You are on page 1of 4

UNCLASSIFIED U.S. Department of State Case No. F-2014-20439 Doc No.

C05768220 Date: 08/31/2015

RELEASE IN FULL

From:
Sent:
To:
Subject

Mills, Cheryl D <MillsCD@state.gov>
Saturday, April 10, 2010 7:01 AM
Fw: Poland Sitrep

From Lee b/I

From: Rodriguez, Hugo F
To: SES_DutyDeputies; S; D(L); D(S); P_Officers; SES-O_Shift-II; SES-O_SWO-Only
Sent: Sat Apr 10 06:57:48 2010
Subject: FW: Poland Sitrep
Colleagues, the latest from Amb. Feinstein of Embassy Warsaw. In short, the crash took the lives of many of Poland's
senior civilian and military leadership; succession/transition will be the first major test of Poland's constitution. The
speaker of the lower house of parliament, Bronislaw Komorowski, will temporarily assume the presidency. The
constitution requires he call for presidential elections within 14 days and that elections take place within 60 days. An
unofficial manifest is included. Rgds, H.

From: Feinstein, Lee
Sent: Saturday, April 10, 2010 6:44 AM
To: Gordon, Philip H; 'Sherwood-Randall, Elizabeth D.'; Quanrud, Pamela G; 'Hovenier, Jeffrey M.'; Karagiannis,
Alexander; Heidt, William A; Glantz, Mary E; Sainz, Francisco D; SES-0
Subject: Poland Sitrep
All,
This is going out as a cable momentarily. The main point is that the crash killed not only the President and his wife but a
broad swath of Poland's top national security leadership. In this sense it is an unprecedented governmental tragedy,
and a test of Poland's constitution. The sitrep follows.

Shortly before 1000 Warsaw time, a Polish government Tu-154 plane carrying a delegation headed by Polish President
Lech Kaczynski crashed in heavy fog at the airport in Smolensk, Russia. Russian officials have told the press that there
were no survivors; the foreign ministry spokesman said there were 88 passengers on board. The delegation was en
route to ceremonies hosted by the Russian government to commemorate the 70t1, anniversary of the Katyn
massacres. There is as yet not government confirmation of the deaths, but there is no expectation of survivors.
Speaker of the Polish Sejm (the lower house of parliament) Bronislaw Komorowski is en route to Warsaw to take over
the powers of the presidency and those of the Commander in Chief, according to press reports. According to the Polish
constitution, if the president dies in office, the Speaker temporarily assumes the presidency, and has 14 days to
announce the date of special presidential elections. The elections must be held within 60 days of his
announcement. This is the first major test of the Polish constitution, and the government is itself sorting out the details
of the procedure in this unprecedented circumstance.
Prime Minister Tusk is returning from Gdansk to Warsaw, and will chair a meeting of the Council of Ministers at 1P local
time. Tusk has received condolence telephone calls from Russian Prime Minister Putin, German Chancellor Angela
Merkel, and other world leaders.

UNCLASSIFIED U.S. Department of State Case No. F-2014-20439 Doc No. C05768220 Date: 08/31/2015

UNCLASSIFIED U.S. Department of State Case No. F-2014-20439 Doc No. C05768220 Date: 08/31/2015

The magnitude of the loss is difficult to overstate including, in addition to the President and the First Lady, the top
national security leadership of the Presidential Chancellery, the head of Poland's armed forces, all or nearly all of
Poland's military chiefs, a deputy minister of defense, a deputy foreign minister, a presidential candidate, and members
of Parliament. Crowds of people with candles and flowers have started to assemble in front of the presidential palace in
downtown Warsaw. A mass in honor of those who died will be held later this afternoon. Poland is in shock and entering
a period of deep national mourning.
Below is an unofficial and incomplete manifest of those who are on the plane. Among them are:
President Lech Kaczynski
First Lady Maria Kaczynska
Former President Ryszard Kaczorowski
Wladislaw Stasiak, Chief of the Chancellery of the President of the Republic of Poland
Aleksander Szczyglo, State Secretary, Chancellery of the President of the Republic of Poland and Chief of the Office of
National Security
GEN Franciszek Gagor, Chief of National Defense
Jerzy Szmajdzinski, Vice Speaker of the Sejm and Democratic Left Alliance Presidential Candidate
Andrzej Kremer, Under Secretary of State, Ministry of Foreign Affairs
Stanislaw Komorwoski, Under Secretary of Defense, Ministry of Defense
Mariusz Handzlik, Under Secretary of State, Chancellery of the President of the Republic of Poland
Slawomir Skrzypek, Chairman of the National Bank of Poland

