You are on page 1of 3

HOP Prvi objavljujemo: Dejan Lui, zloinac iz sjenke i glavni ovjek za ratnu vezu Dragana Vasiljkovia

Pravila koritenja

NASLOVNICA

Partneri

VIJESTI

Impressum

KULTURA

POLITIKA

GOSPODARSTVO

IGOR OTKRIVA AFERE

OGLASI I REKLAME

VIDEO

KOLUMNE

LIFESTYLE

PIITE NAM
Trai

HOP.HR Izdvojeno, Kolumne, Svijet, Vijesti Prvi objavljujemo: Dejan Lui, zloinac iz sjenke i glavni
ovjek za ratnu vezu Dragana Vasiljkovia

16.07.2015

Prvi objavljujemo: Dejan Lui, zloinac iz sjenke i glavni ovjek


za ratnu vezu Dragana Vasiljkovia
upanijsko dravno odvjetnitvo u Splitu
saslualo je ve ozloglaenoga ubojicu
Dragana Vasiljkovia, zvanog kapetan
Dragan, a u dokumentima australske
putovnice poznatog i pod pseudonimom
Daniel Snedden. I dok Vasiljkovi
sukladno ratnim zloinima koje je poinio
sam ili nareivao i drugima da ih ine,
ve boravi iza reetaka, u dubokoj sjeni
ostaje lik novinara, publiciste a nadasve
obavjetajca SDB Srbije Dejana Luia.
Ovaj 65 godinjak iz Beograda je jo
1990. godine kao generalni tajnik SPO-a i
lidera te stranke Vuka Drakovia stupio
u kontakt sa Vasiljkoviem koji se tad
nalazio u Australiji. Ve poetkom 1991. godine, netom nakon prvih viestranakih izbora u Srbiji,
Lui je ponovno u komunikaciji sa Vasiljkoviem, oito po nalogu vrha stranke, koja ga alje iz
Australije u SAD. Tamo je Vasiljkovi trebao po zamisli Luia i njegovoga efa Vuka
Drakovia, doi u kontakt sa kongresmenom iz drave Texas Charlesom Wilsonom,
dugogodinjim ekspertom za obaranje komunistikih reima u svijetu. Kao iskusnom ovjeku
Wilsonu su se obratili u pokuaju da lobiranjem iz inozemstva obore tek na izborima u Srbiji
ustolieni neokomunistiki reim Slobodana Miloevia i da dou na vlast. Od kongresmena
Wilsona namjeravao je Vasiljkovi zatraiti i politiku i financijsku potporu za formiranje nove
stranke koja se trebala zvati Srpska demokratska unija. Na njezinome elu po tom planu trebali su
biti pored Dragana Vasiljkovia i Dejana Luia, jo i Aleksandar Pavi i Milo Prica. I ovaj
neuspjeli pothvat Vasiljkovia i Luia zorno govori o tipinom srpskom bizantizmu koji
primjenjuju i u meusobnom komuniciranju. Lui je po direktivi Drakovia trebao animirati
Amerikance da lobiraju za stvar stranke SPO, a Lui se jo u putovanju ka SAD predomislio i
preko Vasiljkovia elio dobiti novac za osnutak posve nove stranke, ime bi Drakovia ostavio
na cjedilu, a glavni etnik u stranci Drakovi ga je poslao u SAD kao generalnog tajnika svoje
stranke i ovjeka od povjerenja.
Nije prolo ni dva mjeseca od
bezuspjenog
Luievog
i
Vasiljkovievog puteestvija po Americi,
gdje ih je Wilson mudro izbjegao, a Lui
je u oujku 1991. po planu SDB iz
Australije odveo Dragana Vasiljkovia u
Obrovac, neto kasnije i u Benkovac, a
dana dvadeset treeg oujka 1991. i u
Knin. Pobunjenim Srbima Vasiljkovia je
Dejan Lui predstavio kao ovjeka koji
je proao englesku vojnu obuku u
Australiji, te e im biti od iznimne pomoi u obuavanju buduih srpskih odmetnika i terorista na
podruju Knina, Benkovca, Obrovca i niza drugih opina za koje su srpski odmetnici sanjali da e
postati dio srbijanske drave. Kako hvalisavo istie Dejan Lui u razgovoru za Blic jo 2011.
godine, u Benkovcu su Vasiljkovia on i Aleksandar Pavi upoznali sa predsjednikom opine

http://hop.hr/prvi-objavljujemo-dejan-lucic-zlocinac-iz-sjenke-i-glavni-covjek-za-ratnu-vezu-dragana-vasiljkovica/[31.8.2015 11:12:34]

