You are on page 1of 1

Salesfunctionaris

Sr. salesfunctionaris

Merchandiser

Jr. salesfunctionaris

Stafmedewerker Kwaliteitszorg

Jr. productmanager

Technical support specialist

Medewerker helpline

Chef boekhouding

Debiteurenadministrateur

Medewerker boekhouding

Coordinator interne dienst

Medewerker interne dienst

Supervisor magazijn

DTP'er/grafisch vormgever

Medewerker post/repro

Medewerker magazijn

Medewerker logistiek

Supervisor werkplaats

Sr. Technicus werkplaats

Technicus werkplaats

Afdelingssecretaresse

Technicus refurbishment

3975

Teamleider callcentre

4125

3040

Operator sales

3153

3152

Operator service

3270

4092

Jr. operator

4245

3800

Directiesecretaresse

3943

3683

Telefoniste/receptioniste

3820

2923

Specialistisch medewerker

3032

Medewerker assembly

10

Periodieken

Productmanager

Supportmedewerker productmanagement

Bijlage 9A Salarisschalen (periodieken) vanaf 1 januari 2014

2666

3335

2814

3545

3658

2850

3942

3040

2927

3826

2545

3186

2706

3408

3516

2722

3787

2927

2814

3679

1910

2427

2880

2304

2547

3036

2212

2861

2582

2789

3256

2285

2304

2547

3358

2427

2789

2427

2593

3617

2814

2304

2547

2689

3514

1758

1840

1942

2279

2708

2061

2175

2394

2870

1910

2098

2689

2463

1758

1758

1942

2624

3103

1910

2207

2175

2394

3201

2279

2624

2279

2450

3446

2686

2175

2394

2562

3349

1699

1770

1852

2134

2537

1950

2047

2242

2705

1825

1982

2517

2341

1699

1699

1852

2456

2949

1825

2132

2047

2242

3043

2134

2456

2134

2309

3277

2562

2047

2242

2436

3185

1643

1692

1762

1973

2343

1839

1903

2073

2537

1740

1855

2328

2219

1643

1643

1762

2270

2797

1740

2045

1903

2073

2885

1973

2270

1973

2167

3107

2427

1903

2073

2310

3020

1581

1614

1661

1812

2152

1714

1760

1902

2368

1646

1724

2135

2087

1581

1581

1661

2085

2629

1646

1958

1760

1902

2742

1812

2085

1812

2024

2920

2279

1760

1902

2171

2837

1538

1538

1551

1633

1939

1578

1601

1714

2185

1609

1583

1927

1953

1538

1538

1551

1879

2461

1609

1880

1601

1714

2540

1633

1879

1633

1868

2734

2134

1601

1714

2030

2655

1497

1728

1528

2001

1715

1818

1497

1497

1497

1673

2291

1497

1760

1497

1528

2365

1497

1673

1497

1710

2547

1972

1497

1528

1892

2474

1497

1497

1497

1497

1497

1497

1497

22-jarige

1327

1327

1327

1327

1327

1327

1327

1327

21-jarige

1220

1220

1220

1220

1220

1220

1220

1220

20-jarige

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

Sales trainer

Personeelsfunctionaris A

Personeelsfunctionaris B
3508

3040

3040

2850

3545

3545

2910

3658

3152

2927

3869

3152

3826

2850

3377

Boven

3040

3406

3406

2850

3545

Boven

2927

2814

3377

2927

2927

2722

3408

3408

2779

3516

3029

2814

3710

3029

3679

2722

3246

cao-

2927

3273

3273

2722

3408

cao-

2814

2706

3246

Product trainer

3639

2923

Senior consultant

3046

3040

Consultant

3153

3683

Jr. consultant

Netwerkbeheerder

3820

3534

Sr. accountmanager

3706

3534

Accountmanager

3706

3152

Jr. accountmanager

3270

3508

Jr. application engineer

3639

3975

Jr. software engineer

4125

3275

Ssitemanager

3396

4027

Senior Medewerker

4184

3040

Medewerker (her)inrichting sites

3153

3275

Specialist marketingcom.

3396

3800

Redacteur/vormgever

3943

3683

Supportmedew. Marketingcom.

3820

3683

Sr. technicus buitendienst

3820

3152

Technicus buitendienst

3270

3152

Medewerker telesales

3270

Medewerker salessupport

10

Periodieken

Databasebeheerder

Sales hardware/producten

Systeembeheerder

Productmanagement

Senior application engineer

Servicesupport
binnendienst

Application engineer

Financieel

Sr. software engineer

Interne dienst

Software engineer

Document services
(operationeel)

Technisch specialist buitendienst

Technici

Supervisor fieldservice

Callcenter
operations

Supervisor Telesales

Algemeen
secretarieel

Supervisor Salessupport

Assembly

2547

2547

2814

2814

2547

2593

3256

3256

2729

2650

3358

2285

2789

2894

2789

2689

3533

2789

2894

3514

2593

3102

grens

2814

3117

3117

2593

3256

grens

2789

2689

2582

3102

2394

2394

2686

2686

2394

2450

3103

3103

2565

2503

3201

2207

2624

2757

2624

2562

3357

2624

2757

3349

2450

2956

4575

2686

2955

2955

2450

3103

4575

2624

2562

2463

2956

2242

2242

2562

2562

2242

2309

2949

2949

2402

2358

3043

2132

2456

2621

2456

2436

3183

2456

2621

3185

2309

2822

4315

2562

2811

2811

2309

2949

4315

2456

2436

2341

2822

2073

2073

2427

2427

2073

2167

2797

2797

2219

2212

2885

2045

2270

2486

2270

2310

3008

2270

2486

3020

2167

2665

4054

2427

2660

2660

2167

2797

4054

2270

2310

2219

2665

1902

1902

2279

2279

1902

2024

2629

2629

2038

2068

2742

1958

2085

2338

2085

2171

2814

2085

2338

2837

2024

2503

3796

2279

2498

2498

2024

2629

3796

2085

2171

2087

2503

1714

1714

2134

2134

1714

1868

2461

2461

1838

1906

2540

1880

1879

2186

1879

2030

2620

1879

2186

2655

1868

2343

3534

2134

2341

2341

1868

2461

3534

1879

2030

1953

2343

1573

1573

1972

1972

1573

1710

2291

2291

1638

1746

2365

1760

1673

2038

1673

1892

2427

1673

2038

2474

1710

2183

3275

1972

2166

2166

1710

2291

3275

1673

1892

1875

2183

Sales binnendienst
en salessupport

Fieldservice
buitendienst

Marketing
communicatie

Document services
(leiding)

Internal software
development

Uiteraard ontvangt een werknemer nimmer een salaris onder het minimumloon/minimumjeugdloon

Application
engineering

Sales
buitendienst

Systeembeheer

Consultancy

HRM