You are on page 1of 59

108 thế cước thiếu lâm

page 1/59

.Li nói đầu

Châm ngôn cca Thiếu Lâm võ phái có câu: "Ththlưỡng phiến môn, toàn bng thi đả nhân" (Hai tay như hai cánh ca, chdùng chân đánh người). Ý nghĩa và tm quan trng ca "đòn chân" trong võ thut là rt ln. Để nhn thc được sâu sc điu đó. Người võ sinh phi được hc, được thy sphong phú đa dng, biếng chuyn linh hot trong các đòn thế mà chđôi chân mi thc hin được. Đây là mt vic không đơn gin. Để đạt được nhn thc sâu xa, người võ sinh trước hết phi luyn tp sao cho đòn chân "khúc nhi bt khúc, trc nhi phi trc" (cong không phi cong, thng không phi thng), tc là phi đạt đến trình độ kthut nhun nhuyn. Vi mong mun góp phn mình vào stiến bca các bn yêu võ thut, chúng tôi xin gii thiu cun "108 thế cước Thiếu Lâm". Trong cun sách này,

chúng tôi đã tng hp các đòn thế tnhiu tài liu chuyên môn ca võ thut Trung Hoa. 108 đòn đá được gii thiu cùng các bn, bao gm nhng đòn tcơ bn đến phc tp, kcnhng đòn ni tiếng, đặc trưng ca các tài danh quyn như: Ưng tro quyn, Hu quyn, Viên quyn, Xà quyn, Cu quyn,

Túy quyn, Địa đông quyn, v.v

Tp hp các đòn thế trong sách này là

... nhng đòn tiêu biu, đặc trưng cho đòn chân Thiếu Lâm. Ti đây để đáp ng như cu ca các bn yêu thích võ thut. Chúng tôi sson tiếp cun "Cước pháp Thiếu Lâm thc dng", được xem là tp tiếp theo ca cun "108 thế cước Thiếu Lâm", nhm gii thiu nhng đòn thế sdng trong nhng tình hung chiến đấu cth. Rt mong nhn được ý kiến đóng góp ca các bc cao minh và bn đọc gn xa.

http://www.TheGioiEbook.com/

108 thế cước thiếu lâm

page 2/59

Thế 001: Tin đim cước

108 th ế c ướ c thi ế u lâm page 2/59 Th ế 001: Ti

Chun b: Hai chân rng bng vai, chân trái đứng trước (H.1). Hai tay thvtrước. mt nhìn thng.

Ra đòn: Trng tâm dn lên chân phi, co cao đùi trái lên. Cng chân trái co li theo hướng vuông góc vi mt đất. Mũi chân hướng vtrước, xiên lên (H.2). Lin đó ht mnh cng chân thng ti trước. Hơi n gã mình vsau, mt nhìn theo đòn đá (H.3).

Thế 002: Cao to cước

108 th ế c ướ c thi ế u lâm page 2/59 Th ế 001: Ti
108 th ế c ướ c thi ế u lâm page 2/59 Th ế 001: Ti

Chun b: Chân đứng rng bng vai, chân trái trước, chân phi sau. Trng tâm dn lên chân phi. Mũi chân phi hướng sang phi. Hai tay thvtrước. Mt nhìn thng.

Ra đòn: Vn hông sang phía phi. Chân trái xoay trên mũi bàn chân hướng gót vtrước (H.4). Tiếp tc dùng mũi chân trái làm tr, xoay người 180° theo chiu sang phi. Đồng thi, chuyn trng tâm sang chân trái, chân phi qut vòng tdưới lên, hướng cùng chiu xoay ca người. Bàn chân phi dui ra, dùng gan bàn chân đánh vào mc tiêu. Mt nhìn theo đòn đá (H.5).

Lưu ý: Vn dng lc xoay ca hông để quay nhanh và mnh. Nhm tăng hiu quca đòn đồng thi tránh bị đối phương tn công sau lưng trong khi đang xoay người.

ng dng: Tn công vào đầu, ngc, hay lưng đối phương.

Thế 003: Thượng xung cước

http://www.TheGioiEbook.com/

108 thế cước thiếu lâm

page 3/59

108 th ế c ướ c thi ế u lâm page 3/59 Chu ẩ n b
108 th ế c ướ c thi ế u lâm page 3/59 Chu ẩ n b

Chun b: Hai chân đứng rng bng vai, chân trái trước, chân phi sau. Trng tâm dn lên chân phi. Hay tay thvtrước. Mt nhìn thng.

Ra đòn: Nhc cao đùi trái lên. Cng chân trái co li, bàn chân cũng co, mũi chân hướng vtrước theo chiu xiên lên (H.6). Lin đó ht mnh cng chân trái thng vtrước. Đồng thi gp hn bàn chân vào, dùng gót chân nhm vào mc tiêu (H.7). Mt nhìn theo đòn.

Lưu ý: Chân phi trchc, người không chao đảo, không ngra sau. Khi đá cng chân ra, hai tay hơi kéo rng ra, căng ngc lên, thót bng vào.

ng dng: Tn công vào mt và cm đối phương sẽ đem li hiu qucao. Đòn này còn có tên là "Triu thiên nht trhương" (mt nén hương hướng lên tri).

Thế 004: Liên hoàn thượng đăng cước

108 th ế c ướ c thi ế u lâm page 3/59 Chu ẩ n b
108 th ế c ướ c thi ế u lâm page 3/59 Chu ẩ n b

Chun b: Chân trái trước, chân phi sau, hai chân đứng rng bng vai. Tay thvtrước. Mt nhìn thng.

Ra đòn: Xoay người sang phi, đồng thi bước chân trái sang phi cho hai chân ngang bng nhau. Lưng quay vphía mc tiêu. Lin đó, gp người, chúi đầu xung, hai tay chng đất, nâng người cong lên (H.8). Tiếp đó, co hn hai chân lên, đầu chng xung đất, như đang chun blàm động tác "trng chui" (H.9). Đạp gót chân trái lên, hướng xéo vtrước (H.10). Nhanh chóng co chân trái li và tiếp tc đạp gót chân phi vào mc tiêu. Mt luôn nhìn theo hai đòn chân (H.11).

Lưu ý: Cphi chu sc nng ca cơ th, hai tay chng hai bên để htr, gicho người thăng bng. Hai gót chân đạp ra mnh và rút vnhanh liên tc.

http://www.TheGioiEbook.com/

108 thế cước thiếu lâm

page 4/59

ng dng: Khi bị đối phương tn công quá ddi, ta xoay người, chúi xung để tránh né đồng thi đánh la, làm đối phương chquan, ri bt thn búng hai chân vào ngc và bng ca hn. Đòn này thường được dùng trong "Hu quyn".

Thế 005: Hoành bãi thích cước

108 th ế c ướ c thi ế u lâm page 4/59 Ứ ng d ụ
108 th ế c ướ c thi ế u lâm page 4/59 Ứ ng d ụ

Chun b: Chân trái đứng trước, trng tâm dn lên chân phi. Hai tay thu vtrước, mt nhìn thng.

Ra đòn: Chuyn trng tâm sang chân trái. Chân phi đá bt vòng lên trước (H.12). Bàn chân phi dui thng ra, mu bàn chân nhm vào mc tiêu. Người hơi nghiêng sang bên trái. Mt nhìn theo đòn đá (H.13).

Lưu ý: Vn dng lc xoay ca hông để tăng sc mnh ca đòn đá. Đồng thi động tác ca chân phi nhanh, dt khoát.

ng dng: Chyếu dùng để tn công vào đầu đối phương.

Thế 006: Thượng thích cước

108 th ế c ướ c thi ế u lâm page 4/59 Ứ ng d ụ

Chun b: Chân trái đứng trước chân phi.

Ra đòn: Dn trng tâm vào chân trái. Đá ht chân phi lên hướng vai phi. Bàn chân phi gp li, dùng mũi chân nhm vào mc tiêu sau vai phi. Đồng thi, vung hai tay dang rng ra. Mt nhìn sang phi (H.14).

Lưu ý: Hơi ưỡn căng ngc ra, thót bng li. Động tác ht chân phi nhanh và mnh. Chân trái bám cht xung đất.

http://www.TheGioiEbook.com/

108 thế cước thiếu lâm

page 5/59

ng dng: Phn công vào mt đối phương có tm vóc cao ln đang ôm cht tphía sau.

Thế 007: Trc sy

108 th ế c ướ c thi ế u lâm page 5/59 Ứ ng d ụ

Chun b: Chân trái đứng trước, hai tay thu vtrước.

Ra đòn: Bước chân phi ti trước mt bước, đầu gi phi hơi rùn xung. Trng tâm dn vào chân phi (H.15). Lin đó, co chân trái lên. Dùng mũi chân phi làm tr, xoay gót ngang ra, cho mũi chân hướng sang phi, đồng thi đạp bung gót chân trái vào mc tiêu phía trước bên trái. Bàn chân trái gp li, mt nhìn theo hướng đòn đá (H.16).

Lưu ý: Chân phi bước ti và xoay gót tht nhanh. Khi bung đòn đá ra, chân phi trthng, người hơi ngvsau, bên trái.

ng dng: Có thdùng để tn công đối phương vào cba vùng: Đầu, ngc- bng, chân.

Thế 008: Phn đàn cước

108 th ế c ướ c thi ế u lâm page 5/59 Ứ ng d ụ

Chun b: Chân trái đứng trước. Hai tay thvtrước. Mt nhìn thng.

Ra đòn: Co đùi trái lên, song song vi mt đất, cng chân trái hướng thng góc vi đất. Trng tâm dn vào chân phi (H.17). Lin đó đá ht cng chân trái ti trước. Bàn chân dui thng, bàn chân nhm vào mc tiêu. Mt nhìn theo đòn (H.18).

http://www.TheGioiEbook.com/

108 thế cước thiếu lâm

page 6/59

Lưu ý: Chân phi trchc. Đá trúng mc tiêu bng gan bàn chân, nên hãy cgng xoay cchân trái, cho mu bàn chân hướng sang trái. Ra đòn phi nhanh, gn và có lc.

ng dng: Tn công đầu hoc sườn đối phương.

Thế 009: Hu cn song đăng cước

108 th ế c ướ c thi ế u lâm page 6/59 L ư u ý:

Chun b: Chân trái đứng trước. Hai tay thu vtrước. Mt nhìn thng vào mc tiêu phía trước.

Ra đòn: Xoay người theo chiu sang phi, đưa lưng vtrước. Đồng thi khuu đều hai chân, hthp người xung. Đầu ngoái vsau, mt vn nhìn vphía mc tiêu (H.19). Lin đó ngnga xung: Đặt mông xung đất trước, hai chân co sát vào người, lăn lưng, ri đến đầu chm đất, hai tay chng hai bên đầu (H.20). Li dng đà ca vic co người lăn trên lưng, chng mnh hai tay, nâng đầu khi đất, hai chân đạp bung thng lên, nâng đầu khi đất, hai chân đạp bung thng lên. Chân và người làm thành mt đường thng, hướng xiên lên. Hai bàn chân gp li, đạp gót chân vào mc tiêu. Mt nhìn theo đòn đá (H.21).

Lưu ý: Khi lăn, cm phi sát ngc, thót bng li. Tn dng đà lăn và sc đẩy ca tay để bt lên. Hai chân chm sát. Thao tác phi tht nhanh gn, nếu không sto điu kin cho đối phương tn công khi ta đang tư thế bt li.

ng dng: Tn công vào mt và ngc đối phương, đòn này thường dùng trong "Địa đàng quyn".

Thế 010: Phiên thân cước

108 th ế c ướ c thi ế u lâm page 6/59 L ư u ý:

Chun b: Chân trái đứng trước. Hai tay thvtrước. Mt nhìn thng mc tiêu phía trước.

http://www.TheGioiEbook.com/

108 thế cước thiếu lâm

page 7/59

Ra đòn: Cúi gp người xung, ht ngược chân phi vsau, vòng lên trên. Tay trái buông xung, hướng thng vsau, vòng lên trên. Tay trái buông xung, hướng thng góc vi đất, tay phi co trước bng (H.22). Gót chân trái làm tr, xoay mũi chân sang phi. Thân trên tiếp tc gp xung, xoay sang phi ra sau. Tay phi giang cánh tay ra ngang vai, htrcho quá trình xoay người. Chân phi tiếp tc vòng lên trên, bàn chân dui thng (H.23). Tiếp tc xoay mũi chân trái sang phi. Thân trên xoay lt lên trên. Chân phi bt đầu đi ttrên xung, ra phía trước. Lòng bàn chân bvào mc tiêu. Mt nhìn theo chân (H.24).

