You are on page 1of 6

Parafia Matki Boej Czstochowskiej

09-13-2015

Tel: 586-977-7267 Fax: 586-977-2074


Emergency tel: 586 909-7868

Website: www.parisholc.org Email: info@parisholc.org


www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314


DUSZPASTERSTWO
PROWADZ:

Od czasu do czasu stawiane s nam w yciu wane i kluczowe pytania,


aby mona sprawdzi kim jestemy i jak mylimy. Takie pytania zada
Chrystus swoim apostoom w dzisiejszej Ewangelii - Za kogo uwaaj Mnie
ludzie?; A wy za kogo Mnie uwaacie? (Mk 8, 27. 29)
Przypomnij sobie kiedy tobie zadano kluczowe pytanie, np. Czy wierzysz
w Boga? Czy liczysz si z Jego nauk ? Czy akceptujesz Jego nauk o mioci
i krzyu?
Chrystus, twj Pan jest obrazem Boga niewidzialnego, jest Gow naszego
Kocioa, jest pocztkiem wszystkiego, jest tym, ktry wprowadzi pokj
przez krew swojego krzya.
Najtrudniej prawd o krzyu i cierpieniu byo apostoom zrozumie. Kady
z nas moe powiedzie, e to jest rzeczywicie trudna prawda i wymaga
wielkiej wiary.
w. Jan Vianney, gdy zosta niesusznie oczerniony, na pytanie dlaczego
ksidz nie chce si broni, odpowiedzia: Jake mgbym si broni przed
krzyem, ktry mi Pan Bg woy na ramiona? Nie, nie bd si broni.
Bogosawi mj krzy. Wanie w krzyu znajd pokj. Cae nasze
nieszczcie pynie std, e nie kochamy krzya. Lk przed krzyem podwaja
jego ciar. Krzy dwigany
z prostot, bez buntu mioci
wasnej, ktra wyolbrzymia
wasne cierpienie, przestaje
by krzyem. Zjednoczenie
duszy z Jezusem Chrystusem
d o k o n u j e
s i
w miowaniu cnoty krzya.
Odpraw medytacj na temat
wanych i kluczowych pyta,
ktre s ci zadane w yciu.
Ks. Andrzej Malejak, SCh
Proboszcz

KSIA CHRYSTUSOWCY
ks. Andrzej Malejak
proboszcz
ks. Robert Wojsaw
wikariusz
ks. Micha Skiba
wikariusz
ks. Stanisaw Drza
rezydent
SIOSTRY MISJONARKI
CHRYSTUSA KRLA DLA
POLONII ZAGRANICZNEJ
s. Wioletta Kotun
przeoona
s. Beata Kotun
NIEDZIELNE MSZE W.
sobota - 4:00pm
Saturday - 5:30pm
in English
niedziela - 8:00, 9:30,
11:15 (z udziaem dzieci),
1:00, 7:00
(z udziaem modziey)
CODZIENNE MSZE W.
W CZASIE WAKACJI
od poniedziaku do
czwartku o 9:00am;
w pitek o 7:00pm,
w sobot bez zmian
BIURO PARAFIALNE W
CZASIE WAKACJI CZYNNE:
od poniedziaku do pitku
10:00am - 2:00pm
w soboty
10:00am - 12:00am

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS


4:00 + Aleksander Jaboski - ona z dziemi
5:30 + Antoni Malarz 2 rocz. mierci
XXV NIEDZIELA ZWYKA - 20 WRZENIA
SOBOTA - 12 WRZENIA

9:00 + Zofia, Bronisaw Orzo - crka


4:00 - Msza w. dzikczynna za otrzymane aski i z prob
o dalsze dla Marii z okazji urodzin
5:30 - W intencji Bogu wiadomej
XXIV NIEDZIELA ZWYKA - 13 WRZENIA

8:00 + Aniela Piskorowski w 1 rocz. mierci


9:30 + Bogdan Beszka w 2 rocz. mierci
11:15 - W intencji dzieci, nauczycieli, katechetw i
rodzicw z okazji rozpoczcia roku szkolnego
11:15 + Jzef Pakowski w 2 rocz. mierci
1:00 - O Boe b. dla Marysi i jej rodziny
1:00 - O uzdrowienia ciaa i ducha i o powrt do Kocioa
dla Alexandra i Sawomira Hajtko
1:00 + Eugenia, Eugeniusz, Edward, Eugenia
1:00 + Anna, Jan Filip, Bronisaw, Bronisawa Wicek
1:00 + Marianna Sznitka - Maria Melen
7:00 + Czesaw Krl
PONIEDZIAEK - 14 WRZENIA

9:00 + Maria, Szczepan Zdyb - crka Nina Stephenson


9:00 - O uzdrowienia ciaa i ducha i o powrt do Kocioa
dla Alexandra i Sawomira Hajtko
WTOREK - 15 WRZENIA

9:00 - Za cierpicych i konajcych - Arcybractwo


9:00 - O uzdrowienia ciaa i ducha i o powrt do Kocioa
dla Alexandra i Sawomira Hajtko
10:00 - Za ywych i zmarych czonkw Zotej Ry
RODA - 16 WRZENIA

9:00 - Za parafian
9:00 - O uzdrowienia ciaa i ducha i o powrt do Kocioa
dla Alexandra i Sawomira Hajtko
10:30 - Oakmont Nursing Home Mass
CZWARTEK - 17 WRZENIA

9:00 + Aleksander Janik w 29 rocz. mierci


9:00 - O uzdrowienia ciaa i ducha i o powrt do Kocioa
dla Alexandra i Sawomira Hajtko
PITEK - 18 WRZENIA

9:00 - Za Parafian
7:00 - O Boe b. i potrzebne aski dla Ireny Gardockiej w
dniu urodzin
7:00 - O uzdrowienia ciaa i ducha i o powrt do Kocioa
dla Alexandra i Sawomira Hajtko
7:00 + Sergiusz Mozolewski
7:00 + Jacek Jurzak w 10 rocz. mierci - ciocia i wujek
7:00 + Helena Kurek w 3 rocz. mierci - crka z rodzin
SOBOTA - 19 WRZENIA

9:00 + Janina Budas i zmarli z rodziny - siostra z rodzin

8:00 + Jan Mandziuk - crka z rodzin


9:30 + Jzef, Wadysawa Sznitka i zmarli z rodziny
Sznitkw
11:15 - O Boe b. dla Scarlett i Roberta Olejnik
1:00 - O uzdrowienia ciaa i ducha i o powrt do
Kocioa dla Alexandra i Sawomira Hajtko
1:00 - O Boe b. i potrzebne aski dla Anety i Pawa
Kura z okazji 10 rocz. lubu
1:00 + Wawrzyniec Gust
1:00 + Marianna Sznitka - K. E. Filip
7:00 +Leszek Dziura i zmarli z rodziny Dziurw - siostra

LEKTORZY
Sobota/Niedziela 19/20 wrzenia
4:00 - Anna Marchel
5:30 - Art Mirek
8:00 - Magorzata Mikoajczyk, Anna Szklarska
9:30 - Eugenia Czaja, Anna Martusiewicz
11:15 - Dzieci
1:00 - Maria Grot, Mariola Vanderest, Renata Lisiak
7:00 - Maria Mikho
KOLEKTORZY
Sobota/Niedziela 19/20 wrzenia
4:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
8:00 - G. Mikoajczyk, I. Szklarski
9:30 - S. Dutka, A. Szmyd, J. Szwakopf, M. Wach
11:15 - J. Sokoowski, Z. Wolan, K. Zadrozny,
A. Popawski
1:00 - T. Byra, A. Ciesielski, J. Put, J. Wolkowicz
7:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
CZYTANIA MSZALNE OD
NIEDZIELI 13 WRZENIA 2015
PONIEDZIAEK - Lb 21,4b-9 Ps 78 Flp 2,6-11 J 3,13-17
WTOREK - Hbr 5,7-9 Ps 31 J 19,25-27
RODA -1 Tm 3,14-16 Ps 111 k 7,31-3
CZWARTEK- 1 Tm 4,12-16 Ps 111 k 7,36-50
PITEK - 1 Tm 6,2c-12 Ps 49 k 8,1-3
SOBOTA - 1 Tm 6,13-16 Ps 100 k 8,4-15
NIEDZIELA - Mdr 2,12.17-20 Ps 54 Jk 3,16-4,3 Mk 9,30-37
OFIARY Z NIEDZIELI - 30 SIERPNIA 2015
Ofiary z kopert - $ 6,210.00
Ofiary bez kopert - $ 1,304.00
II Taca - Liga Katolicka -$ 1,118.00
Serdeczne Bg zapa za trosk o Koci

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

Jutro
obchodzimy
wito
Podwyszenia Krzya w. Jest to
wito,
podczas
ktrego
wspominamy szczeglnie wane
wydarzenie z naszej historii
zbawienia.
Zostao
ono
ustanowione na pamitk odnalezienia relikwii Krzya
przez cesarzow Helen, matk cesarza Konstantyna, ktry
przed bitw z Maksencjuszem na mocie Muliwijskim,
nieopodal murw Wiecznego Miasta ujrza wtedy poncy
krzy i napis: W tym znaku zwyciysz. Nazajutrz na jego
rozkaz na tarczach onierzy zostay wymalowane krzye.
I wkrtce okazao si, e symbol mierci sta si symbolem
zwycistwa, bo Konstantyn pokona Maksencjusza.
W 313 roku cesarz ogosi edykt wolnociowy, kadcy kres
przeladowaniom religijnym, a krzy sta si symbolem
chrzecijastwa.
W ssiedztwie wita Podwyszenia Krzya witego
w kalendarzu liturgicznym pod dat 15 wrzenia
umieszczono wspomnienie Matki Boej Bolesnej. Przez to
wspomnienie moemy uwiadomi sobie cierpienia, jakie
byy udziaem Matki Boej, ktra jak nikt inny bya
zjednoczona z Chrystusem, rwnie w Jego mce,
cierpieniu i mierci.
POKAZ
CAUNU
TURYSKIEGO
W nastpn
niedziel
13 wrzenia
o godz. 2:00pm
w Sali Jana Pawa
II odbdzie si
pokaz
The Holy Shroud
of Turin - The
Face of Mercy.
Serdecznie
zapraszamy.
Wstp wolny
Bdzie moliwo
zakupu filmu
dokumentalnego.
KAWIARENKA
D z i k u j e my z a zo r ga n i zo w a n i e
wakacyjnych kawiarenek
30 sierpnia - Nauczyciele Polskiej Szkoy ($600.00)
Bg zapa za wszelk pomoc.
W NAJBLISZYM CZASIE PATRONUJ NAM:
16 IX wici Korneliusz, papie, i Cyprian, biskup;
obydwaj gorliwie bronili wiary chrzecijaskiej i
ponieli mier mczesk w poowie III wieku
19 IXwito w. Stanisawa Kostki, zakonnika, patrona
Polski, a take patrona modziey

Oglna: Aby wzrastay moliwoci ksztacenia si


i pracy dla wszystkich ludzi modych.
Misyjna: Aby katecheci byli w swoim yciu
konsekwentnymi wiadkami wiary, ktr gosz.

MSZE WITE
od poniedziaku do pitku
godz. 9:00 rano,
pitek - godz. 7:00pm.
soboty i niedziele Msze w.
bez zmian.
BIURO PARAFIALNE
od poniedziaku do pitku
od 10:00 rano do 2:00
po poudniu,
w soboty od 10:00 do 12:00 w poudnie.
UWAGA CZONKOWIE KOA
BIBLIJNEGO!
Zapraszamy na spotkania Koa Biblijnego
w soboty o godz. 11:00am Pod Anioami.
Bdziemy studiowa Dzieje Apostolskie i Listy w. Pawa.
Zajcia prowadzone s w jzyku polskim. Prosz przynie
Bibli i Katechizm Kocioa Katolickiego.
ARCYBRACTWO KONAJCEGO SERCA PANA
JEZUSA I MATKI BOEJ BOLESNEJ!
Pragn przypomnie, e 15 wrzenia o 9:00 rano, Msza
w. odprawiona bdzie w naszych intencjach. Prosz
o uczestnictwo we Mszy w. w miar moliwoci.
ZAPRASZAMY NA
KONCERT PIOTRA
RUBIKA
WIARA, NADZIEJA,
MIO
9 padziernika w naszym
kociele o godz. 8:00pm
Bilety w cenie $70.00
s dostpne w biurze
parafialnym.
II TACA
20 sierpnia bdzie II taca
przeznaczona na Fundusz
Komisji Chrzecijaskiej
Pomocy. Prosimy o hojne
wsparcie Komisji.
ZAPOWIEDZI PRZEDLUBNE
W najbliszym czasie sakramentalny zwizek
maeski zawrze maj:
Halina Hakalo & Richard Maziarz
Ktokolwiek wiedziaby o istniejcych przeszkodach
w zawarciu maestwa proszony jest o zgoszenie
w biurze parafialnym.

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

ZAPISY NA KATECHEZ 2015/16


Zapisy dzieci na lekcje religii na nastpny rok
katechetyczny odbywaj si w biurze parafialnym.
Przypominamy rodzicom, e edukacja szkolna
i katechetyczna powinna by przedmiotem ich szczeglnej
troski. Rodzina jest pierwszym miejscem, w ktrym dzieci
zdobywaj wychowanie take religijne. Szkoa, katecheza
i Koci nigdy nie zastpi rodzicw.
INFORMACJE O KATECHEZIE
Pragniemy poinformowa o godzinach katechez dla
poszczeglnych klas:
0 - niedziela godz. 10:20am
I, II, III, IV, V, VI, VII - sobota
Religia
albo godz. 10:00, albo 11:00am
VIII - poniedziaek godz. 5:30pm
IX - poniedziaek godz. 6:30pm
X - poniedziaek godz. 7:30pm
ZAPROSZENIE DLA DZIECI
Zapraszamy wszystkie dzieci na Msze w.
dziecice o godz. 11:15am. Prosimy, aby dzieci
zajmoway awki z przodu otarza, tak aby
wsplnie mogy si angaowa poprzez
modlitw i piew. Podczas kadej Mszy w.
dzieci bd otrzymyway Anioka dziecicy biuletyn,
ktry naley przeczyta i wypeni zadanie oraz przynie
podpisany na nastpn niedziel. Podczas Mszy s
losowane 3 anioki i szczliwi zwycizcy otrzymuj
nagrody.
ZAPROSZENIE DLA NAJMODSZYCH DZIECI
Siostry zapraszaj najmodsze dzieci od
przedszkola do kl. II, ktre maj talenty muzyczne
i chciayby piewa dla Jezusa, do zespou
dziecicego Jezusowe pereki. Przesuchanie
muzyczne dla nowych dzieci odbdzie si w niedziel
20 padziernika po Mszy w. o godz. 11:15 w budynku
szkolnym. Serdecznie zapraszamy.
PIKNIK HARCERSKI W BIAOWIEY
W niedziel 20 wrzenia harcerze zapraszaj na
Piknik do Biaowiey. Bdzie rwnie wsplna
Msza w. polowa o godz. 12:00 w poudnie.
Ponadto w programie wiele atrakcji i smaczne dania
kuchni harcerskiej.
ROZPOCZCIE ROKU W POLSKIEJ SZKOLE
Lekcje jzyka polskiego rozpoczynaj si o godz.
5:30 i 7:00pm we wtorek 15 wrzenia; w rod
16 wrzenia. Uprzejmie prosimy Rodzicw o przybycie
razem z dziemi do klasy na pierwsz lekcj jzyka
polskiego.
PODZIKOWANIA
S e r d ec z n i e
d z i k u j em y
A n dr e w
Lopatowskiemu za ofiarowanie kielicha
mszalnego, pastwu Frank i Romie
Kostusek za ofiarowanie ornatu
i kielicha mszalnego, ktre zostan
przeznaczone na misje oraz nowoecom
pastwu Magorzacie i Kirk Simon za kwiaty oraz Marii
Chryczyk za donacj na kwiaty do otarza.

NASZYM MODLITWOM POLECAMY


CHORYCH I CIERPICYCH
Elbieta Sieradzka, Jean Goembiowski, Julia Petecka,
Irena, Antoni Popawski, Jzef Wasilewski, Anna Celiska,
Krzysztof Nytko, Maria Roek, Helena Salbut, Izabella Kuniec,
Helena Kimler, Franciszka Bujak, Barbara Grudka, Eleonora,
Edward Szymaski, Renata Patkolo, Zofia Sarka, Karol
Korkiewicz, Jerzy Gabrel, Anna Rusinowski, Krystyna,
Helena Czapla, Magdalena Roek, Barbara W, Marek N, Janina
Lojko, Krystyna i ukasz Siedlaczek, Stella Lenart, Jadwiga
Kondracka
Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion i nazwisk bliskich
chorych i cierpicych z naszych rodzin. Chcemy poleca ich
naszej modlitwie.

09.13-09.20
rodzina
Dulemba

13 wrzenia
15 wrzenia
19 wrzenia
20 wrzenia

09.20-09.27
rodzina
Sznitka

KALENDARIUM PARAFII

- Msza w. na rozpoczcie Roku Szkolnego


- Zota Ra
- Rozpoczcie Programu Katechetycznego
- Piknik w Biaowiey

NAUKI PRZED CHRZTEM WITYM


W sobot 19 wrzenia po Mszy w o godz.
4:00pm w kaplicy w. Maksymiliana odbd
si nauki przed chrztem w. dla rodzicw
i rodzicw chrzestnych.
ZAPISY DO ZESPOU DUNAJEC
Zesp DUNAJEC ogasza zapisy do grupy pocztkujcej
MIRECZKI. Zajcia taneczne odbywaj si we wtorki od
5:30 pm - 6:15 pm. Wiek: 4 - 5 lat. Wicej informacji:
Tomasz Kielar - Tel. 313-333-4469 lub Email:
dunajec@hotmail.com; <mailto:dunajec@hotmail.com>.
Serdecznie zapraszamy!
SPOTKANIE KOA SENIORW
Zota Ra
odbdzie si we wtorek 15 wrzenia o godz. 10:00
rano. Solenizantw
miesica prosimy
o przyniesienie ciasta na deser. Serdecznie zapraszamy do
przyczenia si do naszej grupy, tych wszystkich, ktrzy
dysponuj wolnym czasem, chc spotka si wsplnie
w miej rodzinnej atmosferze. Prosz nie lka si sowa
senior oznacza ono bowiem osob z duym
dowiadczeniem yciowym. Nie unikajmy si wzajemnie ze
wzgldu na rnice wiekowe, lecz starajmy poznawa si
w naszej wsplnocie parafialnej ubogacajc swoimi
talentami i dowiadczeniem yciowym.

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

LIDERZY
Sekretarka - s. Beata Kotun - (248) 979-6002
Finanse - Magdalena Hondo - (586) 651-0553
Koordynator do spraw Katechezy
s. Wioletta Kotun - (248) 224-8946
Organistka - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Zakrystianka - s. Wioletta Kotun - (248) 224-8946

RADA DUSZPASTERSKA:
Urszula Czachor
Nastassja Mirowska
Nina Orlik
Pawe Rakowiecki
Jarosaw Rumin

GRUPY PARAFIALNE
Lektorzy - Jzef Ledzinski - (586) 726 - 0636
Kolektorzy - Albert Ciesielski - (586) 247 - 4217
Ministranci - ks. Micha Skiba SChr
Grupa modzieowa - ks. Micha Skiba SChr
Grupa Modlitewna - ks. Micha Skiba SChr
Lider - Barbara Gorzelewska - (586) 804-6025
Koo Biblijne - Elbieta Zylinski (586) 781 - 2861
Lectio Divina s. Wioletta MChR- (248) 224-8946
Re Racowe - ks. Micha Skiba SChr
Lider - Olga Osko - (586) 275-5792
Linia Modlitewna - (586) 412 - 0581
Koo Seniorw Zota Ra
Wanda Fleszar-Zych - (586) 808 - 0804
Wsplnota w. Moniki - ks. Micha Skiba
Arcybractwo konajcego Serca Pana Jezusa
i Matki Boej Bolesnej - Elbieta yliski
Wsplnota Razem
Wojciech Ogrek - (734) 276 - 1976

Mariusz Szrek

GRUPY NIE PARAFIALNE

Agnieszka Wrbel

Szkoa Jzyka Polskiego im A. Mickiewicza


Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875
Strona internetowa: ww.szkolamickiewicza.org
Harcerstwo - Jerzy Czaja - (586) 247 - 5344
Radio Maryja - Elbieta Bieciuk (586) 677 - 9385
Rycerze Kolumba - John Roland - (248) 755-7590

Marcin Zajc

RADA FINANSOWA:
Przewodniczca: Alicja Karlic
(313) 365 - 1990
Zastpca: Tadeusz Rusin
(248) 842-7347

ZESPOY DZIAAJCE
W PARAFII

Sekretarz: Elbieta Zylinski


(586) 781 - 2861

Zesp dzieci modszych Jezusowe pereki


(roda 5:30pm) - s. Wioletta Kotun
Zesp Dziecicy Hosanna (sobota 12:00pm)
s. Beata Kotun
Zesp Modzieowy Credo - Justyna Pal
Chr Parafialny - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Zesp Taneczny Mireczki Grupa I (4-5 lat)
Wtorek - 5:30 - 6:15pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny Mireczki Grupa II (6-7 lat)
Wtorek - 6:15 - 7:00pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny May Dunajec (9-12 lat)
Wtorek - 7:00 - 8:30pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny Dunajec (13-18 lat)
Wtorek, czwartek - 8:30 - 10:30pm
Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333 - 4469
Zesp Czarny Dunajec (pon. 9:00 - 11:00pm)
Opiekun - Mateusz Wasioek (586) 907 - 3645
Taniec Towarzyski dla dzieci
Instruktor - Barbara Somiski (248) 467-6778

Marek Bieciuk, Frank Dmuchowski,


Tadeusz Rusin, Wojciech Urban,
Wadysaw Szaflarski, Krzysztof Stpie
Komisja Chrzecijaskiej Pomocy
Otacza opiek najbardziej potrzebujcych w naszej
parafii. Raz w miesicu jest zbierana na ten cel
II taca. Telefoniczne dyury w kady wtorek
od 10:00 - 11:00am w biurze parafialnym.
Kordynator - Barbara Somiska (248) 467-6778
Przedszkole parafialne
Justyna Pal - (586) 258-9586
Sala Jana Pawa II Rezerwacje-biuro parafialne

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

WITAMY W PARAFII MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ W STERLING HTS. MI


Wszystkich, ktrzy pragn doczy si do wsplnoty Matki Boej Czstochowskiej prosimy o kontakt z biurem parafialnym.
Przynaleno do parafii jest dobrowolna, ale te jest wyznaniem swojej wiary w Boga i poczuciem przynalenoci do wsplnoty
Kocioa. Nale do niej ci, ktrzy:
regularnie uczestnicz w yciu religijnym przez udzia we Mszy w.
wspomagaj wsplnot parafialn swoj ofiar i powicaj dla niej swj czas i talent
zapisali siebie i swoj rodzin na list parafian.
Osoby ubiegajce si o Sakramenty powinny przynalee do naszej Parafii. Dotyczy to rwnie tych, ktrzy potrzebuj zawiadczenia,
aby by chrzestnym lub wiadkiem Bierzmowania. Jeeli zmieniacie Pastwo miejsce zamieszkania lub telefon, prosimy o podanie
aktualnych danych do biura parafialnego.

NABOESTWA
ADORACJA NAJWITSZEGO SAKRAMENTU
od wrzenia do maja:
W rody i pitki od 6:00- 7:00pm oraz
Pierwsze Pitki miesica caodobowa od pitku (9:30am)
do soboty(9:00am)
LITURGIA GODZIN
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziaku do soboty
o godz. 8:45 am
NOWENNA DO W. ANTONIEGO
We wtorek po Mszy w. o godz. 9:00am
NOWENNA DO M. B. CZSTOCHOWSKIEJ
W rod o godz. 6:40pm
MODLITWA O POWOANIA I ZA POWOANYCH
W czwartek po Mszy w. o godz. 9:00am
KORONKA DO MIOSIERDZIA BOEGO
W niedziel po Mszy w. o godz. 1:00pm i w I pitek
miesica o godz. 3:00pm
NABOESTWA FATIMSKIE
od maja do padziernika kadego 13 dnia miesica
LITANIA DO NAJW. SERCA JEZUSOWEGO
W kady pitek o godz. 6:40pm a w I pitek miesica akt
ofiarowania si Najwitszemu Sercu Jezusowemu
I SOBOTA MIESICA
Godzinki o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 8:30am
a po Mszy w. o godz. 9:00 Raniec i adoracja do
godz. 11:00am
RANIEC
W padzierniku codziennie p godziny przed Msz w.
porann i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am.
Dla dzieci w rody o godz. 6:45pm
DROGA KRZYOWA
W Wielkim Pocie w pitki o godz. 6:30pm. Dla dzieci
w rody o godz. 6:45pm
RORATY
W Adwencie w rody o godz. 6:00am. Dla dzieci w soboty
o godz. 9:00am
WYPOMINKI
W listopadzie p godziny przed Msz w. porann
i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am.
MODLITWA O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE
II pitek miesica godz. 7:00pm

SAKRAMENTY
CHRZTU - w kad sobot po Mszy w. o godz. 4:00pm
lub w niedziel po Mszy w. o godz. 1:00pm
Katechezy przygotowujce rodzicw i chrzestnych - kada
trzecia sobota miesica po Mszy w. o godz. 4:00pm
w kaplicy w. Maksymiliana. Wymagane papiery:
formularz wypeniony w biurze parafialnym
kopia aktu urodzenia dziecka
zawiadczenie z parafii rodzicw chrzestnych, e mog
peni funkcj matki lub ojca chrzestnego
BIERZMOWANIA - dwuletni cykl katechez
przygotowujcych modzie w klasach VII i VIII
I KOMUNIA - dwuletni cykl katechez przygotowujcych
dzieci w klasach II i III
POJEDNANIA - codziennie p godziny przed Msz w.
W I pitek miesica od godz. 6:00pm
CHORYCH - w pierwszy pitek miesica, w sprawach
nagych o kadej porze
MAESTWA - Naley zgosi si do biura
parafialnego przynajmniej sze miesicy przed
planowan dat lubu, aby sporzdzi protok
i przygotowa potrzebne papiery.

KAPLICA W. MAKSYMILIANA
Kaplica w. Maksymiliana jest otwarta codziennie od Mszy
w. porannj o godz. 9:00am do Mszy w. wieczornej o
godz. 7:00pm. Mona si spotka z Jezusem, powicajc
swj czas na adoracj Najwitszego Sakramentu.

PROGRAM RADIOWY KSIY


CHRYSTUSOWCW
Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM
Ze stacji WNZK 690 AM
prowadzony przez ks. Michaa Skib SChr

SKLEPIK PARAFIALNY
Jest otwarty w kad niedziel po kadej Mszy w.
Mona zakupi ciekawe ksiki religijne, dewocjonalia,
kasety z piosenkami religijnymi oraz filmy DVD
o tematyce religijnej i patriotycznej.

You might also like