You are on page 1of 1

EKARRI (NOR-NORK)

Orainaldian

ni zu hura gu zuek haiek


nik zakartzat dakart zakarztet dakartzat
zuk nakarzu dakarzu gakartzazu dakartzazu
hark nakar zakartza dakar gakartza zakarzte dakartza
guk zakartzagu dakargu zakarztegu dakartzagu
zuek nakarzue dakarzue gakartzazue dakartzazue
haiek nakarte zakartzate dakarte gakartzate zakarztete dakartzate

Iraganaldian

ni zu hura gu zuek haiek


nik zindekartzadan nekarren zindekarztedan nekartzan
zuk nindekarzun zenekarren gindekartzazun zenekartzan
hark nindekarren zindekartzan zekarren gindekartzan zindekarzten zekartzan
guk zindekartzagun genekarren zindekarztegun genekartzan
zuek nindekarzuen zenekarten gindekartzazuen zenekartzaten
haiek nindekarten zindekartzaten zekarten gindekartzaten zindekarzteten zekartzaten