Svia ti se portal Hop.hr? Postani lan


nae FACEBOOK stranice i prati
najnovije vijesti.

hop.hr

Monstrum Vulin vrijea rtve Krinog


puta, a vlada ne reagira!

Ne elim to kazati. Ali nije smjela


poloiti vijenac i u Jasenovcu i u
Bleiburgu. U Bleiburgu lee

strijeljane ustae. ...


Ante Glibota i neke njegove muzeoloke
poruke i elje upuene nalipem gradu
na svitu Splitu

Metrovieva galerija Ante Glibota u


Splitu, srpnja 2015. Saetak. G. Ante
Glibota, dopredsjednik Europske
Akademije Znanosti i Umjetnosti, koji
ivi ...

Popis mavanskih banova otkriva da


Mava nije izvorno srpska zemlja

Prema uvrijeenom naelu


srednjevjekovnih drava, zemljama su
upravljali vladari koji su bili etniki kao i
ogromna veina podanika u dravi. ...

Hrvatska taoc Pupovca i srpske mrnje

HOP Prvi objavljujemo: Dejan Lui, zloinac iz sjenke i glavni ovjek za ratnu vezu Dragana Vasiljkovia

Zeeviem, a u Kninu sa Milanom Martiem, buduim ratnim zloincem. Vasiljkovi je po


rijeima Dejana Luia, ve prvoga dana boravka u Kninu 23. 3. 1991. telefonirao piscu i bliskom
Miloevievom prijatelju Brani Crneviu da Srbija dostavi Srbima u Kninu i u drugim mjestima
dalmatinskoga zalea arsenal naoruanja. Takoer, Vasiljkovi je po navodima Luia, traio
dostavu oruja Srbima u Kninu i od Srbislava Milovanova, tada zastupnika Drakovieve stranke
SPO u srbijanskoj Skuptini. Sve to je, prema iskazu Dejana Luia zabiljeeno i u zapisima SDBa Srbije. I sve to vrlo lako otkriva izravnu umijeanost Srbije u izazivanje rata u Hrvatskoj i u
ukljuenost najviih politikih struktura Srbije u sam poetak osvajakog srbijanskog rata na tlu
Hrvatske. Na zamolbu Vasiljkovia zastupniku SPO-a Milovanovu glede isporuke oruja Srbima u
njihovoj fantomskoj Krajini, Milovanov je Vasiljkovia uputio na adrese Jovice Staniia i
Franka Simatovia da mu proslijede oruje. Njih dvojica bili su, kao to je poznato, vodei ljudi
srbijanskog RDB-a ( Resora dravne bezbjednosti ) Srbije. Nedugo zatim i sam Franko Simatovi
je pristigao u Knin u izvidnicu terena. Osim spomenutih ljudi, aktiviranih od starta u naoruavanje
Srba u Kninu, Benkovcu, Obrovcu, znaajan obol je dala i Klara Mandi, tada predsjednica srpsko
idovskog drutva prijateljstva. Ona je u to vrijeme bila ugledni lan Demokratske stranke
Dragoljuba Miunovia, potom i Zorana inia i Srbijance je trebala predstaviti u Izraelu kao
vjekovne prijatelje idova, iako su oni sami odlino znali kako su se upravo Srbijanci ponijeli
prema idovima u Drugom svjetskom ratu. Tada su ih sa teritorija Srbije skoro sve istrijebili, ali to
im nimalo nije smetalo da od naroda kojeg su unitavali i zatirali od 1941 1945. trae politiku
potporu ne bi li Izrael stao iza velikosrpskog projekta. Naravno, prevarili su se u raunici kao i
uvijek. Izrael ih je prozreo i otkaio.
Dejan Lui, ovjek koji je FPN ( Fakultet
politikih nauka ) studirao u generaciji sa
Jovicom Staniiem i Frankom
Simatoviem, obojici je bio svjedokom
obrane u proljee 2013. pred sudom u
Haagu. Osnovnu kolu u Beogradu Lui