Lưu ý: Thân người và chân phi phi hp đồng b. Đồng thi svn động ca hai tay cũng góp phn làm tăng lc quay. Nên tp hông tht kđòn đá này đòi hi phi xoay hông tt mi đạt hiu qu.

ng dng: Chyếu để tn công vào mt đối phương. Đây là đòn đặc trưng ca "Ưng tro quyn".

http://www.TheGioiEbook.com/

108 thế cước thiếu lâm

page 8/59

Thế 011: Lý hp cước

108 th ế c ướ c thi ế u lâm page 8/59 Th ế 011: Lý
108 th ế c ướ c thi ế u lâm page 8/59 Th ế 011: Lý

Chun b: Chân phi đứng trước. Hai tay thtrước, mt nhìn thng.

Ra đòn: Trng tâm dn lên chân phi. Chân trái đá ht ti trước bên trái

(H.25).

Ri vòng ngang qua trước mt, hướng sang phi. Bàn chân dui

thng, lòng bàn chân nhm ti mc tiêu. Mt nhìn thng (H.26). Sau cùng hchân xung phía bên phi mũi chân phi.

Lưu ý: Hai tay dang rng, ngc ưỡn ra, lưng thng. Chân đá vòng theo hình cánh qut.

ng dng: Đá tngoài, hướng vào, nhm mc tiêu là đầu ca đối phương. Cước này còn có tên là "Lý Phiến Din Cước" (Phiến: qut).

Thế 012: Ngoi bãi cước

108 th ế c ướ c thi ế u lâm page 8/59 Th ế 011: Lý

Chun b: Chân phi đứng trước. Hai tay thtrước. Mt nhìn thng.

Ra đòn: Trng tâm dn lên chân phi. Đá ht chân trái thng lên, theo hướng chéo sang bên phi (H.27). Ri vòng ngang qua trước mt hướng sang trái. Bàn chân gp li, lòng bàn chân tt vào mc tiêu. Mt nhìn thng (H.28). Sau cùng hchân trái vvtrí cũ.

Lưu ý: Hai tay dang ra, ưỡn ngc, thng lưng. Chân đá vòng theo hình cánh qut tphi sang trái. Đòn này còn gi là "Ngoi qut din cước".

ng dng: Chyếu tn công vào đầu đối phương. Cước này còn có tên "Ngoi Phiến Din Cước".

http://www.TheGioiEbook.com/

108 thế cước thiếu lâm

page 9/59

Thế 013: Trc đim cước

108 th ế c ướ c thi ế u lâm page 9/59 Th ế 013: Tr
108 th ế c ướ c thi ế u lâm page 9/59 Th ế 013: Tr

Chun b: Chân trái đứng trước. Hai tay thtrước, mt nhìn thng.

Ra đòn: Co cao đùi trái lên, bàn chân dui thng. Trng tâm dn vào chân phi (H.29). Lin đó, hơi nghiêng người ra sau, bên phi, xoay hông sang phi. Đồng thi ht cng chân trái ti trước, xoay mu bàn chân hướng sang phi. Mũi chân trái nhm ti mc tiêu. Mt nhìn theo đòn (H.30).

Lưu ý: Đòn đá nhanh và mnh. Xoay hông sang phi để htrcho đòn thêm mnh, đồng thi để hướng mu bàn chân trái quay vbên phi.

ng dng: Tn công mt, sườn và các phn mm ca đối phương.

Thế 014: Đơn luân cước

108 th ế c ướ c thi ế u lâm page 9/59 Th ế 013: Tr

Chun b: Chân trái đứng trước. Hai tay thphía trước. Chân trái cong, chân phi thng, trng tâm dn lên chân trái. Mt nhìn thng.

Ra đòn: Giơ tay phi lên cao quá đầu, gp hông trái vphía trước (H.31). Khi đã gp hông xung thp chng tay trái xung đất (lúc này chân phi cũng đã ri mt đất. Tay phi tiếp tc chng xung đất. Hai chân svòng tdưới, đằng sau, đi lên và ra trước. Chân phi đi trước. Mũi chân trái hướng lên, mũi chân hướng vtrước, nhm ti mc tiêu. Mt nhìn lên phía mc tiêu (H.32).

Lưu ý: Khi đã bt hết chân khi đất, toàn thân thng. Tc độ ln nghiêng người phi nhanh.

http://www.TheGioiEbook.com/

108 thế cước thiếu lâm

page 10/59

ng dng: Tn công vào mt đối phương. Đây là mt đòn trong bài "Ngũ hp quyn".

Thế 015: Song luân cước

108 th ế c ướ c thi ế u lâm page 10/59 Ứ ng d ụ

Chun b: Chân trái đứng trước. Chân trái cong, chân phi thng, trng tâm dn lên chân trái. Tay thtrước. Mt nhìn thng.

Ra đòn: Gp hông trái vtrước (H.33). Nhc chân phi ri đất, tiếp tc gp người, và chng tay trái xung đất. Bt mnh chân trái ri đất, đồng thi chng tiếp tay phi xung đất, ln người ti trước. Hai chân nhanh chóng chp sát li hướng mũi chân vtrước, phóng ti mc tiêu (H.34). Mt nhìn lên phía mc tiêu.

Lưu ý: Khi hai chân đã trên không, lin chp sát li, khi đó người phi thng, bng thót li.

ng dng: Đòn này còn được gi là "Đảo thượng ngô đồng", dùng để tn công mt đối phương.

Thế 016: Tin phách cước

108 th ế c ướ c thi ế u lâm page 10/59 Ứ ng d ụ

Chun b: Chân trái đứng trước. Hai tay thtrước. Mt nhìn thng.

Ra đòn: Co cao đùi phi lên. Cng chân và đùi phi vuông góc nhau, bàn chân gp lên (H.35). Lin đó, ht cng chân phi đi lên, dp gót vào mc tiêu. Người hơi ngvsau. Mt nhìn theo đòn (H.36).

Lưu ý: Chân trái phi trchc, người thng bng. Quá trình ht cng chân phi lên và bxung phi nhanh mnh nhm gây bt ngcho đối phương.

http://www.TheGioiEbook.com/

108 thế cước thiếu lâm

page 11/59

Gót chân bxung như mt nhát búa đóng vào cc, do đó đòn này còn có tên là "Phú phách cước".

ng dng: Tn công vào đầu hay ngc đối phương. Cước này còn có tên là "Phphách cước" (Cước búa b).

Thế 017: Cao qucước

108 th ế c ướ c thi ế u lâm page 11/59 Gót chân b ổ

Chun b: Chân trái đứng trước. Hai tay thtrước. Mt nhìn thng.

Ra đòn: Xoay người 180° (ra sau) theo chiu sang phi. Trng tâm dn vào

chân trái. Chân phi đá móc ngược vsau, ri vòng lên phía đầu. Bàn chân dui thng, lòng bàn chân ht ngược lên trúng mc tiêu. Trong khi đó, tay

trái vung thng,

trước mt hướng

xiên lên,

mũi tay thng,

tay trái

vung

xung, ra sau. Mt nhìn mũi tay trái (H.37).

Lưu ý: Ngng đầu, ưỡn ngc, lưng ưỡn vtrước. Tay và chân phi hp đồng bnhm tăng lc ca đòn đá.

ng dng: Tn công phía dưới cm đối phương. Đòn này còn có tên "Đảo thích tkim quán".

Thế 018: Bát đim cước

108 th ế c ướ c thi ế u lâm page 11/59 Gót chân b ổ

Chun b: Chân trái đứng trước. Hai tay thtrước. Mt nhìn thng.

Ra đòn: Xoay người 180° theo chiu sang phi. Co cng chân phi lên, bàn chân dui thng. Trng tâm dn lên chân trái. Hai tay hxung trước bng (H.38). Lin đó cúi thp người xung, hai tay chng xung đất. Chân trái trthng, chân phi dui thng xéo lên sau lưng, mũi chân phóng ti mc tiêu. Mt nhìn theo mũi chân phóng ra (H.39).

http://www.TheGioiEbook.com/

108 thế cước thiếu lâm

page 12/59

Lưu ý: ĐÁ chân phi ra sau phi tiến hành cùng lúc vi vic cúi người xung. Chân đá ra và thu vnhanh gn.

ng dng: Có thtn công vào mt, c, bng ca đối phương.

Thế 019: Tin đăng cước

108 th ế c ướ c thi ế u lâm page 12/59 L ư u ý:

Chun b: Chân trái đứng trước. Hai tay thtrước. Mt nhìn thng.

Ra đòn: Nâng cao đùi phi lên, cng chân phi co, bàn chân gp lên. Trng tâm dn lên chân trái (H.40). Đạp thng chân vtrước, gót chân phóng vào mc tiêu. Mt nhìn theo đòn (H.41).

Lưu ý: Ưỡn ngc, thng lưng, ra đòn nhanh, mnh.

ng dng: Chyếu dùng để tn công ngc và bng đối phương.

