You are on page 1of 36

j2k

j2k

j2k

j2k

j2k

j2k

j2k

j2k

j2k

j2k

j2k

j2k

j2k

j2k

j2k

j2k

j2k

j2k

j2k

j2k

j2k

j2k

SULIT
Sains
Kertas 1 & 2
Peraturan
Pemarkahan

MODUL PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK TINGKATAN 5

TAHUN 2015
MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA ( KEDAH )

SAINS MODUL 2
Kertas 2
PERATURAN PEMARKAHAN
UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA
AMARAN
Peraturan pemarkahan ini SULIT dan Hak Cipta Jabatan Pelajaran
Negeri Kedah. Kegunaan khusus untuk pemeriksa yang berkenaan sahaja.
Sebarang maklumat dalam peraturan pemarkahan ini tidak boleh dimaklumkankepada
sesiapa. Peraturan pemarkahan ini tidak boleh dikeluarkan dalam apajua bentuk
penulisan dan percetakan.

Peraturan pemarkahan ini mengandungi 16 halaman bercetak


1511 (PP)

j2k

3
PERATURAN PEMARKAHAN ( KERTAS 2 )

Soalan
1

Kriteria Pemarkahan

Markah

markah

1
1

(a)(ii) 40 + 0.1 (g)

(b) Semakin bertambah/lama masa, semakin


bertambah/ meningkat jisim hablur garam.

JUMLAH

BAHAGIAN A
(a) (i)

50
40
30
20
10
0

Nota: 1. Semua titik dipindahkan betul


2. Graf licin

- 1m
- 1m

(c) Etanol tulen daripada


penapaian jus nanas
Petrol daripada petroleum

Gula daripada jus tebu

_______________________________________________________________________________________________
Peraturan Pemarkahan Modul 2 Peningkatan Prestasi Akademik Sains SPM 2015

j2k

Soalan
2

Kriteria Pemarkahan

Markah

Markah

(a)

1
1

(b) ..+ 0.1 cm


Ukuran mengikut cetakan sebenar.

(c) Maya/tegak/lebih besar daripada objek

JUMLAH

Nota: 1. Semua garis sinar dengan anak panah 1m


2. Imej dilukis pada persilangan
- 1m

(d)

_______________________________________________________________________________________________
Peraturan Pemarkahan Modul 2 Peningkatan Prestasi Akademik Sains SPM 2015

j2k

5
Soalan
3

Kriteria Pemarkahan

Markah

Markah

(a) (i) Pembolehubah dimanipulasikan:


Kehadiran antibiotik

(ii) Pembolehubah dimalarkan:

1.
2.
3.
4.
5.

Isipadu bubur nutrien


Isipadu kultur bakteria
Jenis bakteria
Suhu
Masa

(b) 1. (Kehadiran) antibiotik boleh menghalang/


mengurangkan pertumbuhan/pembiakan
bakteria

2. (Kehadiran) antibiotik dapat/boleh membunuh


bakteria
(c) 1. (Kehadiran) antibiotik boleh menghalang/
mengurangkan pertumbuhan/pembiakan
bakteria
2. (Kehadiran) antibiotik dapat/boleh membunuh
bakteria
(d) Antibiotik ialah bahan/cecair yang
menyebabkan campuran menjadi jernih

JUMLAH

_______________________________________________________________________________________________
Peraturan Pemarkahan Modul 2 Peningkatan Prestasi Akademik Sains SPM 2015

j2k

6
Soalan
4

Kriteria Pemarkahan

(a)
(b)

2.2 + 0.1 cm

(i)

JUMLAH

Pembolehubah bergerakbalas:

1. Kekerasan plastik
2. Kedalaman paku
(c)

Markah

Pembolehubah dimalarkan:

1. Jisim /ketinggian pemberat


2. Saiz /panjang paku
(ii)

Markah

Hipotesis:

1. Jika plastik Q digunakan maka kedalaman


paku lebih dalam // sebaliknya

2. Jika jenis plastik berbeza, maka kedalaman


paku berbeza

3. Plastik P lebih keras berbanding plastik Q//


sebaliknya

(d)

Pemerhatian:
Kedalaman paku pada plastik Q lebih dalam
berbanding plastik P// sebaliknya

_______________________________________________________________________________________________
Peraturan Pemarkahan Modul 2 Peningkatan Prestasi Akademik Sains SPM 2015

j2k

7
Soalan
5

Kriteria Pemarkahan

(a) (i) Tiroid


(ii) Mengawal kadar metabolisme//
membantu pertumbuhan yang normal.
(b) R//Adrenal
(c) (i) Insulin//Glukagon

Markah

Markah

JUMLAH

1
1

1
1

(ii) Diabetes mellitus//Hipoglisemia


(c) 1. Merangsang spermatogenesis
2. Mengawal perkembangan kematangan
organ seks lelaki
3. Mengawal perkembangan ciri-ciri seks
sekunder lelaki

(a)

(b)

Persenyawaan

(c)

25%

(d)

Perempuan Albino/Albinisme

(e)

Mutasi gen

JUMLAH

(f)
Not able to
differentiate red
and green
colour
Tidak dapat
membezakan
warna merah
dan hijau

Has white skin


and hair
Mempunyai
kulit dan
rambut yang
putih

Blood cannot
clot
Darah tidak
membeku

_______________________________________________________________________________________________
Peraturan Pemarkahan Modul 2 Peningkatan Prestasi Akademik Sains SPM 2015

j2k

8
Soalan

Kriteria Pemarkahan

Markah

Markah

7
(a)(i) Vaksin

(ii) Mikroorganisma/Mikrob/Patogen/
Bakteria/Virus yang mati /dilemahkan

JUMLAH

Tolak: Protozoa dan kulat


(b)
Sel darah
putih

Platlet

Sel darah
merah

(c) Supaya kepekatan antibodi dalam darah


mencapai/melepasi aras keimunan
(d) Keimunan aktif buatan
(e) Tuberkulosis/tibi/batuk kering

(a) (i) Sabun//Garam (natrium) asid lemak


(ii) Merah kepada biru

1
1

(b) (i) P: ekor hidrokarbon/hidrofobik

Q: kepala ionik/hidrofilik

(ii) Gris: P/ ekor hidrokarbon/hidrofobik


Air: Q/kepala ionik/hidrofilik

1
1

JUMLAH

_______________________________________________________________________________________________
Peraturan Pemarkahan Modul 2 Peningkatan Prestasi Akademik Sains SPM 2015

j2k

9
Soalan
9

Kriteria Pemarkahan

Markah

Markah

(a) (i) K: Gelombang radio


L: Sinar-X

(ii) Sinar gama

(b) (i) Mengasingkan gelombang radio termodulasi

kepada isyarat audio dan gelombang


pembawa/radio.

(ii) Transistor

(c) Tenaga elektrik

Tenaga bunyi

JUMLAH

_______________________________________________________________________________________________
Peraturan Pemarkahan Modul 2 Peningkatan Prestasi Akademik Sains SPM 2015

j2k

10
Soalan

10

Kriteria Pemarkahan

Markah

Markah

(a) Hipotesis:
1. Bahan molekul/gula tidak boleh mengalirkan
/ mengkonduksi elektrik (dalam keadaan
pepejal dan leburan)
2. Bahan ion/garam boleh mengalirkan/
mengkonduksi elektrik dalam keadaan
leburan sahaja.
3. Bahan ion dan bahan molekul mempunyai
kekonduksian elektrik yang berbeza
4. Bahan molekul/gula tidak boleh mengalirkan/
mengkonduksi elektrik (dalam keadaan pepejal
dan leburan ) manakala bahan ion/garam
boleh mengalirkan/mengkonduksi elektrik
dalam keadaan leburan sahaja.

(b) (i) Tujuan:


Untuk mengkaji /menyiasat kekonduksian/
pengaliran elektrik bagi ion/garam dan bahan
molekul/gula (adalah berbeza ).
(ii) Pembolehubah:
Dimalarkan : 1. Bilangan sel kering
2. Jenis elektrod
3. Jisim bahan.

Dimanipulasi : 1. Jenis bahan


2. Bahan ion dan bahan molekul
3. Gula dan garam
1
Bergerakbalas: 1. Nyalaan/keadaan mentol
2. Kekonduksian/pengaliran
elektrik bahan
3. Bacaan /pesongan jarum
ammeter.

Maks
2

_______________________________________________________________________________________________
Peraturan Pemarkahan Modul 2 Peningkatan Prestasi Akademik Sains SPM 2015

j2k

11
(iii) Radas dan bahan:
Mangkuk pijar, kasa dawai, wayar penyambung
klip buaya, sel kering, penunu Bunsen,
elektrod karbon, gula, garam dan mentol//
ammeter.

(iv)

Prosedur

Gula
Heat
Panaskan

Rajah A

Garam

Rajah B

1. Masukkan (3 spatula) gula ke dalam mangkuk

pijar A dan (3 spatula) garam ke dalam mangkuk


B //Rajah

2. Terminal positif sel kering disambungkan ke

ammeter dan ke elektrod karbon menggunakan


wayar penyambung dengan klip buaya.
Terminal negatif sel kering disambungkan ke
elektrod karbon yang lain menggunakan wayar
penyambung dengan klip buaya//Rajah

3. Mangkuk pijar A dan B dipanaskan //Rajah

_______________________________________________________________________________________________
Peraturan Pemarkahan Modul 2 Peningkatan Prestasi Akademik Sains SPM 2015

j2k

12

4. Nyalaan /keadaan mentol diperhatikan //

Bacaan /pesongan jarum ammeter diperhatikan

(v)

Maks
4

JUMLAH

10

Penjadualan data

Jenis bahan

Bahan molekul//
Gula

Nyalaan/keadaan mentol//
Kekonduksian/pengaliran
elektrik bahan//
Bacaan/pesongan jarum
ammeter.

Bahan ion//
Garam

_______________________________________________________________________________________________
Peraturan Pemarkahan Modul 2 Peningkatan Prestasi Akademik Sains SPM 2015

j2k

13
Soalan

11

Kriteria Pemarkahan

Markah

Markah

(a)
Tindak balas eksotermik

Tindak balas endotermik

Membebaskan haba

Menyerap haba

Suhu sekeliling meningkat

Suhu sekeliling menurun

Aras tenaga bahan tindak


balas lebih tinggi daripada
hasil tindak balas

Aras tenaga bahan tindak


balas lebih rendah
daripada hasil tindak
balas

contoh:

contoh:

1. Respirasi
2. Pembakaran bahan
api
3. Tindak balas
peneutralan

1. Proses fotosintesis
2. Menggoreng telur

1
1

*Nota : Terima mana-mana dua perbezaan dan dua


contoh yang betul.
(b)

i.

Masalah :
Bagaimana memisahkan kuprum dan bendasing
daripada kuprum tidak tulen

ii.

Kaedah Penyelesaian:

Penulenan logam secara elektrolisis

_______________________________________________________________________________________________
Peraturan Pemarkahan Modul 2 Peningkatan Prestasi Akademik Sains SPM 2015

Maks
4

j2k

14

iii.

Langkah Penyelesaian:
pt 4
pt 1
Kuprum tidak tulen
(anod)

pt 2
Kuprum tulen
(katod)

pt 3
Larutan kuprum (II)
sulfat
Selepas tindak balas

pt 4
pt 2
Kuprum tulen
(katod)
Larutan pt 3
kuprum(II) sulfat

pt 1
Kuprum tidak tulen
(anod)
Bendasing

1. Logam yang tidak tulen dijadikan anod//Rajah

2. Logam yang tulen dijadikan katod//Rajah

3. Larutan yang mengandungi ion logam kuprum

4. Litar dilengkapkan//Rajah

JUMLAH

10

dijadikan elektrolit//Larutan kuprum (II)


sulfat/klorida sebagai elektrolit//Rajah

_______________________________________________________________________________________________
Peraturan Pemarkahan Modul 2 Peningkatan Prestasi Akademik Sains SPM 2015

j2k

15

Soalan

Kriteria Pemarkahan

12

(a) Perbezaan antara getah asli dengan getah sintetik


Getah asli

Markah

Markah

Getah sintetik

Tidak tahan haba


Telap air

Tahan haba
Tidak telap air
Tidak bertindak balas
Bertindak balas terhadap
terhadap asid dan
asid dan alkali
alkali
Tidak mudah
Mudah dioksidakan
dioksidakan
Lebih kenyal
Kurang kenyal
Kebolehan menyerap
Kebolehan menyerap
bunyi tinggi
bunyi rendah
Kebolehan menyerap
Kebolehan menyerap
gegaran/kejutan/
gegaran/kejutan/
tekanan rendah
tekanan tinggi
Nota: Mana-mana empat perbezaan

1
1
1
1
1

Maks
4

_______________________________________________________________________________________________
Peraturan Pemarkahan Modul 2 Peningkatan Prestasi Akademik Sains SPM 2015

j2k

16
Soalan

Kriteria Pemarkahan

Markah

Markah

Melamina ialah plastik termoset

1. Tahan haba//
Tidak melebur apabila dipanaskan

2. Boleh diacu sekali sahaja //


Tidak boleh dikitar semula

3. Keras

4. Mempunyai rangkai silang di antara


polimernya.

(b)
Maklumat

Ciri-ciri
sepunya

Maks 2

Nota: Mesti mempunyai sekurangkurangya dua ciri sepunya.


Plastik yang tahan haba dan boleh
diacu sekali sahaja ialah termoset.
Konsep
awal

Contoh
lain
Bukan
contoh
Konsep
sebenar

Termoplastik : Politena/ polistirena


perspeks/PVC

Termoset ialah plastik yang tahan haba


dan boleh diacu sekali sahaja.

Jumlah

10

Nota: Mesti menggunakan dua ciri


sepunya yang telah dinyatakan di
atas.
Termoset

: Bakelit / pelekat epoksi

PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT

_______________________________________________________________________________________________
Peraturan Pemarkahan Modul 2 Peningkatan Prestasi Akademik Sains SPM 2015

You might also like