8.

MARTS – KVINDERNES INTERNATIONALE KAMPDAG

FRI SEX!
SEX FRA NEDEN ER SEX FOR OS!
Vi lever i et kapitalistisk samfund, hvor jagten på profit hersker mere end noget andet. Markedet vil altid udnytte menneskelige behov og fordreje dem for at få mest muligt udbytte. Der findes en lang række industrier nogle af dem opfylder menneskelige behov ved at producere mad, tøj mv. Tilfredsstillelsen af behov er ikke et mål men et middel til profitmaksimering. En profitmaksimering der altid sker på bekostning af mennesker. Pornoindustrien er en af verdens største industrier. Pornoindustrien er ikke baseret på et ønske om, at opfylde menneskelige behov, men på at sælge. Pornoindustrien sælger nogle bestemte billeder af seksualitet, og disse billeder fungerer som reklamer for industrien i sig selv - reklamer er drømmen om hvem man bliver, når man forbruger et bestemt produkt. Reklamer og porno afspejler et forbrugsmønster og tilfredsstiller en slags behov, ved at instrumentalisere mennesker. På grund af, at sex er en vare og kommercialiseres, er der meget sex over det hele. – Sex sælger. Ved porno er reklamen produktet i sig selv, den kommercielle porno er et kunstigt opstillet billede af, hvad seksualitet er. Et billede som pornoindustrien har skabt – ikke det seksuelle menneske. Vi vil gøre op med den herskende seksuelle ideologi, der handler om at bytte penge for luftkasteller, på bekostning af både de mennesker som optræder i pornofilm- og blade og på bekostning af vores alles ret til en fri seksualitet. Anarkister er imod enhver form for sex, der defineres fra oven – den form for sex der defineres af reklamer, medier og kommerciel porno. For os er det ikke sex, at reproducere nogle stereotype billeder af hvordan vi mennesker fungerer seksuelt. Dette gælder både pornomodellen, pornoforbrugeren og alle andre mennesker, hvis sexliv og seksualitet tvinges ind i nogle stereotype og undertrykkende rammer. Varefetichisme er betegnelsen for det fænomen, at man ved udelukkende at koncentrere opmærksomheden om de varer, der handles på markederne, overser, at enhver vare er et produkt af menneskeligt arbejde. Når man køber en vare, køber man tilsyneladende blot en ting, men i virkeligheden køber man den arbejdskraft, de arbejdstimer, der skal bruges for at fremstille tingen. I det daglige forbrug, har de fleste forbrugere skyklapper på, overfor denne problematik. Til trods for den fremmedgørelse og objektgørelse som varefetichismen medfører, ignoreres de menneskelige konsekvenser heraf fuldstændigt. Denne ultimative fremmedgørelse af mennesker finder vi i den kommercielle porno, hvor pornofilmens aktører og pornoforbrugeren ikke har en relation imellem hinanden. De forholder sig ikke til hinandens eksistens udover i pengeudvekslingen, og de interesserer sig ikke for

hinandens seksualitet. De kvinder og mænd vi ser i pornofilm og blade er ikke en del af vores seksuelle oplevelse. I kraft af, at porno er en vare, gøres den person, som optræder i pornofilmen også til en vare. Den dobbeltsidethed af fremmedgørelsen, som repræsenteres i pornoindustrien og forbruget af porno, består i en instrumentalisering af pornoarbejderen og en fremmedgørelse overfor sex. På den ene side reduceres den pornografiske aktør til en vare, et objekt, et instrument for pornoforbrugeren. På den anden side har porno ikke noget med det umiddelbare behov for sex at gøre, det er en substitut. En substitut for den seksuelle handling i relation med andre mennesker. Det er yderligere en substitut der opfylder nogle behov, som følger modeluner, kapitalkræfter og profitmaksimering. Problemet med porno er den komplette mangel på seksuel relation imellem de implicerede parter. Sex bliver brugt til at legitimere og samtidigt fungere som en undertrykkelse. Den kommercielle porno legitimerer et magtforhold, hvor kundens – forbrugerens – behov bliver det som definerer den seksualitet der repræsenteres på skærmen. På grund af, at vi ikke ser den person, som optræder i den kommercielle porno, som et menneske, men som en vare, har vi med pornografi på kapitalistiske præmisser at gøre med en fuldstændig objektgørelse af kvinden. Denne objektgørelse består ikke blot i den konkrete pornofilmoptagelse, eller de specifikke køns- og seksualitetsnormer. Til nogen tider er det listigt lagenløfteri, små strutbryster og kærlig kinkyness der er på mode, og til andre er det overdimensionerede silikonebryster, doggystyle og stærke kønsnormer der er hot. Vi er hverken imod strutbryster, mild missonær eller en k-skål der rammer gulvet i en doggystyle. Vi er imod alle former for påtvungne forestillinger af hvad sex, seksualitet, køn og udseende skal være. Derfor vil vi ikke længere lade os diktere af idealer, der bestemmer alt fra, hvordan vi skal se ud til, hvordan vi skal dyrke sex. Vi mener, at porno er en af de mest vulgære beviser på, at vi lever i et skuespil, hvor vi selv er passive aktører. Den virkelighed som pornoen repræsenterer, er ikke virkelig, og derfor er de idealer om udseende, køn, seksualitet og sex, som vi forsøger at leve op til ikke virkelige. De er i bedste fald en løgn som vi baserer vores liv på, og i værste fald en løgn, der resulterer i at vi igennem hele vores voksne liv stræber efter at leve op til nogle idealer, nogle rammer der tvinger os til at være nogle andre end vi er, og tvinger os til at gøre andre mennesker til noget de ikke er. Fordi, at pornoforbrugerens behov, om end konstruerede af selve pornoindustrien, er det som bestemmer hvilken porno der udbydes på markedet, mener vi, at forbrugeren af porno bærer et stort ansvar i denne undertrykkende og seksualdisciplinerende industris beståen. Vi mener altså ikke, at en kriminalisering af porno vil løse problemet, men derimod en seksuel frigørelse på vore egne præmisser, en frigørelse der vil overflødiggøre porno og en frigørelse der vil gøre op med en seksualitet defineret fra oven og give det enkelte menneske mulighed for at udforske og udfordre sig selv seksuelt i en ligeværdig relation med en eller flere partnere. Vi går ind for en ikke-kommercialiseret seksualitet, en seksualitet der skal gøres fri af kapitalinteresser, patriarkalske magtstrukturer og den traditionelle monogame

heteroseksuelle opfattelse af, hvad seksualitet er. Vi går ind for alle former for sex hvor parterne mødes i et ligeværdigt forhold og lever deres fantasier ud på den måde og under de omstændigheder de har lyst til. Vi går ind for forholdet mellem mand og kvinde der mødes i en traditionel missionærstilling. Vi går også ind for glatbarberede kusser, piske og latex. Endelig er vi helt pjattede med store buske, hængebryster og en god orgasme!

Vi siger nej til den kommercielle seksualitet og ja til sex!!!
Knald som du vil, onaner hvis du egentligt ikke har lyst til en seksuel partner, find en flok hvis du er til det og husk at elske din krop og indgå i en ligeværdig seksuel relation, uanset hvilken! Et godt knald behøver ikke være kommercielt!! Glædelig 8. Marts – Foreningen Sorte Fane. sortefane.wordpress.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful