You are on page 1of 20

ORDO CELEBRANDI MATRIMONIUM

Ordo celebrandi Matrimonium intra Missam pro sponsis.


IN CELEBRATIONE MATRIMONII
Quoties Matrimonium intra Missam celebratur, adhibetur hc Missa ritualis,
cum colore albo vel festivo.
Occurrentibus vero diebus, qui sub nn. 1-4 tabul dierum liturgicorum
recensentur, adhibetur Missa de die, retentis in ea benedictione nuptiali, atque,
pro opportunitate, formula benedictionis finalis propria.
Si tamen, tempore Nativitatis et per annum, Missa, in qua dominica die
Matrimonium celebratur, a communitate parciali participatur, adhibetur
Missa de dominica.
Quamvis Miss formularia integra, commoditatis causa, proponantur, omnes
textus, orationum prsertim et benedictionis nuptialis, pro opportunitate cum
aliis commutari possunt.
A
Ant. ad introitum
Cf. Ps 19, 3.5
Mittat vobis Dminus auxlium de sancto,
et de Sion tuetur vos.
Trbuat vobis secndum cor vestrum,
et omne conslium vestrum confrmet (T.P. allelia).
B
Ant. ad introitum
Cf. Ps 89, 14.17
Replti sumus mane, Dmine, misericrdia tua,
et exsultvimus et delectti sumus
mnibus dibus nostris.
Sit splendor Dmini super nos
et super pera mnuum nostrrum (T.P. allelia).
C
Ant. ad introitum
Cf. Ps 144, 2.9
Per sngulos dies benedcam tibi, Dmine,
et laudbo nomen tuum in
sculum sculi,
quia suvis es univrsis,
et miseratines tu super mnia pera tua (T.P. allelia).
RITUS INITIALES
52. Sacerdos ad altare accedit, ipsumque salutat profunda inclinatione et osculo
veneratur. Pstea sedem petit. Tunc, facto signo crucis, adstantes salutat, unam
adhibens formulam ex his qu in Missali Romano proponuntur. Deinde

nupturientes et adstantes alloquitur, ut eorum animos ad Matrimonium


celebrandum disponat.
Ad hanc celebratinem peragndam, fratres carssimi, in domum Dmini
exsultntes convenmus, N. et N. circumstntes in die qua domum suam
cndere intndunt.
Illis vero hora hc singulris est momnti. Quaprpter nimi affctu
nostrque amictia necnon oratine fratrna eis assistmus.
Verbum quod Deus nobis hdie lquitur una cum eis attente audimus.
Dende cum Ecclsia sancta, per Christum Dminum nostrum Deum Patrem
supplciter deprecmur, ut hos fmulos suos nupturintes bengnus suscpiat,
benedcat unmque semper fciat.
Vel:
N. et N., Ecclsia in vestro gudio partem habet et magno corde vos
recpit, una cum parntibus et amicis vestris, in die qua coram Deo Patre nostro
totus vit consrtium inter vos constitutis.
Exudiat vos Dminus in die ltti vestr. Mittat vobis auxlium de
clo et tuetur vos. Trbuat vobis secndum cor vestrum et mpleat omnes
petitines vestras.
53. Omittitur actus pnitentialis. Dicitur Gloria in excelsis
54. Collecta
A
Ormus.
Adsto, Dmine, supplicatinibus nostris,
et instittis tuis,
quibus propginem humni gneris ordinsti,
bengnus assste, ut quod te auctre coningitur,
te auxilinte servtur.
Per Dminum. (OCM 227)
Vel:
Deus, qui, in humno gnere crendo,
unittem inter virum et mulirem
esse volusti,
fmulos tuos, qui coniugli copulndi sunt fodere,
unus vnculo dilectinis astrnge,
ut, quos in caritte fructificre largris,
ipsus carittis testes esse concdas.
Per Dminum.(OCM 224)

