You are on page 1of 1

Ministerul Educației

Doamnei Ministru
Corina Fusu
Aviz 2
Privind modificarea Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului
pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituţiile de învăţămînt general
Pornind de la adevărul că fiecare cetățean este parte a societății civile și este în drept să- și expună
opinia vis-a-vis de acțiunile autorităților statului, în conformitate cu Legea Nr. 239 din 13.11.2008
privind transparenţa în procesul decizional și ținând cont de declarațiile doamnei Ministru Corina
Fusu făcute în cadrul conferinței de presă susținute pe data de 25.08.2015, intervin cu următoarele
recomandări și solicitări cu privire la propunerea doamnei Ministru de a descentraliza procesul de
evaluare a competențelor manageriale ale candidaților la funcția de director:
1. Respectarea următoarelor condiții în cazul descentralizării procesului de evaluare pentru a nu
prejudicia obiectivitatea și corectitudinea evaluării:
a) supravegherea video a candidaților în timpul testării
b) desfășurarea testării la calculator
c) utilizarea întrebărilor elaborate de către Inspectoratul Școlar Național pentru a asigura uniformitatea
condițiilor de testare pentru toți candidații indiferent de raion. Elaborarea întrebărilor la nivel de
direcție raională va anula valoarea testării competențelor manageriale pentru că nu va putea fi prevenită
comercializarea acestora. Elaborarea unui set nou de întrebări de către Ministerul Educației în condițiile
în care integritatea șefului Secției Resurse Umane, Valentin Crudu este compromisă, va pune sub
semnul întrebării integritatea întregului proces de testare
d) accesul observatorilor externi, reprezentanți ai societății civile în sălile de testare în timpul testării
e) selectarea observatorilor externi prin concurs în baza CV-urilor de către o comisiei instituită de către
Inspectoratul Școlar Național cu participarea membrilor Consiliului Național pentru Participare
f) Publicarea CV-urilor tuturor candidaților pentru rolul de observator și a listelor cu observatorii
selectați pe pagina web a Ministerului Educației
2. Asigurarea accesului reprezentaților societății civile la interviul candidaților la funcția de director
Încercarea Ministerului Educației pe de o parte de a descentraliza procesul de evaluare a competen țelor
manageriale ale directorilor, abilitând suplimentar direcțiile de învățământ, iar pe de altă parte de a
exclude Inspectoratul Școlar Național din procesul de testare, va duce la compromiterea acestui
exercițiu datorită eliminării acelei separări a responsabilităților care urma să reducă din coruptibilitatea
procesului.
Divizarea atribuțiilor între Inspectoratul Școlar Național, împuternicit cu eliberarea Certificatului de
competență managerială, Ministerul Educației, responsabil de supravegherea desfășurării procesului de
testare și direcția de învățământ, responsabilă de desfășurarea concursului, reprezenta acea separare a
puterilor care urma să asigure integritatea procesului.
Rog ca recomandarea să fie recepționată și examinată conform art. 12 al Legii nr. 239, iar ulterior
Procesului Verbal după elaborarea proiectului de decizie să fie făcut public și plasat pe pagina web al
ministerului.
N.P,
(Semnătura)

Data: