You are on page 1of 53

EDITURA LUMEN

EDITURA LUMEN

EDITURA LUMEN
ASOCIAŢIA LUMEN

APARIŢII EDITORIALE LUMEN


Colecţia Ştiinţe Politice

Iaşi,
2010

2
EDITURA LUMEN

APARIŢII EDITORIALE LUMEN


COLECŢIA ŞTIINŞE POLITICE

Editura Lumen este acreditată CNCSIS


Iaşi, Ţepeş Vodă, nr. 2

edituralumen@gmail.com
grafica.redactia.lumen@gmail.com
prlumen@gmail.com

www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com

Consilier Editorial: Dr. Antonio SANDU


Redactor: Simona PONEA
Copertă: Cristian UŞURELU

Colecţia: Recenzii
Reproducerea oricărei părţi din prezentul volum prin fotocopiere, scanare,
multiplicare neautorizată indiferent de mediul de transmitere este interzisă.

ISSN:

3
EDITURA LUMEN
EDITURA LUMEN
ASOCIAŢIA LUMEN

APARIŢII EDITORIALE LUMEN


Colecţia Ştiinţe Politice

Iaşi,
2010

4
EDITURA LUMEN

5
EDITURA LUMEN

CUPRINS:

2010 ....................................................................................................9
Primele 100 de zile ca primar în România ................................9
How Free is the Freedom of Movement? ............................. 10
Transitional Arrangements and Beyond ................................ 10
Genocidul din Armenia. Ideologie şi negare ......................... 11
2009 ................................................................................................. 12
Perspective culturale şi politice asupra evenimentelor din
1968 ............................................................................................. 12
Aspecte geopolitice şi geoeconomice ale formării şi
destrămării sistemului colonial enlgez .................................... 13
Deschideri postmoderne în ştiinţele politice ......................... 14
Între mit şi realitate. Lupta pentru Ţara Sfântă..................... 15
Liberalism şi dezvoltare. Principii pentru e educaţie liberală
...................................................................................................... 16
Tipul eroului în cultura română. De la stereotip la
comportament politic................................................................ 17
Family Background Influnece on Romaninan’s Youth
Voting Behaviour ...................................................................... 18
Machiavelli and the Legitimization of the Realism in
International Relations.............................................................. 19
2008 ................................................................................................. 20
Decentralization And State Capacity. Pathways for State in
reform in Post- communist societies...................................... 20
Problema kurdă în contextul crizelor irakiene ...................... 21
Tranziţia postcomunistă ca discurs......................................... 22

6
EDITURA LUMEN
The image of New York as quintessence and unique
reflection of urban America -An analysis of the city’s
emergence in the post World War II period ......................... 23
Deliberative Democracy in a Diverse Europe - From Theory
to Practice ................................................................................... 24
Interferenţe publicistice între România şi Portugalia ........... 25
Negocieri în Kosovo. Acordul de la Rambouillet (1998-
1999)............................................................................................ 26
România şi conflictul israeliano-palestinian........................... 27
Istoriografia separatismului transnistrian ............................... 28
2007 ................................................................................................. 29
Institutional Design And Party Development in Post
Communist States...................................................................... 29
The Key- Role of National Parliaments................................. 29
The Economic Dimension of Russian Foreign Policy in
Central Asia After 9/11. Pursuing and Promoting Energy
Diplomacy .................................................................................. 30
Evoluţia relaţiilor ruso-americane din perspectiva dezbaterii
multilateralism/ unilateralism .................................................. 31
Consecinţele extinderii NATO asupra Europei de Sud- Est
...................................................................................................... 32
Impactul procesului de aderare la Uniunea Europeană asupra
administraţiei publice din România......................................... 33
Globalizare şi securitate economică........................................ 34
Puterea Statelor Unite ale Americii în plan global ................ 35
2006 ................................................................................................. 36
Relaţia NATO PESC Confruntare pentru securitatea
colectivă?..................................................................................... 36
Partidul Democrat Evoluţia Partidului Democrat în perioada
2000-2004 ................................................................................... 37

7
EDITURA LUMEN
Cercetări, studii şi abordări în ştiinţele umaniste. Politologie
...................................................................................................... 38
The weight of historical patterns, collective memory and
historical legacies over the evolution of the Romanian
democratization process........................................................... 39
Conflictul din Orientul Apropiat în perioada 1948-2000 .... 40
Relaţiile SUA-UE la începutul secolului XXI: noile raporturi
transatlantice............................................................................... 41
Artistic autonomy in soviet cinematography. Reverse
discourse, subversion or dissent? ............................................ 42
Provocări şi dileme ale intervenţiei umanitare după Războiul
Rece. Studiu de caz: Bosnia-Herţegovina .............................. 43
Creştin –democraţia europeană şi creştin democraţia
românească ................................................................................. 44
Alianţe şi cooperări. Noi forme de internaţionalizare.......... 45
Party Behavior in The European Parliament ........................ 46
Participarea cetăţenilor în România. Implicarea factorilor
economiei.................................................................................... 47
The Media Coverage of The Romanian Revolution ............ 48
Tony Blair şi noul discurs laburist........................................... 49
2005 ................................................................................................. 50
Extrema dreaptă azi. Ideologie, discurs, electorat. Analiză
econometrică .............................................................................. 50
Secretul preşedinţilor ................................................................ 51
Doctrina neomachiavelistă în contextual provocărilor
globaliste ..................................................................................... 52

8
EDITURA LUMEN

2010
Primele 100 de zile ca primar în
România
Autor: Cristina CATANĂ
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, 2010
Nr. pag. 278, format 11 cu 18

Istoria reglementărilor referitoare la statutul primarului


este elocventă pentru starea de permanentă căutare a unei
soluţii mai bune. Nevoia de avea o administrare locală eficientă
şi în consonanţă cu reglementările privind autorităţile centrale,
pe de o parte, dar şi cu particularităţile comunităţii (cu
specificul naţional, în ultimă instanţă) au făcut ca acest
domeniu să fie unul cu schimbări frecvente de organizare şi de
poziţionare în raport cu puterea centrală.
Configuraţia actuală a legislaţiei - care îl impune prin votul
majorităţii populaţiei cu drept de vot şi – mai ales – în urma
unui scrutin uninominal îi conferă primarului un rol special,
deosebit de important pentru soarta comunităţii.
Sunt puţine studiile consacrate celor 3.173 de primari aleşi
la alegerile locale din 2008, prezenta cercetare venind să
clarifice câteva din preocupările acestei categorii de responsabili
de destinele comunităţilor lor.
În fapt, primele 100 de zile nu sunt o lună (sau trei!) de
miere ci, pentru debutanţi prilejul de a realiza distanţa dintre
aşteptări şi realitate iar pentru ceilalţi – o reluare a unei curse cu
obstacole la care au mai participat...
Ion Olteanu

9
EDITURA LUMEN
How Free is the Freedom of Movement?
Transitional Arrangements and Beyond
Autor: Mădălina COŢIU
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, 2010

The founding fathers created the European Union as a


space of freedom and justice, which by bringing peace and
economic prosperity was meant to prevent Europe from ever
facing the destruction caused by the two World Wars. At first
the emphasis was placed on the economic integration and one
of its key elements was represented by the freedom of
movement. The free movement of goods, capital, services and
people was first mentioned in the Treaty of Rome and is also
the guiding principle of the Single European Market. The free
movement of persons is the first of the four rights defining the
European Citizenship and therefore also an element of the
political union.
Despite being perceived as the first and foremost asset of
the European Union by half of its citizens, the ‘freedom to
travel, study and work anywhere in the EU’ has nonetheless
generated many debates among the Member States. This is
because, while the free movement of goods, capital and
services has mainly economic implications, the free movement
of people is perceived as affecting one of the defining elements
of national sovereignty: borders control and also comes at the
forefront of the supranationalist - intergovernamentalist
debate.

10
EDITURA LUMEN
Genocidul din Armenia. Ideologie şi negare
Autor: Alexandra COŢOFANĂ
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, 2010
Genocidul armenesc se diferenţiază de toate celelalte din
istorie prin faptul că a rămas nerecunoscut. Aceasta este
caracteristica de care este urmărit de 94 de ani, indiferent cât de
mari sunt eforturile comunităţii armeneşti de pretutindeni de a
termina procesul negaţionist pe care Turcia l-a ridicat la rangul
de politică naţională şi pe care îl foloseşte în relaţiile cu orice
stat sau entitate care aduce în discuţie evenimentele declanşate
în 1915.
Lucrarea ‘Genocidul din Armenia, 1915. Ideologie şi
negare.’ îşi propune să fie una atât descriptivă cât şi analitică, cu
mai mult accent pe partea de analiză. Mai exact, îşi propune să
introducă problema armenocidului, cu întregul său bagaj de
date şi probleme, analizând, totodată, cauzele care au
determinat fenomenul acestui genocid, în toată unicitatea sa.
Tema aleasă este un exemplu de ‘cum nu ar trebui să fie’, având
un istoric teribil de complicat şi un prezent care promite
schimbarea, fără a reuşi să o aducă.
Obiectivele lucrării sunt de a analiza relaţia dintre putere şi
adevăr, în condiţiile în care prezentul ne oferă o schimbare în
balanţa firească a lucrurilor, schimbare în care puterea pare să
cântărească mai mult decât adevărul, chiar şi în cercurile
academicienilor, în care intrăm pentru a analiza definiţia nouă a
eticii, din perspectiva unor adevăruri ale ‘erei noi’. În aceaşi
notă, se încearcă o trecere în revistă a puterilor care au
influenţat destinul Armeniei-cât au făcut şi cât ar fi putut să
facă; a oamenilor politici care şi-au lăsat amprenta asupra
armenocidului în decursul secolului trecut şi a celor pe care
puterea Turciei îi înrobeşte şi îi obligă să îşi lase promisiunile în
urmă.

11
EDITURA LUMEN

2009
Perspective culturale şi
politice asupra evenimentelor
din 1968
Autor: Bogdan Alexandru
CHELARIU
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi. 2009
Nr. pag. 110, format A 5

“Şi în artă apare această mişcare ce exaltă şi neagă în


acelaşi timp”, va spune Albert Camus despre revoltă. Citându-l
pe Nietzsche, care spune că artistul nu tolerează realul, Camus
va adauga că, în acelaşi timp, nici un artist nu se va putea
dispensa de real, fiindcă tocmai creaţia artistică reprezintă
„exigenţa unitaţii şi refuzul lumii”. Camus remarcă ostilitatea
faţă de artă manifestată în decursul istoriei de mulţi partizani ai
revoluţiilor. Rousseau vede arta drept o corupere a naturii,
Saint-Just va fi un vehement duşman al frumuseţii în
detrimentul virtuozităţii, Revoluţia Franceză nelăsând în urmă
sa vreun mare poet, ci un ziarist ca Desmoulins şi un scriitor
clandestin precum Sade, iar saint-simonienii vor revendica o
artă utilă din punct de vedere social. Discursul nihiliştilor ruşi
va fi asemănător, spunând că o pereche de cizme este mai utilă
decât opera lui Shakespeare, alţii preferând o bucată de brânză
oricărui Puşkin. Urmează excomunicarea artei lui Tolstoi, ca
mai apoi, Rusiei revoluţionare să nu-i pese deloc de statuile lui
Venus şi Apolo aduse de Petru cel Mare la Sankt-Petersburg.
Poate pe bună dreptate, va spune Camus, în mizerie imaginile
fericirii sunt dureroase...........................

12
EDITURA LUMEN
Aspecte geopolitice şi
geoeconomice ale formării şi
destrămării sistemului colonial
enlgez
Autor: Vadim CUJBĂ
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, 2009
Nr. pag. 141, format A 5

Scopul lucrării este de a reda prin aspectele economice şi


geopolitice ale sistemului colonial britanic mecanismul de
funcţionare a unui organism politic complex prin structura sa,
care a reflectat etapele de dezvoltare ale imperiului din punct de
vedere politic şi economic şi inclusiv al relaţiilor cu alte puteri
coloniale. Totodată prin studierea acestei teme am urmărit
schimbările de pe harta politică de-a lungul timpului istoric, şi
influenţa Marii Britanii ca putere colonială asupra acestor
modificări spaţiale.
Actualitatea studierii. Problema colonialismului englez se
leagă de multiple probleme existente în statele aflate în proces
de dezvoltare - foste colonii, dar şi de un alt fenomen care în
perioada de faţă este important-cel al migraţiunii. Apărut într-
un moment crucial al dezvoltării Europei şi al afirmării
supremaţiei mondiale a Europei, colonialismul englez a
reprezentat un exemplu şi un model în ceea ce priveşte
dezvoltarea societăţilor europene coloniale la un anumit
moment istoric. De-a lungul vremii colonialismul a devenit un
element indispensabil al societăţii engleze iar unui dintre
elemente care a dus la conflicte cu vecinii săi a fost tocmai
existenţa unui sistem care asigură funcţionalitatea acestui
colonialism............................................

13
EDITURA LUMEN
Deschideri postmoderne în
ştiinţele politice
Autori: Camelia ENACHE,
Lorand GERGELY, Alexandra
PETRESCU, Cătălin
ROGOJANU
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, 2009
Nr. pag. 108, format A 5

Camelia Enache
ANALIZA RĂZBOIULUI DIN BOSNIA
HERŢEGOVINA
NEGOCIERI PRIVIND STATUTUL
TRANSNISTRIEI

Lorand Gergely
PROCESUL DE „NATION BUILDING” ŞI
ASOCIAŢIONISMUL UNIVERSITAR DIN EUROPA EST
– CENTRALĂ

Alexandra Petrescu
WOMEN AND FASCISM IN ROMANIA

Cătălin Rogojanu
„RELAŢIA SPECIALĂ” DINTRE BISERICA
ROMANO – CATOLICĂ POLONEZĂ ŞI SERVICIILE
SECRETE COMUNISTE

14
EDITURA LUMEN

Între mit şi realitate. Lupta


pentru Ţara Sfântă
Autor: Raluca RUS
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, 2009
Nr. pag. 250, format A 5

Cartea de faţă reprezintă o încercare curajoasă de abordare


a unei problematici de mare complexitate a scenei politice
internaţionale actuale – cea a conflictului arabo-israelian din
Orientul Mijlociu– prin oglinda reflectoare, nelipsită de un
inevitabil grad de refracţie a realităţii, reprezentată de o opinie
publică – cea românească a anilor ’90 – puternic marcată de o
deloc uşoară perioadă de tranziţie, care îşi pune amprenta
asupra percepţiei evenimentelor din domeniul relaţiilor
internaţionale contemporane.
Pentru succesul unei astfel de întreprinderi, pline de
capcane şi dificultăţi cu un mare grad de risc privind reuşita
finală, era indispensabilă îndeplinirea câtorva condiţii esenţiale
prealabile: o cunoaştere în profunzime şi echilibrată a
problematicii în discuţie, luând în considerare toate punctele de
vedere ale actorilor implicaţi; o examinare atentă a
antecedentelor şi evoluţiilor poziţiilor oficiale ale politicii
externe româneşti în raport cu această problematică; o
cercetare bine fundamentată metodologic a mass-mediei din
România în primul deceniu al tranziţiei pentru a surprinde şi
evidenţia vocile cu adevărat reprezentative pentru diferitele
puncte de vedere care s-au conturat privind conflictul arabo-
israelian, având în permanenţă ca factor de referinţă o anumită
tendinţă de menţinere sau reînviere a tradiţiilor locale.............

15
EDITURA LUMEN
Liberalism şi dezvoltare.
Principii pentru e educaţie
liberală
Autor: Elena FILIP
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, 2009
Nr. pag. 142, format A 5

Liberalismul a fost şi a rămas un subiect generos, de


dispută teoretico-doctrinară. In plus, sugerând o politică şi un
sistem de dezvoltare, a fost, de departe, concurentul redutabil
al celuilalt sistem cu anvergură-comunismul. Privind
retrospectiv, reuşita aparţine pe de-a întregul liberalismului.
Cultivând şi sprijinit pe valori şi principii cu marcă recunoscută
— individualism, proprietate privată, piaţă concurenţială,
libertate şi contract — liberalismul explică dezvoltarea lumii
civilizate. In nici o parte a lumii doctrina-i concurentă nu a dat
roade. Numai şi pe acest temei el rămâne cel mai bun; nu
perfect ci perfectibil dar, deocamdată, omenirea nu a inventat
un sistem mai performant.
Modul în care liberalismul, prin componenta sa economică
sau social-politică, a sugerat şi inspirat rute ale dezvoltării n-a
fost unul liniar. Pe traseu s-au produs şi poticneli. Economia, şi
nu numai, se dezvoltă ciclic. In structura ciclului "pata de
culoare" o oferă criza. In atari împrejurări, liberalismul a fost şi
este şi azi pus la grea încercare; făcut responsabil de toate
"ciupercile otrăvite" care apar sub formă de baloane după o
fază de boom prelungit. In căutarea unui vinovat, lumea uită că
s-a dezvoltat pe dreapta şi parchează pe stânga........
Prof. Univ. Dr. Ion Pohoaţă,
Directorul Şcolii Doctorale de Economie, Universitatea
Alexandru Ioan Cuza, Iaşi

16
EDITURA LUMEN
Tipul eroului în cultura română.
De la stereotip la comportament
politic
Autor: Adriana Ivonne
MARINESCU
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, 2009
Nr. pag. 126, format A 5

Tipul "eroului" în cultura română — de la stereotip la


comportament politic - un titlu ce se cere explicat. O vom face
în cele ce urmează, încercând să arătăm la ce se referă această
analiză şi care este relevanţa ei. "Eroul" a reprezentat din cele
mai vechi timpuri şi în toate culturile cu o mitologie cunoscută
o figură emblematică şi un model demn de urmat; cel care s-a
remarcat prin vitejie, fapte nemaivăzute, eroul civilizator sau
Salvatorul a fost dintotdeauna o referinţă şi un model pentru
generaţiile care au urmat. înscrierea figurii sale în panteonul
unei culturi echivalează cu un loc în memoria colectivă, iar
reactualizarea figurii sale face apel la imaginarul mitologic şi,
prin mecanisme psihologice, înscrie persoana care face apel la
aceasta într-un "familiar" al conştiinţei. Cel care se revendică de
la el, cel care reiterează figura eroului şi cel către care se face
revendicarea folosesc astfel un limbaj comun, care facilitează
legitimarea emiţătorului.
Ceea ce am încercat să ilustrez este ceea ce se petrece în
procesele de legitimare; exceptând revoluţiile, penetrarea
câmpului politic (căci despre această miză este vorba) se
realizează prin afilierea sau filiaţia directă la un "ceva"
preexistent şi legitim, care uşurează acceptarea şi conferă un loc
pe scena politică.

17
EDITURA LUMEN
Family Background Influnece
on Romaninan’s Youth Voting
Behaviour
Autor: Corina MORUŢAN
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iasi, 2009
Nr. pag. 134, format A 5

In nowadays society, politics represent a matter of great


concern for people all over the world. There is a tremendous
variety of attitudes, options, opinions and beliefs with regard to
politics, across different cultures, which shape the similarities
and differences among individuals, and implicitly the society in
which they live. Furthermore, researchers have been long
concerned with the central questions of democratic political
behaviour: What are the prevailing patterns of citizen political
opinion and behaviour? How do these patterns change over
time, across generations? Which are the sources of these
opinions and behaviour, and what changes them? How and
how much do citizens influence their leaders and their
government? Which are the factors that contribute to the
political values development?
The present paper's intention is to shed light on a
controversy dimension of political sociology, namely the youth
voting behaviour and the factors that influenced it. The paper
will mainly focus on Romanian's youth voting behaviour, in
strong association with family background influence. I will start
from the general assumption that family plays an important
role in forming the individual's political personality and I will
try to identify the context in which political socialization
occurs.

18
EDITURA LUMEN
Machiavelli and the
Legitimization of the Realism in
International Relations
Autor: Ioana PETRE
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iasi, 2009
Nr. pag. 99, format A 5

The conceptual delineation between the sphere of political


ideas and political activity has never represented a strong
borderline for the continuous processes and influences that
were exerted from one part to the other. In numerous
occasions, political ideas were practically transformed into
genuine guidelines that were intended to facilitate the art of
statecraft for those that were in the ruling position. However,
there are also famous cases in which ideas lack the potential to
materialize and, thus, stagnate from this point of view,
transforming themselves into sheer utopias aimed at raising
public or simply elite awareness on certain issues.
Considered by many the founding father of the discipline
of political science, a proponent of civic humanism or simply
blamed as an extremely wicked, immoral and irreligious
intellectual, Niccolo Machiavelli has been the target of
overwhelmingly long scholar debates that did not manage to
integrate him into strict categories. Having written a prolific
literature on political issues, Machiavelli himself became the
subject of even more numerous works than his own.

19
EDITURA LUMEN

2008
Decentralization And State Capacity. Pathways for
State in reform in Post- communist societies
Autor: Todor ARPAD
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iasi, ianuarie 2008
Nr. pag. 93, format A 5

The scope of the present approach is twofold. First, it will


try to analyze whether the post- communist transitions were
very different from other transitions from autocratic rule (see
Schneider and Schmitter 2003 for a debate on the subject) by
attempting to adjust a theoretical apparatus developed for
other uses and to apply it irrespective of the degree of
democratization. Second, as the vision on what
decentralization means and how it works influences how
important funds are distributed and how many programs of the
international institutions are implemented, the findings may
have an immense public policy stake. Especially under the
influence of the main international institutions of the World
Bank and the IMF, many developing countries are guided into
adopting specific policies.
Three innovations are proposed by this material. First, it
will provide an alternative theoretical lens to approach the
relationship between the evolution of a State s agencies
(decentralization) and functionality (State capacity). Second, the
present material is the first approach to test the assumption of
literature on decentralization and State capacity on a
comparative sample containing most of the post- communist
countries. Third, it tests the influence of decentralization on
State capacity by taking into consideration both the static and
dynamic nature of State capacity.
Autorul

20
EDITURA LUMEN
Problema kurdă în contextul
crizelor irakiene
Autor: Valentina-Tania
SECHEŞAN
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iasi, noiembrie 2008
Nr. pag. 137, format A 5

Problema kurdă în contextul crizelor irakiene este o


lucrare care merită să fie lecturată de oricine doreşte să încerce
să descrifreze complexitatea relaţiilor internaţionale din
Orientul Mijlociu şi nu numai. Dacă urmărim evenimentele din
ultimii ani ne dăm seama că această regiune poate fi cheia
viitoarelor configuraţii de putere ale politicii internaţionale, iar
problema kurdă poate fi încadrată în sfera mai amplă a agendei
globale de după 11 septembrie 2001. În Orientul Mijlociu,
trecutul şi prezentul se întrepătrund, neliniştitor, cu viitorul, în
tonuri gri, cu raze de speranţă venind din angajamentul
comunităţii internaţionale. Volumul de faţă, propus de o tânără
şi promiţătoare autoare, Valentina-Tania Secheşan, încearcă să
răspundă la multe dintre aceste probleme şi o face într-un mod
convingător, într-un stil elegant, clar, concis şi la subiect.

Adrian Liviu Ivan şi Dacian Duna

21
EDITURA LUMEN
Tranziţia postcomunistă ca discurs
Autor: Bogdan DRAGOŞ
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iasi, iulie 2008
Nr. pag. 140, format A 5

Demersul lucrării semnat de Dragoş Bogdan se înscrie


printre puţinele încercări din spaţiul cultural român care au ca
sprijin metodologic proiectul arheologiei foucaldiene. Iată de ce
ne propunem, pe firul ideilor ce urmează, o sumară reevaluare
a teoriei foucaldiene. În urma acestui survol schematic, sperăm
ca spaţiul discursiv al autorului amintit puţin mai sus să capete
un spor de limpezime şi interes deopotrivă.
După cum notează şi autorul studiului de faţă, miezul
metodologic al întregului proiect este reprezentat de arheologia
lui Michel Foucault. Dar cum putem defini acest vast spaţiu al
travaliului foucaldian, care sunt reperele la care ne putem referi
atunci cand facem apel la ceea ce vom numi arheologie?
Dacă e să oferim o primă definiţie arheologiei, atunci
putem spune că aceasta se conturează ca o filosofie a
evenimentului. Conceptul de „eveniment“ este central în
gîndirea foucaldiană, căci pornind de aici, Foucault va construi
o critică la adresa tuturor analizelor ce l-ar fi subordonat unei
semnificaţii generale (totalitatea culturală) sau originare
(subiectul transcendental sau conştiinţa istorică). Dar ce se
înţelege aici prin eveniment? Sau, pentru a delimita mai clar
orizontul analizelor ulterioare, prin enunţ ca eveniment?
……………..
Oleg Bernaz

22
EDITURA LUMEN
The image of New York as
quintessence and unique
reflection of urban America -An
analysis of the city’s emergence
in the post World War II period
Autor: Ioana IACOB
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iasi, noiembrie 2008
Nr. pag. 153, format A 5

In its unremitting quest for the elusive destination of an


‘all-encompassing’ locus, the American city forges a panoramic
view dominated by a history of diversity and cosmopolitan
specificity. The breath-taking odyssey that carried the urban
space from a gregarious pragmatic community, to a cultural
promoter of the nation’s artistic mission and eventually, to an
economic leader of the global democracy, reads as a vortex in
which identities, architectural revolutions and ideological mobs
joint inside the pot of America.
Its ramifying story of acceptance, assimilation, rejection
and stereotypy brought the city at a stage where one can only
hint at the complexity that governs the metropolis’s structure
in terms of democratic narrative. Indeed, growing
simultaneously with the transforming conception of American
freedom and pursuit of achievement, the city never stops its
trajectory, becoming, instead, a centripetal force that causes
both prosperity and grievous distress upon America. New
York’s story of the wealthy and the indigent, the heralded and
the forgotten, the corporate magnate and the thirsty consumer,
depicts precisely the discourse of a nation that cast its web over
an ocean of differences and obtained a fruitful hegemony.
Autoarea

23
EDITURA LUMEN
Deliberative Democracy in a
Diverse Europe - From Theory
to Practice
Autor: Carmen Gabriela GREAB
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iasi, iunie 2008
Nr. pag. 106, format A 5

The nature of democracy has been debated for several


millennia as philosophers and other thinkers have speculated
about what it is, what might become, and what is supposed to
be. Compared to competing forms of government and
methods of organizing society, democracy worked rather well
by the values most theorists and idealists have held to be
important. Consequently, democracy produced societies that
have been humane, flexible, productive, and vigorous. Still,
democracy did not come out looking the way many theorists
and idealists imagined it should and it could. (Mueller, 1999)
In addition to all these, over the past century, citizens,
public interest groups, and political elites in advanced industrial
democracies have displayed growing doubts about whether the
principals and institutions of representative democracy are
sufficient mechanisms of democratic self-government. These
signs point a spreading dissatisfaction with the institutions and
processes of representative democracy. Consequently, there
were an increasing number of demands for political reforms
and restructure of democratic political systems.
Autoarea

24
EDITURA LUMEN
Interferenţe publicistice între
România şi Portugalia
Autor: Oana Marcela POPIŢIU
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iasi, aprilie 2008
Nr. pag. 173, format A 5

Prezenta lucrare este o sinteză a ceea ce reprezintă şi a


reprezentat spaţiul lusofon pentru România. Ideea a survenit în
urma unei experienţe proprii în Portugalia, unde am locuit timp
de şase luni, ca student rezident. Întâmplarea a făcut ca tocmai
în perioada plecării mele Sorin Alexandrescu publica Mircea
Eliade dinspre Portugalia, operă pe care am avut ocazia să o
citesc în limba română abia la reîntoarcerea în ţară. De altfel,
tot aici am citit Jurnalul portughez al lui Eliade, care spunea
într-unul din articolele sale că „Ar fi interesant să se scrie într-o
zi istoria relaţiilor culturale a celor două ţări latine cele mai
îndepărtate una de alta: Portugalia şi România.”(op.cit. Mircea
Eliade, Jurnalul portughez şi alte scrieri, vol. 2, Editura
Humanitas, Bucureşti, 2006, p.384).
De asemenea, Angela Comnéne care a scris Prietenia şi
corespondenţa literară a împăratului brazilian Dom Pedro al II-
lea cu cele două prinţese române, Elena Ghica şi Elisabeta a
României (1870-1890) (Ed. Oscar Print, Bucureşti, 2001),
declară într-o conferinţă că ar fi interesant de demonstrat faptul
că începând cu secolul trecut „s-a dezvoltat un curent de
curiozitate reciprocă tot mai intens între popoare aparţinând
aceleiaşi origini etnice sau unui grup lingvistic şi cultural
similar”( art.cit Angela Comnéne, Conferinţa în cadrul
Universităţii braziliene, din Rio de Janeiro, Facultatea de
Filosofie)
Autoarea

25
EDITURA LUMEN
Negocieri în Kosovo. Acordul de
la Rambouillet (1998- 1999)
Autori: Camelia ENACHE, Ion
Tudor COMAN
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iasi, septembrie 2008
Nr. pag. 108, format A 5

Problema unei istorii comune a balcanilor, una care


transcede ideea naţională ce precede modernitatea, presupune
o mare atenţie şi o bună înţelegere a lucrurilor. Aceasta cu atât
mai mult cu cât statele spaţiului despre care vorbim nu sunt
întotdeauna descriptibile printr-o singură cultură sai
identificabile doar prin practicile şi moştenirile derivate dintr-o
singură doctrină religioasă.
Crizele diplomatice, militare, economice, războaiele
interetnice, odată analizate, nu sunt tratate ca întâmplări, nu
sunt raportate atât la contextul lor imediat, cât la unul mai larg,
la o tradiţie istorico- geografică. A explica însă problemele din
Balcani, „prin simpla apartenenţă a actorilor principali la spaţiul
balcanic, a le extinde la întreaga regiune, în ciuda faptului că ele
sunt destul de localizabile” şi a folosi balcanicitatea ca
mecanism de absorbţie a incertitudinii, sunt doar câteva
exemplificări de raportare la regiunea balcanică.
Balcanismul a creat, prin longevitatea şi succesul său la
public, o paradigmă balcanică. Aceasta explică orice conflict,
tensiune din peninsulă sau din marginile ei prin balcanicitatea
actorilor implicaţi, mai degrabă decât prin jocul de interese al
diferitelor puteri ale căror sfere de influenţă se intersectează.
Paradigma balcanică este „expresia metodologică a stigmatului
aplicat Sud - Estului de către Europa Centrală şi Occidentală”.
Autorii

26
EDITURA LUMEN
România şi conflictul israeliano-
palestinian
Autor: Raluca RUS
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iasi, martie 2008
Nr. pag. 230, format A 5

Cercetarea de faţă îşi propune o analiză a relaţiilor statului


român cu Israelul şi Organizaţia de Eliberare Palestiniană
(OEP) desfăşurate în perioada 1948-2000. Studiul tratează
originea raporturilor, evoluţia şi domeniile în care cooperarea
româno-israeliană şi româno-palestiniană a luat amploare,
atitudinea Statelor Unite, a Rusiei şi a ţărilor membre ale
blocului sovietic, reflectarea acestor evenimente în media
românească şi în cea străină, precum şi atitudinea opiniei
publice româneşti. Un astfel de studiu se justifică prin numărul
redus de publicaţii care prezintă modalitatea în care România s-
a raportat la conflictul arabo-israelian, prin clişeele care se
aplică cooperării României cu Israelul şi cu statele arabe, prin
minimizarea sau dimpotrivă, exagerarea rolului de mediator
atribuit diplomaţiei române.
Lucrarea, structurată pe două capitole, tratează în prima
parte raporturile româno-israeliene, cooperare cu tradiţie
atestată încă din secolul II d. Hr. atât de descoperirile
arheologice, cât şi de cronicile române sau jurnalele unor
călători străini. Relaţiile statului român cu lumea arabă în
general şi cu cea palestiniană în mod special s-au realizat prin
canale de comunicare formală şi informală, în domeniul
economic, militar, politic şi cultural. Alt aspect acoperit în acest
capitol îl reprezintă tentativa de mediere a României, favorizată
de o serie de evenimente între care ……………………
Autoarea

27
EDITURA LUMEN
Istoriografia separatismului
transnistrian
Autor: Lidia PRISAC
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iasi, aprilie 2008
Nr. pag. 139, format A 5

Cadrul de activitate şi creaţie a istoricilor care


investighează evenimentele ultimelor decenii se înscrie organic,
sub aspectul teoriei istoriei, în aria istoriei recente, istoriei
imediate sau istoriei timpului prezent, care marchează, alături
de proximitatea perioadei în care trăim, ca martori sau analişti
ai „timpului nostru” şi chestionarea actorilor acestei perioade.
Formula acestor termeni, a coabitării istorice actuale, este
prezentată cu convicţiune de profesorul francez Jean- Francois
Soulet în sinteza Istoria imediată. Soulet delimitează
„ansamblul părţii terminale a istoriei contemporane, incluzând-
o atât pe cea a epocii actuale, cât şi pe cea a ultimilor treizeci de
ani; o istorie care are drept principală caracteristică faptul că a
fost trăită de istoric sau de principalii săi martori”. Baza de
cercetare a istoriei imediate a surprins şi realizări consacrate în
discursul istoriografic contemporan. În acest context, se
circumscrie şi activitatea Institutului de Istorie a Timpului
Prezent din Franţa, inaugurat în anul 1980, ca parte
componentă a Centrului Naţional de Cercetare Socială.
Tehnicile şi metodele de cercetare a acestui tip de istorie
înglobează, alături de documentele scrise şi mărturiile orale. Ca
şi tipuri de istorie recentă pot fi menţionate lucrările scrise pe
parcursul evenimentelor: memorialistica, cronici de război,
jurnale sau istorii surprinse cu ajutorul participanţilor şi al
martorilor. ……………
Ion Xenofontov, doctor în ştiinţe istorice,
Academia de Ştiinţe a Moldovei

28
EDITURA LUMEN

2007
Institutional Design And Party
Development in Post
Communist States
The Key- Role of National
Parliaments
Autor: Sergiu GHERGHINA
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iasi, 2007
Nr. pag. 161, format A 5

The topic approached in this book was inspired by a


course on Central European Politics in the fall semester of the
academic year 2005- 2006, attended at Central European
University, Budapest.
In this respect I am grateful to Karen Henderson, the
course instructor, for being the first to encourage me to
develop the measurement of presidential powers in the former
states of Warsaw Pact countries into a more complex
framework of analysis. Her numerous advices shaped the
evaluation of the checks and balances system, often
questioning aspects of internal and external validity of the
claims I intended to make.
A further step in elaborating this research was taken as a
consequence of a research proposal that I drafted for the
Comparatice Political Research class where I created the
typology of the legislature powers for ten post Communist
countries.

29
EDITURA LUMEN
The Economic Dimension of
Russian Foreign Policy in Central
Asia After 9/11. Pursuing and
Promoting Energy Diplomacy
Autor: Andreea MOCANU
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iasi, iulie 2007

Since he become president, Vladimir Putin had two


important points on his policy agenda, which he has tried to
fully maximize. Firstly, he intented to pursue a foreign
economic policy and secondly to preserve Russia s economic
interests, aiming therefore to achieve WTO membership.
Moreover, these two points are best reflected in Russia s policy
towards the Central Asian states. Considering these issues, the
purpose of this study is to analiyze the salience of the
economic ties that exist between Russia and the five oil –rich
republics. As a result, this dissertation aims to contribute to the
understanding of Russia s position in world politics after 9/11
by analyzing the impact of these events on shaping Russia s
attitude in preserving its economic interests in Central Asia
after the US troop s arrival in the region. All the advanced
propositions are done by examining the available English or
Russian literature that focuses on the existing economic ties
between Russia and Central Asia.
Autoarea

30
EDITURA LUMEN
Evoluţia relaţiilor ruso-americane
din perspectiva dezbaterii
multilateralism/ unilateralism
Autor: Angela GRĂMADĂ
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iasi, decembrie 2007
Nr. pag. 86, format A 5

În discursurile despre relaţiile internaţionale, ne-am


obişnuit să folosim mai multe clişee: atunci când vorbim despre
sistemul internaţional întrebuinţăm, chiar şi după terminarea
războiului rece, termenii de unipolaritate, bipolaritate,
multipolaritate. Este doar o deprindere sau o realitate?
Totuşi, Războiul Rece a luat sfârşit, iar clişeele au rămas în
memoria politicii externe a statelor care le-au folosit. Acestea
tind să realizeze un transfer dintr-o categorie în alta, oscilând,
de cele mai multe ori, între multilateralismul foarte în vogă
astăzi, printre actorii mici ai sistemului internaţional şi
unilateralismul foarte combătut, oficial, dar care este
instrumentul principal de acţiune în favoarea atingerii
scopurilor de politică externă a actorilor mari, în special.
Există, însă, un clişeu, care are valoare de adevăr, chiar şi
în prezent, când au trecut aproape douăzeci de ani de la
destrămarea sistemului bipolar al relaţiilor internaţionale, adică
de la destrămarea Uniunii Sovietice, unul dintre cei doi poli,
care s-a menţinut în viaţă cu ajutorul armelor nucleare. Acesta
ţine de tendinţa de a caracteriza situaţia geopolitică actuală, dar
şi cea trecută, prin prisma relaţiilor de politică externă ale
Statelor Unite ale Americii şi Federaţiei Ruse. Nu există stat sau
actor internaţional, care să nu ţină cont de stabilirea intereselor
şi priorităţilor naţionale de dispoziţia politicienilor de la Casa
Albă sau Kremlin.
Angela Grămadă

31
EDITURA LUMEN
Consecinţele extinderii NATO
asupra Europei de Sud- Est
Autor: Natalia RUSU
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iasi, octombrie 2007
Nr. pag. 105, format A 5

Originalitatea ştiinţifică a lucrării. Lucrarea de faţă


reprezintă o abordare a unei probleme care poate fi dezbătută
la infinit şi să se ajungă la multiple şi diverse rezultate şi
concluzii. Nu este una dintre primele încercări de analiză a
securităţii Republicii Moldova şi a extinderii NATO ce şi
reprezintă obiectul de cercetare. Am axat această cercetare şi pe
condiţiile, conceptele şi efectele politicilor de securitate în
Republica Moldova, în mod particular, interesându-ne şi modul
în care aceste ameninţări influenţează funcţionarea instituţiilor
civile şi militare în Republica Moldova, precum şi pericolul
ridicat de riscurile reziduale şi influenţa factorilor externi. Nu
insistăm asupra unui caracter deosebit de original al lucrării. În
cazul nostru ne-am străduit asupra examinării şi analizei cât mai
obiective şi mai detaşate a situaţiilor şi evenimentelor,
contribuind efectiv cu soluţii, opinii şi propuneri proprii.
Intervenţiile proprii au fost de natură să ducă la completarea
celor deja existente.
Autoarea

32
EDITURA LUMEN
Impactul procesului de aderare la
Uniunea Europeană asupra
administraţiei publice din
România
Autor: Mădălina IVĂNICĂ
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iasi, ianuarie 2007
Nr. pag. 344, format A 5

Literatura de specialitate din România duce o lipsă acută


de lucrări care să trateze un asemenea subiect. Lucrările de
referinţă în domeniu tratează fie aspecte de ordin general
privind integrarea României în structurile Uniunii Europene,
fie doar aspecte secvenţiale care acoperă şi adâncesc cercetarea
unei anumite teme.
Iată de ce lucrarea propusă de Mădălina Ivănică, prin
structura şi prin maniera de abordare a problemelor, umple un
gol important în domeniu, fiind deci cu atât mai meritorie.
Prof. univ. Dr. Vasile Puşcaş Ministru Delegat,
Negociator Şef cu Uniunea Europeană (2000-2004)

33
EDITURA LUMEN
Globalizare şi securitate
economică
Autor: Lavinia FLOREA
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, 2007
Nr. pag. 183, format A 5

Globalizarea este un subiect la modă, omniprezent în


discursul mediatic, în literatura de specialitate, dar şi în
conversaţiile cotidiene. Opiniile exprimate despre acest set de
procese care marchează toate aspectele vieţii noastre sunt
adesea antagonice, de aceea, pentru o mai bună înţelegere a
globalizării, am simţit nevoia unei analize personale şi obiective.
Lucrarea de faţă îşi propune să urmărească efectul globalizării
asupra indivizilor şi al statelor. Analiza se rezumă la aspecte
economice şi sociale, mai precis, la aşa numita securitate
economică, aspectele politice şi culturale, care pot fiecare
constitui subiectul altor lucrări, fiind lăsate intenţionat în plan
secundar.
Primul capitol este menit să clarifice termenii cheie ai
lucrării globalizare şi securitate economică, printr-o trecere în
revistă a celor mai semnificative abordări în literatura de
specialitate. Un accent deosebit cade pe termenul de securitate
economică. Termenul este des folosit, însă nedefinit la nivel
conceptual, ceea ce ne-a permis realizarea unui demers de
cercetare original. Lucrarea cuprinde prezentarea studiilor
realizate de Organizaţia Internaţională a Muncii în domeniul
securităţii economice, cu meritele şi scăderile acestora, şi îşi
propune oferirea unei definiţii proprii enumerative şi cât mai
complete a acestei noţiuni.
Autoarea

34
EDITURA LUMEN
Puterea Statelor Unite ale Americii
în plan global
Autor: Adriana VASILE
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, 2007
Nr. pag. 107, format A 5

Se spune că poţi să-i invidiezi pe americani, să-i admiri, să-


i combaţi, dar nu poţi să-i ignori. În ciuda erodării puterii
americane, SUA rămân în continuare singura superputere pe
plan global, în termeni de putere fizică, politică, economică,
militară şi culturală.
Deşi atentatele de la 11 septembrie 2001 au arătat
vulnerabilitatea Americii, iar relaţiile transatlantice au cunoscut
un moment de criză (datorită, în special, războiului din Irak),
analizele geopolitice arată că în ultimul timp nu a avut loc o
schimbare semnificativă a raporturilor de putere la nivel
mondial. Cu siguranţă, se scrie mult despre toate aceste lucruri.
Pe de altă parte, în România, putem observa o relativă tăcere a
intelectualilor faţă de astfel de subiecte (de exemplu, legat de
intervenţia americană în Irak). Tocmai de aici, se poate aprecia
utilitatea unei astfel de lucrări, în condiţiile insuficientei
acoperiri româneşti a subiectului.
Totodată, referirile la SUA, la sistemul şi valorile
americane, riscă să pară deja stereotipe, comune. Dincolo de
acestea, apare necesitatea de a cunoaşte şi de a scrie despre
puterea Statelor Unite. O surprindere exhaustivă a subiectului
este o încercare nerealistă. De aceea, este importantă relevarea
anumitor aspecte esenţiale ale fenomenului în discuţie, chiar cu
riscul de a omite altele. În încercarea de a trata mai multe
probleme, există, evident, şi riscul de a nu clarifica suficient.
Autoarea

35
EDITURA LUMEN

2006
Relaţia NATO PESC
Confruntare pentru securitatea
colectivă?
Autor: Zsuzsanna KACSO
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, august 2006
Nr. pag. 130, format A 5

La acest moment putem vorbi despre două paradigme,


care conturează politica de securitate al fiecărui stat: dilema
tradiţională a securităţii şi noua dilemă a securităţii. Potrivit
dilemei tradiţionale a securităţii, actorii internaţionali, caută de
obicei, securitatea unilaterală. În acest context, noţiunea de
securitate unilaterală desemnează faptul că statele sunt
interesate în mod exclusiv de propria securitate, fără a ţine cont
de mijloacele cu care se poate atinge acest obiectiv.
Promovarea unor astfel de politici, reprezintă un singur lucru:
că scopul securităţii este subminat, deoarece există o
„permanentă înarmare şi contra –înarmare”. În astfel de
condiţii, nici o ţară nu poate garanta un mediu sigur pentru sine
şi alţii. Singura latură pozitivă a acestei paradigme este absenţa
acelor actori nonstatali imprevizibili, care ar putea lansa un atac
în cel mai improbabil moment.
Indiferent de paradigma care conturează securitatea
internaţională la un anumit moment, şi indiferent de conflictul
care ar putea perturba pacea internaţională, există organizaţii pe
care societatea internaţională se poate baza pentru rezolvarea
lor…………………..

36
EDITURA LUMEN
Partidul Democrat Evoluţia
Partidului Democrat în perioada
2000-2004
Autor: Răzvan Victor
PANTELIMON
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, 2006
Nr. pag. 188, format A 5

Volumul urmăreşte în ce măsură concepte larg dezbătute


în ştiinţa politică contemporană, şi care sunt utilizate tot mai
mult pentru a analiza şi a înţelege realităţile politice prezente în
societăţile dezvoltate, pot fi aplicate şi cazului românesc.
Autorul a avut în vedere în special aplicarea conceptului de
„partid cartel” la spaţiul politic românesc, luând ca studiu de
caz Partidul Democrat. S- a încercat surprinderea cu mijloace
ştiinţifice a anumitor aspecte ale acestei realităţi complexe, care
este un partid politic, fară pretenţia de a epuiza toate aspectele
semnificative cu privire la evoluţia Partidului Democrat.

37
EDITURA LUMEN
Cercetări, studii şi abordări în
ştiinţele umaniste. Politologie
Autori: Manuela PARAIPAN,
Simona Gabriela SÎNZIANU
Costică DUMBRAVĂ,
Salomeea ROMANESCU,
Timea CSETNEK
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, martie 2006
Nr. pag. 177, format A 5

Manuela Paraipan: Perspectivă asupra Drepturilor Omului


Simona Gabriela Sînzianu: Conflictul politic modern
Costică Dumbravă: Naţiuni şi naţionalisme
Salomeea Romanescu: Raporturile Comunităţii Europene
cu ţările din Europa Centrală şi de Răsărit
Timea Csetnek: Rolul cooperărilor transfrontaliere din
prisma integrării României în Uniunea Europeană

38
EDITURA LUMEN
The weight of historical
patterns, collective memory
and historical legacies over the
evolution of the Romanian
democratization process
Autor: Cristina BUCUR
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, decembrie 2006
Nr. pag. 259, format A 5

39
EDITURA LUMEN
Conflictul din Orientul Apropiat
în perioada 1948-2000
Autor: Raluca RUS
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, august 2006
Nr. pag. 183, format A 5

Studiul de faţă consacrat conflictului din Orientul


Apropiat în perioada 1948-2000, reprezintă o panoramă a
acestor cincizeci şi doi de ani caracterizaţi prin multiple
conflicte şi tentative de instaurare a păcii. Dacă evoluţia
evenimentelor din Orientul Apropiat a cunoscut, în special în
ultimii ani, o hipermediatizare în România, numărul
publicaţiilor care acoperă acest subiect rămâne extrem de redus.
Lucrarea de faţă se justifică prin creşterea interesului pentru
istoria statului Israel şi pentru evrei, popor fascinant, plasat de
mentalul colectiv mit şi realitate. Ţara Sfântă, cum e numit
Israelul, situată la întretăierea a două lumi, cea orientală cu cea
europeană, reprezintă o punte de legătură între cele două
civilizaţii care cunosc o îmbinare armonioasă pe pământul
făgăduit lui Moise.
Autoarea

40
EDITURA LUMEN
Relaţiile SUA-UE la începutul
secolului XXI: noile raporturi
transatlantice
Autor: Ana Maria STOIAN
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, septembrie 2006
Nr. pag. 183, format A 5

Această lucrare, intitulată «Relaţiile SUA-UE la începutul


secolului XXI: noile raporturi transatlantice», urmăreşte
realizarea unei analize a relaţiilor dintre SUA şi UE la începutul
secolului XXI. Cercetarea se concentrează, în principal, asupra
dimensiunii politice, economice şi de securitate, relevante, în
opinia noastră, în analiza relaţiilor transatlantice.
Vom explora dinamica raporturilor transatlantice,
insistând asupra elementelor de continuitate şi a celor de
schimbare. Totodată, lucrarea surprinde domeniile în care
relaţia transatlantică funcţionează în parametri normali şi
eficienţi şi cele în care există contradicţii puternice, care
ameninţă coeziunea întregului edificiu transatlantic şi care
frânează cooperarea. Relaţiile SUA-UE sunt evaluate din
perspectiva valorilor tradiţionale, care au însufleţit până în
prezent legătura dintre cele două părţi ale Atlanticului, dar mai
ales a noilor modele asumate distinct de SUA şi UE (vezi
modelul unilateralist versus cel multilateralist). Dinamica
raporturilor transatlantice determină redefinirea acestor relaţii,
ceea ce marchează apariţia unui nou tip de relaţii transatlantice.
Cercetarea vizează, totodată, identificarea obiectivelor noilor
relaţii transatlantice şi impactul pe care acestea îl produc şi îl
vor produce asupra sistemului internaţional.

41
EDITURA LUMEN
Artistic autonomy in soviet
cinematography. Reverse
discourse, subversion or
dissent?
Autor: Iulia Clara SERAFIM
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, 2006

The aim of this research is to identify and study the


discourse opposing the official one in feature films of Soviet
cinematographi. The argument is that artistic autonomy existed
in Soviet cinematography and it created a niche space for
political communication in which a reverse discourse appeared.
The reverse discourse is a discourse that expresses and
contains statements or messages that contradict and
consequently oppose the official discourse, the ideology. A
context for this study is provided in the form by reviewing and
interpreting theories about ideology, control, power relations
and the role of common sense as an ideological goal but also
by a brief history of Soviet cinematography. A discourse
analysis and a content analysis are applied on twenty-five
motion pictures produced between 1956 and 1989. The
purpose and the content of the messages encountered in these
motion pictures are interpreted and analyzed. The analysis
proves the existence of a alternate space for political
communication. However, it also proves dissent or subversion.
The findings are important in opening up new areas of study
and for proving the importance of artistic autonomy and of
niche spaces for political communication
Autoarea

42
EDITURA LUMEN
Provocări şi dileme ale
intervenţiei umanitare după
Războiul Rece. Studiu de caz:
Bosnia-Herţegovina
Autor: Elena Lorena POPESCU
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iasi, septembrie 2006
Nr. pag. 163, format A 5

Demersul ştiinţific al lucrării porneşte de la ipoteza


conform căreia proliferarea noilor tipuri de conflicte în
perioada post Război Rece a determinat o reconceptualizare a
doctrinei intervenţiei în direcţia legitimării intervenţiei
umanitare, în baza a două argumente: modificările conceptuale
produse în planul suveranităţii- se produce un transfer treptat
de la « suveranitatea ca autoritate» (controlul exclusiv asupra
unui teritoriu) la « suveranitatea ca responsabilitate»
(respectarea unui standard minimal al drepturilor omului) şi
extinderea conţinutului noţiunii de «ameninţare la adresa păcii
şi a securităţii internaţionale ». Practic, ceea ce mi-am propus să
demonstrez în această lucrare este că, în ciuda existenţei unei
opoziţii evidente în rândul unor reprezentanţi ai mediului
academic şi al unor actori ai societăţii internaţionale, în era
post-Război Rece au fost invocate numeroase argumente
politice, etice şi legale în favoarea formulării unei doctrine
universale a intervenţiei umanitare, Consiliul de Securitate
însuşi autorizând o serie de intervenţii importante în situaţii de
criză umanitară evidentă.
Autoarea

43
EDITURA LUMEN
Creştin –democraţia europeană
şi creştin democraţia românească
Autor: Victor IONESCU
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iasi, iulie 2006
Nr. pag. 144, format A 5

Lucrarea d-lui Victor Ionescu “Creştin Democraţia


Europeană şi Creştin Democraţia Românească” reprezintă o
încununare în plan editorial a unei bogate experienţe
profesionale, manageriale şi politice pe care domnul Victor
Ionescu a acumulat-o în cei 5 ani de activitate profesională atât
în administraţia publică cât şi ca preşedinte în Asociaţia
Mişcarea tinerilor Europei ca membru al altor organizaţii,
participant la seminarii naţionale şi internaţionale, cursuri, şcoli
de vară etc.
Implicarea sa în sfera politicii ca membru activ în PNŢCD
îi dă o imagine clară asupra documentelor programatice ale
Creştin Democraţiei Româneşti şi Europene asupra dinamicii
mişcării Creştin Democrate.
Cartea prezintă o analiză a Creştin Democraţiei Europene
începând cu originile acesteia în perioada interbelică evoluţia
doctrinei Creştin Democrate după cel de- al doilea război
mondial, orientarea de stânga sau de dreapta a Creştin
Democraţiei contemporane şi pornind de aici caracteristicile
Partidelor Creştin Democrate, locul acestora în familia
partidelor politice europene…….

44
EDITURA LUMEN
Alianţe şi cooperări. Noi forme
de internaţionalizare
Autor: Alexandra CĂLUGĂR
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iasi, august 2006
Nr. pag. 117, format A 5

Aşa cum deschiderea lumilor noi a schimbat presupunerile


vechii lumi, tot aşa „noul continent” a început să schimbe
atitudinile cu privire la creare avuţiei naţiunilor şi la eforturile
umane. Impulsul pentru explorare a venit tot din dorinţa de a
înfăptui noi afaceri. Încă o dată, oameni curajoşi şi curioşi au
descoperit noi modalităţi de viaţă, care schimbă radical modul
de viaţă pe vechiul continent. Acest continent nou nu are
pământ, el existând doar în minţile noastre, fiind astfel denumit
„invizibil”. Totuşi datorită impactului asupra economicului,
politicului şi socialului, continentul invizibil este la fel de
palpabil şi vital, la fel de tangibil şi solid, ca şi când ar putea fi
găsit pe hartă.
Oamenii de afaceri consideră că există oportunitatea de a
realiza o afacere bună dacă poţi ocupa acea parte a teritoriului
care într-o bună zi poate deveni un fel de Hollyood sau Miami.
Aventurându-se în noul continent cei mai mulţi sunt expuşi
anumitor riscuri, iar uneori stau deoparte pentru ca noul
continent să nu le afecteze afacerile de până atunci. Chiar şi
companiile înrădăcinate în vechiul continent se văd nevoite să
exploreze noul continent dacă doresc să crească şi să evolueze.
Dacă aleg să rămână în vechea lume vor putea supravieţui doar
prin reducerea costurilor şi prin disponibilizări.
Autoarea

45
EDITURA LUMEN
Party Behavior in The European
Parliament
Autor: Carmen Gabriela GREAB
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iasi, 2006
Nr. pag. 105, format A 5

Volumul de faţă prezintă modalităţile pragmatice de


acţiune ale partidelor în cadrul Parlamentului European. Sunt
tratate probleme precum importanţa partidelor politice,
constituirea partidelor şi a grupurilor parlamentare în
Parlamentul European, impactul alegerilor europene asupra
acţiunii partidelor în parlamentul European.

46
EDITURA LUMEN
Participarea cetăţenilor în
România. Implicarea factorilor
economiei
Autor: Cristina NICOLESCU
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iasi, iulie 2006
Nr. pag. 121, format A 5

Prezentul studiu avansează ipoteza principală potrivit


căreia statusul socio-economic individual influenţează decizia
de a participa activ la viaţa socială şi politică şi alegerea actului
participativ ce urmează a fi înfăptuit. Ipotezele secundare care
vor fi testate pe parcursul demersului autoarei sunt:
Prima ipoteză secundară: alegerea formelor de participare
convenţională, de protest sau neconvenţională variază în
funcţie de statusul socio- economic individual;
A doua ipoteză secundară: percepţia eficienţei acţiunilor
participative individuale variază în funcţie de statusul socio-
economic individual;
A treia ipoteză secundară: cetăţenii manifestă tendinţa
specializării pe anumite forme de participare în funcţie de
nivelul statusului socio- economic individual.
Capitolul I urmăreşte conturarea unui cadru general în
care se va desfăşura studiul asupra participării cetăţenilor în
România şi clarificării principalelor concepte ce urmează a fi
utilizate.
Capitolul al II lea va fi dedicat prezentării principalelor
modele explicative ale participării cetăţenilor elaborate de
cercetători ai fenomenului. Contextul prezentării acestor
modele va fi bazat pe evidenţierea conexiunilor dintre factorii
economici şi participarea cetăţenilor şi clarificarea conceptului
de percepţie economică (economic outlook). …….
Autoarea

47
EDITURA LUMEN
The Media Coverage of The
Romanian Revolution
Autor: Andreea Raluca
MAIEREAN
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iasi, mai 2006
Nr. pag. 95, format A 5

This thesis focuses on the December 1989 Revolution


that ended the dictatorship of Nicolae Ceauşescu in Romania.
The research question explores the specificity and the
consequences of the live coverage of the Revolution. In order
to test, whether the television informed and mobilised people
and, at the same time, legitimate the uprising, an empirical
examination of the broadcast is conducted. The method
chosen to studz the speeches of the revolutionists is discourse
analysis. The major findings are that the broadcast contributed
to the victory of democratic forces by informing about the
current situation, by legitimating the revolution and by
mobilizing the population.
Autoarea

48
EDITURA LUMEN
Tony Blair şi noul discurs
laburist
Autor: Marina ROTARU
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iasi, mai 2006
Nr. pag. 161, format A 5

Scopul pe care şi-l propune autoarea acestui volum este de


a identifica felul în care partidul New Labour (Partidul Laburist
din Marea Britanie) a reuşit cel puţin din punct de vedere
lingvistic, să-şi creeze propriul discurs politic cunoscut sub
numele de A treia Cale. Autoarea a abordat discursul lui Tony
Blair din perspectiva Analizei critice a discursului, prin urmare
una axata pe analiza limbajului politic. Cadrul analitic se
bazează pe lucrările unor politologi precum Norman
Fairclough sau Lili Chouliarski. Autoarea realizează o amplă şi
pertinentă analiză a discursurilor politice şi a unor interviuri
oferite de Tony Blair.

49
EDITURA LUMEN

2005
Extrema dreaptă azi. Ideologie,
discurs, electorat. Analiză
econometrică
Autor: Lavinia FLOREA
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iasi, 2005
Nr. pag. 181, format A 5

Calificarea lui Corneliu Vadim Tudor în turul 2 al


alegerilor prezidenţiale din 2000 şi câştigarea de către
formaţiunea sa politică, Partidul România Mare (PRM), a unei
cincimi din locurile din Parlament a şocat opinia publică din
România şi din străinătate, trăgând un semnal de alarmă privind
pericolul extremist în ţara noastră. În plus, rezultatul votului a
pus serioase semne de întrebare în legătură cu gradul de
însuşire a valorilor democratice de către români şi cu
capacitatea României de a se integra în structurile euroatlantice.
Doi ani mai târziu, Franţa are parte de un şoc similar. Jean-
Marie Le Pen, şeful Frontului Naţional (FN), un partid de
extremă dreaptă, ajunge în turul 2 al prezidenţialelor,
provocând numeroase dezbateri în legătură cu funcţionarea
mecanismelor democratice în Hexagon. În ambele cazuri,
candidaţii partidelor considerate democratice (sau democratice
prin comparaţie cu extrema dreaptă, în cazul României) i-au
învins pe liderii naţionalişti....................

50
EDITURA LUMEN
Secretul preşedinţilor
Autor: Ana Maria POPA
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iasi, 2005
Nr. pag. 230, format A 5

O analiză comparativă a discursurilor electorale ale


candidaţilor la preşidenţia României comparativ cu cea a
candidaţilor la preşidenţia Statelor Unite ale Americii, în cadrul
confruntării electorale finale între candidaţi. De la început,
puterea politică a simţit nevoia să-şi constituie propriile sisteme
de comunicare, cu cei conduşi, să preia controlul acelor
mijloace de comunicare care scăpau dominaţiei sale, sau să
integreze grupurile ce exprimau şi formau opiniile dominante.
Miza analizei spune autoarea a fost aceea de a identifica
modalităţile prin care s-a produs aplicarea modelului american
al dezbaterilor prezidenţiale în România, comparativ cu Statele
Unite ale Americii.

51
EDITURA LUMEN
Doctrina neomachiavelistă în
contextual provocărilor
globaliste
Autor: Mădălina Virginia
ANTONESCU
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iasi, 2005
Nr. pag. 124, format A 5

Volumul tratează într-o primă parte, o amplă problematică


cu privire la noul concept american de securitate după 11
septembrie 2001. Sunt analizate germenii şi evoluţia noului
concept american de securitate, noi ameninţări şi riscuri la
adresa superputerii americane, evenimentele majore ale scenei
istorice postbipolare, terorismul global şi "axa răului", statele
rebele şi ameninţarea cu arme de distrugere în masă etc. Sunt
conceptualizate fenomene precum intervenţia umanitară
condiţiile de stabilitate pentru o ordine mondială democratică,
"rolul eminenţelor cenuşii" în politica externă a SUA în calitate
de "formatori de opinie". Autoarea se apleacă asupara
Războilui din Irak (2003) şi trecerea la "Imperiul mondial".
Sunt analizate relaţiile SUA cu Europa de Vest, Europa de Est,
Rusia, statele din Orientul Mijlociu, Coreea de Nord în
contextul noului concept de securitate american.
Cea de a doua parte a volumului se referă la temeiurile
doctrinei neomachiaveliste în contextul noilor provocări
globaliste. Ca fundament teoretic se propune teoria
machiavelistă ca fundament al politicii externe statale
ameninţate de globalism……………

52
EDITURA LUMEN

Editura Lumen
Str. Ţepeş Vodă, Nr. 2, Iaşi
OP 3, CP 780, Iaşi

www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
edituralumen@gmail.com
grafica.redactia.lumen@gmail.com

Printed in EU

53