujukan tambahan dan buku kerja pelajar.

2.

Memohon kelulusan dan kebenaran Pengetua untuk memesan buku.

3.

Memungut wang daripada pelajar. (Guru Tingkatan)

4.

Memastikan penggunaan buku-buku oleh guru dan pelajar.

Berterusan sepanjang tahun

71

PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Pengetua Undang-Undang / Peraturan

1.

Mendapatkan jadual waktu guru-guru mata pelajaran dalam panitia

2.

Membuat jadual waktu pencerap.Satu salinan akan diedarkan kepada guruguru dan Guru Kanan Mata Pelajaran.

Pengetua

3.

Menghubungi guru berkenaan untuk mengadakan perbincangan pra pencerapan

Guru Kanan

4.

Mencerap guru berkenaan-melihat kekuatan dan kelemahannya khasnya dalam kaedah pengajaran.

Pengetua

5.

Perbincangan dengan guru berkenaan dan memaklumkan laporan yang dibuat

Pengetua Penolong Kanan

6.

Menyediakan laporan bertulis untuk dokumen dan rekod

Pengetua Penolong Kanan

7.

Menghantar laporan kepada PK dan Guru Kanan Mata Pelajaran

8.

Membuat pencerapan semula bagi guruguru yang dirasakan kurang memuaskan

9.

Membuat laporan bertulis bagi pencerapan semula

10. Menyimpan rekod pencerapan untuk tujuan rujukan

72

CARTA ALIRAN

Mendapatkan jadual waktu guru

Merangka jadual pencerapan

Ketua panitia berbincang dengan guru sebelum pencerapan Pencerapan

Perbincangan membaiki kaedah

Tidak Memuaskan?

Pencerapan semula

Ya

Menyediakan laporan untuk dokumen dan rekod

Menghantar laporan kepada PK dan Guru Kanan Mata Pelajaran Menyimpan laporan di dalam fail pencerapan

73

SENARAI SEMAK Bil Tindakan 1. Dapatkan/terima jadual waktu guru-guru mata pelajaran Tandakan (/) Catatan

2.

Buat jadual waktu pencerapan

3.

Salinan jadual waktu pencerapan diedarkan kepada guru-guru dan Guru Kanan Mata Pelajaran

4.

Perbincangan pra-pencerapan

5.

Membuat pencerapan (Gunakan borang pencerapan formal Kementerian)

6.

Perbincangan pasca-pencerapan

7.

Pengajaran guru memuaskan

8.

Pengajaran guru kurang memuaskan a. Pencerapan semula

9.

Hantar laporan bertulis kepada PK dan Guru Kanan Mata Pelajaran

10

Simpan rekod pencerapan

74

NORMA KERJA

Bil

Jenis Kerja

Masa Yang Diambil

Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu

1.

Terima jadual waktu guru mata pelajaran

2 hari

2.

Buat jadual waktu pencerapan

2 jam

3.

Mengedarkan salinan jadual waktu pencerapan kepada guru-guru dan Guru Kanan Mata Pelajaran

1 hari

4.

Perbincangan pra-pencerapan

1/2 jam

5.

Membuat pencerapan

1 jam

6.

Perbincangan pasca-pencerapan

1 jam

7.

Hantar laporan pencerapan kepada Guru Kanan Mata Pelajaran dan PK

20 minit

75

7.2.3

MESYUARAT BULANAN PANITIA

Bil

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan Pengetua

Undang-Undang / Peraturan

1.

Menerima jadual minggu mesyuarat panitia berpandukan takwim sekolah

2.

Membuat surat panggilan mesyuarat dan mengedarkan kepada guru-guru yang berkaitan.Salinan kepada:i. Pengetua ii. PK / PK HEM iii. Guru Kanan Mata Pelajaran

Guru Kanan

3

Mengadakan mesyuarat seperti yang dijadualkan

4

Minit mesyuarat disediakan dan salinannya diserahkan kepada Pengetua/PK/PK HEM/Guru Kanan Mata Pelajaran

5

Memastikan tindakan susulan dilakukan Penolong Kanan mengikut kehendak minit Guru Kanan

76

CARTA ALIRAN

Mesyuarat tidak rasmi menentukan jadual minggu mesyuarat mengikut takwim sekolah

Mengeluarkan jadual minggu mesyuarat

Membuat surat panggilan mesyuarat

Mesyuarat

Siapkan minit dalam satu minggu

Ketua Panitia sahkan minit

Edarkan minit kepada:1. Guru-guru 2. Guru Kanan Mata Pelajaran 3. Penolong Kanan 4. Pengetua

Tindakan hasil mesyuarat

77

SENARAI SEMAK

Bil Tindakan 1. Menerima jadual mesyuarat panitia

Tandakan (/)

Catatan

2.

Mengeluarkan surat panggilan mesyuarat

3.

Mengadakan mesyuarat

4.

Menyediakan minit mesyuarat

5.

Menghantar minit mesyuarat kepada Pengetua/PK/PK HEM dan Guru Kanan Mata Pelajaran

6.

Pemantauan/tindakan susulan seperti yang dikehendaki oleh minit

78

NORMA KERJA

Bil

Jenis Kerja

Masa Yang Diambil

Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu

1.

Menerima jadual mesyuarat panitia

1 minggu selepas penggal persekolahan bermula

2.

Menghantar surat panggilan mesyuarat

2 hari

3.

Mesyuarat

2 jam

4.

Menyediakan minit mesyuarat

2 hari

5.

Menghantar minit mesyuarat kepada Pengetua/PK/PK HEM dan guru Kanan Mata Pelajaran

1 hari

6.

Pemantauan/tindakan susulan

Dalam tempoh seminggu selepas mesyuarat

79

SMK Seksyen 18, Jalan Kelapa Bali 18/43 40200 Shah Alam, Selangor Tuan/Puan ………………………………………. Sekolah Menengah Seksyen 18

Tel: 03-9316093 Tarikh:

Tuan/Puan Mesyuarat Panitia ……………………………..Kali Ke…………………………. Dengan hormatnya dimaklumkan tuan/puan dijemput hadir ke mesyuarat di atas.

2.

Butiran mesyuarat adalah seperti berikut:Tarikh :…………………………………. Hari :…………………………………. Masa :…………………………………. Tempat:…………………………………. Agenda mesyuarat adalah seperti berikut:3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 Hal-hal lain

3.

Kehadiran adalah diwajibkan. Sekian, terima kasih. Yang benar

………………………… (……………………….) Ketua Panitia………………………… SMK Seksyen 18, Shah Alam

80

SMK Seksyen 18, Jalan Kelapa Bali 18/43 40200 Shah Alam, Selangor

Tarikh:

MINIT MESYUARAT PANITIA MATA PELAJARAN ……………………. KALI KE.........................2010

Tarikh :...................................................... Hari :...................................................... Masa :...................................................... Tempat :......................................................

Kehadiran : 1. ................................................................................... (Pengerusi) 2. ................................................................................... (Setiausaha) 3. ................................................................................... 4. ................................................................................... Tidak Hadir : 1. ................................................................................... (Sebab) Minit Mesyuarat Agenda Agenda 1 Aluan Pengerusi 1.1 1.2 Perkara Tindakan

Agenda 2

Membentang dan Mengesahkan Minit Mesyuarat Yang Lalu 2.1

Agenda 3

Perkara Berbangkit 3.1

81

7.2.4

PENGAJARAN BERPASUKAN (TEAM TEACHING) PROSES KERJA

Bil

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan Guru Kanan Mata Pelajaran

Undang-Undang / Peraturan

1.

Mengenalpasti kemahiran guru dalam panitia masing-masing

2.

Mengenalpasti tajuk pelajaran aygn boleh dibuat team teaching

3.

Menentukan kelas/waktu

4.

Menyusun jadual kelas team teaching

Penolong Kanan

5.

Melaksanakan pengajaran team teaching

6.

Perbincangan rakan sejawat untuk menilai keberkesanan

82

CARTA ALIRAN

Mengenal pasti kemahiran guru

Menentukan : Waktu Kelas Tajuk

Menyusun jadual waktu

Melaksanakan “team teaching”

Perbincangan keberkesanan dengan rakan

SENARAI SEMAK Bil Tindakan 1. Mengenalpasti kemahiran Tandakan (/) Catatan

2.

Menentukan

waktu

kelas

tajuk

3.

Menyusun jadual waktu

4.

Melaksanakan “team teaching”

5.

Perbincangan keberkesanan 83

7.2.5

MENGURUS JADUAL GURU GANTI PROSES KERJA

Bil

Proses kerja

Pegawai Yang Meluluskan Penolong Kanan

Undang-Undang / Peraturan

1.

Menerima maklumat kekosongan dari Penolong Kanan

2.

Berbincang dengan Penolong Kanan dan guru jadual waktu tentang kesesuaian guru ganti

Penolong Kanan

3.

Merangka jadual ganti

Penolong Kanan

4.

Memperolehi perakuan Pengetua/Penolong Kanan

Pengetua

5.

Mengedarkan jadual waktu ganti kepada semua guru panitia

Penolong Kanan

6.

Memastikan jadual ganti dipatuhi

Penolong Kanan

7.

Fail dan rekod

84

CARTA ALIRAN

Terima maklumat kekosongan: dari Penolong Kanan Berbincang dengan Penolong Kanan dan guru jadual waktu tentang kesesuaian guru ganti Tidak setuju SETUJU?

Rujuk Pengetua

Merangka jadual waktu guru ganti

Memperolehi perakuan Pengetua/Penolong Kanan Mengedarkan jadual waktu ganti

Tidak Betulkan Ya

Berjalan dengan betul?

Fail dan rekod

85

SENARAI SEMAK

Bil Tindakan 1. Terima maklumat kekosongan guru daripada Penolong Kanan

Tandakan (/)

Catatan

2.

Berbincang dengan Penolong Kanan dan guru jadual waktu

3.

Merangka jadual waktu ganti

4.

Memperolehi perakuan Pengetua/Penolong Kanan

5.

Mengedarkan jadual waktu kepada guru

6.

Memastikan jadual ganti dipatuhi

7.

Fail dan rekod

86

7.1.13

PENGAWALAN STOK DAN INVENTORI

PROSES KERJA

Bil

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan

Seksyen Undan-Undang / Peraturan

1.

Memaklumkan secara bertulis kepada semua guru dalam panitia supaya menghantar segala peralatan/ABM yang telah digunakan untuk membuat penyemakan stok pada akhir tahun

2.

Menyemak peralatan/BBM yang masih buku pinjamn BBM

3.

Menghubungi memulangkan dipinjamkan

guru yang masih peralatan/BBM

belum yang

4.

Mengemaskini buku stok dan membuat catatan peralatan/BBM yang perlu dibaik pulih

5.

Mengadakan satu perjumpaan panitia untuk mamba kerja-kerja baik pulih

6.

Mengenalpasti dan memaklumkan kepada pihak sekolah peralatan/BBM yang perlu ditambah untuk tahun akan datang melalui borang pesanan yang disediakan

87

CARTA ALIRAN

Mengeluarkan arahan bertulis semakan stok

Menyemak peralatan BBM

Hubungi guru berkaitan

Lengkap

Mengemaskini buku stok

Perjumpaan panitia menentukan kerja baik pulih

Laporan kepada Penolong Kanan

88

SENARAI SEMAK

Bil

Tindakan

Tandakan (/) Catatan

1.

Mengeluarkan arahan bertulis semakan stok akhir tahun

2.

Menyemak peralatan/BBM

3.

Merekodkan peralatan BBM yang belum Dikembalikan

4.

Hubungi guru yang belum memulangkan Peralatan/BBM

5.

Mengemaskini buku stok

6.

Menentukan peralatan/BBM yang perlu dibaik pulih

7.

Membuat laporan kepada Penolong Kanan

89

7.1.14

PENYELIAAN KERJA-KERJA KURSUS PELAJAR

PROSES KERJA

Bil

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan

Seksyen Undang-undang Peraturan

1.

Memastikan guru-guru mata pelajaran Tingkatan 1 dan 2 menjalankan kerjakerja kursus dalam rancangan setahunnya

2.

Memastikan jadual kerja kursus dipatuhi mengikut syarat yang telah ditetapkan oleh JPN

3.

Memaklumkan jadual kerja kursus/Kajian Tempatan Tingkatan 3 kepada guru-guru mata pelajaran yang berkaitan

4.

Memastikan guru-guru mata pelajaran Tingkatan 3 menjalankan kerja kursus /Kajian Tempatan seperti syarat-syarat yang ditetapkan

5.

Mengingatkan guru-guru mata pelajaran tentang tarikh akhir penyerahan kerja kursus PMR sekiranya terdapat pelajar yang masih belum menyiapkan kerja kursus /Kajian Tempatan, guru-guru hendaklah bertindak dengan segera

6.

Mengingatkan guru tentang penyerahan markah kepada JPN

tarikh

90

CARTA ALIRAN

Membuat jadual kerja kursus Tingkatan 1 dan 2

Melaksanakan kerja kursus (a) Guru mengawas (b) Pelajar melaksanakan Menjalankan kerja kursus/Kajian Tempatan Tingkatan 3

Pergerakan kerja kursus Tingkatan 1, 2 dan 3

91

SENARAI SEMAK

Bil

Tindakan

Tandakan (/) Catatan

1.

Membuat jadual kerja kursus Tingkatan 1

2.

Membuat jadual kerja kursus Tingkatan 2

3.

Membuat jadual kerja kursus dipatuhi

4.

Menerima arahan kerja kursus/Kajian Tempatan Tingkatan 3 dari JPN

5.

Taklimat kerja kursus kepada Tingkatan 3

6.

Peringatan kepada guru tentang tarikh akhir Penyerahan markah kerja kursus ke JPN

92

7.2

KOKURIKULUM

7.3.1

MELAKSANAKAN PROGRAM/AKTIVITI PERSATUAN PERSATUAN BERASAS AKADEMIK

PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Seksyen Undang-Undang / Peraturan

1.

Adakan Mesyurat

Penolong Kanan HEM GKMP

2.

Dapatkan minit mesyuarat / keputusan Mesyuarat Pengagihan tugas Pengetua Penolong Kanan tindakan ‘modus

3.

4.

Menerima operandi’

pelan

5. 6.

Semak dokumen Bincang dengan Persatuan Guru Penasihat Penolong Kanan HEM

7. 8. 9. 10. 11.

Pilih tempat yang sesuai Pilih Pelajar Menjalankan aktiviti Buat penilaian Hantar laporan

93

CARTA ALIRAN Adakan mesyuarat

Menerima minit mesyuarat/ keputusan Pengagihan tugas

Menerima pelan tindakan dari guru

Semak dokumen

Minta dokumen

Tidak

Lengkap?

Ya Bincang dengan guru Penasihat Persatuan Pilih tempat yang sesuai/tempahan

Pilih pelajar

Menjalankan aktiviti

Buat penilaian

Berkesan? Baiki kelemahan Improvasi Ya Hantar laporan

94

SENARAI SEMAK

Bil

Tindakan

Tandakan (/)

Catatan

1.

Mesyuarat

2.

Mendapatkan minit mesyuarat

3.

Mengagihkan tugas

4.

Menerima pelan tindakan

5.

Menyemak dokumen

6.

Berbincang dengan Guru Penasihat Persatuan / Kelab

7.

Memilih tempat yang sesuai

8.

Memilih pelajar

9.

Menjalankan aktiviti

10.

Menilai

11.

Menghantar laporan kepada Pengetua/ Penolong Kanan/Guru Kanan Mata Pelajaran

95

NORMA KERJA

Bil

Jenis Kerja

Masa Diambil

Jumlah Minit Dijalankan Dalam 1 Minggu

1. 2.

Mengadakan mesyuarat Mendapatkan minit mesyuarat/ keputusan mesyuarat Pengagihan tugas

2 jam 1 hari selepas mesyuarat 1 hari selepas mesyuarat modus 2 hari 2 hari 1 hari

3.

4. 5. 6.

Menerima pelan tindakan operandi Menyemak dokumen

Berbincang dengan Guru Penasihat Persatuan Memilih tempat yang sesuai Memilih pelajar Menjalankan aktiviti Membuat penilaian

7. 8. 9. 10.

1 hari 1 hari Berterusan 2 hari selepas menjalankan aktiviti 2 hari selepas menjalankan aktiviti

11.

Menghantar laporan

96

7.3.2

MENYERTAI PERTANDINGAN BERKAITAN PANITA

PROSES KERJA

Bil

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan

Seksyen Undang-Undang / Peraturan

1.

Terima jadual pertandingan

Penolong Kanan HEM

2.

Kenalpasti guru dipertanggungjawabkan. pada guru

yang PK/PK (HEM) Beri arahan

3.

Bincang dengan guru berkenaan

PK/PK (HEM)

4.

Pilih Pelajar

PK/PK (HEM)

5.

Terima jadual latihan

PK/PK (HEM)

6.

Semak persediaan

Guru Penasihat Persatuan

7.

Menyertai pertadingan

8.

Terima laporan guru

9.

Merekod laporan

97

CARTA ALIRAN Terima jadual pertandingan

Kenalpasti guru/beri arahan pada Guru keputusan mesyuarat Bincang dengan guru

Pilih pelajaar

Terima jadual latihan

Buat semula cadangan

Tidak

Setuju?

Ya Memantau persediaan/latihan pelajar Menyertai pertandingan

Buat Post Mortem

Tidak Menang? Ya Penghargaan

Ya Terima Laporan untuk rekod

98

SENARAI SEMAK

Bil

Tindakan

Tandakan (/)

Catatan

1.

Menerima jadual pertandingan

2.

Kenalpasti guru yang bertanggungjawab

3.

Berbincang dengan guru

4.

Memilih pelajar

5.

Menerima laporan

6.

Menyemak persediaan / latihan pelajar

7.

Menyertai pertandingan

8.

Menerima laporan

9.

Merekod laporan

99

NORMA KERJA

Bil

Jenis Kerja

Masa Diambil

Jumlah Minit Dijalankan Dalam 1 Minggu

1.

Menerima jadual pertandingnan

2 jam

2.

Kenalpasti guru yang dipertanggungjawabkan dan beri arahan pada guru

1 hari selepas menerima jadual pertandingan

3.

Berbincang dengan guru

1 hari selepas menerima jadual pertandingan

4.

Memilih pelajar

1 hari selepas pertandingan

5.

Menerima jadual latihan

Berterusan

6.

Menyemak persediaan

Berterusan

7.

Menyertai pertandingan

Berterusan

8.

Menerima laporan

2 hari selepas pertandingan

9.

Menerima laporan

2 hari selepas pertandingan

100

7.3.1 Membantu persatuan berasaskan akademik dalam kepakaran ikhtisas

Proses Kerja Bil 1 2 3 4 5 Proses Kerja Terima surat/permohonan dari guru persatuan Bincang/kenal pasti masalah Pilih guru yang boleh membantu Beri bantuan kepakaran Terima laporan Pegawai Yang Meluluskan Penolong Kanan HEM Penolong Kanan Penolong Kanan HEM Guru Mata Pelajaran Guru Cemerlang Seksyen Undangundang/Peraturan

Carta Aliran

Terima surat/permohonan dari guru persatuan

Bincang/kenal pasti masalah

Pilih guru yang boleh membantu

Beri bantuan kepakaran

Terima laporan

101

Senarai Semak Bil 1 2 3 4 5 Tindakan Terima surat/permohonan dari guru persatuan Bincang/kenal pasti masalah Pilih guru yang boleh membantu Beri bantuan kepakaran Terima laporan Tandakan / Catatan

102

7.3.2 Bekerjasama dengan persatuan-persatuan lain di sekolah

Proses Kerja Bil 1 2 3 4 5 Proses Kerja Mendapatkan maklumat/ jadual aktiviti persatuan – persatuan lain Mengenalpasti aktiviti persatuan lain yang boleh dibantu Mengadakan mesyuarat dengan guru penasihat persatuan berkenaan Menjalankan kerjasama mengikut jadual yang ditetapkan Mengkaji keberkesanan Penolong Kanan HEM Pegawai Yang Meluluskan Pengetua Penolong Kanan HEM Seksyen Undangundang/Peraturan

Carta Aliran

Mendapatkan maklumat/ jadual aktiviti persatuan – persatuan lain

Mengenalpasti aktiviti persatuan lain yang boleh dibantu

Mengadakan mesyuarat dengan guru penasihat persatuan berkenaan

Menjalankan kerjasama mengikut jadual yang ditetapkan

Mengkaji keberkesanan

103

Senarai Semak Bil 1 2 3 4 5 Tindakan Mendapatkan maklumat/ jadual aktiviti persatuan – persatuan lain Mengenalpasti aktiviti persatuan lain yang boleh dibantu Mengadakan mesyuarat dengan guru penasihat persatuan berkenaan Menjalankan kerjasama mengikut jadual yang ditetapkan Mengkaji keberkesanan Tandakan / Catatan

104

7.4

TUGAS-TUGAS LAIN 7.4.1 Mewujudkan kerjasama dengan PKG, PPD dan BTPN

Proses Kerja Bil Proses Kerja Menerusi mesyuarat Panitia, kenal pasti maklumat, bahan dan bantuan yang tidak boleh didapati di sekolah. Menghubungi PKG, PPD dan PSPN untuk mendapatkan bantuan yang diperlukan seperti :
2.1 Koleksi bahan BBM dalam bentuk kaset dan video 2.2 Mendapatkan peluang-peluang berkursus bagi guru-guru, khusus dalam bidang pengendalian peralatan 2.3 Mendapatkan bantuan kepada guru-guru untuk menyediakan BBM (di PKG/PSPN). Bantuan diperolehi dalam bentuk alat atur bimbingan dan tunjuk ajar

Pegawai Yang Meluluskan Penolong Kanan

Seksyen Undangundang/Peraturan

1

2

Pengetua

Mendapatkan bantuan daripada PKG, PPD dan PSPN seperti :
2.1 Menghantar guru-guru berkursus di PSPN/PKG 2.2 Membuat salinan kaset/video 2.3 Menghantar guru-guru membina BBM di PKG/PSPN dengan bantuan dan bimbingan PKG/PSPN 2.4 Menjemput pegawai-pegawai dari PPD/PKG/PSPN untuk memberi ceramah/bimbingan dalam menyediakan BBm di sekolah

3

Penolong Kanan HEM

4 5

Mengumpulkan bahan-bahan BBM yang dihasilkan/diperolehi Menggunakan bahan-bahan tersebut di dalam pengajaran guru-guru Ketua panitia

105

Carta Aliran Mengesan keperluan bahan

Membuat senarai keperluan

Menghubungi PPD/PKG/PSPN

Menghantar guru berkursus di PSPN

Guru membina ABM di PKG

Guru membina ABM di sekolah/PKG/PSPN

Ceramah oleh Pegawai PPD/PKG

Mengumpulkan bahan di PSS

Menggunakan bahan

106

Senarai Semak Bil 1 2 3 4 5 Tindakan Mengesahkan keperluan PSS yang belum diperolehi Menghubungi PPD, PKG dan PSPN Dapatkan Bantuan PKG, PPD dan PSPN Mengumpulkan bahan yang dibina/diperolehi Menggunakan bahan Tandakan / Catatan

7.4.2 Mewujudkan kerjasama dengan Ketua Panitia sekolah lain

107

Proses Kerja

Bil

Proses Kerja Berhubung dengan sekolah yang telah dikenal pasti untuk mendapatkan maklumat kepakaran berhubung dengan panitia. Berbincang untuk bertukar ganti kepakaran dan maklumat dengan sekolah tersebut Menetapkan tarikh atau penjadualan kerjasama antara sekolah Membuat penilaian akan keberkesanan hasil kerjasama tersebut

Pegawai Yang Meluluskan

Seksyen Undangundang/Peraturan

1

Pengetua

2

Guru Kanan Mata Pelajaran

3

4

108

Carta Aliran Mendapatkan maklumat sekolah yang ada kepakaran

Menghubungi sekolah yang ada kepakaran

Berbincang dengan Ketua Panitia sekolah berkenaan

Menerima bantuan kepakaran

Memberi bantuan kepakaran dan bahan

Mengumpulkan bahan/maklumat

Menggunakan bahan/maklumat

109

Senarai Semak Bil 1 2 3 4 5 Tindakan Mendapatkan maklumat sekolah yang ada kepakaran Menghubungi sekolah yang ada kepakaran Berbincang dengan Ketua Panitia sekolah berkenaan Menerima dan memberi maklumat/kepakaran dan bahan Menggunakan bahan dan maklumat Tandakan / Catatan

