You are on page 1of 3

Interview

Voor interview:

Niet sturen in antwoorden. Vragen verzinnen of kennis invloed heeft, zoveel


mogelijk argumenten

voor waarom ze iets vinden voorkeur. Beetje eigen verhaal laten doen.

Doorvragen waarom voorkeur.

Onderwerp is voorkeuren!

1. Wat weet je over zonne-energie?


Dat zonne-energie steeds meer verder ontwikkeld wordt. Dat gezinnen het
makkelijk kunnen gebruiken binnen hun huishouden. Er zijn enorme
zonnevelden waar heel veel energie van af komt. Maar het is nog wel
onduidelijk of het echt voordelig is. Erg duur om aan te schaffen.
2. Wat weet je over windenergie op land?
Je ziet geregeld windmolens op het platteland. Wat opvalt is dat sommigen
stilstaan terwijl de anderen hard draaien. Het is mogelijk deze groene-energie
te kopen en te gebruiken voor je huishouden.
3. Wat weet je over windenergie op zee?
Dat er een soort van platformen zijn in zee van windmolens. Het was in het
nieuws doordat het zou zorgen horizon-vervuiling voor de mensen die er in de
buurt wonen

4. Wat weet je over biomassa energie?


Het halen van energie uit plantaardig en dierlijk materiaal. Volgens mij wordt dit
niet heel erg vaak toegepast? Je hoort er niet echt veel over.

5. Wat weet je over kolencentrale energie?


Energie opwekking met het stoomtrein-idee. Het is volgens mij niet duurzaam.
Hoge uitstoot en kolen raken een keertje op.

6. Wat weet je over kolencentrale energie met ondergrondse CO2 opslag?

Is beter voor het milieu, want anders wordt het broeikaseffect versterkt. Alleen
denk ik dat het meer een kort-termijn oplossing is en dat het uiteindelijk de Co2
toch wel weer vrij komt.

7. Wat weet je over kernenergie?


Heel veel in het nieuws. Kerncentrale in Oekrane die gesloten moeten worden.
Hele grote discussie gaande of we er mee door moeten gaan. Fukushima
bijvoorbeeld. Het werkt goed, maar als het fout gaat, gaat het goed fout. Radioactief afval komt er van af.
8. Wat weet je over gas energie?
Vaak komt Groningen in het nieuws met aardbevingen, ten gevolge van het boren
van gas. Het gas raakt op een gegeven moment. Niet heel duurzaam, ook sprake
van een grote uitstoot.

9. Wat weet je over gas energie met ondergrondese CO2 opslag?


Idem kolencentrale met ondergrondse co2-opslag,

10.Wat weet je over water energie?


Enorme dammen, vaak in het buitenland door meer hoogteverschil. Soort groot
idee van een waterrad. De zwaarte-energie wordt omgezet tot elektriciteit.

Welke energietechnologien komen voor in jouw top drie? Waarom heb je deze
voorkeur?
zonne-energie: Je kan zelf zonnepanelen aanschaffen. Je weet zeker dat het
groene energie is.
Bio-massa: Al het plantaardige afval en dierlijk afval moet toch worden verwerkt.
Kernenergie: Meest effectief, maar het moet wel met strenge controle en
afspraken worden uitgevoerd door overheden.
Als jij zou mogen kiezen welke nieuwe duurzame energie technologie op grote
schaal in de maatschappij toegepast gaat worden, welke zou je dan kiezen? Waar
baseer je je voorkeur op?
Zonne-energie: zie vorige vraag.

Denkt u dat als er maar genoeg mensen willen er eerder een duurzaam energie
alternatief doorgevoerd wordt?

Nee, ik denk dat vooral overheden dit bepalen en dat mensen er niet echt een
duidelijke mening over kunnen vormen, doordat de meeste mensen zich niet
bezig houden met waar hun elektriciteit vandaan komt.

Waarom vindt jij het belangrijk (of juist niet) dat er genvesteerd wordt in
duurzame energie?
Als er niet in wordt genvesteerd kan het zich niet verder ontwikkelen en komen
we ooit zonder energie, doordat we nu alles maar opmaken om onze
maatschappij te voorzien van elektriciteit.
Spreekt u over dit onderwerp ook met andere mensen? Waarom?
Heel soms, als ik nieuwe zonne-panelen zie bij de buren. Anders niet.
Als je gaat stemmen neem je dan je energieoverwegingen mee in waarvoor je
stemt?
Nee, ik vind dat relatief gezien niet relevant voor mijn keuze.
Ben je up to date met wat er in de wereld (en dus ook in Nederland) gebeurt?
Ik ben er in zoverre van op de hoogte dat ik de krantenkoppen lees. De details
weet ik er niet van.