UJIAN SELARAS 1 MAC 2010

SEKOLAH KEBANGSAAN SLIM VILLAGE

JAWI TAHUN 6
Masa : Satu jam
Nama: .............................................................................

Kelas: ......................

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
Arahan: Jawab semua soalan.

  1

Rumikan perkataan di bawah.

 ______________________
 _____________________

6

 ______________________

 2

Jawikan perkataan di bawah.

Telinga

 

Perpaduan

 

Unggul

 

Ekonomi

 

Ketenangan

 

Kian

 

Kenari

 

Adil

 

 

Pejuang

 

Siaran

10

 

1

  3
Bulatkan perkataan yang ditulis dengan ejaan (jawi) yang betul ayat.

6

SUSUK





TINDAS





SUKA





SALAM





GOLF



‫ﻑ‬

TEKS





 4
Jawikan ayat dibawah ini.
1. Ayah membeli sebatang penyapu.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Ibu simpan baju dalam almari.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Bacaan ustaz sangat jelas.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Laluan itu terlalu sempit.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Jasa pejuang negara perlu dikenang
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

15
2

  82‫ﻑ‬5
Berdasarkan huruf-huruf dari perkataan jawi ‘MEMPEROLEHI’ … cipta 8 perkataan baru..

 
 
 

8
‫ﺧﻂ ﻧﺴﺦ‬6
Tulis semula dengan kaedah Khat Nasakh

 

 

 

 

 

 

 

10
3

   7
Tuliskan ayat penyata menggunakan perkataan diberi.

 

 _______________________________________________
 _______________________________________________
 ______________________________________________
 ______________________________________________

10

 8
Rumikan sajak dibawah.

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

15

 
 
 
 
 

SOALAN TAMAT. _____ / 80 x 100: ______ %
Disediakan oleh :

Disahkan oleh:

……………………………………………………..

……………………………………………………..

(EN. SHARIFFUDDIN B. AHMAD)

(PN. ZAHARAH SAAID)

4

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful