You are on page 1of 33

j2k

j2k

j2k

j2k

j2k

j2k

j2k

j2k

j2k

j2k

j2k

j2k

j2k

j2k

j2k

j2k

j2k

j2k

j2k

j2k

j2k

j2k

j2k

j2k

j2k

j2k

j2k

j2k

j2k

j2k

j2k

j2k

SULIT
Sains
Kertas 1 & 2
Peraturan
Pemarkahan

MODUL PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK TINGKATAN 5

TAHUN 2015
MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA ( KEDAH )

SAINS MODUL 2
Kertas 1
PERATURAN PEMARKAHAN
UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA
AMARAN
Peraturan pemarkahan ini SULIT dan Hak Cipta Jabatan Pelajaran
Negeri Kedah. Kegunaan khusus untuk pemeriksa yang berkenaan sahaja.
Sebarang maklumat dalam peraturan pemarkahan ini tidak boleh dimaklumkankepada
sesiapa. Peraturan pemarkahan ini tidak boleh dikeluarkan dalam apajua bentuk
penulisan dan percetakan.

Peraturan pemarkahan ini mengandungi 16 halaman bercetak


1511 (PP)

j2k

2
PERATURAN PEMARKAHAN ( KERTAS 1 )
NOMBOR
SOALAN

JAWAPAN

NOMBOR
SOALAN

JAWAPAN

26

27

28

29

30

31

32

33

34

10

35

11

36

12

37

13

38

14

39

15

40

16

41

17

42

18

43

19

44

20

45

21

46

22

47

23

48

24

49

25

50

_______________________________________________________________________________________________
Peraturan Pemarkahan Modul 2 Peningkatan Prestasi Akademik Sains SPM 2015

You might also like