110

7.4.3 Mengemaskini data bilik gerakan sekolah

Proses Kerja Bil Proses Kerja Berbincang dengan guru dalam panitia untuk menentukan jenis maklumat yang akan diletakkan dalam bilik gerakan Mengagihkan tugas untuk menyiapkan bahan Meletakkan maklumat yang telah dipersetujui oleh panitia di dalam bilik gerakan Mengemukakan maklumat dari masa ke semasa Pegawai Yang Meluluskan Penolong Kanan Seksyen Undangundang/Peraturan

1

2 3 4

Pengetua Guru Kanan Mata Pelajaran

Carta Aliran

Perbincangan dengan guru

Mengagihkan tugas

Mengumpulkan bahan

Melengkapkan Bilik Gerakan

Menggunakan bahan

Menilai/mengemaskini

111

Senarai Semak Bil 1 2 3 4 5 Tindakan Perbincangan dengan guru Mengagihkan tugas Mengumpulkan bahan Melengkapkan/mengemaskini Bilik Gerakan Menilai dan mengemaskini dari semasa ke semasa Tandakan / Catatan

112

7.4.4 Senarai Semak Tahunan Ketua Panitia

Bil

Jenis Kerja Mendapatkan sukatan pelajaran yang terbaru dan kemaskini Penyediaan rancangan pengajaran untuk satu tahun Memilih dan mencadangkan buku teks, buku rujukan tambahan guru dan buku kerja untuk pelajar Menyelaras soalan ujian bulanan

(/) Ya

(X) Belum

Catatan

1

2

3

4

5

Menyelaras soalan peperiksaan penggal Mengkaji dan menganalisa keputusan semua peperiksaan dan mengambil langkah-langkah mengatasi kelemahan Mengadakan pencerapan dari masa ke semasa Menyemak buku latihan pelajar Mengadakan pelbagai program pengkayaan dan pemulihan untuk memastikan pencapaian murid mencapai target Mengadakan perbincangan untuk mempertingkatkan dan mempelbagaikan teknik mengajar Mengadakan mesyuarat panitia sekurang kurangnya sebulan sekali Memberi kursus dalaman untuk ahli-ahli dalam panitia Mempelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran Mengalakkan penggunaan bahan pusat sumber dalam pengajaran dan pembelajaran 113

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Bil

Jenis Kerja Mengadakan aktiviti – aktiviti yang melibatkan pelajar dalam penyediaan dan penggunaan ABM Mengadakan aktiviti persatuan/kelab akademik yang berkaitan dengan kandungan sukatan pelajaran Mengambil bahagian dalam pertandingan berkaitan dengan panitia Menganjurkan lawatan sambil belajar Membantu persatuan dari segi kepakaran ikhtisas Bertukar-tukar pengalaman dan pengetahuan baru selepas mengikuti kursus atau seminar Bekerjasama dengan persatuan-persatuan di sekolah Mewujudkan team teaching

(/) Ya

(X) Belum

Catatan

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Pencerapan rakan sejawat Berkongsi menyediakan rancangan pengajaran secara bersama Menyelaras soalan ujian bulanan/peperiksaan Boleh bertukar ganti mengajar jika berlaku kekosongan guru matapelajaran panitia Mengadakan kursus dalaman Melaksanakan jadual guru ganti interpanitia Mengadakan in-house training dalam panitia 114

24

25

26

27

28

29

Bil

Jenis Kerja Meningkatkan koleksi BBM bagi matapelajaran dengan membuatnya sendiri untuk tujuan kegunaan guru panitia Memperbanyakkan BBM bagi kegunaan guru matapelajaran dengan cara membeli Mengkaji segala jenis laporan yang berkaitan dengan bidangnya serta mengambil tindakan sewajarnya Pencerapan oleh ketua panitia untuk memastikan aktiviti-aktiviti yang dirancang berjalan dengan sempurna Mengadalan mesyuarat berkala untuk melihat keberkesanan rancangan dan “post-mortem” permasalahan yang diberi

(/) Ya

(X) Belum

Catatan

30

31

32

33

34

115

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful