You are on page 1of 4

TH NAM 3-9-2015

SUY NIEM
TIN MNG
CHUA NHAT
*
Ngay 6-9-2015
Chua nhat 23 Thng nien
Noi c ro rang
LI CHUA: Mc 7, 31-37
Hom ay, c Giesu lai bo vung Tia,
i qua nga Xion, en bien ho Galile
vao mien Thap Tnh. Ngi ta em
mot ngi va iec va ngong en
vi c Giesu, va xin Ngi at tay
tren anh. Ngi keo rieng anh ta ra
khoi am ong, at ngon tay vao lo
tai anh, va nho nc mieng ma boi
vao li anh. Roi Ngi ngc mat
le n tr i , re n mo t tie n g va no i :
Epphatha, ngha la: hay m ra!
Lap tc tai anh ta m ra, li nh
het b buoc lai. Anh ta noi c ro
rang.
c Giesu truyen bao ho khong c
ke chuyen o vi ai ca. Nhng Ngi
cang truyen bao ho, ho lai cang on
ra. Ho het s kinh ngac, va noi: Ong
ay lam viec g cung tot ep ca: ong
lam cho ke iec nghe c, va ke
cam noi c.
SUY NIEM
Khi en tham nhng tre em khuyet
tat, ta thay mnh de tiep xuc, gan gui
cac em mu, hn cac em b cam iec.
That kho lam cho cac em cam iec
hieu c chung ta, va chung ta cung
khong hieu c ieu cac em dien
ta. oi ben c nh hai the gii,
khong gap c nhau.
Trong bai Tin Mng hom nay, c
Giesu cha mot ngi va ngong
va iec. Ngi ngong la ngi gap

(xem tiep trang 2)

hdgmvietnam.org

So 41/2015

Mot c ch ci m cua c Thanh Cha Phanxico


oi vi Huynh oan Thanh Pio X
WH (02.09.2015) Hom th Ba 01
thang Chn, Toa Thanh a cong bo
th cua c Thanh Cha Phanxico gi
c Tong giam muc Rino Fisichella,
Chu tch Hoi ong Toa Thanh ve Tan
Phuc am hoa, ve viec c hanh Nam
Thanh Long Thng xot, nhan manh
ti viec lanh n toan xa.
Trong th, c Thanh Cha noi rang,
trong Nam Thanh, viec nhan lanh
n tha th do cac linh muc thuoc
Huynh oan Thanh Pio X giai toi la
thanh s va hp phap.
Cung trong thi gian Nam Thanh,
c Thanh Cha a m rong nang
quyen giai toi pha thai cho tat ca
cac linh muc.
Khi noi Nam Thanh Long Thng
xot nay khong loai tr mot ai, c
Thanh Cha muon m rong en ca

nhng ngi khong trong s hiep


tho n g v i gia m mu c Roma, nh
Huynh oan Thanh Pio X.
Cha tay cho
Huynh oan Thanh Pio X
oan cuoi bc th c c Thanh
Cha danh cho cac linh muc thuoc
Huynh oan Thanh Pio X. ac biet,
c Thanh Cha cho phep nhng ai
en vi cac linh muc thuoc Huynh
oan Thanh Pio X e c hanh b
tch Hoa giai trong Nam Thanh Long
Thng xot, eu nhan c n tha
toi thanh s va hp phap. Noi cach
khac, ngi tn hu Cong giao c
phep en xng toi vi mot linh muc
thuoc nhom Lefebvre trong suot
Nam Thanh, keo dai t 8-12-2015
en 20-11-2016.
(xem tiep trang 2)

c Beneicto XVI gap g cac cu sinh vien


WH (01.09.2015) Vao
nh n g nga y cuo i tha n g
Ta m 2015, c nguye n
giao hoang Beneicto XVI
giao s Joseph Ratzinger
a co cuoc gap g cac cu
sinh vien cua ngai trong
cuo c ho p truye n tho n g
hang nam cua Cau lac bo
sinh vien Ratzinger
(Ratzinger Schulerkreis)
tai Castel Gandolfo, biet
ien mua he cua cac giao
hoang, cach Roma 20 km ve pha
nam. Ngai a cung vi cac hoc tro
suy t trong may ngay ve chu e
Ngay nay, phai noi ve Thien Chua
nh the nao. Nhng bai suy t do
linh muc va triet gia ngi Cong hoa
Sec, Tomas Halk, hng dan.
Cuoc gap g truyen thong ket thuc
vi Thanh le do c Beneicto XVI
chu s hom Chua nhat 30-08 va qua
Hoc vien Giao hoang c quoc tai
Roma. Trong bai giang Thanh le
bang tieng c, c Beneicto a

suy t ve nguon goc ngoai gii cua


s d va nguon goc noi tai ni con
ngi, ma ngai goi la benh dch cua
con tim, dan en viec ch ngh ti
mnh ma khong ngh ti ieu thien.
Ngc lai, ngai e cao gia tr cua
viec ve sinh tam hon bang Chan
Ly cua Thien Chua, em lai sc
manh cho viec thanh luyen.
(xem tiep trang 2)

Tuan Tin so 41/2015 1

SUY NIEM
TIN MNG CHUA NHAT
kho khan khi trnh bay, khi phai dien
at bang li noi cho ngi khac hieu.
Ta co cam tng li anh b mot si
day troi buoc. c Giesu a ung
en li anh, va si day o c thao
ci. Gi ay anh co the noi c t
nhien va ro rang. Noi sao e ngi
khac hieu c mnh, o la c m
cua nhieu ngi trong chung ta.
Nhng ta lai thay co cai g o troi
buoc mnh khien mnh ngan ngai, s
hai, ne tranh... Nhieu ngi a tr
nen ngong hay cam v a trai qua
nhng kinh nghiem au n: kinh
nghiem b cham choc, b khinh miet,
b khc t... Bao kinh nghiem lam
con ngi mat t tin va khep lai. Co
nhng e doa am anh lam con ngi
ca m nn. E p phatha, xin ha y m
mieng con e con co the hon nhien
ven m the gii cua mnh, hau gap
c s cam thong va nang .
Neu benh ngong lam chang ai hieu
toi, th benh iec lam toi chang hieu
ai. Toi nh ngi ang xem mot phim
tren truyen hnh ma may ot nhien
mat tieng. Toi ch thay hanh ong,
nhng khong hieu c y ngha.
Chang ai muon mnh b iec hay lang
tai, nhng trong thc te, ta van co
the mac benh nay, ngha la mat kha
nang lang nghe ngi khac. Chung
ta thng ch nghe ieu mnh muon
nghe, hay lam khi nghe ieu ngi
khac noi nhng lai hieu di cai nhn
chu quan cua mnh. nh the van la
cha hieu c ieu ngi kia muon
noi. Nghe bang tai, khong u. Can
lang nghe bang ca trai tim. Ch trai
tim yeu thng mi giup ta hieu ung,
hieu u, hieu y ngha ang sau lp
vo ngon t. Epphatha, xin giup con
ra khoi cai toi cng coi, ra khoi nhng
thanh kien, nhng suy ngh cng
nhac, e nghe c cai toi cua anh
em.
The gii hom nay thieu cam thong
va oi thoai, v co nhieu ngi b cam
iec ve mat tinh than. Benh nay lam
ngi ta thanh nhng hon ao, chang
co g e cho, chang co g e nhan,
e roi chet dan trong s ngheo nan
cua mnh. Xin cho con ng cam iec
trc Thien Chua va anh em, ong
thi giup ngi khac ra khoi s cam
iec cua ho.

(xem tiep trang 3)

2 Tuan Tin so 41/2015

Mot c ch ci m cua
c Thanh Cha Phanxico...
Chuyen gia ve Giao luat Emmanuel
Tawil thuoc Uy ban cac van e giao
luat cua Hoi ong Giam muc Phap
nhan nh: Qua quyet
nh na y , c Tha n h
Cha lam sang to mot tnh
huong muc vu, va ong
nhac lai rang mot linh
muc ch c phep giai
toi, khi c c giam
muc cua mnh ban nang
quyen, va giam muc
kho n g c ban na n g
quyen nay cho mot linh
muc trong tnh trang
khac thng. Thong
thng, viec giai toi do
mot linh muc thuoc nhom
Lefebvre b Toa Thanh
xem la khong thanh s
va khong hp phap. Cung
nh oi vi b tch Hon
nhan von cung oi hoi
phai c giam muc ban
quyen.
Cac b tch khac Thanh Tay va
Thanh The do cac linh muc thuoc
nhom Lefebvre c hanh c xem la
thanh s nhng khong hp phap.

Tuy nhien, nhieu nha giao luat hoc


nhn nhan rang, t khi c giao
hoang Beneicto XVI tha va tuyet
tho n g va o na m 2009 cho nho m
Lefebvre, co mot tnh trang bat on
ve mat phap ly bao trum cac van e
nay. Mot nhan vat thuoc gii ai
hoc, ngi Phap, tai
Roma nhn nha n :
c giao hoang
[Phanxico] a n
gian hoa s viec oi
vi cac tn hu va to
cho thay, theo giao
luat, n cu roi con
ng i la lua t to i
thng cua Giao
Hoi.
Nh vay, qua bc th
nay, c Thanh Cha
Phanxico a cha
ban tay cho Huynh
oan do giam muc
Marcel Lefebvre
thanh lap. Va ngai
bay to hy vong rang
trong tng lai gan,
co the tm ra cac giai phap e khoi
phuc s hiep thong tron ven vi cac
linh muc va cac ngi lanh ao cua
Huynh oan.

Qua viec tam thi ban cho cac linh


muc nay nang quyen giai toi, c
Thanh Cha ngam nhac en tnh cach
bap benh cua cac b tch khac do cac
linh muc thuoc Huynh oan c hanh.

Giam muc Bernard Fellay, Be tren


tong quyen cua Huynh oan, a c
c hong y Gerhard Muller, Bo
trng Bo Giao ly c tin, tiep on
cach nay gan mot nam, tc ngay 2309-2014, e duy tr cuoc oi thoai.

c Beneicto XVI gap g


cac cu sinh vien

va cu a Vie n Ha n la m a m nha c
Krakow.

c hong y Christoph Schonborn,


Tong giam muc Vienna; c hong y
Kurt Koch, chu tch Hoi ong Toa
Thanh ve Hiep nhat cac Kito hu;
va c Tong giam muc Georg
Ganswein, th ky rieng cua c
nguyen giao hoang Beneicto XVI
va la Chu tch Phu Giao hoang, cung
co mat.
T khi t nhiem ngay 11-02-2013,
Joseph Ratzinger danh cuoc i cua
mnh cho viec cau nguyen va hoc hoi.
Nam nay a 88 tuoi, ngai khan
nguyen vang phuc c giao hoang
va ch cong khai len tieng trc cong
chung vao nhng dp het sc ac biet,
nh hom 04 thang Bay va qua, ngai
a phat bieu tai Castel Gandolfo ve
Thanh nhac, khi nhan bang tien s
danh d cua ai hoc giao hoang
Gioan Phaolo II Krakow, Ba Lan

Th vien tng lai mang ten


Ratzinger tai Vatican
Sau Thanh le, c nguyen giao
hoang Beneicto XVI a lam phep
mot phong mang ten ngai, Hoc
vien Giao hoang c quoc tai Roma.
c ong Hans Peter Fischer, Vien
trng, loan bao le khanh thanh
Th vien Joseph Ratzinger
Beneicto XVI at tai ni ay se
dien ra vao ngay 18-11 sap ti. Th
vien c danh tron cho i song
va t tng cua nha than hoc noi
tieng nay gom khoang mot ngan
au sach bang nhieu th tieng, se
m ca nhieu ngay trong tuan, vao
buoi chieu.
Ngoai th vien nay, con co mot giai
thng mang ten Ratzinger a c
thiet lap va trao giai hang nam e
ton vinh viec nghien cu than hoc.

Giao hoi Anh giao cung cau nguyen


trong Ngay The gii cau nguyen
cho viec Cham soc Thien nhien

SUY NIEM
TIN MNG CHUA NHAT
CAU NGUYEN

WH (30.08.2015)
Giam muc Anh giao tai
Salisbury, ac trach cac
van e ve moi trng cua
Giao hoi Anh giao,
Nicholas Holtam, a mi
goi cong oan hp long
vi c giao hoang
Phanxico, vi c
Thng phu Chnh
Thong
giao
Bartholomaios, vi toan
the Lien hiep Anh giao
va moi Kito hu, an chay
va ca u nguye n nha n
Ngay The gii cau
nguyen cho viec Cham
soc Thien nhien se c c hanh vao
th Ba, 1 thang Chn. Trc o, c
Thanh Cha a mi goi tat ca cac Kito
hu hng ng sang kien nay cua Giao
hoi Chnh Thong.
Chnh li mi goi cua c Thanh Cha
a dan s hng ng cua Giao hoi
Anh giao vi cac he phai Kito giao
khac, trong o co Giao hoi Chnh
Thong, la Giao hoi a c hanh Ngay
cau nguyen cho Thien nhien t nam
1989, va Giao hoi Cong giao, hng
en mot tng lai t kh thai cac-bon.
V giam muc Anh giao giai thch: Se
la ieu tot lanh khi chung ta dng
lai, an chay, suy t va cau nguyen cho
viec can thiet phai cham soc Thien
nhien a c Thien Chua tao dng,

Buoi tiep kien chung th T


hang tuan lan th mot tram...
c giao hoang va mot so ngi hanh
hng, thng la tre em va ngi
khuye t ta t hay be n h nha n , nh
Vinicio Riva, mot ngi Italia co
khuon mat b bien dang v hoi chng
Recklinghausen, vao mua thu nam
2013. Ong ke lai vi tuan bao Panorama cua Italia nh sau: Thoat au
c Thanh Cha cam lay tay toi, tay
kia ngai xoa au va cac vet thng
cua toi. Roi ngai keo sat toi lai, om
chat lay toi va hon len mat toi, au
toi cham vao ngc ngai, va hai tay
ngai choang lay toi. c Thanh Cha
gh chat lay toi va lam nh the vuot
ve toi, khong muon ri toi na. Toi
muon noi vi ngai ieu g o, nhng
khong thanh li v qua xuc ong. Viec
ay keo dai khoang hn mot phut,
nhng toi cam thay nh vo tan.

von ep e nhng
cung mong manh.
Ca c va n e khoa
hoc, kinh te va
chnh tr co kho
khan the nao i na
th ay cung van la
mot van e thieng
lieng. Viec cau
nguyen se soi sang
c muon va cung
co quyet nh cua
chung ta.
Cac thanh vien
khac cua Lien hiep
Anh giao tren the
gii cung cam ket
cau nguyen trong ngay 1 thang Chn
cho van e kh hau, trong so nay, co
v Tong giam muc Cape Town va la
giao chu Lien hiep Anh giao tai Nam
Phi, ngai Thabo Makgoba, ngi a
tuyen bo la se an chay e to tnh
lien i vi nhng ngi t nan von
a mat het nha ca va li tc v s
bien oi kh hau.
Nh tin a loan, c giao hoang
Phanxico a mi goi ngi dan tai
Roma, khach hanh hng va moi
ngi tham d buoi Phung vu Li
Chua tai Vng cung thanh ng
Thanh Phero, vao luc 17 gi th Ba
01 thang Chn, nhan Ngay The gii
cau nguyen cho viec Cham soc Thien
nhien nay.

Tuy kha c nhau, nhng ca c gia o


hoang ng thi a bo tuc cho nhau,
khi anh ong tren cac giac quan,
lam vong lai gng mat c Kito,
Thien Chua nhap the lam ngi,
song, nhay cam, au kho Cuoi the
ky XX, ngi hanh hng ti Roma
e thay c Gioan Phaolo II. Roi
sang au the ky XXI, mot so ngi
a ti e nghe c Beneicto XVI.
en thi ai hien nay cua chung ta
c anh dau bi cuoc cach mang
so khien cho lien lac thong tin toan
cau tr nen de dang hn, nhng cung
tao ra nhng noi that vong ln trong
cac moi tng quan, chnh nhng
ngi hanh hng nay, cung nh
nhng ngi mi, nhay cam vi
chieu kch the xac va nhap the ay
cua trieu giao hoang hien nay, a
ti Roma e c cham vao c
giao hoang Phanxico.
(Vatican Radio)

Lay Chua, xin c dung con theo y


Chua,
lam chan tay cho nhng ngi
que cut,
lam oi mat cho ai phai ui mu,
lam lo tai cho nhng ngi b iec,
lam mieng li cho ngi khong
noi c,
lam tieng keu cho ngi chu bat
cong.
Lay Chua, xin c gi con ra ong
lua,
e em cm cho ngi oi ang ch,
va em nc cho ngi hong ang
kho,
em thuoc thang cho ngi ang
au om,
em ao quan cho ngi ang tran
trui,
em men ap cho ngi ret ang
run.
Lay Chua, xin c gi con ra
ng vang,
thap en soi cho ai bc trong em,
ot la am cho nhng ai gia lanh,
truyen cam thong cho l khach
n coi,
nang pham gia cho ke i cha
ap,
em t do cho nhng kiep oa
ay.
Lay Chua, xin c gi con vao
thon xom,
em an hoa cho nhng ai bat
thuan,
em thanh bnh cho ke song au lo,
em ui an cho ngi ang sau kho,
em niem vui cho nhng ai bat
hanh,
em van may cho ngi gap rui ro.
Lay Chua, xin c at con nh
mot s tnh c,
em may man cho nhng ai gap
c,
gia ng i khi l bc b v,
c cho con ng bao gi khiep s:
gia bien i mang con tim nui la
vi oi tay em ai cua me hien.
Lay Chua, xin c dung con lam
tat ca
cho moi ngi c hanh phuc
yen vui;
con phan con xin gi het ni Ngai
la Thien Chua, Tnh Yeu va Le Song.
Ngai cho con tat ca niem hy vong
e tin yeu va vui song tron i.
(NC)
Lm Anton Nguyen Cao Sieu, SJ

Tuan Tin so 41/2015 3

Buoi tiep kien chung th T hang tuan


lan th mot tram cua c giao hoang Phanxico
WH (28.08.2015) Buoi tiep kien
chung ngay th T 26 thang Tam
va qua la buoi th mot tram cua
c gia o hoa n g Phanxico . Theo
thong ke cua Phu Giao hoang, t khi
c bau lam giao hoang vao thang
Ba 2013, c giao hoang Phanxico
a gap g ba trieu ngi hanh
hng tai Roma trong khuon kho cac
buoi tiep kien chung, cac buoi oc
kinh Truyen tin va cac buoi tiep kien
ac biet.
Truyen thong tiep kien chung nay
a khi au t thi c giao hoang
Pio XI vao nam 1925. Moi v giao
hoang eu thc thi truyen thong nay
theo phong cach rieng cua mnh.
Chang han trong 4 nam au lam giao
hoang, Thanh giao hoang Gioan
Phaolo II a trnh bay cac bai giao
huan ve than hoc than xac, gii thieu
mot giao ly thc thu ve tnh duc va
ve tnh bo sung cho nhau gia ngi
nam va ngi n. c Beneicto XVI
lai thng gii thieu mot giao huan
vi trnh o ai hoc ve cac v thanh
ln va cac dung mao than hoc, ac
biet la cac Giao phu.

Sau khi gii thieu trong nhieu chu


ky ve nen tang cua i song Kito
hu (bay b tch, bay n Chua Thanh
Than, hay mot loat bai giao ly ve
Giao hoi), trong nhng thang gan
ay, c giao hoang Phanxico a tap
trung noi ve cac niem vui va au kho
cua cuoc song gia nh, e cap en
cac chu e rat cu the nh tang toc,
benh tat, vai tro cua ong ba, cua cha
me, hay nhng thi ky rieng cua cuoc
song gia nh, nh: ngay le, cong viec
va viec cau nguyen vao dp cuoi he
2015 va qua.
Cac bai huan du nay cua c giao
hoang Phanxico la nh mot cach cam
sau vao giao huan cua Giao hoi, trong
nam nay la nam gia hai Thng

4 Tuan Tin so 41/2015

Hoi ong Giam muc, mot nen muc


vu gia nh biet lang nghe tieng noi
cua cac thc tai ma cac gia nh tren
khap the gii ang trai nghiem.

c Thanh Cha
keu goi cau nguyen
trong Ngay The gii
cau nguyen cho viec
Cham soc Thien nhien

Nh vay, cac bai huan du cua ngai


giup moi ngi tiep tuc suy t, hng
ti Thng Hoi ong Giam muc ve
Gia nh se nhom hop tai Vatican
t ngay 05 en ngay 26 thang Mi
sap ti.
12 buoi tiep kien chung trong
Nam Thanh Long Thng xot
Trong khuon kho cua Nam Thanh
Long Thng xot, vao nam 2016, se
co them 12 buoi tiep kien chung vao
th Bay, cu the la cac ngay: 30 thang
Gieng; 20 thang Hai; 12 thang Ba;
09 thang T; 30 thang T; 14 thang
Nam; 18 thang Sau; 30 thang Sau
(rieng ngay nay la th Nam, trc
ky ngh he), 10 thang Chn; 01 thang
Mi; 22 thang Mi va 12 thang
Mi Mot.
Hoi au thang Tam, c Tong giam
muc Georg Ganswein, th ky rieng
cua c nguyen giao hoang
Beneicto XVI va la Chu tch Phu
Giao hoang, a noi: Buoi tiep
kien chung oi vi c giao
hoang Phanxico la mot cuoc
gap g rat c mong i va
ngi ta thay ngai rat thoai
mai. Tn hu c nhn thay
va c nghe c giao hoang
noi. Co s tiep xuc trc tiep
co le oi vi nhieu ngi la
lan duy nhat trong i va
s tiep xuc nay a e lai dau
an tren suot cuoc i cua ho.
Co li noi, nhng cung co ca
bau kh, va ca anh mat nhn. Cuoc
gap g cung la gap g cua cac giac
quan von rat quan trong oi vi c
giao hoang Phanxico. Nhng khong
ch oi vi ngai ma thoi, ma con oi
vi ca cac tn hu va cac khach hanh
hng na.
Mot trieu ai giao hoang nhap
the
Hang tuan, nhng hnh anh cam
ong xuat hien tren cac man hnh,
cho thay nhng c ch siet chat gia

WH (29.08.2015) / Vativan Radio


Trong buoi tiep kien chung hom
th T 26-08, cung la buoi tiep kien
chung lan th 100, c Thanh Cha
Phanxico a mi goi cac tn hu Cong
giao cau nguyen cho trai at trong
ngay th Ba 01 thang Chn, Ngay
The gii Cau nguyen cho viec Cham
soc Thien nhien, c c hanh lan
au tien vao nam nay. Chnh c
Thanh Cha a thiet lap Ngay nay
hom 06 thang Tam va qua, tiep noi
sang kien cua cac Giao hoi Chnh
Thong. c biet, c Thng phu
Constantinopolis la Dimitrios I a
thiet lap ngay nay vao nam 1989.
c Thanh Cha noi: Hp li cau
nguyen vi cac anh ch em Chnh
Thong giao cua chung ta va vi tat
ca moi ngi thien ch, chung ta
muon gop phan vao viec tm ra mot
giai phap cho cuoc khung hoang sinh
thai hien ang kem kep nhan loai.
Tren khap the gii, cac giao hoi a
phng khac nhau a at ra cac
chng trnh cau nguyen va suy t
e Ngay nay tr thanh khoanh khac
ac biet va co vu viec ap dung nhng
loi song hai hoa hp ly.
Vao luc 17 gi th Ba 01 thang Chn,
c Thanh Cha se chu s mot buoi
Phung vu Li Chua tai Vng cung
thanh ng Thanh Phero; cac thanh
vien cua Giao trieu, ngi dan tai
Roma, khach hanh hng va moi
ngi eu c mi tham d.

(xem tiep trang 3)

Tuan tin Hoi ong Giam muc Viet Nam


tuyen chon bai viet, tin tc t hdgmvietnam.org,
phat hanh th Nam hang tuan tren trang hdgmvietnam.org
theo dang pdf

Related Interests