You are on page 1of 7

Basisopdracht:  digitaal  prentenboek  

 
In  PowerPoint  is  het  mogelijk  om  zelf  een  digitaal  prentenboek  te  maken.  Om  het  digitale  prentenboek  in  
PowerPoint  samen  te  kunnen  stellen,  heb  je  drie  onderdelen  nodig:  
 
1. De  afbeeldingen  
2. De  tekst    
3. De  geluidsopnames    
 
 
1. De  afbeeldingen  
 
Er  zijn  verschillende  mogelijkheden  voor  de  afbeeldingen  van  het  digitale  prentenboek.    
a. Zelf  tekeningen  maken  op  papier  (met  bijvoorbeeld  kleurpotlood,  wasco,  verf,  etc.)  Deze  
tekeningen  kun  je  inscannen.  Let  er  op  dat  de  originele  tekeningen  niet  groter  dan  A4  formaat  
zijn,  anders  passen  ze  niet  in  de  scanner.  
Sla  de  scans  op  als  .jpg  of  .png  met  een  maximale  resolutie  van  800  x  600.  Hiervoor  kun  je  
programma’s  gebruiken  als  Paint.Net,  SumoPaint,  Photoshop  of  Pixelmator.  
b. Foto’s  maken.  Het  voordeel  hiervan  is  dat  de  afbeeldingen  direct  digitaal  beschikbaar  zijn,  
inscannen  hoeft  dus  niet  meer.  Wel  is  het  verstandig  om  de  foto’s  te  verkleinen  naar  800  x  
600,  anders  zijn  ze  veel  te  groot  (en  wordt  het  digitale  prentenboek  erg  traag!).  Het  nadeel  
van  werken  met  foto’s  is  dat  je  veel  tijd  kwijt  bent  met  het  maken  van  de  foto’s  zelf  
(bijvoorbeeld  voor  het  bouwen  van  een  set)  
c. Digitale  tekeningen  maken  in  het  programma  Paint  of  online  in  Google  Drive  De  tekeningen  
zijn  dan  direct  digitaal  beschikbaar.  Het  nadeel  is  dat  het  waarschijnlijk  geen  kwalitatief  goede  
tekeningen  oplevert  (ongeschikt  voor  een  BVO  opdracht),  maar  het  is  wel  een  goede  oefening  
in  muisvaardigheid.  
 
Instructievideo  fotobewerking:  https://youtu.be/OAFISclpbMM    
 
2. De  tekst  
 
Elke  afbeelding  komt  op  een  aparte  dia  in  PowerPoint  met  daarop  de  bijbehorende  tekst.  De  tekst  is  
heel  belangrijk.  Het  verhaal  moet  helemaal  klaar  zijn,  voordat  je  met  de  afbeeldingen  begint.  Zo  kun  
je  de  tekst  verdleen  per  afbeelding.  De  tekst  mag  hooguit  twee  zinnen  per  dia  zijn,  met  natuurlijk  
passend  taalgebruik.  Je  kunt  heel  goed  woorden  vanuit  een  thema  hierbij  gebruiken.  Het  is  mogelijk  
dat  de  leerkracht  het  verhaal  schrijft,  maar  de  leerlingen  kunnen  ook  met  elkaar  het  verhaal  schrijven.  
 
3. De  geluidsopnames  
 
Je  spreekt  de  tekst  in  met  behulp  van  een  microfoon.  Met  het  programma  Geluidsrecorder  
(Windows),  GarageBand  (Mac)  of  Audacity  (Windows  &  Mac)  kun  je  eenvoudig  geluid  opnemen.  Ook  
kan  het  vaak  met  een  app  op  een  smartphone.  Er  zijn  talloze  bestandformaten  voor  audio.  Het  beste  
werkt  .mp3.  Via    http://www.zamzar.com  is  het  eenvoudig  om  bestanden  te  converteren,  mocht  je  
een  ander  audio  formaat  hanteren.  
 
Belangrijk  is  om  alle  opnames  als  aparte  bestandjes  op  te  slaan.  In  PowerPoint  is  er  dan  per  dia  één  
afbeelding,  één  tekstvak  en  één  geluidsopname.  
 
Instructievideo  audio  opnemen:  :  https://youtu.be/T9f2K8-­‐eZF0    
 
 

1  

Open  het  programma  PowerPoint.  Standaard  opent  zich  onderstaand  scherm.  
 

 
 
Het  is  handig  om  op  een  compleet  lege  dia  te  werken.  Om  de  indeling  van  een  dia  te  wijzigen,  kies  je  voor  
Indeling  (zie  rode  kader  hierboven)  en  vervolgens  voor  Leeg.  
 
Op  de  lege  dia  kun  je  de  afbeeldingen  invoegen.    
Kies  voor  het  tabblad  Invoegen  en  vervolgens  voor  Afbeelding.  
 

 

 
Blader  naar  de  juiste  map  waarin  alle  afbeeldingen  staan  en  selecteer  de  eerste  afbeelding.  

 

2  

Wanneer  de  afbeelding  is  geselecteerd,  is  in  het  lint  ook  het  tabblad  Opmaak  beschikbaar.  
 

 

 
In  dit  tabblad  (zie  hierboven)  kun  je  allerlei  opties  voor  de  afbeelding  instellen,  zoals  uitlijning,  grootte,  
helderheid,  randen  en  bijsnijden.  
 
Als  de  afbeelding  naar  wens  is,  kan  de  tekst  worden  toegevoegd.  
Kies  in  het  tabblad  Invoegen  voor  Tekstvak.  De  muis  verandert  in  een  richtertje  waarmee  naar  wens  een  
tekstvak  getrokken  kan  worden.  
 

 
De  tekst  in  het  tekstvak  kan  als  gewone  tekst  worden  opgemaakt  via  de  opties  in  het  tabblad  Start.    
 
Ook  het  tekstvak  zelf  kan  worden  opgemaakt  met  speciale  opties.  Wanneer  het  tekstvak  is  geselecteerd,  
verschijnt  het  tabblad  Opmaak  in  het  lint.    
 
 
Wanneer  de  tekst  naar  wens  is,  kan  de  
geluidsopname  worden  toegevoegd.  
 
Kies  voor  het  tabblad  Invoegen  en  vervolgens  
voor  Geluid.  Blader  naar  het  juiste  
geluidsbestand.  

 

 

3  

Er  verschijnt  een  pop-­‐up  venster.  
 

 
 
Kies  hier  voor  Automatisch.  
 
Het  icoontje  (luidspreker)  verschijnt  midden  op  de  dia  (deze  kan  door  de  afbeelding  lastig  te  zien  zijn).  
Versleep  het  icoontje  naar  een  hoek  van  de  dia.  Het  is  fijn  als  deze  zichtbaar  blijft,  dan  kan  het  geluid  
gemakkelijk  vaker  worden  afgespeeld  door  er  op  te  klikken.  
 

 
 
Wanneer  het  icoontje  van  de  geluidsopname  is  geselecteerd,  verschijnt  in  het  lint  het  tabblad  Opties  
waar  extra  instellingen  voor  het  geluid  mogelijk  zijn.  
 

 

 
 
De  eerste  dia  is  nu  klaar.  Via  het  tabblad  Start  is  het  mogelijk  om  meer  dia’s  in  te  voegen.  Zo  kan  het  
gehele  digitale  prentenboek  worden  samengesteld  (zie  hieronder).  

 

4  

 
Wanneer  de  PowerPoint  in  Diavoorstelling  wordt  gezet,  speelt  automatisch  de  geluidsopname  per  dia  af  
en  kan  het  digitale  prentenboek  worden  gelezen  door  de  leerlingen.  
 
Het  is  echter  wenselijk  om  extra  duidelijke  navigatie  toe  te  voegen  op  de  dia’s.  
 
Ga  naar  de  eerste  dia  en  kies  via  het  tabblad  Invoegen  
voor  Vormen  en  Blokpijlen.  De  muis  verandert  in  een  
richtertje  waarmee  een  pijl  getekend  kan  worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teken  een  pijl  onderaan  de  dia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

5  

Selecteer  de  pijl  in  kies  via  het  tabblad  Invoegen  voor  Hyperlink.  
 

 
 
Kies  in  het  pop-­‐up  venster  voor  Plaats  in  dit  document  en  vervolgens  voor  Volgende  dia.  Klik  op  OK.  
 

 
 
In  de  diavoorstelling  is  het  nu  mogelijk  om  naar  de  volgende  dia  te  gaan  door  op  de  pijl  te  klikken.    
 
Door  op  elke  dia  deze  navigatie  toe  te  voegen,  kunnen  leerlingen  gemakkelijk  door  het  digitale  
prentenboek  bladeren.  
 

 
 

6  

Op  de  laatste  dia  kun  je  een  stopteken  toevoegen  (ook  via  Invoegen  >>  Vormen).  
 

 
 
Selecteer  het  stopteken  en  kies  via  het  tabblad  Invoegen  voor  Actie.  
 
Kies  in  het  pop-­‐up  venster  bij  Hyperlink  naar  voor  Voorstelling  beëindigen  en  klik  op  OK.  
 
Door  vanuit  de  diavoorstelling  op  het  stopteken  te  
klikken,  sluit  automatisch  de  diavoorstelling.  
 
 
 
 
Het  digitale  prentenboek  is  nu  klaar.  Natuurlijk  is  
het  mogelijk  om  extra  animaties  toe  te  voegen.  
 
Vergeet  niet  om  de  PowerPoint  goed  op  te  slaan!  

 

7