You are on page 1of 23

DIGITAL TRYCKMÄTARE

PRESSURE DIGITAL INDICATOR

MANUAL
OPERATING MANUAL
MO.IDRO.533.R1

Tel. 042-t'BY-t&-QPTUJOGP!CFVMDPBSNBUVSTFtXXXCFVMDPBSNBUVSTF

EN ISO 9001 (1994)
IQ-1100-01

idroscan

Skötselinstruktion - Operating Manual

Överensstämmelsedeklaration
Tillverkare: AEP transducers s.r.l.
Adress: via Bottego 33/A 41126 Cognento MODENA Italy
Intygar härmed att följande produkt:
Produktnamn: idroscan
Typ: Digital tryckmätare, batteridriven
Övrigt: denna deklaration täcker samtliga varianter och tillval i vår
katalog. ÖVERENSSTÄMMER MED FÖLJANDE NORMER:
EN 61326-1 (2007) EN 61010-1 (2001)
Denna produkt är testad för de typiska installationsexempel som är
beskrivna i skötselinstruktionen. Ovan nämnda produkter motsvarar
krav i nämnda normer, baserat på testresultat och data i den
tekniska beskrivningen.
Jag intygar härmed att produkter enligt ovan motsvarar krav enligt
Direktiv 2004/108/CE - 2006/95/CE - 2002/95/CE - 2002/96/CE

MO.IDRO.533.R1

CONFORMITY DECLARATION
Manufacturer: AEP transducers s.r.l.
address: via Bottego 33/A 41126 Cognento MODENA Italy
DECLARES THAT THE FOLLOWING PRODUCT:
Product name: idroscan
Type: Battery Digital Manometer
Options: this declaration covers all the options specified in the sale
catalogue.CONFORMS TO THE FOLLOWING NORMS:
EN 61326-1 (2007) EN 61010-1 (2001)
The product has been tested in the typical installation configuration, as
described in the instruction manual. Above described product meets
the requirements of mentioned Norms, basing on both test results and
considerations listed in the technical file.
I declare that the product defined above meets the requirements of the
2004/108/CE - 2006/95/CE - 2002/95/CE - 2002/96/CE Directives.
41126 Cognento di MODENA 30/06/2009

41126 Cognento di MODENA 30/06/2009
Lioi Giovanni
Teknisk chef

sida. 1 - version 2010-01

Lioi Giovanni
Technical Manager

R1 GENERAL INDEX INTRODUCTION TECHNICAL DATA and PURCHASE CODES INSTALLATION INSTRUMENT SWITCHING ON KEYS DESCRIPTION SETTING MENU DATALOGGER MANAGEMENT FULL SCALE ADJUSTMENT (PRESSURE) COMMUNICATION PROTOCOL BATTERIES REPLACEMENT DISPOSAL ERROR MESSAGES RS232 CONNECTIONS DIMENSIONS Page 3 5 7 8 9 11 13 17 18 19 20 20 21 22 AEP transducers has the right to make any change when necessary.idroscan Skötselinstruktion . 2 .IDRO. without notice. sida.Operating Manual INNEHÅLL INTRODUKTION TEKNISK DATA och BESTÄLLNINGSKOD INSTALLATION STARTA MÄTAREN BESKRIVNING AV KNAPPAR MENY INSTÄLLNING DATALOGGER HANTERING KALIBRERING FULL SKALA (TRYCK) PROTOKOLL SERIELL KOMMUNIKATION BYTE AV BATTERI ÅTERVINNING FELMEDDELANDE RS232C KONTAKT BYGGMÅTT Sida 3 5 7 8 9 11 13 17 18 19 20 20 21 22 AEP transducers har rätt att göra ändringar om nödvändigt utan förhandsinformation. Data i denna manual är endast indikativa och vi avsäger oss allt ansvar för eventuella felaktigheter i denna manual. Data enclosed in this manual are just indicative and the manufacturer declines any responsibility for errors or discrepancies contained in this manual. MO.533.version 2010-01 .

Operating Manual INTRODUKTION idroscan är en digital tryckmätare som styrs av en mikroprocessor. vilket medför en pålitlighet av alla ingående komponenter. 3 .version 2010-01 . The idroscan has set the DATA LOGGER function which allows you to store up to 60. It is a practical and economical solution to perform measures of pressure and temperature while maintaining a good accuracy and reliability. that makes the indicator resistant to vibration and mechanical stress as well as ensuring the reliability of the circuit.5V) får en livslängd på cirka ett år tack vare AUTO POWER OFF funktionen som stänger ned mätaren om inga värden ändras under 30 minuter.1.och SMT-teknologi är mätaren resistent mot vibration och mekanisk stress.533.000 measurement points in regular time steps from 1s to 10 hours per point.idroscan Skötselinstruktion . MO. De 2 inbyggda batteriernas (typ AAA – 1. En praktisk och ekonomisk lösning att mäta tryck och temperatur med hög noggrannhet och pålitlighet. By selecting the reading of the TEMPERATURE can be displayed on the display the temperature of the fluid in contact with the pressure sensor sida. thanks to the function of AUTO POWER OFF which occurs when there are no changes in the measure for a time of 30 minutes. traditional and SMT. Genom att välja läge TEMPERATURE visas temperatur på det media som är i kontakt med mätarens sensor på display.IDRO. idroscan har en inbyggd DataLogger funktion som kan lagra upp till 60000 mätpunkter i tidssteg från 1 sekund till 10 timmar per mätpunkt. The measurement system consists of an analog section particularly stable and an A /D converter with 16-bit resolution (65000 divisions).R1 INTRODUCTION idroscan is a digital manometer controlled by a microprocessor. Mätsystemet består av en analog del och en A/D omvandlare med 16 bitars upplösning (65000 divisioner).5V) provide a range of 1 year. To increase the level of integration of components has been used a mixed technology. 2 Internal batteries (size AAA . Genom användning av traditionell.

IDRO.R1 Mätaren har en inställningsmeny med val av upplösning och inställning av det digitala filtret för att passa värden som ska mätas. 4 .533.idroscan Skötselinstruktion . The indicator has a setting menu which allows choosing the resolution and the digital filter according to the measurement to be calculated. Översikt meny inställning: x PROGRAMMERBAR UPPLÖSNING x PROGAMERBART DIGITALT FILTER x PROGAMERBAR BAUD RATE x ZERO FUNKTION x PEAK FUNKTION (plus och minus) x RS232C UTGÅNG (detta är tillval) x DATALOGGER FUNKTION x TEMPERATUR DISPLAY Main characteristics: x PROGRAMMABLE RESOLUTION x PROGRAMMABLE DIGITAL FILTER x PROGRAMMABLE BAUD RATE x ZERO FUNCTION x PEAK FUNCTION (positive and negative) x RS232C SERIAL OUTPUT (on request) x DATA LOGGER FUNCTION x TEMPERATURE DISPLAY sida.version 2010-01 .Operating Manual MO.

1 °C r 1 °C INTERN UPPLÖSNING AVLÄSNING PER SEKUND (filter = 0) INTERNAL RESOLUTION READINGS PER SEC. 2.S. +23 °C -10 / +70 °C -10 / +80 °C d r 0. 5.005% d r 0.533.5-5-10-20 bar 50-100-250-350-500 bar 700-1000-1500-2000 bar d r 0.000 div.IDRO.20 % F. 10 38400. 5 . 10 (100ms) REFERENSTEMPERATUR ARBETSTEMPERATUR LAGRINGSTEMPERATUR TEMPERATURPÅVERKAN (1°C) a) på nollpunkt b) på noggrannhet DISPLAY PROGRAMERBAR UPPLÖSNING PROGAMERBAR BAUD RATE REFERENCE TEMPERATURE SERVICE TEMPERATURE STORAGE TEMPERATURE TEMPERATURE EFFECT (1°C) a) on zero b) on sensitivity DISPLAY PROGRAMMABLE RESOLUTION PROGRAMMABLE BAUD RATE sida. 19200.idroscan Skötselinstruktion .Operating Manual TEKNISK DATA TECHNICAL DATA MO.R1 IDROSCAN TRYCK RELATIVT (R) RELATIVE PRESSURE (R) MÄTNOGGRANNHET LINEARITY and HYSTERESIS TEMPERATURMÄTARE a) Upplösning b) Klassificering TEMPERATURE INDICATION a) Resolution b) Class 0.005% 16mm (custom LCD) 1. 9600 .version 2010-01 1-2. (0 filter) 30.

533.5V size AAA – 2 st / pcs IP65 ALLUMINIUM / ALUMINIUM 128 × 84 × 29 mm PVC RS232C Tank SUB D 9 pole FEMALE -1/+1 -1/+2. 6 .IDRO. (8ms) BATTERIER / BATTERIES a 1 år / year 1.R1 IDROSCAN 60000 punkter i steg från 1 sek till 10 tim 60000 points in step from 1s to 10 hours 50% F.version 2010-01 . 125 Readings per sec.5 -1/+5 bar Beställningskod PURCHASE CODES Tryck/pressure (eg: for 10bar = 10B) Seriell utgång Serial output RS232C …B X (no) or S (yes) sida.bara) ZERO FUNCTION PEAK FUNCTION (Positive and Negative) POWER SUPPLY AUTONOMY not rechargeable ALKALINE BATTERIES SKYDDSKLASS (EN 60529) HUS DIMENSION (Höjd x Bredd x Djup) TILLVAL PROTECTION CLASS (EN 60529) CASE DIMENSIONS (HxLxW) OPTIONALS RUBBER COVER SERIAL OUTPUT RS232C CONNECTION VACUUM scale GUMMIKÅPA SERIELL UTGÅNG RS232C UTGÅNG VAKUUM SKALA Beställningskod TIDRO MO.Operating Manual TEKNISK DATA DATALOGGER FUNKTION TECHNICAL DATA DATA LOGGER FUNCTION ZERO FUNKTION PEAK FUNKTION (plus och minus) STRÖMFÖRSÖRJNING LIVSLÄNGD ALKALINE BATTERIER (ej laddn.idroscan Skötselinstruktion .S.

Operating Manual REKOMENDERAD MEKANISK MONTERING MO.R1 RECOMMENDED MECHANICAL MOUNTING VARNING WARNING Vid montering VRID EJ mätarens hus ANVÄND endast 27mm fast NYCKEL eller skiftnyckel. Täta med en O-ring för tryck 1000bar O-RING tight for pressures <1000bar USIT RING 12.version 2010-01 Dubbel konisk tätning t1000bar Double cone tight: pressures t1000bar .5 För tryck 1000bar for pressures <1000bar sida.idroscan Skötselinstruktion . 7 .70X18X1. During the mounting DO NOT FORCE the dial but tight with a 27mm wrench.IDRO.533.

) INSTRUMENT SWITCHING ON When instrument switches on. for a fast installation follows the instructions listed below: x PRELIMINARY CHECKS x SWITCH ON . x Programmera (Digitalt Filter. 8 . Om “LLLL. then it shows the release for a few second and finally the torque measured. PROGRAMMING All the functions can be recalled through the following SETTING MENU 1) Digital Filter 2) Resolution 3) Power Off Time 4) DataLogger Parameters 5) Baud Rate RS232 sida.IDRO.R1 INSTALLATION Installation shall be done by authorized personnel only.check the display during the test phase x PROGRAMMING (digital filter.m. it performs the display check with the switching on of all the segments.Operating Manual INSTALLATION Installation ska utföras av auktoriserad personal.version 2010-01 . please act in order to bring the pressure back within its full scale value. för en snabbare installation följ instruktionerna nedan: x Kontrollera så att mätare är intakt och rätt monterad.533.. resolution. ställ omgående in trycket i systemet så att det ligger inom mätarens skalområde.) STARTA MÄTAREN När mätaren startas utför den en test som visas i displayen genom att alla ikoner tänds. in case a series of “L” (negative full scale overload) or a series of "U" (positive full scale overload) appears. PROGRAMMERING Alla funktioner finns tillgängliga under MENY INSTÄLLNING 1) Digitalt Filter 2) Upplösning 3) Power Off tid 4) DataLogger parametrar 5) Baud Rate RS232 MO. x Starta mätaren – kontrollera display under testfas.idroscan Skötselinstruktion .. Några sekunder efter att testet avslutats visas uppmätt tryck. Upplösning m." (för högt övertryck) visas." (för högt undertryck) eller "UUUU. etc.

3 seconds).R1 KEYS DESCRIPTION Knapp med tre funktioner: x Tryck på SET för att starta manometern. sida. 2) If kept pressed for about 5 sec. x I meny inställning minskas (ª) värdet för vald parameter. it deactivates the ZERO function displaying the offset of the manometer.533. 9 .idroscan Skötselinstruktion . x Vid nedtryckning av SET i 5 sekunder stängs manometern av. if pressed for 5 seconds it performs the manual indicator switching (OFF).IDRO. Key with three functions: 1) ON to switch on the indicator. 2) SET to enter into the configuration menu (keep the key pressed for approx. x För meny inställning tryck ned SET i cirka 3 sekunder. 3) During the measurement. 3) Inside the setting menu it decreases (ª) the value on the display. Knapp med tre funktioner: x Tryck på ZERO under mätning för att sätta en nollpunkt (max 50% av full skala). Key with 3 functions: 1) During the measurement it performs the display ZERO (max 50% FS).Operating Manual BESKRIVNING AV KNAPPAR MO. x Vid nedtryckning av ZERO i cirka 5 sekunder avaktiveras nollfunktionen.version 2010-01 .

x Vid nedtryckning av PEAK i 5 sekunder visas PEAKfunktionen som visar det lägsta tryck som uppkommit efter aktivering. 3) During the measurement. 4) Inside the setting menu increases (©) the value on the display.function (it displays the lowest pressure detected after having activated the function).. it activates the PEAK+ function.R1 Key with 4 functions: 1) During the measurement. it activates the PEAK. if pressed for 5 sec. if pressed for a second.version 2010-01 . it activates the temperature measure.533. (it displays the highest pressure detected after having activated the function). x I meny inställning ökas (©) värdet av vald parameter. 10 . 2) During the measurement. if pressed for 8 sec. sida.. x Vid nedtryckning av PEAK i 8 sekunder aktiveras temperaturfunktionen.IDRO.idroscan Skötselinstruktion . MO.Operating Manual Knapp med fyra funktioner: x Vid nedtryckning av PEAK i 1 sekund aktiveras PEAK+ funktionen som visar det högsta tryck som uppkommit efter aktivering.

it is recommendable to decrease at the minimum the filter effect. Värdet kan ställas mellan 0 . allowing the user to detect the average value of unsteady or pulsating pressures. eftersom man annars inte får fram topparna. Selectable values go from 0 to 99. 11 . therefore if the operator wants to detect the peaks.IDRO. DIGITAL FILTER This parameter changes the effect of the Digital Filter. Tryck SET efter den sista parametern både för att spara och för att återgå till mätningsläge. Press SET either to go to next parameters or to exit from setting menu. Press SET after the last parameter both to save data and to come back to measurement mode.) until the first parameter appears on display (FL digital filter).version 2010-01 . DIGITALT FILTER Denna parameter ändrar effekten av det Digitala filtret. filter effect increases.Operating Manual MO. This function also acts on display conversion speed.R1 MENY INSTÄLLNING För komma in i meny.99. Nya satta värden blir aktiverade när du lämnar meny inställningar. Tryck SET antingen för att gå till nästa parameter eller för att lämna meny inställningar. Genom att öka XX-värdet får man fram ett medelvärde på instabilt tryck eller tryckstötar. FL XX FL XX sida.3sec. New set values become active at the exit of setting menu. tryck tangent SET i cirka 3 sekunder tills den första parametern syns på display (FL digitalt filter). SETTING MENU To enter into setting menu press the SET key (approx. By increasing the XX value.idroscan Skötselinstruktion . PEAK+ och PEAK-.533. Om man använder PEAK funktion rekommenderas att digital filtrets värde sätts så lågt som möjligt.

5 and 10. AUTO OFF (AUTOMATISK AVSTÄNGNING) Automatisk avstängningfunktion värde XX kan ställas till mellan 1 och 30 minuter.version 2010-01 MO. AUTO-POWER OFF TIME It set the time in minutes (from 1 up to 30) before the Auto-power off function activates. by setting 0(zero) the instrument never switches off. 2. Valbara värden XX = 1.idroscan r XX Skötselinstruktion .Operating Manual UPPLÖSNING Ändring av digital tryckmätarens upplösning för avläsning tryck. Nedräkning av tiden börjar när mätaren inte känner av tryckförändringar högre eller lägre än 10% av det satta trycket.R1 RESOLUTION In this step it is possible to set the resolution used to display the pressure.IDRO. Vid konstant mätning. 5 och 10. the selectable values are: 1. 2. oFFXX r XX oFFXX sida. ställ värdet på 0 så stängs mätaren aldrig av. .533. 12 . in case of constant measurement. Auto power off function starts working if the indicator does not detect changes higher than r10% of set pressure.

00.01.mm. 9600 0 = RS232 ej aktiv.mm.01.15 : t1 = 1min = 15s 2.mm hhh = timmar mm = minuter bAUd Skötselinstruktion . Format för fält t2 är följande: Exempel: 001.00.00. 19200. 13 . The format of the field t1 is the following: Example: 001. .Operating Manual DATALOGGER PARAMETRAR Definierar tid mellan 2 mätpunkter. Format för fält t1 är följande: Exempel: 0. bAUd sida.ss h = hours mm = minuts ss = seconds t2 hhh.30 : t2 = 1 timme : t2 = 30 minuter t1 h.mm hhh = hours mm = minuts BAUD RATE RS232 Denna parameter anger bAUd värdet på RS232 kontakt (om den är tillvald).30 : t2 = 1 hour : t2 = 30 minuts RS232 BAUD-RATE This parameter set the baud rate of RS232C interface (if provided).version 2010-01 MO.R1 DATA LOGGER PARAMETERS Define the time between 2 point acquisition.533.IDRO.idroscan t1 h.00 : t1 = 2 timmar Definierar hur lång mätcykeln ska vara.15 : t1 = 1min e 15s 2.05 : t1 = 5s 0. The format of the field t1 is the following: Example: 0. values: 38400.00 : t1 = 2hours Define how long the cycle will last.00. 19200.00 000.00 000.9600 0=RS232 disabled.05 : t1 = 5s 0.ss h = timmar mm = minuter ss = sekunder t2 hhh. Valbara värde: 38400.

Print the test curve.Operating Manual DATALOGGER ÖVERSIKT DataLoggern kan lagra upp till 60. Spara mätresultat i en fil. Ställa in parameter t1 och t2. Display the test curve.000 measurement points in steps ranging from 1s to 10 hours according to the parameter t1 defined in the Setting Menu. MO.533. Set the parameters t1 and t2. Export to Microsoft Excel the test curve. Starta/Stoppa en mätcykel.version 2010-01 . Mätcykelns längd anges av parameter t2 som definieras i meny inställning. Download all the measurements. 14 . Notera: Samtliga funktioner av DataLoggern är fullt åtkomliga via PC med program Quick Analyzer. Cycle length is determined by the parameter t2 always defined in the Setting Menu. sida. Save all measurements on a file.000 mätpunkter i steg från 1s till 10 timmar enligt angiven parameter t1 som definieras i meny inställning. Data stored during the last Datalogging are permanently saved in nonvolatile memory within the gauge so that the measures will always be accessible until the creation of a new cycle of measurement Note: The functionality of the DataLogger is fully manageable from the PC using the Quick Analyzer software through which you can: x x x x x x x x View the status of the current cycle.IDRO. vilket gör att man kan: x x x x x x x x Visa status av nuvarande mätcykel Ladda ned mätningar. Exportera mätkurva till Microsoft Excel. Skriva ut mätkurva. Data som lagrats under den senaste datalagringen sparas i ett permanent minne inne i mätaren så att värdena finns tillgängliga tills en ny mätcykel skapas.idroscan Skötselinstruktion . Make the START / STOP of a cycle.R1 DATALOGGER Management The DataLogger can store up to 60. Visa mätkurva.

Press simultaneously and hold for a few seconds the keys © e ª. The icon SP1 will be turned off. Alternatively hold down simultaneously.version 2010-01 .R1 Each time a measurement point is saved. CYCLE START: START visas tillsammans med ikonen SP1 på display. The acceptance of START will be shown on the display by the presence of the icon SP1. CYCLE STOP: The cycle will stop automatically at the set time t2. the keys © e ª. for a few seconds. the icon SP2 will flash for a one second. 15 .IDRO. Alternativt tryck ned båda knapparna © och ª i några sekunder. Cykel stannar automatiskt vid inställd tid t2. Ikonen SP1 stängs av.idroscan STARTA CYKEL: Skötselinstruktion . STOPPA CYKEL: MO. sida. Varje gång ett mätresultat sparas visas ikonen SP2 i en sekund.Operating Manual Tryck ned båda knapparna © och ª i några sekunder.533.

