You are on page 1of 21

Admitere

master
Tematica de concurs

2015/2016

Admitere la cursul de Master
INGINERIA SISTEMELOR ELECTROENERGETICE
GRUP TINTA: Absolventi ai ciclului de licenţă din domeniile:
- Inginerie energetică
- Inginerie electrică
- Stiinte Ingineresti Aplicate

I.

II.

TEMATICA DE CONCURS:
Clasificarea reţelelor electrice din punct de vedere al modului de tratare a
neutrului: aspecte generale.
2.
Calculul căderilor de tensiune într-o reţea electrică radială: diagrama fazorială
fundamentală.
3.
Calculul reţelelor electrice simplu buclate: cazul reţelei electrice alimentată de
la două capete.
4.
Reglajul tensiunii în reţelele electrice folosind transformatoarele electrice:
determinarea plotului de funcţionare.
5.
Reglajul tensiunii în reţelele electrice prin modificarea circulaţiei de putere
reactivă.
6.
Calculul regimului permanent al reţelelor electrice complex buclate: formularea
problemei şi soluţionarea prin metoda Seidel – Gauss.
7.
Deducerea ecuaţiilor diferenţiale ale liniilor electrice de transport (ecuaţiile
telegrafiştilor).
8.
Stabilitatea tranzitorie a unui generator electric conectat la un sistem de putere
infinită printr-o linie electrică dublu circuit.
9.
Supratensiuni cu front lent la deconectarea sarcinilor inductive: proces fizic,
evaluarea amplitudinii şi mijloace de limitare.
10. Factori de propagare pentru undele de tensiune: determinare, limite de variaţie
şi cazuri tehnic importante.
11. Soluţii moderne pentru schemele de conexiuni ale staţiilor de 220-400 kV:
scheme monofilare complete, discuţie privind costuri, exploatare, avantaje,
dezavantaje.
12. Scheme de principiu pentru partea electrică a centralelor cu grupuri generatoare
de putere relativ mică (PnG < 25 MW).
13. Sistem de reglare automată : definiţie, subsistemele principale, mărimi
caracteristice, funcţii de transfer reprezentative.
14. Principiul metodelor de reglare automată frecvenţă – putere activă ( RAf-P )
într-un sistem electroenergetic.
1.

III.

BIBLIOGRAFIE MINIMALA:
A.Poeată, A. Arie, O. Crişan, M. Eremia, V. Alexandrescu, A. Buta –
Transportul şi distribuţia energiei electrice. Editura Didactică şi pedagogică,
Bucureşti, 1981.
2.
M. Eremia, H. Crişciu, B. Ungureanu, C. Bulac – Analiza asistată de calculator
a regimurilor sistemelor electroenergetice. Editura Tehnică, Bucureşti, 1985.
1.

Bulac. 6. I. M. Făgărăşan. 4. Note de curs.a. S. M. I. Gh.Triştiu . . Iliescu . Note de curs. 5. 2008. D. St. C.Teoria reglării automate. – Automatizarea sistemelor electroenergetice. Bucureşti.Sisteme electroenergetice. Note de curs. Bulac . Note de curs.3. Mihoc. Editura Printech. 10. Iliescu . Note de curs.Staţii şi posturi de transformare. Comănescu . s. S. Bucureşti. 9. Editura Proxima. 8. Costea . St.Tehnica tensiunilor înalte. Note de curs.Reţele electrice. C. Eremia . Editura Printech.Transportul şi distribuţia energiei electrice. 2006. M.Teoria reglării automate. Eremia – Dinamica sistemelor electroenergetice. S. 2006. 11. 7. Iliescu.

Blaga. 2. Athanasovici. elemente de calcul. H. 7.. eficienţă. II”. . Randamentul de conversie a căldurii în lucru mecanic.T. V. P.„Centrale Termo Electrice Performante”. . 14..A. Cicluri termodinamice motoare.T. TEMATICA DE CONCURS: 1. 15.. Ionescu.Vol.. Ionescu D. 9. Bucureşti 2003. Diagrame de variaţie a temperaturii în cursul proceselor. indici de calitate. Tipuri de consumatori de căldură şi caracteristicile acestora. 2. Pătraşcu. Bucureşti 1995 6. Tipuri de procese de schimb de căldură şi masă. reglajul puterii termice livrate. V. Badea. Caracteristici constructive şi funcţionale ale generatoarelor de abur. V. Editura AGIR. Darie. Metode de îmbunătăţire a randamentului de conversie a căldurii în lucru mecanic pentru ciclurile Brayton – Joule. 8.P. Răducanu. Editura Tehnică.P. III.. – Instalaţii frigorifice.S. 4. Cenuşă. – „Utilizarea Energiei – Partea I-a”. 5. GRUP TINTA: Absolventi ai ciclului de licenţă din domeniile:  Inginerie energetică  Stiinte Ingineresti Aplicate  Ingineria Mediului  Inginerie si Management II.Admitere la cursul de Master „Sisteme TermoEnergetice” I. Tehnologii de ardere a combustibililor. 12. 13.T. Editura Tehnică. Bucureşti 1986 4. I. I”. Darie. Fluide folosite pentru transportul şi distribuţia căldurii: tipul agenţilor şi al proceselor energetice.. Necula. Instalaţii termice cu ciclu invers (instalaţii frigorifice. scheme de principiu. parametrii caracteristici. Caracteristici constructive şi funcţionale ale principalelor tipuri de schimbătoare de căldură. G. Bucureşti 2006 3. P. consumuri specifice. de tip Otto (MAS) – Diesel (MAC). C.G. BIBLIOGRAFIE MINIMALA: 1. Editura Universul Energiei & Editura BREN. Sisteme centralizate de alimentare cu căldură: reţele şi puncte termice. R. şi a M..Hirn. Metode de îmbunătăţire a randamentului de conversie a căldurii în lucru mecanic pentru ciclurile Rankine . Bucureşti 2004. 6. Necula. de tip Otto (MAS) – Diesel (MAC). cu I. Mărimi ce caracterizează performanţele energetice ale surselor de alimentare cu căldură. 3. – „Utilizarea Căldurii în Industrie – Vol. diagrame. L. 5. Editura Tehnică. Editura Universul Energiei & Editura BREN. Editura Tehnică. – „Echipamente şi Instalaţii Termice”. 11. Metode de îmbunătăţire a randamentului de conversie a căldurii în lucru mecanic pentru ciclurile M. H. * * * . Utilizarea pentru cogenerare a I. coeficientul global de transfer de căldură.G.. 10. Calculul termic al schimbătoarelor de căldură: diferenţe caracteristice de temperatură.C. Dumitrescu. G. indici şi coeficienţi de termoficare. cu I.. M. fără şi cu cogenerare: randamente. Stan.. Bucureşti 1997 7. – „Utilizarea Căldurii în Industrie – Vol. pompe de căldură): tipuri.. Ulmeanu. Athanasovici. III”. A.„Manualul Inginerului Termoenergetician .

Bucureşti 2005. .

Schimbătoare de căldură : diferenţa medie de temperatură. 3. 9. expresie matematică. metode de reducere.Ingineria Mediului . semnificaţie (VNA.Inginerie si Management II.Inginerie energetică . GRUP TINTA: Absolventi ai ciclului de licenţă din domeniile: . TEMATICA DE CONCURS: 1. Asemănări şi deosebiri între cazanele convenţionale şi cazanele recuperatoare. instalaţii compuse din cazan şi turbină cu abur supraîncălzit) : faze. 7. Indicatori de performanţă economică având la bază valori actualizate : definiţie. Indicatori de performanţă economică având la bază valori neactualizate : definiţie. 8. tipuri constructive. indicatori de calitate. Legătura între sarcina termică şi sarcina electrică. mărimi caracteristici. 12.Stiinte Ingineresti Aplicate . Asemănări şi deosebiri între instalaţiile frigorifice şi pompele de căldură. Pompe de căldură cu comprimare mecanică de vapori : schema de principiu. bilanţul energetic. calculul puterii produse la bornele generatorului electric antrenat de către o turbină cu abur cu contrapresiune. Consumul de căldură specifice clădirilor (încălzire. eficienţa energetică. mod de variaţie în timp. eficienţa energetică. Instalaţii frigorifice cu comprimare mecanică de vapori : schema de principiu. Calculul puterii produse la bornele generatorului electric antrenat de către o turbină cu abur cu condensaţie şi o priză reglabilă 14. 2. coeficientul global de schimb de căldură pentru un schimbător de căldură prin suprafaţă. Tipuri de turbine de cogenerare cu abur. 13. . ecologică şi economică a recuperării r. metode de reducere. Cazane de abur convenţionale : tipuri constructive. 6. avantaje. 10. soluţii de îmbunătăţire. 4. aspectele tehnice care diferenţiază cazanele de abur cu circulaţie naturală de cele cu circulaţie forţată. 11. tipuri. bilanţul energetic. Instalaţii frigorifice cu absorbţie : schema de principiu. expresie matematică.e.s. mărimi caracteristice. eficienţa energetică. ventilare) : definiţie. parametrii. performanţe. bilanţul energetic.):definiţie. Consumuri de căldură cu caracter tehnologic : definiţie. direcţii de recuperare. dezavantaje. 15. parametrii. Resurse energetice secundare (r.e. bilanţul energetic.Admitere la cursul de Master EFICIENŢA ENERGETICĂ I. instalaţie de turbină cu gaze. Cicluri termodinamice specifice (motor cu ardere internă. RIR. TRA ). semnificaţie.s. eficienţa energetică. apă caldă de consum. caracteristici. Surse de alimentare cu energie termică a întreprinderilor : tipuri. Indicatorul de performanţă energetică (COP) pentru o pompă de căldură. mod de variaţie în timp. randamentul energetic. 5.

Bucureşti.Pătraşcu. A. Badea. A. H.Tehnica. Athansovici – Utilizarea caldurii in industrie. R. 3.a. Eficienţa energetică. D. Necula. 7.16. A.Pătraşcu. I. Bilanţuri energetice.Patrascu . Cogenerarea : definiţie. dezavantaje. Editura AGIR. ISBN 973720-074-8. Schimbătoare de căldură compacte. Definiţii. Bucureşti. Ed. Bucuresti. 1980. 1995 (vol. H. Bucureşti 2004. Indicatori fizici de performanţă energetică. Carabogdan. III. efecte tehnice şi economice. 5. 2000 . 11. modalităţi de calcul. 19. 139 p. Coeficientul nominal (instalat) de cogenerare : definiţie. 2006. Echipamente şi Instalaţii Termice.Audituri energetice. 8. V. A. Necula. Necula. Răducanu.. R. Carabogdan. Editura BREN. 20. Gh. Notele de curs de la disciplinele: o Echipamente si instalatii termice 1 o Producerea energiei electrice şi termice în CTE o Utilizarea energiei o Transportul agentilor energetici o Echipamente si instalatii termice 2 o Audit termoenergetic o Gestiunea energiei termice 2. 18. 2000. Dumitrescu . 2005. Raducanu. Evaluarea eficienţei energetice. ISBN Bucuresti. Editura Tehnică. Definiţii. Necula. Editura AGIR. Calculul consumului anual de combustibil al unei centrale termice. modalităţi de realizarea a auditului. Auditul energetic. 17.Utilizarea Energiei. C. R. C. Badea. H. 1978.. C. BIBLIOGRAFIE MINIMALA: 1. Elementele necesare şi calculul de dimensionare al unui tronson de conductă. Indicatori de performantă specifici surselor de producere a căldurii (CT şi CET). Răducanu. Editura Tehnică. Editura AGIR. 2003. Bucureşti 2006. 9. H. .1 şi 2) 10. Schimbătoare de căldură. Ionescu. indicele de cogenerare : definiţie. calculul grosimii izolaţiei termice a unui tronson de conductă prin care circulă un agent termic. Editura Tehnică.S. Instalaţii frigorifice.. Paraschiv. Badea. 6. Badea. Instalaţii Termice Industriale. economia de energie primară realizată prin producerea combinată a energiei (cogenerare) în comparaţie cu producerea separată. Gaba.. C. Bucureşti. . avantaje... Editura AGIR. Gh. randamentul global al unei instalaţii de cogenerare. A. Badea. A. Bucureşti.Evaluarea eficientei energetice. Editura BREN. 4. Instalaţii Termice Industriale – Culegere de probleme. ş.

Sistemele parţii nucleare si clasice Sistemele moderatorului la CNE Cernavoda. CNE si sistemele CNE (2) 1 2 3 4 5 6 7 Clasificare CNE.Inginerie energetică II. Marimi si unitati dozimetrice Masurarea dozelor. Dozimetria in fascicule de neutroni si radiatii . parametrilor iniţiali. Ciclurile teoretice si reale ale CNE cu abur. Avantajele CNE.Detectori termoluminiscenti Interactia neutronilor cu substanta. Efectele bilogice ale radiatiilor nucleare. preîncălzirea regenerative apei . Metode de uscare externă si supraîncălzire intermediara. TEMATICA DE CONCURS: Dozimetrie (1) 1 2 3 4 5 6 Surse de radiatii nucleare I Detectori cu ionizare in gaz. Modele pentru procesul de fisiune . Elementele de baza ale filierelor LWR si PHWR. tehnologie Sisteme de reactivitate Vase de presiune si canale Termohidraulica instalatiilor nucleare (4) 1 2 3 4 5 Proiectarea circuitului primar al unei CNE. Clasificarea reactiilor nucleare Forte nucleare Modele nucleare de structura. considerații inginerești Generarea puterii in rectorii nucleari Analiza termica a elementului combustibil Studiul unui canal de combustibil cu curgere monofazica Elemente de curgere bifazica Procese nucleare (5) 1 2 3 4 5 Proprietatile fundamentale ale nucleelor stabile. Sistemul circuitului primar la CNE CANDU Ingineria si tehnologia instalatiilor nucleare (3) 1 2 3 4 Tipuri de reactoare nucleare: componente si caracteristicile lor Elemente combustibile: componente.CERNAVODA Schema CNEa CANDU Indici de funcţionarea ai CNE.Admitere la cursul de Master INGINERIE NUCLEARA I. Interactia radiatiilor cu substanta Detectori cu semiconductori. presiunea de condensare. Nucleul atomic Energia de legătură nucleonilor Transformări radioactive și legi fundamentale Reactii nucleare. Reactii nucleare folosire in detectia neutronilor. Clasificarea sistemelor componente ale CNE. caracteristici. 6. GRUP TINTA: Absolventi ai ciclului de licenţă din domeniile: .

ro/. 6. Bucuresti : BREN. Mihailescu. Bucuresti : Proxima. Petre. Ilie. N. George. http://www.curs.pub. BUCURESTI : BREN. Ghitescu. 4.ro/. introducere in termohidraulica reactorilor nucleari CANDU. 2004. Procese Nucleare Energetice.energ. http://energ08.Teoria reactoarelor nucleare (6) 1 2 3 4 Încetinirea neutronilor Teoria vârstei Teoria difuziei cu două grupe de energie Reactoare nucleare eterogene III. BUCURESTI : ED. Daniel.ncit. . Ingineria Reactoarelor Nucleare. Dozimetria si protectia contra radiatiilor. 2005. [Interactiv] aprilie 2008. 2. Fizica reactorilor Nucleari. 2002. Sindilaru. 3. BIBLIOGRAFIE MINIMALA: 1. Dupleac. Prisecaru. 2006. TEHNICA. George. Sindilaru. 5.pub. BUCURESTI : PROXIMA. 2001.

caracteristici fizice ale fenomenului de poluare a apelor subterane). Evaluarea impactului proceselor industriale asupra mediului (tipuri de impact a proceslor industriale asupra mediului si modalitati de evaluare a acestora) 7. alegerea terenului pentru depozitarea controlată. conductivitatea hidraulică şi permeabilitatea intrinsecă. 8. încărcarea hidraulică de suprafaţă. faze ale evoluţiei deşeurilor. surse de poluare. 3. . 10. efectele poluanţilor). concentraţia de poluant. legea lui Darcy.TEMATICA DE CONCURS pentru admiterea la programul de master INGINERIA MEDIULUI ÎN ENERGETICĂ – MS7 1. decantorul convenţional. 4. Acviferele (Legea de conservare a materiei. Poluarea aerului din interiorul clădirilor şi la nivelul solului. înălţimea de ridicare a penei. Poluarea apelor de suprafaţă (materii poluante. bilanţ masic şi hidraulic). Procese biologice de epurare a apelor uzate (procesul biologic cu nămol activ. coeficienţii de dispersie. Tehnologii noi de tratare a deşeurilor urbane. 6. eficienţa. 11. Poluarea atmosferei (poluanţi ai atmosferei. procesul cu peliculă biologică). 2. Curgerea în medii poroase. soluţii de impermeabilizare.Depozitarea controlată a deşeurilor urbane (tipuri de depozite. reziduuri rezultate în urma depozitării controlate). transmisivitatea). Dispersia gazelor poluante evacuate prin coşurile CTE (generalităţi. limite impuse poluanţilor atmosferici. curgerea într-un mediu poros. tehnologii şi procedee de depoluare a aerului). surse de contaminare a apelor subterane. Procese de epurare fizică a apelor uzate (sedimentarea – tipuri de sedimentare. 5. Poluarea apelor subterane (descrierea generala a poluarii apelor subterane. 9. înălţimea coşului de fum).

Bucuresti. Editura Tehnica. procesul de metanizare. Apostol. 2007.structura sistemelor de monitorizare şi conducere. V. Chimia mediului – Note de curs Lazaroiu. Metanizarea în reactor (procesul de triere. Editura Tehnica. Monitorizarea mediului. Impactul CTE asupra mediului. A. fazele procesului. instalatii si echipamente pentru epurarea apelor. consecintele fenomenului. Eutrofizarea mediilor acvatice (prezentarea fenomenului. 15.. Alegerea filierelor de tratare a deşeurilor urbane. Bibliografie 1. 4. D. 2000 Vasiliu. Metodologia de achiziţie şi prelucrare a datelor experimentale (sisteme de monitorizare a proceselor prin calculatoare industriale . Gh.ro/biblioteca/index..12. Lanyi. fazele procesului de fermentare). Bucuresti. 13. S.pub. Tehnologii. surse de nutrienti. 3. 2. 8. Editura AGIR. sistemele de interfaţă ale calculatoarelor de proces. 14. http://www. 7. factori care influenţează fermentarea anaerobă.html . perspective pentru metanizare. Hidrodinamica apelor subterane. T. 5. interfaţarea calculatoarelor de proces cu procesele conduse. Notite de curs Nistreanu.a. masuri de prevenire si control ale procesului). s. Editura PRINTECH. 2000 Dumitran. G. I. 2000. 6. Robescu.M. 2005.hydrop. metodologia generală de achiziţie a datelor experimentale). Robescu Diana. Constantinescu. Bucuresti. D. editura POLITEHNICA Press.. Marinov. Gestiunea deseurilor.

tactici pentru ajustarea pretului de baza. 8. Tipologia proiectelor 15. valoarea netă actualizată. 7. Tipuri de DSS-uri. 6. Management de proiect vs. TEMATICA DE CONCURS: Funcţia de planificare a managementului: obiective. 1. Eficienţa proiectelor . procesul decizional al consumatorului. resurse. Analiza proceselor de bază specifice comerţului electronic 12. elemente de fundamentare a pretului. Politica de pret: obiectivele politicii de pret. Segmentarea pietei: definire. Procesul de luare a deciziilor Funcţia de organizare a managementului Motivarea resurselor umane Procesul de marketing: fazele si continutul acestora. factorii care influenteaza procesul de cizional al consumatorului. Comportamentul consumatorului: tipuri de decizii ale consumatorului. GRUP TINTA: Absolventi ai ciclului de licenţă din domeniul Inginerie si Management II. 9. bazele de segmenatare a pietelor produselor industriale. B2C. 3. componentele şi capabilităţile unui DSS 14. strategii de pret. bazele de segmenatarea petelor produselor de larg consum. Justificarea economică a investiţiilor în tehnologia informaţiilor (perioada de recuperare a investiţiei. importanta segmentarii pietei. pozitionarea pe piata. Sisteme informatice pentru asistarea adoptării deciziilor manageriale (DSSDecision Support System). Management de organizaţie 16. 5. etapele de segmentare. strategii pentru selectarea pietei tinta. rata internă de rentabilitate financiară şi indicele de profitabilitate) 11. 4. C2B şi C2C) 13. Modalităţi de creştere a competitivităţii organizaţiilor prin utilizarea sistemelor informatice 10. preturile discriminatorii. 2. acţiunii. Prezentaţi principalele tipuri de afaceri online (B2B. Echipa de proiect 17.Admitere la cursul de Master MANAGEMENTUL SISTEMELOR ENERGETICE I.

11. 7. Pearson Prentice Hall. Bucureşti. 2006. Bucureşti. Heizer. Marketing modern – Concepte. Enterprise Information Systems. Stăncioiu. 2003.. 1998 4. Militaru.. . 2006. 8.. tehnici.III. Editura All. Gh. Gh. McGrawHill. . Editura Printech. Operations Management. I. C. 2000 3. Marakas. BIBLIOGRAFIE MINIMALA: 1. 10. Constantinescu. 6. Gower.. 1998. Bucureşti. Managementul Resurselor Umane. 12. Cercetare Dezvoltare. Editura Mondero. Render. Stăncioiu. Management. A. Editura Teora. Scarlat. Niculescu C. Purcărea A. Militaru. Teora. Gh. Principiile marketingului. NY. Elemente Fundamentale. C.A. Lock. B. Management. Bucureşti.a .. A. Militaru.. Editura All. Bucureşti. Purcărea.. Eight Edition. Editura Bren. s. Constantinescu. 2001 5. Elena Niculescu. Bucureşti. 9. OʹBrien. 1993. Purcarea. Management. Elemente fundamentale. strategii.. J. Project Management.Bucureşti.. NJ. Managementul proiectelor. Sisteme informatice pentru management. D. Niculescu. Polirom. 2006. Managementul producţiei şi al operaţiunilor. 13th edition. 1998 2. Editura Niculescu.. Philip Kotler. 2004.. D. I. D..A. 2008..

convective si radiative prin diverse geometrii de suprafeţe.  Teoremele lui Kirchhoff pentru circuite de c.  Indici de calitate ai schimătoarelor de căldură. 3. puteri complexe. Elemente de electrotehnică  Legile principale ale electromagnetismului – enunţ si interpretare (legea inducţiei electromagnetice.  Principii. 5.  Caracteristicile mecanice ale maşinilor electrice şi ale maşinilor de lucru (antrenate) din SAE . metode şi aparate de măsurare a temperaturii. 2. a randamentului şi a factorului de putere pentru motorul asincron. Elementele de bază ale unui sistem de acţionare electrică (SAE)  Descriere. siguranţe fuzibile.  Forme de energie folosite în termodinamica.  Reprezentarea în complex simplificat a mărimilor sinusoidale: transformarea directă şi inversă. impedanţe complexe. explicitarea puterii complexe în putere activă şi reactivă (expresii)  Definiţia sistemului trifazat de mărimi sinusoidale şi conexiunile stea şi triunghi ale receptoarelor trifazate – scheme. 4.enunţ. Elemente de termotehnică  Sistem termodinamic. traductoare). 6. avantaje şi dezavantaje.  Calculul fluxurile termice conductive. Elemente fundamentale privind motoarele asincrone trifazate şi generatoarele sincrone trifazate  Principiile de funcţionare ale motorului asincron trifazat şi generatorului sincron trifazat.  Caracteristicile mecanică.  Tipuri de schimbătoare de căldură şi ecuaţii de bază. contactoare. . legea circuitului magnetic. legea fluxului magnetic şi legea lui Ohm).  Principiile termodinamicii.Tematică Master „Surse regenerabile de energie” 1. .  Condiţiile de cuplare ale generatorului sincron la o reţea de putere infinită şi curbele în V. Elemente de transfer de căldură şi schimbătoare de căldură  Mecanismele de transfer de căldură . Marimi de stare. presiunii şi debitului.c.  Căile de intensificare a transferului de căldură. Căldura şi lucru mecanic.  Elemente electromecanice din SAE (relee. elemente componente.  Principii de bază privind utilizarea SRE. schemă bloc pentru un SAE. ecuatia de stare a gazelor perfecte. Surse regenerabile de energie (SRE)  Tipuri de SRE.

Bibliografie 1 2 3 4 5 6 Marinescu M. Marinescu. Bucureşti 1999. H. Politehnica Press. “Reglarea vectorială a maşinilor de curent alternativ”.. ed Matrixrom. Editura Academiei Române. Bucureşti. Badea. Echipamente şi Instalaţii Termice. debit).. Mărimi fundamentale în termodinamică (presiune. A. Ed. Matrixrom. ISBN 973. . et al. A. ş. temperatură. Termotehnica şi masini termice.97863-6-7/1997.. Ghita.a. 2003. Bucureşti. Necula. Dragoş Ovidiu Kisck. Regimurile permanente ale convertoarelor electromecanice. 2005. Bazele transferului de căldură şi masă. A. Badea. (coordonator). Bucureşti. 2003. 216 pag. Editura ICPE Bucureşti. M. Chisacof. Bucureşti. Editura Tehnică. 2008. Dimitriu S.. Constantin.

4. Editura Printech. Bucureşti.Tematica concursului de admitere la masterul INFORMATICĂ APLICATĂ ÎN ENERGETICĂ I. C. 8. Bucureşti. Editura Didactică şi pedagogică. Stabilitatea unui sistem dinamic : definiţie. – Automatizarea sistemelor electroenergetice.Inginerie energetică . Reglarea statică si astatică. 13. B.Poeată. A. M. Performanţele unui sistem de reglare automată: principala performanţă staţionară şi performanţele în regim dinamic. 5. Buta – Transportul şi distribuţia energiei electrice. III.a. subsistemele principale. 6. 2008. Editura Printech. Sistem de reglare automată : definiţie. Editura Tehnică. Regimul permanent al reţelelor electrice complex buclate: formularea problemei şi soluţionarea prin metoda Seidel – Gauss. Principiul metodelor de reglare automată frecvenţă – putere activă ( RAf-P ) într-un sistem electroenergetic.Automatică II. funcţii de transfer reprezentative. tipuri de stabilitate. 7. D. Principiul analizei în frecventă a unui sistem dinamic liniar. Stabilitatea tranzitorie a unui generator electric conectat la un sistem de putere infinită printr-o linie electrică dublu circuit. A. GRUP TINTA: Absolventi ai ciclului de licenţă din domeniile: . criterii de stabilitate. I. Calculul căderilor de tensiune într-o reţea electrică radială: diagrama fazorială fundamentală. Eremia. 9. 2. 10. O. St. Grad de statism. St. Crişciu. S. V. Eremia. Principiul metodelor de reglare automată tensiune – putere reactivă ( RAT-Q ). Ungureanu. Iliescu . Eremia – Dinamica sistemelor electroenergetice. mărimi caracteristice. Bulac. H. 14. Consideraţii generale privind simularea funcţionării dinamice a centralelor electrice. Moduri de reprezentare a unui sistem dinamic liniar.Stiinte Ingineresti Aplicate . S. Alexandrescu. 1985. 3. Iliescu. Făgărăşan. Mihoc. Bucureşti.Teoria reglării automate. 3. A. M. Bulac – Analiza asistată de calculator a regimurilor sistemelor electroenergetice. 4. M. Calculul reţelelor electrice simplu buclate: cazul reţelei electrice alimentată de la două capete. 11. 1981. . 2006. C. Editura Proxima. Bucureşti. 12. TEMATICA DE CONCURS: 1. s. Principiul analizei în timp a unui sistem dinamic liniar. 2006. Crişan. BIBLIOGRAFIE MINIMALA: 1. 5. Arie. 2.

Transportul şi distribuţia energiei electrice. Note de curs. Iliescu . 10. . I.Reţele electrice. Eremia . Editura Printech. Note de curs. S.Sisteme electroenergetice.Triştiu . Lăzăroiu – Teoria şi modelarea instalaţiilor termohidraulice. 11.Gh. 9. 8. C. Lăzăroiu – Modelarea şi simularea funcţionării a CTE. Note de curs. Note de curs. Bucureşti 1998. M.Teoria reglării automate. 7. 6. Note de curs. Bulac . Gh.

Poluarea apelor de suprafaţă (materii poluante. . soluţii de impermeabilizare. 7. decantorul convenţional. efectele poluanţilor). Procese biologice de epurare a apelor uzate (tipuri. tehnologii şi procedee de depoluare a aerului). 5. bilanţ masic şi hidraulic). masuri de prevenire si control ale procesului). limite impuse poluanţilor atmosferici. procesul biologic cu nămol activ. încărcarea hidraulică de suprafaţă. factori care influenţează procesul biologic. procesul de metanizare. Poluarea atmosferei (poluanţi ai atmosferei. factori ce influenţează fermentarea anaerobă. perspective pentru metanizare. înălţimea de ridicare a penei. 11. Metanizarea în reactor (procesul de triere. procesul biologic cu peliculă biologică).TEMATICA DE CONCURS pentru admiterea la programul de master MANAGEMENTUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTARE DURABILĂ 1. faze ale evoluţiei deşeurilor. coeficienţii de dispersie. Procese de epurare fizică a apelor uzate (sedimentarea – tipuri de sedimentare. eficienţa. consecintele fenomenului. 4. 10. Eutrofizarea mediilor acvatice (prezentarea fenomenului. Dispersia gazelor poluante evacuate prin coşurile CTE (generalităţi. 6. Evaluarea impactului proceselor industriale asupra mediului (tipuri de impact a proceslor industriale asupra mediului si modalitati de evaluare a acestora). fazele procesului de fermentare). Tehnologii noi de tratare a deşeurilor urbane. surse de nutrienti. înălţimea coşului de fum). Depozitarea controlată a deşeurilor urbane (tipuri de depozite. surse de poluare. 8. Poluarea aerului din interiorul clădirilor şi la nivelul solului. reziduuri rezultate în urma depozitării controlate). fazele procesului. 9. concentraţia de poluant. 2. alegerea terenului pentru depozitarea controlată. 3.

2005. Robescu Diana. 2. Bucureşti 2004 7. 4. – Tehnologii curate.pub. Constantinescu. 2000 8.. funcţiile managementului). D. R.html . Elemente de dreptul mediului (definiţii. Impactul CTE asupra mediului. Apostol. 2000 Dumitran. sistemele de interfaţă ale calculatoarelor de proces. Bucuresti. Editura Tehnica. T. S. C. Editura Printech..a. Editura Tehnica. instalatii si echipamente pentru epurarea apelor. 2000 9. Editura AGIR. Ungureanu. editura POLITEHNICA Press. Gh.A. 3. Gestiunea deseurilor. 2007. 10.ro/biblioteca/index.hydrop. metodologia generală de achiziţie a datelor experimentale). s. Ed. politici şi legislaţie relevante în domeniul gospodăririi apelor şi energiei). Chimia mediului – Note de curs Lazaroiu. 15. Robescu. Bucuresti. Lanyi. 13. caracteristici principale. Editura AGIR. principii. Metodologia de achiziţie şi prelucrare a datelor experimentale (sisteme de monitorizare a proceselor prin calculatoare industriale .. Ionescu. Notite de curs Dumitrescu M. Monitorizarea mediului. Alegerea filierelor de tratare a deşeurilor urbane. interfaţarea calculatoarelor de proces cu procesele conduse. Bibliografie 1. Drept şi legislaţie în energie şi mediu. Managementul industrial (concepte.. 2001 Nistreanu. 14. I. 5. Bucureşti. Tehnologii.structura sistemelor de monitorizare şi conducere. Bucuresti. http://www.. Management industrial. V. G. D. Patrascu. Vasiliu.. PRINTECH.12. Bucuresti. 6. M.

Regulatoare de debit şi supape. componente. pantă negativă (cu contrapantă). [12]. curba de durată. [18]  Calculul rețelelor de conducte: exemple de rețele și etape de calcul hidraulic. schițe). [3]. relaţii de calcul. [9]. pompe diferite). [11]. [4]. [14]  Echipamentele de reglare din structura sistemelor de acţionare hidraulice şi pneumatice. [5]÷[7]. [8]. [9]. [2]. [18]  Curbe caracteristice ale debitelor cursurilor de apă (definiţii. definiţii. [1]. rol funcţional și elemente constructive ale acestora. Mărimile caracteristice turbopompelor. [3]. rol funcţional. [18]  Metode de reglare a punctului de funcţionare energetică aferent pompelor centrifuge și axiale. [12]  Funcţionarea pompelor în instalaţii (punct de funcţionare energetică şi punct de funcţionare cavitaţională). relaţii de calcul. [12]. definire. elemente componente ale barajelor. fluide vâscoase în mişcare laminară. reprezentarea grafică a relației lui Bernoulli. [11]. reprezentări grafice): curba de regim. [18]  Curbe caracteristice ale lacurilor de acumulare: enumerare. [4]. [3]÷[6]. pantă critică. [1]. [14]. Cuplarea pompelor centrifuge în serie şi în paralel (pompe identice. [18] 1 cu precizarea referințelor bibliografice recomandate . [18]  Barajele amenajărilor: clasificare (inclusiv schițe). pantă mare/abruptă. [16]÷[18]  Stavile: clasificare (inclusiv schițe). relaţii de calcul. pantă zero (orizontale). [18]  Calculul coeficientului de cavitație și al înalțimii de aspirație la o turbină hidraulică. curba de frecvenţă. clasificări. septembrie 2015 HIDRAULICA TEHNICA SI HIDROENERGETICA (MS6) SUBIECTE PENTRU CONCURS1  Relaţia lui Bernoulli: comparaţie între modul de scriere pentru fluide ideale. [10]. [9]. [12]. [13]. schiţe. [14]  Amenajări hidroenergetice cu acumulare prin pompare: definiţii. [9]. fluide vâscoase în mişcare turbulentă. [18]  Clasificarea turbopompelor (enumerare. schiţe pentru exemplificarea diferitelor scheme de amenajare. [15]. [10]. [18]  Schimbul de energie între fluid și rotor. locul şi rol în cadrul unui sistem energetic. [18]  Bilanţul căderilor la o amenajare hidroenergetică: definiţii. [3].Admitere la Master universitar. Ecuația fundamentală a turbomașinilor. [18]  Formele curbelor suprafeţei libere (de remuu) pentru mişcarea permanentă gradual variată în albii prismatice cu: pantă mică/lină. reprezentări grafice. curba de durată.

BUCUR Diana Maria. Politehnic Timișoara.piif. Dunod. Bucureşti. ZAREA Ştefan. GEORGESCU Andrei-Mugur. Editura AGIR.BIBLIOGRAFIE MINIMALA [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] ANTON Ioan. 1967 POPA Bogdan. 2014. Bucureşti. Calculul Rețelelor hidraulice cu GNU Octave.piif. Ed. Platforma Informatică pentru Ingineria Fluidelor. VASILIU Daniela. 2000 NISTORAN Daniela.ro/biblioteca/Carti/Aplica--ii-complexe---n-IngineriaFluidelor/Cbook_32756631 FLOREA Julieta. Bucureşti.ro/ . Didactică şi Pedagogică.ro/biblioteca/Carti/Aplica--ii-complexe---n-IngineriaFluidelor/Cbook_61754560 GEORGESCU Sanda-Carmen. Centrale hidroelectrice şi staţii de pompare. Didactică şi Pedagogică. Tratat de Mecanica fluidelor. PARASCHIVESCU Adina Violeta. Paris. Mecanica fluidelor. 1980 GEORGESCU Andrei-Mugur. 1989 PAVEL Dorin. vol. 1997 PRIŞCU Radu. Litografia Institutului Politehnic Bucureşti. Turbine hidraulice. Ed. Bucureşti. Bucureşti.ro. PANAITESCU Valeriu. GHERGU Marin. 2007 POPA Radu. Inst. 2007. Editura Facla. Hidraulica și Mașini hidraulice. Pompes centrifuges et pompes helices. www. Ed. 1. Ed. http://b. GEORGESCU Sanda-Carmen. ***. 1979. Editura Tehnică. 2005 STEPANOFF A. 1995 MARINOV Anca Marina. Construcţii hidrotehnice. online PiiF: http://b.piif. 1968. 2. Hidraulica reţelelor de conducte şi maşini hidraulice. Editura Didactică şi Pedagogică. POPOVICIU Mircea. Bucureşti. 1988 DIACON Alexandru. 1961 ANTON Viorica. II. J. Mecanica fluidelor. Timişoara. 2011 ISBĂŞOIU Eugen Constantin. Didactică şi Pedagogică. Centrale hidroelectrice. Bucureşti. Bucureşti. ș.a. Editura Tehnică.ro/biblioteca/Carti/Aplica--ii-complexe---n-IngineriaFluidelor/Cbook_99307727 ISBĂŞOIU Eugen Constantin. GEORGESCU Sanda-Carmen. online PiiF: http://b. I. Bucureşti. 1965. Acţionări hidraulice şi pneumatice. vol. 2007 NISTREANU Valeriu. Ed. Editura Printech. Editura Politehnica Press. vol. Litografia Institutului Politehnic Bucureşti. online PiiF: http://b. Elemente de hidrodinamica râurilor.piif. II. Hidraulica tehnică. Editura Printech. I. Vol.. Introducere în utilizarea energiei apelor.. Universitatea POLITEHNICA Bucureşti. Editura Printech. Mecanica fluidelor. Bucureşti. Turbine hidraulice şi echipamente hidroenergetice. NISTREANU Valeriu.piif. vol. 1974 VASILIU Nicolae. Bucureşti. I. vol.