Rozmiary opon i obręczy

Strona 1 z 14

Rozmiary opon zalecanych przez producenta

*) KW x 1,36 = KM K M

Oznakowanie opon
Zgodnie z obowiązującymi międzynarodowymi przepisami rozmiar ogumienia podawany jest w milimetrach lub w milimetrach i calach. Dla przykładu oznaczenie 175/70 R 14 84 S, 195/70 R 14 85 H lub 205/50 R 15 85 V mają następujące znaczenie: 175, 195 lub 205: szerokość opon w stanie nieobcią onym, w mm. 70, 50: stosunek wysokości do szerokości opony wynosi: 70/100 lub 50/100. R: oznaczenie typu opony - opona radialna. 14, 15: wewnętrzna średnica opony w calach. 84, 85: współczynnik nośności. Q, S, T, H, V - współczynnik prędkości - dopuszczalna prędkość max. (patrz tabela poni ej)

Index Prędkość max.

P

Q

R

S

T

H

V

W

Y

150 160 170 180 190 210 240 270 300

Tabela nośności opon

Index nośności 60-96 60 61 62 63 64 65 66 67 68

Nośność (kg) 250-710 250 257 265 272 280 290 300 307 315

Index nośności 97-133 97 98 99 100 101 102 103 104 105

Nośność (kg) 730-2060 730 750 775 800 825 850 875 900 925

Index nośności 134-170 134 135 136 137 138 139 140 141 142

Nośność (kg) 21206000 2120 2180 2240 2300 2360 2430 2500 2575 2650

Rozmiary opon i obręczy
Strona 2 z 14
69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 325 335 345 355 365 375 385 400 412 425 437 450 462 475 487 500 515 530 545 560 580 600 615 630 650 670 690 710 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 950 975 1000 1030 1060 1090 1120 1150 1180 1215 1250 1285 1320 1360 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 2060 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 2725 2800 2900 3000 3075 3875 3250 3350 3450 3550 3650 3750 3875 4000 4125 4250 4375 4500 4625 4750 4875 5000 5150 5300 5450 5600 5800 6000

Pozostałe oznaczenia na oponach DOT DM 6P 38T (467)
DOT - opona spełnia zalecenia Departament of Transportation (USA) DM 6P 38 T - kod opisujący producenta, fabrykę, wymiar i model opony 467- data produkcji (46-ty tydzień, 1997 rok) M + S - specjalne właściwości mieszanki gumowej i bie nika przystosowane do jazdy zimą. tubetype - opona dętkowa tubless - opona bezdętkowa

Obręcze kół
5 1/2 J x 14 ET 45 6 J x 14 ET 45 6 J x 15 ET 42 Czasami na obręczy mo na spotkać równie oznaczenie "H2". Oznaczenia liczbowe i literowe określają:

Rozmiary opon i obręczy
Strona 3 z 14

5 1/2, 6: szerokość wnęki obręczy w calach, mierzona przy podstawie obrze a obręczy koła w poprzek do kierunku obrotu koła. J: oznaczenie wysokości obrze a obręczy koła. x: oznaczenie dla obręczy koła o wgłębionym profilu. 14, 15: średnica obręczy w calach. ET 45: ofset - odległość (45 mm) między środkiem obręczy koła a powierzchnią styczną obręczy z piastą koła. H2: symbol obręczy z podwójnym progiem (garbem). Dwa wzniesienia w kształcie garbów na dnie obręczy zapobiegają zsunięciu się stopki opony z obrze a obręczy koła przy występującym bocznym obcią eniu (ostre "branie" zakrętu przy niskim ciśnieniu w oponie).

Rozmiary opon i obręczy
Strona 4 z 14

Budowa opon Zacznijmy od budowy – każdy powinien wiedzieć jak jest zbudowana opona, a więc do rzeczy. Opona musi spełniać szereg wymagań takich jak: · zdolność przenoszenia statycznych i dynamicznych obciążeń, · dobra przyczepność opony do drogi w różnych warunkach eksploatacji, · uzyskanie jak najmniejszych strat mocy pojazdu, · duża odporność powierzchni bieżnej opony na ścieranie, zapewnienie maksymalnego komfortu jazdy. W celu zapewnienia w maksymalnym stopniu realizacji wymienionych wymagań w miarę rozwoju

Rozmiary opon i obręczy
Strona 5 z 14 konstrukcji samochodów (zwiększenie prędkości maksymalnych, przyśpieszeń, opóźnień itp.) również opony muszą podlegać ciągłej modernizacji zarówno pod względem konstrukcji, jak i stosowanych materiałów. Jedną z najważniejszych części opony jest osnowa, której konstrukcja decyduje o wytrzymałości całej opony, a więc i o bezpieczeństwie jazdy, natomiast stan techniczny osnowy określa przydatność opony do eksploatacji. Osnowa jest wykonana z tkaniny kordowej, w której nitki w zależności od konstrukcji biegną pod różnym kątem. W osnowie diagonalnej nitki kordu biegną pod określonym kątem i poszczególne warstwy kordu są układane w osnowie tak, że nitki te się krzyżują. W osnowie o konstrukcji radialnej nitki biegną promieniowo, czyli równolegle do promienia opony. Rodzaje opon Jak zapewne wszyscy wiedzą są dwa rodzaje opon: diagonalne i radialne – a mniej znane są pewnie diagonalne z opasaniem. Dzisiaj do samochodów osobowych stosuje się opony radialne bezdętkowe, a w czasach gdy nasze maszynki 114/115 opuszczały fabryki były jeszcze diagonalne i dętki lub radialne i dętki. Oczywiście ze względu na bezpieczeństwo dzisiaj opon diagonalnych dętek nikt już nie używa do codziennej jazdy – co najwyżej do pokazania się na zlocie na takich oponach, gdyż jest to wtedy niewątpliwy atut takiego autka. Rodzaje rzeźby bieżnika Istotnym elementem opony jest bieżnik. Jest to szczelna powłoka pokrywająca zewnętrzną powierzchnię opony stykającą się z jezdnią, która dzieli się na czoło i bark. Podstawowym zadaniem bieżnika jest uzyskanie dużej przyczepności opony do nawierzchni drogi lub gruntu, z jednoczesnym zachowaniem znacznej trwałości eksploatacyjnej. Dużą przyczepność opony uzyskuje się między innymi na skutek usuwania warstwy wody w czasie styku opony z mokrą nawierzchnią. W tym celu w czole i barku bieżnika są wykonane w określonym przez konstruktora układzie rowki tworzące tak zwaną rzeźbę bieżnika. Zadaniem rowków jest maksymalne usuwanie warstwy wody w miejscu zetknięcia się czoła bieżnika z jezdnią, a tym samym umożliwienie właściwej przyczepności opony do jezdni. Ze względu na konstrukcję i wzór rzeźby bieżniki dzielą się na: - bieżniki o rzeźbie drogowej - bieżniki o rzeźbie specjalnej, np. błotno-śniegowej. Opony dętkowe i bezdętkowe

Opony dętkowe są przystosowane do pracy z dętką i czasem oznakowane napisem TUBE TYPE, a opony bezdętkowe zawsze są oznaczone napisem TUBELESS i od wewnątrz są wyłożone specjalną warstwą nieprzepuszczającą powietrza. Najważniejszą zaletą opony bezdętkowej jest powolne uchodzenie powietrza po przebiciu. Do dalszych zalet należy zaliczyć mniejszą masę ogumienia (brak dętki), a więc i mniejszą masę koła (mniejsza masa do wyrównoważenia), mniejszy przyrost temperatury w czasie ruchu opony (w wyniku braku tarcia między oponą a dętką) oraz większą elastyczność opony. Zaleca się jednak, aby opona bezdętkowa była eksploatowana na obręczy (feldze) skonstruowanej specjalnie do opon bezdętkowych – jednak z powodzeniem oponę bezdętkową daje się założyć na zwykłe felgi do opon dętkowych. Zawór powietrza (wentyl) dla opon bezdętkowych ma specjalną konstrukcję i jest zamocowany bezpośrednio w obręczy. Typy opon

Rozmiary opon i obręczy
Strona 6 z 14 Typy opon określa stosunek podstawowych wymiarów geometrycznych przekroju opony, to jest wysokość profilu (H) i szerokość opony (B). Stosunek tych wielkości H/B jest nazywany wskaźnikiem profilu opony i jest podawany w procentach np. /70, /65 itp. Dotychczas najczęściej w samochodach osobowych były stosowane opony o wskaźniku profilu wynoszącym 80 i więcej. Obecnie coraz częściej stosuje się opony niskoprofilowe o wskaźniku profilu wynoszącym 65, 60, 50. Podstawową zaletą opon o małym współczynniku (70 i mniejszych) jest usztywnienie konstrukcji opony, co powoduje: · zmniejszenie oporów toczenia, a więc i zmniejszenie zużycia paliwa przez pojazd, · większą trwałość opony (większy przebieg), · lepszą przyczepność opony do nawierzchni drogi. Należy też zwrócić uwagę, że opony serii 70, 65, 60, 50 mają różne średnice zewnętrzne opony czyli opona 175 R14 jest większa od 175/70 R14, a ta z kolei jest większa od 175/60 R14. Drugą istotną rzeczą jest to, że zastosowanie opon o niskim profilu, a więc sztywniejszych może być nie tylko zaletą, ale i wadą, gdyż może to w pewnym stopniu obniżyć komfort jazdy. Oznakowanie opon Oznakowanie wymiarów opony diagonalnej Podaje się szerokość opony oraz średnicę osadzenia (obie wielkości w calach). Przykład: 5,60 – 13 gdzie: 5,60 – szerokość opony – B (5,6 cala) 13 – średnica osadzenia – d (13 cali) Oznakowanie wymiarów opony radialnej Pierwsza liczba oznacza szerokość opony (w mm), litera „R” oznacza oponę radialną, ostatnia liczba zaś to średnica osadzenia (w calach). Przykład: 175 R14 gdzie: 175 – szerokość opony (175 mm), R – opona radialna, 14 – średnica osadzenia (14 cali) Jest to opona konwencjonalna, a wskaźnik profilu opony wynosi dla niej H/B = 82%. Obecnie są stosowane opony radialne o różnych profilach, a oznaczane są następująco: Przykład: 195/65 R15 87H gdzie: 195 – szerokość opony (195 mm), /65 – wskaźnik profilu opony (65% = H/B gdzie H to wysokość profilu, a B szerokość opony czyli w tym przypadku 195 mm), R – opona radialna 15 – średnica osadzenia (15 cali), 87 – indeks nośności (indeksowi 85 odpowiada obciążenie 545kg) H – symbol prędkości opony (indeksowi H przypisana jest prędkość 210 km/h). Oznaczenie rodzaju rzeźby bieżnika Oznacza się tak opony o przeznaczeniu specjalnym, czyli np. błotno-śniegowe lub zimowe. Przykład: M + S – co oznacza „Matsch + Schnee” czyli opona błotno-śniegowa, RALLY – opona do samochodów sportowych, SLICK – opona z gładkim czołem bieżnika,

Rozmiary opon i obręczy
Strona 7 z 14 Reinforced – opona wzmocniona (literka C po symbolu średnicy osadzenia też oznacza oponę wzmocnioną czyli np. do busa) Oznaczenie daty produkcji Oznaczenie stosowane obecnie: Przykład: 049 gdzie: 04 – kolejny tydzień roku produkcji (4 tydzień) 9 – ostatnia cyfra roku produkcji (1989r.). Oznaczenie najlżejszego miejsca opony W przypadku statycznego wyrównoważenia opony miejsce najmniejszej masy na jej obwodzie jest oznaczone czerwonym punktem w części przystopkowej (w przypadku opony nowej). Podczas montażu opony na obręcz w tym miejscu należy usytuować zawór powietrza koła. Oznaczenie wskaźnika dopuszczalnego zużycia Każda opona posiada wskaźnik dopuszczalnego zużycia bieżnika oznaczony na oponie jako TWI. Oznaczenie jest rozmieszczone w kilku miejscach na barku opony w miejscu gdzie występuje wskaźnik dopuszczalnego zużycia, czyli po prostu nadlew gumy w rowku bieżnika opony. Oznakowanie obręczy Obręcze czyli popularnie zwane felgi także mają swoje oznaczenia. Producent pojazdu podaje typy obręczy na których powinny być eksploatowane zalecane opony. Przykład: 5,5J x 14 H2 5,5 – szerokość wnęki obręczy (5,5 cala), J – oznaczenie wysokości obrzeża obręczy ( symbolowi J odpowiada 17,3 mm), x – oznaczenie profilu obręczy (obręcz o wgłębionym profilu), 14 – średnica osadzenia opony (14 cali), H2 – obręcz do opon bezdętkowych. Oznaczając wymiar obręczy dla opon bezdętkowych dodaje się na końcu symbol H (Hump) lub F H (Flat Hump). Dodatkowym oznaczeniem jest jeszcze parametr ET, czyli odległość mierzona pomiędzy osią symetrii obręczy, a płaszczyzną przylgni felgi do piasty, tzw. odsadzenie tarczy felgi. Należy zwrócić na ten parametr szczególną uwagę, gdyż w przypadku złego dobrania felgi pod względem ET obręcz lub opona może ocierać o końcówkę drążka, amortyzator, wahacz lub inne części pojazdu, które będą wówczas blisko koła. Szeroko rozumiana eksploatacja Oczywiście nie będę tutaj pisał, jak jeździć aby opony nie piszczały czy wolniej się zużywały, a podam kilka uwag które uważam za ważne. Dzisiaj każdy korzysta z usług wulkanizatorów, a więc opisywanie jak rozebrać koło czy zakleić dziurę mija się z celem, warto jednak zwrócić uwagę na kilka podstawowych spraw, które wyszczególnię w punktach. A więc do dzieła: 1. Koła muszą być wyważone. W przypadku złego wyważenia lub jego braku mogą wystąpić drgania podczas jazdy przenoszące się na całą karoserię pojazdu, powodujące również niekorzystny wpływ na zawieszenie samochodu (bicie wpływa na jego zużycie się) oraz na same opony (mogą się nierówno zużywać). 2. Opona musi mieć właściwe ciśnienie i jednakowe na obu kołach danej osi. Niewłaściwe ciśnienie to dodatkowy opór toczenia w przypadku za niskiego ciśnienia, nierówne zużywanie się opony w przypadku za niskiego i za wysokiego (zużywają się boki bieżnika lub jego środek) oraz możliwość

Rozmiary opon i obręczy
Strona 8 z 14 ściągania auta podczas hamowania w przypadku nierównego ciśnienia na obu kołach danej osi – z reguły przedniej. 2.1. Ciśnienie należy sprawdzać na kołach w temperaturze otoczenia. 2.2. Dobrze jest mieć kapturki na wylotach zaworków. 2.3. W przypadku dłuższego postoju pojazdu należy go podnieść i ustawić na podstawkach, następnie zmniejszyć ciśnienie w oponach do 0,02 MPa aby uniknąć zdeformowania profilu opon pod stałym obciążeniem i stałym ugięciem się opon w jednym miejscu. 3. Należy zwrócić uwagę na symbol prędkości opony oraz indeks nośności i nie przeciążać opon. Jazda z prędkością większą od tej którą może przenieść opona jest niebezpieczna i może prowadzić w ekstremalnym przypadku do rozerwania opony. 4. Na jednej osi muszą być takie same opony zarówno pod względem wymiaru jak i rodzaju rzeźby bieżnika. 5. Na drogach o złej nawierzchni należy zmniejszyć prędkość, gdyż najazd na przeszkodę lub występ z dużą prędkością może uszkodzić oponę. To samo dotyczy wjazdu na ostre krawężniki – należy to robić powoli i ostrożnie. 6. W przypadku zmiany kompletu kół z letniego na zimowy należy dobrać odpowiedni rozmiar opon zimowych – najlepiej taki sam jak letnich lub trochę węższy. Nie zalecam stosowania szerszych opon na zimę ze względu na mniejszą przyczepność takich opon do śliskiej, zaśnieżonej jezdni. 7. Zmianę kół przednich na tylne dokonywać po tej samej stronie pojazdu ponieważ opona dociera się do jezdni zależnie od kierunku jej obrotu. Przełożenie jej na drugą stronę spowoduje odwrócenie kierunku obrotu i ponowne jej dotarcie a co za tym idzie niepotrzebne dodatkowe i szybsze zużycie. 8. Okresowo należy przeprowadzić kontrolę wzrokową stanu opon, szczególnie przednich, w celu sprawdzenia czy zużywają się równomiernie. W przypadku nierównomiernego zużycia należy sprawdzić ciśnienie w oponach a jeśli jest prawidłowe to stan techniczny pojazdu: ustawienie kół, luzy układu kierowniczego, geometrię zawieszenia, stan amortyzatorów i ewentualne usterki szybko usunąć. 9. Po założeniu nowych opon trzeba pamiętać, że są bardzo gładkie i w czasie pierwszych 300 km zanim opona się dotrze należy zachować szczególną ostrożność. 10. Opony należy wymienić jeżeli głębokość rzeźby bieżnika w najbardziej wytartym miejscu wynosi 1,6 mm w okresie lata i 4 mm w okresie zimy oraz gdy głębokość rzeźby bieżnika zrównała się z wysokością wskaźników dopuszczalnego zużycia bieżnika, znajdujących się w rowkach rzeźby, a wskazanych umieszczonymi na boku opony znakami TWI. 11. W przypadku stosowania opon różnej szerokości na obu osiach pojazdu opony szersze zakładamy na oś tylną – odwrotne założenie może powodować złe prowadzenie samochodu, szczególnie na śliskiej nawierzchni. 12. Zbyt szerokie opony to zły pomysł – najlepiej stosować takie jak zaleca producent ewentualnie lekko szersze o 10 mm. Zakładanie np. 205 czy 215 do 200D, podczas gdy producent zaleca 175 mija się z celem – 60 KM które mamy pod maską najlepiej biega na oponkach wąskich – szerokie „kapcie” to niepotrzebne opory toczenia a co za tym idzie wzrost zużycia paliwa i spadek i tak marnych już osiągów. 13. Gdy chcemy już koniecznie zastosować inne opony niż zaleca producent, pamiętajmy o średnicy zewnętrznej całego koła, aby licznik kilometrów i prędkościomierz nie kłamał w przypadku zmiany kół na mniejsze lub większe. I tak np. gdy producent zaleca 175 R14 a my chcemy założyć szersze opony, to aby zachować w bardzo dokładnym przybliżeniu identyczną średnicę zewnętrzną koła powinny to być 185/75 R14 (chyba takie nie istnieją) lub 195/70 R14 lub 205/65 R14 lub gdy chcemy mieć też większe felgi to np. 195/65 R15. Znając dokładnie oznaczenia opon podane powyżej można sobie to łatwo wyliczyć szukany profil opony ze stosunku H/B. 14. Opon bieżnikowanych nie trzeba się bać – obecnie są one dobrze wykonane i tak samo bezpiecznie jak opony nowe w zasadzie w niczym im nie ustępują, a cenowo są dosyć atrakcyjne. Dzisiaj bieżnikuje się opony o symbolu prędkości V czyli powyżej 210 km/h. Kryteria doboru zużytej opony do bieżnikowania są bardzo restrykcyjne i o zatwierdzeniu do dalszej eksploatacji złego

Rozmiary opon i obręczy
Strona 9 z 14 półproduktu nie może być mowy. Prawidłowo wykonane bieżnikowanie czyni taką oponę w pełni sprawną i zregenerowaną. Oczywiście opona bieżnikowana musi być oznaczona, że jest bieżnikowana, a pozostałe oznaczenia powinna mieć takie sam jak opona nowa.

Rozmaitość wzorów aluminiowych obręczy mo e przyprawić o zawrót głowy. Jednak tak jak i w przypadku felg stalowych, o mo liwości zastosowania alufelg decyduje kilka podstawowych parametrów. Pierwszy z nich to oczywiście średnica felgi, drugi - jej szerokość. W sumie składają się one na rozmiar obręczy, a ich dopuszczalna wartość zale y od parametrów pojazdu i opon, jakie mają na felgi zostać zało one. Wa na jest przy tym nie tylko marka i model samochodu, ale czasem te rok jego produkcji czy nawet wersja silnikowa. Oczywiście zwykle producent pojazdu pozostawia pewne pole manewru przewidując monta ró nego rodzaju opon np. od 14 do 17 - calowych, co z kolei implikuje rozmiar felg. Kolejną niezwykle istotną cechą ka dej obręczy jest liczba i rozstaw otworów na śruby (lub szpilki) mocujące. Poszczególni producenci stosują w tym względzie ró ne standardy, a ró nica w stosowanych rozstawach otworów potrafi być minimalna (2 mm), a sprawę dodatkowo komplikuje sposób, w jaki nale y ją mierzyć. Otó rozstaw tych otworów to nie odległość między nimi, lecz średnica okręgu na nich opisanego (poprowadzonego przez ich środki). W przypadku parzystej liczby otworów wielkość ta pokrywa się z odległością przeciwległych otworów, jednak e przy nie parzystej liczbie np. 5, zasada ta ju nie funkcjonuje. Następny parametr jaki musimy wziąć pod uwagę stanowi odsadzenie czyli offset oznaczany zwykle symbolem ET. Jest Podstawowe wymiary to odległość między płaszczyzną symetrii felgi a płaszczyzną, obręczy do samochodu którą obręcz styka się z piastą. Dodatnie ET powoduje osobowego. "chowanie" się felgi głębiej w samochód, natomiast ujemne jej "wysuwanie" na zewnątrz pojazdu. Wypada w tym miejscu wspomnieć, e polskie przepisy co prawda zabraniają wystawanie kół poza obrys zewnętrzny auta, ale daje się to obejść montująć specjalne, wystające nadkola. W przypadku felg aluminiowych odsadzenie mo e być inne ni w fabrycznych stalowych. Wynika to z kształtu samej felgi, z tego, jak ma wysklepione ramiona.

Rozmiary opon i obręczy
Strona 10 z 14

Dlatego producenci obęczy z lekkich stopów wydają tabele zastosowań , w których zalecane są odpowiednie felgi do konkretnych modeli samochodów. Je eli istnieje mo liwość zamontowania felgi szerszej, np. 8-mio w miejsce 6-cio calowej (co jest przez powa nych wytwórców felg konsultowane z producentem danego samochodu), zmiana ET jest prawie pewna. Ostatnim elementem , o którym trzeba pamiętać jest otwór środkowy, tzw. naba. Musi on bezwzględnie pasować do kołnierza piasty. Tylko w ten sposób zapewnione zostanie prawidłowe przenoszenie sił z koła na piastę, gdy zadaniem śrub (szpilek) jest przede wszystkim pozycjonowanie obręczy we właściwy sposób.

Sposób pomiaru rozstawu otworów mocujących przy W przypadku alufelg mo emy spotkać się z dwoma nieparzystej ich liczbie. rozwiązaniami. Obręcz jest albo pasowana bezpośrednio na piaście, albo za pośrednictwem pierścieni monta owych wykonanych z tworzywa sztucznego bądź aluminium. W tym pierwszym przypadku warto pamiętać, by przy zakładaniu koła miejsce styku otworu środków z piastą zawsze pokryć specjalną pastą przeciwdziałającą zapiekaniu się obręczy, gdy inaczej mo emy mieć wielkie trudności przy zmianie koła. Z kolei niezastosowanie pierścieni monta owych skutkuje po jakimś czasie ścięciem szpilek, a w konsekwencji zgubieniem koła w czasie jazdy. Zestaw monta owy składający się np. z 4 pierścieni oraz 12, 16 lub 20 śrub bądź nakrętek jest zawsze wliczony w cenę kompletu felg. Oznaczenia spotykane w katalogach obręczy Rozmiary felgi (szerokość i średnica) Niemiecki Rad-Grosse Angielski Wheel size Odsadzenie ET Offset Średnica rozstawu otworów mocujących LK PCD (pitch circle diameter) 98/4 w milimetrach, druga liczba oznacza liczbę otworów mocujących Otwór centralny ML DC (center bore) 56,5 w milimetrach

Przykład

6,50x14 38 w calach, pierwsza liczba w oznacza szerokość, druga milimetrach średnicę obręczy

Sposób odczytywania parametrów felgi.

Rozmiary opon i obręczy
Strona 11 z 14

Opony - oznaczenia
Skróty dotyczące opon osobowych i dostawczych:
• • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • •

(...) - homologacje do monta u fabrycznego FR - opona ma zabezpieczenie przed uszkodzeniem krawędzi felgi ML - opona ma pierścień ochronny na boku (wzmocniona struktura wewnętrzna) FP - ochraniacz felgi cord - ochrona felgi na ściance bocznej opony no lbl - brak kolorowego napisu na boku opony OE - opony na pierwszym wyposa eniu RF lub Reinf. - (reinforced) - opona o podwy szonym indeksie nośności, dodatkowo wzmacniana R/F lub RFT - opony Run Flat (technologia "jazda bez powietrza"; opony pozwalające na kontynuowanie jazdy w przypadku nagłej utraty ciśnienia) SSR [self supporting runflat tyre] - opona w technologii runflat (technologia "jazda bez powietrza"; opony pozwalające na kontynuowanie jazdy w przypadku nagłej utraty ciśnienia) TL - opona bezdętkowa XL - opona wzmacniana o podwy szonym indeksie nośności WP- opona w przygotowaniu rear - opona przeznaczona na tylną oś pojazzdu G1- Czujnik kontroli cisnienia RIGHT - Opona do monta u po prawej stronie samochodu LEFT - Opona do monta u po lewej stronie samochodu RA - Opona dostępna do wyczerpania stanów magazynowych B - homologacja grupy Volkswagen C1 - Homologacja Dodge Viper K1 - homologacja Ferrari MO - homologacja Mercedes N, N0, N1, N2, N3 - homologacja Porsche * lub M3 - homologacja grupy BMW C - oznaczenie opon o wy szej nośności-typowo dostawczych # - wersja bie nika stosowana w wyposa eniu fabrycznym

Skróty dotyczące tylko opon 4x4
• • • • • • • • • • •

BSW - czarny bok opony ORWL - białe kontury liter na boku opony RWL, RW - białe litery na boku opon terenowych RB - czarne litery na boku opon terenowych RB - osłona felgi WP - opona w przygotowaniu G1 - Czujnik kontroli cisnienia B - homologacja grupy Volkswagen C1 - homologacja Dodge Viper MO - homologacja Mercedes N0, N1, N2, N3 - homologacja Porsche

Rozmiary opon i obręczy
Strona 12 z 14
• * lub M3- homologacja grupy BMW

Indeksy prędkości
Mając zamontowane opony z indeksem Q, nie nale y przekraczać prędkości 160 km/h.
• • • • • • • • • • • • • • • •

J - do 100 km/h K - do 110 km/h L - do 120 km/h M - do 130 km/h N - do 140 km/h P - do 150 km/h Q - do 160 km/h R - do 170 km/h S - do 180 km/h T - do 190 km/h H - do 210 km/h V - do 240 km/h W - do 270 km/h Y - do 300 km/h VR - powy ej 210 km/h ZR - powy ej 240 km/h

Indeksy nośności
Jeśli nasz samochód ma dopuszczalną masę całkowitą (jest w dowodzie rejestracyjnym) 1900 kg, to ka da z opon powinna mieć indeks nośności 82 (1900kg / 4 opony = 475 kg / na oponę).
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

62 - 265 kg / na oponę 63 - 272 kg / na oponę 64 - 280 kg / na oponę 65 - 290 kg / na oponę 66 - 300 kg / na oponę 67 - 307 kg / na oponę 68 - 315 kg / na oponę 69 - 325 kg / na oponę 70 - 335 kg / na oponę 71 - 345 kg / na oponę 72 - 355 kg / na oponę 73 - 365 kg / na oponę 74 - 375 kg / na oponę 75 - 387 kg / na oponę 76 - 400 kg / na oponę 77 - 412 kg / na oponę 78 - 425 kg / na oponę 79 - 437 kg / na oponę 80 - 450 kg / na oponę 81 - 462 kg / na oponę

Rozmiary opon i obręczy
Strona 13 z 14
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

82 - 475 kg / na oponę 83 - 487 kg / na oponę 84 - 500 kg / na oponę 85 - 515 kg / na oponę 86 - 530 kg / na oponę 87 - 545 kg / na oponę 88 - 560 kg / na oponę 89 - 580 kg / na oponę 90 - 600 kg / na oponę 91 - 615 kg / na oponę 92 - 630 kg / na oponę 93 - 650 kg / na oponę 94 - 670 kg / na oponę 95 - 690 kg / na oponę 96 - 710 kg / na oponę 97 - 730 kg / na oponę 98 - 750 kg / na oponę 99 - 775 kg / na oponę 100 - 800 kg / na oponę 101 - 825 kg / na oponę 102 - 850 kg / na oponę 103 - 875 kg / na oponę 104 - 900 kg / na oponę 105 - 925 kg / na oponę 106 - 950 kg / na oponę 107 - 975 kg / na oponę 108 - 1000 kg / na oponę 109 - 1030 kg / na oponę 110 - 1060 kg / na oponę 111 - 1090 kg / na oponę 112 - 1120 kg / na oponę 113 - 1150 kg / na oponę 114 - 1180 kg / na oponę 115 - 1215 kg / na oponę 116 - 1250 kg / na oponę 117 - 1285 kg / na oponę 118 - 1320 kg / na oponę 119 - 1360 kg / na oponę 120 - 1400 kg / na oponę 121 - 1450 kg / na oponę 122 - 1500 kg / na oponę 123 - 1550 kg / na oponę 124 - 1600 kg / na oponę 125 - 1650 kg / na oponę 126 - 1700 kg / na oponę

Dla indeksów prędkości VR, ZR, V, W, Y:
• Dla opon kategorii VR maksymalne obcią enie podawane jest dla prędkości 210km/h.

Rozmiary opon i obręczy
Strona 14 z 14
• Dla opon kategorii ZR maksymalne obcią enie podawane jest dla prędkości 240km/h. • Dla opon z indeksem V nale y zmniejszyć obcią enie o 3% co 10km/h w zakresie od

210 do 240km/h.
• Dla opon z indeksem W nale y zmniejszyć obcią enie o 5% co 10km/h w zakresie od

240 do 270km/h.
• Dla opon z indeksem Y nale y zmniejszyć obcią enie o 5% co 10km/h w zakresie od

270 do 300km/h. http://opony.webwweb.pl/

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful