You are on page 1of 19

Tingkatan 1- Unit 1: Kedudukan 位置

1. Kedudukan 就是位置,
2. 可用 koordinat 和 titik rujukan 来鉴定。
3. Koordinat
a. 根据 lajur 和 baris
b. Lajur(列)是直的;Baris(行)是横的
c. 图解:

4. Titik rujukan
a. 以某样东西的位置来鉴定某样东西的位置
b. 比如,ali 坐在 ahmad 的东南方向

Tingkatan 1- Unit 2: Arah 方向
1. Arah 就是方向,
2. Arah Mata Angin Kompas:
a. 四方向:

b. 八方向:

Tingkatan 1- Unit 3: Skala dan Jarak 规模&距离

Kb.P.蓝色代表 air or sungai 4.Kg. saliran. Simbol Budaya . Gunung . Jeram . Ladang . Jarak 就是距离, 2. Skala nyata: 1cm mewakili 1km Jarak 1.Ldg. Warna simbol .B. Singkatan 简写 . Balai polis . Pulau .A. Kampung . penanaman 等等 3. Simbol Fizikal dan Simbol Budaya a. Perkuburan .Hosp.P.G.红色代表 jalan or lorong .K.Ct. jumlah penduduk 之类的 2. Kuala . Alur . Bukit .青色代表 tumbuhan or tanaman .所有 perbuatan manusia,就是 bangunan. jumlah hujan tahunan 等轻微的变化 Tingkatan 1.J. Peta 就是地图, 2. Jarak relatif 就是跟 masa 和 kos 有关的 Tingkatan 1.P. Simbol Fizikal . Jadual 的资料容易又快明白 Graf 图表 1.代表所有 alam semula jadi,比如 bentuk muka bumi. tumbuh-tumbuhan semula jadi b. Pemerhatian 观察,Temu bual 访谈,Banci 调查,Soal selidik 问卷,Tinjau siasat 审查询问,rujukan kepustakaan 参考 Jadual 表 1. Jarak mutlak 就是以 km 为单位的距离 3.D. Cangkat . Graf Garisan 一般用来做 suhu tahunan.Bt. Graf Bar Mudah 一般用来做 jumlah pengeluaran.Unit 4: Graf 图表 搜集资料 1. Skala 可分为 2 种: a. Hospital . Skala Lurus b.Unit 5: Peta 地图 Peta 1. Pejabat Daerah .Skala 1. petempatan. Skala 就是规模, 2.

Stesen Kastam . Rumah Perhatian . Stesen Kaji Cuaca .T.K.. Tanjung .Tk. Tali Air .Singgora 3 Bintang (Gunung Bintang 在此,1880m) 4 Keledang 5 Titiwangsa/Besar(Malaysia 最大的山脉)Gunung Korbu 在此,2182m 6 Benom(Gunung Benom 在此,2108m) 7 Tahan(Gunung Tahan 在此,2187m. Murud 之间) 15 Pergunungan Iran 16 Pergunungan Hose 17 Kapuas Hulu 18 Kelinkang Siatem Gunung Lipat 1.Tg. Sungai .Pdg. lembangan 盆地.Kc. Srk(Banjaran & pergunungan) 14 Tama Abu (G.SM 最高的山) 8 Pantai Timur 2.P. Parit .Pang. Sbh(Banjaran) 9 Crocker(Gunung Kinabalu 在此,4104m 东南亚最高) 10 Trus Madi(Gunung Trus Madi 在此,2597m) 11 Witti 12 Maitland 13 Br***ey 3. Permatang .A. tanah pamah 低地. Teluk Tingkatan 1.Sg.Sek. Sekolah .P. Mulu and G.R.S.Unit 6: Bentuk Muka Bumi 地球表面 Kedudukan Malaysia . Pangkalan .马来西亚的 keluasan 大概是 329733 平方 km Bentuk Muka Bumi Malasyia .S.R. dataran 平原. SM(Banjaran) 1 Nakawan 2 Kedah.Pt. Pejabat Pos . 受 Pergerakan kerak bumi 影响 .R. Rumah Rehat .Pmtg.P.由 tanah tinggi 高原. pinggir laut 海边组成 1. Padang .

tanah pamah 的重要性: a.Penanaman Getah dan kelapa sawit 橡胶和棕榈 .因为多数 kegiatan ekonomi 都要在 tanah pamah 运行 b. Banjaran Andes.35 百万年前已成(35juta) . 图解: Gunung lipat muda 和 Gunung Lipat Tua 的 Perbezaan Gunung Lipat Muda . M'sia 是 Banjaran Gunung Asia 的一部分 3.例子:Banjaran Appalachian. kawasan perlombongan 采矿区 . kawasan pertanian 种植区 .仍会爆发、地震 .适合发展 e.250-600 百万年前已成 . Banjaran Ural.建筑价钱便宜 d. Banjaran Himalaya Gunung Lipat Tua . tumpuan kereta api dan jalan raya 铁路和公路建筑区 .很多矿物 c. 排水系统好 .高、粗、不稳 .很多 tanih aluvium(冲积土) . tumpuan penduduk dan petempatan 人口集中点、定居点 . Banjaran Titiwangsa Tanah Pamah 1. tapak perindustrian 工业区 . Banjaran 由印度的 Pusaran Pamir 开始 4.Penanaman padi 水稻 .过于活跃的 proses penggondolan 使得山脉很矮很秃(gondol) .例子: Banjaran Rocky.2.很多 tanih laterit(赤红壤).稳固 .

Teluk .提供 kayu bakau .美丽的沙滩 Ciri . Sarawak e. Langkawi.Teluk Ramunia. Pulau .Pinggir Laut 1. N9 Contoh b.度假区 Kepentingan . Srwk c.向海突出的陆地 . Johor .向陆地突出的海 .很多树木 . Kedah d. 图解: 2.PD. Pantai berpasir .Tanjung Datu. M'sia 的 bentuk muka bumi pinggir laut a.度假区 .Muara Sungai Rajang.休闲、度假区 . Tanjung . Pantai berlumpur .被海包围的陆地 .船只停泊区 .P.

和主要流域结合时,少过 90° . Sg.大多数河流和主要流域在山顶结合 e.cth: Sg.分成 5 种 a.水从山上留下的情况 .在石头硬度不相同的区域出现 . Sabah g.Tebing tinggi Kudat.和主要流域并行或差不多并行 .f. Tebing tinggi . Jejala . Sbh . Selari .在石头硬度相同的区域出现 . Gegelang . Srwk Pola Saliran 1.Sungai Perak c.在陡峭的斜坡出现 . Jejari .由硬石头组成 .进入主要流域时,大约 90° . Pentas Benua .好像树枝的形状 .河流 hakis 掉软石头 .水从山上留下的情况 .渔业区 . Reranting .灯塔区 . Pahang.Sungai Kinabatang d.浅海区(X melebihi 180m) .pantai timur SM. Kelantan b.

景物美,空气清新,可作为旅游胜地(例子:Tanah Tinggi Genting) 2.图解: Tingkatan 1.多数 Sabah dan Sarawak 的河流从 kws pendalaman 流向 Laut Selatan China.. Sungai Perak) 4.大多数河流和主要流域在山脚结合 Saliran di Malaysia .多数 SM 的河流从 Banjaran Titiwangsa 出来,流向 Selat Melaka 或 Laut Selatan China . 高地适合种植 Tanaman hawa sederhana(例子:Cameron Highlands) Tanah Pamah . .会经过 3 大部分:peringkat hulu.Unit 7: Potensi dan Halangan Bentuk Muka Bumi Terhadap Kegiatan Manusia 地球表面的潜能和障碍对于人类的活动 Tanah Tinggi 1.(例子:Empangan Temmenggor. hilir. 大雨就会形成河流。河流来自高山(集水区),可以 menjana kuasa hidroelektrik. 有趣的石灰岩洞,可发展为旅游胜地(例子:batu caves) 3. Laut Sulu Bentuk Muka Bumi Sepanjang Aliran Sungai . tengah.

52m) 4. 那个湖叫 Tonle Sap 2. 珊瑚生长区(pertumbuhan batu karang) Saliran 1. 成为水的来源,灌输水给 penanaman padi 5. 橡胶和棕榈(例子:Sunagi Selatan Pahang) 4. 约 1300km 2. 为了减少土侵蚀,在上面种 rumput tutup bumi/做 tembok sistem 2. 船只停泊区 2. 旅游业(增加就业机会) 2. 发展为港口 4. 冬季(0℃->5℃) . 现在是我国的分区线 3. 这个 jaringan 很发展,就像公路一样,所以 bandar Bangkok 就称为"Venice Timur" 5. 弄直河尾的 liku-likuan ,因为要 memudahkan pengangkutan .后果:减少泥土受侵蚀 Thailand 的河流 1. 提供水源给 4. 发展为淡水鱼养殖场,长年营业 3. empangan 和 kolam 又可以拿来做养殖场,还有水力发电 c. 渔村 3. 水稻(例子:Dataran Kedah-Perlis) 3.原因: 熔岩肥沃、没地区种稻 . 河流叫 Menam Chao Phraya. 在上游建筑的 empangan 可以用来 menjana kuasa hidro elektrik 4.溜冰,雪上曲棍球 Pulau Jawa 的陡峭山 1. 如果没有处理好,滑坡和土侵蚀会发生 b. 河上进行 kegiatan "pasar apung" 4. 运输也需要河流,尤其是 kawasan pendalaman 的 6. Menam Chao Phraya 成为了 nadi lalu lintas(交通之脉) 3. 交通设备--铁轨、公路 Pinggir Laut 1. 成为发展区 6. 淡水鱼的来源 Kepentingan Pelbagai Bentuk Muka Bumi di Negara-negara lain Switzerland 的高山 1. 以前,河口是我国的交易中心和文明区 2. 建筑 empangan 或 kolam b. 陡峭的山 menyukarkan 公路的建筑 a. 适合成为种植地 2. 提供了就业机会 5. 快速流动的河流 a. 发展成为旅游胜地 7.1. 用来做 penjanaan kuasa hidroelektrik Kampuchea 的湖 1. 种稻 .5 百万人 Halangan Bentuk Muka Bumi terhadap Kegiatan Manusia 1. "Klong" 连接了所有小河流. 旱季时容易抓鱼(深度减少到 1.

Penghutanan Semula(造林) a. 就像 用猫头鹰来解决吃稻的老鼠 Tingkatan 1. memelihara 森林 b.Unit 8: Kesan Kegiatan Manusia Terhadap Alam Sekitar 人类的活动对于环境所带来的后果 Kesan Penebangan Pokok 1. rumput 5.Tingkatan 1. 种 spesis cepat tumbuh(快长的树木) b. 需改变成 pertanian tetap 4.2K hektar 公顷 的土) 2. 土崩,flora dan fauna 绝种,景观变化(perubahan landskap) Kesan Perindustrian 1. Hutan Simpan dan Taman Negara (森林保护区,国家公园) a. 使用生物来 mengawal makhluk perosak b. 会 mengganggu ekosistem(生态平衡) 3. 减少集水区(kws tadahan air) 6. 地球表面会 gondol(秃) 2. Projek Ladang Hutan Kompensatori(种满 35. 污染河流 4. 由西向东自转(barat ke timur) . 增加 tanih 的 asid 成分,使到泥土不肥沃 Kesan Pembinaan Jalan Raya 1. Mengurangkan penggunaan racun (减少使用毒剂) a. Menanam pertanian tutup bumi(种植覆盖作物) a. tumbuh-tumbuhan 绝种 6.5°或 23. 种植在 lereng bukit(山坡) b. 景观变化 2. Tanaman tutup bumi 的 contoh—— kekacang. 砍树使到珍贵的树种绝种 5. Mengurangkan Pertanian Pindah (减少轮作) a. 保护各种植物与动物 3. 政府制定毒剂量 6. Kaedah Biologi(生物方法) a. 砍伐山区,地球表面 menjadi gondol,被雨水侵蚀 2. baja kimis(肥料)、racun serangga(除虫剂)、racun rumpai(除草剂)的使用 2. 可分为 2 种——Putaran Bumi(自转),Peredaran Bumi(公转) Putaran Bumi 1. 使用 CFC(制作冰箱,冷气的职业) Langkah-langkah Pemeliharaan dan Pemulihan Alam Sekitar 1. 危害生物健康 5.Unit 9: Pergerakan Bumi di Dalam Sistem Suria 在太 阳系中的地球转动 Pergerakan Bumi 1. 被 tebang 的地区会 mengalami hakisan tanih(土侵蚀),会变荒芜(tandus) 3. 倾斜 66. 危害和干扰生物的栖息地(mengganggu habitat semula jadi hidupan liar) Kesan Kegiatan terhadap Alam Sekitar 1. 雨水会携带被侵蚀的土进河里,然后 menyebabkan banjir 和 menjejas hidupan akuatik 4.5° 3. 采石场(kuari),要炸山 5. 对着地球的 paksi(轴)自转 2. 污染河流,导致 banjir 4. 有毒气体释放,污染空气 3. 倒 sisa toksid 和 sampah 去河里,污染水源 4.

4. Matahari menegak di Garisan Khatulistiwa 2.Ogos——————Dis . Julat suhu harian 很大 .8℃到 12℃(内地) Angin 1.5℃到 10℃(海边) .Feb Luruh 秋——————Sep . 日夜同长 3. 日短夜长(南) 4.25 天 一圈 3. 23 Sep Solstis Musim Sejuk 1. 地球自转的后果: a. 21 Mac Solstis Musim Panas 1.Apr-Mei. 22 Dis Suhu 1. 日短夜长(北) 3. Pembiasan angin 风的折射 Peredaran Bumi 1. Julat suhu tahunan 很小 .27℃ 3.Feb——————Jun .Mei Sejuk 冬——————Dis .Nov——————Mac . 24jam 一圈 5. Siang dan Malam tidak Sama Panjang (日夜不同长) b. Sep-Okt 4. terbenam di Barat 太阳东升西落 b. 日长夜短(北) 3.Mei-Sep 3.Nov Panas 夏——————Jun . Angin Monsun Barat Daya (AMBD) . Min suhu .Ogos Ekuinoks Musim Bunga 1. Matahari terbit di Timur. 我国的温度常年处于高温状态 2. Matahari menegak di Garisan Sartan 2. 21 Jun Ekuinoks Musim Luruh 1. Air pasang dan surut 起潮退潮(不是月球影响吗? d. 日夜同长 3.1℃到 2℃ 4. Angin Sumatera (AS) . 365.Mei——————Sep . 地球公转的后果: a. Kejadian 4 Musim(形成四季) Musim 季节———Hemisfera Selatan———Hemisfera Utara Bunga 春——————Mac . Matahari Menegak di Gasisan Jadi 2. Kejadian Siang dan Malam 白天晚上的形成 c. 对着太阳公转 2. Angin Monsun Timur Laut(AMTL ) .Nov-Mac 2. 日长夜短(南) 4. Matahari Menegak di Garisan Khatulistiwa 2. 简单来说,就是这样: Jan AMTL Feb AMTL Mac AMTL Apr————AS Mei————AS———AMBD Jun————————AMBD Jul————————AMBD Ogo————————AMBD Sep————AS———AMBD Okt————AS Nov AMTL .

热气会上升,冷气就要替代它的位置 Hujan 1. 马来西亚常年接受 hujan lebat 2. 水分受太阳从早到傍晚蒸发(所以在傍晚下雨) 2.SM 的西海岸 . 潮湿的空气被迫上升(有山顶着) 2. 陆地冷,海面热 c. 这个就只能背了(年雨量 3000 开始,每次减 5 百,减到 2000 年雨量超过 3500mm(在高山地带,除了吉兰丹和登嘉楼) . 风从高气压移至低气压 6. 早上发生,陆地较快热 b. 如果空气的温度上升,湿度对比下降(因为空气中的水分蒸发) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Cuaca dan Iklim Malaysia Kedudukan 1.吉打的 Gng Jerai .NS 的 Daerah Jelebu & Kuala Pilah .SM 的西海 和 SM 内地 .Kuala Selangor 和 Selangor 之间的海滩 认识 Hujan Bukit 1. 总之, a. 蒸发后,形成水蒸气 3.Sbh 的北海岸 . Bayu Darat(陆风) a. 在傍晚下雨,连同 kilat dan petir Kelembapan Bandingan Udara 1. Bayu Laut (海风) a. 到了天上,空气变冷凝聚(pemeluwapan),然后下起雨来 3. 晚上发生,陆地较快冷 b. 陆地气压低,海面气压高 d.Titiwangsa 山脚 . 陆地气压高,海面气压低 d.吉兰丹和登嘉楼山脚 .Swk 的中间地带 年雨量超过 2500mm(内地海边地带,不受 AMTL 影响地带) . 风从高气压移至低气压(一样) 7. 陆地是 solid,比较快吸收热和释放热,海面是 liquid,比较慢吸收热和释放热 b. 陆地热,海面冷 c.霹雳的 Bkt Larut . 马来西亚不会受到极端的旱季 . 山后得到最少雨,成为 kws lindungan hujan Hujan Perolakan 1. 马来西亚的空气很潮湿,因为高温使得很多水分 sejat(蒸发) 2.Bnjrn Titiwangsa 的 Gng Batu 年雨量超过 3000mm(在海边地带,除了 Swk) .Sbh 内地 年雨量低于 2000mm(严重不受 AM 和 AS 影响地带) .Sbh 的西海和中间地带 年雨量超过 2000mm(严重不受 AM 影响地带) .Dis AMTL 5. 在天上 pemeluwapan(凝聚),然后形成积雨云(awan kulumonimbus) 4. 雨量最多的地区--面对 angin lembap(潮湿空气)的山坡 4.SM 的内地东海岸 和 SM 南部 .

60° Mediterranean. 夏季 15℃-20℃ 2. 最高温--42. 7. 马来西亚被宽大的海洋包围 2. Siberia. 然后 5 月到 9 月就是 AMBD. kapas. sayur-sayuran(小麦,棉花,谷物,蔬菜) 季风前 Mac-Jun 干燥,不能种植,做准备(挖井、湖,修理房屋) 季风时 Jun-Sep 开始下雨,植物开始生长,农夫开始耕田 季风后 Sep-Nov 植物开始变黄,农夫开始收割,畜生的食物和收割成果收起来,羊的繁殖期 Zon Sederhana Siberia(iklim siberia) 1. 因为较低的地方土比较多,得到较多的热 Kepulauan 1. 很难 menjalankan kegitatan pertanian 因为干燥的天气 10. Laurentia——————————45°. 年雨量很少,因为季风从陆地飞向海面 3. -1℃ = +165m 2.就和上面的情况相反 Ketinggian 1. 90%的年雨量是在 Jan-Sep 4. 11 月时,中亚是冬季,澳大利亚刚好是夏季 3.45° Gurun Panas. 年雨量--0 到 250mm 2. AMBD 2. 也不会受到台风(taufan)和热带气旋(siklon tropika)的干扰 3. zon sederhana.90° British. Nomad 的屋子用 jerami (干草)和 dahan-dahan kayu,也有定居的 Nomad l2.Unit 10: Pengaruh Cuaca dan Iklim Terhadap Kegiatan Manusia 天气和气候对人类活动的影响 1. Nomad 只好搬来搬去找草给他们的饲养动物 11. 主要活动——饲养动物 8.4℃ (Mei) 5. 分为 3 种,zon panas. Zon Sejuk 65°U/S 到 90°U/S Iklim-iklim Artik/Tundra—————————————— 60°. Steppe. unta. keladi. 前面说过,冷的地方气压较高,也就是说会移向气压较低(较热)的地方 4. bijian. Lembu 和 Unta 用来 mendapatkan susu. Kambing. 我国受到 2 种季风的干扰--AMTL. biri-biri.10° Zon Panas /Zon Tropikal Gurun Thar(iklim gurun panas) 1. 住在 Gurun Thar 的人叫 nomad. Sudan/Savana. Zon Panas 0°U/S 到 30°U/S 3. Monsun Tropika——10°. 晚上,比较慢释放热能的还就会增加图的热(使得温暖) Tingkatan 1. membajak tanih 9. Zon Sederhana 30°U/S 到 65°U/S 4.6℃ (Jan) 6. 通常 siklon tropika 发生的地带是在 6°U 到 20°U 之间 Angin Monsun 1. China————————30°. 冬季(-5)℃-(-17)℃ . mengangkat barang.2.30° Khatulistiwa———————————————0°. 最低温--7. zon sejuk 2. 白天,比较慢吸收热能的海就会减低土的热 3. Nomad 住在有水源的地方,种 gandum.

Kereta salji. 使用 kayak. singa laut. umiak(Umiak 是大船,用来 ikan paus 鲸鱼) c. 以上的活动使到大量的二氧化碳被释放,吸收热能,导致温室效应 Jerebu 1. 针叶树林也是 habitat hidupan liar 14. 减低视力 Hujan Asid 1. getah. rai. sayur-sayuran 7. 种植 oat. fleks (燕麦,黑麦,土豆,??) 9. Tanah Tinggi Cameron Highlands dan Kundasang 的 suhu tahunan 18℃, 6. 在冬天时砍树,因为针叶树(pokok konifer)的胶乳冰冻,容易砍,而且冰冻的地面更是让木材可以拉到河去 13. 这些气体吸收太阳的热能,导致地球温度上升 3. 工厂的排放气体 2. 这个期间,渔夫到工厂打工或者维修船只 Tingkatan 1. 砍伐业,二氧化碳增加,氧气减少 Kesan Rumah Hijau 1.3. 主要经济活动—kegiatan pembalakan(砍伐业) 11. 降水量很少,250mm,下雪(bentuk salji) 3. 夏天时, a. 化石燃料的使用,公开焚烧,砍伐业 2. Cuaca 和 Iklim 主要影响 petani dan nelayan 3. Julat suhu Tahunan = >30℃ 4. ubi kentang. 冬季很冷很长,-4℃ 到 -22℃ 2. koko 5. Eskimo 住在 igloo, b. 适合种植业,种植 padi. 工厂释放的 SO 和 NO2(sulfur dioxide & nitrogen dioxide) .Unit 11: Pengaruh Manusia Terhadap Cuaca Dan Iklim 人类对天气和气候的影响 Kesan Kegiatan Manusia Terhadap Cuaca Dan Iklim Peningkatan Suhu 1. Bentuk Salji -> Musim Sejuk 7. beruang kutub 极熊. 打猎,猎物有 Anjing laut. 冬天时诱捕动物,动物的毛发和皮可以做成皮制品 15. kelapa sawit. 穿厚毛衣, c. musang Artik. ikan Pengaruh Cuaca dan Iklim terhadap Kegiatan Ekonomi Malaysia 1. 养殖 lembu daging 和 lembu tenusu (肉牛,奶牛) 10. 冬季时,Greenland 的晚上比白天长(全部冬天都是日短夜长)(中冬太阳不会崛起) 4. Skuter salji(雪上交通工具) 6. 夏季时,Greenland 的晚上比白天短(全部夏天都是日长夜短)(仲夏太阳不会下山) 5. 主要的 kegiatan ekonomi——种植业、渔业、矿业、砍伐业、发展业 2. 渔业也受到 Cuaca 和 Iklim 的影响——季风影响 8. 软木——适合做家具,纸浆(pulpa) 和 纸张 12. 用 Andur salji. 马来西亚的气候炎热潮湿,suhu tahunan 27℃,hujan tahunan 2600mm(讲很多次了~ = =" 4. Eskimo 搬去 kws pendalaman(冰开始融化),住在 tupik b. 降水量(jumlah kerpasan):500mm 6. 冬天时, a. 也有采矿业,在 Sungai Vilyui 和 Siberia 西方(1960an 开始) Zon Sejuk Greenland(Iklim tundra/artik) 1. Hujan perolakan -> Musim panas . bunga-bungaan. 春季和秋季很短 5. karibu 卡里布. 混合农(pertanian campur) 因为冬季很长、很冷 8. 公开焚烧,交通工具排出的烟,烧森林,工业区 2. 适合种植温带植物(tanaman hawa sederhana),就像 teh.

balau. 许多植物会毁掉,减少了饮用水,水流,发展业 Tingkatan 1. Kanopi 的树就是在 20-40m 之间,长得很密集,使到太阳光无法到达地面 10.2. Katak pokok(树蛙) d. Perak.srwk 内地 4. Orang Utan. Tupai pinang.. Baram. 在 SM 中部,Sbh. Pantai Timur Sabah b. Paku tanduk rusa(一种蕨类). Tokek(松鼠,猴子,树木蛤蚧) c. Pokok renek. 占了 70%马来西亚的森林,最重要,最宽的森林 2. 我国的森林有 15K 种可开花植物,42K 种木桐,15K 种兰花,500 种棕榈,800 种蕨类植物 4. 生长在水流不好的地方, . Tasik Bera b. Bernam. 在 Muara Sg. Lantai Hutan . Kuantan hingga ke Selatan Johor. 到了大气层,这些气体就和云雾参种,然后下雨时就变成酸雨 3. 此外,这森林还有许多有价值的硬木——meranti. Emergen 的树超过 40m 有 Akar Benih 根苗,用来支撑树木 9. 没制度的砍伐业,轮作(pertanian pindah) 开发了森林 2. 马来西亚的气候炎热潮湿,使得很多植物可以生长 2. kerang 3. perapat. 我国的植物可分为: Pokok kayu keras. api-api. 影响农作物收成,皮肤癌 Kemarau 1. sotong. Lantai Hutan 的植物 10 米以下,很少植物,因为很难得到阳光,像 cendawan Hutan Paya(湿地) 1.Unit 12: Jenis dan Taburan Tumbuh-Tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar 天然植物和野生动物的种类和分布 Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar di Negara Kita 1. cengal. 我国有 730 种鸟类,400 种两栖动物,超过 100K 种昆虫 Hutan Hujan Tropika (热带雨林) 1. 水生物死,土壤不肥沃,建筑物坏掉,饮用水污染,皮肤病 Pulau Haba Bandar 1.Burung kakaktua. Bunga rafflesia. 有 akar ceracak 在泥表面和水,用来呼吸;akar jangkang 用来支撑 d. 淡水湿地 a. udang. ketam. 铁制品吸收热能,污染物吸收热能,没有树木,交通工具,烧垃圾,工厂热能释放 Penipisan Lapisan Ozon 1... Tapir. 这种森林覆盖山脚,山坡 3.. Kera. Sg. Kelawar(鹦鹉,蝙蝠) b. 有一种树,叫 Malar hijau,树干很长,树枝在上面 5. keruing.. 咸水湿地 a. berus/tumu e. 分成两种,淡水湿地 和 咸水湿地 2. Kanopi . lokan. 虽然热带雨林只占了地球表面的 6%,但是却是许多植物生长的地方, 6.. Emergen/Renjung . Pokok palma 3. Pantai Johor & Melaka.Orkid. merbau.Tupai. Sg. Pokok menjalar. 水生物:ikan. 臭氧层可以保护我们不受到大量紫外线 2. seraya 7. CFC 的使用,核能武器测试,焚烧活动 3. 热带雨林有几个特征。其中,他可分为 4 个部分: a. Lapisan Tengah 的植物就是在 10-20m 之间,分成 附生植物 epifit—— 不会争夺营养,像 paku tanduk rusa 寄生物 parasit—— 会争夺被寄生物的营养 11. Kudat dan Cendawan(古达, 蘑菇) 8. Tenggiling(食蚁兽). Rajang. 生长在很肥沃的土壤,不会被海浪袭击,时常有涨潮退潮 c. Pokok memanjat. 植物:pokok bakau.Harimau. Tasik Chini.. Sg. Lapisan Tengah . siput..

水生物:Udang galah. Banjaran Titiwangsa. Pergunungan Iran 3. 淡水湿地就是在 kuantan 到 selatan johor 地区,湖边(tasik chini. tumbuhan menjalar 3. 生长在 Banjaran Crocker. Bertakung air 水流烂,储水 Hutan Pantai Bentuk Muka Bumi------海边 Iklim--------------------------热带气候,年雨量 2600m,年温度 27℃ Tanih-------------------------Tanih Berpasir 沙土 Saliran-----------------------Saliran Baik Negara Lain Kawasan Gurun Panas(各地沙漠) 1. kempas. biawak. semak samun 5. nipah. 植物有:pokok ru. pokok periuk kera Tingkatan 1.在海边,水流好,有沙的地方 2.c. pokok kelapa. bera) Hutan Pantai(海滩森林) 1. ular. 种植在高地(>1000m 海拔) 2. Banjaran Tahan. 马来西亚出名的山区森林植物 rafflesia. Tumbuhan menjalar 就是 tapak kuda. 越高的地方越少植物,因为温度太低,土层太薄 4. 这些植物的种子耐旱,下雨时就开始发芽了 . gelam. akar jangkang(支撑) b. Suhu waktu malam ----10℃ 3. kaktus. Tanih Aluvium 冲积土 Saliran----------------------Saliran Baik Hutan Gunung Bentuk Muka Bumi------高于 1000m 海拔,高地 Iklim------------------------(-1℃)= +165m,最低温度=18℃ Tanih------------------------Tanih laterit 红土 Saliran----------------------Saliran Baik Hutan Paya Air Masin Bentuk Muka Bumi------海边,河流 Iklim--------------------------热带气候,年雨量 2600m,年温度 27℃ Tanih------------------------Tanih Berlumpur 淤泥 Saliran----------------------Berpaya. semak samun Hutan Gunung(山区森林) 1. Suhu waktu siang ------38℃-44℃ 2. Banjaran Tama Abu. keladi air.Unit13: Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelbagai Jenis Tumbuh-timbuhan Semula Jadi 影响各类天然植物的因素 Negara Kita Hutan Huajan Tropika Bentuk Muka Bumi-----低于 1000m 海拔的山区,山脚 Iklim-------------------------热带气候,年雨量 2600m,年温度 27℃ Tanih------------------------Tanih laterit 红土 . orkid. 咸水湿地就是在河流,海边等水流好的地方,还有 akar ceracak(呼吸). sentiasa menakung air 沼泽,储水 Hutan Paya Air Tawar Bentuk Muka Bumi------湖边,内地 Iklim--------------------------热带气候,年雨量 2600m,年温度 27℃ Tanih------------------------Tanih Gambut 泥炭 Saliran----------------------Saliran Buruk. Hujan tahunan -----------250mm 4. mengkuang e. 总之, a. 植物:Palma. 很少植物,只有能耐热,耐旱的植物:rumput kasar. 植物长得很高 d. katak 3. pokok renek. mengkuang laut.

pyinkado. Pergunungan Barat(北部高区、西部山区) 8. Hujan Tahunan-------. 泰国的砍伐区——Tanah Tinggi Utara.1000mm-2000mm 3. 雪会在夏季溶解,土就湿润,适合种植小植物 5. sal. Suhu Tahunan--------. 拥有长根,吸地下水 3. Suhu musim panas(很短,干燥,热) ------21℃-24℃ 2. 种子很厚、硬、耐旱、易发芽(percambahan) 6. 泰国的动物——貂(cerpelai),野狗,狐狸,蛇,大象,犀牛(badak sumbu),老虎 .24℃-27℃ 2. 寿命短,在夏季生长 2. Sprus Contoh Haiwan---------------野猫、猫头鹰、红鹿 Kawasan Monsun Tropika(泰国) 1. cendana. Jumlah kerpasan --------250mm 4. 短根,能防止冷气候的破坏 6. 西伯利亚的动物有厚毛,多脂肪,有些的毛发还会变色 Kawasan Mediterranean(土耳其) 1. 骆驼 .毛发(空气进入,使到躯体保持凉爽) b. lavender. mahogani 7.白天时关洞口,防止热气进入 Kawasan Tundra(俄罗斯,西伯利亚北滩) 1.(-14℃) 3. 树林不是很密集,地上的植物比较密集 4. 多数树木比热带树木矮 6. Suhu musim sejuk (很长,潮湿,冷)-------10℃-14℃ 3. malle. 尖叶,防止水分流失 4. 硬、小、针状、有刺,减少水量不见 4. yang. inkayin.400mm-800mm 4. 拥有空心茎(batang berongga),用来储水 2. Siberia 1. 跳数(tikus jerboa) . Jumlah hujan ------------------------------------------.鼻孔可以关闭(防沙) . arbutus Contoh Haiwan---------------蛇、老鹰、狐狸、兔子、刺猬(landak)、各种昆虫 Hutan Pokok Tirus 针叶树林 Ciri Tumbuhan----------------常绿、小叶子、耐旱 Taburan Kawasan-----------潮湿高地 Contoh Tumbuhan-----------Pain. Suhu musim panas ---. 大多数的雨在 musim sejuk 下,由 angin Baratan 5. 沙漠的动物: a.长睫毛(防止沙进入眼中) . 灌木种类,密集生长,可防止狂风的侵袭 3. 植物青绿,不密集,中高,叶子很少很小,叶子表层有蜡和毛(防止水分流失),长根 Hutan Bangkut (Maquis) 灌木树林 Ciri Tumbuhan----------------灌树、草丛有刺、叶子小与硬、广泛的根、厚树皮 Taburan Kawasan-----------干土 Contoh Tumbuhan-----------Laurel. rosemary. pedauk. Suhu musim sejuk -----.活在土里,防止太阳的曝晒 . 这些小植物很快就开花枯萎 Ciri Tumbuhan-tumbuhan Semula Jadi Kawasan Tundra. Nov-Mac 生果,干季 5. 生产珍贵木材——jati.10℃ 2. Fir.Ciri Tumbuh-tunbuhan semula jadi di Gurun Panas 1.

我国有森林保护区——hutan simpan.Unit 14: Kepentingjan Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi 天然植物的重要性 Keseimbangan ekosistem 生态平衡 1. 提供各种木材、木制品 2. 增加空气的品质 5. 成为动物居住所、食物、繁殖区 Kawasan Tadahan Air 储水区 1. 在 Sarawak 内地的轮作(pertanian pindah)也要开发森林 4. 我国多种树木可生产草药 2. 湿地(hutan paya) 富有食物,适合成为繁殖区 2. 提供各种木材、药、藤、竹、树皮 4. taman negara 2. 马来西亚有很多植物和动物 Pembekal Hasil-Hasil Hutan 提供林产 1. 光合作用——吸收二氧化碳,释放氧气 2.Tingkatan 1. 稀有生物绝种 3. 有些农夫只是种植一种农作物,减少土壤的肥沃,所以就用大量农药,污染了河流 Perlombongan . 破坏生态平衡 2. Hasil Hutan Kegunaan Kayu Balak 制家具、桥、薄板、屋子 Buluh & Rotan 手工艺品、家具 Kayu ru 船、燃料 Daun Mengkuang 草席、篮子 Daun Nipah 屋瓦 Batang Nibung 柱子、cerucuk kelong Habitat Hidupan Liar 野生动物及住所 1.Unit 15: Kesan Kegiatan Manusia Terhadap Tumbuh-Tumbuhan Semula Jadi Dan Hidupan Liar 人类活动对自然 的植物和野生动物的影响 Pembalakan 1. 再加上非法捕猎,稀有生物就会绝种 Penanaman 1. 植物落叶、或者被动物吃掉,就变成 Humus 腐殖质 3. 提供生物能量 Pelbagai Jenis Flora & Fauna 各种植物和动物 1. 外地的旅客时常到马拉西亚欣赏自然界(促进旅游业) Penghasil Ubat-ubatan Tradisional 传统药方 1. 鱼在树根缝隙下蛋,因为可以保护蛋受到海浪,敌人的袭击 3. 就像海绵(bunga karang),吸收雨水,然后流向河流/海 Pencegah Hakiasan Tanih 防止土被侵蚀 1. 种植业需要开发森林,害到生物绝种 3. 成了 tutup bumi 植物 2. 下雨时,减少雨水的冲击力,然后流进泥土,再流向大海 Pembiakan Hidupan Laut 水生物繁殖区 1. 变成捕鱼地区 Pengembang Eko-pelancongan 1. 能医治各种病 Tingkatan 1.

我国还有 Hutan Simpan 和 Taman Negara 6. 保护动物,避免他们绝种 2. 这些树可以在 15 年后就砍,这个计划是 Projek Perladangan Hutan (di Hutan Simpan Kemasul.居住所 后果 .伐木 . Akta Perlindungan Hidupan Liar 1972 2. Yemene. Memelihara —— 照顾 2. 没有制度地伐树,又没有种回 2. 这个计划是为了满足市场需求,快长树种:Acacia mangium.土壤侵蚀 Tingkatan 1. PERHILITAN JPM (Jabatan Perhutanan) 1. 因为伐树, 减少了山上的储水区(kawasan tadahan),导致缺水 总结 人类的活动 .温度提升 -水平线提高 -生物绝种 . 挖矿时,挖掉了保护土壤的石头,各种植物 2.种植业 . Pahang) 4.动物栖息地消失 .1. 没有了森林,云的呈现就会变少,然后地球就越来越热 3. 70 种动物+551 种鸟类 受保护 . 种植快长的树——Pain & Akasia (松树、相思树种) 3. 矿物还会流入河里,污染河流 Penebangan Hutan 1. Hutan Lipur(可以参观的 Hutan Simpan):HL Gng. 此外,伐树也减少了光合作用,空气中的二氧化碳就无法转换为氧气,导致温室效应 4. Belumut 8.破坏生态平衡 . 要还原森林(重种森林) 2. 政府的行动:建立 Jabatan Perhutanan.Unit 16: Pemeiharaan dan pemuliharaan tumbuhtumbuhan semula jadi dan hidupan liar 天然植物和野生动物的保护 和照顾 Mengekal Warisan Berharga dalam Hutan Kita 1. Batai 5. Memulihara —— 还原 3. TN Mulu 7. Akta Taman Negara 1984 (Pindaan(修正案) 1993) 3. Sabah —— 保护红毛猩猩(人猿/ orang utan) 政府还执行了几个法律: 1. Pahang —— 保护濒临绝种的大象 3. 为确保树木能快长,JPM 执行 rawatan silvikultur (造林治疗) Institusi Penyelidikan Hutan Malaysia(FRIM) 1.没表面覆盖 . 研究高品质的木材 2. Taman Negara 有:TN Kinabalu. Hutan Simpan Selipok.珍贵资源消失 . JPM 的工作就是确保 TN 和 HL 没有伐树、非法捕猎活动 9. Institusi Penyelidikan Hutan Malaysia.生物绝种 .水灾 . Projek Pengurusan Gajah di Kuala Gandah. 为了保留植物,同时持续提供木材 PERHILITAN (Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara) 1.