Os climas

Factores ( páx 78) que inflúen nos climas:
-. A latitude : A temperatura descende dende o ecuador cara os polos .
-.A altitude: A temperatura descende coa altitude 0,6 ºC cada 100 m.
-.A distancia ao mar: Preto do mar a temperatura é máis suave que no interior.
Segundo a Latitude atopamos diferentes tipos de climas ( páx 82):

1 -.ZONA CÁLIDA: Entre os trópicos de Cáncer e Capricornio. Teñen elevadas
temperaturas ( > 18 ºC), se caracteriza pola abundancia de Sol e a ausencia de xeadas.
Pódense distinguir tres climas:
1.a) Clima Ecuatorial
1.b) Clima Tropical
1.c) Clima Desértico Cálido
2.- ZONAS TEMPERADAS: Localízase entre os trópicos e os círculos polares.
Caracterízanse polos fortes contrastes térmicos que permiten diferenciar unha estación
cálida, o verán, unha estación fría, o inverno, e dúas estacións de transición, a primavera e
o outono.. Os climas son:
2.a) Clima Oceánico
2.b) Clima Mediterráneo
2.c) Clima Continental
2.d) Clima Desértico Frío
3-. ZONAS FRÍAS :Localízanse entre os círculos polares (Ártico e Antártico) e os
polos e tamén nas altas montañas da terra.
Caracterízanse polo intenso frío e a ausencia de verán. Os climas son:
3.a ) Clima Polar
3.b) Clima Alta Montaña

-Sabana : clima tropical seco. Gran amplitude térmica diaria. Escasa. .(< 250mm) Abundantes entre 750 e 1500 mm anuais. Indonesia… 1.a) Clima Ecuatorial Clima Temperatur a Precipitació ns Ríos Vexetación Localización De 0º . Pouca oscilación térmica.. Importante nos Oasis. baixa e dispersa. a veces >30ºC.Norte de México . Congo…) É o dominio da selva. As media non baixan nunca de 18 ºC. Vexetación .ZONA CÁLIDA De 0º . Os máis caudalosos do mundo ( Amazonas.1 -. Dúas estacións: -chuviosa en verán -seca no inverno Ríos Dependen da estación seca ou húmida. Escasas e irregulares. Cerca de los trópicos de cáncer y capricornio. Localización -Zonas que bordean el ecuador -bordes de los desiertos cálidos de África -Norte de Australia.30º Hemisferio N y S Clima Temperatur a Precipitació ns Cálido durante todo o ano. A media anual supera os 18 ºC. Clima Temperatura Caluroso e seco.b) Clima Tropical De 10º . 1.c) Clima Desértico Cálido Precipitació ns Ríos Vexetación Localización Só levan auga despois das precipitacións.Bosque Tropical: clima tropical húmido. (<3ºC) Superiores a 1800 – 2000 mm anuais.25/30º Hemisferio N y S (Tªmedia anual >20ºC) 1.10º Hemisferio N y S Cálido e húmido todo o ano. Oscila entre 24 a 27 ºC de media. -Amazonas -Africa central -Malasia . .

Califronia. fentos. Loira . carballo… .Cunca do Mediterráneo. breixo… . superiores a 800 mm anuais. (N) . . Chove no verán..Ex Turia.b) O Medio Mediterráneo Clima Temperatur a Precipitació ns Ríos Vexetación Localización Temperaturas con poucos contrastes e moderadas precipitacións. aciñeira . Miño. Pouca amplitude térmica..Estiaxe no verán . Amur… .. Verán > 20º C e inverno >10ªC Entre 300 – 800 mm anuais. Ex Volga. Caudal escaso e irregular.- Sahara Australia Oriente próximo. Temperado fresco Amplitude térmica moi elevada.. Entre 300 – 800 mm anuais.Estepa: herbas baixas.60/65º Hemisferio N y S (Tªmedia anual 10-20ºC) 2. Nas proximidades dos desertos fríos.a) O Medio Oceánico Clima Temperatur a Precipitació ns Ríos Vexetación Localización Presenta temperaturas con poucos contrastes e precipitacións abundantes e regulares. .Taiga: Bosques de conniferas..ZONAS TEMPERADAS De 30º . . piñeiro.. Verán con 20º C e inverno 3-10ªC Abundantes y regulares . Caudalosos e de réxime regular Ex. poden ser torrenciais no verán. Ródano .Pradería: herbas altas e densas. sobreira… . -Fachada atlántica de Europa -Costa Oeste de EEUU y SO de Chile . (S) . Chile .Australia . Temperado Cálido Invernos temperados e veráns calurosos. Abundante caudal en verán.Sudáfrica 2.Poden xear no inverno.Prados naturais: pasto para o gando.Nova Zelanda.Landa: vexetación densa... 2 -.Irregulares. faia .Bosque perennifolio: árbores de folla perenne. 2.Matogueira: degradación dos bosques pola acción dos humáns.Bosque caducifolio: árbores de folla caduca.c) O Medio Continental Clima Temperatur a Precipitació ns Ríos Vexetación Temperaturas contrastadas e precipitacións habitualmente no verán.

d) O Medio Chinés Clima Temperatur a Precipitació ns Ríos Vexetación Localización Temperaturas con poucos contrastes e abundante precipitacións.Bosque mixto.ZONAS FRÍAS 3. prados e liques. Himalaya… . Zonas de Arxentina e Uruguai . 3 -.300 mm anuais.90º Hemisferio N y S (Tª media < 0ºC) Clima Temperatura Precipitació ns AS AUGAS Vexetación Localización Moi frío e seco. Aumenta ca altitude.Ex Yangtsé.Este de Australia. palma…) Fachada oriental dos continenetes.Regulares. dependendo da altitude. Canadá. Só se atopa auga en estado líquido nas zonas onde a temperatura é superior a os 0ºC. Con frecuencia en forma de neve. Temperado Cálido Invernos temperados e veráns calurosos. . Inferiores a 250. caduca e especies tropicais (bambú. Moi baixas. Mekong… . en forma de neve. Canadá… 3. Mayor caudal no verán .China e Xapón . Rochosas. Centro de Europa Centro de Asia e Siberia 2. Abundantes en primavera polos desxeos.b) Clima de Alta Montaña En distintas latitudes Clima Temperatur a Precipitació ns Ríos Vexetación Localización Presentan trazos propios debido a altitude. . Zonas de alta montañe: Andes. folla perenne . EX Ganxes Bosques. Pirineos.Tundra: Formada por liques.a) Clima Polar De 60º . Rexións polares: Groenlandia.Localización - Centro e Norte de EEUU. Moi baixas.SE dos EEUU.. > 800 mm anuais. Non exixten rios.. máis abundantes no verán. entre +10 a -50 ºC.