διαδρομές

Ν ο ητ ι κ έ ς

διαδρομές

στόν

χῶρο

τῆς

πίστης

Μηνιαῖο φυλλάδιο τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως | Σουλίου 167 - Τηλ.: 210 5013108 | Τεῦχος 15ο - Σεπτέμβριος 2015
ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr - agiatriadapetroupoleos.gr - facebook: agiatriadapetroupolis

Δρόμος δέν ὑπάρχει...
τόν δρόμο
τόν ἀνοίγουμε...
προχωρώντας
καί συγχωρώντας...

ο
τ
κ
τα η μ α
κ
Έ άρτ
παρ

Οἱ γεωργοί καί ἡ ἄμπελος.
Μικρογραφία εἰκονογραφημένου
χειρογράφου, 11ος αἰ. μ.Χ.,
Ἐθνική Βιβλιοθήκη Παρισίων.

Ξεκινοῦν οἱ Δραστηριότητες τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ... ἐνορία

ἐν δράσῃ!

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
Μέ χαρά σᾶς προσκαλοῦμε ὅλους στήν ἔναρξη τῶν Κατηχητικῶν
Σχολείων καί τῶν Νεανικῶν Συνάξεων τοῦ Ναοῦ μας καί ὅλων τῶν
ὑπολοίπων δραστηριοτήτων πού γίνονται σ' αὐτόν.
Στίς 13 Σεπτεμβρίου, Κυριακή καί ὥρα 11:00 π.μ., μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας στό
Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ναοῦ μας, θά τελεσθεῖ ὁ Ἁγιασμός γιά τήν ἔναρξη τῶν Κατηχητικῶν
μας Σχολείων καί ὅλων τῶν δράσεων.
Κάποιοι μᾶς εἶπαν ὅτι ἡ ἐλπίδα ἔρχεται κι ἐμεῖς τούς λέμε ὅτι ἡ ἐλπίδα ἔχει ἔρθει ἐδῶ καί
2015 χρόνια καί εἶναι ὁ Χριστός. Ἄς μιλήσουμε λοιπόν, ΝΑΙ γιά τόν Χριστό!

Ἄς κάνουμε τήν ἐνορία μας ἐπίκεντρο καί σημεῖο ἀναφορᾶς τῆς ζωῆς μας.
Ἄς ἀφήσουμε τήν εἰκονική πραγματικότητα καί ἄς γευτοῦμε τήν ἴδια τή ζωή.
Ἄς γίνουμε κοινωνοί τῶν βιωμάτων μας στήν ἐν Χριστῷ ζωή.
Ἄς ἀναβαθμίσουμε ὅλοι τήν καθημερινότητά μας μέ τό κάλεσμα τῆς ἐνορίας μας.
Ἡ ἐνορία μας εἶναι ἡ οἰκογένειά μας. Εἶναι αὐτή πού μᾶς συνδέει μέ τή ζωή,
μέ τόν ἴδιο τό Χριστό.
Ἄς εἴμαστε ὑπερήφανοι γιά τό Χριστό μας. ΝΑΙ, πᾶμε στά κατηχητικά σχολεία.
Ἔλα κι ἐσύ! Ἄς μή λείψει κανείς!!
Μακάρι νά καταφέρουμε νά σπάσουμε τά δεσμά τοῦ καναπέ, τοῦ laptop καί τοῦ tablet, τῆς τηλεόρασης
καί γενικότερα τῆς εἰκονικῆς καί ψεύτικης πραγματικότητας, ἡ ὁποία μᾶς ὁδηγεῖ σέ ἀδιέξοδο.
Ἄς ἐπικοινωνήσουμε μέ τούς ἐν Χριστῷ ἀδελφούς μας, ἄς μήν ὑπάρξει οἰκογένεια πού δέν θά
προτρέψει τά παιδιά της ὥστε αὐτά νά δώσουν τό παρόν στόν ἁγιασμό τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων.
Τήν προηγούμενη χρονιά, χάρη στήν εὐλογία τοῦ Κυρίου, συμμετείχαν πάνω ἀπό 100 παιδιά στά
Κατηχητικά Σχολεῖα μας. Μέσα ἀπό τά Κατηχητικά οἱ ἀξίες τῆς πίστεως, τῆς οἰκογένειας καί τοῦ
Ἔθνους μποροῦν νά μεταλαμπαδευτοῦν στά παιδιά μας, τή στιγμή πού ὅλοι θεωροῦν ὅτι εἶναι
ἀπαρχαιωμένες. Πρίν ἀπό τήν ἔναρξη τῶν μαθημάτων τά παιδιά θά ἀπολαμβάνουν πλούσιο πρωϊνό!
Ἐφημέριος Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως,
Ὑπεύθυνος Νεότητας
π. Σπυρίδων Ἀργύρης

Συντακτική ὁμάδα

> Ὁμάδα Νεότητας
Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως
> π. Σπυρίδων Ἀργύρης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ
ΔΡΑΣΕΩΣ 2015-2016
ΚΥΡΙΑΚΗ

17.30-19.30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

10.30-11.00 ΠΡΩΙΝΟ ΚΕΡΑΣΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΚΑ- ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- ΛΥΚΕΙΟΥ 08/10
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
13/09
11.00-12.00 ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 13/09

12.00-13.00 ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΑΠΟΡΩΝ

12.00-13.00 Αθλοπαιδιες (ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ)

17.00-19.00 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 13/09

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

13.00-14.00 Αθλοπαιδιες (ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ)

09/10

17.00-18.00 γυμναστικη για ολες τις Ηλικιες 16/09

ΤΜΗΜΑ ΕΦΗΒΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ 13/09

18.00-19.00 ΣΧΟΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ

18.00-19.00 ΣΧΟΛΗ ΣΚΑΚΙΟΥ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ 02/09

(ΕΝΗΛΙΚΩΝ) 18/09

17.00-18.00 γυμναστικη για ολες τις Ηλικιες 16/09 19.00-20.00 ΣΧΟΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ
18.30-19.30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- (ΜΑΘΗΤΩΝ 18/09
ΣΑΒΒΑΤΟ

ΛΥΚΕΙΟΥ 07/10
18.00-19.00 ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΦΑΝΟΥΡΙΟ
ΔΕΥΤΕΡΑ
12.00-13.00 ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΑΠΟΡΩΝ

11.00-12.00 ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΑΠΟΡΩΝ
10.00-13.00 σχολη ζωγραφικης ΠΑΙΔΙΚΟ 12/09
15.30-16.30 ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΞΕΙΣ ΝΕΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ

17.00-18.00 γυμναστικη για ολες τις Ηλικιες 16/09 ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- ΛΥΚΕΙΟΥ 20/09
16.30-17.30 ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙ17.00–18.00 ΕΝΙΟΡΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΚΥΡΙΩΝ
(ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗ) 13/10

ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΙΝΚ ΠΟΝΚ

18.00-19.00 ΚΥΚΛΟΣ ΝΕΩΝ ΜΗΤΕΡΩΝ

16.00-17.00 ΣΧΟΛΗ ΘΕΑΤΡΟΥ

(ΚΥΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΜΑΡΙΑΝΑΚΗ) 13/10

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΕΩΝ

19.00-20.00 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 20/09

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- ΛΥΚΕΙΟΥ 05/10

(ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ-ΤΡΑΓΟΥΔΙ)

ΤΡΙΤΗ

17.00-18.00 ΣΧΟΛΗ ΘΕΑΤΡΟΥ

12.00-13.00 ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΑΠΟΡΩΝ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΕΩΝ

16.00-1900 ΣΧΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 12/09

ΕΦΗΒΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 20/09

18.00-19.00 ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΟ ΚΕ- (ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ-ΤΡΑΓΟΥΔΙ)
ΡΑΣΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΜΙΑ ΦΟΡΑΤΟ ΜΗΝΑ ΚΥΚΛΟΣ ΟΜΙ- 17.00-19.00 ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ – ΑΡΜΟΝΙΟ
ΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ).
ΤΕΤΑΡΤΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΕΩΝ
ΧΟΡΩΔΙΑ ΕΝΟΡΙΑΣ 27/09

12.00-13.00 ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΑΠΟΡΩΝ
15.00-18.00 ΣΧΟΛΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Α΄ 02/09
18.00-21.00 ΣΧΟΛΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ B΄ 02/09
17.00-18.00 γυμναστικη για ολες τις Ηλικιες 16/09
18.30-19.30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- ΛΥΚΕΙΟΥ 07/10
18.00-19.00 ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΦΑΝΟΥΡΙΟ
ΠΕΜΠΤΗ
12.00-13.00 ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΑΠΟΡΩΝ
17.30-18.30 ΜΑΘΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ
18.00-19.00 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ
- ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ
2

Π. ΣΠΥΡΙΔΩΝ

3

3

> Κατηχητικές
Νεανικές
Συνάξεις

Κάθε Κυριακή
στις 10:30 π.μ.
πλούσιο πρωινό
για τα παιδιά!

Τά Κατηχητικά μας Σχολεία θά λειτουργοῦν ὡς ἐξῆς:
Σάββατο 15:30-16:30 μ.μ.

ΜΕΣΟ ΑΡΡΕΝΩΝ (Α΄, Β΄ Γυμνασίου)
ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΡΡΕΝΩΝ
(Γ΄ Γυμνασίου & Α΄, Β΄, Γ΄ Λυκείου)

μέ τόν κ. Θωμᾶ Ἀναστόπουλο
μέ τόν κ. Σωκράτη Δέλγα

16:30 - 17:30 μ.μ.
Ἐντευκτήριο - Ἐπιτραπέζια παιχνίδια - ἐλεύθερος χρόνος
Κυριακή 11:00-12:00 π.μ.
ΠΡΟ-ΚΑΤΩΤΕΡΟ
μέ τήν κ. Ἑλένη Λούπου,

(νήπιο & Α΄,Β΄ Δημοτικοῦ)
μέ τήν κ. Ἀντωνία Βαριατζά

καί τήν κ. Νικολέττα Δρεττάκη

ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΑΡΡΕΝΩΝ
μέ τόν κ. Σωκράτη Δέλγα

(Γ΄,Δ΄,Ε΄,ΣΤ΄ Δημοτικοῦ)
και τόν κ. Ἀνδρέα Κουκούλη

ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΘΗΛΕΩΝ

(Γ΄,Δ΄,Ε΄,ΣΤ΄ Δημοτικοῦ)
μέ τήν κ. Μαρία Παπαμήτρου

ΜΕΣΟ ΘΗΛΕΩΝ (Α΄,Β΄ Γυμνασίου)
μέ τήν κ. Παναγιώτα Κουκούλη

ΑΝΩΤΕΡΟ ΘΗΛΕΩΝ

(Γ΄ Γυμνασίου & Α΄,Β΄,Γ΄ Λυκείου)
μέ τήν κ. Παναγιώτα Σαράφογλου

18.30 - 20.00
ΣΥΝΑΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ-ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ-
μέ τόν κ. Γεώργιο Ἀραμπατζόγλου

ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ

12:00-13:00 μ.μ.

Ἀθλοπαιδείες - Ποδόσφαιρο (γήπεδο 5Χ5 Γρηγορίου) Δημοτικού

13:00-14:00 μ.μ.

Ἀθλοπαιδείες - Ποδόσφαιρο (γήπεδο 5Χ5 Γρηγορίου) Γυμνασίου - Λυκείου

12:00-14:00 μ.μ.

Ἐντευκτήριο - Ἐπιτραπέζια παιχνίδια - ἐλεύθερος χρόνος ΘΗΛΕΩΝ
3

>
>
>
>

4

Ζωγραφική
Ἁγιογραφία
Σχολή Γονέων
Σχολή σκακιού

5

5

> Σχολή Θεάτρου
> Σχολή Μουσικής - Αρμόνιο
> Μαθήματα Μουσικοτεχνικής
ΠΕΜΠΤΗ
17.30-18.30 ΜΑΘΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ
16.00-17.00 ΣΧΟΛΗ ΘΕΑΤΡΟΥ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΕΩΝ
ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
(ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ-ΤΡΑΓΟΥΔΙ)
17.00-18.00 ΣΧΟΛΗ ΘΕΑΤΡΟΥ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΕΩΝ
ΕΦΗΒΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
(ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ-ΤΡΑΓΟΥΔΙ)
17.00-19.00 ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ – ΑΡΜΟΝΙΟ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΕΩΝ
ΧΟΡΩΔΙΑ ΕΝΟΡΙΑΣ

