You are on page 1of 9

UNITAT DIDÀCTICA

“colpbol”

EL COLPBOL
(esport col·lectiu, d’invasió)
UNITAT DIDÀCTICA: COLPBOL

RESUM PER A L’ALUMNAT

Títol: “Colpbol”

Introducció: el colpbol és un esport relativament nou, creat per un professor


d’educació física a partir de l’observació de l’aplicació dels continguts esportius en
l’assignatura. Aquest professor, analitza les deficiències, mancances i aspectes
negatius dels esports tradicionals i crea un esport més cooperatiu, coeducatiu i on
s’eliminaven les principals diferències tècniques i d’habilitat.

Continguts: els continguts a aprendre són els següents:


Conceptes: què és el colpbol, quines són les seues característiques i bases
pedagògiques. Quin és el reglament, la tècnica i la tàctica bàsiques.
Procediments: pràctica de jocs globals i exercicis analítics encaminats a la millora de la
comprensió tàctica i l’execució tècnica. Pràctica de l’esport estàndard.
Actituds: cooperació, coeducació, no discriminació per raons de sexe ni d’habilitat
tècnica, acceptació de les normes, respecte als companys, esforç, superació...

Objectius: al finalitzar la unitat didàctica hauràs de ser capaç de...


- Conèixer el colpbol, el seu reglament, la tècnica i la tàctica.
- Explicar i argumentar les bases pedagògiques del colpbol.
- Aplicar amb racionalitat els principis tàctics en l’acció del joc.
- Incrementar, en la mesura de les teues possibilitats, el nivell d’habilitat tècnica.
- Valorar les bases pedagògiques del colpbol i aplicar amb respecte i perseverança.

Sessions i activitats: desenvolupades en full adjunt.

Criteris d’avaluació i qualificació: els criteris d’avaluació són els mateixos objectius.
Els criteris de qualificació són els següents: teoria 20% + pràctica 50% + actitud 30%

Instruments d’avaluació: estan classificats en funció del contingut que avaluen.


Teoria: treball escrit argumentant les bases pedagògiques del colpbol
Pràctica: observació directa diària; i completar les fitxes pràctiques.
Actitud: observació directa diària.

Recursos bibliogràfics i mediateca: per tal de completar la informació que vos


proporcione amb els apunts teòrics, i sempre que ho desitgeu, teniu una gran quantitat
d’ajuda en diferents llibres, dvd, i internet. Entre altres són interessants:
- http://www.colpbol.es
-

2n BATXILLERAT – EDUCACIÓ FÍSICA – IES MOIXENT – CURS 09-10 1


UNITAT DIDÀCTICA: COLPBOL

TEMPORALITZACIÓ DE LES SESSIONS

Sessió 1. Presentació de la UD (objectius, continguts, metodologia, activitats, avaluació).


Repartir i repassar els apunts de la unitat didàctica.
Familiarització perceptiva (jocs de colpeig):
- Colps per parelles o grups de 4 persones: amb bot, a l’aire, en moviment, estàtic...
- Rondos; La roda; 1 x 2; a-e-i-o-u; guerra de pilotes; pase i vaig; pase al mig, etc.

Sessió 2. Consolidació del colpeig:


- Ídem jocs i exercicis de la primera sessió + altres de nous.
Iniciació als jocs modificats de bat i camp, i de canxa dividida:
- Beisbol-colp.

Sessió 3. Iniciació als jocs modificats de canxa dividida:


- Ídem jocs i exercicis anteriors sessions + tennis-colp + frontó-colp.

Sessió 4. Consolidació dels jocs modificats de canxa dividida:


- Ídem jocs i exercicis anteriors sessions + tennis-colp + frontó-colp.

Sessió 5. Iniciació als jocs modificats d’invasió = el raspall:


- Ídem jocs i exercicis anteriors sessions + raspall 1x1, 2x2, 4x4.

Sessió 6. Consolidació dels jocs modificats d’invasió = el raspall:


- Ídem jocs i exercicis anteriors sessions + raspall 1x1, 2x2, 4x4.

Sessió 7. Iniciació al joc reglamentat del colpbol. El reglament i la tàctica.


El colpbol modificat:
- Baló torre + quatre porteries + els comodins + superioritat i inferioritat numèrica, etc.
Treball col·lectiu al voltant dels continguts conceptuals:
- Argumentació de les bases pedagògiques del colpbol.

Sessió 8. Consolidació del joc reglamentat del colpbol. El reglament i la tàctica.


El colpbol modificat:
- Baló torre + quatre porteries + els comodins + superioritat i inferioritat numèrica, etc.
Treball col·lectiu al voltant dels continguts conceptuals:
- Argumentació de les bases pedagògiques del colpbol.

Sessió 9, 10, 11. Competició cooperativa de colpbol.


Avaluació procedimental final.

NOTA: és important destacar que aquests fulls són un resum i, per tant, és el professor qui els
té més desenvolupats en la seua programació. Així mateix, i en relació amb açò, aquest resum
pot sofrir modificacions amb raons justificades que aniré introduint en les sessions i que vos
comentaré de forma anticipada.

2n BATXILLERAT – EDUCACIÓ FÍSICA – IES MOIXENT – CURS 09-10 2


UNITAT DIDÀCTICA: COLPBOL

UNITAT DIDÀCTICA. EL COLPBOL

HISTÒRIA
El Colpbol naix en l’escola; parteix d’un procés de reflexió de la pròpia pràctica
diària en les classes d’Educació Física i la seua gènesi és la recerca d’un esport
d’equip que supere les limitacions educatives dels esports tradicionals.
El Colpbol és una nova i emergent modalitat esportiva creada pel professor
d’Educació Física Juanjo Bendicho, que s’ha consolidat com una alternativa als esports
d’equip més clàssics.

DEFINICIÓ DE L’ESPORT
El colpbol el podríem definir com un esport col·lectiu d’invasió jugat per dos
equips mixtes de 7 membres, l’objectiu dels quals és introduir una pilota a la
porteria contrària, a base de colpejos en la ma.
Aquest esport fomenta la màxima participació de tots i totes siga quin siga el seu
nivell físic i promou la contínua cooperació entre els jugadors alleugerint la gran càrrega
d’individualisme d’altres esports col·lectius.
És un esport diferent, amb un esperit integrador i amb unes grans potencialitats
educatives. Un esport per a tots, molt dinàmic i motivant amb regles fàcils i coeducatiu,
és un esport obligatòriament mixte.

LA TÈCNICA: colpejar

L’esport del colpbol està fonamentat en l’aplicació d’un gest tècnic principal i quasi
únic en l’acció del joc: el colpeig a la pilota.
En el colpbol, el desenvolupament del joc és tan variat que podem afirmar que no
existeix un recull estricte i clarament diferenciat de colps tècnics. No obstant açò, sí és
cert que la seua similitud tan pròxima a l’esport del raspall fa que podem observar una
sèrie de colps amb nom i característiques pròpies.
En aquest sentit, a continuació s’exposa un llistat de colps.
- La volea
- El colp de palma
- La raspada
- El remat
- El pase (curta i llarga distància)
-

2n BATXILLERAT – EDUCACIÓ FÍSICA – IES MOIXENT – CURS 09-10 3


UNITAT DIDÀCTICA: COLPBOL

EL REGLAMENT: normativa bàsica


EL FONAMENT DEL JOC.
L’habilitat bàsica del Colpbol és el colpeig. És la base del joc.
La pilota es juga a base de colpejos amb les mans, braços o part superior del
cos amb l’objectiu d’introduir el baló en la porteria contrària (gol). A més a més, mai cap
jugador pot colpejar la pilota dues vegades consecutives (dobles).

PROHIBIT.
- Fer doble toc.
- *Toc intencionat amb les cames o peus.
- Colpejar el baló amb el puny tancat.
- Retindre, agarrar o llançar el baló amb una o dues mans.
- Empentar o agafar el contrari.
- No respectar la distància de tres metres en les tretes.

Totes aquestes infraccions es resolen en falta. La falta SEMPRE s’executarà amb


una treta des de la línia de banda del lloc més proper on s’ha produït la infracció.

*Cap jugador pot colpejar la pilota amb el peu, excepte, exclusivament, el porter,
dins de la seua àrea de meta i només en situació defensiva (quan el baló ve del
contrari).
Regla específica sobre la intencionalitat del doble toc o el toc als peus:
- L’àrbitre serà l’encarregat de decidir la intencionalitat o no dels tocs amb les
cames i els peus, determinant si és falta o no. Si és un toc intencionat es
resoldrà amb treta de falta en el lateral; si no ho és, l’àrbitre cridarà la paraula
“rebot, continuem” i realitzarà un gest amb la mà indicant que continue el joc.

TRETES.
Totes les tretes s’executen amb el colpeig al baló, estant la resta de jugadors,
obligatòriament, a 3m de distància (3 passes).
Tipus de tretes:
- Quan es produeix una falta = la treta es realitza sempre des de la línia lateral.
- Fora per la línia de banda = la treta es realitza de la línia lateral (banda).
- Fora per la línia de fons = córner o treta de porta des de l’interior de la línia de
puntets (sols pot estar dins el/la porter/a i el/la llançador/a).
- Després d’un gol = treta de centre.
- A l’inici del partit i després de joc parat = treta de l’àrbitre.
- La falta dins de l’àrea s’executa igual que qualsevol altra. NO HI HA PENALS.

2n BATXILLERAT – EDUCACIÓ FÍSICA – IES MOIXENT – CURS 09-10 4


UNITAT DIDÀCTICA: COLPBOL

TERRENY DE JOC.
El colpbol es juga en una pista poliesportiva de 20m x 40m amb porteries de 2
metres d’alt per 3m d’ample.
Les línies que formen part del camp són les laterals (de banda), les línies de fons i
la línia de l’àrea de 9 metres en cada porteria (línia discontinua).

BALÓ.
El baló de colpbol és de forma esfèrica de plàstic, goma o material
sintètic i de bot dinàmic. El baló usat tindrà de 65 a 72 cm de
circumferència.

EQUIPS.
Els equips estaran formats, al camp, per 7 jugadors (6 i el porter). Un equip pot
tindre fins un màxim de 12 jugadors.
Els equips han de ser obligatòriament mixtes.

DURACIÓ DEL PARTIT.


Per a equips de jugadors de més de 18 anys, la duració del partit és de dos temps
de 25 minuts, amb 10 minuts de descans entre les dos parts.
La duració del partit per a equips d’edats inferiors a 18 anys és de 2 parts de 20
minuts si tenen de 18 a 13 anys; i de 2 parts de 12 minuts si els jugadors tenen de 8 a
12 anys, en estos dos casos amb un descans de 5 minuts.
2n BATXILLERAT – EDUCACIÓ FÍSICA – IES MOIXENT – CURS 09-10 5
UNITAT DIDÀCTICA: COLPBOL

LA TÀCTICA: principis tàctics bàsics en atac i defensa

Les decisions tàctiques són aquelles que pren un jugador (o més d’un alhora) a
corre-cuita d’entre un ventalls d’opcions possibles (és el pensament en acció).
El colpbol és un esport molt ràpid, en el qual intervenen molts factors
condicionants del joc, i les decisions s’han de prendre en qüestió de dècimes de segon.
Triar la millor opció, quan n’hi ha moltes de possibles, no és gens fàcil. És una habilitat
que s’adquireix amb la pràctica.
Els principis tàctics més importants del colpbol, tant en funcions ofensives com en
defensives són els següents:

PRINCIPIS TÀCTICS OFENSIUS


- Conservar la possessió del mòbil (en el nostre cas, la pilota de colpbol).
- Avançar amb la pilota i invadir el terreny de l’equip adversari.
- Aconseguir llançar a porteria i marcar.

PRINCIPIS TÀCTICS DEFENSIUS


- Recuperar la possessió de la pilota.
- Evitar la invasió.
- Evitar el gol.

Aquests principis tàctics bàsics estan relacionats amb una sèrie de problemes
tàctics que hem de conèixer per tal de solucionar les accions del joc amb les millors
garanties d’èxit. D’aquesta manera, millorarem en el coneixement tàctic, és a dir, serem
jugadors més intel·ligents, amb més possibilitats de gaudir de l’esport i, si hi ha sort, de
guanyar.

Per tal de solucionar els problemes tàctics es requereixen diferents tècniques en


funció de l’especialitat esportiva. En el nostre cas, en el colpbol, necessitarem colpejar
la pilota fent una passada de curta o llarga distància, llançar a porteria, controlar-la,
raspar-la per terra, desmarcar-se a l’espai lliure, etc.

2n BATXILLERAT – EDUCACIÓ FÍSICA – IES MOIXENT – CURS 09-10 6


UNITAT DIDÀCTICA: COLPBOL

Problemes Tàctics
Principis Tàctics
Atacant amb pilota Atacant sense pilota
Se necessita un pase en el joc?
A qui passar? He de desmarcar-me?
1. Conservar la possessió de la
Quan passar? Quan?
pilota.
Quin tipus de pase realitzar? Com se que el company vol
passar-me la pilota?
Quan he de progressar cap a la
A qui passar? (es dóna prioritat al porteria?
Atac

pase cap als jugadors més Quin és el millor espai al qual


2. Avançar amb la pilota i invadir pròxims a la porteria contraria) desplaçar-me?
el terreny de l’equip adversari. Quan passar? Com puc crear un espai en l’àrea
Quin tipus de pase realitzar? contrària?
Passar o avançar? Soc necessari per al proper
pase?
Com puc aconseguir el gol?
Des d’on puc ser més eficaç? On situar-me en cas de rebuig?
3 Aconseguir llançar a porteria i
A quines zones de la porteria he Puc emportar-me la defensa per
marcar.
de llançar? deixar lliure un company?
Hi ha algú millor situat que jo?

Problemes Tàctics
Principis Tàctics
A l’atacant amb pilota A l’atacant sense pilota
On he de situar-me?
Com he de defensar? On he de situar-me?
1. Recuperar la possessió de la Com puc fer més difícil la Com he de defensar?
pilota. possessió? Quin tipus de marcatge realitzar?
Defensa

Quin tipus de marcatge realitzar? A l’home o a l’espai?


A l’home o a l’espai?
Com he de marcar? Com he de marcar?
Com he de cobrir quan es troben Com he de cobrir quan es troben
2. Evitar la invasió. en l’àrea de meta? en l’àrea de meta?
I fora de l’àrea? I fora de l’àrea?
On situar-me? (de cara a la pilota
On he de situar-me? (entre la
i al jugador)
pilota i la porteria)
3. Evitar el gol. Què fer? Cobrir angles de pase o
Què fer? Evitar el llançament,
llançament per protegir la
bloquejar el llançament, etc.
porteria.
Principals problemes tàctics inherents als esports d’invasió.
(Basat en les aportacions de Booth, 1983 i de Stoddart, 1985)

Per una altra banda, existeix l’ESTRATÈGIA que es diferencia de la tàctica


perquè les decisions que es prenen són el fruit d’un procés de reflexió que té lloc
abans de començar el joc, durant el mateix o un cop finalitzat aquest. La tàctica, per
contra, és el fruit del pensament en l’acció mateixa del joc, en el moment just i oportú.

2n BATXILLERAT – EDUCACIÓ FÍSICA – IES MOIXENT – CURS 09-10 7


UNITAT DIDÀCTICA: COLPBOL

LES BASES PEDAGÒGIQUES DEL COLPBOL

El colpbol es fonamenta en unes bases pedagògiques que li donen la seua


personalitat i naturalesa pròpia, és a dir, el fan un esport amb trets identificatius propis,
fàcilment reconeguts.

En aquest apartat es descriuen aquestes bases educatives. El treball individual a


realitzar serà explicar-les, amb les vostres paraules, en funció d’allò que heu anat
experimentat al llarg de les sessions que integren aquesta unitat didàctica.

- Evitar l’increment de les desigualtats realçant l’esperit col·lectiu.

- Socialització extrema.

- Èxit-Autoestima.

- Dinamisme.

- Coeducació.

- Aprenentatges previs i igualtat d’oportunitats.

- Riquesa motriu.

- Treball tàctic.

FONTS DOCUMENTALS I BIBLIOGRÀFIQUES (web’s)

Pàgina web oficial del Colpbol


http://www.colpbol.es

2n BATXILLERAT – EDUCACIÓ FÍSICA – IES MOIXENT – CURS 09-10 8