UJIAN SELARAS 1 MAC 2010 SEKOLAH KEBANGSAAN SLIM VILLAGE

PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 6
Masa : Satu jam
Nama: ............................................................................. Kelas: ...................... JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU Arahan: Jawab semua soalan.

Bidang: Al-Quran – Surah Al-Fajr

1. Tuliskan kalimah yang mengandungi Alif Lam Qamariah dan Alim Lam Syamsiah:

6

1

2. Tuliskan contoh dari ayat yang diberikan bagi setiap hukum yang dinyatakan dibawah ini:

9 3. Tuliskan hukum tajwid bagi perkataan bergaris di bawah:

8

2

Bidang: ULUM SYARIYYAH 4. Tandakan ( ) pada kesan beriman dengan sifat Sama’ Allah

5

5. Gariskan jawapan yang betul

5

3

6. Gariskan jawapan yang betul tentang pengertian puasa

5

8 8. Tandakan ( ) pada hikmah-hikmah Piagam Madinah

5

4

9. Nyatakan adab-adab semasa menggunakan tempat dan harta benda awam

8

10. Lengkapkan jadual perbezaan penduduk Madinah Sebelum dan selepas Piagam Madinah

6 11. Tandakan ( ) pada hikmah jika kita menjaga tempat dan harta benda awam

5

Markah ________ / 70 x 100 : ________ SOALAN TAMAT

Disediakan oleh : …………………………………………………….. (EN. SHARIFFUDDIN B. AHMAD)

Disahkan oleh: …………………………………………………….. ((PN. ZAHARAH SAAID)

5

Disahkan oleh: ……..………………………………………………… (PN. ZAHARAH SAAID)

6

SOALAN TAMAT

Disediakan oleh : …………………………………………………….. (EN. SHARIFFUDDIN B. AHMAD)

Disemak oleh: …………………………………………………….. (PN. ROSMAWATI CHE DAROF)

Disahkan oleh: ……..………………………………………………… (EN. MOHD. NORANI B. KHALID)

7