You are on page 1of 99

.

ALEISTER CROWLEY IN
,

THOTH TAROT DESTESI

HAZIRLAYAN

Simam Melammu

ALEISTER CROWLEYin

THOTH TAROT DESTES

Hazrlayan
Simam Melammu

www.simamm.blogspot.com.tr
www.facebook.com/simammelammu1
www.facebook.com/simam.melammu

Kapak Dzenleme: Keanu Magi

Giri
Kehanet ve kart oyunu olarak kullanlan kartlarn iindeki sembollerin evrenle olan
ilikisini, ilk olarak herhangi birisinin kefinden sonra tarotun ortaya k tarihi tarot
yazarlar

tarafndan

gizlenmi

olmal

ki

kesin

bir

tarihte

ortaya

ktn

syleyemiyoruz.
Tarotun bilinen tarihi, ortaya kn ortaa sonlar olarak gstermektedir.
Geleneksel olarak 22 adet byk arkana ve 56 adet kk arkana kartndan
olumaktadr. Sembolleri sayesinde evrenle olan ilikisinden dolay kehanet kartlar
olarak kullanlmaya balanmtr. lk olarak ne zaman kim tarafndan bu ilikinin
kefedildii bilinmemektedir. Kk arkanann kkeni olarak Orta ve Uzak Asya
gsterilir. Byk arkana kartlar 14. Yzylda talyada ortaya kmtr. Gnmz
tarotundan ok farkl, kart says olarak daha az ve belirgin herhangi bir temele
balanmayan sembollere sahip, tarota benzer kehanet yntemleri in, Antik Msr ve
Antik Yunanistanda grlr.
Baz iddialara gre Tarot kelimesinin kkeni eski Msrda Kral yolu anlamna gelen
Tarosh kelimesine dayanr. Arapa tarh szc de tarot ile ilikilendirilir. Yine
baka bir rivayete gre Latince ark anlamna gelen Rota kelimesinden tremitir.
Tarotun kehanetleri okuyucu ile tarot destesi arasndaki ba ile ekillenir ve
okuyucudan okuyucuya farkl yorumlanr. Okuyucunun kurduu ba ne kadar gl
ise kartlarn kehanetleri de o kadar glenir. Bir sre sonra okuyucunun karta
ykledii anlama gre kartlar farkl ekilde konuur ancak her deste kendi sembolleri
ile belirli kuvvetlere baldr ve okuyucunun ykleyecei anlam bu kuvvetlere ters
dmemelidir.
Thoth tarot destesi Aleister Crowleyin dehasn ve onun ruhsal zekasn
yanstmaktadr. Tm sembollerin ahengi ile bu yeni destede, mistik bir hava
yakalanmtr. Eski insanlarn yaam tarzlarna uygun semboller, gnmz uygun
antik semboller ile deitirilmitir.

Thoth tarot destesi ile birlikte ayrca iki ek kart vardr. Bunlardan birinci Crowleyin
kiisel maji mhr olarak bilinen Unicursal Hexagram, veya Hexagram of the Beast.
Dieri Ordo Templi Orientis.
Tarotun ilk olarak ne zaman ortaya kt tam olarak bilinmese de tm olaslklar
14.Yzyln sonlarnda Akdeniz havzasnda ortaya ktn gsteriyor. Genellikle
evrenin haritas veya evreni snflandrmaya yarayan kartlar olduu kabul
edilmektedir. Maddesel evren her zaman drt para ile tanmlanm ve drt says
bunun temelini simgeleyen saydr. Drt elemente, gnee gre drt yne, drt
mevsime, drt ay evresine karlk gelen drt sit kart vardr. Ve bu snflandrmada
yer alan dier numaralara dorudan bu ekilde ulalr.
22 major kart buna gre anahtarlar veya evler yada Atus olduu dnlr. Kartlar
ve kitabn konusu ( bu kitabn anlatt tarota thot tarotu, tahuti tarotu veya msr
tarotu denilir) 10 say ve 22 harfin harekete geirdii gleri kullanmann en iyi
yoludur. Bu tarot sisteminin snflandrlmasnda brani kabalas yer almaktadr.
Kabala inisiyasyon yoluyla aktarlan bir gelenektir. brani kabalasnn, Egtotuab
Kabalasna dayand iddia edilmektedir. Szde anlatlanlara gre branilerin nl
majisyeni Musa, kahinler ehrine srlar paylaanlar tarafndan davet edilmitir. Bu
hikaye, antik msr figrleri ile kuvvetli bir ekilde desteklenmi ve onlarn geleneksel
fikirlerini ekillendirmitir ancak burada Hindistan dinlerinin etkisi, oaltlan yazl
rneklerin anlatmnda vardr. zellikle drt silah ile temsil edilen Hint tanrs
Andrahari, drt sit ile gsterilmektedir; asalar, kupalar, kllar ve tlsmlar. Grnen
o ki sorumluluk sahibi msrl ve Hintli statlar uan olmadklar iin ilk aa ait bu
kaytlarda yok. Yadsnamaz gerek olan ise tarotun ortaa ekline brani
kabalasnn son ekli vermesidir. O zamanlar devlet ve kilisenin geerli fikirleri
genellikle Atusun sembolne dayalyd. Atusun belirgin zellikleri, aptal, sihirbaz
(hokkabaz gibi), kadn papa, papa, imparator, imparatorie, aslm adam, adalet,
lm, eytan, kei gibi.
Eski destede grekoromenin belirli bir etkisinin kant ve belki birazda Keldani ve
Sryani etkisi imparatorun bazen Jpiter ile ilikilendirmesinde gryoruz ancak biz
astrolojik sembol olarak gne, ay ve yldzlar kullanrken Kule aydnlanma, yldrm
yada ate sembol olarak alnabilir. Bunlar kkenleri birbirine karm ancak anlam
olarak ok fazla nemi olmayan sembollerdir..
2

Thoth Tarotu
Aleister Crowley tarafndan dizayn edilen Thoth Tarot destesi, Lady Frieda Harris
tarafndan resmedildi. Asl amalar klasik ortaa tarotunu doru bir ekilde
gncelleyerek ezoterik bir hava vermekti. Ancak 1938-1943 yllar arasnda be yl
sren yeniden yaplandrma srecinde, geleneksel antik bilgelii temsil eden
semboller geniletilerek Thoth Tarot Destesine dnt.
Aleister Crowley, genellikle yirminci yzyln en etkili ve en gelimi okltisti olarak
tarif edilir.

Crowley, dnyadaki dinlerin farkl retilerinden sentezleme yaparak

gerek olann zn bulmaya almasna ve tanrya yaklamay hedefleyen bir


sistemdeki almalarna bilimsel maji adn verdi. Crowleyin dncesi antropoloji,
felsefe, matematik ve bilimdeki en son keifleri tarota dahil etmekti. Onun tarota olan
ilgisi, 1888de bat ezoterizmine sistematik bir yaklam getiren bir ngiliz topluluu
olan Rosicrucian tarafndan kurulan Golden Dawn Hermetic cemiyetine kabul ile
balad. yeler Golden Dawn tarotunu, gizleyeceklerine dair yemin ediyorlard ta ki
1978de U.S. Games Systems, Inc tarafndan yaynlana kadar.
1898de 23 yandayken Golden Dawn Orderna giren Crowley order derecesini
hzla ykseltti. Rose Kelley ile kt uzun balaynda, 1904 yl Nisan ay Kahirede
bulunduu srada bilinmeyen bir varlk Crowleye yeni an balangcn bildirdi.
Aslnda "Yeni a" (New Age) gr ilk kez 1937'de Alice Bailey'nin bir eserinde
ortaya atlmt, ancak bundan ok nce Crowley'in Kanun Kitab tamamen farkl bir
temayla New Aeon'u ilan ediyordu. Kitap 1904 yl Nisan 8-9-10 da saat 12:00-13:00
arasnda Aiwaz veya Aiwass adndaki bedensiz bir varlk tarafndan Crowleye
yazdrlmtr. lk olarak bu varlkla 7 nisan gn iletiime gemilerdir. Kitabn
ifreleri kitap gelmeden nce ilk temasta verilmitir. Liber Al vel Legis olarak
adlandrlan bu metin Kanun Kitab olarak bilinmektedir. Bu kitap ayrca Crowleyin
destesindeki tasvirleri derinden etkiledi, zellikle de majr arcana kartlarnn
kabalastik zelliklerini.
Modern Tarotta Rahibe kart genellikle kadn papa olarak adlandrlarak ortaa
masallarn hatrlatr. Ancak ortaa insanlar gnmzde yaamad gibi bu
masallarda gnmze ait deildir. Sadece o insanlara aittir. O yzden gnmze ait
olmayan figrler bugne hitap edebilecek yeni veya antik figrler ve isimler ile yer
3

deitirmitir. Dier iki karta bakarsak lllk kart Adalet ile yer deitirmitir.
Denge ise yeniden adlandrlarak Ayar olmutur.
Tarot kartnn seksen sekiz resimli sembol kabalann retilerine dayanan yksek
uur ieren bir dnce yoludur. Yaam aac, kabalann ana hatlarn oluturan 10
sefirotun ve 22 birbirine bal bilin yolunun zetidir.
Kehanet iin tarot kullanan okuyucu sembollere nemli bir ainaln yan sra,
kartlarn temsil ettii bilin ynlerine de yaknlk kazanr. Kiinin psiik alglar, derin
meditative almalar ve sabrl eforu sayesinde geliir ve canlanr.

22 arkana majr kartnn geleneksel yaklamnda, 22 tane brani harfe, 22 hayat


aacnn yoluna ve 7 gezegen, 12 bur ve 3 elementi simgelemektedir. Kanun kitab
ile (The Book Of The Law) geleneksel yaklamda baz deiiklikler oldu.
Crowleyin yazd ciltlerce kitabn derinlii, netlii ve kapsam gnmzde takdir
ediliyor. zellikle Crowleyin destesi onun dehasn bizlere gstermekte.
Britanya parlamentosu yesi Sir Percy Harisin ei olan Lady Frieda Harris 18771962 yllar arasnda yaad. Frieda Harrisinin Yaam hakknda ok fazla bilgi
bulunmasa da, Thoth Tarot destesinin dizaynnda grev almas ok ak ve nettir.
Crowleyin kaba tasla ve szl aklamalar ile eski destenin hatlar ve genellikle
benzer kartlarn boyanmas zerinde alt. O kendisinin, kutsal melei tarafndan en
iyi desteyi retmesi iin uyarldn dnd. Crowleyin yeni bir deste yaratmaktaki
abas, onun sanatsal dehasn etkileyip katlmn salad. Onun sayesinde her bir
kart birey bir ba yapta dnt.
Bu deste hayatlar boyunca yaynlanmadan kalmtr. Crowleyin orderndan binba
L. McMurtry 1969da dzenlenmi fotoraflar ve yaynlar yaynlamtr.
Destenin btnl korumak iin belirli bir snrda orijinal bask atlanm, bu yeni
baskda kopyalanan resimler dahil edilmitir.
Mr. William Breeze, Londra resim galerisi iin Lady Harrisin yazd iki makalenin
bulunmasnda yardmc olmutur. Bu yazlardan birisi Crowleyin yazlar dieri ise
onun kendi kiisel kartlarn yorumlaryd.

Bu tarot destesinde drt elemente atfedilen drt sit kart vardr. Asalar(ate),
kupalar(su), kllar(hava) ve tlsmlar(toprak). Kartlarn sembolleri elementlerini
ieren ekilde dizayn edilmitir. Olaan dizilimde Kral veya valye, Kralie, Prens
ve Prenses veya uak eklindedir. Bu destede erkek ve kadn ilikilerinin dengesini
aklamak ve daha fazla vurgu yapmak iin sadece prenses kullanlmtr.

22 arkana majr kart 4 element, 7 gezegen, 12 Zodyak burcu tarafndan ynetilir.


Ayrca ibrani alfabesindeki 22 harfe atfedilir ve renkleri harfine, elementine, burcuna
ve gezegenine gre belirlenmitir.
4

suit

kart Asalar,

Kupalar,

Kllar ve

Tlsmlar,

14 kart ierir bunlar

as,2,3,4,5,6,7,8,9,10, valye, Kralie, Prens ve Prensestir.


As gcn safln temsil eder ve dier tm kartlar, onu yneten element, gezegen ve
burlar ile tretilmi ve alternatif okluu, bozulmay ve dengeyi simgelemektedir.
Drt mahkeme kartnn elementleri ate, su, hava ve topran dier bir grnm
retken, pasif, dngsel ve maddeseldir.
Kk arkana kartlarna atfedilen branice isimler Kabalastik Yaam Aacndan
alnm isimlerdir.
Okuyucu kehanete balamadan nce, kartlar araclyla yksek anlay ve yksek
uur iin yksek glerin geleneksel arsn yapar. Crowley tarafndan aadaki
golden dawn invakosyonu kullanlmtr.
Seni aryorum, IAO, ki sen yollayacaksn HRU, byk melek, bu operasyonu gizli
bilgeliin ile sen ayarla, bu kutsanm sanatn kartlarn grnmeyen elinle hazrla
bylece senin tarifsiz isminin an iin gizlenmi eylerin doru bilgisini elde
edebilelim. Amen
Alternatif olarak yksek bir uur ve arndrc parlak bir beyaz bir k tasavvur
edilebilir.

Bu kitapta sunulan 15 kart almnn, ok popler olan Celtic Cross almndan daha
basit bir alm dzeni vardr. Golden dawn okuma metodunda ters anlam kullanlmaz
ama kartlarn arasndaki ilikileri ve etkileri gz nnde bulundurulur. Kartlarn
anlamlar komu kartlar etkileyebildii iin, anlamlar birbirine bal bir btn iinde
deerlendirilir.
ar ritelinden sonra kartlar tamamen kartrlr ve sonra 15 kart aadaki ekilde
gsterilen dizilim gibi srasyla datlr.

Kart 1 Querent* kart , sorunun doas ve balca etkileri. Bu oturumdaki kartn (kral,
kralie, prens, prenses) pozisyonu bazen dominant bir davran veya querentin
etkilendii bir durumu ima eder.

(querent: tarotta querent, bakm yaplan kiiyi ifade eden karttr. rnein ali, ayenin
tarot falna bakyor ise 1 numaral kart ayenin querent kartdr. Querent kelime
olarak tam olarak kii iin kullanlmaz. Yani hem ayeyi hem de bir numaral kart
ifade etmek iin querent kelimesi kullanlr. Tam Trke bir karlk bulamadm iin
kitapta querent olarak brakacam)

Kart 2 ve 3n birinci kartla ba vardr. Bu anahtar kartlar querentin kiiliini ve


durumunun veya artlarnn doasn tanmlar.
Kart 13, 9, 5 ve 4, 8, 12 querentin st sa ve solundaki bu kartlar olabilecek
potansiyel iki gelecei gsterir. Birbirlerini tamamladklar durumda soldaki(13,9,5)
kartlar sadaki (4,8,12) kartlarn geliimini veya nasl gelieceini gsterir. Bu kartlar
arasnda neden sonu ilikisi aranr. Eer aralarnda atma veya ztlk var ise
sadaki kartlar querentin hayatnn doal aknda bir deiiklik olmad srece bu
kartlarn gsterdii ynde olacan gsterir. Querent bu gidiat deitirmek iin bir
eyleme gemiyor ise ve hayatna etki edecek bir eylem yok ise bu kartlarn gsterdii
potansiyel gelecek daha olasdr. Soldaki kartlar daha sonra ortaya kacak olas
alternatif eylemleri gsterir.
Kart 6, 10 ve 14 Querentin nasl bir karar almas gerektii konusunda yardmc
olabilir. Bu kartlar psikolojik temelleri ve konunun etkilerini gstermektedir. Sa alt
dizinde kan kartlar ile beraber yorumlanabilir. Bu ynde alaca veya almayaca
kararlarn sonularn sa alt dizindeki kartlar aralarnda anlam ilikisi kurarak
gsterir.
Kart 7, 11 ve 15 kaderini veya karmasn etkileyecek ne tr kuvvetlerin olduunu,
alm etkileyen enerjileri gsterir ve querentin bu enerjilere olan adaptasyonunu
gsterir. Bu manada bu kartlar tavsiye veren veya sol alt dizinde kan kartlar ile
beraber neden sonu ilikisini gsterebilir.
7

Prensler ve kralieler gnlk hayattaki gerek kadnlar ve erkekler ile ilikileri veya
ilikilerin konusunu gsterir.

valyeler ynlerine gre konunun gemi veya

geleceini veya gelecek olan yada ayrlacak olan anlamna gelebilir. Prensesler
fikirleri gsterir veya dnceleri yada konu hakkndaki grleri. Saray kartlar genel
olarak psikolojik durumu temsil eder.
Tarot kartlarn Crowley bir oyun gibi alglayarak kendi dizilimini ve nasl
oynanacan gstermitir. Bu oyunu oynayan okuyucudur, ister kendisi iin isterse
bakas iin bu oyuna bavurabilir. Gerekten de kartlar hayat, 15 kartlk bir dizilimle
kart oyununa dker. Bu dizilime biraz sihir katarsak kartlar canlanr gemi ve
gelecek arasnda ba kurarak, olaslklar gsterir. Okuyucu oluabilecek binlerce
olaslktan doru olan seerek okumaya balar.

rnein prensler iletiimi veya

dncesizce verilen kararlar veya bazen herhangi bir konu zerinde karar vermede
zorluk ekildiini gsterir. Bu kartn dier kartlar ve konumu ile belirlenir. valyeler
balang veya devam etmek yada engelleri amak iin gerekli gc gsterebilir.
Kralieler ve prensesler i kontrol, ierde saklanan planlar yada bir oyun gibi
bakarsak prensleri ierden yneten kartlardr. Bir kartn arkasnda saklanan kralie
ierde saklanan oyunda da vurandr ve kralienin sessizce planlar kurarak iinde
saklad ey, genellikle baar ile sonulanacaktr.
Kartlar datldktan sonra ilk olarak, grup olan kartlara veya majr kartlara baklr.
Asalar byk bir enerjiyi gsterir; kupalar, sevgi, ak ve duygular, kllar entelektel
konularla ilikilidir; tlsmlar i ilikileri. Major bir kart iteki yksek gleri veya
iyerindeki stler ile olan ilikileri gsterebilir. Saray kartlar, sosyal ilikileri, yeni
balanglar, byk enerjileri ve gc veya dayankll gsterir. Bir kart komu
benzer bir kart destekledii zaman kartn anlam glenir. Kart nitelikteki kartlar ise
zayflatr. Asalar, kupalar ile zt veya dman kartlardr. Kllar ise asa ve kupalar ile
dosttur. Asalar, kllar ve tlsmlar tamamlar. ki zt kart arasna den bir kart her
ikisinden de etkilenir.

Major Arcana Kartlarnn Anlamlar

0 Aptal (The Fool) Ruhsal konulardaki fikir ve dnceleri temsil eder.


Dnyevi konulardan uzaklama abas veya ruhun aydnlanmadan nceki
halini belirtir. Krina, Harparkrat ve Dionysius ile ilikilidir. Aslnda kelime
anlam olarak aptallk olsa da belirttii anlam manevi ilerleyiinden veya
tanrya

yaklamasndan

dolay

akln

kaybetmi

dnyevi

ilerden

uzaklam anlamndadr. Bu ruhani aray maddiyattan uzaklama bazen


maddi konularda, ortaya kacak aptallk, tuhaflk hatta lgnlk gibi
beklenmedik drtleri temsil eder.

I.

Majisyen (The Magus) Beceri. Bilgelik. Hner. Esneklik. Zanaat. Kurnazlk.


Hile. Hrszlk. Bazen ezoterik bilgelik. Ticari iler. Anlay veya renmeye
elindeki konularla mdahale. Querentin her zamankinden ileriye gitmesi
iin gerekli olan enerjiyi simgeler. Bu enerji kartn zelliklerinde belirtilen
trden bir enerjidir. Bu kart hermes ile ilikillendirilir. Merkre tekabl eden
yolu ta Keter ile Binah arasnda, Aimha ve Elohim arasnda bir ba kurar.
Majisyen bilgi toplayp saklayan yaam evi Binaha aktaran zihindir. Yolun
12 says Zodyan sentezi ve Merkr'de gezegenlerin sentezini ima
etmektedir.

II.

Ba Rahibe (The Priestess) Safl, yce ve zarif etkisi ile konulara


mdahaleyi,

gelen

deiimi

veya

deiime

olanak

salayacak

dalgalanmalarn artn veya azaln gsterir. Ba rahibe Vens ve Aslan


Yollarn kesen Kether'i Tifaret'e balayan uzun yolu idare eder. Ayrca
Majisyen ve Rahibe birleik gelirse arayn sonlandn, ifay, ilahi
mkemmellii temsil eder.

III.

mparatorie (The Empress) Ak. Gzellik. Mutluluk. Zevk. Baar.


Bereket. yi ans. Merhamet. Zarafet. Nezaket. Etkilenerek; datma,
karklk, ehvet, tembellik. mparatorie sis'in bir ynn; Doann
yaratc ve pozitif tarafn ifade eder. Hilal, dolunay ve yarm ay tarafndan
simgelenen Msr ls sis, Hathor ve Neftis'i Tarot'ta Ba Rahibe
simgeler. mparatorie sis, ya hilali ya da Vens' sembol olarak alr. sis
ve Vens ak verir.

IV.

mparator (The Emperor) Sava, Zafer, Kalpleri Kazanma. ekime. G.


Kararllk.

zgnlk.

Ynetme.

Hrs.

Enerji.

Etkilenerek:

Kibir,

Megalomanlk, htiyatszlk. mparatorie pozitif dii olduu gibi imparatorda


pozitif erildir. Mars ve ko burcunun szcsdr.
V.

Ba Rahip (The Hierophant) lahi bilgelik. lham. Azim gc. Zahmet.


Dayankllk. Sebat. retim. stlerinden yardm. Sabr. Uzlama. Bar.
Kalbin yilikle dolu olmas. Ba Rahip, Ba Rahibenin karldr. Ko Mars
evi ve gnein gl olduu bur olduu gibi, Boa da Vens evi ve ayn
gl olduu burtur. O erilin mistik ynlerini yanstr. mparator yapan
olduu gibi, o dnendir. Bu kart ska statlarn gizli korumasn ima
eder.

VI.

Aklar (The Lovers) lham. Sezgi. Zeka. Masumiyet. Cazibe. Gzellik.


Ak. Etkileri: Kendisiyke eliki. stikrarszlk. Kararszlk. Yzeysellik. Ak
olma. Pratikte bu kart genelde duyarl anlay anlamna gelir

VII.

Sava Arabas (The Chariot) Baar. Zafer. Umut. taat. Sadakat. Salk.
Baar, buna ramen bazen kalc deil. Etkileri: Geleneksel fikirlerinden
beklenmedik vazgei.

VIII.

Ayar (Adjustment) (geleneksel tarotta ismi adalet) Adalet. Denge.


Ayarlama. Karar esnasnda eylemden vazgeme. Davalar, snavlar,
evlilikler, szlemeler, vb anlamlara gelebilir.

IX.

Kei (The Hermit) sel aydnlanma. Tanrsal ilham. Bigelik. Tedbirlilik.


nziva.

X.

Kader ark (Fortune) Kaderin deiimi, genellikle iyi ynde. Ksmet

XI.

ehvet (Lust) Cesaret, G, Enerji. Sihirli g kullanm mucize. Yaam


gcnn kontrol. Byk bir ak ilikisi

XII.

Aslm Adam (The Hanged Man) Bir kurban aracl ile deme. Adak.
Yeni bak as. Ceza. Zarar. Yenilgi. Baarszlk
10

XIII.

lm (Death) Dnm. Deiim, gnll ya da gnlsz, belki ani ve


beklenmedik. Hayali lm. Bir eyin yok olmasyla serbest kalma, kurtulma.

XIV.

Sanat (The Art, Alchemy) Kuvvetlerin birleimi. Gerekleme. Doru


hesaba dayal eylem. Ekonomi. Ynetim. Ayrntl manevralar sonrasnda
baar. Ka

XV.

eytan (The Devil) Kr drt. Kar konulmaz g. Vicdansz. Hrs.


Gnaha sokma. Saplant. Gizli bir plan. Zor i. Dayankllk. Honutsuzluk.
Materyalizm. Kader.

XVI.

Kule (The Tower) Kavga. Sava. Tehlike. flas. Planlarn yok edilmesi.
Hrs. Cesaret. Ani lm. Hapisten kamay ve buna benzer tm kalar
ima eder.

XVII. Yldz ( The Star) Umut. Beklenmeyen bir yardm. leriyi grme netlii.
Ruhsal bir fikir. Etkilenerek: hayalcilik. Hayal krkl.
XVIII. Ay (The Moon) Yanlsama. Aldatma. aknlk. Sahtelik. Gnll deiim.
Etkilenerek: Histeri. Delilik.
XIX.

Gne (The Sun) an. Kazan. Zenginlik. Zafer. Zevk. Hakikat.


Utanmazlk. Tezahr. Kurtarma. Kibir. Vanity.

XX.

Yeni a (The Aeon) Kapan. zm. Kesin eylem.

XXI.

Evren (The Universe) Temel sorular. Sentezi. Gecikme. Tamamlama.


Muhalefet. Eylemsizlik. Azim. Sabr. Kristalize dnme.

11

Minr Arkana Kartlarnn Anlamlar


Asalar

Asalarn valyesi Ate grubundan ate. Bir adamn aktiviteleri, cmertlik, abukluk
ve gurur. Zulm, banazlk, alnganlk.

Asalarn Kraliesi Ate gurubundan su. Bir kadnn uyarlanabilirlii, inat enerji,
sakin otorite, cmert ama ho grz, cazibe gc. natlk. ntikam. Egemenlik.

Asalarn Prensi Ate gurubundan hava. Gen bir adam, hzl ve gl, dncesiz,
sert, adaletli, asil ve mizah anlay ile cmert. Gururlu hogrsz, acmasz, korkak
ve nyargl.

Asalarn Prensesi Ate grubundan toprak. Enerji dolu gen bir kadn. Kendine
gvenen, zeki ve cretkar, etkileyici sevgi veya fke yada cokulu. nansz,
gvenilmez, yzeysel, yapmack, s, zalim.

Asalarn As Egemen. En yksek formda ate. Enerjinin gc. G ve adaletin


ahengi. Sz geiren. Gzpeklik. Cesaret. iddet. Huzursuzluk. Kargaa. natlk

Asalarn ls Fazilet. Hazrlanm g. Mcadeleden sonra baar. Gurur ve


kibir. Umudun gereklemesi. Kendini beenme.

Asalarn Drtls Tamamlama. Mkemmellik. Uzlama. Rest. ncelik. Zeka. Bilgi ile
gelen sonu. ok istenilen eylemden gvenilmez sonular.

Asalarn Belisi ekime. Kavga. Dv. Rekabet. Zulm. iddet. ehvet. Arzu.
Cmertlik veya ar harcama.
12

Asalarn Altls Zafer. Dengeli enerji. Ak. Kazan ve baar. atmann ardndan
zafer. Etkilenerek: Kstahlk ve gurur.

Asalarn Yedilisi Onur. Mcadeleler. Kk


karlayacak. Kk eylerde zafer. Kavga.

zaferler.

Cesaretle

engelleri

Asalarn Sekizlisi abukluk. Konuma. Ik. Elektrik. Yksek hzda Enerji. Etkinlik.
Yaknlaan hedef. Haber. Mesaj. Gzpeklik. zgrlk. Aniden kan ok fazla
zorluk.

Asalarn Dokuzlusu Kuvvet. G. Salk. atma sonras baar. Muazzam bir g.


yileme, geri kazanm. Zaferi izleyen korku. Deiimle gelen istikrar.

Asalarn Onlusu Zulm. Ruhsal kaynaklardan bamsz kuvvet. Atein en ykc


yn. Zulm ve ktlk. Bencillik. Yalan. Bask. ftira. Kt niyet. Etkilenerek: Kendini
feda ve cmertlik.

13

Kupalar

Kupalarn valyesi: Su grubundan ate. Sz verme, taahht konularnda bir adam.


Sevimli ama pasif. Telal ekici. Kolay vazgeen, abuk snen. Hassas ama s.
ehvetli ama aylak, isiz gsz, yalanc, depresyona ve uyuturucu kullanmaya
eimli.

Kupalarn Kraliesi: Su grubundan su. Bir gzlemci, hayalperest, sakin, airane


romantik, hayal gc kuvvetli ve yaratc, yardmsever ve iyi kalpli ama pasif. Dier
kartlarn etkilerinden kolay etkilenen.

Kupalarn Prensi: Su grubundan hava. nce ve kurnaz gen bir adam ama gizli
zorba, iddet duygularn saklayan, becerikli ve hnerli. Youn tutkulu, ehvetli
maskesinin altnda sakin bir sanat. Merhametsiz. Onun amalar acmasz. Hrsl ve
duygusuz.

Kupalarn Prensesi: Su grubundan toprak. Gen bir kadn, son derece zarif, tatl,
sekse dkn, cinsel arzusu yksek, nazik, yardmsever, romantik ve hayalperest.
Tembel, bencil, lkse dkn, rahat bir kadn.

Kupalarn As: Suyun gcnn kayna. Dourganlk. Verimlilik. Gzellik. Zevk ve


mutluluk.

Kupalarn kilisi: Ak. Erkek ve kadn duygularnn uyumu. Parlak sevin. Coku.
Zevk. Scak dostluk. Samimiyet. Dikkatsizlik. Msrif. Skc.

Kupalarn ls: Bolluk. Ruhsal verimlilik. Bereket. Misafirperverlik. Zevk. ehvet.


Pasif baar. Ak. yilik. dl. Geici bir zevk.

Kupalarn Drtls: Lks, atafat, cinsel arzunun bitmesi, ayrlk, hazzn karmas
ile endie. Adaletsizlik. Cinsel zevkin kaynann azalmas ile gelen bozulma, terk
etme, iktidarszlk.
14

Kupalarn Belisi: Hayal krkl. Beklenmeyen bir rahatszlk. Talihsizlik. Gnl


yaras. Arkadalarn anlaysz ve sert olmas. hanet. Krgnlk. znt. Pimanlk.

Kupalarn Altls: Zevk. Refah. Zahmetsiz uyum. Hayatn kolaylamas.


Memnuniyet. Mutluluk. Baar. Cinsel isteklerin yerine getirilmesi. yilemelerin
balamas. Haddini bilmez. Boa aba, beyhude. Nankr.

Kupalarn Yedilisi: Yanlsama. Hayali bir baar. Uyuturucu bamll.


Zehirlenme. Sululuk. Yalan. Aldatmaca. Yerine getirilmemi vaatler. ehvet. Sevgi
ve dostluklarn bitmesi.

Kupalarn Sekizlisi: Uyuuk. Baardan uzaklama. Azalan ilgi. Geici bir baar.
stikrarszlk. Sefalet. Uzakta maddi baardan yol aabilir geicilik. Maddi baardan
uzaklamaya neden olacak eyler.

Kupalarn Dokuzlusu: Mutluluk. Tamamlanan bir baar. Zevk. Fiziksel rahatlk.


Kibir, kendini beenmilik ve fazla hogr.

Kupalarn Onlusu: Memnuniyet. Zevk aray. stenen sonu. Baar. Arabuluculuk.


Cmertlik. sraf. Ar msamaha. Acma. Skc. Durgunluk.

15

Kllar

Kllarn valyesi: Hava grubundan ate. Aktif bir adam becerikli ve zeki. Sert ve
cesur ama genellikle dncesizce hareket eden birisi. Karar vermekte aciz, zorba ve
hilekar.

Kllarn Kraliesi: Hava grubundan su. Zarif ve arbal bir kadn, alglar son
derece kuvvetli, keskin bir gzlemci, zeki bir yorumcu, gzel konuan ve son derece
bencil. Kendine gvenen ve zarif. Ayrca: Zalim, kurnaz, hilekar ve gvenilmez bir
kadn. Yzeysel olarak ekici.

Kllarn Prensi: Hava grubundan hava. Entelektel gen bir adam, fikirler ve
tasarmlarla dolu, otoriter ve bask yapmay seven, son derece zeki ama kararsz.
Anlalmaz veya gvenilmez. Kolay etkilenen, duyarl. Etkilenerek: Sert, kt niyetli,
entrikac, gvenilmez, fanatik.

Kllarn Prensesi: Hava grubundan toprak. Gen bir kadn, acmasz ve kindar,
zarar vermek iin veya c almak iin mantn kullanan, sert ve agresif, el becerisi
yksek. Etkilenerek: Kurnaz, cilveli ve maniplatif.

Kllarn As: Havann gcnn kayna Yardma gelen g. yi veya kt g.


Fetih. Etkinlik. Sorunlarla ba etme gc. Sadece ceza.

Kllarn kilisi: kili miza. Fedakarlk ve belalardan doan dayanma gc. nemli
anlamazlklardan, atmalardan doan bar, uzla. Aclardan sonra zevk. Gerek
ve yalan. Kararszlk. Duygu karmaas.

Kllarn ls: znt. Melankoli. Mutsuzluk. Gzya. Bozulma. Anlamazlk.


Gecikme. Yokluk. Ayrma. Aldatmaca. nan. Drstlk.

Kllarn Drtls: Dmanlarla anlama, atekes. zntden dolay dinlenmeye


ihtiya. Savatan sonra Bar. Kaygdan, endieden kurtulma. yileme. Mcadeleden
sonra gelen deiim. Entelektel otorite. Szleme
16

Kllarn Belisi: Yenilgi. Zarar. Kt niyet. Kin. nat. Zayflk. ftira. Baarszlk.
Kayg, Yoksulluk. erefsizlik. Sorun. Matem. Beraberlik. Dedikodu. Her eye burnunu
sokma.

Kllarn Altls: Bilim. Ynetici zeka. Emek. alma. Mcadeleden sonra baar.
Zorluklardan gei. Gemi yolculuu veya denizar yolculuk. Etkilenerek: zmerkezlilik. Entelektel kibir.

Kllarn Yedilisi: Yararszlk Dengesiz aba. Kararszlk. Bouna abalamak.


Bitkinlik nedeniyle tamamlanmam eksik baar. Karadan yolculuk. Gvenilmez bir
kii.

Kllarn Sekizlisi: Giriim. Yanl ynlendirilen enerji. nemli konularda ihmal.


Sebat eksiklii. ngrlmemi kt ans. Kstlama. Baz alanlara byk zen
gsterirken dier alanlara gstermeyip bozulmas

Kllarn Dokuzlusu: Zulm. Zihinsel zdrap. Umutsuzluk. Umutsuzluk. Endie. Ac.


Zarar. Hastalk. Kt niyet. Yk. Zulm. Yalan. Utan. Etkilenerek: taat. Sadakat.
Sabr. Fedakarlk.

Kllarn Onlusu : Ykm. Yanl akl yrtme. lm. Baarszlk. Bozulma. Zekilik.
Gzel konuan ama kstah kii. Ruhsal, sanrlar akbetin habercisi olabilir.

17

Tlsmlar

Tlsmlarn valyesi: Toprak grubundan ate. Bir ifti, alkan, zeki ve sabrl.
Biraz skc ve maddi eyler ile megul yada dalgn. Etkilenerek: kskan, adi,
somurtkan, para canls.

Tlsmlarn Kraliesi: Toprak grubundan su. Hrsl bir kadn. Henz sevecen ve iyi
kalpli, cazibeli, ekingen, rkek, pratik, sakin ve sessiz, evine bal. Etkilenerek:
Donuk. Yalaka. Aptal. Kaprisli. Huysuz.

Tlsmlarn Prensi: Toprak grubundan Hava. Enerjik gen bir adam. Yetenekli bir
ynetici, sebatl bir alan, yetenekli ve iinin ehli, belki biraz skc veya donuk,
biraz dinlere veya manevi olaylara pheyle yaklaan, zor sinirlenen ama eer
sinirlenirse, acmasz olan.

Tlsmlarn Prensesi: Toprak grubundan toprak. Gen bir kadn, gl ve gzel,


hayata gebe. O iyi kalpli, cmert, yardmsever ve alkan. Etkilenerek: Savurgan ve
onuru iin savaan.

Tlsmlarn As: Topran gcnn kayna. Maddi kazan. G. Emek. Servet.


Memnuniyet. Materyalizm.

Tlsmlarn kilisi: Deiim. Ahenk. Alternatif kazan veya kayp, zayflk veya
dayankllk, sevin veya hzn. Farkl meguliyetler. Amaszca dolama, dalgnlk.
Arkadalarn ziyareti. Ho bir deiiklik. Hamarat ama gvenilmez.

Tlsmlarn ls: alma gayreti. . Mesleki iler, ticaret. Yapc. Maddi eylerin
artmas. Byme. Projelerin balamas. Etkilenerek: agzl, gereki olmayan, dar
kafal, bencil.

Tlsmlarn Drtls: G. Yasa ve dzen. Kazanlan para ve etkileri. Baar.


Derece. Egemenlik. Fiziksel beceri. Etkilenerek: nyarg. Kskanlk. phe.
zgnlk eksiklii.
18

Tlsmlarn Belisi: Endie. iddetli gerilme, stres. Durgunluk. Hareketsizlik. Mali


kayp. Profesyonel terslikler. Parasal kayg. Yoksulluk. Etkilenerek: Emek.
Gayrimenkul. zekas.

Tlsmlarn Altls: Baar. Malzeme kazan. G. Sz geirme. Hayrseverlik.


Geici bir durum. Etkilenerek: Kstahlk. Zenginlii ile kibir. Ar harcama.

Tlsmlarn Yedilisi: Baarszlk. Bitmemi iler. Krsz speklasyon. Karlanmam


amalar. Umutlar bo kmas. Hayal krkl. ok aba ok az kazan. Etkilenerek:
Gecikmeli byme. Saygdeer teebbsler.

Tlsmlarn Sekizlisi: htiyatllk. Maddi ilerde zeka. Tarm. Yapclk. Beceri.


Kurnazlk. alkanlk. Etkilenerek: Agzllk. Alaklk. Byk resmi grmek iin
baarszlk.

Tlsmlarn Dokuzlusu: Kazan. Iyi ans. Miras. Artan servet.Etkilenerek: Kskanlk,


kayp, israf.

Tlsmlarn Onlusu: Servet. Refah. Yaratclk. Yallk. Etkilenerek: Tembellik.


lgisizlik. Aklda donukluk.

19

Byk Arkana Kartlar ve Sembollerin Anlamlar

0 Aptal Elementi hava. Aleph


Erkein ate, diinin su , klcn hava, tlsmn toprak elementini elinde tutar.
Zeus Arrhenothelus, Dionysus Zagreus, Bacchus Diphues ve Baphomet ile
ilikilendirilrir. Dizine trmanan kaplandan bilinsiz eklinde ayaklarnn
altnda bir timsah durmaktadr. Bereket ve dourganlk sembolleri ilenen
bu kart ilahi bilin ann yanstmaktadr.

20

Majisyen . Beth. Merkr


Bilgelik Bu kart hermes ile ilikillendirilir. Merkre tekabl eden yolu ta
Keter ile Binah arasnda, Aimha ve Elohim arasnda bir ba kurar. Majisyen
bilgi toplayp saklayan yaam evi Binaha aktaran zihindir. Tanrnn
habercisi ve drt elementle bilgi yoluna k tutmaktadr. Yolun 12 says
Zodyan sentezi ve Merkr'de gezegenlerin sentezini ima etmektedir.
Yaratc gc temsil eden majisyen, antik msr geleneinde Thoth gibi her
eyi kaydeder.

21

Ba rahibe. Gezegeni Ay. Gimel.


O Isistir. Ebedi bakire ve ayn zamanda Artemistir. Bu nedenle aydnlk ktan bir
pee giydirilmitir. Iktan grn belli olmamaktadr ama ruhu grnmektedir. Avc
yay ve antik msr mzik enstrman tamaktadr. Iktan peesi ile dnyann
meyvelerine dokunmaktadr.

22

mparatorie. Gezeni Vens. Daleth.


Geleneksel bir duruta oturmutur. Bu duru doann ntr prensibini temsil eder.
Lotus iei kadns veya pasif gc simgeliyor. Elbise zerindeki arlar stnlk
derecesini belli ediyor. Pelican onun byk anne olduunu ve yavrularn tanmlyor.
O doann tm formlarn birletirenin kan miras ve hayatn devamll olduu temsil
ediyor. Kalkan ve beyaz kartallar, simyadaki tuzu, gmn doasn, beyaz ruhu,
ruhun zgrln ve korumay simgelemektedir.

23

mparator. Ko Burcu. Tzaddi.


Bu kart iki zt semboller vastasyla hkmet anlamna gelmektedir. Bu iki ztlk
sembollerde vahi olduu iin yalnz ve cesur ancak otorite tarafndan evcilletirilmi
uysal ve korkak olduunu gstermektedir. Bu duru simyada slfr ve evrenin ate
elementini temsil etmektedir. Kzl kartallar simyaclara gre doal altn olan krmz
ispirtoyu temsil etmekte. Oturuu hukuku ve dzeni temsil ederken arkasndaki kolar
hangi g tarafndan ynetildiini gstermektedir. Yannda oturan kuzu muhtemelen
tapnak valyeleri iin bir anmsatmadr.
24

Barahip. Boa Burcu. Vau


Bu kartta Taurus boas ve onun Hintli e deeri bir fil referans edilmi. Pentagram
ile dans eden ocuk yeni a (New Aeon) ve iki bin yldr bizi yneten ocuk horusu
temsil etmektedir. Ba rahip sadece 2000 yllk aralklarla hamle yapar. Tm sr
bekilerinin drt maskesi byk bir gizem olan macro evren ile micro evrenin
birleimini simgelemektedir. Ba rahibin nnde duran kadn vens simgelemektedir
ve artk silahl ve kavgacdr. Onun halkal asas sis, Osiris ve Horusun an
gstermektedir.

25

Aklar. kizler Burcu. Zain.


Bu simya kartnn sembol doum zerine, dikkat eken blnm kllar doum
figrnde nemli bir yer alyor. Kan dken havvann ocuklarn duyan tanrnn kabil
ve habili reddini temsil ediyor. Bu harici bir dinin sembol gibi gzkyor. Bunun
anlam harici dinler ve kan dkenler Kabilin yolundan ilerlediler ve onunla kontak
kurdular. Bu anlamda, insanla bilim vermek, cinayet sembolnn analizi ve sonraki
kurulan kontan sentezi iindir. Bu kartta iki ztln birleimi vardr. Asa tutan kral ile
kupa tutan kralienin birlemesi iki ztln birleimidir. Asalar ve kupalar birbirine
zttr. Osirisin kanatl asasnn zerinde duran iki ocuun ortasnda ylan sarl
bilgelik yumurtas vardr. ocuklardan biri elinde iek tutarken dier eliyle kupay
uzanmtr dier kl tutan ocuk ise asaya uzanmtr. Ztlklarn birleimi bu kartta
temsil edilmitir
26

Sava Arabas Yenge Burcu. Cheth


Drt sfenks ile izilen sava arabasnda, bir boa, bir aslan, bir kartal ve bir adam, on
alt alt elementi temsil etmektedir. Arabacnn grevi, karanln iinden kan
sembol eden, merkezinde parlak krmz kan bulunan kutsal kaseyi tamaktr. Hint,
Msr ve Arthur geleneinde tanrlar iin gnll kurbann kan bir kasede tanrd.
Burada sava bu kutsal grevi stlenmitir.

27

Denge veya Ayar geleneksel adyla Adalet. Terazi Burcu. Teth


Bu kart tatmin olmu bir kadn temsil eder. Evrenin arl altnda duran bir kadn,
evreni oluturan alfa ve omegann birbirlerine kar dengede durduunu gsteren bir
terazi ile sembolize edilmitir. Bu denge terazilerinin iki tan vardr. Her tank
Mayann otantik bir tezahrdr. Her elikinin yerini baka bir eliki doldurur, bu
doal adalet iin deil, yeterlilik iindir. Sonu olarak, bu kadn orijinal Harlequin,
vahi renklerin karm ve tm olaslklarn bir denge iinde hareket hissi ile kendi
kendine zlmesi iindir.

28

Kei Baak Burcu. Yod


Bu karta atfedilen harf (Yod), ibrani alfabesindeki dier tm harflerin temelini
oluturmaktadr. Bu sembol yaamn yaratcsn ve onu temsil eden sperm
hcrelerini gstermektedir. Bu nedenle kart kei(ermi) olarak adlandrlmtr.
Benzer orderlarn fikirlerine gre, Kei merkezinde gne olan bir lamba tutar.
Ylanla sarmalanm yumurta, evreni; evrenin hayat nn akkan zn ise ylan
simgelemektedir. Bu kartta Persephone efsanesinin izleri vardr. Abbysin dnda
burada byd grlen asa ylan, Merkrn asasdr ve ruhun alt blgelerinin
klavuzudur. Yodun anlam bir eldir ve bu el tasarmn merkezidir. Buday baaklar
keiin masonik balantsn gstermektedir.

29

Kader ark Jupiter. Kaph


Jupiterin planlar, bu karta atfedilerek, srekli deiim ierisinde olan Evrenin bu
yn simgelenmitir. Gksel fenomenlerin grnm bu deiimi vurgular. Tekerlein
ortasndaki on parmaklk, kabul edilen kaderin semboldr. Tekerlee bal
sembol, hindu sistemi Gunada da olan 3 enerji formunu simgelemektedir. st
ksmda akl ve dengeyi simgeleyen sfenks oturmaktadr(Sativas); Hermanubis bir
maymun
grnmndedir,
keskin
zekas
ile
dengesiz
ve
yerinde
duramamaktadr(Rajas); Neredeyse tekerlein altna decek gibi duran srngen
kafal Typhon (Tamas) ykm, uyuukluk(tembellik) ve cehaleti simgelemektedir.
Gunasn simya nitelii tuz, Merkr ve slfrdr.
30

ehvet Aslan Burcu. Teth.


Bu kart normal tarotta g olarak adlandrlmtr. Bunula birlikte sadece gc deil,
gteki mutluluu da ifade eder. Yedi bal aslan figr srasyla, melek, aziz, air,
aldatan kadn, sava, ehvet dkn adam ve ylan kafal aslan kuyruudur. Ata
biner gibi canavarn zerinde oturan, merkezdeki kadn figr yaratltaki tm
glerin kendisine teslim olduunu simgelemektedir ve kendisini gce vermitir.. Sol
elinde tuttuu dizginler onlar birletiren tutkuyu, sa elinde havada tuttuu alev dolu
kupa lm ve ak temsil etmektedir. Aeon ayininde elementler bu kupann iinde
karmtr. Arka plandaki cansz figrler, azizler iin tm hayatlar boyunca doum
sancs gibi olan kutsal kase hayalini yanstmaktadr.

31

Aslm Adam veya lm Tanr. Elementi Su. Mem.


Boulan yada aslan bu adamn duruu byk nem tamaktadr. Sa bacak ile sol
bacak dik bir a oluturarak ha eklini alrken kollar 60 derecelik ayla han alt
ksmndaki ekenar geni oluturmaktadr. Onu kurtarmak iin karanln iine inen
k, gen zerindeki ha semboln verir. Bu figrn ekli kefaret iin ac iindeki
Osiris veya say gstermektedir. Onun ayaklarna bal ylan onun lmszle
bal olduunu gstermektedir. Kurban fikri doann yanlgsdr ve bu karta atfedilen
su elementi illzyonu simgelemektedir.

32

lm Akrep Burcu. Nun


lmn simya anlam yok olma deil deiimdir. Kuatldnda her zaman intihar
etmeye hazr bekleyen ilkel enerjiyi temsil eden bu karttaki akrep figr, farkl bir
formda varln devam ettirecek herhangi bir dnm geirmeye hazrlanm
ekilde sembolize edilmitir. Dirili ve yeniden dou doktrinlerinin rettii kltlerde
ibadet nesneleri balk ve ylan olmutur. Merkezde iskelet, trpan ve Satrnn
sembol vardr. lmn dansn sembol eden iskelet figrnn banda Osirisin
bal vardr. lmn negatif grnndeki Satrnn etkisi, doann olaan
deiikliklerle yok edilemeyen formlarn temsil ederken pozitif ve yaratc taraf ise bir
trpanla sprlen varlklardan kan kabarcklar, yeni hayatlarn sembol olarak
grlr. Resmin yukarsnda grlen ykselen kartal figr maddenin deiimini
anlatmaktadr.
33

Sanat Yay Burcu. Samech


Normal tarotta g veya lllk olarak adlandrlmtr. Simyann en byk
baars, deitirme etkisi olmutur bylece bu kartta krmz aslan beyaz hale
gelmitir ve beyaz kartalda krmz olmutur. Bu karttaki ana figr, aklar kartndaki
beyaz ve siyah figrdeki kiiler ile yer deitirmi ve ift cinsiyetli bir karaktere
dnmtr. Bu kraliyet evliliinin tamamlanmasdr. Auradan ykselen renkli
klarn bozulmas, simyasal sreteki baka bir sahneyi sembolize eder. Bozulma,
kaynayan kazann iine tnemi olan bir kuzgun ile gsterilmitir. Kitabede yazan
Latince bu yaz ile simya sanatnn zaferi ilan edilmitir. VISITA INTERIORA
TERRAE RECTIFICANDO INVENIES OCCULTEM LAPIDEM. Yeryznn iine
yaplan ziyaret gizli ta bulmak iindir yazl olan latince bu szn anlam alan ilk
formln zeti yeryznn iindedir manasndadr. Buradaki nemli kelime
rectificandodur. Doru iradenin yolunda yeni yaamn ana fikrinin n yasasn ifade
eder.
34

eytan Olak Burcu. Ain


Burada eytan geleneksel formda bir kei temsil etmektedir. Kei klt herhangi bir
sonuca baklmakszn yaratltaki pervasz drty temsil eder. Mars gezegenin
iaretlerini hatrlatan keinin arkasnda duran, gkleri delmi gibi gzken yaam
aac, yaratl enerjisindeki atein materyali ile ilikilidir. zsuyunda kaynayan ve
her yana srayan effaf kkleri grlmektedir. stndeki halka Satrn veya Msrn
eek bal tanrs Seti temsil etmektedir. Spiral eklindeki boynuzlar en uzak ve en
eski eylere, gizli bir dokunmadr. Zerdtlere gre tanr spiral bir kuvvettir.
Ahlakszl bandaki zm ile vurgulanmtr. Keinin ayaklar altnda blnen iki
hcre figr yaratltaki gnah ve gnahlardan kama isteini veya pimanl
ancak bu gnahlarn srekli olduunu temsil etmektedir.

35

Kule veya mabed. Mars. Peh.


Bu kart ile az anlamna gelen branice Pe harfine atfedilir. Bu kartn kabul edilen iki
yorumundan birisi; yldrmlar, alevler ve sava aralar tarafndan kurulmu eski
Aeonun ykmnn en kaba biimde tezahrdr. Dier yorumu Shiva kltnden
alnmtr. Kartn st ksmnda Shivann gz grnr. Buna gre, mkemmellii
temsil eden bu kart, rgtl hayatn hapsinden, sadece mkemmel bir ykmla
kurtulacan gstermektedir. Kuleden den figrler aktfi yaam ile pasif lm
simgelemektedir. Gvercin ve ylan, diil ve eril drtleri gstermektedir.
Schopenhauer lugatnda Vahi yaa vahi l dr.
36

Yldz. Kova Burcu. Daleth


Bu kartta her enerji formu sprialdir; l Tanr Osirisin veliahtt, beklenen uan ki
Aeon iin, Horusun baln giymi ve zafer kazanm ocuk eklindedir. Ayrlan
Aeon, dz izgili enerji hatlar ile aada olan kupa ile gsterilmitir. Bu izgiler
uanda kullanlmayan klid Geometrisini temsil etmektedir. Kristal figrleri
dogmalarn eski ada kaldn gstermektedir. Tanra figr cenneti evreleyen
boluun tezahr olarak alglanabilir. ki kupa ile kuzey ve gneyin manyetik ekim
kutuplarn tutan kadn zt kutuplar arasndaki dengeyi hatrlatmaktad

37

AY Balk Burcu. Koph


Bu kart, n yeniden domadan nceki halinde, karanla gizlenmi, katksz korku
durumunu temsil etmektedir. Bu nedenle Ay, tarotun en nemli evrensel gezegeni ve
ayn anda hem dk hem de yksek enerji gelgitlerine sahip gezegenidir. Kartn alt
ksmnda, gecenin karanlnda gnei tayan kutsal beetle bcei grlmektedir.
Yukarsnda musibet, ktlk dolu ay manzaras vardr. Kan ile renklendirilmi bir
akarsu(veya serum veya yol) iki orak dan arasndan akar. Tepeleri zerinde
karanlk uursuz kuleler vardr. Kulelerin eiinde ruhlar ele geirmek iin bekleyen
akal bal tanr Anubisin iki formunun ayaklarnn yannda, yoldan denleri yemek
iin bekleyen akallar grnmektedir. Thoth tarot destesinin en uursuz kart olarak
atfedilen bu kartn dier bir anlam, byclk ve cadlk ile evrenin srlarna dair bir
anlay elde etmek mmkndr ancak bu yol tehlikeli ve lanetlidir.
38

Gne Gezegeni gne. Resh


Bu kart yeni Aeonun (yeni a) efendisini, n efendisini(n lordu), yaam,
zgrlk, sevgi ve insan rknn kurtuluunu temsil etmektedir. Yeil tmsek bereketli
topraklar temsil etmektedir ama grnen bir duvarn varl yeni Aeonun kontrolsz
olmad anlamna gelmektedir. Gnah ve lm gibi fikirlerin yol at
kstlamalardan tamamen bamsz bu yeni evre, duvarn dnda kelebekler gibi
dans eden ikiz ocuklar olarak temsil edilmitir.

39

Aeon, a, melek veya kyamet. Elementi Ate. Shin


Yldz tanras Nuitin bedeni ile kuanm bu kart snrsz olasl temsil etmektedir.
Ate kresine evrelenmi Nuitin nnde sonsuz enerji iin ayakta duran kocas
Hadittir. Yeni Aeonun enkarnasyonu olan, ortada oturan ocuklar, Horus, ayn
zamanda bir gne tanrsdr ve yeni an habercisidir.. Bo ve aa uzatt sol eli,
tanrnn eski evreni yok ettiini ama onun varisi olmas iin henz ok gen olduunu
hatrlatyor. brani alfabesindeki shin harfi kartn kayna olarak grnmektedir. Yeni
an (new aeon) zn paylamak iin doacak olan insan figr tarafndan
Yods igal edilmitir.

40

Evren Saturn, Toprak. Tau.


Bu kart Tau harfine atfedilir. Birinci kart Aptal ile birlikte ATH olarak yazlr ve bu
anlamnn zdr. Bylece serideki gereklik, balang ve biti olmak zere bu iki
kart ile olumaktadr. Tau harfinin sembol, uzay ve zamann srekli kendini
dengelemek iin deiiminin, fiziksel ve zihinsel bir deneye gerek grlmeksizin,
dorudan doruya doruluunun grlmesini temsil eder. Bu harf gezegenlerin
yava olan Saturn atfedilir ve elementi topraktr. Saturn eski bereket tanrsdr. Hayat
aac zerinde bulunan Tau harfi, deiim ve istikrar arasndaki denge durumunu
gsterir. Karttaki kabartma ekli byk bir almann tamamlanmasn simgeliyor.
Evrenin el dememi grnts, Tetragrammaton'un son harfi eklindeki spiral bir
ylan ve gne ile dans eden kz eklinde simgelenmitir. Kz on sembolle evrilidir.
Kartn kelerinde kurulan evreni gsteren drt kerubim vardr. Merkezde sadece saf
kalbi olanlara grnen yaam aacn balatan kader ark vardr. Kartn alt ksmnda
J.W.N Sullivan'n kimyasal elementleri gsteren mehur haritas vardr.

41

Kk Arkana Kartlar ve Sembollerin Anlamlar


ASALAR

Asalarn As Yod
Balangtaki elementlerden ate elementinin zn temsil eder. Hayat aac
eklinde dzenlenmi alevden Yods vardr. Bu maddenin ilkel enerji tezahr
olduunu gsterir.

42

Asalarn kilisi Egemenlik. Ate grubundan Chokmah. Ko burcundaki Mars. ki


apraz dorje sembol vardr. Tibet sembol dorje ykm temsil eder ancak sadece
ykm yaratma srecinin ilk adm olarak grlebilir. Tibetli Lamalar tarafndan ayinler
srasnda sa elde tutulan kk sembolik bir enerji asasn ifade etmek iin de
kullanlr.

43

Asalarn ls Erdem. Ate grubundan Binah. Ko burcundaki Gne. Asalar


lotus iei eklindedir ve ilkel enerjinin kurulmasn temsil etmektedir

44

Asalarn Drtls. Tamamlama. Ate grubundan Hesed. Ko burcundaki Vens.


Asalarn banda kutsal ko ba ve dier ucunda Vensn gvercinleri vardr.
Salam bir dzenin hukuk ve ynetim ile olduunu gstermektedir.

45

Asalarn Belisi ekime. Ate grubunda Geburah. Aslan burcu ve Saturn. Bu


asalar, ba adept veya Kads yada hermes, ikinci adept veya Phoenix, nc adept
veya lotus iei eklindedir. Be ift alev dengeli enerjiyi gstermektedir. Bu
tamamen aktif olan gtr.

46

Asalarn Altls. Zafer. Ate grubundan Tiphareth. Aslan burcu ve Jupiter. Srasyla
dzenlenmi asalar stad temsil etmektedir. Dokuz alev lamba gibi
yanmaktadr. Enerjinin diil tarafnn alm ve yansmasnn iyi bir rneidir.

47

Asalarn Yedilisi Cesaret. Ate grubundan Netzach. Aslan burcundaki Mars. Adept
asalar arka planda kalm, nde ilenmemi, dengesiz bir sopa ve dank alevler
grlmektedir. Bu sembol bozulan enerjiyi ve dengeden ayrl gsterir.

48

Asalarn Sekizlisi abukluk. Ate grubundan Hod. Yay burcunda Merkr. Bu kart
elektrik nlarnn enerjisinden oluan k asalarn temsil eder. Yukarda restore
edilmi evreni temsil eden renkleri arasnda etkileim ve iliki olan gk kua vardr.
Ayrca yksek hzn enerjisini gstermektedir.

49

Asalarn Dokuzlusu G. Ate grubunda Yesod, Ay ve Yay burcu. Ok eklindeki


sekiz asann ularnda ve ba ksmnda Ay bulunmaktadr ve Ayn itici gcn
gstermektedir, ortadaki ana asann alt ksm Ay ve st ksmnda Gne vardr.
Gne itici gc basklayan ve hedefe ynelten olarak simgelenmitir. Kuvvetlerin
stndeki kuvvetlerle olan ilikisi bu kartta verilmitir.

50

Asalarn Onlusu Zulm. Ate grubunda Malkuth. Bu kart ruhsal kaynaklardan kopuk
kuvvetleri gsterir. ki dorjenin arkasnda duran apraz asalar atein enerjisinin
tamamlanan gcn gstermektedir

51

Asalarn valyesi , atein valyesi. Ate grubundan ate. Bu kart, tamamen zrhl
siyah ata binmi bir sava tarafndan temsil edilmitir.

52

Asalarn Kraliesi Ate grubundan su. Deikenlik ve renkler. Bu kart, kanatl bir ta
takm olan kralie ile gsterilmitir. Geometrik dzgn bir n iinde alevden
tahtnda oturur vaziyettedir. Tepesinde kknar aac olan asas ile Bacchusun
mstehcen srlarn tar.

53

Asalarn Prensi Ate grubunda su. Genileyen ve gaz halini alan beceri. Alevden bir
sava arabasnda oturan ve elinde Phoenixin asasnn gcn ve enerjisini tutan
gen bir adam olarak simgelenmitir.

54

Asalarn Prensesi Ate grubundan toprak. Yanan nesnelerin dayanlmaz kimyasal


cazibesi. Alnndan kan adaletin tyleri ve ucunda gne olan asay tutan gen bir
kadn olarak izilmitir.

55

KUPALAR

Kupalarn As Su elementinin gizli ve orijinal formudur. Asalarn as kadns bir


iltifattr. Kutsal kase eklinde eski bir karttr.

56

Kupalarn kilisi Ak. Su grubundaki Choakmah Yenge burcundaki Vens. Bu kart


sakin bir denizde taan iki kupa ile temsil edilmitir. ki yunusun sarmalanp eletii,
su zerinde yzen Lotus ieinden akan su ile dolan, bu kupalar en yksek anlam
ve en geni yorumuyla, kadn ve erkek uyumunu gsterir.

57

Kupalarn ls. Bereket. Su grubunda Binah. Yenge burcunda Merkr. Sakin bir
denizde kupalardan bolca taan narlar akn iradesinin yerine getirilmesini
simgelemektedir.

58

Kupalarn Drtls Lks. Su grubunda Hesed. Yenge burcunda Ay. Hafif dalgal
denizin zerinde duran drt kupa olarak simgelenmitir. Lotusun birden fazla kk
vardr. Elementlerin enerjisini dzenlemesine ramen orijinal saflk anlamn
kaybetmitir.

59

Kupalarn Belisi Su grubundan Geburah. Akrep burcunda Mars. Burada kupalar


botur. Ters pentagram eklinde dzenlenmitir. Ruh zerinde maddenin zaferini
simgeler.

60

Kupalarn Altls Zevk. Su gurubunda Tiphareth. Akrep burcunda Gne. Lotusun


kkleri karmak bir hareketle gruplandrlmtr. leri su ile doludur ancak dklmez
veya tamaz. Gnein su zerindeki etkisini gsterir. Onun sert ama dengeli gc,
bereketin kayna olan bir tip rmeye bal olarak alr.

61

Kupalarn Yedilisi Zevk Dkn. Su grubundan Netzach. Akrep burcunda Vens.


Burada Lotus iei zehirli hale gelmitir ve balk kvamnda zehir akmaktadr. D
ihtiam ve isel bozulmay gstermektedir.

62

Kupalarn Sekizlisi Tembellik. Su grubundan Hod. Balk Burcunda Satrn. Eski ve


derin olmayan kupalardan sarkan lotuslar sra eklinde dzenlenmitir. Yukardaki
kupalar botur.

63

Kupalarn Dokuzlusu Mutluluk. Su grubunda Yesod. Balk burcunda Jpiter. Dokuz


kupa mkemmel bir drtgen eklinde dzenlenmitir. Hepsi dolu ve su tamaktadr.
Bu suyun en hayrl olandr.

64

Kupalarn Onlusu. Doyum. Su grubunda Malkuth. Balk burcunda Mars. Bu kartta


kupalar hayat aac eklinde dzenlenmitir ancak kararsz ve asl durduklar
Lotusun zerine byk miktarda su dklmektedir. Kanlmaz ve szde mkemmel
saldrdaki mor gc ve ykm simgeliyor.

65

Kupalarn valyesi Su grubundan ate, suyun zme gc. Beyaz bir atn
zerinde siyah tonlarnda zrh olan, ak mavi veya beyaz kanatl bir sava olarak
temsil edilmitir. zerinde Yenge olan agresif bir ekilde etrafna dklen su dolu bir
kupay tar. Altta bulunan su rengindeki tavus kuu berrakl simgelemektedir.

66

Kupalarn Kraliesi Su grubundan su. Suyun yanstma ve alma gc. Suyun


zerinde gklere kan tahtnda oturan, deniz kabuundan bir kupann iinde su
kereviti tayan bir kadn eklinde temsil edilmitir. Dier elinde sisin lotus ieini
tutar.

67

Kupalarn Prensi Su grubundan hava. Esnek ve hareketli, suyun gaz halindeki gc,
buhar enerjisi. Bu kartta bir kartaln ektii, bulutlarla evrili sava arabasnda oturan
bir adam olarak temsil edilmitir. Bir elinde lotus iei, dier elinde spiral bir ylann
kt kupay tamaktadr.

68

Kupalarn Prensesi Su grubundan toprak. Suyun kristalleme gc. Dans eden


kadn figr ve tepesinde uan kuu ile sembolize edilmitir. Kupasnda bir
kaplumbaa tamaktadr. Yunus bal yaratltaki gc simgelemektedir.

69

KILILAR

Kllarn As Bu kart ilk kark elementleri yani hava ve su birliinin sonucunu temsil
eder. Merkezdeki, kraliyeti iaret eden kl, on iki ucu on iki Zodyak iaret eden tac
delmektedir.

70

Kllarn kilisi Bar. Hava grubunda Choakmah. Terazi burcunda Ay. Bu kartta,
beyaz nlar ile geometrik desenler reten, be yaprakl mavi gln sayesinde
apraz ekilde duran kllar, idrak kabiliyetini kartran eletirinin tesinde kendi
enerjisini gstermektedir.

71

Kllarn ls Keder. Hava grubunda Binah. Terazi burcunda Satrn. Bu kart


byk bir majisyen klc ve tepedeki iki kk klcn birletii, kl ile temsil
edilmitir. Arka planda karanlk bir denizde olan kristalleme ve frtna gzkr.

72

Kllarn Drtls Mtareke. Hava grubunda Hesed. Yay burcunda Jpiter. Bu


kartta drt klcn keleri oluan Aziz Andrewin ha grnmektedir. Kllarn ucu
krk dokuz yaprakl gl gstermektedir. Bu akl aleminde dzen ve inancn
kurulmas gerektiini temsil eder.

73

Kllarn Belisi Malubiyet. Hava grubunda Geburah. Kova burcunda Vens.


Kllarn kabzalar ters pentagram oluturur ve farkl, arpk ve krk bak azlar,
duygular tarafndan zayflatlan akl simgeler.

74

Kllarn Altls Bilim. Hava grubunda Tiphareth. Kova burcunda Merkr. Kllarn
dekoratif kabzalar kartn iinde bir altgen oluturur. Kllarn ular alt kareden
oluan altn ha zerindeki krmz gl yapraklarn gsterir. Zihinsel ve ahlaki
yeteneklerin mkemmel dengesi, zor ve imkansz kazanmlar, bilim fikriyle yorumlar

75

Kllarn Yedilisi. Bouna aba, ie yaramazlk, anlamszlk. Hava grubunda


Netzach. Kova burcunda Ay. Merkezde byk klcn ucu hilal eklindeki ay
gsterirken, etrafndaki alt kl hilal eklinde dizilmitir. Bocalama ve dn vererek
anlama eklinde tasvir edilmitir.

76

Kllarn Sekizlisi. Giriim, mdahale. Hava grubunda Hod. kizler burcunda


Jupiter. Dou ve Ortadou kllarn andran alt kk klcn kartn sana
kartn soluna bakyor. ki byk kl ise yukardan aaya doru durmakta. Kart
entelektel konularda sebat eksiklii ve yanllkla mdahaleyi gstermektedir.

77

Kllarn Dokuzlusu. Gaddarlk, Zulm. Hava grubunda Yesod. kizler burcunda


Mars. Farkl uzunluktaki dokuz klcn aaya dnk przl ularndan zehirli kan
damlamaktadr. Arka plan kristal formlar ve gz yalar ile dekore edilmitir. Bu kartta
akln, kalpsiz duygu ile yer deiimi vardr.

78

Kllarn Onlusu. Harabe, ykm, iflas. Hava grubunda Malkuth. kizler burcunda
Gne.
Kllar hayat aac eklinde dzenlenmi ama beinci, yedinci ve
dokuzuncu klcn ular krlmtr. Merkezde kalbin zerinde ucu krlm olan kl
gnei simgelemektedir. Arka planda patlayan alevler zerine kuruludur. Bu kart
delilie komann nedenlerini ve ruhsuz mekanizmann isyann gsterir.

79

Kllarn valyesi Hava grubundan ate, rzgar ve frtna; kullanl bir elementin
iddetli gc hareket iin uygulanabilir. ldrm at zerinde, dner kanatl bir kask
takan sava olarak tasvir edilmi. Bir elinde kl dierinde haner tamaktadr.

80

Kllarn Kraliesi Hava grubundan su. Esnek ve iletken kuvveti. Bulutlardan taht
zerinde duran kllarn kraliesinin miferi zerinde bir ocuk ba vardr. Bir elinde
kl dier elinde insan ba vardr. Ak alg ve zgr akl simgeler.

81

Kllarn Prensi Hava grubundan hava. Bu kart akl simgeler. Bu kart mantksal
sreci farkl geometrik desenler ile sembolie etmitir. Birbirinden ilgisiz fikirler gibi
gzken dnceleri birletirmek iin sol elinde ip ve bu dnceleri uygulanabilir
hale getirmek iinse sa elinde kl sembol vardr.

82

Kllarn Prensesi Hava grubundan toprak. Geici tespit veya dncelerin


gereklemesi. orak bir kayann zerindeki sunan nnde, elinde kl ve Medusa
miferi ile grlmektedir. Bu sembol fikirlere gre hareket etmek yerine sadece onlar
hakknda konumak iin bir ihtiyacn olduunu yanstmaktadr.

83

TILSIMLAR

Tlsmlarn As Son diil sembolde havann ikiz kz kardei ve gelini temsil edilmitir.
Kendi bana bu tlsm sema semboldr. Bu tlsmn ruhsal kkenini gstermek iin
kanatlar vardr.

84

Tlsmlarn kilisi Deiim. Toprak elementinde Chokmah. Olak burcunda Jupiter.


Birbirinin yukarsnda iki tlsm ve ying yang evreleyen kendi kuyruunu yiyen sekiz
eklinde ylan ile temsil edilmitir. Bu kartn simgeledii mana, deiim istikrarn
desteidir.

85

Tlsmlarn ls , almalar. Toprak elementinde Binah. Olak burcunda Mars.


Bu kart yukardan bakldnda bir piramiti temsil eder. Temel formu, Merkr
simgeleyen tekerlek, Kkrt ve Tuz, Sattva, Rajas ve Tamas, Alef, Shin ve Mem
ile olumaktadr. Evren fikrinin madde ile kurulmas anlamna gelmektedir.

86

Tlsmlarn Drtls G. Toprak elementinde Hesed. Olak burcunda Gne.


Tlsmlar geni ve byk bir kalenin savunma veya gzc kuleleri eklindedir. Kartlar
srekli farkndalk tarafndan korunan hukuk ve dzeni simgelemektedir.

87

Tlsmlarn Belisi Endie, merak. Toprak grubunda Geburah. Boa burcunda


Merkr. Ters pentagramn kelerinde be tlsm vardr. Genel etkisi, uzun sreli
hareketsizlikten dolay bir gerginliin olduudur. Ayrca, emek iin uygulanan zekay
sembolize eder.

88

Tlsmlarn Altls. Baar. Toprak grubunda Tiphareth. Boa burcunda ay. Tlsmlar
hexagram eklinin gvdesindedir. Gezegenlerin olaan dalmnda dzenlenmitir.
Merkezdeki gl ve ha gnei simgelemektedir. Bu kart element ve gezegen
enerjilerinin uyumunun kurulmasn simgeliyor.

89

Tlsmlarn Yedilisi Baarszlk. Toprak grubunda Netzach. Boa burcunda Satrn.


Tlsm geometrik mantkla Rubeus eklinde dzenlenmitir. Bu kart bitkinlii ve
tkenmilii sembolize eder.

90

Tlsmlarn Sekizlisi htiyat Sa duyu. Toprak grubunda Hod. Baak burcunda


Merkr. Bu tlsm geometrik mantkla Populus(kavak) eklinde dzenlenmi ve byk
bir aacn meyvesini temsil etmektedir. Maddi konularda uygulanan zeka anlamna
gelir.

91

Tlsmlarn Dokuzlusu Kazan. Toprak grubunda Yesod. Baak burcunda Vens.


Tlsmlar ekenar gen ve genlerin ularndaki alt tlsmdan altgen oluacak
ekilde, ayrca merkezde halka eklinde dzenlenmitir. yi ans ve iyi ynetimin
birbirine karmasn sembolize eder.

92

Tlsmlarn Onlusu Servet, zenginlik. Toprak grubunda Makuth. Baak burcunda


Merkr. Tlsmlar para eklini alm ve birlikte hayat aacn oluturmulardr ayrca
onuncu tlsm dierlerinde daha byktr. Hayat aac eklindeki grnt maddi
kazancn bouna olduunu gsterir.

93

Tlsmlarn valyesi. Toprak grubunda ate. Dalar,depremler ayrca yer ekimi,


toprak gibi yaamn yapmcsdr. Atnn zerinde oturan, geyik bal bir mifer takan
zrhl bir sava eklinde sembolize edilmitir. Son derece sert kalkan eklinde bir
tlsm tamaktadr.

94

Tlsmlarn Kraliesi Toprak grubunda su. Dourganlk, bereket. Bitkilerin


ortasndaki bitkilerin oluturduu tahtnda oturan ve spiral boynuzlu Markhor miferi
giyen bir kadn eklinde sembolize edilmitir. Elindeki asasnn ucunda kristal bir kp
eklinde tlsm vardr ve asann etraf spiral dngler eklinde sarmalanmtr. O
yaratl almasndaki maddenin hrsn, inatln ve tutkusunu simgelemektedir.

95

Tlsmlarn Prensi Toprak grubundan hava. ieklenme, reme ve dllenmenin


esi. Bir boann ektii sava arabasnda oturan bir adam eklinde izilmitir.
Onun miferi bir boa tarafndan talandrlmtr ve elinde tuttuu tlsm,
matematiksel ekilde iaretlenmi gezegen eklinde bir kreyi andrmaktadr. Dier
elinde ucunda ha olan bir asa tamaktadr. Bu semboller ile ruhun, madde ve bitki
rtsn ortaya kardn gstermektedir.

96

Tlsmlarn Prensesi Toprak grubundan toprak, bakalam eiindeki element.


Ayakta duran, boynuzlu mifer takan ve elinde tuttuu elmas ulu asas ile yeryzn
delen bir kadn olarak simgelenmitir. Arkasnda bir koruluk ve buday demeti
eklinde bir sunak vardr. Merkezinde ying yang olan dengeli bir kalkan tamaktadr.

97