You are on page 1of 10

ZAKLON

Sadržaj
Osnovni podaci o modelu ________________________________________________________________________________________________________________________ 2
Ulazni podaci
Ulazni podaci - Konstrukcija _____________________________________________________________________________________________________________ 3
Ulazni podaci - Opterećenje _____________________________________________________________________________________________________________ 6
Rezultati
Statički proračun ______________________________________________________________________________________________________________________ 7
Dimenzioniranje (beton) ________________________________________________________________________________________________________________ 9

Tower - 3D Model Builder 6.0

Radimpex - www.radimpex.rs

31.0 Radimpex .radimpex.3D Model Builder 6.www.ZAKLON Osnovni podaci o modelu Datoteka: Datum proračuna: zaklon G.S.mm] kN Celsius Tower .2015 Način proračuna: 3D model X Teorija I-og reda Teorija II-og reda Modalna analiza Stabilnost Seizmički proračun Faze građenja Nelinearni proračun Veličina modela Broj čvorova: Broj pločastih elemenata: Broj grednih elemenata: Broj graničnih elemenata: Broj osnovnih slučajeva opterećenja: Broj kombinacija opterećenja: 2646 2469 379 894 3 1 Jedinice mjera Dužina: Sila: Temperatura: m [cm.rs .3.

Fiktivna ekscentričnost Mat.091e-2 A1 6.20 0.557e-4 I3 8.150 0.www.150e+7 2.000e-5 Em[kN/m2] 3. Fiktivna ekscentričnost Mat.255e-4 Set: 2 Presjek: T 60/100.ZAKLON Ulazni podaci .000e+10 K. Fiktivna ekscentričnost Set: 3 Presjek: b/d=25/25.100e+8 μ 0.rs . 2 .208e-2 I1 5.Konstrukcija Tabela materijala No 1 2 Naziv materijala Beton MB 30 Celik E[kN/m2] 3.250 e[m] 0.000e+4 K. 1 .000e-5 1.760e-2 I2 9.radimpex.292e-2 A3 7.Beton MB 30 A1 8.R3 1. 1 .3D Model Builder 6.292e-2 I1 1.932e-4 Mat.30 Setovi ploča No <1> <2> d[m] 0.600 Radimpex .651e-3 I3 3.0 K.30 γ[kN/m3] 25.250e-2 A2 5.125 Materijal 1 2 Tip proračuna Tanka ploča Tanka ploča Ortotropija Izotropna Izotropna E2[kN/m2] G[kN/m2] α Setovi greda Set: 1 Presjek: b/d=25/35.00 78.Beton MB 30 A1 4.250e-1 A2 3.075 0.255e-4 I3 3.M1 Tlo [m] 0.020e-3 I2 4.Celik Setovi linijskih ležajeva Set 2 K.R1 1.208e-2 A3 5.50 αt[1/C] 1.208e-1 A3 3.20 0.750e-2 A2 7.R2 1.000e+10 Tower .855e-1 I1 2.150e+7 2.100e+8 μm 0.501e-4 I2 3.

ZAKLON Izometrija Tower .3D Model Builder 6.0 Radimpex .radimpex.rs .www.

0 Radimpex .rs .www.3D Model Builder 6.radimpex.ZAKLON Tower .

3D Model Builder 6.00 0.rs .84 -5483.www.00 0.ZAKLON Ulazni podaci .94 -95.radimpex.58 Radimpex .: I+II+III 0.00 0.00 0.00 pY [kN] 0.Opterećenje Lista slučajeva opterećenja No 1 2 Naziv stalno (g) korisno Tower .79 3 4 udarni val eksplozije Komb.00 0.00 pZ [kN] -2992.00 -2394.0 pX [kN] 0.

radimpex.www.0 Radimpex .3D Model Builder 6.ZAKLON Statički proračun Tower .rs .

www.0 Radimpex .3D Model Builder 6.radimpex.ZAKLON Tower .rs .

ZAKLON Dimenzioniranje (beton) Tower .rs .3D Model Builder 6.0 Radimpex .www.radimpex.

www.ZAKLON Tower .rs .3D Model Builder 6.radimpex.0 Radimpex .