You are on page 1of 27

wystawa 6.

34 wrzenia 2015
Jak zarobi na wzornictwie?
Efektywne zarzdzanie procesem wzorniczym

Projekt WzornictwoBiznesZysk ma na celu


stworzenie profesjonalnego otoczenia biznesowego, przygotowujcego do aplikacji wzornictwa przemysowego w przedsibiorstwach.
Jest on realizowany dziki upowszechnianiu wiedzy
na temat wzornictwa, moliwoci jego wprowadzenia do przedsibiorstwa oraz pyncych z tego faktu
korzyci poprzez organizacj warsztatw i seminariw oraz udostpnienie informatycznej platformy
komunikacyjnej specjalistycznego portalu
z dostpem do Wizytownika czyli bazy projektantw i przedsibiorcw.
www.projekt-wbz.com.pl

Projekt kluczowy: Wzornictwo-Biznes-Zysk finansowany jest


z dziaania 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu wiadczcych usugi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Czas realizacji projektu 1.06.2014 31.12.2015 r.

KATALOG

wystawa 6.

KATALOG

Wydawca katalogu Wystawa 6. projektu Wzornictwo-Biznes-Zysk I


Instytut Wzornictwa Przemysowego Sp. z o.o.
ul. witojerska 5/7, 00-236 Warszawa

wystawa 6.

Koncepcja i opieka merytoryczna I Katarzyna Rzehak


Redakcja katalogu I Eryk Rutkowski
Scenografia wystawy i opracowanie graficzne katalogu I
Grynasz Studio, www.grynaszstudio.com
Layout stron wewntrznych katalogu I Ewa Szyszka-Oczkowska

Zdjcia uyte w katalogu pochodz od firm i s ich materiaem promocyjnym.

czyli ekspozycja studiw przypadkw


jest merytorycznym wsparciem warsztatu
Jak zarobi na wzornictwie?
Efektywne zarzdzanie procesem wzorniczym
3 - 4 wrzenia 2015

spis treci

spis treci

Innowacyjno jest kluczowym czynnikiem rozwoju przedsibiorczoci


Boena Gargas

06

Jak powstaje nowy produkt? Cztery etapy rozwoju na przykadzie:


PARABOLE I kolekcja donic samonawadniajcych

24

Wdroenie nowego produktu wymaga zaangaowania wielu specjalistw z rnych dziedzin


Marek Adamczewski

07

Rebranding Ruchu Modziey Salwatoriaskiej

26

09

Identyfikacja wizualna Muzeum WarszawyMERCATOR MEDICAL I grafika opakowa rkawic diagnostycznych

27

Katalog produktw
MAX

11

AGRO-ALARM I aplikacja mobilna dla rolnikw

29

I lampa

28

SMALL JACK I szafka nocna

12

AIR I dmuchany fotel z podokietnikami

13

SLOW I siedzisko

14

UXI I kolekcja siedzisk

15

Jak powstaje nowy produkt? Cztery etapy rozwoju na przykadzie:


LINK I zestaw mebli moduowych

32

MELLOW I sofa i fotel

16

FADO

kolekcja szka

34

KUBBIKI I kolekcja regaw

17

35

PROM I rega

18

BLUE LINE I kolekcja porcelanyDIAMENT I betonowe pyty cienne

CHALKTOP I stolik z blatem tablicowym

19

PROXI SMART PLUG

37

MODERN I kubek ceramiczny

20

BUBBLE I deskorolka

38

DYNKS I rega moduowy

21

AERO I grzejnik

39

BLUMA I papierowa torba na bukiety

22

PARABOLE I kolekcja donic samonawadniajcych


23

Jak powstaje nowy produkt? Cztery etapy rozwoju na przykadzie:


AERO I grzejnik

40

Indeks firm

42

ENDU I st

LINK I zestaw mebli moduowych

I system zdalnego zarzdzania sprztem domowym

30
31

36

Boena Gargas

Marek Adamczewski

prezes Instytutu Wzornictwa Przemysowego Sp. z o.o.

profesor, wykadowca ASP w Gdasku i studiw podyplomowych SGH IWP,


koordynator merytoryczny projektu WBZ

Innowacyjno jest kluczowym czynnikiem


rozwoju przedsibiorczoci

Szsta z kolei wystawa towarzyszca warsztatom WBZ zwraca uwag innowacyjnymi


rozwizaniami. To wanie innowacyjno jest
kluczowym czynnikiem rozwoju przedsibiorczoci, dlatego tak mocno podkrelamy jej
rol take na warsztatach i wystawach projektu Wzornictwo-Biznes-Zysk. Na tej wystawie
zobaczycie Pastwo niestandardowe i progresywne rozwizania z wielu dziedzin: wtyczk
Proxi Smart Plug przykad inteligentnej automatyki domowej, ktra pozwala uytkownikowi sterowa podczonymi do niej urzdzeniami elektrycznymi za porednictwem mobilnej

06

aplikacji. Inna aplikacja pomaga dzisiaj rolnikom: Agro-Alarm jest praktycznym narzdziem wspierajcym organizacj i prowadzenie upraw. W grupie rozwiza zielonych
mamy take papierow torb na bukiety, ktra
jest rzeczywicie innowacyjnym, cho bardzo
prostym rozwizaniem problemu transportu
kwiatw citych. Mam nadziej, e tak rnorodny przegld polskich rozwiza innowacyjnych zachci Pastwa do podobnych dziaa
w ramach wasnych dziaalnoci. Niestandardowe rozwizania i koncepcje to nasza szansa na globalnym, konkurencyjnym rynku.

Wdroenie nowego produktu wymaga zaangaowania


wielu specjalistw z rnych dziedzin

Trudne i ryzykowne przedsiwzicie, jakim


jest wdroenie nowego produktu, wymaga zaangaowania wielu osb, specjalistw
z rnych dziedzin. Warsztaty programu
Wzornictwo-Biznes-Zysk su pomoc
w jego realizacji. Kluczem do sukcesu jest
cisa wsppraca zespou wdroeniowego,
kontrolowany przebieg procesu powstawania, tworzenia nowego wytworu. Ekspozycja towarzyszca warsztatom realizowanym w programie Wzornictwo-Biznes-Zysk
to kolejne 25 polskich produktw zaprojektowanych przez polskich projektantw
i wytwarzanych w Polsce. Produkty pokazywane na piciu poprzednich wystawach
mona zobaczy na stronie internetowej
programu Wzornictwo-Biznes-Zysk. cznie

wybralimy 150 produktw, ktre s dowodem na to, e wdraanie innowacyjnych


rozwiza, stosowanie waciwej metodyki
postpowania w procesie projektowym
przekada si na wymierne zyski przedsibiorcy. Kilka z produktw ma szczegowo
opisany przebieg tego procesu. Wszystkie
maj podstawowe informacje o producencie,
dacie wdroenia do produkcji, zespole projektantw. Wszystkie eksponowane produkty
odniosy, odnosz sukcesy rynkowe. Wierzymy, e wiedza o przebiegu procesu projektowego i budowaniu zespow interdyscyplinarnych zdobyta w trakcie zaj, uzupeniona
realnym obrazem sukcesw polskich przedsibiorcw i projektantw bdzie pomocna
w dalszej Pastwa pracy.

07

KATALOG

wystawa 6.
Jak zarobi na wzornictwie?
Efektywne zarzdzanie procesem wzorniczym
3 - 4 wrzenia 2015

MAX I lampa
projekt I Robert Szwarczyski
producent I Flapo
na rynku od I 2014

cena I 560 z

Lampa biurkowa z drewna sosnowego, o prostej,


wyrazistej formie oraz precyzyjnie dobranych proporcjach. Kady jej element odgrywa istotn rol
wyposaono j m.in. w oryginalny samoblokujcy
si mechanizm regulacji wysokoci rda wiata.
Aby uzyska lepsz stabilno, dodano niewidoczne
obcienie umieszczone w podstawie. Dynamiczny
ksztat nadaje lampie przewd w kolorze niebieskim.
Lampa bardzo dobrze prezentuje si na wikszej
powierzchni. Wykonana jest rcznie z du dbaoci

o szczegy. Jako rdo wiata zastosowano energooszczdne diody LED.

11

SMALL JACK I szafka nocna

12

AIR I dmuchany fotel z podokietnikami

projekt I dzia projektowy pod nadzorem


Marcina Raczka
producent I Sport Republic dla Atepaa Home

na rynku od I 2015
cena I od 930 z

projekt I Malafor Agata Kulik-Pomorska,


Pawe Pomorski
producent I Malafor

na rynku od I 2015
cena I 1660 z

Prosta, wytrzymaa i stabilna szafka nocna wykonana z metalu, z charakterystycznym miejscem wlotu
powietrza umieszczonym na drzwiczkach. Stworzona przede wszystkim z myl o surowych wntrzach
industrialnych bardzo dobrze prezentuje si na tle
goej ceglanej ciany oraz betonu. Wysokiej jakoci
wykonanie i dbao o detal zadowol najbardziej
wymagajcego uytkownika. Szafka jest zgrzewana
rcznie, co oznacza, e trafia do klienta jako produkt

gotowy do uytku. Mebel jest elementem kolekcji


Atepaa Home, w skad ktrej wchodz jeszcze szafka
RTV i komoda. Malowana proszkowo szafka dostp-na jest w dziesiciu wariantach kolorystycznych.

Dmuchany fotel z podokietnikami to estetyczny


i funkcjonalny mebel, wygodny w transporcie oraz
w przechowywaniu po spuszczeniu powietrza
i zoeniu zajmuje bardzo mao miejsca. Siedzisko
i oparcie plecw stanowi poduszki z filcu, ktre
po wypenieniu powietrzem zwikszaj swoj
objto i z kawaka materiau staj si praktycznym
meblem. Uycie powietrza, jako jednego z kluczowych komponentw mebla, stanowi zarwno

oszczdno materiaw, jak i nisze koszty produkcji. Stabilno fotelowi zapewniaj podokietniki
wykonane z drewna dbowego.

13

UXI I kolekcja siedzisk

SLOW I siedzisko
projekt I Grynasz Studio
Marta Niemywska-Grynasz, Dawid Grynasz
producent I MEESH

14

Siedzisko SLOW to efekt poczenia dowiadczenia portugalskich rzemielnikw z rodzim technologi obrbki drewna. Dziki zastosowanej
konstrukcji powsta kompaktowy mebel, czcy
funkcj pufa i pojemnika. Naturalne materiay
korek, karton, pyta MDF czyni ze SLOW
mebel, nie tylko speniajcy okrelon funkcj,
ale take sensualny, oddziaujcy na uytkownika
oraz wntrze, w ktrym si znajduje.

na rynku od I 2014
cena I 950 z

projekt I Tomek Rygalik


producent I Paged
na rynku od I 2015

Kolekcja wyrazistych siedzisk, w skad ktrej wchodz: hoker, krzeso i fotel. Krzyowa konstrukcja
i uformowane w ksztacie podkowy oparcie, sprawiaj, e forma mebli jest minimalistyczna a zarazem
wiea. Wyrafinowany detal konstrukcyjny stanowi
przednia noga o przekroju prostokta. Siedziska
mog by opcjonalnie tapicerowane. Poszczeglne
modele mona sztaplowa, rwnie jedne z drugimi.

