You are on page 1of 1

DRZAVNI

UNIVERZITET U NOVOM PAZARU


departman za matematicke nauke
studijski program MATEMATIKA-druga godina OAS I DVOPREDMETNA NASTAVA-cetvrta godina OAS

MATEMATICKA ANALIZA 3
(pismeni deo ,decembar 2014, PRVI KOLOKVIJUM)

1. Naci vrednosti sledecih granicnih vrednosti ili utvrditi da oni ne postoje


(a)
lim

x
y

x2

2x 3y
5xy + 7y 2
10

(b)
x2 + y 2

lim

|x|

(x,y)(0,0)

20
3xy 3
,postoji granicna vrednost kad (x, y) (0, 0),duz pravih koje
x2 + y 6
prolaze kroz koordinatni pocetak,ali da ne postoji
lim
f (x, y).

2. Dokazati da za funkcijuf (x, y) =

(x,y)(0,0)

10 +10= 20

3. Data je funkcija

2x3
, (x, y) 6= (0, 0)
f (x, y) =
x2 + y 2

0,
(x, y) = (0, 0)
.

(a) Ispitati neprekidnost funkcije f na R2


10

(b) Naci izraze za prve parcijalne izvode

f f
, na skupu gde oni postoje.
x y
10

(c) Ispitati neprekidnost parcijalnih izvoda,na skupu na kom su definisani.

f f
, .
x y
10

(d) Dokazati da postoje izvodi u bilo kom pravcu u svim tackama iz R2 .


10

(e) Ispitati diferencijabilnost funkcije f na R2


10

P
55-64 ocena 6
65-74 ocena 7
75-84 ocena 8
85-94 ocena 9
95-100 ocena 10

= 100