You are on page 1of 1

ICJ-Norge Den internasjonale juristkommisjon, norsk avdeling

Den Internasjonale Juristkommisjonen norsk avdeling (ICJ-Norge)


v/Psykiatri- og rettsvernutvalget
inviterer til

Seminar om implementering av CRPD i Norge - med fokus p


tvangsinngrep i psykisk helsevern og behovet for lovreform
Tid:
Sted:

Torsdag 10. september 2015, kl. 17-19.30


Uranienborgveien 2, Oslo (Fritt Ords lokaler)
pent for alle, ingen pmelding, gratis inngang
Seminaret vil foreg p engelsk
Mteleder: Ketil Lund

Ketil Lund

Hege Orefellen

Mette Ellingsdalen

Guri Gabrielsen

Tina Minkowitz

Mads Andens

Program

Facundo Chvez
OHCHR
Human Rights &
Disability Advisor

Velkommen ved Ketil Lund & Hege Orefellen


Mette Ellingsdalen:
Forced psychiatry - why it needs to be abolished

Guri Gabrielsen:
Use of Force: Discrimination in Law and Practice
Tina Minkowitz:
What would CRPD-compliant mental health legislation look like?
Mads Andens:
UN Working Group on Arbitrary Detention new guidelines on the right to challenge the lawfulness
of detention before court
Facundo Chvez Penillas:
CRPD - State Parties obligation to end disability-based detention and non-consensual treatment

Sprsml fra salen og diskusjon.


_____________________________________________________________________________________________________
Vi takker stiftelsen Fritt Ord for stille lokalene til disposisjon

For sprsml kontakt Hege Orefellen, Psykiatri- og rettsvernutvalget, ICJ-Norge; hegejo@kjemi.uio.no


www.icj.no