You are on page 1of 8

SKEMA TLO

RANCANGAN MINGGUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


PROGRAM

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (PISMP)

SEMESTER

Satu (Jun Nov)

TAHUN

2 /2015

KURSUS

Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar

KOD

BCN3093E

KREDIT

Interaksi Bersemuka
Minggu /
Tarikh

M1
22/06/15
Hingga
26/06/15

Tajuk dan
Kandungan

:
a.

b.

Hasil
Pembelajaran

1.

1.

(Interaksi 1)

M2
29/06/15
Hingga
03/07/15
(Interaksi 2)

c.

d.

1.

1.

Interaksi Bukan Bersemuka

Kuliah

Amali

Tutorial

Pentaksiran

Pembelajaran
Kendiri
(sebelum/
selepas kuliah)

Lain-lain
(Tugasan,
ulangkaji
dll)

Jam

Jam

Jam

Jam

Jam

Jam

:
a.

b.

(4 jam)

(2 jam)

(2 jam)

c.

(2 jam)

(2 jam)

(4 jam)

Catatan /
Refleksi

i.

27-38
ii.

iii.

iv.


2000.01

i.

28-42
ii.

iii.

SKEMA TLO

M3
06/07/15
Hingga
10/07/15
(Interaksi 3)

a.
b.

2.

2.

M4
13/07/15
Hingga
17/07/15
(Interaksi 4)

(1 jam)

b.(1 jam)

b.
b.

a.

2.

2.

(3 jam)


(1 jam)

a.

(1 jam)

b.

(2 jam)

(1 jam)

i.

28-42
ii.

iii.

i.

28-42
ii.

iii.

17-18.07.2015
Cuti Hari Raya Adil
Fitri

SKEMA TLO

M5
20/07/15
Hingga
24/07/15
(Interaksi 5)

M6
27/07/15
Hingga
31/07/15
(Interaksi 6)

b.

(4 jam)

2.

2.

(1 jam)

a.

b.

1.

1.

2.

a.

b.

(1 jam)

(2 jam)

(1 jam)

(2 jam)

i.

28-42
ii.

iii.

i.

44-48
ii.

SKEMA TLO

M7
03/08/15
Hingga
07/08/15

a.

b.

(Interaksi 7)

M8
10/08/15
Hingga
14/08/15

1.

a.

1.

17/08/15

Hingga
21/08/15
(Interaksi 9)

1.

c.

d.

(Interaksi 8)

M9

1.

b.

1.

2.

a.

b.

(2 jam)

(2 jam)

(4 jam)

i.

ii.

a.

b.

(2 jam)

(2 jam)

(4 jam)

i.

ii.

(1 jam)

(1 jam)

i.

a.

(2 jam)

(1 jam)

SKEMA TLO

M10
24/08/15
Hingga
28/08/15
(Interaksi 10)

a.

31/08/15
Hingga
04/09/15
(Interaksi 11)

2.

(4 jam)

(1 jam)

(4 jam)

(1 jam)

M11

2.

b.

2.

2.

31.08.2015
Cuti Hari
Kemerdekaan

M12
07/09/15
Hingga
11/09/15
(Interaksi 12)

a.

b.

1.

1.

a.

(1 jam)

(2 jam)

(1 jam)

(2 jam)

i.

2001.04

SKEMA TLO

M13
14/09/15
Hingga
18/09/15

16.09.2015
Cuti Hari Malaysia

Pengalaman
Berasaskan
Sekolah Fasa 3

M14
21/09/15
Hingga

24 - 25.09.2015
Cuti Hari Raya
Qurban

Cuti Pertengahan
Semester

25/09/15

M15

a.

28/09/15

b.

Hingga
02/10/15
(Interaksi 13)

1.

1.

a.

b.

(2 jam)

(1 jam)

(1 jam)

a.

(2 jam)
(1 jam)

(1 jam)

i.

2001.04

(1 jam)

M16
05/10/15
Hingga
09/10/15
(Interaksi 14)

c.

3.

3.


3.

(1 jam)

3.
/

i.

2001.04

SKEMA TLO

M17
12/10/15
Hingga
16/10/15
(Interaksi 15)

c.

M18
19/10/15
Hingga
23/10/15

MINGGU
ULANGKAJI

M19
26/10/15
Hingga
30/10/15

MINGGU
ULANGKAJI

M20
02/11/2015
Hingga
06/11/2015

PEPERIKSAAN

3.
/

(4 jam)

(2 jam)

i.

2001.04
14.10.2015
Cuti Awal
Muharram

SKEMA TLO

10.11.2015
Cuti Deepavali

M21
09/11/2015
Hingga
13/11/2015

PEPERIKSAAN

M22
16/11/15
Hingga
20/11/15

21/11/15
Hingga
03/01/16

MINGGU
GANTI CUTI

CUTI HUJNG
TAHUN

* Catatan : Ruangan Interaksi Bersemuka dan Interaksi Bukan Bersemuka dicatat jumlah jam sahaja.

Tandatangan Pensyarah

Tandatangan Ketua Jabatan / Ketua Unit Kokurikulum

( Nama : YEOH GUAY NGOH )

( Nama :

Tarikh :

Tarikh :

20.06.2015