You are on page 1of 2

ASP.NET cz.

2 Przechowywanie danych w sesji


Uzupenij przygotowan wczeniej witryn o moliwo zakupu produktw (lub usug)
powizanych z tematyk strony.
W ramach wiczenia utwrz co najmniej trzy strony:
1. wywietlajc list produktw oraz umoliwiajc dodawanie wybranych pozycji do
koszyka,
2. wywietlajc zawartoci koszyka i podsumowanie zamwienia,
3. potwierdzajc zoenie zamwienia.
Strona wywietlajca list produktw powinna zawiera:

list kategorii produktw (kontrolka RadioButtonList),

listy produktw z kadej kategorii (kontrolka CheckBoxList) tylko jedna


wywietlana w danym momencie,

przycisk dodajcy zaznaczony produktu do koszyka,

link do strony wywietlajcej podsumowanie zamwienia,

etykiet wywietlajc liczb produktw w koszyku.

Wskazwki:

listy produktw wraz z cenami przechowuj w kolekcjach HashTable,

kontrolki CheckBoxList wypeniaj danymi pobranymi z kolekcji,

wykorzystaj opcje: AutoPostBack kontrolki RadioButtonList oraz Visible


kontrolki CheckBoxList do wywietlania tylko jednej listy produktw w danym
momencie.

Moliwoci rozbudowy:

dodawanie kilku egzemplarzy danego produktu do koszyka,

Strona wywietlajca podsumowanie zamwienia powinna zawiera:

dodatkowe opcje zamwienia (np. wybr formy dostawy: kurier, poczta, odbir
osobisty; albo sposobu patnoci: przelew, karta),

biec zawarto koszyka (lista produktw z cenami lub informacja e koszyk jest
pusty),

podsumowanie zamwienia: (czna cena produktw, czna warto caego


zamwienia),

cze umoliwiajce powrt do listy produktw,

przycisk umoliwiajcy zoenie zamwienia (aktywny tylko gdy koszyk zawiera


produkty).

Wskazwki:

po zmianie dodatkowych opcji zamwienia przelicz na nowo zawarto zamwienia.

Moliwoci rozbudowy:

usuwanie pojedynczych produktw z koszyka,

usuwanie wszystkich produktw z koszyka,

zmiana liczby produktw w koszyku (o ile istnieje moliwo dodania kilku


produktw jednego typu).

Stronia potwierdzajca zoenie zamwienia powinna zawiera:

podzikowanie za zoenie zamwienia (wraz z informacj o opacie za cae


zamwienie),

cze pozwalajce przej do listy produktw.

Wskazwka:

po wywietleniu strony zawarto koszyka musi zosta usunita.

Wskazwki do caego projektu:

zaimportuj do projektu obrazki z poprzednich wersji projektu (HTML, CSS, PHP)


(skopiuj potrzebne pliki do folderu z projektem ASP, a nastpnie w oknie Solution
Explorer wykonaj polecenie AddExistingItem...)

zaimportuj do projektu arkusze stylw z poprzednich zada,

zastosuj w kontrolkach style z zaimportowanego pliku.

Zagadnienia, czyli o co prowadzcy m.in. moe pyta:


1. Jak dziaa opcja AutoPostBack? Dlaczego moesz chcie j wyczy?
2. Co to s kolekcje? Gdzie mona zainicjowa kolekcje?
3. Jak wczy lub wyczy obsug sesji?
4. Jak dugo dziaa jedna sesja?
5. Gdzie s przechowywane informacje trzymane w ramach sesji?
6. Skd serwer WWW wie ktra z sesji jest zwizana z przegldark uytkownika?
7. Dlaczego zamiast kontrolki <asp:CheckBoxList > do przegldarki trafia kod
<input type=checkbox >?