je pohaao sa Miroslavom Tumanom,
sinom prvog hrvatskog predsjednika
Franje Tumana. Na pitanje tuitelja u
Haagu, da li je suradnik SDB-a Srbije,
Lui je negativno odgovorio. Ali,
stvarnost ga je demantirala, posebice
knjiga Vladari iz sjenke, tiskana prvi
puta jo 1999. godine. Od tada taj
pijunski best seller je doivio mnogo izdanja i hiperbolino velia pijunske akcije SDB-a Srbije
uperene protiv SAD, Njemake i Turske. Radnja zbivanja smjetena je u neuralgine godine
raspada Jugoslavije. Lui se u predgovoru knjige posebno zahvaljuje konsultantima u pisanju:
Aleksandru Badanjaku, pukovniku Duanu Viliu, velikoj Srpkinji Z.L.S. (ekspertu za masoneriju
u Njemakoj ), Walser Kurtu ( Nijemcu koji je priao Srbima poto je uhien u odori HOS-a ),
kapetanu Daniel Sneddenu ( Draganu Vasiljkoviu ), N.N. pukovniku ( Rusu Maksimilijanu ) i
umirovljeniku N.N. kao eminenciji SDB-a, te profesoru dr. Miroljubu Jevtiu i mnogobrojnim
prijateljima u SAD, Njemakoj i Turskoj. Ovaj nadasve opasni ovjek Dejan Lui, kao osoba
opasnih namjera u Beogradu je na glasu i kao suradnik Rothchilda i Sorosa, premda na jezuitski
nain upravo njih u svojim knjigama i brojim javnim tribinama i TV nastupima najvie i proziva i
optuuje za stvaranje fingirane antisrpske zavjere u svijetu. Oigledno, to ini da bi vjeto
prikrio tragove suradnje upravo sa onima s kojima i surauje dok narod zaluuje i obmanjuje. Nije
naodmet i pobrojati naslove nekih zvunih poglavlja Luieve knjige Vladari iz sjenke da bi se
stekao kompletan dojam o njemu kao piscu jednog ovako intrigantnog i provokativnog romana. I
neobazrivo otkriva poveznice ruske KGB i srbijanske SDB u zajednikom pijuniranju Njemake,
SAD i Turske, to se vidi iz naziva brojnih poglavlja romana. Te poveznice Srba i Rusa i danas su
ivlje nego ikada prije. Evo i popisa najinteresantnijih poglavlja knjige:
1) Kontakt sa rezidentom KGB-a u Frankfurtu
2) BND vraa dug maltekim vitezovima
3) Krtica u njemakom Bundesveru
4) Slika sa Jeljcinom i pismo Kravuka
5) Nijemci sumnjaju da im je podmetnut ameriki pijun
6) Tajni centri moi pripremaju smjenu Klausu Nojmanu, prvom asniku Bundesvera
7) pijun Buler ulazi u igru kod generala Klausa Nojmana, zapovijednika Bundesvera
8) Baron Fon tolberg ulazi u zamku SDB-a
9) Snaenje njemake armije, tajni plan Struktura 2000, odnosi sa Amerikancima
10) Sukob saveznika BND Sivi vukovi
11) Da li je direktor sektora jugoistok BND-a agent SDB-a
12) Rothchildi sive eminencije Europe preko Bilderberg asocijacije
13) Teledirigirana bomba kree na Njemaku
14) Kompromitacija direktora za jugoistok BND-a
15) Prava verzija razgovora Turguta Ozala i Genera
16) Barbara preuzima od lanog agenta CIA-a lanu traku koja kompromitira Genera i Ozala
17) Prava traka ulazi u mehanizam usisavanja Lenglija
18) Put u New York u sredite vladara iz sjenke

http://hop.hr/prvi-objavljujemo-dejan-lucic-zlocinac-iz-sjenke-i-glavni-covjek-za-ratnu-vezu-dragana-vasiljkovica/[31.8.2015 11:12:34]

Hrvatsko drutvo po avovima puca.


Iako elita pria o porastu BDP-a
istina je drugaija. Vrijednosti
drutva se raspadaju, sustav

vrijednosti ...
SPC jedne od najveih investitora u
Srbiji, sa prihodom od 140 milijuna eura
godinje

Lijepo narod kae da odora ne ini


duhovnika. Meutim, tu izreku bi
slobodno mogli promijeniti u odora
ini biznismena. Naime, ...

Izbjegavanje prismotre i motrenja


mobitela

Prismotra mobitelom Operacijski


sustavi Android, iOS operacijski
sustav iPhonea, iPada i iPoda i
tako dalje u sebi sadre ...

Prvi objavljujemo- Koljaja : Policija za


kriminal zadruga zna od 2013. godine

Prema informacijama iz razgovora


sa predsjednikim uredom dobio
sam dojam da je kriminal RBA
zadruga poznat ovoj vladi jo od ...

Dezerter Jergovi napao Kajina zbog


izbjeglica i dobio zaslueni odgovor

Kako to da svi koji naputaju Siriju,


a Sirijaca meu njima ima moda 10
posto, imaju po 10 tisua eura ...

HOP Prvi objavljujemo: Dejan Lui, zloinac iz sjenke i glavni ovjek za ratnu vezu Dragana Vasiljkovia

19) Tajni razgovor u montai SDB-a Gener Ozal


20) Nestanak Otta Mullera
21) Turski bumerang pogaa Fon tolberga
22) Vladar iz sjenke Dejvid Rokfeler sugerira ostavku Hansa Ditriha Genera
Kao to se moe razluiti iz svega ovoga, Dejan Lui je bez ikakve dvojbe, kljuni ovjek iz
sjenke, ali ne vladara iz sjenke, kako glasi bombastini naziv njegovoga romana, koga njegov
prijatelj profesor dr. Miroljub Jevti glamurozno poredi sa djelima Ladlama, Le Karea i Morela.
Zaogrnut u novinarski kaput, Lui je najprije glavni ovjek ratne logistike ubojici i koljau
Draganu Vasiljkoviu, alijas Danielu Sneddenu. upanijsko dravno odvjetnitvo u Splitu moralo
bi pozvati na sasluanje i Dejana Luia iz vie razloga, tim prije to je jo 2013. na poziv suda za
ratne zloine u Haagu svjedoio optuenima Staniiu i Simatoviu. U svojim slatkorjeivim
iskazima i pompeznim izjavama, Lui uvijek u istom ratnom kontekstu pominje imena
Vasiljkovia i njegovih naredbodavaca Jovice Staniia i Franka Simatovia. Njih oekuje revizija
suenja u Haagu. Uporedo sa tim obnovljenim suenjem u Nizozemskoj tee i sudski proces
Vasiljkoviu u Splitu. Glavna karika povezivanja dvojice zloinaca u Haagu Staniia i Simatovia
i zloinca Vasiljkovia u splitskome zatvoru je upravo Dejan Lui. Pametnom malo, ali i vie
nego dostatno da izvede zakljuak.
Dragan Ili
dopisnik iz Beograda
molimo Dnevno da ne prerauje izvorni tekst

Podjeli ovo:

Facebook

Twitter

Google

Ispis

Vie

HOP - Nezavisni news portal

Privacy & Cookies Policy


Ova stranica koristi kolaie. Pretpostavljamo da se slaete sa time, u suprotnom moete izai. Hvala.

http://hop.hr/prvi-objavljujemo-dejan-lucic-zlocinac-iz-sjenke-i-glavni-covjek-za-ratnu-vezu-dragana-vasiljkovica/[31.8.2015 11:12:34]

Prihvaam

Vie