You are on page 1of 5

Adventurers Style Guide PL

Niniejszy dokument ma za zadanie usystematyzowa styl tekstw tworzonych w jzyku


polskim do gry fabularnej Adventurers!. Pki gra miaa by krtkim dwustronicowym
wiczeniem, takie zalecenia nie byy potrzebne dlatego zdarza si, e tumaczenia i
teksty oryginalne nie s ze sob spjne pod wzgldem terminologii, mimo naszych stara.
Gdy jednak do gry powstawa zaczo wicej tekstw i tumacze tworzonych przez
rnych ludzi, pojawia si konieczno stworzenia wanie niniejszego dokumentu.
Drug cz niniejszego przewodnika stanowi glosariusz, zbierajcy w jednym miejscu
terminy ju przeoonych elementw mechanicznych i zwizanych ze wiatem gry.

Adventurers PG
Wspczynniki, nie Statystyki, nie Cechy.
By unikn powtarzania si wielkich liter:
- elementy mechaniczne, jeli nie maj znaczenia w wiecie realnym, piszemy normalnie
ma liter (test, umiejtnoci). Nazwy i skrty Wspczynnikw piszemy wielk liter
(Sia, Zrczno, Atak ale: potwr obdarzony wielk si moe wykona dwa ataki). Nazwy
umiejtnoci piszemy wielk liter.
Cho nie jest to umiejtno, to jednak piszemy o testach Wiedzy.
- Elementy wiata: generalnie wikszo zwykych przedmiotw zapisujemy ma liter (w
tym monety inaczej ni w oryginale). Wyjtkiem jest Bro maga/Zbroja maga/Tarcza
maga oraz Posiki (poniewa mog przywraca Wytrzymao, co np. jest ekwiwalentem 2
Posikw).
Umiejtno Stealth nazywa si Zodziejstwo, nie Skradanie si.
- Wielk liter piszemy Krytyczny/Wyjtkowy Sukces i Krytyczna Poraka.
Mona mwi (slang RPGowy) o zadawaniu obrae, ale mechanicznym pojciem s Rany. 1
Rana to utrata 1 pkt Wyt. Dlaczego? Skrt od obrae pokrywa si ze skrtem Obr
oznaczajcym Obron. Piszemy +2 Rany, nie 2R (nie jest to przedmiot dwurczny).
Advantage/Disadvantage: Przewaga/Przeszkoda niekoniecznie IMO trzeba wyrnia to
kursyw.
Ciki przedmiot mona mwi o "poziomach cikoci" (Ciki x3).
Bro strzelecka ma Zasig. Bro drzewcowa (czasem inna) pozwala na atak na odlego
(mona zapisa np. jako Atak 2m).
OP: Ochrona Pancerza (nie mam pojcia dlaczego, ale nigdy nie mog zapamita tego
skrtu).
Odpieranie nie odporno (zdolno potworw). Moe by opieranie si magii.

Adventurers GM
Zadania dugotrwae/dugoterminowe. Zbieramy etony sukcesu.
Opis chorb i trucizn:
Trucizna wa (-2). Efekt: Utrata 1 Wyt. Odstp czasu: 1 minuta. Czas trwania: 1 godzina
lub do mierci ofiary.

Odstp czasu i Czas trwania drugie sowo z maej litery.


Krzy si skary ale niestety: lepiej jest Kapanka Mrocznych Elfw ni Mroczny Elf
Kapanka.
Dodatkowe ataki. Tego nie skracamy, by nie mylio si z cech Atak. Mona ewentualnie
zapisywa jako 2 x Atk 3.
Umiejtnoci potworw nie musz IMO by specjalnie wyrnione, podobnie jak specjalne
zdolnoci, czy to wybrane z listy czy unikatowe. Specjalne zdolnoci na licie piszemy z
wielkiej litery.
Lepiej zapisywa
Moc Przemiana (Z, wilkoactwo, tylko na siebie) ni Moc Przemiana (Z) (Wilkoak) (Tylko
na siebie).

W Lochu!
Piszemy Druyna bohaterw z wielkiej litery jako pojcie mechaniczne, druyna (tak w
sensie wszystkie postaci graczy, jak i wszyscy gracze) z maej litery. Role w druynie
(Obroca, Napastnik itp.) wielk liter.
Podobnie, Twierdza gdy chodzi o siedzib bohaterw, twierdza w tekcie.
Moce Boskie, Tajemne, Przyrody (ew. Natury) rodzaje magii.

Gothica
O ile Gothika w oryginale jest mniej wicej osadzona w wiecie realnym, o tyle my ju
piszemy dla czytelnika wschodnioeuropejskiego, std te oglnie pisz o "krajach pnocy".
Atinganie, nie Cyganie. S tacy (w tym ja), ktrzy mogliby si obrazi. Jeden Atingan,
dwch Atinganw.
Nowy wspczynnik to Zdrowie Psychiczne, nie Poczytalno.
Zdolno rapierw i innych podobnych broni to Penetrujcy, nie Przebicie.

GLOSARIUSZ
Stats
Opposed Roll
Heroism
Strength (Str)
Agility (Agi)
Mind (Mnd)
Attack (Att)
Defense (Def)
Endurance (End)
Skills
Athletics
Charisma
Healing
Learning
Minion
Relic
Perception
Power

Wspczynniki
Test przeciwstawny
Heroizm (Her)
Sia (Si)
Zrczno (Zr)
Umys (Um)
Atak (Atk)
Obrona (Obr)
Wytrzymao (Wyt)
Umiejtnoci
Sprawno
Charyzma
Leczenie
Wyksztacenie
Chowaniec
Relikt
Percepcja
Moc

Survival
Stealth
Weaponcraft
Gear

Przetrwanie
Zodziejstwo
Mistrz broni
Sprzt

Mage Weapon
Mage Armor
Mage Shield
Book of Lore
Focus
Meal
Experience Point (XP)
Heavy item
Power item
2H
Balanced
Penetrating
Deflect
AR

Bro maga
Zbroja maga
Tarcza maga
Ksiga wiedzy
Fokus
Posiek
Punkty Dowiadczenia (PD)
Ciki przedmiot
Przedmiot Mocy
2R
Wywaony
Penetrujcy
Parowanie
OP

Power
Limitation
Strain
Resisted
Damage
Empower
Healing
Illusion
Investigation
Mind Control
Protection
Summoning
Transmutation
Force

Moc
Limit
Wyczerpanie
Odpieranie
Ranienie
Wzmocnienie
Leczenie
Iluzja
Objawienie
Kontrola umysu
Ochrona
Przyzwanie
Przeksztacenie
Manipulacja

Wikszoci sprztu nie


trzeba przekada
dosownie, greataxe moe
w opisie by toporem
dwurcznym lub
berdyszem.

Dwurczny

Ochrona Pancerza/Armor
Roll
Moe by te ograniczenie.

Z Dungeon

Zdolnoci potworw
Charge
Constrict
Entangle
Group
Initiative
Invulnerability
Life Drain
Pack Fighter
Regeneration
Resistance/Weakness

Szara
Duszenie
Opltanie
Grupa
Inicjatywa
Niezniszczalny
Wyssanie ycia
Walka w grupie
Regeneracja
Odporno/Sabo

Znikno z podrcznika!

Dark Camelot

Kamelot

Riding
Luck
Horses
Destrier
Courser
Rouncey

Jedziectwo
Szczcie
Konie
Rumak
Biegun
Wierzchowiec

Gothica

Gothica

Gipsies
Wandering People
Sanity (San)
Exorcism
Slaying
Will
Scar
Infection
Possession

Atinganie
Wdrowcy
Zdrowie Psychiczne (ZdP)
Egzorcyzm
Pogromca
Wola
Blizna
Zaraza
Optanie

The Fall

Upadek

Bogowie
Cuda
Dary
Tron Bragana
Owiecenie

The gods
Wonders
Gifts
Bragan's Throne
Enlightenment

No Happy Ends
Wiara
Spryciarz
Czart

Niedugo i Nieszczliwie
Faith
Trickster
Bes

The Dungeon
Aiming
Called Shot
Flurry of Blows
Two Weapon Combat
Wild Attack

W lochu
Celowanie
Strza mierzony
Grad ciosw
Dwa Miecze
Szaleczy atak

Arcane Magic
Divine Magic
Nature Magic

Magia Tajemna
Magia Boska
Magia Przyrody

Ambidexterity
Armorcraft
Artficicer
Bare Chested
Luck
Rage
Slaying

Oburczno
Mistrz zbroi
Rzemielnik
Bez zbroi
Szczcie
Sza
Pogromca

Ko bojowy
Ko wycigowy
Typowy ko bojowy

Magia Natury

Shieldcraft

Mistrz tarczy

Company
Defender
Leader
Sentinel
Arcane Guardian
Striker
All Together
Bickering Friends
Famous Company
Heroic
Group Cooking
Packing Tricks
Well-Stocked

Druyna
Ochroniarz
Dowdca
Stranik
Mistyczny Obroca
Napastnik
Wszyscy razem!
Zgryliwi druhowie
Synni
Prawdziwi herosi
Wsplny kocio
Efektywne pakowanie
Dobrze wyposaeni

Stronghold
Asset
Altar
Graveyard
Fortification
Library
Laboratory
Resources
Resting Place
Servants
Stables
Troops
Trophy Room

Twierdza
Lokacja
Otarz
Cmentarz
Fortyfikacje
Biblioteka
Laboratorium
Dochody
Miejsce odpoczynku
Sudzy
Stajnie
Rekruci
Sala trofew

Imbued items
Uncommon items
Magical item
Recipe
Enhantments by Deeds

Jednorazowy przedmiot
Rzadki przedmiot
Magiczny przedmiot
Receptura
Naturalnie zaklte
przedmioty

Area attack
Extra attacks
Hate

Atak obszarowy
Dodatkowe ataki
Nienawi