You are on page 1of 3

PROPOSTA ORGANITZATIVA DE

GUANYAR ALCOI
Els espais de treball, participaci i decisi que a continuaci presentem configuren
una estructura que vol tenir en compte la diversitat de persones i nivells dimplicaci
que acull el projecte per construir espais de treball i participaci que siguen
sostenibles i viables a mitj i llarg termini.
Fem una aposta ferma i decidida per la democrcia interna, per la qual cosa tots els
espais intenten recollir la diversitat de tots els mbits de treball i les formes de
comproms amb el projecte. Volem trobar un equilibri entre lhoritzontalitat i
lefectivitat. Per a decisions importants, a ms, es preveu ls de canals de validaci,
elecci i consulta per a sectors amplis implicats amb el projecte.

Assemblea
Lassemblea s lespai mxim de presa de decisions de Guanyar Alcoi, especialment
totes aquelles referides a:
- Marcar lnies poltiques estratgiques generals:

Establir marcs dactuaci generals per als espais de direcci o altres espais
delegats.

Validar canvis organitzatius significatius.

- Rebre informaci per part del Grup Municipal i dels rgans executius de Guanyar
Alcoi i avaluar-la.
Les decisions estratgiques poltiques a mig i llarg termini es prenen a l'Assemblea.
La Coordinadora t el deure de crear un calendari d'Assemblees i de donar difusi a
aquestes per tal de qu acudisca el major nombre de gent possible.
LAssemblea s oberta a tota la ciutadania dAlcoi.

Comissions de treball
Sn espais de treball des dels quals es realitzen les tasques concretes que precisa
Guanyar Alcoi i altres que desenvoluparan els projectes que sacorde treballar. Les
comissions sn creades per la Coordinadora General a petici de lAssemblea o per
criteri propi, i responen al seu mandat.
Pot participar tot hom que estiga interessat a fer-ho.
Aquestes collaboracions poden ser, continues o puntuals com s'especifica al
Document de funcionament de Guanyar Alcoi.
Les Comissions de treball disposen dautonomia per prendre decisions sobre les
accions que es porten a terme i el seu desenvolupament, a ms compten amb
independncia respecte a la Coordinadora General, sempre complint uns parmetres
de comproms amb la plataforma, amb els Principis i Codi tic de Guanyar i amb el b
com.
Les Comissions de treball estaran formades per grups de persones dedicades a
tractar temtiques diferents.
Es proposa la creaci de quatre comissions:

Gesti: Aquesta comissi ser l'encarregada de l'administraci interna de la


plataforma (finances, logstica, relaci amb simpatitzants, etc.)

Comunicaci: Encarregada de la difusi del missatge de Guanyar Alcoi a travs


de mitjans tradicionals i digitals; de tractar amb els mitjans de comunicaci.

Agents Socials i Confluncia: T la funci d'estar en contacte amb els agents


socials de la ciutat o societat civil, escoltar i canalitzar les seues idees,
inquietuds i propostes de cara a crear una organitzaci oberta, plural,
integradora i participativa. A ms ser l'encarregada de treballar pel procs
confluent de l'organitzaci, buscant formes d'integrar tant a nous espais
poltics com socials a Guanyar Alcoi i enfortir i avanar en el procs d'unitat
popular.

Continguts: Comissi dedicada a estudiar i elaborar propostes concretes


recollides provinents d'altres agents, per tal de nodrir tant al Grup Municipal
com a l'organitzaci d'un document programtic.

Les Comissions, una vegada formades, hauran d'elegir de forma democrtica un


delegat per tal que aquest forme part de la Coordinadora de Guanyar Alcoi. Aquesta
elecci tindr una vigncia mxima de dos anys.

Coordinadora
s lespai de govern executiu de Guanyar Alcoi i es reuneix de forma peridica
depenent de les necessitats.

La Coordinadora deu tenir carcter integrador, participatiu, obert, democrtic,


transparent i que respecte la diversitat i pluralitat de Guanyar Alcoi.
Es proposa que la Coordinadora estiga composta per 15 membres, integrada pels
regidors electes de Guanyar Alcoi, un delegat de cadascuna de les Comissions (Agents
Socials, Comunicaci, Continguts i Organitzaci) i sis persones elegides per
l'Assemblea en votaci directa i democrtica.
La Coordinadora, no obstant, deur estar oberta a noves incorporacions, evitant que
siga un ens tancat i inflexible, pel que els mateixos membres de la Coordinadora
podran proposar l'entrada de nous membres a aquest espai que treballen baix el
mandat dels principis de Guanyar Alcoi i sota el paraigua del Codi tic.
s marca un perode de vigncia de la Coordinadora de dos anys des de la seua
configuraci i aprovaci de l'Assemblea.
La Coordinadora ser l'encarregada d'elegir democrticament a dos portaveus, entre
les quals deu formar part, almenys, una dona. Els membres del Grup Municipal de
l'Ajuntament no podran optar a ser portaveus de Guanyar Alcoi per tal de deslligar
l'acci del Grup Municipal i la de la plataforma.
En cas de qu es detecten incompliments flagrants del Codi tic o dels Principis de
Guanyar, la Coordinadora podr proposar a l'Assemblea la revocaci de qualsevol
membre de Guanyar Alcoi.
Les seves funcions principals de la Coordinadora sn les segents:

Realitza la conducci executiva i poltica de Guanyar Alcoi.

Implementa i fa seguiment de l'acompliment dels acords i propostes que es


defineixen a lassemblea, aix com el seguiment i lacompanyament de les
comissions.

Analitza lactualitat de Guanyar Alcoi i la conjuntura, per donar resposta i


esclarir possibles dubtes a la societat.

Vetlla per la visi global del procs de Guanyar Alcoi (estratgia, full de ruta,
calendari general, etc.) aix com la coordinaci entre les diferents parts de
lestructura organitzativa.

Vetlla pel compliment del Codi tic i dels Principis de Guanyar Alcoi per part
de tots els seus membres, fonamentalment dels crrecs pblics.

Convoca les Assemblees obertes peridiques i/o extraordinries.

La Coordinadora pren decisions operatives, organitzatives i/o urgents.