Lista °sob na pokladzie Tupolewa
Tragiczne informacje naplywaja ze Smolefiska, gdzie rozbif sic rzadowy samolot z prezydentem Lechem
Kaczynskim na pokfadzie.
Wraz z prezydentem na poldadzie samolotu byto wiele najwainiejszych °sob w paristwie polskim, miqdzy innymi:
prezes NBP, wiceszef MSZ, wicemarszatek Sejmu Jerzy Szmajdziriski, szef IPN, postowie, biskupi, szef twiatowego zwikzku
AK.
Wedfug programu Rady Ochrony Pamiqci Walk i Mqczeristwa, na ligcie pasa2erow prezydenckiego samolotu TU-154
powinni znajdowaa siq:
Lech Kaczyriski
Maria Kaczyriska

DELEGACIA OFICJALNA
1. Pan Ryszard KACZOROWSKI b. Prezydent RP na Uchodictwie
2. Pan Krzysztof PUTRA Wicemarszatek Sejmu RP
3. Pan Jerzy SZMAJDZINSKI Wicemarszalek Sejmu RP
4. Pani Krystyna BOCHENEK Wicemarszalek Senatu RP
5. Pan Jerzy BAHR Ambasador RP w Federacji Rosyjskiej 6. Pan Wtadystaw STASIAK Szef Kancelarii Prezydenta RP
7. Pan Aleksander SZCZYGLO Szef Biura Bezpieczeristwa Narodowego
8. Pan Jacek SASIN Sekretarz Stanu, Zastqpca Szefa Kancelarii Prezydenta RP 9. Pan Paw& WYPYCH Sekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta RP
10. Pan Mariusz HANDZLIK Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
11. Pan Andrzej KREMER Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
UNCLASSIFIED U.S. Department of State Case No. F-2014-20439 Doc No. C05768220 Date: 08/31/2015

UNCLASSIFIED U.S. Department of State Case No. F-2014-20439 Doc No. C05768220 Date: 08/31/2015

