GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.

2 SLATINA GRUPA PREGĂTITOARE B EDUCATOARE: DICU MIHAELA DIRECTOR,

AVIZAT,

TEMATICA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE SPECIFICE DIRIGENŢIEI ŞI SUPORTUL EDUCAŢIONA L OFERITE PĂRINŢILOR ÎN ANUL ŞCOLAR 2009-2010 O ORĂ /SĂPT.(18 săpt. x 1oră) Săpt. Data şi ora Tema activităţii Semnătura cadrului didactic 1. 18.09.2009,ora 17,30 Alegerea Comitetului de părinţi la grupa pregăti toare B.Organizare clasei. Probleme organizatorice.Discuţii 2. 25.09.2009,ora 17,30 Prezentarea Regulametul de ordine interioară; Regimul zilnic al preşcolarului. Dezbatere 3. 02.10.2009,ora 17,30 Surse de informare privind educaţia părinţilor. Prezentare Ppt + dezbatere 4. 09.10.2009,ora 17,30 “Care este specificul vârstei preşcolare?” Discuţii 5. 16.10.2009,ora 17,30 “Codul bunelor maniere pentru copii”Discuţii. 6. 23.10.2009,ora 17,30 Prevenirea şi combaterea bolilor de sezon şi a g ripei porcine. Prezentare + distribuire fly- ere. Discuţii 7. 30.10.2009,ora 17,30 Chestionar pentru părinţi în vederea corelării e xigenţelor instituţiei cu aşteptările părinţilor. 8 13.11.2009,ora 17,30 “10 pentru părinţi”- Educaţia părinţilor. Dezba teri 9. 20.11.2009,ora 17,30 “Cum să devii un părinte competent”- Educaţia pă rinţilor. Dezbateri. 10. 27.11.2009,ora 17,30 “Sindrom hiperchinetic”- copii hiperchinetici Re ferat + Dezbatere 11. 04.12.2009,ora 17,30 “Cum să ne alimentăm sănătos?” Oportunitatea pri vind derularea proiectului educaţional “PENTRU O ALIMENTAŢIE SĂNĂTOASĂ” 12. 11.12.2009,ora 17,30 Părinţii - model pentru viitorul adult 13. 18.12.2009,ora 17,30 “Cum îmi ajut copilul să depăşească emoţiile neg ative?” Dezbatere 14. 08.01.2010,ora 17,30 “Climatul afectiv al familiei şi personalitatea copilului-Cum să devii un părinte competent?” Referat + Dezbatere 16. 15.01.2010,ora 17,30 “Strategii de comunicare nonverbală în vederea d ezvoltării cooperării dintre preşcolari”- Ateliere mixte de lucru 17. 22.01.2010,ora 17,30 “Prevenirea abuzului şi violenţei în familie şi în societate”. Referat + Dezbatere 18. 29.01.2010,ora 17,30 “Drepturile copilului- iniţiere în spiritul valo rilor democratice” . Dezbatere 19. iniţă20. batere 21. 22. 23. 12.02.2010,ora 17,30 familie.Discuţii 19.02. 2010,ora 17,30 Chestionar pentru părinţi privind relaţiile grăd Influeţe negative ale lumii moderne.Referat. Dez

26.02. 2010.,ora 17,30 ADHD, pe scurt hiperactivitate 5.03. 2010,ora 17,30 “Invitaţie la dialog” Discuţii 12.03.2010,ora 17,30 “Codul bunelor maniere pentru copii”Discuţii.

24. 19.03.2010,ora 17,30 „HRANĂ SĂNĂTOSĂ PENTRU COPIII NOŞTRI” Prezentare + distribuire fly- ere. Discuţii 25. 26.03.2010,ora 17,30 Chestionar pentru părinţi în vederea corelării e xigenţelor instituţiei cu aşteptările părinţilor. 26. 2.04.2010,ora 17,30 “Să ne cunoaştem copilul”- Educaţia părinţilor. Dezbateri 27. 16.04.2010,ora 17,30 Inteligenţele multiple - Educaţia părinţilor. D ezbateri. 28. 23.04.2010,ora 17,30 Atelier “Să ne cunoştem copilul” 29. 30.04.2010,ora 17,30 “Abuzul in familie”.ReferatDezbatere 30. 7.05.2010,ora 17,30 “Modelul parental”Referat. Dezbatere 31. 14.05.2010,ora 17,30 DEZVOLTAREA REPERTORIULUI EMOŢIONAL ÎN GRADINIŢĂ PRIN MODELUL EDUCATIONAL CIRCLE TIME. Dezbatere 32. 21.05.2010,ora 17,30 Familia si factorii de ordin familial care pot d etermina inadaptare şcolară, eşec. Referat + Dezbatere 33. 28.05.2010,ora 17,30 Trãim în lumea realã 1 (stil de viaţã sãnãtos: a limentaţie, substanţe, sex) . Educaţia părinţilor. Dezbatere. 34. 4.06.2010,ora 17,30 “Prevenirea abuzului şi violenţei în familie şi în societate”. Referat + Dezbatere

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful