Werkdocument L. Baten 2/9/yy Scenario Clil Emile, 13.00- 14.

45u` Zaal: Auditiorium

p1

1.

Welkom, korte inleiding en voorstelling van de sprekers en panelleden (Lut Baten)

Sprekers en deelnemers Prof. Dr. Sera De Vriendt (alg. lezing) Mevr. Claudine De Rockere (enquête) Panel Vertegenwoordigers scholen uit Eupen, Wallonië, Köln Mevr. Mevr. Dhr. Dhr. Dhr. (school: Köln) (school : Eupen) (school: Marche-en-Famennes) (school: Eupen) Leonard? Lagrou? (Collège Christ Le Roi, Ottignies)

(aanvulling: Jacques, Claudine) Prof.dr. Piet Van de Craen, VUB (wetenschappelijke duiding) Moderator : prof. Dr. Lut Baten ----------------------------------------------------------------Selectie 1 dvd 1 Pas du show Conditions

2. Lezing:

CLiL – Emile
Prof.dr.em. Sera de Vriendt

CV spreker door L. B.:
Vrije Universiteit Brussel en Université Libre de Bruxelles (Nederlandse taalkunde) Erelid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Ondervoorzitter van Variaties en bestuurslid van de Academie van het Brussels. Auteur van talrijke bijdragen over het vreemde-talenonderwijs en immersie in de Franse gemeenschap.

Werkdocument L. Baten 2/9/yy

p2

CLiL-EMILE ?PPT?

Inleiding en Terminologie CLIL, immersie, submersie. CLIL in het verleden en nu in België
Na inleiding: selectie 2 Dvd1 Comprendre

Wat CLIL inhoudt en hoe je het kunt organiseren: Wie (door wie: de leerkrachten; voor wie: de leerlingen) Wat (welke vakken) Waar (in welk type scholen) Wanneer (op welk niveau); ook hoelang Hoe Waarom (wat men ervan kan verwachten) Conclusie: CLIL is (heel) goed, als men het goed organiseert.
Na lezing: selectie 3 DvD1 Interview motivation

Dankwoordje Lut Baten aan prof. De Vriendt. Vragen : even nadenken en noteren voor het panel. Introductie t weede spreker: Verslag van een enquête: CLiL in Wallonië Claudine De Rockere L.B. CV spreker: ?

Werkdocument L. Baten 2/9/yy

p3

3 Immersie een succes? Resultaten van de EDT-enquête.
Powerpoint presentatie Een aantal scholen uit de Franstalige en Duitstalige gemeenschappen wed aangeschreven i.v.m. hun CLiL-ervaringen. Uit de antwoorden blijkt een grote tevredenheid bij leerlingen, ouders, lesgevers en directies. CliL is een boeiende ervaring die in sommige scholen al arenlange met succes wordt toegepast. Bij onderbreking in het midden: selectie 4 Dvd 1 En equipe Koln Na lezing : selectie 5 dvd1: Ne pas degouter Selectie 6 dvd2 CliL: een nieuwe optie Dankwoordje Lut Baten aan mevr. De Rockere

4. panelgesprek: Introductie werkwijze:
1. 2. 3. 4. videofragment korte verklaring moderator vraag naar uitleg bij het videofragment door iemand van het panel. vragen uit de zaal.

NAAMBORDJES VOORZIEN BIJ PANELLEDEN (jaques)

Werkdocument L. Baten 2/9/yy

p4

Panelgesprek:

Thema’s (voorlopig): Thema 1 CliL: sleutels tot succes?
Selectie 7 : videofragment dvd2 CliL-sleutels 1, 2, 3

“Klassiek en toch werkt het! “ Thema 2 Beheersing van de moedertaal?
Selectie 8 : videofragment dvd2 Beheersing moedertaal

Thema 3 Kennisniveau van de doeltaal? Wel of niet testen?
Selectie 9 : videofragment dvd2 Beheersing doeltaal: andere techniek Open sfeer` Selectie 10 : videofragment dvd1 Niveauverlies fragment 1 en Satisfaction,

fragment2

Thema 4 Elitair?
Selectie 11: videofragment dvd1 Welke leerlingen? Selectie 12: videofragment dvd2 Ook voor TSO

Thema 5 Motivatie en wil?
Selectie 13: videofragment dvd1 Advies Selectie 14: videofragment dvd2` Motivatie en wil

Wetenschappelijk onderbouwd?

Werkdocument L. Baten 2/9/yy

p5

Aanpak?
Selectie 15: videofragment dvd1 Hoe tewerk: Fragmenten: Comprendre en Pourquoi en pierre Taal in vak, vak in taal Voorbeelden les biologie Doen/meten/conclusies trekken

Technische vereisten
Reserveren: beamer, 2 micro’s, 2loopmicrofoons, opstelling op het podium voor panelgesprek met 8 personen

pc: nee ik bezorg een laptop met daarop de ppt en de filmfragmenten die iemand opstart volgens het scenario ik bezorg 2 dvd’s met filmfragmenten. Als reserve mocht er iets fout gaan