Thế 020: Hu đăng cước

108 th ế c ướ c thi ế u lâm page 12/59 L ư u ý:

Chun b: Chân trái đứng trước. Hai tay thtrước. Mt nhìn thng.

Ra đòn: Quay người 180° theo chiu sang phi. Tay trái hxung thp. Trng tâm dn lên chân phi. Chân trái nhón gót lên. Mt vn ngoái nhìn vphía mc tiêu. Người hơi cúi xung (H.42). Lin đó, co gi chân trái vphía sau, ri nhanh chóng đạp gót chân thng vào mc tiêu (mũi chân gp li). Tay phi dang ra để githăng bng. Mt nhìn theo đòn (H.43).

Lưu ý: Chân trvng. Thân người và chân trái nm trên mt đường thng.

http://www.TheGioiEbook.com/

108 thế cước thiếu lâm

page 13/59

ng dng: Tn công vào bng đối phương cly trung bình hoc dùng để phn công khi đối phương tn công vào mt hoc đầu (Ngngười ra để tránh đòn, đồng thi đập vào bng đối phương).

http://www.TheGioiEbook.com/

108 thế cước thiếu lâm

page 14/59

Thế 021: Xuyên thương cước

108 th ế c ướ c thi ế u lâm page 14/59 Th ế 021: Xuyên

Chun b: Chân trái đứng trước. Hai tay thtrước. Mt nhìn thng.

Ra đòn: Bước chân phi ti trước na bước, xoay bàn chân nga ra, mũi chân hướng sang phi. Trng tâm dn vào chân phi. Hai chân hơi khuu xung. Tay trái co vtrước ngc (H.44). Lin đó, xoay hông sang phi, người hơi ngvphía sau bên phi. Đồng thi đá chân trái ngang ti trước, bàn chân dui ra, mũi chân phóng vào mc tiêu. Tay phi dang vsau, tay trái ra trước. Mt nhìn theo đòn (H.45).

Lưu ý: Đá chân ngang ra phi đồng thi nghiêng người vsau, bên phi. Chân đá cao không quá tm ngc. Đá ra nhanh, thu vnhanh.

ng dng: Dùng để tn công vào bng, sườn ca đối phương cly xa.

Thế 022: Đàn cước

108 th ế c ướ c thi ế u lâm page 14/59 Th ế 021: Xuyên

Chun b: Chân trái đứng trước. Hai tay thvtrước. Mt nhìn thng.

Ra đòn: Nâng đùi phi lên, song song vi mt đất. Cng chân co, bàn chân dui ra. Trng tâm dn lên chân trái (H.46). Lin đó ht cng chân phi thng ti trước. Mũi chân phóng đến mc tiêu. Mt nhìn theo đòn (H.47).

Lưu ý: Chân trái bám cht đất, có thể đứng thng hay cong.

ng dng: Tn công vào bng, hbộ đối phương. Đòn này còn gi là "Liêu âm cước", mt trong nhng đòn chính ca "Đàm thoái quyn".

Thế 023: Đỉnh tt

http://www.TheGioiEbook.com/

108 thế cước thiếu lâm

page 15/59

108 th ế c ướ c thi ế u lâm page 15/59 Chu ẩ n b

Chun b: Chân trái đứng trước. Hai tay thtrước. Mt nhìn thng.

Ra đòn: Ht mnh gi trái lên cao, mũi chân dui ra. Trng tâm dn lên chân phi. Đầu gi trái thúc vào mc tiêu. Mt nhìn phía trước (H.48).

Lưu ý: Để tăng thêm tc độ cho đòn đánh, phi co bng li, vn hông sang phi.

ng dng: Tn công vào bng, hbca đối phương cly gn; hoc dùng để phn công vào mt đối phương đang lao vào ôm chân ta.

Thế 024: Khiêu đỉnh tt

108 th ế c ướ c thi ế u lâm page 15/59 Chu ẩ n b

Chun b: Chân trái đứng trước. Hai tay thtrước. Mt nhìn thng.

Ra đòn: Ht mnh gi phi lên. Đồng thi, chân trái gim nhy lên cao. Đầu gi phi liên tc đi lên, thúc vào mc tiêu. Mt nhìn phía trước (H.49).

Lưu ý: Tht bng li để tăng sc mnh cho cú nhy lên.

ng dng: Tn công vào mt, đầu ca đối phương cly gn. Có thphi hp thêm hai tay để tăng hiu quca đòn. Như: ôm, nm, lôi, kéo đầu và cổ đối phương.

Thế 025: Qutt

http://www.TheGioiEbook.com/

108 thế cước thiếu lâm

page 16/59

108 th ế c ướ c thi ế u lâm page 16/59 Chu ẩ n b

Chun b: Chân trái đứng trước, hai tay thtrước. Mt nhìn thng.

Ra đòn: Gim chân trái dài thêm ti trước. Hai chân hơi cong. Trng tâm dn lên chân trái, chân phi nhón gót lên (H.50). Nhanh chóng hthp người xung. Đồng thi lết chân phi lên, chcòn cách chân trái mt bước, vn hông sang trái, dp gi phi xung mc tiêu nm ngang vi gót chân trái. Mt nhìn xung (H.51).

Lưu ý: Gim chân trái lướt ti tht nhanh. Lin đó, va vn hông, va hngười xung và dp gi phi ti mc tiêu.

ng dng: Tn công nhanh và quyết định vào bng, hbộ đối phương khi hn bvp ngã nm dưới đất.

Thế 026: Trc chàng tt

108 th ế c ướ c thi ế u lâm page 16/59 Chu ẩ n b

Chun b: Chân trái đứng trước. Hai tay thtrước. Mt nhìn thng.

Ra đòn: Bước chân trái ti trước thêm mt quãng bng kích thước bàn chân, lch sang trái mt ít. Trng tâm dn lên chân trái. Chân phi nhón gót lên. Hai chân hơi cong (H.52). Co gi phi ngang sang phi. Lin đó ht gi đi vòng lên, ra phía trước. Nghiêng người sang trái. Tay trái vung sang trái. TAy phi kéo vsau. Mt nhìn đòn (H.53).

Lưu ý: Co bng li. Cng chân ép sát đùi, và hướng xiên sang phi ti đim dng. Bàn chân phi luôn dui ra.

ng dng: Tn công bng, sườn đối phương.

Thế 027: Tin chàng tt

http://www.TheGioiEbook.com/

108 thế cước thiếu lâm

page 17/59

108 th ế c ướ c thi ế u lâm page 17/59 Chu ẩ n b

Chun b: Chân trái đứng trước. Hai tay thtrước. Mt nhìn thng.

Ra đòn: Co chân phi lên, thúc đầu gi ti trước. Cng chân ép sát đùi, bàn chân dui. Đầu gi thúc ti mc tiêu. Tay phi kéo ra sau. Người hơi nghiêng vsau. Mt nhìn phía trước (H.54).

Lưu ý: Đẩy mông ti phía trước để tăng lc ca đòn. Chân trhơi rùn xung.

ng dng: Tn công vào bng và hbca đối phương cly gn.

Thế 028: Đề thim cước

108 th ế c ướ c thi ế u lâm page 17/59 Chu ẩ n b

Chun b: Chân trái đứng trước. Hai tay thtrước. Mt nhìn thng.

RA đòn: Nhc đùi trái lên. Đồng thi xoay hông sang phi để kéo đùi tphía trước chuyn sang phi. Căng chân trái thng góc vi đất, bàn chân dui ra. TAy trái gt xung, hướng ra sau. Mt nhìn xung, phía bên trái (H.55).

Lưu ý: Người đã quay sang phi, chân phi đứng trchc.

ng dng: Đòn thế này dùng để phòng thtrước đòn đá ca đối phương.

Do

đó vic nâng đùi cao hay thp tùy thuc vào đòn

tn công

ca đối

phương. Hiu qunht là trong trường hp phòng thkhi bnhm đá vào

chân.

Thế 029: Uyên ương cước

http://www.TheGioiEbook.com/

108 thế cước thiếu lâm

page 18/59

108 th ế c ướ c thi ế u lâm page 18/59 Chu ẩ n b

Chun b: Chân trái đứng trước. Hai tay thtrước. Mt nhìn thng mc tiêu.

Ra đòn: Xoay người sang phi, ra sau. Hai mũi chân đều chuyn hướng xoay vsau. Trng tâm dn lên chân phi. Chân trái nhón gót lên. Hai chân cong. Hai tay chuyn vtrước ngc. Hơi đổ người ti. Ngoái đầu li, mt nhìn hướng mc tiêu (H.56). Lin đó, ht ngược chân trái vsau. Chân trái thng,