16 . För att bläddra bakåt. sida.R1 VIEW DATE: Det är nu möjligt att se alla mätpunkter genom att bläddra med knapp ©. MO. The acceptance of the setting will be displayed on the display by flashing SP1 and SP2. Att du kommit in i menyn bekräftas av att ikon SP1 och SP2 blinkar. För att lämna denna meny tryck på knapp SET.idroscan VISA DATUM: Skötselinstruktion . To go back of a measurement point use the key ª. To exit from the View Cycle page press the SET button .version 2010-01 Press and hold simultaneously for a few seconds.Operating Manual Tryck ned knapparna SET och ª i några sekunder. tryck knapp ª.533. It is possible now to see all points of measurement using the button ©.IDRO. the SET and ª keys.

Using the keys (©ª). För kalibrering Vakuum använd lösenord 2124 och VAKUUM repetera procedur ovan -P0 till -P5 sida. 40%(P2).IDRO. bekräfta med knapp SET Öppna hydralikledning för nollställning tryck. P1…P5 80%(P4) e 100%(P5) and confirm with SET Select the decimal point position (©ª). Generate the pressure steps.R1 KALIBRERING AV FULL SKALA (TRYCK) FULL SCALE CALIBRATION (PRESSURE) Denna procedur är endast inkluderad i denna manual för dokumentation och får endast utföras av ett auktoriserat kalibreringscenter och endast vid absolut behov. bekräfta med knapp dp SET. WARNING : These procedures are included in this manual for documentation. Ändringar av detta slag avslutar giltighet av tryckmätarens SIT certifiering.idroscan Skötselinstruktion . P0 Tryck ZERO och bekräfta med SET. Ställ in trycksteg med knappar (©ª). set the pressure values 20%(P1). 17 . 60%(P3). Select the password 3124 (©ª). confirm with dp SET. 40%(P2). 60%(P3). which also invalidate any manometer SIT certification .533. confirm withSET P0000 Open the hydraulic circuit to have zero pressure P0 Press the ZERO key and confirm with SET. but must be performed by authorized calibration centers and only if necessary.version 2010-01 . bekräfta med knapp SET. P0000 Välj lösenord 3124 (©ª). 80%(P4) och 100%(P5). Ställ in antal decimaler (©ª). sätt värde P1…P5 20%(P1). AEP transducers disclaims any liability with respect to measurement errors or malfunctions that may result from not properly enforced regulations. For the VACUUM calibration set the password 2124 VACUUM and repeat the above procedure from -P0 to -P5 Håll ned ON och PEAK knapparna i några sekunder.Operating Manual MO. AEP transducers avsäger sig allt ansvar för fel som orsakats av ändringar som ej utförts av auktoriserat kalibreringscenter. Keep the ON and PEAK keys pressed for some seconds.

Välj XX till 00 = AV eller 01 = PÅ sida. 1 bit stop. Select XX to 00 = OFF.Välj XX till 00=1. Ingen paritet. 18 . 01=ON p7XXcr Positive Peak. Select XX from 00 to 99 p3XXcr Resolution. LB if presents indicates a low battery condition Command and programming string to send to the manometer. För att avläsa manometers tryck sänd följande sträng: p000cr Följande svar kan avläsas : SXX. 03=10 p4XXcr Auto Off Time. 01=ON Programeringskoder att skicka till mätaren: p2XXcr Digitalt filter. Välj XX från 01 till 30 p6XXcr ZERO funktion. 01=ON p8XXcr Negative Peak. Notera: Baud rate ställs in i meny inställning. RS232C SERIAL COMMUNICATION PROTOCOL Protocol: 8 bit data. Note: The Baud Rate is set in the Setting Menu.XXX Tryck med decimal punkt UM Enhets kod : 03=bar Z Indikerar att funktion ZERO är aktiv PY Indikerar att funktion PEAK är aktiv.XXX UM Z PY LB cr S sign + / XX. 1 bit stopp. Välj XX till 00 = AV eller 01 = PÅ p8XXcr PEAK. 01=2. Select XX to 00=1. Select XX from 01 to 30 p6XXcr ZERO. 03=10 p4XXcr Auto off tid. Välj XX från 00 till 99 p3XXcr Upplösning.XXX UM Z PY LB cr S Tecken + / XX. 01=2. 02=5. Select XX to 00 = OFF.XXX Pressure with the decimal point UM Unit code 03=bar Z if presents indicates that the ZERO function is activate PY if presents indicates that the PEAK function is activate positive(p+) or negative (p-).version 2010-01 . Select XX to 00 = OFF. (p+) eller (p-) LB Indikerar låg batterinivå To read the manometer pressure send the following string: p000cr The answer will be the following string : SXX.IDRO. NO parity.533. Välj XX till 00 = AV eller 01 = PÅ p7XXcr PEAK+ funktion.R1 PROTOKOLL SERIELL KOMMUNIKATION RS232 Protokoll: 8 bit data.idroscan Skötselinstruktion .funktion.Operating Manual MO. 02=5. p2XXcr Digital Filter.

Batteries consumption is signaled by the LbAtt message.5V) med en livslängd på cirka 1 år. WARNING: If the instrument won’t be used for long time it is suggested to REMOVE batteries from manometer. 19 .version 2010-01 .533. Varning för låg batterinivå visas på display med LbAtt. ALKALINE batteries shall be either recycled or disposed properly. Vid byte av batterier. Mätningar utförda med låg batterinivå kan bli missvisande så byt snarast ut batterierna. rengör kontakter från eventuell oxidering och kontrollera så att kontaktytorna ligger spända mot batterierna.) MO. with an average autonomy of 1 year. Verify the electrical contact also in presence of malfunctions. OBSERVERA: Om mätaren inte kommer att användas under längre tid rekomenderar vi att batterierna demonteras. Alkaline batterierna lämnas till återvinningscentral enligt gällande miljölag.R1 BATTERIES REPLACEMENT The instrument is supplied with 2 not rechargeable Alkaline batteries (AAA type 1. (Detta kan oxå kontrolleras vid eventuella problem med mätaren. the measurements performed during this phase could be altered: replace therefore the batteries. During this operation clean up the clips contacts from possible oxydation and check the pressure exerted by external flaps on each battery: please increase it if necessary.Operating Manual BYTE AV BATTERI Mätaren levereras med 2 st icke laddningsbara Alkaline batterier (typ AAA 1.IDRO. sida.idroscan Skötselinstruktion . Tryck till dem vid behov.5V).

R1 DISPOSAL Deliver the instrument to companies specialized in scrapping according to the laws in force in the country where intrument is sold.Operating Manual ÅTERVINNING Leverera mätaren till återvinningsstation miljölagstiftning i det land den används. UUUUU -LLLLL HHHHH LbAtt enligt gällande MO. 20 . higher than its nominal rate. Please change batteries sida.533.0 bar Negative Overload: the manometer is measuring a vacuum higher than –1 bar Varning: Warning: om manometern blivit utsatt för övertryck kontrollera om if an overload occurs. check if calibration has been altered.idroscan Skötselinstruktion . FELMEDDELANDE ERROR MESSAGES Positivt Övertryck : trycket i systemet är högre än mätarens Positive Overload:the manometer is measuring a pressure högsta mätvärde. Utom skala: displayens antal tecken har överskridits (99999). Low Battery : battery level is low. Låg batterinivå: byt batterier omgående. Out of the Scale: the instrument shows the overflow of display phisical limit (99999). Negativt Övertryck: vakuum i systemet är högre än -1.version 2010-01 .IDRO. kalibreringen ändrats.

Operating Manual MO. 21 .version 2010-01 .R1 RS232C KONTAKT RS232C CONNECTION Canon 9 polig SUB D hona Canon 9 poles SUB D female idroscan idroscan PC .533.HOST PC .IDRO.idroscan Skötselinstruktion .HOST GND GND RX TX RX TX DCD DCD Pin 1) DCD Pin 2) RX Pin 3) TX Pin 5) GND Pin 1) DCD Pin 2) RX Pin 3) TX Pin 5) GND sida.

R1 DIMENSIONS (mm) sida.IDRO.533.Operating Manual BYGGMÅTT (mm) MO.idroscan Skötselinstruktion . 22 .version 2010-01 .