s

o
ci
aţi
a
A

pentru bibliotecile publice din Judeţul Galaţi

ISSN 2065 - 5754

Editorial

Anul 11, nr. 3, septembrie 2015

Universitatea „Danubius” la confluenţe
de ape şi de timpuri

Sumar
Editorial
• Universitatea „Danubius” la
confluențe de ape și de timpuri / 1
Evenimente
• Inaugurarea Bibliotecii Municipale
pentru Copii „Costache Negri”/ 3
• Grădina cu Cărți - lectură și socializare
pentru copiii de toate vârstele / 4
• Un nou curs la Biblioteca Judeţeană
„V.A. Urechia” / 6
Profesional
• Biblioteca V - Raftul cu iniţiativă / 8
• Proiectul Cartea cu povești
poposește în comunitatea copiilor
din Cartierul „Valea orașului”, ca
parte a programului BVAU Star
Voluntar / 10
Memorie locală
• Aniversările anului 2015 în județul
Galați : oct. - dec. 2015 / 12
Din judeţ
• Biblioteca Comunală Movileni
la ceas aniversar/ 15
• Biblioteca Municipală „Ștefan Petică”
Tecuci - Biblioteca de vacanţă/ 16
• Biblioteca Comunală Grivița Mâini dibace / 17
• Biblioteca Comunală Independența
- S-a întâmplat la bibliotecă / 17
• Biblioteca Comunală Cudalbi - de
ziua comunei / 18
• Biblioteca Comunală Scânteieşti Ziua Universală a IEI/ 18

Printre
clădirile noi ale
Galaţiului, cea
a
Universităţii
„Danubius”
ocupă,
de
departe, un loc
aparte în arhitectura de ansamblu,
dar şi în noua istorie a urbei. În
primul rând, pentru că pare un
gest de o temeritate inegalabilă,
dacă nu cumva de un romantism
tardiv de sfârşit de mileniu II,
acela de a înălţa o universitate,
în anii aceia când capitalurile,
puţine câte erau, se orientau cu
precădere şi de cele mai multe ori
în exclusivitate spre „bildinguri”
de tip consumatorist, chioşcuri,
magazine
şi
supermagazine,
sau spaţii administrative, pentru
birouri, hoteluri, arii locative de
închiriat, vile somptuoase etc. Să
înalţi o şcoală de rang superior
pentru un viitor îndepărtat, când
toţi investeau în afaceri cu profit
imediat, a fost marele pariu pe
care l-a pus cu istoria una dintre
cele mai proeminente personalităţi
ale Galaţilor, juristul şi scriitorul
Benone Puşcă.
Marea aventură a naşterii
Universităţii „Danubius” este
povestită de chiar ctitorul ei
într-o carte pe care a intitulat-o
sugestiv, numind foarte bine pentru
acele vremuri de incertitudini şi
teribile încercări pe care le-a trăit,
„Timpuri învolburate”, un roman
autobiografic plin de substanţă,
apărut la Editura Universitară
Danubius, în anul 2011 (azi având
volumul V). Dar, dincolo de

mărturisirile eroului romanului,
asupra cărora vom reveni, istoria,
scurta, comprimata şi relevanta
istorie a Universităţii „Danubius”,
cea de-a doua instituţie de
învăţământ superior a Galaţilor,
se poate descifra din semnele
exterioare vizibile ale noului
aşezământ, dar mai cu seamă
din descinderea cu paşi negrăbiţi
şi priviri iscoditoare în incinta
campusului,
conceput
dintru
început în competiţie cu timpul
şi cu comandamentele noii ere a
vieţii academice mondiale.
„Povestea” Universităţii
„Danubius” este una simplă,
frumoasă şi demnă de aşezat la
loc de cinste în istoria modernă
a Galaţilor. La începutul anilor
1990, Benone Puşcă preda la
Şcoala Naţională de Studii Politice
şi Administrative din Bucureşti,
precum şi la o universitate
particulară de acolo, abia înfiinţată.
După modelul acestora şi al altora,
care se profilau în noile condiţii
de libertate şi democraţie şi de
reorganizare a întregului sistem de
învăţământ, s-a gândit să înfiinţeze
şi dumnealui una, chiar în capitala
României, numai că fiul domniei
sale, Andy Puşcă, i-a sugerat că
mult mai bine ar fi ca acel vis
să se împlinească chiar aici, la
Galaţi, pe legendarele meleaguri
ale Dunării. Aşa s-a născut
„Danubius”, cu numele fluviului
şi cu adresa la doi paşi de el, mai
bine zis de confluenţa cu Siretul,
sugerând prin chiar această locaţie
nu numai comuniunea lăuntrică cu
marile semnificaţii ale bătrânului

2

și biblicului fluviu, dar şi ideea generică de
confluenţă, înţeleasă ca disponibilitate maximă şi
preocupare primordială pentru deschidere la nou şi
continuă conectare spre toate canalele de propagare
ale acestuia.
S-a întâmplat în 1992. Părea că zidurile
noului edificiu creşteau ca din pământ, atât de
repede, atât de frumos şi atât de neaşteptat, încât
totul părea simplu, frumos şi natural, ca şi cum de
multă vreme se lucrase la proiect şi multă vreme a
trebuit să treacă până la clipa realizării lui. Dar n-a
fost chiar aşa de simplu. Numai Benone Puşcă ştie
prin câte nelinişti a trecut, cât de greu i-a fost să
facă posibilă această minune, cât de dificil i-a fost
să facă rost de toţi banii necesari, mizând iniţial pe
economiile proprii, apoi pe împrumuturi la bănci,
dar şi pe sponsorizări în bani, precum şi în materiale
de construcţii şi servicii. Solicitase, cu speranţă
îndreptăţită, administraţiei locale, un teren cu titlu
de folosinţă gratuită, dar după refuzul acesteia, a
trebuit să cumpere locul actualei construcţii, anume
ales lângă Dunăre. În strânsă legătură cu fluviul şi
cu simbolistica lui, a fost concepută şi arhitectura

clădirii cu care s-a
început, aceea destinată
exclusiv procesului de
învăţământ, dar şi a
clădirilor şi anexelor
ulterioare,
sediul
administrativ, în primul
rând. Nu întâmplător
culoarea
dominantă
a ansamblului este
albastrul,
cel
al
Dunării, dar şi al
cunoașterii, speranţei,
al nemărginirii. În plus, structura intimă a liniilor
arhitectonice sugerează discret mişcarea eternă a
apelor, selectându-se însă din trecerea repetabilă
şi efemeră a valurilor, ideea de statornicie, de
permanenţă, de durabilitate.
Sigur, se ştie, acolo, la confluenţa Siretului
cu Dunărea, oraşul se cam termină, imediata
apropiere a cunoscutului pod peste râu trimiţând
de la sine la apropierea de oraşul vecin, Brăila, şi
de „cealaltă ţară”, Muntenia, dar oare lucrurile nu
pot fi privite şi din cealaltă perspectivă, în oglindă,
adică, şi atunci n-am putea spune că, de fapt, oraşul
chiar aici începe, arătând lumii care vine dinspre
vest că, iată, prima instituţie importantă care te
întâmpină intrând în Galaţi este o universitate,
situată chiar pe Bulevardul Galaţi, la numărul 3, cu
sălile de curs, cu amfiteatrele, cu biblioteca, cu Aula
Magna, cu campusul studențesc, cu toate dotările,
cu studenţii şi profesorii în eternul lor dialog şi,
în fond, cu tot ceea ce înseamnă toate acestea în
armonia ansamblului urbanistic modern?
Prof. dr. Zanfir Ilie, Director/Manager al
Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galați

Aspecte de la
ceremonia de
inaugurare
a Bibliotecii
Municipale
pentru Copii

Septembrie 2015

http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

Inaugurarea Bibliotecii Municipale pentru Copii „Costache Negri”

Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” a
deschis luni, 20 iulie 2015, într-un cadru festiv,
o filială destinată copiilor, denumită Biblioteca
Municipală pentru Copii „Costache Negri”, în
clădirea Clubului Sidex, situat în Țiglina I, în
vecinătatea „Orășelului Copiilor”.
Proiectul a fost posibil cu sprijinul direct
al Primăriei în refacerea și amenajarea modernă a
spațiului, astfel încât să putem oferi atât copiilor,
cât și adulților servicii de calitate. Filiala dispune
de toate condițiile: spațiu primitor cu mobilier nou
specific, profilat pentru serviciile moderne oferite,
aer condiționat, centrală termică proprie și un spațiu
generos în exterior unde în perioada vacanțelor
și nu numai, se vor desfășura clubul de vacanță
BiblioVACANȚA și diferite proiecte educaționale.
Evenimentul a fost deschis prin discursul
directorului Bibliotecii Județene „V.A. Urechia”,
prof. dr. Zanfir Ilie, care a menționat că „grație
sprijinului Primăriei și Consiliului Local, am
reușit să deschidem această bibliotecă. Am reușit
să amenajăm spațiul la nivelul cel mai înalt, la
standarde europene”.

La eveniment au fost prezenți numeroși
reprezentanți ai administrației locale și județene,
scriitori, profesori, oameni de afaceri, iubitori de
carte și copii aflați în vacanță.

Slujba de sfințire a noului sediu a fost
oficiată de părintele Costică Carp de la Biserica
„Pogorârea Sfântului Duh”. A urmat tăierea
panglicii pentru inaugurarea noului sediu, într-o
atmosferă festivă, de către primarul municipiului
Galați, ing. Marius Stan, deputatul Florin Pâslaru
și directorul Bibliotecii Județene „V.A. Urechia”,
prof. dr. Zanfir Ilie. Un grup de copii din Ansamblul
Folcloric „Doinița Covurluiului”, îmbrăcaţi în
costume naţionale, i-au întâmpinat pe oaspeți cu
pâine și sare la intrarea în noul sediu al bibliotecii.

Spațiul destinat copiilor, dar și părinților
și bunicilor, cuprinde Sala pentru Împrumut, un
spațiu generos dedicat lecturii, Sala pentru Internet
dotată cu 12 calculatoare cu acces la Internet,
Depozit pentru Carte și Garderobă.

Colecția enciclopedică a Bibliotecii
Municipale pentru copii cuprinde 65.000 de
documente de diverse tipuri: cărți, periodice,
documente multimedia. Prin intermediul acestora
vor fi satisfăcute nevoile de lectură și cultură ale
utilizatorilor din Galați.

Principalele servicii oferite de Biblioteca
Municipală pentru Copii sunt :
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

3

• împrumut la domiciliu: cărți, periodice,
documente multimedia;
• consultarea documentelor în spațiul de
lectură special amenajat în acest scop;
• acces la bazele de date: catalogul bibliografic
automatizat al Bibliotecii „V.A. Urechia”,
cataloagele bibliografice ale altor biblioteci,
legislația României;
• acces la programe de aplicații: procesoare
de text, procesoare pentru foi de calcul,
procesoare pentru grafică;
• acces la Internet: acces la resurse electronice
globale de informare, acces la poșta
electronică;
• servicii specifice de informare;
• asistență de specialitate pentru utilizarea
instrumentelor de informare;
• bibliografii la cerere;
• serviciul de imprimare și copiere la cerere;
• organizarea unor manifestări culturale:
programe artistice, expoziții, lansări de carte,
concursuri, ateliere de lucru, cluburi de
vacanță etc.

Biblioteca Municipală pentru Copii
„Costache Negri” oferă acces la informație, lectură,
documentare, recreere și studiu, educație și instruire
unei comunități formate în majoritate din copii, dar
și celorlalte categorii socio-profesionale, culturale
și etnice prin serviciile moderne oferite. Accesul la
toate serviciile este gratuit, pe baza permisului de
intrare, care este valabil în toate filialele Bibliotecii
„V.A. Urechia”.

Vă așteptăm să descoperiți lumea minunată
a cărților!
Lucica Veliche
Responsabil Biblioteca Municipală pentru Copii
”Costache Negri”

Septembrie 2015

4
Grădina cu Cărţi - lectură şi socializare pentru copiii de
toate vârstele
Un copil care citeşte va deveni un adult care
gândeşte !

„...Şi deodată am auzit vocea lui Hassan
şoptindu-mi în gând: Pentru tine, de încă o mie de
ori. Hassan-băiatul cu buză de iepure, vânând un
zmeu.

M-am aşezat pe o bancă din parc, lângă o
salcie. M-am gândit la ceva ce spusese Rahim Khan
chiar înainte să închidă, un lucru la care părea că se
gândise multă vreme: Există o cale de a fi din nou
bun.”
(Vânătorii de zmeie de Khaled Hosseini)
Una din căile de urmat pentru a fi bun este
lectura.

GRĂDINA CU CĂRŢI este un program
de educaţie nonformală, desfăşurat în Grădina
Publică pe parcursul anului 2015, în perioada 22
iunie - 11 septembrie, de luni până vineri, între
orele 10.00-14.00. Biblioteca Judeţeană „V.A.
Urechia” şi-a propus să ofere vizitatorilor Grădinii
Publice posibilitatea de a descoperi plăcerea de a
citi o carte bună, de a asculta o muzică relaxantă,
de a petrece momente plăcute în natură, socializând
într-un spaţiu special amenajat în zona foişorului.

Un argument în acest sens ne-a oferit şi
„Barometrul de Consum Cultural 2014” – cea mai
importantă analiză statistică a sectorului cultural
din România, lansat pe 16 martie 2015 de Institutul
Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală
(INCFC), aflat în subordinea Ministerului Culturii.
Rezultatele reflectă şi tendinţele de consum ale
populaţiei. Volumul eşantionului a fost de 1.260 de
persoane, cu o eroare maximă tolerată de +/- 2,8%,
la un nivel de încredere de 95%. Astfel, anul trecut,
un procent de 79,2% dintre români nu a mers deloc
la bibliotecă pentru a citi. Din rândul celor care
merg se evidenţiază persoanele tinere (până în 34 de

Septembrie 2015

ani), cu un nivel mai ridicat de educaţie (cel puţin
liceu); 37% dintre tinerii cu vârste cuprinse între
18 si 34 de ani citesc lunar cărţi, iar 42% literatură
de specialitate. Unul din doi români citeşte lunar o
carte, un român din patru a declarat că citeşte lunar
cel puţin o carte de specialitate. Bărbaţii merg mai
des la bibliotecă – 0,7% săptămânal, spre deosebire
de femei, care în procent de 5,6% preferă să
împrumute cărţi o dată la 4-6 luni. Persoanele cu
vârste de 65 de ani şi peste au declarat că nu au citit
niciodată (27%), iar un alt sfert citesc anual sau lunar.
Din punct de vedere al studiilor, s-a constatat că cei
cu studii de cel mult 10 clase/şcoală profesională
nu citesc niciodată (66%). În funcţie de tipul de
localitate, comportamentul de lectură este mai mare
în mediul urban, unde majoritatea respondenţilor au
declarat că citesc lunar o carte (48%) sau literatură
de specialitate (52%), faţă de cei din mediul rural
care nu citesc niciodată. Cu toate acestea, 67%
dintre respondenţi cred că pentru ei cultura este
importantă şi foarte importantă şi menţionează ca
factori de creştere ai consumului cultural o mai bună
promovare a evenimentelor, existenţa unor cafenele,
ceainării, mai mult timp liber. Astfel, noi, prin acest
demers, venim în întâmpinarea nevoilor culturale ale
gălăţenilor, scopul nostru fiind educarea nonformală,
într-un mediu atrăgător şi prietenos, a tuturor celor
care vizitează Grădina Publică.

http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

5

De ce ne-am propus să venim cu cărţile în
parc? Pentru că aici am observat mulţi copii însoţiţi
de părinţi sau bunici, plimbându-se sau jucându-se
în locurile special amenajate şi ne-am gândit că este
benefic ca aceşti copii să ştie că există şi un loc
special cu cărţi interesante, atrăgătoare, cu care
se pot împrieteni; deprinderile se formează la
vârste fragede, ştim cu toţii!

Copiii au fost foarte entuziasmaţi, iar părinţii
şi bunicii de asemenea. Vin în fiecare zi, iar când se
apropie ora de somn sau prânzul, copiii nu se
dau duşi. Au renunţat să meargă la leagăne şi
la locul de joacă cu nisip, în favoarea cărţilor
şi desenelor pe care le realizează pentru a fi
puse în expoziţie. Aici găsesc cărţi de colorat,
cărţi de poveşti, cărţi de literatură română şi
străină, cărţi de dezvoltare personală, istorie,
medicină, artă, ghiduri pentru părinţi etc.
Participă la activităţi precum: lectură în grup,
jocuri interactive, audiţii muzicale şi dans
pentru copii, ateliere de desen şi organizarea
de expoziţii, ateliere de teatru pentru
adolescenţi. Gălăţenii care însoţesc copiii
sau vizitatorii Grădinii Publice pot admira
expoziţiile cu imagini din Galaţiul de altădată,
pe acorduri de vals de Ivanovici, Strauss sau
Shostakovich. Pagina de facebook (https://
www.facebook.com/gradinacucarti), Caietul
de impresii în care au scris părinţii, bunicii şi
alţi vizitatori sunt mărturii în acest sens:

„Eveniment plăcut şi educativ pentru cei
mici, cu posibilitatea de a îmbina joaca în aer liber,
mişcarea cu cartea, învăţând lucruri noi.” (Luca
Iulian);

„Mă numesc Geanina Sion şi mă încântă
ideea de a promova cartea. Copiii au nevoie să se
dezvolte citind o carte. Iar ideea de a citi în natură
dă un plus. Vă felicit pentru inspiraţia pe care aţi
avut-o când aţi creat această activitate!”

„Felicitări pentru iniţiativă! Susţin educaţia
informală, iar activitatea dumneavoastră oferă
şansa dezvoltării copiilor pe plan intelectual
într-o modalitate plăcută, atractivă, interesantă,
corespunzătoare nivelelor de vârstă. Benefic şi
pentru adulţi, cărora le oferiţi volume din domenii
diverse. Ar fi util pentru noi, locuitorii oraşului, să
vă extindeţi şi în alte locaţii. Succes! Mulţumim!”
(Manole Monica).

Mulţumesc de o mie de ori întregii echipe
care a făcut posibil ca Grădina cu Cărţi să existe!
Violeta Opaiţ
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

Septembrie 2015

6

Un nou curs la Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia”:
Introducere în construcția unui site web

În perioada 3-7 august, a avut loc la Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” Galați un curs practic, dedicat
adolescenților cu vârste între 14 și 16 ani, care și-a propus să îi inițieze pe aceștia în construcția unui site web.
Cursanţii au avut ocazia să înveţe noţiuni elementare de HyperText Markup Language (HTML), Cascading Style
Sheets (CSS) şi Java Script, realizând efectiv pagini web, sub îndrumarea formatorului Gabriel Manea. Despre
acest curs ne-au împărtășit în continuare opiniile lor doi dintre elevii participanți.

Ce facem în vacanță... la bibliotecă?

Vara aproape s-a sfârșit. Pentru noi, elevii,
toată această relaxare va dispărea o dată cu primele
zile de școală. Dar ce vom răspunde atunci când
profesorii ne vor întreba nerăbdători: ,,Ce ați făcut
în această vacanță?”

Răspunsurile, aproape clișeice, gen
„am citit, am fost la mare/ la munte/ la bunici și
bineînțeles ne-am făcut temele!” îi vor plictisi
probabil pe colegi. Dar unii dintre noi vor veni
cu lucruri interesante și, de ce nu, de invidiat. Eu
personal am avut privilegiul, pe lângă faptul că
am beneficiat de o perioadă de practică ca voluntar
în Biblioteca „V.A. Urechia”, să urmez cursul de
,,Introducere în construcția unui site web”, alături
de alți nouă adolescenți curioși.

Am aflat de acest curs în perioada în care
făceam voluntariat, iar la început, surprinzător, am
fost sceptică în privința acestuia. Mi-am zis ,,O,
Doamne, probabil va fi mai plictisitor decât la orele
de la școală!”, dar impulsionată de părinții mei,
care ba vor să mă vadă arhitect, ba IT-ist, am dat o
șansă acestui curs de HTML.

În acea zi de 3 august, ne-am adunat toți
în sala de curs, unde trainer-ul nostru, Gabriel
Manea sau, cum ne-a rugat el să-i spunem, Gabi,
ne-a întâmpinat cu un zâmbet larg pe față. Contrar
pesimismului meu în privința celor 4 ore pe care
aveam să le petrec acolo zilnic, cursul s-a dovedit
a fi foarte interesant. Mai mult de-atât, am râs în
hohote la glumele și jocurile interactive ale lui Gabi
și ale colegilor mei, acestea reușind să destindă
atmosfera. Mi-am dat seama ulterior că acele jocuri
nu erau întâmplătoare, ele
fiind gândite să ne apropie, să
ne cunoaștem și să dăm frâu
liber personalității noastre.

Realizarea unei pagini
web presupune cunoașterea
limbajului HTML, limbaj în
care am fost iniţiați încă din
prima zi. Pentru a construi un
site web, am folosit programul
Sublime Text 2 în care scriam

Septembrie 2015

programul HTML, folosindu-ne de tag-uri, de
atribute, de link-uri pe care le cream chiar noi, de
imaginile pe care le inseram, de scripturi și de multe
altele. De asemenea, am învățat să folosim funcția
care se bazează mai mult pe styling și design, CSS.
Cu ajutorul acesteia, am adăugat culoare site-ului
nostru, făcându-l mai atractiv.

Au fost doar cinci zile, dar a fost o experiență
minunată, alături de oameni deosebiți cu care am
legat prietenii și cu care continui să mențin legătura
chiar și după finalizarea cursului. Recomand tuturor
adolescenților acest curs, în special celor care fac
informatică în școală, deoarece abordarea materiei
predate este diferită de cea de la orele
de curs.
Biblioteca „V.A. Urechia” mi-a
deschis orizonturi, de-a lungul
timpului, prin cărțile pe care le-am
citit și mi-a lansat adevărate provocări
prin concursurile la care am participat.
Acum nu visez decât la următorul
curs!
Adina Milica,
Liceul Teoretic „Dunărea”
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

7
Primul meu curs de IT...

Acum câteva săptămâni am
participat la primul meu curs din
domeniul IT.

La început eram sigură că va fi
monoton, neinteresant și nu credeam că
voi învăța atât de multe lucruri într-un
timp atât de scurt.

Însă m-am înșelat.

Pe parcursul acestei săptămâni
am învățat cum să îmi creez propriul site
web, cum să îl personalizez cu diferite
„tag-uri” și cum să îl fac deosebit, sub
îndrumarea celui mai „cool” profesor.

Cursurile
s-au
desfășurat
într-o atmosferă prietenoasă, caldă și
interactivă, de fiecare opinie ținându-se
cont.

Cel mai mult mi-a plăcut
să îmi personalizez site-ul (să mă
joc cu font-urile, mărimile, culorile
scrisului, forma imaginii). Să îl creez
după bunul plac, să mă reprezinte. De
asemenea, pentru a nu uita cum să faci
asta trebuie să repeți tag-urile aproape
zilnic (fiindcă sunt foarte multe și au
întrebuințări diferite).

Am înțeles ce înseamnă munca unui web designer,
cât de dificilă și exactă este, însă produsul final îți poate da o
mare satisfacție.
Delia Ichimescu,
Colegiul Național „V. Alecsandri”

Aspecte de la sesiunile cursului de
introducere în construcţia unui
site web

http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

Septembrie 2015

8
Biblioteca V - Raftul cu inițiativă
Sesiuni de promovare a voluntariatului în bibliotecile publice

În cadrul proiectului național „Raftul cu
inițiativă – Dezvoltarea de programe de voluntariat
în biblioteci”, în luna iulie a.c., a avut loc prezentarea
unor sesiuni de promovare și informare cu privire
la conceptul de Bibliotecă V, concept rezultat în
urma implementării unor programe pilot în cadrul
proiectului mai sus amintit, în 16 biblioteci din 14
județe ale țării. Unul din cei 7 promotori selectați de
Pro Vobis, care au diseminat rezultatele proiectului
către 56 de biblioteci din regiunile lor, a fost și
subsemnata, Letiția Buruiană, coordonatoare a
programului de voluntariat BVAU Star Voluntar,
implementat de Biblioteca Județeană „V.A. Urechia”
Galați. Calendarul acestor sesiuni a fost următorul:
Data sesiunii
de promovare

Locul unde a fost
organizată

Biblioteci participante

14.07.15

Vânători, jud. Galați

B. Com. Vânători și B. Locală Odaia Manolache

14.07.15

Măstăcani, jud. Galați

B.Com. Măstăcani

16.07.15

Tecuci, jud. Galați

B. Mun. „Ștefan Petică” Tecuci,
B. Com. Țepu, B. Com.Movileni, B. Com. Ghidigeni

23.07.15

Târgu Bujor, jud. Galați

B. O. „Grigore Hagiu” Tg. Bujor, B. Com. Jorăști, B. Locală Moscu

24.07.15

Pechea, jud. Galați

B. Com. Pechea

28.07.15

Scânteiești, jud. Galați

B. Com. Scânteiești

29.07.15

Berești, jud. Galați

B. O. Berești, B. Com. Berești-Meria

30.07.15

Măcin, jud. Tulcea

B. O. „Prof. Ion Buzea” Măcin, B. Com. Jijila, jud. Tulcea

Designul prezentărilor a inclus, invariabil,
prezentarea participanților, a scopului și planului
întrunirii, a proiectului „Raftul cu inițiativă”, a
programului „BVAU Star Voluntar”, detaliind, acolo
unde s-a cerut, asupra programelor de voluntariat
derulate în bibliotecile participante la proiect
(folosind atât documente electronice – fotografii,
accesare linkuri pe Internet, cât și broșurile editate
de Pro Vobis: Modele de voluntariat în biblioteci și
Colecția de studii de caz).

Prezentările au fost de fiecare dată
interactive, încurajându-i și provocându-i pe
participanți să intervină cu întrebări, comentarii,
împărtășire din experiența locală proprie. Întrucât
la unele dintre biblioteci au participat și oficialități
(la Vânători – dna primar, la Pechea și Scânteiești
– primar, la Berești – viceprimar, la Tg. Bujor și
Berești – consilieri locali), aceștia au beneficiat
de un rezumat al prezentării, iar în unele cazuri au
avut un timp special alocat intervențiilor (la Pechea
și Scânteiești, primarii au declarat că intenționează

Septembrie 2015

http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

9
să dezvolte strategii locale pentru voluntariat în
comunitatea lor).

Alte categorii de participanți au fost: cadre
didactice, asistenți sociali, pensionari, directori de
școală, ONG „Inimă de copil” (Filiala Pechea),
președintele Consiliului Elevilor (Măcin), tineri
absolvenți (liceu sau facultate), reprezentanți ai
căminelor culturale, referent inspector DGASPC
(Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție
a Copilului), jurnaliști (la Tecuci). I-am invitat și pe
aceștia să vorbească despre problemele comunității
în care pot fi implicați voluntari, despre experiența
și parteneriatul cu biblioteca în scopul dezvoltării
modelului de „bibliotecă V” în comunitate. Au fost
prezenți 22 de bibliotecari, dintr-un total de 140 de
participanți. În organizarea vizitelor întreprinse au
fost implicați 5 dintre voluntarii Bibliotecii Județene
„V.A. Urechia”: Barbu Alexandru, Dimofte Gina,
Maxim Andrei, Petrașc Diana și Căluian Nicoleta.

Impactul marcant comun majorității
sesiunilor de informare a fost constituit din
următoarele momente: vizitele și intervențiile
verbale ale primarilor/viceprimarilor/consilierilor
locali, a directorului Bibliotecii Județene „V.A,
Urechia” (la Tecuci), care a realizat o donație
de carte bibliotecii gazdă, directori de biblioteci
și cămine culturale, prezentarea de imagini și
materiale referitoare la programele de voluntariat
ale biliotecilor, îndeosebi a clipului programului
BVAU Star Voluntar (realizat de voluntarul
Alexandru Barbu), prezentarea unor experiențe
locale, culminând cu răspunsurile la întrebarea
„Vreți și voi să fiți o bibliotecă V?” Concluzia a
fost că rețeaua de colaboratori în comunitățile

bibliotecilor gazdă funcționează, activitățile cu
sprijinul voluntarilor se fac mai mult sau mai
puțin sporadic, la niveluri între incipient și relativ
dezvoltat, sprijinul autorităților este asigurat
(excepție făcând Tecuci și Tg. Bujor, în care am
constatat un pericol iminent în ce privește spațiul
– mutare sau restrângere) – acestea constituind
premise ale dezvoltării unor programe de
voluntariat.

Finalul sesiunilor de informare a fost
dedicat discuțiilor cu bibliotecarii și completării
chestionarelor. De asemenea, bibliotecarii și
participanții au prezentat diferite realizări ale lor
în care au implicat munca pe baza de voluntariat
(expoziții, înregistrări video, obiecte hand made,
creații literare proprii etc).

Conceptul de „Biblioteca V” a fost primit cu entuziasm
de participanți, de bibliotecari, în special de tinerii
voluntari, care au declarat că vor să-și dovedească
utilitatea, să-și manifeste creativitatea și originalitatea,
iar activitatea lor de voluntariat să capete o marcă
specifică și o bună vizibilitate în cadrul comunității.

Ca promotor al acestui proiect am
beneficiat de oportunitatea de a transmite valorile
voluntariatului cu exemple din experiența proprie,
validând astfel bunele practici dobândite pe
parcursul proiectului „Raftul cu inițiativă”. Am
conștientizat, împreună, importanța schimburilor
de idei, a conexiunilor în cadrul breslei și a
susținerii bibliotecilor în rolul de catalizator în
cadrul comunităților din care fac parte.
Letiția Buruiană,
Promotor & coordonator program voluntariat
Biblioteca Județeană „V.A. Urechia”
Biroul executiv al Filialei Galaţi a ANBPR:

Zanfir Ilie, preşedinte, zanfirilie@yahoo.com
Geta Eftimie, vicepreşedinte (BVAU), egeta_67@yahoo.com
Camelia Toporaş, membru (BVAU), camitoporas@yahoo.com
Manuela Cepraga, membru (Tecuci), bstpetica@yahoo.com
Vica Blaga, membru (Tg. Bujor), blagavica@yahoo.com
Georgeta Marus, membru (Grivița), marusgeta@yahoo.com
Mihaela Gudană, membru (Ghidigeni), mihagudana@yahoo.com

http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

Septembrie 2015

10

Proiectul Cartea cu povești poposește în comunitatea copiilor din
Cartierul „Valea orașului”, ca parte a programului BVAU Star Voluntar

Programul BVAU STAR VOLUNTAR este un
program pilot realizat în cadrul proiectului „Raftul cu
inițiativă – Dezvoltarea de programe de voluntariat în
biblioteci”, implementat de Pro Vobis – Centrul Național
de Resurse pentru Voluntariat, Cluj Napoca.

Biblioteca reprezintă un spațiu cultural,
un loc de recreere și învățare, o instituție adaptată
permanent nevoilor comunității și deschisă spre
rezolvarea problemelor cetățenilor de toate vârstele
și categoriile sociale, prin oferirea de servicii
specifice constant actualizate, precum și a unui
ambient prietenos pentru formarea și susținerea
unei rețele de voluntari, care să își exprime și să
își pună în aplicare ideile și inițiativele comunitare.
Prin contribuția sa la dezvoltarea voluntariatului în
cadrul comunității, biblioteca se poziționează ca un
real promotor al accesului neîngrădit la informare și
educare nonformală, nondiscriminare și toleranță în
beneficiul utilizatorilor reali și potențiali.

Problema abordată de programul BVAU
STAR VOLUNTAR a luat în
considerare diferite categorii
de persoane, considerate
de către comunitate a fi
dezavantajate (de ex. copii din
familii cu venituri reduse aflați
sub asistența unor organizații,
copii cu autism și părinții lor,
nevăzători, persoane suferind
de Alzheimer etc) şi care nu
beneficiază de serviciile bibliotecii pe măsura ofertei
de care aceasta dispune, care se bazează pe documente
speciale (carte de copii de tip educațional și terapeutic,
cărți jucărie, cărți și aparate speciale pentru nevăzători,
audiobookuri, sală de audiții etc.), numărul utilizatorilor
înregistrați fiind redus și incomplet identificat. Pentru o
altă parte dintre utilizatorii din mediul școlar principala
formă de lectură o reprezintă bibliografia școlară,
necunoscând oferta bibliotecii cu adresabilitate către
vârsta și nevoile lor de informare și formare. Cei cu
venituri reduse, indiferent de vârstă, au nevoie de un
spațiu de socializare ușor accesibil ca loc și timp și fără
costuri, ceea ce biblioteca poate oferi în mod permanent.

Obiectivele proiectului:
• creşterea numărului de utilizatori din rândul
persoanelor defavorizate prin programe de vizite,
campanii de promovare a lecturii, ateliere și
teatru-forum, precum și împrumut de documente
în cadrul Bibliotecii „V.A. Urechia” şi în exterior,
microrexpoziții de carte tematică, cu sprijinul
Fundaţiei „Cartea Călătoare”, al Centrului de

Septembrie 2015

zi „LA VALE” - Fundația „Cuvânt Întrupat”, a
Asociației de Sprijin pentru Părinți și Copiii cu
Autism (APCA), Centrului de zi „Alzheimer”,
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului (DGASPC).
• realizarea unui Serviciu de informare pentru
orientarea în carieră şi de formare/dezvoltare
personală pentru tinerii între 18 și 35 de ani,
cu sprijinul Centrului Regional de Formare
Profesională;
• crearea și gestionarea unui Punct de informare pentru
voluntariat, intitulat „Raftul cu inițiativă” în cadrul
Secției de Împrumut la Domiciliu pentru Adulți
a Bibliotecii „V.A. Urechia” și a unei rubrici cu
informații și adresabilitate similare pe site-ul BVAU.

Impactul proiectului: Conştientizarea de
către membrii comunității a rolului bibliotecii de a oferi
servicii specifice (educare nonformală prin lectură,
împrumut carte, informare generală) și pentru categoriile
defavorizate. În subsidiar, prin implicarea voluntarilor
în relația cu ONG-urile Biblioteca va
fi percepută ca un partener competitiv
și ofertant, colectând, gestionând
și diseminând informații pentru
potențialii solicitanți de voluntariat la
nivel local.

Echipa de parteneri în
proiectul „Raftul cu inițiativă”:
Zanfir Ilie, manager; Simona Haidu
– coordonator voluntari; Celozena
Diaconu – coordonator voluntari.

Consultare, instruire, formare, supervizare:
Buruiană Letiția – coordonator program voluntariat în
BVAU – management voluntari, comunicare; Cecilia
Nistorencu – responsabil SSM, ISU instructaj de
specialitate; Gabriel Manea – formator, promovare
site web; Gabriel Gherbăluță formator teatru-forum,
profesor voluntar.

Proiectul Cartea cu poveşti poposeşte în
comunitatea copiilor din Cartierul „Valea oraşului”
urmăreşte îmbunătăţirea comunicării şi relaţionării în
rândul tinerilor defavorizaţi prin lectură şi interpretare
de text, dezbateri.

Grupul ţintă este reprezentat de copii şi
elevi de gimnaziu din Cartierul „Valea Oraşului” care
frecventează Centrul Comunitar „LA VALE” cu servicii
de zi pentru copii defavorizaţi (director programe
Fundaţia „Cuvântul Întrupat” – Valerica Archip; asistent
social Fundaţia „Cuvântul Întrupat” – Oana Tonică), la
proiect participând şi cinci voluntari din Programul de
voluntariat BVAU STAR VOLUNTAR.

http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

11

Prin derularea acestui program se urmăreşte:
îmbunătăţirea comunicării orale şi scrise în vederea
integrării sociale a copiilor; sublinierea importanţei
cunoaşterii valorilor culturale şi spirituale; stimularea
interesului copiilor pentru
lectură; cultivarea
sensibilităţii copiilor, capacităţii de a aprecia frumosul;
promovarea şi valorificarea colecţiilor, a serviciilor
şi facilităţilor oferite de bibliotecă în scopul creşterii
eficienţei activităţilor şi educarea tinerilor ca viitori
factori activi în viaţa comunităţii.

Centrul Comunitar „LA VALE” îşi desfăşoară
activitatea având în vedere următoarele scopuri:
prevenirea abandonului şcolar și familial, înscrierea
copiilor în forme de învăţământ; acordarea de rechizite,
haine şi hrană pentru aceştia; favorizarea integrării
sociale, şcolare şi profesionale a copiilor/tinerilor aflaţi
în dificultate, stimularea responsabilităţii şi participării în
comunitate; consilierea preventivă a familiei referitor la
abandonul şcolar şi familial, informarea şi conştientizarea
comunităţii. Activităţile derulate sunt: înscriere la
şcoală, ajutor la teme, consiliere privind probleme de
comportament, consiliere juridică, după caz, igienă
personală, instruire în operarea pe calculator, terapie
prin artă, însuşirea unor deprinderi de viaţă sănătoasă,
iniţierea în diverse meserii, activităţi de socializare şi
recreere specifice vârstei (vizite la muzee, programe
artistice, aniversări, sărbători, concursuri), tabără, cluburi
de vacanţă, susţinerea la distanţă a copiilor în dificultate.

Activităţile din cadrul acestui proiect au ca
perioadă de desfăşurare noiembrie 2014 – iunie 2015,
lunar, vineri, între orele 15.00 -16.00, în funcţie de
solicitări, în cadrul Centrului Comunitar pentru copii
aflaţi în dificultate „LA VALE”. Instituţiile colaboratoare
participă la organizarea şi îmbunătăţirea activităţilor
cultural-educative propuse. Acestea au la bază metodele
educaţiei nonformale, în special lectura activă, pentru
formarea şi dezvoltarea valorilor sociale, culturale şi
morale, devenite obiect de studiu în şcoli, şi sunt axate
pe discuţii pe marginea cărţilor citite, jocuri de rol, lecturi
din enciclopedii şi din alte surse cu caracter de informare,
vizionări comentate ale filmelor documentare şi artistice.

Cunoştinţele beneficiarilor vor fi îmbogăţite
prin consultarea surselor puse la dispoziţie, prin
formele interactive şi distractive de lectură activă.

http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

Resursele materiale puse la dispoziţie sunt:
cărţi pentru copii, cărţi jucării, jocuri, resursele
multimedia ale bibliotecii şi nu în ultimul rând
materiale elaborate de voluntarii implicaţi în proiect.

Recrutarea şi selectarea a fost realizată
prin intermediul Clubului de Voluntariat „VIRAL”
constituit la nivelul Bibliotecii Judeţene „V.A.
Urechia” în cadrul Programului BVAU STAR
VOLUNTAR şi a avut ca strategie identificarea
nevoilor proiectului şi a tipologiei voluntarului, a
locaţiilor în care aceştia ar putea fi găsiţi, a momentului
recunoaşterii candidatului potrivit precum şi calea
de acces către acesta. Tipurile de recrutare alese au
fost de tip concentric (adică voluntarii existenţi au
atras în organizaţie noi voluntari sau s-a recrutat
din organizaţii partenere), şi respectiv în sistem
închis, prin selectarea voluntarilor din cadrul
şcolilor, companiilor, grupurilor profesionale. În
urma procesului de selecţie au fost identificaţi şi
cooptaţi cinci voluntari, elevi şi profesori din liceele
şi colegiile gălăţene, care au beneficiat de formări
axate pe comunicare şi stagii de instruire practică în
secţiile de împrumut ale bibliotecii, susţinute de către
Gabriel Manea în calitate de formator şi bibliotecarii
din secţiile de împrumut. Abilităţile dobândite la
finalizarea stagiului de pregătire au fost utilizate de
către voluntari în selectarea cărţilor cu poveşti din
colecţiile bibliotecii, pentru activităţile de lectură
activă desfăşurate prin Centrul Comunitar „LA
VALE” cu servicii de zi pentru copii defavorizaţi,
acestora fiindu-le dezvoltate şi abilităţi legate de
facilitarea comunicării cu copiii.

Până în prezent au fost organizate în
cadrul proiectului Cartea cu poveşti poposeşte în
comunitatea copiilor din Cartierul „Valea oraşului”
cinci activităţi de lectură activă îmbinată cu jocuri
de rol, mini-spectacole muzicale şi numere de
prestidigitaţie susţinute de voluntari.

La finalizarea proiectului se va face evaluarea
acestuia, studiindu-se și impactul asupra grupului
țintă, a beneficiarilor direcți și a celor indirecți,
voluntarii implicați urmând a fi premiaţi.
bibliotecar Celozena Diaconu

Septembrie 2015

12
Aniversările anului 2015 în județul Galați : octombrie - decembrie 2015
Bălăşeşti
4 noiembrie - 85 de ani de la naşterea, în satul
Ciureşti, com. Bălăşeşti, jud. Galaţi, a doctorului
inginer în ştiinţe chimice Georgeta I. POPESCU,
cercetător la Centrul de Cercetări Chimice şi la
Centrul de Chimie Organică al Academiei Române,
cercetător ştiinţific la Centrul de Chimie Fizică şi
la Institutul de Cercetări Chimice din Bucureşti,
director al Centrului de Cercetare pentru Materiale
Macromoleculare şi Membrane, autor de lucrări de
specialitate şi de brevete de invenţie.
Băneasa
11 octombrie - 65 de ani de la
naşterea, în com. Băneasa, jud.
Galaţi, a profesorului Gheorghe
FELEA, inspector şcolar, consilier
superior în Ministerul Educaţiei,
autor de lucrări în domeniul ştiinţelor şi istoriei
educaţiei şi pedagogiei.
Bereşti
18 noiembrie - 60 de ani de la naşterea, în Bereşti,
jud. Galaţi, a poetului Ion POTOLEA, secretar de
redacţie la Editura Porto-Franco,
distins în 2013 cu Premiul III la
Concursul de poezie „Peregrinări”,
organizat de Centrul de excelenţă
pentru promovarea creativităţii
româneşti de la Dublin, membru al
Societăţii Scriitorilor „C. Negri” din Galaţi.
Bereşti-Meria
1 octombrie - 65 de ani de la naşterea, în satul
Prodăneşti, com. Bereşti-Meria, jud. Galaţi, a
doctorului în ştiinţe energetice Petre LIFICIU,
profesor asociat la Facultatea de Inginerie în Limbi
Străine la Universitatea Politehnică Bucureşti,
secretar de stat şi ministru în Ministerul Apelor
şi Protecţiei Mediului, preşedinte al Autorităţii
Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
autor de lucrări în domeniul automatizării
industriale şi al managementului mediului.
Brăhăşeşti
23 noiembrie - 10 ani de la
moartea, în com. Brăhăşeşti, jud.
Galaţi, a scriitorului şi omului
politic
Cornel
BRAHAŞ,
pseudonimul lui Ionel VIŢU,
autor de volume de poezie şi proză
(n. 8 mai 1950, com. Poiana, jud. Galaţi).

