You are on page 1of 2

Historia Firmy Boskamp do roku 1945

W 1835 r. Wilhelm Rose, właściciel apteki "Zum weissen Schwann" w Berlinie zaczął
wyrabiać z żelatyny kapsułki, w których można było umieszczać leki.
Kolejnym nabywcą i producentem leków był Johann Lehmann.
W roku 1885 apteka wiejska Georg Gustav Pohl w Drewnicy (Schoenbaum) koło Gdańska
(uruchomiona w 1878 r.) zaczęła umieszczać swoje leki w sprowadzanych z Berlina
kapsułkach odpornych na soki trawienne w żołądku.
W 1890 r. aptekę G. Pohla w Drewnicy kupił Otto Eisengarten.
W roku 1915 aptekarz gdański Kurt Boskamp ożenił się z Heleną Eisengarten, córką Ottona
i w 1919 r. przejął kierowanie jego firmą, która prawdopodobnie zachowała swoją pierwotną
nazwę "G. Pohl". Po dwóch latach został wspólnikiem a w 1924 r. jedynym właścicielem
firmy. W 1922 r. firma należąca do Boskampa przejęła od Johanna Lehmanna w Berlinie,
firmę produkującą kapsułki żelatynowe "Capsules - Fabrik Berlin".
W 1924 r. Kurt Boskamp wypuścił na rynek silnie rozcieńczoną nitroglicerynę, jako środek
przeciwko "anginie pectoris" w kapsułkach żelatynowych pod nazwą Nitrolingual.
Firma Boskampa, nadal produkująca kapsułki przeniosła się w 1929 r. z Berlina do Malborka.
Tam funkcjonowała pod nazwą "Vereinigte Gelatinekapsel - Fabriken Pohl und Lehmann
GmbH Marienburg - Westpreussen. Firmą - Matką (Stammhaus) była firma G. Pohl we wsi
Schoenbaum, obecnie Drewnica koło Gdańska, założona w roku 1878. Produkcja firmy
wywodziła się z tradycji produkcyjnej firmy "Berliner Kapselfabrik Johann Lehmann,
Berlin", założonej w Berlinie w 1835 roku.
W Malborku powierzchnia firmy obejmowało około 5000 metrów kwadratowych na terenach
byłej zajezdni kolejowej w dzielnicy Piaski (Sandhof) przy ulicy Portowej (Hafenstrasse).
W Malborku produkowano preparaty farmaceutyczne, zarówno jako maść oraz w ampułkach,
a zwłaszcza w medycznych kapsułkach żelatynowych, zawierających takie specjalności firmy
jak Gelodurat (kapsułki rozpuszczalne w jelicie wąskim), Blennosan, Chenopodiol, Gelokal,
Mutaflor, Nitrolingual, Pohls Haematogen.
W 1935 firma farmaceutyczna Boskamp z Gdańska uruchomiła nowy zakład produkcyjny w
Starogardzie. W tymże roku Boskamp wypuścił na rynek nowy środek przeciwko bronchitowi
i zapaleniu zatok czołowych "sinusitis" Gelomyrtol (Mukopharmakon). W latach
trzydziestych, dwudziestolecia międzywojennego, była to największa inwestycja
przemysłowa.
W roku 1936 u Boskampa uruchomiono ampułkarnię i rozpoczęto (prawdopodobnie na
licencji firmy "Bayer" z Leverkusen) produkcję Splarsonu, Novokainy oraz Supraveniny.
Od połowy 1941 do 1944 roku nastąpiła rozbudowa zakładów farmaceutycznych Boskampa
w Starogardzie. W okresie największych sukcesów militarnych Rzeszy Niemieckiej, Firma
Boskampa przejęła czasowo na potrzeby ampułkarni, laboratoryjne i magazynowania
wyrobów gotowych pomieszczenia byłego Państwowego Monopolu Tytoniowego, Domu
Handlowego Braci Gumińskich, synagogi, budynku bractwa kurkowego poza miastem a
nawet część koszar przy obecnej ulicy Paderewskiego. Przyczyną rozbudowy zakładu było
rosnące zapotrzebowanie Wehrmachtu na leki.
Jak pisze w swoim opracowaniu Józef Milewski "Kociewie w latach okupacji hitlerowskiej",
w pierwszym kwartale 1944 roku zakład Boskampa w Starogardzie zatrudniał 471
pracowników. Początkowo własna synteza stanowiła tylko nieznaczny odsetek produkcji,
gdyż właściwie finalizowano tu i konfekcjonowano półfabrykaty sprowadzane z firmy
"Bayer". W późniejszym okresie prawdopodobnie produkowano tu cyklon, używany w
komorach gazowych do zabijania ludzi.

W tym okresie zatrudnienie załogi w przedsiębiorstwie Boskampa wzrosło do około 1000
osób, głównie Polaków, w tym około 70% kobiet. Według informacji od osoby, która w latach
wojny przebywała w Starogardzie, jednym z kierowników produkcji u Boskampa był polski
farmaceuta Paweł Pałkowski (być może Paukowski). Jego matka mieszkała w Starogardzie
przy ulicy Skarszewskiej (idąc od ulicy Hallera).
Okres od stycznia do marca 1945 roku to demontaż i wywóz wartościowych urządzeń i
maszyn fabrycznych, przydatnych w procesie produkcji. Radzieckie lotnictwo dokonywało
bombardowań na zakłady przemysłowe. Firma Boskampa bardzo ucierpiała na skutek
nalotów lotniczych. W sytuacji trwającego zagrożenia, wiele maszyn i urządzeń aparatury
chemicznej zostało wywiezionych statkiem "Cremon" z Gdańska do Hamburga. Ich
demontażem kierował syn Kurta Boskampa - Arthur, który po śmierci ojca, w lutym 1945 r.
przejął zarządzanie przedsiębiorstwem. Rodzinie Boskamp również udało się wydostać
z oblężonego Gdańska i dotrzeć drogą morską do Hamburga. Po dopłynięciu do celu,
urządzenia fabryczne zostały przewiezione barką rzeczną do Itzenhoe. Latem 1946 r.
uruchomiono produkcję leków w budynku na terenie byłego poligonu wojskowego w
Lockstedt. Już po kilku miesiącach uruchomiono produkcję "Nitrogualu", który trafiał do
odbiorców.
Fachowcy a także klienci i dostawcy starej firmy wykazali swoją wierność i wkrótce można
było dostarczać na cały świat preparaty "Firmy "Pohl - Boskamp", w tym lek przeciwko
przeziębieniu "Geromyrtol". W 1979 r. firma przeniosła się do nowych pomieszczeń w
Hohenlockstedt.
Właściciel zakładu - Artur Boskamp, oprócz farmacji posiadał również swoje pasje, którymi
były poezja i malarstwo. Oprócz tekstów własnych, publikował także poezję tworzoną przez
lekarzy, organizował również liczne wystawy. W 1991 roku Arthur wycofał się z aktywnej
działalności zawodowej aby intensywniej zająć się swoimi pasjami - malarstwem i poezją.
Zmarł dnia 12 stycznia 2000 roku po krótkiej, ciężkiej chorobie.
Po wojnie zakład Kurta Boskampa został znacjonalizowany.
W latach 1945 - 1949 zniszczone wojną obiekty fabryczne odbudowywano. Pierwszym
produktem powojennym była woda redestylowana.
W 1951 roku po reorganizacji, została zmieniona nazwa przedsiębiorstwa na Starogardzkie
Zakłady Farmaceutyczne "Polfa", która obowiązywała do 1995 r.
w 1959 zakład wchodzi do Zjednoczenia Przemysłu Farmaceutycznego "CIECH" - Centrala
Importowo - Eksportowa Chemikaliów.
W latach osiemdziesiątych minionego wieku, w Starogardzkich Zakładach Farmaceutycznych
"Polfa" było zatrudnionych około 3000 osób.
Dnia 20 lipca 2000 r. Skarb Państwa sprzedał zakład Holdingowi Spectra Sp.z o.o. z siedzibą
w Warszawie, należąca większościowo do Jerzego Staraka, który jest Prezesem Zarządu.
Od 2001 r. za promocję i sprzedaż produktów "Polpharmy" jest odpowiedzialne Biuro
Handlowe z siedzibą w Warszawie.
W lipcu 2010 r. "Polpharma" przejęła od firmy "Bioton" SA, Spółkę Medana Pharma SA
w Sieradzu, która jest firmą produkującą i sprzedającą antybiotyki.
W starogardzkiej i warszawskiej "Polpharmie" obecnie zatrudnionych jest około 2600 osób.
Prezesem Zarządu "Polpharmy" w Starogardzie Gdańskim był od stycznia 2010 r.
Jacek Glinka. Wiceprezesami byli: Theodore Illopoulos, Bożenna Kozakiewicz, Brina Ornik
i Krzysztof Rabiański. Członkami Zarządu byli: Tomasz Moys i Zbigniew Miryn. Jednym z
obecnych prokurentów jest Stefan Lubawski.
Obecnie w Zarządzie Firmy zasiadają: Bożenna Kozakiewicz, Rajmund Martyniuk,
Francois Menard, Tomasz Moys, Krzysztof Rabiański, Hannes Teissl i Andrzej Dziuban.