cena I krzeso od 342 z, fotel od 419 z,


hoker od 467 z

15

MELLOW I sofa i fotel

16

KUBBIKI I kolekcja regaw

projekt I Maja Ganszyniec


producent I Comforty
na rynku od I 2015

cena I od 3200 z za fotel


z niskim oparciem, od 5100 z
za sof z niskim oparciem

projekt I Kinga Kosiska, Karolina Kosiska-Ageev


producent I HABE Kinga Kosiska
na rynku od I 2015

cena I w zalenoci od konfiguracji

Kolekcja uniwersalnych, komfortowych i przytulnych


mebli wykonanych z dbaoci o detale. Meble
powstay w wyniku poczenia dwch rnych
podej do projektowania. Punktem wyjcia z jednej
strony by materia wykoczeniowy (to jedyne w Polsce meble pokryte tkanin Beans marki Febrik),
z drugiej wysoko oparcia. W rezultacie optymalnego poczenia tych dwch wytycznych projektowych, powstay meble, ktre pasuj do rnych

wntrz domowych, publicznych oraz do przestrzeni biurowej. W skad kolekcji wchodz sofa i fotel,
w trzech wersjach wysokoci oparcia niskiej, redniej i wysokiej.

Najwaniejsz cech Kubbikw jest moduowo.


System dziewiciu rodzajw moduw pozwala
uytkownikowi na tworzenie nieskoczonej iloci
ukadw. Dowolnie wybrane elementy pozwalaj
zbudowa zarwno zwart konstrukcj, zajmujc
mao miejsca, jak i aurow, przestronn kompozycj. Meble wykonane s ze sklejki brzozowej,
wykoczonej naturalnym woskiem, ktra w poszczeglnych elementach czona jest star, tradycyjn

metod na obce piro; wida to w naronikach


kadego z Kubbikw. Dodatkowymi atutami s ukryte zawiasy i brak prowadnic w szufladach. Poszczeglne moduy mog funkcjonowa zarwno samodzielnie, jak i w ukadach.

17

PROM I rega
projekt I Grynasz Studio
Marta Niemywska-Grynasz, Dawid Grynasz
producent I MEESH

18

Rega o moduowej konstrukcji, pozwalajcej


uytkownikowi na samodzielne decydowanie
o ostatecznym ksztacie i wielkoci mebla. System skada si z trzech rodzajw moduw, ktre
s wykonane ze stalowych profili, uzupenionych
o drewniane pki, umoliwiajce uytkownikowi nieskoczon ilo kombinacji. Moduy mog
tworzy zarwno aurow meblociank, jak
i funkcjonowa samodzielnie.

CHALKTOP I stolik z blatem tablicowym


na rynku od I 2014
cena I 650 z

projekt I Andrzej Samsonowicz,


Przemysaw Wasiewicz
producent I FUTURA Design Studio

Pomysowy mebel o nieregularnym, organicznym


ksztacie. W zalenoci od potrzeb moe by stolikiem, siedziskiem, skrzyni lub tablic. Korpus mebla
wykonano ze sklejki bukowej, a jego zdejmowany
szczyt pokryto specjaln warstw, po ktrej mona
rysowa kred. Wntrze stolika peni funkcj schowka na rne przedmioty. W komplecie kreda do rysowania na przykrywie.

na rynku od I 2015
cena I 1600 z

19

MODERN

I kubek ceramiczny

projekt I KABO & PYDO design studio


Katarzyna Borkowska, Tomasz Pydo
producent I AVANT Fabryka Porcelitu

20

Wygld kubka jest inspirowany wspczesn architektur geometrycznymi bryami, ich przenikajcymi si kanciastymi formami i trjktnymi
szklanymi sklepieniami. Tworzc kubki, projektanci wzili pod uwag to, jak bd si prezentoway
w grupie. Mona je zestawia w pasujcych do siebie konfiguracjach. Pomyleli te o zastosowaniu
przerywanej stopki denka, co uatwia mycie kubka
w zmywarce woda nie zbiera si na denku.

DYNKS I rega moduowy


na rynku od I 2013
cena I 45 z

projekt I TABANDA Megi Malinowska,


Filip Ludka, Tomek Kempa
producent I TABANDA

na rynku od I 2014
cena I 940 z za trzy moduy

System regaw, w ktrym moduy mog by


czone pod dowolnym ktem i w dowolnej liczbie. Dziki temu DYNKS mona atwo dostosowa
do swoich potrzeb. Mona go rozbudowywa
wzdu, wszerz lub ukonie, tworzc warianty, ktre najbardziej odpowiadaj uytkownikom, czy
to pod wzgldem funkcjonalnym, czy estetycznym. Moduy czone s ze sob w prosty sposb
za pomoc dynksw funkcjonalnych i miych

w dotyku cznikw. Moduy wykonane ze sklejki


brzozowej wystpuj w trzech wersjach kolorystycznych: naturalna sklejka brzozowa, olejowany
fornir dbowy, biay laminat. Mona je czy dynksami w kolorach: grafitowym szarym, koralowym
czerwonym oraz limonkowym zielonym. Projekt
otrzyma nagrod must have 2015, przyznawan
w ramach d Design Festival.

21

22

BLUMA I papierowa torba na bukiety

PARABOLE I kolekcja donic samonawadniajcych

projekt I Adam Groch


producent I Bluma
na rynku od I 2012

cena I ok. 75 z za trzydzieci sztuk

projekt I Ergo Design Jadwiga Rataj,


Andrzej miaek
producent I ZMM Maxpol ZPChr dla marki Hagsen

na rynku od I 2011
cena I ok. 100 z

Swoista rewolucja w pakowaniu, eksponowaniu


oraz w transporcie bukietw. Proces projektowy
Blumy wymaga niezliczonej iloci prototypw
oraz testw w kwiaciarniach, w ktrych uczestniczyli specjalici z dziedziny florystyki. W ten sposb udao si stworzy intuicyjny system pakowania torb, ktr mona zoy w trzech prostych
ruchach. Bluma wykonana jest z wysokiej jakoci
papieru, ktry chroni kwiaty przed uszkodzeniem,

a take jest odporny na wilgo. Ksztat i kolorystyka


toreb (trzy rne wzory Open, Retro, Dot), pozwalaj wydoby z kwiatw ich naturalne pikno. Specjalne nacicie z boku torby umoliwia zostawienie
wizytwki bd bilecika. W torbie mona umieci
okoo 30 kwiatw citych.

Kolekcja donic wyposaonych w system nawadniajcy,


ktry zabezpiecza zarwno przed przelaniem wody,
jak i przesuszeniem roliny. Na dnie doniczki znajduje
si zbiornik z wod, ktrej poziom moemy kontrolowa za pomoc wskanika. Ziemia utrzymuje sta wilgotno, dziki paskom wkniny doprowadzajcym
do wntrza doniczki zmagazynowan na dnie wod.
Specjalnie uksztatowany wlew w grnej czci doniczki uatwia nawadnianie roliny i magazynowanie wody

w odpowiednim miejscu. Zaprojektowana seria skada si z donic w kilku rozmiarach, zrnicowanych


pod wzgldem wysokoci, wielkoci, ale te przeznaczenia (doniczki balkonowe z moliwoci zawieszania na balustradzie). Wszystkie doniczki Parabole
posiadaj charakterystyczne dla swojej serii nakadki,
dostpne w rnych kolorach, co pozwala na tworzenie
dowolnych zestaww. Doniczki stanowi cz kolekcji
produktw nowej marki Hagsen.

23

Jak powstaje nowy produkt?


Cztery etapy rozwoju na przykadzie:

PARABOLE I kolekcja donic samonawadniajcych


ROZPOCZCIE

(2010)

I. Zdefiniowanie potrzeb i celw


oczekiwania producenta:
Dotychczas firma ZMM Maxpol specjalizowaa si w produkcji
akcesoriw budowlanych wykonanych z tworzywa sztucznego, cechujcych si przede wszystkim du wytrzymaoci
i funkcjonalnoci. Firma miaa w swojej ofercie produkty zwizane z pielgnacj rolin do domu i ogrodu, lecz nie wyrniay si form i funkcj wrd innych dostpnych na rynku.
Projektowana seria doniczek miaa by czci kolekcji nowo
stworzonej marki Hagsen, oferujcej produkty ogrodnicze
do domu i ogrodu. Cechujce si prost form, wynikajc
bezporednio z funkcji, donice Parabole miay by wyposaone w system samonawadniajcy, ktry zabezpiecza zarwno
przed przelaniem wody, jak i przesuszeniem roliny. Seria bya
zrnicowana pod wzgldem rozmiarw, przy zachowaniu
spjnego sposobu ksztatowania.

II. Badania rynku


Ergo Design przeprowadzio analiz rozwiza konkurencyjnych dostpnych na rynku oraz analiz aktualnych trendw
wzorniczych dotyczcych ksztatowania, stosowanych materiaw oraz kolorystyki elementw wyposaenia mieszka.
Przeprowadzono te wywiady z potencjalnymi uytkownikami w celu poznania ich potrzeb. Informacje pozyskiwano
od handlowcw firmy ZMM Maxpol, ze rde internetowych,
od przedstawicieli dziau handlowego oraz podczas targw
branowych, takich jak spoga + gafa w Kolonii.

III. Projektowa specyfikacja produktu


Projektanci przygotowali dla marki Hagsen strategi wizerunkow zbir wytycznych dla nowo powstajcych produktw.
Na tej podstawie zaprojektowana zostaa rwnie kompleksowa identyfikacja marki. Kluczowymi cechami projektowanej
serii miay by: minimalizacja liczby form przy maksymalnej
liczbie wariacji moliwych do uzyskania oraz funkcjonalno
produktu, ktry powinnien wspgra z aktualn stylistyk
wyposaenia wntrz, gwnie skandynawsk. Konstrukcj
donic opracowali inynierowie ZMM Maxpol.

PLANOWANIE

ROZWJ

WDROENIE

(wrzesie 2011)

I. Projekt koncepcyjny

I. Opracowanie prototypu

I. Produkcja

Powstao kilka wersji projektw koncepcyjnych, ktre


byy konsultowane z marketerami, konstruktorami i technologami. Pocztkowo w projekcie uwzgldniono detale
wykonane z takich materiaw jak drewno i szczotkowane
aluminium, podnoszce jako produktu. Zrezygnowano
z nich jednak ze wzgldu na due koszty produkcji. Przedstawione koncepcje oceniane byy ze wzgldu na moliwoci technologiczno-konstrukcyjne oraz ekonomi produkcji. Aspekty estetyczne bazoway na jasno okrelonej
strategii wizerunkowej marki Hagsen.

Klient wykona wydruk 3D zewntrznych elementw produktu. Zrobiono rwnie prbki kolorystyczne oraz wykoczenia powierzchni z docelowych materiaw.

Wykonano komplet narzdzi do wtrysku tworzyw oraz


opracowano proces produkcji. Zorganizowano sesj fotograficzn produktw, opracowano materiay reklamowe,
katalog oraz stoisko targowe marki Hagsen. Pierwsza partia
produkcyjna zostaa zaprezentowana na targach ogrodniczych spoga + gafa w Kolonii w 2011 roku, gdzie zostaa
przyjta z duym zainteresowaniem i pozytywnie oceniona przez osoby odwiedzajce targi.

II. Wybr koncepcji przeznaczonej


do dalszego rozwoju
Wybrano koncepcj najlepiej odzwierciedlajc cechy
marki Hagsen, jednoczenie pozwalajc w peni wykorzysta moliwoci technologiczne producenta oraz uzyska
wydajno produkcji. Decyzje byy podejmowane wsplnie
w zespole skadajcym si z marketerw i konstruktorw
ZMM Maxpol oraz projektantw Ergo Design.

II. Ewaluacja prototypu


Po wykonaniu prototypu opracowano system czenia
poszczeglnych elementw. Oceniono i dobrano odpowiednie zestawy kolorystyczne, zgodne z aktualnymi trendami wzorniczymi i DNA marki.

III. Udoskonalenie i zatwierdzenie


ostatecznej wersji produktu
Opracowano proces produkcji. Ostatecznie zatwierdzono
serie kolorystyczne, wykoczenie powierzchni oraz sposb
nanoszenia oznacze graficznych na produktach.

II. Ewaluacja produkcji


Kolejne wprowadzane zmiany nie ingeruj ju w ksztat
produktu. Zmieniane i udoskonalane s jedynie elementy
czenia poszczeglnych czci. Jednoczenie opracowywane s kolejne produkty, uzupeniajce portfolio marki
Hagsen.

III. Projekt wzorniczy


Doniczka skadaa si z kilku elementw: czci zewntrznych, dolnej oraz grnej z uksztatowanym miejscem
do wlewania wody wygodnym i funkcjonalnym oraz
czci wewntrznej: pojemnika na rolin oraz magazynowan wod. Wszystkie doniczki Parabole posiadaj charakterystyczne dla swojej serii ozdobne nakadki dostpne
w rnych wersjach kolorystycznych, co pozwala na tworzenie dowolnych zestaww. Opracowano materiay wsparcia
sprzeday: opakowania, materiay reklamowe, stoisko targowe zgodne z CI marki.

strony w projekcie
studio projektowe I Ergo Design
projektanci I lider projektu Andrzej miaek
projektant prowadzcy Jadwiga Rataj
projektanci wspomagajcy fotograf Przemysaw
Szuba, grafik Anna Domaradzka

zleceniodawca I ZMM Maxpol ZPCHr


prezes Andrzej Polak

26

Rebranding Ruchu Modziey Salwatoriaskiej

Identyfikacja wizualna Muzeum Warszawy

projekt I Joy Intermedia


zleceniodawca I Ruch Modziey Salwatoriaskiej
data powstania projektu I 2014

projekt I Anna wiatowska


zleceniodawca I Muzeum Warszawy
data powstania projektu I 2014

Nowa identyfikacja wizualna Ruchu Modziey Salwatoriaskiej zrywa ze stereotypami katolickich


organizacji modzieowych. Tworzc j, projektanci skupili si na wartociach wanych dla organizacji przyjani, wsparciu i pozytywnej energii,
rezygnujc z nadmiernego epatowania symbolami religijnymi. Proste logo, pozbawione pychy, jak
tumacz sami projektanci, mona zinterpretowa
na wiele sposobw. Moe by odczytane jako nimb

lub hostia, a w szczeglnoci jako rdo pozytywnej energii i emocji. Rebranding obj te stron
internetow RMS.

Motywem przewodnim nowej identyfikacji Muzeum Warszawy jest minimalistyczne logo, czce
tradycj z nowoczesnoci, bdce interpretacj
warszawskiej syrenki, symbolu stolicy. Niebieski
kolor nawizuje do przepywajcej przez Warszaw rzeki Wisy, jednoczenie wyrnia si na tle
dominujcych barw tej i czerwonej, stosowanych w identyfikacjach wizualnych przez wikszo
stoecznych instytucji. Nowa identyfikacja pozwala

na wykorzystanie prostych, atwo dostpnych technik poligraficznych i standardowych materiaw


papierniczych, nie generujc przy tym niepotrzebnych kosztw.

27

28

MERCATOR MEDICAL I
grafika opakowa rkawic diagnostycznych

AGRO-ALARM

projekt I Ergo Design Piotr Hojda,


Andrzej miaek
zleceniodawca I Mercator Medical

data powstania projektu I 2010

projekt I Ideo
producent I Agrosimex
na rynku od I 2014

Kompleksowy redesign serii opakowa medycznych rkawic diagnostycznych, obejmujcej pitnacie rodzajw rkawiczek dla rnych grup
odbiorcw kady w 5 rozmiarach. Ujednolicenie
caej serii i poprawa funkcjonalnoci opakowa
byy moliwe dziki zastosowaniu konsekwentnego layoutu dla wszystkich submarek. Kluczowe
informacje wystpuj w tych samych miejscach
na kadej ciance. Z niewielkimi modyfikacjami

wykorzystano istniejcy kod kolorystyczny, do ktrego uytkownicy byli przyzwyczajeni. O skutecznoci projektu moe wiadczy fakt, e podobne
rozwizania zaczli stosowa konkurenci.

Bezpatna aplikacja mobilna Agro-Alarm powstaa specjalnie z myl o polskich rolnikach, ktrzy przy swojej pracy chc wykorzysta najnowsze rozwizania technologiczne. Uytkownicy znajd w niej wiele funkcji przydatnych
w prowadzeniu gospodarstwa kalkulator rolniczy obliczy dawki i stania rodkw ochrony
rolin, potrzebn ilo cieczy roboczej, a komunikaty sadownicze i warzywnicze powiadomi

aplikacja mobilna dla rolnikw

o zagroeniu upraw. Rolnicy mog spersonalizowa aplikacj, wybierajc interesujce ich uprawy. Aplikacja powstaa we wsppracy z ekspertami i jest cennym rdem informacji dla rolnikw.
Dziaa na platformach Android oraz Windows
8 Phone.

29

ENDU I st
projekt I Piotr Kuchciski
producent I Dller
na rynku od I 2015

30

Patrzc na st Endu mona odnie wraenie,


e jego blat jest wyjtkowo cienki. Nic bardziej mylnego. Zudna grubo kilku milimetrw to efekt przemylanej sztuczki optycznej i przykad niezwykle ciekawej
obrbki masywnego, dbowego blatu. Dodatkowym
atutem, podkrelajcym wyrazisty charakter Endu,
s obe, lekko rozkloszowane nogi, przywoujce
na myl styl vintage. Ideanie dobrane proporcje nadaj
temu masywnemu stoowi optyczn lekko.

LINK I zestaw mebli moduowych


cena I 3650 z

projekt I Maja Ganszyniec, Krystian Kowalski


producent I Marbet
na rynku od I 2015

LINK moduowe meble o wyrazistej estetyce,


zaprojektowane z myl o nowoczesnych przestrzeniach biurowych i publicznych. To system,
ktry umoliwia dowoln aranacj, w zalenoci
od funkcji i wielkoci wntrza. Tapicerowane blendy pozwalaj na wyznaczanie oddzielnych stref
w przestrzeniach typu open space i ich wyciszenie.
Kolekcj uzupeniaj dodatkowe elementy: pufy,
stoliki, gazetowniki oraz ulotkowniki may i duy.

cena I w zalenoci od konfiguracji

31

Jak powstaje nowy produkt?


Cztery etapy rozwoju na przykadzie:

LINK I zestaw mebli moduowych


ROZPOCZCIE

(stycze 2013)

I. Zdefiniowanie potrzeb i celw


oczekiwania producenta:
Przedmiotem projektu by system mebli moduowych
tapicerowanych, z przeznaczeniem na rynek kontraktowy
do zagospodarowania miejsc publicznych: poczekalni,
holu, recepcji. Kolekcja miaa by zaprojektowana gwnie
w oparciu o modu podstawowy i narony, skadajcy si
z siedziska, oparcia oraz blendy niskiej i wysokiej, pozwalajcej na wyznaczanie oddzielnych stref w przestrzeniach
typu open space. Dodatkowe elementy to: pufy, skrzynie,
stoliki oraz gazetowniki i ulotkowniki. Kolekcja miaa mie
nastpujce cechy:
Budowa systemowa z moliwoci uzyskania dowolnej
konfiguracji, w zalenoci od funkcji i wielkoci miejsca.
Powtarzalne, geometryczne formy nadajce charakter
caoci.
atwo uytkowania (w tym atwo w utrzymaniu
czystoci).
Wysoka jako zastosowanych materiaw, ze wzgldu
na intensywn eksploatacj.
Wykorzystanie trendu domowo w miejscach
publicznych tapicerki mikkie w dotyku, w poczeniu z naturalnym materiaem (sklejka blaty w pufie
oraz skrzyni, stoliki).

PLANOWANIE

ROZWJ

WDROENIE

(wrzesie 2014)

I. Projekt koncepcyjny

I. Opracowanie prototypu

I. Produkcja

Na podstawie briefu projektowego powstay cztery projekty koncepcyjne. Zesp zaakceptowa jeden. W skad
zespou zatwierdzajcego wchodzili: prezes zarzdu,
meneder ds. rozwoju, meneder produktu, specjalista
ds. wdroe

W oparciu o projekt konstrukcyjny powstay prototypy


poszczeglnych elementw kolekcji LINK. W pracy nad
prototypami bra udzia zesp wdroeniowy firmy, w skad
ktrego wchodziy osoby z dziaw: wdroeniowego, produkcyjnego, technologicznego, zaopatrzenia, rozwoju,
marketingu i sprzeday.

Produkt zosta wprowadzony do oferty we wrzeniu 2014


roku.

II. Projekt wzorniczy


Po zaakceptowaniu projektu koncepcyjnego oraz okreleniu wszystkich elementw wchodzcych w skad kolekcji,
projektanci przedstawili gotowy projekt zawierajcy rzuty
zwymiarowane oraz projekt graficzny na jego podstawie
powsta projekt konstrukcyjny.

II. Ewaluacja produkcji


Po wprowadzeniu kolekcji do oferty dopracowano szycie
pokrowcw w niektrych rodzajach tapicerek.

II. Ewaluacja prototypu


Podczas pierwszego nadzoru autorskiego, projektant
wprowadza poprawki, ktre naleao nanie na prototyp.
Dotyczyy one gwnie szycia tapicerki, mocowania blend
oraz konstrukcji podstawy metalowej do stolika.

III. Udoskonalenie i zatwierdzenie


ostatecznej wersji produktu
Po wykonaniu poprawek, wprowadzonych przez projektanta podczas drugiego nadzoru autorskiego, zatwierdzony zosta prototyp, jako ostateczna wersja produktu.

II. Badania rynku


Informacje rynkowe z analiz potrzeb, przeprowadzan wrd
partnerw biznesowych przez przedstawicieli handlowych.
Ankiety przeprowadzane wrd klientw w ramach procedur
wewntrznych, dotyczce produktw i postrzegania firmy.

III. Projektowa specyfikacja produktu


Meble moduowe do samodzielnego zestawiania i montau wykonane metod tradycyjn, tapicerowane tkaninami
o modnych kolorach.
Materia nawizujcy do trendw domowych, jednak z wysokimi parametrami wytrzymaociowymi.

strony w projekcie
studio projektowe I Maja Ganszyniec,
Krystian Kowalski

zleceniodawca I Marbet
prezes zarzdu Marek Czajkowski

FADO I kolekcja szka


projekt I Magdalena Wjcik
producent I Kronieskie Huty Szka Krosno
na rynku od I 2015

34

Linia Fado skada si z produktw do serwowania


wody i wina. Wyrnikiem kolekcji s elementy dodatkowe wykonane z naturalnego korka
poczenie rcznie formowanego szka i ekologicznego materiau wpisuje si w nowoczesny
styl ycia. Unikatowe przedmioty codziennego
uytku s oszczdne w formie i funkcjonalne.

BLUE LINE I kolekcja porcelany


cena I 383 z

projekt I Modus Design Marek Cecua, Daga Rogers


producent I Polskie Fabryki Porcelany mielw
i Chodzie

na rynku od I 2014

Kolekcja porcelanowych naczy o krawdzi podkrelonej delikatn, bkitn kobaltow obwdk


kade z naczy nalecych do tej serii jest rcznie
malowane kobaltem. Gboki bkit podkrela czysto porcelany, tworzc eleganckie to dla serwowanych potraw. Wygld kolekcji budzi skojarzenia
z estetyk charakterystyczn dla polskiej porcelany
wytwarzanej w latach 70. ubiegego wieku, jednak
nie odnosi si bezporednio do adnego wzoru

z tamtej epoki. Jest to wynik nie tyle inspirowania si wczesnymi wzorami przez projektantw,
co zastosowania przez nich zapomnianej dzi,
a popularnej w tamtych czasach, metody zdobienia
porcelany kobaltem.

35

DIAMENT

36

PROXI SMART PLUG I


system zdalnego zarzdzania sprztem domowym

I betonowe pyty cienne

projekt I Marcin Irek


producent I Klinika Betonu
na rynku od I 2015

cena I 492 z/m2

projekt I Seed Labs


producent I F & F
na rynku od I 2015

cena I ok. 270 z

Projekt, ktry wpisuje si w bardzo popularny


we wzornictwie i aranacji wntrz trend geometrii przestrzennej, inspirowany prostot
surowych bry oraz dynamik poamanych
powierzchni, drukiem 3D i origami. Wykonane z betonu trjwymiarowe pytki cienne
o geometrycznych wzorach, pozwalaj uzyska
w pomieszczeniu efekt plastycznego wntrza. Nazwa pytek, jak i ich wygld nawizuj

do ksztatw charakterystycznych dla diamentw. Tworzc wzr, projektant osign kompromis pomidzy dynamik asymetrii ostrosupa,
a jego podstaw, jak jest romb. Wzr mona
z powodzeniem stosowa jako okadzin cienn we wntrzach, aplikujc pytki zarwno
na ca powierzchni cian, jak rwnie nakadajc pytk jedynie na wybrane fragmenty.

Proxi Smart Plug jest przykadem dynamicznie rozwijajcego si segmentu rynku smart home, czyli
inteligentnej automatyki domowej. To najmniejsza
wtyczka dziaajca w oparciu o protok komunikacyjny Bluetooth Smart, ktry pozwala uytkownikowi na sterowanie podczonymi do niej urzdzeniami elektrycznymi, za porednictwem aplikacji
mobilnej na telefon. Monta systemu nie wymaga wymiany instalacji, a jedynie wpicia wtyczki

do gniazdka elektrycznego. Dziki niej mona zdalnie, za porednictwem smartfonu, sterowa m.in.
owietleniem oraz takimi urzdzeniami jak czajnik
elektryczny, elazko, okap, piekarnik, klimatyzator
czy wiatrak. Projekt otrzyma nagrod must have
2015 przyznawan w ramach d Design Festival.

37

BUBBLE

38

I deskorolka

AERO H I grzejnik

projekt I Maciej Bojarczuk


producent I White Trash dla Bubble Recycled
Skateboards

na rynku od I 2013
cena I 350 z

projekt I Jacek Ry, Dariusz Berus


producent I Terma
na rynku od I 2012

cena I 1603 z

Zaprojektowane i produkowane w Polsce deskorolki Bubble zyskuj coraz wiksz popularno, nie tylko w naszym kraju. Celem twrcw
byo uzyskanie wytrzymaej, niezawodnej deskorolki, przyjaznej rodowisku, ktra zadowoli
najbardziej wymagajcych uytkownikw. Aby
tego dokona, powicili ponad rok na wykonanie odpowiednich k, ktre wytrzymaj
trudy codziennego uytkowania. Z kolei deck

deskorolki zrobiono z przetworzonego plastiku


(polipropylenu), w zgodzie z ide ochrony rodowiska naturalnego. Deskorolki dostpne
s w dwunastu wersjach kolorystycznych, zrnicowanych zarwno ze wzgldu na kolor decka,
jak i k.

Inspiracj przy tworzeniu grzejnikw AERO HORIZONTAL bya natura. Oryginalna brya do zudzenia
imituje uoenie i ruch wydm na play. Subtelne
zaamania stalowych profili, przy odpowiedniej
grze wiata i cienia, sprawiaj wraanie, jak gdyby
grzejnik falowa niczym piasek na pustyni. Form
t uzyskano dziki zastosowaniu technologii
kontrolowanej deformacji. Harmonia i prostota
kompozycji sprawiaj, e grzejnik bardzo dobrze

prezentuje si w nowoczesnych wntrzach. Dostpny w wielu kolorach i wymiarach, zarwno


w wariancie poziomym, jak i pionowym.

39

Jak powstaje nowy produkt?


Cztery etapy rozwoju na przykadzie:

AERO I grzejnik
ROZPOCZCIE

(STYCZE 2012)

I. Zdefiniowanie potrzeb i celw


oczekiwania producenta:
Stworzenie grzejnika paskiego o nowoczesnej formie,
umoliwiajcej umieszczenie go w wersji horyzontalnej
m.in. pod oknem, przylegajcego do ciany, niewidocznego znad parapetu, a jednoczenie nowoczesnego, oryginalnego i przykuwajcego uwag.

II. Badania rynku


Znajc ofert dostpnych na rynku grzejnikw profilowych, opracowano projekt grzejnika, ktry wnosi zupenie
now jako wizualn, dziki wykorzystaniu innowacyjnej
technologii ksztatowania profili aeroformingu.

III. Projektowa specyfikacja produktu

Grzejnik dekoracyjny, w ukadzie poziomym, ktry


moe funkcjonowa jako grzejnik podokienny.
Grzejnik cienki, minimalnie wysunity wzgldem ciany.
Produkt wykonany z profili 11x70, ze stali czarnej niskowglowej.
Zastosowanie technologii aeroformingu, czyli wypeniania profili spronym powietrzem, w celu nadania
im charakterystycznych wybrzusze.
Rczne lutowanie i szlifowanie profili.
Lakierowany farb proszkow.

PLANOWANIE

ROZWJ

WDROENIE

(Marzec 2012)

I. Projekt koncepcyjny

I. Opracowanie prototypu

I. Produkcja

Projekt rozpocz si od prby technologicznej sprawdzenia moliwoci w zakresie odksztacania profili.


Powstao kilka wizualizacji paskich ukadu i rozstawu
profili. Wizualizacje sprawdzay, w jaki sposb mona
wykorzysta charakterystyczne odbicia wiata, powstae na zmodyfikowanych ksztatach profili. Warianty rniy si odlegociami midzy profilami 70x11 oraz ich
ukadem.

Produkt zosta wykonany w dwch prototypach. Oba


byy zrobione z profili 11x70, za pomoc aeroformingu.
Grzejniki zostay wykonane w kolorach fioletowym oraz
czarnym.

Pierwsze gotowe produkty pojawiy si w marcu 2012 roku.

II. Ewaluacja prototypu

Naleao zmieni przejcie z paskiego kolektora w delikatny garb (wybrzuszenie).

II. Wybr koncepcji przeznaczonej


do dalszego rozwoju
Wybrano koncepcj bdc kompromisem pomidzy
wygldem a moliwociami technologicznymi linii produkcyjnej konieczne byo zminimalizowanie odlegoci
pomidzy profilami. W wyborze brali udzia: konstruktor,
technolog malarni, meneder produktu oraz projektant.
Na podstawie wybranych wizualizacji 2D powsta model
trjwymiarowy, pokazujcy w peni form grzejnika.
Nastpnie stworzono dokumentacj, ktra posuya
do wykonania modelu z materiaw docelowych. Rozpoczto prace nad umiejscowieniem oraz opracowaniem
konstrukcyjnym przyczy hydraulicznych oraz mocowa.

II. Ewaluacja pierwszych partii


produkcji

Konieczno zwikszenia promieni naronikw.

III. Udoskonalenie i zatwierdzenie


ostatecznej wersji produktuZmiana pooenia konsol, eby byy mniej widoczne.


Zwikszenie liczby podcze w grzejniku.
Opracowanie ostatecznego opakowania.
Wykonanie bada w niezalenej jednostce notyfikacyjnej.

III. Projekt wzorniczy


Decyzja o ostatecznym ksztacie grzejnika zostaa podjta
na poprzednim etapie. Prace jednak trway dalej ze wzgldu na potrzeb jak najlepszego dostosowania technologicznego produktu do zaplecza produkcyjnego firmy.

strony w projekcie
studio projektowe I projekt wewntrzny

zleceniodawca I projekt wewntrzny

firmy Terma; lider projektu Dariusz Berus


projektant prowadzcy Jacek Ry

firmy Terma
prezes Edward Brylowski
kierownik dziau technicznego Adam Wizimirski
konstruktor prowadzcy Dariusz Berus

indeks firm wg numerw stron w katalogu

Agrosimex Sp. z o.o. I 29


Goliany 43
05-620 Bdw
Atepaa Home I 12
ul. Podwale 45
43-300 Bielsko-Biaa
AVANT Fabryka Porcelitu I 20
ul. Spacerowa 5
24-220 Niedrzwica Kocielna
BLUMA BAG I 22
ul. Kosocicka 7
30-684 Krakw
Bubble Skateboards I 38
www.bubbleskateboards.com
Com40 Limited Sp. z o.o. I 16
ul. Podkocka 4b
63-460 Nowe Skalmierzyce
Dller I 30
ul. Lotnicza 90
26-001 Masw Pierwszy
Fam Fara/
HABE Kinga Kosiska I 17
ul. Kwiatowa 34
Nieport, 05-126 Michaw

42

F&F Filipowski Sp. j. I 37


ul. Konstantynowska 79/81
95-200 Pabianice

Flapo I 11
www.flapo.pl
FUTURA Design Studio
Przemysaw Wasiewicz I 19
ul. Sierakowskiego 7 lok. 14
05-500 Piaseczno
Klinika Betonu
Sp. z o.o. Sp. k. I 36
ul. Straacka 58
04-462 Warszawa
Kronieskie Huty Szka
KROSNO SA I 34
ul. Tysiclecia 13
38-400 Krosno
Malafor Design
Laboratory I 13
www.malafor.co
MARBET Sp. z o.o. I 31
ul. Chochoowska 28
43-346 Bielsko-Biaa
MEESH I 14, 18
ul. 11 Listopada 11
09-402 Pock
MERCATOR
MEDICAL SA I 28
ul. H. Modrzejewskiej 30
31-327 Krakw

Muzeum Warszawy I 27
Rynek Starego Miasta 28-42
00-272 Warszawa
Paged Meble SA I 15
ul. Cieszyska 99
43-385 Jasienica
Polskie Fabryki
Porcelany mielw
i Chodzie SA I 35
ul. Ostrowiecka 45
27-440 mielw
Ruch Modziey
Salwatoriaskiej I 26
ul. Jana Pawa II 3
55-100 Trzebnica
Tabanda I 21
ul. kowa 35/38
80-769 Gdask
Terma Sp. z o.o. I 39
Czaple 100
80-298 Gdask
ZMM Maxpol ZPChr
Andrzej Polak I 23
ul. L. Okulickiego 16 c
35-206 Rzeszw

Instytut Wzornictwa Przemysowego dzikuje za udostpnienie obiektw.


Katalog jest wydawnictwem nieodpatnym dla uczestnikw warsztatw Jak zarobi na wzornictwie?
Efektywne zarzdzanie procesem wzorniczym prowadzonych w dniach 3-4 wrzenia 2015 r. w Instytucie
Wzornictwa Przemysowego w ramach projektu Wzornictwo-Biznes-Zysk.

notatki

notatki

notatki

Projekt wspnansowany ze rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

You might also like