You are on page 1of 28

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA

od 2006 r.

R E K L A M A

Kdzierzyn-Kole

Racibrz

Wodzisaw lski

DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok X | 9 wrzenia 2015 | Nr 17 (194)

GazetaInformator.pl

KDZIERZYN-KOLE BEZPIECZESTWO

KDZIERZYN-KOLE - INWESTYCJE

Bierawa wci bez waw


przeciwpowodziowych

Wi-Fi hula w miecie


Fot. gazetainformator.pl

Pi hotspotw w Kdzierzynie dla kadego.

Fot. Adam Lecybil, Starostwo Powiatowe

Mieszkacy bior sprawy w swoje rce. Pisz list otwarty do Andrzeja Dudy.
KATARZYNA SOLARZ

Ostania sesja rady powiatu kdzierzysko - kozielskiego w gwnej mierze zostaa


powicona bezpieczestwu
przeciwpowodziowemu,
a
konkretnie systemowi obwaowa w gminie Bierawa, ktry w razie powodzi nie ochroni
mieszkacw wystarczajco.
Wadze powiatu wraz z wicemarszakiem wojewdztwa
- Antonim Konopk, szefem
Wojewdzkiego Zarzdu Melioracji i Urzdze Wodnych
w Opolu - Zbigniewem Bahryjem oraz przedstawicielami RZGW w Gliwicach zoyli
wizyt w gminie, by osobicie
przyjrze si problemowi, a
problem nie jest nowy. W czasie powodzi w 2010 roku Bierawa bardzo ucierpiaa, a mimo to, do tej pory nie powstaa
tam nowa infrastruktura przeciwpowodziowa. - Mieszkacy wci odczuwaj duy niepokj zwizany z zagroeniem
powodzi - powiedzia nam
wjt gminy, Krzysztof Fico.
- W gminie od kilkudziesiciu
lat nie zrobiono nic, a mwic
konkretnie zrobiono, ale po
drugiej stronie Odry (chodzi
m.in. o gmin Cisek - przyp.
red) gdzie zostay wybudowane nowe way. My nadal bazujemy na szcztkowych, ponad
stuletnich waach, a s tu te
odcinki w ogle niezabezpieczone -ubolewa wjt. Fico
mwi, e way na odcinku pomidzy Raciborzem a Kdzierzynem-Kolem s w 80 %
ukoczone, a te brakujce 20%
to wanie Bierawa. Na tle wojewdztwa powiat kdzierzysko - kozielski w ostatnich piciu latach otrzyma najwicej
pienidzy na zabezpieczenia
przeciwpowodziowe, dziki
temu dobudowano nowe way. Wicemarszaek wojewdztwa Antoni Konopka uwaa,
R E K L A M A

Wadze powiatu, wadze wojewdztwa i jednostki odpowiedzialne za bezpieczestwo


przeciwpowodziowe oglday jak wyglda obecny stan obwaowa w gminie Bierawa
(na zdj. Krzysztof Fico drugi z lewej).
e to wanie u nas wykonano
blisko 50% wszystkich prac
- Jeszcze 5 lat temu tutejszy
system obwaowa przypomina ser szwajcarski, wszdzie
byy luki - zauwaa. W Bierawie nadal s, ale urzdnicy zaamuj rce i mwi, e na ni
czas przyjdzie pniej. Fico
wiele razy prosi o pomoc, apelowa do wadz wojewdztwa i
wszystkich odpowiedzialnych
za stan bezpieczestwa przeciwpowodziowego instytucji.
Teraz wraz z mieszkacami
chce wzi spraw w swoje rce i wystosowa list otwarty
do prezydenta Andrzeja Dudy, pod ktrym podpisz si
setki ludzi. - Robimy szeroko
zakrojon akcj i bdziemy
prosi mieszkacw o wsparcie naszych dziaa podpisa-

mi. Bdzie je mona skada


m.in. w urzdzie gminy Bierawa, u sotysw lub podczas tegorocznych doynek. Fico ma
spotka si te z wiceminister
rodowiska Dorot Niedziel
i zapyta, dlaczego ludzie odpowiedzialni za plan obwaowa wzdu Odry pominli
wanie Bieraw. - My tematu
nie odpucimy - podkrela z
determinacj Fico. Nie wszyscy jednak boj si o Bieraw,
tak, jak wjt Fico. Wedug
dyrektora Wojewdzkiego Zarzdu Melioracji i Urzdze
Wodnych w Opolu sytuacja
dla gminy nie wyglda tak le.
Zbigniew Bahryj, dyrektor instytucji uspokaja - Dziaaniem,
ktre zdecydowanie poprawi
bezpieczestwo w Bierawie
jest budowa zbiornika reten-

cyjnego Racibrz Dolny, ktry


wedug wylicze hydrologw
powinien obniy wod w rejonie Bierawy o okoo 40 centymetrw, biorc pod uwag
sytuacj z 2010 roku, w tym
momencie powd nie bdzie
ju tak grona. - Skali kataklizmu jaki moe nas dotkn nie
mona przewidzie i jestem
pewien, e zbiornik nam nie
pomoe - uwaa Fico. Zbiornik Racibrz Dolny ma by
gotowy do 2017 roku. Jak zapewni nas rzecznik starostwa,
Adam Lecybil - sesje wyjazdowe Rady Powiatu bd powtarzane, a sprawa zabezpieczenia przeciwpowodziowego jest
przez cay czas monitorowana przez wadze powiatu oraz
podlegajcy im wydzia zarzdzania kryzysowego.

Pi z szeciu miejskich
hotspotw, czyli otwartych
punktw dostpu, umoliwiajcych darmowe poczenie za
pomoc sieci bezprzewodowej
opartej na standardzie Wi-Fi,
ju dziaa. czny koszt prac
przy wszystkich punktach dostpu wyniesie prawie 90 tys.
z. Dotychczas z darmowego miejskiego Internetu mona byo skorzysta w urzdzie
miasta, w Miejskiej Bibliotece Publicznej i jej liach oraz
w miejskich autobusach, teraz
jest wicej moliwoci. - Z Internetu poczymy si na dworcu PKP i na placu Rady Europy w Kolu, na placu Gwardii
Ludowej na os. Pogorzelec, w
parku Pojednania i w stree
rekreacyjno-sportowej przy
al. Jana Pawa II na os. rdmiecie - poinformowa Jaro-

saw Jurkowski z kozielskiego


magistratu. Korzystanie z hotspotw poprzedza autoryzacja,
gdy kady uytkownik bdzie
mia limit transferu wynoszcy
750 MB miesicznie. Dotyczy
to cznie wszystkich punktw
na terenie miasta. Sesja bdzie kadorazowo zrywana po
45 minutach - jak zastrzega
w swoich wytycznych prezes
Urzdu Komunikacji Elektronicznej. Po 15 minutach uytkownik bdzie mg znw poczy si z Internetem. Szybko
transferu wyniesie do 512 kilobitw na sekund. Szsty hotspot, na placu zabaw przy ul.
Kotaja w Sawicicach zacznie dziaa we wrzeniu, po
wybudowaniu potrzebnego
supa.
K

KDZIERZYN-KOLE - BEZPIECZESTWO

ZDEWASTOWALI
PRZYSTANEK
Dwch nastolatkw malowao farb po wiacie przystankowej.
Policjanci z kdzierzyskiej komendy policji otrzymali informacj o tym, e
dwch nastolatkw przed
chwil zniszczyo wiat przystankow. Chopcy pomalowali przystanek farb. Zdarzenie to zauway przypadkowy
mczyzna, ktry uj jednego
z nastolatkw i o wszystkim
powiadomi policjantw. Drugi z nastolatkw zdoa zbiec.

Skierowani na miejsce dzielnicowi zajli si ujtym 13-latkiem, a take zaczli szuka


jego kolegi. Jeszcze tego samego dnia dotarli do drugiego nieletniego, ktrym okaza
si 12-letni mieszkaniec Kdzierzyna-Kola. Funkcjonariusze na miejscu zdarzenia
zabezpieczyli lady. Teraz 12
i 13-latek z Kdzierzyna-Kola
za swoje czyny bd odpowiadali przed sdem rodzinnym.
P

2 Wiadomoci

9 wrzenia 2015, nr 17 (194)

<< GazetaInformator.pl

kdzierzyn-kole samorzd

Czy rady osiedli rozlicz si z kadej zotwki?


katarzyna solarz

Do tej pory rady osiedli, a


jest ich w Kdzierzynie-Kolu
16, miay woln rk w kwestii
wydatkowania przyznanych im
rodkw i aden wodarz nie
kwestionowa dotychczas, czy
dzieje si to zgodnie z prawem.
Do czasu. Wyjazd wakacyjny
do Gbinowa nad Jezioro Nyskie, ktry wspfinansowaa
rada osiedla rdmiecie dedykowany by z gry okrelonej grupie modziey, a dokadnie ministrantom. Rada osiedla
zaplanowaa wydatek i podja
uchwa, by z puli przyznanych
przez miasto rodkw zamwi
i opaci chopcom przewonika. Potem przesaa faktur za
usug transportow do urzdu
miasta. Tu jednak napotkaa na
przeszkod, bo miasto uznao,
e uchwaa zostaa podjta niezgodnie z prawem, a w zwizku
z tym nie poniesie kosztw za
usug. - Nikt nie zmusi mnie,
bym podpisaa co, co jest niezgodne z prawem - zaznaczya ostro Sabina Nowosielska
podczas dyskusji na ostatniej
sesji rady miasta, gdzie gosowano za uchyleniem uchway.
Nim uchwaa trafia pod obrady na sesj rady miasta, bya opiniowana przez radnych
z komisji prawno - admini-

stracyjnej. Radni zaopiniowali


uchwa negatywnie - Grupa
mieszkacw dla ktrej rada
osiedla organizuje wyjazd, jak
w tym przypadku nie moe by
zawona - uwaa radna Katarzyna Dysarz. Takie dziaanie
jest niezgodne z przepisami.
- Dlaczego akurat te, a nie inne dzieci pojechay na wycieczk?- pyta Dysarz. Wtpliwoci
radnych wzbudzi te fakt, e
wybr przewonika nie zosta
skonsultowany z urzdem. Czy rada osiedla ma prawo
sama wybra wykonawc, czy
powinna najpierw uda si do
wydziau inwestycji i poinformowa o tym, e realizuje zadanie w trybie zamwienia
publicznego? - zastanawia si
Dysarz. W praktyce oznacza
to, e przed wydaniem kadej
zotwki, rady powinny konsultowa wydatek z prezydentem i organizowa tzw. akcj
ofertow - To kuriozalna sytuacja - uwaa Kamil Nowak, prezes Fundacji Wiedzie Wicej.
Rozumiem, e cz pienidzy
jest wydatkowana przez rady
osiedli bezsensownie lub niezgodnie z prawem ale o tym,
by kontrolowa prac jednostek pomocniczych, wadze
powinny byy pomyle ju 20
lat temu. Nikt radom nie powiedzia, na co mog, a na co

Fot. Materiay prasowe Urzdu Miasta.

Tysic zotych wydaa rada osiedla rdmiecie na przewz 28 ministrantw


nad Jezioro Nyskie. Prezydent Sabina Nowosielska uznaa, e zrobia to bezprawnie.

Radna Katarzyna Dysarz (na zdjciu) uwaa,


e rady osiedli powinny dziaa w ramach swoich
statutowych obowizkw.
nie mog by wydawane pienidze. Oni dostaj jak pul
rodkw do wydania i rzdz
nimi sami, nie pytajc o zdanie mieszkacw, na co pienidze maj by wydane. Teraz
prezydent uznaa, ze uchwaa
jest niezgodna z prawem, tyle,
e moga to powiedzie na pocztku roku, kiedy powsta budet i zaznaczy, e urzd nie
bdzie ponosi niektrych wydatkw - mwi Nowak. Przypadek rady osiedla rdmiecie zaniepokoi szefw innych
jednostek. - Czuj si tak, jakby
kto zawiza mi rce - skwito-

wa radny Tomasz Sheller, ktry przewodniczy rwnie radzie


osiedla w Sawicicach. - W yciu nie konsultowaem wydatkw z prezydentem, bo nikt mi
tego nie kaza robi. Czy teraz,
chcc przyozdobi na imprez
paacyk w Slawicicach, musz
dzwoni do Pani prezydent i
pyta, czy moge kupi 5 zestaww lampek choinkowych? W
takiej sytuacji zaczynam wtpi
w sam instytucj rady osiedla,
bo jest zbyt sformalizowana skwitowa Scheller i zaapelowa, by da radom wytyczne, co
w ramach swoich kompetencji

komentarz na gorco
Kamil Nowak
prezes Fundacji Wiedzie
Wicej.
Przed ostatni sesj rady
miasta komisja prawno-administracyjna zajmowaa si
spraw uchylenia uchway
podjtej przez jedn z 16 rad
osiedli. Potem temat trafi na
sesj. Zgodnie ze statutem rada miasta moe to zrobi. W
tym jednak przypadku zwizane jest to nie tylko z dalszym wstrzymaniem wypaty pienidzy przedsibiorcy,
ktry wykona usug prawie
2 miesice temu. Jest znacznie gorzej, poniewa podwaa dotychczasowe zasady
funkcjonowania jednostek
pomocniczych. Na pocztku kadego roku rady osiedli
ustalaj swj budet w oparciu o przyznane im rodki,
planujc wydatki zwizane
z usugami lub zakupami, a
w cigu roku przerzucajc rwnie w formie uchway z jednego paragrafu (konta
ksigowe) na drugi. Teraz w
uzasadnieniu uchway czytamy, e po 25 latach istnienia

samorzdu mieszkacw ma
by odwrotnie. Przed wydaniem nawet jednego grosza
zarzd, bd rada osiedla powinna skonsultowa wydatek
z prezydentem miasta. Pomimo tego, e statut samorzdu
mieszkacw pozostawia im
woln rk na co mog wydatkowa przyznane rodki.
Takie postawienie sprawy na
gowie grozi paraliem i tak
ju nic nie znaczcych jednostek pomocniczych. Gwnym
problemem, ktry "nagle" si
pojawi to wieloletnie przymykanie oka na zaniechanie ze
strony zarzdw osiedli, ktre nie przesyaj uchwa i protokow do urzdu. Kolejnym,
brak regulaminu okrelajcego zarwno zasady przyznawania jak i wydatkowania
tych rodkw. Tej sytuacji nie
poprawi "zarnicie" Rady
Osiedla rdmiecie, bo to o
ni chodzi, ale o zmian systemow. I chocia od lat mamy
z radami na pieku jeli chodzi o dostp do informacji publicznej, to w tej sprawie stoimy za nimi murem.

mog, a czego nie. W obronie


rady osiedla wystpi te radny
Grzegorz Peczkis, ktry przypomnia wadzom o niechlubnym
spocie reklamowym za ktry
miasto zapacio, nie tysic, a 9
tys. zotych - Jeli mamy si tak
dokadnie rozlicza, to wstecz,
do korzenia - mwi oburzony.
Uchwa podjto wikszoci

gosw, a prezydent zobowizaa si, e sporzdzi kompendium wiedzy dla rad osiedli, by
wiedziay jak postpowa nie
amic przy tym prawa. Dyskusja radnych nad t uchwa
trwaa przeszo godzin, a kto
zapaci przedsibiorcy, ktry wykona usug prawie dwa
miesice temu, nie ustalono.

kdzierzyn-kole - Samorzd

Zwyky obywatel nic nie zaatwi


W Kdzierzynie na reakcj sub trzeba troch poczeka, chyba e jest si radnym. Przekonaa si o tym
niedawno Ewa Czubek, wiceprzewodniczca Rady Miasta, ktra mieszka w rdmieciu. Ktrego wieczora,
ju po godzinie 22 zadzwoni
do niej zdesperowany mieszkaniec ul. Bawatkw z informacj, e na klatce schodowej schroni si po burzy pies
z zerwan smycz. Lokator
obawia si, e przestraszone zwierz moe by agresywne. Zadzwoni najpierw
na stra miejsk, ale dyurujcy oficer oznajmi mu, e o
tej godzinie nie wyle ju patrolu. Zadzwonia wic radna,

przedstawia si i w imieniu
mieszkacw poprosia o interwencj. Ju chwil po tej
rozmowie uradowany mieszkaniec zadzwoni do mnie z
informacj, e jednak po psa
przyjechali mwi Czubek.
Niekonsekwencja urzdnika pokazuje, e jeli dzwoni
zwyky Kowalski, to nic nie
da si zrobi, ale kiedy interweniuje radna to uruchamia
si niezbdn procedur. W
tym konkretnym przypadku
stra miejska bya zobowizana do poinformowania o
zaistniaej sytuacji pracownika schroniska i oficer dyurny tak zrobi, ale po interwencji radnej My, zgodnie
z prawem nie moemy zabieZesp redakcyjny: Paulina Krupiska, Pawe
Strzelczyk, Anna Zganiacz, Leszek Iwulski, Magdalena
Kubina, Katarzyna Solarz, Dominika Zajc,
Radosaw Szabliski, Robert Hoszycki,
Skad: Bartomiej Mielnik, Agnieszka Subocz

Redakcja:
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,
Biura:
47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2
44-300 Wodzisaw, ul. Zamkowa 4,
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

W S P P R A C A

ra bezpaskich psw, powinien to zrobi odpowiednio


przeszkolony i wyposaony
pracownik schroniska tumaczy komendant stray
miejskiej, Grzegorz Grzesik,
ktry zapewni, e jego podwadny zosta upomniany. Z
podobn sytuacj miaa do
czynienia radna Katarzyna
Dysarz, ale w jej przypadku
problem dotyczy Zwizku
Miedzygminnego Czysty Region. Radna, ktra mieszka w jednorodzinnym domu
w Cisowej, robic generalne porzdki wyprodukowaa
wicej mieci ni zwykle, a te
nie zmieciy si do przeznaczonego na nie pojemnika.
Kobieta dokupia wic zgod-

Dzia grafiki i reklamy:


Kamila Wolny-Wilczok: 533 355 277
kamila.wolny@gazetainformator.pl

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664

Katarzyna Wgrzyk: 533 367 799


katarzyna.wegrzyk@gazetainformator.pl

Druk: PolskaPresse.Sp. z o. o.
Sosnowiec

Dominika Rudzka: 797 593 747


dominika.rudzka@gazetainformator.pl
Barbara Frydryk: 509 381 263
barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl
Marzena Ruczaj: 533 362 362
marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl

Fot. Urzd Miasta.

Jeli mieszkaniec Kdzierzyna-Kola myli, e dzwonic np. do Zwizku Midzygminnego Czysty Region,
lub do Stray Miejskiej uzyska natychmiastow pomoc, to jest w bdzie.

Nakad: 10 000 egz.


Wszystkie prawa autorskie do opracowa
graficznych i reklam zastrzeone.

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

Wiceprzewodniczca Rady Miasta Ewa Czubek (na zdj.) przedstawiaa si dyurnemu


stray miejskiej i z miejsca zaatwia spraw, z ktr nie mg przebi si mieszkaniec.
nie z regulaminem odpowiedni worek na mieci, napenia
go i zawiadomia Czysty Region, e takowy worek czeka
przed jej posesj na wywz.
mieci nie zostay jednak zabrane. Sytuacja powtrzya
si dwa razy, mimo e radna
w midzyczasie zawara stosown umow na wywz dodatkowych mieci. Przez 6
tygodni czekaam na zabranie
tego worka, mimo, e na osie-

dlu domw jednorodzinnych


wywz odbywa co dwa tygodnie. Potem zostawiam na
nim kartk z informacj, e
bardzo prosz o wywz poniewa mam zawart dodatkow umow mwi Katarzyna Dysarz. Przez cay ten czas
Dysarz nie zdradzia, e jest
radn, ale gdy po kolejnym
apelu do Czystego Regionu
mieci nadal rozkaday si
pod jej domem, niewytrzyma-

a i postraszya urzdnikw,
e spraw przedstawi na sesji
rady miasta gdy jest...radn.
Nietrudno odgadn jaki by
efekt mieci znikny w cigu dwch dni. Co ma zrobi
zwykly mieszkaniec? pytaj retorycznie radne. Zwyky
mieszkaniec nie moe nic,
no chyba, e bdzie blefowa
i przedstawi si urzdnikowi
jako...
ks

GazetaInformator.pl >>

Wiadomoci 3

9 wrzenia 2015, nr 17 (194)

Bitwa o Kole po raz ostatni?

Zakoczy si II etap eliminacji Oglnopolskich


Zawodw dla Policjantw
Dzielnicowych.
Asp. szt. Piotr Chodorski
z Komendy Powiatowej Policji w Kdzierzynie-Kolu zaj
drugie miejsce w eliminacjach
wojewdzkich do Oglnopolskich Zawodw dla Policjantw Dzielnicowych Dzielnicowy Roku. Razem z Piotrem
Chodorskim i Jarosawem
Bartczakiem z Gubczyc bdzie reprezentowa wojewdztwo w padziernikowym oglnopolskim finale zawodw w
Katowicach.
Eliminacje skaday si z
dwch konkurencji testu
wiedzy oraz symulacji przyjcia interesanta. W eliminacjach udzia wzio 22 dzielnicowych z wszystkich Komend
Powiatowych Policji z wojewdztwa opolskiego. Dyplo-

Tym razem dwudniowa impreza Dni Twierdzy przeniesie si


na Kozielskie Bonia przy ul. Skarbowej, czyli tam, gdzie zostaa
zorganizowana po raz pierwszy.

my oraz nagrody zwycizcom


wrczy Zastpca Komendanta Wojewdzkiego Policji w
Opolu insp. Jacek Tomczak
oraz Naczelnik Wydziau Prewencji KWP w Opolu m. insp.
Anna Wawrzczak-Gazda.
Zwycizc eliminacji zosta asp. Jarosaw Bartczak
z Komendy Powiatowej Policji w Gubczycach. Na drugim miejscu uplasowa si
asp. szt. Piotr Chodorski z
Komendy Powiatowej Policji
w Kdzierzynie-Kolu. Natomiast trzecie miejsce zaj st. sier. Marcin Pydych z
Komendy Miejskiej Policji w
Opolu. Pierwsza dwjka reprezentowa bdzie nasze
wojewdztwo na zawodach
oglnokrajowych, ktre odbd si 21-23 padziernika
w Katowicach.
k

kdzierzyn-kole - INWESTYCJE

Fot. Katarzyna Solarz

W padzierniku
otwarcie wiaduktu

Trwa kocowy etap


prac pod wiaduktem.
Najpniej w drugiej
poowie padziernika
bdzie mona tamtdy
przejecha zapewniaj
wadze miasta.

storycznej, ktre odtwarza


oddziay Krlewsko - Pruskiego Regimentu Von Lattorf i
Legii Polsko - Woskiej. onierze wystpuj w szczegowo odwzorowanych strojach
z epoki napoleoskiej. Wydarzenie jest bardzo widowiskowe - sycha huk armatnich
wystrzaw, pon drewniane
chaty, a kawaleria konna ciera si z oddziaami piechoty i
wrog artyleri w wygldajcej
bardzo realistycznie walce. Bitwa w obecnym wydaniu trwa
okoo godziny, oglda j wielotysiczny tum. W tym roku miastu koczy si umowa
na organizacj imprezy. - Po
raz ostatni musimy zorganizowa bitw i jest to zwiza-

ne z umow, ktra podpisana


zostaa kilka lat temu ze zobowizaniem, e w 2015 roku
zakoczy si ten cykl - powiedziaa nam prezydent, Sabina
Nowosielska. Miasto nie chce
definitywnie zrezygnowa z
organizowania kolejnych Dni
Twierdzy, ale moliwe, e w
przyszoci zmieni si ich forma, np. zaproponowana zostanie inna epoka. Nowosielska
odegnuje si od rozstrzygnicia decyzji teraz - Zobaczymy
jak w tym roku bdzie wyglda impreza, mamy Wydzia
Promocji Miasta i moe on zaproponuje nam jakie innowacyjne rozwizania. Pewne jest
tylko to, e w tym roku znw
wygraj wojska napoleoskie.

Fot. Starostwo Pow. w Kdzierzynie

Powiat
inwestuje w kolejne,
due remonty

Remont kozielskiej jednostki dotyczy.m.in. docieplenia cian styropianem.


wi Adam Lecybil, rzecznik starostwa. Zakres prac obejmuje
m.in. docieplenie cian styropianem i wen mineraln, wymian okien oraz modernizacj
instalacji centralnego ogrzewania i systemu ogrzewania wody. Roboty potrwaj do koca
wrzenia.

Nowe wyzwania
dla nowych dyrektorw.
Zarzd powiatu powoa
niedawno dwa nowe stanowiska dyrektorskie.
W poowie sierpnia Dorota Rak obja stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie, z kolei now szefow II Liceum Oglnoksztaccego im. Mikoaja Kopernika w Kdzierzynie-Kolu
zostaa Katarzyna Arciszewska-Stpie. Dorota Rak jest
nastpczyni wieloletniej dyrektor PCPR - Elbiety Czeczot, prac zacznie od wrzenia.
- Przez lata kierowaa Orodkiem Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, dziaajcym
w strukturze PCPR-u - mwi
Adam Lecybil, rzecznik starostwa. - Dziki temu doskonale
zna specyfik pracy w jednostce. Skoczya studia prawnicze
- dodaje. Z kolei Katarzyna Arciszewska - Stpie to dowiadczona nauczycielka z wieloletnim staem. - Jest pracowitym
pedagogiem, wietnie zna swoj szko. Przez lata bya liderem wielu projektw edukacyjnych, jak np. Moja maa
ojczyzna czy 7 cudw Kdzierzyna-Kola oraz projektw
midzynarodowych. Z kdzierzyskim oglniakiem zwizana od ponad 20 lat - przekonuje Lecybil. Sama Arciszewska
- Stpie tak mwi o swoim
powoaniu Gos ucznia w sy-

Fot. Starostwo Powiatowe w Kdzierzynie

cia pod wiaduktem zostanie


zakoczona te ostatnia cz
przebudowy ulicy Kozielskiej,
czyli rondo na skrzyowaniu z
ulicami Reja i Tartaczn.

IX Dni Twierdzy Kole odbd si 18 i 19 wrzenia.


Impreza zawsze przyciga tumy widzw.

kdzierzyn-kole - edukacja

kdzierzyn-kole - INWESTYCJE

Trwa modernizacja Komendy Powiatowej Stray


Poarnej w Kolu.
Powiat zapaci za remont
niecae 1,5 mln, z czego a 1
mln 300 tys. pozyskano z Narodowego Funduszu Ochrony
rodowiska. Termomodernizacje pozwalaj zaoszczdzi do
25 proc. kosztw ponoszonych
rocznie na ogrzewanie. To nie
pierwszy tak powany wakacyjny remont. Starostwo przeprowadzio te spor inwestycj w
Azotach, gdzie podobne roboty
odbyway si w Centrum Ksztacenia Praktycznego i Ustawicznego, a niebawem przeprowadzi
je take w Zespole Szk Specjalnych. - Remont w komendzie
dotyczy budynkw administracyjno-magazynowych przy ul.
Kraszewskiego oraz jednostki
ratowniczo-ganiczej przy ul.
Mostowej na os. Azoty - m-

katarzyna solarz

Huk dzia, zapach prochu,


ciekawe warsztaty, koncerty, jarmark rkodzielnictwa i
tace dworskie - wszystkie te
atrakcje czekaj na mionikw IX Dni Twierdzy. Inscenizacja Bitwy o Kole, bo to o
niej mowa, wesza ju do tradycji imprez w naszym miecie. Po raz pierwszy zostaa
zorganizowana 22 wrzenia
2007 roku na polu przy kozielskim Domu Kultury, potem wielokrotnie odbywaa si
na terenie kozielskiej strzelnicy. Upamitnia tragiczne wydarzenia z 1807 roku, kiedy
to na terenie Kola stary si
ze sob dwie wrogie armie:
pruska i napoleoska. Wwczas Prusacy pod dowdztwem pukownika Davida von
Neumanna bronili kozielskiej
twierdzy (dzi pozostay tylko jej szcztki, czyli Baszta
Montalamberta znajdujc
si w Kolu Porcie), a onierze Napoleona prbowali j
zdoby, co po wielomiesicznych starciach im si udao,
obracajc przy tym miasto w
perzyn. W inscenizacji bitwy
co roku bior udzia setki pasjonatw niezwykych dziejw
miast- twierdz z Polski, Czech
i Niemiec, a nasze miasto reprezentuje Kozielskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Hi-

w skrcie

Fot. Urzd Miasta w Kdzierzynie

Dzielnicowy roku

Wadze miasta obiecuj,


e ju za kilka tygodni zakoczy si dugo oczekiwany remont.
Przywrcenie do ruchu
przejazdu i przejcia dla pieszych pod wiaduktem planowane jest na pocztek, a w
ostatecznoci na drug poow padziernika powiedzia
nam wiceprezydent Artur Maruszczak, odpowiedzialny za
miejskie inwestycje. Wtedy
odbdzie si oficjalne otwarcie
caego odcinka ul. Kozielskiej.
Bdziemy si stara by termin ten maksymalnie skrci
- zapewnia Maruszczak. Same prace budowlane miay
zakoczy si ju pod koniec
wrzenia, teraz pozostay do
zaatwienia jeszcze formalne
pozwolenia na uytkowanie.
Wraz z zakoczeniem robt
i oddaniem do uytku przej-

region

kdzierzyn-kole Rozrywka

REGION - POLICJA

Starosta Magorzata Tudaj gratuluje nominacji


nowej dyrektor PCPR Dorocie Rak.
tuacji niu demograficznego
uwaam za bardzo wany, poniewa wspczesne pokolenie
bardzo szybko ewoluuje, i mwi to jako biolog, ich mzgi si
zmieniaj, maj inne potrzeby, czasami nauczyciele mog

nie usysze tego gosu. Nasi


uczniowie powinni by wspodpowiedzialni za wasne inicjatywy, to da du szans na
rozwj liceum.
k

Spon samochd
6 wrzenia na ulicy Kodnickiej
w Kdzierzynie-Kolu doszo do
gronego wypadku. Samochd
osobowy z niewyjanionych
dotd przyczyn zjecha z drogi,
wjecha do rowu i dachowa. Po
chwili samochd zacz pon.
Kierowca zdy wyj z pojazdu.
Zosta przewieziony do szpitala.
Stra poarna ugasia poar.
Jednak samochd spon doszcztnie.
Sukces Goszyc
Rozstrzygnito konkurs Pikna Wie Opolska 2015, ktry
podzielono na dwie kategorie Najpikniejsza wie i Najlepszy projekt odnowy wsi. W tej
drugiej kategorii wie Goszyce
(gmina Bierawa) zaja trzecie
miejsce.
mier w pomieniach
W nocy z 5 na 6 wrzenia przy
ulicy Klonowej w Kdzierzynie-Kolu doszo do tragicznego
poaru. W jednym z domw
jednorodzinnych wybuch poar. Prawie wszystkim udao si
opuci budynek. Podczas akcji
ganiczej straacy znaleli zwoki
mczyzny. Spraw zaja si tutejsza policja i prokuratura.
Wypadek w Kolu
W Kdzierzynie-Kolu, w okolicy
zjazdu do Dbowej doszo do
wypadku. Kierowca volkswagena
wjecha pod prd na rondo. Pniej zacz cofa, tak aby nie zderzy si z jadcymi z naprzeciwka
samochodami. Kierowca wjecha
do rowu i zbieg z miejsca zdarzenia. Postpowanie w tej sprawie
prowadzi Komenda Powiatowa
Policji w Kdzierzynie-Kolu.
Rozbuduj stadion
350 tys. z z Ministerstwa Sportu i Turystyki pozyskaa gmina
Kdzierzyn-Kole. Pozytywn
weryfikacj przeszed wniosek
pn. Rozbudowa infrastruktury lekkoatletycznej przy Zespole
Szk Miejskich nr 1 w Kdzierzynie-Kolu. Obligatoryjnie
inwestycja musiaa obejmowa
wykonanie: okrnej bieni minimum czterotorowej o dugoci
200 m, prostej bieni jako
przeduenia odcinka prostego
bieni okrnej o dugoci 80 lub
100 m, rzutni do pchnicia kul,
skoczni do skoku w dal, wyposaenia lekkoatletycznego.
Pocig
za pijanym kierowc
Policjanci z Kdzierzyna-Kola
zatrzymali 33-letniego mczyzn. Kierowa audi i nie zatrzyma si przed znakiem Stop.
Zajcie widzieli funkcjonariusze,
ktrzy od razu ruszyli za pojazdem. Pocig trwa kilka minut.
W kocu mczyzna zatrzyma
si i prbowa ucieka pieszo.
W kocu jednak udao si go
zatrzyma. Mczyzna mia w
organizmie 2,5 promila alkoholu.
Okazao si take, e by poszukiwany przez sd do odbycia kary
za popenione wczeniej wykroczenia.
Poegnanie lata
Raciborskie Centrum Kultury organizuje dwudniowe poegnanie
lata. W pitek o godz. 18.00 w
Parku Roth w Raciborzu bdzie
mona bawi si z Romami. Sobotni wieczr upynie natomiast
w lskich klimatach. W programie koncerty zespow Gipsy
Boys, Gang Marcela, Mariusz
Kalaga i Leszek Filec.

4 Edukacja

9 wrzenia 2015, nr 17 (194)

KDZIERZYN-KOLE EDUKACJA

KDZIERZYN-KOLE - SPORT

By jak widerski i Chadaa

PRZYWIELI ZOTO Z LOS ANGELES

KATARZYNA SOLARZ

Byli siatkarze Sebastian widerski i Micha Chadaa


(pierwsi z prawej) s opiekunami pionierskiej klasy
sportowej.
rytetem, poniewa z naszych
statystyk wynika, e modzie
nie chce wiczy, wydaje nam
si, e uda si przez to stworzy wietny klimat uzmysawiajcy, e sport jest mod,
to jest dla nas bardzo istotne
w aspekcie obecnej polityki
owiatowej. Poza tym wysportowana modzie to zdrowi
modzi ludzie - zaznacza wicestarosta, Jzef Gisman. Z kolei Ryszard Wicek, dyrektor
I Liceum Oglnoksztaccego
podkrela, e zarzdzana przez
niego szkoa jest placwk innowacyjn. - Nie boimy si
trudnych wyzwa i chcielibymy nabra nowych dowiadcze, czuj si te wyrniony,
e wybr pad na kozielskie liceum, ale to te dla nas zobowizanie, ktremu sprostamy
- mwi Wicek. W planach

lekcyjnych s 4 godziny treningu siowego w szkole oraz 6


godzin treningu siatkarskiego
w Publicznym Gimnazjum nr 1
w Kdzierzynie-Kolu. Oprcz
tego 3 treningi popoudniowe
nansowane przez ZAKS.
Powiat bdzie cile wsppracowa z klubem, tak, aby rozkad innych zaj dydaktycznych by w miar moliwoci
dostosowany do rozkadu zaj sportowych. Umoliwiony
zostanie udziau w zawodach
i obozach szkoleniowych,
zgodnie z kalendarzem imprez uzgodnionych pomidzy
stronami. Podopieczni bd
te mieli moliwo nauki j.
angielskiego i woskiego oraz
biologii w zakresie rozszerzonym. Powiat zapewni rwnie zakwaterowanie w Bursie
Szkolnej wraz z wyywieniem.

KDZIERZYN-KOLE - EDUKACJA

Awanse i wyrnienia
dla pedagogw

66 medali 29 zotych,
18 srebrnych i 19 brzowych zdobya w lipcu
polska reprezentacja na
XIV wiatowych Letnich
Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Los Angeles.
Olimpijskie zote medale zawisy te na szyjach
sportowcw z Kdzierzyna-Kola, ktrzy niedawno pochwalili si nimi przed sam
prezydent, Sabin Nowosielsk. Pywaczka - Elbieta Kasprzyk, dumnie zaprezentowaa dwa zote krki, a Adam
Sobiech, te pywak - dwa srebra. Z kolei pikarki - Andelina Rypa i Ewelina Bodynek
przywiozy ze sonecznej Kalifornii brz. - Powinnicie
kadej polskiej reprezentacji
pokaza, jak si zdobywa tyle
medali - skomentowaa partem Sabina Nowosielska.
Za to obecny na spotkaniu byy siatkarz Mostostalu Azoty
i reprezentant Polski w siatkwce - Marcin Prus, powiedzia - Zawsze chciaem pojecha na olimpiad, ale mi si
nie udao, a teraz jak o tym pomyl, to ezka si w oku krci.
Na kdzierzyskich zawodnikach ogromne wraenie zrobia te sama ceremonia otwarcia. 7 tys. zawodnikw ze 177
krajw i 63 tys. widzw wzio udzia w niepowtarzalnym
spektaklu. Polsk reprezentowao w 15 dyscyplinach 60 zawodnikw, z czego dziesitka
przyjechaa z Opolszczyzny. Nie liczylimy na medale, ale
tumaczyam zawodnikom, e
bez wzgldu na to, jakie miejsce zajm, to s ju na zawodach wiatowych - wspominaa Ewa Haambiec, opiekunka
opolskiej reprezentacji i prezeska regionalnego oddziau
Olimpiad Specjalnych Polska.
- Potem zamiast si cieszy,
cay czas pakaam - dodaa ze wzruszeniem. - Czuam
si z widowni, jak pynam
po medal - podzielia si wraeniami Elbieta Kasprzyk.

Nasi reprezentanci mieli te


okazj pozna sawnych aktorw - Colina Farrella i Arnolda Schwarzeneggera, a pywacy nawet powiczy sztafet ze
synnym multimedalist i rekordzist Michaelem Phelp-

sem. Zobaczyli rwnie Hollywood, a w nim synn Alej


Sawy i nie zmarnowali okazji,
eby wykpa si w Oceanie
Spokojnym.
KS
Fot. Urzd Miasta.

Fot. Starostwo Powiatowe.

W I Liceum Oglnoksztaccym w Kdzierzynie-Kolu


ruszya pionierska klasa siatkarska pod patronatem ZAKSY.

Zainteresowanie
now
klas byo tak due, e nabr
trwa zaledwie par tygodni.
Kilka dni temu strony - powiat i ZAKSA podpisay ocjalne porozumienie. Do klasy siatkarskiej przyjto 22
osoby, w tym 8 z Kdzierzyna-Kola, ale s te osoby z
Gogwka, Pyskowic, Gliwic,
Rybnika, widnicy, Raciborza, Lubrzy i Kluczborka. Bardzo si ciesz, e udao si
ten projekt zrealizowa - mwi Mirosaw Ptasiski, prezes
ZAKSY. - Mielimy mao czasu, a mimo to, rekrutacja zostaa przeprowadzona bardzo
sprawnie i sdz, e bdziemy tworzy doskona platform dla modziey, tak aby
poprzez klas sportow miaa szans zaistnie w klubie, a
jak wiemy siatkwka w kraju
jest na bardzo wysokim poziomie - podkreli. Inicjatorzy
klasy siatkarskiej uwaaj, e
wane jest, by modzie sigaa po dobre wzorce sportowe i
autorytety, a takimi mog si
dla nich sta byli siatkarze, a
teraz nauczyciele nowej klasy Micha Chadaa (Od 2008 by
trenerem grup kadetw i juniorw MMKS-u Kdzierzyn-Kole i nastpnie ZAKSY Kdzierzyn-Kole. W 2014 zosta
II trenerem seniorskiego zespou ZAKSY) i Sebastian widerski. - Wychowywanie przez
sport jest dla nas obecnie prio-

<< GazetaInformator.pl

Kdzierzyskim sportowcom osobicie gratulowaa


prezydent Sabina Nowosielska.
R E K L A M A

Z nowym rokiem szkolnym nowe wyzwania stoj


przed nauczycielami placwek owiatowych.
W siedzibie starostwa wadze powiatu uroczycie dzikoway za sub nauczycielom z
dugoletnim staem nauczania.
Wrczono akty mianowania dla
szeciu nauczycieli szk rednich, na nauczycieli dyplomowanych awansowano 10 pedagogw, przekazano rwnie
dwa akty dla dyrektorw placwek owiatowych. Mimo niu demogracznego szkoom
ponadgimnazjalnym, nadzorowanym przez wadze powiatu, udaje si przycign coraz
wiksz liczb uczniw. - To
efekt atrakcyjnej promocji placwek oraz nowych kierunkw
nauczania, ocenia Adam Lecybil, rzecznik starostwa. O taki
poziom, mimo wielu trudnoci
dbaj nauczyciele i dyrektorzy.
- Przez lata obserwuj sytuacj
w owiacie i trzeba powiedzie,
e dyrektor ma coraz trudniej,
kiedy to byy prace remontowe w trakcie wakacji, a teraz
do nich dosza jeszcze biurokracja, ktra tak zaatakowaa
owiat - zaznaczy wicestarosta Jzef Gisman. W fotelach
dyrektorskich zasid: Katarzy-

na Arciszewska-Stpie, ktra
pokieruje II Liceum Oglnoksztaccym w Kdzierzynie Kolu i Justyna Lubieniecka,
nowa szefowa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Z kolei
nowymi nauczycielami mianowanymi s odtd: Danuta Treffon z Zespu Szk nr 1, Rafa
Wala z Centrum Ksztacenia
Praktycznego i Ustawicznego,
Alina Bielak-Makuch z Zespu Szk Specjalnych, Robert
Warzecha z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, oraz Izabela Dombek z Zespu Szk
eglugi rdldowej. Akty dla
nauczycieli dyplomowanych
odebrali: Remigiusz Nawrot Zesp Szk Specjalnych. Anna
Lipniacka z Zespu Szk Specjalnych, Aneta Nawizowska z
Zespu Szk nr 1, Beata Kot
z Zespu Szk nr 3, Bernard
Baron z Zespu Szk Technicznych i Oglnoksztaccych
oraz Waldemar Wczasek, Elbieta arska, Tomasz Sitnik,
Arkadiusz Pietrzak, Micha
Domeredzki i Krzysztof Kaczmar z Zespou Szk eglugi
rdldowej. Z kolei adresat-

k wyrnienia i podzikowa
za wieloletni prac zostaa
Agnieszka Kossakowska - dyrektor Zespou Szk eglugi
rdldowej, ktra od 20 lat
pracuje w kozielskiej placwce,
a od trzech lat zasiada na stanowisku tamtejszego dyrektora. - Wszystkim bardzo dzikuj za
prac wykonan w poprzednim
roku szkolnym - mwia starosta Magorzata Tudaj i dodaa,
e powiat planuje ju kolejne
inwestycje w szkoach. W tym
roku zapowiada zwikszenie
nacisku na pomoc uczniom
najsabszym, majcym due
trudnoci z opanowaniem podstawy programowej. - Nauczyciele zwrc szczegln uwag
na umiejtnoci majce wpyw
na wyniki z egzaminw zawodowych oraz maturalnych, poo nacisk na jako nauczania, zmieni si te forma zaj
z wychowania zycznego, ktre maj by atrakcyjniejsze zapowiedziaa Aurelia Stpie,
dyrektor Powiatowego Zespou
Owiaty.
KS

Wyroby Hutnicze
konkurencyjne ceny
transport do klienta

Konstrukcje stalowe
wysoka jako

Panele soneczne
pomoc w dofinansowaniach

47-400 RACIBRZ
ul. PIASKOWA 11
tel. 32 415 96 65
www.majnusz.pl

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 17 /2015

GazetaInformator.pl 9 wrzenia 2015 nr 17 (194)

ryduowy gospodarka komunalna

Otwarcie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadw Komunalnych


Fot. Leszek Iwulski

Rydutowski PSZOK bdzie dostpny w dni robocze (oprcz wtorku) oraz sobot w rnych godzinach,
tak by mieszkacy mogli jak najdogodniej z niego korzysta.
leszek iwulski

1 wrzenia samorzdowcy zwykle odwiedzaj szkoy. Pasuj pierwszakw na


uczniw. Mwi o swoich planach na przyszo. Suchaj
akademii. Wraca do nich jak
fala pami o tamtym strasznym wrzeniu 1939r. W Rydutowach 1 wrzenia te tak
byo. Gdy jednak za plecami burmistrz Kornelii Newy
ucich gwar uczniowskich
rozmw, gdy znikny nerwowe umiechy rodzicw, ktrzy
po raz pierwszy wysali dzieci
do szk, subowy samochd
pojecha na Jesionow. Na
otwarcie PSZOK-u. Co to jest
PSZOK? Rozwinicie akronimu to Punkt Selektywnego
Zbierania Odpadw Komunalnych. To po prostu miejsce
na terenie gminy, w ktrym
mieszkacy mog pozostawi posegregowane odpady.
Budowa PSZOK-u wynika ze
zmian w ustawie o utrzymaniu czystoci i porzdku. Na
mocy nowych przepisw jest
to obowizek gminy. Dla Rydutw PSZOK jest niezwykle
wanym punktem na mapie
gminnej gospodarki komunalnej.
Burmistrz Kornelia Newy
powiedziaa nam: - Ta inwestycja porzdkuje gospodark odpadami komunalnymi.
Dzisiaj kady, kto ma zgromadzi odpady moe je przywie do PSZOK-u. Obiekt
bdzie dostpny dla mieszkacw codziennie oprcz

przypadku innych odpadw


firmy zajmujce si recyklingiem mog liczy na zyski z
przerbki odpadw. Odpady
zielone s w nieco innej sytuacji. W Rydutowach kwesti t rozwizano w pewnej
mierze nawizujc wspprac z firm Best Eko. Prezes
przedsibiorstwa Bernard
Jaskulski powiedzia nam:
- Rozmawiam na rnych
PSZOK ach i RIPOK-ach i
na ziele wszyscy narzekaj. Odpady te s tym bardziej
trudne w czasie takiej sytuacji pogodowej, jak mamy
obecnie. Wypowied prezesa jest odpowiedzi na gosy
mieszkacw, ktrzy uwaaj, e punkt zbirki odpadw
jest zlokalizowany za daleko
od centrum. Smrd, ktry
mgby unosi si znad gnijcej zieleni prawdopodobnie
mgby zatru ycie wielu Rydutowikw. Odpady zielone
bd przez Best - Eko przerabiane na kompost i trafi zarwno do instytucji, jak i firm
oraz prywatnych odbiorcw.
PSZOK zajmuje powierzchni 4 tys m2. Obszar
zajmowany przez obiekt w
pewnej mierze determinowany jest przez warunki postawione przez Narodowy
Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej,
bo ta instytucja poyczya na
preferencyjnych warunkach
90 proc. Zastpca burmistrz
Marcin Poomski wskazuje: - Narodowy Fundusz stawia wymg, e starajcy si

Zastpca Dyrektora ds. Technicznych Zakadu Gospodarki Komunalnej w Rydutowach


Marcin Ruda (na zdjciu) podkrela, e obiekt ma zapewniony stay monitoring.
wtorkw i niedzieli. Zastosowalimy ruchome godziny otwarcia. W niektre dni
punkt bdzie dostpny od
rana do popoudnia, w inne
od popoudnia do wieczora.
W ten sposb kady mieszkaniec bdzie mg znale
czas, by pozby si nagromadzonych odpadw. Myl, e
bdzie to olbrzymie uatwienie dla Rydutowikw. Kto,
kto kupi now kanap i chce
pozby si wielkich gabarytw, nie bdzie musia czeka
miesic na przyjazd firmy wywocej odpady. Bywaj sytu-

acje, w ktrych w cigu krtkiego czasu ilo niektrych


mieci dramatycznie ronie w
naszych domach. Tak jest np.
w przypadku duych imprez
rodzinnych. Jeli posegregujemy te mieci, rwnie moemy si ich pozby z naszych
mieszka szybciej. Po co czeka miesic? W PSZOKU bdziemy mogli skadowa rne mieci: m.in. gruz, wielkie
gabaryty, odpady zielone.
Myl, e zwaszcza w przypadku tych ostatnich PSZOK
jest bardzo dobrym rozwizaniem. Ziele oddajemy raz

w miesicu, a przecie w tak


pogod jak mamy obecnie w
Polsce zebrana trawa gnije.
Wytwarza silny, nieprzyjemny odr. Teraz Rydutowicy
maj okazj, by z ich obej
znikna ona wczeniej. Pozbycie si odpadw, ktre zalegaj w jakim miejscu naszych domostw bdzie teraz
atwiejsze i w konsekwencji
ograniczy take proceder nielegalnego wysypu mieci.
Ziele to pie jednej mioci. To wanie ten rodzaj
odpadw dla urzdnikw najwikszym przeklestwem. W

R E K L A M A

o poyczk zagwarantuje,
i PSZOK bdzie zajmowa
przynajmniej 3 tys. m2. - Poyczka ta jest w 40 proc. umarzalna. Inwestycja kosztowaa
ok. 1 mln 100 tys z.
Pooony na przedmieciach, nieopodal lasu, w
do sporym oddaleniu od ludzi obiekt posiada wewntrzny monitoring. Na co dzie
punkt zbirki segregowanych
mieci bdzie administrowany przez Zakad Gospodarki
Komunalnej. Na jego terenie bdzie ochrona pracujca
w systemie dwuzmianowym.
Na bezpieczestwo inwestycji
zwrci uwag Marcin Ruda
Zastpca Dyrektora ds. Technicznych Zakadu Gospodarki Komunalnej. Dyrektor powiedzia: - Ochrona bdzie
czuwa po poudniu i w nocy.
Za dnia nie jest ona potrzebna, bo przecie na miejscu
pracuj osoby tu zatrudnione. W ten sposb oszczdzamy, a jednoczenie mamy
gwarancj, tego e inwestycja
nie jest pozostawiona sama
sobie. Ponadto mamy stay
kontakt ze subami, ze stra miejsk. - Sam PSZOK
bdzie zatrudnia 2 osoby.
Jedna z nich bdzie odbiera i inwentaryzowa przywz mieci, druga natomiast
zadba o czysto inwestycji.
S ju pomysy, jak mona
rozwija dziaalno nowego obiektu. Moe na nim powsta np. szklarnia, w ktrej
hodowa si bdzie kwiaty na
miejskie potrzeby.

PLUSY BIZNESU

9 wrzenia 2015, nr 17 (194)

DLA

racibrz handel

racibrz - inwestycje

Zapraszamy do sklepu na Szewsk!

Centrum rekreacyjne nad Odr

Fot. Barbara Frydyk

Tu kupisz prezent dla dziecka i nie tylko.


Przy ulicy Szewskiej 3 w
Raciborzu, w miejscu gdzie
niegdy miecia si "Zota
Brama" znajduje si klimatyczny sklepik, ktry powsta
z myl o dzieciach i modziey. Szukasz odziey najlepszej
jakoci, prezentu na urodziny,
ubranka na chrzest czy roczek
? Koniecznie odwied sklep
przy Szewskiej. Ubrania polskich producentw.
- Duy wybr dla dziewczynek: bluzek tunik, legginsw, sukienek, spdnic,
sweterkw do rozmiaru 170
cm.
- Duy wybr dla chopcw:
bluzek, spodni dresowych,
jeansw, dresw do rozmiaru 170 cm
- Duzy wybr ubranek dla
niemowlt: pioszki, ppiochy, komplety, sukienki,
kombinezony na chodniejsze dni w rozmiarach od
56 cm
Posiadamy rwnie odzie
na specjalne okazje:
kolekcja szkolna,
- eleganckie sukienki,
- ubranka do chrztu (sukienki,
garniturki, pioszki),
- Urbanka na roczek (sukienki, garniturki).
Nasze przemylane, dobrze zaprojektowane i starannie uszyte ubranka dziecice
sprawdz si w kadej sytuacji. W staej ofercie przeceny

<< GazetaInformator.pl

RZGW jest zainteresowane umacnianiem


brzegw rzek, za miasto ich estetyk.
Plaa, place zabaw, scena a nawet tramwaj wodny wszystko to moe pojawi si
nad Odr, pomidzy mostem
zamkowym a kadk. Zielone wiato dla przedsiwzicia da zarzdca rzeki, RZGW
Gliwice. Sama idea nie jest
nowa, ju wiele lat temu odby si konkurs na zagospodarowanie brzegw. Wszystko
rozbio si o brak porozumienia z zarzdc rzeki oraz
o koszty. W kocu starania
stron s zbiene - RZGW jest
zainteresowany umacnianiem
brzegw rzek, za miasto - ich
estetyk.
Prezydent Lenk wsplnie

z przedstawicielem RZGW
Gliwice dali sobie miesic na
opracowanie koncepcji zagospodarowania nabrzea Odry wzdu parku zamkowego.
Chodzi o odcinek od mostu
zamkowego a za kadk, do
wysokoci luzy przy SMS.
Na co mona liczy? Prezydent Lenk ujawnia wstpnie, i chodzi o elementy infrastruktury wpisujce si
w miejsk polityk zagospodarowania bulwarw nadodrzaskich. S ju przysta
i cieki rowerowe, a maj
szans powsta plaa, place
zabaw, scena. Niewykluczone
jest uruchomienie tramwaju

wodnego kursujcego na kilkusetmetrowym odcinku pomidzy mostami oraz inny rodzaj maej eglugi.
- Takie dziaania i korzystanie z rzeki wpisuj si w
oczekiwania naszych mieszkacw - podsumowuje prezydent. Wszystko musi jednak zaakceptowa zarzdca
rzeki czyli Regionalny Zarzd Gospodarki Wodnej.
Warunkiem niezbdnym jest
te wsppraca z podmiotami
prywatnymi gotowymi podj
si okrelonych przedsiwzi
oraz raciborskim WOPR-em.
ps

wodzisaw lski - komunikacja

Prezenty, ubranka, akcesoria


- wszystko dla dzieci w sklepie przy ulicy Szewskiej 3/8.
na wybrane kolekcje do 30 %.
Godne polecenia jest rwnie
obuwie profilaktyczne PROFILEK, ktre take posiadamy w sprzeday. Obuwie zostao zaprojektowane z myl
o zdrowiu dzieci. Buty posiadaj profilowan wkadk,
ktra zapobiega powstawaniu
paskostopia. Wysoka cholewka utrzymuje nog w prawidowej pozycji, a mikka i
elastyczna podeszwa amortyzuje szkodliwe dla staww

R E K L A M A

PRODUCENT OGRODZE BETONOWYCH

Dzimierz, ul. Rzuchowska 37 a


tel. 32 42 78 292
kom. 604 251 289, 608 469 112
www.alpa.rybnik.pl
e-mail: biuro@alpa.rybnik.pl

wstrzsy i drgania. Serdecznie zapraszamy!


Ewa asocha-Gardawska
ul. Szewska 3/8
47-400 Racibrz
Czynne:
pn - pt: 9.30 - 17.00
sb: 9.30 - 13.00
Artyku sponsorowany

Obniono abonamenty parkingowe

Miasto obniyo abonamenty na parkingu


przy ul. Waowej oraz przy ul. Arendarskiej.
W zwizku z now organizacj ruchu w Strefie Patnego
Parkowania (SPP) na terenie
Starego Miasta, dla mieszkacw podstrefy A oraz przedsibiorcw
prowadzcych
dziaalno gospodarcz w
podstrefie A zostay wprowadzone obnione abonamenty
miesiczne na miejskich parkingach buforowych wok
strefy na parkingu przy ul.
Waowej oraz przy ul. Aren-

darskiej. Celem abonamentw jest zapewnienie moliwoci parkowania poza SPP dla
mieszkacw Strefy i przedsibiorcw, w celu zapewnienia maksymalnej dostpnoci
miejsc dla klientw sklepw i
placwek usugowych na terenie Starego Miasta.
Wysoko miesicznego
abonamentu dla mieszkacw i przedsibiorcw wynosi
20 z. Abonament obowizuje

na oba parkingi miejskie. Abonamenty mona naby bezporednio w punktach poboru


opat na ww. parkingach od
dnia 3 wrzenia, a uprawnienie weryfikowane jest w oparciu o kryteria analogiczne do
zawartych w 19 uchway o
opatach w Strefie Patnego
Parkowania w Wodzisawiu
lskim.
l

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU

9 wrzenia 2015, nr 17 (194)

DLA

R E K L A M A

serwis notebookw, obsuga firm


materiay eksploatacyjne
kasy fiskalne, wagi, metkownice
terminale patnicze
oprogramowanie dla firm

KUPUJC

KAS FISKALN
3 MIESICE

REKL AMY *)

GRATIS!
Pierwsza kasa skalna na polskim rynku
z panelem dotykowym

Korzyci z komputeryzacji rmy

alnych
k
s
fi
s
a
k
r

b
y
w
Najwikszy a rynku!
n
autoryzowany partner:

Zapytaj o
PROMOCJE na

Program Small Business, oferowany przez rm SOFT-ib, stworzony zosta


z myl o penej obsudze placwki handlowej. Posiada wszystkie niezbdne
moduy: obrt dokumentami, gospodark magazynow, ksigowo oraz
kadry-pace. W ofercie rwnie oprogramowanie do obsugi placwek
gastronomicznych.

terminale
patnicze

Prcz podstawowych funkcji uytkownik w programie moe znale rwnie


tak wyspecjalizowane narzdzia jak: tworzenie zamwie na podstawie rotacji
i zapasw towarw, wczytywanie faktur zakupu i cennikw z hurtowni, analizy
obrotu, zysku i mary. W istotny sposb pomagaj one w codziennej pracy.
Najwikszym atutem programu jest wsppraca ze wszystkimi
dostpnymi modelami kas i drukarek skalnych, wag, skanerw
i inwentaryzatorw oraz, co rwnie wane, umoliwia wszechstronne
wykorzystanie tych - stosunkowo drogich przecie - urzdze

Terminale patnicze
Najlepsza oferta na rynku*)

Korzyci z komputeryzacji placwki:


Przejcie na system kodw kreskowych
atwy dostp do informacji
Przyjcie dostawy i szybkie umarowienie towarw
Wydruk etykiet na pki oraz zaprogramowanie kas skalnych
Przyspieszenie sprzeday i zmniejszenie iloci bdw
Zastosowanie wag metkujcych
Wielokrotne przyspieszenie inwentaryzacji
Kontrola pracownikw
Tworzenie zamwie
Posugiwanie si elektroniczn ofert dostawcy
Natychmiastowa analiza wynikw
Rozliczenie kontrahentw
Stany kas gotwkowych i kont bankowych
Stan rmy, ksigowo, kadry-pace
autoryzowany partner:

autoryzowany partner:

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

Odczytaj kod QR

*) Oszczegy pytaj handlowcw

Racibrz, ul. Klasztorna 12, tel. 32 415 98 18


Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47
www.softib.pl biuro@softib.pl

PLUSY BIZNESU

9 wrzenia 2015, nr 17 (194)

DLA

<< GazetaInformator.pl

wodzisaw lski gospodarka komunalna

Czyby koniec sagi o sortowni mieci?


leszek iwulski

Losy
wodzisawskiej
sortowni mieci przy ul.
Marklowickiej przypominaj tytu jednego z bardziej
znanych filmw familijnych
z lat 80. Niekoczca si
opowie. Instalacj otwarto w lipcu 2011r. hucznie, z
pomp. Miao to by miejsce, dziki ktremu miasto
zyskaoby podwjnie ekologicznie i finansowo. W
midzyczasie jednak przez
parlament przetoczya si
rewolucja mieciowa i
pozbawia samorzdy mo-

liwoci korzystania z tego


typu inwestycji. Instalacja
wic stoi od nie przymierzajc 4 lat i niszczeje. Problem polega rwnie (a moe przede wszystkim) na
tym, e miasto nie budowao sortowni za wasne pienidze, ale dziki dotacji
unijnej w wysokoci prawie
miliona zotych. Magistrat
rozliczajc te rodki nie
bdzie mg wykaza tzw.
efektu ekologicznego, ktry
zakada, e w cigu 5 lat zostan osignite odpowiednie wskaniki funkcjonowania sortowni. Prezydent

Fot. Leszek Iwulski

Znalaz si chtny na zakup linii sortowniczej. Zapaci za ni 1,7 mln z.

Sortownia jest przedmiotem problemw dla


wodzisawskiego ratusza od dobrych kliku lat.

jednak nie zamierza zwraca dotacji, bo w jego opinii, miasto nie byo w stanie
przewidzie, e posowie tak
drastycznie zmieni prawo.
Powouje si na przykad
innych samorzdw, ktre
zostay z podobnym problemem. Na ostatniej sesji
prezydent poinformowa
radnych, e zawiadomi ju
marszaka wojewdztwa, e
Wodzisaw nie zapaci kwoty, ktr miasto pozyskao
na zakup dotacji. W przypadku wystpienia sporu szef magistratu zamierza wej na drog sdow.

Miasto zdecydowao si z
uwagi na te komplikacje (i
dlatego, by sortownia nie
podlegaa dalszej degradacji) na sprzeda nieruchomoci wraz z lini sortownicz. Pod motek wdrowaa
ona dwukrotnie, ale stawiane przez ratusz wymagania
finansowe (kwota ponad 3,3
mln z) nie znalazy uznania
w oczach potencjalnych inwestorw. Dopiero ostatnia prba sprzeday za sum nieco ponad 1,7 mln z
zakoczya si sukcesem,
wpacona zostaa nawet zaliczka.

ledwie kilka miesicy temu w


Kornowacu. Jednak zdaniem
autorw projektu jest on za niski i pokazuje tylko niewielk
cz caego krajobrazu. Ciekawo budzi rwnie budowa
kompleksu cianek wspinaczkowych do bulderingu nad Odr. cianki takie nie wymagaj
adnej obsugi i specjalistycznego nadzoru. Zaproponowano, aby cianka powstaa przy
przystani kajakowej. Mionicy czworonogw na pewno
cieszyliby si z budowy skweru dla psw. Skwer miaby
powsta na skrzyowaniu ulic

Warszawskiej i Matejki lub w


parku przy ulicy Kolejowej.
Zgoszone projekty bd
teraz weryfikowane przez zesp powoany na podstawie
regulaminu. Pomysodawcy
projektw mog dokona w
nich tylko jednej poprawki.
Wkrtce na stronie internetowej Urzdu Miasta w Raciborzu ruszy gosowanie. Mieszkacy sami zdecyduj o tym,
ktre projekty miayby zosta
zrealizowane. Wyniki gosowania poznamy w grudniu.

racibrz - inwestycje

44 projekty z budetu obywatelskiego

Zakoczy si nabr projektw do budetu obywatelskiego w Raciborzu.


44 projekty zostay zgoszone do realizacji w ramach
budetu obywatelskiego. Nabr zakoczy si 31 sierpnia. Kady zgoszony projekt
bdzie teraz weryfikowany.
O wyborze najlepszych zadecyduj mieszkacy w drodze gosowania. Prezydent
Raciborza Mirosaw Lenk
przeznaczy na realizacj wybranych projektw 1,5 mln
zotych w budecie miasta na
2016 rok.
Propozycje
mieszkacw dotycz rnych dziedzin ycia. rodki z miejskieR E K L A M A

go budetu raciborzanie chc


przeznaczy midzy innymi
na budow wiey widokowej
na wzgrzu Lipki w Brzeziu
(najwyszym punkcie Raciborza), promocj sportu wrd
mieszkacw miasta oraz
okolicznych miejscowoci,
dofinansowanie do biletw
wstpu na sztuki wystawiane na Zamku Piastowskim,
pokazy i szkolenia z zakresu
pierwszej pomocy przedmedycznej, rozbudow siedziby
Ochotniczej Stray Poarnej
w Sudole, organizacj gimnastyki dla seniorw, budow

bezobsugowego kompleksu
wspinaczkowego nad Odr,
budow toru rowerowego,
budow lotniska modelarskiego, budow kadki rowerowej przy ulicy Reymonta,
zakup automatw biletowych
dla komunikacji miejskiej,
zagospodarowanie
terenu
parku przy ulicy Dolnej, modernizacj budynku szkoy w
Sudole, budow skweru dla
psw, budow kcika rekreacyjnego w Markowicach,
budow siowni pod chmurk
przy Szkole Podstawowej nr
18, utworzenie szlaku senso-

rycznego przy ulicy Ksicej


oraz na budow placu zabaw
przy ulicy Bosackiej.
Mieszkacom miasta do
gustu przypado kilka propozycji. Jedn z ciekawszych jest
bez wtpienia budowa wiey
widokowej. Miaaby by wykonana ze stali lub z drewna. Podest miaby mie powierzchni
nawet 12 metrw kwadratowych. Po wejciu na wie spacerowicze mogliby podziwia
nie tylko cay Racibrz, ale take Beskidy, Zlate Hory w Sudetach, Gr w. Anny. Podobny
punkt widokowy powsta za-

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU

9 wrzenia 2015, nr 17 (194)

DLA

racibrz gospodarka

Mleko si rozlao
leszek iwulski

Czas czsto weryfikuje


pomysy, dziaania, decyzje.
Niestety bardzo czsto weryfikuje negatywnie. W Sali Obrad w budynku Urzdu Miasta zorganizowano
2 wrzenia spotkanie dotyczce przyszoci, albo raczej przeszoci raciborskiej
mleczarni. Na dyskusj w tej
sprawie zaprosi radny Piotr
Klima, a obrady oprcz niego prowadzia radna Zuzanna Tomaszewska oraz radny
Leon Fioka. Mimo rozesanych licznie zaprosze, frekwencja nie powalaa na
kolana. Obecni byli prezes
spdzielni, czonkowie rady nadzorczej, prezes spdzielni w Gubczycach, pose Prawa i Sprawiedliwoci
Czesaw Sobierajski, radna
powiatowa Katarzyna Dutkiewicz, penomocnik PiS
w Raciborzu Jzef Gadzicki, dwch czonkw stowarzyszenia Dobro Ojczyzny.
Radny Klima otwierajc posiedzenie wskaza, e jego
celem nie jest przedstawianie pomysw na ratowanie
zakadu, podarowanie adunku zudnej nadziei. Celem rozmw ma by raczej
refleksja nad tym co si stao, co mona byo zrobi lepiej. Czy sytuacji mona byo
unikn? Kto zawid?
Jako pierwsza zabraa
gos bya prezes mleczarni
R E K L A M A

Wanda Swierczyna. Poprosia o powstanie z miejsc.


By to hod dla pierwszego
prezesa mleczarni Czesawa Wali, ktry zmar kilka
dni temu. Prezes w emocjonalnym tonie opowiedziaa
o zakadzie o jego historii i tradycjach. Raciborski
zakad by najwikszy w tej
czci kraju. Swierczyna
wskazaa, e kierujc pracami mleczarni bya zdecydowanie przeciwna sprzeday
mleczarni Zottowi. Zakad
nie by w dramatycznej kondycji finansowej. Owszem,
mia dugi, ale jak na potencja mleczarni byy niewielkie (4 miliony kredytu
inwestycyjnego w stosunku
do 55 milionw przychodu
rocznego). Prezes stwierdzia, e dziaania Zott byy wrogim przejciem. Od
pocztku niemiecka firma zamierzaa zlikwidowa
przedsibiorstwo. Swierczyna opowiadaa rwnie o
majtku przedsibiorstwa.
Do jej sw odnis si jeden
z czonkw rady nadzorczej
spdzielni prezes Rolniczej
Spdzielni Produkcyjnej w
Krzyanowicach Rafa Lopocz, ktry stwierdzi, e
prezes le prowadzia firm, doprowadzia do przeinwestowania, nadmiernego
wzrostu zatrudnienia. Wypomnia rwnie ostatnie
dni prezesury Swierczyny, w
trakcie ktrych przyja pro-

Fot. Leszek Iwulski

Zdaniem byej prezes najwikszy wpyw na pogorszenie si kondycji mleczarni miao zwolnienie ludzi, ktrzy znaczyli dla niej najwicej.

Bya prezes mleczarni Wanda Swierczyna (na zdj.)


jest zdania, e w Raciborzu nie ma ju miejsca
dla tej brany przemysu spoywczego.
pozycj pracy w Warszawie.
Uzna, e w ten sposb prezes opucia firm w najtrudniejszym momencie. Prezes
ripostowaa, e jej dziaania
nie mogy by skuteczne, poniewa zbyt mocno Zott zbyt
gboko zarzuci sieci. Bya
szefowa mleczarni mwia
o tym, e sami spdzielcy
podejmowali dziaania, ktre pniej zawayy o losach
zakadu. W jej opinii dzia-

aniami, ktre najmocniej


odbiy si na kondycji mleczarni byo zwolnienie ludzi, ktrzy znaczyli dla niego
najwicej gwnego technologa i gwnego mechanika. Prezes wyrazia al, e
wwczas pracownicy w jaki
sposb nie zaprotestowali.
Lopocz zapyta, czy nie jest
prawd, e on sam proponowa, aby pracownicy zostali
udziaowcami spdzielni i

w ten sposb mieli wpyw na


losy zakadu. Brak tego dziaania w przyszoci zaprocentowa brakiem moliwoci oporu przeciw sprzeday
mleczarni. Prezes spdzielni produkcyjnej powiedzia
rwnie, e gdyby mia dzisiejsz wiedz to nie zgodziby si na sprzeda mleczarni, ale dysponujc wczesn
wiedz nie mg czyni inaczej. Zauway rwnie, e
brak mu byo kontaktu ze
strony samorzdu. Zapytany jednak, czy jako czonek
spdzielni w ogle szuka
tego kontaktu powiedzia Nie.
Gos zabrali rwnie
przedstawiciele Prawa i
Sprawiedliwoci. Czesaw
Sobierajski mwi o tym, e
zabrako wsparcia ze strony
samorzdu, a sytuacja mleczarni jest tylko jednym z
przykadw le prowadzonej polityki pastwa. Wedug niego tym, co mogoby
uratowa polsk gospodark
jest proces reindustrializacji. Jego stanowisko popar
Jzef Gadzicki, ktry wskaza take, e Polska stracia
bardzo wiele na wejciu do
Unii Europejskiej, poniewa
dzisiaj nie moe skutecznie
broni swojego przemysu.
Konkluzja spotkania bya niestety smutna. Wszyscy
zgadzaj si co do tego, e w
starej mleczarni produktw
mlecznych ju raczej si nie

bdzie produkowa. Wedug


byej prezes (ale rwnie
czonkw rady nadzorczej)
sama instalacja produkcji
twarogu, ktra zostaa w Raciborzu to zbyt mao, by mc
wkroczy na rynek. Chodzi
nie tylko o brak inwestorw
(s zainteresowani produkcj mleczn w Raciborzu),
ale przede wszystkim z uwagi na brak surowca.
Na sali obecnych byo
kilku pracownikw upadajcego przedsibiorstwa. By
moe wanie oni mogliby
mie najwicej do powiedzenia, ale siedzieli w milczeniu
przysuchujc si przelatujcym w powietrzu oskareniom o odpowiedzialno
za dzisiejszy, tragiczny los
zakadu. Przyszli z nadziej, e usysz moe o jakiej
lepszej przyszoci dla zakadu, jakiej szansie, jakim
potencjalnym inwestorze.
Wiadomo. Nadzieja umiera
ostatnia. Oddali temu miejscu kilka, kilkanacie lat
swojego ycia. W jednej z
ostatnich aw usiada moda
dziewczyna. Gdy posiedzenie si koczyo spytaem
j czy spotkanie przynioso
jej jak satysfakcj. Rzucia krtko: -gdzie oni wszyscy byli, jak to si zaczynao.
Dlaczego teraz to ich interesuje? Dziewczyna to crka
jednego z pracownikw. Jej
ojciec pracowa w mleczarni
25 lat

10 PLUSY BIZNESU

9 wrzenia 2015, nr 17 (194)

DLA

R E K L A M A

EWEL-LUX
ukasz Klein

tel. 697-841-165
ewelluxraciborz@o2.pl
ewelluxraciborz.pl.tl

Kompleksowe usugi stolarskie


Meble na wymiar
Schody

EWEL-LUX
ukasz Klein

Kompleksowe usugi stolarskie


Meble na wymiar
Schody

tel. 697-841-165
ewelluxraciborz@o2.pl
ewelluxraciborz.pl.tl

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

Zoty rodek

9
wrzenia
2015,
17 (194)
9 wrzenia
2015,
nr 17nr
(194)

Wiadomoci
11
Rynek pracy 11

Rynek
pracy
RACIBRZ PRACA

Komu grozi bezrobocie?


Urszula Lebek, kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Raciborzu o sytuacji na rynku pracy.
PAULINA KRUPISKA

Pracodawcy coraz chtniej zatrudniaj osoby z wyksztaceniem zawodowym.


Poszukiwani s budowlacy,
stolarze, krawcowe, kucharze, cukiernicy oraz mechanicy samochodowi. Jak wynika z danych Powiatowego
Urzdu Pracy w Raciborzu,
problemy ze znalezieniem
pracy maj przede wszystkim
osoby, ktre ukoczyy studia na kierunkach: pedagogika, socjologia, administracja
oraz zarzdzanie i marketing.

Wedug danych szacunkowych z kocem sierpnia 2015 roku


w Powiatowym Urzdzie Pracy w Raciborzu zarejestrowanych byo 2528 osb.
W poszczeglnych gminach sytuacja przedstawia si nastpujco:
Racibrz - 1351
Kornowac - 106
Krzanowice - 113

Krzyanowice - 232
Kunia Raciborska - 308
Ndza - 164

Pietrowice Wielkie - 137


Rudnik - 117

Fot. Paulina Krupiska

Jaka jest w chwili obecnej stopa bezrobocia w


powiecie raciborskim?
Czy w porwnaniu z latami poprzednimi sytuacja
si poprawia?
Urszula Lebek: Stopa
bezrobocia w powiecie raciborskim na dzie 31 lipca
wynosi 7 %. W porwnaniu
z poprzednimi latami sytuacja ulega poprawie, gdy
rok temu w tym samym czasie stopa bezrobocia wynosia 7,7 %, a dwa lata wczeniej
8,9 %.
W okresie wakacyjnym
z pewnoci zmniejszya si ilo osb bezrobotnych. Czy Powiatowy
Urzd Pracy w jaki specjalny sposb przygotowuje si na przyjcie
tych osb?
Jak co roku od miesica marca do wrzenia liczba
bezrobotnych si zmniejsza.
Od padziernika liczba zarejestrowanych bezrobotnych
wzrasta. Jest to naturalny
trend zwizany z prac sezonow oraz wyjazdami za
granic.
Jakimi
narzdziami
Urzd dysponuje w zakresie aktywizacji osb
bezrobotnych? W jaki
sposb pozyskiwane s
oferty pracy?
W zakresie aktywizacji
Powiatowy Urzd Pracy w
Raciborzu zawodowej dysponuje narzdziami zdeniowanymi w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy, a s to: stae,
szkolenia, dotacje na rozpoczcie dziaalnoci gospodarczej, bony szkoleniowe, bony
staowe, bony na zasiedlenie
oraz bony zatrudnieniowe.
Ponadto oferujemy refunda-

Raciborski Urzd Pracy walczy z bezrobociem na rne sposoby.


Wsppracuje z rnymi instytucjami, szkoami. Dysponuje spor iloci form aktywizacji zawodowej.
cj kosztw studiw podyplomowych, donansowanie
wynagrodze dla osb powyej 50 roku ycia. Organizacja form wsparcia pozwala
wyposay osoby bezrobotne w kwalikacje zawodowe,
ktre pozwol na podjcie
zatrudnienia. Oferty pracy
pozyskiwane s poprzez osobiste, telefoniczne kontakty
z pracodawcami, jak rwnie
poprzez organizacj konferencji dla pracodawcw, Powiatowych Targw Pracy,
Edukacji i Przedsibiorczoci, comiesicznych Jarmarkw Ofert Pracy. Kolejnym
narzdziem w pozyskiwaniu ofert pracy jest System
Pozyskiwania Ofert Pracy
SPOP. Powiatowy Urzd
Pracy w Raciborzu majc na
uwadze potrzeb wsppracy z pracodawcami z terenu
dziaania tutejszego urzdu w zakresie pozyskiwania
ofert pracy uruchomi Sys-

tem Pozyskiwania Ofert Pracy. Usuga jest bezpatna i ma


na celu skrcenie czasu skadania ofert oraz oczekiwania
na skierowanie do pracy odpowiedniego kandydata.
Kto najczciej zostaje
bezrobotny? Jakie zawody s na to najbardziej
na to naraone?
Najczciej osobami bezrobotnymi zostaj osoby bez
kwalikacji
zawodowych
oraz wyksztacenia zawodowego, jak rwnie matki po
urodzeniu dziecka. Kierunki
studiw po ukoczeniu, ktrych absolwenci pozostaj
nieaktywni zawodowo to socjologia, pedagogika, administracja, zarzdzanie i marketing.
Jakich
pracownikw
szuka si obecnie najczciej? W jaki zawd
opaca si inwestowa,

tak aby po zakoczeniu


edukacji znale zatrudnienie?
Z pewnoci to szkoy
zawodowe gwarantuj ciekaw zawodow przyszo
i prac. Wybr szkoy zawodowej cieszy przedsibiorcw, poniewa brakuje fachowcw z praktycznymi
umiejtnociami. Analizujc
ilo zgoszonych ofert pracy najwicej propozycji moemy skierowa do osb posiadajcych wyksztacenie
zasadnicze zawodowe. Pracodawcy najczciej zgaszaj oferty w zawodach takich
jak: pomocniczy robotnik budowlany, kierowca samochodu ciarowego, sprzedawca,
magazynier, stolarz, stolarz
meblowy, elektryk, spawacz,
lusarz, frezer, tokarz w metalu, mechanik samochodw
osobowych, szwaczka, krawiec, malarz, ciela, dekarz,
hydraulik, monter instala-

cji i urzdze sanitarnych,


kucharz, cukiernik, fryzjer,
murarz, brukarz, monter

W 2014 roku
na zaoenie
wasnej dziaalnoci gospodarczej
zdecydowao si

100 osb

zarejestrowanych
w Powiatowym
Urzdzie Pracy
w Raciborzu
ocieple budynkw, monter skadacz okien, operator
obrabiarek sterowanych numerycznie. Podsumowujc,

na pewno warto inwestowa


i ksztaci si w brany budowlanej, gastronomicznej,
spawalniczej, metalurgicznej, spoywczo-handlowej,
elektrycznej, usugowej oraz
produkcyjnej. Osoby majce
wyksztacenie oraz dowiadczenie w tych branach nie
powinny mie problemu ze
znalezieniem pracy.
Czy Urzd wsppracuje z innymi jednostkami,
szkoami, urzdami, po
to aby zapobiega bezrobociu? Na czym ta wsppraca polega?
Tutejszy Urzd wsppracuje z takimi Urzdami
i Instytucjami jak Orodki
Pomocy Spoecznej w doborze form pomocy, Zakadem
Ubezpiecze Spoecznych i
Urzdem Skarbowym (w zakresie udzielania informacji
nt. zaoenia wasnej dziaalnoci gospodarczej). Wsppracujemy rwnie ze szkoami w zakresie tworzenia
nowych kierunkw ksztacenia, innymi ociennymi
urzdami pracy w zakresie
upowszechniania ofert pracy, oraz z rmami prywatnymi w zakresie partnerstwa i
sieci informacji dotyczcych
realizowanych projektw aktywizacji zawodowej.
Dotuj Pastwo rwnie
inicjatywy mieszkacw,
ktrzy chc zaoy wasn dziaalno gospodarcz. Co trzeba zrobi
aby pozyska donansowanie i czy mieszkacy
powiatu raciborskiego
czsto korzystaj z takiej
moliwoci?
Mieszkacy
powiatu,
zarejestrowani jako osoby bezrobotne, ktrzy chc
rozpocz dziaalno gospodarcz mog ubiega si
o przyznanie donansowania (jednorazowych rodkw na podjcie dziaalnoci
gospodarczej) w wysokoci
do 6krotnoci przecitnego wynagrodzenia. W pierwszej kolejnoci naley zoy
wniosek o donansowanie
wzr wniosku i regulamin znajduj si na naszej
stronie internetowej www.
pup-raciborz.pl w zakadce
dokumenty do pobrania. W
roku 2014 z tej formy pomocy skorzystao 100 osb bezrobotnych zarejestrowanych
w tutejszym urzdzie pracy.

12
12 Rynek
Wiadomoci
pracy

Zoty rodek

9 wrzenia
2015,
nr 17
(194)
9 wrzenia
2015,
nr 17
(194)

<< GazetaInformator.pl

REGION PRACA

Opiekunka/Opiekun Osb Starszych w Niemczech zawd z przyszoci!


Jeli szukasz pracy w solidnej agencji zatrudnienia, zgo si do Interkadry.
Pracujesz jako Opiekunka osb starszych, a
moe interesuje Ci ta
praca, jednak przeszkod
jest brak wystarczajcego
dowiadczenia i rozeznania na rynku ofert pracy
w opiece? Zgo si do Interkadry! Nasi eksperci do
spraw rekrutacji doradz
Ci jakie kroki podj by
zdoby odpowiednie kwalifikacje i otrzyma prac
w solidnej agencji zatrudnienia.
Trudny i wymagajcy
rynek pracy w Polsce wymusza na kandydatach poszukiwania pracy w zawodach, ktre zaczynaj si
rozwija. Usugi opiekucze s niewtpliwie bran przyszociow. Europa
si starzeje, seniorzy staj
si niesamodzielni. Zawd
Opiekuna/ Opiekunki osoby starszej w domu prywatnym staje si jednym
z najbardziej podanych
profesji na rynku.
Gdzie zdoby odpowiednie kwalifikacje?
Zawd Opiekuna, obok
takich cech jak cierpliwo i yczliwo wobec
osb starszych i niepenosprawnych, wymaga take
merytorycznego przygotowania. Opieka nad czonkami rodziny jest bardzo
cennym dowiadczeniem,
R E K L A M A

ale moe okaza si niewystarczajca. W odpowiedzi


na rosnce zapotrzebowanie rynku pracy, w ofercie
szk medycznych i policealnych znale mona
wiele kierunkw, ktre
przygotowuj do pracy z
osobami starszymi: Opiekun Osoby Starszej, Opiekun Medyczny, Opiekunka rodowiskowa czy te
Asystent Osoby Niepenosprawnej. Szkolenia s
prowadzone zarwno w
trybie dziennym jak i zaocznym. Do osb, ktre
w krtszym czasie chc
si doszkoli skierowana
jest oferta przypieszonego kursu kwalifikacyjnego. Osoby zarejestrowane
w Powiatowych Urzdach
Pracy mog zwrci si do
porednika z zapytaniem
o moliwo uczestnictwa
w kursie organizowanym
przez Urzd. Wana jest
przede wszystkich umiejtno praktycznego wykorzystania wiedzy. Zanim
wybierzemy placwk, w
ktrej rozpoczniemy nauk, sprawdmy czy dysponuje ona odpowiednim
sprztem i wyposaeniem
do wicze praktycznych.
Warto zorientowa si czy
szkoa przewiduje praktyki w takich placwkach jak
np. DPS czy szpital. Dodatkowym atutem bdzie

Fot. Interkadra

Szukasz pracy za granic?


Skontaktuj si z nami! Mamy dla Ciebie ciekaw ofert!
jeli po zakoczonym szkoleniu otrzymamy certyfikat
w dwch jzykach.
Oferujemy
darmowe
kursy dla staych pracownikw
Nasi Klienci oczekuj
przede wszystkim znajomoci jzyka niemieckiego
na poziomie komunikatywnym oraz dowiadczenia w
zakresie opieki nad starsz
i schorowan osob. Te warunki musz by spenione
by ubiega si o nasz ofert pracy. Osobom bez znajomoci jzyka niemieckiego
doradzamy rozpoczcie nauki jzyka z dowiadczonymi lektorami i szkoami jzykowymi. Wszystkie osoby
zainteresowane nauk jzyka branowego zachcamy
do skorzystania z oglno-

dostpnych materiaw na
naszej stronie internetowej: www.opiekunki.interkadra.pl/akademia-jezyka-niemieckiego. Kandydatom
poszukujcym moliwoci
rozwoju podstawowej znajomoci jzyka oferujemy
intensywne kursy organizowane cyklicznie w naszych
oddziaach na terenie caej
Polski. Staym pracownikom natomiast zapewniamy projekt e-learningowego
doszkalajcego kursu jzykowego. Prowadzimy take
bezpatne szkolenia merytoryczne, ktre skadaj si
z czci teoretycznej i praktycznej. Podczas szkolenia
uczestniczki zapoznaj si
z zagadnieniami z zakresu
chorb otpiennych, transferu oraz pielgnacji pacjenta lecego.

Etapy rekrutacji
Pierwszym etapem rekrutacji jest telefoniczna
weryfikacja znajomoci
jzyka niemieckiego oraz
dowiadczenia. Po pozytywnym przejciu etapu
telefonicznej weryfikacji
kandydaci otrzymuj zaproszenie na spotkanie rekrutacyjne do naszego oddziau w celu dopenienia
niezbdnych formalnoci
przed wyjazdem. Po podpisaniu umowy firma InterKadra kontaktuje si z
kandydatami w celu zaprezentowania oferty pracy.
W momencie otrzymania
pozytywnej odpowiedzi
przez rodzin niemieck,
agencja rozpoczyna organizacj podry. Nasi
Opiekunowie nie musz
martwi si o formalnoci ani ponosi kosztw
dojazdu, zakwaterowania
oraz wyywienia. Oferujemy bardzo dobre warunki
pacowe, umow dostosowan do nowych przepisw, wprowadzonych w
Niemczech od stycznia tego roku. Odprowadzamy
skadki ZUS od prognozowanej redniej krajowej
przy zarobku do 5 tysicy netto miesicznie. Nie
pobieramy adnych opat
za porednictwo. Wszystkie osoby zainteresowane

nawizaniem wsppracy
z nasz agencj zachcamy do aplikowania za porednictwem formularza
zgoszeniowego dostpnego pod adresem: www.
opiekunki.interkadra.pl.
W celu lepszego poznania
wybranej agencji zawsze
zachcamy Kandydatw
do udziau w spotkaniach
informacyjnych i giedach
pracy, organizowanych cyklicznie przez Interkadr
w wojewdztwie lskim.
Zapraszamy take do naszych biur regionalnych
na terenie caej Polski.

Centrum
Rekrutacyjne
w Katowicach
ul. Starowiejska 11/9 (II p.)
mobile: +48 666 891 847
a.niewrzol@interkadra.pl
www.opiekunki.interkadra.pl

Artyku sponsorowany

GazetaInformator.pl >>

Zoty rodek

9
wrzenia
2015,
17 (194)
9 wrzenia
2015,
nr 17nr
(194)

Wiadomoci
13
Rynek pracy 13

REGION PRACA

Kierunek: Niemcy!
Dlaczego warto zosta opiekunk osb starszych?
Jak radzi sobie Pani z
rozk z bliskimi?
Mamy stay kontakt telefoniczny i przez Internet.
Poza tym wyjedam zwykle na 6-8 tygodni, a drugie tyle jestem w domu z
rodzin.

Prac opiekunki osoby


starszej
podejmuje coraz wicej Polek.
Najczciej opiekuj si
niemieckimi
seniorami.
Czy warto podj tak prac? Nasza redakcja sprawdza to u rda. Zapraszamy do lektury wywiadu
z pani Mart opiekunk,
ktra na co dzie pracuje w
Essen u Frau Aldone.

Pytanie na koniec: Czy


taka praca si opaca?
Zarabiam trzy razy wicej ni w swojej poprzedniej pracy, a nie ponosz
adnych kosztw utrzymania w Niemczech. W kocu mam oszczdnoci. A co
najwaniejsze czuj si
potrzebna i speniam si
w swojej pracy. Warto sprbowa!

Pani Marto, dlaczego


zdecydowaa si Pani
na wyjazd do pracy za
granic?
C, zakad pracy, w
ktrym byam zatrudniona przez 17 lat redukowa
etaty. Z dnia na dzie zostaam bez pracy i rodkw
do ycia. Szukaam pracy na
miejscu, ale okazao si, e
jestem ju za stara dla pracodawcw.
Czy od razu wiedziaa Pani, e wyjedzie do
pracy w charakterze
opiekunki?
Nie tak od razu. Obawiaam si ycia wrd obcych ludzi, a praca opiekunki wymaga przecie
zamieszkania w cudzym
domu. Nie mwiam te
zbyt dobrze po niemiecku
i baam si, e bariera jzykowa uniemoliwi mi tak
prac. Na pocztku mylaR E K L A M A

Chcesz pracowa jako


opiekunka osb starszych?
Zgo si do agencji pracy
SCG!
am o pracy sezonowej, ale
i do tej okazaam si ju za
stara a mam dopiero 52 lata! W kocu ssiadka, ktra
wyjeda do Niemiec ju od
lat, polecia mi agencj pracy
SGC z Rybnika, do ktrej si
zgosiam.
Jak wyglda rekrutacja
do takiej pracy?
U mnie wygldao to
tak, e wykonaam telefon do agencji SGC i um-

wiam si na spotkanie
w siedzibie rmy. Bardzo si
stresowaam, bo ostatni raz
na rozmowie o prac byam
ponad 18 lat temu! Mj stres
by jednak niepotrzebny, bo
rozmowa bya bardzo mia.
Najbardziej obawiaam si,
e mj niemiecki jest zbyt
saby i przez to nie uda mi si
dosta pracy, ale przeszam
rozmow po niemiecku. Paday proste pytania: gdzie
mieszkam?, czy byam kiedy

w Niemczech?, co lubi robi


w wolnym czasie? Pani Bianka z agencji SCG pytaa te o
moje dowiadczenie w opiece. Opiekowaam si swoj
Mam, wic wiedziaam, z
czym wie si takie zajcie.
Rekrutacja przebiega
pomylnie i przyszed
moment wyjazdu do pracy
Tak, najbardziej stresujcy. Nigdy nie mieszkaam za

granic, a ju na pewno nie


u obcych ludzi. Bardzo obawiaam si przyjcia przez
rodzin i moj podopieczn. Pierwsze dni byy dla nas
obu krpujce, ale szybko
poczuam si dobrze w tym
domu. Bardzo pomogo mi
to, e miaam stay kontakt
z agencj SCG czuam si
bezpiecznie. Miaam te ten
komfort, e do mojej dyspozycji by niemiecki koordynator.

Agencja Pracy Strategy


Consulting Group
ul. Przemysowa 3
44-203 Rybnik
www.scg-agencjapracy.pl
tel. 32 797 14 55

Artyku sponsorowany

14
14 Rynek
Wiadomoci
pracy

Zoty rodek

9 wrzenia
2015,
nr 17
(194)
9 wrzenia
2015,
nr 17
(194)

<< GazetaInformator.pl

R E K L A M A

PRACA
W NIEMCZECH
CERFYIKAT
NR 924

Informacja i zapisy
pn.-czw. 9-17
pitek 9-15

CENTRALA
OPOLE

ul. Piastowska 8
tel. 77/402 17 57
tel. 77/423 03 63
kom. 660 383 557

BIURO
GLIWICE

ul. Matejki 14
tel. 32/337 59 10
kom. 601 706 022

BIURO
RACIBRZ

ETS Sp. z o.o.

Wiodcy partner w porednictwie w pracy za granic

POSZUKUJE KOBIET I MCZYZN


DO PRACY W BRANACH:

RECYCLINGU
KURIERSKIEJ
TRANSPORTOWEJ
METALURGICZNEJ
LOGISTYCZNEJ

ul. Mickiewicza 20
(budynek TP S.A.
parter, pokj nr 3)
tel. 32/414 94 47
kom. 691 515 230
kom. 601 350 699

ZAPEWNIAMY:
przejazdy autokarowe w kady pitek
zakwaterowanie w hotelach pracowniczych
pakiet ubezpiecze spoecznych
- ATRAKCYJNE PREMIE

BIAA

ZADZWO LUB PRZYJD DO NAS

tel. 77/438 80 55
tel. 77/438 77 14

www. ets-praca.pl

Jestemy prnie dziaajc Agencja Pracy, od 10 lat z


powodzeniem rekrutujc i wspierajc osoby zainteresowane
podjciem pracy na terenie Niemiec.
Obecnie poszukujemy pracownikw na stanowiska:

Stolarz meblowy
Stolarz do produkcji i montau okien
Elektryk
lusarz
Pracownik produkcji

Oraz fachowcw z brany budowlanej:

Murarz / Ciela
Brygadzista
Operator maszyn budowlanych / Dwigowy

Wszystkie oferty na warunkach niemieckich!

Nie przegap okazji! Zadzwo!


Kirsch Consulting Sp. z o.o. Sp. K
Biuro Krapkowice:
Ul. Opolska 4
47-300 Krapkowice
Tel.: 77/4660 24 00
Mail.: krapkowice@kirschgruppe.com

lub odwied nasz stron:

www.kirsch-consult.com

Biuro Racibrz:
Ul. Mickiewicza 5
47-400 Racibrz
Tel.: 32/755 32 32
Mail.: racibrz@kirschgruppe.com

GazetaInformator.pl >>
R E K L A M A

9
wrzenia
2015,
17 (194)
9 wrzenia
2015,
nr 17nr
(194)

Zoty rodek

Wiadomoci
15
Rynek pracy 15

16
16 Rynek
Wiadomoci
pracy

Zoty rodek

9 wrzenia
2015,
nr 17
(194)
9 wrzenia
2015,
nr 17
(194)

<< GazetaInformator.pl

R E K L A M A

CareWork_artykul-265x167mm-v2_DRUK.indd 1

02.09.2015 11:04

GazetaInformator.pl >>

Zoty rodek

9
wrzenia
2015,
17 (194)
9 wrzenia
2015,
nr 17nr
(194)

Wiadomoci
17
Rynek pracy 17

REGION PRACA

REGION PRACA

Praca za granic?
Pomoemy Ci j znale!

Agencja zatrudnienia Covebo


- Twoja szansa na zatrudnienie

Euro Labora specjalizuje si w poszukiwaniu


pracy na terenie Austrii oraz Niemiec.
Euro Labora to dynamicznie rozwijajca si firma, zaoona w 2009 roku w Raciborzu.
Nasz specjalnoci s profesjonalne rozwizania HR, selekcja i rekrutacja pracownikw.
Wierzymy, e nasz najwiksz
wartoci i potencjaem s ludzie, dlatego dbamy o naszych
wsppracownikw na kadym
etapie dziaa firmy. Osobom
poszukujcym zatrudnienia
proponujemy oferty pracy zagranicznych pracodawcw (Austria i Niemcy) w rnych zawodach. W Austrii krluje brana
budowlana: ciele, murarze, dekarze, elektrycy oraz lusarze
spawacze; w Niemczech brana
metalowa: lusarze, spawacze
i operatorzy maszyn CNC oraz
brana logistyczna: operatorzy
wzkw widowych, kierowcy i
magazynierzy. Nasi pracownicy zatrudnieni s bezporednio
u pracodawcw zagranicznych,
wraz z umow o prac otrzymuj peen pakiet socjalny (ubezpieczenie zdrowotne i emerytalno rentowe). Poszukujemy
pracownikw wykwalifikowanych, posiadajcych dowiadczenie i umiejtnoci, dziki
ktrym zostan doceniani na
europejskim rynku pracy. Zapewniamy im opiek jestemy z ludmi w cigym kontakcie, pomagajc w miar swoich
moliwoci i suc dobr rad.
R E K L A M A

Fot. Euro Labora

Naszym celem
jest zapewnienie
wykwalikowanego
personelu zagranicznym
agencjom pracy.
Naszym celem jest zapewnienie wykwalikowanego personelu zagranicznym agencjom
pracy. Dziki zdobytemu dowiadczeniu i praktyce wspieramy naszych partnerw w rzetel-

ny i profesjonalny sposb. Nasi


konsultanci posiadaj niezbdne
umiejtnoci zawodowe i osobiste oraz szerok wiedz o europejskim rynku pracy, co pozwala
im sprawnie i skutecznie zarzdza zasobami ludzkimi.
Na dzie dzisiejszy jestemy redniej wielkoci agencj,
wci si rozwijamy - posiadamy trzy biura w trzech rnych
miastach: Racibrz, Gliwice i
Gogwek. Mimo zachodzcych
zmian, wci jestemy rodzinn rm prowadzon przez zaprzyjanionych ze sob ludzi.
Atmosfera panujca w naszym
rodowisku pracy przekada si
na pozytywne relacje z zatrudnianymi przez nas ludmi.
Zadowolenie i spenianie
wymaga naszych klientw i
pracownikw to gwny cel Euro Labory. Gwarantujemy rzeteln jako oferowanych przez
nas usug.

Euro Labora

Artyku sponsorowany

47-400 Racibrz, Plac Wolnoci 1 (I pitro)


44-100 Gliwice, ul. Wyszyskiego 12/5
48-250 Gogwek,ul. Piotra Skargi 7,
www.euro-labora.com, e-mail: praca@euro-labora.com
tel.: 32 417 20 56, 534 550 034

Szukasz staej i pewnej pracy w Holandii?


Odwied agencj zatrudnienia Covebo.
Fot. Covebo Work Ofce

Agencja zatrudnienia Covebo mieci si w biurowcu przy


ulicy Batorego, naprzeciw Urzdu Miasta w Raciborzu.
Szukasz pewnej pracy za
granic? Nigdy jeszcze nie bye
w Holandii? Jeste wykwalifikowanym spawaczem, frezerem albo operatorem pras krawdziowych i nie masz pracy? A moe
po prostu skoczye szko i nie
wiesz co zrobi dalej? Koniecznie
odwied agencj zatrudnienia
Covebo Work Office - zarabiaj,
zdobywaj dowiadczenie i zwiedzaj.
Agnecja na stae zatrudnia
okoo 2,5 tys. pracownikw w
rnych zawodach - poczwszy
od pakowaczy ciastek poprzez
osoby zbierajce zamwienia
dla sieci sklepw, a po wysokiej
klasy specjalistw takich jak spawacz TIG. Warto doda, e zarobki spawaczy w Holandii, po
przeliczeniu na zotwki, sigaj
nawet 12 000 z brutto miesicz-

nie. Covebo to zaufana agencja


z dugoletnim dowiadczeniem.
Od kandydatw nie pobiera si
tutaj adnych opat, oferuje si
im bezpieczny transport, zakwaterowanie na miejscu oraz opiek
polskich koordynatorw w miejscu pracy. Ponadto dowiadczeni rekruterzy z kierunkowym
wyksztaceniem i szkoleniami,
gwarantuj rekrutacj zgodn z
zapotrzebowaniem pracodawcy
oraz predyspozycjami kandydatw.
Dobre
funkcjonowanie
agencji zatrudnienia opiera si na
cisej wsppracy pracodawcy i
kandydata. Przedstawiciele firmy
nie ukrywaj niczego przed kandydatami zawsze informuj,
na czym polega praca, jakie jest
wynagrodzenie, kto jest koordynatorem na miejscu, a take udo-

stpniaj wszelkie dane kontaktowe osb, ktre bd pomocne


podczas pracy za granic. Kady
pracownik ma zagwarantowane
w peni wyposaone zakwaterowanie z dostpem do aneksu kuchennego, szerokopasmowym
czem internetowym. Covebo
jako caa grupa stale si rozwija
wdraa nowoczesne narzdzia,
dziki ktrym pracownicy maj
wgld w swoje rozliczenia online,
poszerza palet dostpnych ofert
pracy, a w rezultacie cigle buduje baz zadowolonych klientw,
do ktrych poszukuje nowych
pracownikw.
Nie czekaj zatem, a praca
znajdzie Ciebie przyjd tam,
gdzie jest ona na wycignicie
rki. Biuro Covebo Work Office
mieci si w Raciborzu naprzeciwko Urzdu Miasta, a rekruterzy dostpni s dla Ciebie od
poniedziaku do pitku w godz.
8:00-17:00.

Covebo Work
Office sp. z o.o.
Racibrz, ul. Batorego 5, pok. 1
raciborz@covebo.pl
(32)755 13 02/03
www.covebo.pl
Artyku sponsorowany

18
18 Rynek
Wiadomoci
pracy
Zoty rodek
R E K L A M A

Zoty rodek
Najlepsza reklama Twojej brany!

9 wrzenia
2015,
nr 17
(194)
9 wrzenia
2015,
nr 17
(194)

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

9
wrzenia
2015,
17 (194)
9 wrzenia
2015,
nr 17nr
(194)

Zoty rodek
R E K L A M A

Najlepsza reklama Twojej brany!

Zoty rodek

Wiadomoci
19
Rynek pracy 19

20 PLUSY BIZNESU

9 wrzenia 2015, nr 17 (194)

DLA

<< GazetaInformator.pl

REGION MOTORYZACJA

Hybrydy Toyoty i Lexusa pozwalaj oszczdza pienidze


Zainteresowanie samochodami hybrydowymi ronie z roku na rok. Dowiedz si dlaczego.

Niskie koszty eksploatacji


s od lat jedn z niezaprzeczalnych zalet samochodw
hybrydowych Toyoty, co doceniaj zarwno klienci indywidualni, jak i rmy obsugujce due oty pojazdw,
dokadnie analizujce koszty
przed zakupem. Potwierdzeniem wyjtkowej opacalnoci
hybryd s najnowsze wyniki
bada rmy Tec-RMI, przeprowadzone na zamwienie
niemieckiego magazynu otowego BFP Fuhrpark.
Jak wynika z bada
Tec-RMI,
niezalenego

orodka analiz przemysu


motoryzacyjnego, samochody hybrydowe Toyoty
pozwalaj w okresie 3 lat
eksploatacji zaoszczdzi
uytkownikowi do 1000 euro na samych przegldach
serwisowych. Badanie zostao wykonane na zlecenie
magazynu flotowego BFP
Fuhrpark. Do analizy zostay wybrane modele hybrydowe i hybrydowe plug-in rnych producentw.
Za okres eksploatacji przyjto 36 miesicy i przebieg
120 tys. km.

Jedynymi samochodami
w zestawieniu, generujcymi
oszczdnoci dla uytkownika
w stosunku do innych napdw, okazay si Toyota Auris
Hybrid i Lexus IS 300h. Auris
Hybrid pozwoli zaoszczdzi
300 euro wzgldem wersji z
napdem Diesla i 160 euro
wzgldem napdu benzynowego. W przypadku Lexusa
IS 300h oszczdnoci te wyniosy 1000 euro.
Wartoci te potwierdzaj
najwysz efektywno napdu hybrydowego Toyoty, ktra wynika m.in. z:

R E K L A M A

HURTOWNIA ELEKTRYCZNA
- oprawy owietleniowe
- rda wiata
- kable i przewody
- aparatura elektryczna
- obudowy i rozdzielnice
- osprzt elektroinstalacyjny
- elementy automatyki przemysowej
ALFA ELEKTRO, Racibrz, ul. Czstochowska 8
tel.: 32 777 43 39, 32 777 43 18
raciborz@alfaelektro.com.pl, www.alfaelektro.com.pl

- systemu odzyskiwania energii z hamowania, dziki ktremu zuycie klockw hamulcowych jest wyranie
nisze ni w przypadku konwencjonalnego napdu (wymiana eksploatacyjna klockw co ok. 100 tys. km.);
- ogumienia, zuywajcego si
wolniej ni w przypadku innych samochodw;
- ukadu wydechowego o trwaoci o 5 lat duszej ni w
przypadku konwencjonalnych napdw;
- trwaoci wiate LED na poziomie 20 lat

- braku tradycyjnego alternatora,


rozrusznika,
sprzga czy wielu paskw
napdowych znanych z napdw konwencjonalnych.
W cigu ostatnich 4 lat
sprzeda samochodw hybrydowych do klientw in-

stytucjonalnych w Europie
wzrosa dwukrotnie, z 20
tys. sztuk w 2011 roku do 40
tys. sztuk w 2014 roku. W
zeszym roku klienci w Europie kupili cznie 178 tys.
samochodw hybrydowych
Toyoty i Lexusa.

Toyota Konsek Rybnik


ul. Prosta 100, 44-203 Rybnik
www.toyota.rybnik.pl
tel. 32 432 90 40
Artyku sponsorowany

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU 21

9 wrzenia 2015, nr 17 (194)

DLA

RACIBRZ UROCZYSTOCI

Rafako witowao Dzie Energetyka


Fot. Pawe Strzelczyk

W paacyku myliwskim Rafako odbyy si obchody Dnia Energetyka.


pawe strzelczyk

Uroczysto z okazji Dnia


Energetyka jak co roku bya
okazj do wyrnienia pracownikw z dugoletnim staem, najlepszych spawaczy,
odchodzcych na emerytur,
majcych wkad w rozwj firmy i zasuonych dla zakadu.
Odznak Zasuony dla Rafako wyrnieni zostali nastpujcy pracownicy firmy:
Ewa Caban, Aniela Pieruszka,
Zbigniew Baszczyk, Bogusaw
Buda, Marian Czyycki, Robert Doleych, Zygmunt Junka, Joachim Kaszny, Grzegorz
Latacz, Daniel Nasiadka, Ryszard Sumik. Nagrod specjaln za ksztatowanie wizerunku firmy z rk prezes
odebra Piotr Kara. Micha
Szudyga, Robert Demel i Dawid Krlik zostali wyrnieni
za rozwj techniki i projektowania. Nagrodzono take
Marka Zdanowicza, ktry odpowiada z pozyskiwanie oraz
realizacj kontraktw. Nagrod specjaln odebrali Mirosaw Kurzow (za wytwarzanie,
jako i obsug produkcji),
Wojciech Zembaty (zarzdzanie finansami i kosztami
przedsibiorstwa), Romanowi Boberowi i Mariuszowi
Twardawie. Przyznano take
wyrnienia w kategorii Spawacz Roku 2014. Otrzymali
je Dariusz Ejsmont, Dariusz
R E K L A M A

sta opiek koordynatorw


prywatne ubezpieczenie
mieszkanie i wyywienie
wysokie wynagrodzenie
szkolenia oraz premie
legaln prac

Podczas uroczystoci z okazji Dnia Energetyka


wrczono midzy innymi nagrody jubileuszowe
za 50, 45, 40, 35, 30 i 25 lat pracy w Rafako.
Podlasek i Krystian Sitek. Za
najwyszej klasy umiejtnoci
w zakresie spawania krcw
do komr kotowych w metodzie 121 nagrody odebrali
Janusz Dudek i Robert Jurczyk. Tytu Mistrza Rafako w
spawaniu metod 141 w roku
2015 w konkursie w szybkoci spawania otrzyma Krystian Szmid. Natomiast Piotr
Gorywoda i Bernard Paprotny wyrnieni zostali Dyplomem Uznania za osignicie
w 2014 roku najlepszych wynikw w zakresie wydajnoci i
jakoci rcznego spawania w
metodzie TIG z caego grona
pracownikw rozpoczynajcych prac i zdobywajcych
pierwsze szlify w zawodzie
spawacza. 171 pracownikw

otrzymao take nagrody za


50, 45, 40, 35, 30 i 25 lat pracy w Rafako.
- W tym roku Rafako obchodzi 66. rocznic powstania. Okrg rocznic - artowaa w wystpieniu pani
prezes Agnieszka Wasilewska-Semail. Ona sama na czele zarzdu raciborskiej spki
stoi ju prawie rok (stanowisko obja 7 wrzenia 2014).
Przypomniaa w skrcie, jak
wygldao ostatnie 12 miesicy w historii firmy. Rok by
trudny, ale udao si osign
sukces, pomimo e - wg sw
pani prezes - sektor bankowy
zamkn si na Rafako. Wyniki finansowe za pierwsze procze 2015 okazay si lepsze
ni te sprzed roku, bdce i

tak dobrymi. Firma sfinalizowaa kilka duych przedsiwzi, jak chociaby sprzeda
jednego z aktyww w postaci

spki zalenej FPM czy emisja nowej serii akcji. - I to w


sytuacji, gdy wiatowe si waliy - podkrelia A. Wasilewska-Semail. W Rafako zakadano, e firma uzyska z tego
tytuu 100 mln. - Udao si
uzyska 93,5 mln, to znaczy,
e inwestorzy nam zaufali skomentowaa szefowa zarzdu raciborskiej firmy. W tej

sytuacji nie pozostaje nic innego, jak pokaza rynkowi, e


moemy pozyskiwa kontrakty i rozwija nasze kompetencje - mwia. Udanej emisji
akcji gratulowaa nastpnie
przedstawicielka PBG, przekazujc jednoczenie yczenia
i podzikowania od Magorzaty i Jerzego Winiewskich,
wacicieli PBG

22 Zdrowie

9 wrzenia 2015, nr 17 (194)

racibrz zdrowie

reklama >>>

Czujesz bl, gdy to robisz?


Regularne uprawiana aktywno fizyczna wyksztaca w nas przekonanie, e
jestemy zdrowymi osobami. Wielu z nas nagminnie
powtarza jeden, powany
bd. O ile pamitamy o takich elementach treningu jak
rozgrzewka oraz rozciganie,
to zazwyczaj gorzej z korzystaniem z bardzo wanej
skadowej sportu jak jest
odnowa biologiczna. Trzeba
pamita, e fizjologia wysiku jest bardzo zoonym procesem. Czasami to szczegy
decyduj o tym, jak dugo
bdziemy utrzymywa si w
dobrej kondycji. Zapominanie o wyrwnaniu miniowo-powiziowych napi w
naszym ciele po duszym
okresie roztrenowania, moe
powodowa odwrotny skutek do zamierzonego. Czsto niewinnie wygldajce
urazy (np. kolana), z czasem
kompensowane s przez inne czci naszego ciaa (np.
przy bieganiu moe dochodzi do blu szyi lub barku). Korzystanie z profesjonalnego rozlunienia tkanki
miniowo-powiziowej dwa
razy miesicu powinno by
koniecznym minimum, aby
proces trenowania by dla
nas prawidowy i przynis
oczekiwane efekty. Jeeli
przyjdziesz z tym artykuem od dnia 9.09 do
16.09 do gabinetu otrzymasz rabat na 1 wizyt.
R E K L A M A

Fot. Rehafix

Uprawiaj bezpieczny i zdrowy sport.

Dla osb uprawiajcych sport wana jest nie tylko


odpowiednia rozgrzewka, ale take odnowa biologiczna.

Rehafix gabinet rehabilitacji i fizjoterapii


Racibrz, ul. Ocicka 4
www.rehafix.com.pl
tel: 733 333 814

Artyku sponsorowany

<< GazetaInformator.pl

32 414 90 30, 533 355 277


Dzia grafiki i reklamy: reklama@GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

Zdrowie 23

9 wrzenia 2015, nr 17 (194)

region zdrowie

rydutowy - szpital

Zadbajmy o zdrowie naszych stp

Szpital dosta
nowy sprzt

Gdzie szuka dobrych i zdrowych butw?


Czy to wystarczy? Rady dla dzieci i dorosych.
powyszym stopy osoby dorosej
s duo trudniejsze do odpowiedniego ustawienia. Rozwizaniem
dla osb dorosych s wkadki indywidualne do butw, ktre dobrane do konkretnej osoby odci bolce, przeciane miejsca
i ustawi stop w prawidowym
uoeniu co znacznie wpywa na
popraw komfortu chodzenia i
biegania.
Aby wiedzie z jakim problemem mamy do czynienia, przed
kadym doborem wkadek czy
obuwia naley dokadnie zbada
nasze stopy. Najlepiej odda si
w rce specjalistw. Zapraszamy
na Badanie Komputerowe Stp
w centrum medyczno-rehabilitacyjnym Relax, ktre pozwoli
zdiagnozowa problemy naszych
stp i odpowiednio dobra obuwie i wkadki, dziki ktrym stopa zostanie odciona i prawidowo skorygowana.

Dlaczego naley dba o swoje stopy?


Stopy czowieka peni bardzo wan funkcj. To wanie
dziki nim jestemy w stanie
utrzymywa prawidow postaw stojc, moemy chodzi i
biega. Nasze stopy przejmuj
cay ciar naszego ciaa i wykonuj najwicej ruchw w cigu
aktywnego dnia.
Dziecice stopy
Wielokrotnie problemy ze
stopami zaczynaj si w okresie
dziecistwa. Wpywaj na to niewaciwe nawyki siedzenia, stania czy chodzenia, niedobr lub
nadmiar aktywnoci fizycznej.
Przyczyn problemw nierzadko bywa rwnie nieprawidowo
dobrane buty dla dziecka, ktre
wpywaj niekorzystnie na rozwj anatomiczny stopy.
Gdzie szuka dobrych i
zdrowych butw?
Warto kupowa buty dla
dziecka w takim miejscu gdzie
moemy liczy na pomoc osb
przeszkolonych w zakresie stp i
obuwia. Co wicej naley wybra
miejsce gdzie moemy znale
rnych producentw obuwia z
atestem Zdrowa Stopa (Emel,
Bartek, Dawid, Aurelka), gdy
kada stopa jest inna, a but powinien by do niej odpowiednio
dopasowany.
Czy dobre zdrowe buty dla
R E K L A M A

dziecka wystarcz?
W wielu przypadkach dobrze
dopasowane zdrowe buty zapewniaj odpowiednie utrzymanie
stopy, nie pozwalajc na kolawe
ustawienie. Jednake, zdarza si
i tak, e sam but nie wystarczy i
aby odpowiednio ustawi stopy
dziecka naley dobra odpowiednie wkadki do butw z elementami korekcyjnymi. W takich
przypadkach rodzice dodatkowo
otrzymuj specjalne instruktarze
wicze, dziki ktrym wiedz

jak wiczy z dzieckiem w domu


i jak w peni zadba o prawidowe
ustawienie jego stopy.
Czy dorose stopy s bardziej problematyczne?
Stopa osoby dorosej nie jest
atwa do zmiany ustawienia poprzez wiczenia. Przyczyn s
wieloletnie przyzwyczajenia, ktre nie pozwalaj na przybieranie
odpowiednich ustawie stopy
i nie utrzymuj si po stosowanych wiczeniach. W zwizku z

Artyku sponsorowany

Szpital w Rydutowach
otrzyma nowy sprzt od
Wielkiej Orkiestry witecznej Pomocy.
Ultrasonograf, aparat do
EKG oraz pi pomp infuzyjnych do podawania lekw drog doyln, a take aparat do
mierzenia cinienia i saturacji
trafiy do rydutowskiego szpitala. Ten cenny sprzt zosta
przekazany przez WOP dla
oddziau chorb wewntrznych
II z pododdziaem geriatrycznym. Wielka Orkiestra witecznej Pomocy ju od trzech
lat przekazuje sprzt medyczny
dla rydutowskiego szpitala. W

ubiegym roku ten sam oddzia


otrzyma m.in. kardiomonitor,
aparaty do rejestracji EKG i
RR metod Holtera, wzki inwalidzkie oraz materace przeciwodleynowe.
Wczeniej WOP wspara
rwnie oddziay neonatologii PPZOZ przekazujc m.in.
inkubator zamknity. Szpitale
w Rydutowach i Wodzisawiu
otrzymay take aparat USG,
aparat do nieinwazyjnego
wspomagania oddechu, aparat do pomiaru bilirubiny oraz
lamp do fototerapii.
d

racibrz - szpital

Bezpatne badania
Badania dla kobiet w ciy.
Powiat Raciborski we
wsppracy ze Szpitalem Rejonowym w Raciborzu kontynuuje realizacj bezpatnych bada dla ciarnych mieszkanek
powiatu raciborskiego na oznaczenie antygenu cytomegalii i

toksoplazmozy. Do wykonania
badania niezbdne jest skierowanie od lekarza ginekologa.
Badania wykonywane bd do 31 grudnia 2015 r. Wicej informacji pod nr tel.: (32)
755 51 70.
p

24 Motoryzacja

Motorady:
krzysztof ksik

Wycieraczki to bardzo
wany element kadego samochodu. Maj niezwykle istotny wpyw na komfort i bezpieczestwo jazdy w trudnych
warunkach atmosferycznych,
jednake wikszo kierowcw cakowicie o nich zapomina. Takie zachowanie jest nieuzasadnione tym bardziej, e
wymiana gumowych pir wycieraczek nie jest ani skomplikowana, ani kosztowna.
Wycieraczki
samochodowe, daj kierowcy wyrane sygnay, e powinny zosta
wymienione. Pozostawianie

9 wrzenia 2015, nr 17 (194)

Wycieraczki, a bezpieczestwo jazdy

na mokrej szybie smug, czciowe zbieranie wody a take


gona praca. Jest to szczeglnie uciliwe podczas deszczu
znaczco ogranicza widoczno, a co za tym idzie negatywnie wpywa na nasze bezpieczestwo.
Pira wycieraczek powinnimy wymienia przynajmniej dwa razy w roku. Najlepiej robi to na pocztku
jesieni, kiedy coraz czciej zaczyna pada deszcz a zmierzch
zapada coraz wczeniej, oraz
po zimie, podczas ktrej ulegaj szybszemu zuyciu w wyniku
dziaania mrozu soli i innych
zanieczyszcze. Oczywicie,

NAPRAWY POWYPADKOWE

to jedynie teoria, a faktyczne


okres ich wymiany bdzie zaleny od tego, jak intensywnie bd one eksploatowane.
Z pewnoci najbardziej oczywist przesank do wymiany
bdzie wystpowanie jednego
z wczeniej opisanych objaww. Pamitajmy, e nie chodzi tu jedynie o nasz komfort
i bezpieczestwo. Zuyte pira wycieraczek w trakcie pracy
przyczyniaj si do powstawania mikrozarysowa na szybie,
a tym samym jej stopniowego
uszkadzania.
Pamitajmy, e pira wycieraczek s wraliwe na nieprawidow eksploatacj. Pra-

MECHANIKA POJAZDOWA

ca na suchej szybie, odrywanie


przymarznitych wycieraczek
zim lub wykorzystywanie ich
jako skrobaczki momentalnie
potrafi zniszczy pira. Prawidowo dobrane wycieraczki w
dobrej kondycji moemy pozna po tym, e pynnie i bezgonie poruszaj si po szybie.
Najwaniejsz cech nowych
wycieraczek poza efektywnym zbieraniem wody i brudu z przedniej szyby jest to,
e swoj prac nie odwracaj
uwagi kierowcy od kierowania
pojazdem
Na rynku dostpnych jest
kilka rodzajw wycieraczek i
naley wybra odpowiedni do

KLIMATYZACJA

GEOMETRIA K

47-400 Racibrz ul. Rybnicka 129a, tel. 32 415 31 43 www.opolony.pl


R E K L A M A

<< GazetaInformator.pl

naszego auta. Pira wycieraczek produkowane s z kauczuku naturalnego lub tasz


opcj s te z gumy zawierajcej silikon, s rwnie nieco
niszej jakoci. Jeeli chodzi
o budow, to mamy do wyboru wycieraczki paskie oraz
ze stelaem. Pierwsze mona
montowa we wszystkich au-

tach, rwnie tych, w ktrych


fabrycznie stosowano drugi rodzaj. Maj zwykle w zestawie
dodane adaptery dostosowane
do rnych pojazdw. Wycieraczki ze stelaem wystpuj
w opcji ze spoilerem lub bez.
Sprawdza si on przy wysokich
prdkociach, dobrze dociskajc konstrukcj do szyby

Cykl MOTOrady przygotowywany we wsppracy


z Auto Centrum Opolony w Raciborzu

GazetaInformator.pl >>

Rozrywka 25

9 wrzenia 2015, nr 17 (194)

kdzierzyn-kole ROZRYWKA

Magiczne show na przystani Szkwa


katarzyna solarz

Pod scen przygotowano


piaskow pla, palmy, kokosy
oraz leaki. Wieczorem znakomity popis swoich umiejtnoci
wokalnych daa Magdalena Bal,
finalistka programu X-Factor,
ktra pochodzi z miejscowoci
Radoszowy. Bya seria przebojw zakoczona legendarnym
utworem Czesawa Niemena Dziwny jest ten wiat. Hitem

Fot. Starostwo Powiatowe w Kdzierzynie-Kolu

Wedug wielu mieszkacw w sobotni wieczr odbya si najlepsza impreza tego lata.
wieczoru by wystp Anny Kot,
mistrzyni pole dance, ktra
olnia publiczno. Wczeniej
opracowaa wyjtkow choreografi, ktra wprawia wszystkich w osupienie. Na kozielskiej wyspie bawio si kilka
tysicy osb, rozbrzmiewaa
rytmiczna muzyka didejskich
setw, a magiczne laser-show
podobne byo do tych, ktre
mona zobaczy na koncertach
Jeana-Michela Jarrea.

ZAKRZW - SPORT

Jedzieckie Mistrzostwa Gwiazd 2015 ju za nami


cja imprezy odbya si po
raz 18.
Imprez organizowan przez
Klub Jedziecki Lewada jak co roku otworzya aktorka Emilia Kra-

kowska wraz prezesem klubu Andrzejem Saackim. Jak zwykle nie


brakowao atrakcji. Na koniach
rywalizowali bowiem ze sob znani i lubiani aktorzy, artyci, dzien-

nikarze, a wrd nich m.in. Bogusaw Linda. Byy pokazy mody w


wykonaniu finalistek Miss Polski
Opolszczyzny, finay turnieju Art
Cup Polo, western riding oraz sko-

kw przez przeszkody. Mistrzostwa trway dwa dni i byy prawdziwym witem dla mionikw
jedziectwa. Nie brakowao chtnych do robienia sobie zdj i zo-

wienia autografw. Dopisaa frekwencja, a cao zakoczya si


uroczyst dekoracj zwycizcw.
k
Fot. Starostwo Powiatowe w Kdzierzynie-Kolu

Tradycyjnie w ostatni
weekend sierpnia w Zakrzowie gocia plejada
gwiazd wielkiego i maego
ekranu. Tegoroczna edy-

R E K L A M A

26 Ogoszenia

9 wrzenia 2015, nr 17 (194)

<< GazetaInformator.pl

ogloszenia.GazetaInformator.pl

bezpatne ogoszenia w internecie

CENNIK OGOSZE w gazecie:


drobne:
tekstowe 6 z
moduowe: tekstowe 20 z

w ramce 10 z
graczne 35 z

FINANSE
Lombard w K-Kolu na ulicy
Gowackiego 16, natychmiastowe poyczki pod zastaw. Najnisze odsetki w miecie i rabaty dla staych klientw! Tel. 504
085 143
Szybko, pewnie i do domu. Poyczka dla kadego. OPTIMA:
pienidze do rki, maksimum
wygody, profesjonalna obsuga
przedstawiciela, spata cotygodniowa lub comiesiczna. Tel.
734 157 566
KREDIGO Nowy standard poyczania. Chwilwki, szybko i
dyskretnie. Kontakt 791 871 446

Ale poyczka
nawet w 24 godziny.
Tel. 500 198 766
Poyczka
z dojazdem do klienta.
Tel. 696 458 063

KREDYT
100 tys.
RATA 689 z
32 700 72 11
792 115 113

na kolorowym tle 14 z

ul. W. Planetorza 9/2 (rg Planetorza i Zotniczej) Kdzierzyn-Kole


tel. 601 46 20 03, 77 482 67 47, ogloszenia@gazetainformator.pl

ceny brutto (z VAT)


PRACA

POYCZKI DLA KADEGO POD


ZASTAW! Wystarczy Dowd
Osobisty! Pienidze od rki! Kdzierzyn Kole naprzeciwko Kocioa przy rynku, w okolicy dworca PKS. Tel. 77 472 30 46
BIURO RACHUNKOWE
Ubezpieczenia Allianz
Dotacje z Urzdu Pracy
Tanio i solidnie
Tel. 666 664 662
Zadzwo
TO NIC NIE KOSZTUJE

KREDYT
50 tys.
RATA 549 z
32 700 70 40
790 501 503

POYCZKI
CHWILWKI
PRYWATNE
BEZ SPRAWDZANIA BAZ
RWNIE Z KOMORNIKIEM

Racibrz Wodzisaw l. Rybnik

tel. 508 272 057

Przyjm do pracy osob do prac


brukarskich. Mile widziane dowiadczenie, prawo jazdy kat B.
Tel. 606884319.
Firma ESD (cert 7373) zatrudni do pracy Niemczech: elektrykw, mech. samochodowych,monterw wymiany opon.
Wymagana znajomo j. niemieckiego. Tel. 503854464 lub
512690910.
Agencja porednictwa pracy Euro Labora, nr certykatu 7061
poszukuje pracownikw na stanowisko: OPERATOR WZKA
WIDOWEGO WYSOKIEGO
SKADOWANIA, KIEROWCA
C+E, SPAWACZ , LUSARZ,
POMOCNIK LUSARZA, KOORDYNATOR D/S ZATRUDNIENIA Z J.NIEMIECKIM.
Zatrudnienie na niemieckich
warunkach. Spotkanie z pracodawc w Gliwicach oraz jazdy
prbne w Pszczynie 23 wrzenia. Nr kontaktowy (32) 270
31 84.

ATERIMA MED
Opiekunki osb starszych
w Niemczech
Tel. 32 506 55 87

ZAOPIEKUJ SI
OSOB STARSZ!
Profesjonalna opieka dla
ludzi starszych
>>> dyplom <<<

Gwne cechy:
uczciwo,
zaufanie,
cierpliwo i wyrozumiao.
Wasny samochd

Tanie remonty, kafelkowanie, ocieplenia domw, renowacja poddaszy


i domw, krtkie terminy realizacji.
Kdzierzyn, tel. 514 641 044.
Tartak Pawowiczki oferuje wib dachow na wymiar, aty, deski,
usugi obrbki drewna. Zapraszam
do wsppracy, tel. 600 872 228.
Brukowanie, tanie ukadanie kostki granitowej i zwykej, ukadanie
MEGA WYPRZEDA
SKLEP ODZIEOWY
MELLASA
ul. Powstacw 3
Kunia Raciborska

Tel. 537 468 026


SPRZEDAM
ST DO PING-PONGA
STAN BARDZO DOBRY
CENA 300 z
tel. 602 150 886

obrzey oraz krawnikw. Prace w


ogrodzie, drenae z izolacja oraz kanalizacje. Tel. 605 646 784.
Prace remontowo-wykoczeniowe: gadzie, regipsy, kafelki, podwieszane suty typu KG, docieplenia elewacji, malowanie. Due
dowiadczenie i wysoka jako
wykonywanych usug. Tel. 690
414 063.

USUGI TAPICERSKIE
Wynajem przyczep
Tel. 668 663 721

Operacja zamy
w klinice okulistycznej
Gemini w Ostrawie
Organizacja transportu
do kliniki
i rozliczenia z NFZ

Tel. 602 150 886

NIERUCHOMOCI
Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 52,3m, I pitro, czciowo
umeblowane, dobra lokalizacja.
Racibrz ul. Chodkiewicza, tel. 605
279 458.
Wynajm lokal uytkowy 42m2 na
ul. Chrobrego 10 w Kolu, wyposaony w media (prd, woda, ogrzewanie). Idealny rwnie na biuro.
Kontakt 601 545 757.
Wynajm 2-pokojowe mieszkanie w Raciborzu na ul. Lot-

niczej, 52m, 1 pitro. Kontakt


501 224 638.
Sprzedam dom jednorodzinny pooony w Kdzierzynie-Kolu na
o. abieniec. Budynek ocieplony,
ogrzewanie podogowe. Wszystkie media. Moliwo dokupienia
dziaki 11 arw. Tel. 730 682 703
Kawalerka do wynajcia od zaraz.
Jeden, duy pokj i kuchnia umeblowana + azienka. Tel. 502 722
538.

MOTORYZACJA
Auto skup Kdzierzyn Kole, najlepsze ceny w regionie, szybki odbir gotwka od rki. Wystawiamy potrzebne zawiadczenia do
wyrejestrowania pojazdu. Dziaamy na caym rejonie woj. opolskiego. Tel. 509 656 739.
Skup samochodw za gotwk,
kada marka, pacimy od rki.
Tel. 796 990 837.

ZOMOWANIE
WSZELKICH POJAZDW
Holowanie gratis
ul. Rudzka 66
47-400 Racibrz
www.hamaro.pl
hamaro@onet.pl

32 415 19 91, 691 960 146

RNE
TAXI na lotniska i w kade inne miejsce. Tanio, bezpiecznie,
dyskretnie. Kdzierzyn- Kole
i okolice. Tel. 511 929 121.
Pokrycia dachowe, ciesielka, blacha
trapez, blachodachwka, obrbki
blacharskie, papa zwyka termozgrzewalna, gont, rynny, styropapa.
Tel. 664 807 199.

Usugi: malowanie wntrz oraz elewacji, tapetowanie, nakadanie gadzi, stawianie pyt gipsowo-kartonowych, monta okien, drzwi oraz
paneli. Wykoczenie wntrz. Tel.:
606 505 169.
Serwis traktorw, cignikw rolniczych. Dugoletnie dowiadczenieReska Wie, tel. 519 730 020.

Kunia Raciborska ul. wierczewskiego 14

GazetaInformator.pl >>

Zapowiedzi 27

9 wrzenia 2015, nr 17 (194)

KDZIERZYN-KOLE - DK CHEMIK - 11 WRZENIA

R E K L A M A

WYSTAWA PRAC ADAMA ZIELISKIEGO


11 wrzenia o godz. 18.00
w Galerii Sztuk Wszelakich
DK "Chemik" odbdzie si
wernisa wystawy prac Adama Zieliskiego. Bdzie j
mona oglda do 4 padziernika. Adam Zieliski urodzi
si w 1969 roku w Wadowicach. Ukoczy Pastwowe
Liceum Sztuk Plastycznych

im. Juliana Faata w Bielsku-Biaej w 1989 roku. W roku


1996 ukoczy Wydzia Graki Akademii Sztuk Piknych
im. Jana Matejki w Krakowie.
Studiowa malarstwo i rysunek w pracowniach profesorw: Zbysawa Marka Maciejewskiego oraz Jacka Gaja.
Obroni dyplom w pracowni

wklsodruku i miedziorytu u
prof. Andrzeja Pietrza. Mieszka od 1993 w Kdzierzynie-Kolu. Zajmuje si gwnie
malarstwem olejnym sztalugowym, a od kilku lat tematyka jego obrazw obraca si
wok pejzau miejskiego Kdzierzyna- Kola oraz portretowania jego mieszkacw.

KEDZIERZYN-KOLE - DK CHEMIK - 3-4 PADZIERNIKA

URBANATOR DAYS
Micha Urbaniak ju po raz
dziewity zaprasza mionikw
ywioowej improwizacji, penego werwy jazzu oraz hipnotyzujcego wokalu na Urbanator Days! Na jednej scenie obok
uznanych osobowoci jazzu, rapu czy soulu stan najzdolniejsi, modzi muzycy, by wsplnie
zagra jam session. 3 i 4 padziernika w Miejskim Orodku
Kultury w Kdzierzynie Kolu,
oprcz synnego jazzmana, po-

jawi si wiatowej klasy muzycy, ktrzy wystpowali z takimi


artystami jak Chaka Khan, Ray
Charles, Babyface, Diana Ross,
Amy Winehouse czy Whitney
Houston. Pomysodawc i organizatorem Urbanator Days
jest Micha Urbaniak. Ten midzynarodowej sawy muzyk
to saksofonista, kompozytor i
oczywicie skrzypek, a od niedawna take aktor. W lmie
Mj rower Piotra Trzaskal-

skiego zagra z sukcesem jedn z gwnych rl. Wczeniej,


za muzyk do Dugu Krzysztofa Krauzego otrzyma Zotego Lwa na Festiwalu Polskich
Filmw Fabularnych w Gdyni.
Saw przyniosa mu pyta Tutu Milesa Davisa. Dwie dekady
pniej jego nazwisko zwyciyo w plebiscycie na najwybitniejszego muzyka jazzoweg
magazynu ''Down Beat''.

- Wizytwki
- Ulotki
- Plakaty
- Piecztki
- Katalogi
- Banery
reklamowe

KEDZIERZYN-KOLE - MBP - 30 LISTOPADA

JESIE LITERACKA Z BIBLIOTEK


MBP zaprasza do udziau
w projekcie Jesie literacka w
Kdzierzynie-Kolu, ktry zacz si 1 wrzenia i potrwa do
30 listopada 2015 roku. Ten
ciekawy projekt bdzie obtowa m.in. w spotkania autorskie ze znanymi i cenionymi
pisarzami W. Kuczokiem, S.
Chutnik, R. Orbitowskim oraz
J. Hugo-Baderem. Obed si r
wnie spotkania w ramach Salonu Muzyki i Literatury. Gociem pierwszego pt. Zwizki muzyki z twrczoci Jana
Kochanowskiego bdzie Chr
Cantabile z Miejskiego Orodka
Kultury w Kdzierzynie-Kolu
pod dyrekcj J. Stefaniak. Drugie spotkanie powicone bdzie poezji - w stulecie urodzin
ks. Jana Twardowskiego wiersze poety bdzie czyta wybitny
polski aktor, Prezes Zwizku
Artystw Scen Polskich, O. ukaszewicz. Opraw muzyczn
stworz: T. Spaliski gitara
klasyczna, I. Migocz sopran.
Gociem trzeciego spotkania
bdzie wiatowej sawy piewak operowy, ambasador kul-

tury polskiej, Maestro Wiesaw


Ochman. Ciekawy wykad dla
modziey pt. Literatura cyfrowa: wprowadzenie, wygosi
dr Piotr Marecki, kulturoznawca, adiunkt w Katedrze Kultury Wspczesnej w Instytucie
Kultury UJ, redaktor naczelny
magazynu Ha!art. Rwnie dla
modzierzy, lecz nie tylko odbeda si warsztaty czytania performatywnego organizowane
wsplnie z Pastwow Szko
Muzyczn nr 1 w Kdzierzynie-Kolu oraz Publicznym Ogniskiem Artystycznym w Kdzierzynie. Czytana bdzie sztuka
luby Panieskie Aleksandra
Fredy. Rwnie ciekawie zapowiada si konkurs dla modziey pt. Zacznij czyta!, ktrego
przedmiotem jest wykonanie
lmowego zwiastuna ksiki, plakatu w technice graki komputerowej oraz zdjcia
w formie sleeveface z okadk
ksiki. Aktualne informacje o
poszczeglnych wydarzeniach
bd ukazywa si na stronie
internetowej biblioteki www.
mbpkk.pl.

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
KDZIERZYN-KOLE - MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA - 11 WRZENIA
11 wrzenia o godz. 11.00 (Filia nr 5, Damrota 32) i o godz.
17.00 (MBP, Rynek 3) Miejska Biblioteka Publiczna wczy
si w obchody Europejskich Dni Dziedzictwa organizowane w tym roku pod hasem Utracone dziedzictwo. Na
ten dzie planowane s wykady oraz prezentacj. Wykad
o Utraconych zabytkach kozielskiej architektury opowie
dziennikarz Bogusaw Rogowski. Wykad bdzie dotyczy
zwaszcza kozielskiego ratusza oraz synagogi. Bdziemy mogli
rwnie pozna histori budynku dawnego kina Capitol, w
ktrym obecnie ma siedzib biblioteka.

podstawie powsta lm Prgi w ktrym odtwrc gwnej


roli by Micha ebrowski. Spotkanie poprowadzi dziennikarz
Radia Park Bartosz Walat.

KDZIERZYN - MBP - 21 WRZENIA


21 wrzenia o godz. 10:00 w Fili nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Damrota 32 odbdzie si spotkanie autorskie dla dzieci z Grzegorzem Kasdepke.

KDZIERZYN-KOLE - DK CHEMIK - 25-27 WRZENIA


Przez trzy dni od pitku 25 do niedzieli 27 wrzenia potrwa
XXVIII Oglnopolski Przegld Poezji piewanej Piosenki Turystycznej i Sztuk Rnych Wrzosowisko,
ktry otworzy koncert pt. Sekrety ycia wedug Leonarda Cohena Lory Szafran, wokalistki jazzowej wykonujcej utwory,
kanadyjskiego poety i piosenkarza Leonarda Cohena. Pocztek godz: 19.00.

KDZIERZYN - MBP - 22 WRZENIA


22 wrzenia o godz. 17.00. w miejskiej bibliotece Publicznej - Filia nr 5, przy ul. Damrota 32 w rdmiesciu odbdzie
si spotkanie autorskie z Wojciechem Kuczokiem,
znanym pisarzem, ktry napisa m.in. ksik Gnj. Na jej

KDZIERZYN-KOLE - MBP - 25 WRZENIA


25 wrzenia w o godzinie 17.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kolu przy ul. Rynek 3 w cyklu Salon Muzyki i Literatury odbdzie si spotkanie pt. Zwizki muzyki z twrczoci Jana Kochanowskiego. Gociem Salonu bdzie:
Chr Cantabile z Miejskiego Orodka Kultury w Kdzierzynie-Kolu pod dyrekcj Jolanty Stefaniak. Spotkanie poprowadzi
dyrektor MBP w Kedzierzynie-Kolu Izabela Migocz.

Promocja!
Do koca wrzenia
do teczek firmowych

250 wizytwek

GRATIS!

*) szczegy pod numerami telefonu

32 414 90 30
533 355 277
Dzia grafiki i reklamy:
reklama@GazetaInformator.pl

SALA SZKOLENIOWA
do wynajcia!
Racibrz centrum
(dogodny dojazd,
parking, media)
Idealna na: kursy,
szkolenia, korepetycje,
spotkania handlowe
biuro@raciborskiemedia.pl
tel. 533 362 362

28 Publicystyka

9 wrzenia 2015, nr 17 (194)

<< GazetaInformator.pl

REGION HISTORIA

Po pierwszym wrzenia siedemnasty


Fot. wikipedia.pl

Agresja ZSRR na Polsk w 1939 rzucia cie na histori naszego kraju a do 1989 roku.
leszek iwulski

Now im wolno gosi Prawda. wiat cay wie


obiega w lot, e jeden odtd
czy sztandar gwiazd, sierp,
hakenkreuz i mot piewa
Jacek Kaczmarski. 1 wrzenia
1939r. nad polskimi granicami zawis zowrogi cie swastyki. Niemcy, pomimo bohaterskiego oporu polskiej armii,
wdzierali si coraz dalej w gb
naszego kraju. Za sob pozostawiali spalone wsie, zrujnowane miasta i zwoki. Tysice
zwok. To byy zwoki zabitych
w walce i zamordowanych cywilw kobiet, dzieci, starcw. Rozstrzeliwano polskich
jecw wojennych, uczestnikw powsta, inteligencj i
zwykych ludzi. 17 wrzenia
nastpi drugi akt dramatu.
Agresja radziecka bya prost
konsekwencj sojuszu czerwonego i brunatnego totalitaryzmu zawartego w nocy z 22 na
23 sierpnia 1939r. przez ministra spraw zagranicznych III
Rzeszy Joachima von Ribbentropa i ludowego komisarza
spraw zagranicznych Zwizku Radzieckiego Wiaczesawa
Mootowa. Sojusz przypiecztowano tajnym protokoem,
ktry rysowa podzia Polski
w razie konfliktu naszego kraju z Niemcami lub ZSRR. Fajka Stalina wyznaczya granic
pomidzy Rzesz i Zwizkiem
Radzieckim na linii rzek Narwi, Wisy i Sanu. Osobnym
postanowieniem bya kwestia
wsppracy katw spod ubianki i Prinz Albert Strasse.
Ta wsppraca miaa kosztowa ycie wielu polskich obywateli. Zoliwym charkotem
historii jest fakt, e w Norymberdze Ribbentrop stan na
szafocie, a po stronie oskarycieli sta wanie Mootow. Nie
kto inny natomiast jak ludowy
komisarz by autorem sw: Wystarczyo krtkie uderzenie
wymierzone przeciwko Polsce,
pocztkowo armii niemieckiej, a nastpnie radzieckiej,
aby nic nie pozostao z tego
poczwarnego bkarta Traktatu Wersalskiego, ktry istnia
kosztem uciskanych narodowoci niepolskich. Polityka
tradycyjna cigego lawirowania i gry pomidzy Niemcami i ZSRR okazaa si niewiele
warta i cakowicie zbankrutowaa. Ten wyjtek z przemwienia na sesji rady Najwyszej ZSRR przeszed do
annaw dyplomacji jako jedna z najbardziej cynicznych
wypowiedzi usprawiedliwiajcych niczym niesprowokowan agresj midzynarodow. Podpis Mootowa widnieje
take pod dokumentem nakazujcym rozstrzelanie polskich oficerw w Katyniu.
Wschodnie granice II
Rzeczpospolitej przekroczyo ponad 600 tysicy onierzy i 4,7 tysicy czogw armii
czerwonej. Nad polskim niebem pojawio si ponad 3 tysice samolotw. To by cios,
ktrego nasz kraj nie mg
wytrzyma. Wojsko, wyczerpane cikimi walkami z we-

mentw terroru. Kopalnie w


Workucie. Modzi wcieleni
si w szeregi bolszewickiej
armii. Specbataliony budowlane. Wizienia. Liczby s kosmiczne, szokuj. Obywateli
polskich, po ktrych signy
apska oprawcw spod znaku
sierpa i mota mogo by nawet p miliona (jeli przyj
dane z archiww NKWD dotyczce deportowa). Ilu z nich
zmaro? Ilu zabray mrozy po-

Zbrodnia katyska
pochona ycie
prawie

22 tysicy

polskich oficerw
zamordowanych
strzaem w ty
gowy.

Jzef Stalin wita si z ministrem spraw zagranicznych Rzeszy Joachimem von Ribbentropem. Ten ostatni trafi na szafot w
Norymberdze w 1946 roku. Zarzut mu postawiony brzmia Zbrodnie przeciwko pokojowi i Zbrodnie przeciwko ludzkoci.

Szcztki polskich oficerw zamordowanych przez NKWD zostay ekshumowane przez Niemcw w 1943 roku.
hrmachtem, nie byo w stanie przeciwstawi si nowej,
potnej fali agresji. Sytuacja
bya tym bardziej krytyczna,
e polski onierz nie otrzyma jasnych rozkazw, jak ma
si zachowa wobec krasnoarmiejcw. Polskie dowdztwo dugo wahao si, czy rozpocz walk zbrojn z armi
radzieck. Ostatecznie wydano rozkaz, ktry uniemoliwi skoordynowane dziaania
Z bolszewikami nie walczy, chyba w razie natarcia z
ich strony albo prby rozbrojenia oddziaw. Ten rozkaz
Rydza migego, dyplomatyczny w treci, dostosowany do tragicznego pooenia

wojska polskiego, mia si


strasznie zemci ju rok pniej w ponurych lasach Katynia. onierze, jecy wojenni,
ktrzy czsto nawet nie wchodzili kontakt z bojowy z wrogiem zostali zgadzeni w katowniach NKWD. Ponad 20
tysicy polskich oficerw zostao zamordowanych bez sdu, z pogwaceniem kadego
elementarnego prawa wojny i
pokoju, strzaem w ty gowy.
Niemiecka amunicja w rosyjskich rkach miaa przykry
przeraajcy obraz dziaa
sowieckiej wadzy. Cz oddziaw polskich jednak podja walk. Szczeglnie cikie
walki toczyy si w okolicach

Grodna, biy si w okolicach


Augustowa i na Polesiu Korpusy Ochrony Pogranicza. W
walkach z nowym najedc
polego ponad 2,5 tysica polskich onierzy.
Ofiary wrzenia byy jednak tylko poraajc uwertur do spektaklu zbrodni, ktr
komunici zgotowali narodowi polskiemu. Katy. Charkw. Miednoje. Te nazwy zapisay si krwawymi literami
w historii najnowszej naszego kraju. Dziesitki, setki tysicy ludzi gnano na wschd.
Do dzisiaj historycy nie s
w stanie poda dokadnych
liczb Polakw wygnanych na
nieludzk ziemi wiecznie

zimnej Syberii i apokaliptyczne tereny Kazachstanu.


Wywzki. Z map znikay cae
wsie. Pustoszay ulice miast,
ktrych mieszkacy w ekstremalnym zimnie, bez poywienia, stoczeni w bydlcych wagonach, byli pdzeni
na zatracenie gdzie w tajdze,
albo na pustyni. Polscy historycy oceniaj, e ze wschodnich kresw II Rzeczpospolitej na wschd mogo zosta
deportowanych nawet 800
tysicy mieszkacw. Archiwa NKWD podaj liczb 320
tysicy. A przecie nie wszyscy
zostali deportowani. Nieludzki, czerwony aparat represji
mia szeroki wachlarz instru-

niej 50 stopni Celsjusza? Ilu


zabi gd? Ilu tyfus? Ilu nagany i nahajki enkawudzistw?
Nie wiemy na pewno. Ludzie
marli jak muchy. Do chwili
podpisania ukadu Sikorski
Majski w 1941 roku i ogoszenia amnestii ponad 58 tysicy
Polakw umaro lub zostao
zamordowanych. Fala zbrodni nie omina wizionych
obywateli II Rzeczpospolitej
nawet wtedy, gdy terytorium
Zwizku Radzieckiego zostao
najechane przez hitlerowcw.
Wczorajsi sojusznicy zwarli si w morderczym ucisku,
ktry trwa prawie 4 lata. Olbrzymie klski, jakie ponosia
Armia Czerwona w czerwcu
1941r. nie przeszkodziy jednak rozstrzelaniu ponad 35
tysicy winiw.
Konsekwencje 17 wrzenia
wykraczay daleko poza dzie,
w ktrym nad spalonym Reichstagiem zawis czerwony
sztandar. Zwycistwo ZSRR
nie oznaczao automatycznego
zwycistwa wszystkich aliantw. Moc ukadw midzynarodowych Polska po zakoczeniu dziaa wojennych dostaa
si w radzieck stref wpyww. Strzay w wizieniach,
pokazowe procesy, bicie, tortury, sadystyczne zncanie si
nad polskimi patriotami nie
skoczyo si wraz ze mierci
Hitlera. NKWD jednak zastpowaa duo czciej rodzima
ubecja, a prokuratorzy wydajcy wyroki kary gwnej nie
mwili ju po rosyjsku. Gwarancj tego stanu rzeczy bya
wci stacjonujca na terenie
Polski Armia Czerwona. To
ona sprawiaa, e polscy komunici musieli stale sta na
baczno przy towarzyszach
z Moskwy. Rozpoczyna si
trzeci akt dramatu, ktrego
koniec wyznaczyy waciwie
wybory czerwcowe i odsunicie Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej od wadzy
i pniej wyjazdem ostatniego radzieckiego onierza z
Polski. Dramat, ktry rozpocz si 17 wrzenia 1939r. doczeka si epilogu na Dworcu
Centralnym w Warszawie 18
wrzenia 1993r.

You might also like