B
Collecta
Adsto, Dmine, supplicatinibus nostris,
et super hos fmulos tuos (N. et N.)
grtiam tuam bengnus effnde,
ut qui apud tua coniungntur
altria in mtua caritte firmntur.
Per Dminum. (OCM 225)
Vel:
Deus, qui tam excellnti mystrio
coniugle vnculum consecrsti,
ut Christi et Ecclsi sacramntum
prsignres in fodere nuptirum,
prsta, qusumus, his fmulis
tuis, ut, quod fide percpiunt, pere
persequntur.
Per Dminum. (OCM 223)

C
Collecta
Prsta, qusumus, omnpotens Deus,
ut hi fmuli tui, nuptirum
sacramnto iungndi,
in fide quam profitntur accrscant,
et sbole fidli tuam ditent Ecclsiam.
Per Dminum. (OCM 226)
Vel:
Deus, qui mundi crescntis exrdio
multiplict proli benedcis,
propitire supplicatinibus nostris
et super hos fmulos tuos (N. et N.)
opem tu benedictinis infnde,
ut in coniugli consrtio
affctu cmpari, mente consmili,
sanctitte mtua copulntur.
Per Dminum. (OCM 228)
55. Liturgia verbi peragitur more consueto.

LITURGIA VERBI
56. Tres lectiones haberi possunt, quarum prima sit e Vetere Testamente,
tempore autem paschali ex Apocalypsi. Semper eligatur saltem una lectio qu
explicite de Matrimonio loquitur.
Hic proponuntur lectiones qu momentum et dignitatem Matrimonii in
mysterio salutis peculiariter exprimunt.
A
Prima lectio
Lctio libri Gnesis

1, 26-28. 31a
Masculum et feminam creavit eos.

Psalmus responsorius
127, 1-5
R.
Ecce sic benedicetur homo, qui timet Dominum
Secunda lectio
Lctio libri Apstoli beati Pauli
ad Ephesios
5, 2a. 25-32
Sacramentum hoc magnum est, ego autem dico de Christo et Ecclesia.
Evangelium
Lectio Sancti Evangelii secundum Matthum
19, 3-6
Quod Deus coniunxit, homo non separet.

B
Prima lectio
Lctio libri Gnesis

24, 48-51. 58-67


Tantum dilexit Isaac Rebeccam, ut dolorem,
qui ex morte matris eius acciderat, temperaret.

Psalmus responsorius
127, 1-5
R.
Ecce sic benedicetur homo, qui timet Dominum
Evangelium
Lectio Sancti Evangelii secundum Matthum
22, 35-40
Hoc est magnum et primum mandatum.
Secundum autem simile est huic.

C
Prima Lectio
Lctio libri Os propht

2, 16b. 17b. 21-22


Sponsabo te mihi in sempiternum.

Psalmus responsorius
127, 1-5
R.
Ecce sic benedicetur homo, qui timet Dominum
Evangelium
Lctio sancti Evanglii secndum Matthum
6, 25-34
Nolite ergo esse solliciti in crastinum.
D
Prima lectio
Lctio libri Apstoli beti Pauli
ad Ephsios
5, 2a. 21-33 aut: 5, 2a. 25-32
Sacramentum hoc magnum est, ego autem dico de Christo et Ecclesia.
Psalmus responsorius
102, 1-2, 8. 13. 17-18a
R.
Miserator et misericors Dominus.
Evangelium
Lctio sancti Evanglii secndum Matthum
19, 3-6
Quod Deus coniunxit, homo non separet.

57. Post lectionem Evangelii, sacerdos in homilia e textu sacro exponit


mysterium Matrimonii Christiani, dignitatem amoris coniugalis, gratiam
sacramenti et munera coniugum, attendendo tamen ad diversa personarum
adiuncta.
CELEBRATIO MATRIMONII
58. Omnibus stantibus, etiam nupturientibus, testibus hinc inde dispositis,
sacerdos, nupturientes alloquitur.
59.
Dilectissimi nobis, in domum ecclesi convenistis, ut voluntas vestra
Matrimonium contrahendi coram Ecclesi ministro et communitate sacro
sigillo a Domino muniatur.
Amorem vestrum coniugalem Christus abunde benedicit et ad mutuam
perpetuamque fidelitatem et ad cetera Matrimonii officia assumenda eos
peculiari ditat et roborat Sacramento, quos ipse sancto iam Baptismate
consecravit.
Quare vos coram Ecclesia de mente vestra interrogo.

INTERROGATIONES ANTE CONSENSUM


60. Tunc sacerdos eos interrogat de libertate, de fidelitate et de suscipienda et
edcanda prole atque singuli respondent.
N. et N., venistsne huc sine coactine,
sed lbero et pleno corde ad Matrimnium contrahndum?
Estsne prati, Matrimonii viam sequntes,
ad vos mtuo diligndos et honorndos, totus vit decrsu?
Interrogatio sequens omitti potest si adiuncta hoc innuunt, ex. gr. si
nupturientes sunt tatis provect.
Estsne prati ad prolem amnter a Deo suscipindam,
et ad eam secndum legem Christi eisque Ecclsi educndam?
CONSENSUS
61. Sacerdos eos invitat ut consensum exprimant:
Cum gitur sancti Matrimonii fdus inre intendtis, dxteras ingite et
coram Deo eisque Ecelsia consensum vestrum exprmite.
62. Dexteras iungunt.
Vir dicit:
Ego N. accpio t N. in uxrem meam
et promtto me tibi fidem servatrum,
inter prspera et advrsa,
in gra et in sana valetdine,
ut te diligam et honrem omnibus dibus vit me.
Mulier dicit:
Ego N. accpio t N. in martum meum
et promtto me tibi fidem servatram,
inter prspera et advrsa,
in gra et in sana valetdine,
ut te diligam et honrem omnibus dibus vit me.
63. Si tamen, ex ratione pastorali, hoc opportunius videbitur, sacerdos contrahentium consensum per interrogationem requirere potest.
Et primo quidem virum interrogat:
N., vis accpere N. in uxrem tuam
et promttis te illi fidem servatrum,
inter prspera et adversa,

in gra et in sana valetdine,


ut eam dligas et honres mnibus dibus vit tu?
Respondet vir: Volo.
Mox sacerdos mulierem interrogat:
N., vis accpere N. in martum tuum
et promttis te illi fidem servatram,
inter prspera et adversa,
in gra et in sana valetdine,
ut eum dligas et honres mnibus dibus vit tu?
Respondet mulier: Volo.
64. Deinde sacerdos excipiens consensum dicit sponsis:
Hunc vestrum consnsum, quem coram Ecclsia manifeststis,
Dminus benigne confrmet
et benedictinem suam in vobis implre digntur.
Quod Deus coningit, homo non sparet.
Vel:
Hunc vestrum consnsum, quem coram Ecclsia manifeststis,
Deus Abraham, Deus Isaac, Deus Iacob,
Deus qui protoplstos coninxit in paradso,
in Christo confrmet ac benedcat,
ut quod ipse coningit, homo non sparet.
65. Sacerdos ad Dei laudem adstantes invitat:
Benedicmus Domino.
Omnes respondent:
Deo grtias.
Alia acclamatio proferri potest.
66. BENEDICTIO ET TRADITIO ANULORUM
Sacerdos dicit:
Benedcat Dminus hos nulos, quos alter lteri tradituri
estis in signum amoris et fidelittis.
R/. Amen.
Aut:
Bnedic, Dmine, hos nulos, quos in tuo nmine benedcimus;
ut qui eos gestverint, fidelittem ntegram invicem tenntes,
in pace et voluntte tua permneant
atque in mutua caritte semper vivant.
Per Christum, Dminum nostrum.
R/. Amen.

Aut:
Fmulos tuos, Dmine, in suo amre bnedic atque sanctfica;
et quibus hi nuli sunt fidei signum, mutu mmorent dilectinis
affectum. Per Christum Dminum nostrum. R/. Amen.
67. Pro opportunitate, anulos aspergit et tradit sponsis.
Sponsus anulum, sponse destinatum, digito anulari spons inserit, pro
opportunitate dicens:
N., ccipe hunc nulum
in signum amris mei et fidelittis me.
In nmine Patris, et Flii, et Spiritus Sancti.
Item sponsa anulum, sponso destnatum, digito anulari sponsi inserit, pro
opportunitate dicens:
N., ccipe hunc nulum
in signum amris mei et fidelittis me.
In nmine Patris, et Flii, et Spiritus Sancti.
Tunc a tota communitate profem potest hymnus vel canticum laudis.

68. Oratio fidelium


I
Fratres carissimi,
speciale grati et caritatis donum recolentes,
quo Deus amorem fratrum nostrorum N. et N.
perficere et sacrare dignatus est, eos commendemus:
-Ut christifideles N. et N.,
nunc Matrimonio in sanctitate coniuncti,
perpetua salute et sanitate gaudere valeant,
Dominum deprecemur.
R/. Te rogamus, audi nos.
Vel alia apta responsio populi.
-Ut fdus eorum benedicat,
sicut in Cana Galil nuptias
sanctificare disposuit,
Dominum deprecemur. R/.
-Ut omnibus coniugibus
hic prsentibus a Spiritu Sancto
renovetur gratia sacramenti,

Dominum deprecemur. R/.


-Ut populus christianus
de die in diem in virtute proficiat
et omnibus qui variis premuntur necessitatibus
supern grati auxilium conferatur,
Dominum deprecemur. R/.
C/. Spiritum tu caritatis, Domine, in hos sponsos benignus effunde,
ut cor unum fiant et anima una, quatenus nihil prorsus separet,
quos tu coniunxisti, nihil afflictet, quos tua benedictione implevisti.
Per Christum Dominum nostrum.
R/. Amen.
II
Fratres carissimi,
hanc novam familiam nostris prosequamur precibus,
ut mutuus amor istorum coniugum
in dies percrescat atque Deus omnibus
in mundo familiis benignus succurrat.
-Pro novis sponsis hic astantibus
et pro bono eiusdem famili,
Dominum deprecemur.
R/. Te rogamus, audi nos.
Vel alia apta responsio populi.
-Pro eorum propinquis et amicis
cunctisque qui ipsis sponsis
adiumento fuerunt,
Dominum deprecemur. R/.
-Pro iuvenibus, qui ad Matrimonium
ineundum se prparant,
et pro omnibus, quos Dominus
ad aliam vit condicionem vocat,
Dominum deprecemur. R/.
-Pro omnibus in mundo familiis
et pro pace inter homines firmanda,
Dominum deprecemur. R/.
-Pro cunctis familiarum nostrarum membris,
qu ex hoc sculo transierunt
cunctisque defunctis,

Dominum deprecemur. R/.


-Pro Ecclesia, Populo sancto Dei,
ac pro omnium christianorum unitate,
Dominum deprecemur. R/.
C/. Domine Iesu, qui in medio nostri ades,
dum N. et N. unionem suam obsignant,
suscipe orationem nostram
nosque tuo reple Spiritu.
Qui vivis et regnas in scula sculorum.
R/. Amen.
69. Dicitur postea Symbolum, si ex rubricis dicendum sit.

LITURGIA EUCHARISTICA
70. Prsentatione donorum, sponsus et sponsa panem et vinum ad altare, pro
opportunitate, deferre possunt.
Super oblata
A
Sscipe, qusumus, Dmine,
pro sacra connbii lege munus obltum,
et, cuius largtor es peris,
prvidus quoque esto dispsitor.
Per Christum.
B
Mnera, qu tibi, Dmine,
ltntes offrimus,
bengnus assme,
et, quos sacramnti fodere coniunxsti,
patrna piette custdi.
Per Christum.
C
Propitire, Dmine, supplicatinibus nostris,
et has oblatines,
quas tibi pro his fmulis tuis
sancto fodere copultis offrimus,
bengno sscipe vultu, ut per hc mystria
in mtua caritte tuque amre firmntur.
Per Christum.

71. Prfatio

De dignitate fderis nuptiarum

V. Dminus vobscum.
R. Et cum spritu tuo.
V. Sursum corda.
R. Habmus ad Dminum.
V. Grtias agmus Dmino Deo nostro.
R. Dignum et iustum est.
Vere dignum et iustum est, quum et salutre,
nos tibi semper et ubque grtias gere:
Dmine, sancte Pater, omnpotens trne Deus:
Qui fodera nuptirum blando concrdi iugo
et insolbili pacis vnculo nexusti,
ut multiplicndis adoptinum fliis
sanctrum connubirum fecnditas pudca servret.
Tua enim, Dmine, providntia,
tuque grtia ineffablibus modis
utrmque dispnsas,
ut, quod genertio ad mundi prodxit orntum,
regenertio ad Ecclsi perdcat augmntum:
per Christum Dminum nostrum.
Per quem, cum Angelis et mnibus Sanctis,
hymnum laudis tibi cnimus, sine fine dicntes:
Sanctus, Sanctus, Sanctus,
Dminus Deus Sbaoth...

Prfatio:

De magno Matrimonii sacramento

V. Dminus vobscum.
R. Et cum spritu tuo.
V. Sursum corda.
R. Habmus ad Dminum.
V. Grtias agmus Dmino Deo nostro.
R. Dignum et iustum est.
Vere dignum et iustum est, quum et salutre,
nos tibi semper et ubque grtias gere:
Dmine, sancte Pater, omnpotens trne Deus:
per Christum Dminum nostrum.
Quia in ipso novum nexusti cum tuo ppulo testamntum,
ut, quem mortis eius et resurrectinis redemsses mystrio,
divn fceres natr consrtem

eisque in clis glri coherdem.


Cuius pissimam grti largittem
in viri muliersque significsti connbio,
ut ad ineffbile tui amris conslium
nos revocret quod gitur sacramntum.
Et deo, cum Angelis et mnibus Sanctis,
te laudmus, sine fine dicntes:
Sanctus, Sanctus, Sanctus,
Dminus Deus Sbaoth...

Prfatio:
De Matrimonio ut signum divin caritatis
V. Dminus vobscum.
R. Et cum spritu tuo.
V. Sursum corda.
R. Habmus ad Dminum.
V. Grtias agmus Dmino Deo nostro.
R. Dignum et iustum est.
Vere dignum et iustum est, quum et salutre,
nos tibi semper et ubque grtias gere:
Dmine, sancte Pater, omnpotens trne Deus:
Qui hminem piettis tu dono cretum
ad tantam volusti dignittem extlli,
ut in viri muliersque consrtio
veram relnqueres tui amris imginem;
quem enim ex caritte cresti,
eum ad carittis legem vocre non dsinis,
ut trn tu carittis partcipem esse concdas.
Cuius connbii sancti mystrium
dum tu dilectinis signum exsstit,
amrem sacrat humnum:
per Christum Dminum nostrum.
Per quem, cum Angelis et mnibus Sanctis,
hymnum laudis tibi cnimus, sine fine dicntes:
Sanctus, Sanctus, Sanctus
Dminus Deus Sbaoth...

PREX EUCHARISTICA
Memoria sponsorum in Precibus eucharisticis fit secundum has formulas:
a) in Prece eucharistica I, dicitur Hanc gitur proprium. Verba, qu uncis
includuntur, omitti possunt pro opportunitate.
Hanc gitur oblatinem servittis nostr,
sed et famulrum turum N. et N.
totisque famli tu,
qu pro illis tuam exrat maiesttem,
qusumus, Dmine, ut plactus accpias:
et sicut eos ad diem nuptirum pervenre tribusti,
sic (tuo mnere desiderta sbole gaudre profcias, atque)
ad opttam sriem prvehas bengnus annrum.
(Per Christum Dminum nostrum. Amen.)
b) in Prece eucharistica II, post verba univrso clero, addatur:
Recordre quoque, Dmine, N. et N.,
quos ad diem nuptirum pervenre tribusti:
ut grtia tua in mtua dilectine et pace permneant.
c) in Prece eucharistica III, post verba adsto proptius, addatur:
Confrta, qusumus, in grtia Matrimnii N. et N.,
quos ad diem nuptirum felciter adduxsti,
ut foedus quod in conspctu tuo firmavrunt,
te protegnte, in vita simper consrvent.
Omnes flios tuos...
BENEDICTIO NUPTIALIS
72. Dicto Pater noster et omisso Lbera nos, sacerdos, stans ad sponsum et
sponsam conversus, super eos Dei benedictionem invocat, qu numquam
omittitur.
In invitatorio, si unus ex sponsis vel ambo non communicant, omitti possunt
verba Christi Corporis et Sanguinis sacramento.
In oratione Deus, qui potestate, possunt omitti, pro opportunitate, due ex tribus
paragraphis Deus, qui potestate; Deus, qui tam excellenti; Deus, per quem
mulier; ea tantum retenta paragrapho, qu respondeat lectioni Miss.
In invitatione, si unus ex sponsis vel ambo non communicant, omittuntur verba
uncis inclusa.
In oratione vero, verba uncis inclusa omitti possunt, sicubi rerum adiuncta id
suadere videantur, ex.gr. si sponsi sint tatis provect.
Sponsi accedunt ad altare vel, pro opportunitate, in loco suo permanent et
genuflectunt.

A
Sacerdos, manibus iunctis, adstantes invitat ad orandum, dicens:
Dminum, fratres carssimi, supplciter deprecmur,
ut super hos fmulos suos, qui nupsrunt in Christo,
benedictinem grti su clemnter effndat,
et quos fodere sancto coninxit
(Christi Crporis et Snguinis sacramnto)
una fciat caritte concrdes.
Et omnes per aliquod temporis spatium in silentio orant.
73. Deinde sacerdos, manibus extensis super sponsos, prosequitur:
* Deus, qui potestte virttis tuas de nhilo cuncta fecsti,
qui dispsitis universittis exrdiis
et homine ad imginem tuam facto,
inseparbile vro muleris adiutrium condidsti,
ut iam non duo essent, sed una caro,
docens quod unum placusset insttui
numquam licre disingi;
* Deus, qui tam excellnti mystrio
coniuglem cpulam consecrsti,
ut Christi et Ecclsie sacramntum
prsignres in fodere nuptirum;
* Deus, per quem mlier ingitur vro,
et socets, principliter ordinta,
ea benedictine dontur,
qu sla nec per originlis pecct pnam
nec per diluvii est ablta sentntiam.
Rspice proptius super hos fmulos tuos,
qui, maritli iuncti consrtio,
tua se xpetunt benedictine munri:
emtte super eos Spiritus Sancti grtiam,
ut, caritte tua in crdibus erum diffusa,
in coniugli fodere fidles permneant.
Sit in fmula tua N. grtia dilectinis et pacis,
imitatrxque sanctrum remneat feminrurn,
quarum in Scriptris laudes prsedicntur.
Confdat in ea cor viri sui,
qui, prem sciam et grtise vitse coherdem agnscens,
eani honore dbito prosequtur
eque affligat semper amre,
quo Christus suam dilxit Ecclsiam.

Et nunc t, Dmine, deprecmur,


ut hi fmuli tui nexi fdei mandatsque permaneant,
et, uni thoro iuncti,
morum sint integritte conspcui;
Evangelii rbore communti,
bonum Christi testimnium omnibus manifstent;
(in sobole sint fecndi,
sint parentes virttibus comprobti;
vdeant ambo flios flirum surum)
et, opttam dmum senecttem adepti,
ad beatrum vitam et ad clstia regna pervniant.
Per Christum Dominum nostrum.
R: Amen.

B
Dicto Pater noster et omisso Lbera nos, sacerdos, stans ad sponsum et sponsam
conversus, super eos Dei benedictionem invocat, qu numquam omittitur.
In invitatione, si unus ex sponsis vel ambo non communicant, omittuntur verba
uncis inclusa.
In oratione vero, verba uncis inclusa omitti possunt, sicubi rerum adiuncta id
suadere videantur, ex.gr. si sponsi sint tatis provect.
Sponsi accedunt ad altare vel, pro opportunitate, in loco suo permanent et
genuflectunt.
Sacerdos, manibus iunctis, adstantes invitat ad orandum, dicens:
Super hos sponsos, qui, Matrimnium inentes,
ad altre accdunt,
ut, (Christi Crporis Sanguinsque partcipes),
mtua semper dilectine nectntur,
Dminum deprecmur.
Et omnes per aliquod temporis spatium in silentio orant.
74. Deinde sacerdos, manibus extensis super sponsos, prosequitur:
Pater sancte,
qui hminem ad imginem tuam cnditum
msculum cresti et fminam,
ut vir et mlier, in carnis et cordis unitte conincti,
munus suum in mundo adimplrent:
Deus, qui, ad amris tui conslium revelndum,
in mtua dilectine sponsrum
foedus illud adumbrri volusti,
quod ipse cum ppulo tuo inre digntus es,

ut, sacramnti significatine complta,


in fidlium turum coniugli consrtio
Christi et Ecclsi nuptile patret mystrium:
Super hos fmulos tuos (N. et N.)
dxteram tuam, qusumus, propititus extnde.
et in erum corda Spritus Sancti virttem effnde.
Prsta, Dmine,
ut, in huius quod neunt sacramnti consrtio,
inter se amris tui dona commnicent,
et, prsnti tu signum nvicem ostendntes,
cor unum fiant et nima una.
Da tiam Dmine,
ut domum, quam dficant, pere quoque sustntent,
(filisque suos, evanglica disciplna formtos,
clsti famli tu prparent cooptndos).
Hanc fmulam tuam N.
tuis dignris benedictinibus cumulre,
ut, uxris (ac matris) mnera complens,
casta suam domum dilectine refveat,
et grtia dcoret affbili.
Hunc tiam fmulum tuum N.
clsti, Dmine, benedictine prosquere,
ut marti fidlis (et prvidi patris) offcia digne perslvat.
Concde, Pater sancte,
ut, qui coram te conigio copulti
ad mensam tuam accdere cpiunt,
clste aliqundo convvium participre ltntur.
Per Christum Dminum nostrum.
R. Amen.
C
Dicto Pater noster et omisso Lbera nos, sacerdos, stans ad sponsum et sponsam
conversus, super eos Dei benedictionem invocat, qu numquam omittitur.
In invitatione, si unus ex sponsis vel ambo non communicant, omittuntur verba
uncis inclusa.
In oratione vero, verba uncis inclusa omitti possunt, sicubi rerum adiuncta id
suadere videantur, ex.gr. si sponsi sint tatis provect.
Sponsi accedunt ad altare vel, pro opportunitate, in loco suo permanent et
genuflectunt.
Sacerdos, manibus iunctis, adstantes invitat ad orandum, dicens:
Prcibus nostris, fratres carssimi,
super hos sponsos Dei
benedictinem spplices invocmus,
ut ipse suo fveat bengnus auxlio,
quos ditvit connbii sacramnto.

Et omnes per aliquod temporis spatium in silentio orant.


75. Deinde sacerdos, manibus extensis super sponsos, prosequitur:
Pater sancte, mundi cnditor univrsi,
qui virum atque mulerem
ad imginem tuam cresti,
eormque societtem tua volusti benedictine cumulri;
te pro his fmulis tuis humliter deprecmur,
qui hdie nuptirum iungntur sacramnto.
Super hanc sponsam N., Dmine, eisque vit consrtem N.
benedctio tua copisa descndat,
et virtus Spritus Sancti tui corda erum dsuper inflmmet,
ut, dum mtuo connbii dono fruntur,
(famliam ornent fliis), ditent(que) Ecclsiam.
Lti te laudent, Dmine, te msti requrant;
te in labribus sibi gudeant adsse ut fveas,
te sntiant in necessittibus adstre ut lnias;
te in ctu sancto precntur,
tuos in mundo se testes ostndant;
et, adpti prsperam senecttem
cum hac qua circumdntur amicrum corna,
ad clstia regna pervniant.
Per Christum Dminum nostrum.
R. Amen.
Omissa oratione Dmine Iesu Christe, statim dicitur Pax Dmini. Verba Offerte
vobis pacem, tunc sponsi et omnes, iuxta locorum consuetudines, pacem,
communionem et caritatem sibi invicem significant.
Sponsi eorumque parentes, testes et propinqui Communionem sub utraque
specie recipere possunt.
A
Ant. ad communionem
Cf. Eph 5, 25.27
Christus dilxit Ecclsiam et sepsum trdidit pro ea, ut exhibret sibi uxrem
sanctam et immacultam (T.P. allelia).
Post communionem
Huius, Dmine, sacrifcii virtte,
institta providnti tu pio favre comitre,
ut, quos sancta societte iunxsti
(et uno pane unque clice satisti),
una tiam fcias caritte concrdes.
Per Christum.

B
Ant. ad communionem
Io 13, 34
Mandtum novum do vobis, ut diligtis nvicem, sicut dilxi vos, dicit Dminus
(T.P. allelia).
Post communionem
Mens tu partcipes effcti, qusumus, Dmine,
ut, qui nuptirum iungntur sacramnto,
tibi semper adhreant,
et tuum homnibus nomen annntient.
Per Christum.
C
Ant. ad communionem
Ps 33, 2.9
Benedcam Dminum in omni tmpore, semper laus eius in ore meo.
Gustte et vidte quniam suvis est Dminus; betus vir, qui sperat in eo
(T.P. allelia).
Post communionem
Concde, qusumus, omnpotens Deus,
ut accpti virtus sacramnti
in his fmulis tuis sumat augmntum,
et hsti quam obtlimus
a nobis mnibus percipitur effctus.
Per Christum.

CONCLUSIO CELEBRATIONIS
76. In fine Miss, sacerdos benedicit sponsos et populum, manibus extensis,
dicens:
I
Deus Pater trnus
in mtuo vos servet amre concrdes,
ut pax Christi hbitet in vobis,
et in domo vestra igiter mneat.
R. Amen.
Benedictinem habetis in fliis,
ab amcis solcium,
et veram cum mnibus pacem.
R. Amen.
Carittis Dei testes sitis in mundo,
ut, quos afflcti et egni bengnos invnerint,
in trna Dei taberncula
vos grati aliqundo recpiant.
R. Amen.
Et universum populum benedicit subiungens:
Et vos omnes, qui hic simul adstis,
benedcat omnpotens Deus,
Pater, et Flius, et Spritus Sanctus.
R. Amen.
II
Sacerdos, manibus super sponsos extensis, dicit:
Deus Pater omnpotens gudium suum vobis concdat
et in fliis vos benedcat.
R. Amen.
Unignitus Dei Flius in prsperis et advrsis
vobis misertus assstat.
R. Amen.
Spritus Dei Sanctus carittem suam
in corda vestra semper effndat.
R. Amen.
Et universum populum benedicit subiungens:
Et vos omnes, qui hic simul adstis,

benedcat omnpotens Deus,


Pater, et Flius, et Spritus Sanctus.
R. Amen.
III
Sacerdos, manibus super sponsos extensis, dicit:
Dminus Iesus,
qui in Cana adsse digntus est nptiis,
vestris benedictinem suam
largitur vobis et propnquis.
R. Amen.
Ipse, qui Ecclsiam dilxit in finem,
in corda vestra indesinnter
effndat suum amrem.
R. Amen.
Det vobis Dminus
ut, eius resurrectinis testntes fidem,
exspecttis in gudio betam spem.
R. Amen.
Et universum populum benedicit subiungens:
Et vos omnes, qui hic simul adstis,
benedcat omnpotens Deus,
Pater, et Flius, et Spritus Sanctus.
R. Amen.
77. Celebratione peracta, testes et sacerdos actum Matrimonii subscribunt.
Subscriptio fieri potest vel in secretario vel coram populo; ne tamen fiat super
altare.