You are on page 1of 32

„Colț de Rai”

- pensiune turistică -

CUPRINS
CONCEPEREA PROIECTULUI........................................................................................ 4
1.1 Context.............................................................................................................. 4

1.1.1 Ideea proiectului......................................................................................... 4
1.1.2 Descrierea solicitantului..............................................................................5
1.1.3 Descrierea liniei de finanțare......................................................................5
1.2 Titlul proiectului................................................................................................. 8
1.3 Localizarea........................................................................................................ 8
1.4 Suma solicitată de la finanțator......................................................................10
1.5 Justificarea ideii proiectului.............................................................................10
1.5.1 Prezentarea problemei.............................................................................. 10
1.5.2 Încadrarea proiectului în linia de finanțare................................................14
1.5.3 Gradul de originalitate al proiectului.........................................................14
1.6 Scop, obiective și jaloane. Grupuri țintă.........................................................15
1.6.1 Scop.......................................................................................................... 15
1.6.2 Obiective................................................................................................... 15
1.6.3 Jaloane...................................................................................................... 17
1.6.4 Descrierea beneficiarilor directi, grupurilor tintă, beneficiarilor indirecti.. 17
PLANIFICAREA PROIECTULUI..................................................................................... 19
2.1 Descrierea detaliată a activităților..................................................................19
2.1.1 Constructia structurii de primire turistică..................................................21
2.1.2 Construcție funcțională............................................................................. 21
2.1.3 Infrastructură turistică de agreement funcțională....................................22
2.1.4 Pensiune promovată.................................................................................24
2.1.5 Personal angajat....................................................................................... 26
2.1.6 Servicii oferite........................................................................................... 26
2.1.7 Proiect monitorizat................................................................................... 28
2.2 Echipa de implementare.................................................................................28
2.3 Durata și planul proiectului............................................................................. 29
2.4 Bugetul proiectului.......................................................................................... 30
2.4.1 Bugetul pentru jalonul 1: Constructia structurii de primire turistică.........30
2.4.2 Bugetul pentru jalonul 2: Construcție funcțională.....................................30
2.4.3 Bugetul pentru jalonul 3: Infrastructură turistică de agreement funcțională
........................................................................................................................... 30
2.4.4 Bugetul pentru jalonul 4: pensiune promovata.........................................31
2.4.5 Bugetul pentru jalonul 5: Personal angajat...............................................31

2.4.6 Bugetul pentru jalonul 6: Servicii oferite...................................................31
2.4.7 Bugetul pentru jalonul 7: Proiect monitorizat...........................................31
2.4.6 Bugetul estimat pe luni............................................................................ 32
2.4.6 Bugetul agregat........................................................................................ 32
2.5 Activități de evaluare și monitorizare..............................................................32
2.6 Managementul riscurilor.................................................................................32
BIBLIOGRAFIE........................................................................................................... 32

CONCEPEREA PROIECTULUI
1.1 Context
1.1.1 Ideea proiectului

Proiectul are ca obiectiv crearea unei pensiuni turistice în localitatea
Lepșa, județul Vrancea.
Fiind situat într-o zonă muntoasă ce oferă o serie de atracţii natural
deosebite şi având nenumărate edificii religioase, principala activitate
economică din această zonă este turismul.
În zona de nord-est, în ceea ce priveşte oferta turistică cel mai mare
număr de structuri de primire turistică este deţinut de pensiuni turistice şi
hoteluri.

petrecerea vacanței într-o zonă rurală. cât şi străini. Calitate scăzută a ofertelor turistice. .  ATV. asigurându-le acestora spaţii special amenajate pentru odihnă fiind stimulaţi prin organizarea unor cursuri de înaltă calificare şi acordarea de bonusuri în funcţie de performanţele obţinute. piscina. cazarea într-o zonă liniștită. departe de zgomotul orașelor. în vederea atragerii unui număr cât mai mare de turişti români. Bulgaria.Lipsa marketingului adecvat pentru promovarea serviciilor turistice şi practicarea unor preţuri mari comparativ. Proiectul vine în întâmpinarea unor probleme existente la nivelul județului Vrancea precum:    Prețuri ridicate. Prin crearea pensiunii “Colț de Rai” se dorește a oferi pieței o ofertă de cazare caracterizată prin următoarele elemente:     prețuri scăzute. posibilitatea de cunoaștere a tradițiilor românești din zona   Moldovei. calitate ridicată. acces imediat la o serie de puncte turistice. moderne. facilități de petrecere a timpului liber: trasee montane. Se va mai avea în vedere şi diminuarea numărului de angajaţi sezonieri în favoarea celor permanenţi în domeniul hotelier. Posibilități de recreere reduse. cu calitatea serviciilor a determinat îndreptarea turiştilor români spre zone adiacente ca Ungaria. spre turismul românesc. îmbunătăţind serviciile oferite în zonă prin investiţii în tehnologii noi. Grecia şi diminuarea numărului de turişti străini care preferă alte zone de atracţie turistică. Turcia. Proiectul intenționează a oferi o alternativă turiștilor romăni și străini ce vin să viziteze această parte a țării în ceea ce privește cazarea dar și petrecerea timpului liber. Prin implementarea proiectului se vor lua măsuri în acest sens. beneficiind de toate facilitățile oferite de tehnologia modernă.

Axa 3. prin calitate promovăm turismul românesc. p. Măsura 313. Creșterea valorii adăugate în activități de turism. Ghidul solicitantului.3 Descrierea liniei de finanțare1 Proiectul se înscrie pentru finanțare în Programul Operațional regional.Îmbunatatirea calitatii vietii în zonele rurale si diversificarea economiei rurale. Masura 313 „Încurajarea activitatilor turistice” se încadreaza în Axa III –„Îmbunatatirea calitatii vietii în zonele rurale si diversificarea economiei rurale” si are ca obiectiv general dezvoltarea activitatilor turistice în zonele rurale care sa contribuie la cresterea numărului de locuri de munca si a veniturilor alternative.1. Crearea și menținerea locurilor de muncă prin activități de turism.Planul Național de Dezvoltare regional. . p. precum si la cresterea atractivitatii spatiului rural. Ghidul solicitantului. Ghidul solicitantului. Măsura 313.1. 1. Activitatea principală conform codificării (ordin 337/2007): 5590 Alte servicii de cazare. 2 Obiectivele specifice se refera la:3 1. Aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare pentru investitii similare în ultimii 3 ani. PNDR. prin servicii. în special pentru tineri și femei.1. 2.2 Descrierea solicitantului Solicitantul finanțării este o persoană fizică care se va angaja ca pâna la data semnarii contractului de finanțare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată și să funcționeze ca microîntreprindere. Perioada de acordare a fondurilor pe această axa se înscrie pe perioada 2007-2013. 4.Măsura 313 Încurajarea Activităților Turistice. Misiunea firmei este următoarea: prin valoare. Firma va fi o microîntreprindere având un număr de angajați mai mic de 9 și o cifră de afaceri anuală mai mică de 2 milioane euro. Măsura 313. 4. 1 2 3 PNDR. PNDR.

. 3 campinguri si unitati tip casuta . prin practicarea unor politici de marketing adecvate.3 Localizarea România.3. 5 cabane turistice. îmbunătățirea și diversificarea infrastructurii și serviciilor turistice. 4. 3. 4. Dezvoltarea sistemelor de informare și promovare turistică. Obiectivele operaționale se referă la:4 1. în strânsă legătură cu tipologia segmentului de piaţă căreia i se adresează. La nivelul judeţului Vrancea există 94 unităţi de cazare turistică. 1. Regiunea Nord-Est. 42 4 PNDR. Creșterea numărului de turiști și a duratei vizitelor. respectiv: 21 hoteluri si moteluri. Creșterea și îmbunătățirea structurilor de primire turistice la scara mică. 1.6 vile. Măsura 313. Ghidul solicitantului. 2. 3 tabere pentru elevi. Judeţul Vrancea Proiectul propus contribuie la creşterea eficienţei economice în judeţul Vrancea.2 Titlul proiectului Proiectul propus se numește “Colț de Rai – pensiune turistică”. Crearea facilităților recreaționale în vederea asigurării accesului la zonele naturale de interes turistic. 8 pensiuni turistice urbane. p. Crearea.

cu o capacitate totală de cazare de 4045 locuri. asigurarea unei exploatări echilibrate şi pe termen lung a resurselor turistice. cocoşi de munte. pentru vânătoare şi pescuit. cât şi nenumărate monumente culturale şi istorice. Aici se găsesc facilităţi pentru sporturile de vară şi de iarnă. Trăsătura caracteristică a acestui judeţ este că pe o suprafaţă restrânsă se găsesc un număr mare de atracţii turistice. Cascada Putnei. este explicat prin poziţia sa geografică. Proiectul contribuie astfel la identificarea. din care în funcţiune doar 1165 locuri. valorificarea şi creşterea gradului de exploatare a resurselor turistice. cerbi. urşi. cocoşul de mesteacăn). Privelişti minunate sunt oferite de cheile râurilor. Satul Lepșa este locul unde se mai pot întâlni obiceiuri şi tradiţii. 1 hotel pentru tineret. 1.pensiuni turistice rurale. porci mistreţi. cât şi pentru odihnă. 5 Loc de naştere a unei civilizaţii. Printre punctele turistice se numără: Mănăstirea Lepșa. judeţul Vrancea este situat în partea nord – estică a României şi ocupă unul dintre primele locuri în ceea ce priveşte potenţialul turistic. creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă care va fi atrasă din mediul rural. Satul se află la 75 km de orasul Focșani şi are o populaţie de 400 locuitori.4 Suma solicitată de la finanțator 5 Anuarul statistic al Romaniei . Parcul Național “Putna” etc. Valoarea ecologică şi ospitalitatea proverbială a oamenilor crează condiţii bune să integreze zona în valorile montane ale lumii. Numărul mare de turişti care vizitează anual acest judeţ. susţinerea practicării unor meserii tradiţionale şi atragerea populaţiei în practicarea turismului. Lepșa este o localitate din judeţul Vrancea. păstrăvul curcubeu. Rezervația Naturala “Cheile Tișiței”. Judeţul are rezervaţii naturale de floră şi faună (bouri.

prin reformularea pozitivă a problemelor identificate. 18). Ele seprezintă într-o altă schemă logică numită Arborele obiectivelor. Analiza are ca ţintă identificarea blocajelor reale. Analiza se prezintă sub forma unei scheme grafice.87% Notă: valorile sunt afișate în euro și se justifică pe baza bugetului creat 1. Analiza problemelor identifică aspectele negative ale unei situaţii problematice actuale şi stabileşte relaţia ‘cauză-efect’ dintre problemele existente.50 % din costul total al proiectului 32. Situaţia negativă” ilustrată de Arborele problemelor este transpusă într-o “situaţie îmbunătăţită”. • Ilustreze grafic relaţiile “cauză-efect “. Arborele obiectivelor oferă perspectiva clară a situaţiei viitoare îmbunătăţite. . ca urmare a implementării proiectului. Odată completat. cărora factorii interesaţi le acordă prioritate şi pe care caută să le înlăture. având în partea superioară efectele problemei şi cauzele ei dedesubt.1 Prezentarea problemei Am parcurs la prezentarea problemei și a soluților prin intermediul arborelui de probleme și a celui de obiective. arbori creați conform pașilor prezentați în MANUALUL MANAGEMENTUL CICLULUI DE PROIECT( p. •Verifice ierarhizarea obiectivelor. Arborele problemelor prezintă imaginea completă a unei situaţii negative existente. Notă: elementele teoretice privind cei 2 arbori au fost preluate din manualul menționat mai sus.Total costuri eligibile ale proiectului 302578.5 Justificarea ideii proiectului 1. pe care dorim să o îmbunătăţim ca urmare a implementării proiectului.5. Aceste formulări pozitive devin astfel obiective.00 Suma solicitată de la finanțator 99459. Analiza obiectivelor este o metodă concepută să: • Descrie “situaţia îmbunătăţită” (stadiul viitor dorit).

1 Deteriorarea infrastructurii. serviciilor turistice rurale Barierele culturale Calitate scăzută a impiedica serviciilor în turismul cunoasterea altor rural culturi Deteriorarea structurilor de primire turistică la scară mică Efecte ce ar putea să perpetueze prin nerezolvarea cauzei LIPSA OFERTELOR TURISTICE DE CALITATE RIDICATĂ ÎN JUDEȚUL VRANCEA Cauzele problemei Predomină turismul urban.1.1 Arborele de probleme Scăderea numărului de turiști Deteriora rea turismului rural Scăderea valorii adăugate în activitățil e de turism Scădere a potențial ului turistic Reorientare a turiștilor spre zonele urbane care oferă și alte facilități Pierderea treptată a valorilor naționale Nepromovare si necunoasterea valorilor regionale .5.1. implicit locurile de cazare urbane Putere financiară mai mare în mediul urban Accesul la informații mai ridicat în mediul urban Turismul rural existent nu se ridică la standardele impuse de UE Nu sunt cunoscute standardel e UE privind turismul rural Investițiile în ofertele de cazare sunt reduse Infrastructura existentă se orientează în mare parte doar spre servicii de cazare Cultură slab dezvoltată privind serciviile conexe Gradul scazut Lipsa de sentiment cunoastere a ului de valorilor promovare regionale a culturii naționale .

Vrancea Activități Construcția finalizată Achiziția materialel or Alegerea firmei de construcți e și Construcț ia propriu- Construcție funcțională Stabilirea necesarul ui de dotare aferent 3 margaret e Pregatire a dosarului de achiziții Crearea infrastructurii turistice de agreement Achiziția de ATVuri Gradul scazut Promovar de ea cunoastere a tradițiilor valorilor regionale . îmbunătăţirea şi diversificarea infrastructurii şi serviciilor turistice. Creştere Certifica a valorii rea adăugat calitaţii e serviciil în activităţi or de oferite turism.regionale valorilor ul Creșterea și îmbunătățirea structurilor de primire turistice la scara mică.2 Arborele de obiective Creşterea numărulu i de turişti şi a duratei vizitelor. Dezvolta rea infrastrut urii turistice în zonă. culturi Rezultate Dezvoltarea turismului în zona Lepșa .5.1. în domeni Crearea facilitatilor recreation ale în vederea asigurarii accesului la zonele naturale de interes Susţinere a activităţil or specifice Nepromovare turismulu si necunoasterea i rural.1. Crearea. Barierele culturale Certificareaimpiedica calităţii serviciilor oferite în cunoasterea altor domeniul turismului.

Creșterea numărului locurilor de muncă. Certificarea calitaţii serviciilor oferite în domeniul .5. Dezvoltarea infrastruturii turistice în zonă.3 Analiza SWOT Puncte tari zonei Puncte slabe ale zonei Oportunităti generate de implementare a proiectului pt zonă                    Potențial turistic ridicat al zonei . Dezvoltarea potențialului turistic. Aproprirea de importante și numeroase obiective turistice Peisaj natural diversificat și puțin întâlnit Multiple mijloace de petrecere a timpului liber Slaba dezvoltare a ofertei turistice Ofertă turistică existentă care nu se ridică la standardele UE Inexistența serviciilor conexe Crearea unei pensiuni turistice prin cofinanțare europeană. Flux continuu de turiști . Creşterea valorii adăugate în activităţi de turism. Susţinerea activităţilor specifice turismului rural. Număr mare de turiști . Creșterea veniturilor.1. Crearea facilitatilor recreationale în vederea asigurarii accesului la zonele naturale de interes turistic.1. Creşterea numărului de turişti şi a duratei vizitelor.

1. 6.5. Puternica dezvoltare a sectorului turistic în țările vecine. Cu toate că exită oferte de cazare în zonă. Calitate ridicată a serviciilor de cazare și recreaționale oferite de pensiunile turistice din țările vecine. microîntreprinderea nu este în dificultate. 10. Politică de prețuri scăzute practicate de vecini. Migrarea turiștilor români spre țări precum Bulgaria. 5.Măsura 313 Încurajarea Activităților Turistice deoarece urmărește dezvoltarea potențialului touristic din zona rurală și dezvoltarea activităților turistice în zonele rurale care să contribuie la crețterea numărului de locuri de muncă și a veniturilor alternative.Amenințări     turismului . Proiectul de față se diferențiaza tocmai prin .5. beneficiarul proiectului este eligibil. urmărește obiectivele specifice și operaționale. urmărește obiectivul general al măsurii 313. există posibilitatea de cofinanțare a proiectului. 7. Ungaria. 4. 3. calitatea serviciilor este de 3 margarete. puține sunt cele ce oferă posibilități de recreere și de petrecere a timpului liber. Axa 3 – Îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale și diversificarea economiei rurale. construcția păstrează arhitectura zonei. investiția este viabilă.3 Gradul de originalitate al proiectului Gradul de originalitate al proiectului constă în dezvoltarea infrastructurii turistice de agreement la standard ridicate. 1.2 Încadrarea proiectului în linia de finanțare Proiectul prezentat spre analiză se încadrează în Programul Național de Dezvoltare Rurală. structurile de primire rurală se vor ridica la standardele impuse la nivel național și European. precum și la creșterea atractivității spațiului rural și îndeplinește cumulativ următoarele puncte: 1. 8. 2. 9. există intenția de introducere a obiectivului în circuitul turistic.

Elementele de agreement oferite sunt:    ATV-uri. Creşterea numărului de turişti şi a duratei vizitelor. Creșterea si îmbunătățirea structurilor de primire turistice la scara  mică. îmbunătăţirea şi diversificarea infrastructurii şi serviciilor   turistice. Crearea şi menţinerea locurilor de muncă prin activităţi de turism.6. Realizarea de programe turistice. Asigurarea unui număr de 30 locuri de masă în restaurant. țesutul. 1. Crearea.6 Scop.faptul că pune la dispoziția potențialilor clienți modalități diverse de petrecere a timpului liber. a culturii. Prezentarea unor obiceiuri precum olăritul.2 Obiective Obiective directe/ pe termen scurt: Obiective specifice :    Realizarea a 20 locuri de primire turistică. Asigurarea unui număr de 10 camere duble.6.1 Scop Obiectivul principal. în   special pentru tineri şi femei. Obiective operaționale Dezvoltarea infrastructurii turistice în zonă. sau scopul proiectului îl reprezintă creșterea calității turismului prin crearea unei pensiuni turistice. Prezentarea de colecții de costume populare . Creşterea valorii adăugate în activităţi de turism. 1. Dezvoltarea sistemelor de informare și promovare turistică. cusutulș Originalitatea proiectului stă și în promovarea tradițiilor românești. obiective și jaloane. Grupuri țintă 1. astfel încât prin implementarea proiectului se va asigura oferirea de servicii de calitate superioară consumatorilor de servicii de turism rural şi asigurarea unui marketing adecvat.    .

din punct de vedere calitativ. Asigurarea de prestaţii similare. Obiective de dezvoltare instituțională( calitative) : Îmbunătățirea ofertei turistice a zonei . Valorificarea patrimoniului natural din zonă (monumente istorice. Creşterea numărului de turişti români şi străini. Creșterea calității serviciilor turistice . Crearea facilităților recreaționale în vederea asigurării accesului la    zonele naturale de interes turistic. Punerea la dispoziție a mijloacelor de intrare în contact cu tradițiile românești     (costume populare. a turismului românesc în circuitul mondial de   valori. Realizarea unei creşteri economice atât în zonă. Certificarea calităţii serviciilor oferite în domeniul turismului. Punerea la dispoziție a 3 ATV-uri . țesutul și cusutul. Oferirea a 20 locuri de cazare .icoane). ocupații specifice. Asigurarea securităţii alimentare conform normelor U. Diminuarea ratei şomajului. Integrarea. obiecte de cult specifice.. mai largă. Promovarea tradițiilor românești . . Creșterea facilităților recreaționale .    rezervaţii naturale şi alte atracţii turistice). Susţinerea proiectelor iniţiate de tineri pentru toate activităţile      menţionate mai sus.olăritul. Obiective indirecte/ pe termen lung:   Realizarea unui turism durabil. cât şi în alte zone  printr-un efect multiplicator. Creşterea nivelului de trai. cu cele ale ţărilor din U. Obiective productive( cantitative) : Crearea unei pensiuni . Oferirea a 30 locuri de luat masa .E şi o valorificare corespunzătoare a atracţiilor naturale  şi antropice. Susţinerea activităţilor specifice turismului rural.E.

7. firma X SRL.6. 6. 3. se va determina întoarcerea clienţilor în zonă şi creşterea numărului acestora. 4.R. după deschiderea pensiunii.4. Societățile economice orintate spre promovarea culturii tradiționale deoarece va crește numărul potențialilor cumpărători. 5.C. de serviciile oferite de S. 1. 1.1 Beneficiari directi Beneficiarii direcți ai proiectului sunt:  Persoana fizică C. care vor beneficia o ofertă  turistică îmbogățită.C. 2.4. în acelaşi timp.2 Beneficiari indirecti Beneficiarii indirecți ai proiectului sunt:  Turiștii pe zona de nord est a României. Întreaga populație din zona în care se va construi pensiunea deoarece  vor crește numărul locurilor de muncă. S. X S.1. X S. 1. dar prin intermediul acestui proiect se va valorifica potenţialul turistic al zonei Vrancea creându-se astfel posibilitatea de destindere şi relaxare a clienţilor şi.6.L – până în prezent nu a desfăşurat o activitate în acest domeniu.6.3 Grupuri tintă Piaţa de desfacere cuprinde potenţialii clienţii.6. prin serviciile oferite. .R. şi anume acele persoane care vor beneficia pe viitor. beneficiarilor indirecti.L.4 Descrierea beneficiarilor directi. grupurilor tintă.6.3 Jaloane Jaloanele sau activitățile principale ale proiectului sunt următoarele: 1. Construcția finalizată Construcție funcțională Infrastructură turistică de agreement funcțională Pensiune promovată Personal angajat Servicii oferite Proiect monitorizat 1.4.

Pe lângă persoanele din ţară care vor apela la serviciile oferite de S. 11 Potenţialii clienţi ai solicitantului Client Persoane din mediul urban Oameni de afaceri Persoane dinafara țării % din vânzări 50 40 10 Printre clienţii structurii de primire turistică care se doreşte a fi construită se numără persoanele fizice care locuiesc în mediul urban şi doresc să evadeze din cotidian şi să petreacă câteva zile departe de aglomeraţie şi zgomot. Sala de servire a mesei poate fi amenajată şi decorată în aşa fel încât să se desfăşoare în bune condiţii şi într-o ambianţă plăcută orice fel de eveniment. De asemenea. x S. persoane juridice. în scopuri recreaţionale sau în interes de afaceri. Grupurile ţintă sunt reprezentate de:   Turiştii care vor să se desprindă de aglomeraţia marilor oraşe.Printre clienţii noii pensiuni se vor număra persoanele care vizitează Municipiul Focșani şi zonele înconjurătoare şi vor să se bucure de câteva zile de relaxare în mediul rural. persoanle care vor să scape de aglomeraţia marilor oraşe. Persoane interesate de organizarea unor evenimete deosebite într-o  ambianţă rurală. administratori sau manageri ai unor firme.R. Toţi vizitatorii Vrancei vor reprezenta o potenţială clientelă a pensiunii. Persoanele care doresc să petreacă un sfârşit de săptămână într-un mediu rural. vor exista şi turişti străini veniţi în România în vizită.L. pot organiza team-building-uri.C. . Persoane interesate de petrecerea unei perioade de timp într-un mediu  liniştit. Tabel nr. persoanele interesate de organizarea unor evenimente deosebite într-o ambianţă rurală. conferinţe sau orice alte evenimente pentru angajaţi sau parteneri de afaceri în cadrul pensiunii.

2 Achiziția 2.2 Amenajarea spațiului interior cu obiectele achiziționate 3.1. Infrastructură turistică de agreement funcțională 3.1 Achiziția obiectelor specifice olăritului.icoane .3 Construcția clădirii 2.2 Achiziția de costume populare 3. țesutului.1 Achiziția de ATV-uri 3.2 Pregătirea dosarului de achiziții 2.1 Studierea ofertei 3.1.1 Analiza necesarului de dotare 2. 2.2 Încheierea contractului 1.2 Achiziția 1.2.3 Amenajarea 3.3.1.1.2. țesutului.1 Studierea ofertei 3.2 Achiziția elementelor tehnologice de dotare interioară.2 Achiziția materialelor 1.1 Studierea ofertei 1.4 Achiziția de obiecte de cult specifice.2.1 Descrierea detaliată a activităților Structura de descompunere pe lucrări în format de rezumat se prezintă astfel: 000 Creșterea ofertelor de cazare turistică prin crearea pensiunii “Colț de Rai” 1.2 Achiziția 3.1. Construcția finalizată 1.1 Analiza ofertelor 2. cusutului 3. cusutului 3.2 Achiziția 3.1 Studierea ofertelor 1.1 Alegerea firmei de construcție 1.2.1 Stabilirea necesarului de dotare aferent 3 margarete 2. Construcție funcțională 2.Toate aceste categorii de persoane reprezintă clienţi potenţiali ai pensiunii care vor apela cu încredere la serviciile oferite în cadrul structurii de primire turistică.2.2.1.3 Achiziția obiectelor necesare olăritului.3. PLANIFICAREA PROIECTULUI 2.2.

2 Servirea mesei 6.1 Evaluarea 7.3 Achiziția obiectelor necesare echitației 4.4 Încheierea de colaborări cu agențiile de turism 4. 10 băi.1 Crearea unui site 4.5.2 Crearea de pliante(100 lunar).1 Distribuire 4.1.1.1 Constructia structurii de primire turistică Acest jalon urmărește construirea unei pensiuni care să fie alcătuită din: 1 apartament.3 Training 6. un restaurant cu .6 Crearea de cărți poștale 5.2 Monitorizare 7.2 Selecție 5.1 Creare 4.1. 9 camere. Pensiune promovată 4.1.4.2.1 Achiziția 3. Personal angajat 5.2 Achiziția cailor 3.3 Promovare 4.2 Publicare 4.2 Amenajarea interioară 3.5 Crearea cărților de vizită 4.2.3 Editarea de rapoarte 2. 20 locuri de cazare.1 Recrutare 5. Proiect monitorizat 7.4. distribuirea lor in cadrul agențiilor de turism locale 4.3.3 Locuri de agreement 7. Servicii oferite 6.3 Anunțuri periodice în ziarele locale 4.1 Crearea zonei de echitație 3.1 Creare 4.5.1 Cazare 6.5.5 Crearea zonei de echitație 3.

1.2 Construcție funcțională Spaţiile de cazare ce se vor realize prin implementarea acestui proiect. Activitatea va fi realizată pe parcursul a 102 zile prin contribuția a 2 echipe de implementare. simultan cu petrecerea plăcută şi instructivă a timpului liber.1 . O structură detaliată a elementelor necesare va fi prezentată la crearea bugetului. În final serviciile ce vor fi oferite atrag după sine refacerea integrală a capacităţii fizice a organismului. o bucătărie. care la rândul său le va omologa. 1 2. iar echipa de implementare. Activitatea va fi realizată pe parcursul a 44 de zile prin contribuția unei singure echipe de implementare. De reținut că activitățile și subactivitățile se desfășoară în ordinea în care le-am prezentat mai sus fără posibilitatea de intercalare. Resurse antrenate de jalonul 2: vezi Anexa 2. iar tarifele practicate se vor stabili în conformitate cu legislaţia în vigoare. Serviciile turistice oferite prin implementarea acestui proiect vor creea condiţii prielnice de destindere şi relaxare a turiştilor şi în acelaşi timp vor contribui la reîmprospătarea şi energizarea acestora. Jalonul este alcătuit din 3 activități principale și subactivitățile aferente. Componenta a) „Investiţii în infrastructura de primire turistică” presupune înfiinţarea unei pensiuni turistice în judeţul Vrancea cu 20 locuri de cazare şi a cărui nivel de confort şi calitate a serviciilor atinge standardul de calitate de 3 margarete.capacitatea de 30 de persoane. Perioada de desfășurare a lor va fi prezentată în diagrama GANTT. să consume alimente ecologice şi să intre în contact cu tradiţiile şi obiceiurile zonei. o recepție. vor fi mobilate şi amenajate în aşa fel încât să corespundă normelor de clasificare pentru 3 margarete elaborate de Ministerul Turismului. Resursele antrenate de jalonul 1:vezi Anexa 2. să vâneze. prin aceea că turiştii pot să: pescuiască. menționată în diagramă va fi prezentată pe larg într-un subcapitol următor.

excursii şi diferite activităţi în cadrul unui team-building. ATV-urile (All Terain Vehicles). excursii. care pot ajunge oriunde. Au o largă utilitate.3. ATV-urile sunt vehicule mici pentru 1-2 persoane. ceea ce dă posibilitatea unui foarte mare număr de persoane să se bucure de privilegiul de a putea conduce un asemenea vehicul. frumos amenajat care îi duce cu gândul la vremurile de demult şi la modul de viaţă a predecesorilor. Acest lucru va avea un efect pozitiv asupra persoanelor care vor dori să îşi petreacă ceva timp departe de oraş. 2. dar cu un mare succes pentru că ele constituie un nou serviciu. parcurgând orice teren cu porţiuni deosebit de accidentate sau cu pante abrupte. de aglomeraţie şi zgomot. ATV-urile încep abia acum să-şi facă intrarea şi pe piaţa din România. în diverse domenii.C. cunoscute şi sub numele de „quads” sunt vehicule off-road cu patru roţi care pot străbate orice teren şi care pot fi conduse profesionist şi în scop de recreere în întreaga lume.R. Astfel. până la profesiile care cer deplasarea rapidă şi în siguranţă în locuri în care se ajunge foarte greu sau nu se ajunge deloc cu un autoturism şi pot fi dotate cu o mulţime de . X S. întreceri în scop recreativ.2.L.1. este de a decora şi amenaja structura de primire turistică cu astfel de obiecte tradiţionale.L. deoarece se pot închiria.3 Infrastructură turistică de agreement funcțională Prin activitatea propusă de S. Obiectivul propus de S.1 Achizitia de ATV-uri Pentru a acoperi şi componenta b) „Investiţii în activităţi recreaţionale” s-a propus prin intermediul proiectului achiziţionarea a 3 ATVuri care vor fi folosite în vederea desfăşurării unor plimbări. indiferent de anotimp şi în orice condiţii. de la turism şi agrement.C. foarte fiabile şi mai ales foarte sigure. X S.R.1. Foarte cunoscute în SUA şi Canada. cu 4 roţi. Acestea se conduc cu carnet de conducere categoria B. se pot organiza trasee. se doreşte păstrarea şi promovarea culturii tradiţionale. în vederea amenajării structurii de primire turistică se vor achiziţiona obiecte certificate ca fiind produse tradiţionale de marcă. într-un loc retras. fără a crea dificultăţi.

zonală sau chiar comunală (locală) a costumului. blide. Utilitatea lor în turism sunt o completare necesară la serviciile de agrement pe care ar trebui să le ofere orice pensiune.3. 2. oale pentru ţinut laptele. până la remorcă şi orice unelte agricole.accesorii de la plug de zăpadă.2 Achizitia de costume populare Costumul popular. Locuinţa ţărănească cuprinde o varietate de vase de lut . regională. În mileniul al treilea.1. care are un valoros patrimoniu multietnic la care contribuie şi ţara noastră. X S. chiupuri. tesutului. în construcţii sau pentru anumite ritualuri.R. strachini. jucării etc.1. păstrarea emblemelor indentitare ale naţiunilor constituie o preocupare a strategiilor politice. Este asamblat dintr-o multitudine de piese. Un asemenea port popular va fi folosit la amenajarea spaţiului de primire turistică odată cu implementarea investiţiei propuse de S. ce trebuie protejat şi valorificat. vase pentru flori. pe cărări de munte sau prin zăpadă. ulcioare. Costumul ţărănesc reprezintă unul dintre cele mai vaste şi în acelaşi timp mai complexe domenii ale artei populare româneşti. nisip. dar ceramica este folosită şi în scop decorativ. Meşteşugul olăritului folosea în primul rând în alimentaţie. sunt foarte fiabile şi mai ales foarte sigure. măturător. după reguli moştenite din vechime de colectivitatea care îl poartă. provincială. el face parte din patrimonial artistic tradiţional. De aici decurge specificitatea naţională. statuete. fluiere. 2. economice şi culturale pentru realizarea unei Europe unite.3 Achizitia obiectelor necesare olăritului. pluriculturală. ATV-urile sunt construite în aşa fel încât să poată ajunge oriunde.L. pot să treacă prin mlaştini. cusutului Olăritul este o ocupaţie ce se practică încă din vremuri străvechi în partea de Nord-Est a Moldovei.3. căni.C. fără nici o problemă. imprăştiator nisip. oale enorme în care se pregătea mâncarea pentru sărbătorile religioase.oale. . noroi. constituie o parte integrantă a culturii noastre tradiţionale. cabană sau hotel care se respectă şi este atent la nevoile clientilor.

pensiuni sau locuri de primire a turiştilor decât în scopuri practice.3.L. a cărui prezenţă se face simţită doar prin astfel de obiecte. este de a decora şi amenaja structura de primire turistică cu astfel de obiecte tradiţionale.1. de aglomeraţie şi zgomot. Obiectivul propus de S. Icoana este nelipsită din casa tradiţională. Şi în pensiunea propusă a se construi se vor folosi astfel de decoraţiuni tradiţionale în vederea impresionării turiştilor. Ţesutul şi cusutul pentru familie făceau parte dintre îndeletnicirile de bază ale femeii române. fiind folosită ca obiect de cult.4 Pensiune promovată Scopurile activităţii de promovare sunt:  diseminarea ideilor. primitor care va avea menirea de a transpune privitorul pentru moment într-un timp mai îndepărtat.R.C. Se va realiza un cadru plăcut.4 Achizitia de obiecte de cult specifice. X S.1. Toate activităţile pe care el le desfăşoară trebuie să se afle sub semnul binecuvântării dumnezeieşti. sau cu scopul decorativ şi religios.icoane Icoana a reprezentat dintotdeauna o parte componentă a sufletului ţăranului român.În ziua de astăzi asemenea vase confecţionate şi pictate de mână se folosesc mai mult în decorarea interioarelor unor case. frumos amenajat care îi duce cu gândul la vremurile de demult şi la modul de viaţă a predecesorilor. cum este cazul icoanelor pictate pe sticlă sau pe lemn de pe cuprinsul întregii Moldove. într-un loc retras. 2. De la piese de port cotidian la cele de sărbătoare şi până la textilele care "îmbrăca" locuinţa. era totul lucrat de mâini harnice şi măiestre.  creşterea eficienţei acţiunilor de marketing pentru cucerirea unui segment de piaţă. .  influenţarea şi convingerea consumatorilor. Până în zilele noastre s-a păstrat tradiţia ca fetele să deprindă în familie arta ţesutului. Acest lucru va avea un efect pozitiv asupra persoanelor care vor dori să îşi petreacă ceva timp departe de oraş. 2.

Sărbătoarea Crăciunului. S. Ziua Recoltei.R. se referă la înfiinţarea unui site.C.  colaborări cu agenţiile de turism. afişe. Boboteaza. Prin participarea la aceste târguri şi expoziţii se are în vedere promovarea produselor şi serviciilor turistice oferite de pensiune. cu scopul de a satisface cerinţele de bază ale produselor (ciclul de viaţă a produselor turistice este alcătuit din 4 faze: lansarea. se vor crea pliante. Sărbătoarea Mărţişorului.  educarea şi informarea pieţei prin transmiterea ideilor şi instrucţiunilor privind consumul şi utilizarea mai eficientă a produsului turistic.  crearea unei diferenţieri a produsului turistic faţă de concurenţă prin serviciile suplimentare oferite consumatorilor. Sărbătoarea Paştelui.Principalele obiective ale promovării se referă la:  sporirea vănzărilor. X S. Fiind o societate cu o activitate nouă. Modalităţile de promovare a ofertei turistice practicate de S.L. Anul Nou. crearea acestui site ar avea mari avantaje.  crearea unui climat favorabil pentru viitoarele vânzări.  pliante cu descrierea pensiunii şi a serviciilor oferite.C.  anunţuri în ziarele locale şi descrierea serviciilor oferite.R. Alte modalităţi prin care se va face publicitatea:  participarea la târguri şi expoziţii rurale.  creşterea poziţiei firmei pe piaţă. Ion. în special pentru oamenii de afaceri. creşterea.  acţiuni speciale de promovare a produselor şi serviciilor turistice oferite în ocazii deosebite: Sf. precum şi locul şi modul în care pot fi achiziţionate serviciile. maturitatea sau saturaţia şi declinul). respectiv pentru fiecare fază a unui produs trebuie alocată o sumă de bani. Plecând de la ideea că timpul costă mai mult decât banii. Pentru categoriile de populaţie care nu au acces la internet. trebuie să aloce anual un buget de publicitate semnificativ. .L. care scade pe măsură ce produsul este acceptat pe piaţă. a cunoaşterii şi recunoaşterii firmei. X S.  creşterea unei imagini favorabile. cu scopul de a reduce timpul acordat căutării locului ideal pentru petrecerea unui sejur de câteva zile sau unui concediu. dar şi promovarea zonei ca obiectiv turistic.

Resursele antrenate de jalonul 4: vezi Anexa 2.6 Servicii oferite Servicii de cazare: Diferentierea tarifelor in functie de sezon 0 1 CAZARE 2 3 4 5 6 . cărţi de vizită care se vor înmâna tuturor clienţilor la plecare. are în vedere realizarea unei oferte comune. selecție și training al personalului.C. Odată cu atragerea unui număr mai mare de turişti în zonă vor creşte veniturile şi în acelaşi timp va creşte şi importanţa zonei în ierarhia localităţilor româneşti. Selecția se face prin interviu. Activitățile aferente acestui jalon se desfășoară în ultima lună a implementării proiectul. Resursele antrenate de jalonul 5: vezi Anexa 2. restaurant(2 persoane). Vrancea și nu presupune costuri. cu suprapunere. cu scopul atragerii unui număr mai mare de turişti în zonă.1.1. firma recurge la o recrutare. curățenie 2 persoane).L.5 Personal angajat Pentru buna desfășurare a activităților pensiunii.O. X S.R.F.M. Jalonul urmărește angajarea de personal calificat in următoarele domenii: recepție( bucătarie( 1persoana). Recrutarea se face prin trimiterea on-line a cv-urilor. Training-ul se face prin prezentarea atribuțiilor . instructor( 1 persoană). Activitățile aferente jalonului 3 se vor desfășurate pe perioade decalate de timp. Întreaga strategie de marketing aplicată de către S. (1 persoană).1 2.1 2.J. cu participarea a 2 echipe de implementare. îngrijitor( 1 persoana).  cărţi poştale. Campania de promovare efectivă are loc în ultima lună a implementării proiectului. Pentru recrutarea se face anunț la A. din interval diferite.

zile ocupare Euro/cam perioad Fara TVA a - - Grad Tarif Nr. 500 14. 240 Venit total (euro) 3. 175 Venit total (euro) 2. 680 46.zile ocupare Euro/cam perioad Fara TVA a 70% 35 75 25 - 75 - Grad Tarif Nr. 160 5. pran z și Apartament camera duble apartament camere duble TOTAL Grad Tarif Nr. 675 10.Sezon Nr spatii cazare Nr locuri cazare Apartament 1 2 85% 40 170 camere duble 9 18 85% 30 170 TOTAL 10 20 - Sezon intermediar Nr spatii cazare 1 Nr locuri cazare 2 9 18 70% TOTAL 10 20 - Extrasezon Nr spatii cazare 1 Nr locuri cazare 2 9 18 30% 10 20 - Persoa ne cazate/ zi Meniur i/zi Preț meni u( m ediu deju n.zile ocupare Euro/cam perioad Fara TVa a 30% 30 120 20 - 120 - Venit total (euro) 6=1*3* 4*5 11. 760 7. 560 34. 920 Servicii de alimentație: Sezon Grad de ocupa re Nr zil e per i oa dă Veni t euro anu al Cost de exploa -tare unitar Cost de exploa -tare total .

96 euro TVA Profit brut:: 64085 Profit net: 60312 euro Impozit: 3773 euro( 150913*2.5%) Resursele antrenate de jalonul 6: vezi Anexa 2. la termenii de timp aferenși.1. Presupune elaborarea de rapoarte referitoare la demersul lucrărilor.47 euroTVA Cheltuieli Totale 86828 euro + 9743.Sezon 85% 12 36 sear ă) euro 7 Inter media r Extras ezon 70% 10 30 7 30% 5 15 7 170 4284 0 75 1575 0 3 18360 3 6750 120 1260 0 7119 0 3 5400 30510 Servicii de agrement: Element Bucăți Preț/ oră 4 Ore zi Nr zile 3 Grad de ocupare 60% 8 365 Venit total 7008 Atv-uri Total 3 - - - - 7008 Venituri totale: 150913euro+ 28673. .7 Proiect monitorizat Monitorizarea și evaluarea proiectului are loc atât pe parcursul primelor 6 luni cât și pe parcursul anului următor.1 2.

2. Este alcătuită din: 1.Xb. Cei 2 asociați ai unității X:C și D 3.2 Echipa de implementare În implementarea proiectului avem de a face cu 3 echipe de implementare:  Echipa Xb. Xd și Xc). Aceasta se ocupă doar de ridicarea construcției. Munca prestată se cuanifică în 126 zile. Diagrama GANTT prezintă perioada de desfășurare a fiecărei subactivități în număr zile. Membrii echipei sunt angajați ai unei firme de publicicitate cu care s-a încheiat o colaborare. Aceasta se ocupă de majoritatea activităților( toate mai puțin cele realizate de Xb. prin intermediul acestului jalon se urmărește compararea indicatorilor estimați cu cei existenți privind calitatea serviciilor oferite. săptămâna și .. Administratorul societății X: B 2.  Echipa X.respectarea acestora. Implementarea se va realiza de către 4 echipe( X.5 Activități de evaluare și monitorizare.3 Durata și planul proiectului Proiectul se va implementa pe parcursul a 1 an și 6 luni. din care 6 luni pentru aducerea pensiunii în stare funcționabilă și 1 an pentru evaluarea calității serviciilor oferite. Aceasta se ocupă doar de crearea elementelor promoționale. Managerul de proiect: diferă în funcție de activitate 2.Xc.  Echipa Xd.1 O descriere detaliată a acestui jalon se regăsește în Subcapitolul 2.prezentate anterior). Managerul unității X: A  Echipa Xd: Se ocupă de evaluare și monitorizare: E. Munca prestată se cuantifică 12 zile. Resursele antrenate de jalonul 7: vezi Anexa 2. Această echipă se ocupă de monitorizarea proiectului. Xm. Este format din muncitorii construcori și șeful de șantier dispuși de firma cu care a fost încheiat contractual pentru construcția pensiunii.  Echipa Xc. Referitor la anul ce urmează terminării construcției și darea acesteia în folosință.

echipa de implementate. restul activităților fiind effectuate cu titlu gratuit de către membrii conducerii unității.8 7405. săptămâna de lucru 1.82 19489 26894. C Luna Cost aferent total TVA Contribuți Contribuți e Fond e SRL 1 Investiții ă 5 46383.2.4 Bugetul proiectului 2..ANEXA 2. această situație fiind posibilă datorită echipelor de implementare diferite.39 170127.68 298. activităților și subactivităților se poate găsi Diagrama GANTT anexată la acest proiect. Deasemenea există subactivități care se intercalează.16 65152.4. Pe parcursul unei săptămâni o echipă se vede pusă în situația de a da curs la realizarea mai multor activități. Celelalte cheltuieli se regăsesc în luna 4.1 Bugetul pentru jalonul 1: Constructia structurii de primire turistică Denumire Luna aferentă Cost total Contribuție Fond Contribuție SRL Investitii 1 116183.68 1870.8 2 Ch 4 1870.4.66 TOTAL 2.5 32341. O descriere detaliată a duratei de implementare și a duratelor și perioadei de implementare a jaloanelor.68 exploatare 0 . Se externalizează o parte din activitățile aferente promovării precum și construcția efectivă .2. Există subactivități care se desfășoară pe parcursul a mai multe zile sau săptămâni.89 21602. Cheltuielile aferente achizițiilor se realizează în luna a 5.27 Investitii 5 53943.a.5 104974.luna aferentă.27 43550 72633.2 2.2 Bugetul pentru jalonul 2: Construcție funcțională Pentru acest jalon costuri antrenate se regăsesc pe axa 2.

05 4826.5 1329.4.4.5 4301. 79 11320.29 5 TOTAL 26942.4.96 61027.5 Bugetul pentru jalonul 5: Personal angajat Acest jalon nu presupune costuri din partea firmei. 2.5 4301.68 Bugetul desfășurat se regăsește în anexe.5 1310.96 Ch exploatare .6 Bugetul pentru jalonul 6: Servicii oferite Nr Denumire Cost total Contributie UE TVA Contr SRL 1 51284 0 9743.48 19489 28764.TOTAL 48254.4. 79 11320.79 15622.4 Bugetul pentru jalonul 4: pensiune promovata Nr Denumire Cost total Contributie UE TVA Contr SRL 1 Ch exploatare 6895 3447.55 2.05 4757.3 Bugetul pentru jalonul 3: Infrastructură turistică de agreement funcțională N r Denumire Pret total Contr UE TVA Contr SRL Lun a 1 Cheltuieli cu investiții 26942.55 2 CH investiții 100 50 19 69 TOTAL 6995 3497. 2.79 15622.48 7704.29 5 2.

18 1.96 96571.5 Activități de evaluare și monitorizare 2. incertitudinea nu poate fi eliminată..6 Bugetul estimat pe luni Vezi anexa 1.7 Bugetul pentru jalonul 7: Proiect monitorizat Nr Denumire 1 2 Cheltuieli cu consultanta Cheltuieli cu materiale consumabile Cheltuieli cu deplasarea Total 3 Pret total 1000 900 Cont r UE 700 2600 TVA Luna 190 171 Cont r SRL 1190 1071 133 494 833 3094 1.. evenimentele imprevizibile pot provoca abateri capabile să modifice fundamantal configuraţia datelor problemei.4..4.6 Managementul riscurilor Realitatea imediată ne relevă practic faptul că pentru nici un proces conştient asumat ce se desfăşoară în orice domeniu de activitate..18 1. putem realiza o clasificare a gravitatii riscurilor in functie de probabilitatea lor de realizare..18 2. Evenimente Foarte riscante -. însă combinate în proporţii diferite. În situaţii deosebite.6 2. În acest context se poate concluziona asupra faptului că riscul şi incertitudinea se întâlnesc practic oriunde.2 CH cu salarii 35544 0 TOTAL 86828 0 35544 9743...18 1.5 2. Considerand ca gradul de manifestare al riscului este direct legat de probabilitatea sa de realizare.96 2. incertitudinea devenind ea însăşi un potenţial factor de risc.6 Bugetul agregat Vezi anexa 1.. cand probabilitatea de realizare a acestora este foarte mare .4.

trebuiesc privite toate activitatile preconizate a se desfasura in cadrul proiectului prin prisma unei strategii de management de risc. .tehnic. juridic. statistic si psihologic. cand probabilitatea de realizare a acestor evenimente este moderata De risc scazut -. trebuie sa rezulte in mod evident atat obiectivele( deopotriva cele generale cat si cele particulare ale proiectului).Mediu riscante -. al carui grad de respectare va conduce catre succesul proiectului • Analiza reuzultatelor finale estimate. dezvoltate de catre managerul de proiect. ca baza majora a factorilor de risc. cand probabilitatea de realizare a acetui tip de evenimente este scazuta Managementul riscului se defineste drept:” totalitatea metodelor sau mijloacelor prin care este gestionata incertitudinea. sunt urmatoarele: • Din definirea proiectului de catre managerul insarcinat cu acesta activitate. Planificarea unui proiect in conditii de risc Pentru abordarea cu succes a oricarui tip de cereri de finantare. a strategiilor de management ale riscului precum si a planului de actine in ceea ce priveste implementarea activitatilor. cat si constrangerile asupra acestuia. a mediului si a activitatilor proiectului din perspectiva critica a managementului de risc. datorita complexitatii sale situandu-se in categoria selecta a stiintelor de granita ce necesita in general coroborarea informatii din mai multe domenii: economic. Cuvantul cheie al managementului de risc este sistematic. Mangementul de risc nu trebuie privit doar prin perspectiva singulara a unui capitol component al managementului global al unui proiect. Modalitatile prin care acesta poate introduce managementul riscului in definirea. Asumarea la acest nivel a riscurilor considerate drept rezonabile din punctul de vedere al bugetului si al planificarii activitatilor proiectului • Fundamentarea pe baza regulilor proiectului. poate conduce la un control eficient asupra activitatilor proiectului si la reducerea factorior de risc. in scopul identificarii punctelor slabe ale proiectului. matricea de responsabilitati in cadrul proiectului. organizarea proiectului si dezvoltarea bugetului pe aceste baze.a planului referitor la comunicare sau asupra noilor sarcini introduse in cadrul derularii activitatilor componente ale pachetelor de lucru. deoarece numai o abordare extrem de riguroasa si constanta la toate nivelurile de desfasurare ale proiectului. in scopul indeplinirii obiectivelor descrise in cadrul proiectului”. toate acestea fiind apoi incluse intr-un sistem elaborat de reguli ale proiectului.

BIBLIOGRAFIE 1.Îmbunatatirea calitatii vietii în zonele rurale si diversificarea economiei rurale. Axa 3. care va fi repetata in mod sistematic la toate nivelurile proiectului de catre managerul de proiect. managerul de proiect va identifica de la inceput riscurile majore. Managementul Ciclului de Proiect. urmand apoi ca prin aplicarea si metodei iteratiilor sa poata determina riscurile majore ce vor aparea mai tarziu in cadrul derularii proiectului Practic aceasta este structura de baza a planificarii unui proiect. Ghidul solicitantului.• Realizarea structurii procesului managementului de risc.In cadrul acestei ultime faze (care de fapt este si cea mai importanta etapa). PCM 2004.fonduri-europene. valorii ei sau domeniului de aplicabilitate al acesteia. 2. indiferent de tipul investitiei. European Commission – EuropeAid. Programul Operațional regional. Volume 1: Project Cycle Management Supporting effective implementation of the EC’s Development Cooperation Policy. sursă electronică descărcată la data de 14 noiembrie 2008 http://www.Planul Național de Dezvoltare regional.ro .Măsura 313 Încurajarea Activităților Turistice.