Iunie 2015

Buciumeni
14 octombrie - 55 de ani de la moartea, în
Bucureşti, a magistratului Constantin N. IFRIM,
avocat şi jurnalist, deputat liberal, inspector general
administrativ al Ținutului Dunărea de Jos, primar
al municipiului Iaşi, membru al Ligii Culturale din
Paris (n. 13 sept. 1884, com. Buciumeni, jud. Galaţi).
14 noiembrie - 95 de ani de la naşterea, în com.
Buciumeni, jud. Galaţi, a generalului Neculai I.
STAICU-BUCIUMENI, doctor
în ştiinţe politico-economice, ofiţer
activ în timpul celui de-Al Doilea
Război Mondial, profesor, scriitor,
care a înfiinţat în Buciumeni un
muzeu dedicat istoricului aşezării,
iar în două camere din casa părintească a organizat
un colţ memorial dedicat personalităţilor locale
Natalia Negru, Şt. O. Iosif şi prof. univ. dr. Dimitrie
Negru, autor a zeci de volume de proză, memorii
şi istorie locală, distins în 2010 cu Premiul „Opera
Omnia” din partea revistei „Porto Franco”, membru
al Societăţii Scriitorilor „C. Negri” din Galaţi.
Corod
5 noiembrie - 170 de ani de la naşterea, în satul
Cărăpceşti, com. Corod, jud. Galaţi,
a avocatului şi omului politic
Constantin A. RESSU, procuror
la Galaţi, avocat al Statului la Huşi,
Piteşti şi Galaţi, care a întemeiat
ziarul „Poşta” din Galaţi, deputat,
primar al oraşului Galaţi, preşedinte al Societăţii
„Prutul”, membru al Societăţii Știinţifice şi Literare
„Ateneul” şi al Societăţii „Junimea Comercială”
din Galaţi (d. 4 mart. 1896, Galaţi).
Cudalbi
12 noiembrie - 115 ani de la naşterea, în com.
Cudalbi, jud. Galaţi, a medicului Ioan CAPOTĂ,
doctor în medicină la Facultatea de Medicină din
Bucureşti, medic primar chirurg la Spitalul din
Tecuci.
Folteşti
8 noiembrie - 65 de ani de la
naşterea, în com. Folteşti, jud.
Galaţi, a epigramistei Constanţa
I. APOSTOL, asistentă medicală
la Maternitatea „Buna Vestire”
din Galaţi, deţinătoare a zeci de
premii la concursuri literare, membră a Uniunii
Epigramiştilor din România.
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

13
Gohor
3 noiembrie - 85 de ani de la naşterea, în com. Gohor,
jud. Galaţi, a profesorului de limbă română Antohe
CHIRVĂSUŢĂ, autor de poezie, proză scurtă,
epigrame şi a unei monografii a comunei natale.
Independenţa
18 noiembrie - 75 de ani de la naşterea, în com.
Independenţa, jud. Galaţi, a profesorului Apostol
GURĂU, referent literar la Comitetul de Cultură
şi Artă din Galaţi, unde a editat revista „Pagini
dunărene”,
profesor la Liceul
Metalurgic şi la Liceul „Elena
Doamna” din Galaţi, metodist la
Casa Creaţiei Populare Galaţi,
preşedinte al Cenaclului Uniunii
Scriitorilor - Filiala Galaţi, distins
cu numeroase premii literare, membru al Societăţii
Scriitorilor „C. Negri” din Galaţi şi al Uniunii
Scriitorilor din România.
3 decembrie - 100 de ani de la naşterea, în com.
Independenţa, jud. Galaţi, a artistului plastic
Aurel VLAD, pictor, grafician, ilustrator de carte,
conferenţiar şi decan la Institutul de Arte Plastice
„Nicolae Grigorescu” din Bucureşti (d. 16 sept.
1985, Bucureşti).
29 decembrie - 65 de ani de la naşterea, în com.
Independenţa, jud. Galaţi, a ziaristului
Ştefan DIMITRIU, care a activat
la ziarele locale „Viaţa nouă”,
„Viaţa liberă”, „Ziua de Galaţi”,
vicepreşedinte al Asociaţiei Judeţene
de Vânătoare şi Pescuit Sportiv Galaţi.
Iveşti
12 octombrie - 110 ani de la naşterea, în com. Iveşti,
jud. Galaţi, a medicului psihiatru şi
scriitoarei Casandra LUPESCU, care
a activat în cadrul Clinicii „Socola”,
a Spitalului de Boli Neurologice din
Târnăveni, Lugoj şi Constanţa, medic
psihiatru la Spitalul din Constanţa (d.
13 febr. 1997, Constanţa).
21 noiembrie - 35 de ani de la moartea, în Bucureşti,
a scriitorului şi ziaristului I. VALERIAN, profesor
de limba şi literatura română, secretar,
editor, redactor şi director la revista
„Viaţa literară”, membru al Societăţii
literare „Academia Bârlădeană”,
deţinător al Premiului „Vasile
Adamachi” al Academiei Române,
membru şi secretar general al Societăţii Scriitorilor
Români (n. 1 aug. 1895, com. Iveşti, jud. Galaţi).
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

Jorăşti
18 decembrie - 130 de ani de
la naşterea, în com. Jorăşti, jud.
Galaţi, a profesorului de teologie
Ioan Gh. SAVIN, cadru didactic
la Universităţile de Teologie din
Chişinău, Iaşi şi Bucureşti, considerat
unul dintre marii apologeţi români ai secolului XX
(d. 22 febr. 1973, Bucureşti).
Nicoreşti
6 octombrie - 60 de ani de la naşterea, în satul
Coasta Lupii, com. Nicoreşti, jud. Galaţi a artistului
plastic Mircea COJOCARU, pictor stabilit în
Tecuci, având la activ expoziţii personale şi de
grup organizate în ţară şi străinătate, lucrările sale
regăsindu-se în colecţii particulare şi de stat.
13 octombrie - 135 de ani de la naşterea, în com.
Nicoreşti, jud. Galaţi, a profesorului de ştiinţe
agricole Nicolae I. NAZARIE, cadru didactic la
liceele din Botoşani, Pomîrla şi Buzău, director al
Liceului din Buzău (d. febr. 1941, Buzău).
11 decembrie - 115 ani de la moartea, în Iaşi, a
juristului şi filantropului Scarlat PASTIA, primar al
Iaşului în perioada 1877-1879, membru
al Comitetului supraveghetor pentru
reclădirea Mitropoliei din Iaşi, autor al
primei monografii despre alimentarea
cu apă a oraşului Iaşi, care a construit
Teatrul Pastia din Iași (n. 24 sept. 1827,
com. Nicoreşti, jud. Galaţi).
21 decembrie - 85 de ani de la moartea, în Galaţi,
a avocatului Constantin Z. BUZDUGAN, poet şi
ziarist, fondator şi redactor a numeroase publicaţii
periodice, traducător de excepţie din limba franceză
(n. 3 iul. 1870, sat Coasta Lupii, com. Nicoreşti,
jud. Galaţi).
Oancea
5 octombrie - 70 de ani de la naşterea în com.
Oancea, jud. Galaţi, a lui Ştefan Dumitru
BUDESCU, declarat erou martir al Revoluţiei din
1989 (d. 24 dec. 1989).
27 noiembrie - 130 de ani de la naşterea, în Huşi, a
medicului Nicolae HORTOLOMEI, repartizat ca
medic de circumscripţie în comuna Oancea, judeţul
Galaţi şi la Spitalul Paşcani, profesor
de patologie chirurgicală şi de clinică
chirurgicală la Facultatea de Medicină
din Iaşi şi din Bucureşti, redactor al
primului tratat complet de chirurgie
în 1955, întemeietorul chirurgiei
fiziologice în România, membru al Academiei de

Iunie 2015

14
Ştiinţe Medicale din România, al Academiei de
Chirurgie de la Paris şi al Societăţii Internaţionale
de Urologie, membru titular al Academiei Române
(d. 3 ian. 1961, Bucureşti).
Priponeşti
8 noiembrie - 75 de ani de la naşterea, în com.
Priponeşti, jud. Galaţi, a scriitorului Vasile
GHICA, profesor, consilier cultural,
inspector şcolar în Tecuci, metodist
la Casa Corpului Didactic din Galaţi
- Filiala Tecuci, distins cu premii
literare, membru în colectivul
redacţional al revistei „Porto-Franco”,
autor de aforisme, membru al Societăţii Scriitorilor
„C. Negri” din Galaţi şi al Uniunii Scriitorilor din
România, membru de onoare al Fundaţiei Naaman
pentru Cultură din Liban.
Suceveni
30 decembrie - 35 de ani de la
moartea, în Iaşi, a poetei şi publicistei
Ana MÂŞLEA, redactor la Studioul
Radio Iaşi, colaboratoare permanentă
a publicaţiilor „Cronica”, „Ateneu”,
„Luceafărul”, „Convorbiri literare”, autoare de volume
de versuri (n. 3 febr. 1938, com. Suceveni, jud. Galaţi).
Târgu Bujor
11 decembrie - 75 de ani de la naşterea, în Tg.
Bujor, jud. Galaţi, a poetului Eugen BANŢA, fost
director al Casei de Cultură din Tg. Bujor.
Tecuci
20 octombrie - 35 de ani de la moartea, în Dachau,
Germania, a ziaristului, publicistului şi scriitorului
Pamfil ŞEICARU, cu studii liceale la Gimnaziul
Real de Băieţi din Tecuci, director
al ziarului „Curentul” din Bucureşti,
preşedinte al Societăţii Ziariştilor
Români, recompensat de generalul
Henri Berthelot cu distincţia „Crucea
de Război Franceză” în Primul
Război Mondial (n. 18 apr. 1894, com. Beceni,
jud. Buzău).
27 octombrie - 5 ani de la moartea,
în Bucureşti, a magistratului şi
poetului George BALAN, animator
şi preşedinte al Cenaclului „Calistrat
Hogaş” din Tecuci, membru şi
preşedinte al Cenaclului literarartistic al Asociaţiei Juriştilor din Galaţi (n. 15 febr.
1928, com. Fântânele, jud. Iaşi).

Septembrie 2015

14 noiembrie - 25 de ani de la moartea, în
Bucureşti, a etnografului Ernest BERNEA, poet şi
eseist, cu studii în particular la Tecuci (1922-1926),
cercetător şi consilier ştiinţific la Institutul de
Etnologie şi Dialectologie al Academiei Române
(n. 28 mart. 1905, Focşani).
30 noiembrie - 5 ani de la moartea tehnicianului
veterinar Octavian CERCHEZ,
epigramist, publicist, redactor al
ziarului tecucean „Observator”,
corespondent oficial al ziarului
„Viaţa liberă” pentru zona Tecuciului,
pasionat de istoria aviaţiei şi a
României (n. 22 aug. 1936, Galaţi).
5 decembrie - 65 de ani de la moartea, în Bucureşti,
a profesorului universitar Gheorghe NICOLAU,
absolvent al Gimnaziului Real de Băieţi „D.A.
Sturdza” din Tecuci, ministru al Asigurărilor
Sociale şi al Lucrărilor Publice, profesor la catedra
de Maşini şi Combustie Internă a Institutului
Politehnic din Bucureşti, autor de lucrări ştiinţifice
în domeniul motoarelor cu ardere internă, membru
titular al Academiei Române (n. 19 aug. 1886, com.
Pufeşti, jud. Vrancea).
15 decembrie - 105 ani de la naşterea, în Tecuci,
jud. Galaţi, a matematicianului Eugen RUSU,
redactor şef al revistei „Gazeta matematică”,
profesor şi şef de catedră la Institutul Pedagogic din
Bucureşti, autor de manuale şi lucrări de metodică
a matematicii (d. 7 mai 1983, Bucureşti).
25 decembrie - 155 de ani de la naşterea,
în Tecuci, jud. Galaţi, a generalului Ion Gh.
ISTRATI, profesor la diferite
şcoli de ofiţeri, comandant al
marilor unităţi operative în timpul
războiului balcanic din 1913,
decorat în Primul Război Mondial
cu Ordinul „Coroana României” în
grad de Mare Ofiţer şi cu Legiunea de Onoare a
Franţei (d. 6 dec. 1942, Bucureşti).
30 decembrie - 65 de ani de la moartea,
în Sighet, jud. Maramureş, a
inginerului şi economistului Mihail
MANOILESCU, director general
al Direcţiei Refacerii Industriale
în cadrul Ministerului Industriei şi
Comerţului, ministru subsecretar de
stat în Ministerul de Finanţe, ministru
al Lucrărilor Publice, ministru al Comunicaţiilor,

http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

15
ministru al Industriei şi Comerţului, ministru al
Afacerilor Străine, profesor de economie politică
la Institutul Politehnic din Bucureşti, guvernator
al Băncii Naţionale a României, ale cărui lucrări
au intrat în istoria doctrinelor economice, membru
fondator şi preşedinte al Asociaţiei Generale a
Inginerilor din România şi preşedinte al Uniunii
Camerelor de Comerţ şi Industrie, membru fondator
al Institutului Internaţional de Ştiinţe Economice
din Paris (n. 9 dec. 1891, Tecuci, jud. Galaţi).
Tudor Vladimirescu
1 octombrie - 80 de ani de la naşterea, în com.
Tudor Vladimirescu, jud. Galaţi, a actorului Mitică
IANCU, interpret pe scena Teatrului Dramatic
din Galaţi din 1964, cu numeroase roluri în filme

artistice şi colaborări la emisiuni
de divertisment ale Televiziunii
Române, distins de-a lungul
carierei cu multe premii pentru
rolurile memorabile interpretate
(d. 24 febr. 2001, com. Tudor
Vladimirescu, jud. Galaţi).
Umbrăreşti
19 octombrie - 55 de ani de la naşterea, în com.
Umbrăreşti, jud. Galaţi, a actriţei Mioara IFRIM,
absolventă a Institutului de Artă Teatrală şi
Cinematografică „I.L. Caragiale” din Bucureşti, cu
roluri în filme artistice româneşti.
Rubrică realizată de
Camelia Toporaş şi Bianca Mărgărit, Serviciul Referințe

Biblioteca Comunală Movileni la ceas aniversar
Biblioteca Comunală Movileni a marcat,
printr-un eveniment omagial, împlinirea a 25 ani
de la reînființare.
La eveniment au participat reprezentanți ai
bibliotecilor din Galați, Tecuci, Cosmești, Barcea,
Drăgănești, Tudor Vladimirescu, Munteni,
Țepu, Valea Mărului, Corni, Nicorești, Gohor, ai
instituțiilor de învățământ, ai bisericii, alături de
elevi, studenți și alți iubitori ai cărții din comună.
Elevii clasei a VII-a de la Școala „Alexei
Mateevici”, sub îndrumarea doamnei prof. Sonu
Elena-Ramona, au interpretat sceneta „Pedagog
de școală nouă” după I.L. Caragiale.
Grupul folcloric „Movilenii” împreună
cu solistele Raduc Georgiana și Coman Oana
au prezentat un scurt moment folcloric.

În cadrul Proiectului
„Să citim pentru mileniul III”,
elevii clasei a IV-a au organizat
o expoziție de tablouri pictate de ei cu eroi din
operele studiate.
Biblioteca a primit o diplomă aniversară
din partea Bibliotecii Județene „V.A. Urechia”
Galați.
S-au acordat diplome cititorilor fideli ai
bibliotecii.
Maria Sandu, bibliotecar

Doamna
învățătoare
Bădăluță
Anișoara a vorbit invitaților despre
parteneriatul încheiat între bibliotecă și
școală.
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

Septembrie 2015

16
Biblioteca Municipală „Ştefan Petică” Tecuci
Biblioteca de vacanţă

Când vara îşi atârnă cireşe la urechi, când
cerul este un imens safir, iar soarele un zâmbet cald
vine vacanţa. Biblioteca îşi pliază activitatea estivală
în funcţie de cererile utilizatorilor. Conform tradiţiei,
de 9 ani, în cadrul Bibliotecii Municipale „Ştefan
Petică”, în perioada vacanţei de vară, se derulează
diferite activităţi la care participă şi voluntari.

Anul acesta activitatea Bibliotecii s-a
desfăşurat pe trei planuri:
1. Program de voluntariat „Fii util, implică-te!”
2. „Biblioteca de vacanţă”
3. Biblioteca din parc. Căsuţa cu cărţi

Cele trei programe
s-au desfăşurat în perioada
29 iunie – 28 august. Au fost
alături de noi voluntari şi copii
organizaţi în trei serii după cum
urmează: 29 iunie – 17 iulie, 20
iulie – 7 august, 10 august – 28
august. În cadrul programului
de voluntariat, anul acesta,
pentru prima dată, s-au implicat,
pe lângă elevi, şi cadre
didactice. Voluntarii au
avut posibilitatea să lucreze
cu bibliotecarii şi cu copiii
din cadrul programului
„Biblioteca de vacanţă”.
Acest program a fost creat
special pentru preşcolari şi
şcolari cu vârsta cuprinsă
între 4 – 10 ani. În cadrul
programului s-au înscris 125
de copii care au desfăşurat activităţi recreative şi
educative: lecturi în parc, jocuri interactive, desene
pe asfalt, vizită la Muzeul „Anton Cincu” din
Tecuci, recent redeschis pentru public, iniţiere în
quilling, învăţarea unor cântece şi jocuri în limba
engleză şi germană etc.

Voluntarii, care anul acesta au fost foarte
numeroşi (45), s-au implicat în activităţile
desfăşurate la „Biblioteca de vacanţă”, dar şi la
„Biblioteca din parc”.

În parcul „Al.I. Cuza” din centrul
Municipiului Tecuci, Primăria ne-a pus la
dispoziţie o căsuţă din lemn. Aici, bibliotecarele,
împreună cu voluntarii, în perioada 1 iulie – 28
august, au pus la dispoziţia iubitorilor de lectură
cărţi şi reviste pentru lectură în parc. Voluntarii

Septembrie 2015

au împărţit fluturaşi pentru a face
cunoscut acest nou serviciu, cu
perioadă limitată.

Scopul acestor activităţi?

Într-un sistem educaţional ideal, biblioteca
publică este centrul vieţii dintr-o comunitate. Fără
o bibliotecă adecvată nu poate exista progres
în educaţie, iar educaţia cuprinde trei elemente

esenţiale: familia, şcoala, cărţile
(biblioteca).

Prin frecventarea bibliotecii,
copilul va învăţa să preţuiască cartea, îşi va însuşi
deprinderile de lectură şi de informare de care va
avea nevoie ca adult pe toată perioada studiilor,
iar apoi pentru perfecţionarea în profesia aleasă.
Din această perspectivă, biblioteca este tot atât de
importantă pentru formarea personalităţii elevului
de vârstă mică şi a adolescentului ca şi şcoala.
Generaţii de cititori au păşit pragul bibliotecii, iar,
de multe ori se întâmplă ca foşti cititori, acum adulţi,
să vină cu proprii copii pentru a le îndruma primii
paşi în lumea fascinantă a cărţilor. În acest fel se
creează un flux continuu, un proces de schimbare
a generaţiilor, care este cel mai bine perceput de
bibliotecari.
Manuela Cepraga,
bibliotecar
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

17
Biblioteca Comunală
Grivița

Biblioteca Comunală
Independența

Mâini dibace

S-a întâmplat la bibliotecă

Vacanța este prilej de bucurie și relaxare
pentru cei mici, dar și motiv de a se întâlni și
socializa unii cu alții. Și care este cel mai potrivit
loc pentru asemenea activităţi decât biblioteca?

Aici, copiii, mici și mari, vin în fiecare zi
deoarece pot participa la diverse activități, care au
menirea de a satisface gusturile cele mai variate:
concursuri pe diferite teme, ateliere de îndemânare
și creaţie, vizionări de filme educative.

Activitatea „Mâini dibace” a reunit la
bibliotecă elevi de la clasa a V-a de la Școala
gimnazială Grivița, dar și copii veniți în vacanță
la bunici, care frecventează biblioteca, precum și
voluntari, care-mi sunt alături la toate activitățile
organizate, dând o mână de ajutor.

Copiii au realizat, cu îndemânare și
creativitate, colaje din coji de fistic, lăcuite și lipite
după imaginația fiecăruia.

Colajele au fost apoi expuse, putând fi
admirate de toți cei care vizitează biblioteca,
urmând să fie valorificate, iar suma încasată să fie
donată unor copii nevoiași.

În
spatele
acestor activități
desfășurate
cu
copiii stă un mic
act
caritabil,
pentru că numai

așa vor învăța să
fie buni și darnici
cu cei mai puțin
norocoși decât ei.
Georgeta Marus,
bibliotecar

http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

Este vară, este vacanţă şi ne-am gândit să
îi mobilizăm pe copii pentru desfăşurarea unor
activităţi utile, atractive, în urma cărora să deprindă
abilităţi practice, dar mai ales care să le stârnească
creativitatea.

Prin activităţile propuse am dorit
să îmbinăm lectura cu dansul, distracţia şi
cunoaşterea.

Programul nostru, „Atelier de vacanţă”, îşi
propune să le ofere copiilor şansa de a-şi petrece
vacanţa de vară într-un mod deosebit, realizând
lucruri frumoase, descoperindu-şi şi dezvoltându-şi
noi talente, abilităţi, pasiuni.

Atelierul nostru a fost structurat în patru
programe diferite:
• atelier de desen;
• atelier de creaţie utilizând tehnica de pliere a
hârtiei Iris Folding;
• atelier de creaţie realizând brăţări prin
tehnica kumihimo;
• atelier de dans – primii paşi de horă şi sârbă
moldoveneşti, dar şi polca germană.

Atelierul de vacanţă s-a deschis în data de 22
iulie, ora 9, la Biblioteca Comunală Independenţa.
Bibliotecar Mirela Cozloschi;
Prof. înv. prim. – Elena Costin

Septembrie 2015

18

Biblioteca Comunală Cudalbi

Biblioteca Comunală Scânteiești

De ziua Comunei

Ziua Universală a IEI

Ziua de 2 iulie reprezintă pentru
comuna Cudalbi prilej de sărbătoare
și de aceea, cu mic cu mare, și anul
acesta cudălbenii au fost prezenți la
manifestările organizate în localitate.

Una dintre principalele manifestări culturale
a fost prezentarea lucrărilor scrise de doamna Ileana
Cudalb, una dintre personalitățile comunei Cudalbi.
Ileana Cudalb s-a născut la 21
iunie 1951, în localitatea Cudalbi,
județul Galați. Este absolventă
a Facultății Engleză – Rusă. În
anul 1983 a debutat literar în
revista „Săptămâna Culturală” din
București. Debutul editorial a avut
loc în 1993, cu romanul „Sărbătoarea
promisă”, Ed. Porto Franco, Galați.
Ileana Cudalb scrie literatură, distingându-se prin stilul
natural, direct, numărându-se printre cei mai talentați
prozatori de azi. A publicat mai multe cărți, printre care:
• Yitzhak Rabin. Pacea și-a ucis soldatul, coautor
poetul Shaul Carmel, Israel, Ed. Du Stil, București,
1996; varianta în limba engleză a volumului „Yitzhak
Rabin. Pacea și-a ucis soldatul” a fost publicată de
Redacția Publicațiilor pentru Străinătate în 1997;
• Shimon Peres. De la Dimona la Oslo, Ed.
Institutul European, Iași, 2001;
• Via Regis, roman, Ed. Libra, București, 2002;
• Fiica mea, America, roman, Ed. Libra, București,
2002; varianta în limba engleză „My daughter
AMERICA”, traducere de Ioana Baldea, a fost
publicată de Ed. Junimea, Iași, 2007;
• Baia Balkan, roman, Ed. Fundația Culturală Ideea
Europeană, 2007.

Cu acest prilej aniversar, doamna Ileana Cudalb
a făcut o generoasă donație de documente Bibliotecii
Comunale din Cudalbi, completând colecțiile acesteia
cu un număr de 250 de volume și 60 de documente
multimedia (CD-uri, casete), pentru care dorim să îi
exprimăm încă o dată mulțumirile noastre.
Dana Drugan, bibliotecar

Născută la inițiativa
comunității online „La Blouse
Roumaine”, Ziua Universală a
Iei este sărbătorită începând din
anul 2013 la 24 iunie, o dată cu sărbătoarea de
Sânziene.

Anul acesta, Biblioteca Comunală
Scânteiești a sărbătorit ia printr-o expoziție de
fotografii vechi, din care iese la lumină dragostea
oamenilor din localitate privind portul popular,
dar și printr-o paradă a iilor din arhiva bibliotecii.

La paradă au participat câțiva copii, care
s-au îmbrăcat cu mare bucurie și au purtat pentru
câteva minute o ie. De asemenea, s-au făcut

fotografii și li s-a explicat că ia este piesa cea mai
reprezentativă a costumului nostru popular, ce a
fost purtat din cele mai vechi timpuri și că diferă
de la o zonă la alta a țării.

Activitatea s-a bucurat de aprecierea celor
prezenți, urmând ca pe viitor să devină o tradiție
a bibliotecii prin care să promovăm an de an ia
românească, care a devenit model de inspirație
pentru mulți designeri.
Ceapă Oana, bibliotecar.
Publicaţie editată de Filiala Galaţi a ANBPR

Director: ZANFIR ILIE
Redactor şef: Camelia Toporaş
Redactori: Geta Eftimie, Manuela Cepraga, Vica Blaga,

Georgeta Marus, Mihaela Gudană
Secretar de redacţie: Ioana Chicu
Machetare: Camelia Toporaş
ANBPR. Filiala Galaţi
800208, Galaţi, Mihai Bravu nr. 16,
Tel: 0236/411037; Fax: 0236/311060