5

> Γυμναστική γιά ὅλες τίς ἡλικίες!
μέ τήν Σταυρούλα Ἀγγελοπούλου

καθε
ΚΥΡΙΑΚΗ 17.00-18.00
ΔΕΥΤΕΡΑ 17.00-18.00
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.00-18.00
καί
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
17.00-18.00

> Σχολή Παραδοσιακῶν Δημοτικῶν χορῶν

ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
18.00 - 19.00
ΣΧΟΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ
(ΕΝΗΛΙΚΩΝ)
19.00 - 20.00
ΣΧΟΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ
(ΜΑΘΗΤΩΝ)

6

7

7

Ὁ Ναός προσφέρει συσσίτιο
καί τίς 7 ἡμέρες τῆς ἑβδομάδος,
καί τό Σάββατο διπλή μερίδα,
σέ πάνω ἀπό 130 ἀπόρους
συνενορίτες μας,
καθώς ἐπίσης ἐξασφαλίζει
καθημερινά σέ 23 ὑποσυτιζόμενα
παιδιά τό πρωινό τους γεῦμα
στά σχολεία τῆς ἐνορίας μας.

>

Πρόγραμμα
Ἐνισχυτικῆς
διδασκαλίας
ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ 19.00 - 20.00
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΓΥΜΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ
ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ 18.30 - 19.30
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΓΥΜΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ
ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ 17.30 - 19.30
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΓΥΜΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ

Πνευματικές
>
ὁμιλίες
στό Ναό μας
Α. Ἕνα σημαντικό ἐκκλησιαστικό
πρόσωπο θά τελεῖ ὁμιλία στό Ναό μας
1 φορά τό μῆνα.
Β. Ἱερό Εὐχέλαιο - Ἀρχονταρίκι μέ τόν
π. Σπυρίδωνα.
Γ. Σχολή νέων μητέρων μέ τήν κ.
Καμαριανάκη.
Δ. Κύκλος Κυριῶν μέ τήν κ. Χρυσούλα Χατζή.

ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.00 - 19.00
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
7

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΤΟ ΝΑΟ:
Α) ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Β) ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΙΣ 18:00 ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΦΑΝΟΥΡΙΟ
Γ) ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΣΤΙΣ 18:00 ΙΕΡΟ ΕΥΧΕΛΑΙΟ
Δ) 1 ΦΟΡΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ
Π Ρ ΟΣ Κ Υ Ν Η Μ ΑΤ Ι Κ Ε Σ Ε Κ Δ Ρ Ο Μ Ε Σ :
Α) ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ
Β) ΚΑΘΕ ΔΙΜΗΝΟ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

η μ ε ρη σ ι α π ρ οσ κ υ ν η μ ατ ι κ η ε κ δ ρ ομ η

Τὸ Ταμεῖο Ἐνοριακῆς Δράσης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως
διοργανώνει ἡμερήσια προσκυνηματικὴ ἐκδρομὴ στὴν

Ἄνδρο .

Ἡ ἀναχώρηση θὰ γίνει στὶς 5:45 τοῦ Σαββάτου 26/9/2015 καὶ ἡ ἐπιστροφὴ
στὶς 10 τὸ βράδυ. Τὸ εἰσιτήριο εἶναι 40€.
Θὰ ἐπισκεφθοῦμε: τὴν Ἱερά Μονή Παναγίας Παναχράντου, τὴν Ἱερά Μονή
Ζωοδόχου Πηγῆς, τὴν Ἱερά Μονή Ἁγίας Μαρίνας καὶ τὴν Ἱερά Μονή Ἁγίου
Νικολάου.
ΤΗΛ.: 210-5013108