12. Pan Stanislaw KOMOROWSKI Podsekretarz Stanu w MON
13. Pan Tomasz MERTA Podsekretarz Stanu w MKiDN
14. Gen. Franciszek GAGOR Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
15. Pan Andrzej PRZEWO2NIK Sekretarz ROPWiM
16. Pan Maciej PLAZYKISKI Prezes Stowarzyszenia „Wspolnota Polska"
17. Pan Mariusz KAZANA Dyrektor Protokotu Dyplomatycznego MSZ
PRZEDSTAWICIELE PARLAMENTU RP
1. Pan Leszek DEPTULA Poset na Sejm RP
2. Pan Grzegorz DOLNIAK Poset na Sejm RP 3. Pani Graiyna GkSICKA Poset na Sejm RP
4. Pan Przemystaw GOSIEWSKI Poset na Sejm RP
5. Pan Sebastian KARPINIUK Posel na Sejm RP
6. Pani Izabela JARUGA - NOWACKA Poset na Sejm RP
7. Pan Zbigniew WASSERMANN Poset na Sejm RP
8. Pani Aleksandra NATALLI - WIAT Poset na Sejm RP
10. Pan Arkadiusz RYBICKI Poset na Sejm RP
11. Pani Jolanta SZYMANEK - DERESZ Poset na Sejm RP
12. Pan Wiestaw WODA Poset na Sejm RP
13. Pan Edward WOJTAS Poset na Sejm RP
14. Pani Janina FETLIKISKA Senator RP
15. Pan Stanislaw ZAJAC Senator RP
OSOBY TOWARZYSZACE
1. Pan Janusz KOCHANOWSKI Rzecznik Praw Obywatelskich
2. Pan Stawomir SKRZYPEK Prezes Narodowego Banku Polskiego
3. Pan Janusz KURTYKA Prezes Instytutu Pamiqci Narodowej
4. Pan Janusz KRUPSKI Kierownik Urzgdu do Spraw Kombatantow i Osob Represjonowanych
PRZEDSTAWICIELE KOtCIOLOW I WYZNAN RELIGIJNYCH
1. Ks. Bp. gen. dyw. Tadeusz PLOSKI Ordynariusz Polowy Wojska Polskiego
2. Abp gen. bryg. Miron CHODAKOWSKI Prawostawny Ordynariusz Wojska Polskiego
3. Ks. plk Adam PILCH Ewangelickie Duszpasterstwo Polowe
4. Ks. pplk Jan OSIKISKI Ordynariat Polowy Wojska Polskiego
PRZEDSTAWICIELE RODZIN KATYKISKICH I INNYCH STOWARZYSZEKI
1. Pan Edward DUCHNOWSKI Sekretarz Generalny Zwigzku SybirakOw

UNCLASSIFIED U.S. Department of State Case No. F-2014-20439 Doc No. C05768220 Date: 08/31/2015

UNCLASSIFIED U.S. Department of State Case No. F-2014-20439 Doc No. C05768220 Date: 08/31/2015

2. Ks. pratat Bronistaw GOSTOMSKI
3. Ks. JOzef JON IEC Prezes Stowarzyszenia Parafiada
4. Ks. Zdzistaw KR6L Kapelan Warszawskiej Rodziny Katyriskiej 1987-2007
5. Ks. Andrzej KWAtNIK Kapelan Federacji Rodzin Katyriskich
6. Pan Tadeusz LUTOBORSKI
7. Pani Boiena LOJEK Prezes Polskiej Fundacji Katyriskiej
8. Pan Stefan MELAK Prezes Komitetu Katyriskiego
9. Pan Stanistaw MIKKE Wiceprzewodniczacy ROPWiM
10. Pani Bronistawa ORAWIEC - LOFFLER
11. Pani Katarzyna PISKORSKA
12. Pan Andrzej SARIUSZ - SKAPSKI Prezes Federacji Rodzin Katyriskich
13. Pan Wojciech SEWERYN
14. Pan Leszek SOLSKI
15. Pani Teresa WALEWSKA - PRZYJALKOWSKA Fundacja „Golgota Wschodu"
16. Pani Gabriela ZYCH
17. Pani Ewa BAKOWSKA wnuczka Gen. bryg. Mieczystawa Smorawiriskiego
18. Pani Maria BOROWSKA
19. Pan Bartosz BOROWSKI
20. Pan Dariusz MALINOWSKI
PRZEDSTAWICIELE SIL ZBROJNYCH RP
1. Gen. broni Bronistaw KWIATKOWSKI Dow6dca Operacyjny Sit Zbrojnych RP
2. Gen. broni pil. Andrzej BtASIK Dowodca Sit Powietrznych RP
3. Gen. dyw. Tadeusz BUK Dowodca Wojsk L4dowych RP
4. Gen. dyw. Wtodzimierz POTASINSKI Dowodca•Wojsk Specjalnych RP
5. Wiceadmirat Andrzej KARWETA Dowodca Marynarki Wojennej RP
6. Gen. bryg. Kazimierz GILARSKI Dowodca Garnizonu Warszawa

LEE. FEINSTEIN
AMBASSADOR TO POLAND

+4822 504-2900
UNCLASSIFIED U.S. Department of State Case No. F-2014-20439 Doc No. C05768220 Date: 08/31/2015